Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse"

Transkript

1 AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august september 2014 Michel Klos 1

2 Indhold Indledning... 3 Dagpenge: mistede deres dagpengeret de første 8 måneder af Personer fordelt på a-kasser... 5 Ca ledige har mistet deres dagpengeret siden januar Status for de personer der har mistet dagpengeretten... 7 Prognose for hvor mange personer der kan miste dagpengene i det kommende år... 8 Midlertidige arbejdsmarkedsydelse: ledige modtog i september den midlertidige arbejdsmarkedsydelse Knap personer har mistet den midlertidige arbejdsmarkedsydelse siden januar Hvor mange personer er i risiko for at miste retten til arbejdsmarkedsydelse? Bilag: Satser for den særlige uddannelsesydelse og den midlertidig arbejdsmarkedsydelse

3 Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer, der opbruger deres ret til dagpenge. Derudover udarbejder AK-Samvirke også en prognose for hvor mange personer, der vil miste dagpengeretten ét år frem. I dette notat og fremover opgør vi også, hvor mange der er på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og hvornår de vil miste retten, hvis de ikke kommer i arbejde inden. 3

4 Dagpenge: mistede deres dagpengeret de første 8 måneder af 2014 Fra januar til august 2014 mistede ca personer deres dagpengeret. Figur 1 viser hvor mange personer, der har mistet deres dagpengeret pr. dagpengemåned 1 i perioden januar til august Figur 1: Antal der pr. MÅNED har opbrugt deres dagpengeret januar 14 februar 14 marts 14 april 14 maj 14 juni 14 juli 14 august 14 Billedet er ikke helt retvisende, da nogle dagpengemåneder er 4 uger og andre 5 uger ses i Figur 2, hvor mange personer, der pr. uge har mistet deres dagpengeret i månederne januar til august Figur 2: Antal der pr. UGE har opbrugt deres dagpengeret januar 14 februar 14 marts 14 april 14 maj 14 juni 14 juli 14 august 14 1 En dagpengemåned er enten 4 eller 5 uger afhængigt af hvornår på året den falder. 4

5 Kilde: AK-Samvirkes egne Personer fordelt på a-kasser Figur 3 viser hvor mange ledige, der i perioden januar til august 2014, har mistet deres ret til dagpenge fordelt på a-kasser. FIGUR 3: OPBRUGT DAGPENGEKLIP JANUAR TIL OG MED AUGUST

6 Ca ledige har mistet deres dagpengeret siden januar 2013 Figur 4 viser, hvor mange der har opbrugt deres dagpengeret siden januar De blå søjler viser hvor mange, der har mistet deres dagpengeret pr. måned. Og de orange søjler viser det akkumulerede tal. 6

7 Status for de personer der har mistet dagpengeretten AK-Samvirke har ikke mulighed for at opgøre den efterfølgende forsørgelsesstatus for dem, der mister retten til dagpenge. Det kan Beskæftigelsesministeriet derimod via Jobindsats.dk. Desværre er der en vis forsinkelse i tallene. Den sidste opgørelse er fra maj 2014 og fremgår af Tabel 1. Tabel 1: Forsørgelsesstatus (maj 2014 opgørelse) I alt perioden januar 2013 til maj % Lønmodtager ,1% Særlig uddannelses ydelse ,5% Arbejdsmarkedsydelse ,2% Kontanthjælp/Uddannelseshjælp ,8% Sygedagpenge ,5% Seniorjob ,3% SU ,3% Jobrotation 97 0,2% Efterløn mm ,7% Dagpenge/genoptjent dagpengeret ,7% Hverken ydelse eller lønindkomst ,6% 7

8 Prognose for hvor mange personer der kan miste dagpengene i det kommende år AK-Samvirke opdaterer løbende en prognose for, hvor mange personer, der fremover vil falde ud af dagpengesystemet. I Figur 5 viser de sorte søjler hvor mange personer, der vil ramme to-årsgrænsen frem til og med maj Prognosen er udregnet ud fra hvor mange personer, der ramte to års ledighed de sidste tre opgjorte måneder (som et tre måneders glidende gennemsnit). Dette antal er sat i forhold, til hvor mange personer, der ramte ét års ledighed de samme tre måneder året før. Dette forholdstal er herefter ganget med de sidste 12 måneders kendte tal for, hvor mange personer, der har ramt ét års ledighed. Det er disse udregninger, der ligger til grund for prognosen. Prognosen viser, at knap personer sandsynligvis vil overskride to-årsgrænsen pr. måned det kommende år. Det svarer til, at godt personer vil miste dagpengeretten på årsplan fremover. Dette tal er på forudsætning af uændrede konjunkturer og ledighed. Der skal imidlertid ske et meget kraftigt fald i den samlede ledighed, før tallet bliver markant lavere. Derudover er der en restgruppe, der af tekniske årsager har mere end to års dagpengeret, og som kan miste dagpengeretten. Denne gruppe er ikke medregnet i de Derfor skal tallet ses som lavt sat. Det bekræftes også af, at AK-Samvirkes prognose for hvor mange personer der mistede dagpengene i første halvår 2014 har vist sig at være lavere end det reelle udfald. 8

9 Midlertidige arbejdsmarkedsydelse: Regeringen og Enhedslisten indgik i maj 2013 en aftale om en forlængelse af den særlige uddannelsesydelse, samt en aftale om en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den særlige uddannelsesydelse: Opbrugte man i 2013 retten til dagpenge kunne man få op til 12 måneders ret til en særlig uddannelsesydelse. Fra 2014 kunne man ikke opnå ret til særlig uddannelsesydelse. Men har man ikke opbrugt de måneder man fik tildelt på ydelsen i 2013, kan man fortsat modtage ydelsen i Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse: Opbruger man retten til dagpenge fra 2014 og frem til 2016 har man mulighed for at modtage en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Opbruger man ligeledes retten til den særlige uddannelsesydelse fra 2014 har man også mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ydelsesperioden kan dog ikke være længere end de perioder der er angivet i Tabel 2. Personer, der opbrugte dagpengeretten i 1. halvår 2014, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼ år. Dem der mister dagpengeretten i indeværende halvår kan få 1 år på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår 2016, aftrappes således gradvist. I Tabel 2 sidste kolonne fremgår det, hvornår personerne begynder at kunne miste retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Tabel 2 Personer der opbruger deres dagpengeret i: Samlet ydelsesperiode, år: Periode man max kan forlænges med, år: Tidligst udfald Før 1. halvår Halvår ¾ 1 ¾ okt Halvår ½ 1 ½ jan Halvår ¼ 1 ¼ apr Halvår jul Halvår ¾ ¾ okt Halvår ½ ½ jan Halvår ¼ ¼ apr Halvår 2016 og frem 2 0-9

10 ledige modtog i september den midlertidige arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirkes opgørelse viser, at ca ledige var på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i september De vil alle opbruge retten til ydelsen inden udgangen af 2015, hvis de ikke kommer i arbejde, i uddannelse eller på efterløn. Tallet undervurderer imidlertid det reelle antal, idet op mod teknisk set er på sygedagpenge, da de er syge. Når de raskmeldes vil de fleste igen modtage arbejdsmarkedsydelse. Figur 6 viser hvor mange personer, der har modtaget henholdsvis særlig uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse siden januar Som det fremgår af den blå kurve er antallet af ledige på særlig uddannelsesydelse faldende. Det skyldes to forhold. For det første er der ingen tilgang til uddannelsesydelsen i 2014, da det var en ordning for dem der mistede dagpengeretten i Og for det andet afgår folk fra ydelsen, fordi de enten opbruger retten til ydelsen, og overgår til arbejdsmarkedsydelse, eller at de overgår til job, andre ydelser m.m. Antallet af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er kraftigt stigende, hvilket kan aflæses i den orange kurve. Tallene for hvor mange der er på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse fra januar 2014 frem til juli 2014 er opgjort af DST. Den stiplede fortsættelse af den orange kurve er baseret på a-kassernes aktuelle indberetninger til AK-Samvirke. Tallene for hvor mange der er på den særlige uddannelsesydelse frem til juni 2014 er ligeledes fra DST. Den stiplede fortsættelse af den blå kurve er et estimat. Der foreligger ikke en konkret opgørelse, men det vurderes, at der højest er ca. 200 tilbage på ydelsen. Figur 6: Antal personer på særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsydelse Det er ikke alle a-kasser, der har kunnet nå at opgøre tallene. Der er derfor foretaget en opjustering af tallet for de a-kasser, der ikke har kunne indberette tal. De a-kasser der har kunnet indberette tal står for ca. 85 pct. af dem der har mistet dagpengeretten i Tallet er derfor behæftet med en vis usikkerhed. AK-Samvirke vil løbende opdatere tallet, når der kommer nye indberetninger ind. 10

11 Knap personer har mistet den midlertidige arbejdsmarkedsydelse siden januar 2014 Figur 7 viser hvor mange personer, der har mistet retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse pr. måned. Knap personer har i perioden januar til august 2014 mistet deres arbejdsmarkedsydelse. Som det fremgår, er det månedlige antal stigende. Udfasningen jf. Tabel 2 betyder, at antallet, der mister retten til arbejdsmarkedsydelse, begynder at stige markant fra oktober. Figur 7: Antal personer der pr. MÅNED har opbrugt deres ret til arbejdsmarkedsydelse januar 14 februar 14 marts 14 april 14 maj 14 juni 14 juli 14 august 14 Figur 8 viser hvor mange, der har mistet retten til arbejdsmarkedsydelse pr. uge i de forskellige måneder. Figur 8: Antal personer der pr. UGE har opbrugt deres ret til arbejdsmarkedsydelse januar 14 februar 14 marts 14 april 14 maj 14 juni 14 juli 14 august 14 Udover, at mange har opbrugt deres ret til arbejdsmarkedsydelse, er der også en del, som har ramt de 4- årige ydelsesloft, mens de fik den særlige uddannelsesydelse. 11

12 Hvor mange personer er i risiko for at miste retten til arbejdsmarkedsydelse? Som det fremgår af Tabel 2 på siden 9 bliver den periode, man kan modtage arbejdsmarkedsydelse kortere og kortere for hvert halvår frem mod 2. halvår Hvis der ikke sker en helt ekstraordinær udvikling i beskæftigelsen, betyder det, at flere og flere hurtigere vil miste retten til arbejdsmarkedsydelse. AK-Samvirke har i september 2014, via a-kasserne, opgjort, hvor mange personer der er på arbejdsmarkedsydelse, samt hvornår de vil opbruge retten, hvis de ikke finder arbejde. Tallene fremgår af Figur 9. Som det ses af figuren, stiger antallet af personer, der hver måned vil opbruge deres arbejdsmarkedsydelse frem mod august Hvis disse personer ikke når at finde arbejde, og hvis de ikke kan få kontanthjælp eller anden ydelse, vil de stå uden indkomst. Som det fremgår af Figur 6 på side 10 er der flere og flere personer, der overgår til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Aktuelt er lige nu ca ledige i risiko for at miste deres ret til arbejdsmarkedsydelse i perioden september 2014 til december Risikogruppen er dog større, da ledige, der til og med marts 2015 mister dagpengeretten også kan miste arbejdsmarkedsydelsen i Figur 9: Falddatoer for folk på arbejdsmarkedsydelse august Forhåbentligt får en betydelig del arbejde, inden de mister retten til arbejdsmarkedsydelse. Men i modsat retning trækker, at de fleste af de der hver måned mister dagpengeretten, vil overgå til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 12

13 kr kr kr. Kilde: AK-Samvirkes egne Bilag: Satser for den særlige uddannelsesydelse og den midlertidig arbejdsmarkedsydelse Satsen for midlertidig arbejdsmarkedsydelse er afhængig af, om man er forsørger eller ej. Er man forsørger kan man få 80 pct. af den højeste dagpengesats. Er man ikke-forsørger, får man kun 60 pct. svarende til ca kr. FIGUR 10: SATSER A R B E J D S M A R K E D S Y D E L S E I K K E F O R S Ø R G E R A R B E J D S M A R K E D S Y D E L S E F O R S Ø R G E R D A G P E N G E 13

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere