Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius"

Transkript

1 Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius En blanding af forelæsninger og byvandringer. Foredragsrækken fortæller om borgen og bebyggelsen på Slotsholmen, skibsværftet på Bremerholm, Christian den 4.s Ny-København nord for Kongens Nytorv, befæstningen og byens ældste industriområde. Alle områder med forbindelse til enten byens maritime liv eller til byens vandforsyning. Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630 erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. Vi hører om Absalons Borg og Københavns Slot, som i princippet var skabt over samme skabelon. Om kongens orlogsværft på Bremerholm fra omkring 1500, og om Christian 4.s imponerende og skjulte Tøjhushavn på Slotsholmen. Foredragsrækken afsluttes med to vandreture omkring de middelalderlige befæstninger, for at give et billede af, hvor lille byen oprindelig var. Oversigt over foredragsrækken Tidspunkter og lokaler: Se Folkeuniversitetets hjemmeside, deres brev til Jer eller 1. Foredrag: Slotsholmen & Bremerholm 2. Foredrag: Christian 4.s Ny København (Sankt Annæ By) 3. Foredrag: Vandforsyning, møller og Københavns industris vugge 4. Byvandring: Fra 1100-tallets halvkredsvold til Bremerholms gamle ankersmedje 5. Byvandring: Omkring Københavns middelalderlige befæstning Bilag og kort i farver kan downloades på 1

2 1. Foredrag: Slotsholmen og Bremerholm Slotsholmen gennem tiden I 1167 opførte biskop Absalon den første borg på Slotsholmen, der i dag ligger som ruin under Christiansborg. Vi går ned i ruinerne og hører om borgens historie gennem tiden. Herefter spadserer vi rundt om resterne af Kong Christian den 4.s krigshavn/arsenal, der i dag er opfyldt som Det Kongelige Biblioteks have. Her fortælles om Tøjhusene og de andre historiske bygninger. Flere er stadig bevaret i den gamle havn, dvs. Tøjhuset, Bryghuset (en tidligere bastion), Galejhuset (underetagen i biblioteksbygningen), Kunstkammeret (del af Rigsarkivet) og Proviantgården (Rigsarkivet). Rekonstruktioner af Absalons Borg omkring 1200 & Københavns Slot omkring Tegninger af Lykke Ingeborg Mitchell fra bogen: Hanne Fabricius 2007: Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København - Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København. Slotsholmen i 1690 erne Københavns Slot lige før nedrivningen i

3 Skibsværftet på Bremerholm Bremerholm. Geddes kort fra Man ser den lange Reberbane, der ender i Sejlhuset ved siden af Charlottenborg. Holmens Kanal er en kanal, der løb på indersiden af Gjethuset. Nyhavns kanal ses yderst til højre. Bremerholm. Kort, der viser skibsværftet lige før det blev sløjfet i Bremerholm på van Wijcks stik 1611 Bremerholm på Allards prospekt i 1620 erne Udsnit af van Wijcks prospekt 1611 (1619- udgaven): området omkring det nuv. Kongens Nytorv med Østerport og bygningerne på Orlogsværftet Bremerholm med Sejlhuset og den lange reberbane. Begge bygninger eksisterer stadig dog meget ombyggede. Bremerholms ankersmedje fra 1563 i dag ombygget til Holmens Kirke Rester af den lange, gule reberbane bag Charlottenborg fra Foto: Hanne Fabricius 3

4 Christian 4. s Tøjhushavn Udsnit af van Wijcks stik 1611 og Resens kort Hafnia Med Christian 4. s Tøjhushavn. Ikke alt passer med virkeligheden. Bl.a. har der aldrig været en bro fra Tøjhushavnen til Christianshavn. Den øverste del af Galejhuset forsvandt, da man opførte Det kongelige Bibliotek ovenpå. Men den underste del af bygningen er i dag bygget ind i biblioteksbygningen og huser bl.a. Dansk Jødisk Museum TV: Farvelagt tegning af Tøjhushavnen i 1749 med havnebassinet midt i. I midten: det efterhånden udtørrede havnebassin i midten af 1800-årene. TH: Bibliotekshaven i Foto: Hanne Fabricius 4

5 2. Foredrag: Christian 4.s Ny København (Sankt Annæ By) I 1516 hører vi første gang om Sankt Annæ Kapel, der formentlig lå et sted i det område, hvor Kunstindustrimuseet ligge i dag. Man mener, at det blev ødelagt under belejringen i 1523, for da blev det flyttet inden for Nørreport og slået sammen med Sankt Gertruds Hospital og Kapel. Sankt Annæ Kapel gav senere navn til en hel bydel i 1600-årene. I 1500-årene opstod en spredt bebyggelse i området uden for Østervold, men først under Christian 4. blev der sat skik på bebyggelsen. I 1620 erne flyttede han toldboden ud til omkring dens nuværende plads. Herved blev inderhavnen mere end fordoblet. Lige nord for blev Sankt Annæ Skanse opført, som i 1660 erne udviklede sig til Kastellet. Vi hører om den nye bydel i 1600-årene med rundkirken Sankt Annæ Rotunda, der aldrig blev færdig, om Rosenborg, pragtslottet Sophie Amalienborg med den katastrofale brand i Operahuset og om de store og små gårde og boder. Kobberstik fra Resens Atlas Danicus fra 1677, der viser København i 1596 set fra nordøst med Amager og Øresund til venstre. Forrest ses området uden for den middelalderlige Østervold langs med den nuværende Gothersgade. Der ligger et orlogsskib ud for Bremerholm, og i den nye forstad ses de gamle landeveje, der førte ud af byen. Stendæmningen er Sankt Annæ Bro. Kortet kan selvfølgelig ikke betragtes som en korrekt gengivelse af København i Ny-København i sidste halvdel af 1600 med de projekterede gader, Nyboder, bommen ved Toldboden, Rosenborg & Kastellet. Borgergade 70-76: Engquist tegning af hvordan husene så ud i midten af 1600-tallet og inden nedrivningen i De lave, enetages rækkehuse = boder var en typisk hustype for den tid. Arkitekten H.H. Engquists tegning af hvordan husene i Helsingørsgade så ud fra midten af 1600-tallet og frem til de blev revet ned i 1950 erne. 5

6 Indtil 1853 lå Den collinske Gård mellem Bredgade 4 og Store Strandstræde. Den var et typisk eksempel på den lave 1600-tals bebyggelse i to etager. Den toetagers bindingsværksbygning er bagsiden af Den collinske Gård i Store Strandstræde med Kanneworffs Hus foran set mod Kongens Nytorv. Kopi efter maleri af Nordahl Grove fra Den eneste Nyboderlænge, der dateres til Christian 4.s tid, ligger i Sankt Paulsgade og huser i dag museet Nyboders Mindestuer. Bygningen er et typisk eksempel på det tidlige 1600-tals bodebyggeri. Sankt Annæ Rotunda fra et 1600-tals kort Placeringen af Sankt Annæ Rotunda mellem Rigensgade og Øster Voldgade Sophie Amalienborg malet af Johan Jacob Bruun ( ) i 1740 omtrent 50 år efter, at slottet var brændt. Da Bruun ikke var født, da slottet brændte i 1689, må han have haft et ældre forlæg. På hjørnet af Bredgade og Fredericiagade opførte man i et operahus, i dag Østre Landsret. I Operahuset er der genbrugt byggematerialer fra bl.a. Sophie Amalienborg og andre steder i byen. Man ser det hvælvede Nævningerum i kælderen med en smuk middelaldersøjle i midten af rummet. Søjlen er sat sammen af et romansk trapezkapitæl fra omkring 1200 og et noget yngre skaft. Det er uvist, hvorfra disse dele stammer. Er de sammensat før eller i forbindelse med opførelsen af Operahuset? Og stod de inden da på Sophie Amalienborg? 6

7 3. Foredrag: Vandforsyning, møller og Københavns industris vugge Vi starter med en historisk gennemgang af vand- og vindmøller gennem tiden fra romernes fantastiske anlæg til renæssancen. Herefter gennemgås den københavnske vandforsyning, eller mangel på samme, da det eneste ferskvand i København var brøndvandet. Derfor blev der allerede i middelalderen gravet render fra de mere vandrige områder uden for København og ind til voldgraven. Vi slutter med den tekstilindustri, som opstod omkring Vandkunsten fra midten af 1500-årene Skematisk illustration af en vandmølle med et vertikalt underfaldshjul. Tegning: Hanne Fabricius 2006 del). Skematisk illustration af en vandmølle med et vertikalt overfaldshjul. Tegning: Hanne Fabricius 2006 del.. Skitse af en mølle med vandret roterende vandhjul = horisontalmølle (Efter Erhardt 1980:tavle III,4 / Chr. Fischer 2004:10) Udsnittet af van Wijcks prospekt 1611 (1619- udgaven): Østerport med kammen over voldgraven og en vandmølle på porten. Rekonstruktion af hvordan man mener, at den romerske melfabrik i Barbegal i Sydfrankrig så ud i 300-tallet. Anlægget er tolket som 16 vandmøller med overfaldshjul opført i 2 rækker med en bred trappe i midten. Reynolds 1983, 40. 7

8 4. Byvandring: Fra 1100-tallets halvkredsvold til Bremerholms gamle ankersmedje Fra vandmøllen på Vandkunsten går vi rundt om 1100-tallets halvkredsvold til Nytorv. Herfra går vi ad det gamle Vandmøllestræde ned til havnen og langs med denne, indtil vi slutter ved Holmens Kirke, der oprindelig er Bremerholms gamle ankersmedje. Turen tager ca. 1½ time Mødested: Vandkunsten ved springvandet. Slutsted: Holmens Kirke Stop 1. Vandkunsten Stop 2. Mikkel Bryggers Gade Stop 3. Gammeltorv ved Vestergade Stop 4. Nytorv ved skafottet Stop 5. Nybrogade 4 Stop 6. Højbro Plads Stop 7. Holmens Kirke Halvkredsvolden fra 1100-årene markeret på Ramsings konstruerede kort 1689 og Berggreens kort fra Bemærk det ændrede gadeforløb, der opstod efter branden i Gammel Strand Højbro Højbrostræde Store Færgestræde Udsnit af van Wijcks stik 1611 (udgave 1619): Gammel Strand og Højbro-området. Resen

9 5. Byvandring: Omkring Københavns middelalderlige befæstning For at forstå omfanget af den middelalderlige by indtil 1647, går vi rundt om befæstningen med de om- og tilbygninger, den fik gennem tiden. Vi mødes inde i Vartov Grønnegård, hvor den højmiddelalderlige befæstning drejer rundt om Løngangsstræde, og hvor man i 1949 fandt resterne af et af de to kendte havnetårne. Det andet, Vandmølletårnet, lå ud for Vandkunsten længere oppe. Vi går op ad Vester Voldgade til Vestergade, hvor Vesterport lå i begyndelsen. Herfra til Jarmers tårn og langs Nørre Voldgade frem til Hanetårnet. Et smut ind i H.C. Ørsteds-parken, hvor vi ser resterne af 1600-tals befæstningen, og frem til Nørreport ved Nørregade. Vi bevæger os via Fiolstræde og slutter af på Kongens Nytorv foran Magasin. Turen tager 1½-2 timer. Husk gode travesko. Mødested: Vartov Grønnegård. Indgang fra Farvergade ved Vester Voldgade Slutsted: Kongens Nytorv Stop 1. Stop 3. Stop 3. Stop 4. Stop 5. Stop 6. Stop 7. Stop 8. Farvergade: Vartovs Grønnegård Rådhuspladsen ved Vestergade Jarmers Plads H.C. Ørstedsparken og Hanetårnet Nørre Torv ved Nørregade og den gamle Nørreport Hauser Plads Vognmagergade ved Lønporten Kgs. Nytorv Den højmiddelalderlige befæstning er lagt oven på et moderne matrikelkort. Halvkredsvolden fra 1100-tallet ses i byens vestre ende. (Kilde: Hanne Fabricius 1998) Hanetårnet 1873 Østervold

10 Litteraturliste & links Barfod, J. H Christian IV's Nyboder. Maritim Kontakt nr. 5. Barfod, J. H Flådens fødsel. København. Marinhistorisk Selskabs skrift nr. 22. København. Christensen, J. Tue En skitse til stubmøllens udvikling i middelalderen. Anno Domini årgang Århus. Dahl, B. Westerbeek Hoffmanns og Byssers opmåling af København. Historiske Meddelelser om København Danmarks Kirker. København, bd. 6. Forsvundne kirker i København. København Danmarks Kirker. København, bd. 6. Projekterede kirker København Dansk Søfartshistorie indtil 1588 bind 1. Fra stammebåd til skib. J. Bill, B. Poulsen, F. Rieck og O. Ventegodt. København Deggim, C Hafenleben in Mittelalter und früher Neuzeit. Seehandel und Arbeitsregelungen in Hamburg und Kopenhagen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums. Band 62. Bremerhaven und Hamburg. Ejlersen, T Københavns Møller. Historiske Meddelelser i København København. Engqvist, H. H Borgelige bygningstyper. I: København fra Bispetid til Borgertid. Byplanmæssig udvikling til København Engqvist, H. H Borgehuse i København. København Før og Nu bind 1. København Engqvist, H. H Fire små huse i Helsingørgade. Tilegnet Mogens Koch. Redigeret af Axel Thygesen. Festskrift udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års fødselsdag 2. marts Engqvist, H. H Københavnske borgerhuse Historiske Meddelelser om København København Engqvist, H. H Møntmestergården i Borgergade. Bygnings Arkæologiske Studier København Fabricius, H Development of Town and Harbour in medieval Copenhagen. I: Maritime Topography and the Medieval Town. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 3, Copenhagen Fabricius, H Københavns topografiske udvikling indtil Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie København. Fabricius, H Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København. Inden for middelaldervolden. København. Fabricius, H Webartikler: 5 små artikler om industri i renæssancen i forbindelse med Renæssanceåret Se: Fabricius, H Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København Slotsholmen, Bremerholm og Ny-københavn. København. Fabricius, H Vandmøller som industrianlæg før industrialiseringen - Renæssancens manufakturindustri ved Vandkunsten. Artikel i Historie og Samfundsfag nr. 2, Se: Fischer, C Tidlige Danske vandmøller. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 50. Friis-Hansen, J Vikingetidens vandmølle ved Mølleåen. Lyngby-Bogen Grinder-Hansen, P Christian IV's "runde" kirke, S. Anna Rotunda. Bygnings Arkæologiske Studier København Guide til Københavns befæstning. 900 års befæstningshistorie. Red. P. Thorning Christensen. København Hertz, J Absalons borg ved Havn. I: Absalon fædrelandets fader. Red. Frank Birkebæk, Tom Christensen, Inge Skovgaard-Petersen. Roskilde Historien om syv huse. En bygningsundersøgelse i Ny-København. København Historiske Huse i det gamle København. Nationalmuseet Hvidt, K., S. Ellehøj & O. Norn (ed) Christiansborg Slot. København. Langberg, H Bülches gård, som mønten nu er. Københavns Mønt Historiske Meddelelser om København Lemée, C The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn. An archaeological and architectural study of large cargo vessels in Danish waters, Ships and Boats of the North 6. Roskilde, Liebgott, N.K Dansk middelalderarkæologi. København. Nielsen, A. J Københavns Møller og Volde. København. Olafsson: Islænderen Jon Olafssons oplevelser som bøsseskytte under Christian IV. I: Memoirer og Breve Reynolds, T.S Stronger Than a Hundred Men. A History of the Vertical Water Wheel. Baltimore & London. Rosenkjær, H. Nielsen 1906A. Fra det underjordiske København. Geologiske og historiske Undersøgelser. København Selskabet for Københavns Historie. Schiøler, Th Roman and Islamic Water-lifting Wheels. Odense. Tønsberg, J Drivkraft og bygninger på Mølleåens møller og fabrikker. Lyngby-Bogen

Fra biskop Absalon til Christian den 4.s København (forelæsningsrække) Ved arkæolog Hanne Fabricius

Fra biskop Absalon til Christian den 4.s København (forelæsningsrække) Ved arkæolog Hanne Fabricius Fra biskop Absalon til Christian den 4.s København (forelæsningsrække) Ved arkæolog Hanne Fabricius Ifølge Danmarks krønikeskriver Saxo fik biskop Absalon omkring 1160 København af sin fostbroder Valdemar

Læs mere

Gader og mennesker i København - 5 historiske byvandringer - Ved arkæolog Hanne Fabricius Byvandringerne varer ca. 1½ time i alt uden pause.

Gader og mennesker i København - 5 historiske byvandringer - Ved arkæolog Hanne Fabricius Byvandringerne varer ca. 1½ time i alt uden pause. Gader og mennesker i København - 5 historiske byvandringer - Ved arkæolog Hanne Fabricius Byvandringerne varer ca. 1½ time i alt uden pause. Der tages dog forbehold for ændringer i programmet, hvis vi

Læs mere

1167 København grundlægges.

1167 København grundlægges. BILAG 1 - TIDSLINJE BRYGHUSGRUNDEN - BY- OG BYGNINGSMÆSSIG UDVIKLING 4. april 2006 Dette bilag indeholder en tidslinje med de vigtigste begivenheder for Bryghusgrunden og dens nærmeste omgivelser. Begivenheder

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1787

Københavnske gader og sogne i 1787 Københavnske gader og sogne i 1787 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Sankt Nikolai (86) Amagerstræde... Vor

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Hanne Fabricius. Gader og Mennesker. i middelalderens & renæssancens København. Inden for middelaldervolden

Hanne Fabricius. Gader og Mennesker. i middelalderens & renæssancens København. Inden for middelaldervolden Hanne Fabricius Gader og Mennesker i middelalderens & renæssancens København Inden for middelaldervolden TYRA Gader og Mennesker i middelalderens & renæssancens København Inden for middelaldervolden Forlaget

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 Wildersgade 7 Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KBM 2148 København set fra Amager ca. 1587, inden

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 1.6 ROSENBORG SLOT OG KONGENS HAVE Stedet Kulturmiljøet omfatter Kongens Have og Rosenborg Slot. Det afgrænses

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Garnisons (19) Amagerbro... Vor Frelser

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd Forening for Boghaandværks domicil [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd 1965 89 J ^ 1 n På side 133 i dette hæfte er gengivet et billede af et kik ned gennem gaden Klareboderne, og der er i billedteksten gjort opmærksom

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Oversigter. Københavns historie i nyt lys

Oversigter. Københavns historie i nyt lys Oversigter Københavns historie i nyt lys EN LITTERATUROVERSIGT AF KARL-ERIK FRANDSEN Københavns arkæologi. Historiske Meddelelser om København 1999. Udg. af Københavns Kommune 1999. 266 s. HANNE FABRICIUS:

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

3.220 m 2 kontordomicil på Højbro Plads

3.220 m 2 kontordomicil på Højbro Plads TIL LEJE Højbro Plads 8-10 1200 København K 3.220 m 2 kontordomicil på Højbro Plads Formidabel placering på Højbro Plads udsigt over Slotsholmens Kanal og Christiansborg Plads til ca. 120 medarbejdere

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Kort og tegninger. - en vejledning. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet. Rådhuset 1599 København V

Kort og tegninger. - en vejledning. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet. Rådhuset 1599 København V Kort og tegninger Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 23 70 Telefax 33 66 70 39 E-mail stadsarkiv@kff.kk.dk Web www.ksa.kk.dk - en vejledning

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Amaliegade København K

Amaliegade København K Smuk palæejendom med royale naboer Amaliegade 43 1256 København K Smuk palæejendon i Frederiksstaden Enestående lejemål Beliggende i roligt og royalt kvarter Mulighed for P-pladser i gård og nabogård Istandsættes

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel Welcome to 71 Nyhavn Hotel

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel Welcome to 71 Nyhavn Hotel Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel mærk, hvordan du bliver en del af stedets historie Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i de

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Kirker og ødekirker rundt om Horsens

Kirker og ødekirker rundt om Horsens Kirker og ødekirker rundt om Horsens I skal nu på jagt efter en lille del af de mange spændende kirker, der ligger rundt om Horsens. I kommer til at besøge kirker fra forskellige perioder, kirker bygget

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Højbro Plads København K

Højbro Plads København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Højbro Plads 8-10 1200 København K Unik domicil midt i Københavns centrum Enestående udsigt Pulserende

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Matr.nr. 601, Christianshavns Vold, Vor Frelsers Sogn, Københavns Amt, Fred.nr. 3130:15 KBM 4102 E-doc.nr.:

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

KBM 3928 Vester Voldgade m.fl.

KBM 3928 Vester Voldgade m.fl. KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2012 KBM 3928 Vester Voldgade m.fl. Vestervold Kvarter, Københavns Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KUAS j.nr. 2010-7.24.02/KBM-0011 Karen Green Therkelsen Københavns

Læs mere

Byvandring 5: Nyboder. Østerport Station

Byvandring 5: Nyboder. Østerport Station Østerport Station 7 6 5 2 1 4 3 4 1 Denne byvandring finder sted i Nyboder og introducerer dig til denne meget specielle bydel på en rute med i alt syv stop. For hvert stop findes en beskrivelse i dette

Læs mere

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Af Connie Jantzen Både Aarhus Domkirke og Vor Frue Kirke og -Kloster er mid delalderlige bygninger; men derudover findes der vidnesbyrd om både vikingetidens Aros

Læs mere

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger nord Landemærket Hemmingsens Gade Vognmagergade Pilestræde Niels Gothersgade Klareboderne Møntergade Købma Kronprinsensg. gergade Amagertorv Kgs. Have Pilestræde

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København.

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København. Gåtur i København Goddag og velkommen til København! Vi skal nu følges ad på en gåtur gennem det indre København. Du skal besøge nogle kendte og spændende steder i København, men et af formålene med turen

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme Tendens Tendens Energistyring Besparelse Areal Frd. holms Kanal 21 K 1220 København K 147 112 106 37.000 1.636 m2 Frd. holms Kanal 21-23 1250 København K 182 174 159 99 55.000 4.350 Frd. holms Kanal 25-27

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Volterra lang, cirkulær vandretur

Volterra lang, cirkulær vandretur Volterra lang, cirkulær vandretur Distance: 12 km Tid: Ca. 3 timer Dette er en længere vandretur fra Volterra, hvor man udforsker de etruskiske vægge og grave lige uden for de middelalderlige mure, og

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

Den designede bynatur - hvorfor, hvor og hvordan?

Den designede bynatur - hvorfor, hvor og hvordan? Hasløv & Kjærsgaard arkitekter i kystzonen i brydningen mellem by og natur Designe med naturen i praksis Designe med bæredygtighed naturmæssigt, økonomisk og socialt som grundlag Designe med det uforudsigelige

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER HISTORIEN Op igennem attenhundredetallet gennemgik området endnu en række ændringer, idet Marineministeriet begyndte at sælge ud

Læs mere

Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K.

Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K. Et kontor over byen Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K. Et kontor over byen Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 53 1 Sammenfatning nr. er et bebygget

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historik Samfund for Sydøstjylland

Nyhedsbrev fra Historik Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev fra Historik Samfund for Sydøstjylland Oktober 2013 Torsdag 3. oktober. Reception for Lokalhistorisk Årbog 2013 Dovendanken, sølvbægeret og andre gode historier i lokalhistorisk årbog. Hvad

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne Lykke Magelund, Tetraplan Tre temaer seks cases Stedfæstede TU data til beskrivelse af rejsestrømme Efterspørgsel øst/vest (DSB) Efterspørgsel i Midtjylland

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage juli 2009 oktober 2009. Torsdag 2/07 2009 Klubhuset - Amager Strandpark - Hedegårdsvej

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen atmosfære og elegance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen luksus og lækker ekstravagance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Byens gulv Byrummets udvikling og layout igennem vikingetid og middelalder, især i Ribe

Byens gulv Byrummets udvikling og layout igennem vikingetid og middelalder, især i Ribe Byens gulv Byrummets udvikling og layout igennem vikingetid og middelalder, især i Ribe Morten Søvsø, museumsinspektør Sydvestjyske Museer Fænomenet BY kom til Norden omkring år 700 med Ribes grundlæggelse

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere