Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ååâäâëåâ agua zgrâåâ Ebba; Nbbn.ud. 50-'.- wahnvëo..

2 ORDINÆR GENERALFORSAMLINGV1996 Å: : iregensianerersamfundet ' _ I i på Collegium Domus Regiæ-f g _ holdes fredag d'. 22. november kl * _ * W V, V r 7 ; Valg afdirigent.formanden aflægger beretning _, i, Kassereren fremlægger revideret regnskab Revisorerner afgiver 'betænkning Valg af formand i, i.- Valg af kasserer Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.7 Valg af to revisorer v 'V ' skyde. S) www o00 H'.A Eventuelt r i i 7 i GeneralfOrsamlingens deltagere vil derefter samles omkring den ' af kassereren kreerede menu: ' '. IFORRET: á la 'surprise "96" HOVEDRET: á la surprise "96" i á la surprise 996" i Hertil serveres passende vine, i passende tempo Og i, passende mængder. Under ledelse af revydirektøren vil Vi, støttet af musikdirektøren, gi'se og høre 'nogle af Regensrevyensfremrag'ende numre. 3 TILMELDING: til kassererens kontor senest 18. nov; i '. _ i' 7 _Ring' og tal med IngeFrost. ' ' Middagog revy 125 kr. og betalesi løbet af generalforsamlingen. * i, Sommerturen "; i bliver lørdag den??. august. - * * Besøg på???. * ' '

3 GENERALFORSAMLINGEN den 24. november 1995 :-:.. «. -:.lg-:m :3:.2 Mageligt bænket i biblioteket sidder klokker Fr. Wiedemann, Camilla Sløk og bestyrelse - medlem Mette Korsholm. Bag dem Mogens Milfeldt. Stående tv. er det Carsten Feddersen, Peter Bøggild 0g bestyrelsesmedlem Karsten Knudsen. Med øredøvende applaus blev tidl. fonmand Mogens Holm valgt til dirigent af den usædvanligt oplagt forsamling, der påny havde anledning til at glæde sig over det formidable samarbejde mellem bestyrelse og klokkerat. Det gav sig udslag i overlegen styring af mærkevarerne hos vædskeproducenterne i landet. Med sikker hånd, klar stemme udøvede dirigenten sin autoritet og ledte mødet hen, hvor folket krævede det. Fonmanden plæderede grundigt for de faktorer, der uafviseligt pegede hen mod en godkendelse af det fremsendte forslag om forhøjelse af kontingentet til kr. 100,00. Det havde da stået urørt i over en menneskealder. Det blev godkendt, men samme formand konstaterede andet steds i sin omfangsrige beretning, at aktivitetsniveauet havde haft et lidt mere beskedent omfang end i Bestyrelsen havde behov for en kontemplativ periode, bl.a. i afventen på, om der skulle blive behov for assistance i den ulykkelige sag on Undervisningsministeriet contra Regensen/Kollegiesamvirket. Med henvisning til smmertur deltagertal på godt 20, søgte formanden allerede denne aften at reklamere for næste sommertur, der skulle gå til DMI d. 31. auqust Den balancerede kasserer Henrik Teide jonglerede på vanlig vis med tallene i et omfang, der svarede til

4 Kasserer Henrik Teide pladser i bestyrelsen. Pladserne var blevet ledige på grund af erhvervsmæssige komplikationer. Morten Samuelsson skulle igang med ny stuktur i advokatvirksomheden og havde anmodet om et par års pause, mens Thøger Købke Christiansen i sit firma, F. L. Smidt havde vundet lodtrækningen om en udstationering i Argentina. Formanden har takket begge for ypperlig indsats, men måtte altså bede dirigenten om at indkalde forsamlingens ønsker om passende kandidater. En omhyggelig granskning, vejen for og imod, førte frem til, at dirigenten kunne koncentrere valget om to forslag, der begge blev honoreret med akklamation. De to ny medlemmer viser Regensianersamfundets spændvidde. Den ene er Hans Jørgen Steenberg, deri bogstavelig forstand er meget tæt den omhu, hvormed de fremmødte havde studeret det udsendte regnskab. Kassen er delvis kommet sig af udgifterne til,,genboerne på Baron Bolten, og den var under alle omstændigheder i så fin form, at der påny var rummelighed til dels middagen, dels de hos regensianerne så populære legater. Revisor Peter Bøggild forsikrede forsamlingen, at der sjældent havde været vist omhu så stor som den, der havde præget revisionen af regnskabet. Det var påny sådan, at revisorerne havde vendt hvert eneste bilag, der blev forevist, og den samme grundighed var udvist ved konstateringen af kassebeholdningen. Valgene Efter genvalg til formand og kasserer skulle forsamlingen ta' stilling til to nye Revisor Peter- Bøggild: Det hele stemmen -. Å

5 på Regensen. Han bor i St. Kannikestræde, mellem Regensen og Elers. Den anden er Camilla Sløk - den uforglemmelige Klint i,,genboerne og som i fandt tid til at skrive guldmedaljeafhandling udi teologien. I sin tak til Thøger Købke Christiansen fremførte formanden skrifligt en påmindelse til ham om et løfte, afgivet i forståelig jubel over at være valgt til Regensianersamfundets bestyrelse. Løftet bestod i en kasse bajere til generalforsamlingen var tredie generalforsamling uden Thøger-bajere. Vi vil se frem til generalforsamlingen 1996 i forventen om, at kassen vil være til stede. John [dom p.s. spændvidden frengår af, at Camilla Sløk har fået mulighed for et kortere Dirigent Mogens Holm ophold på Princeton-universitetet i USA. REGENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE Efter valget på generalforsamlingen 24. nov. 1995: Formand: John Idorn, Bukkeballevej 69, 2960 Rungsted Kyst Kasserer: Henrik Teide, Åmosebakken 3, 2830 Virum Medlemmer: Karsten Knudsen, Ordrupdalsvej 12 B, 2920 Charlottenlund Bodil Stenvang, Slotsvænget 23, 3400 Hillerød Mette Korsholm, Vardegade 23, 2.tv., 2100 København Ø Hans Jørgen Steenberg, St. Kannikestræde 7, 1169 København K Camilla Sløk, p.t. Princeton, New Jersey Revisorer: Peter Bøggild, Ll. Strandstræde 12, 1254 København K William Hertz, Tibberup Allé 23, 3060 Espergærde Desuden er klokkeren (-ne) medlem(mer).

6 r 3f m *Ef i Da der gør Sig wh' (ny kalder zyâjdepzuzkiemc'i Ray) ;gei'zs'igliær63 der ii! Jill/:kig fm Amigismekiæi28 Imics* m lig'iåiswwafw* 63.4? _.' Åregaimmilu ( 5.3m iøvrigt : u w " /Zåi 70 nuglár v( 1 '1*.21? I N m: 'rå-- :'53 4x iw-'szae'iäzzfårwmmliizgen nvwmzmztüm irngenda wd bæløbm, der.vkal.vw på. øm '0x elriimlieârw, Niels Leifeiç der kuskest en emirmw Anna Samlberi, Iegatmudluger løjtnam von Buddin var blandt den m. 792,? aj'terârsklnkker halve snes [egutrrmdiagem gerinmmkji ; fm PiP.

7 Niels Leifer, qu-klukker og stud. mag. i spansk Saxofonen blev nænsomt behandlet med statskundskab som bifag, fremførte Per Parts af Stig Lyngbæk, medicinerfra PIP. betragtninger ved snarligforestående pension. Makkerinde er stud.scient. (kemi) Anne Gjerløv, Ping. - Kåre Gribsholm Madsen, medicinerfra Ping,, Årets revydirektør Heidi 'von Wettstein, klassisk skiftede mellem guitar og sang. arkæologfra CCDR - helt uden konkurrence som.sutfløse i,,genb0erne

8 Sommertur til DMI... x. Der mangler to - Stig Andersen fra omkring 1940'erne, der allerede var på sin cykel og fotografen, som erformanden. Selskabet begav sig til Skt. Kjelds Restaurant på Skt. Kjelds Plads, hvor samfundet var værtfor en overordentlig god og hyggelig frokost til en rimelig pris for medlemmerne. Selv et års varsel om, at sommerturen Samtlige TV-stationer i verden byder \ fandt sted 31. august, havde ikke fået den rigtige meteorolog store penge nævneværdig indflydelse på deltager- for at være ankernand på feltet. Den antallet i sommerturen. På den anden,,rigtige meteorolog er lige så meget side garanterer det de fremmødte skøn værd i seertal, son den rigtige ankertid til at stille spørgsmål i og der var mand på nyhederne. En sådan kunne mange til Mogens Jensen, der gav en Mogens Jensen godt være. flotintroduktion til det, alle taler om. = Men i modsætning til mange andre, kan meteorologeme gøre noget ved detaltså ved at fortælle os i tide, hvad der (måske) vil ske. Vejrudsigter er stærkt på vej til at kunne konkurrere med sport som een af de ting, enhver ny fjernsynsø Mngens Jensen kanal Simpelthen ma ha forat gøre sug en levende og gældende på seermarkedet. dygtigfortællen

9 DMI fylder 125 år Set på verdensplan var Danmark førende med hensyn til at søge at knytte meteorologien til det videnskabelige. Da bestræbelserne udfoldede sig for alvor i 1860erne, kom der betydelige protester med,,opkomlingen. I en vurdering, givet af universitetet om forslaget om et meteorologisk institut, knyttet til universitetet og underlagt en bestyrer, der ansættes son professor i m., hed det i afvisningen: da et institut son det nævnte ikke måtte forventes at få nogen rent videnskabelig karakter omend det videnskabelige formål må medtages, vil et meteorologisk institut dog komme til at rette sin virksomhed umiddelbart på at tilfredsstille mangehånde praktiske øjemed, deri og for sig er universitetet uvedkommende, eller som dog ligge det fjernere, f.eks. søfartens og landbrugets tarv. Rundtur i byen Men DMI kom altså i gang - i 1872 med bopæl på Esplanaden 15. I nov var der for lidt plads, og den ny adresse blev Gamlehave alle 22 (en sidevej til Ordrupvej). ' Der var stadig brug for udvidelser - Fiolstræde nr. 20 og Hovedvagtsstræde nr. 6 blev brugt som filialer, inden man i vinteren fandt endelig hvile i en tidligere Lego-bygning på Lyngbyvej nr Dermed er bygningen nabo til S-togsstrækningen Frederiksberg-Hellerup (lige ved Ryvangens station). Bemeldte vinter var * -Vejrmelding i radio er vi alle vokset op' med. Den første korn fra Meteorologisk Instituts eget studie på Esplanaden, og den historiske meddelelse, givet kl d. 1. august 1923 over langbølger, lød:,,hallo, hallo. Meteorologisk Institut her. Vejrforholdene over Nordvest- Europa har en ustadig karakter. Instituttet ser endnu ingen forandring heri. Slut, slut Det nuværende behov Fra den beskedne begyndelse er behovet blot vokset og vokset, men det er også hjælpemidlerne i form af satellitter, vejrstationer suppleret med gammeldags iagttagelser og fornemmelser. Kundekredsen er eksploderet, ganske enkelt fordi de fleste har fundet ud af, hvor vigtigt kendskabet til det kommende vejr er for næsten alle udendørs aktiviteter. Vi fik en fabelagtig rundtur, dels i mysterierne og de vanskeligheder, der stadig eksisterer m.h.t. en korrekt forudsigelse. Vi var i nærkontakt med een af satellitterne, og blev vist rundt i de 10- kaler, hvor tal, skemaer og udsigter udarbejdes, vi ser hver aften på skærmene eller hører i radioen. Det fungerede bare. De intense lytteransigter tilhørerfra v. : Lotte (der bestyrer Karsten Knudsen, hvis skulder anes), Ulla Nicolajsen, Peter Bøggild, Ib Kleiter; Henrik Teide og Arne Hellmann.

10 Regensens skæbnedage Regensen contra undervisningsministeriet: Har Regensen overhovedet en fremtid? Mens dette nummer af,,regensen kan læses rundt om i hjemmene, sidder den ret, der skal afgøre, om,, de sodet-røde mure overhovedet har en fremtid. Der er berammet retsmøder i tre dage: Tirsdag d. 19. til torsdag d. 21. november; og det vil sige, at Regensprovst Leif. Grane kan aflægge rapport og beskrive den eventuelle fremtid efter dommen, når vi samles til middagen efter generalforsamlingen. Det er undervisningsmlnisteriet, der har anlagt sag mod Kollegiesamvirket for atfå de penge, der blev brugt til istandsættelse i 1987, tilbage - og det drejer sig om 15 mill.kr Hele Leif Granes embedsperiode har været præget af debat/samtale/opgør med myndighederne. Nu kommer der så en afgørelse. Regensprovsten har fremlagt sin skitse af hændelsesforløbet, især den opfangsrige udplyndring af Kommunitetets formue, der har bragt Regensen på fallittens rand - men myndighederne vil altså ha' mere. Opdelingen i afsnit med tilhørende mellemrubrikker og deres formulering er redaktørens ansvar Ta' en whisky eller to - det er rystende læsning. Kommunitetet, stiftet 1569 af Frederik II, havde til formål at underholde 100 fattige studenter ved Københavns Universitet. Stiftelsens betydelige formue i gods og kongetiender forslog ikke blot til opførelse af Regensen som fribolig for kommunitetsalumnerne i 1623, men voksede støt gennem det 18. århundrede. Men fra begyndelsen af det 19. århundrede anvendte man store summer af kapitalen til udbygning af universitetet. Denne udhuling af Kommunitetets formue fortsatte med uformindsket kraft i de første tyve år af dette århundrede. Men i bemærkninger til Finansloven for året 1920 erkendte undervisningsministeriet, som havde det overordnede ansvar for Kommunitetet, at dette forbrug af stiftelsens formue til andre formål end det i fundatsen fastsatte nu måtte ophøre. Erkendelsen kom for sent til at sikre Regensen mod forfald. Også i den følgende tid brugtes vedblivende kommunitetsmidler til andre formål, omend i langt mindre grad end hidtil, men store rente- og afdragsfri lån til Dansk Studiefond og til opførelse af nye kollegier (Studiegården og Kvinderegensen) optoges af kapitalen, hvis forrentning brugtes til kommunitetsstipen- Vdier og til bevarelse af de gamle kollegier som legatboliger. I 1956 var kapitalen svundet så meget, at det blev bestemt, at dens forrentning i fremtiden udelukkende skulle bruges til at opretholde Regensen i henhold til fundatsen. Kurator ne ligerede formuen og gav billige lan til embedsmænd Administrationen af midlernehørte siden 1936 under Kurator, den embeds-

11 mand, der sideordnet med universitetets rektor med ansvar over for undervisningsministeriet stod for den økonomiske forvaltnig af såvel universitetet som kommunitetet og Sorø Akademi. Før 1936 hørte disse arbejdsopgaver under Universitetets Kvæstor. også en embedsmand, der under tilsyn af undervisningsministeriet administrerede økonomienuahængigt af universitetets akademiske ledelse. Kvæstor havde i årtier advaret ministeriet om at det stærke forbrug af kapitalen ville få alvorlige følger, men helt forgæves. Under Kurators forvaltning lod formuens pleje meget tilbage at ønske. Bla. opnåede en del mennesker, deriblandt embedsmænd i undervisningsministeriet, billige lån til langt under dagsrente, så at en yderligere udhuling af formuen fandt sted. Ministeriet erkendte misbrug, men ville ikke betale reel husleje Undervisningsministeriet havde i 1920 i erkendelse af kommunitetets mangeårige misbrug bestemt at Kommunitetsbygningen (Nørregade 10), der siden slutningen af det 18. århundrede, da bespisningen af kommunitetsalumnerne erstattedes af et pengebeløb, udelukkende havde været anvendt til universitetsformål, fremtidig skulle lejes af universitetet. Lejen fastsattes til kr Beløbet blev flere gange forhøjet, en enkelt gang med udtrykkelig henvisning til, at lejen ikke længere svarede til det for tiden eksisterende lejeniveau. Sidstnævnte betragtning er dog ikke siden blev anvendt. Fra 1971 lå lejen fast på kr for en bygning i Københavns centrum på 3.000,- m2. Indtil 1920 havde Kommunitetet fuldt ud dækket udgifterne ved Kommunitetsbygningens vedligeholdelse, som derefter blev overtaget af universitetet som bruger af bygningen. I hvert fald to af universitetets rektorer, Erik Skinhøj og Ove Nathan, har over for ministeriet gjort det klart, at man anså den lave husleje for at være udtryk for en yderligere forringelse af Kommunitetets indtægter, men også det var forgæves. Den uafviselige konklusion Man kan altså fastslå, 1) at det er undervisningsministeriets skyld, at der mangler midler til vedligeholdelse af Regensen og de tre små kollegier. 2) at ministeriet som legatmyndighed har forvaltet Kommunitetets midler dårligt. Ministeriet som ejendomshandler eller: Villaerne, der forsvandt. Som udtryk for ministeriets uvilje mod at tilgodese Kommunitetets interesser, skønt det indtil 1984 var ansvarlig for formuen og dens anvendelse, kunne der nævnes flere eksempler, hvoraf to skal fremdrages. Til Kommunitetets ejendomme hørte også den såkaldte,,professorvilla i Konsistoriegården. Den er opført for Kommunitetets midler som bolig for den daværende forvalter 'af Kommunitetets gods, men overgik siden til universitetsbrug, iøvrigt uden at Kommunitetet ophørte med at betale for dens vedligeholdelse før hen mod slutningen af forrige århundrede. Ejendommen er stiltiende frataget Kommunitetet. 11

12 Ret grotesk er et andet eksempel fra nyeste tid. Da Hovedstadens Sygehusselskab dannedes, fandt ministeriet anledning til at gøre et notat om villaerne på Juliane Maries vej. Det erkendes, at de er opført for kommunitetsmidler, men det frembyder ikke noget problem, da husene dels ingen værdi har (?), dels må betragtes som,,en donation fra Kommunitetet". Husene er opført på den tid, da Undervisningsministeriet over for Københavns Kommune på Kommunitetets vegne underskrev en kontrakt om brugen af Regensens buegang. Ministeriet betragtede altså dengang sig selv som i stand til at handle på kommunitetets vegne. Den,,Donation, der tales om i notatet, er følgelig en gave fra ministeriet til ministeriet! I årene efter 1956 kunne Regensens drift 0g regensianernes kommunitetsstipendium og legatbolig med nød og næppe opretholdes en årrække, men kun ved at forsømme bygningerne. Men heller ikke denne ordning bestod ret længe. Midt i 1970,erne var de tre små kollegier helt uden midler. Midlertidigt fik de et tilskud fra universitetet, men denne ordning ønskede undervisningsministeriet bragt til ophør. Så opstod tanken om det, der siden kom til at hedde,,københavns Universitets Kollegiesamvirke af Kollegiesamvirket af 1983 slugte den sidste rest af Regensens formue Ministeriet og universitetet var enige om, at de tre små kollegier skulle have andel i Kommuniitetsformuens rester, ' der dengang gav et afkast på ca. ' ,- kr., hvortil kom de ,- kr. i leje for Kommunitetetsbygningen. Resten skulle finansieres ved indførelse af husleje. Der var tre forudsætninger for ordningen 1) Forvaltningen af Kommunitetsformuen skulle overdrages til en bestyrelse, bestående af repræsentanter for de fire kollegier; 2) Bestyrelsen skulle fastsætte en husleje, der kunne dække driften. 3) For at denne ordning skulle have mulighed for at fungere, skulle alle fire kollegier gøres gældfri og istandsættes. Efter mange forhandlinger gennem en årrække, som ikke blev nemmere af, at der naturligvis på Regensen ikke var nogen begejstring for ideen, blev man enige om indholdet af Kollegiesamvirkets statutter. Da alle argumenter, som søgte at vise det uholdbare i ordningen, blev afvist af ministerium og universitet, blev Regensens repræsentanter tvunget til at underskrive. Ministeriet løber fra sit ord Den istandsættelse af kollegierne, som skulle ske under ledelse af arkitektfirmaet Koppel, blev så overfladisk selv efter at en større gave fra Egmontfonden føjedes til de bevilgede statsmidler, at der overhovedet ikke kunne tales om, at kollegierne var bragt i god stand. Kollegiesamvirket begyndte altså sin virksomhed, uden at den tredje, oven for omtalte forudsætning blot tilnærmelsesvis var opfyldt. De midler, der kunne hensættes til vedligeholdelse,

13 var helt utilstrækkelige - selv hvis bygningerne var blevet bragt i behørig stand. Det var blevet påpeget over for ministeriet og universitetet, men uden at det gjorde noget indtryk i første omgang. En fortsat korrespondance med undervisningsminister Bertel Haarder viste sig ikke at være forgæves. En bevilling fra boligministeriet førte til en redegørelse for Regensens tilstand, udarbejdet af firmaet Koppel, der opgjorde behovet til 15 mill.kroner. Når staten,,køber eller,,overtager 14. november 1986 indkaldtes formand og næstformand for Kollegiesamvirket samt regensprovsten til møde i bygge- v direktoratet. De 15 mill. var skaffet fra fire ministerier: bolig-, finans-, milieuog undervisningsministeriet. Betingelse for bevillingen var det, at staten,,købte (senere hed det,,overtog ) kommunitetsbygningen, og der skulle svares omgående, da pengene ellers ville forsvinde. Stillet over for en sådan tvang, var. Kollegiesamvirkets bestyrelse nødsaget til at bøje sig, dog med forbehold over for, hvad interesserede parter måtte have at indvende. Regensprovsten betvivlede over for ministeren det lovlige i denne,,overtagelse, men fik til svar, at alt var i orden, og at det nu gjaldt om at få byggeriet i gang. I det aktstykke, der forelagdes finansudvalget, begrundedes bevillingsønsket med, at det var en samfundsopgave at renovere Regensen. - Ombudsmanden: Overtagelsen er en,,nullitet Den 23. juni 1987, da byggerlet var vidt fremskredet, klagede regensprovsten til Ombudsmanden og bad ham undersøge, om statens overtagelse af kommunitetsbygningen var lovlig. Ombudsmandens svar forelå den 7. marts Det indeholdt den vurdering, at bemærkningen i aktstykket om overtagelse af kommunitetsbygningen er en,,nullitet, et juridisk udtryk som siger, at det pågældende forhold savner ethvert juridisk holdepunkt. Overtagelsen af bygningen var dermed ude af verden. I stedet for stævnede Kollegiesamvirket ministeriet med påstand om, at der burde betales en tidssvarende husleje. Efter flere års forhandlinger kom det til et forlig, hvorefter huslejen fastsattes til 1,4 millioner årligt, idet alle udgifter til bygningens vedligeholdelse og drift fortsat blev bestridt af universitetet. Ministeriet indefryser to mill. kr. Ministeriet havde, da klagen til ombudsmanden blev kendt, tilbageholdt godt 2 millioner kroner, med det resultat, at en istandsættelse af kloakerne til imødegåelse af rotteplagen og en deraf følgende omlægning af gården ikke blev gennemført. Disse arbejder har Kollegiesamvirket siden kunnet gennemføre, takket være den øgede husleje for kommunitetsbygningen. Da de fire kollegier er fredede bygninger, hvis vedligeholdelse er særligt kostbar, er det helt klart, at Kollegiesamvirket ikke har nogen mulighed for at fungere uden den indtægtsforøgelse,

14 som huslejen for kommunitetsbygningen giver. Men selv under denne forudsætning ser mulighederne dystre ud, af to grunde. Dystre udsigter: 1) istandsættelse kræver 40 mill. kr. 2) ministeriet kræver pengene tilbage Den første grund til bekymring er Regensens tilstand. Trods den store undersøgelse i 1985, som førte til en lang række istandsættelser, bl.a. pilotering af Krystalgadefløjens ældre del og fornyelse af de fleste tage, har det i de senere år vist sig, at denne istandsættelse, som skete under undervisningsministeriets byggedirektorats medvirken, langt fra var tilstrækkelig til, at man kan tale om genopretning. Kollegiesamvirket har derfor ladet Kongelig bygningsinspektør, arkitekt David Bretton-Meyer, og a/s Samfundsteknik foretage en ny grundig undersøgelse af Regensens tilstand. Rapporten forelå i juni Den viser, at der er behov for 40 millioner V kroner, hvis Regensen skal bringes i stand, og at mere end 20 mill. er nødvendige for at undgå alvorlig nedbrydning af bygningernes tilstand. Der er altså et meget stort behov for tilførsel af midler. Hertil kommer den anden grund, nemlig ministeriets sag mod Kollegiesamvirket med påstand om ret til tilbagebetaling af de penge, der brugtes ved istandsættelsen i 1987, idet ministeriet trods ombudsmandens redegørelse - hævder, at Kollegiesamvirket har misligholdt en aftale ved ikke at udlevere kommunitetsbygningen. Ministeriets skjulte dagsorden Hvorledes retssagen vil forløbe, er der ' naturligvis ingen, der kan vide. Hvad man derimod kan fastslå, er, at ministeriet ikke kan have anlagt sag uden at være klar over følgerne for Kollegiesamvirket, såfremt ministeriet skulle vinde sagen. Selv bortset fra rapporten af 1995 er kollegiesamvirket uden mulighed for at kunne fortsætte, hvis det tvinges til enten at betale millioner tilbage til statskassen eller eventuelt til at afgive kommunitetsbygningen og derved miste den husleje for denne, som først har gjort det muligt at foretage større bygningsarbejder. Det ser altså ud til, at det ministerium, som først i lange perioder har brugt kommunitetets midler i meget stor skala til fundatsfremmede formål og dernæst gennemtvunget Kollegiesamvirkets oprettelse med kongeligt konfirmerede statutter, ikke har haft og fortsat ikke har til hensigt at lade kollegiesamvirket være funktionsdygtigt. De store ord om den samfundsopgave, det er, at sætte Regensen i stand, som finansudvalget fik forelagt, er åbenbart tomme. Man ved udmærket i ministeriet, at hvis man får medhold i retten, er kollegiesamvir- 'ket ødelagt. Udplyndringen bør afbalanceres med renovering af Regensen Når man har fulgt ministeriets færden i denne sag og tænker på de vidnesbyrd om dårlig eller fejlagtig hukommelse, ministeriet aflagde over for ombudsmanden, er det svært at finde udtryk for god vilje. Det kan ikke bortforklares, at 'når kollegiesamvirket er i en så fortvivlet situation, især på grund af Regensens '

15 tilstand, hænger det sammen med undervisningsministeriets udplyndring af kommunitetsformuen og fortsatte udnyttelse af sin rolle som fondsmyndighed (indtil 1. januar 1987) til egen fordel. Såfremt kollegiesamvirket vinder sagen, og det er der jo nok gode chancer for, betyder det, at der i hvert fald i nogle år frem kan hensættes rimelige midler til almindelig vedligeholdelse, men der savnes stadig de meget store beløb, der er nødvendige til genopretning af Regensen. Det er ikke til at se, hvorledes denne opgave skal kunne løses uden statens medvirken, uanset om det skulle vise sig muligt at få nogle store fonde til at medvirke. Det vil sige, at retssagen kan komme kollegiesamvirket til skade, også hvis den vindes, da modparten næppe vil synes om et sådant resultat. Vi må da håbe på, at undervisningsministeren har mere lyst til at gå over i historien som den, der gjorde kollegiesamvirkets fortsatte funktion mulig, end som den, der ødelagde det. En minister har ret til at gå imod sine embedsmænd Det er svært at undgå den konklusion, at ministeriet og dets byggedirektorat i denne sag på intet tidspunkt for alvor har søgt at medvirke til en løsning, der havde mulighed for at fungere i en længere årrække. En sådan løsning ville forudsætte, at de fire kollegier var fuldt ud genoprettet og at der var tilstrækkelige midler til drift og vedligeholdelse. Konklusionen er svær at undgå, fordi den anden mulige forklaring: at ministeriet ikke var i stand til at overskue, hvor uholdbar kollegiernes situation var med de bestemmelser, ministeriet havde truffet, næppe kan bruges til noget. Vi taler om mennesker, der må antages at være økonomisk kyndige. Mvad har de da villet med deres mangelfulde løsninger? Udskyde problemet en kort periode eller simpelthen skyde det fra sig? Det er vanskeligt at sige. Retssagen er under alle omstændigheder en trist sag. Uanset resultatet vil den have en negativ virkning på forholdet mellem ministeriet og kollegiesamvirket. Det er dog ikke muligt at tænke sig, at den bitre og fjendtlige holdning, man fra visse sider i ministeriet kan komme ud for, skulle være bestemmende for undervisningsministeriet i det hele taget. Lige inden dommen falder: Retssagens konsekvenser Indtil retssagen er overstået, er der ikke meget at gøre. Når den er forbi, er det vigtigt for kollegiesamvirket at forsøge at få forholdet til ministeriet forbedret. Og så er tiden inde til at søge midler andetsteds. Skulle vi tabe sagen, er situationen en helt anden. Så må man gå ud fra, at kollegiesamvirket opløser sig selv, da bestyrelsen umuligt kan tage ansvaret i en økonomisk udsigtsløs situation. Regensen og kommunitetsmidlerne vil formentlig gå tilbage til staten, som derefter selv må se at klare Regensens genopretning. Vi er i en situation, hvor den institution - undervisningsministeriet som er ansvarlig for miseren, med en retssag forsøger at fuldende udplyndrings- og ødelæggelsesværket. Det er så absurd, at man vægrer ved at tro det.

16 Klokkerberetningen forefteråret En lun sommeraften i Elers' have undfangede vi to, Martin Hutchings fra gårdens yngste og mest dynamiske forening Ping og foreningsfri, senere Pinger Frederik Wiedemann en ide'. Vi skulle erobre den gyldne Klokke og føre Regensen ind i en ny guldalden Fredag den 15. september var scenen sat. timerne op til generalforsamlingen blev det klartfor os, at ingen turde stille op mod os. Selv de obligatoriske, småtskårne brokkehoveder nøjedes med eder og ukvemsord om vores kandidatur de skulle ikke risikere at udstille deres lidenhed ved at bede generalforsamlingen om opbakning bag deres ord. Det ærgrede os, da vi som sportsmænd ville have foretrukket et frisk kampvalg. Ved tretiden om natten kunne afgåede Klokker Niels Leifer præsentere os for Provsteparret. En hektisk start Vi var gået til valg på løftet om at lave flere arrangementer, hvor Rege'nsianerne kunne mødes på tværs af de sædvanlige køkken- og foreningsstrukturer uden dog som tidligere at blive ruineret herved. Da efterårssemesteret er så alt for kort, måtte vi lægge hurtigt ud. Allerede et par dage efter generalforsamlingen kunne vi annoncere den første slåbrok, hver Jens Nauntofte kom og fortalte om den tyske nynazisme. Han havde på forhånd advaret om, at han måtte gå tidligt, da han skulle på en større udlandsrejse tidligt næste morgen; men stemningen og diskussionen i det stopfyldte bibliotek var så 'inspirerende, at han næsten ikke var til at få stoppet. To dage senere havde vi arrangeret i Svampetur og Togreise, hvor vi sammen med et dusin af de friskeste regensianere i moderne Hostrupsk stil tog op til Tisvilde Hegn og plukkede svampe under kyndig vejledning af svampejæger og regensianer Halfdan Lauridsen. Det blev en rigtig skovtur afrundet med varm kakao, hjemmebagte boller og ild i kaminen i et smukt stråtækt bindingsværkshus. Da vi kom hjem til Regensen tilberedte vi i fællesskab et herligt svampemåltid, som vi indtog i VP s lejlighed, tilsyneladende uden at nogen blev forgiftet! Indflytterfest Knap var svampene fordøjet, før indflytterfesten blev annonceret ved et dramatisk og ildevarslende optrin i gården til ære for selve Grev Dracula, der var åndelig vært for indflytternes vampyrfest. Lille sal blev omdannet til et gravkapel med glasmosaikker og blødende kors, og hele festen var gennemsyret af

17 morbid gotik. Derfor blev det en stemningsfuld indflytterfest om end ikke så euforisk, som den vi oplevede det følgende semester. Gamle regensianere Vi havde lovet flere slåbrokaftener, om vi så skulle bruge det billige kneb at hive fat i gamle regensianere, der let lader sig smigre af en invitation fra den høje Klokker. I midten af oktober opstod den store splittelse i fremskridtspartiet og den gamle stifter dukkede igen op i medierne. Dagen efter en stor portrætartikel i avisen kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med Mogens Glistrup. Endnu en gang blev biblioteket fyldt til bristepunktet, og lige- som til Nauntoftes slåbrok havde enkelte af de ellers blaserte Elersianere sneget sig over gaden for at få del i den regensielle erfaring. Det blev på mange måder et rørende møde med en stædig entusiast. Vi oplevede en stærk inderlighed i hans beskrivelse af regenslivet og venskabet med Spies, men ellers blev aftenen først og fremmest politisk. Det var en sjælden mulighed for at få uddybet kontroversielle holdninger, der normalt kun viderebringes i kraft af deres skandale- og provokationsværdi. Skrap havde dækket op med marcipanbrød og portvin til et lille nach(t)spiel med deres gamle foreningsfælle, men formåede ikke at formulere en invitation, da slåbrokken var forbi. Det havde ellers nok varmet den gamles hjerte. To uger senere hane gamle Billeskov-Jansen en kronik i Politiken om en ny Kierkegaard-inspireret bog. Dagen efter kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med denne litterære faderskikkelse. Fremmødet til dette slåbrok ' var mere beskedent, men denne intellektuelle destillation gjorde kun diskussionen mere interessant for de fremmødte. Symbolsk nok faldt denne slåbrok præcis på ISO-årsdagen for Kierkegaards erklæring om, at han ville søge Selskab af de Faa inderlige, hellere end [...] Hobens Vilkaarlighed. Martin Hutschings, efterårsklokker 95 Reeeevy Med Heidi von Wettstein som driftig revydirektør blev revyen en både kunstnerisk og arrangementsmæssig succes. Ud over vindernumrene husker vi især klokkernes bidende og vittige sang om V-mandsinstitutionen. Som klokkere kunne vi bryste os af at byde på en

18 menu af bl.a. lækre gule ærter med svineskank, medister og andet godt og dertil godt med øl og snaps for kun 50 kr. pr. person (45 % af sidste års pris for samme). Revydirektøren kunne samtidig krone sit store arbejde med at. skaffe annoncører til revybladet ved at forære Regensens bibliotek Den Store Danske Encyklopædi. Et par uger senere kunne vi traditionen tro vise vores taknemlighed for Regensianersamfundets storslåede snapsedonation til revyen ved at underholde samfundet med cremen af revydirektørens repertoire. Generalforsamlingen var som altid en ualmindelig oplevelse. Dog var det et lille skår i glæden for os klokkere, at en eller flere tyvagtige festdeltagere løb bort med et par sager af stor praktisk og affektiv værdi. Det var dels vores lindefrokostbillede fra 1973, et af de særligt gode af slagsen, hvis fravær efterlader et skæm-.'.'.'.'.'.'._.:... Frederik Wiedemann, efterårsklokker 95 mende tomrum på væggen i VP's lejlighed. Men værre endnu; vores dyrebare klokkerprotokol, der var spækket med masser af informationer og regensielle finurligheder forsvandt også denne aften og er aldrig kommet tilbage. Et vigtigt regenshistorisk dokument er indtil videre tabt for eftertiden. Verdenspolitik på Regensen En af årets mest dramatiske begivenheder fandt sted i Israel, da premierminister Rabin blev dræbt af en ung højreorienteret jøde. Ugen efter kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med jødernes og Israels aktuelle situation, da den på det tidspunkt netop udnævnte overrabbiner Bent Lexner holdt slåbrok. I forlængelse heraf arrangerede viet par dage efter en regenstur til Bar Mitzva i synagogen på den anden side af Krystalgade. De morgenfriske regensianere blev sluset igennem sikkerhedssystemet og frk en interessant formiddag ud af det. Julestemning på Gården Da regensianerne trådte ud i gården den første søndag i advent, så de foran kirkefløjen et stort grantræ med lys på. I den mørke julemåned spredte træet glæde og varme på gården, på trods af enkelte hærgende besøg af Elers og andre berusede nattegæster. De flesteregensianere var med, da klokkerne inviterede til Lucianat i Store Sal med både oplæsning, sang, hygge og uhygge. I anretterrummet var der opstillet et spejl mellem to stearinlys', så alle gårdens jomfruer kunne få et glimt af deres tilkomne. 18

19 Julestemningen toppede, da vi kunne slå dørene op til det mest velbesøgte julebal i mands minde. Den slags vækker gerne en primitiv stolthed hos Klokkeren, men er samtidig forbundet med store praktiske problemer. Efter at have inddraget bordene nede fra gården og klemt den sidste stol ind, måtte vi konstatere, at der ikke var plads til én eneste gæst mere. Maden blev leveret af en kokkeforbindelse på restaurant Kong Hans (oven i købet en af provstindens gamle elever), og midnatsunderholdningen blev leveret af Tonny Landy og Tove Hyldgaard. De blev hentet i porten, mens hele salen skrålede løs på Til julebal i Nisseland, og det fik dem til at frygte det værste. Tonny Landy var så nervøs for, om disse unge mennesker på nogen måde var indstillet på deres form for underholdning, at han helst ville aflyse på stedet. Vi måtte forsikre dem om regensungdommens fortræffelighed, og da klokken slog tolv, indtog det syngende par salen med operetteduetter, startende med Wunderbar og sluttende efter næsten tre kvarter med det fjerde ekstranummer Får man en rose i Tyrol. Regensianerne var endnu engang et overdådigt publikum (selv om hysteriet selvfølgelig ikke helt nåede Dario Campeotto-niveauet fra foråret 1993), og operaheltenes betænkeligheder blev gjort aldeles til skamme. Da de gik tilbage over gården råbte en Regensianer ned til dem: Vi elsker jer! og Tonny Landy råbte begejstret tilbage: Vi elsker også jer! Således kunne festen fortsætte til den mørke morgen. Vores store forgænger Kaj Munk Efter nytårsnattens fest i Lille Sal med cocktailbar og discomusik manglede vi kun en enkelt slåbrok, før vi kunne kaste det ærefulde klokkeråg af os. I februar var der premiere på et nyt teaterstykke om Kaj Munk. Dagen efter kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med kendte og ukendte sider af regensikonet Kaj Munk, da Mogens Munk fortalte om sin berømte far. Aftenens diskussion viste sig siden at foregribe diskussionen om Det Kongelige Teaters genopførelse af En Idealist. Billeskov-Jansen havde fortalt os om den store aften i Regensens historie, hvor Kaj Munk inviterede hele Regensen i Det Kongelige Teater og se netop En Idealist, hvorefter alle skuespillerne drog med regensianerne hjem og holdt et legendarisk punchesold. På denne måde blev der spundet en ende på semesterets mange slåbrokaftener - en tradition vi kan takke Kaj Munk for. Da semestret gik på hæld måtte vi sande, at det er rigtigt, hvad de siger: Når man er klokker, ryger det meste af et semester ud af kalenderen, selv når man er to til at dele pligterne. Af samme grund var det med blandede følelser af lettelse og sorg, at vi i midten af februar takkede af. Den sidste ting, vi nåede, var at præsentere forårets klokker, Pingeren Claus Dahl, for Provsteparret. Vi vidste, at klokken nu var i de bedst tænkelige hænder. Og med den viden kunne vi trygt genoptage vore civile regensliv. _ Martin Hutchings Frederik Wiedemann

20 Klokkerberetning for Forårssemesteret 1996 Da nu Pings første klokkerat, som man også kan læse om her i bladet, var ved at rinde ud var det tid at begynde at overveje, hvad der skulle ske i næste semester Jeg for min del var efter 4 år på gården ved at være klar til pensionering, men som gammel cirkushest - altså klokkerkandidat - kunne jeg mærke duften af generalforsamlingens savsmuld stærkere og stærkere hen imod februar, og så var der jo ikke andet at gøre end at stille op som dark horse til klokkervalget. Nu erjeg også Pinger, og det var klartfra starten, at der krævedes en helt speciel taktik, hvis det skulle lykkes at genvinde klokkeratet til den bedste forening på gården. Vi gik meget stille med dørene. Jeg konsulterede særlige vennerfra venligtsindede foreninger: Den succesrige revydirektør fra efterårssemesteret, Heidi von Wettstein, fra Conventet, og Niels Leifer fra Hof. Niels og jeg stillede sammen op som klokkere i uden succes - og han var siden klokker i foråret Skrap mistede kvinderne Generalforsamlingen oprandt, og vi holdt, med uvurderlig hjælp fra Hof og Conventet, min kandidatur hemmelig indtil sidste øjeblik. Til vores store held var der ikke bare en modkandidat, men to, for ikke at sige fire: Et par fra Skrap og et par fra det nyligt genstartede Tilia. Tiliasterne havde vist håbet at springe frem som en trold af en dåse. Foreningen var blevet genstartet, ved at Skrap for andet år i træk mistede alle kvindelige-medlemmer ved en kæmpe åreladning, og da de så ovenikøbet stillede klokkerkandidater måtte Skrap gøre noget, og det blev Pings held. De splittede lige præcis oppositionen, så vores treforeningsfraktion kunne gå hjem med sejren. Det var en særlig glæde at skåle med Niels på, at vi begge blev klokkere efter vores forliste kandidatur halvandet år tidligere. Det var i det hele taget et godt semester for Ping. I foråret var både klokker, brugsdame, ældste X, X-føllet, V-manden, en halv musikdirektion, en halv teaterdirektion og 2/3 af klokkerrevisionen pingere. Det eneste der glippede på generalforsamlingen var P- mandsposten, men den fik vi så semesteret efter. Med disse indviklede forberedelser var semesteret så endelig i gang, og jeg havde bag mig en ultrakompetent klokkerforening med to eksklokkere: Martin, der altid har været Ping, og Frederik, der som klokker vedblev at være foreningsfri, men naturligvis indtrådte i Ping', da han gik af. Det eneste problem var, at det ville blive svært at finde på nogen måde at overgå det første Pingklokkerat, der var faldet så perfekt ud, men et sådant luksusproblem kan man jo ikke lade sig standse af.

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15.

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15. Sophienyt Februar 2015 Åbningstider: mandag torsdag kl. 08:00 til 17:00 fredag kl. 08:00 15.00 Kontoret : mandag torsdag kl. 08:00 til 16:00 fredag kl. 08:00 15.00 Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere