OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12"

Transkript

1 /10 MAGASIN OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014 Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20 Tema: Landbrug / 06 Investering: Universal Robots / 12

2 Hjælp til landbruget Efter finanskrisen fik selv sunde og veldrevene landbrug svært ved at få finansiering til at udvide og modernisere bedrifterne eller gennemføre et ejerskifte. I dette tema stiller vi skarpt på kapitalforholdene i landbruget og gør status over vores lån og kaution til erhvervet. Se de nyeste tal, få en status på finansieringssituationen og mød to landmænd, der fik Vækstlån til at udvide bedriften. Landbruget går lysere tider i møde. Fødevarepriserne stiger, og endnu flere vækstmuligheder dukker op. Vi har bedt om en status på finansieringssituationen fra erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer og vores landbrugskundedirektør i Vækstfonden. Meldingen er, at det stadig svært at finde den nødvendige finansiering til at ejerskifte, udvide og modernisere bedrifterne. Lån og kautioner fra Vækstfonden kan få finansieringen til at falde på plads. Vi har besøgt landmand Jørn Ditlevsen, der driver en stor produktion af smågrise, og mælkeproducent Hessel Jan Oosterhof. Begge fik mulighed for at udvide deres bedrift med et Vækstlån. God fornøjelse med magasinet. Direktør Christian Motzfeldt Få Vækstfondens magasin Har du lyst til hvert kvartal at få Vækstfondens magasin leveret i din postkasse, så gå ind på vf.dk, og tilmeld dig. Det er helt gratis. Har du ændringer til din adresse, så send en mail til Kathryn Lisberg på VÆKSTFONDEN ER EN STATSLIG INVESTERINGSFOND, DER MEDVIRKER TIL AT SKABE FLERE NYE VÆKSTVIRK- SOMHEDER VED AT STILLE KAPITAL OG KOMPETENCER TIL RÅDIGHED. I SAMARBEJDE MED PRIVATE INVE- STORER HAR FONDEN SIDEN 1992 MEDFINANSIERET VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER FOR ET SAMLET TILSAGN PÅ CA. 10 MIA. KR. SIDE 04 TEMA OM LANDBRUG MED FOKUS PÅ UNGE LANDMÆND Målgruppen for de nye lån til landbrug er yngre landmænd, som ønsker at få fod under eget bord. Hos netop den gruppe af landmænd har det længe været svært at få den sidste del af finansieringen til at købe et landbrug. Læs mere i vores tema, hvor du også kan møde,, familien Oosterhof fra Sønderjylland. 1 SIDE 16 CIRCAL FIK DET FØRSTE IVÆRKSÆTTERLÅN I forsommeren 2014 fik Vækstfonden mandat fra regeringen til at yde lån til iværksættervirksomheder som samtidig får tilført venturekapital. CirCal fik det første lån, som banede vejen for en investering fra Northzone Ventures. For mange små og mellemstore virksomheder kan de første skridt mod internationalisering være en stor udfordring SIDE 20 VÆKSTFONDEN SATTE STRØM TIL DRENGENE FRA VOLT Brødrene Trygve og Tobias og deres ven Rune var på Roskilde Festival og blev irriterede over, at deres smartphones løb tør for strøm hele tiden. Det gav de tre venner ideen til at skabe et servicesystem omkring opladning af mobiltelefoner på festivaler og andre steder, hvor der er langt til en opladning. Vækstfonden, oktober 2014 Magasinet udgives af Vækstfonden Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup / vf.dk Redaktion: Christian Motzfeldt (ansvarshavende redaktør) Sarah Emilie Boas (redaktør), Tekst: Vækstfondens kommunikationsafd. Design: Mette Agger Tang Tryk: Kailow Oplag: Forsidefoto: Ricky Molloy 2 3

3 Tema: Landbrug Nye etableringslån til unge landmænd under 40 år Læs her om de nye etableringslån til de unge landmænd, dyk ned i tallene for vores aktiviteter i landbruget, og find ud af, om Vækstfonden kan hjælpe dig. Tekst: Sarah Emilie Boas / Foto: Nicky Bonne 6 7

4 Tema: Landbrug Ny stald øger mælkeproduktion 36% 87% Familien Oosterhof driver en stor moderne mælkeproduktion i Nordjylland. De malkekøer leverer hvert år ca. 11,5 mio. liter mælk til Arla. Med et Vækstlån fik familien råd til at udvide bedriften og bygge en ny stald, så der blev plads til knap 500 flere køer. I Suldrup lidt syd for Aalborg ligger Hyllested Østergård. Det var den første gård landmand Hessel Jan Oosterhof og hans hustru købte, da de i 1993 flyttede fra Holland til Danmark med store drømme om at starte en stor mælkeproduktion med vækstperspektiver. I Holland er der ikke land nok til at drive en robust stordrift. Da vi kom til Danmark startede vi med 200 køer, en gammel bindestald og 100 hektar jord. Siden da er vores søn Pieter og hans hustru blevet medejere. I dag har vi fire landbrugsejendomme i området, adskillige moderne stalde, og 2000 kreaturer. Heraf ca malkekøer og godt 1000 ung-kvier og kalve, fortæller landmanden. Råd til at udvide Drømmen om en stordrift er blevet en det, på trods af gode driftsresultater og høje afkast, svært for familien at skaffe den fulde finansiering i banken til endnu en gang at udvide bedriften. Vi havde købt en ny landejendom og manglede kapital til at udvide og bygge en ny stald. For at få finansieringen til at falde på plads, var et Vækstlån den eneste mulighed. Med lånet har vi kunnet udbygge en stald, så der blev plads til 200 flere køer. Samtidig har vi bygget en ny moderne stald, hvor der er plads til yderligere 280 kalve, forklarer Hessel Jan Oosterhof liter mælk om dagen Med de nye faciliteter blev det muligt at sætte produktionen op og skabe en bedre balance i bedriften. Før kunne bedriften årligt sælge 9,5 mio. liter mælk til Arla. I dag kan de komme helt op på Vi producerer ca liter mælk om dagen. Derudover har vi ca. 800 hektar med majs og græs, så vi kan forsyne vores egen besætning med f oder. Det gør os mere robuste og mindre følsomme over for udsving i foderpriser, siger landmanden. Klar til fremtiden Hessel Jan Oosterhof er 66 år men stadig frisk og slet ikke klar til at gå på pension. Sønnen og kollegaen Pieter har fire børn, løber maraton og danner sammen med faren et godt makkerpar. De er begge stolte af bedriften, der har gode fremtidsudsigter. Vi har i dag en robust produktion på en moderne storgård. Vi har løbende foretaget investeringer i nye staldanlæg, så gården i dag er klar til fremtiden og kan køre videre i mange år endnu, siger Hessel Jan Oosterhof. realitet, men vejen dertil har gældsat 11,5 mio. liter. Det svarer til 20 pct. mere bedriften. Samtidig er finansieringssitu- mælk end før. ationen i landbruget svær. Derfor blev 8 9

5 Tema: Landbrug Kapital til landbrug sikrer banklån En ny type lån skal gøre yngre landmænds muligheder bedre for at etablere sig i landbruget. I en længere periode har det været svært for unge landmænd låne penge til at købe og udvikle eksisterende bedrifter. Vækstfonden lancerer etableringslånet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Finansrådet. Målgruppen for de nye lån til landbrug er yngre landmænd, som ønsker at få fod under eget bord. Hos netop den gruppe af landmænd har det længe været svært at få den sidste del af finansieringen til at købe et landbrug. Vækstfonden vil nu kunne yde særligt risikovillige lån Etableringslån til landbrug for op til ca. 175 mio. kr. Det er det, vi har ventet på. Tilgangen af unge er vigtig for erhvervet, men det har gennem en årrække været vanskeligt for de unge at etablere sig. Vi håber, at den nye ordning kan afhjælpe de unges etableringsudfordringer og ser frem til, at de unge igen får mulighed for at komme i gang, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer. Led i vækstplan for fødevarer De nye lån er et led i Aftale om Vækstplan for Fødevarer, som regeringen indgik i april Kapitalen til de nye etableringslån kommer fra Landbrugets FinansieringsBank som er ejet af Land- Finansrådets medlemmer. Jeg er glad for, at ejerkredsen bag Landbrugets FinansieringsBank i tæt samarbejde med Vækstfonden laver nye finansieringsløsninger til landbruget. Vi skal tage alle de redskaber i brug, der kan sikre nødvendige ejerskifter og investeringer i landbruget, så det kan udvikles. Det er ikke alene vigtigt for landbruget, men også for arbejdspladser på slagterierne og i fødevareindustrien, siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Stort behov for risikovillig kapital Dele af landbruget er tyndt kapitaliseret og har brug for mere risikovillig kapital. Sådan lyder meldingen fra Finansrådet. Den politiske Aftale om Vækstplan for fødevarer, som regeringen indgik med forligspartierne, har to gode løsningsforslag til brug for denne udfordring. Dels Etableringslånene, som direkte styrker landmændenes soliditet i forbindelse med ejerskifter. Dels en liberalisering af bruget generelt får tilført ny risikovillig kapital, supplerer Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz. Løser stor finansieringsudfordring De nye lån er et godt supplement til finansieringen fra bankerne og til Vækstfondens almindelige Vækstlån og Vækstkautioner, som flere end 300 landmænd allerede har gjort brug af, siger vicedirektør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard. Vækstfonden har indtil nu haft mulighed for at yde lån til landbrug på op til 90 pct. af den samlede finansiering som et supplement til bl.a. bankernes udlån. Et gennemsnitligt landbrug koster i dag 40 mio. kr. De sidste 10 pct. af overtagelsessummen kan derfor ligge på omkring fire mio. kr. Det skaber en betydelig barriere for yngre landmænd, der kan have svært ved at stille sikkerhed for så stort et beløb i banken. Den udfordring løser de nye etableringslån, der giver Vækstfonden mulighed for at yde etablerings lån til yngre landmænd for de 87% 36% De nye lån er et godt supplement til finansieringen fra bankerne og til Vækstfondens almindelige Vækstlån og Vækstkautioner, som flere end 300 landmænd allerede har gjort brug af, siger vicedirektør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard. brug &Fødevarer og en stor gruppe af landbrugsloven, som muliggør, at land- sidste 10 pct. af finansieringen

6 Investering Universal Robots Danske Universal Robots robotarm er netop blevet kåret som bedste produkt i Robotic Business Review s kategori for brugervenlige robotter med unikke sikkerhedsfeatures og brugergrænseflader. Det skete på messen RoboBusiness i Silicon Valley, USA. På næste side kan du læse historien om Universal Robots, som Vækstfonden har investeret i. Tekst: Nathali Leth / Foto: Ricky Molloy 12 13

7 Universal Robots Fleksibel robotarm til alle virksomheder 36% 87% På få år har fynske Universal Robots fået stor, international succes. Virksomheden har udviklet en let og fleksibel robot, der kan overtage ensformige og opslidende rutiner i produktionen hos små og store virksomheder i alle brancher. Hos Oticon forbedrer robotten kvaliteten i høreapparater, og hos plastvirksomheden Linatex øger den hastigheden i produktionen. Universal Robots udvikler og sælger to størrelser mobile robotter, der er tilgængelig for alle virksomheder i mange forskellige brancher. Traditionelle industrirobotter er ofte store og tunge. Men Universal Robots maskiner vejer kun mellem 18 og 28 kg. Det er en relativt billig industrirobot og den er nem at installere og programmere. Robotten har form som en arm, der i princippet kan gøre alt det, man selv kan med sin arm, når man blot monterer det rette gribeværktøj. Fleksible, flytbare og billige På Oticons fabrik i Thisted håndterer en af Universal Robots maskiner avancerede dele til høreapparater, der er mindre end en millimeter. Robotten har seks roterende led og arbejder med en præcision, der gør den i stand til at suge de små emner ud af en form. Arbejdet ville være næsten umuligt at udføre manuelt. Robotten er både til gavn for produktionen og for medarbejderne, der slipper for opslidende, ensformige rutiner. Vores robotter imødekommer den udfordring, som mange små og mellemstore industrivirksomheder i Vesten står med: De har mange manuelle rutiner, men arbejdskraften er dyr, og det gør det svært at konkurrere med lande, hvor lønnen er lav, siger CTO i Universal Robots, Esben Østergaard. Løsningen kunne være at købe en robot, men de har hidtil været for dyre, komplekse og ufleksible. Robotten som den på fabrikken i Thisted kan nemt omstilles til nye opgaver: Den er let at flytte rundt og kan omprogrammeres til nye bevægelser af almindelige medarbejdere. Ved hjælp af et særligt læringsprogram viser man robotten en bevægelse, hvorefter den gør bevægelsen efter. Øger produktiviteten En anden af Universal Robots danske kunder er Linatex. De bearbejder teknisk plast og gummi, og deres produkter findes bl.a. i fly og vindmøller. Her har robotten overtaget simple opgaver som at komme plastic ind i en maskine. Det har øget vores produktivitet, da robotten frigør menneskelig arbejdskraft til mere værdiskabende aktiviteter. Samtidig er robotten nem at betjene. Derfor har vi relativt hurtigt fået en økonomisk gevinst ud af investeringen, siger adm. direktør i Linatex, Ole Klaumann. Robotter som dem på Oticon og Linatex arbejder side om side med medarbejderne om at effektivisere processerne. Samtidig er robotterne støjsvage og behøver i otte ud af ti tilfælde ingen afskærmning. Derfor indgår de i produktionen som en ekstra kollega. International efterspørgsel Universal Robots sælger deres produkter i Europa, Asien og USA. Robotterne har et stort markedspotentiale, netop fordi de kan indgå i en hvilken som helst produktionsproces med ensformige rutiner. Lige nu ser det ud til, at der er endeløse muligheder for at indføre vores robotter i den almindelige industri, siger Esben Østergaard

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne 1 2Vækstfonden samarbejder med Den Europæiske Investeringsfond omkring finansieringen af vores låneprodukter. Den Europæiske Investeringsfond

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

2013 har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500. virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner.

2013 har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500. virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner. Side 1 Side 2 FORMANDENS FORORD Nye løsninger har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500 Carsten Koch, virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner. Bestyrelsesformand

Læs mere

Lær af. eksportsucceserne

Lær af. eksportsucceserne Lær af eksportsucceserne Politiske anbefalinger og eksportværktøjer der styrker de mindre og mellemstore virksomheders internationale konkurrencedygtighed DESIGNIT A/S ORANA A/S Termonova A/S LINIMATIC

Læs mere

Alternativ behandling

Alternativ behandling Alternativ behandling Virkeligheden er stadig præget af kapitaltørke og kreditklemme, og det hæmmer udviklingen af nye virksomheder i Danmark. Det er skidt nyt for samfundet, men faktisk også for de eksisterende

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO.

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO. Mennesker og muligheder mødes FOKUS: Velfærdsteknologi TEMA NO./ VELFÆRDSTEKNOLOGI i syddanmark NO.16 04 / Lånefond til iværksættere 06 / Velfærdsteknologi 15 / Syddanmark I TAL 24 / Sidespring giver vækst

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Leder Skræddersyede personalegoder styrker forretningen I dette nummer Fokus Tema: Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at rekruttering

Læs mere

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Vækst Få råd til vækst I dette nummer Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Marketingchef Svend-Erik Meulengracht Nordania Leasing Redaktion:

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Fleksibel mulighed for finansiering

Fleksibel mulighed for finansiering PartnerReview Nr. 1.06 Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De

Læs mere

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel TekSam Nyt September 2012 Spillet om arbejdspladserne - robotter kan hente arbejde tilbage til Danmark Side 7 Nye tider for efteruddannelse hos AAO steel Leder Side 2 leder AAOsteel Side 3 En million emner

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere