Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4"

Transkript

1 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA m a rts 2013 NR. 1 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN m a r ts 2013 Et godt arbejdsmiljø er godt for bundlinjen Det er velkendt, at et godt arbejdsmiljø fører til lavere sygefravær og mindre personaleomsætning. Medarbejdere, der trives, er mere produktive og genererer mere omsætning, end medarbejdere der mistrives. Der er derfor god fornuft i et godt arbejdsmiljø. Selvom arbejdsmiljøet er bedre på det finansielle arbejdsmarked end mange andre steder, kan der fortsat gøres mere. De mange forandringer og sammenlægninger, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise, har skabt usikkerhed og til tider ramt trivslen på arbejdspladserne. Det gode arbejdsmiljø i den finansielle sektor er ikke kommet af sig selv. Finansielle virksomheder har i mange år prioriteret arbejdsmiljøet højt både det fysiske og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Mange virksomheder har dedikerede programmer målrettet arbejdsmiljøet. Programmer, der både retter sig mod trivslen i dagligdagen og hjælper med at forebygge konsekvenserne af røverier og andre alvorlige hændelser. Adm. dir. Mariane Dissing Det er naturligvis ikke en grund til at stoppe her. Der kan gøres mere. Virksomhederne kan lære af hinandens gode erfaringer. Dette temanummer af FA Magasinet sætter fokus på det store arbejde finanssektoren allerede gør på arbejdsmiljøområdet. Læs bl.a. om, hvordan Danske Bank har skabt en dedikeret lederuddannelse med fokus på arbejdsmiljø. Og læs om hvordan en målrettet indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i Lån & Spar Bank kan aflæses direkte på bundlinjen. Banken fik Arbejdsmiljøprisen for dette initiativ i Tallene taler for sig selv - den finansielle sektor er foran, når det gælder arbejdet for bedre trivsel blandt medarbejderne. Håbet er, at dette temanummer kan hjælpe med til at fastholde sektorens gode position. God læselyst, Mariane Dissing

3 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 3 Vend virksomheden på hovedet uden at kaste trivslen over bord Virksomhedsindsatser overfor det psykiske arbejdsmiljø og trivsel kan understøtte store forandringer i virksomhederne Af Hans Jørgen Steffensen, Danske virksomheder er generelt presset af svære vilkår med lav økonomisk vækst og et højt omkostnings- og afgiftsniveau. Hertil kommer krav fra lovgivere, myndigheder og markedet, der tvinger virksomhederne til at have skarp fokus på at nå resultatmålene. Det kan kræve store eksterne og interne omstillinger, men store forandringer kan koste trivsel og medføre forringet arbejdsmiljø for de ansatte. Det kan fx betyde øget sygefravær og personaleudskiftning samt lavere kvalitet og produktivitet. Det kan ses på bundlinjen. Forskning kan understøtte arbejdsmiljøarbejdet Forskere fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har samlet den foreliggende viden om håndtering af problemstillingen igennem PSYRES-projektet, der står for Psykisk helbred og trivsel i forbindelse med omstruktureringer: Konsekvenser og mekanismer. Forskerne peger bl.a. på, at god kommunikation, involvering af medarbejderne samt støtte og kompetenceudvikling er afgørende for at sikre medarbejdernes trivsel under omstrukturering, hvor medarbejderen er udsat for mere jobusikkerhed. Hjælp på vej til virksomhederne Til foråret udkommer en ny pjece med 22 anbefalinger. Her vil virksomhederne kunne finde inspiration til, hvordan man bedst sikrer det psykiske arbejdsmiljø, når forandringer skal gennemføres. Det er arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, der giver råd til virksomheder og medarbejdere i forbindelse med større forandringer uanset om det er i virksomheden som helhed eller i en enkelt afdeling. De overordnede temaer er: Vær på forkant med forandringerne for at forhindre en negativ effekt på trivsel Inddrag medarbejderne Kommuniker om processen fra først til sidst Sørg for, at den nødvendige støtte og kompetenceudvikling er til stede FA vil informere mere om anbefalingerne, når pjecen er færdig. Folketingets ønske Baggrunden er, at et bredt flertal i Folketinget i 2011 blev enige om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Politikerne bad bl.a. om et idékatalog over metoder og redskaber (herunder APV), som virksomhederne kan bruge til at afdække og afhjælpe psykiske arbejdsmiljøproblemer.

4 4 FA MAGASIN m a r ts 2013 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler Chikane, trusler og fysisk vold er et stigende problem på danske arbejdspladser. Det gælder desværre også i den finansielle sektor Af Hans Jørgen Steffensen, Stadig flere medarbejdere i finanssektoren oplever, at kunder reagerer med chikane, trusler eller direkte vold. Det kan ramme en bankmedarbejder, der giver afslag på et ønske om kredit eller en taksator, som ikke kan godkende kundens liste over stjålne genstande eller erstatningsopgørelse. Vi ser også flere eksempler på, at finansansatte bliver fysisk chikaneret og opsøgt i eget hjem eller udsat for elektronisk chikane, herunder forfulgt med SMS er eller hængt ud på sociale medier, når en kunde er utilfreds. Det er yderst ubehageligt og kan give psykiske eftervirkninger. Kom volden i forkøbet Arbejdsgiverne og de faglige organisationer har i samarbejde i BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet for Finans og Offentlig Kontor & Administration) sat fokus på vold og trusler og ikke mindst på, hvad de enkelte virksomheder selv kan gøre for at komme vold og trusler i forkøbet. De nye materialer omfatter inspirationshæftet Kom volden i forkøbet, film og dialogspillet Tæt på vold. FA har sammen med Finansforbundet og DFL bidraget til materialerne, så de er relevante for ledere og medarbejdere i finansielle virksomheder. Herudover har BAR FOKA i samarbejde med bl.a. Videncenter for Arbejdsmiljø netop holdt en række konferencer med titlen Vold og job, hvor bl.a. banker har bidraget med inspiration til forebyggelsesinitiativer. Finansvirksomhederne forebygger og reagerer Fra den finansielle sektor har Sydbank og Danske Bank bidraget med råd og vejledning om, hvordan man kan forebygge vold og trusler om vold. Sydbank har en stram struktur på håndtering af sager om vold eller trusler. Fx får alle medarbejdere grundig instruktion i, hvordan de kan få hjælp. Når medarbejdere har været udsat for ubehagelige episoder, får de et obligatorisk besøg af bankens psykolog, der bl.a. hjælper med at bearbejde episoden. Endelig vurderer banken grundigt, hvornår en episode skal anmeldes til politiet. Danske Bank har bl.a. fokuseret på at fremme lokale løsninger, der er aftalt med medarbejderne. Det er den lokale ledelses opgave at træne medarbejderne i både konfliktnedtrapning og håndtering af situationer, der eskalerer. Utilfredse kunder kan ikke helt undgås, men med den rette håndtering og god kommunikation kan man ofte forebygge, at situationer udvikler sig til trusler eller direkte vold. Det giver større tryghed på arbejdspladsen.

5 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 5 Arbejdsglæde betaler sig Arbejdsmiljøarbejde kan godt betale sig. Det er Lån og Spar et godt eksempel på. Siden Lån & Spar iværksatte arbejdsmiljøprogrammet Bank i bevægelse har de oplevet en halvering af sygefraværet og en fremgang i selvvurderet produktivitet. I 2012 fik Lån & Spar ArbejdsmiljøPrisen for bedste psykiske arbejdsmiljø. FA har interviewet underdirektør Keld Thornæs for at høre mere om Bank i bevægelse. Af Maria Søndergaard, Underdirektør Keld Thornæs, Lån & Spar Hvorfor Bank i bevægelse? Bank i bevægelse blev introduceret i forlængelse af en strategi om at øge bankens basisindtjening, hvilket indebar, at der blev stillet større krav til medarbejderne. Der var behov for at gøre medarbejderne mere robuste både mentalt og fysisk for at sikre sig, at medarbejderne kunne håndtere det nye pres. I har bl.a. lavet målsætning om, at antal overvægtige medarbejdere (personer med BMI over 25) skal reduceres. Hvordan reagerede medarbejderne på, at I har sat deres sundhed på jeres dagsorden? Medarbejderne har taget godt imod Bank i bevægelse. De synes, det er positivt, at der er fokus på deres helbred. Ordningen er bygget op sådan, at alle inviteres til sundhedscheck, og vi forventer, man deltager. Men vi har ingen krav om, at medarbejderen skal hoppe op på motionscyklen. Udbyttet af samtalerne er ofte, at medarbejderne efterfølgende selv vælger at gennemføre hele undersøgelsen, inkl. blodprøve, konditalstest og så videre. I 2012 vandt I ArbejdsmiljøPrisen og blev nr. 20 i Danmarks bedste arbejdspladser, er I nået i mål? Nej, det er en lang proces. Bare for at tage et eksempel er der fortsat medarbejdere, som har smerte i bl.a. nakke og ryg. Og så lang tid medarbejderne oplever smerter, så er der produktivitetsforbedringer at opnå. Derfor er der stadigvæk gevinster at hente med blot små tiltag, såsom korte aktive pauser. Studier viser, at ca. 5 minutters aktive pauser kan reducere smerte med op til 70 pct. Desuden er det fortsat målet at reducere antal overvægtige medarbejdere og medarbejdere med kondital under middel. Der er også nogle udgifter forbundet med at forbedre arbejdsmiljøet. Har det kunne betale sig? Siden introduktionen af Bank i bevægelse er bl.a. sygefravær halveret fra gennemsnitlig 8 dage om året til 4 dage om året. Derudover har der været andre gevinster såsom produktivitetsforbedringer. Det kan selvfølgelig være svært isoleret set at måle effekten af projektet Bank i bevægelse, men siden introduktion af projektet, er de opnåede forbedringer så store, at selvom det kun er halvdelen, som kan tillægges Bank i bevægelse, så har det stadigvæk godt kunne betale sig.

6 6 FA MAGASIN m a r ts 2013 Er der flere tiltag? I 2012 er Det gode liv blevet introduceret. Det er et kursusforløb, der strækker sig over 2-3 måneder. Medarbejderne får mulighed for at tage stillig til, hvad der er et godt privat- og arbejdsliv for dem. Fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte, kan således hjælpe medarbejderne med at prioritere og øge livsglæden og derigennem forebygge stress. Bank i bevægelse blev igangsat tilbage i 2009, hvor man integrerede mål for medarbejdernes sundhed, trivsel, psykisk- og fysisk arbejdsmiljø i strategiarbejdet. Målene skulle bl.a. opnås ved at benytte Trivselskompasset, som er et dialogværktøj, der udover trivsel indeholde mange andre emner, såsom samarbejde, balance i arbejds- og fritidslivet, opbakning fra ledelsen og fysiske arbejdsforhold. Derudover tilbydes der kostråd og motionstiltag. Til at følge op på målene benyttes bl.a. data fra sundhedstjek koblet med data om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Herved findes sammenhænge mellem områderne. Det kan skabe forståelse for arbejdsmiljøarbejdet samt for at justere og prioritere bankens løbende aktiviteter. Gevinsten er bl.a. en forbedring af medarbejdernes selvvurderede produktivitet, energi, helbredstilstand, sygefravær og kundetilfredshed.

7 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 7 Danske Bank uddanner ledere med fokus på arbejdsmiljø Danske Bank har udviklet en lederuddannelse med fokus på arbejdsmiljø. FAMagasinet har talt med arbejdsmiljøchef Kaj Larssen om konceptet Af Michael Boas Pedersen, Arbejdsmiljøchef Kaj Larssen, Danske Bank Hvorfor har Danske Bank fokus på arbejdsmiljø som en del af lederuddannelsen? Som det sikkert har været tilfældet andre steder, har arbejdsmiljøet gennem de sidste 30 år haft sit eget liv i organisationen. Derfor har arbejdsmiljø ikke været direkte koblet til de dagligdags beslutninger, der tages i virksomheden. Det var lidt ærgerligt, syntes vi. Lederne er jo helt centrale for at skabe de bedst mulige vilkår for medarbejderne. Derfor ville vi gerne have lederne direkte i spil i forhold til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet skulle så at sige, tilbage i basisorganisationen og være et element i den daglige ledelse i afdelingen. Grundfilosofien er, at gode vilkår for medarbejderne kan aflæses på bundlinjen. Vi tror, at et godt arbejdsmiljø vil give øget effektivitet, lavere sygefravær og dermed bedre resultater. Og da lederne er centrale i forhold til at skabe de optimale rammer, er det oplagt at inddrage både fysisk og psykisk arbejdsmiljø direkte i uddannelsen af lederne. Det er ikke meningen, at lederne skal være arbejdsmiljøprofessionelle, men de skal kende vejen til forebyggelse og udvikling af et godt arbejdsmiljø og samtidig til løsning af problemer lokalt. Hvordan organiseres uddannelsen? Danske Bank og Danske Kreds har en samarbejdsaftale omkring arbejdsmiljø. Som en naturlig forlængelse af denne blev det besluttet, at der skulle udarbejdes materiale til uddannelse af vores ledere. Vi fandt ud af, at den obligatoriske (lovpligtige) uddannelse godt nok tilgodeser, hvad der rent lovgivningsmæssigt kræves, men at det langtfra var det, vi ønskede i forholdet til vores ledere. Udgangspunktet skulle derimod tages i de hverdagssituationer, vi kender. Det var ligeledes vigtig for os at få sat holdninger og sund fornuft ind i den forretningsmæssige kontekst, uden at det skulle være på bekostning af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Vi mener, det er lykkedes at forene de to størrelser. Uddannelsen er obligatorisk og vil være en del af den uddannelse, som alle ledere skal gennemgå. Har I kunnet se nogen effekt af tiltaget? Uddannelsen har kun kørt et halvt år, så vores datagrundlag er lidt spinkelt. På nuværende tidspunkt har ca. halvdelen af vores ledere med personaleansvar gennemført uddannelsen. En af de væsentligste effekter af den nye organisering og nye uddannelse er, at der skabes lokalt ejerskab om at forebygge og løse arbejdsmiljøspørgsmål. Dermed er det lykkedes at mobilisere en høj social kapital, der er en forudsætning for at styrke virksomheden i svære tider.

8 8 FA MAGASIN m a r ts 2013 Få arbejdsulykker i finanssektoren Finansvirksomheder er sikre arbejdspladser. Arbejdsulykker er sjældne Af Kirsten Lemming-Christensen, Arbejdstilsynets tal viser, at der i årene blev anmeldt arbejdsulykker i branchen finansiering og forsikring. Det svarer i gennemsnit til 264 anmeldte arbejdsulykker om året flest i 2010, hvor der blev anmeldt 317 ulykker, og færrest i 2011 med 235 anmeldte arbejdsulykker. Én ulykke er én for meget men der er få i finanssektoren Én arbejdsulykke er selvfølgelig én arbejdsulykke for meget. Men antallet af arbejdsulykker i finanssektoren er heldigvis relativt lavt sammenlignet med andre brancher. Når man sætter arbejdsulykkerne i forhold til antallet af beskæftigede, har der været godt 30 arbejdsulykker om året pr medarbejdere i finanssektoren fra 2007 til Så lavt ligger ingen branchearbejdsmiljøråd som helhed. Branchearbejdsmiljørådet for privat kontor og administration, der kommer nærmest, havde i anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede, og branchearbejdsmiljørådet for finans/offentlig kontor og administration (BAR FOKA), som finanssektoren er en del af, havde 215. Herudaf havde finanssektoren altså kun godt 30. Flest forstuvninger I 2011 skete 6 pct. af arbejdsulykkerne indenfor BAR FOKA s område i finansvirksomheder. Der er ikke nogen særskilt opgørelse af skadestyperne i finansvirksomheder, men på BAR FOKA-området som helhed bestod 49 pct. af arbejdsulykkerne i forstuvninger eller lign. og 29 pct. i kategorien Andet eller Uoplyst. Andet dækker bl.a. over chok og psykiske traumer som stress, trusler, mobning og psykisk vold. Anmeldte arbejdsulykker Finans samt offentlig kontor og administration 2011 Knoglebrud Forstuvning mv. 29% 9% Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Forgiftning Andet, uoplyst Kilde: Arbejdstilsynet 1% 5% 1% 6% 49%

9 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 9 AMU kan understøtte bedre arbejdsmiljø Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) tilbyder en bred vifte af kurser inden for arbejdsmiljø, der kan have relevans for sektoren. Kursernes indhold spænder bredt og niveauet i undervisningen ligger fra grunduddannelse til undervisning på et niveau, der matcher akademiuddannelserne Af Súzanne E. Hirsch-Fabricius, Forandringer stiller store krav til både virksomhed og medarbejdere. Det er ofte processer, der skal ske hurtigt og effektivt. Disse omstillinger kan give utryghed for ansatte og stille krav til ledelsen. Det kan afhjælpe mange konflikter og megen usikkerhed at tænke uddannelse og kurser om arbejdsmiljø ind i sådanne situationer. Under arbejdsmarkedsuddannelsessystemet ligger der en hel række kurser, der kan understøtte fx medarbejdernes forandringsparathed og deres arbejdsmetoder. Der er også kurser, der handler om stresshåndtering og arbejde i teams. AMU-kurser er relativ billige og udbydes mange steder i Danmark. AMU-udbuddene spænder vidt. Fx kurser om ergonomi og kontakt med kunder, der er pressede og reagerer derefter. Desuden findes der kurser i konflikthåndtering, for fx både medarbejderen i Front Office/Call Center og vagten i virksomheden. Eksempler på AMU-kurser: Lederens værktøjer til forebyggelse af stress Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job HR-støtte til forebyggelse af konflikter Medarbejderinvolvering i ledelse Forandringsparathed Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Etablering af selvstyrende grupper Kommunikation i teams Konflikthåndtering for både leder og ansatte. Kontakt Súzanne E. Hirsch-Fabricius, hvis der ønskes yderligere informationer om AMU-kurserne.

10 10 FA MAGASIN m a r ts 2013 Kortere lunte i sager om psykisk arbejdsmiljø Det er ikke en aprilsnar, når Arbejdstilsynet fra 1. april 2013 vil kunne skride ind straks, hvis en virksomhed ikke har orden i det psykiske arbejdsmiljø Af Hans Jørgen Steffensen, Den 1. april i år træder en ny bekendtgørelse om Arbejdstilsynets indsats overfor psykisk arbejdsmiljø i kraft. Bekendtgørelsen, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ventes at underskrive i marts, vil forkorte Arbejdstilsynets reaktionstid i sager om psykisk arbejdsmiljø. Baggrunden er, at ministeren i sommer krævede det psykiske arbejdsmiljø forbedret og ligestillet med det fysiske. Det skal bl.a. ske ved, at Arbejdstilsynet hurtigere kommer med afgørelser og vejledning som det kendes fra virksomheder, der har problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Et lovforslag, som for tiden behandles i Folketinget, præciserer desuden, at arbejdsmiljøloven også omfatter psykisk arbejdsmiljø. Også den ændring træder i kraft 1. april Nye regler ændrer ikke afgrænsningen af psykisk arbejdsmiljø Tilsynets nye reaktionsmåde ændrer ikke balancen mellem den del af det psykiske arbejdsmiljø, der ligger indenfor ledelse og samarbejde, og den del, som er underlagt Arbejdstilsynets kompetence. Der ændres heller ikke i de måder, som virksomheder kan organisere det interne arbejdsmiljøarbejde på. Men virksomheder med problemer kan se frem til, at de ikke længere får respit til selv at løse egne problemer. Fremover kan Arbejdstilsynet, når de fornødne oplysninger er indhentet, hurtigt træffe afgørelse om virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøloven og fastsætte en frist til at løse problemet. Nogle virksomheder vil endvidere kunne få et rådgivningspåbud, dvs. at virksomheden får påbud om at antage (og betale for) en særligt autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der har viden indenfor psykisk arbejdsmiljø. Virksomhederne vil hurtigere kunne klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, hvis de er uenige i en afgørelse. Ikke automatiske rådgivningspåbud Netop udsigten til flere rådgivningspåbud indenfor psykisk arbejdsmiljø har trukket arbejdsgiversiden på banen. I forslaget til nye regler er det nu fastslået, at virksomheder som udgangspunkt ikke får et automatisk rådgivningspåbud, når de har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det kræver en konkret vurdering. Kun i tilfælde, hvor tilsynet afgiver påbud om psykisk arbejdsmiljø, der vedrører mobning (fx seksuel chikane), skal tilsynet automatisk afgive rådgivningspåbud. Ingen ændringer på forsikringsområdet Overordnet set er det psykiske arbejdsmiljø i de finansielle virksomheder i orden. Arbejdstilsynets nye afgørelseskompetence på det psykiske arbejdsmiljø får dog betydning for FA s medlemsvirksomheder på finansområdet, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er i orden.

11 m a r ts 2013 FA M AG A S I N 11 Derimod gælder det ikke for forsikringsområdet. Her har FA og DFL en aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som betyder, at kravene til det psykiske arbejdsmiljø skal håndhæves gennem det fagretlige system. Det betyder, at forsikringsselskaber, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, ikke skal vente på, at Arbejdstilsynet dukker op. Her er det op til virksomhedens ledelse og medarbejderrepræsentanter sammen at få løst problemet og de kan gå i gang med det samme. Lykkes det ikke, skal FA og DFL sammen forsøge at løse sagen. Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - PS pantebrevsselskabet A/S pr. 1. juli Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S pr. 1. december LeasePlan Danmark A/S pr. 27. februar 2013 (genindmeldelse, jf. nedenfor) Udmeldelser - Coface Norden Services A/S pr. 31. december Nykredit Forsikring pr. 31. december DiBa Forsikring A/S pr. 31. december Nordisk Finans IT P/S pr. 31. december LeasePlan Danmark A/S pr. 31. december Boddum-Udby Sparekasse pr. 31. januar Fusioneret med Sparekassen Thy. - Vinderup Bank pr. 31. marts Fusioneret med Salling Bank. Navneændringer - Coface Finans A/S til Midt Factoring A/S. Pr. 31. marts 2013 har FA 196 medlemmer. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere, idet der dog ikke er medarbejderantal for den senest optagne virksomhed. Nyt fra sekretariatet Pr. 28. februar 2013 er juridisk konsulent Finn Jeppesen Kemp fratrådt i FA.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7 TeMANUMMER om TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Væk med støj i banken 4 Få arbejdsulykker i finans 8 Klare krav giver bedre trivsel 7 Stress skal forebygges 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA hans jørgen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Rådgivningscentre private kunder 10 mia. kr. i balance Ca. 360 ansatte Full-service bank

Rådgivningscentre private kunder 10 mia. kr. i balance Ca. 360 ansatte Full-service bank Rådgivningscentre 150.000 private kunder 10 mia. kr. i balance Ca. 360 ansatte Full-service bank Dagens pointe slide Sundhed, Trivsel, Psykisk- og Fysisk arbejdsmiljø kan succesrigt integreres i strategiarbejdet.

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Finans/Offentlig Kontor & Administration

Finans/Offentlig Kontor & Administration I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Lån & Spar. Etableret i 1880

Lån & Spar. Etableret i 1880 Lån & Spar. Etableret i 1880 Primært Retail bank (Bto-C) Nu også erhverv (B-to-B) Rådgivningscentre 150.000 private kunder 10 mia. kr. i balance Ca. 360 ansatte Full-service bank Dagens pointe slide Sundhed,

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykker?

Hvordan forebygger vi ulykker? KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER Hvad kan vi gøre for at få et bedre psykisk miljø? Hvordan forebygger vi ulykker? Hvordan laver vi APV? Hvordan håndterer vi kemikalier? Hvad må de unge under 18 år medarbejdere

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere