F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E"

Transkript

1 F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E arkæologisk svindel, selvbedrag og sandhed Abstract The object of this essay is to explain the significance of archaeological frauds in the conception of prehistory. The motives and consequences of the frauds concerned are illustrated by a series of case stories. These case stories span from quite harmless profane frauds, over unscrupulous ideological falsification of history, to the borderland between forgery and self-deception. It turns out that only few archaeological frauds have been produced in order to make money or similar purposes, while the main part are side products of nationalistic and patriotic conceptions. This implies that archaeology in a societal context is a powerful science even though this hardly ever shows on the size of the economic appropriations to the discipline. And sometimes the immediate popular good will can also be hard to find. Ole Thirup Kastholm Hansen Tema II, magisterkonferensen, sommereksamen 2002 Institut for Arkæologi og Etnologi Københavns Universitet 1

2 There would seem to be no limit to human inventiveness when it is a matter of producing evidence for descent from famous men or nations. (Hansen 1993:83) Indledning Forfalskninger, bedrageri og svindel indenfor arkæologi er kommet til udtryk på utallige måder. Fra ubehjælpsomme, barnlige indridsninger med mammutter i USA, til gennemtænkte, selvforherligende idékomplekser i Nazi-Tyskland. Hvilken rolle spiller disse forfalskninger for arkæologien som videnskab og, ikke mindst, for den almene opfattelse af forhistorien? Dette er opgavens emne. Der findes flere gode grunde til at beskæftige sig med dette emne. Først og fremmest fordi størstedelen af arkæologiske forfalskninger er ideologisk motiverede. De er i højere eller mindre grad skabt til at underbygge blandt andet politiske og patriotiske idéer. Således er arkæologien og dens falsknerier en reel magtfaktor i samfundsmæssig sammenhæng. Mange forfalskninger afsløres med tiden og forsvinder som fakta fra den virkelige verden, men spøger trods alt videre i lægmands historiebevidsthed eller som fundament i pseudoarkæologiske teorier. Ofte har den etablerede arkæologi et formidlingsproblem, forstået på den måde at den måske nok kan afsløre forfalskninger og tilbagevise fantastiske teorier, men ikke altid udfylde det efterfølgende tomrum med en tilfredsstillende og sammenhængende arkæologisk viden. Bortset fra de problemer forfalskninger skaber for arkæologien, så udgør de et studium hvori politik og forskningshistorie spiller betydningsfulde roller. Sluttelig rummer dette studium underholdende og humoristiske anekdoter og historier, som ikke skal fornægtes. Selv om der nogle gange er tale om en balance hvor det humoristiske aspekt overskygges af det tragiske hvor forskere bruger årtier af deres liv, nogle gange hele livsværk, på at bevise en given genstands lødighed. En genstand der pludselig afsløres som forfalskning, fup og svindel. 2

3 Opgaven er afgrænset til forhistorisk arkæologi i den vestlige verden. Der er lagt vægt på en række case stories som belyser forskellige afarter af arkæologiske forfalskninger. Fra den gemene forfalskning for egen vindings skyld, over kompliceret nationalistisk forhistorieforfalskning, til grænselandet mellem forfalskning og selvbedrag. Hvad er arkæologiske forfalskninger? I studiet af arkæologiske forfalskninger er der særligt to forhold, der indledningsvis skal redegøres for. Det ene er hvorledes man egentlig definerer en arkæologisk forfalskning. Det andet er motivets betydning i forhold til de efterfølgende konsekvensers betydning. Definition Termen arkæologisk forfalskning er her anvendt meget bredt. Med arkæologisk forstås genstande, af enhver art, der har betydning for udforskningen af menneskets forhistorie. Således er Piltdown-mennesket en arkæologisk forfalskning, men også en anatomisk forfalskning; og Kensington-stenen er, ud over at være en arkæologisk, også en lingvistisk forfalskning. Ofte er der tale om enkeltstående genstande der bevidst er fremstillet til at foregive at være en arkæologisk genstand, men ikke er det. Dog er for eksempel museumskopismykker ikke forfalskninger, lige så vel som kunstværker og byggerier inspireret af forhistoriske kunstarter og håndværkstraditioner heller ikke er det. Ingen af delene foregiver at være ægte forhistorie. Forfalskningen kan også bestå i bevidst placering af ægte arkæologiske genstande i forkert kontekst. Der kan naturligvis også være tale om serier af sammenhørende forfalskninger, eller hele idékomplekser underbygget af forfalskninger. Den arkæologiske forfalskning er først og fremmest et stykke misinformation oftest bevidst fremstillet, men sommetider også ubevidst. 3

4 Motiv og konsekvens Ikke alle arkæologiske forfalskninger er fremstillet som bevidst svindel. Forfalskningen kan være fremstillet til privat underholdning uden at det var meningen at andre mennesker skulle stifte bekendtskab med den. Men mange er skabt med skumle hensigter: som practical joke; eller som forfalsket bevismateriale i videnskabers og ideologiers navne. I mange tilfælde betyder motivet derfor langt mindre end de efterfølgende konsekvenser. To jordnære eksempler på arkæologisk forfalskning Eksempler som de følgende, drevet af helt selviske motiver, er sjældenheder indenfor arkæologien. Til gengæld er de temmelig uskadelige og har højst fået franarret folk en smule håndører eller påført dem lidt personlig ydmygelse. Den forstenede kæmpe fra Cardiff Denne affære er et svendestykke i ægte humbug. Der lades ingen tvivl tilbage om gerningsmanden og hans motiv. Den 16. oktober 1869 på en gård nær byen Cardiff i staten New York fandt nogle brøndgravere under arbejdet en enorm mandslignende stenfigur. Over 3 meter lang og næsten 3000 kilo tung. Den lokale interesse og opbakning var enorm. Nogle mente at der var tale om en forstenet kæmpe, mens andre troede det var en urgammel statue. Gårdejeren William C. Newell og hans slægtning, George Hull, opstillede et telt over fundet og solgte entrébilletter, brochurer og læskedrikke til det voksende publikum (fig. 1). De fleste videnskabsfolk opfattede kæmpen som et rent svindelnummer. Palæontologen James Hall fra New York State Museum udtalte dog at kæmpen var et af de mest bemærkelsesværdige fund i landet. Så fuldstændig enighed herskede ikke. Tre måneder efter fundet indrømmede George Hull at han havde fået fremstillet kæmpefiguren i gips og havde gravet den ned i nattens mulm og mørke. Ikke desto mindre var fundet fortsat et stort tilløbsstykke. Flere år efter 4

5 afsløringen, i 1872, mente en religionshistoriker at figuren forestillede en fønikisk guddom forsynet med en inskription kun han kunne tyde... (Wahlgren 1958:156; Williams 1991:87ff). I 1877 forsøgte Hull og hans kumpaner sig igen med en kunstig, forstenet kæmpe gravet ned i Colorado kaldet The Solid Muldoon. Dette svindelnummer fik dog ligeledes kort levetid (Feder 2002:56). Davenport-konspirationen Denne affære er ligeledes motiveret af profan, menneskelig tankegang. Denne gang er det ikke et spørgsmål om at tjene penge, men i stedet om personligt fjendskab og misundelse. I 1874 udgravede en schweizisk emigrant, præsten Jacob Gass, en række gravhøje i Iowa. Han fandt blandt andet et par kobberøkser med fastoxiderede tekstilrester i et velbevaret gravkammer. Han blev herefter tilbudt optagelse i den lokale, videnskabelige amatørsammenslutning The Davenport Academy of Natural Sciences. Gass fik dog visse fjender i sammenslutningen. De brød sig ikke om den gebrokkenttalende emigrant, og var misundelige på hans flotte arkæologiske fund. I 1877 fortsatte han sine udgravninger på stedet dog i hast da området skulle sælges. I løbet af meget kort tid fandt han en række skifertavler med sære tegn på. I starten var videnskaben imponeret, men snart fattede man mistanke mod tavlernes ægthed og de blev gennem minutiøse undersøgelser bevist som falsknerier. Det viste sig senere at genstandene var anbragt af Gass fjender for at gøre ham utroværdig og til grin (Williams 1991:90ff). Eoanthropus dawsoni Under denne nøgterne, videnskabelige overskrift gemmer sig et af de mest notoriske arkæologiske svindelnumre affæren om Piltdown-mennesket. En affære der både før og efter dens afsløring i 1954 har affødt tusindvis af sider litteratur. Fra som videnskabelig polemik om fundets alder og homogenitet. Fra 1954-? som 5

6 efterrationalisering og detektivarbejde: hvem var den udspekulerede misdæder, og hvad var motivet? Emnet er vældig udførligt behandlet i adskillige bøger; senest antropologen Frank Spencer: Piltdown a scientific forgery (1990) og John E. Walsh: Unraveling Piltdown: The science Fraud of the Century and Its Solution (1996). I årene udgravede advokaten og amatørgeologen Charles Dawson ( ) sammen med lederen af British Museums geologiske afdeling, Arthur Smith Woodward ( ), lokaliteten Piltdown i Sussex, Sydengland. I en grusaflejring, de mente at kunne datere til tidlig pleistocæn eller sen pliocæn, fandtes en række kraniefragmenter, en halv kæbe, et benredskab og faunarester der underbyggede grusaflejringens geologiske datering. Kraniefragmenterne viste sig at passe sammen. Og yderligere sammensat med kæben kunne man rekonstruere et særpræget kranium med fremskudt, abelignende kæbe og en udpræget hominid kraniekalot med en volumen på op imod 1500 cm²; hvad der svarer nogenlunde til nutidige mennesker. I november 1912 blev fundet offentliggjort som the missing link (jf. Spencer 1990:29-81). Mennesket fra Piltdown, Eoanthropus dawsoni, var den længe eftersøgte mennesketype der forbandt det nutidige menneske med dets oprindelse aben. Og det var kun en ekstra bonus at dette ældgamle menneske havde betrådt Englands jord. Som den engelske anatom Arthur Keith ( ) proklamerede kort efter offentliggørelsen af fundet: the most important [find] ever made in England, and of equal, if not greater importance than any other yet made, either at home or abroad. (ibid., s. 56, m. referencer) På daværende tidspunkt kunne de fleste forskere være enige så langt. Kritiske røster satte dog spørgsmålstegn ved fundets homogenitet. Kraniefragmenterne og kæben var fundet i samme lille udgravning, men hver for sig. Generelt var dokumentationen af udgravningen under al kritik, da der ikke fandtes plan- og detailtegninger der angav de udgravede genstandes præcise indbyrdes beliggenhed. Den amerikanske mammalog Gerrit Smith Miller ( ) og hans landsmand antropologen Aleš Hrdlika ( ) påstod i 1915, som de første, at Piltdown- 6

7 kæben stammede fra en abe, og dermed ikke hørte sammen med resten af kraniet (ibid. s. 94ff). I starten af 1930 erne påstod tyske anatomer, at kæben hidrørte fra en orangutang (ibid. s. 120). Og således forløb polemikken i årtier afbrudt af to verdenskrige. Der ses en klar tendens til at de forskere der forsvarer Piltdownfundets homogenitet er britiske, mens modstanderne er franskmænd, tyskere og amerikanere. Men på trods af uenighederne faldt det dog ingen ind at der kunne være tale om et svindelnummer. I 1949 forsøger man med nye naturvidenskabelige knogledateringsmetoder måling af fluor-, nitrogen-, og uranindholdet endeligt at få klarlagt fundets absolutte alder. Målingerne på Piltdown-fundet bliver disse dateringsmetoders gennembrud (Renfrew & Bahn 1996:114). Denne og efterfølgende målinger giver de opsigtsvækkende resultater at kranium og kæbe er noget nær recente. Resultatet fik den sydafrikanske antropolog Joseph S. Weiner ( ) til at indlede tilbundsgående undersøgelser med voldsomme følger. Den 30. juni 1954 blev Piltdown-svindelnummeret offentliggjort i sit fulde omfang: kæben stammede med sikkerhed fra en abe, sandsynligvis en orangutang; benredskabet var blevet fremstillet med en skarp jernkniv; alle genstandene var blevet behandlet med en jernopløsning, der skulle give dem patina og homogenitet og få dem til at passe til Piltdowns geologiske forhold; mikroskopundersøgelser viste spor efter slibemiddel på flere af fragmenterne (Spencer 1990:135ff). Senere dateringer har vist at menneskekraniet er fra 1300-tallet e.v.t. og abekæben er recent (Renfrew & Bahn 1996:114). Således lades der ingen tvivl tilbage om at dette er bevidst svindel. Men hvem stod bag? Joseph Weiners afslørende bog om affæren The Piltdown Forgery (1955) fremfører akkompagneret af citater af blandt andet Sherlock Holmes i The Sign of Four og fra William Blakes The Marriage between Heaven and Hell en række indicier mod fundets ophavsmand Charles Dawson. Weiner indrømmer dog at egentlige beviser ikke kunne tilvejebringes (Weiner 1955:203 & passim). Siden har gisningerne været mange (se fx Millar 1972; Spencer 1990, kap. 7; Feder 2002:74ff). Blandt andre har Arthur Conan Doyle været udråbt som bagmand (Winslow & Meyer 1983). Et af de nyere seriøse forslag går ud på at Dawson konspirerede med førnævnte Arthur Keith, da han ikke selv besad den fornødne anatomiske ekspertise 7

8 (Spencer 1990, kap. 8; Tobias 1992). De to mistænktes motiv kan der kun gisnes om. Men en af Charles Dawsons store ambitioner var at blive medlem af The Royal Society toppen af videnskabelig ære. Han var kandidat dertil i adskillige år og havde ganske givet også opnået denne ære på grund af Piltdown-fundet, hvis blot ikke døden var kommet det fornemme selskab i forkøbet. Arthur Keith, der var en både dygtig og stræbsom videnskabsmand, havde lidt nogle faglige nederlag og havde ikke opnået den position han så sig selv berettiget til. Men på baggrund af Piltdown-fundet fik han mulighed for at profilere sig selv, såvel som sine videnskabelige idéer, overfor kollegerne (Spencer 1990:199f). Med fare for at begå justitsmord antager vi hermed at Dawson og Keith er de skyldige og at deres motiv i det store hele var stræben efter forskningsmæssig prestige. Og i virkeligheden er det relativt uinteressant hvem de skyldige er. Piltdown-affærens reelle videnskabelige konsekvenser er mere interessante. Piltdown-mennesket kunne nok ikke været dukket op af den britiske undergrund på et bedre tidspunkt. I årene omkring århundredeskiftet var de første Homo erectusfund begyndt at dukke op: i 1891 Javamennesket og i 1908 samme år som Piltdown Heidelbergmennesket. Dette var nogle af frugterne af den videnskabelige udvikling siden midten af 1800-tallet, hvor geologiske opdagelser og evolutionsteori havde ført til erkendelsen af klodens, såvel som menneskets, høje alder. Indtil 1908 var stort set alle spor efter mennesker på de Britiske Øer fra neolitikum, eller endnu yngre. Og først med Piltdown-fundet havde man tilsyneladende ældste sikre menneskefund og dermed bevis for at England havde været befolket sideløbende med Kontinentet. Afhængig af ens egen grad af faglig selvironi, står Piltdown-affæren som enten et ydmygende mareridt eller som et lærerigt eventyr. I hvert fald blev den videnskabelige elite holdt for nar i årtier. Og havde det ikke været for de revolutionerende, naturvidenskabelige dateringsmetoder, kunne videnskaben teoretisk set stadig i dag regne Piltdown-fundet for et reelt om end fortolkningsmæssigt omdiskuteret arkæologisk fund. 8

9 Runestenen fra Kensington Sammen med Piltdown-affæren er Kensington-stenen en af de mest omtalte arkæologiske forfalskninger. Forløbet er derimod helt anderledes. Lige siden stenen blev fundet, har forskerne (og ikke mindst lægfolk) været delte i to lejre: de som mente stenen var ægte og de som mente den ikke var ægte. Og sådan er det stadig den dag i dag 1. Vi befinder os nær byen Kensington i staten Minnesota. I 1898 fandt den svenske emigrant Olof Öhman og hans søn, da de var ved at rydde et kommende stykke agerland for træer og buske, en stor, flad sten filtret ind i rødderne fra et poppeltræ. Stenen var udsmykket med sære tegn skandinaviske runer. Både amerikanske og skandinaviske forskere antog inskriptionen for at være en moderne spøg. De norske professorer Gustav Storm, Oluf Rygh og Sophus Bugge slår i april 1899 følgende fast: Den såkaldte runesten er en primitiv forfalskning, begået af en svensker med en mejsel og et ringe kendskab til runer og engelsk. (Wahlgren 1958:9, m. referencer) Efter denne bredside fik Öhman sin sten igen. Han brugte den i de følgende år som dørsten og som sådan burde den nok have endt sine dage. Men i 1907 fik Öhman besøg af den unge norsk-amerikanske forfatter Hjalmar Rued Holand der samlede materiale til en bog om de norske bosættelser i Minnesota. Han erhvervede stenen fra Öhman og det blev hans livsværk at bevise inskriptionens ægthed (ibid. s. 7ff). I de følgende år havde han ikke heldet med sig, hverken i USA eller blandt skandinaviske runologer. Holand publicerede talrige artikler om stenen. Med bogen The Kensington Stone fra 1932 vendte det hele dog for ham. Med historisk research og fantasi havde 1 På internettet kan man finde hundreder af indædte tilhængere af Kensington-stenen. Søg blot på Kensington Rune Stone eller check fx Yuri Kuchinskys hjemmeside: Kensington Rune Stone discussions på: Argumentationen er ringe, men forsvarsmekanismerne er fascinerende. 9

10 han udviklet historien bag stenens oprindelse. I aviser og læserbreve havde Holand bred støtte i 1940 erne. Og i 1948 overgav forskerne sig og stenen blev udstillet på The Smithsonian Institution i Washington (Williams 1991:197ff). Trods dette skal der ikke herske tvivl om at Kensington-stenen er et falsum (se fx Wahlgren 1958; Brøndsted et al. 1950). De norske professorers ovenstående dom står til troende i dag. Inskriptionen er på flere måder anakronistisk. Den er skrevet på en form for moderne svensk, med runer hvoraf nogle ikke anvendtes i middelalderen og andre er udstyret med et umiskendeligt svensk særtræk som trema (omlydsprikker over visse vokaler). Ikke mindst er inskriptionen udstyret med de tre latinske bogstaver AVM der refererer dels til det kristne Ave Virgo Maria, dels til det buddhistiske/hinduistiske mantra AUM. At Olof Öhman rent faktisk interesserede sig for hinduistisk religion fremgår af hans personlige papirer (Wahlgren 1958:163ff). Disse indicier, og en lang række andre, peger mod Öhman som Kensington-stenens skaber (jf. bl.a. Wahlgren 1958, kap. XV & XVI; Wallace 1971:158f; Williams 1991: ). At hans navn genfindes som kryptogrammer i inskriptionen underbygger blot dette (Wahlgren 1958:168ff). Det nordamerikanske mindreværdskompleks Inskriptionen på Kensington-stenen er blot en enkelt ud af adskillige, såkaldt præcolumbianske, runeinskriptioner fra Nordamerika. Således kendes der mindst 24, der alle er om muligt endnu mindre ægte end Kensington-stenen (Wahlgren 1986:99; Wallace 1971). Listen over genstande fra USA der beviser vikingernes tilstedeværelse i præcolumbiansk tid er meget lang våben, inskriptioner og sågar bygninger. Langt størstedelen af materialet har absolut intet med vikingetiden og Skandinavien at gøre, således som Johannes Brøndsted har konkluderet i sin artikel Problemet om Nordboer i Nordamerika før Columbus (1950). Siden da har den væsentlige begivenhed i den henseende været Helge Ingstads opdagelse af L Anse aux Meadows i Men heller ikke i lyset af dette, giver de amerikanske vikingetidsgenstande nogen mening. Enkelte fund vækker dog alligevel særlig interesse: 10

11 I 1930 erne fandt jernbanearbejderen James Edward Dodd nogle jerngenstande ved Beardmore, Minnesota. Utvivlsomt er der tale om ægte skandinaviske vikingetidsgenstande fra 900-tallet: sværd, økse og en fragmenteret rangle. Dodd påstod at have fundet sagerne i forbindelse med nogle dynamitsprængninger. Udlejeren af det hus hvori Dodd boede havde dog en helt anden forklaring: våbnene var i virkeligheden hans og havde været deponeret i husets kælder, som pant for et lån. Tilsyneladende stammede genstandene fra en norsk antikvitetssamler og var fragtet over Atlanten i 1900-tallet. Dodds plejesøn vidnede efter dennes død mod ham, og fortalte at faderen havde placeret genstandene selv (Williams 1991:210ff). Motivet kan der kun gisnes om. Det kan have drejet sig om noget så profant som findeløn og en chance for at få sit billede i avisen; eller måske havde Dodd et ønske om at nedstamme fra de vilde vikinger. I hvert fald er våbenfundet fra Beardmore endnu et i rækken af produceret bevismateriale for vikingernes tilstedeværelse forskellige steder i Nordamerika (se fx Wallace 1971; Wahlgren 1986; Hansen 1993). Et mere omdiskuteret fund af samme kategori er Vinlandskortet. Offentliggjort i 1965 af Yale University, som havde erhvervet det fra en anonym person. Kortet bar årstallet 1440 altså et halvt århundrede før Columbus opdagede Amerika i Selvsagt blev kortet øjeblikkeligt erklæret for falsk af Columbus-forskere. Kartografer mente ligeledes at det måtte være falsk, da Grønland er tegnet som en ø. At man kunne sejle rundt om Grønland blev først opdaget af Peary i Dødsstødet imod kortets ægthed var analysen af blækket, der tilsyneladende indeholdt titanium ikke anvendt i blæk før 1920 erne (Vinner 1993:77ff). I 1986 blev kortet igen analyseret. Nu med de mest moderne metoder, der blandt andet også anvendtes til Dødehavsrullerne. Protonbeskydning viste uden at destruere noget hvad kortet og blækket var lavet af. Resultatet var at titaniummængden var så ringe at blæk, såvel som pergament, sagtens kunne være fra 1400-tallet (Cahill 1987). Og at Grønland på Vinlandskortet ses som en ø kan forklares. I 1949 fandt Eigil Knuth en umiaq fra 1400-tallet på Pearylands nordkyst. Båden har sandsynligvis deltaget i hvalfangst i området. Således har inuitter på daværende tidspunkt vidst at Grønland 11

12 var en ø. Og hvis nordboerne rejste så langt nordpå, som meget tyder på, kan de have fået videregivet denne viden. Som så åbenbart gik i glemmebogen igen med tiden (Vinner 1993:80). Status er at Vinlandskortet ikke er endeligt afklaret som værende falsk eller ægte. Den amerikanske vikingemani er særpræget, idet der er tale om en myte der tog fart i 1860 erne og endte med at blive i hvert fald delvist arkæologisk bekræftet 100 år senere. Til stor fortrydelse for de mange skandinaviske emigranter i staterne Wisconsin, Iowa og Minnesota fejredes 400-året for Columbus opdagelse af Amerika med pomp og pragt i Som modstykke rejste 1. og 2. generationsskandinaverne økonomiske midler til at få et vikingeskib til Michigan-søen. Og i 1893 sejlede den første kopi af Gokstadskibet Viking over Atlanten til USA. Skibet nåede hurtigt og sikkert frem. En tilsvarende tur for kopierne af Columbus skibe, Niña, Pinta og Santa Maria, havde måttet foregå pr. slæbebåd over lange distancer (Williams 1991:194). Naturligvis en stor sejr for de skandinaviske emigranter. En sejr der blev fejret med Kensington-stenens opdagelse få år senere? To væsentlige forhold gør sig gældende når det gælder amerikanernes opfattelse af deres egen forhistorie. Dels en mangel på tillid til den akademiske verden, dels et større mindreværdskompleks i forhold til den gamle verden Europa. Mange amerikaneres faste tro på at den akademiske verden konspirerer mod dem har givet anledning til med europæiske øjne sælsomme hændelser. Eksempelvis har der været fremsat et seriøst forslag om afholdelse af folkeafstemning om Kensington-stenens ægthed; mens en bog foreslår at præsidenten og kongressen skulle vedtage en særlov, med påbud om at stenen er ægte (Wahlgren 1986:105). Med denne flertalsdemokratiske form for historieskrivning kan man naturligvis forebygge diktatorisk historieskrivning, som man har set det i visse samfund (jf. næste kapitel). Spørgsmålet er så blot hvorvidt demokratisk historieskrivning er mindre tyrannisk end statsautoriseret historieforfalskning. Mindreværdskomplekset i forhold til Europa opstod i slutningen af 1700-tallet, efter uafhængighedskrigen. I sin higen efter en national fortid og dermed berettigelsen 12

13 som civiliseret stat gjorde USA brug af arkæologiske, geologiske og faunistiske levn efter devisen: vores bjerge er lige så gamle som jeres hvis ikke ældre! Således udstillede man i starten af 1800-tallet i Philadelphia et nyudgravet amerikansk mammutskelet ved siden af et nutidigt elefantskelet fra den anden side af Atlanten, for utvetydigt at anskueliggøre hvorledes dyrene nu engang altid har været større i Amerika (jf. Williams 1991:38). I kølvandet på denne kamp opstod også en række forfalskninger. Genstande med billedlige gengivelser af mammutter skulle tilsyneladende bevise at der i Nordamerika havde eksisteret mennesker samtidig med mammutterne. På Lenapestenen (fig. 3) fra Pennsylvania ses en mammut, en indianer med bue og pil og fjer i håret, en teepee og lignende let genkendelige stereotype symboler (ibid. s. 117ff). De nordamerikanske eksempler på arkæologiske forfalskninger er særpræget anarkistiske. Ofte er de fremstillet af lægmand måske mere eller mindre belæst. Ofte i opposition til den etablerede videnskab; og ofte for at underbygge egen glorværdig oprindelse. Nøjagtig samme forfalskningsmønstre går igen indenfor arkæologiske grundlag i forbindelse med religiøse anliggender (se Williams 1991, kap. 8) og indianernes oprindelse (se ibid. kap. 2; Feder 2002:87-104). Hans Reinerth og det nazistiske mindreværdskompleks På trods af begrundede mistanker vil det være nærmest umuligt nogensinde at afgøre hvorvidt arkæologiske svindelnumre som Kensington-stenen og Piltdownmennesket fødtes som practical jokes eller som elementer i en seriøs ideologisk overbevisning. Men nazismens misbrug af den arkæologiske videnskab kan næppe klassificeres som en practical joke. Som det fremgår af følgende citat er der derimod tale om uforfalsket, bevidst misbrug i propaganda- eller opdragelses - øjemed at fordreje forhistorien til fordel for den nazistiske herrefolksidé: 13

14 Grabung auf Grabung der letzten Jahrzehnte enthüllte die altgermanischen Kulturhöhe. Buch auf Buch verkündete das neue Wissen, Vorträge machten die neugewonnenen Einsichten in allen Kreisen des Volkes bekannt. Und doch mußte der letzte Schritt zur Überzeugung aller Jünger des früheren Geschichtsbildes zur anschaulichen Verdeutlichung der alten Wirklichkeiten und zur Ausrottung letzter Zweifel ungetan bleiben, solange es nicht gelang, das wiederzuerrichten, was nun einmal die Jahrtausende nicht sichtbar überdauert hatte; was aus dem völkischen Bewußtsein seither verschwunden war und nicht durch das Wort allein wiedererstehen konnte. Solange Grabungsergebnisse und Funde in Museen ihre einzige Zuflucht fanden, hatte meist nur der Wissenschaftler etwas von ihnen. Das Volk, um dessen Gewinnung für das neue Wissen es hier geht, braucht ein sichtbares lebendiges Bild, um erkennen und glauben zu können. (Benecke 1938:246) Disse ord skrev Joachim Benecke i det tyske månedsskrift for forhistorie Germanen- Erbe, i augustudgaven Anledningen var åbningen af det nye friluftsmuseum ved Mettnau (ibid. s. 245ff). I årene grundlagdes tre arkæologiske friluftsmuseer i Tyskland ved Oerlinghausen, Lübeck og Mettnau af Reichsbund für deutsche Vorgeschichte. Rekonstruktioner af huse fra jægerstenalder, bondestenalder og jernalder blev opført. Et gennemgående træk ved disse rekonstruktioner var at de stort set intet havde med virkeligheden at gøre. Byggeteknologien, med blandt andet stejl tagrejsning og kløvede plankevægge, havde intet med stenalder at gøre (fig. 4). Og ligeledes var boligindretningen bemærkelsesværdigt præget af det relativt moderne og komfortable 2. Således kunne rekonstruktionerne tjene som grundlag for den nazistiske tanke om den nordiske races selvstændige og overlegne udvikling (jf. Ahrens 1990:17ff). Reichsbund für deutsche Vorgeschichte sorterede under Amt Rosenberg 3 og var ledet af den unge arkæolog dr. Hans Reinerth ( ). Blot et par måneder efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933 havde Reinerth ved en manifest-lignende 2 For nærmere detaljer, se Ahrens 1990: Amt Rosenberg (Afdeling Rosenberg) var en institution, under chefideologen Alfred Rosenbergs ledelse, der dels stod for den intellektuelle og filosofiske uddannelse og instruktion af NSDAP, dels stod for videnskabelig og kulturel udforskning og udenrigspolitik. 14

15 forelæsning på universitetet i Tübingen, gjort rede for hvorledes racevidenskaben i særdeleshed den nordiske races væsentlighed og egenart udgjorde grundlaget for den nazistiske verdensanskuelse og således skulle anerkendes som grundlaget for enhver videnskab. Han proklamerede endvidere at man måtte tage kampen op med den årtusind gamle løgn at germanerne var vilde barbarer. Modstandere i denne kamp var blandt andre de etablerede arkæologiske institutioner, Archäeologisches Institut des Deutschen Reiches i Berlin, og den herunder sorterende Römisch- Germanische Kommission (RGK) i Frankfurt am Main. Reinerth anså disse for at være alt for internationalt rettede og kun interessere sig for de romerske levn i landet, mens Alfred Rosenberg paranoidt påstod at de etablerede arkæologer forsøgte at hemmeligholde ethvert fund, der kunne underbygge den nordiske kulturs angivelige overlegenhed. Ved at udsende kampskrifter til landets forhistorikere og NSDAPs underorganisationer, ved at registrere alle landets forhistorikere ligesindede såvel som modstandere, ved at oprette en forhistoriske faggruppe i Kampfbund für deutsche Kultur, og, ikke mindst, ved at være under Rosenbergs protektion; lykkedes det Reinerth at centralisere og styre Tysklands forhistoriske forskning (Bollmus 1970:154ff). Alfred Rosenbergs og Hans Reinerths mål med etableringen af Reichsbund für deutsche Vorgeschichte var at kunne kontrollere den tyske forhistorieforskning, og at registrere, udgrave og beskytte alle den nordiske races og kulturs mindesmærker; fra Tyskland såvel som udlandet (ibid. s. 166). Et andet mål var at etablere en lang række friluftsmuseer hvoraf tre, som nævnt, blev til realiteter. Forbundets talerør var tidsskriftet Germanen-Erbe, hvori dets bedrifter indenfor udgravning, formidling og propaganda blev besunget. Mellem de forskellige udgravningspublikationer kunne man læse fordrejet arkæologisk viden, som for eksempel at skibsgraven fra Sutton Hoo var en vikingegrav (Müller-Wille 1996:166). Eller man kunne læse om Germanische Charakterwerte (Rosenberg 1938) og Rassenkunde und Vorgeschichtsforschung (Groß 1938). Filmmediet spillede en væsentlig rolle i den nazistiske propaganda og blev også anvendt i forbindelse med fremstillingen af forhistorien. Arkæologen og filmmanden 15

16 Lothar Zotz lavede en række dokumentarfilm til undervisningsbrug. De skulle fremelske offentlig bevågenhed om, og aktiv deltagelse i bevarelsen af, forhistoriske mindesmærker. Nogle af filmene indeholder scener der kun kan beskrives som nazipropaganda. I ét tilfælde ser man et hagekors i bunden af et forhistorisk lerkar, der toner over i et blafrende nazi-flag ved Nürnberg. Ifølge Zotz søn var disse propagandascener klippet ind i filmene uden hans faders vidende (Arnold & Hassmann 1995:80). Med udgangspunkt i tilfældet Zotz kan man spørge sig selv hvorledes datidens arkæologer kan karakteriseres. I hvilket omfang var de fuldt bevidste om deres propagandistiske virke; i hvilket omfang var nogle mere eller mindre tvunget af tingenes tilstand; i hvilket omfang blev de ubevidst manipuleret? I høj grad var Hans Reinerths idéer en overbygning til arkæologen Gustaf Kossinas ( ) teser om de germanske kulturspor i det slaviske område, og de dermed følgende territoriale rettighedskrav, samt idéen om at den europæiske kulturs urhjem fandtes i Norden altså modstanden mod ex Oriente lux. Mange arkæologer også ikke-nazister støttede Kossinas tanker (Bollmus 1970:157). Således var grundlaget i en vis udstrækning klargjort for Reinerths idéer. Andre forskere følte sig helt sikkert truet, både hvad angår personlig sikkerhed og professionel uafhængighed. Det gjaldt eksempelvis lederen af en af de mest Reinerth-kritiske institutioner, den Römisch- Germanische Kommission, professor Gerhard Bersu; der oven i købet var jøde (ibid. s. 159). Men den væsentligste årsag til arkæologernes medløberi var ganske givet at den forhistoriske arkæologi i Tyskland var kommet til at stå i stor gæld til nazisterne. Forhistorisk arkæologi var ikke et velhavende og velanset fag før nazisternes magtovertagelse. Det første professorat blev først oprettet i 1928 og lønnen og den sociale status var lavere end kollegernes indenfor klassisk og nærorientalsk arkæologi. Forhistorikerne forbedrede deres situation mærkbart gennem samarbejdet med nazisterne. Fra blev otte professorater oprettet i tysk forhistorie. Store beløb blev frigjort til arkæologiske undersøgelser i Tyskland og Østeuropa. Faget blev udbudt på mere end 25 universiteter. Og antallet af forhistorikere var fordoblet i Adskillige nye institutter, museer, friluftsmuseer, tidsskrifter og 16

17 filmproduktioner blev støttet. Prisen for alt dette var at arkæologien skulle være nationalsocialismens håndlangere i forbindelse med territoriale krav og racistisk dogmatik (Arnold & Hassmann 1995:76). Konsekvenserne af dette uheldige samarbejde blev også mærkbare. Tysk arkæologi var og er tildels stadigvæk tynget af denne arv (ibid. passim). Eksperimentelarkæologien og friluftsmuseerne fik ikke fodfæste i Tyskland igen før i 1970 erne, mens den i udlandet blev præget af primitive husrekonstruktioner som modreaktion på nazisternes idéer om kulturoverlegenhed. Dette kom ikke mindst til at gælde for 1950 ernes danske rekonstruktioner på Hjerl Hede og i Lejre (Ahrens 1990:24ff). I denne stort anlagte historie spiller de konkrete arkæologiske forfalskninger husene i friluftsmuseerne en birolle. Men de er meget håndgribelige symboler på statsautoriseret forhistorieforfalskning. Anden statsautoriseret forhistorieforfalskning Det nazistiske eksempel er nok udtryk for den mest skrupelløse og tydelige anvendelse af arkæologiske forfalskninger. Det er dog ikke det eneste. Andre diktatoriske regimer har også forsøgt at styre forhistorieforskningen i retning af den rette ideologiske sandhed. I mellemkrigstidens Sovjet forekom der eksempelvis et officielt paradigmaskift i forhistorieopfattelsen. Fra hidtil at have dyrket en internationalistisk arkæologi i den rette marxistiske ånd vendte man i 1934 kåben, og indledte en stærk nationalistisk og imperialistisk forhistorieforskning. Der var flere årsager til dette skift: dels var Sovjetstaten færdigudviklet og behøvede ideologisk støtte og bekræftelse for at kunne bestå; dels spirede den lokale nationalisme i republikkerne Stalin erklærede dette fænomen for Sovjets hovedfjende; sidst men ikke mindst voksede den militære trussel fra Tyskland støt og krævede nationalt sammenhold i Rusland. Stalin vidste at når krigen kom var russerne nok de eneste, der ville kunne forsvare Sovjetunionen. Paradigmaskiftet indledtes med forfølgelse og arrestationer af den foregående epokes internationalistiske arkæologer og 17

18 historikere nogle blev henrettet. Således tvang man forskerne til at skifte spor (Shnirelman 1995:129f). Når det drejer sig om politisk misbrug og fordrejning af forhistorien, er eksemplerne mange. I de fleste tilfælde er der især tale om en uforholdsmæssig høj prioritering af arkæologiens nationalistiske aspekter. Blandt andre kan Kina, under Mao Zedongs styre fra (se Tong 1995), og Portugal under António Salazars styre fra (se Lillios 1995), nævnes som eksempler på sådanne tilfælde. I tilfældene Sovjetunionen, Kina og Spanien er der ikke tale om deciderede arkæologiske forfalskninger. Men den selektive og propagandistiske statsstyring af forhistorieforskningen er grundlaget for udførelsen af sådanne forfalskninger i nationens tjeneste. Finnur Magnússons Runamo Oldgransker og gehejmearkivar Finnur Magnússon 4 ( ) var hverken videnskabelig fupmager eller racistisk svindler. Lad det være slået fast fra starten. Han var romantiker uden skeptisk sans. Og fraværet af skeptisk sans spiller en tragisk rolle i historien om Runamo. I Saxos fortale til Gesta Danorum stiftes for første gang bekendtskab med klippen ved Runamo i Blekinge, der skulle være oversået med sære, uforståelige skrifttegn (Saxo: XXIIf). Oldgranskeren Ole Worm erklærede i sin tid inskriptionen for ulæselig. Men i 1832 ønskede Videnskabernes Selskab i København, i anledning af biskop P. E. Müllers forestående, kommenterede nyudgivelse af Gesta Danorum, sagen opklaret én gang for alle. Man afsendte derfor året efter en ekspedition til Runamo. Geologen J. G. Forchhammer skulle afgøre hvorvidt tegnene var menneskers værk, eller blot naturens spil; teatermaleren C. F. Christensen skulle tegne fænomenet, og i sin egenskab af runekyndig skulle Finnur Magnússon oversætte og fortolke hvis fænomenet altså viste sig at være menneskeskabt. Forchhammer udfyldte en 4 På dansk: Finn Magnusen; under hvilket navn hans værker findes. 18

19 strategisk nøglerolle, fordi han netop intet vidste om runer og derfor ansås som objektiv og uvildig i sine iagttagelser. Forchhammer konstaterede at der var tale om en såkaldt trapgang; det vil sige en revne i granitklippen, udfyldt med lavaagtig, porøs sten. Han fastslog endvidere at visse af revnerne var naturlige fænomener, mens andre var ristet af menneskehænder. Sidstnævnte blev markeret med kridt, hvorefter det hele blev tegnet. Tilbage i København voldte det Magnússon adskillige måneders hovedbrud at løse Runamo-tegningernes gåde. Først da han forsøgte at læse de formodede runer fra højre mod venstre, gav det hele pludselig mening: inskriptionen var et kvad på det oldislandske versemål fornyrðislag, om kong Harald Hildetands færd til det navnkundige Bråvallaslag mod kong Ring. I maj 1834 blev de banebrydende opdagelser forelagt Videnskabernes Selskab og Magnússon hyldedes efterfølgende. Først i 1841 udkom Runamo og Runerne, Magnússons endelige, digre afhandling om Runamo (Kjær 1994:126ff; Valsson 1997:49f). Allerede inden afhandlingens udgivelse var der sået tvivl om dens troværdighed. Blandt andet havde den svenske kemiker Jacob Berzelius erklæret at samtlige revner ved Runamo var naturskabte. I 1844 dissekerede J. J. A. Worsaae ( ) Magnússons afhandling om Runamo i en uanselig, lille bog: Runamo og Braavalleslaget. Et Bidrag til archæologisk Kritik. Trin for trin tilbagevises Magnússons fortolkning af inskriptionen: alle revner i trapgangen er naturlige. Fortolkningen er et selvbedrag, primært opstået fordi Magnússon har fæstet blind tillid til Forchhammers (forkerte) geologiske analyse og Christensens subjektive tegninger (fig. 5). Således fik den systematiske Worsaae stor betydning for grundlæggelsen af den videnskabelige og kildekritiske arkæologi. Indirekte blev Worsaae dermed også medskyldig i Magnússons efterfølgende fysiske og psykiske forfald der medførte døden juleaften Worsaae afslutter sin artikel profeterende: I Oldtidsvidenskaben har navnlig Phantasien hidtil spillet en altfor store Rolle og det kunde ikke være anderledes, saalænge den endnu var i sin tidligste Barndom. Men i Læsningen af Runamo synes Phantasianskuelsen at have naaet sin störste Höide, og det er neppe nogen dristig Slutning at Videnskaben af Frygt for lignende Feiltagelser nu nok vil vide at tage en 19

20 mere kritisk Retning og saaledes arbejde sig fremad, om end med langsommere, saa dog med sikkrere Skridt. (Worsaae 1844:38). Man kan sige om Magnússon som Páll Valsson har gjort det i en biografisk artikel at det prægede hans videnskabelige bane at han altid dragedes mod det usande. Han skelnede ikke klart mellem fakta og fantasi. For ham var alle kilder lige troværdige arkæologiske kilder såvel som sagalitteraturens og eddadigtningens skriftlige materiale (Valsson 1997:44). At de skriftlige kilder var en sanddru kilde til forhistorien var ikke specielt Magnússons kæphest det var den gængse videnskabelige opfattelse i 1820 erne og 1830 erne (jf. Gjerløff 1999:417ff). Det specielle ved Magnússon var at han ud over at fremstå som den sidste af sin slags, i nederlaget til Worsaae besad den særlige evne at kunne se ting som ikke fandtes. Runamo-affæren, eller -skandalen som den ofte betegnes, adskiller sig fra de foregående eksempler ved ikke at være en arkæologisk forfalskning. Naturen kan næppe beskyldes for at producere forfalskninger. Alligevel rummer denne historie mange elementer fra de ovenstående eksempler på arkæologiske forfalskninger. Magnússons mangel på skepsis i forhold til sine kilder og deres dokumentation spiller en stor rolle. Han bedrev videnskab på sekundært materiale stolede blindt på geologen Forchhammers analyser, uden at sætte sig ind i hvorledes Forchhammer egentlig skulle kunne skelne mellem natur- og menneskeskabte tegn; og baserede derefter sin oversættelse og fortolkning på de subjektive, og mildest talt ringe, tegninger. Tilsyneladende ville det have været et personligt nederlag for Magnússon at erkende at Runamo-tegnene blot var tilfældige revner. I stedet burde det have været en objektiv videnskabelig konklusion. Men Magnússon fandt det ærefuldt at skabe nationens historie. Således blev hans ambitioner og mål vigtigere end sandheden i sig selv. Deri ligger forfalskningen. Runamo revisited 20

Fantaserende fortidsapostle

Fantaserende fortidsapostle Fantaserende fortidsapostle Arkæologi og politik i Det Tredje Rige af Ole Thirup Kastholm, cand.mag. i forhistorisk arkæologi Det er et grundlæggende element i totalitære regimers natur at ville kontrollere

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Romaer Europas største etniske mindretal v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Sigøjnere - romaer Sigøjnere: - Eksotiske, farverige, fascinerende og skræmmende - Glade og frie musikere,

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen Indledning I undervisningsforløbene til 3.-4. klasse er der taget højde for, at undervisningen passer med trinmålene efter 4. klasse, hvor eleverne bl.a.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13 Odin fra Lejre Af Tom Christensen Stor er den ikke, blot 1,75 cm høj, 1,98 cm bred og 1,25 cm dyb, lavet af sølv og vejer sølle 9 gram. Hvad den mangler i størrelse og vægt, det besidder den imidlertid

Læs mere

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag KUML 2014 KUML 2014 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag Kongens Borge Det kronologiske forhold mellem Pine Mølle og Trelleborg - svar

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/ Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/12 2007 Inholdsfortegnelse Analyse af fjendebilledet.. s. 1 Ku Klux Klan (KKK) s. 2 Hvordan bliver billedet brugt og hvilken funktion har det?... s. 2-3 Troværdighed?...

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Besøg på Kroppedal Museum Fyrsten fra Ishøj Temaer i udstillingen Det foreliggende skolemateriale kan bruges som forberedelse til et besøg

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 DR2 2002 2 x 60 min Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker del 1 og 2". Hver

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Den Hvide Schæfers historie

Den Hvide Schæfers historie Den Hvide Schæfers historie Hvide schæfere har altid været kendt, som født i kuld blandt farvede hvalpe, men har været betragtet som fejlfarvede og blev ofte aflivet eller solgt uden stamtavle. Hvid Schæfer

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

PÅ SPORET AF VIKINGERNE

PÅ SPORET AF VIKINGERNE RUM 15 Prøv at skrive dit navn med runer på linierne herunder. Hvis du ikke kan finde alle bogstaverne i dit navn, så sæt ٠ for det manglende bogstav. Når du har øvet dig i at skrive dit navn, så kan du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen 1 Lerkarret blev fundet i sommeren 1891 på en 32 tønder stor hedeparcel af stenhuggeren O. Bengtsson,

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere