BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

2 INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG BELYSNING 12 TYPER AF KUNSTIG BELYSNING DEN GENERELLE BELYSNING ARBEJDSPLADSBELYSNING SÆRBELYSNING 19 BELYSNING I RUM UDEN FASTE ARBEJDSPLADSER 20 BLÆNDING 22 VALG AF BELYSNING ARMATURER LYSKILDER 27 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 28 ORDFORKLARING 30 HER KAN DU LÆSE MERE OM LYS PÅ KONTORET 3

3 Godt lys på kontoret henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationen i kontorog administrative virksomheder. Branchevejledningen giver virksomhederne gode råd om lys og belysning på arbejdspladsen. Brug Godt lys på kontoret som inspiration til forbedringer og som vejledning, også når I gennemfører arbejdspladsvurdering (APV). 4 Endvidere kan projekterende og rådgivere med fordel anvende vejledningen som introduktionsmateriale. Projekterende og rådgivere skal ifølge arbejdsmiljøloven tage hensyn til sikkerhed og sundhed allerede i planlægningsfasen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

4 5

5 Særbelysning Generel belysning 6 Dagslys Arbejdspladsbelysning

6 Lys på arbejdspladsen består oftest af dagslys, lys fra loftet og lys fra en bordlampe. BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER Lysforholdene er en del af det samlede arbejdsmiljø. God belysning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og lyset bør tilpasses både arbejdets art og den enkelte persons behov, fx har ældre medarbejdere behov for mere lys. Dårlige lysforhold kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine og kan give gener for medarbejderen og derved nedsætte effektiviteten og produktiviteten. Dagslys kombineret med kunstig belysning udgør den samlede belysning på kontorarbejdspladser. Belysningen på kontorarbejdspladser har til formål at: Belyse det, der arbejdes med, så det fremstår tydeligt Sikre, at arbejde og færdsel i og omkring kontoret kan foregå sikkert og forsvarligt Belysningen skal passe til det arbejde, der bliver udført. Den største del af arbejdet på kontorer foregår ved en computerskærm. Det stiller krav til både dagslys og den kunstige belysning, hvis arbejdet skal foregå uden gener. For at undgå gener fra belysningen skal der være fokus på: Blænding Refleksioner Kontrastforhold Variation Styring Styring på lyset og anvendelse af energibesparende lyskilder kan minimere energiforbruget til den kunstige belysning. Energibesparelser skal altid planlægges, så besparelserne ikke medfører forringet kvalitet af belysningen. 7

7 Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skal arbejdsrum have en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skal der fra arbejdsrum være udsyn til omgivelserne gennem vinduer eller lignende. 8 DAGSLYS På kontorer skal der være dagslystilgang og udsyn til omgivelserne. Dagslys er en af de bedste former for arbejdslys og bør i størst mulig udstrækning dække det daglige behov for belysning. Arbejdspladsen skal indrettes, så dagslyset udnyttes bedst muligt. Gode dagslysforhold er vigtige for vores trivsel og helbred. Forskning viser, at hvis vi ikke får dagslys nok i løbet af dagen, kan det have en negativ indflydelse på vores trivsel og helbred. Rigelige dagslysmængder på kontoret bevirker også, at man kan spare på den kunstige belysning og derved spare energi. Dagslys består både af direkte sollys og diffust lys fra himlen. Lyset kan have en positiv indflydelse på den rumlige oplevelse, men kan også give gener i form af uønsket varme og blænding. En solafskærmning skal udformes, så den tager højde for dagslysets variationer i løbet af dagen og året samt orienteringen af rummet. Solafskærmningen bør være justerbar, så der er mest muligt dagslys, når afskærmningen ikke er i brug. Det er desuden en god ide at tage højde for, at en del af udsynet kan bevares, når afskærmningen er i brug. En afskærmning med persienner er fx mere fleksibel end gardiner. Tonede ruder kan skærme for solen, men lyskvaliteten bliver reduceret i rummet, da farver i og udenfor rummet forvrænges af den tonede rude. Lyse lofter, vægge og vinduesrammer bidrager til lysets fordeling i rummet og forbedrer dagslysets anvendelse som arbejdslys. En lys vinduesramme minimerer kontraster mellem vinduet og dets omgivelser. Da dagslyset bidrager med varierende styrke, skal det suppleres med kunstig belysning.

8 9

9 Særbelysning Generel belysning Dagslys Arbejdspladsbelysning 10 KUNSTIG BELYSNING Ved kunstig belysning på arbejdspladser skelnes der typisk mellem generel belysning, arbejdspladsbelysning og særbelysning. Den generelle belysning giver en jævn belysning til hele rummet. Arbejdspladsbelysningen består ofte af en arbejdslampe og giver et højere lysniveau på selve arbejdspladsen. Særbelysning er betegnelsen for fx lys over et mødebord eller lys på en tavle. Både arbejdspladsbelysningen og særbelysningen giver en variation i rummet og gør lysmiljøet mere interessant. Belysningen skal tilpasses de funktioner og de skiftende arbejdsopgaver, som udføres i lokalet, fx kræver læsning mere lys end arbejde ved tastatur. Hvis funktioner og arbejdsrutiner i lokalet ændres, er det vigtigt at tilpasse belysningen til de nye forhold, fx med en lampe over et nyt mødebord.

10 Et godt visuelt miljø kræver et samspil mellem dagslyset og kunstlyset. Ved at arbejde bevidst med generel belysning, arbejdspladsbelysning og særbelysning fremmer man de ansattes arbejdsmiljø. Ligesom en passende fordeling af lyset i lokalet og den rette lysmængde medvirker til et godt arbejdsmiljø. SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG BELYSNING Når belysningen i et rum skal planlægges, er det vigtigt at tage stilling til lyset i rummet som en helhed, dvs. både dagslyset, den kunstige belysning og samspillet mellem dagslys og kunstlys. 11 Et nordvendt kontor har ofte brug for en anden belysning end et kontor, der vender mod syd. For at opnå et godt samspil mellem dagslys og kunstlys skal der tages hensyn til armaturernes placering, lysets farvetone (farvetemperatur) og lysstyring. En dagslysstyring justerer lysmængden i forhold til dagslysmængden. Det er muligt at få armaturer med lyskilder og lysstyring, som justerer lysmængde og lysets farvetone i forhold til tidspunktet på dagen. Med denne type dynamisk belysning kan lyset fx være svagt og varmt om morgenen og kraftigt og køligt midt på dagen, ligesom variationen på dagslyset. Der findes mange muligheder for at opnå et godt visuelt miljø i rummet og med udgangspunkt i pjecens råd, kan man selv planlægge eller justere kontorbelysningen. Mange belysningsleverandører giver også gerne gode råd til belysningen. Skal man i gang med en mere omfattende belysningsløsning, fx i forbindelse med en renovering, kan man med fordel inddrage en lysdesigner for at få rådgivning om de samlede lysforhold.

11 Nedadrettet lys Op/nedadrettet lys Opadrettet lys TYPER AF KUNSTIG BELYSNING 12 DEN GENERELLE BELYSNING Den generelle belysning på kontoret skal give tilstrækkelig lys til, at man kan færdes sikkert, og at man kan udføre mindre opgaver uden for de egentlige arbejdspladser. En differentieret belysning, hvor lyset er tilpasset de enkelte arbejdspladsers placering og lysbehov, skaber en god variation og de bedste synsbetingelser. I figuren er vist typiske lysfordelinger for armaturer, der er monteret på eller nedhængt fra loftet. Til den generelle belysning på kontorer er det ofte en god ide at vælge en armaturtype, der udsender en del af lyset nedad mod arbejdsfladen og en del af lyset opad mod loftet. Det nedadrettede lys giver et direkte lys og en god skyggetegning. Det opadrettede lys er indirekte og giver et mere diffust lys i rummet. Ved at kombinere de to opnår man både en god fordeling af lyset i lokalet og en behagelig skyggetegning, som passer til de typer aktiviteter, der knytter sig til almindeligt kontorarbejde. I armaturer til generel belysning anvendes typisk lysstofrør, kompaktlysstofrør eller LED (lysdioder). Uanset hvilken lyskilde, der anvendes, er det vigtigt, at lyset ikke flimrer. Stil derfor krav til leverandøren om, at lyskilden og den elektronik, der anvendes til at drive lyskilden, ikke giver anledning til flimmer. Den generelle belysning bør være tilpasset lokalets indretning. For at skabe en god variation i belysningen er det en god ide, at armaturer og belysningsniveauer i gangområder og arbejdsområder er forskellige. Dette er særlig vigtigt i storrumskontorer, hvor der ofte stilles særlige krav til fleksibilitet i belysningen. En generel belysning i hele lokalet er som regel ikke hensigtsmæssig, da den kan virke monoton og kedelig. Den generelle belysning består ofte af armaturer, som er monteret på eller nedhængt fra loftet. Men også standerlamper og vægbelysning kan bidrage til almenbelysningen.

12 SÅDAN OPNÅR DU EN GOD GENEREL BELYSNING: P Skab en god variation i belysningen ved at inddele kontoret i områder og tilpas belysningsniveauerne til aktiviteterne. P Placer arbejdsplader, så synsretningen er parallel med vinduesvæggen. P Placer arbejdspladser og loftsarmaturer, så lyset kommer ind fra siden. P Vælg loftsarmaturer med en direkte/ indirekte lysfordeling. P Undgå flimmer. P Undgå generende blænding. 13 For at undgå gener, fx i form af blænding, bør armaturerne være velafskærmede og placeres, så lyset på de enkelte arbejdspladser kommer fra siderne. Hvis lyset kommer skråt forfra, er der risiko for blænding. Hvis lyset kommer bagfra, er der risiko for en uheldig skyggevirkning og evt. spejlinger i computerskærmen. Derudover bør man sikre en passende fleksibilitet i styringen af belysningen, herunder at antal og placering af stikkontakter er tilstrækkelig. Blænding og spejlinger i computerskærme kan også stamme fra vinduer. Hvis arbejdspladsen placeres, så synsretningen er parallel med vinduesvæggen, giver det de bedste muligheder for at undgå gener. I storrumskontorer kan det være nødvendigt at anvende rumdelere el.lign. for at undgå spejlinger af vinduesflader i skærmene. (Se også afsnit om blænding). Ved installation af ny belysning skal man være opmærksom på, at Bygningsreglementet stiller krav til belysningsanlæggets energieffektivitet. Det betyder, at de anvendte lyskilder og armaturer skal være så energieffektive som muligt, uden at det går ud over lys kvaliteten.

13 Ifølge DS700 skal der til almindeligt kontorarbejde som læsning, skrivning og arbejde ved tastatur være 500 lux. SÅDAN OPNÅR DU GOD ARBEJDSPLADSBELYSNING: P Sørg for, at lyset fra arbejdslampen kommer ind fra siden under øjenhøjde. P Vælg en arbejdslampe med en justerbar arm. P Undgå flimmer. P Vær opmærksom på, at arbejdslamper med LED kan give mange skygger. 14 ARBEJDSPLADSBELYSNING Ved kontorarbejdspladser er det som regel nødvendigt at supplere dagslyset og den generelle belysning med en arbejdspladsbelysning, ofte i form af en arbejdslampe. I enkelte tilfælde kan arbejdspladsbelysningen også bestå af en standerlampe eller et nedhængt armatur. En god justerbar arbejdslampe giver den enkelte mulighed for at tilpasse belysningen til de aktuelle arbejdsopgaver og arbejdsstillinger. På flere nye arbejdslamper kan belysningsstyrken justeres, ligesom der findes arbejdslamper, som kan justeres i lysfarven, så brugeren kan bestemme, om lyset skal have en kold eller en varm farvetone (se afsnit om lyskilder side 17). Nogle arbejdslamper slukker automatisk efter et antal timer, mens nogle typer standerlamper har både bevægelsesmelder og dagslysstyring. Man kan opnå væsentlige energibesparelser ved at benytte armaturer med funktioner, som sikrer, at arbejdspladsbelysningen slukker, når dagslyset er tilstrækkeligt eller lyset ikke benyttes. Ved vurdering af arbejdslamper skal man være opmærksom på fordelingen af lyset på bordfladen. Arbejdslamper med en asymmetrisk lysfordeling giver et bedre arbejdslys ved skriveborde og skærme end arbejdslamper, som udsender lyset symmetrisk. Lyset bør koncentreres der, hvor arbejdet primært bliver udført, og lampen skal placeres, så der ikke er direkte indkig til lyskilden. Når man har hæve/ sænke-borde skal man være opmærksom på, at lyset fra arbejdslampen kan blænde personer, der sidder i nærheden. De typiske lyskilder til arbejdspladsbelysning er henholdsvis halogenglødepærer, kompaktlysstofrør og LED. Hvis lyset kommer fra flere små LED-lyspunkter, kan skyggevirkningen med mange små skygger oven i hinanden være generende.

14 Arbejdslampe. Symmetrisk lysfordeling. Arbejdslampe. Asymmetrisk lysfordeling. Standerlampe. Nedadrettet lys. Standerlampe. Ned / opadrettet lys. 15

15 Lys på vertikale flader fx tavler Markering af særlige steder med spots Dekorativ belysning over et mødebord Lys integreret, fx i vægflader 16

16 SÆRBELYSNING Særbelysning giver lys til særlige funktioner i rummet, som fx en tavle eller et mødebord, og er et supplement til den øvrige belysning. Særbelysningen kan fremhæve arkitektoniske detaljer i rummet og sætte fokus på særlige områder ved at de lyssættes. Særbelysningen kan også øge forståelsen af, hvordan man skal bevæge sig i en bygning ved fx at lyssætte en reception eller en indgang på en særlig måde. Særbelysning kan tilføre rummet en variation. Om dagen bidrager dagslyset med variation, da det varierer i mængde og styrke, fra diffust himmellys til sollys og fra en varm lysfarve om morgenen til en kølig lysfarve midt på dagen. Særbelysning giver mulighed for at variere lysniveauerne i forskellige områder af et lokale. På den måde kan man tilføre rummet variation, også når der ikke er dagslys. Ved at belyse udvalgte vægflader kan rummet fremstå lysere. Hvis der er et mødebord eller et loungeområde i kontoret, er det en god ide at have en tredje type belysning i dette område, fx pendler. Dekorative lamper kan bruges i indretningen af rummet, og LED lyskilder kan indbygges i møbler eller bygningsdele som fx vægge og trapper. 17

17 18

18 BELYSNING I RUM UDEN FASTE ARBEJDSPLADSER Behovet for belysning varierer og afhænger af hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres. Belysningen bør derfor tilpasses de arbejdsfunktioner, der foregår i de enkelte lokaler. MØDE- OG KONFERENCERUM Belysningen bør koncentreres der, hvor opmærksomheden er rettet mod, typisk et mødebord, en tavle eller en skærm/lærred. Over mødebordet kan der være loftarmaturer eller pendler. Ved brug af pendler skal disse placeres i en højde, hvor de ikke blænder eller er i vejen for mødedeltagernes udsyn over bordet. Der bør være særskilt belysning af whiteboards o.lign., som kan bestå af armaturer, der er afskærmede, så de ikke blænder personen ved whiteboardet. Ved brug af projektor eller dias bør belysningen kunne dæmpes, og gardiner eller anden afskærmning bør kunne trækkes for, så lokalet kan mørklægges. Loftsbelysningen kan bestå af flere loftarmaturer, som er placeret, så der opstår en jævn belysning uden for mørke områder. Loftbelysningen bør desuden kunne dæmpes og tændes enkelt- eller gruppevis. RUM TIL PRINTERE, KOPI- OG FAX- MASKINER Da disse rum som regel er uden faste arbejdspladser og kun bruges lejlighedsvis, er de ofte indrettet i lokaler uden dagslys. Den kunstige belysning er derfor den primære lyskilde. Belysningen skal være tilstrækkelig til sikker betjening af maskiner, søgning efter materialer samt til at gennemføre mindre læseog skriveopgaver. Armaturerne kan fordeles på loftet eller tæt ved maskinerne. Armaturer, der udsender en del af lyset nedad mod arbejdsfladen og en del af lyset opad mod loftet, er de mest velegnede. GANGAREALER OG TRAPPER Lyset på gange og trapper skal have et niveau og en regelmæssighed, som sikrer, at gulvflader, trin og evt. skiltning ses tydeligt. 19

19 BLÆNDING Når lyset blænder, kan det være svært at se det, man arbejder med, tydeligt. Blænding kan resultere i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine. Blænding viser sig bl.a. ved, at lyset virker skarpt, og man føler trang til at skygge for øjnene. 20 Blænding opstår, når kontraster mellem lyse og mørke områder i synsfeltet bliver for store, og både dagslyset og den kunstige belysning kan blænde. Blænding fra den kunstige belysning opstår, når vi har direkte indkig til lyskilder, eller når dele af armaturerne bliver for lysende i forhold til omgivelserne. For armaturer med LED kan blændingsforholdene være væsentligt anderledes, end vi er vant til fra armaturer med traditionelle lyskilder, som fx lysstofrør. Det skyldes, at LED en udsender en stor lysmængde fra et meget lille areal. Uanset hvilken type armatur man anvender, er det en god ide at bede leverandøren om at regne på blændingsforholdene og give dokumentation for, at belysningen ikke blænder. Blændingsgener fra dagslys og sollys kan afhjælpes med en god solafskærmning, dvs. en afskærmning i en lys farve, der kan reguleres efter behov. Også karmen omkring vinduet bør være lys, så der ikke er en stor kontrast mellem vinduesfladen og karmen. Lyse vægge og lofter kan reducere blænding fra dagslyset eller den kunstige belysning. Derfor kan det være en god ide, at en smule af lyset fra den generelle belysning rammer både lofter og vægge. Også møbler kan have indflydelse på blændingsforholdene i et lokale. Fx vil sorte eller meget mørke borde i et lyst lokale give anledning til uhensigtsmæssigt store kontraster. Ligeledes kan hvidt papir på en mørk bordflade give store kontraster. Tilsvarende kan dagslys og sollys give anledning til blænding. Blænding kan opstå, når vinduesfladerne bliver for lysende i forhold til de flader, der støder op til vinduerne. Det kan fx ske, hvis man har udsigt til himlen eller til en modstående facade, som enten spejler sollyset eller i sig selv er meget lys.

20 SÅDAN REDUCERER DU BLÆNDING: P Brug armaturer med god afskærmning uden direkte indkig til lyskilden. P Undgå, at loftbelysningen er placeret lige over eller lige foran arbejdspladsen. P Placér arbejdslamper, så lyset kommer ind fra siden under øjenhøjde. P Placér arbejdsbordet, så synsretningen er parallel med vinduerne. P Sørg for en god, justerbar solafskærmning. P Sørg for lyse overflader i rummet. 21

21 En farve fremstår ikke nødvendigvis ens i forskellige typer lys. Nogle lyskilder fremhæver varme farver (fx rød), mens andre fremhæver kølige farver (fx blå). Det skyldes, at lysets farvesammensætning er forskellig. Et Ra-indeks på 80 eller mere giver en god gengivelse af farver, som er passende for kontorarbejdspladser. VALG AF BELYSNING 22 Krav til belysningen og lysniveauet afhænger af hvilke arbejdsopgaver, der skal løses. Generelt skal lyset være kraftigere ved synskrævende og vedvarende kontorarbejde end ved forefaldende opgaver. Gode synsbetingelser sikres bedst ved at sørge for, at der er mest lys på selve arbejdsobjektet, mindre lys i de nærmere omgivelser og mindst lys i de fjerne omgivelser. ARMATURER Armaturer til kontorbelysning skal give et passende lysniveau, dvs. hverken for lidt eller for meget lys. Derudover skal armaturerne være tilstrækkeligt afskærmede, så lyset ikke giver anledning til blænding. Ved etablering af et nyt belysningsanlæg bør man derfor altid sørge for, at både belysningsniveau og blændingsforhold bliver beregnet. Hvis det er muligt, kan det være en god ide at foretage en prøveophængning af et eller flere armaturer, inden der vælges loftsbelysning. Tilsvarende er det en god idé at afprøve forskellige arbejdslamper. Valg og placering af armaturer skal desuden koordineres med indretningen. LYSKILDER De forskellige lyskildetyper har forskellige fordele og ulemper. Når man vælger lyskilde, må man beslutte hvilke egenskaber, der har størst betydning i den aktuelle sag. Lysets evne til at gengive farver angives ved et Ra-indeks (0-100) og har betydning for, hvor naturligt farverne i omgivelserne gengives. I kontorlokaler og andre rum, hvor mennesker arbejder, skal Ra-indekset være minimum 80. Lyskilder med et Ra-indeks på 80 siges at give en god farvegengivelse. Hvis man vil have en ekstra god farvegengivelse, skal Ra-indekset være over 90. Til sammenligning har dagslyset et Ra-indeks på 100, hvilket er optimalt.

22 Ifølge DS700 skal de lyskilder, der anvendes på kontorer, have et Ra indeks (farvegengivelsesindeks) på 80 eller højere. 23 To forskellige lyskilder med samme Ra-indeks, fx 80, kan godt gengive de samme farver forskelligt. Hvis man skal indkøbe et større parti nye lyskilder, er det en god ide at få en prøve hjem, så man kan teste den i praksis. Lysets farvetone angives ved en farvetemperatur (måles i Kelvin, K) og kan være varm, neutral eller kold. Både Ra-indekset og farvetemperaturen har betydning for, hvordan vi oplever et lokale. I langt de fleste kontorlokaler vil en neutral lysfarve være passende. Farvetemperaturen for de lyskilder, der anvendes på kontorer, er typisk 3000 K eller 4000 K. De forskellige lyskildetyper er ikke lige effektive. En lyskildes energieffektivitet bestemmes af, hvor meget energi lyskilden skal bruge i forhold til den lysmængde, den udsender. En effektiv lyskilde giver en god driftsøkonomi. Bygningsreglementet stiller krav til lyskilders energieffektivitet. Kravene betyder, at halogenlyskilder ikke kan benyttes i den generelle belysning, da de bruger for meget energi i forhold til den mængde lys de udsender. Kravene til lyskilder i arbejdspladsbelysningen er ikke helt så stramme, og her kan man anvende halogenlyskilder, hvis arbejdet kræver ekstra god farvegengivelse. De forskellige lyskildetyper har også forskellig levetid. Nogle har en kort levetid og skal skiftes ofte, mens andre har en meget lang levetid og kan lyse i mange år. Både effektivitet og levetid kan have betydning for, hvilken lyskilde man vælger.

23 Lyskildetype LED (lysdioder) * Lysstofrør/kompaktlysstofrør Halogenlyskilder Sparepærer Farvegengivelse God (Ra > 80) Meget god (Ra > 90) God (Ra > 80) Meget god (Ra > 90) Meget god (Ra > 90) God (Ra > 80) 24 Farvetemperatur K K K K Levetid timer timer timer timer Driftsøkonomi** God/rigtig god*** Rigtig god (lysstofrør) / God (kompaktlysstofrør) Dårlig**** God * LED-belysning udvikles fortsat. Derfor er det en god ide at spørge en leverandør til råds. ** Driftsøkonomi = lyskildepris + el-udgift *** Driftsøkonomien for LED varierer og forbedres hele tiden **** Driftsøkonomien for lavvolt udgaver er bedre end for 230 udgaver.

24 Lysets farvetone angives ved en farvetemperatur, målt i kelvingrader (K) 25

25 Vedligehold dagslyser. Rengøring af glasflader. Vedligehold kunstlyset. Udskiftning af lyskilder. 26

26 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING En lyskildes lysudsendelse aftager henover lyskildens levetid. Det skyldes dels at lyskilden bliver slidt, dels at den bliver beskidt. Nogle typer lyskilder har desuden tendens til at flimre, når de bliver gamle, hvilket forringer lyskvaliteten og kan virke ubehageligt for de personer, der arbejder i lokalet. Hvis man anvender lysstofrør med elektronisk forkobling, vil lysstofrøret ikke flimre, når det bliver for gammelt. Passende udskiftning af lyskilder og regelmæssig eftersyn og rengøring af både lyskilder og armaturer sikrer, at lysmængden ikke reduceres unødigt henover belysningsanlæggets levetid. Ved anskaffelse af nye armaturer er det en god ide at vælge armaturer, der samler mindst muligt støv og er så nemme at rengøre som muligt. Det er en god ide at have faste tidsintervaller for drift og vedligeholdelse. Leverandøren kan oplyse om, hvordan armaturet skal rengøres. Også vinduerne skal rengøres med passende intervaller, så dagslyset har optimale betingelser for at bidrage til belysningen i lokalet og dermed give energibesparelser. Det samme gælder i øvrigt kontorlokalets øvrige flader, herunder lofter og vægge, som reflekterer og fordeler lyset i lokalet. Hvis man anvender en anden type lyskilde i et armatur, end den lyskilde, armaturet er designet til, fx LEDerstatningslyskilder, skal man være opmærksom på, at den nye lyskilde kan have en helt anden lysfordeling. Hvis man fx skal udskifte en glødepære, skal man være opmærksom på, at den nye lyskilde også udsender lyset ligeligt i alle retninger. Hvis man er i tvivl, om lysniveauet i et rum er tilstrækkeligt, kan man måle belysningsstyrken med et luxmeter. 27

27 28 ORDFORKLARING

28 Armatur Et andet ord for en lampe. Belysningsanlæg Den samlede installation af armaturer (lamper), lyskilder og evt. styring i en bygning. Belysningsstyrke Et mål for hvor meget lys, der rammer en flade. Bevægelsessensor Elektronisk enhed som registrer bevægelse i et lokale. Lyset tænder, når der er personer i lokalet og slukker, når det er tomt. Elektronisk forkobling Elektronisk enhed, som sikrer passende startog driftsbetingelser for lyskilden. Farvetemperatur Mål for lysets farve, som måles i Kelvingrader (K). Varmt lys har en lav farvetemperatur, mens koldt lys har en høj farvetemperatur. Fx kan hvidt lys, som virker koldt, have en farvetemperatur på 4000 Kelvin. Farvetone Et ord, som beskriver lysets farve. Hvidt lys kan fx have en varm farvetone. Flimmer Den generende effekt af lys, som pulserer med frekvenser under ca Hertz. Halogenlyskilde Er en videreudvikling af glødepæren og findes i flere forskellige udgaver med eller uden reflektor. En halogenlyskilde har samme gode farveegenskaber som glødepæren. Kompaktlysstofrør En lyskilde, som er baseret på samme teknologi som lysstofrør, men består af bukkede eller foldede rør. LED Light Emitting Diode eller lysdiode. En elektrisk komponent som udsender lys, når der sendes en elektrisk strøm gennem den. LED-erstatningslyskilde En lyskilde med samme sokkel/gevind som en traditionel lyskilde. Den kan monteres i et armatur (lampe) i stedet for en traditionel lyskilde, fx en glødepære. Luxmeter Instrument der anvendes til måling af belysningsstyrke. Lysfarve Andet ord for farvetemperatur. Pendel Et armatur (lampe), som hænger ned fra loftet. Ra-indeks Et farvegengivelsesindeks, som ligger mellem 0 og 100, hvor 100 er bedst. Dagslyset har et Ra-indeks på 100. Sparepære En lyskilde som består at tynde, snoede eller bukkede lysstofrør. Til forskel fra et kompaktlysstofrør har en sparepære indbygget forkobling. Særbelysning Lys til særlige funktioner, fx en tavle eller lys i trappetrin. 29

29 30 HER KAN DU LÆSE MERE OM LYS PÅ KONTORET BAR KONTOR APV i sigte Indeklima Arbejde ved computer ARBEJDSTILSYNET Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, nr. 96 af 13. februar Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af 17. juni AT-vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder, nr. A.1.11, august AT-vejledning om kunstig belysning, Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder, nr. A.1.5, februar ANDET DS 700:2014, Lys og belysning i arbejdsrum, Dansk Standard / er under revision SBi-anvisning 230: Anvisning om Bygningsreglement 2010, Statens Byggeforskningsinstitut, 2013 DSF 3033:2011, Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer, Dansk Standard Effektiv belysning i kontor- og erhvervsbyggeri - En undersøgelse af ni kontorbygninger, Statens Byggeforskningsinstitut, Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, LINKS elektronisk udgave af bygningsreglementet inkl. SBi-anvisning 230 brancheforening og videncenter med tilbud om kurser i lys omfattende undervisningsmateriale om lys og belysning - online udgave af Energiforum Danmarks Energihåndbog

30

31 Godt lys på kontoret giver virksomheder gode råd i forbindelse med vurdering af lysforhold. Samtidig giver branchevejledningen forslag til forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration) I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA. Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken på Varenummer: , eller downloades på BAR Kontors hjemmeside: ISBN udgave, 2. oplag 2014 HK-Varenummer Fotos + illustrationer: Rambøll og Shutterstock Design + illustrationer: Tryk:

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk LYS&LYD giver virksomhederne et værktøj, de kan bruge til deres vurdering af lys- og lydforhold. Samtidig giver vejledningen forslag til eventuelle forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Belysning Energieffektivisering

Belysning Energieffektivisering Belysning Energieffektivisering Indholdsfortegnelse Belysning...2 Energieffektiviseringer...2 Belysningsniveau...3 Adfærdsrelaterede besparelsesmuligheder...3 Sluk for unødigt brændende lys...3 Lyskilden...4

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Inkl. produktguide. Vores energieffektive LED arbejdslamper. Velkommen til fremtiden!

Inkl. produktguide. Vores energieffektive LED arbejdslamper. Velkommen til fremtiden! Inkl. produktguide Vores energieffektive LED arbejdslamper Velkommen til fremtiden! En historie af individuelle belysningsløsninger I over 70 år har vi designet nyskabende ergonomiske belysningsprodukter

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv Dagslys Nokia Hvidt & Mølgaard Dagslysseminar Esbensen Rådgivende Ingeniører Lyslaboratorium

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Godt LYSmiljø med LED

Godt LYSmiljø med LED Godt LYSmiljø med LED lart og roligt lys, ed lavt el-forbrug Indtil for få år siden var energibesparelser og lyskvalitet hinandens modsætninger. Men hos ABC Lys flytter vi hele tiden grænsen for, hvad

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup

Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BR s nye energibestemmelser

BR s nye energibestemmelser BR s nye energibestemmelser (Dokumentation iflg. SBI-anvisning 213 og Be06, samt energimærkning af nye og gamle bygninger) Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab EU-direktiv: Energy Performance of Buildings

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta blev udviklet i 1959 til Rødovre Rådhus. Her blev den designet i to størrelser Ø 350 og Ø 450. Senere anvendte Arne Jacobsen en mindre version

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

hvordan hænger det sammen? Inspiration fra forskningsprojektet LED-lys til ældre.

hvordan hænger det sammen? Inspiration fra forskningsprojektet LED-lys til ældre. LYS, trivsel og alder hvordan hænger det sammen? Inspiration fra forskningsprojektet LED-lys til ældre. LED-LYS TIL ÆLDRE Forskningsprojektet LED-lys til ældre har sat spot på lyset Lumen, Watt, kelvin

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

chromophare F-generation

chromophare F-generation chromophare F-generation Suveræn fleksibilitet Unikt Den innovative hybridlysteknik giver en enestående lyskvalitet, når man skal koncentrere sig om arbejdet. Sikkert Lysdioderne har en gennemsnitlig levetid

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE IDÉBESKRIVELSE Alt afhænger af lyset det ses i. Vores krop mærker belysningens påvirkning og belysningens stemningsdannende rum. Derfor ønsker vi at broens belysning skal underbygge fornemmelsen af eventyr

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

No table of contents entries found.

No table of contents entries found. REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rettet og diffus belysning

Rettet og diffus belysning Om at se lyset Oplevelsen af f.eks. et maleri er betinget af at kunne se farverne. Farverne er betinget af det lys, der er at kaste tilbage, behørigt sorteret af kunstneren selv. God belysning, intense

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

LEDterminologi. Håndbog

LEDterminologi. Håndbog LEDterminologi Håndbog LED-introduktion I alle byer spiller planlægningen af byens belysning en fremtrædende rolle. Og i en tid med hurtig teknologisk udvikling har LED hurtigt ændret status fra innovativ

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

light guide Belysning i en smykkebutik

light guide Belysning i en smykkebutik light guide Belysning i en smykkebutik Belys hver en detalje Kunder kan have mange følelser og høje forventninger, når de træder ind i en smykkebutik. Det kan være et par, der er på udkig efter en forlovelsesring,

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys september 2006 arkitekt maa Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Teknologi Belysning Dagslysets parametre sollys himmellys reflekslys

Læs mere

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS LINIA LED LINIA LED VLT LUMINEX A/S har videreudviklet det velkendte LINIA belysningssystem til et nyt niveau, en løsning der er hurtig, enkel, pålidelig og fuldstændig fleksibel - LINIA LED. På basis

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Tema om mus og pegeredskaber

Tema om mus og pegeredskaber Tema om mus og pegeredskaber Om arbejdsmiljøforhold ved arbejde med computermus og andre pegeredskaber Tema om computermus På disse sider sætter BAR Kontor fokus på arbejdsmiljøet, når du arbejder med

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler Værd at vide... www.efg.dk Fleksible kontormøbler Kontorets ABC De fleste mennesker køber kun kontormøbler få gange i deres liv og da det er en vigtig investering, skal resultatet også være bedst muligt.

Læs mere