Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19. Husflidsudstilling lørdag søndag, Oktober, Sønderborg Slot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19. Husflidsudstilling lørdag søndag, 17. 18. Oktober, Sønderborg Slot"

Transkript

1 20. årgang Indhold Historisk skibstræf ved Sottrupskov, side: 2 Historisk dag ved slottet, 2015's drabelige sværdkampe, side: 2 Det nye ror-arrangement til Tilia, side: 3 Manøvreforsøg med Tilia, side: 3 Rekonstruktioner, side: 4 Det administrative, side: 8 Kalender Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19 Husflidsudstilling lørdag søndag, Oktober, Sønderborg Slot Medlemsmøde mandag den 7. december kl. 18, Gule ærter Generalforsamling mandag den 7. marts, 2016, kl. 18 Indkaldelse i næste. Fig. 1: Tilia og Ottar ved Nydambådens bro i Sottrupskov. Nr. 3

2 Historisk skibstræf ved Sottrupskov I tidsrummet 1 august til 5. august 2015 var tre kopier af historiske skibe samlet til et træf ved Nydamlaugets bro ved Sottrupskov. Det drejer sig om Tilia Alsia, som er vores kopi af Hjortspringbåden. Dertil kommer Nydam Tveir, som er en kopi af Nydambåden. Den tredje er Sebbe Als, som er en kopi af vrag nr. 5, som blev fundet ved Skuldelev ved Roskilde. Disse tre skibe repræsenterer mere end 1000 års udvikling i skibsbygningen, og det er første gang at det er muligt at bringe dem sammen for at vise denne udvikling. Om morgenen den 31. juli blev Tilia kørt til Dyvig og søsat ved slæbestedet på sædvanlig måde. Der var en let til frisk vind fra vest, som stod lige ind mod søsætningsstedet. Det er under disse omstændigheder vanskeligt at holde Fig. 2: 3 historiske skibe i Sottrupskov stævnen op mod vinden før der er fart i fartøjet. Det bevirkede, at Tilia drev af med siden mod kysten. Til alt held var der en lille gummibåd med påhængsmotor, som kunne slæbe Tilia ud til Red Sun af Høruphav, som havde tilbudt at slæbe Tilia til Sottrupskov. Turen ud gennem Stegs Gaf og Stegs Vig var ret frisk og derpå fortsatte turen tæt ved Jyllands kyst for at være så meget som muligt i læ. Efter et par timers bugsering kunne Tilia lægge til ved sydsiden af Nydambådens bro. Lørdagen den 1. august blev indledt med, at en repræsentant fra hvert af de tre bådelaug mødte op i DR's studie i Aabenraa for at fortælle om arrangementet og om bådene. På den måde blev der gjort opmærksomt på skibstræffet ligesom det også var blevet omtalt i den trykte presse. Som et fjerde skib ankom Ottar. Dette skib er en færø-jolle som er en direkte efterkommer af vikingeskibene. På pladsen foran Nydambådens naust var der rejst telte og to af dem var fra Hjortspringbådens laug. Her blev der vist historisk håndværk. Vejret var fint og der var mange besøgende hele dagen. Tre af skibene sejlede ud i dagens løb. Tilia blev dog inde. Det skyldtes at vinden var ret frisk fra sydøst, og det pressede Tilia ind mod broen og det ville derfor blive vanskeligt at få Tilia fri af denne. Der var dog sørget for en god affendring og fartøjet tog ingen skade. Søndag den 2. august var det atter fint vejr og mange besøgende mødte op. Vinden var nu svag og alle fire både kom ud at sejle. Publikum, som stod på broerne, udtrykte stor begejstring når Tilia kom forbi. Det er meget udtryksfuldt når Tilia kommer sejlende med raske padletag akkompagneret af trommen. Tre gange kom Tilia ud at sejle den dag og flere gange kunne vi padle forbi de andre både. Tilia er et hurtigt skib. Ind i mellem sejladserne havde vi god lejlighed til at fortælle om Hjortspringfundet og om båden. Mandag den 3. og tirsdag den 4. august var der ingen sejladser med bådene. Men der kom mange besøgfig. 3: Der gøres klar til at sejle med gæster. ende og der var god lejlighed til at fortælle Hjortspringfundet og om Tilia. Adskillige af de besøgende gav udtryk for, at den nye dørk i agterskibet ser godt ud. Besætningen har også været godt tilfreds med den. Onsdag den 5. blev Tilia slæbt tilbage til Dyvig og transporteret op til Lindeværftet. Det var fint vejr med solskin og svag vind og alt forløb uden problemer. Alt i alt var det et vellykket træf, som på udmærket måde bidrog til at fremme oplysning om Hjortspringbåden og dens historie. En stor tak til laugets medlemmer for den store indsats, som gjorde dette muligt. N. P. Fenger Historisk dag ved slottet 2015's drabelige sværdkampe Det årlige arrangement historisk dag ved slottet fandt i år sted den 8. august. I modsætning til sidste år var vejret fint med solskin og svag vind. Der var mulighed for at få Tilia 3 gange ud at sejle med gæster, der på den måde fik et indtryk af oldtidens skibsfart. Vort laug havde et par telte, hvor der blev vist gammelt håndværk. I et andet telt blev der givet oplysning om Nydambådens Laug. Sebbe Als var som sædvanligt repræsenteret ved Færø-båden Ottar, der flere gange i løbet af dagen sejlede på søen. Foruden de maritime 2

3 islæt var der som sædvanligt mange andre aktiviteter. Her kan nævnes drabelige sværdkampe, ilddansende piger og historisk ringridning. Som noget nyt var der Jydske Landsoldater, som demonstrerede deres forladegeværer. N. P. Fenger Det nye ror-arrangement til Tilia Da Tilia var i vandet på Nordborg Sø i forbindelse med Historisk dag ved slottet den 8 august 2015 var der anledning til at afprøve det nye ror-arrangement. Det består af en lang åre, som er lejret på en tværbom. Denne bom er fastgjort umiddelbart agter for toften ved løftingen. Åren er fastgjort til en tap i tværbommen, som tillader den at dreje fra side til side og den kan derfor virke som ror. Desuden kan den bevæges i lodret retning således at den kan komme fri af bunden, når Tilia skal løbe ind på en strand. Konklusion: Det nye ror er tungt at betjene og venderadius for båden er skønsmæssigt tre gange så stor som med det gamle ror N. P. Fenger Fig. 4: Forsøg med nyt ror-arrangement. Manøvreforsøg med Tilia Det er en kendt sag, at et fartøj vil prøve at lægge sig med siden mod vinden. Derimod er det vanskeligt holde forstævnen op mod vinden. Båden vil falde af enten til den ene eller den anden side i forhold til vinden. For Tilias vedkommende er det ikke noget problem at vende igennem vinden når den er svag. Her kan man holde god fart i båden således at roret har et godt greb i vandet og kan tvinge båden rundt indtil vinden kommer ind fra den anden side. Når vinden er mere frisk, går båden i stå således at der ikke er styrefart og manøvren mislykkes. Det er erfaret flere gange. En vendemanøvre til at klare problemet på er vist i figur 5. Ved punkt a har båden vinden ind fra styrbord side. Ved punkt b har man erkendt, at det ikke er muligt at vende båden mod vinden, således at den får vinden ind fra bagbord. I stedet for skodder man så båden sejler baglæns og der holdes god fart. Samtidigt lægges roret over som vist og båden vil nu gå i en bue b-c-d. Ved punkt d kommer vinden ind fra bagbord som ønsket. Skodningen ophører og der padles nu fremad mod e. Denne manøvre blev forsøgt da Tilia sejlede på Fig. 5: Manøvreplan ved kraftig sidevind. Nordborg Sø under Historisk dag ved Slottet. Ved det første forsøg var det nye rorsystem aktivt. På grund af den store venderadius og den store kraft, som krævedes til betjening af dette ror, mislykkedes manøvren. Ved det andet forsøg, som foregik med det gamle ror, mislykkedes forsøget atter. Denne gang skyldes det, at besætningen ikke var fortrolig med manøvren. Ved det tredje forsøg gik det let med at få Tilia vendt på den beskrevne måde. Vinden under dette forsøg var forholdsvis svag. Det blev efterfølgende diskuteret, om denne manøvre også kan gennemføres når vinden er kraftigere. Når dette er tilfældet, vil vinden hjælpe med til at få båden 3

4 til at sejle baglæns mellem punkterne b-c-d i figuren og det må derfor antages, at manøvren også kan gennemføres i dette tilfælde. Det skal naturligvis prøves, når lejlighed gives. N. P. Fenger Rekonstruktioner Indledning Både og skibe har altid været en væsentlig del af hverdagslivet i Norden, i forhistorisk tid såvel som op i gennem vikingetiden til middelalderen og videre til 1900-tallet, den nemme måde at transportere sig selv og især gods på. At rejse over land, i Sverige gennem næsten uigennemtrængelige skove, i Danmark over vanddrukne arealer, moser og åer, i Norge over fjelde fra dal til dal, var en tung og ugemytlig affære. De titusinde af skibshelleristninger i Norden fra det nordligste Norge til Bornholm er et tegn herpå. Vi kommer tilbage til skibshelleristningerne. Imidlertid er skibsfarten blevet reduceret dramatisk, i hvert fald i de indre danske farvande. Først på grund af jernbanernes udvikling og siden ved fremkomsten af bilerne, såvel til privattransport som til transport af gods. Udviklingen af infrastrukturen i form af udvidede vejnet og broer, der erstatter færgerne, har reduceret skibsfarten betydeligt. (Kun den transatlantiske skibsfart er udviklet med megastore skibe med stærkt reducerede mandskab). Uanset den reduktion spiller skibsfarten stadig en stor rolle i vores sprog. Vi ser det i anvendelsen af maritime metaforer i for eksempel forretningsmæssige eller industriens beskrivelser. (en metafor er en beskrivelse af en foreteelse ved at anvende en foreteelse fra et andet univers, i dette tilfælde altså det maritime). Man kan dårlig læse en artikel om et firmas (ikke et rederis) aktiviteter uden at støde på udsagn som: Firmaet har netop søsat..., Ved roret står..., Projektet udvikler sig for fulde sejl..., Kursen er lagt af..., Måske er man gået lovlig tæt til vinden I politiske kredse taler man om, at han har foretaget en kovending... (hvilket sker ofte). I kan selv finde de næste 10 maritime metaforer. Mon ikke I bruger nogle af dem selv i det daglige? En søfartsnation var vi, og det har vi altså ikke glemt. Vi er så heldige at have i vore hænder en kopi af den ældste plankebyggede båd i Norden, Hjortspringbåden. En kopi lavet efter arkæologernes tolkning er Tilia imidlertid ikke, hun er en rekonstruktion ud fra disse tolkninger med de ændrede løsninger som virkeligheden krævede, den virkelighed, som materialer og funktion i bred forstand forlangte. Lad os se på de løsninger, hvor Tilia adskiller sig fra Nationalmuseets tolkninger. 4

5 Spændtovet I hver ende af båden fandtes der på oversiden af stævnstykkerne fire parallelle klamper i langskibs retning, hver med en gennemboring i form af en firkant med dimensionen 1х2,5 cm. (Herved adskiller disse huller sig fra bordenes klampers huller, der var kvadratiske (1х1 cm). Vi har tolket disse klampers funktion, dels som fastgørelsespunkter for fortøjningstove, og dels som en firskåren talje, der modtager et spændtov, bestående af 7 tove, der løber frem og tilbage fra for til agter. Selve opspændingen sker ved at sno tovene sammen med en pind midtskibs. Når vi har valgt et sådant spændfig. 6: Klamper og spændtov, agter. tov, hænger det sammen med, at beregninger over belastningen af skroget, når dette (med fuld besætning) rider på en bølge midtskibs, en bølge, der har en længde svarende til skrogets længde (13 m) og en bølgehøjde på 1/20 heraf (65 cm), giver meget høje spændingsværdier midtskibs.(et sådant belastningstilfælde anvendes ved dimensioneringen af skibe i al almindelighed). Beregningen viser i øvrigt, at det kun er de midterste 4-5 m af båden, der, i en sådan situation, bærer hele bådens vægt, altså udgør opdriften. (Se Hvad Haanden former... p. 90) Uden et spændtov ville båden formodentlig kølsprænges efter nogen sejlads. Fig. 7: Opstramning af spændtov. Springet Ved springet forstås pilhøjden af den bue som rælingen danner, når man ser båden fra siden. Den tolkning, som Fr. Johannessen, den norske skibsingeniør, der tegnede båden ud fra funddelene, nåede frem til, gav båden et spring på godt 20 cm, medens Tilia fik et spring, der nærmer sig det dobbelte. Når vi nåede frem til denne ret store afvigelse fra Johannessens tolkning, hænger det sammen med, at rælingsplanken øverste kant, rælingen, når den var udfoldet, altså ikke bøjet, med det lille spring, ville danne en bue med en pilhøjde på 35 cm. Nedenstående figur 8 forklarer mekanismen og viser forskellen mellem Johannessens og vores tolkning. Vi anså det for usandsynligt, at trægruppen endsige vore forgængere kunne skaffe en lindestamme af sådanne dimensioner (eller med en sådan krumning), at båden kunne fremstilles med det lille spring. 5

6 Som omtalt i artiklen i sidste nr. af et er helleristningsbåde fra begyndelsen af Keltisk Jernalder karakteriseret ved et spring og en dertil hørende distinkt kølbue, hvorfor Tilia med sit spring og kølbue repræsenterer denne del af Oldtiden, Ristningerne fra Litsleby nær Tanumhede i Bohus Län, Sverige er Tilias fætre Se fig. 9 nedenfor. Fig. 8: Illustration af plankebredde som funktion af springet. Fig. 9: Ristninger fra Litsleby. Bundbrædderne I fundet var der et stort antal tilspidsede brædder hele eller itubrudte. Rosenberg vurderede, at der var tale om mindst 85. Længderne af brædderne var noget over 1 m. Rosenberg tolkede disse brædder som en indvendig beskyttelse af sysømmene, idet han foreslår, at brædderne var stukket ind under svøbene, der hvor sysømmene var. De skulle således ligge på den indvendige harpiks belægning og derved beskytte syningen. Lad os et øjeblik betragte sysømmene. I fundet var såvel de indvendige som de udvendige sysømme beklædt med en plastisk masse, en harpikstype formodentlig. Dette gav os viden om selve syningens forløb gennem de aftryk, som den havde afsat på harpiksen. Snorene var nemlig bortrådnede. Vor erfaring efter de 16 år, hvor vi har belastet båden ved sejlads, transport og udtørring, er imidlertid, at en sådan afdækning af sysømmene endnu ikke har været nødvendig. (Nogle få steder har vi dog måttet smøre syningen uden at det har endt op i en total dækning af sysømmen). Denne afvigelsen mellem fundets båd og Tilia kan føre os til én af to konklusioner: Den originale båd har været gammel og udslidt og har måttet smøres kraftigt over sysømmene, eller vi har, i rekonstruktionen, indført en tætning i stødene mellem bordene (De fedtindsmurte fåreuldsruller), som ikke var anvendt i den Fig. 10: Nogle af de funde originale båd. brædder, Rosenberg, p. 85, fig. Jeg hælder til den sidste mulighed. 60. Tilbage til bundbrædderne. Vore indledende sejladser har helt klart vist, at et ringdæk, altså et dæk uden for spantsystemernes lodrette elementer, er nødvendig som støtte for padlernes fødder. Her vil medgå ca brædder. 6

7 Vi har imidlertid besluttet at fremstille så mange brædder, at også mellemrummet mellem søjlerne bliver dækket med brædder undtagen rum 5/6, der vil udgøre øsebrønden. Dette indre dæk kan, afsnit for afsnit, tages op, hvis det er nødvendigt. Denne løsning korresponderer med Maoriernes kanoer, der har lignende dæk over hele bådens bredde. Fig. 11: Elsdon Best: The Maori Canoe, p Billedet til venstre viser den valgte løsning. Indtil nu er fremstillet dæk til de fire agterste mellemrum. Man ser fremme i båden vor midlertidige løsning af et ringdæk. Fig. 12: Det halvfærdige dæk. Afslutning I vor rekonstruktion af Hjortspringbåden skal vi i videst muligt omfang være tro mod fundet, som det er beskrevet i Rosenbergs bog. Imidlertid måtte og må vi forholde os til virkeligheden, som funktion og materialer forlanger. De tre væsentligste afvigelser er beskrevet her. Knud V. Valbjørn Johs. V Jensen /ved Danske Studenters Roklub. Bær den lange båd af skuret! Væk med hat og vest samt uret! Ud af tiden, bort fra byen, stævn mod sundet under skyen! Solbeskinnet sprøjt fra boven, pejling fjernt af kysten, skovenet med bølgen, blæsten, skummet, solen, saltet, dybet, rummet. 7

8 Navne og adresser Formand N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf , Næstformand Christian B. Hansen, Holger Drachmanns Gade 4 3. tv, 6400 Sønderborg, tlf , Kasserer John Petersen, Ugebjergvej 13, 6430 Nordborg, tlf , Sekretær Barbara Mai, Brushøjvej 21A, Holm, 6430 Nordborg, tlf , Øvrige Bent Aasand, Vestervang 30, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf , Gunnar Poulsen, Ugebjergvej 22, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf , Johnny Christensen, Runevænget 61, Guderup, 6430 Nordborg, tlf , Redaktion Lauget, Lindeværftet Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg Internet Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes den 1. december 2015 og eventuelle indlæg skal være indsendt senest den 1. november Indlæg sendes til: Lauget, Få Fådit dit elektronisk, elektronisk,send sendos osdin din adresse! adresse! Dette findes også på vores hjemmeside Dette findes også på vores hjemmesidehjortspring.dk/da_nyhedsbreve_01.php hjortspring.dk/da_nyhedsbreve_01.phpsom somsider sider med de enkelte artikler og i arkivet som en printbar fil (PDF) på med de enkelte artikler og i arkivet som en printbar fil (PDF) på Du Dukan kansende sendeen en med meddin dinegen egen adresse adressetil 8

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Medlemsmøde, se side: 8, Hjortspringbådens Laug afholder Medlemsmøde.

Medlemsmøde, se side: 8, Hjortspringbådens Laug afholder Medlemsmøde. 20. årgang Nr. 2 Kalender Mandag den 1. juni kl. 19 Medlemsmøde, se side: 8, afholder Medlemsmøde. Sommeråbent fra den 13. juli til den 2. august Sommeråbent i Lindeværftet, evt. med aktiviteter. Alle

Læs mere

Maj årgang Nr. 2

Maj årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2009 14. årgang Nr. 2 Kalender Fredag den 5. juni Medlemssejlads, da det er 10 år siden Tilia Alsie blev søsat i Dyvig. Se nærmere i invitationen på næste side. Lørdag eller søndag den 27-28.

Læs mere

November 2014 19. årgang Nr. 2

November 2014 19. årgang Nr. 2 Nyhedsbrev November 2014 19. årgang Nr. 2 Kalender Gule ærter mandag den 1. december kl. 18 Traditionen tro spiser vi gule ærter i Lindeværftet mandag den 1 december kl.18:00 Tilmelding ved opslag på værftet

Læs mere

Aktiviteter i den kommende tid.

Aktiviteter i den kommende tid. NYHEDSBREV August 2002 7. årgang Nr. 3 Medlemsmøder Aktiviteter i den kommende tid. Mandag den 2. september 2002 kl. 19.30 Et vigtigt emne på dette møde vil være Udlån af Tilia til Landesmuseum på Gottorp

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Historisk Dag ved Nordborg Slot. Mandag den 5. december kl. 18. Mandag den 6. marts kl. 19. Nostalgibilleder, side 7

Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Historisk Dag ved Nordborg Slot. Mandag den 5. december kl. 18. Mandag den 6. marts kl. 19. Nostalgibilleder, side 7 November 2016 21. årgang Nr. 5 Indhold Kalender, side 1 Historisk dag ved Nordborg Slot, side 1 Als Fjord dagen, side 2 Husflidsudstilling, Sønderborg Slot, side 2 Björkebåden, side 3 og side 6 Næste nyhedsbrev,

Læs mere

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2003 8. årgang Nr. 2 Med båd til Slesvig Den 11. april blev Hjortspringbåden kørt til Gottorp Slot i Slesvig. Lastbilen var bestilt til kl. 8, derfor startede flytteholdet kl. 7 med at flytte

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV. Medlemsmøder KONGELIG PASSAGER MED TILIA. Indhold

NYHEDSBREV. Medlemsmøder KONGELIG PASSAGER MED TILIA. Indhold NYHEDSBREV September 2001 7. årgang Nr. 5 Medlemsmøder På medlemsmødet mandag den 1. oktober kl. 19.30 vil Birgit Valbjørn fortælle om dragter fra jernalderen. Formålet med foredraget er bl.a. at give

Læs mere

10 år med Tilia til søs

10 år med Tilia til søs 10 år med Tilia til søs Grundlovsdag 1999 blev Tilia, vor kopi af Hjortspringbåden, søsat officielt i Dyvig. Der er nu gået 10 år med mange sejladser, omkring Als, på Kielerkanalen, på Slien, på Gudenåen,

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Januar 2006 11. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Januar 2006 11. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling NYHEDSBREV Januar 2006 11. årgang Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2006 afholdes mandag d. 6. februar 2006 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2012 afholdes mandag den 5. marts kl.19.00 i Lindeværftet.

Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2012 afholdes mandag den 5. marts kl.19.00 i Lindeværftet. 17. årgang Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2012 afholdes mandag den 5. marts kl.19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue Kapsejladsreglerne Tirsdagskapsejlads Køge Bugt Kredsen April 2008, Søren Badstue Definitioner Holde klar: En båd holder klar når den anden båd ikke skal ændre sin kurs. Plads er den plads en båd behøver

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Januar årgang Nr.1. Indkaldelse til generalforsamling

Januar årgang Nr.1. Indkaldelse til generalforsamling NYHEDSBREV Januar 2009 14. årgang Nr.1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2009 afholdes mandag d. 2. marts 2009 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Onsdagscafé på Nordborg bibliotek. Husflidudstilling. Mandag den 4. december, fra kl. 18:00 i Lindeværftet

Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Onsdagscafé på Nordborg bibliotek. Husflidudstilling. Mandag den 4. december, fra kl. 18:00 i Lindeværftet 22. årgang Nr. 4 Indhold Kalender, side 1 Onsdagscafé, side: 1 Husflidsudstilling, side 1 Udspænding af Björkebådens bund, side 2 Björkebåden status november 2017, side 3 Navne og adresser, side 8 Styring

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

September 2006 11. årgang Nr. 3

September 2006 11. årgang Nr. 3 NYHEDSBREV September 2006 11. årgang Nr. 3 Kalender Mandag den 2. oktober kl. 19 Medlemsmøde Lørdag den 21. søndag den 22. oktober Hjortspringbådens Laug vil medio september modtage indbydelse til deltagelse

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 September 2014

NYHEDSBREV NR. 2 September 2014 NYHEDSBREV NR. 2 September 2014 Indhold Sommeren er forbi efteråret venter Beretning fra HUMMER-dagene i august Nyt om etablering af HUMMER-organisationen Formanden har ordet for en kort bemærkning Tur

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL KANIN MANUAL Denne manual indeholder lidt om de forskellige ting, man skal vide som roer. Du kan læse om roklubben, bådene, ro kommandoer, sikkerhed, dagligt ro-farvand og hvad der ellers er godt at vide.

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NYHEDSBREV NU SKER DET HJORTSPRINGBÅDEN SEJLER IGEN EFTER 2350 ÅR DEN 5. JUNI KL. 14 SØSÆTTER VI BÅDEN I DYVIG

NYHEDSBREV NU SKER DET HJORTSPRINGBÅDEN SEJLER IGEN EFTER 2350 ÅR DEN 5. JUNI KL. 14 SØSÆTTER VI BÅDEN I DYVIG NYHEDSBREV Maj 1999 4. årgang Nr. 2 NU SKER DET HJORTSPRINGBÅDEN SEJLER IGEN EFTER 2350 ÅR DEN 5. JUNI KL. 14 SØSÆTTER VI BÅDEN I DYVIG KL. 14.00 AFGÅR BÅDEN FRA LINDEVÆRFTET I HOLM MED RETNING MOD DYVIG

Læs mere

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet.

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet. Fremstilling af ny form og ror til Contrast 33 I august 2009 brækkede rorstammen på vores Contrast 33. Det var under en kapsejlads, men heldigvis så langt væk fra andre, at vi ikke sejlede ind i nogen,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

April årgang Nr. 2. Kalender, side 1 Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2016, side 2

April årgang Nr. 2. Kalender, side 1 Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2016, side 2 Nyhedsbrev April 2016 21. årgang Nr. 2 Indhold Kalender, side 1 Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2016, side 2 Formandens beretning, side 2 Påskeudstilling, side 4 Oldtidens krigsskibe i det østlige

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Nedenfor følger en anvisning på afvikling af bueskydning og kamp med lanse på balancebom samt historisk baggrundsinfo om bueskydning.

Nedenfor følger en anvisning på afvikling af bueskydning og kamp med lanse på balancebom samt historisk baggrundsinfo om bueskydning. Lærervejledning: Hos Skoven i skolen finder du en god vejledning og illustration til, hvordan eleverne kan snitte deres egen bue og pil. Du skal scrolle lidt ned før illustrationen dukker op. http://www.skoven-i-skolen.dk/content/bue-og-pil-0

Læs mere

Maritimhistoriske dage i Sottrupskov

Maritimhistoriske dage i Sottrupskov Maritimhistoriske dage i Sottrupskov 2016-07-30+31 Så var det tid igen Nydam, Hjortspring og Sebbe Als havde sat hinanden stævne i Sottrupskov, for sammen at vise vores flotte både frem. Offentligheden

Læs mere

Skibsbunden. Han Herred Havbåde

Skibsbunden. Han Herred Havbåde Han Herred Havbåde Skibsbunden Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011. Skibsbunden er her samlet af 7 vragdele og udtegnet i længdesnit og plan, Roskilde d. 7.12.1976 af Morten Gøthche.

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere

Januar 2007 12. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Januar 2007 12. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling NYHEDSBREV Januar 2007 12. årgang Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2007 afholdes mandag d. 5. februar 2007 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Wayfarersejlads fra Doverodde En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Vores første ferieuge gik med et af årets Wayfarerhøjdepunkter, Rantzausmindetræffet i det Sydfynske Øhav. Kan man tænke

Læs mere

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler SeaWind klasseregler 1. GENERELT OM KLASSEN: SeaWind er en entypebåd. Klassens mål er kapsejlads, hvor skipperens dygtighed til at trimme og sejle båden vil være afgørende for at vinde. Reglernes hensigt

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2002 afholdes mandag d. 4. februar 2002 kl i Lindeværftet.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2002 afholdes mandag d. 4. februar 2002 kl i Lindeværftet. NYHEDSBREV Januar 22 7. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 22 afholdes mandag d. 4. februar 22 kl. 19.3 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide 1 af 13 Behandling af rosportsmateriel, manøvrering m.m. Denne vejledning for roere og styrmænd i Fredericia Roklub, som er skrevet af Danske Studenters Roklub DSR og derefter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Kølsvinet. Skibslaget Sebbe Als Augustenborg. www.sebbeals.dk. Nr. 1 Januar 2012. Vinterhimlen hviler tungt over os mens vi venter på foråret

Kølsvinet. Skibslaget Sebbe Als Augustenborg. www.sebbeals.dk. Nr. 1 Januar 2012. Vinterhimlen hviler tungt over os mens vi venter på foråret Kølsvinet Skibslaget Sebbe Als Augustenborg Nr. 1 Januar 2012 www.sebbeals.dk Vinterhimlen hviler tungt over os mens vi venter på foråret Formandens klumme Så er generalforsamlingen overstået og den nye

Læs mere

Jakob Hertz. Havkajak. Atelier

Jakob Hertz. Havkajak. Atelier Jakob Hertz Havkajak Atelier 2005 For la get Ate li er, Almindingen 39, 2870 Dyssegård tlf. 33939898, mail@atelier.dk ISBN 978-87-7857-798-6 2005 Tekst og billeder Jakob Hertz Om forfatteren Jakob Hertz,

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V.

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. SEBBE ALS ROMREGATTA-TUR 2013 Log- plus noget bog. 9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. 9 besætning mødes på broen (besætning: sidste side). Vi

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

III 8 Dialog med bådebyggerne

III 8 Dialog med bådebyggerne Han Herred Havbåde Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 III 8 Dialog med bådebyggerne Skrogformens rekonstruktion sættes på spil i dialog og samarbejde med havbådebyggerne

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Den Lette Jolle Denne jolle er i dobbelt forstand let. Det er forholdsvist let at bygge den. Den Vejer ikke så meget, så den er let at sætte i søen når den er bygget. Værdi/salgspris: Materialepris: 15-40.000

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Inrigger Revideret april 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BÅDTYPER... 4 2.1 INRIGGER... 4 2.2 GIG...

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni

Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni NYHEDSBREV Maj 2005 10. årgang Nr. 2 Medlemssejlads 25-26. juni Vi afholder et fællesarrangement med Sebbe Als og Nydamselskabet. Stedet vil blive Sottrup skov i nærheden af Nydam mose hvor Nydambåden

Læs mere

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24 4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job 38 1-11; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; 696-150; 750; 192 (alterg,); 24 Lad os bede: Herre, lær os at kende dig i livets storme. Når vores egen grænse er nået. Na

Læs mere