Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen."

Transkript

1 Beretning Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte den endelige stævning til retten. Dette fik naturligvis bestyrelsen til at vejre morgenluft, det kunne jo tænkes at kommunen ville fremkomme med et tilbud vi ikke kunne sige nej til. Så selvom vi skulle vente 2 måneder før det var muligt at mødes med dem, mente vi, det måtte være ventetiden værd. Som en appetitvækker til kommunen havde vores advokat Jacob Henningsen udarbejdet det sidste udkast til stævning inden mødet så kommunen kunne være forberedt. Men vi blev skuffede. Kommunen mødte op med deres advokat samt 2 kontorchefer. Vi var 3 bestyrelsesmedlemmer samt Jacob Henningsen, og som repræsentant for de andelshavere der har anlagt en sag mod deres sælgere, var advokat Jacob Busse også med. Bestyrelsen havde på forhånd et håb om, at vi under mødet kunne få godkendt lidt flere forbedringer, så der kunne lukkes nogle af overprissagerne. Men mødet forløb ganske anderledes. I en ganske uhørt grov tone blev foreningen af kommunen beskyldt for at hugge dens penge og derfor ville de, såfremt vi fortsat ville stævne dem, anlægge sag med krav om tilbagebetaling i alle de salg der er foretaget ulovligt i henhold til tilskudsdeklarationen. Samtidig gjorde de fuldstændigt klart, at de ville gøre alt for at forhale og fordyre sagen for foreningen. Deres såkaldte tilbud de havde med var, at de ville acceptere de priser lejlighederne var solgt til gennem tiderne, og de ville så ikke anlægge sag mod foreningen og dens medlemmer. Til gengæld skulle vi droppe stævningen mod kommunen. End ikke en justering af forbedringerne således at kommunens helt åbenlyse fejl kunne blive rettet inden retssagen gik i gang, kunne på nogen måde komme på tale, vi havde ifølge kommunen allerede fået så rigeligt. Efter mødet stod 2 ting klart for bestyrelsen. Den første ting var, at vi fandt ud af, at det ikke kun er os selv der mener vi har en god sag. Det mener kommunen også. For hvorfor skulle en højt estimeret kontorchef fra kommunen ellers stille sig op og skabe sig fuldstændig tosset. Hvis kommunen mente de har en god sag, kan de jo bare finde de papirer frem vi har efterlyst i 5 år og så sørge for at få sagen for retten så hurtigt som muligt. Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Og skulle vi tabe sagen, blev en anden ting lige så klar for bestyrelsen. Så bliver vi nødt til at køre en sag omkring forbedringer helt til enden. For måden kommunen i dag opgør forbedringer på, er så mangelfuld og urimelig, at vi er nødt til at sikre os selv og kommende generationer mod det, man roligt kan kalde et kommunalt overgreb på sagesløse borgere. 1

2 Efter mødet blev bestyrelsen enige om at fortsætte sagen mod kommunen, og vi indleverede stævningen til byretten med en anmodning om at den kom direkte til landsretten hvilket skete efter 4 måneder. Da stævningen nåede kommunen, forlangte de yderligere dokumentation af en række ikke relevante ting. Eksempelvis en komplet liste over alle salg foretaget i foreningen fra 1923 til i dag. Hvad skal de bruge en sådan liste til? Ikke noget fornuftigt, andet end at trække sagen ud og gøre sagen dyrere for os. I sidste ende har kommunen nu interveneret i alle nuværende overprissager og samtidig oplyst at de vil anlægge sag i samtlige salg foretaget til overpris med krav om tilbagebetaling. Om det så er samtlige salg fra 1958 eller 1970 ved vi ikke, men det bliver kun relevant såfremt vi taber stævningssagen mod kommunen. Vi har haft Jacob Henningsen til at se på tidsperspektiverne i sagen. Stævningen ligger nu i Landsretten og er berammet til d. 16 og 18. november i år. Dommen falder 4 til 8 uger efter, dvs. enten slutningen af i år eller senest i starten af 2012, og hvis vi vinder, er det vores klare overbevisning at kommunen vil anke sagen til højesteret af kommunen. Der vil herefter gå minimum endnu et år før der er faldet endelig dom i sagen, det vil sige vi er som minimum fremme ved foråret 2013 før der er faldet en afklaring. Hvis vi her har tabt sagen skal der køres endnu en retssag omkring forbedringerne. Den forventes at tage yderligere 2 år. Til juni måned i år er der gået 5 år hvor vi ikke har kunne afregne nogen salg i foreningen. Typisk har det medført at sælgere stadig betaler renter og afdrag på deres andelsboliglån, at køberne i dag typisk betaler et sted mellem 500 og 1000 kroner om måneden til banken for at få en bankgaranti. at boet efter afdøde medlemmer ikke kan afregnes At lade alle vente yderligere, i værste fald op til 4-5 år, kan vi ikke være bekendt. Folk har krav på at kunne komme videre med deres liv. Og med den lange tidshorisont kan vi heller ikke være sikre på at tagene holder. Økonomien til en udskiftning er nødt til at blive kørt i stilling nu, så en långiver kan se at vi har en holdbar økonomisk plan. Og som man kan fornemme er der mange forskellige interesser i denne sag. Vi skulle finde en løsning som både køber, sælger kan leve med, og samtidig føre en økonomisk ansvarlig politik der muliggør at vi kan få billige lån til taget, så vi undgår for store huslejestigninger. Og en løsning måtte ikke mindst ikke kunne få en negativ indflydelse på vores stævning mod kommunen. Vi tog derfor kontakt med Jacob Henningsen, der gerne ville hjælpe, men betingede sig, at John Ferslev tog sig af selve det økonomiske omkring gæld, hensættelser mv og de 2

3 godkendte forbedringer af kommunen, da han i forvejen er fuldstændig inde i både historik, regnskaber mv. i foreningen. Løsningen der er fremkommet er lagt ud som forslag til generalforsamlingen. Men jeg vil gerne allerede nu påpege følgende Kun 3 andelshavere har nogensinde betalt mere for deres andel end den pris vi lægger op til. Af de 3 er 1 død og de 2 sidste bor her stadig. De har begge lagt sag an mod dem de har købt af og får formentligt her dækket et eventuelt tab. Men det vigtigste er at ingen af de som har solgt på nuværende tidspunkt har betalt mere for deres andel. Alle går altså herfra med flere penge end de selv kom med. Så kan det godt være de havde håbet at få endnu flere penge for deres andel, men det er desværre ikke muligt som tingene står. Alle købere siden 2006 vil kunne optage et andelsboliglån til køb af deres lejlighed på samme vilkår som i resten af landets andelsboligforeninger. Og alle slipper for fremover at skulle betale for bankgarantien Alle andre andelshavere vil igen kunne optage lån med sikkerhed i deres andel på samme vilkår som i resten af landets andelsboligforeninger Alle sager i skifteretten i forbindelse med skilsmisse, dødsfald mv. vil kunne afsluttes Og så vil foreningen kunne fremlægge en økonomisk ansvarlig politik overfor en långiver, opbygget præcis på samme måde som vi gjort de sidste 20 år og som har medført at foreningen gennem tiderne altid har kunne låne penge til den billigste pris. Vi håber alle vil kunne se fordelen i planen og stemme den hjem. Det næste det skal handle om kan gøres meget kort. Bestyrelsen ønsker at skifte administrationsselskab. Allerede sidste år lagde vi op til et skifte, men blev hos administratorgruppen på betingelse af, at Claudia tog sig af alle vores sager. Det har hun så ikke fået lov til, og tilmed er hun nu holdt op. Så selvom vi nu har fået Birgitte, som er rigtig dygtig som ny kontaktperson, er det en stakket frist, hun har sikkert fået nyt arbejde inden året er omme og så er vi lige vidt. Bestyrelsen fører i øjeblikket samtaler med 3 forskellige firmaer. Men det er lidt mere vanskeligt at overskue økonomien i et skifte. I dag har vi en aftale som gælder alt. Sådan en aftale kan vi ikke få igen. Men som det ser ud nu, kommer foreningen til at betale i samme niveau som i dag, men den enkelte beboer vil komme til at betale mere, især i forbindelse med køb og salg. De der har læst årets budget har nok konstateret at administrationshonoraret er steget med ca. 25 %. Det skyldes alene, at administrationsselskaberne er blevet momspligtige pr. 1. januar grundet skattereformen hvor personskatterne er blevet sat ned. Og tallet i budgettet er hvad administratorgruppen skulle have for at fortsætte. Så har vi sætningsskaden ved nr. 63. Forrige vinter fik vi stabiliseret muren og fik at vide at vi ikke måtte gå i gang med at udbedre skaderne før efter sommerferien, da der stadig kunne være spændinger i murværket. Efter sommerferien gik vi i gang med opretning af gulve, udbedring af murværk ude og inde samt opretning af vinduer. Efter nytår har vi fået klaret den ene af de sidste 2 lejligheder samt trappeopgangen i nr. 63. Så i dag mangler vi 3

4 kun den udvendige del af muren mod naboen samt en lejlighed. Et enkelt hængeparti er der dog også i porten. Vi er ikke helt tilfredse med hverken udførelse eller udseende af udskiftning af vægpladerne, men forhandlinger herom er i gang med tømmermesteren. Så går jeg ud fra, at alle har fundet ud af, at der skal anlægges cykelstier på Jernbane alle. Bestyrelsen tog på et af de mange borgermøder kontakt til kommunen, da vi kunne se en fordel i at få de sidste kloaker og manglende dræn udført, hvis man alligevel skulle skifte fliser og overflader mv.. Men vi fik af vide, at projektet var et spareprojekt, og at der derfor ikke skulle skiftes fliser og overflader, og at det for øvrigt var derfor, der ikke kunne være så mange parkerede biler på Jernbane Alle fremover. Det var derfor med stor undren, at vi konstaterede, at spareprojektet pludselig drejer sig om en 4 spors cykelsti og med totaludskiftning af alle belægninger og fortove, og at man fortsat inddrager 75 % af samtlige parkeringspladser. At håndværkerne så i opstartsfasen generer nogen af vores beboere, samtidig med at man spærrer brandvejene til ejendommen, medførte lidt skriveri mellem borgmesteren og bestyrelsen, som i sin helhed kan læses på foreningens hjemmeside. At bestyrelsen så midt i alt dette roderi, modtager besked fra kommunen om, at for at vi ikke skal føle os snydt, har de kontrolopmålt deres fortove og derefter reguleret vores årlige bidrag til deres renholdelse af deres eget fortov, ja det fik bestyrelsen hidset en del op. For der var naturligvis ikke taget hensyn til inddragelse af fortovsarealet og anlæggelsen af en 4 spors cykelsti. Derfor ankede vi deres kontrolopmåling til vejdirektoratet, og har her også fået medhold. Kommunen undskylder sig med, at der er mange kontorer i kommunen, og at et kontor derfor ikke nødvendigvis er klar over hvad et andet kontor foretager sig, selvom det hele foregår i samme afdeling. Det vil sige der vil blive foretaget en ny opmåling, og vi vil til næste år blive reguleret i bidrag. Den fulde korrespondance i sagen er tilgængelig på hjemmesiden. Men vi skal nok ikke glæde os for tidligt, hvis jeg kender kommunen ret, regulerer de bare m2 prisen op så vi kommer til at betale det samme, selvom arealet er blevet en del mindre. Sidste års varmeregnskab gav et stort underskud, fordi vi ikke havde reguleret vores a contovarme i mange år. Det var gået godt i en del år grundet de meget milde vintre, men sidste vinter gik det galt, da temperaturen pludselig var som den plejede at være i gamle dage. På generalforsamlingen oplyste vi, at vi ville dække underskuddet ind via driften, og få reguleret aconto varmen, så den fremover kom til at dække hvad foreningen selv bliver opkrævet. Og det har vi gjort. Dette års forbrug af varme er større end sidste år, da det har været koldere og det må derfor påregnes at der kommer en mindre ekstraregning. Hvor stor ved vi ikke pt. da varmeåret endnu ikke er slut. Vi har også brugt året til at udskifte vores 2 varmevekslere til en type der ikke kræver så meget vedligeholdelse som de gamle. 4

5 Grundet de mange problemer omkring varme og ikke mindst det varme vand de senere år, har vi fået monteret en overvågning på anlæggene, således at det fremover bliver nemmere for viceværten, at fejlfinde og regulere på anlæggene. Dette giver samtidig mulighed for, at vi løbende kan offentliggøre foreningens forbrug af vand og varme. Det vil blive sat i værk i løbet af året, og nærmere besked vil der komme i et nyhedsbrev. En sidste ting omkring varmen. Vi har konstateret, at en del tætningslister omkring vinduerne er i stykker. Hvis vi skal bibeholde en lav varmeudgift er det nødvendigt at vi får skiftet de tætningslister der er i stykker. Det er gratis, man skal bare kontakte viceværten. Det er ligeledes beboernes egen opgave at justere beslagene så vinduerne lukker tæt. Hvis man har problemer med dette er viceværten naturligvis også her behjælpelig. Så har der i løbet af året været skimmelsvamp i en lejlighed på grund af en uheldig indretning. Og det er noget værre skidt at få indenfor dørene, især kan børn få problemer med luftvejene. Bestyrelsen har baggrund af hændelsen lagt en brochure ud på hjemmesiden, der nærmere beskriver skimmelsvamp, og måden at forhindre dens udbredelse. Vi vil i løbet af året lægge vores (foreningens) egen beskrivelse på hjemmesiden, der nærmere redegør for, hvor man ved en uheldig indretning, har risiko for at få skimmelsvamp, således at den enkelte får mulighed for at minimere risikoen for problemer. En enkelt ting kan vi dog allerede nu oplyse om, det drejer sig om den automatiske fugt udluftning på badeværelset. Hvis den ikke virker er der risiko for skimmelsvamp. Derfor kontakt viceværten hvis den ikke virker, han reparerer den og det koster ikke den enkelte noget. Det er boligforeningen der betaler. 5

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30 Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere