BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

2 INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG BELYSNING 12 TYPER AF KUNSTIG BELYSNING DEN GENERELLE BELYSNING ARBEJDSPLADSBELYSNING SÆRBELYSNING 19 BELYSNING I RUM UDEN FASTE ARBEJDSPLADSER 20 BLÆNDING 22 VALG AF BELYSNING ARMATURER LYSKILDER 27 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 28 ORDFORKLARING 30 HER KAN DU LÆSE MERE OM LYS PÅ KONTORET 3

3 Godt lys på kontoret henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationen i kontorog administrative virksomheder. Branchevejledningen giver virksomhederne gode råd om lys og belysning på arbejdspladsen. Brug Godt lys på kontoret som inspiration til forbedringer og som vejledning, også når I gennemfører arbejdspladsvurdering (APV). 4 Endvidere kan projekterende og rådgivere med fordel anvende vejledningen som introduktionsmateriale. Projekterende og rådgivere skal ifølge arbejdsmiljøloven tage hensyn til sikkerhed og sundhed allerede i planlægningsfasen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

4 5

5 Særbelysning Generel belysning 6 Dagslys Arbejdspladsbelysning

6 Lys på arbejdspladsen består oftest af dagslys, lys fra loftet og lys fra en bordlampe. BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER Lysforholdene er en del af det samlede arbejdsmiljø. God belysning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og lyset bør tilpasses både arbejdets art og den enkelte persons behov, fx har ældre medarbejdere behov for mere lys. Dårlige lysforhold kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine og kan give gener for medarbejderen og derved nedsætte effektiviteten og produktiviteten. Dagslys kombineret med kunstig belysning udgør den samlede belysning på kontorarbejdspladser. Belysningen på kontorarbejdspladser har til formål at: Belyse det, der arbejdes med, så det fremstår tydeligt Sikre, at arbejde og færdsel i og omkring kontoret kan foregå sikkert og forsvarligt Belysningen skal passe til det arbejde, der bliver udført. Den største del af arbejdet på kontorer foregår ved en computerskærm. Det stiller krav til både dagslys og den kunstige belysning, hvis arbejdet skal foregå uden gener. For at undgå gener fra belysningen skal der være fokus på: Blænding Refleksioner Kontrastforhold Variation Styring Styring på lyset og anvendelse af energibesparende lyskilder kan minimere energiforbruget til den kunstige belysning. Energibesparelser skal altid planlægges, så besparelserne ikke medfører forringet kvalitet af belysningen. 7

7 Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skal arbejdsrum have en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skal der fra arbejdsrum være udsyn til omgivelserne gennem vinduer eller lignende. 8 DAGSLYS På kontorer skal der være dagslystilgang og udsyn til omgivelserne. Dagslys er en af de bedste former for arbejdslys og bør i størst mulig udstrækning dække det daglige behov for belysning. Arbejdspladsen skal indrettes, så dagslyset udnyttes bedst muligt. Gode dagslysforhold er vigtige for vores trivsel og helbred. Forskning viser, at hvis vi ikke får dagslys nok i løbet af dagen, kan det have en negativ indflydelse på vores trivsel og helbred. Rigelige dagslysmængder på kontoret bevirker også, at man kan spare på den kunstige belysning og derved spare energi. Dagslys består både af direkte sollys og diffust lys fra himlen. Lyset kan have en positiv indflydelse på den rumlige oplevelse, men kan også give gener i form af uønsket varme og blænding. En solafskærmning skal udformes, så den tager højde for dagslysets variationer i løbet af dagen og året samt orienteringen af rummet. Solafskærmningen bør være justerbar, så der er mest muligt dagslys, når afskærmningen ikke er i brug. Det er desuden en god ide at tage højde for, at en del af udsynet kan bevares, når afskærmningen er i brug. En afskærmning med persienner er fx mere fleksibel end gardiner. Tonede ruder kan skærme for solen, men lyskvaliteten bliver reduceret i rummet, da farver i og udenfor rummet forvrænges af den tonede rude. Lyse lofter, vægge og vinduesrammer bidrager til lysets fordeling i rummet og forbedrer dagslysets anvendelse som arbejdslys. En lys vinduesramme minimerer kontraster mellem vinduet og dets omgivelser. Da dagslyset bidrager med varierende styrke, skal det suppleres med kunstig belysning.

8 9

9 Særbelysning Generel belysning Dagslys Arbejdspladsbelysning 10 KUNSTIG BELYSNING Ved kunstig belysning på arbejdspladser skelnes der typisk mellem generel belysning, arbejdspladsbelysning og særbelysning. Den generelle belysning giver en jævn belysning til hele rummet. Arbejdspladsbelysningen består ofte af en arbejdslampe og giver et højere lysniveau på selve arbejdspladsen. Særbelysning er betegnelsen for fx lys over et mødebord eller lys på en tavle. Både arbejdspladsbelysningen og særbelysningen giver en variation i rummet og gør lysmiljøet mere interessant. Belysningen skal tilpasses de funktioner og de skiftende arbejdsopgaver, som udføres i lokalet, fx kræver læsning mere lys end arbejde ved tastatur. Hvis funktioner og arbejdsrutiner i lokalet ændres, er det vigtigt at tilpasse belysningen til de nye forhold, fx med en lampe over et nyt mødebord.

10 Et godt visuelt miljø kræver et samspil mellem dagslyset og kunstlyset. Ved at arbejde bevidst med generel belysning, arbejdspladsbelysning og særbelysning fremmer man de ansattes arbejdsmiljø. Ligesom en passende fordeling af lyset i lokalet og den rette lysmængde medvirker til et godt arbejdsmiljø. SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG BELYSNING Når belysningen i et rum skal planlægges, er det vigtigt at tage stilling til lyset i rummet som en helhed, dvs. både dagslyset, den kunstige belysning og samspillet mellem dagslys og kunstlys. 11 Et nordvendt kontor har ofte brug for en anden belysning end et kontor, der vender mod syd. For at opnå et godt samspil mellem dagslys og kunstlys skal der tages hensyn til armaturernes placering, lysets farvetone (farvetemperatur) og lysstyring. En dagslysstyring justerer lysmængden i forhold til dagslysmængden. Det er muligt at få armaturer med lyskilder og lysstyring, som justerer lysmængde og lysets farvetone i forhold til tidspunktet på dagen. Med denne type dynamisk belysning kan lyset fx være svagt og varmt om morgenen og kraftigt og køligt midt på dagen, ligesom variationen på dagslyset. Der findes mange muligheder for at opnå et godt visuelt miljø i rummet og med udgangspunkt i pjecens råd, kan man selv planlægge eller justere kontorbelysningen. Mange belysningsleverandører giver også gerne gode råd til belysningen. Skal man i gang med en mere omfattende belysningsløsning, fx i forbindelse med en renovering, kan man med fordel inddrage en lysdesigner for at få rådgivning om de samlede lysforhold.

11 Nedadrettet lys Op/nedadrettet lys Opadrettet lys TYPER AF KUNSTIG BELYSNING 12 DEN GENERELLE BELYSNING Den generelle belysning på kontoret skal give tilstrækkelig lys til, at man kan færdes sikkert, og at man kan udføre mindre opgaver uden for de egentlige arbejdspladser. En differentieret belysning, hvor lyset er tilpasset de enkelte arbejdspladsers placering og lysbehov, skaber en god variation og de bedste synsbetingelser. I figuren er vist typiske lysfordelinger for armaturer, der er monteret på eller nedhængt fra loftet. Til den generelle belysning på kontorer er det ofte en god ide at vælge en armaturtype, der udsender en del af lyset nedad mod arbejdsfladen og en del af lyset opad mod loftet. Det nedadrettede lys giver et direkte lys og en god skyggetegning. Det opadrettede lys er indirekte og giver et mere diffust lys i rummet. Ved at kombinere de to opnår man både en god fordeling af lyset i lokalet og en behagelig skyggetegning, som passer til de typer aktiviteter, der knytter sig til almindeligt kontorarbejde. I armaturer til generel belysning anvendes typisk lysstofrør, kompaktlysstofrør eller LED (lysdioder). Uanset hvilken lyskilde, der anvendes, er det vigtigt, at lyset ikke flimrer. Stil derfor krav til leverandøren om, at lyskilden og den elektronik, der anvendes til at drive lyskilden, ikke giver anledning til flimmer. Den generelle belysning bør være tilpasset lokalets indretning. For at skabe en god variation i belysningen er det en god ide, at armaturer og belysningsniveauer i gangområder og arbejdsområder er forskellige. Dette er særlig vigtigt i storrumskontorer, hvor der ofte stilles særlige krav til fleksibilitet i belysningen. En generel belysning i hele lokalet er som regel ikke hensigtsmæssig, da den kan virke monoton og kedelig. Den generelle belysning består ofte af armaturer, som er monteret på eller nedhængt fra loftet. Men også standerlamper og vægbelysning kan bidrage til almenbelysningen.

12 SÅDAN OPNÅR DU EN GOD GENEREL BELYSNING: P Skab en god variation i belysningen ved at inddele kontoret i områder og tilpas belysningsniveauerne til aktiviteterne. P Placer arbejdsplader, så synsretningen er parallel med vinduesvæggen. P Placer arbejdspladser og loftsarmaturer, så lyset kommer ind fra siden. P Vælg loftsarmaturer med en direkte/ indirekte lysfordeling. P Undgå flimmer. P Undgå generende blænding. 13 For at undgå gener, fx i form af blænding, bør armaturerne være velafskærmede og placeres, så lyset på de enkelte arbejdspladser kommer fra siderne. Hvis lyset kommer skråt forfra, er der risiko for blænding. Hvis lyset kommer bagfra, er der risiko for en uheldig skyggevirkning og evt. spejlinger i computerskærmen. Derudover bør man sikre en passende fleksibilitet i styringen af belysningen, herunder at antal og placering af stikkontakter er tilstrækkelig. Blænding og spejlinger i computerskærme kan også stamme fra vinduer. Hvis arbejdspladsen placeres, så synsretningen er parallel med vinduesvæggen, giver det de bedste muligheder for at undgå gener. I storrumskontorer kan det være nødvendigt at anvende rumdelere el.lign. for at undgå spejlinger af vinduesflader i skærmene. (Se også afsnit om blænding). Ved installation af ny belysning skal man være opmærksom på, at Bygningsreglementet stiller krav til belysningsanlæggets energieffektivitet. Det betyder, at de anvendte lyskilder og armaturer skal være så energieffektive som muligt, uden at det går ud over lys kvaliteten.

13 Ifølge DS700 skal der til almindeligt kontorarbejde som læsning, skrivning og arbejde ved tastatur være 500 lux. SÅDAN OPNÅR DU GOD ARBEJDSPLADSBELYSNING: P Sørg for, at lyset fra arbejdslampen kommer ind fra siden under øjenhøjde. P Vælg en arbejdslampe med en justerbar arm. P Undgå flimmer. P Vær opmærksom på, at arbejdslamper med LED kan give mange skygger. 14 ARBEJDSPLADSBELYSNING Ved kontorarbejdspladser er det som regel nødvendigt at supplere dagslyset og den generelle belysning med en arbejdspladsbelysning, ofte i form af en arbejdslampe. I enkelte tilfælde kan arbejdspladsbelysningen også bestå af en standerlampe eller et nedhængt armatur. En god justerbar arbejdslampe giver den enkelte mulighed for at tilpasse belysningen til de aktuelle arbejdsopgaver og arbejdsstillinger. På flere nye arbejdslamper kan belysningsstyrken justeres, ligesom der findes arbejdslamper, som kan justeres i lysfarven, så brugeren kan bestemme, om lyset skal have en kold eller en varm farvetone (se afsnit om lyskilder side 17). Nogle arbejdslamper slukker automatisk efter et antal timer, mens nogle typer standerlamper har både bevægelsesmelder og dagslysstyring. Man kan opnå væsentlige energibesparelser ved at benytte armaturer med funktioner, som sikrer, at arbejdspladsbelysningen slukker, når dagslyset er tilstrækkeligt eller lyset ikke benyttes. Ved vurdering af arbejdslamper skal man være opmærksom på fordelingen af lyset på bordfladen. Arbejdslamper med en asymmetrisk lysfordeling giver et bedre arbejdslys ved skriveborde og skærme end arbejdslamper, som udsender lyset symmetrisk. Lyset bør koncentreres der, hvor arbejdet primært bliver udført, og lampen skal placeres, så der ikke er direkte indkig til lyskilden. Når man har hæve/ sænke-borde skal man være opmærksom på, at lyset fra arbejdslampen kan blænde personer, der sidder i nærheden. De typiske lyskilder til arbejdspladsbelysning er henholdsvis halogenglødepærer, kompaktlysstofrør og LED. Hvis lyset kommer fra flere små LED-lyspunkter, kan skyggevirkningen med mange små skygger oven i hinanden være generende.

14 Arbejdslampe. Symmetrisk lysfordeling. Arbejdslampe. Asymmetrisk lysfordeling. Standerlampe. Nedadrettet lys. Standerlampe. Ned / opadrettet lys. 15

15 Lys på vertikale flader fx tavler Markering af særlige steder med spots Dekorativ belysning over et mødebord Lys integreret, fx i vægflader 16

16 SÆRBELYSNING Særbelysning giver lys til særlige funktioner i rummet, som fx en tavle eller et mødebord, og er et supplement til den øvrige belysning. Særbelysningen kan fremhæve arkitektoniske detaljer i rummet og sætte fokus på særlige områder ved at de lyssættes. Særbelysningen kan også øge forståelsen af, hvordan man skal bevæge sig i en bygning ved fx at lyssætte en reception eller en indgang på en særlig måde. Særbelysning kan tilføre rummet en variation. Om dagen bidrager dagslyset med variation, da det varierer i mængde og styrke, fra diffust himmellys til sollys og fra en varm lysfarve om morgenen til en kølig lysfarve midt på dagen. Særbelysning giver mulighed for at variere lysniveauerne i forskellige områder af et lokale. På den måde kan man tilføre rummet variation, også når der ikke er dagslys. Ved at belyse udvalgte vægflader kan rummet fremstå lysere. Hvis der er et mødebord eller et loungeområde i kontoret, er det en god ide at have en tredje type belysning i dette område, fx pendler. Dekorative lamper kan bruges i indretningen af rummet, og LED lyskilder kan indbygges i møbler eller bygningsdele som fx vægge og trapper. 17

17 18

18 BELYSNING I RUM UDEN FASTE ARBEJDSPLADSER Behovet for belysning varierer og afhænger af hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres. Belysningen bør derfor tilpasses de arbejdsfunktioner, der foregår i de enkelte lokaler. MØDE- OG KONFERENCERUM Belysningen bør koncentreres der, hvor opmærksomheden er rettet mod, typisk et mødebord, en tavle eller en skærm/lærred. Over mødebordet kan der være loftarmaturer eller pendler. Ved brug af pendler skal disse placeres i en højde, hvor de ikke blænder eller er i vejen for mødedeltagernes udsyn over bordet. Der bør være særskilt belysning af whiteboards o.lign., som kan bestå af armaturer, der er afskærmede, så de ikke blænder personen ved whiteboardet. Ved brug af projektor eller dias bør belysningen kunne dæmpes, og gardiner eller anden afskærmning bør kunne trækkes for, så lokalet kan mørklægges. Loftsbelysningen kan bestå af flere loftarmaturer, som er placeret, så der opstår en jævn belysning uden for mørke områder. Loftbelysningen bør desuden kunne dæmpes og tændes enkelt- eller gruppevis. RUM TIL PRINTERE, KOPI- OG FAX- MASKINER Da disse rum som regel er uden faste arbejdspladser og kun bruges lejlighedsvis, er de ofte indrettet i lokaler uden dagslys. Den kunstige belysning er derfor den primære lyskilde. Belysningen skal være tilstrækkelig til sikker betjening af maskiner, søgning efter materialer samt til at gennemføre mindre læseog skriveopgaver. Armaturerne kan fordeles på loftet eller tæt ved maskinerne. Armaturer, der udsender en del af lyset nedad mod arbejdsfladen og en del af lyset opad mod loftet, er de mest velegnede. GANGAREALER OG TRAPPER Lyset på gange og trapper skal have et niveau og en regelmæssighed, som sikrer, at gulvflader, trin og evt. skiltning ses tydeligt. 19

19 BLÆNDING Når lyset blænder, kan det være svært at se det, man arbejder med, tydeligt. Blænding kan resultere i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine. Blænding viser sig bl.a. ved, at lyset virker skarpt, og man føler trang til at skygge for øjnene. 20 Blænding opstår, når kontraster mellem lyse og mørke områder i synsfeltet bliver for store, og både dagslyset og den kunstige belysning kan blænde. Blænding fra den kunstige belysning opstår, når vi har direkte indkig til lyskilder, eller når dele af armaturerne bliver for lysende i forhold til omgivelserne. For armaturer med LED kan blændingsforholdene være væsentligt anderledes, end vi er vant til fra armaturer med traditionelle lyskilder, som fx lysstofrør. Det skyldes, at LED en udsender en stor lysmængde fra et meget lille areal. Uanset hvilken type armatur man anvender, er det en god ide at bede leverandøren om at regne på blændingsforholdene og give dokumentation for, at belysningen ikke blænder. Blændingsgener fra dagslys og sollys kan afhjælpes med en god solafskærmning, dvs. en afskærmning i en lys farve, der kan reguleres efter behov. Også karmen omkring vinduet bør være lys, så der ikke er en stor kontrast mellem vinduesfladen og karmen. Lyse vægge og lofter kan reducere blænding fra dagslyset eller den kunstige belysning. Derfor kan det være en god ide, at en smule af lyset fra den generelle belysning rammer både lofter og vægge. Også møbler kan have indflydelse på blændingsforholdene i et lokale. Fx vil sorte eller meget mørke borde i et lyst lokale give anledning til uhensigtsmæssigt store kontraster. Ligeledes kan hvidt papir på en mørk bordflade give store kontraster. Tilsvarende kan dagslys og sollys give anledning til blænding. Blænding kan opstå, når vinduesfladerne bliver for lysende i forhold til de flader, der støder op til vinduerne. Det kan fx ske, hvis man har udsigt til himlen eller til en modstående facade, som enten spejler sollyset eller i sig selv er meget lys.

20 SÅDAN REDUCERER DU BLÆNDING: P Brug armaturer med god afskærmning uden direkte indkig til lyskilden. P Undgå, at loftbelysningen er placeret lige over eller lige foran arbejdspladsen. P Placér arbejdslamper, så lyset kommer ind fra siden under øjenhøjde. P Placér arbejdsbordet, så synsretningen er parallel med vinduerne. P Sørg for en god, justerbar solafskærmning. P Sørg for lyse overflader i rummet. 21

21 En farve fremstår ikke nødvendigvis ens i forskellige typer lys. Nogle lyskilder fremhæver varme farver (fx rød), mens andre fremhæver kølige farver (fx blå). Det skyldes, at lysets farvesammensætning er forskellig. Et Ra-indeks på 80 eller mere giver en god gengivelse af farver, som er passende for kontorarbejdspladser. VALG AF BELYSNING 22 Krav til belysningen og lysniveauet afhænger af hvilke arbejdsopgaver, der skal løses. Generelt skal lyset være kraftigere ved synskrævende og vedvarende kontorarbejde end ved forefaldende opgaver. Gode synsbetingelser sikres bedst ved at sørge for, at der er mest lys på selve arbejdsobjektet, mindre lys i de nærmere omgivelser og mindst lys i de fjerne omgivelser. ARMATURER Armaturer til kontorbelysning skal give et passende lysniveau, dvs. hverken for lidt eller for meget lys. Derudover skal armaturerne være tilstrækkeligt afskærmede, så lyset ikke giver anledning til blænding. Ved etablering af et nyt belysningsanlæg bør man derfor altid sørge for, at både belysningsniveau og blændingsforhold bliver beregnet. Hvis det er muligt, kan det være en god ide at foretage en prøveophængning af et eller flere armaturer, inden der vælges loftsbelysning. Tilsvarende er det en god idé at afprøve forskellige arbejdslamper. Valg og placering af armaturer skal desuden koordineres med indretningen. LYSKILDER De forskellige lyskildetyper har forskellige fordele og ulemper. Når man vælger lyskilde, må man beslutte hvilke egenskaber, der har størst betydning i den aktuelle sag. Lysets evne til at gengive farver angives ved et Ra-indeks (0-100) og har betydning for, hvor naturligt farverne i omgivelserne gengives. I kontorlokaler og andre rum, hvor mennesker arbejder, skal Ra-indekset være minimum 80. Lyskilder med et Ra-indeks på 80 siges at give en god farvegengivelse. Hvis man vil have en ekstra god farvegengivelse, skal Ra-indekset være over 90. Til sammenligning har dagslyset et Ra-indeks på 100, hvilket er optimalt.

22 Ifølge DS700 skal de lyskilder, der anvendes på kontorer, have et Ra indeks (farvegengivelsesindeks) på 80 eller højere. 23 To forskellige lyskilder med samme Ra-indeks, fx 80, kan godt gengive de samme farver forskelligt. Hvis man skal indkøbe et større parti nye lyskilder, er det en god ide at få en prøve hjem, så man kan teste den i praksis. Lysets farvetone angives ved en farvetemperatur (måles i Kelvin, K) og kan være varm, neutral eller kold. Både Ra-indekset og farvetemperaturen har betydning for, hvordan vi oplever et lokale. I langt de fleste kontorlokaler vil en neutral lysfarve være passende. Farvetemperaturen for de lyskilder, der anvendes på kontorer, er typisk 3000 K eller 4000 K. De forskellige lyskildetyper er ikke lige effektive. En lyskildes energieffektivitet bestemmes af, hvor meget energi lyskilden skal bruge i forhold til den lysmængde, den udsender. En effektiv lyskilde giver en god driftsøkonomi. Bygningsreglementet stiller krav til lyskilders energieffektivitet. Kravene betyder, at halogenlyskilder ikke kan benyttes i den generelle belysning, da de bruger for meget energi i forhold til den mængde lys de udsender. Kravene til lyskilder i arbejdspladsbelysningen er ikke helt så stramme, og her kan man anvende halogenlyskilder, hvis arbejdet kræver ekstra god farvegengivelse. De forskellige lyskildetyper har også forskellig levetid. Nogle har en kort levetid og skal skiftes ofte, mens andre har en meget lang levetid og kan lyse i mange år. Både effektivitet og levetid kan have betydning for, hvilken lyskilde man vælger.

23 Lyskildetype LED (lysdioder) * Lysstofrør/kompaktlysstofrør Halogenlyskilder Sparepærer Farvegengivelse God (Ra > 80) Meget god (Ra > 90) God (Ra > 80) Meget god (Ra > 90) Meget god (Ra > 90) God (Ra > 80) 24 Farvetemperatur K K K K Levetid timer timer timer timer Driftsøkonomi** God/rigtig god*** Rigtig god (lysstofrør) / God (kompaktlysstofrør) Dårlig**** God * LED-belysning udvikles fortsat. Derfor er det en god ide at spørge en leverandør til råds. ** Driftsøkonomi = lyskildepris + el-udgift *** Driftsøkonomien for LED varierer og forbedres hele tiden **** Driftsøkonomien for lavvolt udgaver er bedre end for 230 udgaver.

24 Lysets farvetone angives ved en farvetemperatur, målt i kelvingrader (K) 25

25 Vedligehold dagslyser. Rengøring af glasflader. Vedligehold kunstlyset. Udskiftning af lyskilder. 26

26 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING En lyskildes lysudsendelse aftager henover lyskildens levetid. Det skyldes dels at lyskilden bliver slidt, dels at den bliver beskidt. Nogle typer lyskilder har desuden tendens til at flimre, når de bliver gamle, hvilket forringer lyskvaliteten og kan virke ubehageligt for de personer, der arbejder i lokalet. Hvis man anvender lysstofrør med elektronisk forkobling, vil lysstofrøret ikke flimre, når det bliver for gammelt. Passende udskiftning af lyskilder og regelmæssig eftersyn og rengøring af både lyskilder og armaturer sikrer, at lysmængden ikke reduceres unødigt henover belysningsanlæggets levetid. Ved anskaffelse af nye armaturer er det en god ide at vælge armaturer, der samler mindst muligt støv og er så nemme at rengøre som muligt. Det er en god ide at have faste tidsintervaller for drift og vedligeholdelse. Leverandøren kan oplyse om, hvordan armaturet skal rengøres. Også vinduerne skal rengøres med passende intervaller, så dagslyset har optimale betingelser for at bidrage til belysningen i lokalet og dermed give energibesparelser. Det samme gælder i øvrigt kontorlokalets øvrige flader, herunder lofter og vægge, som reflekterer og fordeler lyset i lokalet. Hvis man anvender en anden type lyskilde i et armatur, end den lyskilde, armaturet er designet til, fx LEDerstatningslyskilder, skal man være opmærksom på, at den nye lyskilde kan have en helt anden lysfordeling. Hvis man fx skal udskifte en glødepære, skal man være opmærksom på, at den nye lyskilde også udsender lyset ligeligt i alle retninger. Hvis man er i tvivl, om lysniveauet i et rum er tilstrækkeligt, kan man måle belysningsstyrken med et luxmeter. 27

27 28 ORDFORKLARING

28 Armatur Et andet ord for en lampe. Belysningsanlæg Den samlede installation af armaturer (lamper), lyskilder og evt. styring i en bygning. Belysningsstyrke Et mål for hvor meget lys, der rammer en flade. Bevægelsessensor Elektronisk enhed som registrer bevægelse i et lokale. Lyset tænder, når der er personer i lokalet og slukker, når det er tomt. Elektronisk forkobling Elektronisk enhed, som sikrer passende startog driftsbetingelser for lyskilden. Farvetemperatur Mål for lysets farve, som måles i Kelvingrader (K). Varmt lys har en lav farvetemperatur, mens koldt lys har en høj farvetemperatur. Fx kan hvidt lys, som virker koldt, have en farvetemperatur på 4000 Kelvin. Farvetone Et ord, som beskriver lysets farve. Hvidt lys kan fx have en varm farvetone. Flimmer Den generende effekt af lys, som pulserer med frekvenser under ca Hertz. Halogenlyskilde Er en videreudvikling af glødepæren og findes i flere forskellige udgaver med eller uden reflektor. En halogenlyskilde har samme gode farveegenskaber som glødepæren. Kompaktlysstofrør En lyskilde, som er baseret på samme teknologi som lysstofrør, men består af bukkede eller foldede rør. LED Light Emitting Diode eller lysdiode. En elektrisk komponent som udsender lys, når der sendes en elektrisk strøm gennem den. LED-erstatningslyskilde En lyskilde med samme sokkel/gevind som en traditionel lyskilde. Den kan monteres i et armatur (lampe) i stedet for en traditionel lyskilde, fx en glødepære. Luxmeter Instrument der anvendes til måling af belysningsstyrke. Lysfarve Andet ord for farvetemperatur. Pendel Et armatur (lampe), som hænger ned fra loftet. Ra-indeks Et farvegengivelsesindeks, som ligger mellem 0 og 100, hvor 100 er bedst. Dagslyset har et Ra-indeks på 100. Sparepære En lyskilde som består at tynde, snoede eller bukkede lysstofrør. Til forskel fra et kompaktlysstofrør har en sparepære indbygget forkobling. Særbelysning Lys til særlige funktioner, fx en tavle eller lys i trappetrin. 29

29 30 HER KAN DU LÆSE MERE OM LYS PÅ KONTORET BAR KONTOR APV i sigte Indeklima Arbejde ved computer ARBEJDSTILSYNET Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, nr. 96 af 13. februar Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af 17. juni AT-vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder, nr. A.1.11, august AT-vejledning om kunstig belysning, Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder, nr. A.1.5, februar ANDET DS 700:2014, Lys og belysning i arbejdsrum, Dansk Standard / er under revision SBi-anvisning 230: Anvisning om Bygningsreglement 2010, Statens Byggeforskningsinstitut, 2013 DSF 3033:2011, Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer, Dansk Standard Effektiv belysning i kontor- og erhvervsbyggeri - En undersøgelse af ni kontorbygninger, Statens Byggeforskningsinstitut, Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, LINKS elektronisk udgave af bygningsreglementet inkl. SBi-anvisning 230 brancheforening og videncenter med tilbud om kurser i lys omfattende undervisningsmateriale om lys og belysning - online udgave af Energiforum Danmarks Energihåndbog

30

31 Godt lys på kontoret giver virksomheder gode råd i forbindelse med vurdering af lysforhold. Samtidig giver branchevejledningen forslag til forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration) I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA. Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken på Varenummer: , eller downloades på BAR Kontors hjemmeside: ISBN udgave, 2. oplag 2014 HK-Varenummer Fotos + illustrationer: Rambøll og Shutterstock Design + illustrationer: Tryk:

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk LYS&LYD giver virksomhederne et værktøj, de kan bruge til deres vurdering af lys- og lydforhold. Samtidig giver vejledningen forslag til eventuelle forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys

Stil krav til dit arbejdslys TEMA Fysisk arbejdsmiljø Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 3 Tilpasning efter aktivitet og behov 4 Krav til belysningen

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne. 1 stil krav til dit arbejdslys

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne. 1 stil krav til dit arbejdslys Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 stil krav til dit arbejdslys Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 3 Tilpasning efter aktivitet og behov 4 Krav til belysningen

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 STIL KRAV TIL DIT ARBEJDSLYS

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 STIL KRAV TIL DIT ARBEJDSLYS Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 STIL KRAV TIL DIT ARBEJDSLYS Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 4 Tilpasning efter aktivitet og behov 5 Krav til belysningen

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-VEJLEDNING A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet,

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE

Belysningssystemer GUIDE GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys Lyskilder til boligen din guide til energirigtig indretning med lys 2 Indhold Lyskilden styrer elforbruget..................... 4 Teknisk om lyskilder......................... 6 Glødepærer.............................

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse er Kontor Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse Energibesparelser på op til 65% til kontorbelysning: CoreLine Recessed LED34S

Læs mere

Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Felt- og spørgeskemaundersøgelse. Generelt om kontor og indeklima

Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Felt- og spørgeskemaundersøgelse. Generelt om kontor og indeklima Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Lyset, og i særlig grad dagslyset, har altid været omtalt som en meget væsentlig faktor for vores oplevelse af rum. Ikke

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 2 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup CARL BRO GRUPPEN LTS årsmøde hos VELUX Den. marts 006 Dynamisk Lys v. Jesper Aarup Baggrund Velux er en virksomhed der arbejder med dagslys Ønskede et belysningskoncept som understreger dette Relativt

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning til valg af belysning

Vejledning til valg af belysning Vejledning til valg af belysning Indhold INDLEDNING... 3 LOVKRAV OG ANBEFALINGER... 4 Lovkrav... 4 Arbejdstilsynets anbefalinger... 5 SÆRLIGE BEHOV... 5 Kontormiljøer... 5 Daginstitutioner... 5 Skoler...

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Her finder du gode råd om, hvordan du indretter dig derhjemme med en god arbejdsplads. Bord, stol, skærm, tastatur, mus, lys, indeklima, hviletid og meget

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Status for Program LED til belysning

Status for Program LED til belysning Status for Program LED til belysning Kenneth Munck, direktør er et videncenter, der indsamler og formidler viden om lys og belysning. Vi giver uvildige svar og gode råd samt afholder kurser, seminarer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Krav til rummet Dagslys og belysning

Krav til rummet Dagslys og belysning Krav til rummet Dagslys og belysning Af Jens Christoffersen, ph.d., seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Afdelingen for Sundhed og komfort Mennesket er ikke skabt til at opholde sig indendørs

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 3 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Belysning Elforbrug til belysning omfatter: Forbrug i benyttelsestiden Forbrug uden for benyttelsestiden Standby forbrug Der skelnes mellem to former

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

By og Byg Resultater 032. Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer

By og Byg Resultater 032. Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer By og Byg Resultater 032 Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer Steen Traberg-Borup, Statens Byggeforskningsinstitut Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor www.am-gruppen.dk Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Indholdsfortegnelse Kroppens signaler... 3 Variation.......... 4 Stolen............. 5 Arbejdsbordet......

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive belysningssystemer... 3 Energioptimale belysningssystemer... 3 GRUNDLAG

Læs mere

Belysning Energieffektivisering

Belysning Energieffektivisering Belysning Energieffektivisering Indholdsfortegnelse Belysning...2 Energieffektiviseringer...2 Belysningsniveau...3 Adfærdsrelaterede besparelsesmuligheder...3 Sluk for unødigt brændende lys...3 Lyskilden...4

Læs mere

Brug pæren, når du vælger lys

Brug pæren, når du vælger lys Brug pæren, når du vælger lys Udvalget af elpærer er enormt, og det er uoverskueligt for mange at forstå nye vurderingsparametre som lumen, Ra og kelvin. Lyseksperter er uenige om, hvad der er godt lys,

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document:

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document: Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel ge Revisionsforslaget til DS 700 stiller generelt krav om højere middelbelysningsstyrker i rum øgede krav til regelmæssighed i rum. Samtidig

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Inkl. produktguide. LED arbejdslamper fra Luxo. Velkommen til fremtiden!

Inkl. produktguide. LED arbejdslamper fra Luxo. Velkommen til fremtiden! Inkl. produktguide LED arbejdslamper fra Luxo Velkommen til fremtiden! 2 Ovelo En historie af individuelle belysningsløsninger I over 70 år har Luxo designet nyskabende ergonomiske belysningsprodukter

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Inkl. produktguide. Vores energieffektive LED arbejdslamper. Velkommen til fremtiden!

Inkl. produktguide. Vores energieffektive LED arbejdslamper. Velkommen til fremtiden! Inkl. produktguide Vores energieffektive LED arbejdslamper Velkommen til fremtiden! En historie af individuelle belysningsløsninger I over 70 år har vi designet nyskabende ergonomiske belysningsprodukter

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

En ny, bæredygtig måde at se på belysning

En ny, bæredygtig måde at se på belysning itza Trodser tiden En ny, bæredygtig måde at se på belysning Udviklet til LED, udstyret med den sidste nye afskærmningsteknologi, og med en optimeret konstruktion har Itza en levetid på 80.000 timer. Derfor

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

SBi 2009:09. Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper

SBi 2009:09. Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper SBi 2009:09 Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper Kjeld Johnsen Helle F. Rasmussen Anne Iversen Carsten Fischer Carsten P. V.

Læs mere

Lysregulering teori og praksis

Lysregulering teori og praksis 1 Lysregulering teori og praksis Løsninger på problemer ved lysregulering Af Erwin Petersen, civilingeniør, ph.d. seniorforsker Nærværende artikel er et delresultat af et projekt udført på Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a.

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lyssætning af museumsudstillinger Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lys nok? Øjet er i stand til at adaptere med en faktor 5.000 Enheder Candela kommer af candle. Er et udtryk for en lyskildeintensitet,

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Godt LYSmiljø med LED

Godt LYSmiljø med LED Godt LYSmiljø med LED lart og roligt lys, ed lavt el-forbrug Indtil for få år siden var energibesparelser og lyskvalitet hinandens modsætninger. Men hos ABC Lys flytter vi hele tiden grænsen for, hvad

Læs mere

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen SBi-anvisning 238 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv Dagslys Nokia Hvidt & Mølgaard Dagslysseminar Esbensen Rådgivende Ingeniører Lyslaboratorium

Læs mere

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU 44168 INDHOLDSFORTEGNELSE Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning...7 2-14 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-11:48 Ordre 10717 EFU BELYSNING - LOVGIVNING Indledning omkring lovgivningsområder

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Komfort opstår hvor lyd møder lys Udfordringer for kontorer Nye kommunikationsformer har ændret vores arbejdsmetode til det uigenkendelige. Kontoret er ikke længere

Læs mere

Arbejdspladsen: Der skal være så meget plads, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt

Arbejdspladsen: Der skal være så meget plads, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt Skærmarbejdspladser Denne pjece er udarbejdet til brug ved indretning og vurdering af skærmarbejdspladserne på. Pjecen tager udgangspunkt i gældende lovgivning, men er tilrettet og optimeret i forhold

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Innovativ LED Industribelysning

Innovativ LED Industribelysning Innovativ LED Industribelysning Lineær LED High Bay Armaturer Typisk 50-85% Driftbesparelse Energieffektiv, Innovative Løsninger www.tricklestar.eu Lineær LED High Bay Armatur Innovativ LED Belysning der

Læs mere

Grønt lys. når det er godt

Grønt lys. når det er godt Grønt lys når det er godt EU har talt Glødelampens historie slutter - mere herom en anden gang Vi er glade for at kunne vise nogle gode lysløsninger, som alle er i 100 % energiklasse A. Det er lysløsninger,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Kjeld Johnsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet, København Bedre lys til fremtidens ældreboliger 12. december 2012 Oversigt Synssansen

Læs mere