Guldhornene. Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guldhornene. Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 side 1"

Transkript

1 Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 side 1 Guldhornene De higer og söger i gamle Böger, i oplukte Höie med speidende Öie, paa Sværd og Skiolde i muldne Volde, paa Runestene blandt smuldnede Bene. Oltids Bedrifter anede trylle; men i Mulm de sig hylle, de gamle Skrifter. Blikket stirrer, sig Tanken forvirrer. I Taage de famle. I gamle gamle hensvundne Dage! da det straalte i Norden, da Himlen var paa Jorden, giv et Glimt tilbage! Skyen suser, Natten bruser, Gravhöien sukker, Rosen sig lukker. De övre Regioner toner! De sig möde, de sig möde, de forklarede Höie, kampfarvede, röde, med Stierneglands i Öie Hrymfaxe den sorte puster og dukker og i Havet sig begraver. Morgenens Porte Delling oplukker, og Skinfaxe traver i straalende Lue paa Himlens Bue. Og Fuglene synge. Dugperler bade Blomsterblade, som Vindene gynge. Og med svævende Fied en Möe hendandser til Marken afsted. Violer hende krandser. Hendes Rosenkind brænder, hun har Lilliehænder. Let som en Hind med muntert Sind, hun svæver og smiler; og som hun iler og paa Elskov grubler hun snubler! og stirrer og skuer gyldne Luer, og rödmer og bæver og zittrende hæver med undrende Aand, af sorten Muld, med sneehvide Haand, det röde Guld I som raver i blinde, skal finde et ældgammelt Minde, der skal komme og svinde! Dets gyldne Sider skal Præget bære af de ældste Tider. Af det kan I lære. Med andagtsfuld Ære I vor Gave belönne. Det skiönneste Skiönne, en Möe skal Helligdommen finde! Saa synge de og svinde. Lufttonerne döe! En sagte Torden dundrer! Hele Norden undrer! Og hen de stimle i store Vrimle, og grave og söge Skatten at foröge. Men intet Guld! Deres Haab har bedraget. De see kun det Muld, hvoraf de er taget. Et Sekel svinder!!

2 Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 side Over Klippetinder det atter bruser. Stormenes Sluser bryde med Vælde. Over Norges Fielde til Danmarks Dale i Skyernes Sale, de forklarede Gamle sig atter samle. For de sieldne Faae som vor Gave forstaae, som ei Jordlænker binde, men hvis Siele sig hæve til det Eviges Tinde, som ane det Höie i Naturens Öie, som tilbedende bæve for Guddommens Straaler, i Sole, i Violer, i det Mindste, i det Störste, som brændende törste efter Livets Liv, som o store Aand for de svundne Tider! see dit Guddomsblik paa Helligdommens Sider, for dem lyder atter vort Bliv! Naturens Sön, ukiendt i Lön, men som sine Fædre, kraftig og stor, dyrkende sin Jord, ham vil vi hædre, han skal atter finde! Saa synge de og svinde Da standser Ploven, og en Gysen farer igiennem Skoven. Fugleskarer pludselig tier. Hellig Taushed alt indvier. Da klinger i Muld det gamle Guld. Tvende Glimt fra Oldtidsdage funkler i de nye Tider. Selsomt vendte de tilbage, gaadefyldt paa röde Sider. Mystisk Helligdom omsvæver deres gamle Tegn og Mærker. Guddomsglorien ombæver Evighedens Underværker. Hædrer dem, thi Skiebnen skalter! snart maaskee de er forsvunden. Jesu Blod paa Herrens Alter fylde dem, som Blod i Lunden. Men I see kun deres Lue, ikke det ærværdigt Höie! Sætte dem som Pragt tilskue for et mat nysgierrigt Öie. Himlen sortner, Storme brage! Visse Time du er kommen. Hvad de gav de tog tilbage. Evig bortsvandt Helligdommen Hrymfaxe den sorte puster og dukker, og i Havet sig begraver. Morgenens Porte Delling oplukker, og Skinfaxe traver i straalende Lue, paa Himlens Bue. 150 Ved lune Skov Öxnene trække den tunge Plov, over sorten Dække.

3 Uddrag af avis fra mandag den 17. maj 1802

4 Nationalsjælen bor i en gylden kopi Politiken 18 september 2007, 2. sektion side 1 De stjålne guldhorn i Jelling samlede i går et større presse- og politiopbud, og museumsverdenen fulgte dramaet fra første række. Guldhornene er ganske vist ikke af guld, og de er heller ikke fra oldtiden. De er rene rekonstruktioner - men de udgør en værdi som stærkt nationalsymbol. Af ANNE BECH-DANIELSEN En julidag i 1639 snublede Kirsten Svendsdatter fra Møgeltønderkanten for anden gang over et eller andet i plovfurerne på Schackenborgs jorder ved Gallehus. Hun var på vej til Tønder med sine kniplinger, og de andre i flokken mente ikke, at der var noget at hige og søge efter. Men denne gang bukkede hun sig ned og gravede fri, hvad der stak op. Det første af Danmarks måske to største nationalsymboler overhovedet var fundet: Da kniplersken var færdig med at vaske metallet fri for jord i bækken, stod hun med et over 3,5 kilo tungt, velbevaret guldhorn dekoreret med motiver af fantasidyr, mennesker med dyrehoveder, stjerner og dyr. Kirsten Svendsdatter fik et skørt, og kongen fik sit danefæ. Men Danmark havde ikke fået sit nationalsymbol endnu. Der skulle gå næsten 100 år, før en fattig husmand, Erik Lassen, fandt det andet horn, da han var ude at grave ler til sin hytte under tyve meter fra Kirsten Svendsdatters findested. 'Det korte horn' var knækket, spidsen manglede, men der var den fineste runeinskription, der kunne placere hornets oprindelse et sted i Skandinavien. Og der var en fantastisk fortælling om et historisk fund - og nu over 7 kilo oldtidsguld med både enorm videnskabelig værdi og affektionsværdi for Danmark. En historie, der havde det hele, kunne man tro - men den skulle blive meget bedre i 1802, og natten til i går fik den sit foreløbig sidste dramatiske kapitel, da guldhornene forsvandt. Igen. På en måde. For i 1802 brød en guldsmed med svag karakter og stærke pengeproblemer ind i Kunstkammeret. Efter at finderen, Erik Lassen, pænt havde afleveret sit fund i Sønderjylland og indkasseret 200 rigsdaler, havde greven af Schackenborg sendt danefæet til Kunstkammeret, hvor også det første guldhorn lå, og hvor han mente, at så dyrebare klenodier lå sikrest.»det kan man jo så mene noget andet om i dag«, som en af landets ypperste guldhornsspecialister, museumsinspektør og dr.phil. i arkæologi Morten Axboe, tørt bemærker. For med to simple nøgler, hvoraf den ene ganske enkelt var pillet ud af låsen derhjemme i stuen, lykkedes det den københavnske guldsmed at fjerne de to guldhorn fra Det Kongelige Kunstkammer. Og ikke noget med lyssky handler og eksotiske udenlandske opkøbere her. Niels Heidenreich var af anderledes praktisk karakter: Han stoppede ganske simpelt de uvurderlige horn med de gådefulde dekorationer fra germansk jernalder ned i sin smeltedigel hjemme i køkkenet i Larsbjørnsstræde. Inden han blev pågrebet og fængslet, havde han omdannet enhver arkæologisk værdi til godt 7 kilo råguld. Den danske nationalromantik Og hvis ikke der allerede nu var stof nok til en myte, fuldendte digteren Adam Oehlenschläger samme år sagaen med sit berømte digt om 'Guldhornene' - i øvrigt

5 skrevet ganske få baggårde fra Niels Heidenreichs køkken. Danmark havde fået et nationalsymbol. Få andre arkæologiske nationalskatte kommer på højde med guldhornene, når det gælder om at have gennemslagskraft i befolkningen - også selv om man tæller Gundestrupkarrene, Illerupspyddene, Grauballemanden og Solvognen med. Som museumsdirektør på Nationalmuseet Carsten U. Larsen siger det:»guldhornene var om nogen med til at indvarsle den danske nationalromantik«. Altså dyrkelsen af vores egen identitet og myten om det lille kongerige mod Nord, de bølgende kornmarker, generationer af brave mænd og plovskærene bugnende af fordums storhed. Det var baggrunden for, at kong Frederik VII i tæt samarbejde med Nationalmuseets grundlægger, Christian Jürgensen Thomsen, satte sig for at få lavet to rekonstruktioner i forgyldt sølv. Christian Jürgensen Thomsen kunne ikke se et nationalmuseum i Danmark uden de to horn, fortæller nuværende museumsinspektør på stedet, Morten Axboe. Hornene blev udformet efter gamle tegninger og med hjælp fra bl.a. Jürgensen Thomsens egen barndomserindring: Han var en af de få, der havde set de oprindelige horn, og han huskede dem som bueformede. Kopihornene blev udstillet på Nationalmuseet, som har haft rekonstruktionerne i eje siden I 1970'erne fik museet lavet yderligere et sæt rekonstruktioner for også at kunne vise, at nogle teoretikere mener, at hornene har været vredne som oksehorn. For en måneds tid siden blev de ældste horn udlånt til det østjyske udstillingscenter Kongernes Jelling, også under Nationalmuseet. Museumsmandens mareridt Og natten til i går fik legenden om guldhornene så en nutidig tilføjelse. Det lykkedes ukendte indbrudstyve at klatre op ad en stige på bagsiden af museet, smadre en høj rude, sparke en mellemdør op ind til udstillingsrummet og en af Danmarks mest tyverisikrede mobile montrer - og fjerne nogle autentiske, helt uvurderlige oldfund som et halssmykke og en lille ravbjørn. Og så guldhornene. Altså - dem fra De oprindelige er jo væk. Denne gang er det kopier, der er forsvundet. Der findes en brugbar afstøbning på Nationalmuseet, så man kan lave to nye horn i morgen. Det vil ikke engang koste alverden, for rekonstruktionerne var nok forgyldte, men ikke af guld. Og mon ikke også der skulle være en venlig digter, der kunne forfatte et nyt nationalkvad, hvis det skulle være? Med andre ord: En mindre sag om tyveri af en dårlig kopivare? Ikke at dømme efter opbuddet af sendevogne, fotografer, politiskilte, kriminalteknikere, bekymrede museumsfolk fra København og rød-hvide afspærringer uden for museet i Jelling i går. Som en forbipasserende cyklist, Steffen O. Kay fra Jelling, noget underspillet bemærkede på vej gennem Jelling i går:»det er irriterende, at nogen kan finde på det«. Det synes Carsten U. Larsen, museumsdirektøren fra Nationalmuseet, i den grad også. Tyveriet er»enhver museumsmands mareridt«, siger direktøren, der blev vækket tidligt i går morges med den næsten surrealistiske besked om, at guldhornene var stjålet - igen. Selvfølgelig 'bare' rekonstruktionerne. Men det er interessant at kunne fremvise hornene, fordi deres dekorationer er så gådefulde, betoner Nationalmuseet: Figurerne er ifølge museumsinspektør Morten Axboe formentlig religiøst betonede, men det er hverken Tor, Odin eller Balder, der er nittet på, selv om de nordiske guder ellers

6 optræder i andre fund bare to generationer senere. Trods mange forsøg har ingen til dato formået at tolke guldhornenes budskab, og man er ikke engang klar over, om de oprindelig har været brugt som drikkehorn eller gjaldende fanfarehorn. Endelig er der symbolikken, understreger museumsfolkene.»i sig selv er guldhornene en 150 år gammel historie, og den kan ikke gøres op i penge. Men derudover repræsenterer de et fund fra germansk jernalder i 400-tallet. Og så var de med til at indlede nationalromantikkens periode i Danmark. De udgør et meget stærkt nationalsymbol«, siger direktøren for Nationalmuseet.»De kan jo laves igen«på Moesgård Museum er direktør Jan Skamby tilsvarende»rystet«over tyveriet af ravbjørnen og de andre autentiske oldtidsfund, der også blev stjålet under tyveriet i Jelling i går.»de er uvurderlige. Som de oprindelige guldhorn var; da vi mistede dem, led vi et helt uerstatteligt tab. I dag udgør de stadig et nationalt symbol uden lige, men rent forskningsmæssigt er der ikke gået noget tabt ved, at rekonstruktionerne er stjålet. Ja, undskyld mig, men guldhornene kan jo laves igen«, siger Jan Skamby, der høfligt beklager, at han ikke kan finde en tilpas sørgerand at sætte omkring det famøse tyveri. Filosoffen Arno Victor Nielsen, der har fulgt museumsverdenen tæt de sidste år, kan heller ikke hidse sig op over tabet af 'kopierne', men han er enig med Nationalmuseet i, at guldhornene står centralt i dannelsen af den danske identitet. Det er dog en meget ung nationalidentitet, minder filosoffen om:»før romantikken og Oehlenschlägers digt om guldhornene opfattede folkedybet ikke Danmark på samme forherligende måde som i dag. Det er noget, der først kommer med nationalromantikken, og man kan håbe, at det her giver anledning til, at nogen finder ud af, at ikke bare guldhornene er kopier. Det er den danske nationalidentitet også. Den er en kopi af noget, vi har læst i et digt af Oehlenschläger. Og vi må spørge os selv: Vil vi nøjes med en kopi?«. Det ville de ukendte gerningsmænd i Jelling i går. De vil ikke kunne få meget ud af sælge det smeltede metal. Det vil være næsten umuligt for dem at komme af med deres spektakulære oldtidslevn. Men tyvene har åbenbart en idé om, at selv et par forgyldte kopivarer kan have en større betydning end som så. Man kan håbe, at det her giver anledning til, at nogen finder ud af, at ikke bare guldhornene er kopier. Det er den danske nationalidentitet også. Den er en kopi af noget, vi har læst i et digt af Oehlenschläger Arno Victor Nielsen, filosof Fakta: Fakta Guldhornene 400 e.v.t.: Guldhornene laves, formentlig i Danmark, givet i Skandinavien. 1639: Det første guldhorn (det mest intakte) findes i Gallehus, Sønderjylland. Hornet bruges som drikkehorn af Chr. IV's søn, prins Christian. 1734: Det andet guldhorn ('det korte horn') findes i Gallehus, Sønderjylland. 1802: Guldhornene stjæles fra Kunstkammeret i København. 1803: Tyven, en guldsmed, pågribes og tilstår, men hornene er smeltet om. 1859: Frederik VII sponsorerer og iværksætter to forgyldte rekonstruktioner til Nationalmuseet. 2007: Rekonstruktionerne stjæles fra udstillingscentret Kongernes Jelling i Jelling.

7 Vægten værd i national stolthed... Politiken 18 september 2007, 1. sektion side 1 Af ANNE BECH-DANIELSEN De er ikke af guld, guldhornene, og ægte oldtidsfund er de heller ikke. De kan oven i købet støbes om i morgen, hvis det skulle være: Der findes en støbeform på Nationalmuseet af de stjålne horn. Alligevel samlede tyveriet af de to rekonstruktioner i går i Jelling et sjældent opbud af presse, museumsfolk, sprængningseksperter og politi. De oprindelige guldhorn»bortsvandt«for evigt, som digteren Adam Oehlenschläger skrev i sit berømte digt, da de efter et tyveri i 1802 blev smeltet om til bl.a. skospænder. Der er ingen støbeformer eller nøjagtige tegninger af de ægte guldhorn. Men de forgyldte rekonstruktioner, som Frederik VII fik lavet til Nationalmuseet i 1859, har alligevel en afgørende værdi for Danmark, vurderer direktør for Nationalmuseet Carsten U. Larsen:»Guldhornene udgør et meget stærkt nationalsymbol«, siger direktøren, der også tillægger den dramatiske historie om guldhornene værdi: De to horn blev fundet i sønderjysk muld af fattige folk i og 1700-tallet, stjålet og smeltet om af en grisk guldsmed i København og genskabt af en konge - og nu er de stjålet en gang til. Museumsdirektør Skamby fra Moesgård Museum kan ikke deltage i begrædelsen af tabet:»guldhornene kan jo laves om igen«, siger arkæologen fra Århus. 1. sektion side 3 2. sektion forside Nationale klenodier: Tyveri af guldhornene var professionelt arbejde Politiken 18 september 2007, 1. sektion side 3 En større delegation af politi og pressefolk invaderede i går den lille jyske by Jelling, efter at kopierne af de originale guldhorn blev stjålet. Politiet efterlyser fire mænd i to biler. Af P.C. Poulsen Politiet er ikke i tvivl om, at tyveriet af kopierne af de nationale klenodier guldhornene i Jelling tidligt i går morges var planlagt.»vi mener også, at der var flere om det. Formentlig fire mænd«, konstaterede vicepolitiinspektør Peter Thaysen fra Sydøstjyllands Politi i går eftermiddags på baggrund af den indledende efterforskning. Ud over kopierne af guldhornene, der var udlånt til en udstilling i formidlingscentret 'Kongernes Jelling' af Nationalmuseet, frygter man også, at andre uvurderlige kunstskatte er stjålet. Blandt andet de såkaldte ravbjørne, der er to år gamle klumper rav udformet som bjørne, et par guldøreringe og en guldhalsring.»men det ved vi ikke med sikkerhed endnu, fordi vi ikke har været inde at undersøge det«, sagde Peter Thaysen, mens politiets teknikere og sprængningseksperter fra Beredskabsstyrelsen stadigvæk undersøgte udstillingsbygningen. Efter at tyverialarmen gik i gang på udstillingsbygningen i går morges kl. 4.28, oplevede Jelling det største opbud af politi og pressefolk, siden den historiske

8 by var vært for den danske stats officielle markering af årtusindskiftet med deltagelse af regentparret og statsministeren.»så stor opmærksomhed har vi da helt sikkert ikke set siden«, sagde formanden for Jelling Kirkes menighedsråd, Gunni Højvang, da han kom forbi bygningen. Her hilste han på byens tidligere borgmester og nuværende viceborgmester i Vejle Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V), der i første omgang troede, at der var tale om en vittighed, da han i lokalradioen hørte om tyveriet.»men jeg blev helt chokeret, da jeg så hørte i landsnyhederne, at den var god nok«, sagde Arne Sigtenbjerggaard, der i sin tid var med til at etablere udstillingsbygningen, som blev indviet i Jelling i Han havde aldrig troet, at det kunne lade sig gøre at stjæle fra den bygning.»jeg har nemlig altid sagt, at huset var som Fort Knox, og at selv kronjuvelerne kunne udstilles her uden risiko«, sagde han, mens hans øjne fulgte det massive opbud af politi og pressefolk. Tyve på rekognoscering Hele dagen var den hvide udstillingsbygning og de nærmeste omgivelser afspærret, over byen og omegnen svævede en politihelikopter, og inde i bygningen færdedes polititeknikere og sprængningseksperter iklædt lyseblå masker og hvide beskyttelsesdragter. Såvel politi som museumsfolk står uforstående over for tyveriet af kopivarerne, eftersom de næppe hverken har samlerinteresse eller væsentlig økonomisk værdi. Men der hersker ikke tvivl om, at en eller flere af gerningsmændene har været på rekognoscering i udstillingsbygningen, før de satte en stige op bag bygningen til et vindue ind til førstesalen, hvor montren med guldhornene stod.»de har på forhånd vidst, hvad de gik efter«, sagde vicepolitiinspektør Peter Thaysen. Omkring tidspunktet for tyveriet blev der set en sort Volvo V 40 med nummerpladen YL i Jelling. Vognen er stjålet for fire dage siden i Horsens. Der var to mænd i bilen, der cirka to timer efter indbruddet blev set i Brande mellem Vejle og Herning. Denne gang med fire mænd, der ifølge et øjenvidne opførte sig mærkeligt. De to mænd, der yderligere blev set i forbindelse med den sorte Volvo, er formentlig identiske med to mænd, der ved tiden blev set i en mørkeblå Nissan Primera i nærheden af udstillingsbygningen i Jelling. Passageren sad med hånden ude ad vinduet og holdt på en cirka tre meter lang aluminiumsstige. Føreren beskrives som lille af vækst, kraftig og ubarberet med sort overskæg og iført mørk hue og camouflagejakke. Politiet oplyser, at det først i løbet af nogle dage på baggrund af analyser kan konstateres, hvorvidt der er blevet brugt sprængstof til at sprænge montren med guldhornene, eller om den er slået i stykker med to brandøkser, som var blevet efterladt på stedet. 2. sektion forsiden Guldhornene er fundet igen Politiken 19 september 2007, 1. sektion side 2 Efterforskning. De stjålne guldhorn er fundet. Det bekræfter Steen Edeling, politiinspektør ved efterforskningsenheden hos Sydøstjyllands Politi i Vejle, overfor TV Syd. Også ravbjørnen, der blev stjålet samtidig ved indbruddet i

9 Kongernes Jelling natten til mandag, er fundet. Hvor og under hvilke omstændigheder de er fundet, vil politiet ikke oplyse.»vi er i gang med at hive de sidste tråde i land og det vil foregå i løbet af natten«, siger Steen Edeling til TV Syd. Der er pressemøde på politigården i Vejle i dag kl ATS - At tænke sig Politiken 18 september 2007, 1. sektion side 14 LYNINTERVIEW I Hr. kriminalinspektør, hvordan går det med efterforskningen af tyveriet af guldhornene?»vi higer og søger i gamle Bøger, i oplukte Høie med speidende Øie, paa Sværd og Skiolde i muldne Volde, paa Runestene blandt smuldnede Bene. Derudover kan jeg sige så meget, at vi efterlyser en Nissan Primera«. ATS - At tænke sig Politiken 21 september 2007, 1. sektion side 16 GULDHORNSNYDT Det var en vågen landbetjent, der afslørede de to mænd, der nu er fængslet for at have stjålet guldhornene, fortæller vicekriminalkommissær Waage Sandø:»Kollegaen lagde mærke til, at den ene af mændene havde monteret et forgyldt udstødningsrør med en usædvanlig krumning på sin bil. Da kollegaen bragte køretøjet til standsning, lagde han endvidere mærke til, at der hang en ravbjørn i bakspejlet i stedet for de sædvanlige plysterninger, og så var det bare at lægge to og to sammen«.

10 POLITIKEN LØRDAG 22. SEPTEMBER 2007 KULTUR side 5 Johannes Møllehave digter på Guldhornene Da de originale guldhorn blev stjålet i 1802, fløj digteren Adam Oehenschläger i blækhuset og indledte sit berømte digt 'Guldhornene' med ordene "De higer og søger/i gamle bøger". Det hjalp dog ikke hornene, som blev hensynsløst omsmeltet af tyven. For nylig gentog historien sig på forunderlig vis, da nationalmuseets kopier af guldhornene blev ranet fra en udstilling i Jelling. Det har Politiken bedt Johannes Møllehave skrive et digt om. På sin vis en kopi af gamle Oehenschläger - og dog sit helt eget Horn til morgenkaffen Johannes Møllehave Biler kom dyttende mandag den syttende Midt i trafikken stopped' musikken Speakerens guldkorn: Båthorn og guldhorn! Av for min guldtand røver og guldsand Gyset går ud i alle kommuner no'en rister brød og no'en rister runer Det er minsandten ren Olsen Banden Dreng eller pige - tremeters stige - rov uden lige - smadrede ruder! Oldtidens Guder vågner og græmmes Rædsel fornemmes tiden blir gold tid hvem stjal vor oldtid? Drop morg'nens måltid søstre og brødre! (Horn eller kryd're) Græd ved den melding fra kongernes Jelling O, hvilke gavtyve halsring-og rav-tyve! Skæbnedatoer - meget sigende flaget på halv den syttende i niende! Guldet forsvundet men atter fundet to dage efter ved opbud af kræfter Lær da i Jelling af den fortælling: Værn om værdierene (navnlig kopierne!) frygt røverierne vær mer' beskyttende end før den syttende! Tegning: Roald Als

11 GULDKORNENE I & II I anledning af tyveriet af Guldhornene har Information bedt den unge, pladeaktuelle sangskriver Christian Juncker om en opdatering af Adam Oehlenschlägers kendte epos fra 1803 I DE RÅBER OG SKRIGER OM ET PAR GAMLE KOPIER I RADIO OG AVISER JEG SIDDER BARE OG SKRIVER TIL FOLKEDANS LÆRER DE SELVFORSVAR IFØRT TRÆSKO OG GLOBALISEREDE AR FOR HVEM VED HVAD DE FREMMEDE TAGER II TILBAGE IGEN BÅDE HORN OG JEG INTET FORANDRET HVERKEN FØR ELLER EFTER NAZIONALISMENS HJERTE ER TILBAGE PÅ PLADS OG PYNTER SVÆRT LETTERE MÆRK FORSKELLEN ER DEN SAMME Den 32-årige sanger, sangskriver og guitarist Christian Juncker aktuel med albummet 'Pt', der udkom denne uge, har på Informations opfordring skrevet et nyt epos om Guldhornene efter tyveriet af dem for to uger siden. Foto: Stephen Freiheit JEG ER DEN SAMME COME ON! DRONNINGEN DØR FØR ELLER SIDEN KØDET ER MØRT FOR GRÅSPURVENE SKAL DER FYRES DESPARADOBØNDER FOLDER DERES HÆNDER OM USTOPPELIGE FADØLSHANER HALTER STÅLSAT HVIDKLÆDT I CANCER (RYSTER LIDT PÅ HOVEDET) ((HUSKER DENGANG FOLK HAMSTREDE GÆR)) (((BEMÆRKER I LOKALAVISEN AT ROCKY MARIA RAMSGAARD HAR VUNDET EN PRISBELØNNET SALATSLYN GE))) ((AT VI ER LØBET TØR FOR TOILETPAPIR)) (OG DET TRÆKKER UDEFRA) NU! TRYGHED I HOLLÆNDERVOGNE DELFINER I TORSKEROGNEN FAMLER I BLINDE FALDER I MANDS MINDE Christian Juncker, 2007 LUFTKASTELLER FARVELLER Adam Oehlenschläger skrev sit lange berømte digt i Arkivfoto Information 27. september 2007

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet AR TI KE L M Ma ÅN rts ED 20 EN 15 S FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør Det er først, når arkæologerne

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Interview med Serpina Mithramsdatter

Interview med Serpina Mithramsdatter Interview med Serpina Mithramsdatter af Helle Ryding 2013 Interview med Serpina Mithramsdatter Det er nok det mærkeligste sted, jeg indtil nu har siddet og interviewet nogen. Det er efterår. Morgenluften

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3.

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. Opgaver til Guldkæden Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. en tyv: 4. forsikring: 1 OPGAVE 2 Instruktion:

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk FACIT Oktober 2012 Niveau E 1 Verber (udsagnsord) Infinitiv (navneform): Verbets grundform kaldes infinitiv (navneform, at form) Man kan kende infinitiv ved, at det er de verber, man kan sætte at foran.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere