Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel..."

Transkript

1 Årsafslutning 2010 sådan gør du!

2 Indholdsfortegnelse Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel Ændringer fra SKAT Seneste version af Epos Løn Afstemning eindkomst Parametre opsætning (eindkomst) Sidste lønkørsel styrekort i Årskørsel advarsel Lønperioder i styrekortet Prøveberegning sidste lønkørsel Lønarter som skal overføres til næste år Overfør ultimo-saldi til nyt år årskørsel Kalender for år Helligdage Opdater / Opret kalendere Nye skattekort for Import af skattekort Epos Portal - årsafslutning Kalendere Saldoperioder Indlæse nye feriesaldi Vigtige links Kontakt os, hvis der er problemer...30 November 2010 Side 0

3 Baggrund Tiden omkring årsskiftet er alle lønbogholderes og regnskabsmedarbejderes travle tid. Det har vi, som leverandør af dit lønsystem, stor forståelse for og vi vil gerne gøre det så let som muligt for dig. Det er vores ønske, at du med denne vejledning får mere mod på at give dig i kast med opgaverne. Vejledningen indeholder beskrivelse af de rutiner, der skal gennemføres for at foretage en årsafslutning i Epos Løn. Indledningsvis finder du en køreplan, der henviser til hvert punkt her i vejledningen. Under hvert punkt er der gjort plads til dine egne bemærkninger. Generelt kan vi henvise til SKATs hjemmeside, for informationer om de mange love og regler, der findes omkring årsafslutning specifikt og lønudbetaling generelt. November 2010 Side 1

4 1 3 faser du skal igennem Årsafslutningen med Epos Løn håndteres i 3 faser: 1. Før sidste lønkørsel 2. Sidste lønkørsel 3. Efter sidste lønkørsel (før første lønkørsel vedrørende 2011) Læs om hver enkelt fase i nedenstående skemaer og de tilhørende punkter. I nedenstående skemaer, kan du se hvilket afsnit du skal gå til, for at læse mere om det enkelte punkt. 1.1 Fase 1 før sidste lønkørsel Punkt Aktivitet Afsnit Udført Tjek om der er ændringer fra SKAT 2 1. vedrørende Tjek om I har seneste version af Epos Løn og indlæs eventuelt denne Afstemning af eindkomst og parameteropsætning Andre afstemninger mellem løn- og økonomisystem, eksempelvis feriepenge, fritvalg m.m Fase 2 sidste lønkørsel Punkt Aktivitet Afsnit Udført HUSK at sætte flueben for årskørsel 5 1. på styrekortet på fanebladet lønoplysninger 6 2. Prøveberegn sidste lønkørsel 3. Tjek at de saldi, der skal overføres til næste år, er korrekt afrundet 4. Kør sidste lønkørsel 5. Luk styrekortet 6. Indberet eindkomst 6 November 2010 Side 2

5 1.3 Fase 3 efter sidste lønkørsel Punkt Aktivitet Afsnit Udført Sikre jer at eindkomsten stemmer 4 1. til løn- og økonomisystemet. Afstem samtlige felter Andre afstemninger mellem løn- og 2. økonomisystem, eksempelvis feriepenge, fritvalg m.m. Kontroller lønarter der skal overføres til næste 7 3. år 4. Kør årskørsel 5. Udskriv eventuelt feriekort 8 6. Ret satser til Lav eventuelt statistik til DA, DI eller DS 8. Kalendere ajourføres Tjek om der er ændringer fra SKAT vedrørende 2011 Tjek om der er ændringer til statistikker vedrørende Indlæs skattekort for Kør prøveberegning af første lønkørsel. Tjek saldi, nye satser m.m. 13. Nye saldi i Epos Portal November 2010 Side 3

6 2 Ændringer fra SKAT 2010 Reglerne vedrørende felt 11 er ændret således, at der nu også skal indsættes flueben i eindk. Felt 11 på fanebladet Løn på medarbejderen, når medarbejderen har fri bil eller er blevet fritstillet. Dette gælder også for elever/lærlinge på skole- eller praktikophold. Undersøg selv om der er andre ændringer fra SKAT, som er aktuelle for jer. Er du i tvivl om personalegoder, bør du kontakte SKAT, der kan vejlede og give bindende svar. Egne bemærkninger: November 2010 Side 4

7 3 Seneste version af Epos Løn Undersøg om I har den seneste version af Epos Løn. Gå ind på Vælg- Kundeområde Versioner Versioner Epos Løn. Her får du vist de seneste versioner af Epos Løn samt highlights, der beskriver de væsentligste nyheder i versionerne. Noter nummeret på seneste version. Gå derefter ind i Epos Løn Hjælp Om Epos. Sammenlign dette nummer med det du har noteret. 4 Afstemning eindkomst Hvis I ikke foretager løbende afstemning af eindkomst, anbefaler vi, at I sikrer jer, at eindkomsten stemmer til løn- og økonomisystemet forud for sidste lønkørsel, idet det vil lette afstemningen, hvis der eventuelt skulle opstå en difference i sidste lønkørsel. Hvis ikke alle jeres felter (13-248) er med i udtrækket fra SKATs hjemmeside, kan dette skyldes manglende parameteropsætning (se afsnit 4.1). Beløbene i felterne skal afstemmes mellem SKAT og Epos. Her kan I med fordel benytte PBJs afstemningsregneark Afstem-eIndkomst-Epossaldi. Har du ikke allerede dette regneark, kan du kontakte din konsulent for køb og installation. November 2010 Side 5

8 4.1 Opsætning af parametre (eindkomst) Oplysningerne dannes automatisk af Epos på baggrund af den beregnede løn. Bemærk, at kun lukkede styrekort vil blive indberettet til eindkomst. For at Epos kan vide, hvad der skal indberettes, er der nogle opsætninger, der skal foretages. Vælg Løn eindkomst eindkomstindberetning højreklik og vælg Parameterdefinition. Nedenstående parameterdefinition er standardopsætning i Epos Det er meget vigtigt, at I er opmærksomme på, at I ikke nødvendigvis har alle disse lønarter, og omvendt at I også kan have andre lønarter, som er udarbejdet specielt til jer. Er I i tvivl, bør I kontakte jeres konsulent. Firma Sekvens nr. Værdi 1 Værdi 2 Værdi 3 Værdi 3(tekst) Værdi 4 Værdi 5 Fortegn Tekstværdi Positiv Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv November 2010 Side 6

9 Negativ Negativ Negativ Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Negativ Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Negativ Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Hædersgave i form af naturalieydelse Sekvens nr. Angiver det feltnummer, der skal indberettes. I formularen Feltnummer (eindkomst) kan man se samtlige feltnumre, som det er muligt at indberette Værdi 1 Indeholder den lønart, som skal indberettes i ovenstående feltnr. Hvis der er flere lønarter, der skal indberettes i samme feltnummer, oprettes flere linjer med samme sekvensnummer - og dertil de forskellige lønarter på hver linje. November 2010 Side 7

10 Værdi 2 Angiver om det er beløb eller antal i Epos, der skal benyttes. Værdien 0 (eller blank) betyder beløb, og værdien 1 er lig med antal. Værdi 3 Angiver værdien til felt 68-kode, som lønarten er tilknyttet. Forskellige oplysninger kan være grupperet på forskellige felt 68-koder. Det kan eksempelvis dreje sig om felt 14 vedrørende dagpenge og g-dage. Vedrørende kode 60 og 61 til personalegoder til henholdsvis direktør eller hovedaktionær, så benytter man værdien 6061 til at angive, at der er tale om enten kode 60 eller 61. Det kræver, at feltet "Årsopgørelseskode" på medarbejderen er sat til enten direktør eller hovedaktionær. Under eindkomst Opsætning eindkomst Kode 68 (eindkomst) kan man se samtlige feltnumre, som det er muligt at indberette. Værdi 4 Angiver man koden, som skal indberettes. Dette benyttes kun til feltnumre, der skal indberettes som koder. På nuværende tidspunkt drejer det sig kun om feltnr. 500, hvor man skal indberette den lovbaserede barselsfond. Tekstværdi Her kan man angive en tekst, der skal indberettes som et fritekstfelt. Benyttes kun til fritekstfeltnummer. Fortegn Angiver om der skal vendes fortegn på beløbet eller antallet, inden det indberettes. Man skal vælge "negativ", hvis der skal vendes fortegn, og "positiv", hvis det skal indberettes, som det er. Egne bemærkninger: November 2010 Side 8

11 5 Sidste lønkørsel styrekort (husk flueben ) I forbindelse med sidste lønkørsel for indeværende indkomstår skal man huske for hvert styrekort at sætte flueben i feltet Årskørsel. Dette gøres på styrekortet under fanebladet Lønoplysninger. Vær specielt opmærksom på at forudlønnedes styrekort skal have denne markering sat i forbindelse med lønkørslen for december, ultimo november. Vær også opmærksom på at alle medarbejdere, også fratrådte, vil blive behandlet, såfremt disse har haft bevægelser i indeværende år. Markeringen vil medføre, at eksempelvis afregning af SH-overskud, afrunding af feriedage m.m. vil blive foretaget i lønberegningen. Styrekort: Evt. tekst til medarbejderne Flueben i Årskørsel November 2010 Side 9

12 5.1 i Årskørsel advarsel I forbindelse med oprettelse og ændring af styrekort ultimo skatteåret giver Epos automatisk en meddelelse om, at man skal huske at sætte i årskørsel, hvis ikke er sat. Nedenfor har vi specificeret tænkte muligheder for de forskellige kombinationer af lønperioder. Lønperiodens årstal skal være samme årstal som årstallet i dispositionsdatoen, undtagen forudlønnede. Advarslen vil kun være en meddelelse, som brugeren svarer OK til, og den gives i følgende situationer: Udgangspunkt 2010 Disp dato Lønperiodenr Lønperiode Indkomstår Forudlønnede - månedsløn Nov xx 01/12/10 31/12/ Giv advarsel Forudlønnede - månedsløn Dec xx 01/01/11 31/01/ Giv ej advarsel Bagudlønnede - månedsløn Dec xx 01/12/10 31/12/ Giv advarsel Timelønnede - 14 dages løn Dec xx 06/12/10 19/12/ Giv advarsel Timelønnede - 14 dages løn Dec xx +1 20/12/10 02/01/ Giv advarsel Timelønnede - 14 dages løn Jan xx 20/12/10 02/01/ Giv ej advarsel Daglønnede - dagligt Dec xx 01/12/10 01/12/ Giv advarsel * * Er som timelønnede - men med fare for at få meddelelsen 31 gange! Advarslen ses her: November 2010 Side 10

13 5.2 Lønperioder i styrekortet I forbindelse med oprettelse af styrekort kontrolleres det, at årstallet i dispositionsdatoen ikke er forkert i forhold til lønperioden. Nedenstående eksempler: Afregningsform Disp dato Lønperiodenr Indkomstår Bagud Jan xx 2011 Giv advarsel Bagud Jan xx 2011 Giv ej advarsel Forud Dec xx 2011 Giv ej advarsel Forud Dec xx 2011 Giv advarsel Nedenstående fejlmeddelelse kommer på styrekortet med start den , slut den og dispositionsdato (dette styrekort skal hedde ). 6 Prøveberegning sidste lønkørsel Vær opmærksom på udbetalinger der skal aktiveres i den sidste lønkørsel, såsom SH-rest, SH-portioner eller fritvalg m.m. Tjek at saldi, der skal afrundes, herunder eksempelvis ferie, er korrekt afrundet. Er du nystartet kunde på Epos i kalenderåret 2010? Se her: Som nystartet kunde på Epos i kalenderåret 2010 skal du være opmærksom, hvis du har: Timelønnede medarbejdere, der har fået overført saldi, vedrørende SH eller fritvalg, og som er fratrådt inden den første lønkørsel (der er ikke beregnet løn på dem i Epos Løn). Det kan være nødvendigt at foretage en speciel sidste kørsel, der sikrer, at ikke-afregnede SH-penge og fritvalg bliver beskattet. Kontakt jeres konsulent, hvis I mener, at det er aktuelt. Egne bemærkninger: November 2010 Side 11

14 November 2010 Side 12

15 7 Lønarter som skal overføres til næste år For at sikre at ultimo-saldi kan overføres til primo-saldi, skal man efter sidste kørsel i indeværende indkomstår kontrollere, at blandt andet nedennævnte ferielønarter er opsat korrekt, så de kan overføres til næste år. Vær opmærksom på at der kan være nye lønarter, der er lavet i løbet af året, som også skal sættes op, eksempelvis afspadsering. Overvej jeres egne lønarter, hvilke saldi der skal overføres til næste år og tjek disse. Her kan I med fordel benytte PBJs udtræk Årslønarter. Dette kan hentes på PBJs hjemmeside efter den 9. december Kundeområdet Kurser Vejledninger Årsafslutning. Lønarterne skal kontrolleres under Løn Opsætning-Løn Lønart faneblad Årskørsel. Lønart: November 2010 Side 13

16 Følgende ferielønarter er de mest gængse, men der kan findes flere varianter: Lønart Tekst Funktion Til lønart Tekst 8311 Udbetalt ferietillæg / Udbetalt ferietillæg sidste år 8670 Ferieberettige løn / Ferieberettiget løn sidste år 8820 Ferietillæg (opsparing) / Ferietillæg optjent sidste år 8821 Opsparing af feriedage/feriepenge +/ Feriepenge optjent sidste år 8917 Nettoferiepenge +/ Feriepenge optjent sidste år (KUN VED FERIEKORT) 8951 Feriepenge optjent sidste år +/ Feriepenge optjent forrige år 8953 Feriepenge afholdt sidste år +/ Feriepenge afholdt forrige år 8955 Overført ferie forrige år +/ Overført ferie f-forrige år 8956 Afholdt overført ferie forrige år +/ Afholdt overført ferie f-forrige år 8971 Feriepenge optjent sidste år +/ Feriepenge optjent forrige år 8973 Feriedage/penge udbetalt sidste år +/ Feriedage/penge udbetalt forrige år 8975 Feriedage/penge afholdt sidste år +/ Feriedage/penge afholdt forrige år 8981 Feriepenge, feriekort sidste år +/ Feriedage/penge udbetalt forrige år 8983 Feriepenge, feriekort indeværende +/ Feriedage/penge udbetalt sidste år år 9602 Feriepenge optjent indeværende år -/ Feriepenge optjent sidste år 9604 Ferietillæg optjent indeværende år -/ Ferietillæg optjent sidste år 9626 Nettoferiepenge indeværende år +/ Nettoferiepenge sidste år 9627 Udbetalt fra feriekort indeværende +/ Udbetalt fra feriekort sidste år år 9630 Ferieberettiget løn sidste år / Ferieberettiget løn forrige år 9632 Feriepenge optjent sidste år -/ Feriepenge optjent forrige år 9656 Nettoferiepenge sidste år +/ Nettoferiepenge forrige år 9657 Udbetalt fra feriekort sidste år +/ Udbetalt fra feriekort forrige år 9990 Manglende træk +/ Manglende træk Funktion er fortegn, hvor + er positiv og er negativ. Tegnet før / skal sættes i fortegn antal, og tegnet efter / skal sættes i fortegn beløb. Lønarter i kolonnen Til lønart behandles i antal eller beløb, som fortegnet angiver. November 2010 Side 14

17 Egne bemærkninger: Der er gennem tiden udviklet flere varianter af lønarter for feriefri. Nedenfor vises de nyeste standardlønarter, som anvendes af vores brugere. Der kan også være anvendt andre end de herunder beskrevne. Lønart Tekst Funktion Til lønart Tekst 8602 Feriefri ny saldo +/ Feriefri gammel saldo Nyeste 8604 Afholdt feriefri ny saldo +/ Afholdt feriefri gammel saldo 8608 Afregning feriefri ny saldo +/ Afregning feriefri gammel saldo Flere overenskomster har indført fritvalg. Nedenstående er vores standardlønarter. Lønart Tekst Funktion Til lønart Tekst 8675 Fritvalgskonto opsparing +/ Fritvalgskonto opsparing 8676 Fritvalg udbetaling -/ Fritvalgskonto opsparing Vær opmærksom på, at jeres lønarter måske har andre numre, end dem vi har nævnt ovenfor. Kontrollér at jeres lønarter behandles som ovenstående eksempel. Egne bemærkninger: November 2010 Side 15

18 November 2010 Side 16

19 8 Overfør ultimo-saldi til nyt år årskørsel Vigtigt: Overførsel af ultimo saldi skal være kørt inden 1. lønkørsel i nyt indkomstår. Også vigtigt tjek hvornår der sidst er taget backup af din database. Hvis du har lavet mange ændringer siden sidste backup, så få lavet en ny i din it-afdeling. Backuppen kører typisk hver nat, så hvis du kan vente med at overføre saldi til i morgen, behøver du ikke forstyrre din it-afdeling. Du ser dato og tidspunkt for den sidste backup her Når afstemningerne for indeværende indkomstår stemmer, kan årskørslen udføres. Årskørslen flytter ultimo-saldi til primo-saldi næste år. Årskørsel for en afregningsform skal foretages inden den første lønkørsel for afregningsformen i det nye år, ellers mangler saldi på lønsedlen og eventuelt afholdt ferie kan danne løntræk. Under årskørslen kan eventuelle tillæg/træk blive nulstillet afhængig af koderne på det enkelte tillæg/træk. November 2010 Side 17

20 Egne bemærkninger: November 2010 Side 18

21 Kørsler-løn: Årskørsel: Angiv år Evt. afregningsform Bemærk: Hvis du ikke vælger afregningsform, vil alle medarbejdere blive medtaget! Årskørslen må kun udføres én gang for hver afregningsform, idet det testes, om der findes primo-saldi for den/de valgte afregningskategori(er), der er omfattet af kørslen. Hvis der findes primo-saldi for den/de valgte afregningskategori(er), afvises kørslen med en fejlmeddelelse. Når kørslen er gennemført, kan der tages stikprøvekontrol på primo-saldi, eksempelvis feriedage, feriepenge, ferietillæg, afspadsering etc. I de meget få tilfælde, hvor der går noget galt i forbindelse med årskørsel, findes der et program, hvor det er muligt at fortryde årskørsel og herefter køre en ny. Vi vil dog foreslå, at du kontakter PBJ i dette tilfælde. Egne bemærkninger: November 2010 Side 19

22 November 2010 Side 20

23 9 Kalender for år 2011 For at Epos sikre rettidig overførsel af penge via PBS eller banken, er det vigtigt, at der findes en opdateret kalender der hedder BANK. For yderligere at sikre korrekt afregning af ATP skal datoerne minimum gå til og med ,. De øvrige kalendere er vigtige, hvis du anvender fraværsregistrering, da du ellers risikerer fejlagtig udregning af fraværsperioder, herunder eksempelvis orlov, ferie m.m. Man kan på den enkelte medarbejder registrere fravær og årsag. I dette tilfælde skal du oprette kalenderen for alle de forskellige grupperinger, der kan opstå. Derefter går du ind på hver enkelt medarbejder og tilknytter medarbejderen til kalenderen. Det er vigtigt, at kalenderne der benyttes til orlov ikke opdateres med helligdage. Der kan i din opsætning findes specielle kalendere, som benyttes til lønberegningen, som jeres konsulent har sat op i forbindelse med implementeringen. Er I i tvivl om, hvordan disse kalendere skal opdateres, bør I kontakte jeres konsulent. 9.1 Helligdage De kalendere, der ikke indeholder orlov opdateres helligdage fra formularen helligdag, opsættes under Løn Opsætning-Løn Helligdag. Her kan man oprette de dage, som er kendte, og manuelt indsætte specielle dage/måneder for virksomheden. November 2010 Side 21

24 9.2 Opdater/Opret kalendere Når du har sikret dig, at helligdage er oprettet, skal du sørge for, at alle dine kalendere er opdateret minimum frem til og med Kalenderen findes under Løn Opsætning-Løn Kalender. Vælg den kalender du ønsker at opdatere. Ovenstående er et eksempel på kalendere og du har sikkert ikke de samme kalendere. Du skal ikke oprette kalenderne fra eksemplet. Højreklik Detailoplysning Kalenderdage. Hvis du har behov for flere kalendere, end du har nu, opretter du en ny ved at benytte genvejstasterne CTRL+N, hvorefter du indtaster Navn i kalender og tekst. For at oprette kalenderdage højreklik Opret kalenderdage. Indtast fra og til dato eksempelvis Indtast eventuelt Start og Sluttid Indtast Timer. Sæt i Opdatér helligdage (Dette skal blandt andet ikke sættes i orlovskalenderne). November 2010 Side 22

25 I kalenderen BANK skal du herefter fjerne fredagen efter Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag, da disse er bankhelligdage. Egne bemærkninger: November 2010 Side 23

26 10 Nye skattekort for Import af skattekort De nye skattekort for det nye indkomstår skal importeres. Filen skal eksempelvis placeres under Transfer, og navnet skal angives som vist på billedet. Importér eskattekort: Kørslen gemmer skattekortoplysningen direkte i detailoplysningen Skattekort Under medarbejderen. Frikortsbeløb indlæses ikke, hvis "Bestil altid bikort" er afkrydset. Bemærk Hvis fluebenet er sat i bikort på medarbejderen, er det dét, der altid modtages fra SKAT. Vil du ændre dette, skal fluebenet fjernes, og skattekortet skal genrekvireres. Dette sker under eindkomst Rekvirer skattekort. Hvis man på det eksisterende skattekort har angivet en frivillig ekstra trækprocent, vil den automatisk blive overført til det nye skattekort i indeværende år. Dette skal meddeles i logfilen. Ved det første skattekort i et nyt skatteår (2011) vil den frivillige ekstra trækprocent dog ikke blive overført og skal indtastes på ny. November 2010 Side 24

27 Skattekort: November 2010 Side 25

28 Egne bemærkninger: November 2010 Side 26

29 11 Epos Portal - årsafslutning Når vi nærmer os årsafslutningen, er der også nogle ting, der skal gøres i forhold til Epos Portal. Følgende bør gøres inden årsskiftet: Kalendere forlænge kalendere Saldoperioder oprette nye saldoperioder Og dette efter årsafslutningen: Feriesaldi indlæse feriesaldi for det nye ferieår 11.1 Kalendere I god tid inden det nye år forlænges kalenderne, så registrering af ferie i det nye år også viser det rigtige antal dage og timer. Åben Administration / Rediger og vælg Kalender. Herefter åbnes kalenderne én efter én. I hver kalender trykkes på knappen Udvid. Det anbefales, at I udvider kalenderen til og med 29. februar 2012 (får skuddagen med). Vælg knappen Udvid, angiv ny udløbsdato tast timer pr. dag. Til slut trykkes på knappen Udvid, og kalenderen opdateres. Inden kalenderen lukkes sættes flueben i Fjern helligdage tryk på Gem og luk. November 2010 Side 27

30 11.2 Saldoperioder Den nye ferie kan ikke vises, før der er oprettet saldoperioder for det nye ferieår. Saldoperioderne skal oprettes for alle ferie-/fri-lønarter, der tæller dage. Vælg og åben Lønarten Tryk på knappen Saldoperioder. Herefter oprettes en ny saldoperiode ved tryk på Ny saldoperiode. Når saldoperioderne er oprettet, kan de nye saldi indlæses Indlæse nye feriesaldi De nye feriesaldi er klar, når årsafslutningen er foretaget, og kan herefter indlæses i portalen. Erfaringsmæssigt har det vist sig at være en god ide at indlæse saldi i god tid, før det nye ferieår træder i kraft. Det er så muligt for medarbejderne at planlægge ferie og se antallet af feriedage, der er til rest. Når ferien for april er indlæst, kan feriesaldi opdateres med overført ferie, og feriefri og andre fridage, der dannes ved april- eller majlønnen, kan herefter også indlæses. Feriedage dannes ved kørslen Epos Portal ferie sidste år, tjek filen og indlæs den herefter ved brug af programmet Paycheck and balance administration, som findes i Start Programmer Vælg fanebladet Import af fraværssaldokorrektioner udfyld felterne og tryk på Importer. November 2010 Side 28

31 Ferie overført fra året før indlæses med datoen 1/ og lægger sig sammen med ferie, og medarbejderne kan således se det fulde antal feriedage, de har til rådighed. Feriefri og anden fri dannes fra Epos Løn og indlæses på samme måde i Epos Portal. I den nye version af Epos Portal er der et filter, der viser det aktuelle ferieår. Det vil derfor ikke som tidligere år være nødvendigt at nulstille de gamle saldi for alle medarbejdere. For de medarbejdere, der får overført restferie, vil vi anbefale at justere fraværssaldi med det antal dage, der er overført. På den måde kan en medarbejder altid følge forløbet i feriedagene og nøje se, om dagene er overført eller fortsat står tilbage. Justeringen tager udgangspunkt i den fil, der er dannet til indlæsning af restferiedagene. Når de dage er indlæst reduceres antallet af dage i filen til restdagene, der oftest vil være nul. Filen indlæses herefter under fanebladet Justering af fraværssaldi. 12 Vigtige links Tekst PBJ A/S Link TastSelv Erhverv Vejledning til de enkelte felter i eindkomst indberetning November 2010 Side 29

32 Tekst Danmarks Statistik ATP Link Kontakt os Oplever du problemer med årskørslen eller har du spørgsmål i almindelighed er du altid velkommen til at kontakte os via: Kundeservicesystemet PBJ Service Kundeservice-telefon: Med venlig hilsen Kundeservice November 2010 Side 30

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN MAJ 2009 Indholdsfortegnelse 1 eindkomst indberetning... 1 2 Bestilling af eskattekort... 2 3 Rekvirer skattekort... 3 4 Importer eskattekort... 4 05/2009 KSA/jk Side

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

EPOS LØN INDBERETNING AF ATP VEDR. SYGEDAGPENGE

EPOS LØN INDBERETNING AF ATP VEDR. SYGEDAGPENGE EPOS LØN INDBERETNING AF ATP VEDR. SYGEDAGPENGE VEJLEDNING VERSION 1 NOVEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Kontrol af ATP-lønarter og evt. udskiftning... 3 2.1 Før du går i gang... 3 2.2

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS BOLIG 6. OKTOBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 PBS layout til PFA helbredssikring... 2 2 Styrekort: Spær for lønberegning... 2 3 PDF-filer via e-mail til

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft Development Center Copenhagen, November 2008 Factsheet Løn Microsoft Dynamics C5 2008 SP1 Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Årsafslutning 2008 Indholdsfortegnelse Rettelser

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF.

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Afstemning Afstemning af udbetalinger Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Du skal gøre følgende: Log på ACF Vælg Udstilling af data Vælg fanen Afstemning Vælg

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

Indhold. Løn-2000/Bolig-løn

Indhold. Løn-2000/Bolig-løn Indhold 1. Indledende begreber.... 5 a) Erfaringer fra sidste år... 5 b) Funktionstaster og brug af Hjælp med F1... 6 c) Du kan få denne vejledning som Word dokument eller PDF-fil.... 7 d) Vigtigste ændringer

Læs mere

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA INDBERETNING TIL CFL EPOS PA AUGUST 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indrapportering til CfL... 3 1.1 Forudsætninger for en god statistik... 3 2 Opsætning af Epos Løn/PA... 5 2.1 Obligatoriske variable... 5

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.) Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 (LG 01/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport // Mamut Business Software Introduktion til Lønimport Indholdsfortegnelse Lønimport... 3 Fremgangsmåde... 3 Opsætning af lønimport... 4 Bogføringsregler... 6 Lønsystemer... 7 LønService fra Multidata...

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere