Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius"

Transkript

1 Det maritime København i middelalderen og renæssancen Ved arkæolog Hanne Fabricius En blanding af forelæsninger og byvandringer. Foredragsrækken fortæller om borgen og bebyggelsen på Slotsholmen, skibsværftet på Bremerholm, Christian den 4.s Ny-København nord for Kongens Nytorv, befæstningen og byens ældste industriområde. Alle områder med forbindelse til enten byens maritime liv eller til byens vandforsyning. Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630 erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. Vi hører om Absalons Borg og Københavns Slot, som i princippet var skabt over samme skabelon. Om kongens orlogsværft på Bremerholm fra omkring 1500, og om Christian 4.s imponerende og skjulte Tøjhushavn på Slotsholmen. Foredragsrækken afsluttes med to vandreture omkring de middelalderlige befæstninger, for at give et billede af, hvor lille byen oprindelig var. Oversigt over foredragsrækken Tidspunkter og lokaler: Se Folkeuniversitetets hjemmeside, deres brev til Jer eller 1. Foredrag: Slotsholmen & Bremerholm 2. Foredrag: Christian 4.s Ny København (Sankt Annæ By) 3. Foredrag: Vandforsyning, møller og Københavns industris vugge 4. Byvandring: Fra 1100-tallets halvkredsvold til Bremerholms gamle ankersmedje 5. Byvandring: Omkring Københavns middelalderlige befæstning Bilag og kort i farver kan downloades på 1

2 1. Foredrag: Slotsholmen og Bremerholm Slotsholmen gennem tiden I 1167 opførte biskop Absalon den første borg på Slotsholmen, der i dag ligger som ruin under Christiansborg. Vi går ned i ruinerne og hører om borgens historie gennem tiden. Herefter spadserer vi rundt om resterne af Kong Christian den 4.s krigshavn/arsenal, der i dag er opfyldt som Det Kongelige Biblioteks have. Her fortælles om Tøjhusene og de andre historiske bygninger. Flere er stadig bevaret i den gamle havn, dvs. Tøjhuset, Bryghuset (en tidligere bastion), Galejhuset (underetagen i biblioteksbygningen), Kunstkammeret (del af Rigsarkivet) og Proviantgården (Rigsarkivet). Rekonstruktioner af Absalons Borg omkring 1200 & Københavns Slot omkring Tegninger af Lykke Ingeborg Mitchell fra bogen: Hanne Fabricius 2007: Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København - Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København. Slotsholmen i 1690 erne Københavns Slot lige før nedrivningen i

3 Skibsværftet på Bremerholm Bremerholm. Geddes kort fra Man ser den lange Reberbane, der ender i Sejlhuset ved siden af Charlottenborg. Holmens Kanal er en kanal, der løb på indersiden af Gjethuset. Nyhavns kanal ses yderst til højre. Bremerholm. Kort, der viser skibsværftet lige før det blev sløjfet i Bremerholm på van Wijcks stik 1611 Bremerholm på Allards prospekt i 1620 erne Udsnit af van Wijcks prospekt 1611 (1619- udgaven): området omkring det nuv. Kongens Nytorv med Østerport og bygningerne på Orlogsværftet Bremerholm med Sejlhuset og den lange reberbane. Begge bygninger eksisterer stadig dog meget ombyggede. Bremerholms ankersmedje fra 1563 i dag ombygget til Holmens Kirke Rester af den lange, gule reberbane bag Charlottenborg fra Foto: Hanne Fabricius 3

4 Christian 4. s Tøjhushavn Udsnit af van Wijcks stik 1611 og Resens kort Hafnia Med Christian 4. s Tøjhushavn. Ikke alt passer med virkeligheden. Bl.a. har der aldrig været en bro fra Tøjhushavnen til Christianshavn. Den øverste del af Galejhuset forsvandt, da man opførte Det kongelige Bibliotek ovenpå. Men den underste del af bygningen er i dag bygget ind i biblioteksbygningen og huser bl.a. Dansk Jødisk Museum TV: Farvelagt tegning af Tøjhushavnen i 1749 med havnebassinet midt i. I midten: det efterhånden udtørrede havnebassin i midten af 1800-årene. TH: Bibliotekshaven i Foto: Hanne Fabricius 4

5 2. Foredrag: Christian 4.s Ny København (Sankt Annæ By) I 1516 hører vi første gang om Sankt Annæ Kapel, der formentlig lå et sted i det område, hvor Kunstindustrimuseet ligge i dag. Man mener, at det blev ødelagt under belejringen i 1523, for da blev det flyttet inden for Nørreport og slået sammen med Sankt Gertruds Hospital og Kapel. Sankt Annæ Kapel gav senere navn til en hel bydel i 1600-årene. I 1500-årene opstod en spredt bebyggelse i området uden for Østervold, men først under Christian 4. blev der sat skik på bebyggelsen. I 1620 erne flyttede han toldboden ud til omkring dens nuværende plads. Herved blev inderhavnen mere end fordoblet. Lige nord for blev Sankt Annæ Skanse opført, som i 1660 erne udviklede sig til Kastellet. Vi hører om den nye bydel i 1600-årene med rundkirken Sankt Annæ Rotunda, der aldrig blev færdig, om Rosenborg, pragtslottet Sophie Amalienborg med den katastrofale brand i Operahuset og om de store og små gårde og boder. Kobberstik fra Resens Atlas Danicus fra 1677, der viser København i 1596 set fra nordøst med Amager og Øresund til venstre. Forrest ses området uden for den middelalderlige Østervold langs med den nuværende Gothersgade. Der ligger et orlogsskib ud for Bremerholm, og i den nye forstad ses de gamle landeveje, der førte ud af byen. Stendæmningen er Sankt Annæ Bro. Kortet kan selvfølgelig ikke betragtes som en korrekt gengivelse af København i Ny-København i sidste halvdel af 1600 med de projekterede gader, Nyboder, bommen ved Toldboden, Rosenborg & Kastellet. Borgergade 70-76: Engquist tegning af hvordan husene så ud i midten af 1600-tallet og inden nedrivningen i De lave, enetages rækkehuse = boder var en typisk hustype for den tid. Arkitekten H.H. Engquists tegning af hvordan husene i Helsingørsgade så ud fra midten af 1600-tallet og frem til de blev revet ned i 1950 erne. 5

6 Indtil 1853 lå Den collinske Gård mellem Bredgade 4 og Store Strandstræde. Den var et typisk eksempel på den lave 1600-tals bebyggelse i to etager. Den toetagers bindingsværksbygning er bagsiden af Den collinske Gård i Store Strandstræde med Kanneworffs Hus foran set mod Kongens Nytorv. Kopi efter maleri af Nordahl Grove fra Den eneste Nyboderlænge, der dateres til Christian 4.s tid, ligger i Sankt Paulsgade og huser i dag museet Nyboders Mindestuer. Bygningen er et typisk eksempel på det tidlige 1600-tals bodebyggeri. Sankt Annæ Rotunda fra et 1600-tals kort Placeringen af Sankt Annæ Rotunda mellem Rigensgade og Øster Voldgade Sophie Amalienborg malet af Johan Jacob Bruun ( ) i 1740 omtrent 50 år efter, at slottet var brændt. Da Bruun ikke var født, da slottet brændte i 1689, må han have haft et ældre forlæg. På hjørnet af Bredgade og Fredericiagade opførte man i et operahus, i dag Østre Landsret. I Operahuset er der genbrugt byggematerialer fra bl.a. Sophie Amalienborg og andre steder i byen. Man ser det hvælvede Nævningerum i kælderen med en smuk middelaldersøjle i midten af rummet. Søjlen er sat sammen af et romansk trapezkapitæl fra omkring 1200 og et noget yngre skaft. Det er uvist, hvorfra disse dele stammer. Er de sammensat før eller i forbindelse med opførelsen af Operahuset? Og stod de inden da på Sophie Amalienborg? 6

7 3. Foredrag: Vandforsyning, møller og Københavns industris vugge Vi starter med en historisk gennemgang af vand- og vindmøller gennem tiden fra romernes fantastiske anlæg til renæssancen. Herefter gennemgås den københavnske vandforsyning, eller mangel på samme, da det eneste ferskvand i København var brøndvandet. Derfor blev der allerede i middelalderen gravet render fra de mere vandrige områder uden for København og ind til voldgraven. Vi slutter med den tekstilindustri, som opstod omkring Vandkunsten fra midten af 1500-årene Skematisk illustration af en vandmølle med et vertikalt underfaldshjul. Tegning: Hanne Fabricius 2006 del). Skematisk illustration af en vandmølle med et vertikalt overfaldshjul. Tegning: Hanne Fabricius 2006 del.. Skitse af en mølle med vandret roterende vandhjul = horisontalmølle (Efter Erhardt 1980:tavle III,4 / Chr. Fischer 2004:10) Udsnittet af van Wijcks prospekt 1611 (1619- udgaven): Østerport med kammen over voldgraven og en vandmølle på porten. Rekonstruktion af hvordan man mener, at den romerske melfabrik i Barbegal i Sydfrankrig så ud i 300-tallet. Anlægget er tolket som 16 vandmøller med overfaldshjul opført i 2 rækker med en bred trappe i midten. Reynolds 1983, 40. 7

8 4. Byvandring: Fra 1100-tallets halvkredsvold til Bremerholms gamle ankersmedje Fra vandmøllen på Vandkunsten går vi rundt om 1100-tallets halvkredsvold til Nytorv. Herfra går vi ad det gamle Vandmøllestræde ned til havnen og langs med denne, indtil vi slutter ved Holmens Kirke, der oprindelig er Bremerholms gamle ankersmedje. Turen tager ca. 1½ time Mødested: Vandkunsten ved springvandet. Slutsted: Holmens Kirke Stop 1. Vandkunsten Stop 2. Mikkel Bryggers Gade Stop 3. Gammeltorv ved Vestergade Stop 4. Nytorv ved skafottet Stop 5. Nybrogade 4 Stop 6. Højbro Plads Stop 7. Holmens Kirke Halvkredsvolden fra 1100-årene markeret på Ramsings konstruerede kort 1689 og Berggreens kort fra Bemærk det ændrede gadeforløb, der opstod efter branden i Gammel Strand Højbro Højbrostræde Store Færgestræde Udsnit af van Wijcks stik 1611 (udgave 1619): Gammel Strand og Højbro-området. Resen

9 5. Byvandring: Omkring Københavns middelalderlige befæstning For at forstå omfanget af den middelalderlige by indtil 1647, går vi rundt om befæstningen med de om- og tilbygninger, den fik gennem tiden. Vi mødes inde i Vartov Grønnegård, hvor den højmiddelalderlige befæstning drejer rundt om Løngangsstræde, og hvor man i 1949 fandt resterne af et af de to kendte havnetårne. Det andet, Vandmølletårnet, lå ud for Vandkunsten længere oppe. Vi går op ad Vester Voldgade til Vestergade, hvor Vesterport lå i begyndelsen. Herfra til Jarmers tårn og langs Nørre Voldgade frem til Hanetårnet. Et smut ind i H.C. Ørsteds-parken, hvor vi ser resterne af 1600-tals befæstningen, og frem til Nørreport ved Nørregade. Vi bevæger os via Fiolstræde og slutter af på Kongens Nytorv foran Magasin. Turen tager 1½-2 timer. Husk gode travesko. Mødested: Vartov Grønnegård. Indgang fra Farvergade ved Vester Voldgade Slutsted: Kongens Nytorv Stop 1. Stop 3. Stop 3. Stop 4. Stop 5. Stop 6. Stop 7. Stop 8. Farvergade: Vartovs Grønnegård Rådhuspladsen ved Vestergade Jarmers Plads H.C. Ørstedsparken og Hanetårnet Nørre Torv ved Nørregade og den gamle Nørreport Hauser Plads Vognmagergade ved Lønporten Kgs. Nytorv Den højmiddelalderlige befæstning er lagt oven på et moderne matrikelkort. Halvkredsvolden fra 1100-tallet ses i byens vestre ende. (Kilde: Hanne Fabricius 1998) Hanetårnet 1873 Østervold

10 Litteraturliste & links Barfod, J. H Christian IV's Nyboder. Maritim Kontakt nr. 5. Barfod, J. H Flådens fødsel. København. Marinhistorisk Selskabs skrift nr. 22. København. Christensen, J. Tue En skitse til stubmøllens udvikling i middelalderen. Anno Domini årgang Århus. Dahl, B. Westerbeek Hoffmanns og Byssers opmåling af København. Historiske Meddelelser om København Danmarks Kirker. København, bd. 6. Forsvundne kirker i København. København Danmarks Kirker. København, bd. 6. Projekterede kirker København Dansk Søfartshistorie indtil 1588 bind 1. Fra stammebåd til skib. J. Bill, B. Poulsen, F. Rieck og O. Ventegodt. København Deggim, C Hafenleben in Mittelalter und früher Neuzeit. Seehandel und Arbeitsregelungen in Hamburg und Kopenhagen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums. Band 62. Bremerhaven und Hamburg. Ejlersen, T Københavns Møller. Historiske Meddelelser i København København. Engqvist, H. H Borgelige bygningstyper. I: København fra Bispetid til Borgertid. Byplanmæssig udvikling til København Engqvist, H. H Borgehuse i København. København Før og Nu bind 1. København Engqvist, H. H Fire små huse i Helsingørgade. Tilegnet Mogens Koch. Redigeret af Axel Thygesen. Festskrift udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års fødselsdag 2. marts Engqvist, H. H Københavnske borgerhuse Historiske Meddelelser om København København Engqvist, H. H Møntmestergården i Borgergade. Bygnings Arkæologiske Studier København Fabricius, H Development of Town and Harbour in medieval Copenhagen. I: Maritime Topography and the Medieval Town. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 3, Copenhagen Fabricius, H Københavns topografiske udvikling indtil Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie København. Fabricius, H Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København. Inden for middelaldervolden. København. Fabricius, H Webartikler: 5 små artikler om industri i renæssancen i forbindelse med Renæssanceåret Se: Fabricius, H Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København Slotsholmen, Bremerholm og Ny-københavn. København. Fabricius, H Vandmøller som industrianlæg før industrialiseringen - Renæssancens manufakturindustri ved Vandkunsten. Artikel i Historie og Samfundsfag nr. 2, Se: Fischer, C Tidlige Danske vandmøller. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 50. Friis-Hansen, J Vikingetidens vandmølle ved Mølleåen. Lyngby-Bogen Grinder-Hansen, P Christian IV's "runde" kirke, S. Anna Rotunda. Bygnings Arkæologiske Studier København Guide til Københavns befæstning. 900 års befæstningshistorie. Red. P. Thorning Christensen. København Hertz, J Absalons borg ved Havn. I: Absalon fædrelandets fader. Red. Frank Birkebæk, Tom Christensen, Inge Skovgaard-Petersen. Roskilde Historien om syv huse. En bygningsundersøgelse i Ny-København. København Historiske Huse i det gamle København. Nationalmuseet Hvidt, K., S. Ellehøj & O. Norn (ed) Christiansborg Slot. København. Langberg, H Bülches gård, som mønten nu er. Københavns Mønt Historiske Meddelelser om København Lemée, C The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn. An archaeological and architectural study of large cargo vessels in Danish waters, Ships and Boats of the North 6. Roskilde, Liebgott, N.K Dansk middelalderarkæologi. København. Nielsen, A. J Københavns Møller og Volde. København. Olafsson: Islænderen Jon Olafssons oplevelser som bøsseskytte under Christian IV. I: Memoirer og Breve Reynolds, T.S Stronger Than a Hundred Men. A History of the Vertical Water Wheel. Baltimore & London. Rosenkjær, H. Nielsen 1906A. Fra det underjordiske København. Geologiske og historiske Undersøgelser. København Selskabet for Københavns Historie. Schiøler, Th Roman and Islamic Water-lifting Wheels. Odense. Tønsberg, J Drivkraft og bygninger på Mølleåens møller og fabrikker. Lyngby-Bogen

Københavnske gader og sogne i 1787

Københavnske gader og sogne i 1787 Københavnske gader og sogne i 1787 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Sankt Nikolai (86) Amagerstræde... Vor

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Garnisons (19) Amagerbro... Vor Frelser

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København.

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København. Gåtur i København Goddag og velkommen til København! Vi skal nu følges ad på en gåtur gennem det indre København. Du skal besøge nogle kendte og spændende steder i København, men et af formålene med turen

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Byvandring 5: Nyboder. Østerport Station

Byvandring 5: Nyboder. Østerport Station Østerport Station 7 6 5 2 1 4 3 4 1 Denne byvandring finder sted i Nyboder og introducerer dig til denne meget specielle bydel på en rute med i alt syv stop. For hvert stop findes en beskrivelse i dette

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen atmosfære og elegance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen luksus og lækker ekstravagance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme Tendens Tendens Energistyring Besparelse Areal Frd. holms Kanal 21 K 1220 København K 147 112 106 37.000 1.636 m2 Frd. holms Kanal 21-23 1250 København K 182 174 159 99 55.000 4.350 Frd. holms Kanal 25-27

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

KBM 3928 Vester Voldgade m.fl.

KBM 3928 Vester Voldgade m.fl. KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2012 KBM 3928 Vester Voldgade m.fl. Vestervold Kvarter, Københavns Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KUAS j.nr. 2010-7.24.02/KBM-0011 Karen Green Therkelsen Københavns

Læs mere

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne Lykke Magelund, Tetraplan Tre temaer seks cases Stedfæstede TU data til beskrivelse af rejsestrømme Efterspørgsel øst/vest (DSB) Efterspørgsel i Midtjylland

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

Udsigten. Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København. udsigten-boliger.dk. Management

Udsigten. Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København. udsigten-boliger.dk. Management Udsigten Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København udsigten-boliger.dk Management 2 UDSIGEN-BOLIGER.DK Moderne kvalitetsboliger...i ny bydel på Margretheholm S Lejebetingelser Boliger

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Et betagende hotel An enchanting hotel

Et betagende hotel An enchanting hotel Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelses have, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er tegnet af Kim Utzon og opført i et samarbejde mellem

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Velkommen til Imperial Hotel tradition. Welcome to Imperial Hotel where tradition

Velkommen til Imperial Hotel tradition. Welcome to Imperial Hotel where tradition Lobby Velkommen til Imperial Hotel tradition og fornyelse i skøn forening At Imperial Hotel er andet og mere end et smagfuldt og moderne firestjernet hotel i centrum af København det er der ingen tvivl

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Superior værelse / Superior room

Superior værelse / Superior room Superior værelse / Superior room Suite Junior suite Velkommen til Tivoli Hotel moderne & spektakulært hotel med luksuriøse faciliteter Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelseshave,

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Superior værelse / Superior room

Superior værelse / Superior room Superior værelse / Superior room Suite Junior suite Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelseshave, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Salgsprospekt Badstuestræde 7, 1209 København K.

Salgsprospekt Badstuestræde 7, 1209 København K. Salgsprospekt Badstuestræde 7, 1209 København K. Høj værdisikkerhed med central beliggenhed Samlet areal på 580 m 2 fordelt på 2 erhverv, 3 boliger Ledig bolig 122 m 2 på 2. sal. Beregnet startafkast 4,40%

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Lobby. Executive værelse - Executive room

Lobby. Executive værelse - Executive room Lobby Executive værelse - Executive room Facade Velkommen til Grand Hotel en ægte klassiker Det klassiske Grand Hotel lever op til sit navn, når det gælder charme og stil. Bygningen er opført i 1890 og

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN Boliger med udsigt til by, himmel og hav Lejlighederne varierer i størrelse fra de mindste på 77 m 2 til de største på 150 m 2. Boligerne sikrer med deres

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Nekrologer HARALD LANGBERG. 3. august 1919 21. oktober 2003

Nekrologer HARALD LANGBERG. 3. august 1919 21. oktober 2003 Nekrologer HARALD LANGBERG 3. august 1919 21. oktober 2003 Harald Langberg var en af sin generations ledende bygningshistorikere, og hans hovedværk var de to bind om»danmarks Bygningskultur«. Langberg

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Gammel Strand 50 København K Sagsnummer: 11489000 Erhverv Poul Erik Bech Nørre Voldgade 19-1358 København K - Tlf: 33301000-114@edc.dk 1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Kontor Fakta Beliggenhed

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Løngangen LØNGANGSTRÆDE N O 21 TOTAL RENOVERET EJERLEJLIGHEDER PÅ DEN GAMLE KONGELIGE LØNGANG

Løngangen LØNGANGSTRÆDE N O 21 TOTAL RENOVERET EJERLEJLIGHEDER PÅ DEN GAMLE KONGELIGE LØNGANG Løngangen LØGAGSTRÆDE O 21 TOTAL REOVERET EJERLEJLIGHEDER PÅ DE GAMLE KOGELIGE LØGAG V E L Velkommen til Løngangen og 26 totalrenoverede boliger. Fornem herskabsejendommen med orginale detaljer og nye

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere