Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19. Husflidsudstilling lørdag søndag, Oktober, Sønderborg Slot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Indhold. Kalender. Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19. Husflidsudstilling lørdag søndag, 17. 18. Oktober, Sønderborg Slot"

Transkript

1 20. årgang Indhold Historisk skibstræf ved Sottrupskov, side: 2 Historisk dag ved slottet, 2015's drabelige sværdkampe, side: 2 Det nye ror-arrangement til Tilia, side: 3 Manøvreforsøg med Tilia, side: 3 Rekonstruktioner, side: 4 Det administrative, side: 8 Kalender Medlemsmøde mandag den 14 september, kl. 19 Husflidsudstilling lørdag søndag, Oktober, Sønderborg Slot Medlemsmøde mandag den 7. december kl. 18, Gule ærter Generalforsamling mandag den 7. marts, 2016, kl. 18 Indkaldelse i næste. Fig. 1: Tilia og Ottar ved Nydambådens bro i Sottrupskov. Nr. 3

2 Historisk skibstræf ved Sottrupskov I tidsrummet 1 august til 5. august 2015 var tre kopier af historiske skibe samlet til et træf ved Nydamlaugets bro ved Sottrupskov. Det drejer sig om Tilia Alsia, som er vores kopi af Hjortspringbåden. Dertil kommer Nydam Tveir, som er en kopi af Nydambåden. Den tredje er Sebbe Als, som er en kopi af vrag nr. 5, som blev fundet ved Skuldelev ved Roskilde. Disse tre skibe repræsenterer mere end 1000 års udvikling i skibsbygningen, og det er første gang at det er muligt at bringe dem sammen for at vise denne udvikling. Om morgenen den 31. juli blev Tilia kørt til Dyvig og søsat ved slæbestedet på sædvanlig måde. Der var en let til frisk vind fra vest, som stod lige ind mod søsætningsstedet. Det er under disse omstændigheder vanskeligt at holde Fig. 2: 3 historiske skibe i Sottrupskov stævnen op mod vinden før der er fart i fartøjet. Det bevirkede, at Tilia drev af med siden mod kysten. Til alt held var der en lille gummibåd med påhængsmotor, som kunne slæbe Tilia ud til Red Sun af Høruphav, som havde tilbudt at slæbe Tilia til Sottrupskov. Turen ud gennem Stegs Gaf og Stegs Vig var ret frisk og derpå fortsatte turen tæt ved Jyllands kyst for at være så meget som muligt i læ. Efter et par timers bugsering kunne Tilia lægge til ved sydsiden af Nydambådens bro. Lørdagen den 1. august blev indledt med, at en repræsentant fra hvert af de tre bådelaug mødte op i DR's studie i Aabenraa for at fortælle om arrangementet og om bådene. På den måde blev der gjort opmærksomt på skibstræffet ligesom det også var blevet omtalt i den trykte presse. Som et fjerde skib ankom Ottar. Dette skib er en færø-jolle som er en direkte efterkommer af vikingeskibene. På pladsen foran Nydambådens naust var der rejst telte og to af dem var fra Hjortspringbådens laug. Her blev der vist historisk håndværk. Vejret var fint og der var mange besøgende hele dagen. Tre af skibene sejlede ud i dagens løb. Tilia blev dog inde. Det skyldtes at vinden var ret frisk fra sydøst, og det pressede Tilia ind mod broen og det ville derfor blive vanskeligt at få Tilia fri af denne. Der var dog sørget for en god affendring og fartøjet tog ingen skade. Søndag den 2. august var det atter fint vejr og mange besøgende mødte op. Vinden var nu svag og alle fire både kom ud at sejle. Publikum, som stod på broerne, udtrykte stor begejstring når Tilia kom forbi. Det er meget udtryksfuldt når Tilia kommer sejlende med raske padletag akkompagneret af trommen. Tre gange kom Tilia ud at sejle den dag og flere gange kunne vi padle forbi de andre både. Tilia er et hurtigt skib. Ind i mellem sejladserne havde vi god lejlighed til at fortælle om Hjortspringfundet og om båden. Mandag den 3. og tirsdag den 4. august var der ingen sejladser med bådene. Men der kom mange besøgfig. 3: Der gøres klar til at sejle med gæster. ende og der var god lejlighed til at fortælle Hjortspringfundet og om Tilia. Adskillige af de besøgende gav udtryk for, at den nye dørk i agterskibet ser godt ud. Besætningen har også været godt tilfreds med den. Onsdag den 5. blev Tilia slæbt tilbage til Dyvig og transporteret op til Lindeværftet. Det var fint vejr med solskin og svag vind og alt forløb uden problemer. Alt i alt var det et vellykket træf, som på udmærket måde bidrog til at fremme oplysning om Hjortspringbåden og dens historie. En stor tak til laugets medlemmer for den store indsats, som gjorde dette muligt. N. P. Fenger Historisk dag ved slottet 2015's drabelige sværdkampe Det årlige arrangement historisk dag ved slottet fandt i år sted den 8. august. I modsætning til sidste år var vejret fint med solskin og svag vind. Der var mulighed for at få Tilia 3 gange ud at sejle med gæster, der på den måde fik et indtryk af oldtidens skibsfart. Vort laug havde et par telte, hvor der blev vist gammelt håndværk. I et andet telt blev der givet oplysning om Nydambådens Laug. Sebbe Als var som sædvanligt repræsenteret ved Færø-båden Ottar, der flere gange i løbet af dagen sejlede på søen. Foruden de maritime 2

3 islæt var der som sædvanligt mange andre aktiviteter. Her kan nævnes drabelige sværdkampe, ilddansende piger og historisk ringridning. Som noget nyt var der Jydske Landsoldater, som demonstrerede deres forladegeværer. N. P. Fenger Det nye ror-arrangement til Tilia Da Tilia var i vandet på Nordborg Sø i forbindelse med Historisk dag ved slottet den 8 august 2015 var der anledning til at afprøve det nye ror-arrangement. Det består af en lang åre, som er lejret på en tværbom. Denne bom er fastgjort umiddelbart agter for toften ved løftingen. Åren er fastgjort til en tap i tværbommen, som tillader den at dreje fra side til side og den kan derfor virke som ror. Desuden kan den bevæges i lodret retning således at den kan komme fri af bunden, når Tilia skal løbe ind på en strand. Konklusion: Det nye ror er tungt at betjene og venderadius for båden er skønsmæssigt tre gange så stor som med det gamle ror N. P. Fenger Fig. 4: Forsøg med nyt ror-arrangement. Manøvreforsøg med Tilia Det er en kendt sag, at et fartøj vil prøve at lægge sig med siden mod vinden. Derimod er det vanskeligt holde forstævnen op mod vinden. Båden vil falde af enten til den ene eller den anden side i forhold til vinden. For Tilias vedkommende er det ikke noget problem at vende igennem vinden når den er svag. Her kan man holde god fart i båden således at roret har et godt greb i vandet og kan tvinge båden rundt indtil vinden kommer ind fra den anden side. Når vinden er mere frisk, går båden i stå således at der ikke er styrefart og manøvren mislykkes. Det er erfaret flere gange. En vendemanøvre til at klare problemet på er vist i figur 5. Ved punkt a har båden vinden ind fra styrbord side. Ved punkt b har man erkendt, at det ikke er muligt at vende båden mod vinden, således at den får vinden ind fra bagbord. I stedet for skodder man så båden sejler baglæns og der holdes god fart. Samtidigt lægges roret over som vist og båden vil nu gå i en bue b-c-d. Ved punkt d kommer vinden ind fra bagbord som ønsket. Skodningen ophører og der padles nu fremad mod e. Denne manøvre blev forsøgt da Tilia sejlede på Fig. 5: Manøvreplan ved kraftig sidevind. Nordborg Sø under Historisk dag ved Slottet. Ved det første forsøg var det nye rorsystem aktivt. På grund af den store venderadius og den store kraft, som krævedes til betjening af dette ror, mislykkedes manøvren. Ved det andet forsøg, som foregik med det gamle ror, mislykkedes forsøget atter. Denne gang skyldes det, at besætningen ikke var fortrolig med manøvren. Ved det tredje forsøg gik det let med at få Tilia vendt på den beskrevne måde. Vinden under dette forsøg var forholdsvis svag. Det blev efterfølgende diskuteret, om denne manøvre også kan gennemføres når vinden er kraftigere. Når dette er tilfældet, vil vinden hjælpe med til at få båden 3

4 til at sejle baglæns mellem punkterne b-c-d i figuren og det må derfor antages, at manøvren også kan gennemføres i dette tilfælde. Det skal naturligvis prøves, når lejlighed gives. N. P. Fenger Rekonstruktioner Indledning Både og skibe har altid været en væsentlig del af hverdagslivet i Norden, i forhistorisk tid såvel som op i gennem vikingetiden til middelalderen og videre til 1900-tallet, den nemme måde at transportere sig selv og især gods på. At rejse over land, i Sverige gennem næsten uigennemtrængelige skove, i Danmark over vanddrukne arealer, moser og åer, i Norge over fjelde fra dal til dal, var en tung og ugemytlig affære. De titusinde af skibshelleristninger i Norden fra det nordligste Norge til Bornholm er et tegn herpå. Vi kommer tilbage til skibshelleristningerne. Imidlertid er skibsfarten blevet reduceret dramatisk, i hvert fald i de indre danske farvande. Først på grund af jernbanernes udvikling og siden ved fremkomsten af bilerne, såvel til privattransport som til transport af gods. Udviklingen af infrastrukturen i form af udvidede vejnet og broer, der erstatter færgerne, har reduceret skibsfarten betydeligt. (Kun den transatlantiske skibsfart er udviklet med megastore skibe med stærkt reducerede mandskab). Uanset den reduktion spiller skibsfarten stadig en stor rolle i vores sprog. Vi ser det i anvendelsen af maritime metaforer i for eksempel forretningsmæssige eller industriens beskrivelser. (en metafor er en beskrivelse af en foreteelse ved at anvende en foreteelse fra et andet univers, i dette tilfælde altså det maritime). Man kan dårlig læse en artikel om et firmas (ikke et rederis) aktiviteter uden at støde på udsagn som: Firmaet har netop søsat..., Ved roret står..., Projektet udvikler sig for fulde sejl..., Kursen er lagt af..., Måske er man gået lovlig tæt til vinden I politiske kredse taler man om, at han har foretaget en kovending... (hvilket sker ofte). I kan selv finde de næste 10 maritime metaforer. Mon ikke I bruger nogle af dem selv i det daglige? En søfartsnation var vi, og det har vi altså ikke glemt. Vi er så heldige at have i vore hænder en kopi af den ældste plankebyggede båd i Norden, Hjortspringbåden. En kopi lavet efter arkæologernes tolkning er Tilia imidlertid ikke, hun er en rekonstruktion ud fra disse tolkninger med de ændrede løsninger som virkeligheden krævede, den virkelighed, som materialer og funktion i bred forstand forlangte. Lad os se på de løsninger, hvor Tilia adskiller sig fra Nationalmuseets tolkninger. 4

5 Spændtovet I hver ende af båden fandtes der på oversiden af stævnstykkerne fire parallelle klamper i langskibs retning, hver med en gennemboring i form af en firkant med dimensionen 1х2,5 cm. (Herved adskiller disse huller sig fra bordenes klampers huller, der var kvadratiske (1х1 cm). Vi har tolket disse klampers funktion, dels som fastgørelsespunkter for fortøjningstove, og dels som en firskåren talje, der modtager et spændtov, bestående af 7 tove, der løber frem og tilbage fra for til agter. Selve opspændingen sker ved at sno tovene sammen med en pind midtskibs. Når vi har valgt et sådant spændfig. 6: Klamper og spændtov, agter. tov, hænger det sammen med, at beregninger over belastningen af skroget, når dette (med fuld besætning) rider på en bølge midtskibs, en bølge, der har en længde svarende til skrogets længde (13 m) og en bølgehøjde på 1/20 heraf (65 cm), giver meget høje spændingsværdier midtskibs.(et sådant belastningstilfælde anvendes ved dimensioneringen af skibe i al almindelighed). Beregningen viser i øvrigt, at det kun er de midterste 4-5 m af båden, der, i en sådan situation, bærer hele bådens vægt, altså udgør opdriften. (Se Hvad Haanden former... p. 90) Uden et spændtov ville båden formodentlig kølsprænges efter nogen sejlads. Fig. 7: Opstramning af spændtov. Springet Ved springet forstås pilhøjden af den bue som rælingen danner, når man ser båden fra siden. Den tolkning, som Fr. Johannessen, den norske skibsingeniør, der tegnede båden ud fra funddelene, nåede frem til, gav båden et spring på godt 20 cm, medens Tilia fik et spring, der nærmer sig det dobbelte. Når vi nåede frem til denne ret store afvigelse fra Johannessens tolkning, hænger det sammen med, at rælingsplanken øverste kant, rælingen, når den var udfoldet, altså ikke bøjet, med det lille spring, ville danne en bue med en pilhøjde på 35 cm. Nedenstående figur 8 forklarer mekanismen og viser forskellen mellem Johannessens og vores tolkning. Vi anså det for usandsynligt, at trægruppen endsige vore forgængere kunne skaffe en lindestamme af sådanne dimensioner (eller med en sådan krumning), at båden kunne fremstilles med det lille spring. 5

6 Som omtalt i artiklen i sidste nr. af et er helleristningsbåde fra begyndelsen af Keltisk Jernalder karakteriseret ved et spring og en dertil hørende distinkt kølbue, hvorfor Tilia med sit spring og kølbue repræsenterer denne del af Oldtiden, Ristningerne fra Litsleby nær Tanumhede i Bohus Län, Sverige er Tilias fætre Se fig. 9 nedenfor. Fig. 8: Illustration af plankebredde som funktion af springet. Fig. 9: Ristninger fra Litsleby. Bundbrædderne I fundet var der et stort antal tilspidsede brædder hele eller itubrudte. Rosenberg vurderede, at der var tale om mindst 85. Længderne af brædderne var noget over 1 m. Rosenberg tolkede disse brædder som en indvendig beskyttelse af sysømmene, idet han foreslår, at brædderne var stukket ind under svøbene, der hvor sysømmene var. De skulle således ligge på den indvendige harpiks belægning og derved beskytte syningen. Lad os et øjeblik betragte sysømmene. I fundet var såvel de indvendige som de udvendige sysømme beklædt med en plastisk masse, en harpikstype formodentlig. Dette gav os viden om selve syningens forløb gennem de aftryk, som den havde afsat på harpiksen. Snorene var nemlig bortrådnede. Vor erfaring efter de 16 år, hvor vi har belastet båden ved sejlads, transport og udtørring, er imidlertid, at en sådan afdækning af sysømmene endnu ikke har været nødvendig. (Nogle få steder har vi dog måttet smøre syningen uden at det har endt op i en total dækning af sysømmen). Denne afvigelsen mellem fundets båd og Tilia kan føre os til én af to konklusioner: Den originale båd har været gammel og udslidt og har måttet smøres kraftigt over sysømmene, eller vi har, i rekonstruktionen, indført en tætning i stødene mellem bordene (De fedtindsmurte fåreuldsruller), som ikke var anvendt i den Fig. 10: Nogle af de funde originale båd. brædder, Rosenberg, p. 85, fig. Jeg hælder til den sidste mulighed. 60. Tilbage til bundbrædderne. Vore indledende sejladser har helt klart vist, at et ringdæk, altså et dæk uden for spantsystemernes lodrette elementer, er nødvendig som støtte for padlernes fødder. Her vil medgå ca brædder. 6

7 Vi har imidlertid besluttet at fremstille så mange brædder, at også mellemrummet mellem søjlerne bliver dækket med brædder undtagen rum 5/6, der vil udgøre øsebrønden. Dette indre dæk kan, afsnit for afsnit, tages op, hvis det er nødvendigt. Denne løsning korresponderer med Maoriernes kanoer, der har lignende dæk over hele bådens bredde. Fig. 11: Elsdon Best: The Maori Canoe, p Billedet til venstre viser den valgte løsning. Indtil nu er fremstillet dæk til de fire agterste mellemrum. Man ser fremme i båden vor midlertidige løsning af et ringdæk. Fig. 12: Det halvfærdige dæk. Afslutning I vor rekonstruktion af Hjortspringbåden skal vi i videst muligt omfang være tro mod fundet, som det er beskrevet i Rosenbergs bog. Imidlertid måtte og må vi forholde os til virkeligheden, som funktion og materialer forlanger. De tre væsentligste afvigelser er beskrevet her. Knud V. Valbjørn Johs. V Jensen /ved Danske Studenters Roklub. Bær den lange båd af skuret! Væk med hat og vest samt uret! Ud af tiden, bort fra byen, stævn mod sundet under skyen! Solbeskinnet sprøjt fra boven, pejling fjernt af kysten, skovenet med bølgen, blæsten, skummet, solen, saltet, dybet, rummet. 7

8 Navne og adresser Formand N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf , Næstformand Christian B. Hansen, Holger Drachmanns Gade 4 3. tv, 6400 Sønderborg, tlf , Kasserer John Petersen, Ugebjergvej 13, 6430 Nordborg, tlf , Sekretær Barbara Mai, Brushøjvej 21A, Holm, 6430 Nordborg, tlf , Øvrige Bent Aasand, Vestervang 30, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf , Gunnar Poulsen, Ugebjergvej 22, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf , Johnny Christensen, Runevænget 61, Guderup, 6430 Nordborg, tlf , Redaktion Lauget, Lindeværftet Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg Internet Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes den 1. december 2015 og eventuelle indlæg skal være indsendt senest den 1. november Indlæg sendes til: Lauget, Få Fådit dit elektronisk, elektronisk,send sendos osdin din adresse! adresse! Dette findes også på vores hjemmeside Dette findes også på vores hjemmesidehjortspring.dk/da_nyhedsbreve_01.php hjortspring.dk/da_nyhedsbreve_01.phpsom somsider sider med de enkelte artikler og i arkivet som en printbar fil (PDF) på med de enkelte artikler og i arkivet som en printbar fil (PDF) på Du Dukan kansende sendeen en med meddin dinegen egen adresse adressetil 8

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet. NYHEDSBREV Maj 211 16. årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august,

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn NYHEDSBREV Maj 2008 13. årgang Nr.2 Kalender Lørdag den 17. maj kl. 11-15 3F familiedag i Guderup Tilia er udlejet til arrangementet. Vi deltager med udstilling. Tilia køres fra Lindeværftet kl. 8. Hjemkørsel

Læs mere

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund. En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl. 0530 mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund Nummer 86 September 2004 Spækhuggernyt nr. 86 september 2004 DANSK SPÆKHUGGERKLUB www.spaekhugger.dk BESTYRELSE

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005

VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005 VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005 Svajeren Indhold Udkommer i juni 2005 som jubilæumsnummer i anledning af VSB 40 års jubilæum og 25 året for indvielsen af Veddelev

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

Finhvaler i indre danske farvande 2003

Finhvaler i indre danske farvande 2003 Side 1 af 20 Artikel fra SJÆK'LEN - 2003, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandssakvariet i Esbjerg. Udkommer marts 2004 Finhvaler i indre danske farvande 2003 Af Thyge Jensen, Carl C. Kinze &

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 97 maj 2006 Danske Flerskrogssejlere Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvström. Bestyrelsen efter generalforsamlingen 25.03.2006 FORMAND : Per Mørch, Juulsvej

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Håndbog i vedligehold

Håndbog i vedligehold Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12-25 fod Af Ulf Brammer. Tilrettelæggelse og tegninger af Sven Bülow. ISSN 0905 1635. Ver. 04-02-2012 2011 På sejlerstævnet Vinden Drar Fejø 2009, tog Ib

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E & nyhedsbrev R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E Tak for et godt og spændende år vi glæder os til januar! nr. 5 Vi glæder os til at se jer på fyraftensmøderne i januar og høre, hvordan jeres

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

er til landlig hygge, tur- eller kapsejlads, vil det være en rigtig god ide at reservere denne weekend allerede nu, for der bliver helt sikkert noget

er til landlig hygge, tur- eller kapsejlads, vil det være en rigtig god ide at reservere denne weekend allerede nu, for der bliver helt sikkert noget Formanden har ordet Først vil jeg gerne ønske alle FD Nyt s læsere og annoncører et rigtig godt nytår! Siden sidst har vi i FD afholdt generalforsamling. Generalforsamlingen gav et nyt pust til bestyrelsen.

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014 De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark Nyhedsbrev November 2014 Side 1 November 2014 Nyhedsbrevet henvender sig til forældre, hvis børn er tilmeldt Synsregistret, samt unge Indledning Dette blad

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No. 1. 2011 2 0 1 1 Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste

Læs mere