Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19. Husflidsudstilling lørdag søndag, Oktober, Sønderborg Slot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19. Husflidsudstilling lørdag søndag, 17. 18. Oktober, Sønderborg Slot"

Transkript

1 20. årgang Indhold Historisk skibstræf ved Sottrupskov, side: 2 Historisk dag ved slottet, 2015's drabelige sværdkampe, side: 2 Det nye ror-arrangement til Tilia, side: 3 Manøvreforsøg med Tilia, side: 3 Rekonstruktioner, side: 4 Det administrative, side: 8 Kalender Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19 Husflidsudstilling lørdag søndag, Oktober, Sønderborg Slot Medlemsmøde mandag den 7. december kl. 18, Gule ærter Generalforsamling mandag den 7. marts, 2016, kl. 18 Indkaldelse i næste. Fig. 1: Tilia og Ottar ved Nydambådens bro i Sottrupskov. Nr. 3

2 Historisk skibstræf ved Sottrupskov I tidsrummet 1 august til 5. august 2015 var tre kopier af historiske skibe samlet til et træf ved Nydamlaugets bro ved Sottrupskov. Det drejer sig om Tilia Alsia, som er vores kopi af Hjortspringbåden. Dertil kommer Nydam Tveir, som er en kopi af Nydambåden. Den tredje er Sebbe Als, som er en kopi af vrag nr. 5, som blev fundet ved Skuldelev ved Roskilde. Disse tre skibe repræsenterer mere end 1000 års udvikling i skibsbygningen, og det er første gang at det er muligt at bringe dem sammen for at vise denne udvikling. Om morgenen den 31. juli blev Tilia kørt til Dyvig og søsat ved slæbestedet på sædvanlig måde. Der var en let til frisk vind fra vest, som stod lige ind mod søsætningsstedet. Det er under disse omstændigheder vanskeligt at holde Fig. 2: 3 historiske skibe i Sottrupskov stævnen op mod vinden før der er fart i fartøjet. Det bevirkede, at Tilia drev af med siden mod kysten. Til alt held var der en lille gummibåd med påhængsmotor, som kunne slæbe Tilia ud til Red Sun af Høruphav, som havde tilbudt at slæbe Tilia til Sottrupskov. Turen ud gennem Stegs Gaf og Stegs Vig var ret frisk og derpå fortsatte turen tæt ved Jyllands kyst for at være så meget som muligt i læ. Efter et par timers bugsering kunne Tilia lægge til ved sydsiden af Nydambådens bro. Lørdagen den 1. august blev indledt med, at en repræsentant fra hvert af de tre bådelaug mødte op i DR's studie i Aabenraa for at fortælle om arrangementet og om bådene. På den måde blev der gjort opmærksomt på skibstræffet ligesom det også var blevet omtalt i den trykte presse. Som et fjerde skib ankom Ottar. Dette skib er en færø-jolle som er en direkte efterkommer af vikingeskibene. På pladsen foran Nydambådens naust var der rejst telte og to af dem var fra Hjortspringbådens laug. Her blev der vist historisk håndværk. Vejret var fint og der var mange besøgende hele dagen. Tre af skibene sejlede ud i dagens løb. Tilia blev dog inde. Det skyldtes at vinden var ret frisk fra sydøst, og det pressede Tilia ind mod broen og det ville derfor blive vanskeligt at få Tilia fri af denne. Der var dog sørget for en god affendring og fartøjet tog ingen skade. Søndag den 2. august var det atter fint vejr og mange besøgende mødte op. Vinden var nu svag og alle fire både kom ud at sejle. Publikum, som stod på broerne, udtrykte stor begejstring når Tilia kom forbi. Det er meget udtryksfuldt når Tilia kommer sejlende med raske padletag akkompagneret af trommen. Tre gange kom Tilia ud at sejle den dag og flere gange kunne vi padle forbi de andre både. Tilia er et hurtigt skib. Ind i mellem sejladserne havde vi god lejlighed til at fortælle om Hjortspringfundet og om båden. Mandag den 3. og tirsdag den 4. august var der ingen sejladser med bådene. Men der kom mange besøgfig. 3: Der gøres klar til at sejle med gæster. ende og der var god lejlighed til at fortælle Hjortspringfundet og om Tilia. Adskillige af de besøgende gav udtryk for, at den nye dørk i agterskibet ser godt ud. Besætningen har også været godt tilfreds med den. Onsdag den 5. blev Tilia slæbt tilbage til Dyvig og transporteret op til Lindeværftet. Det var fint vejr med solskin og svag vind og alt forløb uden problemer. Alt i alt var det et vellykket træf, som på udmærket måde bidrog til at fremme oplysning om Hjortspringbåden og dens historie. En stor tak til laugets medlemmer for den store indsats, som gjorde dette muligt. N. P. Fenger Historisk dag ved slottet 2015's drabelige sværdkampe Det årlige arrangement historisk dag ved slottet fandt i år sted den 8. august. I modsætning til sidste år var vejret fint med solskin og svag vind. Der var mulighed for at få Tilia 3 gange ud at sejle med gæster, der på den måde fik et indtryk af oldtidens skibsfart. Vort laug havde et par telte, hvor der blev vist gammelt håndværk. I et andet telt blev der givet oplysning om Nydambådens Laug. Sebbe Als var som sædvanligt repræsenteret ved Færø-båden Ottar, der flere gange i løbet af dagen sejlede på søen. Foruden de maritime 2

3 islæt var der som sædvanligt mange andre aktiviteter. Her kan nævnes drabelige sværdkampe, ilddansende piger og historisk ringridning. Som noget nyt var der Jydske Landsoldater, som demonstrerede deres forladegeværer. N. P. Fenger Det nye ror-arrangement til Tilia Da Tilia var i vandet på Nordborg Sø i forbindelse med Historisk dag ved slottet den 8 august 2015 var der anledning til at afprøve det nye ror-arrangement. Det består af en lang åre, som er lejret på en tværbom. Denne bom er fastgjort umiddelbart agter for toften ved løftingen. Åren er fastgjort til en tap i tværbommen, som tillader den at dreje fra side til side og den kan derfor virke som ror. Desuden kan den bevæges i lodret retning således at den kan komme fri af bunden, når Tilia skal løbe ind på en strand. Konklusion: Det nye ror er tungt at betjene og venderadius for båden er skønsmæssigt tre gange så stor som med det gamle ror N. P. Fenger Fig. 4: Forsøg med nyt ror-arrangement. Manøvreforsøg med Tilia Det er en kendt sag, at et fartøj vil prøve at lægge sig med siden mod vinden. Derimod er det vanskeligt holde forstævnen op mod vinden. Båden vil falde af enten til den ene eller den anden side i forhold til vinden. For Tilias vedkommende er det ikke noget problem at vende igennem vinden når den er svag. Her kan man holde god fart i båden således at roret har et godt greb i vandet og kan tvinge båden rundt indtil vinden kommer ind fra den anden side. Når vinden er mere frisk, går båden i stå således at der ikke er styrefart og manøvren mislykkes. Det er erfaret flere gange. En vendemanøvre til at klare problemet på er vist i figur 5. Ved punkt a har båden vinden ind fra styrbord side. Ved punkt b har man erkendt, at det ikke er muligt at vende båden mod vinden, således at den får vinden ind fra bagbord. I stedet for skodder man så båden sejler baglæns og der holdes god fart. Samtidigt lægges roret over som vist og båden vil nu gå i en bue b-c-d. Ved punkt d kommer vinden ind fra bagbord som ønsket. Skodningen ophører og der padles nu fremad mod e. Denne manøvre blev forsøgt da Tilia sejlede på Fig. 5: Manøvreplan ved kraftig sidevind. Nordborg Sø under Historisk dag ved Slottet. Ved det første forsøg var det nye rorsystem aktivt. På grund af den store venderadius og den store kraft, som krævedes til betjening af dette ror, mislykkedes manøvren. Ved det andet forsøg, som foregik med det gamle ror, mislykkedes forsøget atter. Denne gang skyldes det, at besætningen ikke var fortrolig med manøvren. Ved det tredje forsøg gik det let med at få Tilia vendt på den beskrevne måde. Vinden under dette forsøg var forholdsvis svag. Det blev efterfølgende diskuteret, om denne manøvre også kan gennemføres når vinden er kraftigere. Når dette er tilfældet, vil vinden hjælpe med til at få båden 3

4 til at sejle baglæns mellem punkterne b-c-d i figuren og det må derfor antages, at manøvren også kan gennemføres i dette tilfælde. Det skal naturligvis prøves, når lejlighed gives. N. P. Fenger Rekonstruktioner Indledning Både og skibe har altid været en væsentlig del af hverdagslivet i Norden, i forhistorisk tid såvel som op i gennem vikingetiden til middelalderen og videre til 1900-tallet, den nemme måde at transportere sig selv og især gods på. At rejse over land, i Sverige gennem næsten uigennemtrængelige skove, i Danmark over vanddrukne arealer, moser og åer, i Norge over fjelde fra dal til dal, var en tung og ugemytlig affære. De titusinde af skibshelleristninger i Norden fra det nordligste Norge til Bornholm er et tegn herpå. Vi kommer tilbage til skibshelleristningerne. Imidlertid er skibsfarten blevet reduceret dramatisk, i hvert fald i de indre danske farvande. Først på grund af jernbanernes udvikling og siden ved fremkomsten af bilerne, såvel til privattransport som til transport af gods. Udviklingen af infrastrukturen i form af udvidede vejnet og broer, der erstatter færgerne, har reduceret skibsfarten betydeligt. (Kun den transatlantiske skibsfart er udviklet med megastore skibe med stærkt reducerede mandskab). Uanset den reduktion spiller skibsfarten stadig en stor rolle i vores sprog. Vi ser det i anvendelsen af maritime metaforer i for eksempel forretningsmæssige eller industriens beskrivelser. (en metafor er en beskrivelse af en foreteelse ved at anvende en foreteelse fra et andet univers, i dette tilfælde altså det maritime). Man kan dårlig læse en artikel om et firmas (ikke et rederis) aktiviteter uden at støde på udsagn som: Firmaet har netop søsat..., Ved roret står..., Projektet udvikler sig for fulde sejl..., Kursen er lagt af..., Måske er man gået lovlig tæt til vinden I politiske kredse taler man om, at han har foretaget en kovending... (hvilket sker ofte). I kan selv finde de næste 10 maritime metaforer. Mon ikke I bruger nogle af dem selv i det daglige? En søfartsnation var vi, og det har vi altså ikke glemt. Vi er så heldige at have i vore hænder en kopi af den ældste plankebyggede båd i Norden, Hjortspringbåden. En kopi lavet efter arkæologernes tolkning er Tilia imidlertid ikke, hun er en rekonstruktion ud fra disse tolkninger med de ændrede løsninger som virkeligheden krævede, den virkelighed, som materialer og funktion i bred forstand forlangte. Lad os se på de løsninger, hvor Tilia adskiller sig fra Nationalmuseets tolkninger. 4

5 Spændtovet I hver ende af båden fandtes der på oversiden af stævnstykkerne fire parallelle klamper i langskibs retning, hver med en gennemboring i form af en firkant med dimensionen 1х2,5 cm. (Herved adskiller disse huller sig fra bordenes klampers huller, der var kvadratiske (1х1 cm). Vi har tolket disse klampers funktion, dels som fastgørelsespunkter for fortøjningstove, og dels som en firskåren talje, der modtager et spændtov, bestående af 7 tove, der løber frem og tilbage fra for til agter. Selve opspændingen sker ved at sno tovene sammen med en pind midtskibs. Når vi har valgt et sådant spændfig. 6: Klamper og spændtov, agter. tov, hænger det sammen med, at beregninger over belastningen af skroget, når dette (med fuld besætning) rider på en bølge midtskibs, en bølge, der har en længde svarende til skrogets længde (13 m) og en bølgehøjde på 1/20 heraf (65 cm), giver meget høje spændingsværdier midtskibs.(et sådant belastningstilfælde anvendes ved dimensioneringen af skibe i al almindelighed). Beregningen viser i øvrigt, at det kun er de midterste 4-5 m af båden, der, i en sådan situation, bærer hele bådens vægt, altså udgør opdriften. (Se Hvad Haanden former... p. 90) Uden et spændtov ville båden formodentlig kølsprænges efter nogen sejlads. Fig. 7: Opstramning af spændtov. Springet Ved springet forstås pilhøjden af den bue som rælingen danner, når man ser båden fra siden. Den tolkning, som Fr. Johannessen, den norske skibsingeniør, der tegnede båden ud fra funddelene, nåede frem til, gav båden et spring på godt 20 cm, medens Tilia fik et spring, der nærmer sig det dobbelte. Når vi nåede frem til denne ret store afvigelse fra Johannessens tolkning, hænger det sammen med, at rælingsplanken øverste kant, rælingen, når den var udfoldet, altså ikke bøjet, med det lille spring, ville danne en bue med en pilhøjde på 35 cm. Nedenstående figur 8 forklarer mekanismen og viser forskellen mellem Johannessens og vores tolkning. Vi anså det for usandsynligt, at trægruppen endsige vore forgængere kunne skaffe en lindestamme af sådanne dimensioner (eller med en sådan krumning), at båden kunne fremstilles med det lille spring. 5

6 Som omtalt i artiklen i sidste nr. af et er helleristningsbåde fra begyndelsen af Keltisk Jernalder karakteriseret ved et spring og en dertil hørende distinkt kølbue, hvorfor Tilia med sit spring og kølbue repræsenterer denne del af Oldtiden, Ristningerne fra Litsleby nær Tanumhede i Bohus Län, Sverige er Tilias fætre Se fig. 9 nedenfor. Fig. 8: Illustration af plankebredde som funktion af springet. Fig. 9: Ristninger fra Litsleby. Bundbrædderne I fundet var der et stort antal tilspidsede brædder hele eller itubrudte. Rosenberg vurderede, at der var tale om mindst 85. Længderne af brædderne var noget over 1 m. Rosenberg tolkede disse brædder som en indvendig beskyttelse af sysømmene, idet han foreslår, at brædderne var stukket ind under svøbene, der hvor sysømmene var. De skulle således ligge på den indvendige harpiks belægning og derved beskytte syningen. Lad os et øjeblik betragte sysømmene. I fundet var såvel de indvendige som de udvendige sysømme beklædt med en plastisk masse, en harpikstype formodentlig. Dette gav os viden om selve syningens forløb gennem de aftryk, som den havde afsat på harpiksen. Snorene var nemlig bortrådnede. Vor erfaring efter de 16 år, hvor vi har belastet båden ved sejlads, transport og udtørring, er imidlertid, at en sådan afdækning af sysømmene endnu ikke har været nødvendig. (Nogle få steder har vi dog måttet smøre syningen uden at det har endt op i en total dækning af sysømmen). Denne afvigelsen mellem fundets båd og Tilia kan føre os til én af to konklusioner: Den originale båd har været gammel og udslidt og har måttet smøres kraftigt over sysømmene, eller vi har, i rekonstruktionen, indført en tætning i stødene mellem bordene (De fedtindsmurte fåreuldsruller), som ikke var anvendt i den Fig. 10: Nogle af de funde originale båd. brædder, Rosenberg, p. 85, fig. Jeg hælder til den sidste mulighed. 60. Tilbage til bundbrædderne. Vore indledende sejladser har helt klart vist, at et ringdæk, altså et dæk uden for spantsystemernes lodrette elementer, er nødvendig som støtte for padlernes fødder. Her vil medgå ca brædder. 6

7 Vi har imidlertid besluttet at fremstille så mange brædder, at også mellemrummet mellem søjlerne bliver dækket med brædder undtagen rum 5/6, der vil udgøre øsebrønden. Dette indre dæk kan, afsnit for afsnit, tages op, hvis det er nødvendigt. Denne løsning korresponderer med Maoriernes kanoer, der har lignende dæk over hele bådens bredde. Fig. 11: Elsdon Best: The Maori Canoe, p Billedet til venstre viser den valgte løsning. Indtil nu er fremstillet dæk til de fire agterste mellemrum. Man ser fremme i båden vor midlertidige løsning af et ringdæk. Fig. 12: Det halvfærdige dæk. Afslutning I vor rekonstruktion af Hjortspringbåden skal vi i videst muligt omfang være tro mod fundet, som det er beskrevet i Rosenbergs bog. Imidlertid måtte og må vi forholde os til virkeligheden, som funktion og materialer forlanger. De tre væsentligste afvigelser er beskrevet her. Knud V. Valbjørn Johs. V Jensen /ved Danske Studenters Roklub. Bær den lange båd af skuret! Væk med hat og vest samt uret! Ud af tiden, bort fra byen, stævn mod sundet under skyen! Solbeskinnet sprøjt fra boven, pejling fjernt af kysten, skovenet med bølgen, blæsten, skummet, solen, saltet, dybet, rummet. 7

8 Navne og adresser Formand N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf , Næstformand Christian B. Hansen, Holger Drachmanns Gade 4 3. tv, 6400 Sønderborg, tlf , Kasserer John Petersen, Ugebjergvej 13, 6430 Nordborg, tlf , Sekretær Barbara Mai, Brushøjvej 21A, Holm, 6430 Nordborg, tlf , Øvrige Bent Aasand, Vestervang 30, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf , Gunnar Poulsen, Ugebjergvej 22, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf , Johnny Christensen, Runevænget 61, Guderup, 6430 Nordborg, tlf , Redaktion Lauget, Lindeværftet Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg Internet Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes den 1. december 2015 og eventuelle indlæg skal være indsendt senest den 1. november Indlæg sendes til: Lauget, Få Fådit dit elektronisk, elektronisk,send sendos osdin din adresse! adresse! Dette findes også på vores hjemmeside Dette findes også på vores hjemmesidehjortspring.dk/da_nyhedsbreve_01.php hjortspring.dk/da_nyhedsbreve_01.phpsom somsider sider med de enkelte artikler og i arkivet som en printbar fil (PDF) på med de enkelte artikler og i arkivet som en printbar fil (PDF) på Du Dukan kansende sendeen en med meddin dinegen egen adresse adressetil 8

Medlemsmøde, se side: 8, Hjortspringbådens Laug afholder Medlemsmøde.

Medlemsmøde, se side: 8, Hjortspringbådens Laug afholder Medlemsmøde. 20. årgang Nr. 2 Kalender Mandag den 1. juni kl. 19 Medlemsmøde, se side: 8, afholder Medlemsmøde. Sommeråbent fra den 13. juli til den 2. august Sommeråbent i Lindeværftet, evt. med aktiviteter. Alle

Læs mere

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2003 8. årgang Nr. 2 Med båd til Slesvig Den 11. april blev Hjortspringbåden kørt til Gottorp Slot i Slesvig. Lastbilen var bestilt til kl. 8, derfor startede flytteholdet kl. 7 med at flytte

Læs mere

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

September 2006 11. årgang Nr. 3

September 2006 11. årgang Nr. 3 NYHEDSBREV September 2006 11. årgang Nr. 3 Kalender Mandag den 2. oktober kl. 19 Medlemsmøde Lørdag den 21. søndag den 22. oktober Hjortspringbådens Laug vil medio september modtage indbydelse til deltagelse

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V.

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. SEBBE ALS ROMREGATTA-TUR 2013 Log- plus noget bog. 9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. 9 besætning mødes på broen (besætning: sidste side). Vi

Læs mere

Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni

Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni NYHEDSBREV Maj 2005 10. årgang Nr. 2 Medlemssejlads 25-26. juni Vi afholder et fællesarrangement med Sebbe Als og Nydamselskabet. Stedet vil blive Sottrup skov i nærheden af Nydam mose hvor Nydambåden

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Husflidsudstilling på Sønderborg slot. Lauget deltager med forskellige aktiviteter. (Se side: 10).

Husflidsudstilling på Sønderborg slot. Lauget deltager med forskellige aktiviteter. (Se side: 10). 0. årgang Nr. 0 Kalender Fredag den 16. september kl. 10 16 Indvielse af Jollmands gård. Lauget deltager med en stand, der viser, hvad der også kan ses i Holm. Lørdag-søndag den. 22-23. oktober kl. 10-16

Læs mere

III 7 Fribordet rettes ind

III 7 Fribordet rettes ind Han Herred Havbåde III 7 Fribordet rettes ind Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 Den første tilnærmelse til en ekspliciteret skrogform rettes foreløbig til,

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden, baggrund og status januar 2009 Vincent Jessen Formand for Selskabet

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

August 1999 4. årgang Nr. 4. havde kontrol over vejret. Se indkaldelse til medlemsmøder i september og oktober

August 1999 4. årgang Nr. 4. havde kontrol over vejret. Se indkaldelse til medlemsmøder i september og oktober NYHEDSBREV August 1999 4 årgang Nr 4 Den 5 juni var den store dag oprundet Efter 5 års arbejde skulle vores kopi af Hjortspringbåden søsættes i Dyvig Ud over færdiggørelsen af båden var der også blevet

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Mandag den 1. oktober kl. 19 Medlemsmøde. Hanne Smedemark fortæller om udstillingen på Sønderborg Slot: Fejder om fortiden - retten til oldtiden

Mandag den 1. oktober kl. 19 Medlemsmøde. Hanne Smedemark fortæller om udstillingen på Sønderborg Slot: Fejder om fortiden - retten til oldtiden NYHEDSBREV September 2007 12. årgang Nr. 3 Kalender Mandag den 1. oktober kl. 19 Medlemsmøde. Hanne Smedemark fortæller om udstillingen på Sønderborg Slot: Fejder om fortiden - retten til oldtiden Lørdag

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Nyhedsbrev August 2008

Nyhedsbrev August 2008 Page 1 of 6 Nyhedsbrev August 2008 Struer Museums nyhedsbrev udkommer med ujævne mellemrum og fortæller løst og fast om arbejdet på museet. Problemer med at læse dette nyhedsbrev? Så se det på www.struermuseum.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Karsten Torben Uge: 01-2015 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015 4. januar 2015 Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Nille Uge: 02-2015 5. januar 2015

Læs mere

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet. NYHEDSBREV Maj 211 16. årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august,

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Klassisk. Nr. 118 December 2013. Klassisk møder nyt... og gammelt

Klassisk. Nr. 118 December 2013. Klassisk møder nyt... og gammelt Klassisk Nr. 118 December 2013 1 Klassisk møder nyt... og gammelt Lækagesøgning en skumfidus I sæsonerne 2010 og 11 bemærkede jeg, at lænsepumpen meget ofte kørte, når jeg sejlede på styrbords halse ikke

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel.

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel. Logbog 2002 1 Indhold Forord 3 Uddrag af aktivitetskalender 4 Torsdagssejladser 11 PR 11 Uddannelse 11 Udlån/leje af materiel 12 Kredsenes brug af materiel 12 Eskadrerne 13 Støttefunktioner 14 Stormegin

Læs mere