At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer."

Transkript

1

2 GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut og frisør. På 1. sal ligger Blå og Grøn afdeling, bor der 19 beboere, samt 6 borgere med demens på midlertidigt ophold. På 2. sal ligger Gul og Rød afdeling, bor der 18 beboere, samt 8 borgere på midlertidig genoptræningsophold. I alt bor der 37 beboere fast og 14 beboere på kort ophold. LINDEHAVENS IDEGRUNDLAG At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. At den enkelte beboer føler, at Lindehaven er deres hjem. At støtte beboeren ved at tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer og vejlede beboeren. At skabe tryghed og vilkår for beboere, der tilgodeser selvbestemmelse og selvaktivitet, samtidig med at behov for pleje og omsorg dækkes. At tilbyde beboeren en ernæringsrigtig kost og god service. At beboeren får mulighed for valgfrihed og indflydelse på maden og spisetidspunktet, samt får mulighed for at spise i hyggeligt samvær indenfor plejecentrets rammer. At beboeren får en værdig livsafslutning. At have et kvalificeret og tilfreds personale med lyst til at uddanne og udvikle sig. At varetage uddannelse af elever i forhold til gældende uddannelsesplaner. At plejecenterets økonomiske ressourcer forvaltes bedst muligt indenfor de godkendte rammer. At tilpasse indsats og ressourcer i forhold til de skiftende krav der stilles fra beboernes, politikernes og professionens side. BEBOERNE. Gennemsnitsalderen hos beboerne er ca. 82 år. Der bor mange beboere, der lider af senil demens i forskellige grader. Udover de svagheder, der følger af normal aldring, har mange af centrets beboere hjerte-/lungesygdomme, urinincontinens og obstipation. Øvrige beboere har sygdomme som f.eks. apoplexia cerebri, parkinsons syge og gigtlidelser. Lindehaven har 6 pladser, som er forbeholdt hjemmeboende borgere med demens, som har behov for et akut eller aflastningsophold. Pladserne er indrettet på en måde, så de imødekommer disse borgeres særlige behov. Lindehaven har desuden 8 genoptræningspladser for borgere der har behov for et midlertidigt døgngenoptræningsophold.

3 PERSONALEFORHOLD. Lindehaven, der er en decentral institution under Ballerup kommune, ledes af en plejecenterleder, der er kommunalt uddannet. Herudover har Lindehaven en chefsygeplejerske, der varetager ansvaret for plejen. Chefsygeplejerske har en videregående uddannelse i ledelse fra D.S.H.(Danmarks Sygeplejerskehøjskole) og er eksamineret systemisk coach. Hver afdeling ledes af en afdelingsleder, en afdelingsleder er uddannet sygeplejerske, den anden er uddannet plejehjemsassistent. Begge har stor erfaring indenfor primærsektoren. Udover afdelingslederne der på hver afdeling ansat sygeplejersker i dagvagt. Derudover er der ansat plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt sygehjælpere og rengøringsassistenter. I aftenvagt er der på hver afdeling ansat 1 sygeplejerske og 2 sygehjælpere/so-su-ass. til 27 beboere. I nattevagten er der 1 ansvarshavende sygeplejerske samt 2 sygehjælpere/so-su-ass.i vagt. Der er i alt 65 fuldtidsansatte personer på Lindehaven. UNDERVISNING OG UDVIKLING: Personalet deltager i relevante kurser og efteruddannelsestilbud. Alle sygeplejersker har deltaget i praktikvejlederuddannelsen på Sygeplejeskolen i Herlev. Alle sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter tilstræbes at have deltaget i praktikvejlederuddannelsen på Social- og sundhedsskolen i Herlev eller hos Vivi Abben. Hele personalet bliver ofte undervist af eksterne undervisere. Undervisningen bliver tilrettelagt efter det tværfaglige personales ønsker/behov. Eleverne har også dette tilbud. ORGANISERING AF ARBEJDET. Afdelingslederne uddelegerer arbejdsopgaver efter personalets ansvars- og kompetenceområde. Plejeformen er tildelt beboerpleje, hvilket betyder, at hvert personalemedlem fast er tilknyttet 3-4 beboere. Plejen ydes ud fra beboerens individuelle ressourcer, behov og ønsker. Den tildelte planlægger og udfører plejen i samarbejde med den ældre, og har således ansvar sammen med den ældre døgnet igennem. Hun etablerer aftalerne i samarbejdet med beboeren, og er beboerens faste kontaktperson. Beboeren er i videst mulig omfang med i samtalen, når det handler om beboeren selv. Beboerne tildeles relevante hjælpemidler af fysioterapeut og ergoterapeut. Der er lofthængt liftsystem til alle tunge beboere, ligesom vi prioriterer andre hjælpemidler, der kan lette personalet samt gøre beboerne trygge. Der foregår mange aktiviteter i de enkelte afdelinger, og der arrangeres forskellige fester

4 for beboerne og deres pårørende. Lindehaven råder over en handicapbus med plads til 9 personer, hvilket bevirker at beboerne ofte kommer til aktiviteter bort fra plejecentret. SAMARBEJDSRELATIONER. Vi har et tæt samarbejde med de 5 andre plejecentre. Plejecenterlederen deltager i plejecenterledermøder 1 gang månedligt. Vi har samarbejde med mange forskellige praktiserende læger. Beboerne har mulighed for at komme til tandlægen på Toftehaven. Vi har et nært samarbejde med hjemmeplejen, både når en borger flytter på plejecentret samt omkring madordning, hvor vi sender mad ud af huset til 150 udeboende pensionister. Biblioteket besøger plejecentret 1 gang om måneden, hvor beboerne har mulighed for at låne lydbånd, samt bøger eller musikbånd og plader. Lindehaven startede i 1992 for egne midler en café, hvor udeboende pensionister kan komme til plejecentret for at spise. Lindehavens storkøkken leverer mad ud af huset til 150 hjemmeboende pensionister, til vore cafégæster samt til plejecentrets beboere. Vores fysio- og ergoterapi hører under genoptræningssektoren på Linde Allé. Lindehaven har et varmtvandsbassin med 34 o C. varmt vand, hvor der kommer ca pensionister til genoptræning om året (incl. centrets beboere). Vores ergoterapi optræner egne beboere samt enkelte pensionister fra kommunen. Lindehaven er tilknyttet kommunens interne EDB-system, der fungerer så alle institutioner kan kommunikere sammen. Plejecenterlederen afholder beboermøder med alle beboerne efter behov. Der holdes tværfagligt ledermøde på Lindehaven 1 gang ugentligt. Der holdes MED-møder (medarbejderudvalgsmøder) 7 gange årligt. Plejecentret har et beboerblad kaldet Lindebladet, hvor der sker kommunikation til beboere og pårørende fra personalet om relevante ting der sker i huset. DIALOGBASERET AFTALESTYRING. Der udarbejdes en dialogbaseret aftalestyring for Lindehaven hvert 2.år. ELEVGRUPPER. Der uddannes social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, samt sygeplejersker.

5 STUDIEMILJØ. Der afholdes forventningssamtale, herunder planlægning af uddannelsesforløbet samt aftaler vedrørende opgaver og evalueringer. Der udarbejdes en individuel plan for eleven, således at der er tid til, at eleven kan bruge tid på at finde relevant litteratur bl.a. i vores bibliotek. Eleven får tildelt 2 beboere, som vedkommende følger sammen med den ansvarlige og den daglige praktikvejleder. Eleverne vil have mulighed for at høre tværfaglige diskussioner omkring den grundlæggende sygepleje, den mere komplekse sygepleje samt den administrative og pædagogiske del af sygeplejen. Der bliver ofte taget etiske problemstillinger op i relation til plejen. Eleven har mulighed for at følge beboeren samt udefrakommende pensionister omkring rehabilitering. Dette vil som oftest foregå i ergo- eller fysioterapien. Da eleven er fast kontaktperson til 2 beboere, vil der være god mulighed for at få viden om disse personers levevilkår, tidligere og nuværende livsstil, samt disse faktorers indflydelse på sundhedstilstanden. Eleven vil få et grundigt kendskab til de forskellige familiemæssige relationer og stor mulighed for samarbejde med dem. Da beboerne de senere år er blevet væsentlig dårligere når de kommer på plejecenter, vil eleven have mulighed for at pleje beboere i den terminale fase. Plejecenter Lindehaven Præstevænget Ballerup - Tlf Revideret august 08

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem.

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere