Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5"

Transkript

1 KlimaInvest A/S Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : W E T Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5 KlimaInvest A/S afgiver købstilbud på Green Wind Ledelsen i KlimaInvest A/S har besluttet at afgive et bindende købstilbud på aktiekapitalen i vindmølleselskabet GW Energi A/S, der indgår som helejet datterselskab i Green Wind koncernen under rekonstruktion. Opkøbstilbuddet sker som led i KlimaInvest A/S udmeldte strategi, hvormed der sigtes efter at øge koncernens produktionskapacitet- og kritiske masse indenfor vindmølledrift. Et bindende tilbud på aktierne i GW Energi A/S ( GWE ) sker som led i en planlagt rekonstruktion af GW Energi A/S i indeværende år. Opkøbstilbuddet fra KlimaInvest A/S er tidsbegrænset og afgives på baggrund af omfattende undersøgelser og en langstrakt due diligence. Obligationsejerkonsortiet Clean Wind Købstilbuddet sker som led i KlimaInvest A/S deltagelse i et konsortium af obligationsindehavere ( Clean Wind konsortiet ), der ønsker at genskabe et profitabelt GW Energi A/S - til gavn for aktionærer og kreditorer. Clean Wind konsortiet udgøres af et flertal af de stemmeberettigede indehavere af den børsnoterede obligationsudstedelse 8 % GWE 2017 med fondskoden DK Obligationsudstedelsen består af stk. GWE obligationer à nominelt 0,01 kroner. Det børsnoterede KlimaInvest A/S optræder i konsortiet som obligationsindehaver og som børsnoteret aktieplatform, hvorigennem der kan faciliteres en overtagelse af selskabet GW Energi A/S i 2011 på vegne af samtlige stemmeberettigede obligationsindehavere i GW Energi A/S. Som led i et forslag om rekonstruktion af GW Energi A/S i 2011, er der forud for afgivelse af det bindende bud indgået bindende hensigtserklæringer, hvorved KlimaInvest A/S - via apporteindskud af GWE obligationer forud for gennemførsel af en rekonstruktion forventes at udgøre den største enkeltstående obligationsindehaver i GW Energi A/S med stemmeret. Clean Wind konsortiets løsningsmodel for rekonstruktionen af GW Energi A/S åbner mulighed for, at GWE obligationsejere frit kan vælge mellem ejerskab af GW Energi A/S via børsnoterede aktier eller via unoterede aktier. Tidsbegrænset værdiansættelse af GWE obligationer til kurs 100 ( pari ) Tilbuddet om opkøb af obligationer udstedt af GW Energi A/S forud for en rekonstruktion afspejler en værdiansættelse af den samlede udestående obligationsgæld på i alt ,00 kroner. Værdiansættelsen af GWE obligationer tager udgangspunkt i en værdiansættelse af aktier i GW Energi A/S, hvorved GWE obligationer værdiansættes til kurs 100 per obligation ( pari ). Obligationsejere tilbydes i den forbindelse at sælge eller ombytte GWE obligationer i et bytteforhold, hvor én million kroner notionelt i GWE obligationer kan ombyttes med stk. nye KlimaInvest A/S aktier. Værdiansættelsen af KlimaInvest A/S aktier tager udgangspunkt i en aktuel bogført indre værdi af KlimaInvest A/S aktier på mindst 25 kroner per aktie. Med en samlet udstedelse på i alt notionelt 150 mio. kroner vil opkøbet af GWE obligationer repræsentere en samlet nyudstedelse, der beløber sig op til stk. nye KlimaInvest A/S aktier.

2 Kapitaludvidelsen gennemføres i henhold til den i KlimaInvest A/S vedtægter indeholdte bemyndigelse. De nye aktier har samme rettigheder som KlimaInvest A/S eksisterende aktier, og ingen aktier, herunder de nye aktier, har særlige rettigheder. De nye aktier udstedes til navn og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktier giver ret til fuldt udbytte for indeværende regnskabsår og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, hvor kapitaludvidelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier vil blive søgt optaget til handel på NASDAQ OMX i selskabets eksisterende fondskode. Optagelsen til handel er betinget af et godkendt prospekt, der ventes færddiggjort med et revideret IFRS årsregnskab for GW Energi A/S og KlimaInvest A/S. Prospektet skal godkendes af Finanstilsynet, hvorefter nye aktier ventes optaget til handel senest den 15. juni Købstilbuddet afspejler en tidsbegrænset og optimal mulighed for alle kreditorer KlimaInvest A/S købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S er baseret på en positiv værdiansættelse af GW Energi A/S aktiekapital forud for en rekonstruktion. Det bindende købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S er tidsbegrænset og bortfalder den 15. december 2011 kl. 15. Tilbuddet fra KlimaInvest A/S om opkøb af GWE obligationer er ligeledes afgivet på betingelse af, at rekonstruktionsforløbet i GW Energi A/S kan gennemføres i indeværende år. Det tidsbegrænsede købstilbud til aktionærer i GW Energi A/S repræsenterer den højst opnåelig værdi for alle kreditorer i GW Energi A/S, idet der betales kurs 100 for bankgæld, obligationsgæd samt vedhængende renter på obligationsgæld frem til rekonstruktionsforløbets påbegyndelse. Det tidsbegrænsede købstilbud forudsætter, at rekonstruktionen og virksomhedsoverdragelsen kan effektueres inden den 15. december kl. 15. Købstilbuddet indeholder et forslag til en rekonstruktionsplan Købstilbuddet afgives inklusiv et forslag til rekonstruktion af kapitalstrukturen i GW Energi A/S. Rekonstruktionsforslaget er udarbejdet således, at det på vegne af samtlige kreditorer og obligationsindehavere i GW Energi A/S tager højde for et scenario, hvor der ikke er modtaget et tilstrækkeligt kontant indløsningstilbud på GWE obligationer fra tredjepart. Købstilbuddet på aktiekapitalen i GW Energi A/S forudsætter vedtagelsen af en rekonstruktionsplan i indeværende år, hvorved GW Energi A/S egenkapital kan styrkes inden udgangen af kalenderåret. For at afbøde effekterne af en rekonstruktion er det foreslået, at obligationsindehavere tildeles en konverteringsret fra udstederen, hvorved der kan konverteres fra GWE obligationer til GW Energi A/S aktier. Konverteringskursen udgør pari og afspejler en værdiansættelse af obligationsgæld på ,00 kroner og dertil værdiansættes skyldige renter frem til rekonstruktionsforløbets påbegyndelse ligeledes til kurs pari. For at værne om bl.a. de obligationsejere, der ejer GW Energi A/S obligationer gennem et pensionsdepot (med særlige placeringsregler) og for at værne om bl.a. de obligationsejere, der kan opleve en konvertering til unoterede aktier som en skattemæssig ulempe, er det ligeledes - som en del af rekonstruktionsplanen fra Clean Wind konsortiet - foreslået, at GW Energi A/S aktionærer kan ombytte fra unoterede aktier i GW Energi A/S til aktier i det børsnoterede KlimaInvest A/S. Ombytningen værdiansætter KlimaInvest A/S aktier til den aktuelle indre værdi på mindst 25 kroner per aktie, medens GWE obligationer (jf. konverteringsretten fra GWE obligationer til GW Energi A/S aktier) værdiansættes til kurs pari. Ombytning fra GW Energi A/S aktier til KlimaInvest A/S aktier sker tilsvarende med en værdiansættelse på kurs pari (som en skattefri aktieombytning fra GW Energi A/S til KlimaInvest A/S aktier). Værdiansættelsen af KlimaInvest A/S aktier og GW Energi A/S aktier tager udgangspunkt i den faktiske vindmølleproduktion i såvel KlimaInvest A/S som GW Energi A/S på hhv. 11 mio. kwh om året i KlimaInvest A/S og 65 mio. kwh om året i GW Energi A/S. I værdiansættelsen af KlimaInvest A/S er der tillagt værdien af likvid arbejdskapital og fratrukket den aktuelle bankgæld. Der er ikke tillagt værdi til immaterielle aktiver. I værdiansættelsen af GW Energi A/S er der på aktivsiden tillagt værdien af likvider og tilgodehavender medens der på passivsiden er medregnet aktuel bankgæld samt en antagelse om godkendt rekonstruktionsplan. Der er ikke tillagt værdi til immaterielle aktiver. 2

3 Gennemførsel af rekonstruktionsplanen ventes at resultere i et scenario, hvorved alle obligationsindehavere får mulighed for at opnå ejerskab af GW Energi A/S allerede i Ejerskab kan opnås via unoterede aktiebesiddelser i GW Energi A/S eller via noterede aktiebesiddelser i KlimaInvest A/S. Obligationsejere der ikke ønsker at benytte sig af konverteringsretten til GW Energi A/S og ombytningsretten til KlimaInvest A/S i december 2011, marts 2012 og juni 2012 vil kunne afvente et kontant provenu ved udløb af en tilbageblivende akkorderet obligationsudstedelse. KlimaInvest A/S har på forhånd afgivet tilsagn om nødvendige ændringer i GW Energi A/S Clean Wind konsortiet vil gennem selskabet KlimaInvest A/S fungere som genskaber af et styrket GW Energi A/S, hvor der er taget maksimalt hensyn til alle selskabets kreditorer. Som led i KlimaInvest A/S bindende købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S foreslås afholdelse af mindst én ekstraordinær generalforsamling i GW Energi A/S med forslag om at indsætte obligationsejerrepræsentanter i ledelsen og dernæst et forslag om at aktiekapitalen i GW Energi A/S tilpasses. KlimaInvest A/S ledelse vil som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - give forhåndstilsagn om at stemme for en nedsættelse af aktiekapitalen i GW Energi A/S fra nominelt 50 mio. kroner til en værdi, der afspejler anskaffelsessummen ved købet af GW Energi A/S. Der gives dermed bemyndigelse til, at reducere aktiernes nominelle stykstørrelse i GW Energi A/S til 0,5 krone per aktie og samtidigt reducere antallet af aktier svarende til anskaffelsessummen, med en indre værdi per aktie på 1 krone og en nominel værdi per aktie på 0,5 krone per aktie. Som led i rekonstruktionsplanen foreslås tildelt en ret til konvertering af notionelt 150 mio. kroner obligationsgæld til aktier (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at konvertere fra gæld til) og en ret til at deltage i en kontant kapitalforhøjelse i GW Energi A/S der beløber sig til 15 mio. kroner kontant (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at indskyde 10 kroner kontant via fortegningsret for hver 100 kroner der ejes notionelt i obligationer). KlimaInvest A/S ledelse vil som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - afgive forhåndstilsagn om at stemme for en bemyndigelse til at GWE obligationer kan konverteres fra 150 mio. notionelt i obligationsgæld til 150 mio. stk. aktier i GW Energi A/S med en indre værdi på 1 kr. per aktie og en nominel værdi på 0,5 kr. per aktie. Konverteringen værdiansætter GWE obligationer til kurs pari svarende til ombytningsmuligheden fra GWE Obligationer til KlimaInvest A/S aktier. Til gennemførsel af en kontant kapitalforhøjelse med fortegningsret til obligationsindehavere vil KlimaInvest A/S ledelse som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - afgive forhåndstilsagn om at stemme for en bemyndigelse til, at der udstedes 30 mio. nye aktier i GW Energi A/S ved betaling af 15 mio. kroner kontant. Der udbydes dermed et begrænset antal nye GW Energi A/S aktier til den nominelle kurs per aktie - svarende til en rabat på 50% i forhold til indre værdi. KlimaInvest A/S vil som køber af GW Energi A/S på vegne at obligationsejerkonsortiet - stemme for, at selskabets regnskabsår ændres til kalenderåret med anmeldelse af ændringen til Erhvervs & Selskabsstyrelsen inden den 30. november 2011, jf. årsregnskabslovens 15. Et revideret IFRS regnskab for GW Energi A/S vil indgå i prospektet som forventes godkendt i forbindelse med optagelse af nye KlimaInvest A/S aktier til notering. Ændring af regnskabsperioden i GW Energi A/S skal ses i forlængelse af en sammenlægning af årsregnskabsperioder og et hensyn til regler om aflæggelse af årsregnskab efter gennemførsel af rekonstruktionen i december En væsentlig del af aktiekapitalen i KlimaInvest vil være ejet af uafhængige Green Wind obligationsejere Et fortsættende GW Energi A/S vil være kontrolleret af de obligationsejere som har valgt at konvertere GWE obligationer til aktier. Ejerskabet vil i henhold til rekonstruktionsforslaget kunne udøves gennem ejerskab af unoterede aktier i GW Energi A/S eller børsnoterede aktier i KlimaInvest A/S. Aktionærsammensætningen i KlimaInvest A/S ventes som følge heraf, at bestå af de nuværende aktionærer i KlimaInvest A/S og en ny majoritet af aktionærer bestående af uafhængige GWE obligationsindehavere. Andelen af GW Energi A/S, der vil tilhøre KlimaInvest A/S vil blive afgjort af GWE obligationshavere og deres ønske om at ombytte til aktier i KlimaInvest A/S i december 2011, marts 2012 og juni Et fortsættende GW Energi A/S selskab kan efter gennemførsel af transaktionsforløbet indgå som et sambeskattet datterselskab i KlimaInvest A/S koncernen. Derved sikres muligheden for, at selskabet GW Energi A/S på sigt kan drage nytte af en international sambeskatning i KlimaInvest A/S. GW Energi A/S obligationsindehavere, der måtte foretrække at bibeholde ejerskab af GW Energi A/S i unoteret regi ventes at bibeholde en direkte ejerandel i GW Energi A/S uden at benytte muligheden for at ombytte fra GW Energi A/S aktier til KlimaInvest A/S aktier. 3

4 Obligationsejersammensætningen i GW Energi A/S udgøres af under 100 stk. uafhængige investorer. Udfaldet af en virksomhedsoverdragelse fra Green Wind koncernen til KlimaInvest A/S ventes at resultere i en udstedelse af KlimaInvest A/S aktier, hvorved et stort antal af de uafhængige GW Energi A/S investorer vil kunne eje en majoritetsandel af aktiekapitalen i KlimaInvest A/S. Der ventes ikke at opstå et scenario, hvor et et pligtmæssigt opkøbstilbud til aktionærerne i KlimaInvest A/S udløses. Efter gennemførsel af transaktionen ventes aktionærkredsen i KlimaInvest A/S at være udvidet med op til knap 525 aktionærer i juni 2012 fra de nuværende cirka 475 aktionærer. En andel af de stemmeberettigede obligationsindehavere i GW Energi A/S er allerede aktionærer i KlimaInvest A/S. Det kan i den forbindelse oplyses, at KlimaInvest A/S største aktionær deltager i Clean Wind konsortiet via ejerskab af en større beholdning GW Energi A/S obligationer. Clean Wind konsortiets løsningsmodel er rettet ligeligt mod alle obligationsejere i GW Energi A/S Købstilbuddet og forslaget til rekonstruktionsplan i GW Energi A/S er udarbejdet med henblik på at varetage interesser ligeligt på tværs af alle obligationshavere i GW Energi A/S. Løsningsmodellen tager bl.a. hensyn til de minoriteter som ejer GWE obligationer via et pensionsdepot. GWE obligationsejere tilbydes at vælge mellem en række udfaldsmuligheder; [Ombytningsret fra GWE obligationer til børsnoterede KlimaInvest aktier] Obligationsejere kan vælge at ombytte børsnoterede GW Energi obligationer til børsnoterede KlimaInvest A/S aktier forud for en rekonstruktion (opkøb gennemføres via apporteindskud i KlimaInvest A/S forud for en rekonstruktion af GW Energi A/S i december 2011) med værdiansættelse af GW Energi obligationer til kurs pari (i alt 150 mio. kroner i værdi), svarende til stk. nye KlimaInvest A/S aktier for hver 1 mio. kroner notionelt i 8% GWE 2017 obligationer. [Konverteringsret fra GWE obligationer til unoterede GWE aktier] Obligationsejere kan vælge at konvertere børsnoterede GWE obligationer til unoterede aktier i GW Energi A/S i forbindelse med tildeling af en konverteringsret fra udsteder, svarende til at obligationsejere i GW Energi A/S kan konvertere for notionelt 150 mio. kr. obligationsgæld til i alt 150 mio. styk aktier i GW Energi A/S. [Tegningsret til et begrænset antal nye unoterede GWE aktier med tegningsrabat] Obligationsejere kan også vælge at tegne nye aktier i GW Energi A/S med en fortegningsret for op til 30 mio. GW Energi A/S aktier, hvor der tilbydes en rabat på 50% i forhold til indre værdi. En fuld udnyttelse af kapitalforhøjelsen vil resultere i, at der indskydes 15 mio. kroner kontant i GW Energi A/S (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at indskyde 10 kroner kontant via fortegninsret for hver 100 kroner der ejes notionelt i obligationer). [Ombytningsret fra unoterede GWE aktier til børsnoterede KlimaInvest aktier] Obligationsejere kan vælge at ombytte unoterede aktier i GW Energi A/S til aktier i det børsnoterede KlimaInvest A/S i forbindelse med tildeling af en ombytningsret (fra KlimaInvest A/S til aktionærer i GW Energi A/S), svarende til, at GW Energi A/S aktier for 1 mio. kroner nominelt kan ombyttes til stk. KlimaInvest A/S aktier med en aktuel indre værdi per aktie på 25 kr. per aktie svarende til 1 mio. kroner. Det er foreslået, at ombytningsretten kan udnyttes i december 2011, marts 2012 og juni Nye aktier i KlimaInvest A/S optages til notering under forudsætning af et prospekt som skal være godkendt af Finanstilsynet. Aktierne forventes optaget til handel senest den 15. juni [Retten til at beholde GWE obligationer og modtage en akkorderet hovedstol ved udløb] Obligationsejere kan vælge at beholde deres børsnoterede GWE obligationer efter en rekonstruktion, med modtagelse af et kontant provenu ved obligationernes udløb, med en resterende hovedstol der fastsættes som led i rekonstruktionen af GW Energi A/S. Obligationsindehavere vil have mulighed for at konvertere til aktiekapital senest den 15. juni Løsningsmodellen afspejler tilsammen en række fleksible udfaldsmuligheder som frit kan tilvælges af alle obligationsindehavere i GW Energi A/S som led i en foreslået virksomhedsoverdragelse og tilhørende rekonstruktion. Samtlige udfald har det tilfælles, at kreditorer i GW Energi A/S kan maksimere deres nutidsværdi medens egenkapitalen i GW Energi A/S styrkes. KlimaInvest A/S ejerandel i GW Energi A/S vil afhænge af de enkelte obligationsejeres præferencer i relation til at konvertere fra obligationer til aktier i hhv. december 2011, marts 2012 og juni 2012, hvorefter konverterings- og ombytningsretter udløber. Ved årsskiftet 2011 antages en andel af GW Energi A/S at kunne indgå som et sambeskattet datterselskab i KlimaInvest A/S koncernen, medens en andel af GW Energi A/S ventes at være ejet af obligationsejere, der efter rekonstruktionen og forud for årsafslutningen 2011 har foretrukket at bibeholde deres ejerskab af GW Energi A/S i direkte og unoteret regi. 4

5 KlimaInvest forventer at øge overskudsgraden i GW Energi A/S Formålet med opkøbet af GW Energi A/S er at tilføre KlimaInvest A/S koncernen kritisk masse indenfor vedvarende energiproduktion og samtidigt gennemføre en optimering af driften i GW Energi A/S til gavn for aktionærer og kreditorer i GW Energi A/S. Driften i GW Energi A/S ventes bl.a. forbedret ved udnyttelse af mulige nye el-afregningsregler fra En forbedring vil desuden sigte efter en omkostningsreduktion og en tilhørende optimering af administrations- og finansieringsstrukturer i selskabet. Målet er at opnå stabile stabile afkast, der er afhængige af klimatiske variabler - og uafhængige af økonomiske konjunkturer. Et salg af GW Energi A/S aktiver forventes desuden at kunne ske indenfor en kortere årrække i takt med at der er sket en oprydning i GW Energi A/S. GW Energi transaktionen sker som naturligt led i KlimaInvest A/S strategi KlimaInvest A/S ledelse har i de forløbne måneder gennemført en lang række tiltag som under ét afspejler en ændring af strategi i KlimaInvest A/S. Koncernens risikoprofil er ændret således at der fremover er fokuseret på energiproduktion. Medio 2011 udsendte selskabets ledelse meddelelser om udviklingen indenfor de dengang væsentlige risikoområder med henblik på, at aktionærerne kunne følge baggrunden for en ændret strategi. Åbenhed omkring markedsudviklingen og åbenhed omkring risikostyringen var medvirkende til at sikre fuld transparens overfor aktionærkredsen og for at sikre, at ledelsen kunne træffe de dengang nødvendige beslutninger. Selskabets oprindelige aktionærkreds har været investeret i en aktie med høj politisk risiko kombineret med et volatilt investeringsafkast og et tilhørende højt afkastpotentiale. I selskabets halvårsmeddelelse fremgik det, at prisudviklingen på markedet for CO2 kvoter og klimaprojekter havde resulteret i, at selskabets indre værdi per aktie udgjorde 27 kroner per aktie. Værdiansættelsen afspejlede en nedlukning af CO2 aktiviteter og en tilhørende nedskrivning af ikke fortsættende aktiviteter. Der er i perioden siden strategiomlægningen omsat et relativt højt antal aktier og selskabets tilbagværende aktionærkreds har ved den ekstraordinære generalforsamling understøttet ledelsens ønske om, at fokusere fremadrettet på vedvarende energiproduktion. I efteråret gennemførtes desuden en mindre rettet emission med henblik på at styrke arbejdskapitalen i forbindelse med det forestående arbejde med en ny strategi. Den økonomiske rapportering er tilpasset således, at selskabets rapportering fremover kan afspejle selskabets aktiviteter indenfor vedvarende energiproduktion, medens resultatet fra CO2 investeringer er medtaget som resultatet af ophørte aktiviteter. Der er gennemført en tilpasning af koncernens vedtægter således, at formålet er ændret til vedvarende energiproduktion. Der er ligeledes gennemført en tilpasning af bestyrelsessammensætning og corporate governance, således at organisationen er mere driftsfokuseret. For at sikre, at der både på kort og langt sigt er yderligere fokus på udviklingen i selskabets aktiekurs og sikre fælles interesser for en stigende aktiekurs er der udstedt et aktiebaseret incitamentsprogram. I forbindelse med den nye strategi er det besluttet at ændre direktion og bestyrelse og der er sket en udvidelse med et tilknyttet advisory board bestående af generalforsamlingsvalgte bestyrelsessuppleanter. Selskabets ledelse forventer at udsende yderligere en opdatering forud for offentliggørelse af kvartalsregnskabet. Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til selskabet på telefon nr eller via mail til Med venlig hilsen KlimaInvest A/S 5

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Oplægget til den ekstraordinære generalforsamling er uændret og indkaldelsen er ordret identisk med tidligere udsendte indkaldelse.

Oplægget til den ekstraordinære generalforsamling er uændret og indkaldelsen er ordret identisk med tidligere udsendte indkaldelse. KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +45 70 23 62 74 Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato Udsteder

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) Fredag den 18. marts 2011 kl. 10 i Aalborg Kongres og Kultur

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere