Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4"

Transkript

1 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA m a rts 2013 NR. 1 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN m a r ts 2013 Et godt arbejdsmiljø er godt for bundlinjen Det er velkendt, at et godt arbejdsmiljø fører til lavere sygefravær og mindre personaleomsætning. Medarbejdere, der trives, er mere produktive og genererer mere omsætning, end medarbejdere der mistrives. Der er derfor god fornuft i et godt arbejdsmiljø. Selvom arbejdsmiljøet er bedre på det finansielle arbejdsmarked end mange andre steder, kan der fortsat gøres mere. De mange forandringer og sammenlægninger, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise, har skabt usikkerhed og til tider ramt trivslen på arbejdspladserne. Det gode arbejdsmiljø i den finansielle sektor er ikke kommet af sig selv. Finansielle virksomheder har i mange år prioriteret arbejdsmiljøet højt både det fysiske og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Mange virksomheder har dedikerede programmer målrettet arbejdsmiljøet. Programmer, der både retter sig mod trivslen i dagligdagen og hjælper med at forebygge konsekvenserne af røverier og andre alvorlige hændelser. Adm. dir. Mariane Dissing Det er naturligvis ikke en grund til at stoppe her. Der kan gøres mere. Virksomhederne kan lære af hinandens gode erfaringer. Dette temanummer af FA Magasinet sætter fokus på det store arbejde finanssektoren allerede gør på arbejdsmiljøområdet. Læs bl.a. om, hvordan Danske Bank har skabt en dedikeret lederuddannelse med fokus på arbejdsmiljø. Og læs om hvordan en målrettet indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i Lån & Spar Bank kan aflæses direkte på bundlinjen. Banken fik Arbejdsmiljøprisen for dette initiativ i Tallene taler for sig selv - den finansielle sektor er foran, når det gælder arbejdet for bedre trivsel blandt medarbejderne. Håbet er, at dette temanummer kan hjælpe med til at fastholde sektorens gode position. God læselyst, Mariane Dissing

3 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 3 Vend virksomheden på hovedet uden at kaste trivslen over bord Virksomhedsindsatser overfor det psykiske arbejdsmiljø og trivsel kan understøtte store forandringer i virksomhederne Af Hans Jørgen Steffensen, Danske virksomheder er generelt presset af svære vilkår med lav økonomisk vækst og et højt omkostnings- og afgiftsniveau. Hertil kommer krav fra lovgivere, myndigheder og markedet, der tvinger virksomhederne til at have skarp fokus på at nå resultatmålene. Det kan kræve store eksterne og interne omstillinger, men store forandringer kan koste trivsel og medføre forringet arbejdsmiljø for de ansatte. Det kan fx betyde øget sygefravær og personaleudskiftning samt lavere kvalitet og produktivitet. Det kan ses på bundlinjen. Forskning kan understøtte arbejdsmiljøarbejdet Forskere fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har samlet den foreliggende viden om håndtering af problemstillingen igennem PSYRES-projektet, der står for Psykisk helbred og trivsel i forbindelse med omstruktureringer: Konsekvenser og mekanismer. Forskerne peger bl.a. på, at god kommunikation, involvering af medarbejderne samt støtte og kompetenceudvikling er afgørende for at sikre medarbejdernes trivsel under omstrukturering, hvor medarbejderen er udsat for mere jobusikkerhed. Hjælp på vej til virksomhederne Til foråret udkommer en ny pjece med 22 anbefalinger. Her vil virksomhederne kunne finde inspiration til, hvordan man bedst sikrer det psykiske arbejdsmiljø, når forandringer skal gennemføres. Det er arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, der giver råd til virksomheder og medarbejdere i forbindelse med større forandringer uanset om det er i virksomheden som helhed eller i en enkelt afdeling. De overordnede temaer er: Vær på forkant med forandringerne for at forhindre en negativ effekt på trivsel Inddrag medarbejderne Kommuniker om processen fra først til sidst Sørg for, at den nødvendige støtte og kompetenceudvikling er til stede FA vil informere mere om anbefalingerne, når pjecen er færdig. Folketingets ønske Baggrunden er, at et bredt flertal i Folketinget i 2011 blev enige om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Politikerne bad bl.a. om et idékatalog over metoder og redskaber (herunder APV), som virksomhederne kan bruge til at afdække og afhjælpe psykiske arbejdsmiljøproblemer.

4 4 FA MAGASIN m a r ts 2013 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler Chikane, trusler og fysisk vold er et stigende problem på danske arbejdspladser. Det gælder desværre også i den finansielle sektor Af Hans Jørgen Steffensen, Stadig flere medarbejdere i finanssektoren oplever, at kunder reagerer med chikane, trusler eller direkte vold. Det kan ramme en bankmedarbejder, der giver afslag på et ønske om kredit eller en taksator, som ikke kan godkende kundens liste over stjålne genstande eller erstatningsopgørelse. Vi ser også flere eksempler på, at finansansatte bliver fysisk chikaneret og opsøgt i eget hjem eller udsat for elektronisk chikane, herunder forfulgt med SMS er eller hængt ud på sociale medier, når en kunde er utilfreds. Det er yderst ubehageligt og kan give psykiske eftervirkninger. Kom volden i forkøbet Arbejdsgiverne og de faglige organisationer har i samarbejde i BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet for Finans og Offentlig Kontor & Administration) sat fokus på vold og trusler og ikke mindst på, hvad de enkelte virksomheder selv kan gøre for at komme vold og trusler i forkøbet. De nye materialer omfatter inspirationshæftet Kom volden i forkøbet, film og dialogspillet Tæt på vold. FA har sammen med Finansforbundet og DFL bidraget til materialerne, så de er relevante for ledere og medarbejdere i finansielle virksomheder. Herudover har BAR FOKA i samarbejde med bl.a. Videncenter for Arbejdsmiljø netop holdt en række konferencer med titlen Vold og job, hvor bl.a. banker har bidraget med inspiration til forebyggelsesinitiativer. Finansvirksomhederne forebygger og reagerer Fra den finansielle sektor har Sydbank og Danske Bank bidraget med råd og vejledning om, hvordan man kan forebygge vold og trusler om vold. Sydbank har en stram struktur på håndtering af sager om vold eller trusler. Fx får alle medarbejdere grundig instruktion i, hvordan de kan få hjælp. Når medarbejdere har været udsat for ubehagelige episoder, får de et obligatorisk besøg af bankens psykolog, der bl.a. hjælper med at bearbejde episoden. Endelig vurderer banken grundigt, hvornår en episode skal anmeldes til politiet. Danske Bank har bl.a. fokuseret på at fremme lokale løsninger, der er aftalt med medarbejderne. Det er den lokale ledelses opgave at træne medarbejderne i både konfliktnedtrapning og håndtering af situationer, der eskalerer. Utilfredse kunder kan ikke helt undgås, men med den rette håndtering og god kommunikation kan man ofte forebygge, at situationer udvikler sig til trusler eller direkte vold. Det giver større tryghed på arbejdspladsen.

5 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 5 Arbejdsglæde betaler sig Arbejdsmiljøarbejde kan godt betale sig. Det er Lån og Spar et godt eksempel på. Siden Lån & Spar iværksatte arbejdsmiljøprogrammet Bank i bevægelse har de oplevet en halvering af sygefraværet og en fremgang i selvvurderet produktivitet. I 2012 fik Lån & Spar ArbejdsmiljøPrisen for bedste psykiske arbejdsmiljø. FA har interviewet underdirektør Keld Thornæs for at høre mere om Bank i bevægelse. Af Maria Søndergaard, Underdirektør Keld Thornæs, Lån & Spar Hvorfor Bank i bevægelse? Bank i bevægelse blev introduceret i forlængelse af en strategi om at øge bankens basisindtjening, hvilket indebar, at der blev stillet større krav til medarbejderne. Der var behov for at gøre medarbejderne mere robuste både mentalt og fysisk for at sikre sig, at medarbejderne kunne håndtere det nye pres. I har bl.a. lavet målsætning om, at antal overvægtige medarbejdere (personer med BMI over 25) skal reduceres. Hvordan reagerede medarbejderne på, at I har sat deres sundhed på jeres dagsorden? Medarbejderne har taget godt imod Bank i bevægelse. De synes, det er positivt, at der er fokus på deres helbred. Ordningen er bygget op sådan, at alle inviteres til sundhedscheck, og vi forventer, man deltager. Men vi har ingen krav om, at medarbejderen skal hoppe op på motionscyklen. Udbyttet af samtalerne er ofte, at medarbejderne efterfølgende selv vælger at gennemføre hele undersøgelsen, inkl. blodprøve, konditalstest og så videre. I 2012 vandt I ArbejdsmiljøPrisen og blev nr. 20 i Danmarks bedste arbejdspladser, er I nået i mål? Nej, det er en lang proces. Bare for at tage et eksempel er der fortsat medarbejdere, som har smerte i bl.a. nakke og ryg. Og så lang tid medarbejderne oplever smerter, så er der produktivitetsforbedringer at opnå. Derfor er der stadigvæk gevinster at hente med blot små tiltag, såsom korte aktive pauser. Studier viser, at ca. 5 minutters aktive pauser kan reducere smerte med op til 70 pct. Desuden er det fortsat målet at reducere antal overvægtige medarbejdere og medarbejdere med kondital under middel. Der er også nogle udgifter forbundet med at forbedre arbejdsmiljøet. Har det kunne betale sig? Siden introduktionen af Bank i bevægelse er bl.a. sygefravær halveret fra gennemsnitlig 8 dage om året til 4 dage om året. Derudover har der været andre gevinster såsom produktivitetsforbedringer. Det kan selvfølgelig være svært isoleret set at måle effekten af projektet Bank i bevægelse, men siden introduktion af projektet, er de opnåede forbedringer så store, at selvom det kun er halvdelen, som kan tillægges Bank i bevægelse, så har det stadigvæk godt kunne betale sig.

6 6 FA MAGASIN m a r ts 2013 Er der flere tiltag? I 2012 er Det gode liv blevet introduceret. Det er et kursusforløb, der strækker sig over 2-3 måneder. Medarbejderne får mulighed for at tage stillig til, hvad der er et godt privat- og arbejdsliv for dem. Fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte, kan således hjælpe medarbejderne med at prioritere og øge livsglæden og derigennem forebygge stress. Bank i bevægelse blev igangsat tilbage i 2009, hvor man integrerede mål for medarbejdernes sundhed, trivsel, psykisk- og fysisk arbejdsmiljø i strategiarbejdet. Målene skulle bl.a. opnås ved at benytte Trivselskompasset, som er et dialogværktøj, der udover trivsel indeholde mange andre emner, såsom samarbejde, balance i arbejds- og fritidslivet, opbakning fra ledelsen og fysiske arbejdsforhold. Derudover tilbydes der kostråd og motionstiltag. Til at følge op på målene benyttes bl.a. data fra sundhedstjek koblet med data om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Herved findes sammenhænge mellem områderne. Det kan skabe forståelse for arbejdsmiljøarbejdet samt for at justere og prioritere bankens løbende aktiviteter. Gevinsten er bl.a. en forbedring af medarbejdernes selvvurderede produktivitet, energi, helbredstilstand, sygefravær og kundetilfredshed.

7 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 7 Danske Bank uddanner ledere med fokus på arbejdsmiljø Danske Bank har udviklet en lederuddannelse med fokus på arbejdsmiljø. FAMagasinet har talt med arbejdsmiljøchef Kaj Larssen om konceptet Af Michael Boas Pedersen, Arbejdsmiljøchef Kaj Larssen, Danske Bank Hvorfor har Danske Bank fokus på arbejdsmiljø som en del af lederuddannelsen? Som det sikkert har været tilfældet andre steder, har arbejdsmiljøet gennem de sidste 30 år haft sit eget liv i organisationen. Derfor har arbejdsmiljø ikke været direkte koblet til de dagligdags beslutninger, der tages i virksomheden. Det var lidt ærgerligt, syntes vi. Lederne er jo helt centrale for at skabe de bedst mulige vilkår for medarbejderne. Derfor ville vi gerne have lederne direkte i spil i forhold til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet skulle så at sige, tilbage i basisorganisationen og være et element i den daglige ledelse i afdelingen. Grundfilosofien er, at gode vilkår for medarbejderne kan aflæses på bundlinjen. Vi tror, at et godt arbejdsmiljø vil give øget effektivitet, lavere sygefravær og dermed bedre resultater. Og da lederne er centrale i forhold til at skabe de optimale rammer, er det oplagt at inddrage både fysisk og psykisk arbejdsmiljø direkte i uddannelsen af lederne. Det er ikke meningen, at lederne skal være arbejdsmiljøprofessionelle, men de skal kende vejen til forebyggelse og udvikling af et godt arbejdsmiljø og samtidig til løsning af problemer lokalt. Hvordan organiseres uddannelsen? Danske Bank og Danske Kreds har en samarbejdsaftale omkring arbejdsmiljø. Som en naturlig forlængelse af denne blev det besluttet, at der skulle udarbejdes materiale til uddannelse af vores ledere. Vi fandt ud af, at den obligatoriske (lovpligtige) uddannelse godt nok tilgodeser, hvad der rent lovgivningsmæssigt kræves, men at det langtfra var det, vi ønskede i forholdet til vores ledere. Udgangspunktet skulle derimod tages i de hverdagssituationer, vi kender. Det var ligeledes vigtig for os at få sat holdninger og sund fornuft ind i den forretningsmæssige kontekst, uden at det skulle være på bekostning af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Vi mener, det er lykkedes at forene de to størrelser. Uddannelsen er obligatorisk og vil være en del af den uddannelse, som alle ledere skal gennemgå. Har I kunnet se nogen effekt af tiltaget? Uddannelsen har kun kørt et halvt år, så vores datagrundlag er lidt spinkelt. På nuværende tidspunkt har ca. halvdelen af vores ledere med personaleansvar gennemført uddannelsen. En af de væsentligste effekter af den nye organisering og nye uddannelse er, at der skabes lokalt ejerskab om at forebygge og løse arbejdsmiljøspørgsmål. Dermed er det lykkedes at mobilisere en høj social kapital, der er en forudsætning for at styrke virksomheden i svære tider.

8 8 FA MAGASIN m a r ts 2013 Få arbejdsulykker i finanssektoren Finansvirksomheder er sikre arbejdspladser. Arbejdsulykker er sjældne Af Kirsten Lemming-Christensen, Arbejdstilsynets tal viser, at der i årene blev anmeldt arbejdsulykker i branchen finansiering og forsikring. Det svarer i gennemsnit til 264 anmeldte arbejdsulykker om året flest i 2010, hvor der blev anmeldt 317 ulykker, og færrest i 2011 med 235 anmeldte arbejdsulykker. Én ulykke er én for meget men der er få i finanssektoren Én arbejdsulykke er selvfølgelig én arbejdsulykke for meget. Men antallet af arbejdsulykker i finanssektoren er heldigvis relativt lavt sammenlignet med andre brancher. Når man sætter arbejdsulykkerne i forhold til antallet af beskæftigede, har der været godt 30 arbejdsulykker om året pr medarbejdere i finanssektoren fra 2007 til Så lavt ligger ingen branchearbejdsmiljøråd som helhed. Branchearbejdsmiljørådet for privat kontor og administration, der kommer nærmest, havde i anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede, og branchearbejdsmiljørådet for finans/offentlig kontor og administration (BAR FOKA), som finanssektoren er en del af, havde 215. Herudaf havde finanssektoren altså kun godt 30. Flest forstuvninger I 2011 skete 6 pct. af arbejdsulykkerne indenfor BAR FOKA s område i finansvirksomheder. Der er ikke nogen særskilt opgørelse af skadestyperne i finansvirksomheder, men på BAR FOKA-området som helhed bestod 49 pct. af arbejdsulykkerne i forstuvninger eller lign. og 29 pct. i kategorien Andet eller Uoplyst. Andet dækker bl.a. over chok og psykiske traumer som stress, trusler, mobning og psykisk vold. Anmeldte arbejdsulykker Finans samt offentlig kontor og administration 2011 Knoglebrud Forstuvning mv. 29% 9% Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Forgiftning Andet, uoplyst Kilde: Arbejdstilsynet 1% 5% 1% 6% 49%

9 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 9 AMU kan understøtte bedre arbejdsmiljø Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) tilbyder en bred vifte af kurser inden for arbejdsmiljø, der kan have relevans for sektoren. Kursernes indhold spænder bredt og niveauet i undervisningen ligger fra grunduddannelse til undervisning på et niveau, der matcher akademiuddannelserne Af Súzanne E. Hirsch-Fabricius, Forandringer stiller store krav til både virksomhed og medarbejdere. Det er ofte processer, der skal ske hurtigt og effektivt. Disse omstillinger kan give utryghed for ansatte og stille krav til ledelsen. Det kan afhjælpe mange konflikter og megen usikkerhed at tænke uddannelse og kurser om arbejdsmiljø ind i sådanne situationer. Under arbejdsmarkedsuddannelsessystemet ligger der en hel række kurser, der kan understøtte fx medarbejdernes forandringsparathed og deres arbejdsmetoder. Der er også kurser, der handler om stresshåndtering og arbejde i teams. AMU-kurser er relativ billige og udbydes mange steder i Danmark. AMU-udbuddene spænder vidt. Fx kurser om ergonomi og kontakt med kunder, der er pressede og reagerer derefter. Desuden findes der kurser i konflikthåndtering, for fx både medarbejderen i Front Office/Call Center og vagten i virksomheden. Eksempler på AMU-kurser: Lederens værktøjer til forebyggelse af stress Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job HR-støtte til forebyggelse af konflikter Medarbejderinvolvering i ledelse Forandringsparathed Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Etablering af selvstyrende grupper Kommunikation i teams Konflikthåndtering for både leder og ansatte. Kontakt Súzanne E. Hirsch-Fabricius, hvis der ønskes yderligere informationer om AMU-kurserne.

10 10 FA MAGASIN m a r ts 2013 Kortere lunte i sager om psykisk arbejdsmiljø Det er ikke en aprilsnar, når Arbejdstilsynet fra 1. april 2013 vil kunne skride ind straks, hvis en virksomhed ikke har orden i det psykiske arbejdsmiljø Af Hans Jørgen Steffensen, Den 1. april i år træder en ny bekendtgørelse om Arbejdstilsynets indsats overfor psykisk arbejdsmiljø i kraft. Bekendtgørelsen, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ventes at underskrive i marts, vil forkorte Arbejdstilsynets reaktionstid i sager om psykisk arbejdsmiljø. Baggrunden er, at ministeren i sommer krævede det psykiske arbejdsmiljø forbedret og ligestillet med det fysiske. Det skal bl.a. ske ved, at Arbejdstilsynet hurtigere kommer med afgørelser og vejledning som det kendes fra virksomheder, der har problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Et lovforslag, som for tiden behandles i Folketinget, præciserer desuden, at arbejdsmiljøloven også omfatter psykisk arbejdsmiljø. Også den ændring træder i kraft 1. april Nye regler ændrer ikke afgrænsningen af psykisk arbejdsmiljø Tilsynets nye reaktionsmåde ændrer ikke balancen mellem den del af det psykiske arbejdsmiljø, der ligger indenfor ledelse og samarbejde, og den del, som er underlagt Arbejdstilsynets kompetence. Der ændres heller ikke i de måder, som virksomheder kan organisere det interne arbejdsmiljøarbejde på. Men virksomheder med problemer kan se frem til, at de ikke længere får respit til selv at løse egne problemer. Fremover kan Arbejdstilsynet, når de fornødne oplysninger er indhentet, hurtigt træffe afgørelse om virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøloven og fastsætte en frist til at løse problemet. Nogle virksomheder vil endvidere kunne få et rådgivningspåbud, dvs. at virksomheden får påbud om at antage (og betale for) en særligt autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der har viden indenfor psykisk arbejdsmiljø. Virksomhederne vil hurtigere kunne klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, hvis de er uenige i en afgørelse. Ikke automatiske rådgivningspåbud Netop udsigten til flere rådgivningspåbud indenfor psykisk arbejdsmiljø har trukket arbejdsgiversiden på banen. I forslaget til nye regler er det nu fastslået, at virksomheder som udgangspunkt ikke får et automatisk rådgivningspåbud, når de har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det kræver en konkret vurdering. Kun i tilfælde, hvor tilsynet afgiver påbud om psykisk arbejdsmiljø, der vedrører mobning (fx seksuel chikane), skal tilsynet automatisk afgive rådgivningspåbud. Ingen ændringer på forsikringsområdet Overordnet set er det psykiske arbejdsmiljø i de finansielle virksomheder i orden. Arbejdstilsynets nye afgørelseskompetence på det psykiske arbejdsmiljø får dog betydning for FA s medlemsvirksomheder på finansområdet, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er i orden.

11 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 11 Derimod gælder det ikke for forsikringsområdet. Her har FA og DFL en aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som betyder, at kravene til det psykiske arbejdsmiljø skal håndhæves gennem det fagretlige system. Det betyder, at forsikringsselskaber, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, ikke skal vente på, at Arbejdstilsynet dukker op. Her er det op til virksomhedens ledelse og medarbejderrepræsentanter sammen at få løst problemet og de kan gå i gang med det samme. Lykkes det ikke, skal FA og DFL sammen forsøge at løse sagen. Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - PS pantebrevsselskabet A/S pr. 1. juli Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S pr. 1. december LeasePlan Danmark A/S pr. 27. februar 2013 (genindmeldelse, jf. nedenfor) Udmeldelser - Coface Norden Services A/S pr. 31. december Nykredit Forsikring pr. 31. december DiBa Forsikring A/S pr. 31. december Nordisk Finans IT P/S pr. 31. december LeasePlan Danmark A/S pr. 31. december Boddum-Udby Sparekasse pr. 31. januar Fusioneret med Sparekassen Thy. - Vinderup Bank pr. 31. marts Fusioneret med Salling Bank. Navneændringer - Coface Finans A/S til Midt Factoring A/S. Pr. 31. marts 2013 har FA 196 medlemmer. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere, idet der dog ikke er medarbejderantal for den senest optagne virksomhed. Nyt fra sekretariatet Pr. 28. februar 2013 er juridisk konsulent Finn Jeppesen Kemp fratrådt i FA.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011 Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen Der er en historie om Einstein, som jeg synes passer til lejligheden. Han havde engang, da han var professor på Princeton University afleveret nogle opgaver til

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Februar 2015 BERETNING OM TILSYN MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

NOVEMBER 2014. NR. 4. ISSN 1902-1992 TEMANUMMER. Arbejdsmiljø

NOVEMBER 2014. NR. 4. ISSN 1902-1992 TEMANUMMER. Arbejdsmiljø NU NOVEMBER 2014. NR. 4. ISSN 1902-1992 TEMANUMMER Arbejdsmiljø Mariane Dissing, adm. dir. FA Vi er hinandens arbejdsmiljø Ingen kan være uenig i, at et godt arbejdsmiljø og god trivsel giver mere tilfredse

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere