KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856"

Transkript

1 KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

2 Sortskataloget 2016 Velkommen til KWS sortskataloget har været et udfordrende år for majsen. En vanskelig og sen såning fulgt af en kølig, våd og blæsende forsommer, har stillet krav til majsen, som kun de mest robuste sorter kan klare. Erfaringerne fra de seneste kolde år fortæller os, at du har den bedste mulighed for, at majsen bliver klar til høst, hvis du har valgt en af de tidligste sorter. Det betyder, at du kan høste majs med et acceptabelt udbytte og høj kvalitet, selv om vi ikke får den varme og de solskinstimer, som er nødvendige for, at de senere sorter kan nå modenhed. Derfor tøver vi ikke med endnu engang at fremhæve vores anbefaling om at flytte valget af sort mod de tidligste sorter altså sorter med laveste FAO-tal. Tidligere høst og mere moden majs betyder, at du i praksis får mindre tab i marken og samtidigt kan undgå et saftafløb, der virkeligt koster tab af foderenheder. Dermed opnår du i praksis en større stabilitet i udbyttet, selv om året ikke er med majsen. Stabil kvalitet er måske endnu vigtigere? Det vil de fleste nok mene, og på det punkt giver de meget tidlige sorter også større sikkerhed. De tidligste sorter ligger nemlig altid højere i energiindhold og lavere i fyldeværdi, og variationen mellem årene er lavest. Vi har gennem mange år forædlet majsen mod tidlighed i marken, og vi er stolte af, at vores sorter bidrager til høje og stabile udbytter i marken og til højere og mere stabil kvalitet i helsæden. Men gode sorter og gode frø er ikke alt, vi tilbyder dig. Vi vil gerne se, at du får den bedste majsmark og den bedste høst, sammen med en rigtig god fodring med majs. Derfor lægger vi vægt på, at vores viden omkring dyrkning, høst og anvendelse majs, står til rådighed for dig. Det gør den både gennem direkte kontakt med vores majs team og gennem vores tips, råd og dyrkningsvejledning i CultiVent se mere på s Bjørn Lisbjerg Ken Brink 02 Velkommen til KWS sortskataloget 2016

3 KWS sortsoversigt 2016 Sorter Tidlighed Anvendelse Side KASPIAN < KAINOAS RAMIREZ AUGUSTUS KWS KEEN SERGIO KWS RUBIERA KWS KXB MARTINEZ KWS SEVERUS AURELIUS KWS KONTENDER SALERNO KWS AMAGRANO KOMPETENS KUBITUS Helsædsmajs Kolbemajs KWS sortsoversigt

4 KWS forhandler liste KASPIAN KAINOAS RAMIREZ AUGUSTUS KWS KEEN SERGIO KWS RUBIERA KWS KXB4001 MARTINEZ KWS SEVERUS AURELIUS KWS KONTENDER SALERNO KWS AMAGRANO KOMPETENS KUBITUS 04 KWS forhandler liste

5

6 Sortsvalget er vigtigt Vælg din sort blandt Top 10 sorterne Vi vil gerne give dig et bedre overblik over sorternes position både med hensyn til udbytte og kvalitet. Derfor viser vi for alle sorter, om de er blandt Top 10 i deres tidlighedsgruppe i de seneste Landsforsøg. På samme måde som Landsforsøgene viser vi både data for varme områder og kolde områder, som er henholdsvis Syd-/Østdanmark og Vest-/Nordjylland. Dermed kan du bruge netop de tal, som ligger tættest på forholdene i de marker, hvor du ønsker at dyrke majs med højt udbytte og kvalitet. Som altid er sorterne inddelt efter tidlighed i grupperne Meget tidlige, Middeltidlige og Sene så du vælger mellem de sorter der er relevante for dine forhold. Tabeller giver et hurtigt overblik Når du skal vælge sorter, er det nemt at bruge vores nye tabeller, som hurtigt giver dig et godt overblik. Du kan nemt se sortens resultater fra 2014, og om den hører til inden for Top 10 med hensyn til: udbytte forholdstal for foderenheder og stivelse stivelsesindhold i procent megajoule pr. kg tørstof fyldeværdi FK NDF Tabellen viser også, hvordan sorten har klaret sig siden den kom med i Landsforsøgene. Vi anvender kun opdaterede FAO-tal FAO-tallet viser sortens tidlighed, og er et godt værktøj når du skal vælge mellem sorter. Desværre beregnes FAO-tallet forskelligt i de forskellige lande sorterne kommer fra. Det gør det vanskeligt for dig at sammenligne sorternes tidlighed under danske forhold, hvis de kommer fra forskellige forædlere. Som den eneste majsforædler opdaterer KWS nu FAO-tallet efter resultaterne i Landsforsøgene. Som basis bruger vi resultaterne fra de seneste to år. Det giver dig sikkerhed for, at FAO-tallene er relevante for danske forhold. Derfor vil du også se nye FAO-tal for nogle af vores sorter i dette katalog. 06 Sortsvalget er vigtigt

7 Kaspian Danmarks hurtigste sort Kaspian er vores absolut tidligste sort, og den tidligste sort på markedet. Kaspian er så tidlig, at den normale beregning af FAO-tal ikke rigtig fungerer. Vi giver derfor blot Kaspian betegnelsen Danmarks hurtigste, og et FAO-tal på mindre end 140 Vælg tidlighed og få samme udbytte i marken Gennem sin fokuserede forædling har KWS skabt en række tidlige sorter, som ligger meget højt i udbytte. Over en flerårig periode med både gode og dårlige majsår giver de bedste tidlige og de bedste sene sorter i praksis lige stort udbytte i foderenheder. Selv i Sønderjylland og på øerne, hvor vi finder de bedste forhold for majsdyrkning, giver de tidlige sorter over en periode samme høje udbytte som de sene sorter. Det betyder, at du kan vælge tidlige sorter uden at risikere nedgang i udbytte. Tidligste sorter giver bedst kvalitet år efter år Højest indhold af energi og stivelse finder du blandt de tidligste sorter år efter år. Det er årsagen til, at de tidligste sorter opnår en væsentlig bedre kvalitet. Og ser du på fyldeværdi og fordøjelighed, finder du også hvert år de bedste værdier hos de meget tidlige sorter. Tidligste sorter giver mindre risiko for udsving i mælkeydelsen Med større stabilitet i udbytte og kvalitet får du bedre muligheder for at planlægge og optimere din vigtige produktion af grovfoder. Med godt grovfoder reducerer du udsving i både mælkeproduktion og behovet for indkøb af foder. Lægger du vægt på stabilitet frem for risiko bør dit valg have fokus på sorter, som ligger tidligere end traditionelt i dit område. Sortsvalget er vigtigt 07

8 Helsæd Fyldeværdi og optagelse af TS v. 6 kg TS i græsensilage fv 0,42 Optagelse af tørstof 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 08 Helsæd Majsensilage er bedste og billigste grovfoder Bundlinjen i din mælkeproduktion er afhængig af mange faktorer. Men der hersker ikke tvivl om, at grovfoder i høj kvalitet til en lav pris pr. foderenhed er helt afgørende for dækningsbidraget. Majsarealet i Danmark vidner om, at majs er afgrøden, som lever op til kravet om både at være fundament for en god og billigst mulig fodring. Når du dyrker majsensilage i høj kvalitet, kan eksempelvis selv det bedste græsensilage ikke konkurrere hverken på kvalitet eller pris. I majsensilage er der nemlig højere indhold af energi og fyldeværdien er altid lavere. Kun i gode år kommer første slæt kløvergræs op på niveau med majshelsæd. 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 Fyldeværdi Læg vægt på højt indhold af energi Der er stor forskel mellem sorterne med hensyn til indhold af energi. Forskellen hænger både sammen med sortens tidlighed og dens øvrige egenskaber. Du bør fokusere på, at køerne sikres meget energi i det foder, de optager og her er dit valg af sort afgørende. De tidligste sorter har nemlig det højeste indhold af energi og de har desuden mindst udsving fra år til år med hensyn til indhold af energi. Lav fyldeværdi sikrer stor optagelse Fyldeværdien skal ligge så lavt som muligt, så køerne optager så meget grovfoder som muligt. Vær derfor meget opmærksom på, at der er meget store sortsforskelle. Når du vælger en sort med lav fyldeværdi, sikrer du, at dine køer kan optage meget majsensilage. Hvis du omvendt vælger en sort med høj fyldeværdi, risikerer du, at dit sortsvalg sætter grænsen for, hvor meget majshelsæd dine køer kan optage. Figuren viser, hvordan køernes optagelse af tørstof i majsensilage er afhængig af ensilagens fyldeværdi. Lav fyldeværdi er afgørende for koens optagelse af store mængder majshelsæd. Grafen er lavet over beregning af 65 sorter fra Landsforsøgene De viser, at du kan forvente en forskel i koens optagelse af majshelsæd på næsten 3kg tørstof eller 10 kg helsæd per dag, blot som konsekvens af sortsforskelle i fyldeværdi.

9 Sortsoversigt for helsæd og majsens andel af grovfoderrationen I vores sortsinformation er sorternes fyldeværdi angivet som henholdsvis meget lav under 0,40 lav fra 0,40 til 0,42 middel fra 0,42 til 0,44 høj over 0,45 Fyldeværdien bør dermed være afgørende for dit valg af sort, fordi den afgør, hvor meget majshelsæd du kan have i køernes foderration. Vær opmærksom på, at i Vest- og Nordjylland opnås i praksis sjældent samme lave fyldeværdi som i Sønderjylland eller i Østdanmark. Det betyder at fokus på sorternes fyldeværdi skal være endnu større. FK NDF kun vigtig ved ren majsfodring Forskning hos Aarhus Universitet, Foulum har vist, at en stigning i FK NDF kan betyde en højere mælkeydelse. Men den positive effekt fandt forskerne kun, hvor der udelukkende blev fodret med majs. Allerede ved en tredjedel græs i rationen var effekten af højt FK NDF forsvundet. Sorter 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % KASPIAN KAINOAS RAMIREZ AUGUSTUS KWS KEEN SERGIO KWS RUBIERA KWS KXB 4001 MARTINEZ KWS SEVERUS AURELIUS KONTENDER SALERNO KWS AMAGRANO KOMPETENS KUBITUS Sortsvalg efter høj FK-NDF Bruger du kun majs kan vi anbefale sorten Rubiera KWS, som har opnået den højeste FK-NDK i Landsforsøgene i 2014 eller Augustus KWS som har den højeste FK-NDF af de sorter, der har været med i flere år. Hvis omvendt græs udgør en tredjedel eller derover af dit grovfoder, kan du udelukkende vægte højt energiindhold og lav fyldeværdi ved dit valg af majssort. Fokus på højt FK NDF er dermed kun interessant for dit valg af sort, når græs udgør mindre end en tredjedel af dit grovfoder. Helsæd 09

10 Kolbemajs Kolben den bedste del af majsen Kolben er den mest energirige og lettest fordøjelige del af majsplanten. Hvis du stiller ekstra høje krav til energiindholdet i dit grovfoder og samtidigt vil have et grovfoder med lav fyldeværdi, er kolbemajs det perfekte valg. Derfor mener vi at alle højydende besætninger, jerseybesætninger og slagtekalve bør altid planlægge med kolbemajs, hvis fodrings- og silosystem gør det muligt. Sortsvalg når du har besluttet at majsen skal høstes som kolbemajs Energien i kolbemajs kommer fra kernerne. Derfor kan du bruge sorternes udbytte som kernemajs som en god vurdering af sortsforskelle i udbyttet som kolbemajs. Rigtige kernemajssorter sikrer dig samtidigt, at majsen kan blive stående til høst som kolbemajs. Ved du, at majsen skal høstes som kolbemajs, kan du derfor regne med, at rigtige kernemajssorter giver det bedste udbytte, den højeste kvalitet og den bedste økonomi. Udbytte som kolbemajs Udbytte FEN og protein Kg protein / ha Udbytte beregnet fra kerneudbytte i Landsforsøg for kernemajs 2013 og 2014, kombineret med kolbeanalyser fra samme forsøg. Sorterne med navn er alle fra KWS. Blå viser sene sorter, grønt middeltidlige sorter og gul viser meget tidlige sorter 10 Kolbemajs Sergio KWS Ramirez Lapriora Kontender FEN / ha Amagrano Højeste udbytte af foderenheder og protein Kombineres tal for kerneudbytte og kolbeanalyser fra Landsforsøgene for kernemajs, får vi et godt estimat for sortsforskelle i udbytte af foderenheder og protein. Amagrano har givet det højere udbytte som kernemajs hvert eneste år siden 2011, og vil også give det højeste udbytte som kolbemajs. Sorten er lidt senere end de øvrige sorter, og skal derfor anvendes under gode majsforhold. Sammen med Sergio KWS kombinerer Ramirez bedst tidlighed og udbytte af både foderenheder og protein.

11 Vores anbefaling til buffersort ser du i tabellen nedenfor Sorter FAO Side KASPIAN < KAINOAS RAMIREZ AUGUSTUS KWS KEEN SERGIO KWS RUBIERA KWS Bedste tidlighed og kvalitet Kolbeanalyserne i Landsforsøgene viser, at Ramirez ligger helt forrest, både med tidlighed og med energiindhold i kolben. Sortsvalg når du vil have frihed mellem kolbemajs og helsædsmajs Dyrker du primært majsen til helsæd, men vil holde muligheden for kolbemajs åben? Så kan du med fordel vælge en sort, som både har vist sin værdi til helsæd, og som giver dig den bedste sikkerhed for et godt resultat som kolbemajs. KXB MARTINEZ KWS SEVERUS AURELIUS KONTENDER SALERNO KWS AMAGRANO KOMPETENS KUBITUS Hvad giver større sikkerhed Sorter som også har vist resultat som kernemajs. Tidlige sorter med hurtig afmodning af stængel og blade giver dig den største sikkerhed for at majsen høstes til kolbmajs. Sorter med høj stivelses % som helsæd har en højere kolbeandel og et højere udbytte. Hvad skaber risiko Sorter med stay-green effekt vil være længere tid om at blive klar til høst som kolbemajs. Sorter med sen blomstring giver senere høst. Sorter med lavt stivelses indhold som helsæd har ofte en lavere kolbeandel og ringere udbytte. Kolbemajs 11

12

13 Meget tidlige sorter De meget tidlige sorter kommer tidligere fra start og hurtigere igennem fremspiringen. De lukker rækkerne hurtigere og når tidligere frem til blomstring end de senere sorter. Derfor ser du også en tidligere indlejring af stivelse i kolben og de meget tidlige sorter er klar til høst 3 4 uger før de sene sorter. Denne gruppe af sorter giver dig den største sikkerhed for at få en majshelsæd med top kvalitet både et højt energiindhold og en lav fyldeværdi. Meget tidlige sorter De meget tidlige sorter klarer kølige forhold bedre end andre sorter. Det betyder, at udbyttetabet i kolde år ikke er så stort som ved middeltidlige eller sene sorter. Men måske endnu vigtigere, så er kvaliteten af majshelsæden altid højere, og den falder ikke så meget selv om året ikke er med majsen. Blot 2200 majsvarmeenheder er tilstrækkeligt til, at de meget tidlige bliver høstklare. Vi regner sorter med FAO-tal 160 eller lavere for meget tidlige. Geografisk område: Vest- og Nordjylland alle majsmarker Midtjylland til kolde lokaliteter og sene marker, eller kolbemajs på normale marker Syd- og Østdanmark specielt sene marker, efter første slæt græs eller efter grønrug Meget tidlige sorter 13

14 Meget tidlige sorter KASPIAN FAO < 140 Danmarks hurtigste KASPIAN er særdeles velegnet når hurtig udvikling er afgørende for succes i majsdyrkningen. Anvendes i områder med kort majssæson, til såning efter første slæt græs, eller til marker der skal høstes meget tidligt pga. kørselsforhold. Giver helsæd med ekstra høj energikoncentration og meget højt indhold af stivelse. I stalden som helsæd Altid meget højt indhold af stivelse Også til rationer uden græs Suveræn fordøjelighed Altid meget højt energiindhold I marken til helsæd Tidlighed i en klasse for sig Stabilt udbytte af FEN Kan ofte sås efter 1. slæt græs Hurtig afmodning giver hurtig høst Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,9 6,18 Meget lav 60, ,9 6,38 Lav 60,3 TOP10 meget tidlige 2014 Vest- og Nordjylland ** ,2 6,13 Meget lav 57, ,5 6,17 Middel 59,0 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 2 Nr. 1 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 14 Sortsbeskrivelse

15 KAINOAS FAO 150 Meget tidlige sorter En virkelig ener KAINOAS i 2014 nummer et blandt alle meget tidlige sorter både i udbytte af foderenheder og stivelse. Blandt de allertidligste både i 2013 og Det viser potentiale og stabilitet. Når kvaliteten også ligger helt i top, så er grunden lagt til en høj mælkeydelse til lave priser. Igen i 2015 ser vi en meget stærk forårsudvikling og en robust plante, hvor forholdene er vanskelige i marken. Det er din sikkerhed for et godt resultat. I stalden som helsæd Nr. 1 på udbytte i 2014 Nr. 1 på udbytte i gns og 14 Meget lav fyldeværdi Sikkert højt indhold af stivelse I marken til helsæd Stærk forårsudvikling Robust overfor vind Meget tidlig høst God efter græs eller grønrug Område Periode Fht. udbytte Indhold % Mj / stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF Syd- og ,1 6,18 Meget lav 56,5 Østdanmark * ,3 6,18 Meget lav 58,5 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Vest- og ,6 6,04 Lav 57,1 Nordjylland ** ,2 6,02 lav 57,6 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 2 Nr. 3 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark Sortsbeskrivelse 15

16 Meget tidlige sorter RAMIREZ FAO 150 Sikker energi mere mælk RAMIREZ er en meget tidlig sort til helsæd og kolbemajs. RAMIREZ har en god foderkvalitet med et højt energiindhold, lav fyldeværdi og en høj FK-NDF. Udbytte af energi og stivelse er højt og sikkert. Et godt valg til såning efter første slæt græs og til marker der skal høstes meget tidligt. Den absolut tidligeste sort i kolbemajs forsøgene. Samtidigt det højeste enegiindhold i kolben. I stalden som helsæd Meget højt indhold af stivelse Højt energiindhold God fordøjelighed Lav fyldeværdi I marken til helsæd Blandt de allertidligste Meget hurtig forårsudvikling Meget højt udbytte også i kolde år Sikkert højt stivelsesudbytte Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,0 6,12 Meget lav 59, ,0 6,15 Meget lav 61,0 TOP10 meget tidlige 2014 Vest- og Nordjylland ** ,6 6,08 Lav 57, ,8 6,09 Middel 59,1 TOP10 meget tidlige 2014 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 16 Sortsbeskrivelse

17 AUGUSTUS KWS FAO 150 Meget tidlige sorter En sikker vinder hver gang AUGUSTUS KWS den bedste meget tidlige sort i landsforsøgene i 2013 og 14. Helt i top med udbytte af energi og stivelse, og blandt de absolut tidligste sorter. AUGUSTUS KWS har en sikker fremspiring selv under vanskelige forhold. I stalden kan du glæde dig over et meget højt energiindhold, en meget lav fyldeværdi og den høje fordøjelighed af NDF. En sort du virkelig kan forvente dig meget af. I stalden som helsæd Det højeste energiindhold Meget høj og sikker FK-NDF Meget lav fyldeværdi Meget højt indhold af stivelse I marken til helsæd Stærk forårsudvikling Robust overfor temperatur Meget tidlig høst Sikker etablering efter græs Område Syd- og Østdanmark* Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,8 6,20 Meget lav 60, ,4 6,28 Meget lav 61,9 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 2 Vest- og Nordjylland** ,1 6,26 Meget lav 58, ,5 6,26 Meget lav 60,4 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 3 Nr. 1 Nr. 1 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark Sortsbeskrivelse 17

18 Meget tidlige sorter KEEN FAO 150 Klarer skærene, selv i kolde år KEEN er en tidlig sort med stærk forårsudvikling. Sorten producerer altid maksimal mængde stivelse og indholdet af protein er helt i top. KEEN har et lavt indhold af NDF og en høj fordøjelighed af organisk stof. Absolut den bedste sort under de barske forhold i Det giver stabilitet i majsdyrkningen. I stalden som helsæd Meget høj energiindhold Masser af stivelse, protein og energi Også til rationer uden græs I marken til helsæd Forårsudvikling i top Sikker stivelse også i kolde år Hurtig og robust plante Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,7 6,24 Meget lav 60, ,5 6,34 Meget lav 61,2 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 2 Vest- og ,8 6,18 Meget lav 56,9 Nordjylland ** ,9 6,09 Middel 58,9 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 2 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 18 Sortsbeskrivelse

19 SERGIO KWS FAO 160 Meget tidlige sorter Ikke til at komme udenom SERGIO KWS er en meget tidlig sort med et højt udbytteniveau, både af energi, stivelse og protein. Fantastisk stabilitet i udbyttet i både tørre og kolde år. SERGIO KWS er sund og afmodner naturligt uden bladsygdomme. Står også flot i marker, der er udsat for vind. Styrker enhver markplan også under kolde forhold. I stalden som helsæd Usædvanligt højt energiindhold Meget høj fordøjelighed Meget lav fyldeværdi Super til rationer uden græs I marken til helsæd Stærk også under kolde forhold Sund og robust plante Tidlig kolbe på en grøn plante Blomstrer meget tidligt Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,1 6,23 Meget lav 59, ,6 6,33 Meget lav 61,4 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 3 Nr. 3 Nr. 3 Nr. 2 Vest- og Nordjylland ** ,3 6,17 Lav 58, ,1 6,14 Middel 59,8 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 3 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark Sortsbeskrivelse 19

20 Meget tidlige sorter RUBIERA KWS FAO 160 Højeste FK-NDF kan klare det hele RUBIERA KWS har en kraftig og sikker udvikling i foråret. Tidlig i blomstring med sunde blade frem til høst. Stabilt stivelses- og proteinudbytte, kombineret med et højt energiindhold. Højeste FK-NDF målt i Landsforsøgene 2014 Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,7 6,15 Lav 61,8 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 1 Vest- og Nordjylland ** ,5 6,11 Middel 58,8 TOP10 meget tidlige 2014 Nr. 2 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 20 Sortsbeskrivelse

21 Meget tidlige sorter

22

23 Middeltidlige sorter De middeltidlige sorter er vores multiværktøjer. De er udviklet til at kombinere tidlighed med udbytte og kvalitet. Sorterne er tidlige nok til de fleste majsmarker i Danmark kan blive høstklare i et normalt år, og i Nord- og Vestjylland kan de gode majsmarker være med. Hvis forholdene er gode for majs, er de middeltidlige sorters udbyttepotentiale 5 % højere end de meget tidlige sorter, derfor anbefales sorterne hvor der er god sandsynlighed for at du kan høste uden problemer, også når året driller. Kvaliteten ligger tillpas højt, men ikke i top. Middeltidlige sorter kræver 2400 majsvarmeenheder for at blive høstklare. Middeltidlige sorter har FAO tal fra 170 til 190. Geografisk område: Middeltidlige sorter Vest- og Nordjylland kun på gode majsmarker med lune forhold og læ Midtjylland alle normale marker Syd- og Østdanmark kolde eller sene marker, eller hvor der planlægges med kolbemajs Middeltidlige sorter 23

24 KXB 4001 FAO 170 Når toppen på alle områder Middeltidlige sorter KXB 4001 er en ny nummersort som er helt i top både med udbyttepotentialet og kvalitet. 5 % højere udbytte af FEN end næstbedste sort. Med helt i front med energiindhold, fyldeværdi, stivelsesindhold og FK-NDF. Utrolig flot i forsøgsmarkerne i 2015, blandt de kraftigste og mest udviklede i de kolde egne og samtidigt helt med i de lune områder. En sort der bør indgå som test på alle ejendomme. I stalden som helsæd Meget højt energiindhold Højt stivelsesindhold Meget lav fyldeværdi Høj FK-NDF I marken til helsæd Særdeles kraftig plante God konkurrenceevne mod ukrudt Sunde blade Bedst på gode majsmarker Område Sortsregistrering officielle forsøg Periode Fht. udbytte Indhold % AE NEL Stivelse stivelse Mj / kg TS Fyldeværdi FK NDF ,9 6,38 Meget lav 60,1 TOP10 registrering 2014 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 3 Nr Sortsbeskrivelse

25 MARTINEZ KWS FAO 180 Kvalitet helt på toppen MARTINEZ KWS er en tidlig sort med meget høj fodringskvalitet, samt et meget højt udbytte af både energi, stivelse og protein. TOP 10 placeringer på både udbytter og kvalitet over hele landet viser potentialet i sorten. Da MARTINEZ KWS tilmed har en tidlig og kraftig vækst, og evner at blive stående op, forventer vi os meget af denne spændende sort. I stalden som helsæd Højt energiindhold Meget lav fyldeværdi Højet stivelsesindhold Kan bruges som eneste grovfoder I marken til helsæd Stærk og markant forårsudvikling Tidlig moden i kolben og tidlig høst Højeste udbytte af energi i gruppen Topudbytte af stivelse hvert år Middeltidlige sorter Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,6 6,21 Meget lav 56, ,2 6,26 Meget lav 58,2 TOP10 tidlige 2014 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vest- og Nordjylland ** ,9 6,13 Lav 56, ,7 6,12 Lav 57,4 TOP10 tidlige 2014 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark Sortsbeskrivelse 25

26 SEVERUS FAO 180 Tidlig helt fra starten Middeltidlige sorter SEVERUS, en tidlig sort med udbytte og kvalitet der tilfredsstiller ethvert ønske. Tidlighed så du altid er sikker på at få høstet. Et højt indhold af energi og et lavt indhold af NDF, perfekt til den højtydende ko. Proteinindhold helt i top så du kan spare på kraftfoderet. I stalden som helsæd I marken til helsæd Proteinindhold meget højt Særdeles kraftig forårsudvikling Højt stivelsesindhold God konkurrenceevne mod ukrudt Også til rationer uden græs Robust også mod kolde forhold Lav fyldeværdi Også til vindudsatte marker Område Periode Fht. udbytte Indhold % Mj / stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF Syd- og ,3 6,03 Lav 57,3 Østdanmark * ,7 6,20 Lav 59,0 TOP10 tidlige 2014 Vest- og Nordjylland ** ,1 5,97 Lav 54, ,2 6,07 Middel 56,6 TOP10 tidlige 2014 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 26 Sortsbeskrivelse

27 AURELIUS KWS FAO 180 Flot i marken god i stalden AURELIUS KWS, en høj og stærk plante med et meget højt udbyttepotentiale og kvalitet der tilfredsstiller ethvert ønske. Absolut den stærkeste tidlige sort i Landsforsøgene 2014 i Vest- og Nordjylland. Bør testes på alle ejendomme der vil have store udbytter. I stalden som helsæd I marken til helsæd Meget højt energiindhold Særdeles kraftig forårsudvikling Højt stivelsesindhold God konkurrenceevne mod ukrudt Også til rationer uden græs Robust også mod kolde forhold Lav fyldeværdi Også til vindudsatte marker Middeltidlige sorter Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,8 5,94 Lav 56,5 TOP10 tidlige 2014 Vest- og ,2 6,21 Lav 57,3 Nordjylland ** TOP10 tidlige 2014 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 3 Nr. 1 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark Sortsbeskrivelse 27

28 KONTENDER FAO 180 Når langt og lander sikkert Middeltidlige sorter KONTENDER har en god forårsudvikling og tidlig blomstring. Tidlig og hurtig indlejring af stivelse, som er grundlaget for en sikker høst af energi. KONTEN- DER er det fleksible valg med stor sikkerhed i både udbytte og foderkvalitet. Sorten bliver altid færdig til høst som helsæd- og kolbemajs. I stalden som helsæd I marken til helsæd Højt indhold af protein og stivelse Stærk og kraftig vækst i foråret Meget lav fyldeværdi Meget højt energiindhold Meget høj fordøjelighed af organisk stof Tidlig blomstring Stabil på vindudsatte marker Står sikkert op til højst som kolbemajs Område Syd- og Østdanmark * Periode Fht. udbytte Indhold % Mj / stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,1 6,20 Meget lav 58, ,4 6,33 Lav 58,3 TOP10 tidlige 2014 Nr. 2 Vest- og Nordjylland ** ,5 5,98 Lav 54, ,4 6,03 Høj 56,5 TOP10 tidlige 2014 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 28 Sortsbeskrivelse

29 SALERNO KWS FAO 190 Stort udbytte fra en stærk plante SALERNO er utrolig robust sort til høje udbytter. En kraftig plante med rigtig god forårsvækst. SALERNO laver mange FE og giver et højt udbytte i stivelse, protein og tørstof. SALERNO står flot i marken, også hvor den er udsat for vind. I stalden som helsæd Stabilt højt energiindhold Masser af stivelse Meget højt proteinindhold I marken til helsæd Kraftig forårsudvikling Kraftig, sund og robust plante Helt i top med udbytterne Klarer vindudsatte marker Middeltidlige sorter Område Periode Fht. udbytte Indhold % Mj / stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF Syd- og ,9 6,10 Lav 57,1 Østdanmark * ,3 6,11 Lav 58,0 TOP10 tidlige 2014 Vest- og Nordjylland ** ,5 6,17 Lav 56, ,3 6,08 Middel 57,4 TOP10 tidlige 2014 Nr. 2 Nr. 2 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark Sortsbeskrivelse 29

30

31 Sene sorter De sene sorter er majsens sværvægtere. De bliver større og kraftigere end de andre tidlighedsgrupper, og dermed kan de også give dig et højere udbytte af FEN. Potentiale er op til 10 % højere end de meget tidlige sorter, og 5 % mere end de middeltidlige. Til gengæld må du acceptere, at kvaliteten, især energiindholdet og fyldeværdien, ikke kan følge med. Det skyldes, at deres udbytte af stivelse ikke følger med udbyttet af tørstof. Der er specielt risiko for, at kvaliteten bliver lav i kølige majsår. Du kan med fordel begrænse de sene sorter til marker, der giver majsen gode forhold i forår og efterår. Det kan være med til at sikre, at stivelsesindholdet bliver højt og dermed at energiindhold og fyldeværdi ligger godt. Vælger du sene sorter anbefaler vi, at du vælger sorter med højt stivelsesindhold. Så har du større sikkerhed for at få majshelsæd af god kvalitet. Sene sorter kræver 2600 majsvarmeenheder for at være høstklare. Vi regner sorter med FAO tal fra 200 og højere for Sene. Geografisk område: Vest- og Nordjylland sorterne anbefales ikke i dette område Midtjylland til meget driftssikre majsmarker med gode forhold Syd- og Østdanmark alle normale marker Sene sorter Sene sorter 31

32 AMAGRANO FAO 200 Et rigtigt hattrick i udbytte AMAGRANO er kendt som topscorer i helsæd og kolbemajs i Syd- og Østdanmark. Starter hurtigt i foråret og er tidlig i blomst. Topindhold af stivelse og protein, med et lavt indhold af NDF. Det giver en meget lav fyldeværdi og dermed en god basis for en stor andel grovfoder i rationen. Robust overfor temperatur og vind. Dyrkes primært i Syd- og Østdanmark I stalden som helsæd I marken til helsæd Topscorer på indhold af stivelse Topscorer på udbytte af stivelse Meget lav fyldeværdi Højt energiindhold Til rationer med over 1/3 græs Tidlig og kraftig plante Robust også på vanskelig jord Står sikkert til høst som kolbemajs Sene sorter Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,7 6,17 Meget lav 55, ,8 6,28 Lav 56,9 TOP10 sene 2014 Nr. 1 Nr. 1 Vest- og Nordjylland ** ,3 5,89 Middel 55, ,4 5,94 Høj 55,6 TOP10 sene 2014 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 32 Sortsbeskrivelse

33 KOMPETENS FAO 210 Kan og når det hele KOMPETENS højeste udbytte i landforsøgene 2014 og næstehøjeste i Meget stærk sort til gode majsmarker. KOMPETENS kan det hele, højt udbytte af energi, stivelse og tørstof. I tillæg får du en høj fordøjelighed, højt energiindhold og meget lav fyldeværdi. KOMPETENS er sen, men bliver færdig. Bør have en stor plads i markplanen hos alle i Syd- og Østdanmark I stalden som helsæd I marken til helsæd Meget højt energiindhold Top udbytter hvert år Meget lav fyldeværdi Høj FK- NDF Kan bruges som eneste grovfoder Tidlig moden i kolben Sund sort Bliver stående op til høst Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,2 6,20 Meget lav 59, ,2 6,25 Meget lav 60,4 TOP10 sene 2014 Nr. 1 Nr. 3 Vest- og Nordjylland ** ,7 6,06 Lav 55, ,2 6,10 Lav 57,7 TOP10 sene 2014 Nr. 1 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark Sene sorter Sortsbeskrivelse 33

34 KUBITUS FAO 210 Top udbytter KUBITUS KWS, helt i top med udbyttepotentialet. En sort der overrasker med utroligt høje udbytter når forholdene er til majs. Næsthøjeste udbytte af energi, tørstof og organisk stof i landsgennemsnittet i 2014, med i toppen på udbytte af protein og stivelse. En fantastisk mulighed for ejendomme med gode forhold til majs. I stalden som helsæd I marken til helsæd Meget højt energiindhold Særdeles kraftig plante Højt stivelsesindhold God konkurrenceevne mod ukrudt Lav fyldeværdi Sunde blade Bedst på gode majsmarker Sene sorter Område Syd- og Østdanmark * Fht. udbytte Indhold % Mj / Periode stivelse kg TS Fyldeværdi FK AE NEL Stivelse NDF ,9 6,17 Lav 58,9 TOP10 sene 2014 Nr. 3 Vest- og Nordjylland ** ,8 6,05 Middel 56,1 TOP10 sene 2014 Nr. 3 * Tal for Syd- og Østdanmark anvendes også til tidlige og lune marker i Vest- og Nordjylland ** Tal for Vest- og Nordjylland anvendes også til sene og kolde marker i Syd- og Østdanmark 34 Sortsbeskrivelse

35 Sene sorter

36 CultiVent fortæller dig mere om alle og om meget andet Succes med etablering En god jordstruktur er afgørende for god etablering og høje udbytter Majs efter græs giver ofte fremspiringsproblemer pga. manglende pakning - God pakning i dybden eller nedvisning af grønsværen i efteråret Startgødning er et must under kolde forhold øges mængden til 30 kg P Såning i max. 4-5 cm s dybde giver en hurtig og sikker fremspiring Jo tidligere såning, jo øverligere såning. Så ALTID min. på 3 cm Undgå jordfygning, det koster på udbytte og kvalitet - så 25 kg vårbyg 10 dage inden såning -pløjefri dyrkning Så altid så tidligt som muligt og så Pasning i løbet af året Sikker ukrudtsbekæmpelse giver stor gevinst. Strategien skal hurtigt kunne tilpasses til årets udfordringer Radrensning giver ofte majsen et løft og fungerer rigtigt godt sammen med eftergødskning eller såning af efterafgrøde Vanding før blomstring sikrer kernesætning, om nødvendigt kan der vandes under blomstringen Majs SKAL være velforsynet med vand ind til 2 uger før helsædshøst Bladsygdomme kan reducere udbyttet alvorligt hold øje med afgrøden op til blomstringen Ved store nedbørsmængder i maj og juni, så eftergødsk evt. med kg N hvor N-kvoten tillader dette. sent som nødvendigt Har du majs på sandjord uden vanding, sænk plantetallet med pl/m2. 36 Info on crop establishing

37 disse emner Høst Målsætning for indhold af tørstof - Majshelsæd der fodres sammen med græs % tørstof - Majshelsæd som eneste grovfoder % tørstof Du skal normalt høste majs 7-8 uger efter blomstring Tjek ALLE marker for korrekt høsttidspunkt - Ekstra fokus på marker med uens jord - Omhyggelig planlægning af rækkefølgen giver sikker opbevaring - Marker med samme sort kan udvikle sig forskelligt Snitlængde tilpasses dit fordringssystem men ved - Tør majs kort snitlængde - Umoden majs snitlængde øges Jævnlig kontrol af kerneknusning under hele majshøsten kan redde dig mod betydelige tab i foderudnyttelse Indlægning Den mest modne majs lægges i bunden, den mindst modne danner top Indlægning i siloen skal styre hastigheden på snitteren ikke omvendt Max 10 cm lagtykkelse ved indlægning / ingen lag over 10 cm Brug stakudjævner eller lignende Gerne to maskiner i stakken Er majsen rigeligt tør, bruges et veldokumenteret ensileringsmiddel øverst i stakken Info on crop establishing 37

38 CultiVent Gennem vores forædling af nye sorter og produktion af kvalitetsfrø, sikrer vi dig et godt grundlag for det bedste resultat i marken. Men vi vil gerne være med til at sikre, at du får det bedst mulige udbytte, også efter vi har leveret frøene. Derfor har vi udviklet cultivent, som giver dig tip og råd om, hvordan majsen kan dyrkes. Samtidigt udsender vi varsler om problemer og forslag til, hvad der skal være i fokus i marken netop nu. Viden og tips om majsdyrkning På har du adgang til en række gode og enkle løsninger, som kan være med til at give dig et bedre resultat i marken. Under Sådan dyrkes majsen kan du gå gennem de udfordringer og opgaver, som kommer i løbet af en vækstsæson. Du kan også bruge Hvad fejler majsen? hvor du finder billeder og forklaringer til de fleste sygdomme, skadedyr og problemer som kan genere din majs i løbet af væksten. Alle med værktøjerne i cultivent tager udgangspunkt i vækstsæsonen, og du finder let rundt ved brug af billeder og overskuelig grafik. Vores Majsleksikon giver en god og enkel forklaring på mange af de udtryk, som du kan støde på, når snakken står om majs. Ligesom du finder baggrundsinformation om sygdomme, skadedyr og næringsstoffer og dyrkning. cultivent tilbyder også nogle regneprogrammer, der kan være en hjælp med små beregningsopgaver.

39 Sådan dyrkes majsen Du går ind under et vækststadie for at se hvilke dyrkningstip, der er aktuelle for majs på det stadie CultiVent holder dig bedre opdateret systemet i cultivent sender information, varsler og forslag som passer til det område, hvor du har dine majsmarker. Og vi sender kun det, som kan være vigtigt for dig, for at få et topudbytte. Tilmelding dig nu på Få mest muligt ud af sorterne fra KWS Med cultivent kan du komme sikkert gennem sæsonen, så du får det maksimale ud af de sorter vi har forædlet til dig. Meld dig ind på QR-kode* indlæs QR-koden med din mobil og gå direkte til on-line registrering på CultiVent * QR Code er et registreret varemærke ejet af DENSO WAVE INCORPORATED CultiVent 39

40 KWS majs-team Salgschef Bjørn Lisbjerg Kærgade Randers SV Tlf: Mobil: Produktchef Ken Brink Mariavænget Toftlund Mobil: Landmandskontakt Sønderjylland Troels Pedersen Kirkevej 2, Øster Højst 6240 Løgumkloster Tlf: Nordvest Jylland Lars Thede Vorupørvej Thisted Tlf: Nordjylland Jørgen Klitgaard Larsgårdsvej Hjallerup Tlf: Sydvest Jylland Jesper Fromm Pedersen Grindsted Landevej Grindsted Tlf: KWSM

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017 KWS majssorter 2017 Velkommen til KWS sortskatalog 2017 Majsen står flot på markerne og lover godt til høsten der nærmer sig. 2016 har indtil nu været et godt år for majsen. Efter såningen så vi kun jævnt

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018 majssorter 2018 Velkommen til sortskatalog 2018 Interessen for at opnå store udbytter i majs har aldrig været større. Men der er en betingelse for, at højt udbytte i majs er interessant. Nemlig at kvaliteten

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf F15001 DLG-FORRETNINGER Nordjylland V. Ringvej 21 9760 Vrå Tlf. 3368 7000 Østjylland Rapsgade 1 8900 Randers Tlf. 3368 6300 Vestjylland Nørgårdsvej 1 7570 Vemb Tlf. 3368 7250 Sydjylland Mjølsvej 60 6230

Læs mere

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht.

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht. Majssortiment 2015 Silomajs/majshelsæd Augustus Tidlighed - helt i front Udbytte - højere end alle andre Eneste sort med over 40 stivelse Fht. 6,24 6,28 59,6 61,2 1,10 40,2 40,6 113 2013 - MAS06T Exxtens

Læs mere

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 KWS HELSÆD KOLBEMAJS KERNEMAJS RAMIREZ FAO 170 X X X TRITON FAO 180 X X LIMAGRAIN YUKON FAO 160 X LZM 163/81 FAO 160 X X GLORY FAO 170 X X X AMBITION FAO 180 X X X Monty

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob.

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob. Majssorter 2013 LG s team i Danmark Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning Ole SCHmidt mob. 20 96 19 61 Kenneth Søbye mob. 40 51 19 61 Casper Kjær mob. 29 12 19 61 Leif Lautrup mob.

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark KerneMAJS 2012 Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark Er du begyndt at fodre med kernemajs? En højere selvforsyningsgrad, en bedre fodringsøkonomi, højere tilvækst og bedre sundhed

Læs mere

Følg majsens udvikling frem mod høst

Følg majsens udvikling frem mod høst Side 1 af 5 28-09-20 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder > Grovfoder > Majshelsæd og kolbemajs > Følg majsens udvikling frem mod høst Følg majsens udvikling frem mod høst Høsten er startet flere steder

Læs mere

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21 Sidste nyt LG AnIMAL NUTRITION» Læs mere på side 4 merværdi Ved valg af den rigtige majssort» Læs mere på side 9 MAJS TIL BIOGAS» Læs mere på side 17 Kernemajssorter LG anbefaler» Læs mere på side 21 majs

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Sortsforsøg Kolbemajs 2011

Sortsforsøg Kolbemajs 2011 sforsøg Kolbemajs 211 BJAgro har i 211 afprøvet en række majssorter fra 6 forskellige leverandører, for deres egnethed til kolbemajs under danske forhold. Dette er yderst relevant, da denne type foder

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Bedre kvalitet i kornhelsæd

Bedre kvalitet i kornhelsæd Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl - 10 - V/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavvl På nordisk plan arbejdes der med at udvikle et nyt fodervurderingssystem, og det er planlagt, at dette

Læs mere

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om dyrkning af majs v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning Efterafgrøder Høsttider Snitlængde Kolbemajs og moden majs? Majssorter 2001-02 FK NDF 65,0

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009 BREEDING YOUR PROFIT SEPTEMBER 2009 LG ANIMAL NUTRITION Et kvalitetsstempel der garanterer for helsædsmajs med den højeste foderværdi og med det bedste dækningsbidrag.» Læs mere på side 6 Sådan sikrer

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/foder/grovfoder/majshelsaed-og-kolbemajs/si...

https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/foder/grovfoder/majshelsaed-og-kolbemajs/si... Side 1 af 8 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder > Grovfoder > Majshelsæd og kolbemajs > Analyser af majsprøver udtaget den 19. oktober 2015 Oprettet: 18-09-2015 Revideret: 22-10-2015 Analyser af majsprøver

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Pløjefri dyrkning af majs Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Disposition Fordele ved pløjefri dyrkning på sandjord Udfordringer Hvad viser forsøgene Nøglen til succes Opbygning af jordens frugtbarhed

Læs mere

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Hans Kristian Skovrup Krav helsædssorter til malkekøer Højt udbytte af FEN Høj FK NDF > 60 % Min. 6,10 MJ pr. kg tørstof 1,12 kg ts/fe og lavere Min 2 år i forsøg Vælg sort efter beliggenhed REKLAME Forsøg

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter Guide til sortsvalg 2017 Tips til succes med majsdyrkning NYT nu interaktivt katalog Scan denne side Majssorter 2017 1 Limagrain Limagrain Europe er en del af Limagrain, som i dag er verdens 4. største

Læs mere

Meget tidlig. Tidlig. Sildig

Meget tidlig. Tidlig. Sildig KWS majssorter 2012 KWS, er innovation Som forædler skal man være god til at kigge i krystal kuglen for at se, hvad markedet efterspørger i fremtiden. Derfor er en af vore målsætninger også at være tæt

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Majs i Danmark Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion Indhold Areal og klima Dyrkning Udfordringer 1 Majsareal 1000 hektar 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Majs til biogas Kernemajs Kolbemajs

Læs mere

LG fra Limagrain. Dit LG Team i Danmark:

LG fra Limagrain.  Dit LG Team i Danmark: Majssorter 2015 LG fra Limagrain LIMAGRAIN STÅR BAG LG Limagrain er et andelsselskab grundlagt i 1942 med det formål at sikre kvalitetssåsæd til andelshaverne. Ejerkredsen udgøres af 3.500 landmænd i området

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Til: Nordjyske grovfoderproducenter Fra: Planteavlskonsulent Lasse Primdal lpo@landbonord.dk 96242597 1 USA November 2016 USA

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

MAJS. Sorter. Majsvarmeenheder Sorter til helsæd Årets landsforsøg med sorter af majs til helsæd har omfattet 91 sorter, der ses i tabel 1.

MAJS. Sorter. Majsvarmeenheder Sorter til helsæd Årets landsforsøg med sorter af majs til helsæd har omfattet 91 sorter, der ses i tabel 1. MAJS Sorter > > MARTIN MIKKELSEN, SEGES Sorter til helsæd Årets landsforsøg med sorter af majs til helsæd har omfattet 91 sorter, der ses i tabel 1. Blandt de tidlige sorter til helsæd, giver sorterne

Læs mere

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016 Majs på godt og ondt Årsmøde 2016 2 Majs på godt og ondt Resultater af majs 2015 (fodring og fedtprocent) Shredlage majs fup og fakta Kolbemajs og alternative stivelseskilder 3 Resultater fra Sønderjylland

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Grovfoderskolen så meget giver det

Grovfoderskolen så meget giver det Grovfoderskolen så meget giver det Kjeldgaard, stald og mark Hvad har vi lavet i Grovfoderskolen? Resultater Hvad har vi fået ud af det? Ole Stampe, Spjald Martin N Mikkelsen, Vestjysk Landboforening Overtaget

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Foderoptagelse og fyldeværdi. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderoptagelse og fyldeværdi. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderoptagelse og fyldeværdi NorFor bruger det danske fyldesystem - dog med modifikationer Koen har en kapacitet og fodermidlet en fylde TS i * FF i K Hvor: TS i = Kg tørstof af foder i FF i = Fylde af

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER KOMPAKT FULDFODER Foderplanen til hele besætningen hele døgnet, ugen.! Mindst 2 % foderrest (1 kg/ko) Kompakt fuldfoder (TMR

Læs mere

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Martin R. Weisbjerg og Marianne Johansen, Husdyrvidenskab, AU Foulum Ole Aaes, Nicolaj I. Nielsen og Martin Ø. Kristensen, SEGES, HusdyrInnovation,

Læs mere

Effektmåling og -vurdering på Grovfoderskolens bedrifter

Effektmåling og -vurdering på Grovfoderskolens bedrifter Effektmåling og -vurdering på Grovfoderskolens bedrifter Grovfoderskolen, der var en del af et større demo- og formidlingsprojekt, er nu afsluttet, og vi har udført effektmåling og -vurdering på de syv

Læs mere

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Kirstine F. Jørgensen, VFL, Kvæg Mogens Vestergaard, DJF, AU Allan Mikkelsen & Mette Eriksen, KFC Produktionsforsøg på KFC Fodring med kolbemajsensilage

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Kernemajs i praksis Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Indhold Mulige udbytter i kernemajs i Danmark Ensilering

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Tema 7 Kom i superligaen med din foderplan Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg Hvordan vurderer NorFor: Grovfoder med forskellig fordøjelighed?

Læs mere

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Majs Græs Grovfoder generelt Majs Strategi for kvælstof Startgødning Placeret gylle Efterafgrøder KVÆLSTOF TIL MAJS Foto: Ølstrup-Hover

Læs mere

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

Proterra Maize. DKK 1683 større fortjeneste pr. ha

Proterra Maize. DKK 1683 større fortjeneste pr. ha Proterra Maize DKK 1683 større fortjeneste pr. ha Proterra Maize har mange fordele Når grøngødningen Proterra Maize udsås sammen med majsen, har det store fordele og giver i sidste ende en DKK 1683 større

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

Hvad siger koen til brug af ensileringsmidler og til en længere snitlængde? - Kvalitetssikring af ensileringsarbejdet. Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg

Hvad siger koen til brug af ensileringsmidler og til en længere snitlængde? - Kvalitetssikring af ensileringsarbejdet. Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Hvad siger koen til brug af ensileringsmidler og til en længere snitlængde? - Kvalitetssikring af ensileringsarbejdet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Temadag om grovfoder Bygholm Landbrugsskole, den 8. marts

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Landskonsulent Karsten A. Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN Mælkeproducent Per Vestergaard, Vildbjerg Seniorkonsulent Peter Hvid Laursen, HusdyrInnovation SEGES Kvæg Kvægkongres Februar 2017 AGENDA 1. Overblik Den digitale verden 2.

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Ukrudtet skal bekæmpes Utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse i økologisk majs medfører et stort udbyttetab og en ensilagekvalitet, som ikke er velegnet til højt ydende

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Foto: Helle Dahl Schmidt

Foto: Helle Dahl Schmidt Foto: Helle Dahl Schmidt SHREDLAGE TIL DANSKE MALKEKØER - RESULTATER AF PRAKSISTEST Rudolf Thøgersen, Nikolaj Hansen, Ditte Kalms og Anne Mette Kjeldsen, SEGES HusdyrInnovation Fodringsdag 05-09-2017 SHREDLAGE

Læs mere