Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne."

Transkript

1 Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. Dette er en investeringsanalyse til detailkunder. STRATEGI: Den amerikanske centralbank strammer samtidig med at Japan og Euroland lemper. Men indtil videre har kombinationen af Japan og Europa ikke formået at trumfe amerikanernes opstramning. Vores mål for real likviditetsmomentum viser således fortsat negative vækstrater i starten af 215. I den seneste periode hvor momentum har været negativ har globale aktier bevæget sig sidelæns, med forhøjet volatilitet i dét perspektiv er det vigtigt at ECB hurtigt får sine tanker om yderligere kvantitativ lempelse på plads. DET VAR I FOKUS: JPMorgan: CEO Jamie Dimon, udtalte at hans energi er vendt tilbage og at hans cancer diagnose er positiv. CEO Jamie Dimon udtalte desuden hvorledes han forventer at Europas økonomi står overfor en lang svær periode hvor mange lande står overfor at gennemføre individuelt planlagte reformer samt skabe strukturel balance på tværs af grænserne. Omvendt forventer Dimon at Kina vil kunne møde sine vækstmål. Disse udsagn kan måske tages som et indblik i JPMs fremadrettede fokus? Michelin: De billige kinesiske dæk impoteret til USA, fik yderligere modvind. Ikke nok med det amerikanske toldvæsen er ved at være klar med en afgiftforhøjelse, så fik dækkene dårlig omtale i medierne for deres skræmmende performance sammenlignet med dæk fra mærkevare producenterne. De billige kinesiske dæk har været et problem for Michelin og branchen som en helhed. SAP: Torsdag gennemførte SAP de USD 8,3 mia. store opkøb af Concur. Om end vi fortsat finder prisen for krævende, så vil Concur styrke SAP yderligere indenfor public cloud services. Ledelsen har indikerer også at de ikke vil gøre nye større opkøb før gælden fra Concur opkøbet af tilbagebetalt (tidligst ultimo 217). SAP: SAPs CFO Luca Mucic gav et indlæg på en investorkonference, hvor han overordnet virkede relativ optimsitisk mht. SAPs mulighed i 4. kvt. og 215. Geografisk er flere EM-lande fortsat presset (Latinamerika, Mexico, dele af Asien) og Mucic forventer ikke forbedring før tidligst i 2. halvår. SAP arbejder hårdt på at få vendt salget af software licenser til positiv vækst. DET KOMMER I FOKUS: Der er ingen planlagte begivendeheder i denne uge. Jyske Foretrukne AXA (Stærkt Køb) JPMorgan (Stærkt Køb) Michelin (Stærkt Køb) SAP (Køb) Kalender Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Senior Analyst, Equity Research, Robert Jakobsen Senior Analyst, Equity Reseach, Rune Dinesen Assistant Equity Analyst, Equity Research, Thomas Fabricius Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-86 Silkeborg Vigtig investorinformation: Se venligst sidste side

2 Relativt til S&P 12 Jyske Foretrukne - Overblik Selskab Anbefaling Invester ingscase AXA Stærkt Køb AXA er billig, defensiv, veldrevet og udbetaler over 5% i dividende. JPM Stærkt Køb JPM er i stand til at levere encifret EPS vækst med potentiale for mere, såfremt rentemarginalen stiger. Michelin Stærkt Køb Michelins fundament er sundt, og forudsat rimelige markedsforhold er der udsigt til solid EPS-vækst. SAP Køb SAP er et stærkt selskab med en attraktiv vækstprofil. Succes i cloud'en fremtidssikrer selskabet. Jyske Quant score oversigt Afkast I forhold til S&P Global 12 Jyske Quant Performance 6 Fundamental U 1M 6M 1Å Momentum Fundamental relativ Kvalitet Finansiel styrke -25 AXA JPM Michelin SAP AXA JPM Michelin SAP 214 EPS revurderinger (indekseret) Mere likviditet, tak! AXA JPM Michelin SAP CAGR % E P/E E EV / EBITDA E P / B Net Debt / EBITDA RO E % Rating Sales EPS AXA Stærkt Køb -2.1% 6.3% N/A N/A.9 N/A 9.68 JPM Stærkt Køb 1.6% 6.5% N/A N/A 1.1 N/A 1.1 Michelin Stærkt Køb -1.8% -2.8% SA P Køb 4.7% 6.4%

3 AXA SA - STÆRKT KØB Køb forsikring til din portefølje Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen en samlet karakter, som indikerer, hvorvidt aktien pt. er en god investering eller ej. Vores Stærkt Køb-anbefaling på AXA bygger på: 1) AXA er en af de bedst scorende forsikringsselskaber i Jyske Quant og er desuden attraktivt prisfastsat relativt til konkurrenterne, 2) AXA har et sundt fundament, 3) AXA er godt drevet, og ledelsen har opstillet ambitiøse finansielle mål samtidig med, at de investerer i AXAs fremtid, 4) af et finansielt selskab at være er AXA relativt defensiv, og 5) i 215 venter 5% i dividende, 6,5% er mulig i 216. AXA imponerer i Jyske Quant: I Jyske Quant er AXA et af de højest scorende forsikringsselskaber. Det er en score, som kraftigt understøtter vores Stærkt Køb-anbefaling. Stærkt fundament og relativt defensiv: AXAs størrelse har givet dem væsentlige stordriftsfordele, industrielt knowhow og geografisk diversifikation. Dét kombineret med, at AXA har en solid indtjeningsevne og en sund balance giver dem et stærkt fundament, som kun vil blive styrket yderligere de kommende år. Herudover henter AXA knap 7 % af indtjeningen fra relativt defensive forretningsområder såsom skades- og sundhedsforsikringer. Det anser vi for en attraktiv egenskab. Udsigt til solid EPS-vækst og et stærkt cash flow: I ventes AXA at levere hhv. 8%, 6% og 5% EPS-vækst. En vækst som bl.a. skal drives af et øget salg af de mere profitable forsikringer, høje vækstrater i udviklingslandene, årlige prisstigninger på forsikringspræmierne, besparelser og ny teknologi. Ligeledes har AXA guidet et akkumuleret frit cash flow på hele EUR 24 mia. i perioden, hvilket svarer til 56% af AXAs markedsværdi. En prognose, som vi forventer, AXA indfrier. Dette er en investeringsanalyse til detailkunder. Sektor Finans Fundamental vurdering Billig Risiko Mellem Nyhedsstrøm Neutral 12 mdr.'s kursmål 23.1 Aktuel kurs 19.3 Reuters AXAF.PA Bloomberg CS FP JB sec. code Kur s gr af 26 AXA CAC-ALL Trade d j f m a m j j a s o n Kilde: Jyske Bank & Datastream Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-86 Silkeborg Senior Analyst, Equity Research, Robert Jakobsen Assisting Equity Analyst, Christoffer Quant info Aktieinfor m ation Q uant scor e 5.8 Antal aktier (mio.) 2421 Værdiansættelse 5.8 Max/min sidste 12 mdr. 2.5/16.9 Rel. værdiansættelse 8.2 Kursbevægelser 3/12 mdr. -1%/4% Finansiel styrke relativt til indeks Kvalitet 5.2 Markedsværdi (mio. EUR) Momentum 4.3 Andel aktier i frit omløb 86% Kursudvikling 6.2 Gen. daglig volumen (mio.) 137 Thimsen Vigtig investorinformation: Se venligst analysens sidste sider

4 % dividende: AXA ventes, at udbetale EUR,9 i dividende i 215, hvilket svarer til en payout rate på 4%. I 216 forventer vi, at AXA hæver payout raten til 5%, hvilket vil løfte dividenden til knap 6,5%. Handler med en klækkelig rabat: Målt på de vigtigste nøgletal, P/E og K/I, er AXA særdeles attraktivt prisfastsat i forhold til konkurrenterne. 2

5 Overblik - AXA Selskabsprofil AXA er et af verdens største forsikringsselskaber. Knap 6% af AXAs nettoresultatet skabes gennem livsforsikringer, formueforvaltning og andre typer opsparingsprodukter. De resterende 4% hentes på skadesforsikringer. AXA er et globalt selskab, og knap halvdelen af produkterne sælges gennem AXAs egne salgskanaler (agenter, sælgere, call centre og online). Den anden handel er gennem banker, samarbejdspartnere (f.eks. supermarkeder) og uafhængige finansielle rådgivere. AXAs 11. ansatte servicerer knap 12 mio. kunder. I 213 genererede AXA en omsætning på ca. EUR 8 mia. og et resultat før skat på EUR 4482 mia. AXA har over EUR 1,1 billion under forvaltning. AXA blev stiftet tilbage til Omsætning og indtjening i EUR millioner 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% E 215E 216E Sales growth Profit margin 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Omsætning fordelt på geografi Omsætning fordelt på segment Life & Savings Property & Casualty Asset Management International Other Intersegment Eliminations Western Europe Rest of World Emerging Markets Fundamental vurdering Investeringscase AXA er blandt de højest scorende forsikringsselskaber i Jyske Vores anbefaling bygger på: 1) AXA er en af de bedst scorende Quant. Det er især AXAs værdiansættelse såvel som finansielle forsikringsselskaber i Jyske Quant og er desuden attraktivt styrke og momentum, der bidrager til den flotte score. Samlet prisfastsat relativt til konkurrenterne, 2) AXA har et sundt betyder det, at AXA er et attraktivt prisfastsat selskab både fundament, 3) AXA er godt drevet, og ledelsen har opstillet absolut og relativt til de nærmeste konkurrenter, har en stærk ambitiøse finansielle mål samtidig med, at de investerer i balance samt gode fremtidsudsigter. AXAs fremtid, 4) af et finansielt selskab at være er AXA relativt defensiv, og 5) i 215 venter 5% i dividende, 6,5% er mulig i 216. Kurstriggere Risikofaktorer Markedsforholdsforholdene forbedres, hvilket muliggør højere En lavere rente vil påvirke AXAs investeringsresultat prisstigninger og enhedsvækst. negativt. Et stigende renteniveau vil gradvist øge AXAs Markedsforholdene gør det vanskeligt for AXA at indfri deres investeringsresultat og dermed være en væsentlig trigger for ambitiøse mål. AXA. Generel overkapacitet (for meget kapital) i Bedre end forventede regnskaber. forsikringsbranchen kan presse præmierne. AXA beslutter at hæve payout raten til den højere ende af En periode hvor AXAs combined ratio er stigende, og det ikke 4-5% intervallet. kan tilskrives få ekstraordinære begivenheder. Det vil gøre Et større attraktivt opkøb i et udviklingsland vil blive investorerne nervøse mht., hvad fremtiden bringer. velmodtaget hos investorerne. Uro på de finansielle markeder. Får et nyt Euro-land eller en Det lykkes AXA at accelerere omsætnings- og EPS-væksten systemkritisk bank gældsproblemer, kan de igen skabe hurtigere end pt. forventet. usikkerhed, mistillid og mangel på likviditet. Sker dét, vil Investorernes tiltro til AXA styrkes. det også skade AXAs forretning. En generel stigende interesse for defensive aktier. Ekstraordinære naturkatastrofer. 3

6 JP MORGAN - STÆRKT KØB JPM har udsigt til solid indtjeningsvækst Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen en samlet karakter, som indikerer, hvorvidt aktien pt. er en god investering eller ej. Vi vurderer, at JPMorgan i de kommende år vil styrke deres indtjeningsevne yderligere, sætte mere fokus på at belønne investorerne samt få reduceret risici mht. udestående sagsanlæg. Kombineret med en attraktiv prisfastsættelse er der basis for optagelse på Jyske Foretrukne. Derudover scorer JPMorgan godt i Jyske Quant og er blandt de højest scorende amerikanske banker. Udsigt til en øget indtjeningsevne: Vi vurderer, at JPM har fire stærke divisioner (Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking og Asset Management), som vil være i stand til fortsat at klare sig godt ift. de nærmeste konkurrenter. Herudover vil JPMs indtjening blive drevet af makroøkonomisk vækst, globalisering (flere internationale virksomheder), stigende velstand, rentestigninger, færre hensættelser på dårlige lån og effektiviseringer. Mht. effektiviseringer vil JPM i de kommende år reducere omkostnings- /omsætningsraten til 55% mod 59% i 213. Alt i alt bør JPM kunne levere solid encifret EPS-vækst i år med relativt stabile markedsforhold. Et rentescenario: JPM fremlagde på kapitalmarkedsdagen ultimo februar deres rentescenario. I rentecyklussen for var den gennemsnitlige rentemarginal knap 3%. I 213 var den aftaget til 2,23%. I de næste 4-5 år estimerer JPM, at rentemarginalen øges til 2,65-2,75%. Sker det, vil det isoleret set hæve JPM s nettorenteindtægter til USD mia. mod USD 44 mia. i 213. Det er vel at mærke uden vækst i ind- og udlån og andre tiltag, som ellers kan styrke indtjeningen. Dette er en investeringsanalyse til detailkunder. Sektor Finans Fundamental vurdering Billig Risiko Høj Nyhedsstrøm Positiv 12 mdr.'s kursmål 71.6 Aktuel kurs 61.5 Reuters JPM US Bloomberg JPM.N JB sec. code Kur s gr af 8 JP Morgan S&P d j f m a m j j a s o n Kilde: Jyske Bank & Datastream Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-86 Silkeborg Senior Analyst, Equity Research, Robert Jakobsen Quant info Aktieinformation Quant scor e 5.2 Antal aktier (mio.) 3979 Værdiansættelse 6.4 Max/min sidste 12 mdr. 62/53 Rel. værdiansættelse 7. Kursbevægelser 3/12 mdr. 3%/8% Finansiel styrke relativt til indeks -1%/-7% Kvalitet 5.4 Markedsværdi (mio. USD) Momentum 3.1 Andel aktier i frit omløb 99% Kursudvikling 6.2 Gen. daglig volumen (mio.) 791 Assisting Equity Analyst, Christoffer Thimsen Vigtig Investorinformation: Se venligst analysens sidste sider

7 JP Morgan har nok kapital: Ved udgangen af 214 vil JPMs kernekapital (Basel III) rate udgøre over 1%, og gearingen bliver forbedret til 5% (mod 4,6% i 213). Hermed indfrier JPM de amerikanske myndigheders krav. Mere aktionærvenlig: I takt med at JPM får lagt effekterne af finanskrisen bag sig og myndighedernes kapitalkrav bliver mere end vel indfriet, forventer vi, at ledelsen i højere grad vil allokere overskydende kapital til investorerne. Det vil ske via en højere dividende samt aktietilbagekøb. Det eksterne pres aftager: JPM har de seneste år kraftigt fået reduceret bunken af udestående sagsanlæg og reguleringskrav. Attraktiv prisfastsættelse: Sammenlignet med peergruppen handler aktien med en rabat ift. de nærmeste konkurrenter. Det er både målt på kurs/ indre værdi og estimeret P/E. JPMorgan handler med en lille rabat i forhold til konkurrenterne: Peer Gruppe Virksomhed P/E (214) P/E (215) P/B (214) P/B (215) JPMorgan Chase & Co 1,1 9,4 1, 1, Citigroup Inc 9,8 8,5,7,6 Bank of America Corp 13,3 1,5,8,7 Goldman Sachs Group Inc/The 1,5 9,7 1,,9 Deutsche Bank AG 9,1 6,6,6,5 HSBC Holdings PLC 1,7 9,6 1, 1, Morgan Stanley 12,7 1,6,9,8 Royal Bank of Canada 12,1 11,3 2,2 2, SunTrust Banks Inc 13, 12,,9,9 Barclays PLC 8,2 6,6,7,6 Canadian Imperial Bank of Comm 1,8 1,2 2,2 2,2 Vægtet Gennemsnit 1,7 9,2 1,,9 Middelværdi 1,9 9,5 1,1 1, Præmie ifht. vægtet gennemsnit -7% -2% -4% -6% Kilde: Bloomberg & Jyske Bank 2

8 Overblik - JPMorgan Chase & Co Selskabsprofil Omsætning fordelt på geografi JP Morgan er en af verdens ledende finansielle selskaber med stor global rækkevidde. De tilbyder finansielle løsninger/produkter til klienter i mere end 1 lande. Selskabet har den anden største markedsværdi af banker i USA og tredje største indlånsbase i USA. JP Morgan er et velrenommeret selskab og har eksisteret i mere end 2 år. Selskabets forretningsområder dækker bl.a. over asset management, investment banking og private banking. JP Morgan er en af the big 4, som er et udtryk for de 4 største banker i USA (JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup og Bank of America). 1% Omsætning og indtjening i EUR millioner Omsætning fordelt på segment 2,% 15,% 1,% 5,% 25,% 2,% 15,% Asset Management 12% Treasure & Securities 12% Retail Financial Services % Investment Bank 44%,% -5,% -1,% -15,% Sales growth EBIT margin Fundamental vurdering Investeringscase Fundamentalt handler JP Morgan billigt og med pæn rabat i Som USAs største bank med aktiver til en værdi af USD 24 forhold til peer-gruppen. mia. ejer JPM vigtige stordriftsfordele. Herudover har JPM en JP Morgan scorer stabilt højt i Jyske Quant, hvor specielt de stærk balance og i de kommende år er der udsigt til en fundamentale trækker op. De fundamentale scores er imponerende stigende dividende. Herudover handler aktien med en rabat målt og de er en indikation af, at JPMorgan har et kursefterslæb. 1,% 5,%,% Card Services 32% på bl.a. P/E ift. de amerikanske banker. Denne rabat forventer vi bliver indsnævret i takt med at de igangværende retssager afsluttes. Derudover vil JP Morgan også nyde gavn af makroøkonomisk bedring med forbedret rentemarginal til følge. Kurstriggere Risikofaktorer Højere end ventet fald i nedskrivninger. Nedgang i investeringerne fra kunderne, der vil påvirke Flere aktietilbagekøb eller højere dividende. JPMorgans omsætning negativt. Effektivitetsforbedring på udlån med højere margin. Forværring af kreditmarkeder - bankerne vil ikke være i stand til at låne penge ud, hvilket kan skabe dyb økonomisk recession. Overtagelserne af Bear Sterns og Washington Mutual slår fejl. Større end ventet nedskrivninger. 3

9 MICHELIN - STÆRKT KØB Verdens største dækproducent Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen en samlet karakter, som indikerer, hvorvidt aktien pt. er en god investering eller ej. Vi dækker Michelin med en Stærkt Køb-anbefaling. Michelins fundament er sundt, og forudsat rimelige makroøkonomiske forhold er der udsigt til solid EPS-vækst. Herudover scorer aktien godt i Jyske Quant og udbetaler en høj dividende. Kort om: Michelin er verdens største dækproducent med et bredt sortiment. I 214 ventes et salg på EUR 2 mia. og en EBITDA på EUR 3,3 mia. Michelin har en markedsværdi på EUR 16 mia. Godt udgangspunkt: Michelins stærke varemærke og innovationsevne har drevet den global tilstedeværelse og et højt og profitabelt erstatningssalg. Udsigt til solid EPS vækst og et højere FCF: I ventes Michelin at levere en gennemsnitlig EPS-vækst på 1%. Vækstraten er drevet af et stigende enhedssalg, ledelsens fokus på omkostnings optimering, mindre opkøb og kapacitetsudvidelse i EM-landene. At investeringsbudgettet samtidig topper i 214 vil styrke FCF nævneværdigt i de kommende år. Det taler for fortsat gode markedsforhold: Michelin vil bygge nye EM markeder op omkring det stærke brand, kvalitet og performance lederskab. Michelins vertikale integration omfatter såvel syntetisk gummi produktion som nye distributions kanaler der sikrer Michelins status i fremtiden. Fremadrettet vil flere bilproducenter se fordelene i at CO2 udslippet sænkes medens forbrugeren ser fordelen i en 5% forbedring af benzinøkonomien. Derudover vil den Kinesiske franchise salgs strategi, samt den innovative flådemanagement satsning overfor virksomhedskunder give distributionskontrol og sikre fremtidig vækst. Stærk balance og stigende dividende: Michelins ventes i 215 at være gældsfri. Den stærke balance giver muligheder, men også tiltro til, at ledelsen er i fuld kontrol mht. dividendepolitikken. I 215 ventes 3,5%, hvilket kun svarer til en payout rate på 35%. Quant info Aktieinformation Quant scor e 5. 7 Antal aktier (mio.) 186 Værdiansættelse 7. 2 Max/min sidste 12 mdr. 94/66 Rel. værdiansættelse 8. 2 Kursbevægelser 3/12 mdr. -11%/-3% Finansiel styrke relativt til indeks Kvalitet 5. 2 Markedsværdi (mio. EUR) 1455 Momentum 3.1 Andel aktier i frit omløb 1% Kursudvikling 2. 9 Gen. daglig volumen (mio.) 53 Dette er en investeringsanalyse til detailkunder. Sektor Forbrugsgoder Fundamental vurdering Billig Risiko Medium Nyhedsstrøm Positiv 12 mdr.'s kursmål 9.2 Aktuel kurs 75.4 Reuters MICP.PA Bloomberg ML FP Equity JB sec. code Kur s gr af 12 Michelin CAC-ALL Trade d j f m a m j j a s o n Kilde: Jyske Bank & Datastream Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-86 Silkeborg Senior Analyst, Equity Research, Robert Jakobsen Assisting Equity Analyst, Christoffer Thimsen Vigtig investorinformation: Se venligst analysens sidste sider

10 Handler med rabat ift. markedet: Michelin-aktien er prisfastsat på niveau med peer-gruppen, men ift. aktiemarkedet handler aktien med høj rabat. Scorer godt i Jyske Quant: Jyske Quant-scoren er specielt drevet af værdiansættelse og finansiel styrke. 2

11 EUR mio. EUR Overblik - Michelin Selskabsprofil Michelin er verdens største dækproducent med et bredt udvalg af dæk til biler, lastbiler, fly mv. og en markedsværdi på EUR 16 mia. Siden grundlæggelsen har fokus været på at forbedre mobiliteten, og inden for forbedring af dækkenes performance er selskabet blandt de absolut førende. Michelin er geografisk diversificeret og er derfor mere immun over for svaghed i enkelte lande og regioner. Europa, Nordamerika og resten af verden stod i 213 for hhv. 41%, 35% og 25% af omsætningen. Michelin udmærker sig ved, at 8% af omsætningen og 1% af bruttoresultatet kommer fra kundernes behov for udskiftning af nedslidte dæk. I 214 ventes en omsætning på EUR 2 mia. og et EBITDA-resultat på EUR 3,3 mia. Omsætning fordelt på geografi 25% 35% 4% Europe North America Rest of World Omsætning og indtjening i EUR millioner Omsætning fordelt på segment 15% % Tires for Light Vehicles Tires for Heavy Vehicles 5 2 Specialized activities Revenue EPS (RS) 32% Fundamental vurdering Investeringscase Michelin scorer pænt i Jyske Quant, og det er specielt Vores Stærkt Køb-anbefaling baserer vi på, at Michelins parametrene værdiansættelse og finansiel styrke, der er de fundament er sundt, og forudsat rimelige makroøkonomiske bærende kræfter. Alt i alt betyder det, at Michelin er forhold er der udsigt til solid EPS-vækst på gennemsnitligt attraktivt prisfastsat i forhold til resten af aktiemarkedet, 1% i Michelins stærke brand, kræfter inden for og at de har en særdeles stærk balance. innovation, geografiske diversifikation og erstatningssalget høje andel betyder, at selskabet har gode muligheder for fortsat succes. Michelin forventes at blive gældsfri i 215, og den stærke balance giver forøget tiltro til, at ledelsen er i fuld kontrol mht. dividendepolitikken. I 215 ventes 3,5% i dividende, hvilket svarer til en payout-rate på kun 35%. Desuden scorer Michelin godt i Jyske Quant (5,9) og handler ift. aktiemarkedet generelt med en høj rabat. Kurstriggere Risikofaktorer Stigende markedsandel på basis af nye innovative Tab af markedsandele til konkurrenter eller discountudbydere. dæklanceringer. Opbremsning af økonomien i nøglemarkeder. Nye EU kvalitets- og varedeklarationsregler, som træder i Eventuelle drifts- eller kvalitetsproblemer. kraft ultimo 214 og vil hæmme mindre discountudbydere. Valutakursændringers indflydelse på konkurrenceevnen. Muligheden for at Brasilien og USA følger op med kvalitets- og Eventuelle kvalitetsproblemer og produkt-tilbagekaldelser. varedeklarationsregler som i EU. Politisk uro i de EM lande, hvor Michelin har henholdsvis Konkurrencemæssige fordele af vertikal integration omkring produktion og salg. blandt andet syntetisk gummiproduktion. Logistiske problemer. Fortsat forbedret salgssammensætning i retning af større Valutakurs-risiko. gensalgsandel. Pludselige markante udsving i råvarepriserne. Evt. overtagelse af tier 2 eller 3-dækproducenter i Handelsrestriktioner og sanktioner som dem, vi ser ift. 3

12 SAP - KØB Cloud-succes fremtidssikrer SAP Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen en samlet karakter, som indikerer, hvorvidt aktien pt. er en god investering eller ej. SAP blev for nylig opjusteret til Køb og bliver nu optaget på Jyske Foretrukne. SAP har en Jyske Quant score på 5,6, og vi vurderer at investorerne har overfortolket SAPs nedjustering af 214 EBIT-prognosen på grund af hurtigere end ventet cloud vækst. SAP har desuden et stærkt fundament og succes i cloud en fremtidssikrer selskabet. Investorerne har overfortolket nedjusteringen af EBIT prognosen: SAP aktien blev ramt hårdt af, at 214 EBIT prognosen i forbindelse med 3. kvartal blev nedjusteret til EUR 5,6-5,8 mia. mod før EUR 5,8-6, mia. Nedjusteringen af EBIT-prognosen skyldes primært højere end forventede opstartsomkostninger til nye cloud kunder. Vi ser dette som et positivt problem. I 214 har SAP opjusteret cloud omsætningsprognosen hele 2 gange, hvilket påvirker opstartsomkostningerne. Samtidig registreres cloud omsætningen i takt med at den forbruges, hvilket er modsat SAPs traditionelle software licenser, hvor omsætningen registreres ved salget. På længere sigt vil SAP være i stand til at løfte EBIT-marginen, da SAP vil opnå cloud stordriftsfordele, få effektiviseringsfordele samt drage fordel af at en større omsætningsandel bliver tilbagevendende. Ved udgangen af 3. kvartal havde SAP over 44 mio. cloud kunder mod 263. traditionelle licens kunder. Stærkt selskab med attraktiv vækstprofil: På 3. kvartals præsentationen den 2 oktober guidede SAP s CEO ikke kun til solid cloud vækst, men sagde ligefrem at vækst er SAPs mål og cloud er redskabet. Transformationen fra licenser til cloud-kontrakter er i gang. Ud over at sælge software via cloud en har SAP også to andre vigtige vækstdrivers. Quant info Aktieinformation Quant scor e 5. 3 Antal aktier (mio.) 1229 Værdiansættelse 5. 5 Max/min sidste 12 mdr /5.77 Rel. værdiansættelse 5. 2 Kursbevægelser 3/12 mdr. -5%/-6% Finansiel styrke relativt til indeks Kvalitet 6. 2 Markedsværdi (mio. EUR) Momentum 4.5 Andel aktier i frit omløb 75% Kursudvikling 4. 7 Gen. daglig volumen (mio.) 169 Dette er en investeringsanalyse til detailkunder. Sektor Teknologi Fundamental vurdering Fair Risiko Medium Nyhedsstrøm Neutral 12 mdr.'s kursmål 61 Aktuel kurs 56.6 Reuters SAPG.DE Bloomberg SAP GR JB sec. code Kur s gr af 9 SAP DAX index d j f m a m j j a s o n Kilde: Jyske Bank & Datastream Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-86 Silkeborg Senior Analyst, Equity Research, Robert Jakobsen Assisting Equity Analyst, Christoffer Thimsen Vigtig Investorinformation: Se venligst analysens sidste sider

13 Nemlig public cloud services og HANA. Gennem opkøb og egen udvikling er SAP i dag i stand til at tilbyde en række privat cloud services såsom en handelsplads og nu gennem Concur købet også automatisering af rejseudgifter. Services som forenkler kundernes forretningsprocesser. SAP HANA er en in-memory et trins data platform som kan være on-premise eller på cloud basis. Dataplatformen HANA fjerner behovet for at uploade data mellem henholdsvis rapporterings og transaktionsdatabaser før de kan bearbejdes og giver dermed kunden en et hurtigere resultat samt 3-4% besparelse i forhold til. SAP oplever en stor interesse for HANA. SAP er et globalt brand med en discount til peer gruppen: SAP havde en 213 omsætning på EUR 17 mia. og en netto indtjening på EUR 4 mia. Traditionelle løsninger repræsenterer EUR 14 mia. af omsætningen og voksede i 3. kvartal med 7% hvilket står i kontrast til en cloud vækst på 45%. SAP handler med en discount på 25% til peergruppen målt på E214 PE. SAP bør være i stand til at levere tæt på 1% justeret EPS vækst i de kommende år 3-5 år. 2

14 EUR mio. EUR Overblik - SAP Selskabsprofil Med mere end 1. kunder og flere millioner brugere er SAP verdens største udbyder af business applikationer (såsom ERP, CRM, SCM mv.). Løsninger der kort fortalt hjælper virksomheder med at blive mere effektive / produktive / automatiseret og fleksible. SAP har et bredt sortiment, hvilket gør det muligt at tilbyde løsninger til mange forskellige industrier/organisationstyper. Desuden tilbyder SAP også infrastruktursoftware såsom Business Intelligence, databaser samt software der muliggør adgang til business applikationer på mobiltelefoner. Omsætning fordelt på geografi 37,86% 15,24% 46,9% Europe, Middle East & Africa Americas Asia Pacific Omsætning og indtjening i EUR millioner Omsætning fordelt på segment ,5 3 2,5 2 1,5 1,5 27,85% 37,3% Premise Products Premise Services Cloud Applications Revenue EPS (RS) 34,84% Fundamental vurdering Investeringscase SAP har en stærk markedsposition. SAP's produktstrategi er SAP opjusteres hermed til Køb fra Reducer. Udover Jyske Quant velkommunikeret, og endnu vigtigere bakker kunderne op om scoren på 5,6, så vurderer vi at mange investorer har den. Målt på markedsandele er SAP næsten dobbelt så stor som overfortolket SAPs nedjustering af 214 EBIT-prognosen. rivalen Oracle (#2), når det kommer til business Herudover vurderer vi, at SAP har et stærkt fundament og applikationer. succes i cloud en fremtidssikre selskabet. SAP har de seneste år investeret mange ressourcer i at udvikle en række nye softwareprogrammer. Programmer som har øget SAP's salgsmuligheder - særligt til eksisterende kunder. Eksempelvis tilbyder SAP integrationsværktøjet NetWeaver, cloud computing løsningen SAP ByDesign, Unwired (mobilitetssoftware) og HANA (in-memmory computing). Ligeledes har opkøbet af Sybase gjort det muligt for SAP at udfordre Oracles "dominans" i databasemarkedet. Kurstriggere Risikofaktorer Kundernes investeringslyst i business software styrkes En ny lang og kraftig makroøkonomisk afmatning. hurtigere end forventet. Oracles konkurrenceevne i applikationsmarkedet (ERP, CRM mv.) Investorerne får tiltro til, at SAP kan løfte driftsmarginen styrkes mærkbart (takket være Fusion Apps). mærkbart - over 35% i 215. Flere af SAPs nye lovende softwareprogrammer (såsom SAP USD styrkes. ByDesign, HANA, Unwired) bliver en kommerciel skuffelse/mister Flotte kvartalsregnskaber. salgsmomentum. SAPs driftsmargin kommer under pres, hvor investorerne lige nu er overbevidste om, at den bliver styrket. 3

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

Handelsindtægterne bedre end ventet

Handelsindtægterne bedre end ventet JP MORGAN - STÆRKT KØB Handelsindtægterne bedre end ventet JPMorgan har aflagt et regnskab for 2. kvt. der er klart bedre end forventet. Det er især et imponerende resultat eftersom markedsforholdene er

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen TOTAL SA - KØB Vedligehldelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en mdel, sm giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktrer.

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 09/06/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cloetta 4 Cramo 5 Lindab 6

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere