Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009"

Transkript

1 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden Baggrund og status januar 2009

2 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden, baggrund og status januar 2009 Vincent Jessen Formand for Selskabet for Nydamforskning Foto Nydambådens Laug Nydambådens Laug er i fuld gang med at bygge en fuldskalakopi af Nydambåden. I dette skrift prøver vi at komme lidt tættere på hvad vi ved om Nydambåden, da den blev bygget for 1500 år siden og hvordan forskellige fagfolk, efter dens genfødsel for 150 år siden, har gættet på dens udseende. Nydambådens Laug bygger en rekonstruktion af båden som da den blev bygget ca. år 320 e. kr. Rekonstruktionen udføres af Vikingeskibsmuseet for Nydambådens Laug efter de nyeste teknikker og ekspertiser indenfor historiske skibsfund. Vi giver også en beskrivelse af stadet for byggeriet i januar måned 2009, og hvordan vi har indrettet vort bådeværft. Nydambådens bådebyggere ca. 320 e. kr. Vi ved ikke så meget om skibsværftet, hvor Nydambåden er bygget, og hvem båden er bygget til. Det er professionelle bådebyggere der har bygget båden. De har haft en kunnen og erfaring svarende til Lindøværftet i dag. De har ikke haft edb-udtegninger af køl- og bordplanker i 16 m længde og detail-udtegninger af sammenskarringer. De har ikke haft portalkraner. De har ikke haft automatiske skæremaskiner og svejseudstyr. Arbejderne har sikkert ikke haft stempelur, ej heller timesedler. Der har heller ikke været noget arbejdstilsyn, strejkeret og lønforhandlinger. Men de kunne bygge en 23 m lang egebåd, sødygtig til krig. De kunne finde egestammer, retgroede med en diameter ved rodenden på over 1 meter og uden nævneværdige knaster. De kunne finde krumvokset træ til stævnen, og de har kunnet finde krumvokset træ til spanter. Det sidste er endnu ikke er lykkedes for Nydambådens Laug. De har haft bådbygmestre med intelligens og evne til at tilegne sig viden og erfaring fra byggetraditioner, der imponerer. De har måske haft en kæp med indskårne hak, og en klods med nogle streger, som kun bygmesteren vidste, hvad betød. De har haft evnen til løse alle logistikproblemer uden et eneste stykke papir. Værftet har haft bådebyggere, der sikkert har haft en økse i hånden fra de var arbejdsduelige, og de har arbejdet så spånerne fløj dem om ørene, fra solen stod op, og til den gik ned. De har efterladt huggespor i bådtræet, der vidner om en kolossal færdighed. 3

3 Nydambåden efter Engelhards opmåling og tegnet af Magnus Petersen, årsskiftet Byggeåret for Nydambåden Nationalmuseet, museumsinspektør Niels Bonde, har i samarbejde med Archäologisches Landesmuseum i Slesvig i 1990 undersøgt alderen af træet i Nydambåden ved træ-årringsbestemmelse (dendrokronologi) 1. Nationalmuseet har fået lov til at udsave skiver af bordplanker 5 forskellige steder i båden! Ud fra de 5 udskårne stykker er byggeåret bestemt til ca. 320 e. kr. Ud fra samme undersøgelse kan egetræet bestemmes til skove i landområder op til den sydlige og vestlige del af Østersøen. Nydambådens genfødsel og første skikkelse Nydambåden blev fundet og udgravet i Nydam Mose i august 1863 af Conrad Engelhardt. Den lå hvor den blev sænket i den hellige sø i sin tid, ca. 340 e. kr. Kort efter sænkningen er den gået fra hinanden i sine sammenføjninger, og har lagt sig til hvile på bunden, splattet ud. Engelhardt fik delene transporteret til Flensborg i august Her blev træet konserveret, og sat sammen som man mente den må have set ud. Allerede i december 1863 kan den ses af publikum på udstillingsstedet i Flensborg. Vi ved ikke præcis hvordan den er sat op. Engelhardts skitser og Engelhardts meget dygtige tegner Magnus Petersen 2 viser båden med meget elegante linier. Forskellige opsætninger Nydambåden har haft store udfordringer i sin omtumlede tilværelse fra omflytning Nationalmuseets udgravning 1994, spant fra fyrretræsbåden. Bemærk de fine huggespor fra økse. Foto: Per Poulsen, Nationalmuseet. 1 ) Niels Bonde: Dendrochronologische Altersbestimmung des Schiffes von Nydam, Offa, Band 47, ) C. Engelhardt: Nydam Mose, , Kjöbenhavn

4 Nydambåden i Nydamhalle på Archäologisches Landesmuseum, Gottorp Slot i Slesvig Tværsnit i Nydambåden, midt i båden. Rød: Engelhardt som det blev fundet i Grøn: Johannessens opmåling i 1929, træet er svundet ind. Gul: Åkerlunds rekonstruerede tværsnit, i Flensborg, rejse fra Flensborg til museet i Kiel i 1877, omflytninger i Kiel, evakuering under 2. verdenskrig med pram og overdækning for endelig at blive sat op i sin nuværende skikkelse i Nydamhalle på Museet på Gottorp Slot i Slesvig 3. Den er sat op, manglende dele indsat, taget ned, skilt ad, flyttet, hejst i primitive bærestativer, samlet, ændret, sat sammen igen, repareret mange gange. Således kan man ved nøjere studier se, hvordan bordplankerne er sat sammen med forskellige bolte og jernklinknagler på forskellige tidspunkter. Den har også stået i mere eller mindre fugtigt og tørt klima i skiftende perioder. Det er et under at den er så velbevaret, og at vi i dag kan se den i al dens skønhed. 3 ) Flemming Rieck: Nydambådens mange rejser. Nationalmuseets Arbejdsmark 2004, side Udgivet af Nydamselskabet som særtryk, 2004 Johannessen Den norske skibsingeniør Fr. Johannessen ( ) måler Nydambåden op i Kiel i Hans opmåling viser en lavere båd på midten, og stævnene ligger mere ned end da Engelhardt satte båden op i Årsagen er at træet fra at have ligget i vandmættet tørv i 1500 år, bliver sat op i museumsomgivelser, hvor den tørrer ud. Det får båden til at ændre form, den svinder ind. Åkerlund Den svenske skibsarkæolog Harald Åkerlund ( ) fra Gøteborg opmåler Nydambåden i Også han har sine overvejelser om hvordan skibet har set ud da det blev bygget. Han har endda udtænkt, at båden var udstyret med et træktov langskibs, så båden ikke knækkede på midten, når den i en høj sø, red på en bølge midtskibs. Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet I dag kan man komme meget tæt på at bestemme hvordan Nydambåden så ud da den blev bygget år 320 e. kr. Vikingeskibsmuseet har opnået en ekspertise i teknikken med alle de rekonstruktioner museet har foretaget i tidens løb med udgangspunkt i Skuldelev vikingeskibene. Med denne viden har Vikingeskibsmuseet udarbejdet en rekonstruktion 4 af Nydambåden på baggrund af en nøjagtig opmåling af båden i Slesvig. 4 ) Morten Gøthche: Rekonstruktion af Nydambåden, Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser, juli 2000 Egetræ er meget nemt at bearbejde når det et friskt i træet. Både blev bygget med nyfældede egestammer og tildannet mens træet endnu var friskt. I den færdige båd er træet tørret ud svarende til træ der opbevares udendørs, i sommerhalvåret på vandet, og i vinterhalvåret som regel i et bådehus, en naust. Tager man hensyn til at egetræ svinder i tværretningen i en egeplanke, når den ændrer vandindhold, kan man finde frem til målene på plankerne, da de blev indbygget i båden. Nationalmuseet/Vikingeskibsmuseet har nøje opmålt båden i Slesvig. De har skåret plankerne ud i pap i mål 1:10 og korrigeret for svindet. Papmodellerne er så samlede med nipsenåle i de opmålte huller for jernklinknaglerne som man stadig kan se på originalen. Resultatet er en bådmodel der viser et mere v-formet tværsnit, og den har lidt stejlere stævne end båden i Slesvig. 6 7

5 Nationalmuseets udgravninger i erne har også givet vigtige oplysninger til forståelsen af Nydambådens komplette udseende og indretning 5. Hele dørkkonstruktionen (bundbrædder mm) kan nu rekonstrueres som resultat af disse udgravninger. Tilsvarende er en række årekejper fundet som supplement til de af Engelhardt fundne. Engelhardts fundne er imidlertid ikke eksisterende mere, så dem der kan ses på båden i Slesvig er kopier. Til gengæld har Engelhardt sørget for at fremstille fine tegninger (Magnus Petersen) af de fundne kejper. Årekejperne er alle forskellige, som om hver roer har fremstillet sin egen og haft dem med. Alle disse forskellige kopierer vi og monterer på vores båd. 5 ) Flemming Rieck: Nationalmuseet, katalog over fartøjsfund fra Nydam Mose , manuskript under udarbejdelse 2009 Øverst: Tværsnit i Nydambåden efter Harald Åkerlund, 1963, skitse af Morten Gøthche. Vikingeskibsmuseet Nederst: Tværsnit i Nydambåden efter Nationalmuseets rekonstruktion, 2000, skitse af Morten Gøthche, Vikingeskibsmuseet Perspektiv af dørk mm. Nydambådens dørkkonstruktion kan rekonstrueres på grundlag af fund af båddele i Nationalmuseets udgravninger i 1990 erne, tegning Morten Gøthche

6 Nydambådens Laugs medlemmer og arbejdsdage Nydambådens værft August 2005 flyttede vi fra Lindeværftet og til vort fremtidige arbejdssted, Nydambådens Værft i Sottrupskov på Sundeved. Adressen er Sottrupskov nr. 15, 6400 Sønderborg. Det er en landbrugsejendom, hvor vi har lejet os ind i den bagerste bygning, en landbrugsbygning på 12 x 28 meter. Vi har indrettet den med isolering i loft, en række vinduer i vestfacaden, etableret belysning og monteret en kranbjælke pr spær med løbekat og kædetalje. Det fungerer meget tilfredsstillende. Vi har i hallen i det ene hjørne indrettet en smedje med esse, ambolt og arbejdsbord til smedning af jerngenstande. Der skal fremstilles ca jernklinknagler til byggeriet, et anker mm. Endvidere har vi midlertidigt opsat en pavillonbygning med møde-, gæste- og mandskabsfaciliteter Byggestade for båden januar 2009 Vi er så godt som færdige med kølplanken. Der resterer endnu at færdiggøre klamperne hvortil spanterne fastbindes. Det venter vi med indtil spanterne er fremstillede, så de individuelt kan tilpasses hinanden. De to stævntræ til for- og agterstævn, er godt på vej. Der ligger en del fintilpasning i tildannelsen af samlingen mellem køl- og stævnstykkerne. Forestående arbejder er fremstilling og opstilling af skabeloner som skal styre og positionere montagen af bordplankerne. Vi skal også snart i gang med fremstillingen af de to nederste bordplanker. Nydambådens Værft januar 2009, værftshal (grøn) og pavillon (rød) med møde-, gæste og mandskabsfaciliteter. Nydambådens Laug Nydambådens Laug er dannet i 2001 som en underafdeling af Nydamselskabet. Lauget har januar 2009 ca. 60 medlemmer. I dagligdagen er vi ca. 20 aktive på værftet. For tiden arbejder vi to gange om ugen på værftet, tirsdag aften kl til 21, hvor vi slutter af med kaffe og snak, og torsdag fra ca. kl. 9 til ca. kl. 15. De første 4 år havde vi til huse hos Hjortspringbådens Laug i deres værftsbygning, Lindeværftet, som ligger i Holm ved Nordborg på Als. Vi byggede her to forsøgsstykker i fuldskalamodel, en midtersektion og en agterstævnsektion. Dette for at øve os, og for at tage stilling til samlingsdetaljer. Vi var glade for gæstevisitten hos Hjortspringfolkene. Vi havde det hyggeligt og vi lærte af dem

7 Overordnet tidsplan Den overordnede tidsplan for byggeriet er: Fremstilling og fiksering af kølbjælke og begge stævntræ Fremstilling af skabeloner og opsætning Fremstilling og montage af nederste bordplanker Fremstilling og montage af nr. 2 bordplanker Fremstilling og montage af nr. 3 bordplanker Fremstilling og montage af nr. 4 bordplanker Fremstilling og montage af rælingsbordplankerne Fremstilling og montage af spanter Fremstilling og montage af dørk, årer, tovværk mm Søsætningstidspunktet er fastlagt til at være den 17. august år Det er 150 årsdagen for arkæologen Conrad Engelhards optegnelse i sin udgravningsprotokol: i gravens midte stødte vi på midten af den store robåd af eg. Øverst til venstre: Agterstævsektionen under byggeri på Lindeværftet i Holm, januar Nederst til venstre: Værftshal januar To stævntræ til for- og agterstævner under bearbejdning og kølplanken med endnu ikke færdiggjorte klamper til spanter er ved at være klar. Kranbjælke med løbekatte og kædetaljer ses i loftet. Forsøgsstykkerne, midterog agtersektion, ses i baggrunden

8 Budget for byggeriet Budgettet for byggeriet er i 2009 priser og inklusive moms.: 5 mio. kr. De væsentligste udgiftsposter er: Indkøb af råtræ (eg, lind, ask mm) Øvrige bådbyggematerialer (jernklinknagler, tovværk mm) Værktøj og redskaber Etablering af faciliteter i byggeperiode (indretning af værft-, møde-, gæste- og mandskabsfaciliter mm) Driftudgifter i byggeperiode (husleje, el, vand mm) Skibsbygningskonsulent i byggeperiode (skibstømrer i dagtimer) Indkøb af arbejdstegninger og skibsbygningskonsulentarbejde (Vikingeskibsmuseet) Edb-modelering af model til stabilitetsberegning mm Skibshistorisk konsulentbistand (bog om Nydambåden) Analyse af og eksperiment med kødben (træstokke med øje fundet ved bådene i Nydam Mose og med ukendt funktion) Testsejladser og stabilitetsforsøg Dokumentation Formidling og rapportering Administrative udgifter Øverst: Sektion af midterstykke. Morten Gøthche fra Vikingeskibsmuseet på besøg, marts Nederst: Kølbjælken i begyndelsen af tildannelsen af oversiden, juni

9 Værdien af egne arbejder Vi bygger båden med frivillig arbejdskraft. Det er medlemmerne i interesseforeningen der yder en indsats og derved skaber en værdi. Værdien af egne arbejder kan værdisættes ud fra en vurdering af medlemmernes investerede timeforbrug til byggearbejderne, samt værdien af udgifterne til eget værktøj, forbrugsgods, kørsel og transport af materialer i direkte forbindelse med byggeriet, og som ikke betales af Nydambådens Laug. I egne arbejder er også indeholdt timer til projektledelse, styring, dokumentation og egen indsats ved formidling. Finansiering Medlemmernes timeforbrug: timer á 150 kr. pr time Medlemmernes udgifter til kørsel, forbrugsgods mm I alt Vi er i færd med at finde pengene til at bygge for. Vi håber og tror på at det vil lykkes vi er godt på vej kr kr kr. Skibet skal sejle Der er ingen tvivl om at den færdigbyggede fuldskalamodel af en rekonstrueret Nydambåd kan sejle. Et af formålene med at bygge båden er at udføre forsøg med bådens sejlegenskaber. Hvordan er den at ro? Hvordan er dens stabilitet? Hvor megen last kan den bære som krigsfartøj? Hvor megen ballast? Kan den bjerge sig i høj sø? Kan den krydse Alssund? Kan den krydse Lillebælt? Kan den krydse Østersøen? Kan den krydse Kattegat og Skagerrak? Alt det bliver spændende at få undersøgt! Herunder og til venstre: Tildannelse af stævntræ med håndværktøj, januar

10 Værftet er så rummeligt, at vi kan arbejde på begge sider af båden med tildannelse af bordplanker. På siden med vinduer bliver der plads til en arbejdslinie mere til årer, kejper og apteringsdele (tofte, dørk, spanter mm). 18

11 Design / Hiske Jessen Tryk / Grafisk Arbejde Aps, Guderup Januar 2009

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet. NYHEDSBREV Maj 211 16. årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august,

Læs mere

Oktober 2013 14. Årgang Nr. 2

Oktober 2013 14. Årgang Nr. 2 Oktober 2013 14. Årgang Nr. 2 4 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen En hilsen fra formanden. Så er sæsonen ved at gå på held vi har kun julemanden tilbage der skal sejles til Dyreborg. Det har

Læs mere

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

UNGDOMSBOLIGPROJEKTET MEDBYG

UNGDOMSBOLIGPROJEKTET MEDBYG UNGDOMSBOLIGPROJEKTET MEDBYG En rapport om et forsøgs- og demonstrationsprojekt af ungdomsboliger ved Produktionsskolen Saltoftevænge - opført i stampet lerjord og med unge deltagere som medbyggere. Produktionsskolen

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn NYHEDSBREV Maj 2008 13. årgang Nr.2 Kalender Lørdag den 17. maj kl. 11-15 3F familiedag i Guderup Tilia er udlejet til arrangementet. Vi deltager med udstilling. Tilia køres fra Lindeværftet kl. 8. Hjemkørsel

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af Vis os det som du selv har lavet og som du er stolt af. Her er det kun positivt at prale. Det giver nemlig idéer til andre. Nr 5. 2 Årgang April 2009 Et blad for folk med dukkehuse som hobby. Lavet af

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold:

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold: NR. 20 SOMMEREN 2003 MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003 Den nye udfordring Indhold: Redaktørens forord: Den nye udfordring..................... 2 Ti gyldne år for dansk marinarkæologi ved Ole

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN Marts 2008 Årgang 37 nr. 1 TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 3 8400 Ebeltoft 8634 2688/2339 3123

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud.

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud. Gruppens historie 1987 Grib Skov Trop blev stiftet d. 1/4 1987. Der blev indkaldt til informationsmøde d. 26. april og de nye ulve startede kort tid efter. Det første forældremøde blev dog først holdt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere