Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Traditionen tro vil jeg gerne takke alle jer som har været med til at skabe og afvikle skuer, bedømmelser og PR arrangementer i året der er gået. Det kan ikke siges ofte nok: Uden alles frivillige arbejde intet Broholmerselskab! Bestyrelsen 2013 har været et spændende og ikke mindst udfordrende år. Vi kendte vores agenda, som skulle præsenteres for Dansk Kennel Klub (DKK) kort tid efter GF. Den første opgave den nye bestyrelse stod over for, var at indsende en avlsplan til DKK. En avlsplan for Broholmerracen frem til Avlsplanen som kan læses på hjemmesiden, er en køreplan for broholmerracen, med de tanker og visioner vi har gjort os i bestyrelse og udvalg med hjælp fra bl.a. DKK, KU/SUND og eksterne konsulenter. Tilbagemeldingen fra DKK på avlsplanen kom først omtrent 6 måneder efter den var indsendt. Og med et svar om at samarbejdsaftalen med Broholmerselskabet blev opsagt. Læs mere om DKK nedenfor. Som et tillæg til forretningsorden, blev de forskellige udvalg hver tildelt en kontaktperson fra bestyrelsen som skal fungere ved daglig kontakt, primært for at afhjælpe den samlede mængde af henvendelser fra medlem til udvalg og bestyrelse. Samt at kommunikere tilbage fra bestyrelsen til udvalgene, når der er truffet beslutning om forhold som vedrører det aktuelle udvalg. Desværre har denne model ikke virket optimalt, men det skal tilskrives bestyrelsens indsats, eller mangel på samme. Det har været bestyrelsens ønske at lette dialogen med medlemmerne. Derfor fik vi ryddet op i forum og sat en fast moderator på, som skulle sørge for at reportere om indlæg, der krævede et svar fra bestyrelsen eller udvalgene. Denne model har virket godt, for dem der kan finde ud af logge sig på og oprette/svare på tråde i forum. Skal man måle, de mindre end 20 aktive medlemmer, der er på forum, op i mod de Broholmer facebookgrupper der findes, så er tiden kommet til at vores forum skal finde en erstatning.

2 Desværre benytter meget få medlemmer sig af at sende en mail direkte til bestyrelsen, hvis man i dagligdagen går med tanker og frustrationer. Nogle få benytter sig af selskabets forum, som jo netop er til dette formål. Andre, både nuværende og tidligere medlemmer benytter et lukket Facebook forum, hvor man kan klappe sig selv på skulderen med sine erfaringer og viden og samtidig fraskrive sig ethvert ansvar for racens udvikling, blot fordi man pt. Ikke sidder i bestyrelse eller udvalg. Når vi har medlemmer og tidligere medlemmer som vælger denne snævre kommunikationsform, hvad skyldes det så? Har vi som bestyrelse forstået at møde vores medlemmer, der hvor medlemmerne er? Nej, det vil jeg ikke mene vi har, og derfor må der tænkes anderledes. En gruppe fra bestyrelsen har derfor besluttet at få lavet en plan for selskabets muligheder ved at komme på Facebook, og via denne platform få en mere synlig og direkte dialog med alle broholmer interesserede. DKK Som opfølgning på selskabets indsendte avlsplan, kvitterede DKK I slutningen af 2013 med at opsige samarbejdsaftalen med Broholmerselskabet så den udløber Begrundelsen for opsigelsen af samarbejdsaftalen var iflg. formand for DKK Jørgen Hindse at racen ikke har rykket sig i 10år samt at andelen af hunde med dårlige vinkler og forekomsten af kryptorkisme er for høj i vores race. Eftersom DKK ikke er i besiddelse af statistik på vores hunde, eller har anmodet selskabet om vores sundhedsoplysninger, må disse iagttagelser været sket ved DKK udstillinger, hvor Broholmeren er en sjælden gæst. Det er et fåtal af vores medlemmer, som deltager ved DKK udstillinger, og det er synd, da vores nationale race fortjener at blive vist mere frem på den store scene DKK s nye forslag til avlsrestriktioner er trykt i seneste nummer af Broholmeren. Bestyrelsen har naturligvis valgt, at indkalde DKK til en dialog omkring avl af Broholmeren efter Desværre blev vores seneste møde den 10. april aflyst på grund af sygdom hos DKK, så det er den nye bestyrelses fornemmeste opgave at have fokus på dette fra start af. Da DKK indtil for ganske nylig har udtalt racen stadig er under rekonstruktion, er det Bestyrelsens opfattelse og intention, at vi fortsat skal arbejde i retning af en ny fælles

3 aftale med DKK omkring racens fremtid. Broholmerselskabet og DKK er lige partner i at løse denne vigtige opgave, for racens skyld. Medlemsbladet Broholmeren På trods af vi går en endnu mere digital hverdag i møde, har vores medlemmer gentagende gange udtalt at man stadig ønsker at få Broholmeren tilsendt fysisk som blad. I år er der udkommet 3 spændende blade. Til det første blad, der er udkommet i 2014, har vi fået hjælp af Tine Rode, som er grafisk designer. Tine har tilbudt at hjælpe til med at sammensætte og designe bladet fremover. Det er en hjælp vi i bestyrelsen er meget taknemmelig for. Derfor er det med stor fornøjelse, vi kunne byde Tine Rode velkomme. Det er forsat formanden, der er der ansvarshavende redaktør på bladet, men det luner at have fået hjælp til alt det praktiske. En forudsætning for bladet overhovedet har belæg for at udkomme, er at vi får tilsendt gode historier og artikler fra kredsformændene, udvalg og ikke mindst vores medlemmer. Medlemmer I midten af året ligger vi stabilt på et medlemstal omkring de medlemmer. Dog er tallet en del anderledes her i starten af det nye kontingentår. Her kan vi tælle i retning af altså en nedgang på 400 medlemmer. Hvorfor så det? Som de forrige år, oplever selskabet desværre også i år, at nogle glemmer at indbetale sit kontingent. For langt de fleste, er der tale om en forglemmelse. I løbet af foråret vokser medlemstallet til normalen. Foruden at sikre at hjemmesiden skal kunne håndtere betaling af kontingent, skal vi som bestyrelse også være langt bedre til servicere vores medlemmer, som i dette tilfælde at sende en venlig reminder på mail om indbetaling af kontingent, så vi undgår at medlemmer mister deres stemmeret til den årlige generalforsamling, eller mister deres plads på ventelisten til hvalp og lign. Hjemmesiden Tilgængelighed og drift sikkerhed har desværre ikke kendetegnet selskabets hjemmeside. Særligt har der været mange medlemmer som ikke har kunnet tilgå medlemssiderne med

4 deres login, herunder forum. En funktion i hjemmesiden, er at man kan få tilsendt ny kode, hvis man har glemt eller mistet denne. For at denne funktion kan fungere, skal den adresse man i tidernes morgen tilmeldte sig med, være den samme man i dag har adgang til. Vi skal i bestyrelsen tage stilling til, hvorvidt vi skifter til en helt ny platform og ikke mindst udbyder. En væsentlig faktor i denne beslutning er ressourcer. Indtil for ganske nylig har det været formandens fornøjelse at agere som Webmaster. En vigtig opgave, som der desværre ikke har været prioriteret tid nok til, grundet andre opgave i selskabet. Det er derfor endnu en fornøjelse at kunne fortælle, at vi fra starten af 2014 har fået ny Webmaster, Kit Schiøler. Med en dedikeret ressource til hjemmesiden, kan vi endelig realisere flere af de projekter der har måttet være på standby. Bestyrelsen glæder sig til sammen med Kit at få sat fokus på hjemmesiden og dermed imødekomme flere af vores medlemmers ønsker om nemmere tilgang til information. Database En betydelig del af selskabets sagkundskab, ligger i den viden vi har om vores hundes sundhed og udvikling siden rekonstruktionen i Denne viden har vi dels fået opbevaret 100% digitalt og stadig også i papirform. De af vores opdrættere, der har været til at forme Broholmerselskabet og været med i tidlige dage, gemmer stadig efter så mange år på vigtig viden om racens udvikling, en viden som de gerne deler ud af. Denne vidensdeling påskønner bestyrelsen meget. Når en ny bestyrelse træder til, overtager vi den information der er tilgængelig. Som med en digital database, bliver den løbende opdateret med de informationer vi får tilsendt fra udvalgene eller fra medlemmet selv. Vi må desværre erfare, at vi har et mindre antal af modstridende oplysninger vedr. medlemmernes indmeldelse og dermed optjent anciennitet i selskabet. Der ligger derfor endnu en stor opgave i at få valideret de medlemsdata vi har liggende, hermed en opfordring til at meddele selskabet hvis I flytter eller skifter mail adresse/telefonnummer.

5 PR - Sponsor En del af vores PR materiale har fået en HD overhalering, med tak til Carsten Gaarde. De nye flotte bannere kunne f.eks. opleves ved dette års Broholm skue. Bestyrelsen vil gerne takke Carsten for et ekstraordinært godt stykke arbejde. Da muligheden for at arbejde med PR blev muligt, meldte Søren Christiansen sig under fanen. I jagten på nye sponsorer, lykkes det at få tilsagn fra Kruuse om at være hovedsponsor ved Broholm Kruuse har allerede været behjælpelig med at designe indbydelse til årets Nyvang og Broholm skue. Avlsudvalget (AU) AU er det udvalg de fleste af vores medlemmer stifter størst bekendtskab med. Det er AU medlemmer kontakter når der indsendes sundsskemaer, som der hermed skal slås et slag for, da de er et vigtigt redskab i vores viden om racens sundhed. Det er også AU der modtager de triste meddelelser om hunde som ikke længere lever. Også her er det vigtigt vi modtager oplysninger om hundens sidste tid, det vil sikre en bedre forståelse for sundheden i racen og gøre det muligt at lave statistik på området. Glædeligt er der rigtig mange som ønsker at bidrage til Broholmerens rekonstruktion, ved at søge om parringstilladelser til deres tæve eller stille deres hanhund til rådighed. Også her er det AU der formidler kontakten mellem opdrætter og hanhundeejer - og endnu vigtigere, bidrager med avlsanbefalinger som gavner og tjener racen. Ønsker du at stille din tæve til rådighed, så meddel AU det i god tid. Vi oplever desværre tit, at der skal haste behandles emner, når tæven allerede er startet sin løbetid, og det er også langt fra hensigtsmæssigt bare at sætte 2 hunde sammen, uden at vide om kemien er tilstede. Foruden at matche parringer, samt arrangere eksteriørbedømmelser har AU også måtte knokle hårdt for at følge op på selskabets avlsplan. Herunder udredning af kryptorkisme, genetisk avlsfarveplan, med fokus på at styrke den sorte variant. Projekt broholmerhjerte, herunder arrangement af foredrag på KU/SUND har også vist sig at have tæret på ressourcerne. Se udvalgets egen beretning for en detaljeret gennemgang.

6 Mentaludvalget (MU) Vi har i MU måtte sige farvel til tidl. fmd. Kenneth Bodholdt, som efter eget ønske ikke længere ville stå i spidsen for udvalget. I stedet har Maria Hammer overtaget de daglige arbejdsopgaver og vi har samtidig fået tilknyttet mentalbeskriver Mette Bolbjerg som assisterer i de mange match der sendes fra AU. Efter anbefaling fra MBU (DKK s mentalbeskrivelsesudvalget) fik vi indført stop og obs felter i den obligatoriske mentaltest, hvilket betyder at en hund kan blive taget ud af avl, såfremt den overskrider rammerne for hvad der anses for forsvarligt i f.eks. skræk. Dette har vi måtte indføre med tilbagevirkende kraft, for at få så rent et overblik over racens udvikling som muligt. Flere af de berørte ejere har ikke taget godt imod denne skærpelse, og det har vi selvfølgelig forståelse for. Vi er samtidig nød til at forsøge at få racen i retning af ønskeprofilen for broholmeren. Se udvalgets egen beretning for en detaljeret gennemgang. Hvalpeanvisningen. Bestyrelsen har i foråret vedtaget at man skal være medlem for at stå på selskabets hvalpeliste. Dette har naturligvis udskilt en del personer fra listen, men vi ser kun det er rimligt at man på lige fod med andre medlemmer, stiller sig solidarisk med selskabet i form af medlemsskab. Vi har set en stigning i antallet af hvalpekøbere fra udlandet, og som det ser ud nu, har vi flere købere i udlandet end hjemme. Derfor har presset på den udenlandske kontaktperson været stigende. Rikke Andersen fra AU har tilbudt at træde ind som kontaktperson for udlandet, som erstatning for Hanne Wetche. Udlandet har i en længe periode efterlyst en bedre og mere ensartet dialog med hvalpeanvisningen. Bestyrelsen har været rigtig taknemlig for at Rikke har valgt at påtage sig denne ekstra arbejdsopgave. Se udvalgets egen beretning for en detaljeret gennemgang. Fremtiden Foruden at vi forsat har fokus på sundheden i racen, skal vi være endnu bedre til at uddanne og informere vores opdrættere om avlsanbefalinger. Det er trods alt opdrætteren som bærer ansvaret for sit opdræt og naturligvis skal vi kunne hjælpe opdrætteren bedst mulig ved at anbefale i f.eks. hvilken retning man ønsker sit opdræt skal bevæge sig.

7 Vi kan og skal ikke gå på kompromis med sundheden i racen. Vi har taget hul på en ny omgang hjertescanninger i racen for at kortlægge omfanget at hjerteproblemet. I første omgang havde vi fokus på avlshundene, og desværre viser det sig, at vi har et hjerteproblem i racen. Omfanget og definitionen af problemet vides først rigtig når vi får scannet yderligere. Iflg. KU/SUND skal vi scanne i omegnen af 80 for at komme en real diagnose for racen nærmere. Helt konkret for 2014 venter der følgende opgaver for bestyrelsen: I samarbejde med DKK skal bestyrelsen udarbejde en ny fælles samarbejdsaftale for avl af Broholmeren efter Holde fast i at vi ikke går på kompromis med sundheden i racen og sikrer en forsat genetiske spredning i avlen. Uddanne vores udvalg til at stå endnu bedre rustet til at servicere vores medlemmer. Sikre en nemmere og mere direkte dialog, baseret på saglighed og faglighed fra bestyrelse og udvalg til medlemmerne. Det sidste ord I år skal vi sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer, som har valgt ikke at genopstille. Det drejer sig om næstformand Lea Jørgensen og sekretær Regina Mygind. Lea har desuden fungeret som skueansvarlig og har været tovholder på et yderest vellykket Broholm Regina sprang til, da posten som sektrær blev ledig efter ønske fra Søren Christiansen. Regina har i den grad taget opgaven til sig og leveret referaterne fyldestgørende og nemme at læse. En stor tak til jer begge. Husk: Uden de frivillige ildsjæle intet broholmerselskab! Tak for alle som til dagligt er ambassadør for vores alle sammes Broholmer. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne David Levy, formand

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere