350 Series. Opsætningsløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "350 Series. Opsætningsløsninger"

Transkript

1 350 Series Opsætningsløsninger Maj Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Meddelelse om udgave Juli 2006 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor bestemmelserne er i modstrid med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE UDGIVELSE "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL. Visse stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse af udtrykkelige eller underforståede garantier ved visse transaktioner. Denne erklæring gælder derfor muligvis ikke for Dem. Denne udgivelse kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Disse ændringer inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer i de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Bemærkninger til denne udgivelser kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruge eller distribuere de oplysninger, De giver, som firmaet ønsker uden nogen forpligtelser over for Dem. De kan få flere eksemplarer af udgivelserne til dette produkt ved at besøge Lexmarks websted på Henvisninger i denne udgivelse til produkter, programmer eller tjenester indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor denne driver forretning. Ingen henvisninger til et produkt, program eller tjeneste har til formål at erklære eller antyde, at kun det pågældende produkt, program eller tjeneste kan bruges. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester, der ikke overtræder nogen eksisterende immaterialrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og bekræftelse af driften sammen med andre produkter, programmer eller tjenester end dem, der udtrykkeligt er angivet af producenten, er brugerens ansvar Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. RETTIGHEDER FOR DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER Denne software og al tilhørende dokumentation under denne aftale er kommerciel computersoftware og -dokumentation, der udelukkende er udviklet for private midler.

3 Installationsløsninger Denne vejledning indeholder oplysninger om: "Sikkerhedsoplysninger" på side 3 "Sådan finder du oplysninger om printeren" på side 3 "Brug af kontrolpanelets menuer" på side 6 "Fejlfinding ved opsætning" på side 10 "Fjernelse og geninstallation af softwaren" på side 12 Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning. Sæt netledningen i en stikkontakt, der er lettilgængelig og placeret i nærheden af produktet. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at overholde strenge globale sikkerhedsstandarder for brug sammen med specifikke Lexmark-komponenter. Delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid indlysende. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. FORSIGTIG! STØDFARE: Du skal ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordenvejr. Sådan finder du oplysninger om printeren Installationsark Beskrivelse Installationsarket indeholder vejledning til installation af hardware og software. Sådan finder du det Du kan finde dette dokument sammen med printeren eller på Lexmarks websted på 3

4 Hæftet Introduktion eller Installationsløsninger Beskrivelse Sådan finder du det Hæftet Introduktion indeholder vejledning til installation af hardware og software (for Windows-operativsystemer) samt grundlæggende vejledning til brug af printeren. Bemærk! Hvis printeren understøtter Macintoshoperativsystemer, skal du se hjælpen til Mac: 1 Dobbeltklik på mappen Lexmark 350 Series i Stifinder. 2 Dobbeltklik på printerikonet Hjælp. Hæftet Installationsløsninger indeholder oplysninger om, hvordan du løser problemer ved installation af printeren. Bemærk! Disse dokumenter leveres ikke med alle printere. Hvis du ikke har modtaget hæftet Introduktion eller hæftet Installationsløsninger, skal du i stedet se brugervejledningen. Du kan finde dette dokument sammen med printeren eller på Lexmarks websted på Brugervejledning Beskrivelse Brugervejledningen indeholder oplysninger om brug af printeren samt andre oplysninger, f.eks.: Brug af softwaren (for Windows-operativsystemer) Ilægning af papir Udskrivning Arbejde med fotos Scanning (hvis dette understøttes af printeren) Kopiering (hvis dette understøttes af printeren) Faxning (hvis dette understøttes af printeren) Vedligeholdelse af printeren Tilslutning af printeren til et netværk (hvis dette understøttes af printeren) Fejlfinding af problemer med udskrivning, kopiering, scanning, faxning, papirstop og forkert indføring Bemærk! Hvis printeren understøtter Macintoshoperativsystemer, skal du se hjælpen til Mac: 1 Dobbeltklik på mappen Lexmark 350 Series i Stifinder. 2 Dobbeltklik på printerikonet Hjælp. Sådan finder du det Når du installerer printersoftwaren, installeres brugervejledningen også. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Klik på Brugervejledning. Hvis linket til brugervejledningen ikke findes på skrivebordet, skal du gøre følgende: 1 Indsæt cd'en. Installationsvinduet vises. Bemærk! Klik om nødvendigt på Start Kør, og indtast derefter D:\setup, hvor D er bogstavet for cdrom-drevet. 2 Klik på Vis brugervejledning (inklusive fejlfinding ved installation). 3 Klik på Ja. Der vises et ikon for brugervejledningen på skrivebordet, og brugervejledningen vises på skærmen. Du kan også finde dette dokument på Lexmarks websted på 4

5 Hjælp Beskrivelse Hjælpen indeholder vejledning til brug af softwaren, hvis printeren er sluttet til en computer. Sådan finder du det I alle Lexmark-programmet kan du klikke på Hjælp, Tip Hjælp eller Hjælp Emner i Hjælp. Lexmark Løsningscenter Beskrivelse Softwaren til Lexmark Løsningscenter findes på cd'en. Den installeres med den øvrige software, hvis printeren er sluttet til en computer. Sådan finder du det Sådan åbnes Lexmark Løsningscenter: 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Vælg Lexmark Løsningscenter. Kundesupport Beskrivelse Sådan finder du det (Nordamerika) Sådan finder du det (resten af verden) Telefonisk support -support Kontakt os på USA: Mandag-fredag ( EST) Lørdag ( EST) Canada: Mandag-fredag ( EST) Lørdag ( EST) Mexico: Mandag-fredag ( EST) Bemærk! Supportnumre og -tider kan ændres uden varsel. Se den trykte garantierklæring, der fulgte med printeren, for at få de senest tilgængelige telefonnumre. Hvis du vil have -support, skal du besøge vores websted: 1 Klik på CUSTOMER SUPPORT. 2 Klik på Technical Support. 3 Vælg printerserie. 4 Vælg printermodel. 5 Klik på Support i området med supportværktøjer. 6 Udfyld formularen, og klik derefter på Submit Request. Telefonnumre og supporttider varierer afhængigt af land eller område. Besøg vores websted på Vælg land eller område, og vælg derefter linket til kundesupport. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark. -support varierer afhængigt af land eller område og er muligvis ikke tilgængeligt i visse tilfælde. Besøg vores websted på Vælg land eller område, og vælg derefter linket til kundesupport. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark. 5

6 Begrænset garanti Beskrivelse Sådan finder du det (USA) Sådan finder du det (resten af verden) Oplysninger om begrænset garanti Lexmark International, Inc. udsteder en begrænset garanti om, at der ikke opstår materielle og håndværksmæssige fejl på denne printer i en periode på 12 måneder fra datoen for det oprindelige køb. Hvis du vil se begrænsningerne og betingelserne i denne begrænsede garanti, skal du finde erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til 1 Klik på CUSTOMER SUPPORT. 2 Klik på Warranty Information. 3 Klik på Inkjet & All-In-One Printers i området med erklæringen om begrænset garanti. 4 Rul gennem websiden for at få vist garantien. Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område. Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter os, så vi kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer Serienummer Købsdato Butik, hvor varen er købt Brug af kontrolpanelets menuer Brug af menuen Vis og vælg 1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Se Indsættelse af et hukommelseskort eller Indsættelse af et flashdrev i kapitlet Tilslutning af fotolagerenheder i brugervejledningen på cd'en for at få yderligere oplysninger. 2 Tryk på eller flere gange, indtil Vis og vælg vises i displayet. 3 Tryk på. 4 Følg vejledningen i displayet. Herfra Vis og vælg Vis udskrift Kan du Vælge et eller flere fotos til visning og/eller udskrivning. Vælge det antal kopier, du vil udskrive. Tryk på for at gå til skærmbilledet med udskriftsvisning. Få vist en udskrift af det eller de fotos, der skal udskrives. Du kan også trykke på for at tilpasse udskriftsindstillingerne, herunder papirstørrelse, fotostørrelse, layout, udskriftskvalitet, papirtype og udskriftsindstillinger for pasfotos. 6

7 Brug af menuen Udskriv fotos Denne menu giver dig mulighed for at vælge en gruppe fotos til udskrivning. 1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Se Indsættelse af et hukommelseskort eller Indsættelse af et flashdrev i kapitlet Tilslutning af fotolagerenheder i brugervejledningen på cd'en for at få yderligere oplysninger. 2 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos vises i displayet. 3 Tryk på. Herfra Udskriv kameravalg Udskriv alle n fotos Udskriv fotos efter dato Kan du Udskrive DPOF-valg (Digital Print Order Format). Denne indstilling vises kun, hvis der findes en gyldig DPOF-fil på hukommelseskortet. Udskrive alle fotos på en hukommelsesenhed. N er det samlede antal billeder, der udskrives. Du kan vælge: Foto/s på papir for at få vist de tilgængelige papirstørrelser. Indeksudskrivning for at udskrive en indeksside med fotos. Kopier pr. foto for at vælge det antal kopier, der skal udskrives af hvert foto. Andre udskriftsindstillinger for at vælge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, udskriftskvalitet og papirtype. Udskrive fotos, der er taget inden for bestemte datoer. Udskriftsområde for fotos Vælge det første og sidste foto i det interval, der skal udskrives. Brug af menuen Overfør Du kan overføre fotos fra et hukommelseskort til et flashdrev eller en computer (hvis printeren er sluttet til en computer). Fotoene på hukommelseskortet bevares. 1 Indsæt et hukommelseskort. Se Indsættelse af et hukommelseskort i kapitlet Tilslutning af fotolagerenheder i brugervejledningen på cd'en for at få yderligere oplysninger. 2 Tryk på eller flere gange, indtil Overfør vises i displayet. 3 Tryk på. 4 Hvis du vil overføre fotos til et USB-flashdrev, skal du indsætte drevet. 5 Tryk på eller for at vælge enten USB-flashdrev eller Computer (hvis printeren er sluttet til en computer). 6 Tryk på. 7 Følg vejledningen i printerdisplayet. Brug af menuen Diasshow Menuen Diasshow giver dig mulighed for at få vist de billeder, der er gemt på et hukommelseskort eller flashdrev. 1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Se Indsættelse af et hukommelseskort eller Indsættelse af et flashdrev i kapitlet Tilslutning af fotolagerenheder i brugervejledningen på cd'en for at få yderligere oplysninger. 2 Tryk på eller flere gange, indtil Diasshow vises i displayet. 3 Tryk på. 7

8 4 Tryk på for at fortsætte. Hvert foto vises i et par sekunder. 5 Hvis du vil flytte til det forrige eller næste foto manuelt, skal du trykke på eller. 6 Du kan bruge følgende knapper: Tryk på for at vælge et eller flere fotos til udskrivning efter diasshowet. Tryk på for at stoppe diasshowet midlertidigt. Tryk på igen for at afbryde diasshowet. Tryk på for at rotere fotoet i displayet Når diasshowet afbrydes, kan du få vist det eller de fotos, du har valgt til udskrivning under diasshowet, ved at trykke på. Brug af menuen Værktøjer 1 Tryk på eller flere gange, indtil Værktøjer vises i displayet. 2 Tryk på. Herfra Kan du Standardindstillinger Vælge: Sprog for at redigere sprogindstillingen. Land for at angive standardstørrelsen på blankt papir og datoformatet, der bruges, hvor du er. Strømbesparer for at angive tidsrummet, før printeren skifter til en lav strømtilstand, hvis den ikke bruges. I strømbesparende tilstand slukkes displayet og baggrundslyset. Tryk på en vilkårlig knap for at føre strøm til printeren igen. Udskriftsindstillinger Vedligeholdelse Bluetooth Vælge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, udskriftskvalitet og papirtype. Vælge: Vis blækniveau for at få vist en grafisk fremstilling af blækniveauet i blækpatronen. Rens blækpatron for at rense blækpatrondyserne. Juster blækpatron for at justere blækpatronen. Udskriv testside for at udskrive en testside. Nulstil standardindstillinger for at nulstille standardindstillingerne til fabriksindstillingerne. Vælge: Aktiver Bluetooth for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-kommunikation. Registreringstilstand for at slå registreringstilstand til eller fra. Enhedsnavn for at få vist enhedsnavnet og UAA-nummeret (Universally Administered Address), der automatisk tildeles den Bluetooth-aktiverede enhed. Enhedsadresse for at få vist den Bluetooth-aktiverede enheds 48-bits adresse. 8

9 Herfra Tilpas Kan du Vælge: Pauseskærm for at slå pauseskærmsfunktionen til efter 30 sekunder, efter et minut eller slå den fra. Udskift pauseskærmfotos for at vælge op til fire fotos, der skal bruges som pauseskærme. Tip for at slå tip til eller fra. Tip er meddelelser i kontrolpanelets display, der giver yderligere oplysninger om den aktuelle indstilling. Brug af menuen Fotoredigeringstilstand Tryk på, mens du får vist et foto, for at åbne menuen Fotoredigeringstilstand. Herfra Lysstyrke Beskær Kan du Justere lysstyrken for et foto. Beskære et foto. Automatisk forbedring Forbedre et foto automatisk. Reduktion af røde øjne Reducere røde øjne forårsaget af lysreflektioner. Farvelægningseffekt Roter Rammer Brug af menuen PictBridge Vælge, om fotoet skal udskrives i sort/hvid, sepia, antik brun eller antik grå. Rotere et foto i trin på 90 grader med eller mod uret. Vælge en stil og farve som ramme til fotoet. Menuen med standardindstillinger for PictBridge giver dig mulighed for at vælge printerindstillinger, hvis der ikke er angivet nogen indstillinger på digitalkameraet i forvejen. Se dokumentationen til kameraet for at foretage kameravalg. 1 Tilslut et PictBridge-aktiveret digitalkamera. 2 Tryk på for at åbne menuen PictBridge. 3 Tryk på eller for at navigere gennem følgende indstillinger: Herfra Papirstørrelse Fotostørrelse Layout Kan du Vælge en papirstørrelse. Vælge en fotostørrelse. Vælge et fotolayout. Udskriftskvalitet Vælge en udskriftskvalitet. Papirtype Vælge en papirtype. 4 Tryk på eller for at foretage et valg. 5 Tryk på for at udskrive. 9

10 Fejlfinding ved opsætning Der vises et forkert sprog i displayet 1 Tryk på for at slukke printeren. 2 Tryk på for at tænde printeren igen. 3 Tryk på. 4 Tryk på. 5 Tryk på for at fortsætte. 6 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede sprog vises i displayet. 7 Tryk på for at gemme valget. Afbryderknappen lyser ikke Kontroller, at du har fjernet netledningen fra printeren og derefter fra stikkontakten. 1 Sæt ledningen helt ind i strømstikket på printeren. 2 Sæt ledningen i en stikkontakt, der har været anvendt af andre elektriske enheder. 3 Tryk på, hvis ikke lyser. Softwaren kan ikke installeres Følgende operativsystemer understøttes: Windows 2000 Windows XP Windows Vista Mac OS X version 10.3 eller nyere LØSNING 1 1 Luk alle åbne programmer. 2 Deaktiver eventuelle antivirusprogrammer. 3 Fjern cd'en med printersoftware fra cd-rom-drevet. 4 Genstart computeren. 10

11 5 Indsæt cd'en med printersoftware igen, når skrivebordet vises. Der oprettes et cd-ikon på skrivebordet. 6 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. LØSNING 2 1 Fjern cd'en med printersoftwaren. 2 Genstart computeren. 3 Annuller alle vinduer, der angiver, at der er fundet ny hardware, når skrivebordet vises. 4 Indsæt cd'en med printersoftwaren igen. 5 Følg vejledningen på computerskærmen. LØSNING 3 1 Kontroller, om der er synlige skader på USB-kablet. 2 Sæt den kvadratiske ende af USB-kablet helt ind i porten på bagsiden af printeren. 3 Sæt den rektangulære ende af USB-kablet helt ind i USB-porten på computeren. USB-porten er markeret med USB-symbolet. LØSNING 4 1 Fjern USB-kablet fra den anden enhed, f.eks. en USB-hub eller en switch-boks. 2 Slut kablet direkte til printeren og computeren. Fotoet udskrives ikke LØSNING 1 Se Fejlmeddelelser i kapitlet Fejlfinding i brugervejledningen på cd'en, hvis der vises en fejlmeddelelse. LØSNING 2 Hvis ikke lyser, skal du se "Afbryderknappen lyser ikke" på side 10. LØSNING 3 Fjern papiret, og læg det i igen. Se Ilægning af papir i kapitlet Ilægning af papir i brugervejledningen på cd'en for at få yderligere oplysninger. LØSNING 4 Kontroller blækniveauet, og installer om nødvendigt en ny blækpatron. Se Installation af blækpatronen i kapitlet Vedligeholdelse af printeren i brugervejledningen på cd'en for at få yderligere oplysninger. 11

12 LØSNING 5 Gør følgende, hvis printeren er sluttet til computeren via en anden enhed: 1 Fjern USB-kablet fra den anden enhed, f.eks. en USB-hub eller en omskifter. 2 Slut kablet direkte til printeren og computeren. LØSNING 6 1 Tryk på for at slukke printeren. 2 Tag netledningen ud af stikkontakten. 3 Tag den anden ende af netledningen ud af printeren. 4 Slut netledningen til printeren igen. 5 Sæt netledningen i stikkontakten igen. 6 Tryk på for at tænde printeren igen. Der kan ikke udskrives fra digitalkameraet ved hjælp af PictBridge LØSNING 1 Aktiver udskrivning ved hjælp af PictBridge på kameraet ved at vælge den korrekte USB-tilstand. Se dokumentationen til digitalkameraet for at få yderligere oplysninger. LØSNING 2 1 Afbryd tilslutningen til kameraet. 2 Slut et PictBridge-aktiveret digitalkamera til PictBridge-porten. Se dokumentationen til digitalkameraet for at finde ud af, om det er PictBridge-aktiveret. LØSNING 3 Brug kun det USB-kabel, der fulgte med kameraet. LØSNING 4 Fjern hukommelseskortet eller flashdrevet fra printeren. Fjernelse og geninstallation af softwaren Hvis printeren ikke fungerer korrekt, eller hvis der vises en kommunikationsfejl, når du vil bruge printeren, skal softwaren muligvis fjernes og geninstalleres. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Vælg Afinstaller. 3 Følg vejledningen på skærmen for at fjerne printersoftwaren. 4 Genstart computeren, inden du geninstallerer printersoftwaren. 12

13 5 Klik på Annuller på alle skærmbilleder, der viser, at der er fundet ny hardware. 6 Indsæt cd'en, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere softwaren igen. 13

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

5400 Series All-In-One (Alt-i-en)

5400 Series All-In-One (Alt-i-en) 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Installationsløsninger Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

3500 Series All-In-One (Alt-i-en)

3500 Series All-In-One (Alt-i-en) 3500 Series All-In-One (Alt-i-en) Introduktion Marts 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

3600-4600 Series Brugervejledning

3600-4600 Series Brugervejledning 3600-4600 Series Brugervejledning November 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...11 Sådan undgår

Læs mere

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X version 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

9300 Series All-In-One (Alt-i-en)

9300 Series All-In-One (Alt-i-en) 9300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Brugervejledning til 4900 Series

Brugervejledning til 4900 Series Brugervejledning til 4900 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Tildeling af adgang

Læs mere

Introduktion til 9500 Series

Introduktion til 9500 Series Introduktion til 9500 Series 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning

Læs mere

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotovejledning Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Marts 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

5400 Series All-In-One (Alt-i-en)

5400 Series All-In-One (Alt-i-en) 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z2400 Series Brugervejledning

Z2400 Series Brugervejledning Z2400 Series Brugervejledning 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Om printeren...10 Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen...10

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

3600-4600 Series Brugervejledning

3600-4600 Series Brugervejledning 3600-4600 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Sådan undgår du

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

2500 Series All-In-One (Alt-i-en)

2500 Series All-In-One (Alt-i-en) 2500 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning December 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com 4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning.

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Lexmark 8300 Series All-In-One

Lexmark 8300 Series All-In-One Lexmark 8300 Series All-In-One Brugervejledning August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med Diamond Design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Brugervejledning Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Brugervejledning Få mere at vide om All-In-One Om softwaren Brug af All-In-One Vedligeholdelse Fejlfinding www.lexmark.com Udgave: Maj 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Impact S300 Series Brugervejledning

Impact S300 Series Brugervejledning Impact S300 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Model(ler): 101, 10E, 11n, 1En Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

350 Series. Brugervejledning

350 Series. Brugervejledning 350 Series Brugervejledning Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Pro700 Series Brugervejledning

Pro700 Series Brugervejledning Pro700 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 101, 10E Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6 Minimering

Læs mere

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar Fra installation til udskrivning Z45 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK PRESTIGE PRO800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

5600-6600 Series Faxvejledning. 2008 www.lexmark.com

5600-6600 Series Faxvejledning. 2008 www.lexmark.com 5600-6600 Series Faxvejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Introduktion...4 Sådan finder du oplysninger om printeren...4 Om printerens dele...6 Om printerens dele...6 Faxindst...8 Sådan klargøres printeren

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

S600 Series Brugervejledning

S600 Series Brugervejledning S600 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Model(ler): W01, WE1 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X1100

Din brugermanual LEXMARK X1100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X1100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 578413 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere