Nyt fra Roesgaard & Partners

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Roesgaard & Partners"

Transkript

1 Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at den nye digitale selvbetjeningsløsning vil gøre registreringer og indberetninger nemmere. Desuden vil både virksomheden og den person, som registreringen omhandler, fremover få besked via Digital Post, når der er foretaget registreringer vedrørende selskabet. Løsningen er blandt andet et resultat af den kritik, som opstod i efteråret 2014, hvor det blev kritiseret, at adgangen til at ændre i selskabers data var for nem, og at adgangen til misbrug dermed var for stor. Skat Skal hovedaktionær beskattes af fri bil af alle virksomhedens hvidpladebiler? Svaret er ja, hvis hovedaktionæren ikke kan forsvare sig mod SKAT med kørebog for samtlige virksomhedens biler. Det viser en netop afsagt byretsdom. Sagen gik på, om en hovedaktionær i 5 indkomstår skulle beskattes af værdien af fri bil af 5 biler, hvoraf én af bilerne var på gule plader. Retten fandt, for så vidt angår bilerne på hvide plader: at hovedaktionæren havde anvendt bilerne til og fra arbejde at bilerne, som var velegnede til privat kørsel, var parkeret på hovedaktionærens bopælsadresse uden for arbejdstid, og at der mellem selskabet og hovedaktionæren ikke var indgået en skriftlig aftale om, at bilerne ikke måtte anvendes til privat kørsel. Hvad angår bilen på gule plader fandt retten, at det var dokumenteret eller sandsynliggjort, at gulpladebilen havde været anvendt i privat øjemed, hvorefter det også i dette tilfælde påhvilede hovedaktionæren at afkræfte formodningen for, at bilen blev anvendt privat. Det kunne hovedaktionæren heller ikke, idet der ikke forelå en kørebog. På den baggrund kunne den skattepligtige værdi af fri bil ikke nedsættes for nogen af bilerne, da alle 5 biler havde været til rådighed for hovedaktionæren i alle 5 indkomstår. SKAT har ifølge indsatsplan for 2015 fokus på hovedaktionærer i små og mellemstore virksomheder, herunder om de bliver beskattet korrekt af bl.a. fri bil. Så husk at drøfte virksomhedens biler med os i forbindelse med næste revisionsbesøg. Hovedaktionæren skulle herefter afkræfte formodningen for, at bilerne havde stået til rådighed for privat kørsel. Det kunne hovedaktionæren ikke, da der ikke forelå en kørebog. 1

2 Skat, moms & afgifter - ideer Kantineordning Beskatning af kantineordning Medarbejdere beskattes ikke af kantineordning, hvis de betaler mindst 15 kr. for et standardmåltid uden drikkevarer eller 20 kr. med drikkevarer. Et standardmåltid forstås som almindelige varme og lune retter eller tre stykker smørebrød med postevand til. Kantinemoms Når en virksomhed således typisk opkræver kr. pr. år pr. medarbejder i forbindelse med kantineordning, skal virksomheden afregne 25 % salgsmoms heraf. Kantinemomsen adskiller sig ikke fra virksomhedens øvrige momspligtige salg. Typisk udgør de kr. dog mindre end indkøbs- eller fremstillingsprisen. Kantinemoms skal derfor beregnes på et særligt grundlag (normalværdien). Normalværdien omfatter følgende elementer: Råvareindkøb Lokaleomkostninger vedrørende køkkenet Driftsomkostninger såsom el, vand og varme Lønninger vedrørende fremstilling af mad, rengøring i køkken og administration i forbindelse hermed (bortset fra løn vedrørende opvask af spiseservice, afrydning og rengøring af spiselokalet) Fradrag for mødebespisning i forbindelse med interne møder og møder med forretningsforbindelser af streng erhvervsmæssig karakter Alternativt omfatter normalværdien efter SKATs forenklede metode følgende elementer: Råvareindkøb + 5 % Lønninger vedrørende fremstilling af mad, rengøring i køkken og administration i forbindelse hermed 25 % til løn vedrørende opvask af spiseservice, afrydning og rengøring af spiselokalet * 3% fradrag for mødebespisning * * eller en konkret fordeling Virksomheden kan frit vælge, hvilken metode som skal anvendes, og metoden må gerne ændres fra momsperiode til momsperiode. 2

3 Ved køb af mad til 20 medarbejdere fra cateringfirma medfører SKATs forenklede metode f.eks. følgende: Køb af mad fra cateringfirma* Lønninger vedrørende fremstilling af mad mv. 0 3% fradrag for mødebespisning (3.000) Normalværdien Salgsmoms/Kantinemoms heraf Købsmoms (25.000) (750) Samlede omkostninger medarbejdere som betaler (66.000) Samlet pris for kantineordning * Det er forudsat, at der ikke er udgifter til drift af køkken eller løn til medarbejdere, der f.eks. indkøber eller anretter maden. Hvis virksomheden køber driften af kantinen eksternt, afhænger den momsmæssige behandling af, hvordan den konkrete aftale er skruet sammen. Derfor kan det være en god ide at få aftalen set igennem. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til en kantineordning. Rådgivning økonomisk vejledning Rekonstruktion i praksis Vi har gennem de senere år arbejdet en del med rekonstruktioner. Rekonstruktion omfatter i al væsentlighed betalingsudskydelse og gældsreduktion. Reglerne om rekonstruktion har til formål at forbedre mulighederne for levedygtige, men insolvente personer og selskaber. Man er insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden, og betalingsvanskelighederne ikke kun er af midlertidig karakter. Hvis en person, der anvender virksomhedsordningen, har oparbejdet en stor gæld og ikke ser sig i stand til at tilbagebetale den rettidigt, men grundlæggende driver en fornuftig forretning, vil det i praksis være muligt at foretage rekonstruktion. Derved sker der typisk en tilpasning af gælden og afdragsprofilen til virksomhedens frie cash flow over de kommende 3 år. Herved vil det være muligt for personen at arbejde sig ud af problemerne inden for en overskuelig tidshorisont. Det er vores erfaring, at rekonstruktion i praksis typisk er relevant for insolvente personer i virksomhedsordningen, hvor rekonstruktion kan være en hurtig og effektiv måde at få virksomheden tilbage på ret kurs, hvis et flertal af de ikke pantesikrede kreditorer synes personen har fortjent at blive rekonstrueret. Konkurs i praksis For selskaber er konkurs den absolutte hovedregel. Dette skyldes den såkaldte konkursfinte, hvor ejerkredsen med det højeste bud køber aktiviteterne ud af konkursboet, straks efter at selskabet er gået konkurs, så aktiviteterne hurtigt kan drives videre i et nyt selskab. Ikke pantesikrede kreditorer er f.eks. virksomhedens leverandører og SKAT, der typisk giver virksomheder kredit uden at få pant i virksomhedens aktiver. Ved en konkurs skal kurator på vegne af konkursboet indhente bud fra forskellig side på grundlag af et ensartet materiale om selskabets aktiviteter og sælge til højeste bud, så kreditorerne kan få mest muligt i dividende. 3

4 Ofte ved den hidtidige ejerkreds mere om selskabet end andre mulige købere og har derved de bedste forudsætninger for at give det højeste bud. I andre situationer kommer der kun et bud på aktiviteterne. Derfor ender den hidtidige ejerkreds ofte med at købe aktiviteterne af konkursboet og drive dem videre i et nyt selskab. Således kan ejere af insolvente selskaber også få en væsentlig gældsreduktion og arbejde sig ud af problemerne inden for en overskuelig tidshorisont. I forbindelse med konkurs spiller ledelsens forudgående adfærd også en rolle efter indførelse af regler om konkurskarantæne pr. 1. januar Utilstrækkelig bogføring, der bl.a. kan afstedkomme manglende afregning af moms og afgifter, kan således udløse en konkurskarantæne. Det samme gælder en sammenblanding af selskabets og hovedaktionærens privatøkonomi, herunder særligt hvis ikke pantesikrede kreditorer lider tab som følge af ulovlige aktionærlån. Rådgivning indsigt og forståelse Regler om rekonstruktion En person eller et selskab, der er insolvent, kan vælge at indgive begæring til Skifteretten om indledning af en rekonstruktion. Herefter beskikkes en rekonstruktør (advokat) og en regnskabskyndig tillidsmand (revisor) til at forestå arbejdet i forbindelse med rekonstruktionen. Inden for en uge sender rekonstruktøren meddelelse til alle kreditorer om, at personen eller selskabet er gået i rekonstruktion. Efter 4 uger fremlægger rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand en rekonstruktionsplan på møde i Skifteretten. Hvis et flertal af de fremmødte ikke pantesikrede kreditorer stemmer imod rekonstruktionsplanen, går personen eller selskabet konkurs. For en person betyder det i praksis gældssanering efter en periode på 5 år. Alternativt fremlægger rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand et rekonstruktionsforslag på møde i Skifteretten inden for yderligere 6 måneder. Hvis et flertal af de fremmødte ikke pantesikrede kreditorer stemmer for rekonstruktionsforslaget, er personen eller selskabets økonomi blevet rekonstrueret. aktivernes dagsværdi på grundlag af budgetter eller vurderinger foretaget af vurderingsmand pant og den regnskabsmæssige størrelse af pantesikret gæld gæld, som i øvrigt har førsteret til betalinger ifølge konkursloven, som f.eks. advokat og revisor gæld til ikke pantesikrede kreditorer Vi har deltaget i følgende typer af rekonstruktioner: Indskud af levedygtige aktiviteter i nyt selskab, som sælges efterfølgende, hvorefter provenuet fordeles blandt kreditorerne (virksomhedsoverdragelse) Nedskrivning af gæld til aktivernes realisationsværdi ved nedlukning. Denne værdi kan være 0 t.kr. (tvangsakkord) Tilpasning af gæld og afdragsprofil til frit cash flow ved fortsat drift i en periode på 3 år (tvangsakkord kombineret med moratorium) Betalingsudskydelse i form af tilpasning af afdragsprofil til frit cash flow ved fortsat drift (moratorium) En person eller et selskab, som rekonstrueres, udbetaler alle værdierne som dividende, der typisk ligger i niveauet 0-25%. Det indebærer som oftest, at kreditorerne får væsentlige tab på debitorer. Rekonstruktionsplanen og -forslaget indeholder et regnskab, som giver overblik over: 4

5 Rekonstruktion med fortsat drift kan kun lade sig gøre, hvis hele eller dele af den fortsættende virksomhed er levedygtig. Derfor er det nødvendigt at få nedlukket aktiviteterne og komme videre med noget andet, hvis virksomheden ikke er levedygtig. Dette er reglerne om rekonstruktion også velegnede til for insolvente personer i virksomhedsordningen. Som tidligere oplyst, er det vigtigt for rekonstruktionsforløbet, at halvdelen af de fremmødte ikke pantesikrede kreditorer indledningsvis ikke stemmer imod rekonstruktionsplanen og tilsvarende afslutningsvis stemmer for rekonstruktionsforslaget på møderne i Skifteretten. Derfor er det også væsentligt at vurdere, om denne forudsætning med overvejende sandsynlighed vil være opfyldt, inden man som insolvent person eller selskab indgiver begæring om indledning af rekonstruktion. 5

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2 1-2012 3 Medarbejderes brug af medier på internettet såsom Facebook, Linkedin og lignende giver både medarbejdere og arbejdsgivere nye udfordringer i forhold til håndtering af kommunikation viser nyere

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010 Temanummer 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Tiderne skifter Efter mange år med en økonomisk udvikling i fuldt firspring begyndte finanseksperterne i løbet af 2007 at snakke om, at økonomien

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

B L I C H E R A K T U E LT

B L I C H E R A K T U E LT Årgang 3, Nummer 3 Julen 2014 B L I C H E R A K T U E LT I D E T T E N U M M E R : Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen Nyt ejerregister for selskaber 3 Holdingselskaber bør have Deres egen bankkonto

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere