Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem"

Transkript

1 Rev. Jan Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem Hold BosE14 forår 1

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af modulet... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 4 Pensumkrav til modul Studieaktivitetsmodellen... 5 Teoretisk undervisning modul Sygepleje... 7 Folkesundhedsvidenskab... 8 Klinisk undervisning modul Tilrettelæggelse og indhold af klinisk undervisning Litteratur i den kliniske undervisning Fastlagt studieaktivitet Intern prøve i klinisk undervisning primær sundhedstjeneste

3 Præsentation af modulet Modulet retter sig mod folkesygdomme, klienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation og intervention i eget hjem. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. Modulet tilrettelægges i primær sundhedstjeneste i forhold til familier og ældre. Modulansvarlig: Lotte Myler Efter modulet har den studerende haft mulighed for at opnå følgende læringsudbytte: forklare menneskets kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for sundhed og sygdom. reflektere over etiske problemstillinger i relation til klienter/borgere med kroniske sygdomme. observere og identificere fænomener knyttet til folkesygdomme, kroniske sygdomme og reaktioner herpå. begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til klienter/borgere med kroniske sygdomme. tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til udvalgte klienter/borgere under hensyntagen til den kronisk syges livssituation. anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte klienter/borgere. identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos familier og ældre klienter/borgere. beskrive samfundets tilbud til familier og ældre klienter/borgere. indgå i relationer, dialog og samspil med familier og ældre klienter/borgere og undervise, vejlede og informere disse. 3

4 udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed. Oversigt over fag og ECTS-point Sygeplejefaget er hovedfaget. Fag fra henholdsvis natur-, sundheds-, human- og samfundsvidenskab inddrages i faget sygepleje, hvor det er relevant for udøvelse af sygeplejevirksomhed. Fagene er således integrerede i såvel den teoretiske som den kliniske undervisning. Modulet er et kombineret teoretisk og klinisk modul på 15 ECTS-point. Teoretisk undervisning Sygepleje Folkesundhedsvidenskab Klinisk undervisning Sygepleje Folkesundhedsvidenskab 1.0 ECTS point 2.0 ECTS point 11.0 ECTS point 1.0 ECTS point Hæftet om klinisk undervisning samt portfolio er obligatoriske arbejdsredskaber i klinisk undervisning. Pensumkrav til modul 6 Ved afslutningen af 6. modul afleveres en litteraturliste svarende til 3 teoretiske og 12 kliniske ECTS point, i alt ca. 660 sider, som skal afspejle modulets temaer og fag. I valg af litteratur skal der inddrages udviklings- og forskningsprojekter. Litteraturlisten afleveres til den kliniske underviser ved 2. studiesamtale i slutningen af den kliniske periode, foruden at litteraturlisten skal opbevares i portfolioen under dokumentationsdelen. 4

5 Studieaktivitetsmodellen En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie (40 timer/ugen), der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer og klinik hvor det forventes at den studerende deltager og er aktiv, er der eks. egen forberedelsestid, studieaktiviteter samt opgaveskrivning, der kræver at den studerende selv tager initiativ til at gennemføre aktiviteterne. Studieaktivitetsmodellen bruges af alle professionshøjskoler i Danmark og viser hvordan de 400 timer er fordelt på modul 6, indenfor forskelige kategorier af studieformer/aktiviteter. De fire overordnede kategorier af studieformer/aktiviteter for studerende er: Kategori 1: Deltagelse af undervisere/vejleder og studerende initieret af underviser/vejleder. Det kan eks. være klasseundervisning, klinik, øvelser og klinisk undervisning. Kategori 2: Deltagelse af studerende initieret af underviser/vejleder. Det kan eks. være refleksion og arbejde i grupper, studieaktiviteter, evaluering, studiebesøg, klinisk undervisning, observation, sommerevent, undervisning de studerende selv står for. Kategori 3: Deltagelse af studerende-initieret af studerende. Det kan eks. være selvstændige studier alene eller i samarbejde med andre studerende, herunder forberedelse, udarbejdelse af studieprodukter etc. Kategori 4: Deltagelse af underviser/vejleder og studerende initieret af studerende. Det kan eks. være fremlæggelse af studieprodukter og temadage. 5

6 200 timer - svarende til 20 t/ugen Klasseundervisning I samarbejde med vejleder tilrettelægge individuel studieplan på modul 6. Refleksion og løbende opfølgning på individuel studieplan, herunder læringsudbytter på modul 6. Organiseret undervisning hos de kliniske undervisere/vejledere. Udføre fastlagt studieaktivitet. Deltagelse i planlagte konferencerm.m. Prøve Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 100 timer - svarende til 10 t/ugen Studieopgaver og forbredelse til undervisning. Selvstændige initiativtagning til træning af kliniske færdigheder og kompetencer i hehold til læringsudbytterne. Portfolio Udarbejdelse af referat fra samtaler Studieaktivitet Peer undervisning Evaluering Kategori 4 Kategori 3 4 timer - svarende til 0,4 t/ugen SLS Tutor Studiecafe Studievejledning Mentorsamtale Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende Deltagelse af studerende Initieret af studerende 96 timer - svarende til 9,6 t/ugen Egen forberedelse Reflektere over læringsudbytter samt hvordan disse kan opnås i klinisk undervisning på modul 6. Refleksion over og anvendelse af skemaet"vurdering af kompetencer" Orientering, forberedelse og refleksion over indholdet i Klinisk Undervisingshæfte. Søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygepleje. 6

7 Teoretisk undervisning modul 6 Sygepleje Der arbejdes med udvalgte eksemplariske sygdomstilstande typiske for den ældre og/eller kronisk syge klient/borger. Der arbejdes med sygepleje i forhold til familier, hvor et medlem rammes af alderdomssvækkelse eller en kronisk sygdom. I forbindelse hermed vil der være mulighed for at undersøge forskellige fænomener som eks: Eksistentielle spørgsmål i forbindelse med sygdom, tabuer, ændring af kroppen, behandlinger, køn og sygdom, seksualitet og kronisk lidelse m.fl. Centrale elementer. Menneskets oplevelse af at leve med kroniske tilstande, som har betydning for deres livsførelse. Etiske problemstillinger, man kan møde i sygeplejen til kronisk syge klienter. Sygeplejerskens funktioner og sygeplejeinterventioner i relation til patienten med kronisk lidelse. Rehabilitering i forhold til aldring og kroniske sygdomme. Litteratur: Fjordside, S; Morville, A. (2012). Autonomi. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 6, s Hallin, S; Olsen, I. (2012). Lægemiddelhåndtering. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 5, s Loftager, T. (2012). Borgeren med kroniske sygdomme. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 13, s Pedersen, T; Kure, M. (2012). Gamle har også en seksualitet. Sygeplejersken 01/2012 7

8 Sønder, H. et al. (2006). Humor et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse. Sygeplejersken 11/2006 Thod, R. (2012). Husk at tale seksualitet med patienterne. Sygeplejersken 01/2012 Underviser: Lene Folkmann Ipsen og Lotte Myler Folkesundhedsvidenskab Der tager udgangspunkt i forskellige teorier, holdninger og perspektiver på aldring og alderdom, samt kroniske sygdomme. Muligheder for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til alderdom og sygdom påpeges. Der fokuseres på værdier og holdninger, samt etik og kommunikation i samarbejdet med den kroniske syge, den ældre klient og de pårørende. Centrale elementer: Aldring og kroniske sygdomme ud fra naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og sundhedsvidenskabelig vinkel: Historiske, psykosociale og tværkulturelle perspektiver på aldring. Holdninger til ældre, aldring og alderdom. Biologisk aldring Litteratur: Aaen, K (2012). De nye gamle. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 12, s Algreen-Petersen, E. (2012). Ældre og aldring. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 11, s Kolsum, A. (2012). Indflytning, hverdag og døden på plejehjem. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 14, s

9 Rasmussen, D. (2012). Rehabilitering. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 8, s Roesen, J (2012). Sundhedsfremme og forebyggelse. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 5, s Winther, I. (2012). Hjemmet. I: Raunkiær, M; Holen, M. (red.). Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen. 1. udg. Munksgaard, kap. 4, s Underviser: Lene Folkmann Ipsen og Lotte Myler Anden litteratur, som uddyber centrale elementer for sygeplejen i forhold til aldring, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, både til den ældre klient og borgeren med kronisk lidelse. Kan med fordel bruges som supplerende litteratur og som opslagsbøger. Rehabiliteringsforum Danmark (2004). Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Servicestyrelsen (2010). Kommunikation på tværs når mennesker bliver syge. Sundhedsstyrelsen(2008). Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. m%20og%20forloebsprogrammer/links%20til%20publikationer/kroniker rapporter/kronisk_forloebsprogrammer2008.ashx Sundhedsstyrelsen(2005). Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. m%20og%20forloebsprogrammer/links%20til%20publikationer/kroniker rapporter/kronisk_sygdom_patient_sundhedsvaesen_samfund.ashx Sundhedsstyrelsen(2009). Etik i forebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsstyrelsen(2005) Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. 9

10 Sundhedsstyrelsen (2006). Patienten med kronisk sygdom - selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse. Et ide-katalog. pdf Sundhedsstyrelsen(2011). Styrket indsats for den ældre medicinske patient. AEMP.pdf Vidensråd for Forebyggelse (2012). Seksualitet og sundhed. ndhed.pdf Klinisk undervisning modul 6 Tilrettelæggelse og indhold af klinisk undervisning Klinisk virksomhed i primær sundhedstjeneste i modul 6 er knyttet til sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende opgaver primært hos kronisk syge borgere og borgere med folkesygdomme. I den kliniske undervisning i sygepleje inddrages folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi og miljømedicin. Det kliniske undervisningsforløb er inddelt i: 1. Introduktion til klinisk undervisning 2. Udøvelse af sygeplejevirksomhed, udarbejdelse af fastlagt studieaktivitet og deltagelse i planlagt undervisning omkring temaerne: Elektronisk dokumentation, KOL, diabetes, sår, inkontinens og demens 3. Forberedelse og afholdelse af intern klinisk prøve Introduktion til klinisk undervisning Den studerende afleverer sit præsentationsportfolie samt læringsportfolie til klinisk underviser Birgitte Pihl, og navngiven kliniske vejleder 10

11 senest kl. 12 onsdagen før klinikperioden på modul 6 starter, enten på mail eller som brev. Introduktionsfasen vil være tilrettelagt efter det enkelte plejecenter/teams forhold og består af; Organisering af sygeplejen i primær sundhedstjeneste Læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted Kommunens politiske og organisatoriske opbygning Udøvelse af sygeplejevirksomhed samt udarbejdelse af fastlagt studieaktivitet Den kliniske undervisning tager udgangspunkt i eksemplariske borgerforløb og sygeplejesituationer, som gør det muligt for den studerende at gå fra den specifikke læringssituation til generel læring og anvendelse via refleksion. Den kliniske vejleder er ansvarlig for, at udvælge og præsentere planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb ud fra det beskrevne læringsudbytte for modulet. Den studerende deltager sammen med den kliniske vejleder eller en sygeplejerske i teamet i udøvelse af sygepleje, herunder sundhedspædagogisk virksomhed med fokus på sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sygepleje. Den kliniske undervisning tilrettelægges i autentiske læringsmiljøer i primær sundhedstjeneste. Derudover er der planlagt undervisning omkring temaerne: Elektronisk dokumentation, KOL, diabetes, sår, inkontinens og demens. Forslag til indhold i den kliniske undervisning: Planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering af sygepleje i forhold til udvalgte borgere med folkesygdomme/ kroniske sygdomme og reaktioner herpå 11

12 Indgå i lindrende og rehabiliterende sygeplejeopgaver hos kronisk syge borgere i eget hjem Administration af medicin jf. gældende retningslinjer til udvalgte borgere i eget hjem Observation af, og deltagelse i sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Fokus er på den enkelte, familien og grupper i lokalsamfundet Indgå i relationer, dialog og samspil med borgere og pårørende Refleksion over mestring, ressourcer, handlekompetence og livskvalitet med fokus på borgere med folkesygdomme og kroniske sygdomme Refleksion over borgerperspektiv i forhold til at leve med en folkesygdom eller kronisk sygdom Refleksion over etiske problemstillinger i relation til borgere med folkesygdomme eller kroniske sygdomme Sundhedspædagogisk virksomhed Inddragelse i relevante udviklings- og forskningsprojekter Erhvervelse af viden om temaerne: Elektronisk dokumentation, diabetes, sår, inkontinens og demens Erhvervelse af viden om sundhed og sygdom, socioøkonomiske og demografiske forhold samt sundhedstilbud i lokalområdet Erhvervelse af viden om sundhedspolitiske og miljømæssige forhold i lokalområdet Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Identifikation af fænomener knyttet til folkesygdomme eller kroniske sygdomme i relation til livsstil, levevilkår, sociale netværk og kulturel baggrund med overvejelser over sundhedsfremme og forebyggelse Forslag til undervisningsformer: Identifikation og analyse af sundheds- og sygdomsrelaterede tilstande i forhold til den enkelte person, familie eller gruppe og lokalsamfund Deltagelse i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde fx gruppemøder, konferencer, ambulante besøg og lægebesøg Studiebesøg (lokalområdets tilbud/muligheder). Vejledning før, under og efter udført sygepleje Refleksion i og over praksis, sammen med klinisk vejleder Deltagelse i planlagt klinisk undervisning 12

13 Litteratur i den kliniske undervisning Den studerende vælger den litteratur som understøtter modulets læringsudbytte. Det tilstræbes at det samlede pensum for modulet repræsenterer modulets 2 centrale fagområder, sygepleje og folkesundhedsvidenskab, og med en vægtning der svarer til ECTS- point fordelingen. Drøftelse af litteratur indgår i alle studiesamtalerne. I valget af litteratur lægges der vægt på at teksterne er klinisk relevante for det pågældende uddannelsessted og at disse bygger på praksis- forsknings- og udviklingsbaseret viden. Der kan indgå dokumenter i form af fx lovtekst, publikationer, statistikker, kliniske retningslinjer. Litteraturlisten godkendes og attesteres af den kliniske underviser inden intern prøve. Litteraturlisten indgår i og følger den studerende via dennes portfolio i resten af studiet. Forslag til litteratur til den kliniske undervisning udleveres før modulstart af den kliniske underviser. Fastlagt studieaktivitet Den kliniske vejleders attestation for den studerendes deltagelse i kliniske undervisning samt den udførte fastlagte studieaktivitet er en forudsætning for, at den interne kliniske prøve kan afvikles. Den studerende udfører en fastlagt studieaktivitet rettet mod risikovurdering i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Ved risikovurdering forstås, at den studerende kan identificere og analysere sundhedsmæssige og sygeplejefaglige problemstillinger i relation til enkeltpersoner, familier og lokalsamfund, samt kan identificere sundhedsbehov for enkeltpersoner og persongrupper i alle aldersklasser. Risikovurdering kan ikke kun forklares ud fra individet eller gruppens adfærd, men skal ses i et bredere perspektiv, hvor genetiske, miljømæssige, kulturelle, demografiske og sociale forhold og levevilkår også har betydning. Den studerende udarbejder en beskrivelse, der tager udgangspunkt i ovenstående. Beskrivelsen skal fylde 1-2 A4 sider, og inkludere en beskrivelse af situation eller forløb, refleksion og problematisering herover. Der kan til eksempel udvælges en tilgang som sygeplejefortælling, praksisbeskrivelse, vejledning, undervisning eller forløbsbeskrivelse. 13

14 Den studerende fremlægger læringsudbyttet ved et gruppemøde. Det skriftlige materiale attesteres af den kliniske vejleder og opbevares i den studerendes portfolio. Intern prøve i klinisk undervisning primær sundhedstjeneste Prøven er en individuel prøve i sygepleje, hvor modulets læringsudbytter inddrages i det skriftlige materiale og i refleksionssamtalen. Prøven tager udgangspunkt i en afgrænset selvoplevet episode eller del af en samtale, hvor den studerende demonstrerer sin forståelse for kompleksiteten og sammenhængen til en borger 1 i primær sundhedstjeneste, ved at arbejde analytisk, metodisk og refleksivt. Prøven består af et skriftligt oplæg, hvor den studerende har mulighed for at få vejledning af den kliniske vejleder og et vurderingsforløb ved en refleksionssamtale. Den studerende udarbejder et skriftligt oplæg 2 indeholdende: forside inkl. underskrift der bekræfter at oplæget er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, forsiden findes i studiezonen under modul 6. en beskrivelse af borgerens alder, diagnose og medicinske behandling. den sygeplejemæssige kontekst. en beskrivelse af sygeplejen og situationen. identifikation af hvilke temaer, der kan analyseres ud fra den sygeplejemæssige kontekst. max. 2 temaer udvælges og begrundes, samt en beskrivelse af hvilken teoritilgang du vil gå i dybden med til intern prøve. litteraturliste, skal afspejle prøven og indeholde min. 80 sider. Der skal angives hvilke søgeord og databaser der er anvendt. Det skriftlige oplæg må max. fylde enheder 3, excl. litteraturliste. 1 Patienten/borgeren skal sikres vha en samtykkeerklæring 2 Udarbejdelse af skriftligt oplæg indgår ikke i tilstedeværelse i klinisk undervisning 3 Jf. de tekniske retningslinjer 14

15 Det skriftlige oplæg skal afleveres i 4 eksemplarer (kliniske vejleder, klinisk underviser, teoretisk underviser og skolens arkiv) senest kl to dage før refleksionssamtalen. Det skriftlige oplæg med de max. 2 valgte temaer danner udgangspunkt for den studerendes teoretiske analyse, refleksioner, samt perspektivering i den mundtlige del af prøven. Refleksionssamtalen foregår som en dialog mellem eksaminatorerne og den studerende. Eksaminatorerne i refleksionssamtalen er en klinisk vejleder, der er bekendt med det valgte forløb, og den studerendes ageren i forløbet, samt både en klinisk underviser og en teoretisk underviser. Refleksionssamtalen, inkl. et oplæg på ca. fem minutter fra den studerende, varer i alt 25 min. Den efterfølgende votering har en varighed af max. 10 min. Den studerende skal inden prøveafviklingen have opfyldt den fastlagte studieaktivitet. Prøven planlægges og afvikles hos den kliniske underviser sidste del af modulet. Vurdering Bedømmelsen sker i henhold til de beskrevne kompetencer, som den studerende har arbejde med i den kliniske undervisning. Prøven vurderes med bestået eller ikke bestået. I henhold til eksamensbekendtgørelsen kan kun eksaminatorerne være til stede under voteringen. Der er mulighed for at indstille sig 3 gange til den samme interne prøve. 15

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem Revideret januar 2015 Hold sep. 2013 - Forår 2015 1 Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem Revideret januar 2014 Hold aug. 2012 - Forår 2014 1 Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge klienter og borgere i eget hjem Revideret juli 2015 Hold BosF14 - Efterår 2015 1 Indholdsfortegnelse Præsentation af modulet... 3 Oversigt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 16.06.2016 Hold:bosF15 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Hold BosE13 Forår 2016 Revideret April 2016. Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 5 Præsentation

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Revideret Januar 2016 Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE13- forår 2016 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Foråret 2017 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning... 5 Pensumkrav...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab?

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab? Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 6 Dato: 07. februar 2017 Status: 9 ud af 11 har besvaret evalueringen (82%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 6 BSE15 Dato for evaluering: maj / juli 2017 (Holdet er delt i 2 derfor er der 2 statistikmålinger der samles i notatet).

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Udfold dit talent VIA University College Dato: 19. januar 2016 Ref.: cani Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere