DC5946. Rekonstruktion og erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DC5946. Rekonstruktion og erklæring"

Transkript

1 DC5946 Rekonstruktion og erklæring Forløbet ved afkørsel A22 den 26. november 2007

2 -Tom side-

3 Til Per Rønnei Herning, d. 17. april 2010 DanCrash 5946 Opdrag Rekonstruktion af uheldet med dokumentation for forløbet og Pia s placering i bilen Indholdsfortegnelse Opdrag... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Historik... 1 Erklæringen... 1 Bilen... 2 Forløbet op til broen... 2 Påkørsel af risten... 2 Påkørsel af masten... 3 Skråningen... 4 Forløbet under broen... 5 Spor på belægningsstenene Spor under broen... 5 Spor på bropillen... 6 Udsmidning... 6 Udsmidning, generelt... 7 Ruderne... 8 Pia s udsmidning... 9 Historik På baggrund af sagsmateriale, møde DanCrash og Per Rønnei samt yderligere møde tillige med deltagelse af bilinspektørerne Steen Hansen og Sten Brink, samt efter rekonstruktioner af mulige forløb i PC-Crash, er det muligt at simulere det mest sandsynlige hændelsesforløb. Åstedet er dertil besigtiget og opmålt dels i fællig, dels af DanCrash. Grunden til erklæringens tilblivelse skal findes i ønsket om at vide hvad der skete umiddelbart op til og ved uheldet, idet politiets egne bilinspektører ikke er blevet anmodet herom, idet anklagemyndigheden grundet den skyldiges egen død, ikke har fundet grundlag for yderligere efterforskning. DanCrash vil gerne her takke Rigspolitiets bilinspektører for værdifuld hjælp og støtte. Erklæringen Forholder sig alene til dokumenterede fakta, idet erklæringen ikke ville afvige i indhold eller konklusioner, dersom anmodning om undersøgelse var modtaget fra Retten eller af anden offentlig myndighed. DanCrash ApS Gudenåvej 25 DK-7400 Herning CVR Danske Bank BIC/SWIFT: DABADKKK IBAN: DK Uheldsudredning Rekonstruktion Visualisering og dokumentation Undervisning & support i PcCrash Dansk repræsentant for EVU Side 1

4 Bilen Fabrikat Audi model A3 Undertype 1,9 tdi Registreret første gang oktober 2006 Bilen var uden tekniske fejl eller mangler. Belæsning / personantal Der var to personer i bilen samt diverse tasker, poser, sprinklervæske mv. Den ene person vides med sikkerhed at være fører af bilen, og denne fandtes efter uheldet fortsat siddende på førersædet. Diverse genstande var dels placeret foran højre forsæde, dels i bagagerummet. Sagens 2. persons placering foreligger ikke beskrevet i materialet. Forløbet op til broen Forløbet består grundlæggende af påkørsel af en rist, påkørsel af en lystmast samt kørsel på skråningen. Ovenfor luftfotos af området, idet der er markeret 42 meter imellem lygtepælene, hvoraf det er den venstre, der påkøres. 6 meter inden findes risten, der ifølge bilinspektørrapporten tillige påkøres. Påkørsel af risten Ved sagens gennemgang blev det af bilinspektør Sten Brink fremført, at deformationen af venstre forhjuls fælg på den indvendige side kunne hidrøre fra påkørsel af risten. Dette er så afgjort en mulighed, men også påkørsel af masten ville kunne resultere i deformationen. Der er under 0,2 sekund mellem Foto: Sten Hansen rist og mast, så uanset hvilken genstand der forårsager deformationen, har den isoleret ingen væsentlig betydning for bilens efterfølgende retning. Foto Berlingske Tidende, Autoophug Side 2

5 Påkørsel af masten Foto Berlingske Tidende, Autoophug Påkørsel af masten sker med bilens højre side fortil, og - noget usædvanligt - tages masten med af bilen. Det forhold at masten efterfølgende følger bilen har betydning i forhold til det samlede legemes inerti og ved senere kollision mod bropillen. Samtidigt forklares de meget tydelige mærker i belægningsstenene under broen. I forhold til hastigheden sker der en nedsættelse på ca. 15 km/t under antagelse af en hastighed inden kollisionen på km/t. Øverste to fotos: Falck, nederste: Sten Hansen Foto Sten Brink Side 3

6 Skråningen Ved at kopiere politiets bil som reference for en dxf-tegning af Audi en, og placere tegningen i samme afstand - på foto målt som højde - ses overensstemmelse mellem bilen med mindre, men ubetydende rotation. Der er således ikke belæg for at antage, at bilen er under rotation. Uanset den relativt ringe hastighedsændring ved kollision med masten er det givet, at frontairbags er udløst derved. Den til højre viste kørsel på skråningen sker derfor ukontrolleret af fører. Forløbet inden broen indeholder således to kollisioner med respektive risten og lysmasten, og masten medtages under det videre forløb. Masten vurderes at veje 8,5 kg/meter (analogt med et 3 rør). Rotation eller rulning er ikke betydende i dette forløb. Der er ikke sket udsmidning af effekter eller personer under dette forløb. Side 4

7 Forløbet under broen Sagens akter er på mange måder atypiske. Undersøgelser og erklæringer afgivet af to forskellige bilinspektører, idet åstedsundersøgelsen blev afbrudt på grund af fundet af skydevåben, og en anden bilinspektør derefter forestod undersøgelse af bilen. Bilens bevægelse er dertil atypisk henset til mastens indflydelse, dels ved sin vægt og udstrækning, dels som aktiv part i kollisionen med bropillen. Endelig er Pia Rønnei s placering og øvrige omstændigheder vedrørende tilstand ikke undersøgt af bilinspektøren, og dermed er fysiske spor fra udsmidningen gået tabt. Spor på belægningsstenene. De foregående viste spor hidhørende fra masten er i direkte forlængelse af sporene efter bilen på skråningen. Bilens (og mastens) retning samt orientering ind under broen vurderes derfor entydigt bestemt. Foto Sten Hansen, uheldsdagen Samme spor fotograferet ved den efterfølgende undersøgelse. Foto Sten Brink Spor under broen Der er divergerende vidneudsagn om bilens bevægelse under broen, men der er ikke ved nogen af de foretagne undersøgelser fundet entydige spor efter bilen. Foto DanCrash Således er faldstammer mv. uberørte. Der fandtes dog mærker der kan stamme fra masten. Side 5

8 Spor på bropillen Foto Sten Hansen, uheldsdagen Der er to arter af spor på bropillen, idet den røde markering viser interaktion med masten, mens den sorte afsmitning hidrører fra Audi en. Det faktum at begge emner har ramt bropillen bestyrker opfattelsen af, at de har været sammenhængende indtil kollisionen. En yderligere indikation er bilen placering efter kollisionen, idet afstanden mellem bil og bropille er bemærkelsesværdig stor. Normal sideværts kollision vil udvise meget lille restitution, og dermed en placering af bilen op ad pillen. I aktuelle kollision har masten således virket som et fjedrende element. Udsmidning Der sker beviseligt udsmidning af genstande og person. Side 6

9 Genstandene vides for nogles vedkommende at have befundet sig i bilens bagagerum, mens den på foregående side viste taske samt enkelte andre effekter menes fundet i bilen. Sagens person, Pia Rønnei, findes mellem bropillen og vejværnet, tillige beskrevet som under vejværnet. Findestedet godtgør, at Pia ikke er kastet ud af bilen gennem forruden eller venstre sideruder. Forruden idet Pia ikke ville blive kastet i en bue rundt om pillen, og sideruderne i venstre side idet de var hele. Print af skærmdump fra PC-Crash, hvor bilens bevægelser ses som sorte 2d-dxf tegninger. Det med rødt markerede felt er det omtrentlige område indenfor hvilket genstandene blev fundet. De gule markeringer viser de tilsvarende udsmidningssteder fra bilen, der muliggør Pia s placering bag ved pillen, og dermed viser den blå markering det omtrentlig område, hvor diverse ting og person er separeret fra bilen. Udsmidning, generelt Udsmidning vil altid ske vinkelret på den roterende bil, idet den er initieret af centripetalaccelerationen. (ω 2 r). Side 7

10 Således også med udsmidning fra Audi en: Det betyder i forhold til Pia s placering, at udsmidning er sket fra bagagerummet, subsidiært bagsædet, idet andre placeringer ville kaste hende imod bropillen. Placeringen på bagsædet er dog udelukket idet sideruden i venstre side er hel og i oplukket stand. Ruderne Forruden er udelukket som exitrude, dels på grund af placeringen, dels idet der ikke i forløbet efter påkørsel af lysmasten, hvor airbags aktiveredes, findes forhold der kan initiere en fremadrettet udsmidning. Det vides at venstre forreste siderude er intakt(se foto nedenfor til højre). Det ses på foto til venstre, at bagerste venstre siderude er intakt, mens bagruden er knust. På foto til højre ovenfor og til venstre nedenfor ses den formodede placering af Pia. Side 8

11 Pia s udsmidning (Se video Pia bagagerum wireframe.avi) Illustrationen til venstre er et skærmdump fra PC-Crash, der oppefra ser ned på Audi en (i 2D) samt Pia (3D) i bagagerummet. Pia vises som en multibody i grønlig nuance. Den røde firkant er en markering af bropillen. Den blå cirkel er den omtrentlige placering af Pia efter uheldet. Idet bilen er 2D og Pia tredimensionel, vil hun synes udenfor bilen. Første sandsynlige udsmidning af Pia, og ikke mindst de faste genstande i bilens bagagerum Anden mulighed er ved bilens kollision med bropillen. Bemærk de lodrette streger, der er konturer af bropillen. Udsmidning af Pia fra en anden placering end bagagerummet ville derfor betyde, at Pia ville ramme bropillen. Side 9

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

FORBRYDELSEN MOD FAMILIEN RØNNEI KRONOLOGISK HÆNDELSESFORLØB ver 2010-03-20

FORBRYDELSEN MOD FAMILIEN RØNNEI KRONOLOGISK HÆNDELSESFORLØB ver 2010-03-20 FORBRYDELSEN MOD FAMILIEN RØNNEI KRONOLOGISK HÆNDELSESFORLØB ver 2010-03-20 Dato Tidspunkt Hændelse Bemærkninger/spørgsmål/mv. Maria (vores datter på 16 år) modtager en SMS fra Bertel Henning Sundstrøm:

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel.

Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel. Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel. Forsikring 3.1, 3.3, 6 og 7.4 - Færdselsret 71.1. M og dennes kæreste

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Retsmedicin i Naturfagsundervisningen: Sagen opklaret. Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Odense.unf.dk

Retsmedicin i Naturfagsundervisningen: Sagen opklaret. Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Odense.unf.dk UNF : Sagen opklaret Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense.unf.dk Volume 11 Tekst og grafik er udarbejdet af: Ahrenkiel, Linda; Worm-Leonhard, Martin; Larsen, Anders Foller; Füchtbauer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere