Arbejderklassen Enighed gør stærk - fagbevægelsens solidariske grundsætning. Arbejderbevægelsen - organisering, parti og kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderklassen 1938. Enighed gør stærk - fagbevægelsens solidariske grundsætning. Arbejderbevægelsen - organisering, parti og kultur"

Transkript

1 Arbejderklassen 18 Enighed gør stærk - fagbevægelsens solidariske grundsætning De kriseramte 0 ere er en periode i historien, hvor arbejdsløsheden er skyhøj. Hver tredje dansker står uden arbejde. Krisen hænger tæt sammen med krakket på Wall Street i 12 i New York, som udløste en finansiel krise, som ramte, ikke kun amerikanerne, men hele verden. I 18 er økonomien i fremgang igen, men der er bekymring for en ny storkrig. Arbejderbevægelsen - organisering, parti og kultur Arbejderbevægelsen havde sit politiske afsæt og ståsted i socialismen. I 181 argumenterede Louis Pio for, at arbejderne skulle frigøre sig fra de borgerlige ledere og organisere sig selvstændigt, og det blev til den Den Internationale Arbejderforening. På et stort arbejdermøde senere samme år, stiftede Louis Pio Socialdemokratiet. Industrialiseringen op gennem 1800 tallet, og udvandringen fra land til by, skaber en hastigt voksende klasse af faglærte og ufaglærte lønmodtagere, som sælger deres arbejdskraft til kapitalisterne, for det er den eneste vare, de har at handle med. De ønsker et rimeligt udbytte til gengæld, så de kan opretholde livet på anstændig vis, men det går arbejdsgiverne ikke bare med til; de giver ikke væk af deres overskud frivilligt. Arbejderne må organisere sig og skabe et seriøst modpres - og blive bevidste om deres egen magt. Arbejderne er afhængig af kapitalisterne, men kapitalisterne er også afhængig af arbejderne. Uden dem, ingen produktion. Men det forudsætter, at alle arbejdere er med, heraf Enighed gør stærk, for ellers er overmagten og risikoen for stor. Men det at organisere sig, gør det dog ikke i sig selv. Den politiske magt skal følge med, hvis der skal ske gennemgribende reformer af samfundet, og heraf stiftelsen af Socialdemokratiet. I begyndelsen mødte fagbevægelsen stor modstand, og det kunne betyde fyring at organisere sig, for magthavere og arbejdsgivere kunne hurtigt regne ud, hvad det ville føre til af krav om bedre vilkår, hvis alle nede på gulvet stod sammen. Året efter stiftelsen, i 182, bliver Pio sat i fængsel i år for at forbryde sig mod Statsforfatningen ved at indkalde til arbejdermøder. Den Internationale Arbejderforening forbydes, og det udløser en voldsom konfrontation mellem arbejdere, politi og militær, populært kaldet Slaget på Reden. I slutningen af 1800 tallet er det lykkedes at få så stor opbakning, og skabt så meget uro gennem strejker, at man i 18 med Septemberforliget, bliver anerkendt som forhandlingsparter. Strukturen i Den Danske Model er født; der skal laves faste aftaler for løn- og arbejdsforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejderbevægelsen har også fokus på kulturel (ud)dannelse af arbejderbefolkningen, og har egne aviser, Højskoler, aftenskolekurser (AOF, grundlagt 12), kunstforeninger, forsamlingshuse og sportsforeninger. Desuden opføres arbejderboligforeninger (AAB i 112), for at sikre bedre og billigere boligforhold for arbejderfamilierne. Kort fortalt, det bliver identitets- og tryghedsskabende at være med i arbejderbevægelsen, som tilgodeser ens behov på, og udenfor, arbejdet. Den første socialdemokratiske ledet regering kommer til magten i og igen i 12-2, og er begge gange ledet af Thorvald Stauning. Han er søn af en karatmager og selv opvokset i den fattige arbejderklasse i København.

2 Noter til Arbejderklassen 18 *socialismen og er medlem af socialdemokratiet. Gør din pligt og kræv din ret. Man har pligt til at Uddybende noter til portræt af arbejderklassen - Bemærk: kort med en note er markeret med en * i teksten! Arbejderklassen At være Naver er en udpræget skandinavisk tradition, hvor håndværkere går på valsen, dvs. vandrer fra by til by, og tilbyder deres arbejdskraft for mad og logi. De er altid iklædt et meget karakteristisk sort sæt tøj og en stor bredskygget hat. Den store krig fra 11-18, hvor Danmark var neutral, var navnet på 1. VK inden 2. VK. Gør din pligt og kræv din ret, er det foretrukne motto på de røde faner. Karl Marx kaldte religion for opium for folket. Troen bedøver den kritiske sans, mente han. Arbejderbevægelsen tilbød fx en cermoniel borgerlig konfirmation, så man kunne gå ind i de voksnes rækker uden kirkens velsignelse gennem Foreningen for borgerlig konfirmation, som eksisterede fra 11 til 12. I 181 etableres foreningen Arbejdernes Værn som den første kolonihaveforening i København. Foreningen giver arbejdere adgang til en billig nytte- og/eller prydshave i cykelafstand fra byen. Fabriksloven i 11 forbød børn under 1 at arbejde i industrien, men man måtte godt være fx bud. I dag er børnearbejde under 1 år forbudt, uanset arbejdets indhold. Indtil 16 var det tilladt for lærerne at slå eleverne. Steinkes Socialreform i 1 gjorde statstøtte til forsikringsordninger, såsom A-kassen, til et retsprincip. Det skulle ikke være skammeligt at modtage overførsel, når man var forsikret. Danmark tabte Sønderjylland (Slesvig-Holsten) i 186, men blev genforenet med Nordslesvig i 120 efter en folkeafstemning, som et Tyskland i knæ ikke kunne modsætte sig, for det var en del af fredsaftalen efter 1. VK. Borgerkrigen i Spanien i 16- var mellem den valgte republikanske regering, og den fascistiske general Franco. Fascisterne vandt krigen og indførte diktatur de næste 0 år. Børskrakket på Wall Street i New York i 12, hvor overophedede låne- og aktiemarkeder kollapsede, hvilket fik voldsom negativ indflydelse på verdensøkonomien.

3 Arbejderkvinder 11 Kvinders arbejde har i århundreder været tæt forbundet med ansvaret for husholdningen, børn, gamle og syge. I 1800 tallet var alle kvinder principielt husmødre, idet de skulle sørge for mad, vask, rengøring, børn, håndarbejde osv., men uden at blive aflønnet for det. Men ingen penge kunne fattige familier, enlige kvinder og enker selvsagt ikke leve af, så kvinderne havde også lønnet beskæftigelse oveni. På landet kunne det være sæsonarbejde i forbindelse med høsten, morgenmalkning eller andet forefaldende arbejde. I byen fandt kvinderne især beskæftigelse i tekstil, tobak og ernæringsindustrien, og det prægede billedet helt frem til nyere tid. Her kunne enlige kvinder uden børn arbejde fuld tid, hvorimod kvinder med børn ofte arbejdede hjemmefra med syning og tobak (enten som stilkefjerner eller cigarmager), så de samtidig kunne holde øje med børnene. Før og nu har mange kvinder også fundet beskæftigelse indenfor omsorgssektoren med pasning af børn, syge og gamle. Kvinders arbejdsevne er i udpræget grad blevet relateret til omsorgsopgaver, uanset om de selv havde familie eller ej. Manglende ligeløn Fra industrialiseringens begyndelse, blev kvinder aflønnet betydeligt under mænd for det samme arbejde, og det stillede mændene i et dilemma. Fordelen var, at selvom gifte kvinder arbejdede, så blev hjemmets opgaver ikke delt lige over med manden. De arbejdede dobbelt og tjente penge hjem til familien, som kunne lette noget af presset på manden som forsørger. Men mændenes kattepine var, at kvinderne, gifte som ugifte, fungerede som løntrykkere, for de kunne passe maskinerne og lave meget ensformige opgaver, som krævede stor fingerfærdighed, såsom at håndtere tobaksplanter og være syerske, men fik kun godt det halve i løn. Man fødes ikke som kvinde, man bliver det - Simone de Beauvoir Da fagbevægelsen så dagens lys fra 180erne og fremefter, fik det nogle mænd til at kræve arbejdende gifte kvinder hjem til kødgryderne, og andre, at de ikke måtte blive organiseret i mændendes forbund. Ligeløn kom dog ikke rigtig på tale. Men kvinderne arbejdsfrekvens faldt ikke af den grund, og omkring århundreskiftet var hver tredje kvinde over 1 år, registreret som erhvervsaktiv. Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, blev stiftet i 101, da en gruppe ufaglærte kvinder fra forskellige kvindefagforeninger rundt omkring i landet gik sammen. Kvindeligt Arbejderforbund var modsvaret til Dansk Arbejdsmands Forbund, stiftet fire år forinden i 18, som havde forment kvinder adgang. Stemmeret Kvinder fik stemmeret i 11, og arbejderkvinderne følger her deres klassemæssige placering, og stemmer på socialdemokratiet - uanset at dette parti var båret af mænd fra arbejderklassen, der ikke nødvendigvis udviste klar solidaritet med kvindekampen, men hvad ingen partier rigtig gjorde. Kvindekampen gik derfor på tværs af klasserne, og den var stærkt medvirkende til, at kvinder fik stemmeret i 11, som ikke bare var en gave fra mændene. Først i 10erne blev kvindekampen et udpræget venstrefløjsprojekt, uanset hvilken klasse kvinderne tilhørte.

4 Noter til Arbejderkvinder * at dyrke gymnastik i en forening. Jeg var på Ollerup Højskole for jeg blev gift, og det var Arbejderkvinder Uddybende noter til portræt af Arbejderkvinder Bemærk: kort med en nedenstående note er markeret med en * i kortets tekst! 6 8 I 112 stiftes de første Arbejder- og andelsboligforeninger, hvor arbejderne kunne leje eller købe mindre lejligheder. Der manglede almennyttige boliger, og alternativet var slum eller dyre spekulationsbyggerier. Fattig- og kommunehjælp var til de ikke-forsikrede, dvs. som ikke var medlem af en arbejdsløshedskasse. Det svarer til nutidens kontanthjælp. Fattighjælp medførte, at enken mistede sin stemmeret og skulle spørge myndighederne om lov til at gifte sig, indtil pengene var tilbagebetalt. Børskrakket på Wall Street i 12, hvor overophedede låne- og aktiemarkeder kollapsede. Krakket havde stor indflydelse på verdensøkonomien, også den danske, hvor overbelåning i landbruget var udbredt. Bønderne kunne ikke holde til at foderpriserne steg, når eksporten samtidigt faldt pga. finanskrisen. Kvinders løn udgjorde i 11 mellem 0-% af mænds for det samme arbejde. I 11 bliver det lovligt, at gifte kvinder kan beholde deres næringbrev efter giftemål, dvs. kan fortsætte som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis de allerede var det. Gymnastikhøjskoler var meget populære i 10erne, og bevidstheden om kropslig sundhed blev alment udbredt. Kvinder skulle også bevæge sig, svede og træne deres muskler. Det var ikke længere uklædeligt for kvinder at dyrke motion. I 12 udnævner Stauning Nina Bang til undervisningsminister, og hun var Danmarks første kvindelige minister. I 120 giver biblioteksloven ret til, at alle, på lige vilkår, kan låne bøger gratis, og læse aviser og magasiner på folkebibliotekerne. Thorvald Stauning, socialdemokratisk statsminister fra og 12-2, og søn af en karatmager. Kvinders valgret og valgbarhed til lands- og folketing i 11.

5 Den progressive middelklasse i 128 Det er selve kunstens ide, at folk ikke skal ha, hvad de kan li - PH De Brølende 20 ere var en meget kreativ periode i historien. Økonomi, fornuft og moral var blevet godt og grundigt rystet efter 1. verdenskrig, især i Tyskland, og europæiske storbyer som Berlin og Paris gik forrest, når det kom til nyskabende kunst og et opgør med ideer og konventioner, som ikke længere havde en berettigelse. Nytænkning på alle fronter Årtiet udvikler nye markante ismer indenfor malerkunst, litteratur, musik, filosofi, pædagogik og psykologi. Europa er hærget af 1. VK, og man er - blandt intellektuelle og kunstnere - af samme årsag nød til at prøve at forstå menneskeheden på nye radikale måder gennem modernisme, psykoanalyse, dadaisme, ekspressionisme, futurisme og surrealisme. Amerikansk kultur og kunst påvirker også Europa meget i perioden. Især den afro-amerikanske jazz. De kulturradikale En indflydelsesrig bevægelsen herhjemme, kulturradikalismen, havde siden 180erne også ført en hård kamp mod gældende ideer og konventioner. De mest fremtrædende personer over tid, er brødrene Georg og Edward Brandes, Viggo Hørup (medgrundlæggere af Dagbladet Politiken), forfatter Otto Gelsted og arkitekt Poul Henningsen. Bevægelsen er ikke ensartet, men den røde tråd er, at samfundet og den enkelte skal væk fra det forstillede. Man vil skabe et antiautoritært, socialt retfærdigt og internationaliseret samfund, som bruger kunsten til at frigøre sig selv. Og kunsten skal ikke behage og være pæn og pyntesyg; den skal udfordre og hive alle de beskyttende og falske masker af samfund og individ. Fjenden er de nationalkonservative, der opfattes som undertrykkere og hyklere, der vil gøre hvad som helst for at opretholde facaden og alle tænkelige grænser, indre såvel som ydre. 120ernes kulturradikale var i udgangspunktet partiuafhængige, men engagerede sig ofte i enten Det Radikale Venstre eller kommunistpartiet, afhængig af radikalitet. De tilhørte udpræget den veluddannede middelklasse, og miksede borgerskabets frihedsidealer fra oplysningstiden med marxistisk socialisme. De kulturradikale blev beskrevet således i en kronik i 1 i Politiken af Elias Bredsdorff: En tankegang, der bygger på respekten for mennesket, tænker i internationale perspektiver og er belastet med social samvittighed et åndeligt kætteri, som afslører vanetænkningen, hykleriet, fraserne og klichéerne; en åndelig åbenhed, der ikke nøjes med at se på etiketterne, men tager et uhildet standpunkt til realiteterne bag dem

6 Noter til Den progressive middelklasse i 128 *efter reformpædagogikken.vi har hidtil opdraget børn til et forudbestemt voksenliv Middelklassen Uddybende noter til portræt af den progressive middelklasse Bemærk: kort med en nedenstående note er markeret med en * i kortets tekst! 1 8 Den afro-amerikanske blues og jazz, var ikke populær i konservative kredse og blev set på som underlødig, men musikken var meget anerkendt og efterstræbt i kulturradikale kredse i 120 erne og 0 erne, og blev opfattet som avantgarde. Den store krig fra 11-18, hvor Danmark var neutral, var navnet på 1. VK inden 2. VK. 120 ernes eksperimenterende tilgang indholdt også et frigørende syn på det seksuelle, som skulle håndteres med naturlighed, og ikke med skyld og skam. Den afro-amerikanske danserinde Josephine Baker var inkarnationen af den ønskede naturlighed, når hun med sin næsten nøgne og meget dristige optræden, udfordrede tidens restriktive og nedladende syn på kvindekroppen, negeren og rytmisk dans og musik. Shake that booty er ikke et nyt fænomen, men noget hun allerede gjorde i 120erne i sin bananskørt-dans (se youtube). Som blev danset i afrikanske danse lang tid før det. Charleston er en energisk pardans fra 20 erne, som stammer fra South Carolina i USA - måske oprindelig fra Vestafrika Statsradiofonien (DR) etableres i 12, og i 128 kommer de første hørespil/radiodrama, som blev meget populære. Reformpædagogikken opstår i starten af 100 tallet, og arbejder ud fra den grundtanke, at man som forældre, såvel som offentlige institutioner, til enhver tid skal tage afsæt i barnets egen naturlige udvikling, fremfor at presse en masse viden og forventet adfærd ned over barnet, for at det følger en given norm. Sigmund Freud (186-1), og hans ide om underbevidstheden, flåede fornuften og bevidstheden ned fra piedestalen, som bestemmende for menneskets handlinger. Mennesket har ikke en fri vilje, men styres af indre kræfter, som bevidstheden ikke kontrollerer. I 12 krakker børsmarkederne på Wall Street i New York. Det medfører en verdensomspændende finanskrise med høj arbejdsløshed og prisstigninger til følge. Socialdemokraten K. K. Steincke skrev om eugenik/recehygiejne i bogen Fremtidens Forsørgelsesvæsen som udkom i 120. I 1 stod han, som Socialminister, bag Loven om Tvangssterilisering, som skulle forhindre at evnesvage formerede sig. Loven blev ophævet i 16. Tusindvis var blevet tvangssteriliseret i perioden. Loven havde til hensigt at beskytte velfærdsstaten mod unødige sociale byrder fra genetisk belastede individer.

7 Borgerskabet 11 Enhver er sin egen lykkes smed I middelalderen beskrev begrebet borgerskabet en stand i byerne, bestående af håndværks- og handelsfolk, som var formuende, men hverken tilhørte gejstligheden eller adelen. Borgerskabet havde lokalpolitiske rettigheder og pligter, men det var intet at sammenligne med de rettigheder og privilegier, som adelen havde, såsom at være skattefritaget og have ret til samfundets øverste poster. Dette gav et modsætningsforhold mellem borgerskab og adel i datidens stændersamfund, som var et lukket hierarki med kongen øverst, så kirken, adelen, borgerskabet og bønderne og proletariatet i bunden, som holdt ved i århundreder herhjemme. Det var stændersamfundets rigiditet, som udløste Den Franske Revolution, hvor borgerskabet med vold overtog magten i Frankrig i slutningen af 100 tallet og kappede hovedet af konge og adel, for at tilnærme landet en demokratisk kapitalistisk republik ud fra mottoet Frihed, Lighed og Broderskab. Fastlåsheden i stændersamfundets kastesystem skulle fjernes. Det frie initiativ skulle sejre. Det var også oprøret mod den feudale magtelite, som udløste den Russiske Revolution i februar 11. Revolutionen startede som et borgerligt oprør mod Zaren, hvor han måtte abdicere i februar 11, fordi 1. verdenskrig, manglende jordreformer og sult, havde fremkaldt et sammenbrud. Et demokrati blev forsøgsvis bygget op, men det stod ikke distancen før bolsjevikkerne, med Lenin som leder, samme år i oktober, kunne kuppe Vinterpaladset, fordi Rusland var i ét kaos. På landet erobrede bønderne jord fra godsejerne og mange soldater forlod fronten for at få del i omfordelingen. Borgerskabet kæmpede for demokrati de næste år, men tabte. I 122 var Sovjetunionen en realitet, selvom byernes proletariet kun udgjorde få procent af befolkningen, hvoraf hovedparten fortsat var bønder. I Danmark kom det ikke til revolution fra hverken borgerskab, bønder eller arbejderklassens side, for at komme af med konge og adel, men til en ny forfatning i 18, der afskaffede enevælden. Men det var et forhutlet demokrati, som kun gav 1% af befolkningen stemmeret, og som sørgede for fortsat stor indflydelse til adelen i Landstinget - og til kongen selv, især i udenrigspolitikken. I provisorietiden 188- med Estrup som konseilspræsident (statsminister), styrede godsejerne stadig landet, og deres magt manifesterede sig i partiet Højre, som regerede med et folketingsflertal imod sig. Det fandt det liberale borgerskab og bønderne sig ikke i. Deres parti var Venstre, som var et direkte oppositionsparti til Højre, og de havde flertal i folketinget. Striden bliver kaldt forfatningskampen, som Venstre vandt med fredelige midler, da parlamentarismen blev indført i 101, dvs. at Landstinget ikke længere kunne vedtage love med et folketingsflertal imod sig. Borgerskabet er et begreb, som ofte forbindes med noget konservativt og småborgerligt, men historisk set, så har borgerskabet ad flere omgange været en revolutionerende samfundsklasse, der tilstræbte demokrati og kapitalisme, og som ikke stod tilbage for brugen af brutal vold for at opnå det.

8 Noter til Borgerskabet * et stærkt borgerskab. I 101 mistede adelen sin magt, da parlamentarisme blev dansk prak- Borgerskabet Uddybende noter til portræt af Borgerskabet Bemærk: kort med en nedenstående note er markeret med en * i kortets tekst! 6 8 Frimurerlogen, og andre loger, er et netværk, der bakker op om en grundide. Frimurerne var helt bogstaveligt Frie omrejsende murere i det 1 århundrede, der lavede en loge med indbyggede ritualer. Fra 100 tallet blev den for alle. Logen kom til DK i 1. Loven om meningshedsråd i 10, havde været længe undervejs. Allerede i 186 kom de første frivillige meninghedsråd, men de faldt igennem. Årsagen var, at siden 162 havde kongen påbudt præstens medhjælpere, at sladre til præsten om druk, bandeord og folk der ikke kom til gudstjeneste. Rådsmedlemmerne, frygtede man, ville være præstens stikkere, så rådene fandt først opbakning, da det blev en lov. Først i 11 bliver det lovligt, at gifte kvinder kan beholde deres næringbrev efter giftemål, dvs. kan fortsætte som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis de allerede var det. Ford Fabrikkerne revolutionerer produktionen i 11 med samlebåndet, hvor hver arbejder specialiserer sig i en lille del af bilproduktionen. Arbejderen underkastes maskinens rytme, for at skabe masseproduktion. Hver enhed blev heraf billigere, og salget steg. Kvinder og mænds valgret og valgbarhed til lands- og folketing ligestilles i 11. Men få undtages stadig, og det er folk på fattighjælp, som ikke har tilbagebetalt hjælpen. I årevis havde fagbevægelsen krævet 8 timer til hver - arbejde, frihed og hvile - og fik det igennem i 11. C. TH. Zahle, statsminister fra 11-20, og medstifter af Det Radikale Venstre i 10, som udbrydere af Reformpartiet Venstre. Den Russiske Revolution brød ud i 11, hvor Zaren blev styrtet, og landet efterfølgende overtaget af bolsjevikkerne. Da Det Radikale Venstre brød ud af Reformpartiet Venstre i 10, var et af partiets mærkesager en anti-militær pacifisme. Det Konservative Folkeparti blev grundlagt i 11, som udbrydere af godsejerpartiet Højre. Nederlaget til tyskerne i 186, og tabet af dele af Sønderjylland, var et blødende sår. Men Danmark blev genforenet med Nordslesvig i 120 efter en folkeafstemning, som et Tyskland i knæ ikke kunne modsætte sig, for det var en del af fredsaftalen efter Den store Krig fra (1. Verdenskrig), som tyskerne tabte. Men Flensborg blev ikke en del af Danmark. Det får kongen til at afskedige Zahle imod et folketingsflertal, kaldet Påskekrisen, i håb om at en ny folkeafstemning vil få et flertal til at indlemme Flensborg. De Konservative var enige i den strategi, uanset at det skabte en parlametarisk krise i landet. Ved Septemberforliget i 18, blev Den Danske Model grundlagt. Den store Krig fra (1. Verdenskrig).

9 Underklassen 182 Tyende At være ansat som tyende, dvs. karl eller tjenestepige, var at regne for den absolutte underklasse. Også efter Grundloven i 18. Man havde ingen borgerlige rettigheder, såsom stemmeret, og var underlagt sin arbejdsgivers forgodtbefindende. Man kunne være tyende i byen, såvel som på landet. Fælles for begge var, at man boede i sin arbejdsgivers husholdning. At være tyende var en tilværelse, hvor man ikke kunne betegnes som et selvstændigt menneske med ret til at sige til og fra. Tyende skulle stå til rådighed døgnet rundt, og fik kost og logi og en beskeden løn til gengæld. Arbejdsgiveren lå også inde med skudsmålsbogen, som var forudsætningen for at søge andet arbejde. Udleverede han den ikke, var man fastlåst, indtil han frigav den. Og mistede man den, så vankede der fængselsstraf eller straffearbejde. Fæstebonde At være husmand/fæstebonde, hvor man lejede hus og jord af de rige gårdmænd og godsejere, var stort set eneste mulighed, hvis man ville undgå at være tyende. Indtil midten af 1800 tallet var der fortsat hoveri forbundet med at være husmand, dvs. man skulle udføre tvangsarbejde for ejeren af jorden. Afskaffelsen af hoveriet, og en tilskyndelse til i 180erne, at godsejerne skulle sælge deres fæstegårde til fæstebønderne, gav husmændene mulighed for at blive gårdejere. Udviklingen gik langsomt i den rigtige retning for den brede befolkning. Bønderne kunne øge produktionen, fordi de kunne koncentrere sig om deres egen jordlod. Den øgede produktion øgede befolkningstilvæksten. Der blev født samme antal børn, men flere overlevede end før. Og det gav nye problemer, fordi for 1800 tallet var et århundrede, hvor samfundet gennemgik drastiske forandringer. Befolkningen blev fordoblet og industrialiseringen skabte en stor arbejderklasse i byerne, fordi så mange udvandrede fra land til by. Det var en konsekvens af, at stavnsbåndets ophævelse i 188 gav bonden større frihed, men også satte jordpriserne fri. Det skævvred livet på lan- det, hvor få ejede jorden og var meget rige, men hvor langt størstedelen forblev fattige. Det var dem, som havde i forvejen, der kunne købe. Hvilket var godsejerne, men også formuende gårdmænd. mange af de opvoksende børn og unge, var tyende og daglejer eneste mulighed for at ernære sig. Der var så megen arbejdskraft at tage af, at godsejere og gårdmænd kunne aflønne meget dårligt, og det fik mange til at flytte til byerne eller immigrere til USA, for at prøve lykken. Andelsbevægelsen Fra 1880erne udviklede andelsbevægelsen sig drastisk på landet. Gårdmændene gik sammen om at bygge mejerier, så de kunne undgå at sælge mælken til en underbetalende godsejer. Kooperativerne var demokratisk opbygget, og bønderne fandt sig ikke i at blive holdt udenfor indflydelse, hverken i landsbyen eller i folketinget. Presset fra bønderne, og fra borgerskabet i byen, var den primære grund til, at parlamentarismen blev indført i 101. Godsejerne i Landstinget kunne ikke længere ignorere bønderne, som havde flertallet i folketinget i partiet Venstre, og fortsætte med at regere ved hjælp af et mindretal, som det ellers var praksis. Flertalsdemokratiet var en realitet. Bønderne bestemte endelig over godsejerne. De mange over de få, og ikke omvendt.

10 Noter til Underklassen i Kun een gang har jeg overnattet udenfor sognet. Vi sov på en kro efter markedsdag i Ringsted. Underklassen Uddybende noter til portræt af underklassen Bemærk: kort med en nedenstående note er markeret med en * i kortets tekst! Tyende er betegnelsen for karle og tjenestepiger, som boede i deres arbejdsgivers husholdning. Tyende fik ikke stemmeret, uanset køn, før 11. De blev set på som børn i familien, og var derfor repræsenteret gennem deres arbejdsgiver. En daglejer hyres fra dag til dag, og må hutle sig gennem tilværelsen. Børn på landet skulle hjælpe til på gårdene, så de skulle kun gå i skole hver anden dag. Fæstebønder/husmænd rådede over jorden, og boede på, godsejerens, kongens eller kirkens gårde, og betalte skat til dem, og skulle udførte pligtarbejde (hoveri). Fæstet blev udfaset i 1800 tallet og helt afskaffet i 11. Bønder og arbejderbevægelsen havde stor fordel af at eje virksomheder i fællesskab - man kunne opnå mere sammen end alene, ganske enkelt. Andelsbevægelsen er bøndernes, og kooperativerne er arbejdernes, men princippet er grundlæggende ens. Man ejer og bestemmer i fællesskab. J. B. S. Estrup var Konseilspræsident, dvs. statsminister fra 18-, godsejer, og fra partiet Højre. Skudsmålsbogen blev afskaffet i 121, samtidig med afskaffelsen af arbejdsgiverens revselsesret (retten til at slå) af tyende for piger under 16 og drenge under 18, og afskaffelsen af mandens ret til at slå sin hustru. Børn måtte forældre principielt revse indtil 1. Eiffeltårnet blev færdigbygget i 188. I 182 var tyv og brandstifter, Jens Nielsen, den sidste dansker, der faktisk blev henrettet, selvom dødsstraffen først blev afskaffet i 10 - og kort genoptaget i retsopgøret efter 2. Verdenskrig med 6 henrettelser til følge. Den sidste krig mod tyskerne var slaget ved Dybbøl, hvor Danmark tabte dele af Sønderjylland til Tyskland i 186.

Arbejderklassen i 1938

Arbejderklassen i 1938 Mit navn er... Jeg blev uddannet murer, fordi... Jeg er aktiv i fagbevægelsen, og er... Jeg tror af hele mit hjerte på... s børn skal ikke... Når jeg har fri fra arbejde... Da børnene var små, var børneopdragelse...

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet Det moderne gennembrud Danmark i slutningen af 1800-tallet Indhold 1 3 7 11 14 18 22 26 29 32 35 38 40 43 Indledning Fremskridtstro Demokrati? Arbejderne Fagforeninger og strejke Storbyen lokker Et grossererhjem

Læs mere

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Demokrati men ikke for alle Demokrati betyder folkestyre. I dag forstår vi i Danmark et folkestyre som et samfund, hvor folket skal styre, og hvor den politiske

Læs mere

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp Det vil SAP! Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001 1. Det står SAP for Med denne tekst præsenterer SAP de grundholdninger, der binder organisationen sammen. Sådan er verden skruet sammen

Læs mere

CLARA ZETKIN (1857 1933)

CLARA ZETKIN (1857 1933) 29 CLARA ZETKIN (1857 1933) et portræt Af Birgitte Possing Clara Zetkin var den ledende skikkelse i den internationale socialistiske kvindebevægelse i begyndelsen af 1900-tallet. Hun portrætteres gerne

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Titelblad. Specialegruppens deltagere:

Titelblad. Specialegruppens deltagere: Titelblad Dansk Titel: Arbejderkultur og idræt i mellemkrigstidens Aalborg Engelsk Titel: Working culture and athletics in Aalborg during the inter war period Vejleder: Marianne Rostgaard Beregnet sidetal

Læs mere

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 296. 25. marts, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN Læs mere på side 2 & 3 PÆNE PIGER KAN OGSÅ STREJKE Sara Andersen fulgte og

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt LEKSIKON Arbejdstid I 1904 var arbejdstiden for en dansk arbejder typisk 12 timer med i alt 1 ½ times pause i løbet af dagen. Man arbejdede 6 dage om ugen og havde fri om søndagen. Mange arbejdere boede

Læs mere