Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013"

Transkript

1 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013

2 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B. Formål, afgrænsning og metode... 8 III. Andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats A. Effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats B. Omkostninger og effekt hos andre aktører og jobcentrene IV. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af kommunernes opfølgning på andre aktørers beskæftigelsesindsats A. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af de landsdækkende rammeaftaler B. Kommunernes opfølgning på lokale aftaler C. Enhedsomkostninger Bilag 1. Metode Bilag 2. Ordliste... 26

3 Rigsrevisionen afgiver denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar Beretningen vedrører finanslovens 17. Beskæftigelsesministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: Inger Støjberg: april oktober 2011 Mette Frederiksen: oktober

4 INTRODUKTION OG KONKLUSION 1 I. Introduktion og konklusion 1. Denne beretning handler om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Andre aktører er fx private virksomheder, organisationer eller a-kasser, der som led i beskæftigelsesindsatsen udfører opgaver for kommunernes jobcentre. Formålet med at inddrage andre aktører er at give de ledige en individuel og målrettet indsats, der kan hjælpe dem i arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. 2. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i september Beskæftigelsesministeriet er den øverste myndighed på området, mens kommunerne har ansvaret for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen består bl.a. af en række samtaler med de ledige og aktivering i fx virksomhedspraktik. Målet med beskæftigelsesindsatsen er bl.a. at bistå de ledige med at få et arbejde. 4. Baggrunden for Rigsrevisionens undersøgelse er, at kommunerne igennem mange år har gjort brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, uden at effekten er undersøgt for andre end ledige med lang videregående uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen undersøgte dette i 2011, og undersøgelsen viste (offentliggjort i marts 2013), at de ledige med lang videregående uddannelse kom lige meget i arbejde, uanset om de havde været i forløb hos jobcentrene eller andre aktører. 5. Kommunerne kan indgå samarbejde med andre aktører under enten landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler. De landsdækkende rammeaftaler har Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne indgået med udvalgte andre aktører. Rammeaftalerne fastsætter, hvilke grupper af ledige der er omfattet af aftalerne og indholdet af beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne har fra 2007 haft mulighed for at bruge 3 forskellige rammeaftaler, herunder serviceudbuddet og LVU-udbuddet (for ledige med lang videregående uddannelse). LVU-udbuddet har fra 2007 til 2011 været obligatorisk at anvende for kommunerne, og kommunerne har således i denne periode skullet henvise alle ledige med lang videregående uddannelse til andre aktører. Serviceudbuddet, hvor målgruppen er dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse, har været frivilligt at anvende for kommunerne. Effekten af beskæftigelsesindsatsen undersøges ud fra, om de ledige kommer i beskæftigelse. Kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen undersøges b.la. ud fra, om der er sammenhæng mellem jobplaner og aktivering samt indholdet af de lediges aktivering. Aktivering er vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. I de lokale aftaler forhandler kommunerne selv indhold, målgruppe, pris og varighed med de andre aktører. 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i februar 2013 oplyst Rigsrevisionen om, at de landsdækkende rammeaftaler ophører. Kommunerne kan derfor ikke efter udgangen af april 2013 henvise flere ledige til andre aktører under rammeaftalerne. Kommunerne kan fortsat indgå lokale aftaler med andre aktører.

5 2 INTRODUKTION OG KONKLUSION 7. I 2010 var ca ledige henvist til andre aktører under landsdækkende rammeaftaler, svarende til 15,6 % af alle ledige. I 2012 var ca ledige henvist, svarende til 9,9 %. Arbejdsmarkedsstyrelsen kender ikke omfanget af ledige, der henvises til andre aktører under lokale aftaler. Rigsrevisionen har tidligere undersøgt andre aktører dels i beretningen om Arbejdsformidlingens inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen fra 2006, dels i beretningen om statens overførsler til kommuner og regioner fra Formålet med denne beretning er at sammenligne effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet med effekten af jobcentrenes indsats og at undersøge, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen: Er effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet på niveau med jobcentrenes beskæftigelsesindsats? Understøtter Arbejdsmarkedsstyrelsen kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats? 9. I beretningen indgår en registerundersøgelse, hvor effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats sammenlignes med effekten af jobcentrenes indsats. Registerundersøgelsen omfatter de ledige, der har været henvist til andre aktører under serviceudbuddet. Der er desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 50 kommuner. UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSION Rigsrevisionens registerundersøgelse viser for ledige henvist til andre aktører under serviceudbuddet, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er mindre end effekten af jobcentrenes indsats. Forskellen svarer til, at de ledige henvist til andre aktører i gennemsnit er 10 dage mindre i arbejde i første halvår efter, at de er henvist til andre aktører. De ledige henvist til andre aktører indhenter ikke senere den tabte arbejdstid. Rigsrevisionen finder på baggrund af registerundersøgelsen, at effekten af beskæftigelsesindsatsen kan afhænge af, om det er jobcentrene eller andre aktører, der varetager indsatsen. Rigsrevisionens undersøgelse viser videre, at det langt fra er alle kommuner, der følger op på andre aktørers resultater og kvalitet. Opfølgningen er væsentlig for at sikre den rigtige sammenhæng mellem pris, resultater og kvalitet. Jobindsats.dk er en portal, hvor der kan trækkes data om fx antal personer, udgifter til forsørgelse og indsatsen for at få ledige i arbejde. Jobindsats.dk indeholder oplysninger om andre aktører under landsdækkende rammeaftaler, ikke under lokale aftaler. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Data på Jobindsats.dk om andre aktører har imidlertid ikke været opdateret i perioden ultimo juni 2013, hvorfor kommunerne ikke har haft adgang til data om andre aktører under de landsdækkede rammeaftaler. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsmarkedsstyrelsen, også fremadrettet bør understøtte kommunernes tilsyn med andre aktørers beskæftigelsesindsats under lokale aftaler, fx i form af vejledning til kommunerne og tværgående undersøgelser af andre aktører, der kan bidrage til at udbrede god praksis.

6 INTRODUKTION OG KONKLUSION 3 Hovedkonklusionen er baseret på følgende delkonklusioner: Er effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet på niveau med jobcentrenes beskæftigelsesindsats? Registerundersøgelsen viser, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige under serviceudbuddet er mindre end effekten af jobcentrenes indsats. Forskellen svarer til, at ledige henvist til andre aktører i gennemsnit arbejder 10 dage mindre i første halvår efter, at de er henvist til andre aktører. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Efter første halvår er de ledige hos andre aktører og jobcentrene lige meget i arbejde. De ledige henvist til andre aktører indhenter dog ikke den tabte arbejdstid fra første halvår. De 10 arbejdsdage betyder, at hver ledig henvist til anden aktør i gennemsnit taber ca kr. i lønindkomst på årsbasis. De andre aktører har dog lavere driftsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, men de lavere omkostninger kan ikke opveje den tabte lønindkomst pr. ledig. Registerundersøgelsen viser således, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører. Understøtter Arbejdsmarkedsstyrelsen kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats? Arbejdsmarkedsstyrelsen har kun delvist understøttet kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Jobindsats.dk indeholder ikke data om andre aktører under lokale aftaler. Data på Jobindsats.dk om andre aktører har imidlertid ikke været opdateret i perioden ultimo juni Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Vejledningen er ifølge styrelsen tænkt som en service til kommunerne og indeholder en række anbefalinger til kommunerne. Styrelsen fremhæver i vejledningen, at kommunerne, uanset om der er tale om landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler, skal føre tilsyn med andre aktører. For de landsdækkende rammeaftaler følger 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen hverken årligt eller oftere op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og 20 % af kommunerne følger ikke op på andre aktørers jobplaner. Derudover følger 24 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. For de lokale aftaler følger 16 % af kommunerne ikke op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og omkring 30 % af kommunerne fører ikke tilsyn med andre aktørers jobplaner. Derudover følger 10 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. Jobplanen er en aftale om aktivering, der udarbejdes i samarbejde mellem den ledige og jobcentret eller anden aktør. Jobplanen beskriver den lediges aktivering og jobmål og indeholder derudover formelle oplysninger om fx: ansvar for tilmelding til aktiveringstilbud starttidspunkt ansvar og dato for opfølgning.

7 4 INTRODUKTION OG KONKLUSION Endelig skal kommunerne ifølge loven offentliggøre egne enhedsomkostninger for kommunens beskæftigelsesindsats for at gøre konkurrencevilkår gennemskuelige for andre aktører. 44 af kommunerne i undersøgelsen, svarende til 88 %, har i perioden ikke offentliggjort deres enhedsomkostninger. Beskæftigelsesministeriet har aftalt med Finansministeriet og KL, at regeringen vil arbejde for at afskaffe kravet om, at kommunerne skal offentliggøre egne enhedsomkostninger for beskæftigelsesindsatsen. Rigsrevisionen finder dog generelt, at det er væsentligt, at kommunerne kender egne enhedsomkostninger for at kunne vurdere, om prisen er konkurrencedygtig, når eksterne leverandører bliver inddraget i opgavevaretagelsen. Rigsrevisionen finder, at der også fremover er et behov for, at Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes tilsyn med andre aktører under lokale aftaler.

8 INDLEDNING 5 II. Indledning A. Baggrund Beskæftigelsesindsatsen og andre aktører 10. Kommunerne har siden 1999 haft mulighed for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. I forbindelse med reformen Flere i arbejde fra 2002 blev det aftalt, at andre aktører i højere grad kunne inddrages i beskæftigelsesindsatsen. Baggrunden var, at partierne bag reformen vurderede, at den daværende Arbejdsformidling ikke alene kunne opnå fuld indsigt i hele det danske arbejdsmarked, og det var derfor nødvendigt i langt større omfang at inddrage andre aktører, som havde speciale i de rigtige tilbud til særlige grupper af ledige. 11. Det er kommunerne, som har ansvaret for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen og for at tilrettelægge denne for de ledige i jobcentrene. Kommunerne kan lægge dele af beskæftigelsesindsatsen ud til andre aktører. Ansvaret for indsatsen bliver dog i kommunerne, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med opgavevaretagelsen, også når indsatsen varetages af andre aktører. Formålet med at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen er at give de ledige en individuel og målrettet indsats, der kan hjælpe dem i arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. 12. Jobcentrenes indsats omfatter en række lovpligtige opgaver i relation til den ledige, bl.a. kontaktforløb, jobplan og aktivering, jf. boks 1. Andre aktører har siden 2008 kunnet varetage de samme opgaver som jobcentrene. Den eneste undtagelse er, at andre aktører ikke kan træffe afgørelse om de lediges ret til forsørgelsesydelser, fx kontanthjælp eller dagpenge. Arbejdsformidlingen var tidligere kernen i den statslige beskæftigelsesindsats og varetog indsatser for de forsikrede ledige, mens kommunerne varetog indsatser for de ikkeforsikrede ledige. Arbejdsformidlingen blev nedlagt i 2007 i forbindelse med Strukturreformen, og frem til 2009 varetog stat og kommuner beskæftigelsesindsatsen i fælles jobcentre. Fra 2009 har de kommunale jobcentre alene varetaget indsatsen. BOKS 1. BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Kontaktforløbet er en række samtaler mellem den ledige og jobcentret/anden aktør, der sigter mod at få den ledige i arbejde så hurtigt som muligt. Er dette ikke realistisk på kort sigt, skal kontakten sigte mod at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Jobplanen er en skriftlig aftale mellem den ledige og jobcentret/anden aktør, som de ledige kan få udarbejdet. Jobplanen beskriver den lediges beskæftigelsesmål og planer for aktivering og skal forbedre den lediges muligheder for at komme i arbejde. Aktivering er vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere eller private virksomheder. Kilde: Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 415 af 24. april 2013.

9 6 INDLEDNING 13. Andre aktører skal overholde de samme regler, som gælder for jobcentrene med hensyn til at indkalde ledige til samtaler, lediges deltagelse i aktivering, afgivelse af aktiveringstilbud og underretninger til de lediges arbejdsløshedskasser mv. De ledige er forpligtet til at møde op til samtaler hos andre aktører og deltage i den aktivering, som andre aktører tilbyder på samme måde, som havde de ledige været i forløb hos et jobcenter. 25 % af betalingen får andre aktører for at have den ledige i forløb. Dette kaldes driftsomkostninger. Beskæftigelsesregionerne følger på vegne af staten op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Beskæftigelsesministeriet er øverste administrative myndighed for regionerne, mens Arbejdsmarkedsstyrelsen varetager den daglige ledelse på landsplan. Beskæftigelsesregionerne har ingen særlige opgaver i relation til andre aktører. I rammeaftalerne aflønner kommunerne andre aktører ud fra en fast betalingsmodel. 75 % af betalingen afhænger af andre aktørers resultater, dvs. om den ledige fx kommer i arbejde. Dette kaldes bonus. 14. Arbejdsmarkedsstyrelsen har det overordnede ansvar for at administrere og implementere beskæftigelsesindsatsen og ansvaret for at følge op på kommunernes beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen har 4 beskæftigelsesregioner, hvis opgave bl.a. er at følge op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats og støtte jobcentrene i at opnå gode resultater. Beskæftigelsesregionerne kan pålægge kommunerne at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, hvis et jobcenters resultater afviger væsentligt fra sammenlignelige jobcentre. Beskæftigelsesregionerne indgår i denne undersøgelse som en del af Arbejdsmarkedsstyrelsen og omtales kun selvstændigt få steder i beretningen. Arbejdsmarkedsstyrelsen er en del af Beskæftigelsesministeriet, som er den øverste myndighed på beskæftigelsesområdet. Landsdækkende rammeaftaler og lokale aftaler 15. Kommunerne kan indgå samarbejde med andre aktører under enten landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler. Landsdækkende rammeaftaler er aftaler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne har indgået med udvalgte andre aktører. Rammeaftalerne fastsætter rammer og vilkår for aftalerne mellem jobcentrene og andre aktører, og jobcentrene har benyttet disse rammeaftaler, når de har indgået aftaler med andre aktører. I rammeaftalerne omfatter de lediges forløb hos andre aktører altid både kontaktforløb og aktivering, og dette kan der ikke afviges fra. De lokale aftaler indgår kommunerne på egen hånd med andre aktører. Lokale aftaler kan indeholde ét eller flere elementer af kontaktforløbet, aktivering og/eller enkeltstående kurser. Ved at indgå lokale aftaler med andre aktører kan kommunen således vælge, om andre aktører skal varetage hele eller dele af indsatsen. Ud over indholdet af beskæftigelsesindsatsen er målgruppen af ledige, varigheden af forløbet hos anden aktør og betalingsmodellen fastsat i de landsdækkende rammeaftaler. I de lokale aftaler forhandler kommunerne ud over indholdet selv målgruppe, pris og varighed med anden aktør. Lokale aftaler kan være meget forskellige, men kommunerne har også indgået lokale aftaler, som har været næsten identiske med rammeaftalerne. 16. Kommunerne har siden 2007 haft mulighed for at bruge 3 forskellige landsdækkende rammeaftaler: serviceudbuddet, LVU-udbuddet og HIG-udbuddet (Hurtigt i gang), jf. boks 2. Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne har forud for disse rammeaftaler gennemført landsdækkende udbud af beskæftigelsesindsatsen rettet mod de forskellige grupper af arbejdsmarkedsparate ledige og har efterfølgende indgået rammeaftaler med udvalgte andre aktører.

10 INDLEDNING 7 BOKS 2. LANDSDÆKKENDE UDBUD AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Serviceudbud er rettet mod modtagere af dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse. LVU udbud er rettet mod ledige med lang videregående uddannelse. Starthjælp var en særlig ydelse til personer uden ret til kontanthjælp. Den blev afskaffet med aftalen om finansloven for HIG udbud er rettet mod nyledige, som tilbydes en tidlig indsats. 17. De landsdækkende HIG-udbud og LVU-udbud udløb i henholdsvis juli og december Arbejdsmarkedsstyrelsen har i februar 2013 oplyst Rigsrevisionen om, at de landsdækkende rammeaftaler ophører. Den sidste rammeaftale, serviceudbuddet, udløb ved udgangen af april 2013, og kommunerne kan således ikke længere henvise ledige til andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Da de lediges forløb under rammeaftalerne er på 52 uger, kan der frem til ultimo april 2014 være henvist ledige til andre aktører under serviceudbuddet. Kommunerne har fortsat mulighed for at indgå lokale aftaler med andre aktører. 18. I 2010 var ca ledige henvist til andre aktører under landsdækkende rammeaftaler, svarende til 15,6 % af alle ledige. I 2012 var ca ledige henvist, svarende til 9,9 %. Arbejdsmarkedsstyrelsen kender ikke omfanget af ledige i forløb hos andre aktører under lokale aftaler. Langt de fleste af de 50 kommuner i Rigsrevisionens undersøgelse oplyser, at de vil bruge lokale aftaler i Årsagen til rammeaftalernes ophør er ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen, at der ikke fremadrettet er brug for landsdækkende rammeaftaler, da kommunerne nu selvstændigt varetager beskæftigelsesindsatsen. Politiske og retlige rammer 19. Der er siden 2002 indgået en række politiske aftaler og lovændringer, som på forskellig måde har tilskyndet kommunerne til at bruge andre aktører. Tabel 1 viser udvalgte politiske aftaler og lovændringer i perioden Tabel 1. Udvalgte politiske aftaler og lovændringer om andre aktører i perioden Ændring 2002 Aftale om flere i arbejde Andre aktører skal i højere grad inddrages i beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsformidlingen skal for at sikre dette inddrage andre aktører i mindst 15 % af kontaktforløbene, og kommunerne skal opstille mål for, hvor stor en del af indsatsen andre aktører skal varetage Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Obligatorisk brug af andre aktører til ledige med lang videregående uddannelse træder i kraft pr. 1. januar Finansloven for 2009 Hele beskæftigelsesindsatsen overgår til kommunerne den 1. august 2009, og der indføres statslig refusion for administrative opgaver hos andre aktører Aftale om bedre vilkår for ledige Kravet om obligatorisk brug af andre aktører til ledige med lang videregående uddannelse afskaffes ultimo Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Kilde: Rigsrevisionen. Kravet om kommunale mål for brugen af andre aktører afskaffes fra februar 2012.

11 8 INDLEDNING Det fremgår af tabel 1, at der i 2002 blev åbnet op for, at andre aktører i højere grad skulle inddrages i de lediges kontaktforløb og aktivering. For at fremme dette blev der stillet krav om, at Arbejdsformidlingen skulle inddrage andre aktører i mindst 15 % af kontaktforløbene, og kommunerne skulle opstille mål for, hvor stor en del af indsatsen andre aktører skulle varetage. Fra 2007 blev det obligatorisk for jobcentrene at bruge andre aktører til alle ledige med lang videregående uddannelse. I 2009 blev ansvaret for ledige dagpengemodtagere overdraget fra staten til kommunerne. I den forbindelse blev der indført statslig refusion til kommunerne, når de brugte andre aktører til administrative opgaver i beskæftigelsesindsatsen (fx vejledning, sagsbehandling og udarbejdelse af jobplaner). Kommunerne fik ikke refusion, når de selv varetog de administrative opgaver. Refusionsordningen blev ændret i 2011, og efterfølgende har kommunernes mulighed for at få refusion været den samme, uanset om indsatsen bliver gennemført af andre aktører eller af jobcentrene. Det fremgår videre af tabel 1, at den obligatoriske brug af andre aktører til ledige med lang videregående uddannelse afskaffes. Endelig skal kommunerne fra februar 2012 ikke længere fastsætte mål for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen der skal varetages af andre aktører. B. Formål, afgrænsning og metode Formål 20. Formålet med denne beretning er at sammenligne effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet med effekten af jobcentrenes indsats og at undersøge, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen: Er effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet på niveau med jobcentrenes beskæftigelsesindsats? Understøtter Arbejdsmarkedsstyrelsen kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats? 21. De mål for effekt og kvalitet i beskæftigelsesindsatsen, som vi bruger i undersøgelsen, er vist i tabel 2. Tabel 2. Undersøgelsens effekt- og kvalitetsmål Effektmål Beskæftigelse: at den ledige kommer i beskæftigelse. Kvalitetsmål Aktivering: at aktivering udvikler eller afdækker den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at opkvalificere den ledige til arbejdsmarkedet. Rettidighed: at de ledige får jobsamtaler og aktivering til tiden. Jobplaner: at der er sammenhæng mellem jobplanens beskæftigelsesmål og valg af aktivering. Kilde: Rigsrevisionen.

12 INDLEDNING 9 De 2 kvalitetsmål om aktivering og rettidighed fremgår af bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 415 af 24. april Aktivering skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Rettidighed handler om, at de ledige skal have jobsamtaler og i aktivering inden for bestemte tidsfrister. Målet om sammenhæng mellem jobplanens beskæftigelsesmål og valg af aktivering er valgt af Rigsrevisionen. Afgrænsning 22. Beretningen handler om andre aktørers beskæftigelsesindsats og dækker perioden Undersøgelsen omfatter alle de ledige, som kan henvises til andre aktører, bl.a. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere samt ledige på sygedagpenge og revalidering. Kommunerne kan henvise ledige til andre aktører efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. Rettidighed betyder, at de ledige skal have jobsamtaler og i aktivering inden for bestemte tidsfrister. Fx skal første jobsamtale for unge under 30 år være afholdt senest inden for én måned. For ledige over 30 år skal samtalen holdes senest efter 13 uger. Metode 24. Undersøgelsen bygger på interviews med Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt Beskæftigelsesregion Nordjylland. Undersøgelsen bygger desuden på gennemgang af rapporter og love samt en lang række notater, redegørelser og undersøgelser modtaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Undersøgelsen inddrager også oplysninger fra Jobindsats.dk, som indeholder data om andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Vi har derudover gennemført en registerundersøgelse sammen med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), som sammenligner effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats med effekten af jobcentrenes indsats. Registerundersøgelsen er baseret på samme metode som registerundersøgelsen i beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som Rigsrevisionen udarbejdede i oktober Registerundersøgelsen omfatter de ledige, der har været henvist til andre aktører under det landsdækkende serviceudbud dvs. dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse. Mere end halvdelen af de ledige henvist til andre aktører har været henvist under serviceudbuddet. I undersøgelsen matches de ledige henvist til andre aktører med ledige fra jobcentrene på over 200 variabler, fx længden af ledighed, uddannelse, erhvervserfaring og aktivering, og derved bliver de 2 grupper af ledige sammenlignelige. Registerundersøgelsen er gennemgået og vurderet af 3 eksterne forskere, der har fundet, at undersøgelsen er metodisk velfunderet. En uddybende beskrivelse af registerundersøgelsens metode og forbehold findes i bilag 1. Endelig har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 50 kommuner. I spørgeskemaundersøgelsen indgår alle ledige henvist til andre aktører i modsætning til registerundersøgelsen, der alene omfatter ledige under serviceudbuddet. De 50 kommuner er udvalgt til spørgeskemaundersøgelsen ud fra deres brug af andre aktører i 2011, kommunestørrelse og geografisk placering. Vi har fulgt op på spørgeskemaundersøgelsen med dybdegående interviews i 5 kommuner og har desuden modtaget en række dokumenter fra de 5 kommuner. Kommunernes besvarelse af spørgeskemaet er baseret på deres egne vurderinger. En uddybende beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen findes i bilag Beretningen har i udkast været forelagt Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i beretningen. 26. Bilag 2 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

13 10 A NDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS III. Andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats Registerundersøgelsen viser, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige under serviceudbuddet er mindre end effekten af jobcentrenes indsats. Forskellen svarer til, at ledige henvist til andre aktører i gennemsnit arbejder 10 dage mindre i første halvår efter, at de er henvist til andre aktører. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Efter første halvår er de ledige hos andre aktører og jobcentrene lige meget i arbejde. De ledige henvist til andre aktører indhenter dog ikke den tabte arbejdstid fra første halvår. De 10 arbejdsdage betyder, at hver ledig henvist til anden aktør i gennemsnit taber ca kr. i lønindkomst på årsbasis. De andre aktører har dog lavere driftsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, men de lavere omkostninger kan ikke opveje den tabte lønindkomst pr. ledig. Registerundersøgelsen viser således, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører. 27. I dette kapitel undersøger vi effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige under serviceudbuddet. Vi undersøger også omkostningerne set i forhold til effekten hos andre aktører og jobcentrene. A. Effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats 28. Rigsrevisionens undersøgelse af effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet har vist følgende: De ledige henvist til andre aktører er i gennemsnit 10 dage mindre i arbejde end de ledige fra jobcentrene i 1. og 2. kvartal efter, at de er blevet henvist. De ledige henvist til andre aktører indhenter ikke på et senere tidspunkt den tabte arbejdstid. Efter 2. kvartal efter henvisning er der ingen forskel på effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Her er de ledige lige meget i arbejde, uanset hvem der har varetaget de lediges beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2011 undersøgt effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige med lang videregående uddannelse. Undersøgelsen viste, at de ledige havde samme beskæftigelsesomfang, uanset om de havde været i forløb i jobcentrene eller hos andre aktører.

14 ANDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 11 De ledige under serviceudbuddet 29. Serviceudbuddet omfatter dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse. 30. Antallet af ledige henvist til andre aktører under de landsdækkende rammeaftaler har frem til 2010 været stigende, herunder også for serviceudbuddet, hvilket er vist i figur 1. Figur 1. Det samlede antal ledige hos andre aktører og antal ledige under serviceudbuddet Note: Tallet for 2012 for antal ledige under serviceudbuddet er endnu ikke tilgængeligt. Kilde: Jobindsats.dk. Af figur 1 fremgår antallet af ledige henvist til andre aktører under serviceudbuddet og det samlede antal ledige henvist til andre aktører. Antallet af ledige under serviceudbuddet faldt fra i 2010 til i Ledige henvist til andre aktører under de landsdækkende rammeaftaler kan være i forløb hos andre aktører i op til 52 uger, hvis de ikke kommer i arbejde undervejs. Efter de 52 uger vil de ledige, som fortsat eller igen er ledige, blive tilknyttet et jobcenter eller genhenvist til andre aktører. Effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats 32. Registerundersøgelsen sammenligner effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet med effekten af jobcentrenes indsats. Undersøgelsen følger den gruppe af ledige, der henvises til andre aktører under serviceudbuddet i 1. kvartal 2010, og de ledige følges i 1½ år. I alt følges ledige henvist til andre aktører. 33. Effekten måles som tid i beskæftigelse, også kaldet beskæftigelsesgrad. Vi sammenligner, om andre aktører er bedre end jobcentrene eller omvendt til at få de ledige i arbejde. Det gør vi ved at matche de ledige henvist til andre aktører med ledige fra jobcentrene på over 200 variabler, fx matchgruppe, længden af ledighed, uddannelse, erhvervserfaring og tidligere aktivering. Derved bliver de 2 grupper af ledige sammenlignelige. Efterfølgende undersøger vi, om der er forskel i beskæftigelsesgraden mellem de ledige henvist til andre aktører og den sammenlignelige gruppe af ledige fra jobcentrene. Effekten vises samlet for henholdsvis alle andre aktører og alle jobcentre. Om ledige kommer i arbejde, måles ud fra beskæftigelsesgraden. Beskæftigelsesgraden er den procentdel af tiden, som en person er i beskæftigelse.

15 12 A NDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 34. Registerundersøgelsen viser, at de ledige henvist til andre aktører har en lavere beskæftigelsesgrad end de ledige fra jobcentrene. De ledige henvist til andre aktører er således mindre i arbejde end de ledige fra jobcentrene. Dette fremgår også af figur 2A og 2B. Figur 2A og 2B. Effekten af jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesindsats 2A. Jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesgrad 2B. Forskellen i effekten mellem jobcentrene og andre aktører Note: X-aksen viser antallet af kvartaler efter, at de ledige er henvist. Kilde: Effekten af Andre Aktørers Beskæftigelsesindsats, KORA. Figur 2A viser jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesgrad dvs. hvor meget de ledige hos jobcentrene og andre aktører er i arbejde. Som det ses af figur 2A, er de ledige fra jobcentrene mere i arbejde end de ledige hos andre aktører i 1. og 2. kvartal efter, at de ledige er blevet henvist. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Figur 2B viser forskellen i effekten mellem jobcentrene og andre aktører dvs. forskellen mellem jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesgrad. Antallet af arbejdsdage er udregnet som 11 % af 60 arbejdsdage i kvartalet = 6,6 arbejdsdage. Som det ses af figur 2B, arbejder de ledige henvist til andre aktører i gennemsnit 11 % mindre end de ledige fra jobcentrene i 1. kvartal efter henvisning. Omregnes de 11 % til arbejdsdage, arbejder hver ledig henvist til anden aktør 6,6 dage mindre end ledige fra jobcentrene. I 2. kvartal er forskellen 6 %, hvilket svarer til, at hver ledig henvist til anden aktør arbejder 3,6 dage mindre end de ledige fra jobcentrene. I løbet af 1. og 2. kvartal er hver ledig henvist til anden aktør således i gennemsnit 10 dage mindre i arbejde end ledige fra jobcentrene. Efter 2. kvartal er der ingen statistisk sikker forskel på effekten af andre aktørers og jobcentrenes indsats. Efter 2. kvartal er de ledige hos andre aktører og jobcentrene således lige meget i arbejde. De ledige henvist til andre aktører indhenter dog ikke på et senere tidspunkt de tabte 10 arbejdsdage fra 1. og 2. kvartal. 35. Rigsrevisionen har desuden undersøgt forskellen i omfanget af de lediges arbejde for 3 aldersgrupper: de årige, de årige og dem på 55 år og derover. I alle 3 aldersgrupper er de ledige henvist til andre aktører mindre i arbejde end de ledige fra jobcentrene.

16 ANDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 13 Arbejdsmarkedsstyrelsens effektundersøgelse af andre aktører 36. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2011 undersøgt effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats ved hjælp af et randomiseret, kontrolleret forsøg af indsatsen over for ledige med lang videregående uddannelse. I undersøgelsen sammenlignes effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats med effekten af jobcentrenes indsats. Det var som nævnt fra 2007 til 2011 obligatorisk for kommunerne at henvise alle ledige med lang videregående uddannelse til andre aktører. Udvalgte jobcentre har dog i forbindelse med forsøget haft adgang til at varetage indsatsen for disse ledige. Undersøgelsen er nærmere beskrevet i boks 3. I et randomiseret, kontrolleret forsøg fordeles de ledige mellem andre aktører og jobcentrene sådan, at effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats efterfølgende kan sammenlignes, jf. bilag 1. BOKS 3. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS UNDERSØGELSE AF INDSATSEN FOR LEDIGE MED LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Arbejdsmarkedsstyrelsen har ved hjælp af et randomiseret, kontrolleret forsøg undersøgt, om andre aktører er bedre end jobcentrene til at varetage indsatsen for ledige med lang videregående uddannelse. Styrelsens undersøgelse vedrører således en anden målgruppe end den, der indgår i Rigsrevisionens registerundersøgelse. I undersøgelsen varetog en række jobcentre indsatsen for halvdelen af de ledige med lang videregående uddannelse, mens den anden halvdel blev henvist til andre aktører. Undersøgelsen blev gennemført i perioden august november 2011, og resultaterne blev offentliggjort i marts Undersøgelsen viste, at jobcentrene og andre aktører var lige gode til at bringe de ledige med lang videregående uddannelse i arbejde. Kilde: Rigsrevisionen. 37. Der er i Tyskland og Frankrig gennemført lignende kontrollerede forsøg, hvor effekten af jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesindsats sammenlignes. Disse 2 undersøgelser viser, at jobcentrene er bedre end andre aktører til at hjælpe de ledige i arbejde ligesom Rigsrevisionens registerundersøgelse viser. I modsætning hertil viste et svensk forsøg i 2007 for alle ledige ingen forskel mellem jobcentrene og andre aktører. Det kontrollerede forsøg i Frankrig har både sammenlignet andre aktører og jobcentrene for alle ledige og alene for de ledige med lang videregående uddannelse. For de ledige med lang videregående uddannelse viser undersøgelsen, at jobcentrene og andre aktører er lige gode ligesom Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse viser. B. Omkostninger og effekt hos jobcentrene og andre aktører 38. Rigsrevisionens analyse af omkostninger i forhold til effekten hos jobcentrene og andre aktører har vist følgende: De ledige fra jobcentrene har årligt i gennemsnit en lønindkomst, der er ca kr. højere end de ledige henvist til andre aktører. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Andre aktørers omkostninger til beskæftigelsesindsatsen er i gennemsnit ca kr. lavere pr. ledig end jobcentrenes. Registerundersøgelsen peger således på, at de lediges forløb hos andre aktører er billigere, end hvis jobcentrene havde varetaget et tilsvarende forløb.

17 14 A NDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS De samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise ledige til andre aktører er i gennemsnit ca kr. pr. ledig i undersøgelsen. Selv om andre aktører har lavere omkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, er der dog samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører, da de ledige fra jobcentrene får en højere lønindkomst. 39. En analyse af omkostninger og effekt sammenholder de lediges lønindkomst (som følge af, at de kommer i arbejde) med de omkostninger, som enten jobcentrene eller andre aktører har til de lediges beskæftigelsesindsats, jf. boks 4. Formålet med analysen er at vurdere, hvad det betyder samfundsøkonomisk, når der bruges midler i dette tilfælde til beskæftigelsesindsatsen hos andre aktører under serviceudbuddet. Kommunerne betaler driftsomkostninger til andre aktører, så længe de ledige er i forløb hos andre aktører og ikke er kommet i arbejde. For de ledige i undersøgelsen, som kommunerne har betalt drift for, har kommunerne i gennemsnit betalt kr. pr. ledig til andre aktører. For 25 % af de ledige, som kommunerne har betalt drift for, er der betalt under kr. pr. ledig til andre aktører. BOKS 4. ANALYSE AF FORHOLDET MELLEM OMKOSTNINGER OG EFFEKT Analysen af forholdet mellem omkostninger og effekt ser på forskellen mellem indtægter og omkostninger i beskæftigelsesindsatsen og sammenligner disse for ledige hos jobcentrene og andre aktører. Indtægter er lig med lønindkomst. En større lønindkomst blandt de ledige fra jobcentrene skyldes, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Omkostninger er lig med kommunernes omkostninger til andre aktører og egen indsats i jobcentrene. Kommunernes omkostninger til de ledige henvist til andre aktører er udregnet ud fra kommunernes drifts- og bonusudbetalinger til andre aktører. Kommunernes omkostninger til de ledige i jobcentrene opgøres ud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens enhedsomkostninger for kommunernes samtaler med og aktivering af de ledige. Kommunerne har derudover omkostninger til fx tilsyn med andre aktører, som ikke er medtaget i analysen, da kommunernes omkostninger hertil ikke kendes. Kommunernes udbetaling af forsørgelsesydelser, fx dagpenge og kontanthjælp, er heller ikke medtaget. Kilde: Rigsrevisionen. Kommunerne har betalt både driftsomkostninger og bonus til andre aktører for 47 % af de ledige i undersøgelsen. Kommunerne har i gennemsnit betalt kr. i bonus pr. ledig til andre aktører. Kommunerne betaler bonus til andre aktører, når den ledige kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. 40. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise ledige til andre aktører på i gennemsnit ca kr. pr. ledig, jf. tabel 3. Tabellen viser lønindkomsten og driftsomkostningerne til beskæftigelsesindsatsen for ledige hos andre aktører og jobcentrene. Tabel 3. Lønindkomst og omkostninger til beskæftigelsesindsatsen (Kr.) 1) 2) Ledige henvist til andre aktører Ledige fra jobcentrene Forskel Lønindkomst 1) Driftsomkostninger 2) Forskel Indeholder alle skattepligtige lønindkomster. Er baseret på drifts- og bonusudbetalinger til andre aktører og kommunernes enhedsomkostninger for samtaler med og aktivering af de ledige, jf. boks 5. Omkostningerne er opgjort i 2010-priser. Driftsomkostningerne er inkl. et forvridningstab på 20 %, hvilket er standard i samfundsøkonomiske analyser. Kilde: Effekten af Andre Aktørers Beskæftigelsesindsats, KORA.

18 ANDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 15 Det fremgår af tabel 3, at ledige henvist til andre aktører i gennemsnit har tjent ca kr. i forbindelse med, at de er kommet i arbejde. De kr. er opgjort 1 år efter, at de er blevet henvist. De ledige fra jobcentrene har i samme periode tjent ca kr. De ledige henvist til andre aktører har således i gennemsnit tjent ca kr. mindre end de ledige fra jobcentrene. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Kommunerne betaler i gennemsnit ca kr. pr. ledig henvist til andre aktører, mens jobcentrenes egne driftsomkostninger er ca kr. pr. ledig. Andre aktører har således driftsomkostninger, der er ca kr. lavere pr. ledig. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at styrelsens enhedsomkostninger er behæftet med usikkerhed, jf. boks 5. BOKS 5. ENHEDSOMKOSTNINGER Kommunernes enhedsomkostninger for samtaler med og aktivering af de ledige, der er tilknyttet jobcentrene, er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen og udgør i 2010-priser 350 kr. for en samtale og kr. for hver uge, den ledige modtager vejledning og opkvalificering. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at styrelsens enhedsomkostninger er behæftet med usikkerhed. Samtidig kan kommunernes enhedsomkostninger i nogle tilfælde være højere end de fastsatte. Fx kan kommuner, som ved spidsbelastning ikke har kapacitet til at varetage alle ledige og derfor bruger andre aktører, have højere enhedsomkostninger end dem, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det skyldes, at der kan være ekstra omkostninger for kommunen forbundet med selv at varetage disse ledige, da det måske vil kræve overarbejde, ansættelse af flere sagsbehandlere, nye lokaler osv. I disse tilfælde vil kommunens enhedsomkostninger være højere og andre aktører derfor endnu billigere end jobcentrene. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Rigsrevisionen. 41. Selv om andre aktører har lavere omkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, er der dog samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører, da de ledige fra jobcentrene får en højere lønindkomst. De samfundsøkonomiske omkostninger beløber sig til ca kr. pr. ledig, jf. tabel 3. Kommunerne henviste ledige til andre aktører i 1. kvartal Et skøn for de samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise disse ledige til andre aktører beløber sig til knap 70 mio. kr. Antager vi, at de samfundsøkonomiske omkostninger også i 2., 3. og 4. kvartal 2010 beløber sig til kr. pr. ledig, vil et skøn for de samfundsøkonomiske omkostninger for alle ledige henvist til andre aktører under serviceudbuddet i 2010 beløbe sig til ca. 350 mio. kr. De samfundsøkonomiske omkostninger er dog behæftet med usikkerhed. Desuden har Arbejdsmarkedsstyrelsen som nævnt fremhævet, at de enhedsomkostninger, der indgår i beregningen, er usikre.

19 16 A RBEJDSMARKEDSSTYRELSENS UNDERSTØTTELSE AF KOMMUNERNES OPFØLGNING PÅ ANDRE A KTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS IV. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af kommunernes opfølgning på andre aktørers beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsstyrelsen har kun delvist understøttet kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Jobindsats.dk indeholder ikke data om andre aktører under lokale aftaler. Data på Jobindsats.dk om andre aktører har imidlertid ikke været opdateret i perioden ultimo juni Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Vejledningen er ifølge styrelsen tænkt som en service til kommunerne og indeholder en række anbefalinger til kommunerne. Styrelsen fremhæver i vejledningen, at kommunerne, uanset om der er tale om landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler, skal føre tilsyn med andre aktører. For de landsdækkende rammeaftaler følger 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen hverken årligt eller oftere op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og 20 % af kommunerne følger ikke op på andre aktørers jobplaner. Derudover følger 24 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. For de lokale aftaler følger 16 % af kommunerne ikke op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og omkring 30 % af kommunerne fører ikke tilsyn med andre aktørers jobplaner. Derudover følger 10 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. Endelig skal kommunerne ifølge loven offentliggøre egne enhedsomkostninger for kommunens beskæftigelsesindsats for at gøre konkurrencevilkår gennemskuelige for andre aktører. 44 af kommunerne i undersøgelsen, svarende til 88 %, har i perioden ikke offentliggjort deres enhedsomkostninger. Beskæftigelsesministeriet har aftalt med Finansministeriet og KL, at regeringen vil arbejde for at afskaffe kravet om, at kommunerne skal offentliggøre egne enhedsomkostninger for beskæftigelsesindsatsen. Rigsrevisionen finder dog generelt, at det er væsentligt, at kommunerne kender egne enhedsomkostninger for at kunne vurdere, om prisen er konkurrencedygtig, når eksterne leverandører bliver inddraget i opgavevaretagelsen. Rigsrevisionen finder, at der også fremover er et behov for, at Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes tilsyn med andre aktører under lokale aftaler.

20 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS UNDERSTØTTELSE AF KOMMUNERNES OPFØLGNING PÅ ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS I dette kapitel undersøger vi, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Vi undersøger også, i hvilket omfang kommunerne i praksis følger op på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. A. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af de landsdækkende rammeaftaler 43. Rigsrevisionens undersøgelse af, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats, har vist følgende: Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne med anbefalinger til kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. I vejledningen anbefaler styrelsen bl.a., at kommunerne følger andre aktørers resultater i form af bonusandele og rettidighed. Kommunerne anbefales også halvårligt og efter behov at gennemføre tilsyn med andre aktørers jobplaner. 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen følger hverken årligt eller oftere op på resultaterne af andre aktørers indsats, dvs. om de ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse. 20 % af kommunerne har i 2012 ikke ført tilsyn med jobplaner udarbejdet af andre aktører. 24 % af kommunerne har i 2012 ikke fulgt op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler i form af bonusandele og rettidighed til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Bonusandele giver kommunerne mulighed for at følge, om de ledige henvist til andre aktører kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. Ud fra data om rettidighed kan kommunerne følge, om andre aktører sikrer de ledige samtaler og aktivering til tiden. Jobindsats.dk har i perioden ultimo juni 2013 ikke været opdateret. Data er nu til rådighed for kommunerne, men kan ikke sammenholdes med data fra før 2012 på grund af databrud. Arbejdsmarkedsstyrelsen har derudover oplyst, at data om bonusandele er tidsmæssigt forskudt og derfor ikke velegnet som grundlag for en aktuel vurdering af effekten af den enkelte aktørs indsats. Bonusandele udbetales til andre aktører, når de ledige kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. Bonusandele på Jobindsats.dk viser den samlede andel af ledige, som andre aktører under landsdækkende rammeaftaler får i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. Jobindsats.dk omfatter ikke de ledige, som andre aktører varetager under lokale aftaler. Vejledning til kommunerne 44. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet Vejledning om tilsyn med andre aktører til kommunerne med anbefalinger til kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at vejledningen alene har været tænkt som en service og støtte til kommunerne i forbindelse med jobcentrenes overtagelse af den fulde beskæftigelsesindsats. Styrelsen fremhæver videre, at vejledningen er en praktisk hjælp til kommunernes tilsyn med andre aktører, og det er helt op til kommunerne, om de vil bruge vejledningen. Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler i vejledningen, at kommunerne bl.a. følger andre aktørers bonusandele, dvs. om de ledige fx kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen oplyser, at de ikke følger op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave,

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

En ny generation af rettidighedsmålinger - Hvorfor, hvordan og hvornår

En ny generation af rettidighedsmålinger - Hvorfor, hvordan og hvornår Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland En ny generation af rettidighedsmålinger - Hvorfor, hvordan og hvornår Ny lovgivning giver nye muligheder Indførelse af Ny match i april 2010: Jobcentrene kan

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området.

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området. 1 Bilag 1: Beskrivelse af enkeltinitiativer i ungepakken på Beskæftigelsesministeriets område kronologisk efter 1. Initiativer, der træder i kraft i 2010 uden nærmere tidsangivelse i forligsteksten landsplan

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden & Sjælland Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2011 Kravspecifikation 1. februar 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate. kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2010

Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate. kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2010 Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2010 BERETNING OM EFFEKTEN AF AKTIVERING AF IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kommunernes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 15. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats Organisation for erhvervslivet 18. marts 2009 De fleste pilotkommuner yder ringere indsats AF CHEFKONSULENT THOMAS Q. CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Der er meget stor forskel på kommunernes indsats, når de skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere