F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E"

Transkript

1 F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E arkæologisk svindel, selvbedrag og sandhed Abstract The object of this essay is to explain the significance of archaeological frauds in the conception of prehistory. The motives and consequences of the frauds concerned are illustrated by a series of case stories. These case stories span from quite harmless profane frauds, over unscrupulous ideological falsification of history, to the borderland between forgery and self-deception. It turns out that only few archaeological frauds have been produced in order to make money or similar purposes, while the main part are side products of nationalistic and patriotic conceptions. This implies that archaeology in a societal context is a powerful science even though this hardly ever shows on the size of the economic appropriations to the discipline. And sometimes the immediate popular good will can also be hard to find. Ole Thirup Kastholm Hansen Tema II, magisterkonferensen, sommereksamen 2002 Institut for Arkæologi og Etnologi Københavns Universitet 1

2 There would seem to be no limit to human inventiveness when it is a matter of producing evidence for descent from famous men or nations. (Hansen 1993:83) Indledning Forfalskninger, bedrageri og svindel indenfor arkæologi er kommet til udtryk på utallige måder. Fra ubehjælpsomme, barnlige indridsninger med mammutter i USA, til gennemtænkte, selvforherligende idékomplekser i Nazi-Tyskland. Hvilken rolle spiller disse forfalskninger for arkæologien som videnskab og, ikke mindst, for den almene opfattelse af forhistorien? Dette er opgavens emne. Der findes flere gode grunde til at beskæftige sig med dette emne. Først og fremmest fordi størstedelen af arkæologiske forfalskninger er ideologisk motiverede. De er i højere eller mindre grad skabt til at underbygge blandt andet politiske og patriotiske idéer. Således er arkæologien og dens falsknerier en reel magtfaktor i samfundsmæssig sammenhæng. Mange forfalskninger afsløres med tiden og forsvinder som fakta fra den virkelige verden, men spøger trods alt videre i lægmands historiebevidsthed eller som fundament i pseudoarkæologiske teorier. Ofte har den etablerede arkæologi et formidlingsproblem, forstået på den måde at den måske nok kan afsløre forfalskninger og tilbagevise fantastiske teorier, men ikke altid udfylde det efterfølgende tomrum med en tilfredsstillende og sammenhængende arkæologisk viden. Bortset fra de problemer forfalskninger skaber for arkæologien, så udgør de et studium hvori politik og forskningshistorie spiller betydningsfulde roller. Sluttelig rummer dette studium underholdende og humoristiske anekdoter og historier, som ikke skal fornægtes. Selv om der nogle gange er tale om en balance hvor det humoristiske aspekt overskygges af det tragiske hvor forskere bruger årtier af deres liv, nogle gange hele livsværk, på at bevise en given genstands lødighed. En genstand der pludselig afsløres som forfalskning, fup og svindel. 2

3 Opgaven er afgrænset til forhistorisk arkæologi i den vestlige verden. Der er lagt vægt på en række case stories som belyser forskellige afarter af arkæologiske forfalskninger. Fra den gemene forfalskning for egen vindings skyld, over kompliceret nationalistisk forhistorieforfalskning, til grænselandet mellem forfalskning og selvbedrag. Hvad er arkæologiske forfalskninger? I studiet af arkæologiske forfalskninger er der særligt to forhold, der indledningsvis skal redegøres for. Det ene er hvorledes man egentlig definerer en arkæologisk forfalskning. Det andet er motivets betydning i forhold til de efterfølgende konsekvensers betydning. Definition Termen arkæologisk forfalskning er her anvendt meget bredt. Med arkæologisk forstås genstande, af enhver art, der har betydning for udforskningen af menneskets forhistorie. Således er Piltdown-mennesket en arkæologisk forfalskning, men også en anatomisk forfalskning; og Kensington-stenen er, ud over at være en arkæologisk, også en lingvistisk forfalskning. Ofte er der tale om enkeltstående genstande der bevidst er fremstillet til at foregive at være en arkæologisk genstand, men ikke er det. Dog er for eksempel museumskopismykker ikke forfalskninger, lige så vel som kunstværker og byggerier inspireret af forhistoriske kunstarter og håndværkstraditioner heller ikke er det. Ingen af delene foregiver at være ægte forhistorie. Forfalskningen kan også bestå i bevidst placering af ægte arkæologiske genstande i forkert kontekst. Der kan naturligvis også være tale om serier af sammenhørende forfalskninger, eller hele idékomplekser underbygget af forfalskninger. Den arkæologiske forfalskning er først og fremmest et stykke misinformation oftest bevidst fremstillet, men sommetider også ubevidst. 3

4 Motiv og konsekvens Ikke alle arkæologiske forfalskninger er fremstillet som bevidst svindel. Forfalskningen kan være fremstillet til privat underholdning uden at det var meningen at andre mennesker skulle stifte bekendtskab med den. Men mange er skabt med skumle hensigter: som practical joke; eller som forfalsket bevismateriale i videnskabers og ideologiers navne. I mange tilfælde betyder motivet derfor langt mindre end de efterfølgende konsekvenser. To jordnære eksempler på arkæologisk forfalskning Eksempler som de følgende, drevet af helt selviske motiver, er sjældenheder indenfor arkæologien. Til gengæld er de temmelig uskadelige og har højst fået franarret folk en smule håndører eller påført dem lidt personlig ydmygelse. Den forstenede kæmpe fra Cardiff Denne affære er et svendestykke i ægte humbug. Der lades ingen tvivl tilbage om gerningsmanden og hans motiv. Den 16. oktober 1869 på en gård nær byen Cardiff i staten New York fandt nogle brøndgravere under arbejdet en enorm mandslignende stenfigur. Over 3 meter lang og næsten 3000 kilo tung. Den lokale interesse og opbakning var enorm. Nogle mente at der var tale om en forstenet kæmpe, mens andre troede det var en urgammel statue. Gårdejeren William C. Newell og hans slægtning, George Hull, opstillede et telt over fundet og solgte entrébilletter, brochurer og læskedrikke til det voksende publikum (fig. 1). De fleste videnskabsfolk opfattede kæmpen som et rent svindelnummer. Palæontologen James Hall fra New York State Museum udtalte dog at kæmpen var et af de mest bemærkelsesværdige fund i landet. Så fuldstændig enighed herskede ikke. Tre måneder efter fundet indrømmede George Hull at han havde fået fremstillet kæmpefiguren i gips og havde gravet den ned i nattens mulm og mørke. Ikke desto mindre var fundet fortsat et stort tilløbsstykke. Flere år efter 4

5 afsløringen, i 1872, mente en religionshistoriker at figuren forestillede en fønikisk guddom forsynet med en inskription kun han kunne tyde... (Wahlgren 1958:156; Williams 1991:87ff). I 1877 forsøgte Hull og hans kumpaner sig igen med en kunstig, forstenet kæmpe gravet ned i Colorado kaldet The Solid Muldoon. Dette svindelnummer fik dog ligeledes kort levetid (Feder 2002:56). Davenport-konspirationen Denne affære er ligeledes motiveret af profan, menneskelig tankegang. Denne gang er det ikke et spørgsmål om at tjene penge, men i stedet om personligt fjendskab og misundelse. I 1874 udgravede en schweizisk emigrant, præsten Jacob Gass, en række gravhøje i Iowa. Han fandt blandt andet et par kobberøkser med fastoxiderede tekstilrester i et velbevaret gravkammer. Han blev herefter tilbudt optagelse i den lokale, videnskabelige amatørsammenslutning The Davenport Academy of Natural Sciences. Gass fik dog visse fjender i sammenslutningen. De brød sig ikke om den gebrokkenttalende emigrant, og var misundelige på hans flotte arkæologiske fund. I 1877 fortsatte han sine udgravninger på stedet dog i hast da området skulle sælges. I løbet af meget kort tid fandt han en række skifertavler med sære tegn på. I starten var videnskaben imponeret, men snart fattede man mistanke mod tavlernes ægthed og de blev gennem minutiøse undersøgelser bevist som falsknerier. Det viste sig senere at genstandene var anbragt af Gass fjender for at gøre ham utroværdig og til grin (Williams 1991:90ff). Eoanthropus dawsoni Under denne nøgterne, videnskabelige overskrift gemmer sig et af de mest notoriske arkæologiske svindelnumre affæren om Piltdown-mennesket. En affære der både før og efter dens afsløring i 1954 har affødt tusindvis af sider litteratur. Fra som videnskabelig polemik om fundets alder og homogenitet. Fra 1954-? som 5

6 efterrationalisering og detektivarbejde: hvem var den udspekulerede misdæder, og hvad var motivet? Emnet er vældig udførligt behandlet i adskillige bøger; senest antropologen Frank Spencer: Piltdown a scientific forgery (1990) og John E. Walsh: Unraveling Piltdown: The science Fraud of the Century and Its Solution (1996). I årene udgravede advokaten og amatørgeologen Charles Dawson ( ) sammen med lederen af British Museums geologiske afdeling, Arthur Smith Woodward ( ), lokaliteten Piltdown i Sussex, Sydengland. I en grusaflejring, de mente at kunne datere til tidlig pleistocæn eller sen pliocæn, fandtes en række kraniefragmenter, en halv kæbe, et benredskab og faunarester der underbyggede grusaflejringens geologiske datering. Kraniefragmenterne viste sig at passe sammen. Og yderligere sammensat med kæben kunne man rekonstruere et særpræget kranium med fremskudt, abelignende kæbe og en udpræget hominid kraniekalot med en volumen på op imod 1500 cm²; hvad der svarer nogenlunde til nutidige mennesker. I november 1912 blev fundet offentliggjort som the missing link (jf. Spencer 1990:29-81). Mennesket fra Piltdown, Eoanthropus dawsoni, var den længe eftersøgte mennesketype der forbandt det nutidige menneske med dets oprindelse aben. Og det var kun en ekstra bonus at dette ældgamle menneske havde betrådt Englands jord. Som den engelske anatom Arthur Keith ( ) proklamerede kort efter offentliggørelsen af fundet: the most important [find] ever made in England, and of equal, if not greater importance than any other yet made, either at home or abroad. (ibid., s. 56, m. referencer) På daværende tidspunkt kunne de fleste forskere være enige så langt. Kritiske røster satte dog spørgsmålstegn ved fundets homogenitet. Kraniefragmenterne og kæben var fundet i samme lille udgravning, men hver for sig. Generelt var dokumentationen af udgravningen under al kritik, da der ikke fandtes plan- og detailtegninger der angav de udgravede genstandes præcise indbyrdes beliggenhed. Den amerikanske mammalog Gerrit Smith Miller ( ) og hans landsmand antropologen Aleš Hrdlika ( ) påstod i 1915, som de første, at Piltdown- 6

7 kæben stammede fra en abe, og dermed ikke hørte sammen med resten af kraniet (ibid. s. 94ff). I starten af 1930 erne påstod tyske anatomer, at kæben hidrørte fra en orangutang (ibid. s. 120). Og således forløb polemikken i årtier afbrudt af to verdenskrige. Der ses en klar tendens til at de forskere der forsvarer Piltdownfundets homogenitet er britiske, mens modstanderne er franskmænd, tyskere og amerikanere. Men på trods af uenighederne faldt det dog ingen ind at der kunne være tale om et svindelnummer. I 1949 forsøger man med nye naturvidenskabelige knogledateringsmetoder måling af fluor-, nitrogen-, og uranindholdet endeligt at få klarlagt fundets absolutte alder. Målingerne på Piltdown-fundet bliver disse dateringsmetoders gennembrud (Renfrew & Bahn 1996:114). Denne og efterfølgende målinger giver de opsigtsvækkende resultater at kranium og kæbe er noget nær recente. Resultatet fik den sydafrikanske antropolog Joseph S. Weiner ( ) til at indlede tilbundsgående undersøgelser med voldsomme følger. Den 30. juni 1954 blev Piltdown-svindelnummeret offentliggjort i sit fulde omfang: kæben stammede med sikkerhed fra en abe, sandsynligvis en orangutang; benredskabet var blevet fremstillet med en skarp jernkniv; alle genstandene var blevet behandlet med en jernopløsning, der skulle give dem patina og homogenitet og få dem til at passe til Piltdowns geologiske forhold; mikroskopundersøgelser viste spor efter slibemiddel på flere af fragmenterne (Spencer 1990:135ff). Senere dateringer har vist at menneskekraniet er fra 1300-tallet e.v.t. og abekæben er recent (Renfrew & Bahn 1996:114). Således lades der ingen tvivl tilbage om at dette er bevidst svindel. Men hvem stod bag? Joseph Weiners afslørende bog om affæren The Piltdown Forgery (1955) fremfører akkompagneret af citater af blandt andet Sherlock Holmes i The Sign of Four og fra William Blakes The Marriage between Heaven and Hell en række indicier mod fundets ophavsmand Charles Dawson. Weiner indrømmer dog at egentlige beviser ikke kunne tilvejebringes (Weiner 1955:203 & passim). Siden har gisningerne været mange (se fx Millar 1972; Spencer 1990, kap. 7; Feder 2002:74ff). Blandt andre har Arthur Conan Doyle været udråbt som bagmand (Winslow & Meyer 1983). Et af de nyere seriøse forslag går ud på at Dawson konspirerede med førnævnte Arthur Keith, da han ikke selv besad den fornødne anatomiske ekspertise 7

8 (Spencer 1990, kap. 8; Tobias 1992). De to mistænktes motiv kan der kun gisnes om. Men en af Charles Dawsons store ambitioner var at blive medlem af The Royal Society toppen af videnskabelig ære. Han var kandidat dertil i adskillige år og havde ganske givet også opnået denne ære på grund af Piltdown-fundet, hvis blot ikke døden var kommet det fornemme selskab i forkøbet. Arthur Keith, der var en både dygtig og stræbsom videnskabsmand, havde lidt nogle faglige nederlag og havde ikke opnået den position han så sig selv berettiget til. Men på baggrund af Piltdown-fundet fik han mulighed for at profilere sig selv, såvel som sine videnskabelige idéer, overfor kollegerne (Spencer 1990:199f). Med fare for at begå justitsmord antager vi hermed at Dawson og Keith er de skyldige og at deres motiv i det store hele var stræben efter forskningsmæssig prestige. Og i virkeligheden er det relativt uinteressant hvem de skyldige er. Piltdown-affærens reelle videnskabelige konsekvenser er mere interessante. Piltdown-mennesket kunne nok ikke været dukket op af den britiske undergrund på et bedre tidspunkt. I årene omkring århundredeskiftet var de første Homo erectusfund begyndt at dukke op: i 1891 Javamennesket og i 1908 samme år som Piltdown Heidelbergmennesket. Dette var nogle af frugterne af den videnskabelige udvikling siden midten af 1800-tallet, hvor geologiske opdagelser og evolutionsteori havde ført til erkendelsen af klodens, såvel som menneskets, høje alder. Indtil 1908 var stort set alle spor efter mennesker på de Britiske Øer fra neolitikum, eller endnu yngre. Og først med Piltdown-fundet havde man tilsyneladende ældste sikre menneskefund og dermed bevis for at England havde været befolket sideløbende med Kontinentet. Afhængig af ens egen grad af faglig selvironi, står Piltdown-affæren som enten et ydmygende mareridt eller som et lærerigt eventyr. I hvert fald blev den videnskabelige elite holdt for nar i årtier. Og havde det ikke været for de revolutionerende, naturvidenskabelige dateringsmetoder, kunne videnskaben teoretisk set stadig i dag regne Piltdown-fundet for et reelt om end fortolkningsmæssigt omdiskuteret arkæologisk fund. 8

9 Runestenen fra Kensington Sammen med Piltdown-affæren er Kensington-stenen en af de mest omtalte arkæologiske forfalskninger. Forløbet er derimod helt anderledes. Lige siden stenen blev fundet, har forskerne (og ikke mindst lægfolk) været delte i to lejre: de som mente stenen var ægte og de som mente den ikke var ægte. Og sådan er det stadig den dag i dag 1. Vi befinder os nær byen Kensington i staten Minnesota. I 1898 fandt den svenske emigrant Olof Öhman og hans søn, da de var ved at rydde et kommende stykke agerland for træer og buske, en stor, flad sten filtret ind i rødderne fra et poppeltræ. Stenen var udsmykket med sære tegn skandinaviske runer. Både amerikanske og skandinaviske forskere antog inskriptionen for at være en moderne spøg. De norske professorer Gustav Storm, Oluf Rygh og Sophus Bugge slår i april 1899 følgende fast: Den såkaldte runesten er en primitiv forfalskning, begået af en svensker med en mejsel og et ringe kendskab til runer og engelsk. (Wahlgren 1958:9, m. referencer) Efter denne bredside fik Öhman sin sten igen. Han brugte den i de følgende år som dørsten og som sådan burde den nok have endt sine dage. Men i 1907 fik Öhman besøg af den unge norsk-amerikanske forfatter Hjalmar Rued Holand der samlede materiale til en bog om de norske bosættelser i Minnesota. Han erhvervede stenen fra Öhman og det blev hans livsværk at bevise inskriptionens ægthed (ibid. s. 7ff). I de følgende år havde han ikke heldet med sig, hverken i USA eller blandt skandinaviske runologer. Holand publicerede talrige artikler om stenen. Med bogen The Kensington Stone fra 1932 vendte det hele dog for ham. Med historisk research og fantasi havde 1 På internettet kan man finde hundreder af indædte tilhængere af Kensington-stenen. Søg blot på Kensington Rune Stone eller check fx Yuri Kuchinskys hjemmeside: Kensington Rune Stone discussions på: Argumentationen er ringe, men forsvarsmekanismerne er fascinerende. 9

10 han udviklet historien bag stenens oprindelse. I aviser og læserbreve havde Holand bred støtte i 1940 erne. Og i 1948 overgav forskerne sig og stenen blev udstillet på The Smithsonian Institution i Washington (Williams 1991:197ff). Trods dette skal der ikke herske tvivl om at Kensington-stenen er et falsum (se fx Wahlgren 1958; Brøndsted et al. 1950). De norske professorers ovenstående dom står til troende i dag. Inskriptionen er på flere måder anakronistisk. Den er skrevet på en form for moderne svensk, med runer hvoraf nogle ikke anvendtes i middelalderen og andre er udstyret med et umiskendeligt svensk særtræk som trema (omlydsprikker over visse vokaler). Ikke mindst er inskriptionen udstyret med de tre latinske bogstaver AVM der refererer dels til det kristne Ave Virgo Maria, dels til det buddhistiske/hinduistiske mantra AUM. At Olof Öhman rent faktisk interesserede sig for hinduistisk religion fremgår af hans personlige papirer (Wahlgren 1958:163ff). Disse indicier, og en lang række andre, peger mod Öhman som Kensington-stenens skaber (jf. bl.a. Wahlgren 1958, kap. XV & XVI; Wallace 1971:158f; Williams 1991: ). At hans navn genfindes som kryptogrammer i inskriptionen underbygger blot dette (Wahlgren 1958:168ff). Det nordamerikanske mindreværdskompleks Inskriptionen på Kensington-stenen er blot en enkelt ud af adskillige, såkaldt præcolumbianske, runeinskriptioner fra Nordamerika. Således kendes der mindst 24, der alle er om muligt endnu mindre ægte end Kensington-stenen (Wahlgren 1986:99; Wallace 1971). Listen over genstande fra USA der beviser vikingernes tilstedeværelse i præcolumbiansk tid er meget lang våben, inskriptioner og sågar bygninger. Langt størstedelen af materialet har absolut intet med vikingetiden og Skandinavien at gøre, således som Johannes Brøndsted har konkluderet i sin artikel Problemet om Nordboer i Nordamerika før Columbus (1950). Siden da har den væsentlige begivenhed i den henseende været Helge Ingstads opdagelse af L Anse aux Meadows i Men heller ikke i lyset af dette, giver de amerikanske vikingetidsgenstande nogen mening. Enkelte fund vækker dog alligevel særlig interesse: 10

11 I 1930 erne fandt jernbanearbejderen James Edward Dodd nogle jerngenstande ved Beardmore, Minnesota. Utvivlsomt er der tale om ægte skandinaviske vikingetidsgenstande fra 900-tallet: sværd, økse og en fragmenteret rangle. Dodd påstod at have fundet sagerne i forbindelse med nogle dynamitsprængninger. Udlejeren af det hus hvori Dodd boede havde dog en helt anden forklaring: våbnene var i virkeligheden hans og havde været deponeret i husets kælder, som pant for et lån. Tilsyneladende stammede genstandene fra en norsk antikvitetssamler og var fragtet over Atlanten i 1900-tallet. Dodds plejesøn vidnede efter dennes død mod ham, og fortalte at faderen havde placeret genstandene selv (Williams 1991:210ff). Motivet kan der kun gisnes om. Det kan have drejet sig om noget så profant som findeløn og en chance for at få sit billede i avisen; eller måske havde Dodd et ønske om at nedstamme fra de vilde vikinger. I hvert fald er våbenfundet fra Beardmore endnu et i rækken af produceret bevismateriale for vikingernes tilstedeværelse forskellige steder i Nordamerika (se fx Wallace 1971; Wahlgren 1986; Hansen 1993). Et mere omdiskuteret fund af samme kategori er Vinlandskortet. Offentliggjort i 1965 af Yale University, som havde erhvervet det fra en anonym person. Kortet bar årstallet 1440 altså et halvt århundrede før Columbus opdagede Amerika i Selvsagt blev kortet øjeblikkeligt erklæret for falsk af Columbus-forskere. Kartografer mente ligeledes at det måtte være falsk, da Grønland er tegnet som en ø. At man kunne sejle rundt om Grønland blev først opdaget af Peary i Dødsstødet imod kortets ægthed var analysen af blækket, der tilsyneladende indeholdt titanium ikke anvendt i blæk før 1920 erne (Vinner 1993:77ff). I 1986 blev kortet igen analyseret. Nu med de mest moderne metoder, der blandt andet også anvendtes til Dødehavsrullerne. Protonbeskydning viste uden at destruere noget hvad kortet og blækket var lavet af. Resultatet var at titaniummængden var så ringe at blæk, såvel som pergament, sagtens kunne være fra 1400-tallet (Cahill 1987). Og at Grønland på Vinlandskortet ses som en ø kan forklares. I 1949 fandt Eigil Knuth en umiaq fra 1400-tallet på Pearylands nordkyst. Båden har sandsynligvis deltaget i hvalfangst i området. Således har inuitter på daværende tidspunkt vidst at Grønland 11

12 var en ø. Og hvis nordboerne rejste så langt nordpå, som meget tyder på, kan de have fået videregivet denne viden. Som så åbenbart gik i glemmebogen igen med tiden (Vinner 1993:80). Status er at Vinlandskortet ikke er endeligt afklaret som værende falsk eller ægte. Den amerikanske vikingemani er særpræget, idet der er tale om en myte der tog fart i 1860 erne og endte med at blive i hvert fald delvist arkæologisk bekræftet 100 år senere. Til stor fortrydelse for de mange skandinaviske emigranter i staterne Wisconsin, Iowa og Minnesota fejredes 400-året for Columbus opdagelse af Amerika med pomp og pragt i Som modstykke rejste 1. og 2. generationsskandinaverne økonomiske midler til at få et vikingeskib til Michigan-søen. Og i 1893 sejlede den første kopi af Gokstadskibet Viking over Atlanten til USA. Skibet nåede hurtigt og sikkert frem. En tilsvarende tur for kopierne af Columbus skibe, Niña, Pinta og Santa Maria, havde måttet foregå pr. slæbebåd over lange distancer (Williams 1991:194). Naturligvis en stor sejr for de skandinaviske emigranter. En sejr der blev fejret med Kensington-stenens opdagelse få år senere? To væsentlige forhold gør sig gældende når det gælder amerikanernes opfattelse af deres egen forhistorie. Dels en mangel på tillid til den akademiske verden, dels et større mindreværdskompleks i forhold til den gamle verden Europa. Mange amerikaneres faste tro på at den akademiske verden konspirerer mod dem har givet anledning til med europæiske øjne sælsomme hændelser. Eksempelvis har der været fremsat et seriøst forslag om afholdelse af folkeafstemning om Kensington-stenens ægthed; mens en bog foreslår at præsidenten og kongressen skulle vedtage en særlov, med påbud om at stenen er ægte (Wahlgren 1986:105). Med denne flertalsdemokratiske form for historieskrivning kan man naturligvis forebygge diktatorisk historieskrivning, som man har set det i visse samfund (jf. næste kapitel). Spørgsmålet er så blot hvorvidt demokratisk historieskrivning er mindre tyrannisk end statsautoriseret historieforfalskning. Mindreværdskomplekset i forhold til Europa opstod i slutningen af 1700-tallet, efter uafhængighedskrigen. I sin higen efter en national fortid og dermed berettigelsen 12

13 som civiliseret stat gjorde USA brug af arkæologiske, geologiske og faunistiske levn efter devisen: vores bjerge er lige så gamle som jeres hvis ikke ældre! Således udstillede man i starten af 1800-tallet i Philadelphia et nyudgravet amerikansk mammutskelet ved siden af et nutidigt elefantskelet fra den anden side af Atlanten, for utvetydigt at anskueliggøre hvorledes dyrene nu engang altid har været større i Amerika (jf. Williams 1991:38). I kølvandet på denne kamp opstod også en række forfalskninger. Genstande med billedlige gengivelser af mammutter skulle tilsyneladende bevise at der i Nordamerika havde eksisteret mennesker samtidig med mammutterne. På Lenapestenen (fig. 3) fra Pennsylvania ses en mammut, en indianer med bue og pil og fjer i håret, en teepee og lignende let genkendelige stereotype symboler (ibid. s. 117ff). De nordamerikanske eksempler på arkæologiske forfalskninger er særpræget anarkistiske. Ofte er de fremstillet af lægmand måske mere eller mindre belæst. Ofte i opposition til den etablerede videnskab; og ofte for at underbygge egen glorværdig oprindelse. Nøjagtig samme forfalskningsmønstre går igen indenfor arkæologiske grundlag i forbindelse med religiøse anliggender (se Williams 1991, kap. 8) og indianernes oprindelse (se ibid. kap. 2; Feder 2002:87-104). Hans Reinerth og det nazistiske mindreværdskompleks På trods af begrundede mistanker vil det være nærmest umuligt nogensinde at afgøre hvorvidt arkæologiske svindelnumre som Kensington-stenen og Piltdownmennesket fødtes som practical jokes eller som elementer i en seriøs ideologisk overbevisning. Men nazismens misbrug af den arkæologiske videnskab kan næppe klassificeres som en practical joke. Som det fremgår af følgende citat er der derimod tale om uforfalsket, bevidst misbrug i propaganda- eller opdragelses - øjemed at fordreje forhistorien til fordel for den nazistiske herrefolksidé: 13

14 Grabung auf Grabung der letzten Jahrzehnte enthüllte die altgermanischen Kulturhöhe. Buch auf Buch verkündete das neue Wissen, Vorträge machten die neugewonnenen Einsichten in allen Kreisen des Volkes bekannt. Und doch mußte der letzte Schritt zur Überzeugung aller Jünger des früheren Geschichtsbildes zur anschaulichen Verdeutlichung der alten Wirklichkeiten und zur Ausrottung letzter Zweifel ungetan bleiben, solange es nicht gelang, das wiederzuerrichten, was nun einmal die Jahrtausende nicht sichtbar überdauert hatte; was aus dem völkischen Bewußtsein seither verschwunden war und nicht durch das Wort allein wiedererstehen konnte. Solange Grabungsergebnisse und Funde in Museen ihre einzige Zuflucht fanden, hatte meist nur der Wissenschaftler etwas von ihnen. Das Volk, um dessen Gewinnung für das neue Wissen es hier geht, braucht ein sichtbares lebendiges Bild, um erkennen und glauben zu können. (Benecke 1938:246) Disse ord skrev Joachim Benecke i det tyske månedsskrift for forhistorie Germanen- Erbe, i augustudgaven Anledningen var åbningen af det nye friluftsmuseum ved Mettnau (ibid. s. 245ff). I årene grundlagdes tre arkæologiske friluftsmuseer i Tyskland ved Oerlinghausen, Lübeck og Mettnau af Reichsbund für deutsche Vorgeschichte. Rekonstruktioner af huse fra jægerstenalder, bondestenalder og jernalder blev opført. Et gennemgående træk ved disse rekonstruktioner var at de stort set intet havde med virkeligheden at gøre. Byggeteknologien, med blandt andet stejl tagrejsning og kløvede plankevægge, havde intet med stenalder at gøre (fig. 4). Og ligeledes var boligindretningen bemærkelsesværdigt præget af det relativt moderne og komfortable 2. Således kunne rekonstruktionerne tjene som grundlag for den nazistiske tanke om den nordiske races selvstændige og overlegne udvikling (jf. Ahrens 1990:17ff). Reichsbund für deutsche Vorgeschichte sorterede under Amt Rosenberg 3 og var ledet af den unge arkæolog dr. Hans Reinerth ( ). Blot et par måneder efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933 havde Reinerth ved en manifest-lignende 2 For nærmere detaljer, se Ahrens 1990: Amt Rosenberg (Afdeling Rosenberg) var en institution, under chefideologen Alfred Rosenbergs ledelse, der dels stod for den intellektuelle og filosofiske uddannelse og instruktion af NSDAP, dels stod for videnskabelig og kulturel udforskning og udenrigspolitik. 14

15 forelæsning på universitetet i Tübingen, gjort rede for hvorledes racevidenskaben i særdeleshed den nordiske races væsentlighed og egenart udgjorde grundlaget for den nazistiske verdensanskuelse og således skulle anerkendes som grundlaget for enhver videnskab. Han proklamerede endvidere at man måtte tage kampen op med den årtusind gamle løgn at germanerne var vilde barbarer. Modstandere i denne kamp var blandt andre de etablerede arkæologiske institutioner, Archäeologisches Institut des Deutschen Reiches i Berlin, og den herunder sorterende Römisch- Germanische Kommission (RGK) i Frankfurt am Main. Reinerth anså disse for at være alt for internationalt rettede og kun interessere sig for de romerske levn i landet, mens Alfred Rosenberg paranoidt påstod at de etablerede arkæologer forsøgte at hemmeligholde ethvert fund, der kunne underbygge den nordiske kulturs angivelige overlegenhed. Ved at udsende kampskrifter til landets forhistorikere og NSDAPs underorganisationer, ved at registrere alle landets forhistorikere ligesindede såvel som modstandere, ved at oprette en forhistoriske faggruppe i Kampfbund für deutsche Kultur, og, ikke mindst, ved at være under Rosenbergs protektion; lykkedes det Reinerth at centralisere og styre Tysklands forhistoriske forskning (Bollmus 1970:154ff). Alfred Rosenbergs og Hans Reinerths mål med etableringen af Reichsbund für deutsche Vorgeschichte var at kunne kontrollere den tyske forhistorieforskning, og at registrere, udgrave og beskytte alle den nordiske races og kulturs mindesmærker; fra Tyskland såvel som udlandet (ibid. s. 166). Et andet mål var at etablere en lang række friluftsmuseer hvoraf tre, som nævnt, blev til realiteter. Forbundets talerør var tidsskriftet Germanen-Erbe, hvori dets bedrifter indenfor udgravning, formidling og propaganda blev besunget. Mellem de forskellige udgravningspublikationer kunne man læse fordrejet arkæologisk viden, som for eksempel at skibsgraven fra Sutton Hoo var en vikingegrav (Müller-Wille 1996:166). Eller man kunne læse om Germanische Charakterwerte (Rosenberg 1938) og Rassenkunde und Vorgeschichtsforschung (Groß 1938). Filmmediet spillede en væsentlig rolle i den nazistiske propaganda og blev også anvendt i forbindelse med fremstillingen af forhistorien. Arkæologen og filmmanden 15

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Diskussion Stalins særligt hemmelige verden

Diskussion Stalins særligt hemmelige verden Diskussion Stalins særligt hemmelige verden OM NIELS ERIK ROSENFELDTS DISPUTATS AF POUL VILLAUME Afhandlingen er i nærmest enhver henseende tungtvejende. 1 Tungtvejende er dens valg af emne, altså kortlægningen

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING Saxo og venderne - af Niels Henrik Hansen K INDLEDNING orstoge er nærmest et modeemne hos forskerne i europæisk middelalder. Denne nye»gyldne epoke«for korstogsstudier har været undervejs siden ca. 1970,

Læs mere

Tema: Islam i Danmark Religion og politik Irakerne i Brorsons kirke Tørklæde-debatten

Tema: Islam i Danmark Religion og politik Irakerne i Brorsons kirke Tørklæde-debatten 21. årgang nr. 4 - November 2009 Tema: Islam i Danmark Religion og politik Irakerne i Brorsons kirke Tørklæde-debatten Leder 1 Præsentation af redaktionen 2 Eller omvendt... om politik i religion 4 Kirkeasyl

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Erindringspolitik i Spanien

Erindringspolitik i Spanien Erindringspolitik i Spanien Hvordan man i det demokratiske Spanien forholdt sig til Den Spanske Borgerkrig og etableringen af det frankistiske diktatur Erwin Christensen Speciale i faget historie, Københavns

Læs mere

Durita Hansen. Copenhagen Business School. Dato: 23. marts 2009. Antal sider: 74 normalsider. Cand.ling.merc. Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen

Durita Hansen. Copenhagen Business School. Dato: 23. marts 2009. Antal sider: 74 normalsider. Cand.ling.merc. Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Folkekirkenognationen E n a n a ly s e a f f o lk e k i r k e n s r o lle i d e n f æ r ø s k e n a tio n s d a n n e ls e DuritaHansen Copenhagen Business School Dato: 23. marts 2009 Cand.ling.merc. Antal

Læs mere

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28 Indhold Introduktion...4 Indledning og problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 6 Om opgaven... 7 Metode...9 Feltarbejde... 9 Fænomenologi og hermeneutik i opgaven... 10 Om feltarbejde og interviews...

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64 Afsnit I 3 1. Indledning 4 1.1 Problemstilling 5 2. Metode, teori og materiale 6 2.1 Metode og teori 6 2.2 Materiale 7 3. De vestindiske øers historie frem til 1940 12 3.1 De vestindiske øers historie

Læs mere

Frihed, Forbud og Frigørelse

Frihed, Forbud og Frigørelse Oktober 2012 Frihed, Forbud og Frigørelse Frihed og frigørelse Rasmus Fonnesbæk Andersen Kvindefrigørelsen er liberal i sin grundvold Camilla-Dorthea Bundgaard Herbert Spencer, liberalismens bøhmand Ryan

Læs mere

Danmark og det Nye Nordatlanten

Danmark og det Nye Nordatlanten AF ANN-SOFIE GREMAUD OG KIRSTEN THISTED Danmark og det Nye Nordatlanten Ann-Sofie Nielsen Gremaud blev ph.d. i visuel kultur i 2012 med en afhandling om tid, steder og rumlighed i islandske landskabsbilleder,

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Klassikerintro: McCloskey økonomiens retoriker

Klassikerintro: McCloskey økonomiens retoriker 5 Nico Mouton, ph.d. Adjunkt på Copenhagen Business School Jonas Gabrielsen, ph.d. Lektor i retorisk kommunikation, Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier.

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

KRIG D E T H U M A N I S T I S K E FA K U L T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T R AT I S G

KRIG D E T H U M A N I S T I S K E FA K U L T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T R AT I S G KRIG D E T H U M A N I S T I S K E FA K U L T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T G R AT I S Indhold Et billede - er ikke kun et billede 4 11. september sank USA i knæ, men der er sejr og genopstandelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 MUSEER SOM ERINDRINGSSTEDER 024

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 MUSEER SOM ERINDRINGSSTEDER 024 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 005 Fagene historie og kommunikation 006 Ansvarsfordeling 007 Formalia INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 ET FORSKNINGSFELT SOM UDGANGSPUNKT 014 Erindringens

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis...

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Metode... 4 1.4.1 Projektets opbygning... 4 1.5 Paradis... 6 2. Redegørelse... 8 2.1 Kulturhistorisk oprids...

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid...

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 National identitet... 5 Nation og stat... 6 Stereotyper... 7 Mentalitet er identitet... 8 Globalisering og individualisering...

Læs mere

Historiske metoder. Ved Jens Pietras, Læreruddannelsen Holbæk, CFU Sjælland Informationssamlingen/Slagelse

Historiske metoder. Ved Jens Pietras, Læreruddannelsen Holbæk, CFU Sjælland Informationssamlingen/Slagelse 1 Historiske metoder Ved Jens Pietras, Læreruddannelsen Holbæk, CFU Sjælland Informationssamlingen/Slagelse 2 Kildekritik Hvad er forskellen på en god historie og faget historie? Forskellen er, at en fortæller

Læs mere