DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006"

Transkript

1 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag. Til efteråret begynder den store RydOpCup, hvor kunder fra hele landet skal dyste mod hinanden og skabe en sundere hverdag. DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV 65

2 Indhold På gensyn til møderne i foråret Side 4-6 Etik: Retningslinjerne beskriver nu mere præcist, hvilke investeringer vi vil undgå Side 7-8 Det gode resultat i 2005 har givet basis for at fordele store beløb til kunderne Side 9-11 Hvordan er sammenhængen mellem selskabets afkast og den forrentning, kunderne får? Så er det tid til årsmøder og generalforsamlinger. Som altid vil der være seminar dagen før, der byder på relevante oplæg og gruppediskussioner. Portørerne indleder rækken af møder den 15. marts og amtsvejmændene runder af den 7. april. Herefter følger generalforsamlinger i Pen-Sam Bank, Pen-Sam Skade, Pen-Sam Holding og Pen-Sam Liv. Ligesom de sidste to år har vi også til de kommende seminarer inviteret en gæst til at komme og holde et oplæg. Dette års foredragsholder hedder Anne-Mette Hjalager, som oprindelig er arkitekt og i dag har sit eget rådgivningsfirma inden for udredning, analyse og evaluering. Anne-Mette Hjalager har medvirket i forskellige forsknings- Side Portræt af Charlotte Stokkebye, Pen-Sam's nye direktør for kundeområdet Anne-Mette Hjalager fortæller på seminarerne om, hvordan du kan investere i dig selv. Side 14 Den 1. april byder vi velkommen til nye kunder i PMF-Pension Side 15 Tilbud til arbejdsgiverne om servicemøder Side 16 Det lykkedes ikke denne gang at få lempet reglerne om samtykke Side 17 BilligLån, et nyt produkt i Pen-Sam Side Rygkampagnen har 10 års jubilæum og fortsætter med nye initiativer Redaktion: Lotte Mollerup (ansv.), Aase Bezzelt, Erik Dam An der sen, Sine Borch Thomassen Fotos: Scanpix Indholdet kan frit citeres med kildeangivelse Redaktionen sluttet den Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

3 projekter, der vedrører arbejdsmarkedsforhold på social- og sundhedsområdet. Derudover har hun beskæftiget sig med kvinders privatøkonomi og med kvinders rolle på arbejdspladsen og har blandt andet skrevet en økonomisk selvhjælpsbog med titlen "Kvinde kend din kurs". Overskriften på det foredrag, som Anne-Mette Hjalager vil holde på seminarerne, er: "Investér i dig selv - du er dit eget vigtigste økonomiske aktiv". jer for investeringer i artiklen "Fokus på etikken" side 4-6. Erhvervsevnetabskriteriet Der vil på seminarerne, årsmøderne og generalforsamlingerne være en gennemgang af, hvordan udviklingen af det offentliges tildeling af invalidepension ud fra arbejdsevnekriteriet har været. Derudover er der oplæg til en drøftelse af, om der skal ske en ændring af tildelingskriterierne fra det nuværende erhvervsevnetabskriterie til arbejdsevnekriteriet ved tilkendelse af invalidepension i Pen-Sam. Der vil også være drøftelser af muligheden for at forbedre sum ved kritisk sygdom og oplæg til en automatisk regulering af gruppeforsikringssummerne. Få en introduktion til ekstranettet I pauserne på seminarerne er der mulighed for at se nærmere på RydOpCup, se side 18. Der vil også være mulighed for at logge sig på ekstranettet, og medarbejdere fra Pen-Sam er klar til at hjælpe og introducere. Hvis du har lyst til at lære mere om, Etiske investeringer På seminarerne, årsmøderne og generalforsamlingerne vil også etiske investeringer være på dagsordenen. I begyndelsen af året var der fokus på om pensionsselskaberne investerer på en måde, der er etisk forsvarlig. Pen-Sam blev også omtalt af flere omgange. Det skete på trods af, at Pen-Sam arbejder seriøst, struktureret og metodisk med investeringer og følger de etiske regler, som medlemsdemokratiet har været med til at bestemme, og som fremgår af "Retningslinjer for investeringer i selskaber". Læs mere om etiske retningslinhvordan du bruger ekstranettet, er det vigtigt, at du husker din adgangskode. Har du glemt din adgangskode, skal du blot ringe til Pen-Sam, så du kan få en ny inden årsmøderne. Du skal ringe til tlf.: Du vil få tilsendt materiale om emnerne inden møderne. I øvrigt vil du på ekstranettet kunne se dagsorden for både seminar og årsmøde/generalforsamling ca. 14 dage før dit årsmøde. Tillykke til vinderne af nytårskonkurrencen De heldige vindere af konkurrencen om at finde fire nytårsraketter på ekstranettet blev John Christiansen, Flemming Bøgvad, Karin T. Larsen, Per Simonsen og Dennis Vagtborg. Vinderne har fået tilsendt gevinsterne. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

4 Fokus på etikken Pen-Sam's retningslinjer for investeringer er blevet præciseret, og fremover bliver listen over udelukkede selskaber også offentliggjort på hjemmesiden. Bestyrelserne besluttede i februar 2006 at præcisere formuleringen af Pen-Sam's retningslinjer for investeringer, så de bliver mere operationelle. Fremover står det nævnt direkte i retningslinjerne, hvilke internationale konventioner og aftaler, selskaber skal leve op til, hvis Pen-Sam skal investere i dem. Retningslinjerne præciseret Ud over de konventioner, som vores screeningsbureau EIRIS i forvejen anvendte, blev det besluttet at tilføje fire nye konventioner til screeningsprocessen, hvilket udelukker investering i selskaber, der producerer biologiske og kemiske våben og selskaber, der udviser alvorlig risikoadfærd på miljøområdet. Desuden udelukker vi nu investeringer i selskaber, der producerer a-våben, klyngebomber eller centrale komponenter, som alene anvendes til klyngebomber og a-våben. For os er det alvor Investeringschef Claus Asger Olsen fortæller, at han i bund og grund har hilst den seneste tids opmærksomhed om etik på investeringsområdet velkommen. - Vi har haft etiske retningslinjer for investeringer siden For os er etikken ikke bare facadepynt. Det er noget, vi har arbejdet længe med og løbende udvikler, siger Claus Asger Olsen. Derfor ser investeringschefen det som noget positivt, at den megen fokus på området nu medvirker til, at vores håndtering af etik bliver endnu bedre. "For os er etikken ikke bare facadepynt. Det er noget, vi har arbejdet længe med og løbende udvikler," siger Claus Asger Olsen. Bløde formuleringer - Jeg vil godt mane det billede i jorden, at vi har vendt det blinde øje til vores retningslinjer og sneget penge ind i nogle anløbne selskaber for at score kassen, sådan som pressen mere eller mindre direkte har antydet. Det er ikke sådan, det hænger sammen, siger Claus Asger Olsen. - Sagens kerne er, at selv om vi i mange år har arbejdet seriøst og omhyggeligt med etik, kunne vores retningslinjer godt gøres mere operationelle og dermed i praksis blive endnu bedre. Nødvendigt med klare linjer Hovedparten af vores investeringer foretages i dag af eksterne forvaltere, der vælger blandt de tusindvis af større selskaber, som findes globalt. Vi kan sagtens få vores eksterne forvaltere til at investere etisk forsvarligt for os, hvis vi præcist beskriver, hvad det er for investeringer, vi vil undgå. Inden vores retningslinjer for investeringer blev præciseret, angav de ikke, hvilke specifikke internationale konventioner og aftaler, selskaberne skulle følge. Dette søgte vi at løse ved at aftale med EIRIS, hvilke konventioner og aftaler, de skulle tage udgangspunkt i, når de vurderede, hvilke selskaber de ville anbefale at sætte på vores udelukkelsesliste. Men nu er dette skrevet direkte ind i retningslinjerne. PetroChina Sagen med det kinesiske selskab PetroChina, der har forårsaget en alvorlig forureningskatastrofe i Kina, blev rejst på et tidspunkt, hvor vores screeningsselskab EIRIS allerede havde besluttet at udvide deres overvågning til fremover også at omfatte en "Sundheds- og sikkerheds-konvention" opstillet af Den Internationale Arbejds organisation (ILO) under FN. Denne udvidelse af overvågningen blev indført, netop fordi de eksisterende konventioner ikke i tilstrækkelig grad gjorde det muligt at opdage selskaber, der udviser alvorlig risikoadfærd på miljøområdet. Den konkrete investering i PetroChina er nu solgt, og den nævnte konvention er fremover omfattet af vores retningslinjer. 4 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

5 Våben En række pensionsselskaber er også blevet kritiseret for at have penge i selskaber, der er involveret i produktion af a-våben og klyngebomber. - Formelt set skyder kritikken her ved siden af, fordi vi ikke hidtil har haft nogen formulering om at undgå våbeninvesteringer i vores retningslinjer, siger Claus Asger Olsen. - Problemet var derfor først og fremmest, at mange nok automatisk forventer, at den type investeringer bliver sorteret fra, når man har en etisk profil. Men som investeringsforvaltere er vi nødt til at have faste retningslinjer sort på hvidt, især fordi vi har mange eksterne til at foretage investeringer for os, understreger Claus Asger Olsen. Spørgsmålet om investering i våben har tidligere været diskuteret i bestyrelserne og medlemsdemokratiet. Det har dog hidtil været svært at blive enige om nogle klare og håndterbare retningslinjer på det felt. For hvor går grænsen? Skal vi undlade at investere i det skibsværft, der både bygger redningsbåde og kanonbåde? Eller det selskab, der både producerer militært overvågningsudstyr og navigationsudstyr til civilt brug? Eller farvefabrikken, der også leverer lak til kampfly? Forventningsafstemning Claus Asger Olsen forventer, at de nye retningslinjer gør det klart, hvor grænsen skal trækkes. - Men selv om retningslinjerne nu er blevet et meget mere præcist instrument, er det alligevel vigtigt, at vi også får lavet en god forventningsafstemning med vores kunder, så der er klarhed om, hvad det er, vi gør, siger Claus Asger Olsen. - Derfor har vi sammen med retningslinjerne på hjemmesiden pensam.dk lagt en beskrivelse af, hvordan vi investerer etisk. - Og det står nu klart i retningslinjerne, at investering i selskaber der producerer komponenter, der kan anvendes til våben, men som også bliver anvendt civilt, ikke vil være udelukket. Vi kan altså godt investere i for eksempel chips til computere eller overvågningsudstyr. - Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på, at vores etiske screening for eksempel aldrig vil kunne garantere, at vi kan undgå at investere i selskaber, som bliver involveret i ulykker, siger Claus Asger Olsen. - Ulykker - hvor forfærdelige de end er - behøver heller ikke at være etisk kritisable, hvis et selskab har gjort sit bedste for at undgå og forebygge dem, og påtager sig ansvaret, når ulykken er sket. Det skal være professionelt og håndterligt - Jeg vil også godt understrege, at vi fortsat lægger vægt på, at vurderingen af, om enkelte selskaber skal udelukkes eller ej, skal foregå grundigt og systematisk, siger Claus Asger Olsen. - Hvis vi selv vil holde den etiske fane højt, har vi pligt til at sikre os, at dokumentationen er 100% i orden, så vurderingen hviler på et legitimt og solidt grundlag, før vi går ud og stempler et selskab ved at placere det på vores udelukkelsesliste. Vi stiller krav om, at der i vurderingen af selskaberne skal være tale om håndfast viden skaffet til veje gennem alment anerkendte organisationer, som ikke arbejder i en bestemt sags tjeneste, understreger Claus Asger Olsen. Fremover findes både en liste over de selskaber, vi har investeret i, og en liste over selskaber, Pen-Sam ikke ønsker at investere i, på pensam.dk. De nye retningslinjer for investeringer kan naturligvis også læses på hjemmesiden. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

6 De "sorte får" i investeringsflokken havner på Pen-Sam's udelukkelsesliste. Pen-Sam skriver til de selskaber, der ikke har etikken i orden Som en del af arbejdet med etik indførte Pen-Sam i december 2005 den procedure, at vi skriver til selskaber, som er kommet på vores udelukkelsesliste. Vi vil gerne påvirke aktivt - Meningen med at have etiske retningslinjer er jo ikke bare, at vores kunder kan nyde deres pension med god samvittighed. Formålet er naturligvis også at påvirke disse selskaber til at ændre deres adfærd. Det kan vi prøve at gøre økonomisk ved at undlade at investere eller ved at trække vores investeringer ud af sådanne selskaber. Men realistisk set har det måske kun begrænset betydning, da Pen-Sam's investering trods alt ofte kun er en dråbe i havet for store selskaber. Derfor har vi besluttet, at når et selskab havner på vores "sorte liste", så skriver vi til selskabet og gør opmærksom på, at de er havnet på vores udelukkelsesliste. Vi skriver til dem, hvorfor de er havnet på listen, og at vi håber, de vil ændre adfærd, siger Claus Asger Olsen, der forventer, at brevet kan være starten på en dialog med selskaberne. Er der ansvarlighed og vilje til forbedring, støtter vi det Dialog indgår i det hele taget som et vigtigt redskab i overvågningen. At et selskab overtræder nogle af vores etiske standarder, behøver ikke i alle tilfælde betyde, at vi øjeblikkeligt sælger selskabet. Vi undersøger først og fremmest sagen grundigt i samarbejde med vores screeningsbureau EIRIS. Hvis det pågældende selskab påtager sig ansvaret for de kritisable forhold og kan dokumentere, at de er ved at rydde op eller er i gang med at forbedre forholdene, så nøjes vi med at sætte selskabet på en særlig observationsliste, hvor vi i øjeblikket har 43 selskaber stående, siger Claus Asger Olsen. 6 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

7 Et godt år for Pen-Sam's kunder Med en bundlinje på 146 mio. kr. kom Pen-Sam Liv i 2005 for andet år i træk ud ud med et flot resultat. Det flotte resultat gav mulighed for at tildele kunderne i Pen-Sam Liv en af branchens højeste kontorenter på 7% efter skat. Årets gode resultat stammer fra et fornuftigt investeringsafkast samt overskud på omkostningsregnskabet og risikoregnskabet. Samlet set kunne Pen-Sam Liv og pensionskasserne fordele 2,9 mia. kr. til kunderne i kontorente, omkostningsbonus og risikobonus. Afkast Afkastet på investeringer i 2005 blev før pensionsafkastskat på 14,0% i Pen-Sam Liv og mellem 15,0% og 16,8% i de fire pensionskasser. Det er især aktieinvesteringerne og brugen af renteafdækningsinstrumenter, der for andet år i træk sikrer kunderne i Pen-Sam et tocifret afkast. Bonus Ud over en rentebonus, der betyder, at alle kunder i pensionskasserne får en samlet forrentning på 5% og kunderne i Pen-Sam Liv 7%, har Pen-Sam i 2005 også givet både omkostningsbonus og risikobonus. Omkostningsbonus kan ses som en delvis tilbagebetaling af det administrationsbidrag, der er blevet trukket af kundernes indbetalinger til pensionsordningerne. Mulighed for omkostningsbonus opstår, når de faktiske administrationsomkostninger viser sig at være lavere end de beløb, der er opkrævet. I alt blev der i 2005 fordelt 21 mio. kr. i omkostningsbonus til kunderne i Pen-Sam Liv. Omkostningsbonus gives ikke i pensionskasserne, hvor der ikke længere er nogen indbetaling. Risikobonus er en delvis tilbagebetaling af de beløb, den enkelte kunde har betalt for i årets løb at være dækket af forsikringsdækninger i forbindelse med invaliditet og død. På samme måde som ved omkostningsbonus kan der tilbagebetales et beløb til kunderne, hvis udbetalingerne til dækninger ved invaliditet og død har været lavere end forventet. Der er i alt blevet tildelt risikobonus på 613 mio. kr. i Størrelsen af omkostningsbonus og risikobonus til den enkelte kunde afhænger af størrelsen af vedkommendes indbetalinger og produktsammensætning i pensionsordningen. Derfor kan disse bonustyper ikke omregnes til en fælles procent-forrentning i lighed med rentebonus. Men de kunder, der får omkostnings- og/eller risikobonus får altså reelt forrentet deres opsparing med et beløb, der er højere end kontorenten på 5 eller 7%. I den forbindelse kan det også nævnes, at kunder, der har opsparing foretaget før 1983, får en ekstra forrentning, der modsvarer, at Pen-Sam ikke skal betale pensionsafkastskat af afkastet af opsparing foretaget før pensionskassen for sygehjælpere m.fl. pensionskassen for portører pensionskassen for HT pensionskassen for amtsvejmænd Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab m.fl. Kontorente 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 7,0% * Ekstra forrentning af opsparing friholdt for pensionsafkastbeskatning 1,3% 1,6% 1,8% 1,7% 1,0% Omkostningsbonus på præmie og indskud i mio. kr ,0 Risikobonus i mio. kr. 50,2 1,9 0,5 0,3 560,0 * For de medlemmer i Pen-Sam Liv, der ikke er omfattet af FlekSion, indeholder kontorenten en omkostningsbonus tildelt efter særlige regler (svarende til 0.5% i forrentning). Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

8 Konsolidering Ud over at give kunderne en høj forrentning, er egenkapitalen og de kollektive bonushensættelser i Pen-Sam Liv blevet styrket. Sammen med vores investeringsstrategi og et moderne produktudbud, giver det Pen-Sam en stor investeringsfrihed og dermed basis for gode resultater i de kommende år. Pen-Sam Liv og pensionskasserne har året igennem permanent været i solidt "grønt lys" i forhold til Finanstilsynets risikoscenarier. Pen-Sam Skade I Pen-Sam Skade blev det forsikringstekniske resultat på 14 mio. kr. Erstatningsprocenten og omkostningsprocenten er tilsammen faldet med 19,5%-point. Selskabet har opnået en meget flot combined ratio på 88,0%, der viser, at præmieniveauet er tilstrækkeligt til at dække skader, omkostninger og genforsikring. Selskabet er velkonsolideret med en solvensdækning på 7,1. Pen-Sam Bank Pen-Sam Bank fik i 2005 sit hidtil bedste resultat. Resultatet blev på 31,3 mio. kr. efter skat, en fremgang på 65% i forhold til Pen-Sam Holding koncernen I Pen-Sam Holding blev årets resultat 192 mio. kr. efter skat. Afkastet på investeringer blev 14,1% før skat på koncernniveau. Årsrapporterne for Pen-Sam Liv, de fire pensionskasser, Pen-Sam Bank, Pen-Sam Skade og Pen-Sam Holding kan ses på pensam.dk. 8 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

9 Vi ønsker gennemsigtighed Sådan bliver dine penge forrentet For kunderne er det en fordel med en sikker og stabil forrentning af pensionsopsparingen. Derfor er den årlige kontorente, som kunderne får, ret stabil sammenlignet med de årlige udsving i de resultater, Pen-Sam opnår. Kunderne i Pen-Sam Liv fik sidste år en kontorente på 7%, hvilket var blandt de allerhøjeste i branchen. Alligevel vil nogle nok undre sig over, at de ikke fik en endnu højere rentebonus, når Pen-Sam's investeringsafkast sidste år lå mellem 14,0 og 16,8%. Stabil forrentning Forklaringen er, at der sker en udjævning af selskabets resultater henover årene. I gode år med høje afkast lægges der penge til side til mindre gode år med lave eller ligefrem negative afkast. Formålet er, at den enkeltes pensionsopsparing kan udvikle sig stabilt og forudsigeligt, så kunden kan have en nogenlunde klar fornemmelse af, hvad han eller hun kan forvente at få i pension, når den tid kommer. Nogle af pengene er reserveret En anden grund til at sikre udjævning er, at alle pensionsordninger hviler på et grundlag, hvor det blandt andet er beskrevet, hvilken rente opsparingen er forudsat forrentet med. Denne rente - den såkaldte grundlagsrente - bliver blandt andet brugt, hvis selskabet udregner et skøn over, hvor stor det enkelte medlems alderspension kan blive. Grundlagsrenten reserverer derfor så at sige en del af afkastet på forhånd - eller en del af selskabets reserver, hvis afkastet bliver mindre end forudsat. Grundlagsforrentningen er derfor med til at stille krav til, at selskabet opbygger reserver, der er store nok til, at det altid er muligt at give denne forudsatte rente. Kunderne får den faktiske forrentning I praksis har grundlagsrenten dog ikke nogen afgørende betydning for, hvilken forrentning den enkelte får. Kunder optaget i pensionsordningerne og pensionskasserne på forskellige tidspunkter, har forskellige grundlagsrenter. De ældste indbetalinger i Pen-Sam (pensionskasserne) får en grundlagsforrentning på 4,25%, mens de nyeste indbetalinger (på FlekSion) har en grundlagsrente på 0%. Men kunder med en grundlagsrente på 0% er ikke stillet ringere end andre kunder. Uanset grundlagsrentens størrelse får alle kunderne den maksimale Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

10 Vi ønsker gennemsigtighed Investeringsafkast og kontorente Kontorente Investeringsafkast År Den forrentning, kunderne får af deres pensionsopsparing, "kontorenten" ligger nogenlunde stabilt, fordi den udjævner selskabets resultater fra de enkelte år. Nogle år får kunderne derfor en højere forrentning end selskabets resultat det år muliggør, andre år er det omvendt. forrentning, Pen-Sam kan give i henholdsvis pensionskasserne og Pen-Sam Liv. Den samlede forrentning til den enkelte består nemlig af to elementer: grundlagsrente og bonus. Summen af grundlagsrenten og rentebonus giver den kontorente, selskabet fastsætter, se side 7. Bonus - når det går bedre end forventet Bonus er den (eventuelle) ekstra forrentning, kunderne får ud over grundlagsrenten. For kunder på FlekSion med en grundlagsrente på 0%, består forrentningen derfor udelukkende af bonus. Hvad kunderne får udbetalt i bonus, afhænger altså af to ting. For det første hvilken grundlagsforrentning, der er aftalt. Se "Pensionsaftale er en langsigtet kontrakt" på side 11. Og for det andet, hvilke resultater selskabet faktisk opnår. Hvis selskabet over en længere årrække kun lige præcis kan leve op til det, som er forudsat i aftalen mellem kunden og selskabet, vil der ikke være basis for at give bonus. Men når der - som normalt - tjenes mere, får kunden bonus. Og kunder med en lav grundlagsrente vil normalt få mere i bonus end kunder i samme selskab med en højere grundlagsrente. Selskabets resultat består af mere end investeringsafkast I et pensionsselskabs resultat (overskud/underskud) indgår også andre faktorer, end størrelsen af det afkast, selskabet får af sine investeringer. I selskabets samlede realiserede resultat indgår også et omkostnings-resultat og et risiko-resultat ud over et rente-resultat - og det er muligt for kunderne at få bonus fra alle disse tre delresultater, når der er overskud. Rente-resultatet viser, om der er overskud eller underskud på selskabets investeringsafkast i forhold til den grundlagsforrentning, der er forudsat. Har afkastet været større end forudsat, er der overskud, og kunderne kan få rentebonus i form af en ekstra forrentning ud over grundlagsrenten. Risiko-resultatet viser, om udbetalingerne af ydelser har været større eller mindre, end det er forudsat. Hvis færre kunder i pensionsordningen er blevet invalide eller flere er døde i løbet af året end forventet, er der overskud, og kunderne kan få tilbagebetalt en del af det beløb, de har betalt for deres risikoprodukter. Omkostnings-resultatet viser, om omkostningerne til administration har været større eller mindre, end det er forudsat. Har omkostningerne været mindre end forudsat, er der overskud, og kunderne kan få tilbagebetalt en del af det beløb, de har betalt til omkostninger. Ekstrahenlæggelser: Herudover påvirkes selskabets realiserede resultat også af udgifter til ekstrahenlæggelser, når der er behov for det, eller omvendt indtægter fra ekstrahenlæggelser, der ikke længere er nødvendige. Ekstrahenlæggelser er beløb der 10 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

11 hensættes, når markedsrenten falder til et niveau under grundlagsrenten, og selskabet derfor må forvente et lavere investeringsafkast, end der er brug for. Men alt i alt vil det overskud, som kan fordeles til kunderne, normalt være større end det, der stammer fra selskabets investeringsafkast. Det var også tilfældet for Pen-Sam i 2005, hvor der var overskud på både omkostnings-, risiko- og rente-resultatet, se side 7. Bonus nu eller senere? Der kan dog ikke i det enkelte år sættes lighedstegn mellem selskabets resultat, og den forrentning den enkelte kunde får. Som vist i figuren på side 10, vil en del af selskabets resultat i nogle år blive gemt til udbetaling i andre år. Den bonus, selskabet udbetaler ét år, kan altså godt helt eller delvist være et overskud fra tidligere år. Det kan for eksempel ske i de år, hvor selskabets investeringsafkast er små eller negative. For at sikre, at kunderne kan få en forrentning i magre år, er det derfor nødvendigt, at selskabet gemmer overskud som henlæggelser fra gode år og trækker på dem i magre år. Pensionsaftale er en langsigtet kontrakt En invalidepension, en alderspension eller en udbetaling ved kritisk sygdom har en pris ligesom kartofler og flødeskumskager. Men hvor kartoffelavleren kan sætte prisen på sine kartofler på baggrund af de omkostninger, han har haft, må prisen på for eksempel en invalidepension baseres på en masse forudsætninger om ting, der ikke er sket endnu. For at beregne prisen, må selskabet derfor "gætte" på, hvor stor en risiko der er for, at en kunde bliver invalid, hvor lang tid kunden i så fald skal have udbetalt invalidepension, hvor meget kundens indbetalinger bliver forrentet med undervejs, og hvad det vil koste selskabet at administrere kundens pensionsordning i hele perioden. Ingen af disse ting kan selskabet vide på forhånd, men selskabet kan ud fra tidligere erfaringer lave et skøn og for eksempel regne ud, at det vil koste en 25-årig sosuassistent 516 kr. om måneden at være sikret en årlig invalidepension på kr., hvis hun skulle blive invalid. Eller at hun skal indbetale kr. om måneden, hvis hun skal kunne regne med at få en årlig alderspension på kr., fra hun fylder 65 år og indtil hun dør - beregnet ud fra en grundlagsrente på 0% og uden på forhånd at indregne bonus. De antagelser, selskabet bruger, om, hvor længe vi lever, hvor stor risiko, der er, for at vi bliver invalide, og hvordan selskabet kan forrente vores opsparing mange år frem, skal selskabet fastlægge i form af et såkaldt "beregningsgrundlag", som kontrolleres af Finanstilsynet. Én af forudsætningerne i beregningsgrundlaget er den grundlagsrente, som selskabet forudsætter at forrente kundens opsparing med. Når kunden indgår aftale med selskabet om aldersopsparing og forskellige forsikringer som led i en pensionsordning, kan kunden derfor med god ret forvente at få de ydelser, som selskabet stiller i udsigt - med mindre noget helt uforudset sker. Faktisk kan kunderne som regel regne med at få en bedre ydelse eller en lavere pris end aftalt. Det kan de, netop fordi de pensionsaftaler, selskaberne indgår med kunderne, som regel er beregnet på den "forsigtige" side. Det er nødvendigt, fordi der - når man skal se år frem i tiden - er mange usikkerhedsmomenter omkring udviklingen i invaliditet, levetid og investeringsafkast. Selskabet må være forsigtigt, for det går i yderste konsekvens konkurs, hvis det ikke kan overholde aftalerne med kunderne. Derfor er selskaberne også løbende under streng kontrol fra Finanstilsynet. Til gengæld kan kunderne glæde sig over jævnlige overskud, der giver bonus. Med en samlet bonus, der for eksempel giver en årlig forrentning på 4% i stedet for grundlagsrenten på 0%, vil en indbetaling på kr. om måneden til alderspension i eksemplet ovenfor dermed blive til kr. i årlig pension i stedet for kr. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

12 En glad og utålmodig ildsjæl Med en baggrund i it- og telebranchen er pensioner et helt nyt område for Pen-Sam's nye direktør for kundeområdet, Charlotte Stokkebye. Hun har ikke tidligere beskæftiget sig med pension, men det ser hun ikke som nogen ulempe. Tværtimod. Det giver hende nemlig en god mulighed for at se det hele udefra og ind. - Hvis jeg skal beskrive mig selv, må det være som en glad, imødekommende og utålmodig ildsjæl, siger Charlotte Stokkebye. Og det er ikke svært at tro hende, som hun sidder der med sit krøllede hår og fortæller engageret om det, hendes arbejde drejer sig om, nemlig Pen-Sam's Blå bog Født 1961 i Herning og opvokset på Fyn kunder. Vi har spurgt om hendes syn på kunder, og hvilke udfordringer hun står over for i sin nye stilling. Hvad betyder det for dig at starte i en hel ny branche, som du ikke kender så meget til? Jeg synes, det er meget modigt af Pen-Sam at ansætte én som mig, der ikke har noget branchekendskab. Jeg ser dog mit manglende kendskab til branchen som en stor fordel, fordi jeg kan se det hele fra kundernes synsvinkel - udefra og ind. Jeg har en bred og lang erfaring med kundekontakt, og den kommer mig til gode i en branche, som har lidt ry for Bor i Virum sammen med sin mand Morten Boll, der er direktør i NCC og deres datter Josephine, der går i 1.g., og sønnen Frederik på 22 år, der er flyttet hjemmefra. Uddannet fra Niels Brock i København og har derudover en række lederuddannelser Key account manager i Siren Software inc., Californien Nordic Direct Manager i IBM Danmark A/S Først som Customer Care Manager, senere som markedschef og underdirektør i TDC. at have et produkt, som kunderne enten ikke forstår eller synes er kedeligt. Kunderne i fokus I hele din karriere har det været det kundeorienterede, der har været i fokus. Hvad er det, der gør, at det er kunderne, der driver dig? Når jeg selv er kunde et sted, kan jeg godt lide, at der er nogen, der tager sig af mig, og som forstår mine behov. Den oplevelse vil jeg gerne være med til at give videre til vores kunder. Én af de udfordringer, jeg synes er spændende i forholdet til kunderne, er at skabe relationerne, at få kunderne til at føle sig specielle. For at skabe disse relationer er det vigtigt at styrke kommunikationen til kunderne, så de kender Pen-Sam og ved hvilke muligheder, de har. Hvordan vil du styrke kommunikationen? Vi skal møde kunden, der hvor kunden er. For eksempel som vi allerede gør det i det mobile kontor, og når vi træffer dem til møder ude i de lokale FOA afdelinger. Men det gælder også i forhold til vores skriftlige kommunikation. Vi skal ikke nødvendigvis kommunikere på samme måde til en på 25 og en på 55. Ved at segmentere vores målgruppe kan vi kommunikere med vores kunder 12 Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts 2006

13 på en måde, så vi er i øjenhøjde med dem. Det er også vigtigt, at vi øger kendskabet til Pen-Sam. Kunderne skal kende deres pensionsselskab og være klar over, hvilke muligheder de har. Kunderne skal vide, hvilke varer vi har på hylderne - også vores forsikringer og bankprodukter. Nærhed til kunderne Hvorfor er kendskabet så vigtigt? Kunderne skal føle nærhed til deres pension. Vi er alle interesserede i vores penge, men når det gælder vores pension, mister vi interessen. Derfor er et af målene, at vores kunder forstår, hvem Pen-Sam er, og at det, vi tilbyder dem, er så godt, at de også lader deres penge stå her, selv om de skulle skifte job og overenskomst. Kunderne har deres penge her i Pen-Sam, og derfor skal vi sikre, at de forstår de produkter, de har hos os. Charlotte Stokkebye tiltrådte den 4. januar 2006 som direktør for kundeområdet i Pen-Sam. Pen-Sam Nyt Nr. 65 Marts

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Den 20. april kan du igen gå til kamp mod sofaen, cigaretterne, kagerne og de overfl ødige kilo. Pen-Sam inviterer dig til at dyste med og mod dine kolleger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil op Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 Verdens bedste Pensionssyste m indhold Risiko for længere levetid 3 valg til medlemsforum 4 Afsked

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere