Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ååâäâëåâ agua zgrâåâ Ebba; Nbbn.ud. 50-'.- wahnvëo..

2 ORDINÆR GENERALFORSAMLINGV1996 Å: : iregensianerersamfundet ' _ I i på Collegium Domus Regiæ-f g _ holdes fredag d'. 22. november kl * _ * W V, V r 7 ; Valg afdirigent.formanden aflægger beretning _, i, Kassereren fremlægger revideret regnskab Revisorerner afgiver 'betænkning Valg af formand i, i.- Valg af kasserer Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.7 Valg af to revisorer v 'V ' skyde. S) www o00 H'.A Eventuelt r i i 7 i GeneralfOrsamlingens deltagere vil derefter samles omkring den ' af kassereren kreerede menu: ' '. IFORRET: á la 'surprise "96" HOVEDRET: á la surprise "96" i á la surprise 996" i Hertil serveres passende vine, i passende tempo Og i, passende mængder. Under ledelse af revydirektøren vil Vi, støttet af musikdirektøren, gi'se og høre 'nogle af Regensrevyensfremrag'ende numre. 3 TILMELDING: til kassererens kontor senest 18. nov; i '. _ i' 7 _Ring' og tal med IngeFrost. ' ' Middagog revy 125 kr. og betalesi løbet af generalforsamlingen. * i, Sommerturen "; i bliver lørdag den??. august. - * * Besøg på???. * ' '

3 GENERALFORSAMLINGEN den 24. november 1995 :-:.. «. -:.lg-:m :3:.2 Mageligt bænket i biblioteket sidder klokker Fr. Wiedemann, Camilla Sløk og bestyrelse - medlem Mette Korsholm. Bag dem Mogens Milfeldt. Stående tv. er det Carsten Feddersen, Peter Bøggild 0g bestyrelsesmedlem Karsten Knudsen. Med øredøvende applaus blev tidl. fonmand Mogens Holm valgt til dirigent af den usædvanligt oplagt forsamling, der påny havde anledning til at glæde sig over det formidable samarbejde mellem bestyrelse og klokkerat. Det gav sig udslag i overlegen styring af mærkevarerne hos vædskeproducenterne i landet. Med sikker hånd, klar stemme udøvede dirigenten sin autoritet og ledte mødet hen, hvor folket krævede det. Fonmanden plæderede grundigt for de faktorer, der uafviseligt pegede hen mod en godkendelse af det fremsendte forslag om forhøjelse af kontingentet til kr. 100,00. Det havde da stået urørt i over en menneskealder. Det blev godkendt, men samme formand konstaterede andet steds i sin omfangsrige beretning, at aktivitetsniveauet havde haft et lidt mere beskedent omfang end i Bestyrelsen havde behov for en kontemplativ periode, bl.a. i afventen på, om der skulle blive behov for assistance i den ulykkelige sag on Undervisningsministeriet contra Regensen/Kollegiesamvirket. Med henvisning til smmertur deltagertal på godt 20, søgte formanden allerede denne aften at reklamere for næste sommertur, der skulle gå til DMI d. 31. auqust Den balancerede kasserer Henrik Teide jonglerede på vanlig vis med tallene i et omfang, der svarede til

4 Kasserer Henrik Teide pladser i bestyrelsen. Pladserne var blevet ledige på grund af erhvervsmæssige komplikationer. Morten Samuelsson skulle igang med ny stuktur i advokatvirksomheden og havde anmodet om et par års pause, mens Thøger Købke Christiansen i sit firma, F. L. Smidt havde vundet lodtrækningen om en udstationering i Argentina. Formanden har takket begge for ypperlig indsats, men måtte altså bede dirigenten om at indkalde forsamlingens ønsker om passende kandidater. En omhyggelig granskning, vejen for og imod, førte frem til, at dirigenten kunne koncentrere valget om to forslag, der begge blev honoreret med akklamation. De to ny medlemmer viser Regensianersamfundets spændvidde. Den ene er Hans Jørgen Steenberg, deri bogstavelig forstand er meget tæt den omhu, hvormed de fremmødte havde studeret det udsendte regnskab. Kassen er delvis kommet sig af udgifterne til,,genboerne på Baron Bolten, og den var under alle omstændigheder i så fin form, at der påny var rummelighed til dels middagen, dels de hos regensianerne så populære legater. Revisor Peter Bøggild forsikrede forsamlingen, at der sjældent havde været vist omhu så stor som den, der havde præget revisionen af regnskabet. Det var påny sådan, at revisorerne havde vendt hvert eneste bilag, der blev forevist, og den samme grundighed var udvist ved konstateringen af kassebeholdningen. Valgene Efter genvalg til formand og kasserer skulle forsamlingen ta' stilling til to nye Revisor Peter- Bøggild: Det hele stemmen -. Å

5 på Regensen. Han bor i St. Kannikestræde, mellem Regensen og Elers. Den anden er Camilla Sløk - den uforglemmelige Klint i,,genboerne og som i fandt tid til at skrive guldmedaljeafhandling udi teologien. I sin tak til Thøger Købke Christiansen fremførte formanden skrifligt en påmindelse til ham om et løfte, afgivet i forståelig jubel over at være valgt til Regensianersamfundets bestyrelse. Løftet bestod i en kasse bajere til generalforsamlingen var tredie generalforsamling uden Thøger-bajere. Vi vil se frem til generalforsamlingen 1996 i forventen om, at kassen vil være til stede. John [dom p.s. spændvidden frengår af, at Camilla Sløk har fået mulighed for et kortere Dirigent Mogens Holm ophold på Princeton-universitetet i USA. REGENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE Efter valget på generalforsamlingen 24. nov. 1995: Formand: John Idorn, Bukkeballevej 69, 2960 Rungsted Kyst Kasserer: Henrik Teide, Åmosebakken 3, 2830 Virum Medlemmer: Karsten Knudsen, Ordrupdalsvej 12 B, 2920 Charlottenlund Bodil Stenvang, Slotsvænget 23, 3400 Hillerød Mette Korsholm, Vardegade 23, 2.tv., 2100 København Ø Hans Jørgen Steenberg, St. Kannikestræde 7, 1169 København K Camilla Sløk, p.t. Princeton, New Jersey Revisorer: Peter Bøggild, Ll. Strandstræde 12, 1254 København K William Hertz, Tibberup Allé 23, 3060 Espergærde Desuden er klokkeren (-ne) medlem(mer).

6 r 3f m *Ef i Da der gør Sig wh' (ny kalder zyâjdepzuzkiemc'i Ray) ;gei'zs'igliær63 der ii! Jill/:kig fm Amigismekiæi28 Imics* m lig'iåiswwafw* 63.4? _.' Åregaimmilu ( 5.3m iøvrigt : u w " /Zåi 70 nuglár v( 1 '1*.21? I N m: 'rå-- :'53 4x iw-'szae'iäzzfårwmmliizgen nvwmzmztüm irngenda wd bæløbm, der.vkal.vw på. øm '0x elriimlieârw, Niels Leifeiç der kuskest en emirmw Anna Samlberi, Iegatmudluger løjtnam von Buddin var blandt den m. 792,? aj'terârsklnkker halve snes [egutrrmdiagem gerinmmkji ; fm PiP.

7 Niels Leifer, qu-klukker og stud. mag. i spansk Saxofonen blev nænsomt behandlet med statskundskab som bifag, fremførte Per Parts af Stig Lyngbæk, medicinerfra PIP. betragtninger ved snarligforestående pension. Makkerinde er stud.scient. (kemi) Anne Gjerløv, Ping. - Kåre Gribsholm Madsen, medicinerfra Ping,, Årets revydirektør Heidi 'von Wettstein, klassisk skiftede mellem guitar og sang. arkæologfra CCDR - helt uden konkurrence som.sutfløse i,,genb0erne

8 Sommertur til DMI... x. Der mangler to - Stig Andersen fra omkring 1940'erne, der allerede var på sin cykel og fotografen, som erformanden. Selskabet begav sig til Skt. Kjelds Restaurant på Skt. Kjelds Plads, hvor samfundet var værtfor en overordentlig god og hyggelig frokost til en rimelig pris for medlemmerne. Selv et års varsel om, at sommerturen Samtlige TV-stationer i verden byder \ fandt sted 31. august, havde ikke fået den rigtige meteorolog store penge nævneværdig indflydelse på deltager- for at være ankernand på feltet. Den antallet i sommerturen. På den anden,,rigtige meteorolog er lige så meget side garanterer det de fremmødte skøn værd i seertal, son den rigtige ankertid til at stille spørgsmål i og der var mand på nyhederne. En sådan kunne mange til Mogens Jensen, der gav en Mogens Jensen godt være. flotintroduktion til det, alle taler om. = Men i modsætning til mange andre, kan meteorologeme gøre noget ved detaltså ved at fortælle os i tide, hvad der (måske) vil ske. Vejrudsigter er stærkt på vej til at kunne konkurrere med sport som een af de ting, enhver ny fjernsynsø Mngens Jensen kanal Simpelthen ma ha forat gøre sug en levende og gældende på seermarkedet. dygtigfortællen

9 DMI fylder 125 år Set på verdensplan var Danmark førende med hensyn til at søge at knytte meteorologien til det videnskabelige. Da bestræbelserne udfoldede sig for alvor i 1860erne, kom der betydelige protester med,,opkomlingen. I en vurdering, givet af universitetet om forslaget om et meteorologisk institut, knyttet til universitetet og underlagt en bestyrer, der ansættes son professor i m., hed det i afvisningen: da et institut son det nævnte ikke måtte forventes at få nogen rent videnskabelig karakter omend det videnskabelige formål må medtages, vil et meteorologisk institut dog komme til at rette sin virksomhed umiddelbart på at tilfredsstille mangehånde praktiske øjemed, deri og for sig er universitetet uvedkommende, eller som dog ligge det fjernere, f.eks. søfartens og landbrugets tarv. Rundtur i byen Men DMI kom altså i gang - i 1872 med bopæl på Esplanaden 15. I nov var der for lidt plads, og den ny adresse blev Gamlehave alle 22 (en sidevej til Ordrupvej). ' Der var stadig brug for udvidelser - Fiolstræde nr. 20 og Hovedvagtsstræde nr. 6 blev brugt som filialer, inden man i vinteren fandt endelig hvile i en tidligere Lego-bygning på Lyngbyvej nr Dermed er bygningen nabo til S-togsstrækningen Frederiksberg-Hellerup (lige ved Ryvangens station). Bemeldte vinter var * -Vejrmelding i radio er vi alle vokset op' med. Den første korn fra Meteorologisk Instituts eget studie på Esplanaden, og den historiske meddelelse, givet kl d. 1. august 1923 over langbølger, lød:,,hallo, hallo. Meteorologisk Institut her. Vejrforholdene over Nordvest- Europa har en ustadig karakter. Instituttet ser endnu ingen forandring heri. Slut, slut Det nuværende behov Fra den beskedne begyndelse er behovet blot vokset og vokset, men det er også hjælpemidlerne i form af satellitter, vejrstationer suppleret med gammeldags iagttagelser og fornemmelser. Kundekredsen er eksploderet, ganske enkelt fordi de fleste har fundet ud af, hvor vigtigt kendskabet til det kommende vejr er for næsten alle udendørs aktiviteter. Vi fik en fabelagtig rundtur, dels i mysterierne og de vanskeligheder, der stadig eksisterer m.h.t. en korrekt forudsigelse. Vi var i nærkontakt med een af satellitterne, og blev vist rundt i de 10- kaler, hvor tal, skemaer og udsigter udarbejdes, vi ser hver aften på skærmene eller hører i radioen. Det fungerede bare. De intense lytteransigter tilhørerfra v. : Lotte (der bestyrer Karsten Knudsen, hvis skulder anes), Ulla Nicolajsen, Peter Bøggild, Ib Kleiter; Henrik Teide og Arne Hellmann.

10 Regensens skæbnedage Regensen contra undervisningsministeriet: Har Regensen overhovedet en fremtid? Mens dette nummer af,,regensen kan læses rundt om i hjemmene, sidder den ret, der skal afgøre, om,, de sodet-røde mure overhovedet har en fremtid. Der er berammet retsmøder i tre dage: Tirsdag d. 19. til torsdag d. 21. november; og det vil sige, at Regensprovst Leif. Grane kan aflægge rapport og beskrive den eventuelle fremtid efter dommen, når vi samles til middagen efter generalforsamlingen. Det er undervisningsmlnisteriet, der har anlagt sag mod Kollegiesamvirket for atfå de penge, der blev brugt til istandsættelse i 1987, tilbage - og det drejer sig om 15 mill.kr Hele Leif Granes embedsperiode har været præget af debat/samtale/opgør med myndighederne. Nu kommer der så en afgørelse. Regensprovsten har fremlagt sin skitse af hændelsesforløbet, især den opfangsrige udplyndring af Kommunitetets formue, der har bragt Regensen på fallittens rand - men myndighederne vil altså ha' mere. Opdelingen i afsnit med tilhørende mellemrubrikker og deres formulering er redaktørens ansvar Ta' en whisky eller to - det er rystende læsning. Kommunitetet, stiftet 1569 af Frederik II, havde til formål at underholde 100 fattige studenter ved Københavns Universitet. Stiftelsens betydelige formue i gods og kongetiender forslog ikke blot til opførelse af Regensen som fribolig for kommunitetsalumnerne i 1623, men voksede støt gennem det 18. århundrede. Men fra begyndelsen af det 19. århundrede anvendte man store summer af kapitalen til udbygning af universitetet. Denne udhuling af Kommunitetets formue fortsatte med uformindsket kraft i de første tyve år af dette århundrede. Men i bemærkninger til Finansloven for året 1920 erkendte undervisningsministeriet, som havde det overordnede ansvar for Kommunitetet, at dette forbrug af stiftelsens formue til andre formål end det i fundatsen fastsatte nu måtte ophøre. Erkendelsen kom for sent til at sikre Regensen mod forfald. Også i den følgende tid brugtes vedblivende kommunitetsmidler til andre formål, omend i langt mindre grad end hidtil, men store rente- og afdragsfri lån til Dansk Studiefond og til opførelse af nye kollegier (Studiegården og Kvinderegensen) optoges af kapitalen, hvis forrentning brugtes til kommunitetsstipen- Vdier og til bevarelse af de gamle kollegier som legatboliger. I 1956 var kapitalen svundet så meget, at det blev bestemt, at dens forrentning i fremtiden udelukkende skulle bruges til at opretholde Regensen i henhold til fundatsen. Kurator ne ligerede formuen og gav billige lan til embedsmænd Administrationen af midlernehørte siden 1936 under Kurator, den embeds-

11 mand, der sideordnet med universitetets rektor med ansvar over for undervisningsministeriet stod for den økonomiske forvaltnig af såvel universitetet som kommunitetet og Sorø Akademi. Før 1936 hørte disse arbejdsopgaver under Universitetets Kvæstor. også en embedsmand, der under tilsyn af undervisningsministeriet administrerede økonomienuahængigt af universitetets akademiske ledelse. Kvæstor havde i årtier advaret ministeriet om at det stærke forbrug af kapitalen ville få alvorlige følger, men helt forgæves. Under Kurators forvaltning lod formuens pleje meget tilbage at ønske. Bla. opnåede en del mennesker, deriblandt embedsmænd i undervisningsministeriet, billige lån til langt under dagsrente, så at en yderligere udhuling af formuen fandt sted. Ministeriet erkendte misbrug, men ville ikke betale reel husleje Undervisningsministeriet havde i 1920 i erkendelse af kommunitetets mangeårige misbrug bestemt at Kommunitetsbygningen (Nørregade 10), der siden slutningen af det 18. århundrede, da bespisningen af kommunitetsalumnerne erstattedes af et pengebeløb, udelukkende havde været anvendt til universitetsformål, fremtidig skulle lejes af universitetet. Lejen fastsattes til kr Beløbet blev flere gange forhøjet, en enkelt gang med udtrykkelig henvisning til, at lejen ikke længere svarede til det for tiden eksisterende lejeniveau. Sidstnævnte betragtning er dog ikke siden blev anvendt. Fra 1971 lå lejen fast på kr for en bygning i Københavns centrum på 3.000,- m2. Indtil 1920 havde Kommunitetet fuldt ud dækket udgifterne ved Kommunitetsbygningens vedligeholdelse, som derefter blev overtaget af universitetet som bruger af bygningen. I hvert fald to af universitetets rektorer, Erik Skinhøj og Ove Nathan, har over for ministeriet gjort det klart, at man anså den lave husleje for at være udtryk for en yderligere forringelse af Kommunitetets indtægter, men også det var forgæves. Den uafviselige konklusion Man kan altså fastslå, 1) at det er undervisningsministeriets skyld, at der mangler midler til vedligeholdelse af Regensen og de tre små kollegier. 2) at ministeriet som legatmyndighed har forvaltet Kommunitetets midler dårligt. Ministeriet som ejendomshandler eller: Villaerne, der forsvandt. Som udtryk for ministeriets uvilje mod at tilgodese Kommunitetets interesser, skønt det indtil 1984 var ansvarlig for formuen og dens anvendelse, kunne der nævnes flere eksempler, hvoraf to skal fremdrages. Til Kommunitetets ejendomme hørte også den såkaldte,,professorvilla i Konsistoriegården. Den er opført for Kommunitetets midler som bolig for den daværende forvalter 'af Kommunitetets gods, men overgik siden til universitetsbrug, iøvrigt uden at Kommunitetet ophørte med at betale for dens vedligeholdelse før hen mod slutningen af forrige århundrede. Ejendommen er stiltiende frataget Kommunitetet. 11

12 Ret grotesk er et andet eksempel fra nyeste tid. Da Hovedstadens Sygehusselskab dannedes, fandt ministeriet anledning til at gøre et notat om villaerne på Juliane Maries vej. Det erkendes, at de er opført for kommunitetsmidler, men det frembyder ikke noget problem, da husene dels ingen værdi har (?), dels må betragtes som,,en donation fra Kommunitetet". Husene er opført på den tid, da Undervisningsministeriet over for Københavns Kommune på Kommunitetets vegne underskrev en kontrakt om brugen af Regensens buegang. Ministeriet betragtede altså dengang sig selv som i stand til at handle på kommunitetets vegne. Den,,Donation, der tales om i notatet, er følgelig en gave fra ministeriet til ministeriet! I årene efter 1956 kunne Regensens drift 0g regensianernes kommunitetsstipendium og legatbolig med nød og næppe opretholdes en årrække, men kun ved at forsømme bygningerne. Men heller ikke denne ordning bestod ret længe. Midt i 1970,erne var de tre små kollegier helt uden midler. Midlertidigt fik de et tilskud fra universitetet, men denne ordning ønskede undervisningsministeriet bragt til ophør. Så opstod tanken om det, der siden kom til at hedde,,københavns Universitets Kollegiesamvirke af Kollegiesamvirket af 1983 slugte den sidste rest af Regensens formue Ministeriet og universitetet var enige om, at de tre små kollegier skulle have andel i Kommuniitetsformuens rester, ' der dengang gav et afkast på ca. ' ,- kr., hvortil kom de ,- kr. i leje for Kommunitetetsbygningen. Resten skulle finansieres ved indførelse af husleje. Der var tre forudsætninger for ordningen 1) Forvaltningen af Kommunitetsformuen skulle overdrages til en bestyrelse, bestående af repræsentanter for de fire kollegier; 2) Bestyrelsen skulle fastsætte en husleje, der kunne dække driften. 3) For at denne ordning skulle have mulighed for at fungere, skulle alle fire kollegier gøres gældfri og istandsættes. Efter mange forhandlinger gennem en årrække, som ikke blev nemmere af, at der naturligvis på Regensen ikke var nogen begejstring for ideen, blev man enige om indholdet af Kollegiesamvirkets statutter. Da alle argumenter, som søgte at vise det uholdbare i ordningen, blev afvist af ministerium og universitet, blev Regensens repræsentanter tvunget til at underskrive. Ministeriet løber fra sit ord Den istandsættelse af kollegierne, som skulle ske under ledelse af arkitektfirmaet Koppel, blev så overfladisk selv efter at en større gave fra Egmontfonden føjedes til de bevilgede statsmidler, at der overhovedet ikke kunne tales om, at kollegierne var bragt i god stand. Kollegiesamvirket begyndte altså sin virksomhed, uden at den tredje, oven for omtalte forudsætning blot tilnærmelsesvis var opfyldt. De midler, der kunne hensættes til vedligeholdelse,

13 var helt utilstrækkelige - selv hvis bygningerne var blevet bragt i behørig stand. Det var blevet påpeget over for ministeriet og universitetet, men uden at det gjorde noget indtryk i første omgang. En fortsat korrespondance med undervisningsminister Bertel Haarder viste sig ikke at være forgæves. En bevilling fra boligministeriet førte til en redegørelse for Regensens tilstand, udarbejdet af firmaet Koppel, der opgjorde behovet til 15 mill.kroner. Når staten,,køber eller,,overtager 14. november 1986 indkaldtes formand og næstformand for Kollegiesamvirket samt regensprovsten til møde i bygge- v direktoratet. De 15 mill. var skaffet fra fire ministerier: bolig-, finans-, milieuog undervisningsministeriet. Betingelse for bevillingen var det, at staten,,købte (senere hed det,,overtog ) kommunitetsbygningen, og der skulle svares omgående, da pengene ellers ville forsvinde. Stillet over for en sådan tvang, var. Kollegiesamvirkets bestyrelse nødsaget til at bøje sig, dog med forbehold over for, hvad interesserede parter måtte have at indvende. Regensprovsten betvivlede over for ministeren det lovlige i denne,,overtagelse, men fik til svar, at alt var i orden, og at det nu gjaldt om at få byggeriet i gang. I det aktstykke, der forelagdes finansudvalget, begrundedes bevillingsønsket med, at det var en samfundsopgave at renovere Regensen. - Ombudsmanden: Overtagelsen er en,,nullitet Den 23. juni 1987, da byggerlet var vidt fremskredet, klagede regensprovsten til Ombudsmanden og bad ham undersøge, om statens overtagelse af kommunitetsbygningen var lovlig. Ombudsmandens svar forelå den 7. marts Det indeholdt den vurdering, at bemærkningen i aktstykket om overtagelse af kommunitetsbygningen er en,,nullitet, et juridisk udtryk som siger, at det pågældende forhold savner ethvert juridisk holdepunkt. Overtagelsen af bygningen var dermed ude af verden. I stedet for stævnede Kollegiesamvirket ministeriet med påstand om, at der burde betales en tidssvarende husleje. Efter flere års forhandlinger kom det til et forlig, hvorefter huslejen fastsattes til 1,4 millioner årligt, idet alle udgifter til bygningens vedligeholdelse og drift fortsat blev bestridt af universitetet. Ministeriet indefryser to mill. kr. Ministeriet havde, da klagen til ombudsmanden blev kendt, tilbageholdt godt 2 millioner kroner, med det resultat, at en istandsættelse af kloakerne til imødegåelse af rotteplagen og en deraf følgende omlægning af gården ikke blev gennemført. Disse arbejder har Kollegiesamvirket siden kunnet gennemføre, takket være den øgede husleje for kommunitetsbygningen. Da de fire kollegier er fredede bygninger, hvis vedligeholdelse er særligt kostbar, er det helt klart, at Kollegiesamvirket ikke har nogen mulighed for at fungere uden den indtægtsforøgelse,

14 som huslejen for kommunitetsbygningen giver. Men selv under denne forudsætning ser mulighederne dystre ud, af to grunde. Dystre udsigter: 1) istandsættelse kræver 40 mill. kr. 2) ministeriet kræver pengene tilbage Den første grund til bekymring er Regensens tilstand. Trods den store undersøgelse i 1985, som førte til en lang række istandsættelser, bl.a. pilotering af Krystalgadefløjens ældre del og fornyelse af de fleste tage, har det i de senere år vist sig, at denne istandsættelse, som skete under undervisningsministeriets byggedirektorats medvirken, langt fra var tilstrækkelig til, at man kan tale om genopretning. Kollegiesamvirket har derfor ladet Kongelig bygningsinspektør, arkitekt David Bretton-Meyer, og a/s Samfundsteknik foretage en ny grundig undersøgelse af Regensens tilstand. Rapporten forelå i juni Den viser, at der er behov for 40 millioner V kroner, hvis Regensen skal bringes i stand, og at mere end 20 mill. er nødvendige for at undgå alvorlig nedbrydning af bygningernes tilstand. Der er altså et meget stort behov for tilførsel af midler. Hertil kommer den anden grund, nemlig ministeriets sag mod Kollegiesamvirket med påstand om ret til tilbagebetaling af de penge, der brugtes ved istandsættelsen i 1987, idet ministeriet trods ombudsmandens redegørelse - hævder, at Kollegiesamvirket har misligholdt en aftale ved ikke at udlevere kommunitetsbygningen. Ministeriets skjulte dagsorden Hvorledes retssagen vil forløbe, er der ' naturligvis ingen, der kan vide. Hvad man derimod kan fastslå, er, at ministeriet ikke kan have anlagt sag uden at være klar over følgerne for Kollegiesamvirket, såfremt ministeriet skulle vinde sagen. Selv bortset fra rapporten af 1995 er kollegiesamvirket uden mulighed for at kunne fortsætte, hvis det tvinges til enten at betale millioner tilbage til statskassen eller eventuelt til at afgive kommunitetsbygningen og derved miste den husleje for denne, som først har gjort det muligt at foretage større bygningsarbejder. Det ser altså ud til, at det ministerium, som først i lange perioder har brugt kommunitetets midler i meget stor skala til fundatsfremmede formål og dernæst gennemtvunget Kollegiesamvirkets oprettelse med kongeligt konfirmerede statutter, ikke har haft og fortsat ikke har til hensigt at lade kollegiesamvirket være funktionsdygtigt. De store ord om den samfundsopgave, det er, at sætte Regensen i stand, som finansudvalget fik forelagt, er åbenbart tomme. Man ved udmærket i ministeriet, at hvis man får medhold i retten, er kollegiesamvir- 'ket ødelagt. Udplyndringen bør afbalanceres med renovering af Regensen Når man har fulgt ministeriets færden i denne sag og tænker på de vidnesbyrd om dårlig eller fejlagtig hukommelse, ministeriet aflagde over for ombudsmanden, er det svært at finde udtryk for god vilje. Det kan ikke bortforklares, at 'når kollegiesamvirket er i en så fortvivlet situation, især på grund af Regensens '

15 tilstand, hænger det sammen med undervisningsministeriets udplyndring af kommunitetsformuen og fortsatte udnyttelse af sin rolle som fondsmyndighed (indtil 1. januar 1987) til egen fordel. Såfremt kollegiesamvirket vinder sagen, og det er der jo nok gode chancer for, betyder det, at der i hvert fald i nogle år frem kan hensættes rimelige midler til almindelig vedligeholdelse, men der savnes stadig de meget store beløb, der er nødvendige til genopretning af Regensen. Det er ikke til at se, hvorledes denne opgave skal kunne løses uden statens medvirken, uanset om det skulle vise sig muligt at få nogle store fonde til at medvirke. Det vil sige, at retssagen kan komme kollegiesamvirket til skade, også hvis den vindes, da modparten næppe vil synes om et sådant resultat. Vi må da håbe på, at undervisningsministeren har mere lyst til at gå over i historien som den, der gjorde kollegiesamvirkets fortsatte funktion mulig, end som den, der ødelagde det. En minister har ret til at gå imod sine embedsmænd Det er svært at undgå den konklusion, at ministeriet og dets byggedirektorat i denne sag på intet tidspunkt for alvor har søgt at medvirke til en løsning, der havde mulighed for at fungere i en længere årrække. En sådan løsning ville forudsætte, at de fire kollegier var fuldt ud genoprettet og at der var tilstrækkelige midler til drift og vedligeholdelse. Konklusionen er svær at undgå, fordi den anden mulige forklaring: at ministeriet ikke var i stand til at overskue, hvor uholdbar kollegiernes situation var med de bestemmelser, ministeriet havde truffet, næppe kan bruges til noget. Vi taler om mennesker, der må antages at være økonomisk kyndige. Mvad har de da villet med deres mangelfulde løsninger? Udskyde problemet en kort periode eller simpelthen skyde det fra sig? Det er vanskeligt at sige. Retssagen er under alle omstændigheder en trist sag. Uanset resultatet vil den have en negativ virkning på forholdet mellem ministeriet og kollegiesamvirket. Det er dog ikke muligt at tænke sig, at den bitre og fjendtlige holdning, man fra visse sider i ministeriet kan komme ud for, skulle være bestemmende for undervisningsministeriet i det hele taget. Lige inden dommen falder: Retssagens konsekvenser Indtil retssagen er overstået, er der ikke meget at gøre. Når den er forbi, er det vigtigt for kollegiesamvirket at forsøge at få forholdet til ministeriet forbedret. Og så er tiden inde til at søge midler andetsteds. Skulle vi tabe sagen, er situationen en helt anden. Så må man gå ud fra, at kollegiesamvirket opløser sig selv, da bestyrelsen umuligt kan tage ansvaret i en økonomisk udsigtsløs situation. Regensen og kommunitetsmidlerne vil formentlig gå tilbage til staten, som derefter selv må se at klare Regensens genopretning. Vi er i en situation, hvor den institution - undervisningsministeriet som er ansvarlig for miseren, med en retssag forsøger at fuldende udplyndrings- og ødelæggelsesværket. Det er så absurd, at man vægrer ved at tro det.

16 Klokkerberetningen forefteråret En lun sommeraften i Elers' have undfangede vi to, Martin Hutchings fra gårdens yngste og mest dynamiske forening Ping og foreningsfri, senere Pinger Frederik Wiedemann en ide'. Vi skulle erobre den gyldne Klokke og føre Regensen ind i en ny guldalden Fredag den 15. september var scenen sat. timerne op til generalforsamlingen blev det klartfor os, at ingen turde stille op mod os. Selv de obligatoriske, småtskårne brokkehoveder nøjedes med eder og ukvemsord om vores kandidatur de skulle ikke risikere at udstille deres lidenhed ved at bede generalforsamlingen om opbakning bag deres ord. Det ærgrede os, da vi som sportsmænd ville have foretrukket et frisk kampvalg. Ved tretiden om natten kunne afgåede Klokker Niels Leifer præsentere os for Provsteparret. En hektisk start Vi var gået til valg på løftet om at lave flere arrangementer, hvor Rege'nsianerne kunne mødes på tværs af de sædvanlige køkken- og foreningsstrukturer uden dog som tidligere at blive ruineret herved. Da efterårssemesteret er så alt for kort, måtte vi lægge hurtigt ud. Allerede et par dage efter generalforsamlingen kunne vi annoncere den første slåbrok, hver Jens Nauntofte kom og fortalte om den tyske nynazisme. Han havde på forhånd advaret om, at han måtte gå tidligt, da han skulle på en større udlandsrejse tidligt næste morgen; men stemningen og diskussionen i det stopfyldte bibliotek var så 'inspirerende, at han næsten ikke var til at få stoppet. To dage senere havde vi arrangeret i Svampetur og Togreise, hvor vi sammen med et dusin af de friskeste regensianere i moderne Hostrupsk stil tog op til Tisvilde Hegn og plukkede svampe under kyndig vejledning af svampejæger og regensianer Halfdan Lauridsen. Det blev en rigtig skovtur afrundet med varm kakao, hjemmebagte boller og ild i kaminen i et smukt stråtækt bindingsværkshus. Da vi kom hjem til Regensen tilberedte vi i fællesskab et herligt svampemåltid, som vi indtog i VP s lejlighed, tilsyneladende uden at nogen blev forgiftet! Indflytterfest Knap var svampene fordøjet, før indflytterfesten blev annonceret ved et dramatisk og ildevarslende optrin i gården til ære for selve Grev Dracula, der var åndelig vært for indflytternes vampyrfest. Lille sal blev omdannet til et gravkapel med glasmosaikker og blødende kors, og hele festen var gennemsyret af

17 morbid gotik. Derfor blev det en stemningsfuld indflytterfest om end ikke så euforisk, som den vi oplevede det følgende semester. Gamle regensianere Vi havde lovet flere slåbrokaftener, om vi så skulle bruge det billige kneb at hive fat i gamle regensianere, der let lader sig smigre af en invitation fra den høje Klokker. I midten af oktober opstod den store splittelse i fremskridtspartiet og den gamle stifter dukkede igen op i medierne. Dagen efter en stor portrætartikel i avisen kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med Mogens Glistrup. Endnu en gang blev biblioteket fyldt til bristepunktet, og lige- som til Nauntoftes slåbrok havde enkelte af de ellers blaserte Elersianere sneget sig over gaden for at få del i den regensielle erfaring. Det blev på mange måder et rørende møde med en stædig entusiast. Vi oplevede en stærk inderlighed i hans beskrivelse af regenslivet og venskabet med Spies, men ellers blev aftenen først og fremmest politisk. Det var en sjælden mulighed for at få uddybet kontroversielle holdninger, der normalt kun viderebringes i kraft af deres skandale- og provokationsværdi. Skrap havde dækket op med marcipanbrød og portvin til et lille nach(t)spiel med deres gamle foreningsfælle, men formåede ikke at formulere en invitation, da slåbrokken var forbi. Det havde ellers nok varmet den gamles hjerte. To uger senere hane gamle Billeskov-Jansen en kronik i Politiken om en ny Kierkegaard-inspireret bog. Dagen efter kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med denne litterære faderskikkelse. Fremmødet til dette slåbrok ' var mere beskedent, men denne intellektuelle destillation gjorde kun diskussionen mere interessant for de fremmødte. Symbolsk nok faldt denne slåbrok præcis på ISO-årsdagen for Kierkegaards erklæring om, at han ville søge Selskab af de Faa inderlige, hellere end [...] Hobens Vilkaarlighed. Martin Hutschings, efterårsklokker 95 Reeeevy Med Heidi von Wettstein som driftig revydirektør blev revyen en både kunstnerisk og arrangementsmæssig succes. Ud over vindernumrene husker vi især klokkernes bidende og vittige sang om V-mandsinstitutionen. Som klokkere kunne vi bryste os af at byde på en

18 menu af bl.a. lækre gule ærter med svineskank, medister og andet godt og dertil godt med øl og snaps for kun 50 kr. pr. person (45 % af sidste års pris for samme). Revydirektøren kunne samtidig krone sit store arbejde med at. skaffe annoncører til revybladet ved at forære Regensens bibliotek Den Store Danske Encyklopædi. Et par uger senere kunne vi traditionen tro vise vores taknemlighed for Regensianersamfundets storslåede snapsedonation til revyen ved at underholde samfundet med cremen af revydirektørens repertoire. Generalforsamlingen var som altid en ualmindelig oplevelse. Dog var det et lille skår i glæden for os klokkere, at en eller flere tyvagtige festdeltagere løb bort med et par sager af stor praktisk og affektiv værdi. Det var dels vores lindefrokostbillede fra 1973, et af de særligt gode af slagsen, hvis fravær efterlader et skæm-.'.'.'.'.'.'._.:... Frederik Wiedemann, efterårsklokker 95 mende tomrum på væggen i VP's lejlighed. Men værre endnu; vores dyrebare klokkerprotokol, der var spækket med masser af informationer og regensielle finurligheder forsvandt også denne aften og er aldrig kommet tilbage. Et vigtigt regenshistorisk dokument er indtil videre tabt for eftertiden. Verdenspolitik på Regensen En af årets mest dramatiske begivenheder fandt sted i Israel, da premierminister Rabin blev dræbt af en ung højreorienteret jøde. Ugen efter kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med jødernes og Israels aktuelle situation, da den på det tidspunkt netop udnævnte overrabbiner Bent Lexner holdt slåbrok. I forlængelse heraf arrangerede viet par dage efter en regenstur til Bar Mitzva i synagogen på den anden side af Krystalgade. De morgenfriske regensianere blev sluset igennem sikkerhedssystemet og frk en interessant formiddag ud af det. Julestemning på Gården Da regensianerne trådte ud i gården den første søndag i advent, så de foran kirkefløjen et stort grantræ med lys på. I den mørke julemåned spredte træet glæde og varme på gården, på trods af enkelte hærgende besøg af Elers og andre berusede nattegæster. De flesteregensianere var med, da klokkerne inviterede til Lucianat i Store Sal med både oplæsning, sang, hygge og uhygge. I anretterrummet var der opstillet et spejl mellem to stearinlys', så alle gårdens jomfruer kunne få et glimt af deres tilkomne. 18

19 Julestemningen toppede, da vi kunne slå dørene op til det mest velbesøgte julebal i mands minde. Den slags vækker gerne en primitiv stolthed hos Klokkeren, men er samtidig forbundet med store praktiske problemer. Efter at have inddraget bordene nede fra gården og klemt den sidste stol ind, måtte vi konstatere, at der ikke var plads til én eneste gæst mere. Maden blev leveret af en kokkeforbindelse på restaurant Kong Hans (oven i købet en af provstindens gamle elever), og midnatsunderholdningen blev leveret af Tonny Landy og Tove Hyldgaard. De blev hentet i porten, mens hele salen skrålede løs på Til julebal i Nisseland, og det fik dem til at frygte det værste. Tonny Landy var så nervøs for, om disse unge mennesker på nogen måde var indstillet på deres form for underholdning, at han helst ville aflyse på stedet. Vi måtte forsikre dem om regensungdommens fortræffelighed, og da klokken slog tolv, indtog det syngende par salen med operetteduetter, startende med Wunderbar og sluttende efter næsten tre kvarter med det fjerde ekstranummer Får man en rose i Tyrol. Regensianerne var endnu engang et overdådigt publikum (selv om hysteriet selvfølgelig ikke helt nåede Dario Campeotto-niveauet fra foråret 1993), og operaheltenes betænkeligheder blev gjort aldeles til skamme. Da de gik tilbage over gården råbte en Regensianer ned til dem: Vi elsker jer! og Tonny Landy råbte begejstret tilbage: Vi elsker også jer! Således kunne festen fortsætte til den mørke morgen. Vores store forgænger Kaj Munk Efter nytårsnattens fest i Lille Sal med cocktailbar og discomusik manglede vi kun en enkelt slåbrok, før vi kunne kaste det ærefulde klokkeråg af os. I februar var der premiere på et nyt teaterstykke om Kaj Munk. Dagen efter kunne regensianerne selv stifte bekendtskab med kendte og ukendte sider af regensikonet Kaj Munk, da Mogens Munk fortalte om sin berømte far. Aftenens diskussion viste sig siden at foregribe diskussionen om Det Kongelige Teaters genopførelse af En Idealist. Billeskov-Jansen havde fortalt os om den store aften i Regensens historie, hvor Kaj Munk inviterede hele Regensen i Det Kongelige Teater og se netop En Idealist, hvorefter alle skuespillerne drog med regensianerne hjem og holdt et legendarisk punchesold. På denne måde blev der spundet en ende på semesterets mange slåbrokaftener - en tradition vi kan takke Kaj Munk for. Da semestret gik på hæld måtte vi sande, at det er rigtigt, hvad de siger: Når man er klokker, ryger det meste af et semester ud af kalenderen, selv når man er to til at dele pligterne. Af samme grund var det med blandede følelser af lettelse og sorg, at vi i midten af februar takkede af. Den sidste ting, vi nåede, var at præsentere forårets klokker, Pingeren Claus Dahl, for Provsteparret. Vi vidste, at klokken nu var i de bedst tænkelige hænder. Og med den viden kunne vi trygt genoptage vore civile regensliv. _ Martin Hutchings Frederik Wiedemann

20 Klokkerberetning for Forårssemesteret 1996 Da nu Pings første klokkerat, som man også kan læse om her i bladet, var ved at rinde ud var det tid at begynde at overveje, hvad der skulle ske i næste semester Jeg for min del var efter 4 år på gården ved at være klar til pensionering, men som gammel cirkushest - altså klokkerkandidat - kunne jeg mærke duften af generalforsamlingens savsmuld stærkere og stærkere hen imod februar, og så var der jo ikke andet at gøre end at stille op som dark horse til klokkervalget. Nu erjeg også Pinger, og det var klartfra starten, at der krævedes en helt speciel taktik, hvis det skulle lykkes at genvinde klokkeratet til den bedste forening på gården. Vi gik meget stille med dørene. Jeg konsulterede særlige vennerfra venligtsindede foreninger: Den succesrige revydirektør fra efterårssemesteret, Heidi von Wettstein, fra Conventet, og Niels Leifer fra Hof. Niels og jeg stillede sammen op som klokkere i uden succes - og han var siden klokker i foråret Skrap mistede kvinderne Generalforsamlingen oprandt, og vi holdt, med uvurderlig hjælp fra Hof og Conventet, min kandidatur hemmelig indtil sidste øjeblik. Til vores store held var der ikke bare en modkandidat, men to, for ikke at sige fire: Et par fra Skrap og et par fra det nyligt genstartede Tilia. Tiliasterne havde vist håbet at springe frem som en trold af en dåse. Foreningen var blevet genstartet, ved at Skrap for andet år i træk mistede alle kvindelige-medlemmer ved en kæmpe åreladning, og da de så ovenikøbet stillede klokkerkandidater måtte Skrap gøre noget, og det blev Pings held. De splittede lige præcis oppositionen, så vores treforeningsfraktion kunne gå hjem med sejren. Det var en særlig glæde at skåle med Niels på, at vi begge blev klokkere efter vores forliste kandidatur halvandet år tidligere. Det var i det hele taget et godt semester for Ping. I foråret var både klokker, brugsdame, ældste X, X-føllet, V-manden, en halv musikdirektion, en halv teaterdirektion og 2/3 af klokkerrevisionen pingere. Det eneste der glippede på generalforsamlingen var P- mandsposten, men den fik vi så semesteret efter. Med disse indviklede forberedelser var semesteret så endelig i gang, og jeg havde bag mig en ultrakompetent klokkerforening med to eksklokkere: Martin, der altid har været Ping, og Frederik, der som klokker vedblev at være foreningsfri, men naturligvis indtrådte i Ping', da han gik af. Det eneste problem var, at det ville blive svært at finde på nogen måde at overgå det første Pingklokkerat, der var faldet så perfekt ud, men et sådant luksusproblem kan man jo ikke lade sig standse af.

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere