DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006"

Transkript

1 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag. Til efteråret begynder den store RydOpCup, hvor kunder fra hele landet skal dyste mod hinanden og skabe en sundere hverdag. DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV 65

2 Indhold På gensyn til møderne i foråret Side 4-6 Etik: Retningslinjerne beskriver nu mere præcist, hvilke investeringer vi vil undgå Side 7-8 Det gode resultat i 2005 har givet basis for at fordele store beløb til kunderne Side 9-11 Hvordan er sammenhængen mellem selskabets afkast og den forrentning, kunderne får? Så er det tid til årsmøder og generalforsamlinger. Som altid vil der være seminar dagen før, der byder på relevante oplæg og gruppediskussioner. Portørerne indleder rækken af møder den 15. marts og amtsvejmændene runder af den 7. april. Herefter følger generalforsamlinger i Pen-Sam Bank, Pen-Sam Skade, Pen-Sam Holding og Pen-Sam Liv. Ligesom de sidste to år har vi også til de kommende seminarer inviteret en gæst til at komme og holde et oplæg. Dette års foredragsholder hedder Anne-Mette Hjalager, som oprindelig er arkitekt og i dag har sit eget rådgivningsfirma inden for udredning, analyse og evaluering. Anne-Mette Hjalager har medvirket i forskellige forsknings- Side Portræt af Charlotte Stokkebye, Pen-Sam's nye direktør for kundeområdet Anne-Mette Hjalager fortæller på seminarerne om, hvordan du kan investere i dig selv. Side 14 Den 1. april byder vi velkommen til nye kunder i PMF-Pension Side 15 Tilbud til arbejdsgiverne om servicemøder Side 16 Det lykkedes ikke denne gang at få lempet reglerne om samtykke Side 17 BilligLån, et nyt produkt i Pen-Sam Side Rygkampagnen har 10 års jubilæum og fortsætter med nye initiativer Redaktion: Lotte Mollerup (ansv.), Aase Bezzelt, Erik Dam An der sen, Sine Borch Thomassen Fotos: Scanpix Indholdet kan frit citeres med kildeangivelse Redaktionen sluttet den Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

3 projekter, der vedrører arbejdsmarkedsforhold på social- og sundhedsområdet. Derudover har hun beskæftiget sig med kvinders privatøkonomi og med kvinders rolle på arbejdspladsen og har blandt andet skrevet en økonomisk selvhjælpsbog med titlen "Kvinde kend din kurs". Overskriften på det foredrag, som Anne-Mette Hjalager vil holde på seminarerne, er: "Investér i dig selv - du er dit eget vigtigste økonomiske aktiv". jer for investeringer i artiklen "Fokus på etikken" side 4-6. Erhvervsevnetabskriteriet Der vil på seminarerne, årsmøderne og generalforsamlingerne være en gennemgang af, hvordan udviklingen af det offentliges tildeling af invalidepension ud fra arbejdsevnekriteriet har været. Derudover er der oplæg til en drøftelse af, om der skal ske en ændring af tildelingskriterierne fra det nuværende erhvervsevnetabskriterie til arbejdsevnekriteriet ved tilkendelse af invalidepension i Pen-Sam. Der vil også være drøftelser af muligheden for at forbedre sum ved kritisk sygdom og oplæg til en automatisk regulering af gruppeforsikringssummerne. Få en introduktion til ekstranettet I pauserne på seminarerne er der mulighed for at se nærmere på RydOpCup, se side 18. Der vil også være mulighed for at logge sig på ekstranettet, og medarbejdere fra Pen-Sam er klar til at hjælpe og introducere. Hvis du har lyst til at lære mere om, Etiske investeringer På seminarerne, årsmøderne og generalforsamlingerne vil også etiske investeringer være på dagsordenen. I begyndelsen af året var der fokus på om pensionsselskaberne investerer på en måde, der er etisk forsvarlig. Pen-Sam blev også omtalt af flere omgange. Det skete på trods af, at Pen-Sam arbejder seriøst, struktureret og metodisk med investeringer og følger de etiske regler, som medlemsdemokratiet har været med til at bestemme, og som fremgår af "Retningslinjer for investeringer i selskaber". Læs mere om etiske retningslinhvordan du bruger ekstranettet, er det vigtigt, at du husker din adgangskode. Har du glemt din adgangskode, skal du blot ringe til Pen-Sam, så du kan få en ny inden årsmøderne. Du skal ringe til tlf.: Du vil få tilsendt materiale om emnerne inden møderne. I øvrigt vil du på ekstranettet kunne se dagsorden for både seminar og årsmøde/generalforsamling ca. 14 dage før dit årsmøde. Tillykke til vinderne af nytårskonkurrencen De heldige vindere af konkurrencen om at finde fire nytårsraketter på ekstranettet blev John Christiansen, Flemming Bøgvad, Karin T. Larsen, Per Simonsen og Dennis Vagtborg. Vinderne har fået tilsendt gevinsterne. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

4 Fokus på etikken Pen-Sam's retningslinjer for investeringer er blevet præciseret, og fremover bliver listen over udelukkede selskaber også offentliggjort på hjemmesiden. Bestyrelserne besluttede i februar 2006 at præcisere formuleringen af Pen-Sam's retningslinjer for investeringer, så de bliver mere operationelle. Fremover står det nævnt direkte i retningslinjerne, hvilke internationale konventioner og aftaler, selskaber skal leve op til, hvis Pen-Sam skal investere i dem. Retningslinjerne præciseret Ud over de konventioner, som vores screeningsbureau EIRIS i forvejen anvendte, blev det besluttet at tilføje fire nye konventioner til screeningsprocessen, hvilket udelukker investering i selskaber, der producerer biologiske og kemiske våben og selskaber, der udviser alvorlig risikoadfærd på miljøområdet. Desuden udelukker vi nu investeringer i selskaber, der producerer a-våben, klyngebomber eller centrale komponenter, som alene anvendes til klyngebomber og a-våben. For os er det alvor Investeringschef Claus Asger Olsen fortæller, at han i bund og grund har hilst den seneste tids opmærksomhed om etik på investeringsområdet velkommen. - Vi har haft etiske retningslinjer for investeringer siden For os er etikken ikke bare facadepynt. Det er noget, vi har arbejdet længe med og løbende udvikler, siger Claus Asger Olsen. Derfor ser investeringschefen det som noget positivt, at den megen fokus på området nu medvirker til, at vores håndtering af etik bliver endnu bedre. "For os er etikken ikke bare facadepynt. Det er noget, vi har arbejdet længe med og løbende udvikler," siger Claus Asger Olsen. Bløde formuleringer - Jeg vil godt mane det billede i jorden, at vi har vendt det blinde øje til vores retningslinjer og sneget penge ind i nogle anløbne selskaber for at score kassen, sådan som pressen mere eller mindre direkte har antydet. Det er ikke sådan, det hænger sammen, siger Claus Asger Olsen. - Sagens kerne er, at selv om vi i mange år har arbejdet seriøst og omhyggeligt med etik, kunne vores retningslinjer godt gøres mere operationelle og dermed i praksis blive endnu bedre. Nødvendigt med klare linjer Hovedparten af vores investeringer foretages i dag af eksterne forvaltere, der vælger blandt de tusindvis af større selskaber, som findes globalt. Vi kan sagtens få vores eksterne forvaltere til at investere etisk forsvarligt for os, hvis vi præcist beskriver, hvad det er for investeringer, vi vil undgå. Inden vores retningslinjer for investeringer blev præciseret, angav de ikke, hvilke specifikke internationale konventioner og aftaler, selskaberne skulle følge. Dette søgte vi at løse ved at aftale med EIRIS, hvilke konventioner og aftaler, de skulle tage udgangspunkt i, når de vurderede, hvilke selskaber de ville anbefale at sætte på vores udelukkelsesliste. Men nu er dette skrevet direkte ind i retningslinjerne. PetroChina Sagen med det kinesiske selskab PetroChina, der har forårsaget en alvorlig forureningskatastrofe i Kina, blev rejst på et tidspunkt, hvor vores screeningsselskab EIRIS allerede havde besluttet at udvide deres overvågning til fremover også at omfatte en "Sundheds- og sikkerheds-konvention" opstillet af Den Internationale Arbejds organisation (ILO) under FN. Denne udvidelse af overvågningen blev indført, netop fordi de eksisterende konventioner ikke i tilstrækkelig grad gjorde det muligt at opdage selskaber, der udviser alvorlig risikoadfærd på miljøområdet. Den konkrete investering i PetroChina er nu solgt, og den nævnte konvention er fremover omfattet af vores retningslinjer. 4 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

5 Våben En række pensionsselskaber er også blevet kritiseret for at have penge i selskaber, der er involveret i produktion af a-våben og klyngebomber. - Formelt set skyder kritikken her ved siden af, fordi vi ikke hidtil har haft nogen formulering om at undgå våbeninvesteringer i vores retningslinjer, siger Claus Asger Olsen. - Problemet var derfor først og fremmest, at mange nok automatisk forventer, at den type investeringer bliver sorteret fra, når man har en etisk profil. Men som investeringsforvaltere er vi nødt til at have faste retningslinjer sort på hvidt, især fordi vi har mange eksterne til at foretage investeringer for os, understreger Claus Asger Olsen. Spørgsmålet om investering i våben har tidligere været diskuteret i bestyrelserne og medlemsdemokratiet. Det har dog hidtil været svært at blive enige om nogle klare og håndterbare retningslinjer på det felt. For hvor går grænsen? Skal vi undlade at investere i det skibsværft, der både bygger redningsbåde og kanonbåde? Eller det selskab, der både producerer militært overvågningsudstyr og navigationsudstyr til civilt brug? Eller farvefabrikken, der også leverer lak til kampfly? Forventningsafstemning Claus Asger Olsen forventer, at de nye retningslinjer gør det klart, hvor grænsen skal trækkes. - Men selv om retningslinjerne nu er blevet et meget mere præcist instrument, er det alligevel vigtigt, at vi også får lavet en god forventningsafstemning med vores kunder, så der er klarhed om, hvad det er, vi gør, siger Claus Asger Olsen. - Derfor har vi sammen med retningslinjerne på hjemmesiden pensam.dk lagt en beskrivelse af, hvordan vi investerer etisk. - Og det står nu klart i retningslinjerne, at investering i selskaber der producerer komponenter, der kan anvendes til våben, men som også bliver anvendt civilt, ikke vil være udelukket. Vi kan altså godt investere i for eksempel chips til computere eller overvågningsudstyr. - Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på, at vores etiske screening for eksempel aldrig vil kunne garantere, at vi kan undgå at investere i selskaber, som bliver involveret i ulykker, siger Claus Asger Olsen. - Ulykker - hvor forfærdelige de end er - behøver heller ikke at være etisk kritisable, hvis et selskab har gjort sit bedste for at undgå og forebygge dem, og påtager sig ansvaret, når ulykken er sket. Det skal være professionelt og håndterligt - Jeg vil også godt understrege, at vi fortsat lægger vægt på, at vurderingen af, om enkelte selskaber skal udelukkes eller ej, skal foregå grundigt og systematisk, siger Claus Asger Olsen. - Hvis vi selv vil holde den etiske fane højt, har vi pligt til at sikre os, at dokumentationen er 100% i orden, så vurderingen hviler på et legitimt og solidt grundlag, før vi går ud og stempler et selskab ved at placere det på vores udelukkelsesliste. Vi stiller krav om, at der i vurderingen af selskaberne skal være tale om håndfast viden skaffet til veje gennem alment anerkendte organisationer, som ikke arbejder i en bestemt sags tjeneste, understreger Claus Asger Olsen. Fremover findes både en liste over de selskaber, vi har investeret i, og en liste over selskaber, Pen-Sam ikke ønsker at investere i, på pensam.dk. De nye retningslinjer for investeringer kan naturligvis også læses på hjemmesiden. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

6 De "sorte får" i investeringsflokken havner på Pen-Sam's udelukkelsesliste. Pen-Sam skriver til de selskaber, der ikke har etikken i orden Som en del af arbejdet med etik indførte Pen-Sam i december 2005 den procedure, at vi skriver til selskaber, som er kommet på vores udelukkelsesliste. Vi vil gerne påvirke aktivt - Meningen med at have etiske retningslinjer er jo ikke bare, at vores kunder kan nyde deres pension med god samvittighed. Formålet er naturligvis også at påvirke disse selskaber til at ændre deres adfærd. Det kan vi prøve at gøre økonomisk ved at undlade at investere eller ved at trække vores investeringer ud af sådanne selskaber. Men realistisk set har det måske kun begrænset betydning, da Pen-Sam's investering trods alt ofte kun er en dråbe i havet for store selskaber. Derfor har vi besluttet, at når et selskab havner på vores "sorte liste", så skriver vi til selskabet og gør opmærksom på, at de er havnet på vores udelukkelsesliste. Vi skriver til dem, hvorfor de er havnet på listen, og at vi håber, de vil ændre adfærd, siger Claus Asger Olsen, der forventer, at brevet kan være starten på en dialog med selskaberne. Er der ansvarlighed og vilje til forbedring, støtter vi det Dialog indgår i det hele taget som et vigtigt redskab i overvågningen. At et selskab overtræder nogle af vores etiske standarder, behøver ikke i alle tilfælde betyde, at vi øjeblikkeligt sælger selskabet. Vi undersøger først og fremmest sagen grundigt i samarbejde med vores screeningsbureau EIRIS. Hvis det pågældende selskab påtager sig ansvaret for de kritisable forhold og kan dokumentere, at de er ved at rydde op eller er i gang med at forbedre forholdene, så nøjes vi med at sætte selskabet på en særlig observationsliste, hvor vi i øjeblikket har 43 selskaber stående, siger Claus Asger Olsen. 6 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

7 Et godt år for Pen-Sam's kunder Med en bundlinje på 146 mio. kr. kom Pen-Sam Liv i 2005 for andet år i træk ud ud med et flot resultat. Det flotte resultat gav mulighed for at tildele kunderne i Pen-Sam Liv en af branchens højeste kontorenter på 7% efter skat. Årets gode resultat stammer fra et fornuftigt investeringsafkast samt overskud på omkostningsregnskabet og risikoregnskabet. Samlet set kunne Pen-Sam Liv og pensionskasserne fordele 2,9 mia. kr. til kunderne i kontorente, omkostningsbonus og risikobonus. Afkast Afkastet på investeringer i 2005 blev før pensionsafkastskat på 14,0% i Pen-Sam Liv og mellem 15,0% og 16,8% i de fire pensionskasser. Det er især aktieinvesteringerne og brugen af renteafdækningsinstrumenter, der for andet år i træk sikrer kunderne i Pen-Sam et tocifret afkast. Bonus Ud over en rentebonus, der betyder, at alle kunder i pensionskasserne får en samlet forrentning på 5% og kunderne i Pen-Sam Liv 7%, har Pen-Sam i 2005 også givet både omkostningsbonus og risikobonus. Omkostningsbonus kan ses som en delvis tilbagebetaling af det administrationsbidrag, der er blevet trukket af kundernes indbetalinger til pensionsordningerne. Mulighed for omkostningsbonus opstår, når de faktiske administrationsomkostninger viser sig at være lavere end de beløb, der er opkrævet. I alt blev der i 2005 fordelt 21 mio. kr. i omkostningsbonus til kunderne i Pen-Sam Liv. Omkostningsbonus gives ikke i pensionskasserne, hvor der ikke længere er nogen indbetaling. Risikobonus er en delvis tilbagebetaling af de beløb, den enkelte kunde har betalt for i årets løb at være dækket af forsikringsdækninger i forbindelse med invaliditet og død. På samme måde som ved omkostningsbonus kan der tilbagebetales et beløb til kunderne, hvis udbetalingerne til dækninger ved invaliditet og død har været lavere end forventet. Der er i alt blevet tildelt risikobonus på 613 mio. kr. i Størrelsen af omkostningsbonus og risikobonus til den enkelte kunde afhænger af størrelsen af vedkommendes indbetalinger og produktsammensætning i pensionsordningen. Derfor kan disse bonustyper ikke omregnes til en fælles procent-forrentning i lighed med rentebonus. Men de kunder, der får omkostnings- og/eller risikobonus får altså reelt forrentet deres opsparing med et beløb, der er højere end kontorenten på 5 eller 7%. I den forbindelse kan det også nævnes, at kunder, der har opsparing foretaget før 1983, får en ekstra forrentning, der modsvarer, at Pen-Sam ikke skal betale pensionsafkastskat af afkastet af opsparing foretaget før pensionskassen for sygehjælpere m.fl. pensionskassen for portører pensionskassen for HT pensionskassen for amtsvejmænd Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab m.fl. Kontorente 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 7,0% * Ekstra forrentning af opsparing friholdt for pensionsafkastbeskatning 1,3% 1,6% 1,8% 1,7% 1,0% Omkostningsbonus på præmie og indskud i mio. kr ,0 Risikobonus i mio. kr. 50,2 1,9 0,5 0,3 560,0 * For de medlemmer i Pen-Sam Liv, der ikke er omfattet af FlekSion, indeholder kontorenten en omkostningsbonus tildelt efter særlige regler (svarende til 0.5% i forrentning). Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

8 Konsolidering Ud over at give kunderne en høj forrentning, er egenkapitalen og de kollektive bonushensættelser i Pen-Sam Liv blevet styrket. Sammen med vores investeringsstrategi og et moderne produktudbud, giver det Pen-Sam en stor investeringsfrihed og dermed basis for gode resultater i de kommende år. Pen-Sam Liv og pensionskasserne har året igennem permanent været i solidt "grønt lys" i forhold til Finanstilsynets risikoscenarier. Pen-Sam Skade I Pen-Sam Skade blev det forsikringstekniske resultat på 14 mio. kr. Erstatningsprocenten og omkostningsprocenten er tilsammen faldet med 19,5%-point. Selskabet har opnået en meget flot combined ratio på 88,0%, der viser, at præmieniveauet er tilstrækkeligt til at dække skader, omkostninger og genforsikring. Selskabet er velkonsolideret med en solvensdækning på 7,1. Pen-Sam Bank Pen-Sam Bank fik i 2005 sit hidtil bedste resultat. Resultatet blev på 31,3 mio. kr. efter skat, en fremgang på 65% i forhold til Pen-Sam Holding koncernen I Pen-Sam Holding blev årets resultat 192 mio. kr. efter skat. Afkastet på investeringer blev 14,1% før skat på koncernniveau. Årsrapporterne for Pen-Sam Liv, de fire pensionskasser, Pen-Sam Bank, Pen-Sam Skade og Pen-Sam Holding kan ses på pensam.dk. 8 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

9 Vi ønsker gennemsigtighed Sådan bliver dine penge forrentet For kunderne er det en fordel med en sikker og stabil forrentning af pensionsopsparingen. Derfor er den årlige kontorente, som kunderne får, ret stabil sammenlignet med de årlige udsving i de resultater, Pen-Sam opnår. Kunderne i Pen-Sam Liv fik sidste år en kontorente på 7%, hvilket var blandt de allerhøjeste i branchen. Alligevel vil nogle nok undre sig over, at de ikke fik en endnu højere rentebonus, når Pen-Sam's investeringsafkast sidste år lå mellem 14,0 og 16,8%. Stabil forrentning Forklaringen er, at der sker en udjævning af selskabets resultater henover årene. I gode år med høje afkast lægges der penge til side til mindre gode år med lave eller ligefrem negative afkast. Formålet er, at den enkeltes pensionsopsparing kan udvikle sig stabilt og forudsigeligt, så kunden kan have en nogenlunde klar fornemmelse af, hvad han eller hun kan forvente at få i pension, når den tid kommer. Nogle af pengene er reserveret En anden grund til at sikre udjævning er, at alle pensionsordninger hviler på et grundlag, hvor det blandt andet er beskrevet, hvilken rente opsparingen er forudsat forrentet med. Denne rente - den såkaldte grundlagsrente - bliver blandt andet brugt, hvis selskabet udregner et skøn over, hvor stor det enkelte medlems alderspension kan blive. Grundlagsrenten reserverer derfor så at sige en del af afkastet på forhånd - eller en del af selskabets reserver, hvis afkastet bliver mindre end forudsat. Grundlagsforrentningen er derfor med til at stille krav til, at selskabet opbygger reserver, der er store nok til, at det altid er muligt at give denne forudsatte rente. Kunderne får den faktiske forrentning I praksis har grundlagsrenten dog ikke nogen afgørende betydning for, hvilken forrentning den enkelte får. Kunder optaget i pensionsordningerne og pensionskasserne på forskellige tidspunkter, har forskellige grundlagsrenter. De ældste indbetalinger i Pen-Sam (pensionskasserne) får en grundlagsforrentning på 4,25%, mens de nyeste indbetalinger (på FlekSion) har en grundlagsrente på 0%. Men kunder med en grundlagsrente på 0% er ikke stillet ringere end andre kunder. Uanset grundlagsrentens størrelse får alle kunderne den maksimale Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

10 Vi ønsker gennemsigtighed Investeringsafkast og kontorente Kontorente Investeringsafkast År Den forrentning, kunderne får af deres pensionsopsparing, "kontorenten" ligger nogenlunde stabilt, fordi den udjævner selskabets resultater fra de enkelte år. Nogle år får kunderne derfor en højere forrentning end selskabets resultat det år muliggør, andre år er det omvendt. forrentning, Pen-Sam kan give i henholdsvis pensionskasserne og Pen-Sam Liv. Den samlede forrentning til den enkelte består nemlig af to elementer: grundlagsrente og bonus. Summen af grundlagsrenten og rentebonus giver den kontorente, selskabet fastsætter, se side 7. Bonus - når det går bedre end forventet Bonus er den (eventuelle) ekstra forrentning, kunderne får ud over grundlagsrenten. For kunder på FlekSion med en grundlagsrente på 0%, består forrentningen derfor udelukkende af bonus. Hvad kunderne får udbetalt i bonus, afhænger altså af to ting. For det første hvilken grundlagsforrentning, der er aftalt. Se "Pensionsaftale er en langsigtet kontrakt" på side 11. Og for det andet, hvilke resultater selskabet faktisk opnår. Hvis selskabet over en længere årrække kun lige præcis kan leve op til det, som er forudsat i aftalen mellem kunden og selskabet, vil der ikke være basis for at give bonus. Men når der - som normalt - tjenes mere, får kunden bonus. Og kunder med en lav grundlagsrente vil normalt få mere i bonus end kunder i samme selskab med en højere grundlagsrente. Selskabets resultat består af mere end investeringsafkast I et pensionsselskabs resultat (overskud/underskud) indgår også andre faktorer, end størrelsen af det afkast, selskabet får af sine investeringer. I selskabets samlede realiserede resultat indgår også et omkostnings-resultat og et risiko-resultat ud over et rente-resultat - og det er muligt for kunderne at få bonus fra alle disse tre delresultater, når der er overskud. Rente-resultatet viser, om der er overskud eller underskud på selskabets investeringsafkast i forhold til den grundlagsforrentning, der er forudsat. Har afkastet været større end forudsat, er der overskud, og kunderne kan få rentebonus i form af en ekstra forrentning ud over grundlagsrenten. Risiko-resultatet viser, om udbetalingerne af ydelser har været større eller mindre, end det er forudsat. Hvis færre kunder i pensionsordningen er blevet invalide eller flere er døde i løbet af året end forventet, er der overskud, og kunderne kan få tilbagebetalt en del af det beløb, de har betalt for deres risikoprodukter. Omkostnings-resultatet viser, om omkostningerne til administration har været større eller mindre, end det er forudsat. Har omkostningerne været mindre end forudsat, er der overskud, og kunderne kan få tilbagebetalt en del af det beløb, de har betalt til omkostninger. Ekstrahenlæggelser: Herudover påvirkes selskabets realiserede resultat også af udgifter til ekstrahenlæggelser, når der er behov for det, eller omvendt indtægter fra ekstrahenlæggelser, der ikke længere er nødvendige. Ekstrahenlæggelser er beløb der 10 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

11 hensættes, når markedsrenten falder til et niveau under grundlagsrenten, og selskabet derfor må forvente et lavere investeringsafkast, end der er brug for. Men alt i alt vil det overskud, som kan fordeles til kunderne, normalt være større end det, der stammer fra selskabets investeringsafkast. Det var også tilfældet for Pen-Sam i 2005, hvor der var overskud på både omkostnings-, risiko- og rente-resultatet, se side 7. Bonus nu eller senere? Der kan dog ikke i det enkelte år sættes lighedstegn mellem selskabets resultat, og den forrentning den enkelte kunde får. Som vist i figuren på side 10, vil en del af selskabets resultat i nogle år blive gemt til udbetaling i andre år. Den bonus, selskabet udbetaler ét år, kan altså godt helt eller delvist være et overskud fra tidligere år. Det kan for eksempel ske i de år, hvor selskabets investeringsafkast er små eller negative. For at sikre, at kunderne kan få en forrentning i magre år, er det derfor nødvendigt, at selskabet gemmer overskud som henlæggelser fra gode år og trækker på dem i magre år. Pensionsaftale er en langsigtet kontrakt En invalidepension, en alderspension eller en udbetaling ved kritisk sygdom har en pris ligesom kartofler og flødeskumskager. Men hvor kartoffelavleren kan sætte prisen på sine kartofler på baggrund af de omkostninger, han har haft, må prisen på for eksempel en invalidepension baseres på en masse forudsætninger om ting, der ikke er sket endnu. For at beregne prisen, må selskabet derfor "gætte" på, hvor stor en risiko der er for, at en kunde bliver invalid, hvor lang tid kunden i så fald skal have udbetalt invalidepension, hvor meget kundens indbetalinger bliver forrentet med undervejs, og hvad det vil koste selskabet at administrere kundens pensionsordning i hele perioden. Ingen af disse ting kan selskabet vide på forhånd, men selskabet kan ud fra tidligere erfaringer lave et skøn og for eksempel regne ud, at det vil koste en 25-årig sosuassistent 516 kr. om måneden at være sikret en årlig invalidepension på kr., hvis hun skulle blive invalid. Eller at hun skal indbetale kr. om måneden, hvis hun skal kunne regne med at få en årlig alderspension på kr., fra hun fylder 65 år og indtil hun dør - beregnet ud fra en grundlagsrente på 0% og uden på forhånd at indregne bonus. De antagelser, selskabet bruger, om, hvor længe vi lever, hvor stor risiko, der er, for at vi bliver invalide, og hvordan selskabet kan forrente vores opsparing mange år frem, skal selskabet fastlægge i form af et såkaldt "beregningsgrundlag", som kontrolleres af Finanstilsynet. Én af forudsætningerne i beregningsgrundlaget er den grundlagsrente, som selskabet forudsætter at forrente kundens opsparing med. Når kunden indgår aftale med selskabet om aldersopsparing og forskellige forsikringer som led i en pensionsordning, kan kunden derfor med god ret forvente at få de ydelser, som selskabet stiller i udsigt - med mindre noget helt uforudset sker. Faktisk kan kunderne som regel regne med at få en bedre ydelse eller en lavere pris end aftalt. Det kan de, netop fordi de pensionsaftaler, selskaberne indgår med kunderne, som regel er beregnet på den "forsigtige" side. Det er nødvendigt, fordi der - når man skal se år frem i tiden - er mange usikkerhedsmomenter omkring udviklingen i invaliditet, levetid og investeringsafkast. Selskabet må være forsigtigt, for det går i yderste konsekvens konkurs, hvis det ikke kan overholde aftalerne med kunderne. Derfor er selskaberne også løbende under streng kontrol fra Finanstilsynet. Til gengæld kan kunderne glæde sig over jævnlige overskud, der giver bonus. Med en samlet bonus, der for eksempel giver en årlig forrentning på 4% i stedet for grundlagsrenten på 0%, vil en indbetaling på kr. om måneden til alderspension i eksemplet ovenfor dermed blive til kr. i årlig pension i stedet for kr. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

12 En glad og utålmodig ildsjæl Med en baggrund i it- og telebranchen er pensioner et helt nyt område for Pen-Sam's nye direktør for kundeområdet, Charlotte Stokkebye. Hun har ikke tidligere beskæftiget sig med pension, men det ser hun ikke som nogen ulempe. Tværtimod. Det giver hende nemlig en god mulighed for at se det hele udefra og ind. - Hvis jeg skal beskrive mig selv, må det være som en glad, imødekommende og utålmodig ildsjæl, siger Charlotte Stokkebye. Og det er ikke svært at tro hende, som hun sidder der med sit krøllede hår og fortæller engageret om det, hendes arbejde drejer sig om, nemlig Pen-Sam's Blå bog Født 1961 i Herning og opvokset på Fyn kunder. Vi har spurgt om hendes syn på kunder, og hvilke udfordringer hun står over for i sin nye stilling. Hvad betyder det for dig at starte i en hel ny branche, som du ikke kender så meget til? Jeg synes, det er meget modigt af Pen-Sam at ansætte én som mig, der ikke har noget branchekendskab. Jeg ser dog mit manglende kendskab til branchen som en stor fordel, fordi jeg kan se det hele fra kundernes synsvinkel - udefra og ind. Jeg har en bred og lang erfaring med kundekontakt, og den kommer mig til gode i en branche, som har lidt ry for Bor i Virum sammen med sin mand Morten Boll, der er direktør i NCC og deres datter Josephine, der går i 1.g., og sønnen Frederik på 22 år, der er flyttet hjemmefra. Uddannet fra Niels Brock i København og har derudover en række lederuddannelser Key account manager i Siren Software inc., Californien Nordic Direct Manager i IBM Danmark A/S Først som Customer Care Manager, senere som markedschef og underdirektør i TDC. at have et produkt, som kunderne enten ikke forstår eller synes er kedeligt. Kunderne i fokus I hele din karriere har det været det kundeorienterede, der har været i fokus. Hvad er det, der gør, at det er kunderne, der driver dig? Når jeg selv er kunde et sted, kan jeg godt lide, at der er nogen, der tager sig af mig, og som forstår mine behov. Den oplevelse vil jeg gerne være med til at give videre til vores kunder. Én af de udfordringer, jeg synes er spændende i forholdet til kunderne, er at skabe relationerne, at få kunderne til at føle sig specielle. For at skabe disse relationer er det vigtigt at styrke kommunikationen til kunderne, så de kender Pen-Sam og ved hvilke muligheder, de har. Hvordan vil du styrke kommunikationen? Vi skal møde kunden, der hvor kunden er. For eksempel som vi allerede gør det i det mobile kontor, og når vi træffer dem til møder ude i de lokale FOA afdelinger. Men det gælder også i forhold til vores skriftlige kommunikation. Vi skal ikke nødvendigvis kommunikere på samme måde til en på 25 og en på 55. Ved at segmentere vores målgruppe kan vi kommunikere med vores kunder 12 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

13 på en måde, så vi er i øjenhøjde med dem. Det er også vigtigt, at vi øger kendskabet til Pen-Sam. Kunderne skal kende deres pensionsselskab og være klar over, hvilke muligheder de har. Kunderne skal vide, hvilke varer vi har på hylderne - også vores forsikringer og bankprodukter. Nærhed til kunderne Hvorfor er kendskabet så vigtigt? Kunderne skal føle nærhed til deres pension. Vi er alle interesserede i vores penge, men når det gælder vores pension, mister vi interessen. Derfor er et af målene, at vores kunder forstår, hvem Pen-Sam er, og at det, vi tilbyder dem, er så godt, at de også lader deres penge stå her, selv om de skulle skifte job og overenskomst. Kunderne har deres penge her i Pen-Sam, og derfor skal vi sikre, at de forstår de produkter, de har hos os. Charlotte Stokkebye tiltrådte den 4. januar 2006 som direktør for kundeområdet i Pen-Sam. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

14 nye kunder Den 1. april 2006 får Pen-Sam nye kunder, når PMF- Pensions administrationsaftale med Pen-Sam træder i kraft. PMF-Pensions administrationsaftale med SAMPENSION løber til den 1. april 2006, og PMF-Pension har herefter valgt Pen-Sam Liv som sin fremtidige administrator for de pædagogmedhjælperes pensionsordninger. Nye muligheder for PMF-Pensions medlemmer PMF-Pensions medlemmer vil få de samme servicetilbud som Pen-Sam's øvrige kunder, og det betyder, at de vil få kortere vej til personlig rådgivning om deres pensionsordning, både til lokalkontorerne og til de konsulentordninger, kunderne tilbydes på de lokale FOA afdelinger én gang om måneden. PMF-Pensions medlemmer vil også få tilbudt socialrådgivning, ligesom de og deres familier kan blive kunder i Pen-Sam Bank og Pen-Sam Skade. Pen-Sam køber aktierne i PMF-Pension Ud over at have fået en administrationsaftale med PMF-Pension, køber Pen-Sam også aktierne i selskabet, hvilket betyder, at PMF-Pension bliver et datterselskab af Pen-Sam Liv. Forbundet PMF havde oprindeligt sikret sig en købsret til PMF- Pension fra 1. april Denne ret er overgået til FOA fag og arbejde ved fusionen mellem FOA og PMF i januar 2005, og det er planen at Pen-Sam Liv indtræder i FOAs ret til at købe aktierne pr. 1. april Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

15 Tættere samarbejde med arbejdsgiverne For at hjælpe arbejdsgiverne med at indbetale pensionsbidragene korrekt tilbyder Pen-Sam særlige servicemøder. Det tilbud er blevet godt modtaget. Pen-Sam får hver måned pensionsindbetalinger fra store arbejdsgivere, heriblandt kommuner og amter. Regner man den enkelte børnehave og plejehjem med er tallet nærmere Et af formålene med servicemøderne er at fortælle arbejdsgiverne om vores bidragsmodtagelsessystem, som er det it-system, hvor pensionsbidragene modtages. Samtidig fortæller vi, hvordan arbejdsgiverne skal afregne pensionsbidrag. På den måde er Pen-Sam med til at kvalitetssikre pensionsindbetalingen og samtidig bliver arbejdsgiverne informeret om de konsekvenser, det har for dem, hvis ikke bidragene bliver indbetalt korrekt og til tiden. Forkerte eller manglende pensionsindbetalinger kan i værste fald medføre, at et medlem ikke får den pension og dækning i Pen-Sam, som hun eller han har krav på. Står medlemmet pludselig i en situation, og får brug for sin pension, er der i de tilfælde kun én til at yde medlemmet erstatning nemlig arbejdsgiveren selv. Samtidig skaber forkerte indberetninger et stort administrativt bøvl for Pen-Sam. Forbedring af pensionsindbetaling Ud over servicemøderne vil et opdateret bidragsmodtagelsessystem også være med til at gøre pensionsindberetningerne nemmere. I det tidligere system skulle fejlene tjekkes og rettes manuelt. Det tog lang tid både for arbejdsgiverne og for Pen-Sam, og i sidste ende gik det ud over kunderne, når de ikke fik deres indbetalinger til tiden. Det opdaterede bidragsmodtagelsessystem registrerer med det samme, hvis der er fejl på pensionsindbetalingerne. Det betyder, at når fejlen bliver registeret hurtigt, kan den også hurtigt blive rettet. Derudover er der sket en forbedring af bidragsmodtagelsessystemet for de små arbejdsgivere med max 100 ansatte. De har fået en ny mulighed for at indberette pensionsbidrag via pensam. dk. En grundig vejledning og forudfyldte felter skal være med til at minimere fejl. Siden den 1. februar 2006 har det opdaterede bidragsmodtagelsessystem været med til at sikre, at kunderne får deres pensionsdækning indbetalt korrekt og til tiden. Samtidig vil færre antal fejl betyde, at der ikke skal bruges så mange ressourcer på at rette i indberetningerne. Derved vil der blive sparet på de administrative omkostninger. En god dialog Pen-Sam laver et stort opsøgende arbejde over for arbejdsgiverne for at undgå, at der opstår unødvendige problemer. Servicemøderne bliver tilpasset den enkelte arbejdsgiver og er på den måde med til at gøre opmærksom på Pen-Sam som en relevant og fleksibel samarbejdspartner. På møderne hvor arbejdsgiverens løn- og personaleansvarlige er til stede, bliver bidragsindbetalingerne gennemgået, og samtidig får arbejdsgiverne en introduktion til de muligheder, Pen-Sam i øvrigt kan tilbyde både arbejdsgiveren og vores kunder. Det kunne være aktuelle tilbud i forebyggelseskampagnen eller besøg af det mobile pensionskontor, men også tilbud om de bank- og skadesprodukter, som Pen-Sam tilbyder. Individuelle møder Arbejdsgiverne har naturligvis ikke de samme behov, og derfor er der heller ikke to møder, der er ens. Nogen har mest brug for at blive sat grundigt ind i bidragsindbetalingerne, og andre har mere behov for at høre noget om Pen-Sam's mulighed for at give personlig pensionsrådgivning eller socialrådgivning til deres ansatte. Mange arbejdsgivere vil gerne vide, hvilke tilbud Pen-Sam har, for det gør det nemmere for dem at hjælpe deres medarbejdere - Pen-Sam's kunder - i forskellige situationer. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

16 Samtykke: Op ad bakke i modvind Pen-Sam har gjort en stor indsats for at få gennemført en lempelse af reglerne for samtykke til videregivelse af oplysninger til brug for rådgivning. Indtil videre har indsatsen dog været forgæves. Den 21. februar i år vedtog Folketinget flere ændringer af Lov om finansiel virksomhed, men desværre ikke den ønskede lempelse af de uhensigtsmæssige regler om samtykke. Pen-Sam har ellers haft mange gode støtter i processen, blandt andre Frode Sørensen, et af Socialdemokratiets medlemmer af Erhvervsudvalget. Under tredje behandlingen i Folketinget sagde han blandt andet, at Folketinget har en forpligtelse til, at kunderne kan få en optimal rådgivning under hensyntagen til de ændrede forhold, hvis de er så heldige at få lønforhøjelse, eller børnene flytter hjemmefra eller lignende. Der er tale om forhold, der kan have betydning for risikodækningen, opsparingen og indbetalingens størrelse. Han sagde også, at det må være op til Folketinget at sørge for, at kunder med en pensionsordning, der er placeret forskellige steder, også har mulighed for på en let og elegant måde at få en totalrådgivning, uanset om den er tegnet i flere selskaber. I Pen-Sam værdsætter vi Frode Sørensens indsats og håber, at den på et tidspunkt bærer frugt. "Det allerværste er i virkeligheden, at der i sidste ende kan stå en kunde, som ikke har fået den dækning, vedkommende kunne have fået, hvis der havde været mulighed for at rådgive samlet om ordningen," siger direktør Helen Kobæk. Pen-Sam giver ikke op, men fortsætter med at med for en ændring af reglerne. Du kan finde en samtykkeerklæring på pensam.dk under "Kontakt og bestil." Mange kunder har deres ordninger fordelt på forskellige selskaber i samme koncern, hvilket blandt andet er en følge af lovkrav. Som reglerne er i dag, kan kunderne derfor kun få en samlet rådgivning, hvis de har givet et skriftligt samtykke til, at de oplysninger, der skal bruges til rådgivningen, kan videregives mellem selskaberne. For at illustrere rådgivningsproblemet har brancheorganisationen Forsikring & Pension sendt tegneserien "Anna & pensionen" til medlemmerne af Folketingets Erhvervsudvalg. Men hverken tegneserien eller opbakningen fra Forbrugerrådet har fået økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen til at ændre mening. 16 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

17 BilligLån Kunderne har taget godt imod Pen-Sam Bank's nye lån, der er et godt tilbud som alternativ til kontokort og andre kviklån med høje renter. Det nye BilligLån fra Pen-Sam Bank giver kunderne mulighed for at låne op til kr. uden sikkerhed til p.t. 7,25% i rente. Låneansøgningerne behandles inden for få dage, og det er dermed tanken, at dette lån kan være et fordelagtigt alternativ til dyre forbrugslån og kontokort, hvor det ikke er ualmindeligt, at renten kan ryge helt op på 20-30%. Erfaringerne indtil nu tyder på, at BilligLån'et falder i god jord hos kunderne. Kvikke kontanter Kunden kan selv bestemme både lånebeløb og tilbagebetalingsperiode inden for den maksimale låneramme på kr. pr. husstand og med en løbetid på op til 10 år, forklarer bankdirektør Kristian Busk. - Det særlige ved lånet er, at man umiddelbart kan låne op til kr. uden krav om sikkerhed, hvis man har en sund økonomi og ikke er registreret i RKI. Vi blander os ikke i, hvad pengene skal bruges til, men udover nyanskaffelser, rejser og den slags, forestiller vi os, at nogle vil bruge lånet til at indfri andre dyrere lån, siger Kristian Busk. Han understreger dog samtidig, at andre af bankens produkter i nogle situationer kan være mere fordelagtige for kunderne. - Det sørger vi naturligvis for at rådgive om, fastslår Kristian Busk. Hvad nytter det at spare i hverdagen, hvis du har et dyrt lån? BilligLån fra Pen-Sam Bank giver dig penge i lommen til én af markedets laveste renter Lån i kr. 10 år 8 år 5 år Ved lån på kr. over 10 år er ÅOP 7,6%. Månedlig ydelse Lån op til kr. uden sikkerhed og uden at have lønkonto hos os. Lav rente vores konkurrenter tilbyder lignende lån til 10-30% i rente. BilligLån får du til 7,25%. Vi blander os ikke i, hvad pengene skal bruges til. Nyt TV? Rejser? Bolig? Det lader vi dig om. Eller slå en streg over din klatgæld, og få dine dyre forbrugslån ud af verden. Det er let at ansøge om BilligLån. Udfyld skemaet på næste side, og send det til os. Vi behandler din ansøgning inden for få dage. Du kan læse mere om BilligLån og vores andre fordelagtige produkter på pensam.dk eller ringe til os på tlf De aktuelle rentesatser finder du i fag og arbejde eller på pensam.dk Blandt de billigste banker Med den nye lånetype håber vi, at flere får øjnene op for, at der er gode penge at spare ved at bruge Pen-Sam's bank. - Vi kommer igen og igen ud som en af de billigste banker, når der bliver lavet sammenligninger af priser og gebyrer. Senest for eksempel på den nye hjemmeside pengepriser.dk, som blandt andet Forbrugerrådet står bag, siger Kristian Busk. - Men vi ved fra flere undersøgelser, at der skal utroligt meget til at få folk til helt at skifte bank. Derfor prøver vi nu at tage konkurrencen op i de situationer, hvor nogen bliver fristet til at optage et hurtigt lån og ofte kommer til at betale uhyrligt høje renter. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

18 10 år med en bedre ryg I 1996 var Pen-Sam første gang på banen for at inspirere og motivere medlemmerne til at forebygge invaliditet, og i år har rygkampagnen 10 års jubilæum. Da rygkampagnen så dagens lys for 10 år siden, skete det på baggrund af, at der blandt Pen-Sam's medlemmer var en større andel, der blev invalide, end det var tilfældet blandt befolkningen som helhed. Det ville vi gerne være med til at ændre. Målet for vores forebyggelsesindsats blev derfor, at hyppigheden af invaliditet blandt Pen-Sam's medlemmer ikke må være større end for befolkningen som helhed. Og dette mål er stadig helt grundlæggende for Pen-Sam's forebyggelseskampagner. "Pen-Sam'entariet" blev i 1996 affyringsrampe for den første kampagne. Pen-Sam'entariet var en høring og en idékonkurrence, hvor alle havde mulighed for at indsende deres forslag og deltage i konkurrencen. En glad ryg Det bedste forslag i idékonkurrencen var "Lav en lille øvelse i ny og næ", og det blev fundamentet for rygkampagnen. Kampagnen fik overskriften "Gør din ryg glad" og førte til mange gode initiativer rundt omkring på arbejdspladserne og kulminerede på den årlige rygdag med overrækkelse af Herkules rygpris for de bedste initiativer. Efter 10 år er et af de væsentlige budskaber stadig at gøre din ryg glad. Nu fokuserer kampagnerne dog ikke længere kun på ryggen, men inddrager også resten af kroppen og sindet. Det er ikke nok, at ryggen er glad, hvis ikke også resten af kroppen er det. Forebyggelse hjælper I 1996 var det lidelser på ryg og bevægeapparatet, der var hovedsynderen, når medlemmerne blev invalide. I løbet af de 10 år, Pen-Sam har lavet forebyggelseskampagner, er andelen af invaliditeter blandt medlemmerne faldet, endda mere end i befolkningen som helhed. Især invaliditet på grund af ryglidelser er faldet markant. Det viser sig altså, at det hjælper at sætte fokus på forebyggelse, og at få det enkelte medlem til at tænke på, hvordan hun/han passer bedst på sin krop. Derfor fortsætter vi med at lave forebyggelseskampagner. Og så er der en økonomisk gevinst at hente for alle medlemmer. Jo færre penge vi skal udbetale til invalidepensioner, jo flere penge er der til alderspension. De gode idéer er ikke brugt op Selv om Pen-Sam's kampagner nu kan fejre 10 års jubilæum, er de gode idéer og de mange budskaber ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag. Forebyggelse skal være sjovt Til september skyder Pen-Sam en konkurrence i gang, der har fået titlen RydOpCup. Konkurrencen handler om at få ryddet op og gjort rent i kroppen. Det kan man gøre ved at vælge mellem tre kategorier, som man ønsker at gøre noget ved - det er vægt, motion eller rygning. RydOpCup er en holdkonkurrence, der foregår på arbejdspladserne. Holdene på tværs af afdelinger og arbejdspladser konkurrerer mod hinanden. De enkelte hold optjener point i fællesskab ved det antal kilo holdet har tabt, det antal skridt holdet har gået pr. dag eller det antal cigaretter, holdet har skåret af forbruget. Hver enkelt deltager kan naturligvis også følge med i sine egne forbedringer. Hver afdeling eller arbejdsplads kan opstille hold, der også gerne må være på tværs af faggrupper. Man behøver således ikke nødvendigvis være Pen-Sam medlem for at være med. Bare man vil gå ind i kampen for at kvitte cigaretterne, tabe nogle kilo eller måske forbedre sit kondital. Det er vigtigt, at forebyggelse ikke bliver en sur pligt. Det skal derimod være en sjov oplevelse samtidig med, at man får en gladere ryg og en sundere krop. Med en holdkonkurrence skaber man samtidig et sammenhold, så deltagerne kan give hinanden opbakning. 18 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

19 Kan du skaffe et hold? RydOpCup, der laves i samarbejde med FOA, skal nå ud til alle medlemmer. Pen-Sam's medlemmer er både ældre og unge, mænd og kvinder, fra hele landet og fra mange nationer. Derfor er RydOpCup udformet på en måde, så alle kan være med. Hvert hold, der deltager i konkurrencen, skal have en holdleder, som er den, der skal stå for at samle hold og tilmelde det. Du kan godt være holdleder uden selv at deltage i konkurrencen. Alle holdledere får tilsendt en pakke, der indeholder plakater, klistermærker, konkurrenceregler og andet materiale, der skal gøre det nemt at inspirere kollegaerne til at melde sig på holdet. Holdtilmeldingen går i gang umiddelbart efter påske, og der er præmier til de første 100 tilmeldte hold. Kan du skaffe et hold, eller kender du en, der kan, kan du melde dig som holdleder på årsmøderne. Du kan også melde dig som holdleder på rydopcup.dk, så du er klar når konkurrencen starter til september. Vil du vide mere om RydUpCup kan du ringe til projektleder Marianne Poulsen og høre mere på telefon eller sende en mail til: 10 år med forebyggelse 1996 Pen-Sam'entariet høring og idekonkurrence, hvor alle medlemmer kan indsende forslag om gode ideer til forebyggelse af ryglidelser 1997 Gør din ryg glad 1000 "gode eksempler" står i spidsen for kampagnen 1998 Herkules Rygpris første år med Herkules Rygpris og udgivelse af musikvideoen "Hvem er det der rygger" ryghjemmesiden lanceres 2000 Træd i hundelorteøvelsen otte rygøvelser med inspirerende navne 2001 Rygolutionen tager kampen op mod smerter, forsvunden livskvalitet og dårlig økonomi 2002 Ryggens befrielsesdag foreløbigt punktum for 6 aktive år 2003 Evaluering og forberedelse af nye initiativer 2004 og 2005 Forebyggelseskampagne fokus på hele kroppen. Internetbaseret spil "Hvem vil være invalid?", partnerskab med Sahva og "HOLD FAST i dit arbejde" års jubilæum Forebyggelseskampagnen fortsætter i med nye initiativer Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

20 Pen-Sam var med på FOAs kongres Den 12. og 13. januar holdt FOA sin ekstraordinære kongres i Aalborg om FOAs demokratiske og strukturelle udvikling. Pen-Sam var også med på kongressen. På en stand i forhallen på Aalborg kongrescenter, kunne kongresdeltagerne stille spørgsmål om Pen-Sam's produkter eller få en uformel snak med en af Pen-Sam's medarbejdere. De kongresdeltagere, der ikke havde tid eller lyst til at bruge pauserne på at snakke om pension, kunne i stedet ved at udfylde et postkort bede om at blive kontaktet efter kongressen for at tale om for eksempel deres pensionsordning eller for at høre mere om bank- eller skadeprodukter eller muligheden for socialrådgivning. Pen-Sam Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum Telefon Telefax Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark pensionskassen for portører CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark Pen-Sam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark Pen-Sam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark Pen-Sam Aalborg Hobrovej 42 C, Aalborg Telefon Telefax Pen-Sam Århus Nørreport 26, Århus C Telefon Telefax Pen-Sam Esbjerg Frodesgade Esbjerg Telefon Telefax Pen-Sam Odense Sdr. Boulevard Odense C Telefon Telefax Pen-Sam Vordingborg Valdemarsgade Vordingborg Telefon Telefax Hillerød Grafisk

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Pensionsaftale for handicaphjælpere. mellem. Borger. PenSam Liv forsikringsaktieselskab. administreret af Silkeborg Kommune

Pensionsaftale for handicaphjælpere. mellem. Borger. PenSam Liv forsikringsaktieselskab. administreret af Silkeborg Kommune Pensionsaftale for handicaphjælpere mellem Borger og PenSam Liv forsikringsaktieselskab administreret af Silkeborg Kommune 2 1. Pensionsaftalens parter Denne pensionsaftale er indgået mellem Borgerens

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Nr. 67 September 2006

Nr. 67 September 2006 Nr. 67 September 2006 RydOpCup'en er i gang for fulde sejl. Hold fra arbejdspladser over hele landet dyster på sundhed og velvære. 67 Klar, Parat, Start Indhold Forsiden Foto af skonnerten MIRA fra 1898.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

EN GOD PENSION TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE

EN GOD PENSION TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE EN GOD TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE - EN FORDEL FOR DINE MEDARBEJDERE Med en pensionsordning i PenSam får du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en god pension og gode forsikrings- og banktilbud.

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere