Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius"

Transkript

1 Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius En blanding af forelæsninger og byvandringer. Foredragsrækken fortæller om borgen og bebyggelsen på Slotsholmen, skibsværftet på Bremerholm, Christian den 4.s Ny-København nord for Kongens Nytorv, befæstningen og byens ældste industriområde. Alle områder med forbindelse til enten byens maritime liv eller til byens vandforsyning. Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630 erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. Vi hører om Absalons Borg og Københavns Slot, som i princippet var skabt over samme skabelon. Om kongens orlogsværft på Bremerholm fra omkring 1500, og om Christian 4.s imponerende og skjulte Tøjhushavn på Slotsholmen. Foredragsrækken afsluttes med to vandreture omkring de middelalderlige befæstninger, for at give et billede af, hvor lille byen oprindelig var. Oversigt over foredragsrækken Tidspunkter og lokaler: Se Folkeuniversitetets hjemmeside, deres brev til Jer eller 1. Foredrag: Slotsholmen & Bremerholm 2. Foredrag: Christian 4.s Ny København (Sankt Annæ By) 3. Foredrag: Vandforsyning, møller og Københavns industris vugge 4. Byvandring: Fra 1100-tallets halvkredsvold til Bremerholms gamle ankersmedje 5. Byvandring: Omkring Københavns middelalderlige befæstning Bilag og kort i farver kan downloades på 1

2 1. Foredrag: Slotsholmen og Bremerholm Slotsholmen gennem tiden I 1167 opførte biskop Absalon den første borg på Slotsholmen, der i dag ligger som ruin under Christiansborg. Vi går ned i ruinerne og hører om borgens historie gennem tiden. Herefter spadserer vi rundt om resterne af Kong Christian den 4.s krigshavn/arsenal, der i dag er opfyldt som Det Kongelige Biblioteks have. Her fortælles om Tøjhusene og de andre historiske bygninger. Flere er stadig bevaret i den gamle havn, dvs. Tøjhuset, Bryghuset (en tidligere bastion), Galejhuset (underetagen i biblioteksbygningen), Kunstkammeret (del af Rigsarkivet) og Proviantgården (Rigsarkivet). Rekonstruktioner af Absalons Borg omkring 1200 & Københavns Slot omkring Tegninger af Lykke Ingeborg Mitchell fra bogen: Hanne Fabricius 2007: Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København - Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København. Slotsholmen i 1690 erne Københavns Slot lige før nedrivningen i

3 Skibsværftet på Bremerholm Bremerholm. Geddes kort fra Man ser den lange Reberbane, der ender i Sejlhuset ved siden af Charlottenborg. Holmens Kanal er en kanal, der løb på indersiden af Gjethuset. Nyhavns kanal ses yderst til højre. Bremerholm. Kort, der viser skibsværftet lige før det blev sløjfet i Bremerholm på van Wijcks stik 1611 Bremerholm på Allards prospekt i 1620 erne Udsnit af van Wijcks prospekt 1611 (1619- udgaven): området omkring det nuv. Kongens Nytorv med Østerport og bygningerne på Orlogsværftet Bremerholm med Sejlhuset og den lange reberbane. Begge bygninger eksisterer stadig dog meget ombyggede. Bremerholms ankersmedje fra 1563 i dag ombygget til Holmens Kirke Rester af den lange, gule reberbane bag Charlottenborg fra Foto: Hanne Fabricius 3

4 Christian 4. s Tøjhushavn Udsnit af van Wijcks stik 1611 og Resens kort Hafnia Med Christian 4. s Tøjhushavn. Ikke alt passer med virkeligheden. Bl.a. har der aldrig været en bro fra Tøjhushavnen til Christianshavn. Den øverste del af Galejhuset forsvandt, da man opførte Det kongelige Bibliotek ovenpå. Men den underste del af bygningen er i dag bygget ind i biblioteksbygningen og huser bl.a. Dansk Jødisk Museum TV: Farvelagt tegning af Tøjhushavnen i 1749 med havnebassinet midt i. I midten: det efterhånden udtørrede havnebassin i midten af 1800-årene. TH: Bibliotekshaven i Foto: Hanne Fabricius 4

5 2. Foredrag: Christian 4.s Ny København (Sankt Annæ By) I 1516 hører vi første gang om Sankt Annæ Kapel, der formentlig lå et sted i det område, hvor Kunstindustrimuseet ligge i dag. Man mener, at det blev ødelagt under belejringen i 1523, for da blev det flyttet inden for Nørreport og slået sammen med Sankt Gertruds Hospital og Kapel. Sankt Annæ Kapel gav senere navn til en hel bydel i 1600-årene. I 1500-årene opstod en spredt bebyggelse i området uden for Østervold, men først under Christian 4. blev der sat skik på bebyggelsen. I 1620 erne flyttede han toldboden ud til omkring dens nuværende plads. Herved blev inderhavnen mere end fordoblet. Lige nord for blev Sankt Annæ Skanse opført, som i 1660 erne udviklede sig til Kastellet. Vi hører om den nye bydel i 1600-årene med rundkirken Sankt Annæ Rotunda, der aldrig blev færdig, om Rosenborg, pragtslottet Sophie Amalienborg med den katastrofale brand i Operahuset og om de store og små gårde og boder. Kobberstik fra Resens Atlas Danicus fra 1677, der viser København i 1596 set fra nordøst med Amager og Øresund til venstre. Forrest ses området uden for den middelalderlige Østervold langs med den nuværende Gothersgade. Der ligger et orlogsskib ud for Bremerholm, og i den nye forstad ses de gamle landeveje, der førte ud af byen. Stendæmningen er Sankt Annæ Bro. Kortet kan selvfølgelig ikke betragtes som en korrekt gengivelse af København i Ny-København i sidste halvdel af 1600 med de projekterede gader, Nyboder, bommen ved Toldboden, Rosenborg & Kastellet. Borgergade 70-76: Engquist tegning af hvordan husene så ud i midten af 1600-tallet og inden nedrivningen i De lave, enetages rækkehuse = boder var en typisk hustype for den tid. Arkitekten H.H. Engquists tegning af hvordan husene i Helsingørsgade så ud fra midten af 1600-tallet og frem til de blev revet ned i 1950 erne. 5

6 Indtil 1853 lå Den collinske Gård mellem Bredgade 4 og Store Strandstræde. Den var et typisk eksempel på den lave 1600-tals bebyggelse i to etager. Den toetagers bindingsværksbygning er bagsiden af Den collinske Gård i Store Strandstræde med Kanneworffs Hus foran set mod Kongens Nytorv. Kopi efter maleri af Nordahl Grove fra Den eneste Nyboderlænge, der dateres til Christian 4.s tid, ligger i Sankt Paulsgade og huser i dag museet Nyboders Mindestuer. Bygningen er et typisk eksempel på det tidlige 1600-tals bodebyggeri. Sankt Annæ Rotunda fra et 1600-tals kort Placeringen af Sankt Annæ Rotunda mellem Rigensgade og Øster Voldgade Sophie Amalienborg malet af Johan Jacob Bruun ( ) i 1740 omtrent 50 år efter, at slottet var brændt. Da Bruun ikke var født, da slottet brændte i 1689, må han have haft et ældre forlæg. På hjørnet af Bredgade og Fredericiagade opførte man i et operahus, i dag Østre Landsret. I Operahuset er der genbrugt byggematerialer fra bl.a. Sophie Amalienborg og andre steder i byen. Man ser det hvælvede Nævningerum i kælderen med en smuk middelaldersøjle i midten af rummet. Søjlen er sat sammen af et romansk trapezkapitæl fra omkring 1200 og et noget yngre skaft. Det er uvist, hvorfra disse dele stammer. Er de sammensat før eller i forbindelse med opførelsen af Operahuset? Og stod de inden da på Sophie Amalienborg? 6

7 3. Foredrag: Vandforsyning, møller og Københavns industris vugge Vi starter med en historisk gennemgang af vand- og vindmøller gennem tiden fra romernes fantastiske anlæg til renæssancen. Herefter gennemgås den københavnske vandforsyning, eller mangel på samme, da det eneste ferskvand i København var brøndvandet. Derfor blev der allerede i middelalderen gravet render fra de mere vandrige områder uden for København og ind til voldgraven. Vi slutter med den tekstilindustri, som opstod omkring Vandkunsten fra midten af 1500-årene Skematisk illustration af en vandmølle med et vertikalt underfaldshjul. Tegning: Hanne Fabricius 2006 del). Skematisk illustration af en vandmølle med et vertikalt overfaldshjul. Tegning: Hanne Fabricius 2006 del.. Skitse af en mølle med vandret roterende vandhjul = horisontalmølle (Efter Erhardt 1980:tavle III,4 / Chr. Fischer 2004:10) Udsnittet af van Wijcks prospekt 1611 (1619- udgaven): Østerport med kammen over voldgraven og en vandmølle på porten. Rekonstruktion af hvordan man mener, at den romerske melfabrik i Barbegal i Sydfrankrig så ud i 300-tallet. Anlægget er tolket som 16 vandmøller med overfaldshjul opført i 2 rækker med en bred trappe i midten. Reynolds 1983, 40. 7

8 4. Byvandring: Fra 1100-tallets halvkredsvold til Bremerholms gamle ankersmedje Fra vandmøllen på Vandkunsten går vi rundt om 1100-tallets halvkredsvold til Nytorv. Herfra går vi ad det gamle Vandmøllestræde ned til havnen og langs med denne, indtil vi slutter ved Holmens Kirke, der oprindelig er Bremerholms gamle ankersmedje. Turen tager ca. 1½ time Mødested: Vandkunsten ved springvandet. Slutsted: Holmens Kirke Stop 1. Vandkunsten Stop 2. Mikkel Bryggers Gade Stop 3. Gammeltorv ved Vestergade Stop 4. Nytorv ved skafottet Stop 5. Nybrogade 4 Stop 6. Højbro Plads Stop 7. Holmens Kirke Halvkredsvolden fra 1100-årene markeret på Ramsings konstruerede kort 1689 og Berggreens kort fra Bemærk det ændrede gadeforløb, der opstod efter branden i Gammel Strand Højbro Højbrostræde Store Færgestræde Udsnit af van Wijcks stik 1611 (udgave 1619): Gammel Strand og Højbro-området. Resen

9 5. Byvandring: Omkring Københavns middelalderlige befæstning For at forstå omfanget af den middelalderlige by indtil 1647, går vi rundt om befæstningen med de om- og tilbygninger, den fik gennem tiden. Vi mødes inde i Vartov Grønnegård, hvor den højmiddelalderlige befæstning drejer rundt om Løngangsstræde, og hvor man i 1949 fandt resterne af et af de to kendte havnetårne. Det andet, Vandmølletårnet, lå ud for Vandkunsten længere oppe. Vi går op ad Vester Voldgade til Vestergade, hvor Vesterport lå i begyndelsen. Herfra til Jarmers tårn og langs Nørre Voldgade frem til Hanetårnet. Et smut ind i H.C. Ørsteds-parken, hvor vi ser resterne af 1600-tals befæstningen, og frem til Nørreport ved Nørregade. Vi bevæger os via Fiolstræde og slutter af på Kongens Nytorv foran Magasin. Turen tager 1½-2 timer. Husk gode travesko. Mødested: Vartov Grønnegård. Indgang fra Farvergade ved Vester Voldgade Slutsted: Kongens Nytorv Stop 1. Stop 3. Stop 3. Stop 4. Stop 5. Stop 6. Stop 7. Stop 8. Farvergade: Vartovs Grønnegård Rådhuspladsen ved Vestergade Jarmers Plads H.C. Ørstedsparken og Hanetårnet Nørre Torv ved Nørregade og den gamle Nørreport Hauser Plads Vognmagergade ved Lønporten Kgs. Nytorv Den højmiddelalderlige befæstning er lagt oven på et moderne matrikelkort. Halvkredsvolden fra 1100-tallet ses i byens vestre ende. (Kilde: Hanne Fabricius 1998) Hanetårnet 1873 Østervold

10 Litteraturliste & links Barfod, J. H Christian IV's Nyboder. Maritim Kontakt nr. 5. Barfod, J. H Flådens fødsel. København. Marinhistorisk Selskabs skrift nr. 22. København. Christensen, J. Tue En skitse til stubmøllens udvikling i middelalderen. Anno Domini årgang Århus. Dahl, B. Westerbeek Hoffmanns og Byssers opmåling af København. Historiske Meddelelser om København Danmarks Kirker. København, bd. 6. Forsvundne kirker i København. København Danmarks Kirker. København, bd. 6. Projekterede kirker København Dansk Søfartshistorie indtil 1588 bind 1. Fra stammebåd til skib. J. Bill, B. Poulsen, F. Rieck og O. Ventegodt. København Deggim, C Hafenleben in Mittelalter und früher Neuzeit. Seehandel und Arbeitsregelungen in Hamburg und Kopenhagen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums. Band 62. Bremerhaven und Hamburg. Ejlersen, T Københavns Møller. Historiske Meddelelser i København København. Engqvist, H. H Borgelige bygningstyper. I: København fra Bispetid til Borgertid. Byplanmæssig udvikling til København Engqvist, H. H Borgehuse i København. København Før og Nu bind 1. København Engqvist, H. H Fire små huse i Helsingørgade. Tilegnet Mogens Koch. Redigeret af Axel Thygesen. Festskrift udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års fødselsdag 2. marts Engqvist, H. H Københavnske borgerhuse Historiske Meddelelser om København København Engqvist, H. H Møntmestergården i Borgergade. Bygnings Arkæologiske Studier København Fabricius, H Development of Town and Harbour in medieval Copenhagen. I: Maritime Topography and the Medieval Town. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 3, Copenhagen Fabricius, H Københavns topografiske udvikling indtil Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie København. Fabricius, H Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København. Inden for middelaldervolden. København. Fabricius, H Webartikler: 5 små artikler om industri i renæssancen i forbindelse med Renæssanceåret Se: Fabricius, H Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København Slotsholmen, Bremerholm og Ny-københavn. København. Fabricius, H Vandmøller som industrianlæg før industrialiseringen - Renæssancens manufakturindustri ved Vandkunsten. Artikel i Historie og Samfundsfag nr. 2, Se: Fischer, C Tidlige Danske vandmøller. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 50. Friis-Hansen, J Vikingetidens vandmølle ved Mølleåen. Lyngby-Bogen Grinder-Hansen, P Christian IV's "runde" kirke, S. Anna Rotunda. Bygnings Arkæologiske Studier København Guide til Københavns befæstning. 900 års befæstningshistorie. Red. P. Thorning Christensen. København Hertz, J Absalons borg ved Havn. I: Absalon fædrelandets fader. Red. Frank Birkebæk, Tom Christensen, Inge Skovgaard-Petersen. Roskilde Historien om syv huse. En bygningsundersøgelse i Ny-København. København Historiske Huse i det gamle København. Nationalmuseet Hvidt, K., S. Ellehøj & O. Norn (ed) Christiansborg Slot. København. Langberg, H Bülches gård, som mønten nu er. Københavns Mønt Historiske Meddelelser om København Lemée, C The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn. An archaeological and architectural study of large cargo vessels in Danish waters, Ships and Boats of the North 6. Roskilde, Liebgott, N.K Dansk middelalderarkæologi. København. Nielsen, A. J Københavns Møller og Volde. København. Olafsson: Islænderen Jon Olafssons oplevelser som bøsseskytte under Christian IV. I: Memoirer og Breve Reynolds, T.S Stronger Than a Hundred Men. A History of the Vertical Water Wheel. Baltimore & London. Rosenkjær, H. Nielsen 1906A. Fra det underjordiske København. Geologiske og historiske Undersøgelser. København Selskabet for Københavns Historie. Schiøler, Th Roman and Islamic Water-lifting Wheels. Odense. Tønsberg, J Drivkraft og bygninger på Mølleåens møller og fabrikker. Lyngby-Bogen

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

Zumba. teater. Kurser. efterår 2012. Foredrag. Oplevelser. Afspænding. mindfulness Billedbehandling. Albertslund Ballerup Glostrup Hedehusene

Zumba. teater. Kurser. efterår 2012. Foredrag. Oplevelser. Afspænding. mindfulness Billedbehandling. Albertslund Ballerup Glostrup Hedehusene efterår 2012 Albertslund Ballerup Glostrup Hedehusene Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk www.aofvest.dk Kurser Oplevelser Foredrag Rejser Afspænding Zumba Meditation Nordisk mad Børn og unge IT/EDB sprog stemmetræning

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Programmet for 1. halvår 2012. Omfatter 33 aktuelle, udviklende og hyggelige arrangementer med stor spændvidde opdelt i 6 kategorier:

Programmet for 1. halvår 2012. Omfatter 33 aktuelle, udviklende og hyggelige arrangementer med stor spændvidde opdelt i 6 kategorier: Generelle betingelser vedr. arrangementer for SeniorForum i Københavns Region. SeniorForum udbyder sociale arrangementer og oplevelser - exempelvis museumsbesøg, foredrag, teater- og operaforestillinger

Læs mere

Find vej i Kastellet. Find vej og få historien på din smartphone. Kastellet 350 år. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Kastellet. Find vej og få historien på din smartphone. Kastellet 350 år. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Kastellet Find vej og få historien på din smartphone Kastellet 350 år Forsvarsværket Sankt Annæ Skanse blev bygget her i 1627, men grunden var for blød, så skanserne sank. Et nyt fæstningsanlæg

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området

Læs mere

AFTENSKOLE. KursusKatalog. Albertslund ballerup Glostrup Høje-tAAstrup IsHøj VAllensbæk Efterår 2015

AFTENSKOLE. KursusKatalog. Albertslund ballerup Glostrup Høje-tAAstrup IsHøj VAllensbæk Efterår 2015 AFTENSKOLE KursusKatalog Albertslund ballerup Glostrup Høje-tAAstrup IsHøj VAllensbæk Efterår 2015 2 Velkommen Velkommen til en ny sæson i AOF Vestegnen Hjertelig velkommen til en ny og spændende sæson

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

Det historiske og moderne København set gennem russiske øjne

Det historiske og moderne København set gennem russiske øjne Det historiske og moderne København set gennem russiske øjne Diplomprojekt Forfatterne: Maksims Ricalovskis og Dmitry Korko Vejleder: Charlotte Emmery Turistføreruddannelsen, forår 2015 Roskilde Universitet

Læs mere

Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk

Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk efterår 2014 Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk www.aofvest.dk Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk www.aofvest.dk Kurser Oplevelser Foredrag Rejser Afspænding

Læs mere

Mød de nye naboer. Guide: Opdag det gamle København. m.dk ME TROENS MAGA SIN M A J. - J UN. 2 0 1 5 TA M E

Mød de nye naboer. Guide: Opdag det gamle København. m.dk ME TROENS MAGA SIN M A J. - J UN. 2 0 1 5 TA M E D TA M E ME TROENS MAGA SIN M A J. - J UN. 2 0 1 5 m.dk Tema Der bygges på livet løs i København, og langs metroen skyder både en multiarena, nye kontorer og mange nye boliger op. Mød nogle af de nye naboer

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

GUIDE SLOTTE OG HAVER

GUIDE SLOTTE OG HAVER GUIDE SLOTTE OG HAVER MAJ 2015 - APRIL 2016 INDHOLD VIRTUELLE SLOTTE OG HAVER Med mobilen i hånden kan du gå på opdagelse på Kronborg Slot. En mobilguide fortæller om fangernes liv på befæstningen og slottets

Læs mere

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang darbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme Februar 2013 2 Den saa kaldte

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 gamle dage Om kulturarv, fortidsminder og historie Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A M L E D A G E Nørreport dukkede op fra dybet Da metroen skulle bygges, var

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. Foundations of a medieval

Læs mere

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Redaktion, grafisk tilrettelæggelse og layout: Jens Henrik Jønsson, Københavns Amtsmuseumsråd

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

AFTENSKOLE. KURSUSKATALOG ALBERTSLUND BALLERUP GLOSTRUP HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK Forår 2015

AFTENSKOLE. KURSUSKATALOG ALBERTSLUND BALLERUP GLOSTRUP HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK Forår 2015 AFTENSKOLE KURSUSKATALOG ALBERTSLUND BALLERUP GLOSTRUP HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK Forår 2015 2 Velkommen AOF Vestegnen har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til en ny og inspirerende forårssæson

Læs mere