Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4"

Transkript

1 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA m a rts 2013 NR. 1 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN m a r ts 2013 Et godt arbejdsmiljø er godt for bundlinjen Det er velkendt, at et godt arbejdsmiljø fører til lavere sygefravær og mindre personaleomsætning. Medarbejdere, der trives, er mere produktive og genererer mere omsætning, end medarbejdere der mistrives. Der er derfor god fornuft i et godt arbejdsmiljø. Selvom arbejdsmiljøet er bedre på det finansielle arbejdsmarked end mange andre steder, kan der fortsat gøres mere. De mange forandringer og sammenlægninger, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise, har skabt usikkerhed og til tider ramt trivslen på arbejdspladserne. Det gode arbejdsmiljø i den finansielle sektor er ikke kommet af sig selv. Finansielle virksomheder har i mange år prioriteret arbejdsmiljøet højt både det fysiske og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Mange virksomheder har dedikerede programmer målrettet arbejdsmiljøet. Programmer, der både retter sig mod trivslen i dagligdagen og hjælper med at forebygge konsekvenserne af røverier og andre alvorlige hændelser. Adm. dir. Mariane Dissing Det er naturligvis ikke en grund til at stoppe her. Der kan gøres mere. Virksomhederne kan lære af hinandens gode erfaringer. Dette temanummer af FA Magasinet sætter fokus på det store arbejde finanssektoren allerede gør på arbejdsmiljøområdet. Læs bl.a. om, hvordan Danske Bank har skabt en dedikeret lederuddannelse med fokus på arbejdsmiljø. Og læs om hvordan en målrettet indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i Lån & Spar Bank kan aflæses direkte på bundlinjen. Banken fik Arbejdsmiljøprisen for dette initiativ i Tallene taler for sig selv - den finansielle sektor er foran, når det gælder arbejdet for bedre trivsel blandt medarbejderne. Håbet er, at dette temanummer kan hjælpe med til at fastholde sektorens gode position. God læselyst, Mariane Dissing

3 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 3 Vend virksomheden på hovedet uden at kaste trivslen over bord Virksomhedsindsatser overfor det psykiske arbejdsmiljø og trivsel kan understøtte store forandringer i virksomhederne Af Hans Jørgen Steffensen, Danske virksomheder er generelt presset af svære vilkår med lav økonomisk vækst og et højt omkostnings- og afgiftsniveau. Hertil kommer krav fra lovgivere, myndigheder og markedet, der tvinger virksomhederne til at have skarp fokus på at nå resultatmålene. Det kan kræve store eksterne og interne omstillinger, men store forandringer kan koste trivsel og medføre forringet arbejdsmiljø for de ansatte. Det kan fx betyde øget sygefravær og personaleudskiftning samt lavere kvalitet og produktivitet. Det kan ses på bundlinjen. Forskning kan understøtte arbejdsmiljøarbejdet Forskere fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har samlet den foreliggende viden om håndtering af problemstillingen igennem PSYRES-projektet, der står for Psykisk helbred og trivsel i forbindelse med omstruktureringer: Konsekvenser og mekanismer. Forskerne peger bl.a. på, at god kommunikation, involvering af medarbejderne samt støtte og kompetenceudvikling er afgørende for at sikre medarbejdernes trivsel under omstrukturering, hvor medarbejderen er udsat for mere jobusikkerhed. Hjælp på vej til virksomhederne Til foråret udkommer en ny pjece med 22 anbefalinger. Her vil virksomhederne kunne finde inspiration til, hvordan man bedst sikrer det psykiske arbejdsmiljø, når forandringer skal gennemføres. Det er arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, der giver råd til virksomheder og medarbejdere i forbindelse med større forandringer uanset om det er i virksomheden som helhed eller i en enkelt afdeling. De overordnede temaer er: Vær på forkant med forandringerne for at forhindre en negativ effekt på trivsel Inddrag medarbejderne Kommuniker om processen fra først til sidst Sørg for, at den nødvendige støtte og kompetenceudvikling er til stede FA vil informere mere om anbefalingerne, når pjecen er færdig. Folketingets ønske Baggrunden er, at et bredt flertal i Folketinget i 2011 blev enige om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Politikerne bad bl.a. om et idékatalog over metoder og redskaber (herunder APV), som virksomhederne kan bruge til at afdække og afhjælpe psykiske arbejdsmiljøproblemer.

4 4 FA MAGASIN m a r ts 2013 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler Chikane, trusler og fysisk vold er et stigende problem på danske arbejdspladser. Det gælder desværre også i den finansielle sektor Af Hans Jørgen Steffensen, Stadig flere medarbejdere i finanssektoren oplever, at kunder reagerer med chikane, trusler eller direkte vold. Det kan ramme en bankmedarbejder, der giver afslag på et ønske om kredit eller en taksator, som ikke kan godkende kundens liste over stjålne genstande eller erstatningsopgørelse. Vi ser også flere eksempler på, at finansansatte bliver fysisk chikaneret og opsøgt i eget hjem eller udsat for elektronisk chikane, herunder forfulgt med SMS er eller hængt ud på sociale medier, når en kunde er utilfreds. Det er yderst ubehageligt og kan give psykiske eftervirkninger. Kom volden i forkøbet Arbejdsgiverne og de faglige organisationer har i samarbejde i BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet for Finans og Offentlig Kontor & Administration) sat fokus på vold og trusler og ikke mindst på, hvad de enkelte virksomheder selv kan gøre for at komme vold og trusler i forkøbet. De nye materialer omfatter inspirationshæftet Kom volden i forkøbet, film og dialogspillet Tæt på vold. FA har sammen med Finansforbundet og DFL bidraget til materialerne, så de er relevante for ledere og medarbejdere i finansielle virksomheder. Herudover har BAR FOKA i samarbejde med bl.a. Videncenter for Arbejdsmiljø netop holdt en række konferencer med titlen Vold og job, hvor bl.a. banker har bidraget med inspiration til forebyggelsesinitiativer. Finansvirksomhederne forebygger og reagerer Fra den finansielle sektor har Sydbank og Danske Bank bidraget med råd og vejledning om, hvordan man kan forebygge vold og trusler om vold. Sydbank har en stram struktur på håndtering af sager om vold eller trusler. Fx får alle medarbejdere grundig instruktion i, hvordan de kan få hjælp. Når medarbejdere har været udsat for ubehagelige episoder, får de et obligatorisk besøg af bankens psykolog, der bl.a. hjælper med at bearbejde episoden. Endelig vurderer banken grundigt, hvornår en episode skal anmeldes til politiet. Danske Bank har bl.a. fokuseret på at fremme lokale løsninger, der er aftalt med medarbejderne. Det er den lokale ledelses opgave at træne medarbejderne i både konfliktnedtrapning og håndtering af situationer, der eskalerer. Utilfredse kunder kan ikke helt undgås, men med den rette håndtering og god kommunikation kan man ofte forebygge, at situationer udvikler sig til trusler eller direkte vold. Det giver større tryghed på arbejdspladsen.

5 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 5 Arbejdsglæde betaler sig Arbejdsmiljøarbejde kan godt betale sig. Det er Lån og Spar et godt eksempel på. Siden Lån & Spar iværksatte arbejdsmiljøprogrammet Bank i bevægelse har de oplevet en halvering af sygefraværet og en fremgang i selvvurderet produktivitet. I 2012 fik Lån & Spar ArbejdsmiljøPrisen for bedste psykiske arbejdsmiljø. FA har interviewet underdirektør Keld Thornæs for at høre mere om Bank i bevægelse. Af Maria Søndergaard, Underdirektør Keld Thornæs, Lån & Spar Hvorfor Bank i bevægelse? Bank i bevægelse blev introduceret i forlængelse af en strategi om at øge bankens basisindtjening, hvilket indebar, at der blev stillet større krav til medarbejderne. Der var behov for at gøre medarbejderne mere robuste både mentalt og fysisk for at sikre sig, at medarbejderne kunne håndtere det nye pres. I har bl.a. lavet målsætning om, at antal overvægtige medarbejdere (personer med BMI over 25) skal reduceres. Hvordan reagerede medarbejderne på, at I har sat deres sundhed på jeres dagsorden? Medarbejderne har taget godt imod Bank i bevægelse. De synes, det er positivt, at der er fokus på deres helbred. Ordningen er bygget op sådan, at alle inviteres til sundhedscheck, og vi forventer, man deltager. Men vi har ingen krav om, at medarbejderen skal hoppe op på motionscyklen. Udbyttet af samtalerne er ofte, at medarbejderne efterfølgende selv vælger at gennemføre hele undersøgelsen, inkl. blodprøve, konditalstest og så videre. I 2012 vandt I ArbejdsmiljøPrisen og blev nr. 20 i Danmarks bedste arbejdspladser, er I nået i mål? Nej, det er en lang proces. Bare for at tage et eksempel er der fortsat medarbejdere, som har smerte i bl.a. nakke og ryg. Og så lang tid medarbejderne oplever smerter, så er der produktivitetsforbedringer at opnå. Derfor er der stadigvæk gevinster at hente med blot små tiltag, såsom korte aktive pauser. Studier viser, at ca. 5 minutters aktive pauser kan reducere smerte med op til 70 pct. Desuden er det fortsat målet at reducere antal overvægtige medarbejdere og medarbejdere med kondital under middel. Der er også nogle udgifter forbundet med at forbedre arbejdsmiljøet. Har det kunne betale sig? Siden introduktionen af Bank i bevægelse er bl.a. sygefravær halveret fra gennemsnitlig 8 dage om året til 4 dage om året. Derudover har der været andre gevinster såsom produktivitetsforbedringer. Det kan selvfølgelig være svært isoleret set at måle effekten af projektet Bank i bevægelse, men siden introduktion af projektet, er de opnåede forbedringer så store, at selvom det kun er halvdelen, som kan tillægges Bank i bevægelse, så har det stadigvæk godt kunne betale sig.

6 6 FA MAGASIN m a r ts 2013 Er der flere tiltag? I 2012 er Det gode liv blevet introduceret. Det er et kursusforløb, der strækker sig over 2-3 måneder. Medarbejderne får mulighed for at tage stillig til, hvad der er et godt privat- og arbejdsliv for dem. Fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte, kan således hjælpe medarbejderne med at prioritere og øge livsglæden og derigennem forebygge stress. Bank i bevægelse blev igangsat tilbage i 2009, hvor man integrerede mål for medarbejdernes sundhed, trivsel, psykisk- og fysisk arbejdsmiljø i strategiarbejdet. Målene skulle bl.a. opnås ved at benytte Trivselskompasset, som er et dialogværktøj, der udover trivsel indeholde mange andre emner, såsom samarbejde, balance i arbejds- og fritidslivet, opbakning fra ledelsen og fysiske arbejdsforhold. Derudover tilbydes der kostråd og motionstiltag. Til at følge op på målene benyttes bl.a. data fra sundhedstjek koblet med data om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Herved findes sammenhænge mellem områderne. Det kan skabe forståelse for arbejdsmiljøarbejdet samt for at justere og prioritere bankens løbende aktiviteter. Gevinsten er bl.a. en forbedring af medarbejdernes selvvurderede produktivitet, energi, helbredstilstand, sygefravær og kundetilfredshed.

7 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 7 Danske Bank uddanner ledere med fokus på arbejdsmiljø Danske Bank har udviklet en lederuddannelse med fokus på arbejdsmiljø. FAMagasinet har talt med arbejdsmiljøchef Kaj Larssen om konceptet Af Michael Boas Pedersen, Arbejdsmiljøchef Kaj Larssen, Danske Bank Hvorfor har Danske Bank fokus på arbejdsmiljø som en del af lederuddannelsen? Som det sikkert har været tilfældet andre steder, har arbejdsmiljøet gennem de sidste 30 år haft sit eget liv i organisationen. Derfor har arbejdsmiljø ikke været direkte koblet til de dagligdags beslutninger, der tages i virksomheden. Det var lidt ærgerligt, syntes vi. Lederne er jo helt centrale for at skabe de bedst mulige vilkår for medarbejderne. Derfor ville vi gerne have lederne direkte i spil i forhold til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet skulle så at sige, tilbage i basisorganisationen og være et element i den daglige ledelse i afdelingen. Grundfilosofien er, at gode vilkår for medarbejderne kan aflæses på bundlinjen. Vi tror, at et godt arbejdsmiljø vil give øget effektivitet, lavere sygefravær og dermed bedre resultater. Og da lederne er centrale i forhold til at skabe de optimale rammer, er det oplagt at inddrage både fysisk og psykisk arbejdsmiljø direkte i uddannelsen af lederne. Det er ikke meningen, at lederne skal være arbejdsmiljøprofessionelle, men de skal kende vejen til forebyggelse og udvikling af et godt arbejdsmiljø og samtidig til løsning af problemer lokalt. Hvordan organiseres uddannelsen? Danske Bank og Danske Kreds har en samarbejdsaftale omkring arbejdsmiljø. Som en naturlig forlængelse af denne blev det besluttet, at der skulle udarbejdes materiale til uddannelse af vores ledere. Vi fandt ud af, at den obligatoriske (lovpligtige) uddannelse godt nok tilgodeser, hvad der rent lovgivningsmæssigt kræves, men at det langtfra var det, vi ønskede i forholdet til vores ledere. Udgangspunktet skulle derimod tages i de hverdagssituationer, vi kender. Det var ligeledes vigtig for os at få sat holdninger og sund fornuft ind i den forretningsmæssige kontekst, uden at det skulle være på bekostning af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Vi mener, det er lykkedes at forene de to størrelser. Uddannelsen er obligatorisk og vil være en del af den uddannelse, som alle ledere skal gennemgå. Har I kunnet se nogen effekt af tiltaget? Uddannelsen har kun kørt et halvt år, så vores datagrundlag er lidt spinkelt. På nuværende tidspunkt har ca. halvdelen af vores ledere med personaleansvar gennemført uddannelsen. En af de væsentligste effekter af den nye organisering og nye uddannelse er, at der skabes lokalt ejerskab om at forebygge og løse arbejdsmiljøspørgsmål. Dermed er det lykkedes at mobilisere en høj social kapital, der er en forudsætning for at styrke virksomheden i svære tider.

8 8 FA MAGASIN m a r ts 2013 Få arbejdsulykker i finanssektoren Finansvirksomheder er sikre arbejdspladser. Arbejdsulykker er sjældne Af Kirsten Lemming-Christensen, Arbejdstilsynets tal viser, at der i årene blev anmeldt arbejdsulykker i branchen finansiering og forsikring. Det svarer i gennemsnit til 264 anmeldte arbejdsulykker om året flest i 2010, hvor der blev anmeldt 317 ulykker, og færrest i 2011 med 235 anmeldte arbejdsulykker. Én ulykke er én for meget men der er få i finanssektoren Én arbejdsulykke er selvfølgelig én arbejdsulykke for meget. Men antallet af arbejdsulykker i finanssektoren er heldigvis relativt lavt sammenlignet med andre brancher. Når man sætter arbejdsulykkerne i forhold til antallet af beskæftigede, har der været godt 30 arbejdsulykker om året pr medarbejdere i finanssektoren fra 2007 til Så lavt ligger ingen branchearbejdsmiljøråd som helhed. Branchearbejdsmiljørådet for privat kontor og administration, der kommer nærmest, havde i anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede, og branchearbejdsmiljørådet for finans/offentlig kontor og administration (BAR FOKA), som finanssektoren er en del af, havde 215. Herudaf havde finanssektoren altså kun godt 30. Flest forstuvninger I 2011 skete 6 pct. af arbejdsulykkerne indenfor BAR FOKA s område i finansvirksomheder. Der er ikke nogen særskilt opgørelse af skadestyperne i finansvirksomheder, men på BAR FOKA-området som helhed bestod 49 pct. af arbejdsulykkerne i forstuvninger eller lign. og 29 pct. i kategorien Andet eller Uoplyst. Andet dækker bl.a. over chok og psykiske traumer som stress, trusler, mobning og psykisk vold. Anmeldte arbejdsulykker Finans samt offentlig kontor og administration 2011 Knoglebrud Forstuvning mv. 29% 9% Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Forgiftning Andet, uoplyst Kilde: Arbejdstilsynet 1% 5% 1% 6% 49%

9 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 9 AMU kan understøtte bedre arbejdsmiljø Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) tilbyder en bred vifte af kurser inden for arbejdsmiljø, der kan have relevans for sektoren. Kursernes indhold spænder bredt og niveauet i undervisningen ligger fra grunduddannelse til undervisning på et niveau, der matcher akademiuddannelserne Af Súzanne E. Hirsch-Fabricius, Forandringer stiller store krav til både virksomhed og medarbejdere. Det er ofte processer, der skal ske hurtigt og effektivt. Disse omstillinger kan give utryghed for ansatte og stille krav til ledelsen. Det kan afhjælpe mange konflikter og megen usikkerhed at tænke uddannelse og kurser om arbejdsmiljø ind i sådanne situationer. Under arbejdsmarkedsuddannelsessystemet ligger der en hel række kurser, der kan understøtte fx medarbejdernes forandringsparathed og deres arbejdsmetoder. Der er også kurser, der handler om stresshåndtering og arbejde i teams. AMU-kurser er relativ billige og udbydes mange steder i Danmark. AMU-udbuddene spænder vidt. Fx kurser om ergonomi og kontakt med kunder, der er pressede og reagerer derefter. Desuden findes der kurser i konflikthåndtering, for fx både medarbejderen i Front Office/Call Center og vagten i virksomheden. Eksempler på AMU-kurser: Lederens værktøjer til forebyggelse af stress Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job HR-støtte til forebyggelse af konflikter Medarbejderinvolvering i ledelse Forandringsparathed Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Etablering af selvstyrende grupper Kommunikation i teams Konflikthåndtering for både leder og ansatte. Kontakt Súzanne E. Hirsch-Fabricius, hvis der ønskes yderligere informationer om AMU-kurserne.

10 10 FA MAGASIN m a r ts 2013 Kortere lunte i sager om psykisk arbejdsmiljø Det er ikke en aprilsnar, når Arbejdstilsynet fra 1. april 2013 vil kunne skride ind straks, hvis en virksomhed ikke har orden i det psykiske arbejdsmiljø Af Hans Jørgen Steffensen, Den 1. april i år træder en ny bekendtgørelse om Arbejdstilsynets indsats overfor psykisk arbejdsmiljø i kraft. Bekendtgørelsen, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ventes at underskrive i marts, vil forkorte Arbejdstilsynets reaktionstid i sager om psykisk arbejdsmiljø. Baggrunden er, at ministeren i sommer krævede det psykiske arbejdsmiljø forbedret og ligestillet med det fysiske. Det skal bl.a. ske ved, at Arbejdstilsynet hurtigere kommer med afgørelser og vejledning som det kendes fra virksomheder, der har problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Et lovforslag, som for tiden behandles i Folketinget, præciserer desuden, at arbejdsmiljøloven også omfatter psykisk arbejdsmiljø. Også den ændring træder i kraft 1. april Nye regler ændrer ikke afgrænsningen af psykisk arbejdsmiljø Tilsynets nye reaktionsmåde ændrer ikke balancen mellem den del af det psykiske arbejdsmiljø, der ligger indenfor ledelse og samarbejde, og den del, som er underlagt Arbejdstilsynets kompetence. Der ændres heller ikke i de måder, som virksomheder kan organisere det interne arbejdsmiljøarbejde på. Men virksomheder med problemer kan se frem til, at de ikke længere får respit til selv at løse egne problemer. Fremover kan Arbejdstilsynet, når de fornødne oplysninger er indhentet, hurtigt træffe afgørelse om virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøloven og fastsætte en frist til at løse problemet. Nogle virksomheder vil endvidere kunne få et rådgivningspåbud, dvs. at virksomheden får påbud om at antage (og betale for) en særligt autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der har viden indenfor psykisk arbejdsmiljø. Virksomhederne vil hurtigere kunne klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, hvis de er uenige i en afgørelse. Ikke automatiske rådgivningspåbud Netop udsigten til flere rådgivningspåbud indenfor psykisk arbejdsmiljø har trukket arbejdsgiversiden på banen. I forslaget til nye regler er det nu fastslået, at virksomheder som udgangspunkt ikke får et automatisk rådgivningspåbud, når de har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det kræver en konkret vurdering. Kun i tilfælde, hvor tilsynet afgiver påbud om psykisk arbejdsmiljø, der vedrører mobning (fx seksuel chikane), skal tilsynet automatisk afgive rådgivningspåbud. Ingen ændringer på forsikringsområdet Overordnet set er det psykiske arbejdsmiljø i de finansielle virksomheder i orden. Arbejdstilsynets nye afgørelseskompetence på det psykiske arbejdsmiljø får dog betydning for FA s medlemsvirksomheder på finansområdet, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er i orden.

11 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 11 Derimod gælder det ikke for forsikringsområdet. Her har FA og DFL en aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som betyder, at kravene til det psykiske arbejdsmiljø skal håndhæves gennem det fagretlige system. Det betyder, at forsikringsselskaber, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, ikke skal vente på, at Arbejdstilsynet dukker op. Her er det op til virksomhedens ledelse og medarbejderrepræsentanter sammen at få løst problemet og de kan gå i gang med det samme. Lykkes det ikke, skal FA og DFL sammen forsøge at løse sagen. Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - PS pantebrevsselskabet A/S pr. 1. juli Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S pr. 1. december LeasePlan Danmark A/S pr. 27. februar 2013 (genindmeldelse, jf. nedenfor) Udmeldelser - Coface Norden Services A/S pr. 31. december Nykredit Forsikring pr. 31. december DiBa Forsikring A/S pr. 31. december Nordisk Finans IT P/S pr. 31. december LeasePlan Danmark A/S pr. 31. december Boddum-Udby Sparekasse pr. 31. januar Fusioneret med Sparekassen Thy. - Vinderup Bank pr. 31. marts Fusioneret med Salling Bank. Navneændringer - Coface Finans A/S til Midt Factoring A/S. Pr. 31. marts 2013 har FA 196 medlemmer. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere, idet der dog ikke er medarbejderantal for den senest optagne virksomhed. Nyt fra sekretariatet Pr. 28. februar 2013 er juridisk konsulent Finn Jeppesen Kemp fratrådt i FA.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Året der gik i finans

Året der gik i finans Året der gik i finans Det forgangne beretningsår har været præget af overenskomstforhandlingerne. Forhandlingerne på forsikringsområdet gik planmæssigt og blev afsluttet uden den store dramatik. Men på

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

grafisk bar Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen publikationer? Prøv quizzen! 14. nummer juni 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen publikationer? Prøv quizzen! 14. nummer juni 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 14. nummer juni 2009 Stil dig ikke ud på sidelinien! Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen Trykkeriet Scanprint: Vi vil have den

Læs mere

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

grafisk bar 18. nummer juni 2010 1

grafisk bar 18. nummer juni 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 18. nummer juni 2010 På Nordjyske Medier taler man om trivsel Tag en uddannelse i UV-farver og - lakker IPEX - Nye arbejdsmiljørigtige maskiner

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere