Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne"

Transkript

1 Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne

2 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker som vi havde en fornemmelse af kunne betegnes IT-svage. Vi indledte derfor et samarbejde med en produktionsskole for at finde ud af, hvad vi kunne gøre. Vi fik lavet en projektbeskrivelse og det lykkedes os at få støtte til projektet fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Modellen går ud på at skabe en bevidsthed om hvad og hvordan de unge har behov for at lære, både hos biblioteket, skolen og eksterne partnere. Der skabes konkrete oplevelser, de unge kan forholde sig til og de får nogle konkrete steder, de kan gå hen, når de i fremtiden får brug for hjælp til det digitale. Biblioteket har mange kontakter til andre offentlige institutioner og i dette projekt kobler vi vores kontakter til produktionsskolen som eksterne partnere, så de fremover selv kan benytte disse. De eksterne partnere underviser de unge indenfor deres eget område. For at skelne mellem de forskellige typer af undervisere, bliver de eksterne partnere betegnet som undervisere, mens skolens lærere bliver betegnet som lærere. Vi valgte at lave et undervisningsforløb, der indeholder: Vejle Bibliotekernes tilbud, NemID, Borger.dk, SKAT og (net)bank. Skolen er helt konkret Vejle Produktions- og Uddannelsescenter, der pt. har 70 elever, fem værksteder og 17 ansatte. Der er løbende optag og eleverne bliver på skolen i en periode der varierer fra få måneder op til et år. Eleverne kommer i praktik i forskellige perioder. Eleverne er år og uden en afsluttet ungdomsuddannelse. Produktionsskolens formål er generelt at give eleverne selvtillid, håndværksmæssige færdigheder og vejledning i forhold til deres fremtidige mål. Eleverne er delt på mindre hold/værksteder, der hver har deres værkstedsleder. Eleverne har et tæt forhold til deres værkstedsleder og meget af undervisningen foregår når det lige passer ind og ikke efter en fast undervisningsplan. Succeskriterier: 1. 75% af VPU s elever gennemfører det udviklede undervisningsforløb 2. 75% af VPU s elever er registrerede brugere af Vejle Bibliotekerne 3. 2 nye bibliotekstilbud målrettet de unge 4. Mindst 3 eksterne undervisere inddrages i forløbet De fleste af succeskriterierne blev opfyldt. Punkt 2 om at gøre eleverne til registrerede brugere af biblioteket kunne vi dog på ingen måde leve op til. Vi flyttede fokus fra at oprette nye lånere, idet 2

3 vi oplevede en massiv modstand i forhold til at registrere sig og i stedet fokuserede vi på biblioteket som et sted for alle, hvor man kan komme anonymt og få hjælp til det digitale. Alle eleverne gennemførte undervisningen så vidt det var muligt i forhold til deres personlige undervisningsforløb med løbende optag og praktikperioder. Alle lærerne deltog i undervisningen og en del af de andre ansatte deltog endvidere i undervisningen i SKAT. Vores behovsanalyse bestod af tre dele. Vi talte med forstanderen og uddannelsesvejlederen og fik beskrevet gruppen af unge. Hos en stor del af dem er der et eller flere problemer, der gør det vanskeligt for dem at tage en ungdomsuddannelse. Det kan være: ordblindhed, DAMP, hashmisbrug eller psykiske vanskeligheder. De fleste har mange negative oplevelser i forhold til undervisning og meget ringe tiltro til deres egne evner. En del har oplevet at selvom de gjorde deres allerbedste var det ikke godt nok. De har ofte misforstået opgaven. De er meget skeptiske overfor nyt og vil ikke risikere at udstille sig selv. Hvis man ser på evalueringsrapporten på projektet Digital borger også når man har svært ved at læse ser man tydeligt at det ikke er muligt at lære IT, hvis man ikke kan læse/bruge læseteknologi. Steder som borger.dk kræver store sproglige kundskaber, man skal kunne gennemskue hvilken overskrift man skal klikke på for at komme til det emne man er interesseret i eller man skal kunne finde på et søgeord, der er så præcist at man ikke skal se flere hundrede emner igennem før man finder det rigtige. Dette er en stor hindring for de unge. Der skal stor motivation til, før de lægger de kræfter i, der skal til for at komme på et tilstrækkeligt sprogligt niveau. Er det så helt håbløst? Svaret er nej, der skal bare den rigtige motivation til. Eksempel: For at betjene visse maskiner skal eleverne tilegne sig det, der står i sikkerhedsmanualen. Det giver mange blod på tanden for at komme i gang med ordblindeundervisning. Det bliver pludselig interessant at tilegne sig færdighederne der skal til også selvom det bliver hårdt arbejde. Vi tog ud på skolen og fotograferede elevernes arbejde og omgivelserne. Vi observerede og talte med de unge ganske uformelt. Vi gennemførte et gruppeinterview med otte elever, der var udvalgt så de repræsenterede forskellige værksteder og forskellige typer af elever. Uddannelsesvejlederen stod for udvælgelsen. Gennem interviewet ville vi have belyst hvordan de unge brugte internettet. Resultatet var at de fleste var meget på nettet, men ved nærmere eftersyn, viste det sig at langt de fleste kun kom nogle få kendte steder. De primære områder var Facebook, Youtube og forskellige 3

4 spil. En del brugte netbank, men der iblandt var der nogle der faktisk ikke kunne bruge den til at betale et indbetalingskort. De fleste har fået oprettet NemID. Der var ingen, der havde været inde på SKATs hjemmeside for at tjekke deres selvangivelse. Der var en ret stor del af eleverne, der ikke brød sig om at komme ukendte steder på internettet. Det tyder på at de ligger på i NIRAS gruppe 31, der kendetegnes ved at de bruger internettet, men bevæger sig i faste spor og bestemte baner. Det er de samme funktioner og sider på internettet, der benyttes. De kendte indgange giver sikkerhed, mens man bevæger sig på et meget begrænset område. De er meget usikre på internettet og opgiver ikke personlig oplysninger som CPR nr. eller opretter/ anvender NemID For at finde frem til den pædagogiske linje talte vi meget med skolens forstander og en del med lærerne. Deres erfaringer har vist at en meget konkret tilgang er nødvendig til denne målgruppe. Undervisningen skal være Hands on og ikke teori. Den skal tage udgangspunkt i noget konkret, der skal bruges her og nu. Det interessante spørgsmål er så: Hvad sker der i elevernes liv lige nu? Konkrete eksempler: Lønnen på produktionsskolen er skattepligtig og flere af eleverne har aldrig før betalt skat. Lønnen er endvidere så stor at elevernes frikort er brugt op enden året er gået. En stor del at eleverne tænker på at flytte hjemmefra. Nogle tager kørekort eller truckcertifikat. En anden helt essentiel faktor er rollemodellen. Skolens lærere skal kende formålet med undervisningen og deres rolle. Hvor er de usikre? Hvad vil de have svært ved at bringe med i deres undervisning? Lærerne deltager i al undervisning sammen med deres elever og lærer sammen med eleverne. Under forløbet bar undervisningen meget præg af at det var lærerne, der stillede spørgsmålene til underviseren og der hvor undervisningen fungerede bedst, havde lærerne forberedt en masse spørgsmål, som de vidste, var relevante for eleverne. En forudsætning for at eleverne skal blive gode til at færdes i det digitale informationssamfund, er at deres rollemodeller er fortrolige med det digitale informationssamfund. Kunsten er at undervise i noget nyt, som ligger tæt på det man lærte i folkeskolen uden at ødelægge den spirende selvtillid der kommer fra skolens atmosfære af anerkendelse og respekt. De unge får selvtillid af at arbejde på værkstederne. Der er direkte konsekvenser af ikke at gøre sig umage og umiddelbar belønning ved træning. Det er nemt at gennemskue om man har gjort arbejdet godt nok. 1 It barrierer, motivation og læring. Digitaliseringsstyrelsen

5 En ny form for dannelse er kommet på banen hvor er blevet nødvendigt at inddrage brugen af offentlige tjenester på internettet som en faktor. De unge har brug for mange gentagelser og de har brug for praksis-orienteret undervisning for at udvikle digitale kompetencer. Hvis lærerne altid viser dem SKAT.dk, borger.dk og biblioteket, når det er relevant og hvis lærerne er rutinerede i at bruge disse steder, har eleverne en mulighed for at få hjemmesiderne integreret. Med denne målgruppe oplevede vi en massiv modstand i forhold til at kaste sig ud i det digitale på egen hånd. Et eksempel: Efter eleverne havde været på besøg hos SKAT i Middelfart og efterfølgende skulle ind og se deres forskudsopgørelse var der ikke mange der ville gøre det på egen hånd. Selvom de lige havde oplevet at mange af dem skulle betale restskat i 2013, ville de ikke ind og sikre sig at det samme ikke kom til at ske i Heldigvis er der hjælp og opbakning at hente på skolen, både blandt lærerne og skolens øvrige personale. Som udløber af projektet har skolens sekretærer taget initiativ til at sekretærerne på produktionsskolerne i regionen kom på kursus i SKAT. For at støtte eleverne i deres videre liv, har vi prøvet at indprente borgerservice og biblioteket i de unges bevidsthed, så de kan komme og få hjælp. De unge har lært at dække over deres vanskeligheder og det kan gøre det svært at undervise dem. Et eksempel: En ung mand som er stærkt ordblind og som nærmest stolt fortalte om det faktum, da vi besøgte skolen og hans hold. På kurset blev han præsenteret for en skriftlig quiz i privatøkonomi mv. Han fortalte ingenting om, at han havde problemer med læsningen og krydsede tydelig vis af ganske tilfældigt. Når eleverne færdes udenfor deres trygge omgivelser kan man forvente at de ikke fortæller om deres vanskeligheder, men at man skal læse det mellem linjerne. Det er en udfordring for bibliotekerne idet man jo ikke kan se forskel på en almindelig gymnasieelev og en ordblind på samme alder. En stor del af arbejdet med at formidle kontakt mellem skolen på den ene side og Bank, SKAT og Borgerservice på den anden, var at formidle den pædagogiske tilgang og baggrundsviden. Skær ned på det generelle, blev nærmest et mantra. Det vigtigste i forhold til eleverne og lærerne er at gøre opmærksom på de relevante tilbud og få biblioteket ind i deres bevidsthed, så de fremover kan bruge det, når de har brug for hjælp i det digitale informationssamfund. 5

6 Hold af 15 elever. Kort gennemgang af SKAT.dk med fokus på hvad de unge skal bruge pt. og ikke så meget andet. Hvornår skal man gå ind på SKAT.dk og hvorfor? Eneundervisning hvor alle elever kommer ind og ser på deres egen personlige skat og får hjælp til at rette eventuelle fejl. Hold med 65 elever delt ved forskellige borde efter værksted. Ung bankmedarbejder, god til at inddrage sine egne erfaringer med at være studerende, studielån og privatøkonomi. Gruppeopgave i privatøkonomi: Hvad koster det at flytte hjemmefra, hvad skal der være råd til. Hvad er kviklån? Hvad kan banken hjælpe med? Quiz Hold af 15. Noget af tiden delt op i hold af 3. Fælles: Hvad vi arbejder med i borgerservice, hvad der forventes af de unge selv og hvad de kan få hjælp til, når/hvis de går i stå. Derefter på mindre hold. Valgfrie emner: Pas, Kørekort, SKAT, e-flyt, boligsikring, sygesikring m.m. Bestilling og brug af NemID Selvbetjening, digital post Del 1: Bibliotekar på skolen: alle elever fordelt i værksteder. Præsenteret for et udvalg af bibliotekets tilbud, både digitale og fysiske. (Se udvalget i pjece: Desuden var der et udvalg af fysiske materialer, der relaterede til unge og til de forskellige værksteder. F.eks. Grafic novels, film, musik, kogebøger, gør-det-selv m.v. Gruppearbejde om hvad man kan bruge biblioteket til. Hvad vil de gerne vide noget om, når de kommer på biblioteket (God idé at fastlægge en dato på forhånd) Del 2: Biblioteksorientering for de enkelte værksteder med de konkrete emner som afsæt. Lærerne forbereder eleverne og vælger emnerne, hvis det hele ikke blev klaret i del 1. Eksempel fra træværkstedet: Materialelære, Tømrer fag-udtryk, Information om træsorter i plakatform, En bogsamling af håndværker fif gennem tiderne. 6

7 Specialundervisningslæreren, der normalt underviser de ordblinde på skolen, var på besøg på biblioteket for at diskutere vores tilbud i forhold til elevernes behov. Det var et interessant besøg, hvor de to centrale spørgsmål var: Hvordan støtter vi op om eleverne når deres tid på skolen er slut? Kan vi give dem en vis rutine i at komme på biblioteket, mens de er på skolen? Biblioteket vil fremover sørge for, at der findes læseprogrammer på alle publikums-pc erne og vise hvordan man benytter dem i forbindelse med biblioteksorienteringen. Kontakten til SKAT, sparekasse og kommunens borgerservice overtages af skolen. Biblioteket har en aftale med produktionsskolen om at komme hvert halve år og i den forbindelse indbyde til biblioteksorientering med fokus på relevante emner. 7

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere Effektevaluering Evaluering Bent Saabye Jensen Februar 2013 2 Indhold Resume... 5 Baggrund... 5 Kursusrammen... 6 Evalueringsmål...

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne:

Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne: Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne: VUC- Odense Buchwaldsgade 35, Odense C Elsesminde Produktionshøjskole Odense Sanderumvej 117, Odense SV Fokusgruppe interviews med lærerne og afdelingslederne

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere