Middelalderen. Undervisningsmateriale Kulturhistorisk Museum Randers Skoletjenesten. et undervisningsmateriale om middelalderen og dens mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelalderen. Undervisningsmateriale Kulturhistorisk Museum Randers Skoletjenesten. et undervisningsmateriale om middelalderen og dens mennesker"

Transkript

1 Undervisningsmateriale Kulturhistorisk Museum Randers Skoletjenesten Middelalderen Randers anno 1300 Ingo Milton et undervisningsmateriale om middelalderen og dens mennesker

2 Til læreren Dette undervisningsmateriale indeholder baggrundsoplysninger om emnet middelalderen og dens mennesker, der kan være nyttige for læreren. Undervisningsmaterialet er tænkt som et supplement og en forberedelse til et undervisningsforløb om middelalderen på Kulturhistorisk Museum Randers. Desuden giver materialet idéer til udflugtsmål, forskellige opgaver samt litteraturforslag. Lædersko Udstillingen Middelalderens Mennesker Middelalderens Mennesker er Kulturhistorisk Museum Randers permanente middelalderudstilling. Udstillingen præsenterer glimt af hverdagen i middelalderens Randers. Udstillingen er bygget op med udgangspunkt i de tre samfundsgrupper, stænder, som man inddelte befolkningen i i middelalderen: De, der bad til Gud, de, der forsvarede samfundet, og de, der arbejdede. En udstilling for alle sanser Her får man brug for alle sine sanser, når man tager på tidsrejsen tilbage til middelalderen. Det er naturligvis de originale genstande fra middelalderen, der beretter om det liv, vores forfædre levede for mere end 500 år siden, men man kan for eksempel også opleve ildskæret fra helvede, fornemme lyden af ridderens hest, se lyset fra himlen, lugte duften af krydderierne fra markedspladsen og høre musikken fra den simple benfløjte. Særligt børneområde med prøv-selv-aktiviteter Udstillingen rummer et særligt aktivitetsområde for børn med rekonstruktioner af middelaldertøj, børnene kan udklæde sig i. Her findes også middelalderspil og -lege, og man kan gå på opdagelse i udstillingens computerskærme, hvor der er mere sjov og viden om middelalderen at hente. Undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet giver en introduktion til udstillingens hovedtemaer samt forslag til udflugtsmål og opgaver. Materialet indeholder følgende hovedpunkter: Kort og godt om middelalderen Middelalderens byer Middelalderens mennesker - De, der bad til Gud. - De, der forsvarede samfundet. - De, der arbejdede for føden. God fornøjelse med materialet og med besøget i middelalderudstillingen. Med venlig hilsen Kulturhistorisk Museum Randers Skoletjenesten 2

3 Kort og godt om middelalderen Middelalderen er den periode i Danmarks historie, der ligger fra år 1050, hvor vikingetogterne ophørte, til Reformationen i Den katolske tid Perioden er identisk med den tid, hvor Danmark var katolsk, og netop det religiøse gennemsyrede alle sider af tilværelsen for hele samfundet. Den danske kirke var del af den internationale katolske kirkes brede netværk og formidlede impulser fra det store udland. Det betød, at Danmark kulturelt blev en del af Europa fra middelalderens begyndelse. Dynamik og udvikling Middelalderen var en dynamisk periode, hvor stille udvikling og voldsomme omvæltninger afløste hinanden med jævne mellemrum. Magten i samfundet var fordelt mellem konge, kirke, herremænd og få velhavende borgere fra købstæderne, men magtbalancen mellem de fire parter forskubbede sig flere gange. Det store flertal af bønder og almindelige borgere havde sjældent noget at skulle have sagt. Nyskabelser Blandt middelalderens mange nyskabelser der blandt andet tæller den latinske skriftkultur, bøger, hjulploven, skoler og universiteter, ildvåben, teglsten og pengeøkonomi var købstaden en af de mest markante. Råby Kirke Våben Alterkalk Sølvspænde Fingerhandske Pilgrimsmærke Skosnude Kamme 3

4 Middelalderens byer Fra vikingetiden og frem til første halvdel af 1200-tallet opstod der omkring 100 byer i Danmark. Byerne fik særlige rettigheder købstadsprivilegier - af kongen. Randers var en af dem. Randers opstod som handelsplads engang i den sene vikingetid på et sted, hvor Gudenåen var nem at passere og veje fra alle verdenshjørner mødtes. Handelspladsen udviklede sig til købstaden Randers, der i middelalderen var centrum for handel og håndværk og husede flere kirker og betydningsfulde klostre. Byen strakte sig over et areal på omkring 400 x 400 m og talte ved middelalderens slutning ca indbyggere. Byens styre Middelalderens byer stod under kongens overordnede myndighed, men de var til gengæld givet en række rettigheder. Byen blev styret af et byråd, der bestod af op til otte rådmænd. I spidsen for rådet stod to borgmestre. Det var stort set kun medlemmer af de velhavende købmandsfamilier, der sad i rådet. Kongens repræsentant i byen var byfogeden. I den tidlige middelalder havde han til opgave at opkræve skat af den enkelte borger til kongen, og han opkrævede de bøder, der tilfaldt kongen. Byens rettigheder Når en ny konge tiltrådte, sørgede byernes styre for at få dokumenteret de købstadsrettigheder, som alene kongemagten kunne give byen. Det ældste bevarede privilegiebrev fra Randers er udstedt af Erik af Pommern 10. februar Det indeholder afskrifter af fem ældre privilegier, hvoraf det ældste er givet af Erik Menved i Omtalen af rettigheder tilbage fra kong Valdemars tid viser imidlertid, at byen har haft købstadsrettigheder længe før. Privilegiebrevene gav Randersborgerne toldfrihed til at handle over alt i riget, og de kom under kongens beskyttelse. Men der var tale om en gensidig aftale, som også betød, at byen Randers skulle svare skat til kongen. Privilegiebrevet fra 1436 Tag på tur gennem middelalderens Randers Det middelalderlige gadenet er stadig intakt, enkelte bygninger fra middelalderen står stadig, og gade- og stednavne vidner om, hvad her engang var. Du kan enten bestille en byvandring hos Skoletjenesten eller guide din klasse rundt i byen på egen hånd. Skoletjenestens har udarbejdet en byguide Byen under vore fødder, der kan rekvireres ved henvendelse til Skoletjenesten, og som koster 20 kr. 4

5 Middelalderens mennesker - De, der bad til Gud Danskerne blev kristne I middelalderen var Danmark katolsk. Den katolske kirke begyndte sin mission i landet omkring år 700, men først midt i 960 erne lod Harald Blåtand sig døbe og gjorde danerne kristne, som der står på den store Jellingesten. I 1103 eller -04 blev Danmark et selvstændigt ærkebispedømme, hvorved den danske kirke kom til at stå direkte under paven i Rom. Kirken i samfundet Kirken spillede en betydningsfuld rolle overalt i middelalderens samfund. Den havde stor religiøs, økonomisk og politisk magt. Den påtog sig sociale opgaver såsom omsorg for de syge og fattige, og den var helt dominerende, hvad angår undervisning og videnskab. Troen og den enkelte Kirkens folk viede hele deres liv til Gud. Det gjaldt ikke mindst klostrenes munke og nonner, der levede et ofte isoleret liv helliget bønner for menneskeheden og arbejde i Guds tjeneste. For almindelige mennesker, høj som lav i samfundet, var hverdagen også præget af troen. Den enkeltes handlinger og livsførelse var afgørende for, om man kunne opnå frelsen og komme i Himlen efter døden, eller om man ville blive dømt til evig fortabelse i Helvede. Reformationen Ved Reformationen i 1536 blev Danmark protestantisk. Kirkens magt blev svækket, og det religiøse liv ændrede sig. Reformationen var startet tyve år tidligere af den tyske munk Martin Luther, der gjorde op med kirkens magtfulde stilling i samfundet og den katolske kirkes tanke om, at mennesket gennem gode gerninger kunne gøre sig fortjent til at opnå frelsen. Kirkerne De første kirker i Danmark var bygget af træ, men ingen af dem er bevaret til i dag. Det er til gengæld størstedelen af de stenkirker, som afløste trækirkerne i 11- og 1200-tallet. I den tidlige middelalder bestod en kirke som regel blot af kor og skib. Senere blev der ofte tilføjet tårn, kapel, sakristi og/eller våbenhus. Sammen med det løse inventar har kalkmalerier på kirkens vægge og hvælv bidraget til den farvestrålende udsmykning af kirkerummet. Kalkmalerierne fortæller historier fra Bibelen, historier om helgener eller viser fantasivæsener og fabeldyr. Røgelseskar 5

6 Udflugt til Hørning kirke og Moesgård Museum Tag på besøg i Hørning kirke ved Randers. Her er fundet spor efter en af landets første kirker en trækirke fra omkring år I den nuværende kirke fandt man ved en restaurering et stykke træ fra trækirken. Dette fragment kaldes Hørningplanken og kan ses på Nationalmuseet. Hørningplanken og spor efter trækirken fundet under den nuværende Hørning Kirkes gulv har gjort det muligt at give et bud på, hvordan landets første kirker så ud. Rekonstruktion af kirken kan besøges på Moesgård Museum. Udflugt til områdets flotte kalkmalerier Østjylland er rig på kirker med kalkmalerier fra middelalderen. Tag klassen med på en tur og besøg f.eks. Råby Kirke, Hornslet Kirke, Dalbyneder Kirke, Råsted Kirke, Vor Frue Kirke i Århus, Århus Domkirke. Litteratur Kalkmalerier i Østjylland, Anette Lerche Trolle, Narayana Press. Bogen er en fin bog at have med som kalkmaleri-guide, når I besøger kirkerne. Klostrene I klostrene levede munke og nonner, der havde viet deres liv til Gud og afgivet løfte om fattigdom, kyskhed og lydighed. Klostrene tilhørte forskellige internationale ordener og fandtes både ude på landet og inde i byerne. Byklostrene var som regel mere udadvendte end landklostrene, hvor munke og nonner levede isoleret. Randers fik i løbet af middelalderen tre klostre: 1. et kloster for benediktinernonner i begyndelsen af 1100-tallet 2. et franciskaner-/gråbrødrekloster i i et Helligåndskloster Det nærmeste landkloster var benediktinerklostret i Essenbæk, som blev anlagt engang før Nonnernes syredskaber fra Benediktinerklostret Udflugt til Sct. Mortens Kirke og Helligåndshuset Sct. Mortens Kirke i Randers er fra 1494 og var klosterkirke for det kloster, Helligåndsbrødrene byggede. Kirken er i dag den eneste kirke fra middelalderen, der er tilbage i Randers. Helligåndshuset i Randers var en del af Helligåndsklostret. Huset var indrettet som hospital, og her plejede munkene de syge. Litteratur Bed og Arbejd Livet i de østjyske klostre, Hans Krongaard Kristensen, Moesgård Museum

7 Pilgrimsrejser I middelalderen myldrede Europas og Lilleasiens veje med pilgrimme, der var på valfart til de mange kristne helligdomme. For mange var fromhed drivkraften bag den valfart, de drog ud på, men der kunne være andre grunde til at tage staven. Nogen ønskede at blive helbredt for sygdom gennem berøring med undergørende og hellige genstande, såkaldte relikvier. Andre havde begået en synd og skulle som bod foretage en pilgrimsrejse. Blandt de vigtigste valfartssteder var: Jesu grav i det Hellige Land Sankt Peters grav i Rom Sankt Jakobs grav i Santiago de Compostella i Nordspanien Sankt Nicolaus grav i Bari i Italien De Hellige Tre Kongers grav i Köln i Tyskland Herhjemme var valfartsmålene mere beskedne og har først og fremmest været besøgt af danskere. Et af disse mål var Det Hellige Kors/Skt. Hjælper et berømt korsfæstelsesbillede i Gråbrødreklostrets kirke i Randers. Ved valfartsmålene kunne pilgrimmene anskaffe sig et pilgrimsmærke, en slags souvenir, som var beregnet til at sy på tøjet, tasken eller hatten. Pilgrimsmærke fra Santiago de Compostella. Link til virtuel pilgrimsrejse Lad eleverne tage på en virtuel pilgrimsrejse til Santiago de Compostella i Nordspanien. Det er Nationalmuseet, der har lavet webfortællingen Pilgrimsrejsen over Nils Hartmanns bog: Rejsen til Jakobs by. 7

8 Middelalderens Mennesker - De, der forsvarede samfundet Kongemagten Middelalderens konger var af samme slægt, men skulle i princippet vælges af landets stormænd. Kongemagten var tæt forbundet med kirken, som ofte blev begunstiget med gaver i form af jordegods og penge. Landets byer var også nært knyttet til kongen, fordi de fleste var anlagt af ham, stod under hans beskyttelse og fik deres købstadsrettigheder af ham. Til gengæld bidrog byerne til kongens indtægter i form af skatter, afgifter og told. Herremænd og borge I begyndelsen af middelalderen havde alle mænd pligt til at deltage i krig, men fra 1200-tallet fik landet professionelle krigere. Krigerne kaldtes i begyndelsen herremænd, men fra tallet riddere og væbnere. I de urolige år fra 1241 til 1340 byggede mange herremænd private borge. Riddere og væbnere Ridderne og væbnerne var dygtige krigere, der havde svoret troskab til kongen, og som skulle møde op til krigstjeneste, når kongen befalede det. Som betaling for krigstjenesten fik ridderne jord og slap for at betale skat til kongen. De sørgede selv for hest, rustning og våben, og det var kostbart. Derfor kom ridderne og væbnerne fra rige familier. Men der var forskel på riddere og væbnere. Ridderen havde knælende modtaget kongens ridderslag og havde fået spændte et gyldent bælte om livet og fået gyldne sporer på fødderne. Væbneren havde ikke modtaget ridderslaget. Ikke fordi han ikke var en dygtig kriger, men fordi han ikke kom fra en fin nok familie. Forgyldt våbenskjold Væbneren Niels Ebbesen Vi er i året Den jyske væbner Niels Ebbesen ankommer ved nattetide til Randers med 47 af sine følgesvende. Niels er på jagt efter grev Gerhard, der kommer fra Holsten lige syd for Danmark. Greven er i Jylland med sine 4000 soldater. Den danske konge skylder nemlig greven penge, og indtil han har betalt dem tilbage, tilhører Jylland grev Gerhard. Niels trænger ind i grevens hus og hugger hovedet af greven. Nu er det bare med at komme væk. Med grevens soldater i hælene flygter Niels og hans mænd ud af byen og over Randers bro. Da de er kommet sikkert over broen, sørger Niels mænd for at kaste plankerne af broen, så grevens soldater må opgive forfølgelsen. Niels og hans mænd undslipper. Og grevens soldater vender hjem til Holsten, og Jylland er atter frit. Sådan lyder helte-historien om Niels Ebbesen. I virkeligheden var det ikke drabet på grev Gerhard, der satte Jylland fri. Allerede før grev Gerhard døde, var det aftalt, at når kongen havde betalt sin gæld, skulle Jylland leveres tilbage til danskerne. 8

9 Myten om Niels Ebbesens hus og Niels Ebbesens borg Vores viden om Niels Ebbesen er ikke særlig stor. Til gengæld er der mange myter om ham. En af de mest sejlivede myter om Niels Ebbesen er, at drabet på den kullede greve skulle være foregået i ejendommen Storegade 13, den såkaldte Niels Ebbesens gård, hvor en luge i 3. stokværk altid står åben, så den kullede greves sorte sjæl kan slippe ud til hver en tid. Niels Ebbesens gård er imidlertid bygget i 1643, altså ca. 300 år efter drabet på greven! Hvem Niels Ebbesen var, og hvor han kom fra, ved vi heller ikke. Nogen har peget på, at Niels Ebbesen skulle have boet på borgen Nørreris i Nørreris Skov ved Foldby mellem Hinnerup og Århus. Der er ganske rigtigt et middelalderligt voldsted på lokaliteten, men det kan på ingen måde forbindes sikkert med Niels Ebbesen. Opfattelsen af Nørreris som Niels Ebbesens borg dukker først op i 1600-tallet. Besøg statuen af Niels Ebbesen og Storegade 13 i Randers På Rådhustorvet i Randers står en statue af Niels Ebbesen. Statuen er udført af billedhuggeren F.E. Ring og rejst i På statuens sokkel er et relief, som viser den situation fra folkevisen om Niels Ebbesen, hvor en fattig kone giver Niels Ebbesen et brød. Statuen af Niels Ebbesen på Rådhustorvet i Randers. 9

10 Middelalderens mennesker - De, der arbejdede for føden Kun omkring 5 % af middelalderens befolkning levede i byerne. De fleste af middelalderens købstæder var ikke meget større end store landsbyer og havde under 1000 indbyggere. Randers hørte med sine op mod 2000 indbyggere til blandt de største af landets byer. Byen var omgivet af forsvarsværker, og inde bag volde, voldgrave og træpalisader lå husene tæt. Byen og boligen Inden for byens forsvarsværker lå husene de fleste af bindingsværk side om side langs med gaderne. De fornemste huse lå langs hovedstrøgene og omkring torvet, mens de mere beskedne boliger og hytter lå i yderkanten af byen. Boligerne var som regel indrettet med få rum, der hver især kunne have flere funktioner. Låse og nøgler Byens mennesker Byens befolkning var en broget flok: gejstlige, adelige, håndværkere, købmænd, tjenestefolk, svende, daglejere, børn, tiggere, prostituerede, soldater og husmødre. Rige og fattige boede tæt sammen på et lille område og havde mange berøringsflader i det daglige. Fra talrige arkæologiske udgravninger under gader og grunde i nutidens Randers fortæller brugsgenstande og bygningsrester om det liv, middelalderens mennesker levede i byen. Byen havde en meget forskelligartet befolkning, som boede tæt sammen i en bebyggelse, der varierede fra mægtige teglstenshuse og bindingsværksbygninger til små hytter og usle skure. En meget stor del af byens areal var fyldt op af kirker og klostre. Hovedparten af byens indbyggere levede af handel og specialiseret håndværk, men landbrug, fiskeri og søfart hørte også til byens erhverv. Der ud over udgjorde munke, nonner og præster en ikke ubetydelig befolkningsgruppe. Handel Torvet, hvor der blev holdt marked en gang om ugen, var byens livsnerve. Til torvedagen kom bønderne ind fra oplandet med deres overskudsproduktion, som kun måtte sælges i byen. Købmændene og håndværkerne mødte også op med deres kramkister fyldt med varer, som bønderne ikke kunne fremstille derhjemme. Byens købmænd og håndværkere organiserede sig i gilder og lav, hvor de plejede deres fags interesser og havde socialt samvær. Sundhed og sygdom De fleste middelaldermennesker levede et slidsomt liv med hårdt fysisk arbejde. Husene var ofte kolde og klamme, sygdomme og infektioner kunne sjældent kureres, og for kvinderne var fødsler en farlig affære, som kunne koste både dem selv og barnet livet. Når man dertil lægger, at kosten ikke altid var lige nærende, og at sult i perioder var en kendsgerning, er det ikke mærkeligt, at den gennemsnitlige levealder kun lå på omkring 30 år. 10

11 Mad og fornøjelser På byens torv kunne købstadens indbyggere købe fødevarer, som oplandets bønder bragte til byen. For langt de fleste bestod kosten hovedsageligt af brød, grød og øl samt kød eller fisk. Måltiderne kunne desuden omfatte æg, mælkeprodukter, grøntsager, frugt og krydderurter. Mest varieret var kosten om sommeren og om efteråret. Om vinteren måtte man klare sig med madvarer, der var konserveret ved saltning, røgning, tørring eller syltning. Klædedragten Klædedragten i middelalderen afhang af køn, erhverv, status, tidens moralbegreber og de skiftende modestrømninger, der dog kun slog igennem hos de velhavende. Tøjet var som regel lavet af uld og hør og for det meste fremstillet af kvinderne i hjemmene, hvor der blev spundet, farvet, vævet, filtet, strikket, nålebundet, syet og broderet. Velhavende folk fik syet tøjet af skræddere. Tøjet blev så lavet af kostbar silke fra Mellemøsten eller Italien og fine importerede uldstoffer vævet på professionelle væverier i Nordvesteuropa. Rekonstruerede dragter fra 1300-tallet Besøg udstillingens børneområde med prøv-selv-aktiviteter Her kan klassen prøve rekonstruktioner af middelalderens dragter. Prøv adelsmandens fine dragt, munkens simple kutte eller skomagerkonens dragt. Billedmateriale Alle billeder i materialet viser genstande, der kan ses i udstillingen Middelalderens Mennesker på Kulturhistorisk Museum. Undtagelsen er statuen af Niels Ebbesen på s.9, der befinder sig på Rådhustorvet i Randers og kalkmaleriet fra Råby Kirke på s

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Tro og pligt lærervejledning

Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt er Viborg Museums forløb om købstadens opståen og borgernes liv i middelalderens Viborg. Det er et forløb, som fokuserer på, hvordan det var at leve i en by i

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen Broder Sol, Søster Måne er en af teatrets største successer. Forestillingen er de senere år med stor succes blevet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

MADS OG BORGMESTERGÅRDEN EN HISTORIE OM 1600-TALLETS DANMARK

MADS OG BORGMESTERGÅRDEN EN HISTORIE OM 1600-TALLETS DANMARK MADS OG BORGMESTERGÅRDEN EN HISTORIE OM 1600-TALLETS DANMARK Borgmestergården Midt i Nyborg ligger en gård. Med skæve mure, bindingsværk, brosten og vandpumpe. Den ligger lige der hvor voldgraven slår

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus.

Hvornår bruger man betegnelsen Jesus af Nazareth? Når man taler om den historiske Jesus. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus. Var Jesus kristen? Nej, han var jøde. Hvor er Jesus født? Ifølge Bibelen i Betlehem, men man ved det ikke med

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Historie 5 Af Ulrik Grubb, Susanne Paulsen & Jens Aage Poulsen 1. udgave, 2. oplag 2014 2013 Gyldendal A/S, København

Historie 5 Af Ulrik Grubb, Susanne Paulsen & Jens Aage Poulsen 1. udgave, 2. oplag 2014 2013 Gyldendal A/S, København Historie 5 Af Ulrik Grubb, Susanne Paulsen & Jens Aage Poulsen 1. udgave, 2. oplag 2014 2013 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Marianne Harboe Ekstern faglig redaktion: Jens Aage Poulsen Grafisk

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Renæssancen og reformationen

Renæssancen og reformationen Renæssancen og reformationen Lektion 9: Martin Luther Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Martin Luthers opvækst 4. Luthers og Paulus brev til romerne 5. Afladskrisen 6. Arbejdsopgaver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

1. Anam Cara Danmark kobles op på Anam Cara Norge

1. Anam Cara Danmark kobles op på Anam Cara Norge Anam Cara Danmark Nyhedsbrevet - nr 1 - uge 20-2011 www.anamcara.dk Overskrifter: 1. Anam Cara Danmark kobles op på Anam Cara Norge - side 1 2. Tanker på vejen med Anam Cara Danmark! side 3 3. Links til

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

Helsingør - i Frøperspektiv

Helsingør - i Frøperspektiv Helsingør - i Frøperspektiv Forløbet er en mindre vandring i Helsingørs centrum. Forløbets gang Eleverne samles ved vægmaleriet i Hestemøllestræde. Maleriet undersøges og forklares gennem dialog. Andet

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Korsridder + Innovatoriet To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Innovationsforløb i 4 dele: Introduktion til emnet Innovation Præsentation Indfrielse af

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere