Marts 2009 Årgang 13. nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2009 Årgang 13. nr. 2"

Transkript

1 Marts 2009 Årgang 13. nr. 2 Søholtskolen er blevet populær - side 3 Formanden er en stout jyde - side 6-7 Perlen søger flere brugere - side 11 Ungeprojekt i Perlen - side 13 Deltag i foto-konkurrence - side 16

2 Lederen: Strandens lyksaligheder Nu lader det til, at Perlen har fået en afpudsning, der måske kan få kunderne tilbage i biksen. Den nye leder af Perlen, Thorsten, fortæller os, at der er aktiviteter for både unge og ældre. Der er indkøbt en del computere, som udgør en net-café, hvor man mod en beskeden sum kan spille op til 100 spil. Dog er der sat en aldersgrænse - ikke under 10 år. Yderligere er der startet et unge-projekt, der henvender sig til unge mellem 13 og 17 år. Det ledes af to unge og den opsøgende medarbej der, Zahid Mansoor, i forening. Her kan man bl.a. spille bordtennis og der arrangeres biografture og andre udflugter. Der er også hjælp at hente ved udformning af CV er og jobansøgninger. En anden opblomstring finder i øjeblikket sted i Værestedet Strandstuen. Her afholdes spæn dende arrangementer for de ældre i vor bebyggelse. Her kan, ud over dagligt hyg geligt samvær med spil af mange slags, nævnes den nys igangsatte strikkeklub for alle aldersgrupper. Og i tøseklubben foregår der kvalificeret danskundervisning. I marts er der et interessant foredrag af plejehjemsleder, Thyra Frank, der går ind for, at de gamle skal more sig og ha det sjovt i livets efterår. De gode resultater Søholtskolen har præsteret, med at mange af de tosprogede elever fortsætter deres videregående ud dannelse i gymnasiet efter 9. klasse, er endnu et fint eksempel på, at det kan betale sig at satse på at integrere de unge mennesker, der i dette tilfælde udgør 80% af alle elever og kom mer fra 40 forskellige nationa liteter, i den danske kultur og livsførelse. Et stort tillykke til skolens leder, Palle Kristensen. Og husk så endelig bagsiden i dette nummer af bladet. Her er stemmesedlen til din kandidat til Årets Brøndby Strand Borger - m/k. Men husk en fyldig begrundelse. Så har Styregruppen for KulturWeekend en ordentlig baggrund at bedømme kandidaterne på. Altså ikke noget med at han/ hun er så flink og gav en bajer i fredags. Det er slet ikke nok. Der sættes også en fotokonkurrence i gang. Med den udbredelse af digitalkameraer, der har fundet sted de sidste mange år, er næsten alle i stand til at deltage. Nu er det op til den enkelte, at forevige de motiver han eller hun nu synes fortæller noget om Brøndby Strand. Samtidig er der udsat tre pengepræmier til de udvalgte billeder. ESPLANADEN - Brøndby Strands beboerblad Beboerbladet ESPLANADEN er talerør for Brøndby Strands beboere, institutioner, foreninger, klubber og lignende med tilknytning til området. Artikler/billeder kan citeres/gengives mod kildeangivelse jvf. ophavsretsloven. Vedrørende pressemeddelelser og læserbreve: Redaktionen kan vælge; at afvise, at forkorte, at bringe i uddrag eller at gengive. Bladets adresse er: Beboerbladet Esplanaden Hallingparken 2, stuen 2660 Brøndby Strand Tlf & fax: Redaktionen: Elo Christiansen (ansvarshavende) Telefon: Ole Rørgren Inger Larsen + faste skribenter: Bitten, Johan, Hanne og Anet samt eksterne skribenter Forsidefoto: Endnu en gang har det været nødvendigt at reparere ødelagte lygtepæle i Esplanadeparken. Hvornår slipper vi for disse natlige hærværksmænd? Er løsningen mon vi deoovervågning fra nogle af højhusene? Foto: Bitten Drews Udgivere: BB 605, BB 606, BB 607, BB 608, PAB 8, BAB, T 13, T 15 Tryk: Hertz bogtrykkergården a/s Trykt på svanemærket papir Ex. - ISSN: Esplanaden udkommer ikke i januar og august DEADLINE: 15. marts kl. 12 Næste blad uddeles senest søndag 5. april 2

3 Hugo Thuge Arkiv For en måneds tid siden ringede jeg til min gamle ven Palle Kristensen, skoleinspektør på Søholtskolen. Det var længe siden, vi havde talt sammen, så det var naturligt at starte med et Hvordan går det? Jo nu skal du høre, svarede Palle, det går rigtig godt! Og så kom den historie, som man 14 dage senere kunne læse i Folkebladet: Søholtskolen sender flest i gymnasiet, - cirka 80% er tosprogede og alligevel går flest videre til gymnasiet efter 9. klasse. Skolen er meget bedre end sit rygte, ingen faglige argumenter for at fravælge Søholtskolen. Eleverne ligger over det kommunale gennemsnit i læsning. Begge vore børn har gået på Søholtskolen, og vi har været glade for, hvad den har givet dem både fagligt og socialt. Jeg var skolebestyrelsesformand i fem år, og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg var lidt bekymret for Søholtskolens frem tid, da jeg sagde farvel for 10 år siden. Skolen var meget presset. Hverdagen var vanskelig og ikke altid til at holde sammen på, og som Palle en dag sag de: Vi bliver nødt til at tage én dag af gangen. Det er ikke tilfredsstillende, men kan være nødvendigt. Fra kaos til succes Derfor: Hvordan pokker har I dog lykkedes så godt, Palle?, og svaret til mig var det samme, som kan læses i Folkebladet. Der er ingen 'magisk opskrift', men 'lærerne er helt afgørende'. Palle nævnte to ting i den forbindelse. Lærerne rejser ikke fra Søholtskolen i utide, og der Søholtskolen, der ligger vest for Esplanadeparken, er blevet en god integrationskilde for vore mange forskellige etniske grupper. Indsat et foto af skolens afholdte leder, Palle Kristensen. En rigtig god succes-historie er ingen problemer med at få stillinger besat med velkvalificerede lærere. Det er der jo en grund til. Selvfølgelig er der - og skal der være - mange mødre og fædre til en sådan succeshistorie, men jeg er ikke i tvivl om, at der er én person, man kan tillade sig at pege på. Det er selvfølgelig Palle, jeg tæn ker på. Han er så beskeden, at han aldrig kunne finde på at fremhæve sin egen indsats, men så må andre jo gøre det. Palle har stillet sig i spidsen for et meget langt og sejt træk (10 år), og han har fået hele skolen med sig. Palle lægger ikke skjul på, hvad hans grundfilosofi er. Glade børn lærer bedst Den er lige så enkel, som den er indlysende: Kun glade børn lærer noget. Det burde der stå over hovedindgangen til Søholtskolen! Tænk, at kærligheden til børnene, lærernes engagement og ledelsens helhjertede arbejde og opbakning, har løftet en hel skole ud af en meget svær hverdag og ind i en situation, hvor man med 80% tosprogede fordelt på 40 nationaliteter topper i kommunens kvalitetsrapport. Nogle kan måske huske, at der var uenighed om, hvem der skulle efterfølge Freill som inspektør på Søholtskolen. Palle er populær Forældre og lærere var sikre på, at viceinspektøren, Palle, var det helt rigtige valg. Forvaltningen havde en anden opfattelse. Vi stod fast på vores, og det kostede en del forhandlinger. En dag kom skoledirektøren til møde med lærerstaben på Søholtskolen, og eleverne modtog ham med følgende taktfaste råb: Denne skole er ikke for alle - kun for Palle. Godt, at der blev lyttet til både elever, forældre og lærere i den sag! - kærlige hilsner og tillykke til Søholtskolen - Hugo Ω 3

4 Johan Suszkiewicz Hans havde ikke indlagt vand. Så det fik han fra naboen. - Så lagde han sin vanddunk op på hækken, og når jeg så den, vidste jeg, at Hans skulle ha vand til kaffen. Så måtte jeg jo fylde dunken, siger Kurt Rasmussen. I en lang række år var Kurt nabo til Gamle Hans, som han kalder ham. En nyhed Nu er Hans død for en hel del år siden, Kurt er flyttet, og huset, Hans boede i, er ændret til ukendelighed. Men inden da havde Hans og Kurt gået og snakket sammen i en del år. Hans havde fortalt om sit liv, så Kurt nu kan fortælle det videre. Hans boede i et gammelt fiskerhus på Gl. Køge Landevej i Brøndby Strand. Huset havde han bygget sammen med sin far i Det kostede dem kr.! Og det, syntes de, var dyrt. Faren var fisker og det blev sønnen så også, og i en række år fiskede far og søn så sammen her i Brøndby Strand. Senere, da faren var død, fik Hans arbejde ved Københavns Havnevæsen. En af Kurts yndlingshistorier fra Gamle Hans startede da også med en fiskerbåd. Hans og hans far havde været oppe på nordkysten for at hente en fiskerbåd, som de skulle sejle hjem. Men da det blev aften, var de ikke nået helt hjem og lagde derfor ind i Københavns havn for natten. Næste morgen sejlede de så videre mod Brøndby Strand. Men den nat var der sket noget, og da de nåede Brøndby Strand, kunne de fortælle en nyhed, som endnu ikke var nået herned fra København ad anden vej: Kongen var død. Det var i 1912, og det drejede Om hedninger og fi skere i Brøndby Strand: Historien om sig om Kong Frederik den 8. Det har været noget af en sensation at kunne komme hjem med den nyhed. Og det må samtidig siges, at nyheder ikke spredtes særlig hurtigt den gang. Hans har i øvrigt da kun været ti år. Fiskere og hedninger Hans var født 1902, og der boede ikke mange mennesker ved Brøndby Strand, da han var ung omkring Og de, som boede der, var mest 'fiskere og hedninger'. Det mente i hvert fald bønderne i Brøndbyvester. De havde ofte kvæg gående på strandengene, men man blandede sig ikke, fortalte Hans. Man var nu ikke mere hedninger her ved stranden, end at man tog til missionsmøder i Gamle Hanses hus på Gl. Køge Landevej tegnet i slutningen af 1990 erne af Kirsten Muser N 4

5 ser Nielsen. Gamle Hans Brøndbyvester. Men det var ifølge Hans lige så meget, fordi der var gratis kaffe. Og heller ikke her blandede man sig strandboer og Brøndbyvesterboer imellem. Der var en vis mistænksomhed. Hans var som sagt gammel de sidste år, hvor han boede i fiskerhuset med Kurt som nabo. Han boede der da heller ikke fast længere. Derfor havde Kurt også lovet sønnen at holde lidt øje med Hans. Man vidste jo ikke, hvad der kunne ske. Til gengæld fik Kurt så lov til at tage fra huset, hvad han havde lyst til efter Hans' død, og efter sønnen havde taget, hvad han ville ha. Og da Kurt interesserer sig for gamle ting, tog han bl.a. en del gamle papirer med sig. Blandt dem var Hans' dagbog fra 1926 til Lange cykelture Så nu kan Hans få lov til selv at fortælle. Dagbogen fortæller selvfølgelig en hel del om fiskeri. Det var jo Hans' arbejde. Men den fortæller også en masse om, hvad den unge Hans fik fritiden til at gå med. Bl.a. har han taget på mange ture, ikke kun med båd, men også med bil og motorcykel, og ikke mindst på cykel. I foråret 1932 skriver han f.eks.:... cyklede den dag 105 km. I alt på hele turen cyklet 242 km. Og uden uheld af nogen art med cyklerne. Om han her kørte på den cykel, han købte i september 1929, fremgår ikke. Men den gav han 100 kr. for. Det har sikkert været en hel del den gang. I det hele taget fortæller dagbogen en del om prislejet på dette tidspunkt. Samme år, dagen før juleaften (han har skullet være fin), køber han en smoking hos en skræddermester i Smallegade for 170 kr. Og da han er medlem af en skytteklub har han også i 1929 købt et gevær med rem og viskestok for 150 kr. og 55 øre. I 1927 havde han taget kørekort. Det kostede ham 130 kr. Senere måtte han bruge yderligere fire kroner på at tage et to timers kursus i at køre gearvogn!!! Og den første radio Og så lige á propos det med nyhedernes langsomme spredning i Først i 1926 får Hans et krystalapparat. En af de første former for radioer. Det kostede ham 45 kr. I øvrigt fortæller han, at han i 1933 er ved Herstedvester for at betragte Radiotårnet, som er under Opførelse ved den nye Radiostation. Så radioen har været et meget interessant emne i de år. Og så lige det med cykelturene. Dem fortsatte han med, også efter at han var flyttet ind til København. Han kom, ifølge Kurt, stort set i huset her i Brøndby Strand hver dag - på cykel. Sine sidste år måtte han gå over til at tage bussen. Men han kom troligt hver dag om sommeren. Og om vinteren kom han for at skovle sne, så det så ud som om, der boede nogen. Det er så yndigt... I 1930 dukker der et nyt navn op i Hans dagbog: Anna. De bli ver gift i november 1933, og så har Hans åbenbart ikke tid til at skrive dagbog mere. Den slutter her. En sådan dagbog er jo guld værd. Ikke kun for at lære Hans, som døde i 1991, 89 år gammel, at kende, men også for viden om Brøndby Strands historie. Dagbogen lander nu, sammen med andre af Hans' papirer på Brøndby Lokalarkiv. Ω 5

6 Fik smøger af Fidel Castro Vendsyssel, Herlev og lufthavnen - alle veje fører til Brøndby Strand Anet Tamborg De 9 boligafdelinger i Brøndby Strand, der har underskrevet en partnerskabsaftale, vælger hvert år en talsmand. I år er valget faldet på Ole Frank Larsen, formand for Rheumpark. - At være talsmand for De 9 betyder ikke, at man er formand for partnerskabet, men at man er den, der udtaler sig til offentligheden. På vores månedlige møder følger vi helhedsplanen 'Herfra og Videre' og drøfter nye aktiviteter, før de sættes i gang. Vi udveksler også erfaringer boligafdelingerne imellem. Også i boligpolitik gælder det, at helheden er mere end de enkelte dele. Vi kan gennemføre langt større projekter i fællesskab end hver for sig. Ole Frank Larsen har engageret sig dybt i boligpolitik. Ud over at være formand for bolig afdelingen, Rheumpark, er han kredsrepræsentat i Boligselskabernes Landsforenings re præsentantskab og boligselskabernes repræsentant i Beboerklagenævnet i Brøndby Kommune. Det er en overraskelse at høre, at han for 16 år siden ikke anede, hvad en boligafdeling var og aldrig havde forestillet sig, at det emne ville interessere ham. Tidligere villaejer - Jeg havde heller aldrig forestillet mig, at jeg skulle bo i Brøndby Strand. Vi boede i et meget stort hus i Brøndbyvester, men besluttede at sælge. Vi fik et godt tilbud, hvis vi kunne flytte med det samme og fik en lejlighed hernede på rekordtid. Men vi ville videre, vi tog kun det nødvendige frem og lod flyttekasserne stå uåbnede. Efter 3 måneder sagde min kone, at vi skulle lægge tæppe på gulvet, og fra da af snakkede vi mindre og mindre om at flytte. Jeg begyndte at interessere mig for, hvordan gårdene så ud og fik arrangeret, at beboerne malede træværket i vores gård i fællesskab. Det førte til, at jeg blev opstillet til bestyrelsen. Da den gamle formand gik af på grund af sygdom, blev jeg valgt. For at være klædt på til hvervet tog jeg weekendkurser i Boligselskabernes Landsforening gennem to år. Fra at være et tilfældigt sted er Brøndby Strand blevet vores base. Vi har opbygget tætte venskaber, som hjælper hinanden i gode og onde tider. Det er et kapitel i vores liv, som vi er meget glade for. Rødder i den jyske muld - Man kan høre, at du er fra Jylland? - Jeg er fra Vendsyssel, fra en lille landsby, der hedder Vester Hjermitslev. Vi var 12 børn, min mor var enke og giftede sig med en enkemand, da jeg var 10. Vi blev opdraget til frie og selvstændige mennesker, og måske Ole Frank Larsen, formand for boligafdelingen Rheumpark i Brøndby Strand. var det derfor, jeg ikke led af hjemve, da jeg fik tuberku lose og flere gange var på sanatorium i Frederikshavn. Jeg blev først erklæret helt rask, da jeg var i slutningen af tyverne. Da havde jeg været gift længe, for min kone og jeg mødte hinanden, da vi var 15 og 16 år. Vi uddannede os begge to, jeg som maskinarbejder og hun som kontorassistent. Vi flyttede til København, fordi der var arbejde, og vi boede i mange år i Herlev, hvor hun havde en købmandsforretning. Jeg havde fået arbejde i lufthavnen i Kastrup som lufthavnsbetjent ved alarmcentralen og kom efter nogle år til operationscenteret og blev tilknyttet VIP afdelingen. Der var jeg i resten af mit arbejdsliv. Det var så lang tid, at jeg fik medaljer for lang og tro tjeneste, som jeg var oppe at takke for hos Dronningen. Har hilst på Mandela - Vil du fortælle om, hvordan en lufthavn fungerer? - Dengang kom der omkring mennesker igennem lufthavnen på et døgn, lige så mange som der boede i Roskilde. Der er også de samme funktioner som i en provinsby. Der skal holdes ro og orden, lagre 6

7 skal fyldes op, mennesker skal have hjælp, hvis de blive dårlige. Der er tusind små detaljer, som man kun tænker på, hvis de ikke fungerer. I VIP-afdelingen tager man imod de kongelige og andre betydningsfulde mennesker og sørger for, at de har en behagelig ventetid. Så jeg har hilst på de kongelige, fået en pakke cigaretter af Fidel Castro, og trykket Bill Clinton i hånden. Men den største oplevelse var at tale med Nelson Mandela. Han behandlede alle som ligemænd og havde samtidig en udstråling, som man aldrig glemmer. Selv om alt skulle være i den pinligste orden, kunne vi også lave sjov. En gang skulle prins Henrik komme med sin gravhund, og vi lukkede en mus ind i lokalet. Vi troede, at hunden ville jagte musen, men ingen opdagede den. Derimod fik hunden øje på en stor grøn plante og lettede ben op ad den. Efter det blev der lavet en græsplæne udenfor til hundeluftning. Har en travl hverdag - Min gamle onkel sagde altid, at det er godt at have noget at trille tommelfingre på, når man bliver gammel. Det lyder som om du har rigeligt. - Ja, men det med at trille tommelfingre må vente nogle år endnu. Dels er der alle de praktiske ting, der skal tages stilling til med udearealer, bygninger og administration, og dels skal vi sørge for, at her er rart at bo. Vi har videoovervågning i opgange, vaskerier og parkeringskældre, og vores erfaring er, at det giver ro. Nu er der givet grønt lys for det fra politisk hold. Vi arbejder også for at skabe en levende boligafdeling, som samler beboerne. Vi har tre årlige fester, fastelavn, Sankt Hans og til jul. Og så forsøger vi at arrangere en årlig rejse for beboerne, i år går den til Berlin. Vi skal se på boligbyggeri og hygge os, og vi ved fra de andre rejser, at folk finder sammen og omgås, når de kommer hjem. Så er der alt organisationsarbejdet ved siden af. Brøndby Strands image - Hvad vil De 9 arbejde med i det kommende år? - I virkeligheden er der ti boligafdelinger i Brøndby Strand. Vi har forhandlinger i gang for at få den sidste med i partnerskabet, og det håber vi vil lykkes. Derudover er målet at bevare de stabile forhold, vi har fået i Brøndby Strand og dermed også det gode image. Og så skal vi fortsætte og udvikle samarbejdet med kommunen, for eksempel om beboersammensætning, affaldssortering og et dækkende antal parkeringspladser. Ω En af Ole Frank Larsens behageligere sysler er bl.a. at afholde fastelavnsfest for Rheumparks beboere. Her en scene fra i år. De 9 er sammenslutningen af ni boligafdelinger i Brøndby Strand, som i fællesskab med Brøndby Kommune gennemfører helhedsplanen 'Herfra og Videre'. De ni boligafdelinger er: Rheumpark, Pab afd. 8, Lunden, T 13, T 15 og BB

8 PAK Culture Societys nye Kvinderne er aktive medlemmer og har deres egne arrangementer. Bitten Drews Efter nogle år med skiftende lokaler er den pakistanske forening i Brøndby, PAK Culture Society, flyttet til et nyt lokale på Langbjergskolen. Her er man i fuld gang med at indrette sig med blandt andet computere og billard. Den 11. februar var der officiel åbning af lokalerne med snoreklipning, lagkage og pakistanske lækkerier. Formanden for Socialdemokratiet i Brøndby, Ludvig Henrik Blomberg, ønskede tillykke med det nye lokale og udtrykte glæde over, at foreningen er så aktiv. Derefter takkede PAK Culture Societys formand, M. Jakob Jawad, medlemmerne fordi de slutter op om foreningen, men gjorde også klart, at der stadig er et stort arbejde at gøre for at nå ud til alle. Endelig opfordrede Ejaz Ahmad til, at alle udfylder spørgeskemaet til naboskabsundersø- Ejaz Ahmad gelsen, da dette er en måde at få indflydelse på, hvordan fremtiden i Brøndby Strand skal forme sig. Foreningen vil gerne hjælpe medlemmerne med at udfylde skemaerne. PAK Culture Society har altid været en aktiv forening og har omkring 50 medlemmer. Der arrangeres gymnastik to gange om ugen på Strandskolen, fodbold hver lørdag på Langbjergskolen og et svømmehold om torsdagen. I Pak Culture Societys lokale på Langbjergskolen er der åbent hver søndag. En gang om måneden er der bestyrelsesmøde, en anden en temaaften med oplæg, en tredie er for kvinder og den sidste søndag i måneden er til almindeligt socialt samvær. Der er plads til endnu flere medlemmer, så skulle du have lyst, er du velkommen til et af søndagsarrangementerne. Du kan få flere oplysninger om foreningen på telefon: Ω Medlemmer af foreningen sammen med L Formand for Socialdemokratiet i Brøndby, Ludvig H Society, M. Jakob Jawad, skærer i fællesskab lagkag 8

9 e lokale I baggrunden en storsmilende Tina Vølsing, der med sine strikkede antenner i håret konverserer leder af Strandstuen, Charlotte, hen over hovederne på strikkeentusiasterne. med Ludvig Henrik Blomberg. Strikke- og nørkleklub vig Henrik Blomberg, og formand for PAK Culture gkagen for. Bitten Drews Brøndby bibliotekerne er begyndt at lave strikkeklubber om aftenen i deres lokaler, men da biblioteket i Brøndby Strand for tiden er så lille, at de fleste slet ikke har opdaget det, huserer der nu også en strikkeklub i Strandstuen. Det er nærmest genialt. Der er en håndarbejdslærer, Tina Vølsing, som bare kan det hele, og selv om man i forvejen kan strikke eller hækle, så garanterer jeg, at der er mange ting, man i hvert fald ikke kan - endnu. Ny mode - strik i håret Alene den måde hvorpå hun havde kombineret sin frisure med masser af hjemmelavede garndimser, så hun lignede en, der kom fra 'out of space' med alle antennerne ude! Det må jeg lære!! - Mine tynde hårtjavser kan med garanti blive langt mere spændende med lidt hjælp fra hende. Strik på knagerække Man kan også strikke på knagerækker - det er sådan nogle, jeg indtil denne dag troede, man hængte tøj på. Man skal lære, så længe man lever. Entré-prisen på 30 kr. dækker også kaffe/te og en sandwich. Næste strikkeaften bliver 10. marts mellem kl. 17 og 19, og man kan købe materialer hos Charlotte i Strandstuen, Tranumparken 3A, telefon: (i den gamle Tra nes lokaler). Ω 9

10 og hvis det er for længe siden, vi har set hinanden, bliver en diskret, men vidunderlig hjemmelavet pizza, sendt op til mig. Til gengæld har jeg haft fornøjelsen af at introducere hele hendes familie for bl.a. risalamande med kirsebærsovs. Forskellen er kommet gradvis: Fra kærlige blikke og omsorg for hinandens ve og vel, taler vi nu sammen med masser af ord. Danske ord vel at mærke. Zeliha talte meget dansk den dag og lærer Linda (med ryggen til) tager sig tiden, indtil det bliver korrekt, også i udtalen. Syeda læser og Güzel lytter. En dag i Strandstuen Bitten Drews Efter at have dækket en masse gode arrangementer i Strandstuen syntes jeg, det kunne være sjovt at prøve noget af det, der foregår i dagtimerne. Og som sagt - så gjort. En ganske almindelig tirsdag drog jeg af sted til tøseklubben Güzel, der mest lyttede, benyttede samtidig lejligheden til at lave fingergymnastik. kl , hvor der var høflig og venlig selvbetjening. Kaffen var klar, og en af 'tøserne' havde medbragt morgenbrødet. Der blev snakket om næsten alt, og på slaget 11 brød man op og gik hver til sit. Nogle blev dog siddende og sludrede videre, og en enkelt tog den daglige motion på maskinerne. Danskundervisning I lokalerne ved siden af var der danskundervisning, hvor lærer Linda underviste efter rent dansk materiale. Det undrede mig lidt, men da det gik op for mig, at de tre deltagere kom fra lande fjernt fra hverandre, forstod jeg det bedre. Det gik også ret pludseligt op for mig, at det er meget effektivt. Min søde veninde gen nem snart mange år, Syeda, var mellem eleverne, og medens hun og jeg fulgtes hjemad, snakkede vi hyggeligt undervejs. Vi er kommet i hinandens hjem i årevis, Spil og afslapning I det tredie lokale sad to herrer så dybt koncentrede om et slag backgammon, at jeg ikke nænnede at forstyrre dem. Frokosten, som man kan købe om tirsdagen, var overstået. Det te var bare efterdønninger og ren eftermiddagshygge. På de andre hverdage foregår der en masse andre ting, og jeg kan kun anbefale at slå et slag forbi Strandstuen, der har til huse i 'Den gamle Trane' før Tranen fløj ned til Café 13. Men det er jo en helt anden historie. Ω Sidste nyt... Plejehjemsleder Thyra Frank fra Plejehjemmet LOTTE holder foredrag i Værestedet Strandstuen onsdag 11. marts kl. 14 Sin omsorg for ældre udtrykker hun i sætningen Jeg ønsker de skal ryge, elske og drikke sig ihjel - altså nærvær, latter og hjertevarme fremfor at kede sig ihjel i en stol på et plejehjem. Dette interessante foredrag koster 30 kr. i entré. Billetter kan købes på Brøndby-Bibliotekerne, tlf: , i Kulturhuset Kilden, tlf eller i Strandstuen, tlf: Arrangører er Strandstuen og Brøndby-Bibliotekerne 10

11 Anet Tamborg Aktivitetshuset Perlen i Hallingparken 5 har haft en lidt turbulent periode. Men nu er det et lukket kapitel. Der er kommet liv og aktiviteter i huset igen og ansat en ny husbestyrer, som er fuld af ideer. - Jeg hedder Thorsten og er 41 år. Jeg drømmer om, at Perlen bliver et sted som alle beboere føler som deres. Her er de samme muligheder som tidligere, det vil sige varm og kold mad, samt drikkevarer til billige priser. Vi forsøger at få mange aktiviteter i gang. I den sidste tid har vi startet en mødregruppe og et projekt for drenge med fokus på samvær og forberedelse til uddannelse eller arbejdslivet. Vi forsøger hele tiden at afprøve nye ideer og glæder os hver gang vi ser et nyt ansigt i cafeen. Så kig forbi i åbningstiden og husk, at Perlen også er din. Perlens åbningstider: Mandag Tirsdag 9-14 Onsdag 9-17 Torsdag 9-14 Fredag lukket Perlens hyggelige interiør kan rumme mange flere gæster mener Thorsten. Perlen er køreklar Du kan dagligt købe varm mad mellem og Resten af dagen kan der fås smørrebrød, kaffe, the, ostemad og andet. Øl serveres kun i forbindelse med varm mad og mellem og I Perlen er der billard, bordtennis og bordfodbold til fri afbenyttelse. Her er nyindkøbte pc er, der kan benyttes alle dage for 10 kr./time. Her kan du skrive breve, jobansøgninger eller gå på internettet. Vi har også en super moderne net-café med op til 100 spil, hvor man kan spille på både højt og lavt niveau. Man skal være over 10 år for at spille og 1 time koster 10 kr. Tiderne er som følger:. Mandag kl : Mødregruppe og legestue. Mandag kl : Lektiehjælp. Mandag og onsdag kl : Netcafé. Mandag og onsdag kl : Drengeprojekt i samarbejde med den opsøgende medarbejder. Desuden er her skakklub, blomsterbinding og banko og mange andre ting. Kig forbi i Perlen, hvis du vil vide mere. Du er også velkommen til selv at komme med ideer til aktiviteter, du kunne tænke dig i Perlen. Så vil Thorsten hjælpe med det praktiske. Ω Imagemøde 25. marts. kl i Rheumhus Emne: De gode historier fra Brøndby Strand Brøndby Strand er et område, der er fyldt med gode historier. Vi vil gerne fortsætte med at fortælle omverdenen om dem. Derfor har NetværksKontoret inviteret Jakob Fälling, tidligere redaktør på Vestegnen til en aften om image og de gode historier. Han vil give inspiration til, hvordan man kan få øje på de gode historier i dagligdagen, samt en diskussion om, hvordan man anvender de nye medier og udnytter billederne fra Brøndby Strand. Mødet finder sted i Rheumhus, Albjergparken 4. Der er et begrænset antal pladser. Hvis du er interesseret, så kontakt Anet Tamborg på NetværksKontoret. tlf , mail. 11

12 Café Husbestyrer Gitte Dinéss Caféen Tirsdag og torsdag kl , onsdag og fredag kl Mandag lukket. Salg af cappuccino, te, kaf fe, espresso, varm choko la de og kolde drikke. Ostemad og kage. Frokost Hverdage kl RHEUMHUS Husbestyrer Birgitte Jensen Caféen Mandag-torsdag kl Fredag kl Hverdage serveres smørrebrød. Se menu på Fællesspisning Tirsdag og torsdag kl To retter mad - Salatbuffet med hjemmebagt brød. Legestue Fredag - kl Banko Hver 3. tirsdag/md kl Senior PC Tirsdage mellem kl Kom og vær med til hyggelige timer. henvendelse: Erik Larsen. Mandag + onsdag aftenspisning fra kl Husk tilmelding dagen før på telefon: Søndags-banko Første søndag i måneden Dørene åbnes kl og spillene begynder kl Loppemarked Første lørdag i hver måned mellem kl Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand Brøndby Selvhjælpsgruppe Hveranden torsdag i lige uger. Kl Henv: Jens Rathje Sang- og stemmetræning For sygdomsramte Torsdag kl Henv: Jens Rathje Marts-arrangementer: Legestue for de mindste to gange om ugen samt en søndagsbrunch. Hvilken søndag bliver annonceret i Café 13's lokaler. Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand Mimre-banko Anden onsdag i hver måned. Spillet starter kl F-A-K-S Foreningen Af Kroniske Smertepatienter - Lokalafdelingen i Rheumhus. Hver tirsdag kl Vi laver håndarbejde, spiller spil m.m. til en kop kaffe. Diana Asbæk: Anette Jørgensen: Som noget nyt er der også spiseaften mandag. Vi holder åbent fra kl til Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn under 3 år spiser gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris. Aktivitetshuset PERLEN Husbestyrer Thorsten Cafeén åben: Mandag 10-17, tirsdag 9-14, onsdag 9-17, torsdag 9-14, fredag lukket. Dagligt: Kaffe/te/vand/ ostemad/smørrebrød og varm mad kl Lektiehjælp ved Umar Mandag kl Paraplyen Pensionistklub Tirsdag kl Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand Hygge-banko Første tirsdag i måneden kl Blomsterbinding Onsdag i ulige uger kl Hyggeklub Onsdag + torsdag kl 'Kom og vær med' Onsdag kl Netcafé Mandag og onsdag kl Legestue Torsdag kl Skakklub Torsdag kl Udlejning/lån af lokaler Ejendomskontoret: Henvendelse i åbningstiden: Telefontid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl samt onsdag kl Personlig henv. Samme dage kl og kl Hallingparken 3, 2660 Brøndby Strand Strikkeriet - Mandag kl Silke/stofmaling - Torsdag & fredag fra kl tlf:

13 Ungeprojekt i Perlen Den Boligopsøgende medarbejder - Zahid Mansoor Har du lyst til at hygge dig sammen med jævnaldrende og snakke om fremtiden? Så kan du deltage i det nye ungeprojekt i aktivitetshuset Perlen for drenge mellem 13 og 17 år. Aftenerne bliver ledet af to unge medarbejdere i samarbejde med den opsøgende medarbejder. Du kan bruge computerne og f.eks. eller spille bordtennis. Ind imellem vil der blive arrangeret fælles biografture og andre udflugter. Men der bliver også lagt vægt på at snakke om, hvordan det går i skolen samt mulighederne for at finde arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Gennem Internettet kan man finde frem til de forskellige uddannelser og se, om det er noget, som man har lyst til. Man kan også lære at lave gode jobansøgninger. Senere bliver der taget kontakt til virksomheder, og meningen er, at man skal tage ud og præsentere sig og få oprettet et kontaktnet til dem, der har brug for unge i fritidsjobs - og dem er der slet ikke så få af. Hvis du synes, det er noget for dig, så kik forbi Perlen i Hallingparken 5, mandag og onsdag kl eller ring på telefon: og hør nærmere. Ω Fremtiden for de tre aktivitetshuse på tværs af boligafdelingerne De tre husbestyrere og Netværkskontoret holder jævnligt møder. På et af disse møder blev der talt om, at aktivitetshusene meget gerne skal bruges af beboere på tværs af de forskellige afdelinger. Derfor er der nu påbegyndt en række af arrangementer i de forskellige huse med økonomisk støtte fra De 9. Der vil i løbet af foråret og efteråret blive afholdt 6 arrangementer, 2 i hvert hus. Det er meget forskellige arrangementer, som henvender sig til forskellige aldersgrupper. Håbet er, at alle beboere i Brøndby Strand vil besøge de forskellige huse, og ikke udelukkende holde sig til det hus, der ligger i deres afdeling. Mette Holck 13

14 Middelalderaften i Café februar kl. 18 dannede Café 13 ramme om indføring i middelalderskikke. De blev beskrevet af Jens Degerbøl fra Middelalderlandsbyen. Han berettede, hvordan man var klædt dengang. Alt imens Jens fortalte, tog han noget af det tøj på, han havde med bragt. Foruden tøjet havde han også knive, den tids sikkerhedsnåle og sågar en taske. Alle tingene var lavet af gede- og kohuder, og det mest interessante var, hvad man spiste dengang anno Det var nemlig, hvad de omtalte huder havde indeholdt. Og det var meget specielt. Inger Larsen Kaffeslabberas i pensionistklubben Den 3. februar var der komsammen i Café 13. Vi skulle tilrettelægge, hvor vores næste ture skulle gå hen. Når dette blad udkommer, har vi været i Helsingør og set Navernes Hule. De næste ture skal gå til henholdsvis den kongelige Veteri nær- og Landbohøjskole og Københavns Bymuseum. Skulle dette have vakt jeres interesse, kan I kontakte Jens Ejner tlf: eller Esther Genker tlf: / Inger Larsen 14

15 Andreas Lorenz planlægger uddeling af spørgeskemaer i 13-husets mødelokale. Naboskabsundersøgelsen Det er ikke ret mange, der har som arbejde at ringe på dørene i omkring lejligheder. Men det har de unge studerende gjort, som har delt spørgeskemaet 'naboskabet.dk' ud i De 9's område i Brøndby Strand siden 25. januar. Omdelerne er studerende. Andreas Lorenz, som koordinerer omdelingen i Brøndby Strand, er startet 1. februar, så det er første gang, han er med. - Det er et meget spændende arbejde, fordi man både skal planlægge og udføre det praktiske. Jeg har tidligere cyklet Husk at besvare spørgeskemaet naboskabet.dk? Du kan stadig nå det Allersidste frist for aflevering af spørgeskemaet er 16. marts - uanset hvilken boligafdeling du tilhører. Spørgeskemaet kan lægges i postkassen eller afleveres på dit ejendomskontor eller på Netværkskontoret, Kisumparken 2. Her kan du også få flere spørgeskemaer. Har du spørgsmål, så henvend dig på NetværksKontoret tlf , mail gennem Brøndby Strand, når jeg har været ved stranden om sommeren, men kender ingen hernede. Men beboerne har modtaget os venligt. Mange har været interesseret i at besvare spørgeskemaet og kan se meningen med at lave sådan en undersøgelse. Nogle steder er vi blevet inviteret ind på kaffe, eller på rundvisning i lejligheden, men desværre måtte vi sige nej, fordi der ikke var tid. Naturligvis er der også nogen, som har sagt, at de ikke var interesserede, og det respekterer vi straks. Men ingen har været uvenlige. Det, jeg vil huske herfra, er den ultrakorte kontakt, man får med den, der åbner døren. Det giver et lille indblik i den historie, der gemmer sig i hver eneste lejlighed. Vi arbejder i hold på 4 til 6 og går ud med spørgeskemaerne i omkring fire en halv time. Bagefter skal der ryddes op, ligesom det hele skal forberedes, inden vi går ud. På en vagt kan vi nå at dele omkring 180 skemaer ud. Desværre har omdelerne, som alle andre, været ramt af influenza, og derfor er de blevet forsinkede i forhold til planen. Ω Brøndby Musikalske Venner afholder Syng Sammen Aften torsdag 26. marts kl i Rheumhus, Albjergparken 4. Der er gratis adgang, og det er sidste gang i denne sæson. Penselstrøget Kisumparken 110, stuen afholder generalforsamling mandag den 9. marts kl. 18. Der vil blive serveret kaffe og kage. Drikkevarer kan medbringes. Livvagterne og virkeligheden Tirsdag 10. marts mellem kl er der arrangeret et foredrag i Café 13. Tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen, vil, med ud gangspunkt i 'Livvagterne', DR1 s dramaserie om Jasmina, Jonas, Rasmus og deres kollegaer i Politiets Ef terretningstjeneste, fortælle om, hvor tæt serien er på virkeligheden i PET s arbejde. Foredraget bliver en aktuel beretning om fiktion og fakta, der hver for sig behandler udfordringerne i en fredelig sameksistens på tværs af meninger, vilkår og tro. Billetter á 20 kr. kan købes i Café 13. Navn er valgt Det nye kulturhus i Brøndby Strand, der skal fungere fra august i år, vil blive navngivet: Brønden Navnet er udvalgt efter en navnekonkurrence, hvor 99 Brøndby Strand beboere deltog. Der var udlovet tre præmier på hhv kr./2000 kr./1000 kr. Dog ikke i klingende mønt, men som en 'klippekort' ordning til kulturhusets kommende arrangementer. 15

16 Årets Brøndby Strand Borger 2009 I 2001 kårede man for første gang Årets Brøndby Strand Borger. Hæderen tilfaldt Gurli Hansen!! Sidste år blev det Wasim fra Tranens Drenge, der løb med hæderen. Fælles for alle årenes Brøndby Strand Borger gælder, at de hver især på deres egen og meget forskellige måde, har gjort 'en særlig og ulønnet indsats for Brøndby Strand'. Nogle af de kårede har leveret en meget synlig indsats, mens andre har arbejdet mere i 'det skjulte'. Derfor opfordrer vi læserne til både at tænke sig om og se sig omkring for at få øje på den eller de personer, som har fortjent at komme i betragtning som Årets Brøndby Strand Borger. Sidste frist for aflevering af stemmesedlen er mandag 27. april. Styregruppen for KulturWeekend Min kandidat er: Navn:... Adresse:... Begrundelsen: Mit eget navn og adresse:... Stemmesedlen skal sendes til: NetværksKontoret, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand. Brøndby Strand i billeder - fotokonkurrence - Sneen har lige oplyst Brøndby Strand, og om lidt kommer foråret med grønt græs, sol og blade på træer og buske. Der er gode billeder i alle årstider og i mange forskellige situationer. Hvis du kan lide at fotografere, hvad så med at deltage i NetværksKontorets fotokonkurrence? Du kan indlevere højst 3 fotos. De eneste krav er, at motiverne skal være fra Brøndby Strand Dommerkommiteen vil udvælge 3 billeder som vindere. Disse og mange andre vil blive udstillet i Netværks- Kontorets telt på KulturWeekend. Vinderne vil modtage deres præmier ved åbningen af KulturWeekend. Præmierne er: 1. præmie 700 kr præmie 500 kr præmie 300 kr. Sidste frist for indlevering af fotos er fredag 1. maj. Fotos kan sendes til mærket fotokonkurrence eller afleveres på NetværksKontoret, Kisumparken 2. Krav til billederne: Du kan indsende både papirbilleder og digitale billeder Du kan ikke indsende billeder taget på mobiltelefon, de bliver uklare, når de trykkes. Digitale billeder skal være mindst 2,5 MB Billederne skal ikke være efterbehandlet Vil du vide mere, så henvend dig til Anet Tamborg, NetværksKontoret - telefon: Esplanaden (telefon: ) Elo Christiansen (telefon: )

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Januar/februar 2009 Årgang 13. nr. 1

Januar/februar 2009 Årgang 13. nr. 1 Januar/februar 2009 Årgang 13. nr. 1 KW plakat-konkurrencen - side 3 En engageret formand - side 10-11 Røde Kors lektiehjælp - side 13 Ungehuset genhuset i Stranden - side 14 KW-Revyen kører igen - side

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet. Sjusker DONG med sikkerheden side 6. Fastelavn i Brøndby Strand side 16 og 20. Formanden har ordet side 18

Esplanaden. Beboerbladet. Sjusker DONG med sikkerheden side 6. Fastelavn i Brøndby Strand side 16 og 20. Formanden har ordet side 18 Sted: Café 13. Sumokonkurrence, film, tegnefilm Esplanaden Beboerbladet Februar 2010 Årgang 14 nr. 1 Sjusker DONG med sikkerheden side 6 Fastelavn i Brøndby Strand side 16 og 20 Esplanaden februar 2010

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så?

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Mød tandplejen Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Tandlægerne tager udgangspunkt i det skjulte sukker i dagligdagen. Du vil garanteret

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere