KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV"

Transkript

1 NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening SIDE 10: Egeskov Marked SIDE 15: Efterår i Børnehuset Oasen SIDE 17: Bedsteforældredag i Kværndrup Børnehave SIDE 18: Den nye bestyrelse i Kværndrup Borger- og Er- hvervsforening SIDE 22: Nyt fra Lokalrådet SIDE 23: Børn og unge SIDE 29: Ejendommen Nyborgvej 31 - Kværndrup Sogns Andelselektricitetsværk SIDE 34: Opslagstavlen SIDE 35: Aktivitetskalenderen KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

2 FRA REDAKTIONEN Holdet bag Redaktion Anders Thorup, redaktør: tlf Mette Schiel: tlf Peter Nielsen: tlf Lars Skov Sørensen: tlf Vidste du, at...? Tekster Edvin Larsen m.fl Tekst og billeder til bladet (billeder skal fylde mindst 1 MB.) Layout og tryk Anne Sloth Kaare Paludan Økonomi og annoncetegning Tove Svendsen Olav Engholm, Tove Jørgensen Uddeling Bodil Engholm Om indlæg, artikler og andet indleveret materiale Ansvar for indlæg, artikler m.m. påhviler alene forfatteren/indsenderen. Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil det selvfølgelig være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet. 5 blade om året Der er planlagt 5 udgivelser på et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48. Deadline til næste nr. er den 23. januar Fra redaktionen Af Anders Thorup 2014 var året, hvor Egeskov Marked efter nogle magre og triste år, atter fik medvind og solskin. Det gode vejr, nye tiltag med Egeskov Marked allerede 3. tirsdag i september, flere gæster og god købelyst, var årsagen til en tredobling af de senere års overskud. Dette til gavn for byen og byens foreninger. Og pengene skal såmænd nok få ben at gå på. Faaborg-Midtfyn Kommune har i slutningen af oktober holdt 3 dialogmøder et møde for den nordlige del af kommunen, et møde for den sydlige del og så et møde for Ringe og Omegn, hvor Kværndrup naturligvis hørte til. Borgerne var inviteret til at komme med forslag til, hvordan udviklingen i Kommunen skal se ud. Mødet for Ringe og Omegn var placeret på Ryslinge Friskole, og det var en glæde at se så mange deltagere fra Kværndrup møde op. Nu er det ingen hemmelighed længere, at politikerne arbejder for, at Ringe, i vores område, er bycenter. Mødet startede med oplæg ved professor Bjarne Ibsen fra SDU, og han kunne Priser for annoncer ⅟₈ side: kr. ex. moms, ¼ side kr. ex. moms, ½ side kr. ex. moms, ⅟₁ side kr. ex. moms. Priserne er for 5 numre årligt, husstandsomdelt til ca husstande. Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad. fortælle om tendenserne i vores samfund. Folk flytter til de større byer og kun få kommer tilbage. Faaborg-Midtfyn Kommune har de seneste år mistet 1000 indbyggere pr. år. Beregninger siger, at hver indbygger i en kommune giver en indtægt på kr., så kommunen lægger megen vægt på at stoppe fraflytningen. Odense har gang i rigtig store investeringer med letbane og supersygehus, investeringer for 25 mia. kr. For at udnytte Odenseeffekten, er det vigtigt, at de øvrige fynske kommuner er forberedte. Bjarne Ibsen påpegede, at rent fysisk ligger Faaborg-Midtfyn Kommune klart bedst i forhold til de andre kommuner. Kommunen lægger op til, at der i vores kommune, er 4 såkaldte centre, nemlig Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse. Et faktum, som næppe er til diskussion. I hvert fald handlede dialogmødet om, hvordan bycentrene bedst muligt kan hjælpe omegnsbyerne og hvordan omegnsbyerne bedst muligt kan hjælpe bycentrene i vores tilfælde Ringe. Forsidelogo: Rentegnet af NIMA Forsidebillede: Fløjtespilleren af Grethe Munk- årets billede ved Novemberudstilling på Trunderup Friskole Fotograf: Anders Thorup

3 FRA REDAKTIONEN Vi bruger jo i høj grad allerede nu vore bycentre, inkl. Ringe. Der er masser af andre indkøbsmuligheder, end der er i Kværndrup, der er flere kulturelle tilbud, og mange folk fra Kværndrup tager til Ringe for at dyrke motion og ikke mindst trækker svømmehallen mange folk til. Den store opgave for Kværndrup og de andre lokalsamfund er at have de gode tilbud, der kan holde folk lokalt, og forhåbentlig endda trække folk hertil gerne fra bycentrene. Og så er vi tilbage til et af de gennemgående citater fra dialogmødet: Hvorfor er der længere fra Ringe til Kværndrup end fra Kværndrup til Ringe? Naturligvis er der ikke længere fra Ringe til Kværndrup end omvendt og det handler naturligvis om tilbuddet, der gives. Undertegnede husker i hvert fald, hvordan folk fra Ringe i gamle dage valfartede til den lokale slagter i Kværndrup og lige nu kommer piger fra Ringe til pigefodbold i Kværndrup, fordi der ikke er samme tilbud i bycenteret! Så vi skal naturligvis bare fortsætte med at dyrke vores lokale forretninger, foreningsliv og aktiviteter med den samme gode kvalitet og mangfoldighed, som vi har. Og så naturligvis bruge Ringe og andre bycentre, når Kværndrups evner ikke slår til og så er vi tilbage ved indledningen: Dejligt, at Egeskov Marked giver os gode vilkår i konkurrencen/kampen eller lad os kalde det samarbejdet. Men penge alene gør det ikke. Det er også nødvendigt med aktive frivillige og opbakning til arrangementer i byen. Derfor er det dobbelt glædeligt, når nye træder til ved Borger- og Erhvervsforeningens ekstraordinære generalforsamling, når der kommer mange børn til Bevæg dig for sjov, når vinterens forskellige aktiviteter er kommet godt i gang med god tilslutning, og når der er opbakning omkring fællesspisning i både forsamlingshus og om mandagen i hallen, for bare at nævne nogle ting. Det er et levende samfund, som kan have en tiltrækkende kraft på tilflyttere. Og det er Kværndrup. 3

4 NYHEDER Nyhedsbrev: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg. Af Tage Foged Hansen, formand for Kværndrup Fjernvarme Amba Kværndrup Fjernvarme har efter afholdt generalforsamling tirsdag den 21. oktober fået endelig bemyndigelse til at etablere planlagte solvarmeanlæg. Visuel udformning af anlægget, set fra vest Efter igennem ca. 16 mdr. s arbejde og planlægning af solvarmeprojektet, som ligeledes var på dagsordenen på sidste års generalforsamling, etableres der fra marts 2015 et m2 stort solvarmeanlæg, som kan dække ca. 18 % af det årlige varmeforbrug til glæde for forbrugerne. Det første store solvarmeanlæg på Fyn. Anlægget placeres umiddelbart vest for nuværende varmecentral. Den samlede anlægsudgift er ca ,- kr, hvorfor der bliver optaget et kommunegaranteret lån på 12,- mill. kr. fastforrentet igennem 20 år. Det var således en glad og stolt samlet bestyrelse, der efter generalforsamlingen kan planlægge det videre arbejde, som for bestyrelsens synspunkt er en fremtidsinvestering for værket, og som på længere sigt vil give billigere varme til forbrugerne. Den eneste hindring for at i- gangsætte dette spændende projekt er den endelige godkendelse af den udarbejdede lokalplan, som pt. ligger til offentlig høring. Kommunalbestyrelsens forventede godkendelse kan gives primo feb. 2015, hvorefter anlægsarbejdet forventes igangsat marts Solvarmeanlægget forventes at producere gratis varme ved hjælp af Solen fra 1. juni næste år. Der var i øvrigt genvalg til Erling Jeppesen og Jan R. Hansen, som begge ønskede at være med til at videreføre strategiplanerne for Kværndrup Fjernvarme. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Kværndrup Fjernvarme Tlf.: eller Tage Foged Hansen Tlf.:

5 SOGNEROD Tøjindsamling til Syrien NU Vinteren nærmer sig, og der er stadig brug for alt til de internt fordrevne syriske flygtninge, som befinder sig i lejre tæt på den tyrkiske grænse. Indsamlingerne fortsætter med uformindsket kraft. Det vil sige, at der konstant fyldes containere, som sendes med skib til Tyrkiet og herfra med biler ind i Syrien. Det er frivillige, der står for indsamlingerne, for afsendelsen, og for transporten ind i Syrien. Set i lyset af at og måske netop fordi, containerhjælp til syriske flygtninge er et privat projekt, ydes der en alsidig og uvurderlig hjælp via de netværk initiativtagerne har opbygget. Der er stadig brug for ALT, så hvis I trænger til at rydde op i gemmerne, eller er i gang med at sortere i vintergarderoben, så kan det sikkert bruges i indsamlingen. Alt skal være rent og helt (men gerne med lapper). Mærk gerne sækken med indhold. Der er bl.a. brug for: Overtøj Undertøj Sokker Vanter Huer Støvler Tæpper Soveposer Sengelinned Legetøj Malebøger Tegnepapir Blyanter osv. Det er NU hellere i dag end i morgen. Aftal evt. aflevering med en af undertegnede eller sæt blot tingene i vognporten hos Gunnar Bundgaard, Trunderupgade 14, Trunderup. Mvh. Kirsten Søfelde ( , Lise-Lotte Liengaard( ) 5

6 SOGNEROD Danskernes Idrætspris - Per og Susanne Af Anders Thorup Vores nye seniortræner og hans kæreste er nomineret til DIF s Danskernes Idrætspris. Skulle de nå til finalen og vinde er der præmieoverrækkelse i Boxen i Herning i januar, direkte i TV. Der forventes over 2000 nomineringer! Ildsjæle i FC Midtfyn Per Olsson og Susanne Kjeldgård Hedeager Per og Susanne Hvad går initiativet ud på? Vi (FC Midtfyn U17 pigehold i fodbold) vil gerne indstille et par til prisen. Han er træner og hun er medhjælper/massør. Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode? FC Midtfyn klubben som vi træner i, er en samarbejdsklub, som består af: Ryslinge, Gislev, Kværndrup, Krarup og Espe. Det kan være svært at samle så mange piger i den alder i ét område. Det er derfor vigtigt, at der er nogle ildsjæle som Per og Susanne som har lyst til at bruge deres tid på os. Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris? De er begge meget engagerede. Han startede som træner for holdet i foråret, egentlig mest fordi hendes niece spillede på holdet. Han blev efterfølgende så glad for holdet, at han stadig er træner for os, selvom niecen ikke spiller på holdet længere. Der er ydermere startet 3 ekstra piger på holdet, da det rygtedes, at der var kommet en kanon dygtig træner. Vi træner 2 gange om ugen og det er yderst sjældent, at der er nogen der bliver væk. Per og Susanne lavede også en træningsweekend for os i sommerferien, hvor de brugte hele deres weekend på intensiv og lærerig træning. Susanne er med hver gang både til træning og kamp. Hun har været topudøver indenfor atletik og har derfor også gode træningsøvelser til os. Hun hjælper også til ved kampene, hvis der opstår skader. Alt i alt et perfekt match til os. Vi har stor fornøjelse og udbytte af deres træning. Vi ligger i øjeblikket som nr. 3, godt på vej mod toppen. 6

7 PORTRÆTTER Ryslingehallerne har pr. 1. august indgået aftale med Laila Hansen om at være forpagter i Kværndruphallen. Af Laila Hansen Laila Hansen Som ny forpagter af cafeteriet i Kværndrup Hallen, vil jeg gerne takke for den varme modtagelse, som jeg har fået. For mange vil jeg være et kendt og for andre et nyt ansigt. Mit navn er Laila, gift med Carsten. Vi har 2 børn og 1 barnebarn, som alle har deres gang i hallen. Til daglig arbejder jeg hos Gasa Bøg i Odense. Jeg har været bruger af hallen siden den blev bygget i 1975 som håndboldspiller og træner. Senere kom turen til fodboldafdelingen, hvor jeg virkede som træner i en årrække. Tidligere har jeg gjort rent i hallen under flere halinspektører og hjulpet ved diverse arrangementer, så det var som at komme hjem igen. I øjeblikket har vi om mandagen fællesspisning, så forældre kan nå at få deres børn både til gymnastik og badminton. Er flere interesserede, skal man blot tilmelde sig senest fredagen før. Jeg ser frem til, at ombygningen af hallen bliver gennemført, og de muligheder der vil kunne Så sker der atter noget i Hallen her fra Bevæg dig for sjov blive for nye tiltag, så hallen kan blive samlingssted for unge og ældre. Døren står altid åben, og I er velkomne til at komme ind og få en snak om stort eller småt. Jeg vil være at træffe i hallen, hver dag fra kl. 16 til 22, samt i weekender, når der er aktiviteter. På gensyn i hallen! Laila Hansen Tlf. : Mail: Kommentar fra formændene for Kværndrup IF og KB1919: Idrætsforeningerne i Kværndrup er glade for, at der atter er kommet liv og lys i Hallens cafeteria. Det er en kæmpehjælp, at vi ikke skal tænke på mad og drikkelse ved stævner og i hverdagen, og dejligt at Laila og hendes familie altid er hjælpsomme og venlige. Som Laila skriver, ser vi alle frem til at endnu flere folk gør brug af hallen og dens cafeteria og håber, at Hallen bliver et samlingssted for alle i byen. 7

8 FORENINGER OG INSTITUTIONER Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening Tekst og foto: Frank Andersen Tirsdag d. 7. oktober 2014 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening. Knap 20 borgere deltog i den ekstraordinære generalforsamling Oplægget til Generalforsamlingen var, at andre skulle overtage foreningsarbejdet, ellers lukkede Borgerforeningen. De aktiviteter, som Borgerforeningen stod/står for, ville derfor forsvinde, hvilket ville betyde, at der ikke længere ville blive afholdt juletræstænding, fastelavn, eller fugleskydning i Kværndrup. Alle er det arrangementer, der vil være svære at undvære, ligesom flagalléen ville forsvinde - og i sidste ende ville vi risikere, at miste Bakkelunden. Så for de to bestyrelsesmedlemmer, måtte det være glædeligt at se 17 ildsjæle møde op og aktivt deltage i debatten omkring Borgerforeningens fremtid. 8 Pia Jacobi (fungerende formand) bød velkommen og ville som første punkt vide, om der var nogen, der ønskede at stille op til den nuværende bestyrelse, men en larmende tavshed var alt der kom fra forsamlingen. Nærmest lidt beskæmmende at se folk kikke ned i bordpladen og fumle med kuglepennen for ikke at blive taget som værende et kommende bestyrelseselement. Da ingen meldte sig, var næste punkt på dagsordenen, om der var andre, som ville overtage! Inden vi nåede dertil, ønskede Lonnie Braagaard at vide årsagen til, at de to i bestyrelse ikke længere ønskede at fortsætte arbejdet i Borgerforeningen! Om det var manglende tilslutning til arrangementer, eller om der var en anden årsag? Til dette svarede Pia Jacobi, at det ikke var det, der var problemet, snarere tværtimod, for generelt set var der en god og til tider overvældende tilslutning til de arrangementer, som Borgerforeningen stod for. Faktisk var der 180 deltagere til fastelavnsfesten, hvilket havde givet bestyrelsen dårlige nerver, for var der nu slikposer nok? Arrangementet var en succes, men dette skyldtes i den grad også, at der på daværende tidspunkt var 4 medlemmer af Borgerforeningen, til at deles om arbejdet. Men 2 af medlemmerne var efterfølgende trådt ud af bestyrelsen, da de havde andet at se til, og efterfølgende følte Pia og Jörn Jacobi ikke, at de magtede at stå alene med de kommende arrangementer. Trods flere tiltag for at skaffe nye medlemmer var der ingen, der ønskede at træde hjælpende til. Man havde forsøgt alt - lige fra hvervekampagner/skiltning til at overtale folk, men alle havde mere end rigeligt at se til, og derfor stod de alene med arbejdet, og det magtede de ikke længere! Økonomien i Borgerforeningen lå på grænsen, men da der ikke var udarbejdet et endeligt regnskab, fortalte den afgående kasserer, at der trods manglende medlemsindbetaling og faldende erhvervskontingenter alligevel var overskud i kassen. Der var kommet 5000,00 kroner til istandsættelse af Bakkelunden fra Bierparty efter de to gange hærværk, som var foregået i Bakkelunden. De mange fremmødte havde flere gode forslag til, hvordan Borgerforeningen kunne fortsætte eller hjælpes. Birte Find foreslog, at man oprettede en

9 FORENINGER OG INSTITUTIONER backup gruppe til at varetage flagallé og Bakkelund samt en gå til hånde gruppe, der kunne hjælpe til ved de forskellige arrangementer. Men dertil svarede den afgående bestyrelse, at de var færdige, de var kørt træt og magtede det ikke længere. Arne Poulsen forslog, at der blev nedsat en midlertidig bestyrelse bestående af 4 personer, der skulle drive Borgerforeningen videre til den kommende generalforsamling i februar Men Pia fastholdt, at de ikke længere magtede at stå med Borgerforeningen, og at den primære årsag var den manglende opbakning fra byen. Var der nogen, som ønskede at overtage bestyrelsesarbejdet med Borgerforeningen? Til dette havde Lokalrådet på forhånd sagt, at det ville de godt, så Borgerforeningen var reddet, og dermed flagallé, Bakkelund og i hvert fald nogle af de mange arrangementer som Borgerforeningen stod for. Så langt kom det dog ikke! For inden punktet med overtagelse af en anden forening kom på bordet, brød Arne Poulsen ind og fortalte, at en lille gruppe bestående af tidligere medlemmer af Borgerforeningen gerne ville overtage og drive Borgerforeningen. Derfor blev det ikke aktuelt, at Lokalrådet trådte til, da der nu var en ny og fungerende bestyrelse. Den nye bestyrelse består af Arne Poulsen, Keld Larsen, Lone Langeskov, Jan Andersen og Louise Andersen, alle kendt fra tidligere bestyrelser i Borgerforeningen. Det bliver spændende af følge den nye bestyrelse og de arrangementer, som så sikkert må og vil komme i den kommende tid, og om der er tid til at få stablet et julearrangement på benene i år, vil tiden vise. 9

10 FORENINGER OG INSTITUTIONER Egeskov Marked 2014 i billeder Fotos: Lars Skov Sørensen 10

11 FORENINGER OG INSTITUTIONER Tale ved Egeskovmarkedsfest 4. okt Af Uffe Østergaard, formand for Egeskov Markedsforening Uffe Østergaard afløste efter Egeskov Marked 2013 Tommy Christensen som formand for Egeskov markedsforening og blandt opgaverne er at holde tale ved Markedsfesten. Mine damer og herrer. Det er med stor ærefrygt og respekt, at jeg tager ordet og beder om jeres opmærksomhed i 5 min. Så kom vi her til og det er første gang, at jeg har været involveret i det store set up, der i mange år har kørt med dygtighed og omtanke forud for det traditionsrige gamle Egeskov Marked, hvor godtfolk gennem tiderne har sat hinanden stævne. Sådan er det stadigvæk. Jeg er overvældet af beundring for det system, I har udviklet og forbedret hen ad vejen, og imponeret over jeres opofrende frivillige indsats. Med så kloge og saglige principper, som er blevet grundlaget for det kendteste marked i Danmark lad os bare sige det ja så er det næsten lige så uudsletteligt og ædelt som det gods, der har givet det sit navn. Men et marked skal lige som alt andet passes og værnes om for at kunne bevare sit særpræg og samtidig holde trit med udviklingen. Jeg har lige sagt mange store ord. Lad mig nu komme til det ord på tre bogstaver, som udtrykker ydmyghed og glæde på samme tid. TAK! Det er mit privilegium her i aften at sige tak til alle jer, der er forsamlet her. I har for gud ved hvilken gang Børge kan nok sige for 40 tyvende gang -, ja og for nogen er det første gang ydet en indsats, stor eller lille, timer eller dage for at få gjort alt klar til tredje tirsdag onsdag i september. Lad os gøre det igen og slå det endnu mere fast, at vi altså tyvstarter Egeskov Marked 2015 tirsdag kl.13.00! Frivillighed er det samme som arbejde uden løn. De gamle sagde, at arbejdet var løn i sig selv, det blev man bare ikke så mæt af. Jeg ved, at vi holder af vores by og egn, og jeg tror, at vores fællesskab kun kan føles bedre og større, når vi arbejder sammen og mødes for at løfte denne gode sag. Lad os derfor se hinanden i øjnene ja, se lige på dem I sidder ved siden af og overfor og fortæl hinanden, at det her vil vi gøre igen til næste år. Tak for det! Det har været et godt marked. Stort besøg af gæster, tilfredse kræmmere, der i stort tal afleverede tilmeldinger til næste år. Lad os hver især gøre, hvad vi kan på samtlige sociale medier og hvor vi færdes, for at få budskabet ud Vi ses til Egeskov Marked! om ikke før? Engang var jeg barn og gik til Egeskov Marked prøvede skydeteltet, tombolaen, dødsdromen, sad med undrende øjne og så på Abdullah, der kunne bære 8 mand på sin brystkasse og mine kammerater og jeg blev hypnotiseret af Jean Felix. Vi købte også en ged og trak hjem med den. Heste var der mange af og der blev handlet. Som jeg husker det var der sol over markedet. Det var der sandelig også i

12 FORENINGER OG INSTITUTIONER Måtte vejrprofeter og guder være lige så rundhåndede til næste år. Så kommer folk til marked. Tak til alle udvalg fordi I tager det store ansvar for de opgaver, I har med at gøre I gør det flot og rutineret. Tak til mine kolleger i bestyrelsen, det har været utrolig spændende at arbejde sammen med jer, høre jeres meninger og følge jeres pligtopfyldende lange seje træk med overblik, høj arbejdsmoral og gode vilje. Vi skal holde fast i den gode vilje, og alle I hjælpere kan være sikre på alt hvad vi gør bliver gjort, fordi vi mener det godt, for at vi kan dele sol og vind lige til fælles gavn. Alle jer, der yder en så betydningsfuld indsats burde have et skulderklap, det håber jeg, at I her i aften kan mærke for sådan er det ment, og nu vil vi fejre det rigtig pæne resultat. Rigtig god markedsfest! Egeskov Marked længe leve! 12

13 FORENINGER OG INSTITUTIONER Høstfest på Egebo Af Connie og Mogens.. en dejlig aften, hvor vi havde samlet beboerne på Egebo og pensionister fra byen, som er medlemmer af vores støtteforening. Vi var 74 deltagere, der fik flæskesteg med sprød svær, brune kartofler og rødkål fra Ryslinge forsamlingshus. Dessert var hindbærtrifli, som vi selv stod for. Efter spisningen havde vi fået Karen og Tommy fra Gislev til at levere en super god underholdning. 13

14 FORENINGER OG INSTITUTIONER Egeskov Møllelaug er klar til julestue d. 29 november fra Tove Andersen, Egeskov Møllelaug Vi glæder os til en hyggelig julestue. Så kom og kig på de mange kreative ting med udstillere udefra, Karen med Mølleboden, cafe, tombola og fiskedammen fra Møllelaugets side og ikke at forglemme: melsalg. I år får vores udstillere mere fast grund under fødderne, da vi har fået lagt nyt broloft/gulv, doneret fra Den Faberske Fond. Et rigtig flot resultat og godt håndværk, udført af Carl Sonne, Fjellerup og medlemmer af møllelauget. 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Efterår i Børnehuset Oasen Af Vibeke, daglig leder i Børnehuset Oasen. Sommerfesten i Oasen for alle børn og forældre den sidste fredag i august er en fast tradition, hvor alle sejl er sat til. Hvor mon de er sluppet ud fra? - Personalet i Oasen ved Einstein-festen. I år var temaet for festen Einstein. Aftenens program var fyldt med eksperimenter, sjov med ord og bogstaver, vulkaner, vand og meget mere. Det var en helt fantastisk aften, regnen drev over og solen tittede frem, ligesom festen begyndte. Personalet var klædt ud som Einstein -genier og stod klar rundt omkring på legepladsen med små aktiviteter for børn og voksne, hvor der skulle eksperimenteres. Der er lige et par billeder af genierne fra Einstein sommerfesten. En anden fast tradition er at vi deltager med storegruppen på Kværndrup skoles motionsløb. I år havde vi valgt at sætte fokus på bevægelse for alle børn og voksne i uge 41. Storegruppen løb hver dag ca. 2,5 km, det var hårdt og de fleste var super gode til at løbe hurtigt. De andre børn i børnehaven og vuggestuen havde aktiviteter med bevægelse, såsom dans, stafetløb og gymnastik hver formiddag. Vejret var fantastisk i den uge, så vi kunne være udenfor hver dag kl og lave motion. Der blev motioneret hårdt, også for personalet, som i løbet af ugen havde sved, der løb, blussende kinder, og nogle havde ret ømme ben efter flere dages løbetur i raskt tempo, sammen med børnene Vi sluttede motionsugen af fredag med en motionsdag for alle børn, og de forældre som havde mulighed for at deltage. En uge i bevægelse for alle børn og voksne var en stor succes, som helt sikkert bliver endnu en tradition. 15

16 FORENINGER OG INSTITUTIONER En tredje tradition her i Oasen, er at vores alle sammes farmor Inge kommer en torsdag kl. 7 om morgenen, og tænder for suppegryden. Inge koger suppe til alle børn i Oasen, og hele formiddagen står Inge i køkkenet omgivet af børn. Inge fortæller og viser børnene, hvordan man koger suppe på ben og grønsager. Det er en dag, vi ser frem til hvert år, og suppen smager og dufter altid helt fantastisk. I år skete det torsdag den 23. oktober. Jeg var i Oasen en søndag formiddag for at ordne lidt småting, og blev så varm om hjertet ved at se at vores legeplads bliver benyttet, denne dag af bedsteforældre med børnebørn. Så kom endelig og brug vores legeplads, I er altid meget velkomne. Alle dage hele året igennem er vores legeplads åben. Vi har altid kaffe på kanden, hvis I kommer indenfor vores åbningstid 16

17 FORENINGER OG INSTITUTIONER Bedsteforældredag i Kværndrup Børnehave og andre begivenheder Af Mette Møller En gang om året laver børnene invitationer til deres bedsteforældre for at invitere dem til bedsteforældredag i Kværndrup Børnehave, hvilket i år var fredag den 26. september. Og så har bølgen af hærværk og indbrud også ramt byens børn men heldigvis er det snart jul!!!!! Da dagen oprandt og bedsteforældre ankom, fik børnene travlt med at vise hele børnehaven frem og fortælle om alt det, som man kan lave i børnehaven. Klokken 10 samlede vi alle ude på pladsen foran børnehaven. Efter en kort velkomst, sang vi i fællesskab, nogle af de sange som børnene synger, når vi er i gymnastiksalen. Sange, som for nogle Hærværk bedsteforældre var nye og for andre genkendelige. Vi sluttede af med en god gang boogie woggie, så alle havde varmen til vi gik på legepladsen for at lave saft. Op til bedsteforældredagen var der nemlig blevet indsamlet æbler. Disse tog vi ud på legepladsen, hvor vi i fællesskab, skar æblerne over, mostede og pressede dem til den dejligste friske æblesaft, som vi nød frisk fra tønden. Til frokost lavede vi en stor buffet med alle de dejlige retter, som bedsteforældrene havde medbragt. Der var en fantastisk stemning i hele huset, hvor der blev spist på begge stuer, på tværs af alder og familier, og ikke mindst talt en masse om alt muligt og umuligt. Efter maden var der kaffe/saftevand samt et stort kagebord med noget for enhver smag det var en rigtig fest som et af børnene sagde, efter sit andet stykke kage. Efter en dejlig dag med mange bedsteforældre, fyldte maver og masser af gode oplevelser, sluttede vi dagen i takt med at børnene blev trætte. Nu glæder vi os over den dejlige dag og til at skulle invitere til bedsteforældredag i det kommende år. af Bestyrelsen for Kværndrup Børnehave Der har først i november måned været begået indbrud og indbrud med hærværk til følge, dette er blandt andet gået ud over Børnehaven Oasen, dagplejernes legestue og ikke mindst Kværndrup Børnehave. Hærværket har været af den grovere karakter her i huset, hvilket vi ikke vil nærmere ind på. Vi står uforstående over for disse handlinger og vi synes, det er synd og skam for børnene, det er deres andet hjem, når mor og far er på arbejde. Det fylder selvfølgelig for alle i dagene derefter. Nogle af børnene laver fælder i sandkassen med deres skovle, andre siger at gerningsmændene bare kan komme i fængsel og få suppe med ost. 17

18 FORENINGER OG INSTITUTIONER Juletid i Kværndrup Børnehave Af Tina Stenderup Skov, bestyrelsesmedlem Den dejlige juletid nærmer sig og glæden ved nisser, gaver og julemanden følger med. Sidste år ankom julemanden og hans kone sammen med et helt hesteoptog til Kværndrup Børnehave. Det var et fantastisk syn, at se alle de fine nisseklædte heste og piger, der var med til at følge julemanden og hans kone til børnehaven. Der blev danset om juletræ og sunget julesange, og da vi var færdige med det, havde julemanden, til stor glæde for alle børn, juleposer med til dem alle. Børnene stod pænt i kø og ventede, til det blev deres tur til at få noget af julemanden. Derefter gik alle indenfor, til æbleskiver, saft og gløgg. Der blev hygget og snakket, inden vi alle, efter et par timer, kunne sige tak for i dag og ønske alle en god weekend. Den nye bestyrelse for Kværndrup Borger- og Erhvervsforening Fredag den 5. december afholder Kværndrup Børnehave igen juletræsfest for børnehavens børn, søskende og forældre. Vi håber at julemanden og hans kone kommer forbi igen og danser, synger og hygger med os. Der vil med sikkerhed være æbleskiver, gløgg og saft til alle børn og deres forældre, og det store hesteoptog kommer også forbi børnehaven inden vi skal danse om juletræet. Af Kjeld T. Larsen, bestyrelsen Den nye bestyrelse. Bagerst fra Venstre: Lone - Brian - Arne forrest fra V. Kjeld - Louise - Jan 18 Den nye bestyrelse kan mødes til Julearrangementet ved brugsen d. 5. dec. ved 15-tiden, hvor vi vil servere æbleskiver, gløgg og saftevand. Der vil det også være muligt at forny eller tegne et nyt medlemskab i Borger og Erhvervsforeningen. Vi glæder os til at se rigtig mange slutte op om arrangementet, så vi kan få pustet noget nyt liv i foreningen. Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand: Lone Langeskov Jensen Næstformand: Brian Anov Kasserer: Kjeld Toftelund Larsen Pr: Jan Andersen Pr: Louise Faurskov Andersen Medlem: Arne Poulsen Da dette er sidste chance, vil vi ønske alle byens borgere en glædelig jul og et godt nytår.

19 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Boldklub ses her i deres nye spillertøj fra Andelskassen. Af Anders Thorup Michael Jørgensen er siden billedet blev taget, blevet afløst af Per Olsson. Kværndrup serie 2 har indgået aftale med ny træner: Per Olsson, som i øvrigt andet steds i bladet er afbildet sammen med sin kæreste Susanne, er vores nye træner. Per er en erfaren herre, som selv har spillet på højt plan i B1909, inden skade tvang ham til at indstille karrieren. Per har stor erfaring efter 27 år som træner, han er DBU instruktør og har gennemgået såvel ungdoms som seniortræneruddannelse fra DBU. Har trænet Brøndbys sjællandsseriehold. Per er kendt i klubben, idet han har trænet vores U17 piger i FC Midtfyn det sidste halve år. Det har han gjort sammen med Kent Munch, som også vil hjælpe Per med vores seniorhold. Hjælp vil Per og Kent også få fra Susanne, som nogle i byen måske kender, idet hun har boet i byen fra hun var 12 til hun var 16, og er søster til et kendt ansigt i byen, nemlig Torben Kjeldgaard. Susanne er uddannet fitnessinstruktør og selv aktiv udøver af atletik, ja faktisk regerende verdensmester i mangekamp i hendes aldersklasse. Målet er at blive i serie 2, men på længere sigt skal vi tilbage i serie 1. Vi anser det for vigtigt, at træning foregår med bold, og spillerne skal altid gå fra træningen med en følelse af at de har lært noget. Vi forventer os meget af samarbejdet med KB1919 og gutterne. Håber på endnu flere spillere, når træningen går i gang i januar. Træner Per Olsson Hjælpetræner Kent Munch 19

20 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrupugen 2015 Af Anders Thorup Kværndrupugen er i 2015 som sædvanlig i uge 19 Styregruppen. Fra venstre: Inge Eriksen, Jette Holm, Svend Erik Larsen, Anders Thorup, Peter Nielsen og Bent Bach Kværndrupugen er næste år fra søndag 3. maj til lørdag 10. maj. Kværndrupugen i uge 19 er efterhånden blevet en institution i byen og i år er 7. gang den afholdes. Styregruppen under ledelse af den til Svendborg udvandrede Peter Nielsen, har haft sit første møde. Gruppen er intakt, ja faktisk er Bent Bach vendt tilbage efter 1 års orlov. Kværndrupugen fortsætter stort set efter samme koncept som de tidligere år. Vi håber på samme store opbakning til gavn for samhørigheden i vores lille by. 20

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere