F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E"

Transkript

1 F O R F A L S K E T F O R H I S T O R I E arkæologisk svindel, selvbedrag og sandhed Abstract The object of this essay is to explain the significance of archaeological frauds in the conception of prehistory. The motives and consequences of the frauds concerned are illustrated by a series of case stories. These case stories span from quite harmless profane frauds, over unscrupulous ideological falsification of history, to the borderland between forgery and self-deception. It turns out that only few archaeological frauds have been produced in order to make money or similar purposes, while the main part are side products of nationalistic and patriotic conceptions. This implies that archaeology in a societal context is a powerful science even though this hardly ever shows on the size of the economic appropriations to the discipline. And sometimes the immediate popular good will can also be hard to find. Ole Thirup Kastholm Hansen Tema II, magisterkonferensen, sommereksamen 2002 Institut for Arkæologi og Etnologi Københavns Universitet 1

2 There would seem to be no limit to human inventiveness when it is a matter of producing evidence for descent from famous men or nations. (Hansen 1993:83) Indledning Forfalskninger, bedrageri og svindel indenfor arkæologi er kommet til udtryk på utallige måder. Fra ubehjælpsomme, barnlige indridsninger med mammutter i USA, til gennemtænkte, selvforherligende idékomplekser i Nazi-Tyskland. Hvilken rolle spiller disse forfalskninger for arkæologien som videnskab og, ikke mindst, for den almene opfattelse af forhistorien? Dette er opgavens emne. Der findes flere gode grunde til at beskæftige sig med dette emne. Først og fremmest fordi størstedelen af arkæologiske forfalskninger er ideologisk motiverede. De er i højere eller mindre grad skabt til at underbygge blandt andet politiske og patriotiske idéer. Således er arkæologien og dens falsknerier en reel magtfaktor i samfundsmæssig sammenhæng. Mange forfalskninger afsløres med tiden og forsvinder som fakta fra den virkelige verden, men spøger trods alt videre i lægmands historiebevidsthed eller som fundament i pseudoarkæologiske teorier. Ofte har den etablerede arkæologi et formidlingsproblem, forstået på den måde at den måske nok kan afsløre forfalskninger og tilbagevise fantastiske teorier, men ikke altid udfylde det efterfølgende tomrum med en tilfredsstillende og sammenhængende arkæologisk viden. Bortset fra de problemer forfalskninger skaber for arkæologien, så udgør de et studium hvori politik og forskningshistorie spiller betydningsfulde roller. Sluttelig rummer dette studium underholdende og humoristiske anekdoter og historier, som ikke skal fornægtes. Selv om der nogle gange er tale om en balance hvor det humoristiske aspekt overskygges af det tragiske hvor forskere bruger årtier af deres liv, nogle gange hele livsværk, på at bevise en given genstands lødighed. En genstand der pludselig afsløres som forfalskning, fup og svindel. 2

3 Opgaven er afgrænset til forhistorisk arkæologi i den vestlige verden. Der er lagt vægt på en række case stories som belyser forskellige afarter af arkæologiske forfalskninger. Fra den gemene forfalskning for egen vindings skyld, over kompliceret nationalistisk forhistorieforfalskning, til grænselandet mellem forfalskning og selvbedrag. Hvad er arkæologiske forfalskninger? I studiet af arkæologiske forfalskninger er der særligt to forhold, der indledningsvis skal redegøres for. Det ene er hvorledes man egentlig definerer en arkæologisk forfalskning. Det andet er motivets betydning i forhold til de efterfølgende konsekvensers betydning. Definition Termen arkæologisk forfalskning er her anvendt meget bredt. Med arkæologisk forstås genstande, af enhver art, der har betydning for udforskningen af menneskets forhistorie. Således er Piltdown-mennesket en arkæologisk forfalskning, men også en anatomisk forfalskning; og Kensington-stenen er, ud over at være en arkæologisk, også en lingvistisk forfalskning. Ofte er der tale om enkeltstående genstande der bevidst er fremstillet til at foregive at være en arkæologisk genstand, men ikke er det. Dog er for eksempel museumskopismykker ikke forfalskninger, lige så vel som kunstværker og byggerier inspireret af forhistoriske kunstarter og håndværkstraditioner heller ikke er det. Ingen af delene foregiver at være ægte forhistorie. Forfalskningen kan også bestå i bevidst placering af ægte arkæologiske genstande i forkert kontekst. Der kan naturligvis også være tale om serier af sammenhørende forfalskninger, eller hele idékomplekser underbygget af forfalskninger. Den arkæologiske forfalskning er først og fremmest et stykke misinformation oftest bevidst fremstillet, men sommetider også ubevidst. 3

4 Motiv og konsekvens Ikke alle arkæologiske forfalskninger er fremstillet som bevidst svindel. Forfalskningen kan være fremstillet til privat underholdning uden at det var meningen at andre mennesker skulle stifte bekendtskab med den. Men mange er skabt med skumle hensigter: som practical joke; eller som forfalsket bevismateriale i videnskabers og ideologiers navne. I mange tilfælde betyder motivet derfor langt mindre end de efterfølgende konsekvenser. To jordnære eksempler på arkæologisk forfalskning Eksempler som de følgende, drevet af helt selviske motiver, er sjældenheder indenfor arkæologien. Til gengæld er de temmelig uskadelige og har højst fået franarret folk en smule håndører eller påført dem lidt personlig ydmygelse. Den forstenede kæmpe fra Cardiff Denne affære er et svendestykke i ægte humbug. Der lades ingen tvivl tilbage om gerningsmanden og hans motiv. Den 16. oktober 1869 på en gård nær byen Cardiff i staten New York fandt nogle brøndgravere under arbejdet en enorm mandslignende stenfigur. Over 3 meter lang og næsten 3000 kilo tung. Den lokale interesse og opbakning var enorm. Nogle mente at der var tale om en forstenet kæmpe, mens andre troede det var en urgammel statue. Gårdejeren William C. Newell og hans slægtning, George Hull, opstillede et telt over fundet og solgte entrébilletter, brochurer og læskedrikke til det voksende publikum (fig. 1). De fleste videnskabsfolk opfattede kæmpen som et rent svindelnummer. Palæontologen James Hall fra New York State Museum udtalte dog at kæmpen var et af de mest bemærkelsesværdige fund i landet. Så fuldstændig enighed herskede ikke. Tre måneder efter fundet indrømmede George Hull at han havde fået fremstillet kæmpefiguren i gips og havde gravet den ned i nattens mulm og mørke. Ikke desto mindre var fundet fortsat et stort tilløbsstykke. Flere år efter 4

5 afsløringen, i 1872, mente en religionshistoriker at figuren forestillede en fønikisk guddom forsynet med en inskription kun han kunne tyde... (Wahlgren 1958:156; Williams 1991:87ff). I 1877 forsøgte Hull og hans kumpaner sig igen med en kunstig, forstenet kæmpe gravet ned i Colorado kaldet The Solid Muldoon. Dette svindelnummer fik dog ligeledes kort levetid (Feder 2002:56). Davenport-konspirationen Denne affære er ligeledes motiveret af profan, menneskelig tankegang. Denne gang er det ikke et spørgsmål om at tjene penge, men i stedet om personligt fjendskab og misundelse. I 1874 udgravede en schweizisk emigrant, præsten Jacob Gass, en række gravhøje i Iowa. Han fandt blandt andet et par kobberøkser med fastoxiderede tekstilrester i et velbevaret gravkammer. Han blev herefter tilbudt optagelse i den lokale, videnskabelige amatørsammenslutning The Davenport Academy of Natural Sciences. Gass fik dog visse fjender i sammenslutningen. De brød sig ikke om den gebrokkenttalende emigrant, og var misundelige på hans flotte arkæologiske fund. I 1877 fortsatte han sine udgravninger på stedet dog i hast da området skulle sælges. I løbet af meget kort tid fandt han en række skifertavler med sære tegn på. I starten var videnskaben imponeret, men snart fattede man mistanke mod tavlernes ægthed og de blev gennem minutiøse undersøgelser bevist som falsknerier. Det viste sig senere at genstandene var anbragt af Gass fjender for at gøre ham utroværdig og til grin (Williams 1991:90ff). Eoanthropus dawsoni Under denne nøgterne, videnskabelige overskrift gemmer sig et af de mest notoriske arkæologiske svindelnumre affæren om Piltdown-mennesket. En affære der både før og efter dens afsløring i 1954 har affødt tusindvis af sider litteratur. Fra som videnskabelig polemik om fundets alder og homogenitet. Fra 1954-? som 5

6 efterrationalisering og detektivarbejde: hvem var den udspekulerede misdæder, og hvad var motivet? Emnet er vældig udførligt behandlet i adskillige bøger; senest antropologen Frank Spencer: Piltdown a scientific forgery (1990) og John E. Walsh: Unraveling Piltdown: The science Fraud of the Century and Its Solution (1996). I årene udgravede advokaten og amatørgeologen Charles Dawson ( ) sammen med lederen af British Museums geologiske afdeling, Arthur Smith Woodward ( ), lokaliteten Piltdown i Sussex, Sydengland. I en grusaflejring, de mente at kunne datere til tidlig pleistocæn eller sen pliocæn, fandtes en række kraniefragmenter, en halv kæbe, et benredskab og faunarester der underbyggede grusaflejringens geologiske datering. Kraniefragmenterne viste sig at passe sammen. Og yderligere sammensat med kæben kunne man rekonstruere et særpræget kranium med fremskudt, abelignende kæbe og en udpræget hominid kraniekalot med en volumen på op imod 1500 cm²; hvad der svarer nogenlunde til nutidige mennesker. I november 1912 blev fundet offentliggjort som the missing link (jf. Spencer 1990:29-81). Mennesket fra Piltdown, Eoanthropus dawsoni, var den længe eftersøgte mennesketype der forbandt det nutidige menneske med dets oprindelse aben. Og det var kun en ekstra bonus at dette ældgamle menneske havde betrådt Englands jord. Som den engelske anatom Arthur Keith ( ) proklamerede kort efter offentliggørelsen af fundet: the most important [find] ever made in England, and of equal, if not greater importance than any other yet made, either at home or abroad. (ibid., s. 56, m. referencer) På daværende tidspunkt kunne de fleste forskere være enige så langt. Kritiske røster satte dog spørgsmålstegn ved fundets homogenitet. Kraniefragmenterne og kæben var fundet i samme lille udgravning, men hver for sig. Generelt var dokumentationen af udgravningen under al kritik, da der ikke fandtes plan- og detailtegninger der angav de udgravede genstandes præcise indbyrdes beliggenhed. Den amerikanske mammalog Gerrit Smith Miller ( ) og hans landsmand antropologen Aleš Hrdlika ( ) påstod i 1915, som de første, at Piltdown- 6

7 kæben stammede fra en abe, og dermed ikke hørte sammen med resten af kraniet (ibid. s. 94ff). I starten af 1930 erne påstod tyske anatomer, at kæben hidrørte fra en orangutang (ibid. s. 120). Og således forløb polemikken i årtier afbrudt af to verdenskrige. Der ses en klar tendens til at de forskere der forsvarer Piltdownfundets homogenitet er britiske, mens modstanderne er franskmænd, tyskere og amerikanere. Men på trods af uenighederne faldt det dog ingen ind at der kunne være tale om et svindelnummer. I 1949 forsøger man med nye naturvidenskabelige knogledateringsmetoder måling af fluor-, nitrogen-, og uranindholdet endeligt at få klarlagt fundets absolutte alder. Målingerne på Piltdown-fundet bliver disse dateringsmetoders gennembrud (Renfrew & Bahn 1996:114). Denne og efterfølgende målinger giver de opsigtsvækkende resultater at kranium og kæbe er noget nær recente. Resultatet fik den sydafrikanske antropolog Joseph S. Weiner ( ) til at indlede tilbundsgående undersøgelser med voldsomme følger. Den 30. juni 1954 blev Piltdown-svindelnummeret offentliggjort i sit fulde omfang: kæben stammede med sikkerhed fra en abe, sandsynligvis en orangutang; benredskabet var blevet fremstillet med en skarp jernkniv; alle genstandene var blevet behandlet med en jernopløsning, der skulle give dem patina og homogenitet og få dem til at passe til Piltdowns geologiske forhold; mikroskopundersøgelser viste spor efter slibemiddel på flere af fragmenterne (Spencer 1990:135ff). Senere dateringer har vist at menneskekraniet er fra 1300-tallet e.v.t. og abekæben er recent (Renfrew & Bahn 1996:114). Således lades der ingen tvivl tilbage om at dette er bevidst svindel. Men hvem stod bag? Joseph Weiners afslørende bog om affæren The Piltdown Forgery (1955) fremfører akkompagneret af citater af blandt andet Sherlock Holmes i The Sign of Four og fra William Blakes The Marriage between Heaven and Hell en række indicier mod fundets ophavsmand Charles Dawson. Weiner indrømmer dog at egentlige beviser ikke kunne tilvejebringes (Weiner 1955:203 & passim). Siden har gisningerne været mange (se fx Millar 1972; Spencer 1990, kap. 7; Feder 2002:74ff). Blandt andre har Arthur Conan Doyle været udråbt som bagmand (Winslow & Meyer 1983). Et af de nyere seriøse forslag går ud på at Dawson konspirerede med førnævnte Arthur Keith, da han ikke selv besad den fornødne anatomiske ekspertise 7

8 (Spencer 1990, kap. 8; Tobias 1992). De to mistænktes motiv kan der kun gisnes om. Men en af Charles Dawsons store ambitioner var at blive medlem af The Royal Society toppen af videnskabelig ære. Han var kandidat dertil i adskillige år og havde ganske givet også opnået denne ære på grund af Piltdown-fundet, hvis blot ikke døden var kommet det fornemme selskab i forkøbet. Arthur Keith, der var en både dygtig og stræbsom videnskabsmand, havde lidt nogle faglige nederlag og havde ikke opnået den position han så sig selv berettiget til. Men på baggrund af Piltdown-fundet fik han mulighed for at profilere sig selv, såvel som sine videnskabelige idéer, overfor kollegerne (Spencer 1990:199f). Med fare for at begå justitsmord antager vi hermed at Dawson og Keith er de skyldige og at deres motiv i det store hele var stræben efter forskningsmæssig prestige. Og i virkeligheden er det relativt uinteressant hvem de skyldige er. Piltdown-affærens reelle videnskabelige konsekvenser er mere interessante. Piltdown-mennesket kunne nok ikke været dukket op af den britiske undergrund på et bedre tidspunkt. I årene omkring århundredeskiftet var de første Homo erectusfund begyndt at dukke op: i 1891 Javamennesket og i 1908 samme år som Piltdown Heidelbergmennesket. Dette var nogle af frugterne af den videnskabelige udvikling siden midten af 1800-tallet, hvor geologiske opdagelser og evolutionsteori havde ført til erkendelsen af klodens, såvel som menneskets, høje alder. Indtil 1908 var stort set alle spor efter mennesker på de Britiske Øer fra neolitikum, eller endnu yngre. Og først med Piltdown-fundet havde man tilsyneladende ældste sikre menneskefund og dermed bevis for at England havde været befolket sideløbende med Kontinentet. Afhængig af ens egen grad af faglig selvironi, står Piltdown-affæren som enten et ydmygende mareridt eller som et lærerigt eventyr. I hvert fald blev den videnskabelige elite holdt for nar i årtier. Og havde det ikke været for de revolutionerende, naturvidenskabelige dateringsmetoder, kunne videnskaben teoretisk set stadig i dag regne Piltdown-fundet for et reelt om end fortolkningsmæssigt omdiskuteret arkæologisk fund. 8

9 Runestenen fra Kensington Sammen med Piltdown-affæren er Kensington-stenen en af de mest omtalte arkæologiske forfalskninger. Forløbet er derimod helt anderledes. Lige siden stenen blev fundet, har forskerne (og ikke mindst lægfolk) været delte i to lejre: de som mente stenen var ægte og de som mente den ikke var ægte. Og sådan er det stadig den dag i dag 1. Vi befinder os nær byen Kensington i staten Minnesota. I 1898 fandt den svenske emigrant Olof Öhman og hans søn, da de var ved at rydde et kommende stykke agerland for træer og buske, en stor, flad sten filtret ind i rødderne fra et poppeltræ. Stenen var udsmykket med sære tegn skandinaviske runer. Både amerikanske og skandinaviske forskere antog inskriptionen for at være en moderne spøg. De norske professorer Gustav Storm, Oluf Rygh og Sophus Bugge slår i april 1899 følgende fast: Den såkaldte runesten er en primitiv forfalskning, begået af en svensker med en mejsel og et ringe kendskab til runer og engelsk. (Wahlgren 1958:9, m. referencer) Efter denne bredside fik Öhman sin sten igen. Han brugte den i de følgende år som dørsten og som sådan burde den nok have endt sine dage. Men i 1907 fik Öhman besøg af den unge norsk-amerikanske forfatter Hjalmar Rued Holand der samlede materiale til en bog om de norske bosættelser i Minnesota. Han erhvervede stenen fra Öhman og det blev hans livsværk at bevise inskriptionens ægthed (ibid. s. 7ff). I de følgende år havde han ikke heldet med sig, hverken i USA eller blandt skandinaviske runologer. Holand publicerede talrige artikler om stenen. Med bogen The Kensington Stone fra 1932 vendte det hele dog for ham. Med historisk research og fantasi havde 1 På internettet kan man finde hundreder af indædte tilhængere af Kensington-stenen. Søg blot på Kensington Rune Stone eller check fx Yuri Kuchinskys hjemmeside: Kensington Rune Stone discussions på: Argumentationen er ringe, men forsvarsmekanismerne er fascinerende. 9

10 han udviklet historien bag stenens oprindelse. I aviser og læserbreve havde Holand bred støtte i 1940 erne. Og i 1948 overgav forskerne sig og stenen blev udstillet på The Smithsonian Institution i Washington (Williams 1991:197ff). Trods dette skal der ikke herske tvivl om at Kensington-stenen er et falsum (se fx Wahlgren 1958; Brøndsted et al. 1950). De norske professorers ovenstående dom står til troende i dag. Inskriptionen er på flere måder anakronistisk. Den er skrevet på en form for moderne svensk, med runer hvoraf nogle ikke anvendtes i middelalderen og andre er udstyret med et umiskendeligt svensk særtræk som trema (omlydsprikker over visse vokaler). Ikke mindst er inskriptionen udstyret med de tre latinske bogstaver AVM der refererer dels til det kristne Ave Virgo Maria, dels til det buddhistiske/hinduistiske mantra AUM. At Olof Öhman rent faktisk interesserede sig for hinduistisk religion fremgår af hans personlige papirer (Wahlgren 1958:163ff). Disse indicier, og en lang række andre, peger mod Öhman som Kensington-stenens skaber (jf. bl.a. Wahlgren 1958, kap. XV & XVI; Wallace 1971:158f; Williams 1991: ). At hans navn genfindes som kryptogrammer i inskriptionen underbygger blot dette (Wahlgren 1958:168ff). Det nordamerikanske mindreværdskompleks Inskriptionen på Kensington-stenen er blot en enkelt ud af adskillige, såkaldt præcolumbianske, runeinskriptioner fra Nordamerika. Således kendes der mindst 24, der alle er om muligt endnu mindre ægte end Kensington-stenen (Wahlgren 1986:99; Wallace 1971). Listen over genstande fra USA der beviser vikingernes tilstedeværelse i præcolumbiansk tid er meget lang våben, inskriptioner og sågar bygninger. Langt størstedelen af materialet har absolut intet med vikingetiden og Skandinavien at gøre, således som Johannes Brøndsted har konkluderet i sin artikel Problemet om Nordboer i Nordamerika før Columbus (1950). Siden da har den væsentlige begivenhed i den henseende været Helge Ingstads opdagelse af L Anse aux Meadows i Men heller ikke i lyset af dette, giver de amerikanske vikingetidsgenstande nogen mening. Enkelte fund vækker dog alligevel særlig interesse: 10

11 I 1930 erne fandt jernbanearbejderen James Edward Dodd nogle jerngenstande ved Beardmore, Minnesota. Utvivlsomt er der tale om ægte skandinaviske vikingetidsgenstande fra 900-tallet: sværd, økse og en fragmenteret rangle. Dodd påstod at have fundet sagerne i forbindelse med nogle dynamitsprængninger. Udlejeren af det hus hvori Dodd boede havde dog en helt anden forklaring: våbnene var i virkeligheden hans og havde været deponeret i husets kælder, som pant for et lån. Tilsyneladende stammede genstandene fra en norsk antikvitetssamler og var fragtet over Atlanten i 1900-tallet. Dodds plejesøn vidnede efter dennes død mod ham, og fortalte at faderen havde placeret genstandene selv (Williams 1991:210ff). Motivet kan der kun gisnes om. Det kan have drejet sig om noget så profant som findeløn og en chance for at få sit billede i avisen; eller måske havde Dodd et ønske om at nedstamme fra de vilde vikinger. I hvert fald er våbenfundet fra Beardmore endnu et i rækken af produceret bevismateriale for vikingernes tilstedeværelse forskellige steder i Nordamerika (se fx Wallace 1971; Wahlgren 1986; Hansen 1993). Et mere omdiskuteret fund af samme kategori er Vinlandskortet. Offentliggjort i 1965 af Yale University, som havde erhvervet det fra en anonym person. Kortet bar årstallet 1440 altså et halvt århundrede før Columbus opdagede Amerika i Selvsagt blev kortet øjeblikkeligt erklæret for falsk af Columbus-forskere. Kartografer mente ligeledes at det måtte være falsk, da Grønland er tegnet som en ø. At man kunne sejle rundt om Grønland blev først opdaget af Peary i Dødsstødet imod kortets ægthed var analysen af blækket, der tilsyneladende indeholdt titanium ikke anvendt i blæk før 1920 erne (Vinner 1993:77ff). I 1986 blev kortet igen analyseret. Nu med de mest moderne metoder, der blandt andet også anvendtes til Dødehavsrullerne. Protonbeskydning viste uden at destruere noget hvad kortet og blækket var lavet af. Resultatet var at titaniummængden var så ringe at blæk, såvel som pergament, sagtens kunne være fra 1400-tallet (Cahill 1987). Og at Grønland på Vinlandskortet ses som en ø kan forklares. I 1949 fandt Eigil Knuth en umiaq fra 1400-tallet på Pearylands nordkyst. Båden har sandsynligvis deltaget i hvalfangst i området. Således har inuitter på daværende tidspunkt vidst at Grønland 11

12 var en ø. Og hvis nordboerne rejste så langt nordpå, som meget tyder på, kan de have fået videregivet denne viden. Som så åbenbart gik i glemmebogen igen med tiden (Vinner 1993:80). Status er at Vinlandskortet ikke er endeligt afklaret som værende falsk eller ægte. Den amerikanske vikingemani er særpræget, idet der er tale om en myte der tog fart i 1860 erne og endte med at blive i hvert fald delvist arkæologisk bekræftet 100 år senere. Til stor fortrydelse for de mange skandinaviske emigranter i staterne Wisconsin, Iowa og Minnesota fejredes 400-året for Columbus opdagelse af Amerika med pomp og pragt i Som modstykke rejste 1. og 2. generationsskandinaverne økonomiske midler til at få et vikingeskib til Michigan-søen. Og i 1893 sejlede den første kopi af Gokstadskibet Viking over Atlanten til USA. Skibet nåede hurtigt og sikkert frem. En tilsvarende tur for kopierne af Columbus skibe, Niña, Pinta og Santa Maria, havde måttet foregå pr. slæbebåd over lange distancer (Williams 1991:194). Naturligvis en stor sejr for de skandinaviske emigranter. En sejr der blev fejret med Kensington-stenens opdagelse få år senere? To væsentlige forhold gør sig gældende når det gælder amerikanernes opfattelse af deres egen forhistorie. Dels en mangel på tillid til den akademiske verden, dels et større mindreværdskompleks i forhold til den gamle verden Europa. Mange amerikaneres faste tro på at den akademiske verden konspirerer mod dem har givet anledning til med europæiske øjne sælsomme hændelser. Eksempelvis har der været fremsat et seriøst forslag om afholdelse af folkeafstemning om Kensington-stenens ægthed; mens en bog foreslår at præsidenten og kongressen skulle vedtage en særlov, med påbud om at stenen er ægte (Wahlgren 1986:105). Med denne flertalsdemokratiske form for historieskrivning kan man naturligvis forebygge diktatorisk historieskrivning, som man har set det i visse samfund (jf. næste kapitel). Spørgsmålet er så blot hvorvidt demokratisk historieskrivning er mindre tyrannisk end statsautoriseret historieforfalskning. Mindreværdskomplekset i forhold til Europa opstod i slutningen af 1700-tallet, efter uafhængighedskrigen. I sin higen efter en national fortid og dermed berettigelsen 12

13 som civiliseret stat gjorde USA brug af arkæologiske, geologiske og faunistiske levn efter devisen: vores bjerge er lige så gamle som jeres hvis ikke ældre! Således udstillede man i starten af 1800-tallet i Philadelphia et nyudgravet amerikansk mammutskelet ved siden af et nutidigt elefantskelet fra den anden side af Atlanten, for utvetydigt at anskueliggøre hvorledes dyrene nu engang altid har været større i Amerika (jf. Williams 1991:38). I kølvandet på denne kamp opstod også en række forfalskninger. Genstande med billedlige gengivelser af mammutter skulle tilsyneladende bevise at der i Nordamerika havde eksisteret mennesker samtidig med mammutterne. På Lenapestenen (fig. 3) fra Pennsylvania ses en mammut, en indianer med bue og pil og fjer i håret, en teepee og lignende let genkendelige stereotype symboler (ibid. s. 117ff). De nordamerikanske eksempler på arkæologiske forfalskninger er særpræget anarkistiske. Ofte er de fremstillet af lægmand måske mere eller mindre belæst. Ofte i opposition til den etablerede videnskab; og ofte for at underbygge egen glorværdig oprindelse. Nøjagtig samme forfalskningsmønstre går igen indenfor arkæologiske grundlag i forbindelse med religiøse anliggender (se Williams 1991, kap. 8) og indianernes oprindelse (se ibid. kap. 2; Feder 2002:87-104). Hans Reinerth og det nazistiske mindreværdskompleks På trods af begrundede mistanker vil det være nærmest umuligt nogensinde at afgøre hvorvidt arkæologiske svindelnumre som Kensington-stenen og Piltdownmennesket fødtes som practical jokes eller som elementer i en seriøs ideologisk overbevisning. Men nazismens misbrug af den arkæologiske videnskab kan næppe klassificeres som en practical joke. Som det fremgår af følgende citat er der derimod tale om uforfalsket, bevidst misbrug i propaganda- eller opdragelses - øjemed at fordreje forhistorien til fordel for den nazistiske herrefolksidé: 13

14 Grabung auf Grabung der letzten Jahrzehnte enthüllte die altgermanischen Kulturhöhe. Buch auf Buch verkündete das neue Wissen, Vorträge machten die neugewonnenen Einsichten in allen Kreisen des Volkes bekannt. Und doch mußte der letzte Schritt zur Überzeugung aller Jünger des früheren Geschichtsbildes zur anschaulichen Verdeutlichung der alten Wirklichkeiten und zur Ausrottung letzter Zweifel ungetan bleiben, solange es nicht gelang, das wiederzuerrichten, was nun einmal die Jahrtausende nicht sichtbar überdauert hatte; was aus dem völkischen Bewußtsein seither verschwunden war und nicht durch das Wort allein wiedererstehen konnte. Solange Grabungsergebnisse und Funde in Museen ihre einzige Zuflucht fanden, hatte meist nur der Wissenschaftler etwas von ihnen. Das Volk, um dessen Gewinnung für das neue Wissen es hier geht, braucht ein sichtbares lebendiges Bild, um erkennen und glauben zu können. (Benecke 1938:246) Disse ord skrev Joachim Benecke i det tyske månedsskrift for forhistorie Germanen- Erbe, i augustudgaven Anledningen var åbningen af det nye friluftsmuseum ved Mettnau (ibid. s. 245ff). I årene grundlagdes tre arkæologiske friluftsmuseer i Tyskland ved Oerlinghausen, Lübeck og Mettnau af Reichsbund für deutsche Vorgeschichte. Rekonstruktioner af huse fra jægerstenalder, bondestenalder og jernalder blev opført. Et gennemgående træk ved disse rekonstruktioner var at de stort set intet havde med virkeligheden at gøre. Byggeteknologien, med blandt andet stejl tagrejsning og kløvede plankevægge, havde intet med stenalder at gøre (fig. 4). Og ligeledes var boligindretningen bemærkelsesværdigt præget af det relativt moderne og komfortable 2. Således kunne rekonstruktionerne tjene som grundlag for den nazistiske tanke om den nordiske races selvstændige og overlegne udvikling (jf. Ahrens 1990:17ff). Reichsbund für deutsche Vorgeschichte sorterede under Amt Rosenberg 3 og var ledet af den unge arkæolog dr. Hans Reinerth ( ). Blot et par måneder efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933 havde Reinerth ved en manifest-lignende 2 For nærmere detaljer, se Ahrens 1990: Amt Rosenberg (Afdeling Rosenberg) var en institution, under chefideologen Alfred Rosenbergs ledelse, der dels stod for den intellektuelle og filosofiske uddannelse og instruktion af NSDAP, dels stod for videnskabelig og kulturel udforskning og udenrigspolitik. 14

15 forelæsning på universitetet i Tübingen, gjort rede for hvorledes racevidenskaben i særdeleshed den nordiske races væsentlighed og egenart udgjorde grundlaget for den nazistiske verdensanskuelse og således skulle anerkendes som grundlaget for enhver videnskab. Han proklamerede endvidere at man måtte tage kampen op med den årtusind gamle løgn at germanerne var vilde barbarer. Modstandere i denne kamp var blandt andre de etablerede arkæologiske institutioner, Archäeologisches Institut des Deutschen Reiches i Berlin, og den herunder sorterende Römisch- Germanische Kommission (RGK) i Frankfurt am Main. Reinerth anså disse for at være alt for internationalt rettede og kun interessere sig for de romerske levn i landet, mens Alfred Rosenberg paranoidt påstod at de etablerede arkæologer forsøgte at hemmeligholde ethvert fund, der kunne underbygge den nordiske kulturs angivelige overlegenhed. Ved at udsende kampskrifter til landets forhistorikere og NSDAPs underorganisationer, ved at registrere alle landets forhistorikere ligesindede såvel som modstandere, ved at oprette en forhistoriske faggruppe i Kampfbund für deutsche Kultur, og, ikke mindst, ved at være under Rosenbergs protektion; lykkedes det Reinerth at centralisere og styre Tysklands forhistoriske forskning (Bollmus 1970:154ff). Alfred Rosenbergs og Hans Reinerths mål med etableringen af Reichsbund für deutsche Vorgeschichte var at kunne kontrollere den tyske forhistorieforskning, og at registrere, udgrave og beskytte alle den nordiske races og kulturs mindesmærker; fra Tyskland såvel som udlandet (ibid. s. 166). Et andet mål var at etablere en lang række friluftsmuseer hvoraf tre, som nævnt, blev til realiteter. Forbundets talerør var tidsskriftet Germanen-Erbe, hvori dets bedrifter indenfor udgravning, formidling og propaganda blev besunget. Mellem de forskellige udgravningspublikationer kunne man læse fordrejet arkæologisk viden, som for eksempel at skibsgraven fra Sutton Hoo var en vikingegrav (Müller-Wille 1996:166). Eller man kunne læse om Germanische Charakterwerte (Rosenberg 1938) og Rassenkunde und Vorgeschichtsforschung (Groß 1938). Filmmediet spillede en væsentlig rolle i den nazistiske propaganda og blev også anvendt i forbindelse med fremstillingen af forhistorien. Arkæologen og filmmanden 15

16 Lothar Zotz lavede en række dokumentarfilm til undervisningsbrug. De skulle fremelske offentlig bevågenhed om, og aktiv deltagelse i bevarelsen af, forhistoriske mindesmærker. Nogle af filmene indeholder scener der kun kan beskrives som nazipropaganda. I ét tilfælde ser man et hagekors i bunden af et forhistorisk lerkar, der toner over i et blafrende nazi-flag ved Nürnberg. Ifølge Zotz søn var disse propagandascener klippet ind i filmene uden hans faders vidende (Arnold & Hassmann 1995:80). Med udgangspunkt i tilfældet Zotz kan man spørge sig selv hvorledes datidens arkæologer kan karakteriseres. I hvilket omfang var de fuldt bevidste om deres propagandistiske virke; i hvilket omfang var nogle mere eller mindre tvunget af tingenes tilstand; i hvilket omfang blev de ubevidst manipuleret? I høj grad var Hans Reinerths idéer en overbygning til arkæologen Gustaf Kossinas ( ) teser om de germanske kulturspor i det slaviske område, og de dermed følgende territoriale rettighedskrav, samt idéen om at den europæiske kulturs urhjem fandtes i Norden altså modstanden mod ex Oriente lux. Mange arkæologer også ikke-nazister støttede Kossinas tanker (Bollmus 1970:157). Således var grundlaget i en vis udstrækning klargjort for Reinerths idéer. Andre forskere følte sig helt sikkert truet, både hvad angår personlig sikkerhed og professionel uafhængighed. Det gjaldt eksempelvis lederen af en af de mest Reinerth-kritiske institutioner, den Römisch- Germanische Kommission, professor Gerhard Bersu; der oven i købet var jøde (ibid. s. 159). Men den væsentligste årsag til arkæologernes medløberi var ganske givet at den forhistoriske arkæologi i Tyskland var kommet til at stå i stor gæld til nazisterne. Forhistorisk arkæologi var ikke et velhavende og velanset fag før nazisternes magtovertagelse. Det første professorat blev først oprettet i 1928 og lønnen og den sociale status var lavere end kollegernes indenfor klassisk og nærorientalsk arkæologi. Forhistorikerne forbedrede deres situation mærkbart gennem samarbejdet med nazisterne. Fra blev otte professorater oprettet i tysk forhistorie. Store beløb blev frigjort til arkæologiske undersøgelser i Tyskland og Østeuropa. Faget blev udbudt på mere end 25 universiteter. Og antallet af forhistorikere var fordoblet i Adskillige nye institutter, museer, friluftsmuseer, tidsskrifter og 16

17 filmproduktioner blev støttet. Prisen for alt dette var at arkæologien skulle være nationalsocialismens håndlangere i forbindelse med territoriale krav og racistisk dogmatik (Arnold & Hassmann 1995:76). Konsekvenserne af dette uheldige samarbejde blev også mærkbare. Tysk arkæologi var og er tildels stadigvæk tynget af denne arv (ibid. passim). Eksperimentelarkæologien og friluftsmuseerne fik ikke fodfæste i Tyskland igen før i 1970 erne, mens den i udlandet blev præget af primitive husrekonstruktioner som modreaktion på nazisternes idéer om kulturoverlegenhed. Dette kom ikke mindst til at gælde for 1950 ernes danske rekonstruktioner på Hjerl Hede og i Lejre (Ahrens 1990:24ff). I denne stort anlagte historie spiller de konkrete arkæologiske forfalskninger husene i friluftsmuseerne en birolle. Men de er meget håndgribelige symboler på statsautoriseret forhistorieforfalskning. Anden statsautoriseret forhistorieforfalskning Det nazistiske eksempel er nok udtryk for den mest skrupelløse og tydelige anvendelse af arkæologiske forfalskninger. Det er dog ikke det eneste. Andre diktatoriske regimer har også forsøgt at styre forhistorieforskningen i retning af den rette ideologiske sandhed. I mellemkrigstidens Sovjet forekom der eksempelvis et officielt paradigmaskift i forhistorieopfattelsen. Fra hidtil at have dyrket en internationalistisk arkæologi i den rette marxistiske ånd vendte man i 1934 kåben, og indledte en stærk nationalistisk og imperialistisk forhistorieforskning. Der var flere årsager til dette skift: dels var Sovjetstaten færdigudviklet og behøvede ideologisk støtte og bekræftelse for at kunne bestå; dels spirede den lokale nationalisme i republikkerne Stalin erklærede dette fænomen for Sovjets hovedfjende; sidst men ikke mindst voksede den militære trussel fra Tyskland støt og krævede nationalt sammenhold i Rusland. Stalin vidste at når krigen kom var russerne nok de eneste, der ville kunne forsvare Sovjetunionen. Paradigmaskiftet indledtes med forfølgelse og arrestationer af den foregående epokes internationalistiske arkæologer og 17

18 historikere nogle blev henrettet. Således tvang man forskerne til at skifte spor (Shnirelman 1995:129f). Når det drejer sig om politisk misbrug og fordrejning af forhistorien, er eksemplerne mange. I de fleste tilfælde er der især tale om en uforholdsmæssig høj prioritering af arkæologiens nationalistiske aspekter. Blandt andre kan Kina, under Mao Zedongs styre fra (se Tong 1995), og Portugal under António Salazars styre fra (se Lillios 1995), nævnes som eksempler på sådanne tilfælde. I tilfældene Sovjetunionen, Kina og Spanien er der ikke tale om deciderede arkæologiske forfalskninger. Men den selektive og propagandistiske statsstyring af forhistorieforskningen er grundlaget for udførelsen af sådanne forfalskninger i nationens tjeneste. Finnur Magnússons Runamo Oldgransker og gehejmearkivar Finnur Magnússon 4 ( ) var hverken videnskabelig fupmager eller racistisk svindler. Lad det være slået fast fra starten. Han var romantiker uden skeptisk sans. Og fraværet af skeptisk sans spiller en tragisk rolle i historien om Runamo. I Saxos fortale til Gesta Danorum stiftes for første gang bekendtskab med klippen ved Runamo i Blekinge, der skulle være oversået med sære, uforståelige skrifttegn (Saxo: XXIIf). Oldgranskeren Ole Worm erklærede i sin tid inskriptionen for ulæselig. Men i 1832 ønskede Videnskabernes Selskab i København, i anledning af biskop P. E. Müllers forestående, kommenterede nyudgivelse af Gesta Danorum, sagen opklaret én gang for alle. Man afsendte derfor året efter en ekspedition til Runamo. Geologen J. G. Forchhammer skulle afgøre hvorvidt tegnene var menneskers værk, eller blot naturens spil; teatermaleren C. F. Christensen skulle tegne fænomenet, og i sin egenskab af runekyndig skulle Finnur Magnússon oversætte og fortolke hvis fænomenet altså viste sig at være menneskeskabt. Forchhammer udfyldte en 4 På dansk: Finn Magnusen; under hvilket navn hans værker findes. 18

19 strategisk nøglerolle, fordi han netop intet vidste om runer og derfor ansås som objektiv og uvildig i sine iagttagelser. Forchhammer konstaterede at der var tale om en såkaldt trapgang; det vil sige en revne i granitklippen, udfyldt med lavaagtig, porøs sten. Han fastslog endvidere at visse af revnerne var naturlige fænomener, mens andre var ristet af menneskehænder. Sidstnævnte blev markeret med kridt, hvorefter det hele blev tegnet. Tilbage i København voldte det Magnússon adskillige måneders hovedbrud at løse Runamo-tegningernes gåde. Først da han forsøgte at læse de formodede runer fra højre mod venstre, gav det hele pludselig mening: inskriptionen var et kvad på det oldislandske versemål fornyrðislag, om kong Harald Hildetands færd til det navnkundige Bråvallaslag mod kong Ring. I maj 1834 blev de banebrydende opdagelser forelagt Videnskabernes Selskab og Magnússon hyldedes efterfølgende. Først i 1841 udkom Runamo og Runerne, Magnússons endelige, digre afhandling om Runamo (Kjær 1994:126ff; Valsson 1997:49f). Allerede inden afhandlingens udgivelse var der sået tvivl om dens troværdighed. Blandt andet havde den svenske kemiker Jacob Berzelius erklæret at samtlige revner ved Runamo var naturskabte. I 1844 dissekerede J. J. A. Worsaae ( ) Magnússons afhandling om Runamo i en uanselig, lille bog: Runamo og Braavalleslaget. Et Bidrag til archæologisk Kritik. Trin for trin tilbagevises Magnússons fortolkning af inskriptionen: alle revner i trapgangen er naturlige. Fortolkningen er et selvbedrag, primært opstået fordi Magnússon har fæstet blind tillid til Forchhammers (forkerte) geologiske analyse og Christensens subjektive tegninger (fig. 5). Således fik den systematiske Worsaae stor betydning for grundlæggelsen af den videnskabelige og kildekritiske arkæologi. Indirekte blev Worsaae dermed også medskyldig i Magnússons efterfølgende fysiske og psykiske forfald der medførte døden juleaften Worsaae afslutter sin artikel profeterende: I Oldtidsvidenskaben har navnlig Phantasien hidtil spillet en altfor store Rolle og det kunde ikke være anderledes, saalænge den endnu var i sin tidligste Barndom. Men i Læsningen af Runamo synes Phantasianskuelsen at have naaet sin störste Höide, og det er neppe nogen dristig Slutning at Videnskaben af Frygt for lignende Feiltagelser nu nok vil vide at tage en 19

20 mere kritisk Retning og saaledes arbejde sig fremad, om end med langsommere, saa dog med sikkrere Skridt. (Worsaae 1844:38). Man kan sige om Magnússon som Páll Valsson har gjort det i en biografisk artikel at det prægede hans videnskabelige bane at han altid dragedes mod det usande. Han skelnede ikke klart mellem fakta og fantasi. For ham var alle kilder lige troværdige arkæologiske kilder såvel som sagalitteraturens og eddadigtningens skriftlige materiale (Valsson 1997:44). At de skriftlige kilder var en sanddru kilde til forhistorien var ikke specielt Magnússons kæphest det var den gængse videnskabelige opfattelse i 1820 erne og 1830 erne (jf. Gjerløff 1999:417ff). Det specielle ved Magnússon var at han ud over at fremstå som den sidste af sin slags, i nederlaget til Worsaae besad den særlige evne at kunne se ting som ikke fandtes. Runamo-affæren, eller -skandalen som den ofte betegnes, adskiller sig fra de foregående eksempler ved ikke at være en arkæologisk forfalskning. Naturen kan næppe beskyldes for at producere forfalskninger. Alligevel rummer denne historie mange elementer fra de ovenstående eksempler på arkæologiske forfalskninger. Magnússons mangel på skepsis i forhold til sine kilder og deres dokumentation spiller en stor rolle. Han bedrev videnskab på sekundært materiale stolede blindt på geologen Forchhammers analyser, uden at sætte sig ind i hvorledes Forchhammer egentlig skulle kunne skelne mellem natur- og menneskeskabte tegn; og baserede derefter sin oversættelse og fortolkning på de subjektive, og mildest talt ringe, tegninger. Tilsyneladende ville det have været et personligt nederlag for Magnússon at erkende at Runamo-tegnene blot var tilfældige revner. I stedet burde det have været en objektiv videnskabelig konklusion. Men Magnússon fandt det ærefuldt at skabe nationens historie. Således blev hans ambitioner og mål vigtigere end sandheden i sig selv. Deri ligger forfalskningen. Runamo revisited 20

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL Indledning Den kolde krig er betegnelsen for perioden 1948 til 1989, hvor USA og USSR i kølvandet på anden verdenskrig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere