LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet"

Transkript

1 LYDMASKERING A-Z Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

2 Hvad er lydmaskering? Lydmaskering er en konstruktiv komponent i akustisk design Når akustikere designer det optimale akustiske miljø overvejes en række forskellige elementer i forhold til at reducere støj samt skabe rum for privathed. De elementer, der benyttes, vil enten absorbere, blokere eller skærme lyd og kaldes samlet den akustiske designs ABS. A Absorbere: Akustiske vægpaneler, tæpper og loftplader bidrager til at absorbere overskydende lyd B Blokere: Massive lyd skærme, skillevægge, og vægge hjælper med at blokere overskydende lyd S Skærme: Lydmaskering hjælper med at skærme den overskydende lyd Disse ABS elementer i akustisk design kan benyttes sammen eller individuelt for at opnå det ønskede akustiske miljø. En stor udfordring er dog, at absorberende og blokerende materialer er dyre og ikke 100% dækkende. Lydmaskering er på den anden side en billig mulighed for at skabe akustiske miljøer, der både reducerer støj distraktioner og øger muligheden for private samtaler. Side 2

3 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Åbne kontorlandskaber er blevet almindelige De fleste arbejdspladser i dag består ofte af åbne rum, der kan være opdelt i små arbejdsstationer. Der er brugt mindre lydabsorberende materialer til ruminddelinger med mere. Her kan være tale om tyndere vægge eller glasvægge. Dette skaber akustiske udfordringer og får ofte en negativ indflydelse på arbejdspladsens produktivitet, arbejdsmiljø og trivsel Hvorfor bekymre sig om dårlig akustik? Støjditraktioner belaster meget derfor vælger nogle den ultimative løsning nemlig hovedtelefoner, hvilket afskærer dem fra kontakt med kolleger Konstante afbrydelser gør medarbejdere mindre effektive og produktive Sensitive data og personfølsomme oplysninger kommunikeres på kryds og tværs i åbne miljøer, hvilket giver juridiske udfordringer Lydmaskering forbedrer medarbejder tilfredshed (APV) I en nyere amerikansk undersøgelse er ca kontoransatte blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed i forhold til støjniveau og privathed, holdt op imod deres kontortype. Hvor tilfreds er du med akustikken på dit kontor? Gennemsnitlige tilfredshed score MINDST TILFREDS MEST TILFREDS Eget kontor 0.50 Støj niveau Delt kontor Åbent kontor med afskærmede båse (høje skærme) Kontor typer Privathed i forbindelse med samtaler (diskretion) Åbent kontor med afskærmede båse (lave skærme) Åbent kontor Kilde: U.S. General Services Administration Study Resultatet viser med al tydelighed, at kun de med egne kontorer var tilfredse i forhold til privathed. Side 3

4 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Støj er den hyppigst angivne årsag til klager over indeklimaet hos ansatte, der arbejder i storrumskontorer og åbne kontorlandskaber Helt op til 60% af de ansatte i store åbne storrumskontorer klager over forstyrrelse fra støj mod kun 6% i egne kontorer. Det er især samtale blandt andre ansatte og ringen fra telefoner, der udgør de største kilder til forstyrrelse. Støj i åbne kontorlandskaber kan reducere trivsel, og ansatte i storrumskontorer og åbne kontorlandskaber kan ydermere have større sygefravær end ansatte i egne kontorer. Kilde: Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden, Støj og Stress i storrumskontorer, Marts 2013 Nedenstående skema understøtter dette. Center for Built Environment i Berkeley, Californien undersøgte hos over ansatte i mere end bygninger, hvad de vigtigste arbejdsmiljøforhold var for medarbejderne. Af alle de faktorer medarbejderne møder i forhold til deres arbejdsmiljø og trivsel er manglende tale privathed (diskretion) helt klart den faktor, de var de mest utilfredse med. Hvad har størst betydning for kontoransattes utilfredshed? Procent utilfreds Kontor indretning Eget kontor Delt kontor Åbent kontor med afskærmede båse (høje skærme) Åbent kontor med afskærmede båse (lave skærme) Åbent kontor 0 Det overordnede kontorområde Temperatur Luftforhold Lysforhold Visuel komfort Støjniveau Privathed (diskretion) Pladsmængde Visuel privathed Let interaktion Komfortable møbler Justerbarhed af møbler Farver og teksturer Rengøring (bygning) Rengøring (kontor) Vedligeholdelse (bygning) Kilde: Dataanalyse fra Center for the Built Environment af Jungsoo Kim og Richard de Dear, University of Sydney Side 4

5 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Distraktioner gør medarbejdere mindre produktive I henhold til forskning fra UC Irvin afbrydes medarbejdere en gang hvert 11 minut i åbne kontorlandskaber, og det tager dem op til 23 minutter for at komme tilbage i rytmen af hvad de gjorde, før de blev afbrudt. Disse distraktioner koster penge I en nylig undersøgelse præsenteret på Den internationale kongres for støj som et problem for folkesundheden fandt forskerne, at medarbejdere i gennemsnit spilder 21,5 minutter om dagen på grund af støjdistraktioner. Herved bliver den manglende tale privathed angvet som den største forklaring på nedsat produktivitet I virksomheder. Som yderligere dokumentation på dette viste en Steelcase / Ipsos undersøgelse fra 2014, at medarbejderne mistede op til 86 minutter om dagen på grund af støjdistraktioner. Selv ved et forsigtigt skøn, vil dette tab af produktivitet tilføje store økonomiske tab for virksomhederne. 21,5 minutter dagligt er omtrent 4% af en gennemsnitlig medarbejders arbejdsdag (baseret på en 8 timers arbejdsdag ). Gennem fire studier har miljøpsykologen Helena Jahncke (Luleå University of Technology, Sverige) set på, hvordan støj påvirker medarbejderne. Helena Jancke har opsat et enkelt regnestykke for at vise støjomkostningerne for svenske virksomheder: Hvis man antager, at en virksomhed har 110 ansatte, som gennemsnitligt tjener kroner om måneden, og man lægger arbejdsgiverafgift oveni, vil omkostningen ved en to procents reduktion i effektivitet føre til et tab på én million svenske kroner årligt. Cirka svenskere arbejder i kontorlandskaber, og dermed kan det totale tab for svensk forretningsliv løbe op over 2,1 milliarder svenske kroner. Kilde: Cognitive performance and restoration in open-plan office noise, Helene Jahncke, Lund 2012 Lydmaskering hjælper personalet til bedre koncentration og effektivitet Forskere har undersøgt effekten af privathed på opgaveløsningen i et åbent kontormiljø uden og med lydmaskering. Resultatet viser, at de, der arbejder på kontorer med lydmaskering har bedre korttidshukommelse end de, der ikke gør. Den procentvise stigning af huskede ord og tal i miljøer med lydmaskering % % Huskede ord Huskede tal Til at understøtte dette, har forskere på det finske arbejdsmiljøinstitut påvist, hvor meget andre personers samtaler påvirker enkeltpersoner. Resultatet var et fald i evnen til at løse kognitivt krævende opgaver på mellem 5 og 10 procent. Det var typisk den slags opgaver, der kræver en god korttidshukommelse opgaver som at læse og skrive og anden form for kreativt arbejde. Støj er det mest alvorlige problem i åbne kontormiljøer, og samtale er den mest forstyrrende type af støj, fordi det ryger direkte ind i hjernens arbejdshukommelse, siger Valtteri Hongisto, der står bag undersøgelsen. Kilde: https://www.mm.dk/storrumskontorer-saenker-produktiviteten Side 5

6 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Love og regler Skadelig og unødig støj Begrebet unødig støj i støjbekendtgørelsen omfatter såvel unødig høreskadende støj som unødig generende støj. Unødig generende støj kan eksempelvis forekomme ved laboratoriearbejde, i call-centre, i skoler og i børnehaver. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D opdateret marts 2014 Dårlig akustik og unødig støj fra mennesker Unødig støj fra mennesker kan være forstyrrende, men er sjældent høreskadende. Unødig støj kan fx forekomme i skoler, børnehaver, storrumskontorer og call-centre. Unødig støj kan dæmpes enten teknisk eller ved en anden organisering af arbejdet. Forstyrrende støj formodes at kunne føre til stress, træthed og nedsat livskvalitet. Akustik er et udtryk for, hvor hurtigt et ekko dør ud i et rum. Dårlig akustik i et lokale gør det vanskeligt at forstå, hvad andre siger. Det medfører ofte, at det generelle støjniveau stiger, fordi alle i rummet taler højere. Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D samt A Regler 1. Bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet 2. Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse 3. Bekendtgørelse nr. 612 af 25.juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler 4. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om arbejdsmedicinske undersøgelser. Lydmaskering beskytter fortrolige samtaler Det at lukke døren til et kontor giver ikke nødvendigvis en garanti for at samtaler kan forblive fortrolige. Tværtimod kan en lukket dør give en illusion om privathed. Og det er ikke godt - mange private samtaler kan blive for eksempel HR chefens mareridt, hvis de overhøres af andre. Fortrolige samtaler Også indenfor sundhedsområdet er der krav til diskretion: Oplysninger om helbred, personlige og økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Langt de fleste oplysninger om en patient, som sundhedspersonalet får kendskab til i forbindelse med arbejdet, er derfor fortrolige. Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold etc. Kilde: Sundhed.dk Side 6

7 Hvem har gavn af lydmaskering? Bygherrer Stil krav til entreprenøren om at skabe et godt lyd- og arbejdsmiljø uden at ofre akustikken Virksomhedsejere Beskyt privathed og øg produktiviteten ved at reducere støj distraktioner Medarbejdere Opnå et mere behageligt arbejdsmiljø med diskretion og færre distraktioner HR-ansvarlige Overhold lovkrav. Bidrag til at øge medarbejdernes tilfredshed og trivsel samt reducer driftsomkostningerne Arkitekter Forbedr det akustiske miljø i såvel nye som ældre bygninger uden store arkitektoniske konsekvenser Entreprenører Forbedr diskretionen og mindsk omfanget af distraktion uden at tilføje yderligere absorberende og blokerende materialer Brugere Få ro til fordybelse og refleksion Borgere Forbedr den private samtale og mulighed for fortrolighed og diskretion i offentlige rum Side 7

8 Hvor kan lydmaskering med fordel anvendes? De typiske steder hvor lydmaskeringen med fordel kan anvendes er i åbne kontormiljøer, private kontorer, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, sundheds- og plejesektoren, hoteller og restauranter samt alle offentlige steder, hvor mere private samtaler ikke ønskes overhørt. Åbne kontormiljøer Åbne kontormiljøer kan være for stille hvor man kan høre en knappenål falde til jorden. Eller også er de for støjende hvor samtaler medarbejdere i mellem, musik eller lignende distraherer i arbejdet og påvirker dermed produktiviteten negativt. Private kontormiljøer Private kontorer og andre aflukkede rum er ofte ikke så private, som de giver sig ud for at være. Væggene kan være lavet af letvægtsmaterialer og går kun til loft i stedet for at gå hele vejen til loftdækket. En løsning, der træffes ud fra en beslutning om at mindske omkostninger på projektet samt fastholdelse af fleksibilitet i forhold til eventuelle senere ombygninger. Daginstitutioner Støj i daginstitutioner har en tendens til at accelerere. Når man taler, er man nødt til at hæve stemmen højere end baggrundsstøjen, hvis den, man taler til, skal forstå det hele. På den måde er man med til at øge støjniveauet, da de andre personer i lokalet også er nødt til at hæve stemmen, når de taler. Til sidst bliver det vanskeligt at føre en samtale, selvom man sidder tæt på hinanden. Uddannelsesinstitutioner Bygningerne i mange offentlige institutioner er ofte forældet og ringe vedligeholdt. Mange nye undervisningsformer med projektarbejde og selvstændig undervisning kræver andre fysiske forhold end de nuværende kan honorere. Pauser og frikvarter er ofte forskudt, og det kan være svært at finde ro til fordybelse og læring for såvel elever/studerende som lærere. Sundheds- og plejesektoren Disse sektorer er under et stort pres. Der løbes hurtigt på hospitaler og plejehjem. Og der er konstant larm og støj fra mange mennesker og ikke mindst fra maskiner og hospitalsudstyr. Paradoksalt nok ikke kun i forhold til et hårdt presset personale men også fordi patienter og ældre har brug skærmede og rolige lydmiljøer for at kunne restituere sig. De kan have tabt orienteringen og hukommelsen og er derfor særligt lydfølsomme. Hoteller og restauranter Hoteller og restauranter har behov for at forbedre gæsternes komfort og mulighed for private samtaler. Ved et roligt akustisk miljø, vil gæster føle sig mere komfortable og man kan være skærmet i sit værelse mod larm fra gangene. Offentlige rum Receptioner, kantiner, apoteker, venteværelser og klinikker, biblioteker, banker og offentlige arealer vil alle profiteer ved installation af lydmaskeringssystemerne. Uden lydmaskeringen er der stor sandsynlighed for, at samtaler kan overhøres af uvedkommende i de nærliggende områder. Side 8

9 Hvordan virker lydmaskering? Gennem emmitere (små højtalere) tilføres rummet et tæppe af konstant og ensartet lydstimuli Denne tilføjelse resulterer faktisk i at rummet synes mere stille. Dette skyldes, at den ekstra lyd reducerer forståeligheden af menneskelig tale. Når du ikke kan forstå, hvad nogen siger, virker deres ord mindre distraherende ofte vil du ikke engang lægge mærke til dem. Variationer i lyd er distraherende. Såvel variationer i styrke (dynamik) som frekvens forstærkes af reflektioner, der også opfanges af vort øre. Vor opmærksomhed bliver afledt og rettet mod det, der skaber disse variationer det kan være trafikstøj, tale, støj fra printere, maskiner eller andre elektroniske / elektriske enheder, der skaber variationer i vort lyd miljø. Her er et lille eksempel på lydmaskering i hverdagen: Forestil dig en samtale med en anden person i dit køkken, mens du er ved at vaske op. Når vandet ikke løber fra vandhanen, kan du høre hvad den anden siger ganske klart og tydeligt. Når vandet derimod løber fra vandhanen, bliver det meget sværere at høre og forstå, hvad der bliver sagt. Ikke fordi personen taler mere sagte, men fordi det lyder sådan. Dette skyldes i al sin enkelthed, at det rindende vand maskerer lyden af de talte ord. Lydmaskering efterligner dette fænomen på en langt mere sofistikeret og effektiv måde. Ved at tilføje et tæppe af konstant og ensartet lydstimuli til et miljø (såsom professionelt konstruerede lyde, der lyder som rislende vand) maskeres anden støj i miljøet, hvilket gør støjen mindre distraherende. Lydmaskeringen reducerer det dynamik område, hvor lyd distrationen er distraherende. Vi kalder dette område radius af distraktion. Radius af distraktion uden lydmaskering Radius af distraktion reduceret med lydmaskering Når lydmaskering tilføjes, bliver det sværere at forstå samtaler på tværs af lokalet, og medarbejdernes koncentration kan øges. Side 9

10 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system En omkostningseffektiv systemløsning på støj problemer Det patenterede QtPro system er en omkostningseffektiv løsning til forøgelse af lyd diskretion og maskering af dynamisk støj. Systemet består af tre simple komponenter: Kontrol moduler med sofistikeret DSP teknik. Forbindelses kabler, der forbinder kontrol modul med Emittere, som er små intelligente højtalere. Qt kontrol modulet findes i 3 forskellige størrelser, som vælges i forhold til dæknings areal og antal zoner, der skal dækkes. Qt Emitterne Qt Emitterne er rygraden i Qt Quiet -technology Sound Masking System. Qt emitterne er kompakte bredt spredende og direkte strålende højtaler kabinetter med 31,7 mm højtaler enhed, altså mindre end en kaffekop. Emitterne drives af 4 u-identiske audio kanaler, som dermed ikke skaber HAAS effect, men derimod resulterer I en jævn og uobstrueret lydmaskering. Denne virkemåde, sammen med den nemme opsætning af konfiguration, gør QtPro til det mest intelligente og effektive lydmaskerings system på markedet. Kontrol modulerne Rigtig Qt Emitterne er kontrollerede og forsynes af de intuitive Qt størrelse Control Moduler. Modulerne findes i 4 forskellige størrelser, D: 83 mm som anvendes afhængigt af lokale størrelser, zone opdeling H: 80 mm og størrelsen på det areal, der ønskes lydmaskeret. Qt kontroller modulerne kan drive fra 120 op til 720 emittere, hvilket er tilstrækkeligt for at dække et areal på m². Qt Kontrollerne (Qt-300 og Qt-600) kan også styres via netværk. QtPro Kabler Modulerne kan enten væg monteres eller placeres i 19 rack. Forbindelsen mellem Qt Kontrol modulet og Qt Emitterne udføres med pre-terminerede, brand hæmmende CAT5 kabler. Side 10

11 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Design konfiguration, zone opdeling og installation QtPro systemet er designet til at kunne udfylde ethvert unikt lokale, uanset størrelse. Qt emitterne installeres nemt af certificerede installatører i lofts felter, afhængigt af lofts højden. Gennem omhyggelig projektering og design, opdeles lokalet i et net, hvis maske størrelse er afhængigt at loftets højde. Lokalet opdeles i zoner i forhold til de akustiske variationer i de enkelte områder. Zoner kan være fra 10 m² til m². I eksemplet herunder er etagens områder delt op i 6 zoner, så maskerirngs niveauet kan optimeres til de enkelte områders behov. Zone 1. Åbne kontor arealer. Zone 2. Møde lokaler Zone 3. Køkken Zone 4. Privat kontorer Zone 5. Laboratorie Zone 6. Foyer / Bagrunds musik / personale kald. De alsidige Qt Emittere kan monteres i alle slags lofter. Universel Monterings bøjle med hus (UB-W / UB-B) Bjælke Monterings hus med skrue bøjle (BB-W / BB-B) Hus for clips montage i faste lofter (DM) Flange montering til fast loft eller væg (CM) Brandsikret monterings hus (PBC) Side 11

12 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Indirekte versus direkte strålende lydmaskering Indirekte lydmaskering Før QtPro kom til, blev lydmaskering udført som indirekte spredende systemer placeret over nedhængte lofter. Store spandformede højtalere blev placeret over lofts pladerne. Disse højtalere pegede mod etage adskillelsen. Den maskerende lyd ramte så denne flade og blev reflekteret ned igennem loftpladerne og dermed indirekte til arbejdsområderne. Indirekte lydmaskering produceres og installeres stadig. De lyd stimuli der bliver udsendt fra sådanne systemer, er ofte uforudsigelige og vil altid skabe mere eller mindre intense områder. Altså u-egal lyd distribution over ørehøjden i lokalet. Ligeledes er der erfaring for, at sådanne installationer er omkostningstunge, og ofte udføres fejlagtigt. Traditionelle lofts højtalere Optimalt lydmaskerings niveau Ikke optimalt lydmaskerings niveau Forskellen med direkte strålende lyd stimuli Qtpro spreder et optimeret lyd stimuli direkte ud over arealet. Dette resulterer i en ensartet frekvens spektre og ensartet lydmaskerings niveau, uden en meget kompliceret justerings process. Qt Emittere Optimalt distribueret lyd stimuli Ingen lydmaskering Side 12

13 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Fordele ved QtPro Lydmaskerings system Bidrager med et stærkt forbedret arbejdsmiljø og øget effektivitet = Lønsomhed. Kan konfigureres til alt fra enkeltmands kontorer til de store hospitaler. Kontrol moduler kan netværkes og fjernbetjenes til alle tænkelige system størrelser. Drevet af den patenterede Quiet Technology, udviklet til at undgå akustisk inteferens. Patenteret 4 kanals signal distribution, der sikrer ensartet lyd dækning og eliminerer behovet for komplicerede konfigurationer og megen justering. Reducerer behovet for dyre skærmvægge. Det eneste lydmaskerings system, der nemt kan installeres i eksisterende bygninger og i hårde lofter. Kan nemt og enkelt ændres og flyttes i forhold til behov og lokaleændringer. Leverer ensartet lydmaskering fra loftet og ikke igennem loftet. Bærer det amerikanske Green Spec mærke, og forbruger mindre end 27 watt per m².

14 Lydlandskaber Klangflader som emotionel stimuli ergoacoustic specialkomponerer lydlandskaber og klangflader som et tillæg til Cambridge Sound Management. Kompositionerne har ingen decideret rytme eller melodi, hvilket gør at lydlandskaber har en positive virkning i forhold til mindskning af stress, øget produktivitet og koncentration. Der er i dag evidens for at abstrakte lydlandskaber og klangflader berører menneskets adfærd, kognition, affektive tilstande og fysiologi. Forskningsresultater indikerer, at brug af abstrakte lydlandskaber har følgende effekter: Signifikant oplevelse af ro Nedsat produktion af stresshormonet cortisol Forøget produktion af hormonet oxytocin Nedsættelse af angst, stress og smerte niveau Koncept ergoacoustic tilbyder abonnementsløsninger gennem et eksisterende lydbibliotek eller specialkomponerede lydlandskaber, som er afstemt efter målt støj. Planlægning, konfiguration og installation 1. Fremsend plantegninger og tværsnit af lokalerne sammen med en række fotografier. Angiv på tegningerme: væg, gulv og lofts materialer 2. Alternativt kan lokalet opmåles og fotograferes af vore specialister (efter regning) 3. Tilbud fremsendes på system løsning 4. Installation foretages af kvalificerede el-installatører 5. ergoacoustic gennemgår installation og justerer systemerne 6. Dokumentation på systemet leveres 7. Igangsætning 8. Løbende support og opdatering af lydbiblioteker ergoacoustic.com Side 14

15 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Udvalgte referencer På Søndervangskolen har vi gennem et stykke tid arbejdet med mange støjmæssige udfordringer. Især spiseområdet ved kantinen opleves af såvel elever som medarbejdere som et støjfyldt område, hvor de skal ofte tale højt/råbe for at kunne kommunikere. Og vi ved gennem undersøgelser, at begge grupper påvirkes negativt det støjfyldte miljø, de befinder sig i. Allerede efter 3 måneder med såvel lydmaskering og specialkomponerede lydlandskaber fra ergoacoustic er der skabt en bevægelse mod et bedre lydmiljø i kantinen. Det ses både i forhold til den generelle larm i kantinen det at skulle irettesætte samt den generelle råben. Også en afskærmning i forhold til larm fra service og maskiner i køkkenet ser ud til at virke. Det synes, jeg er ret imponerende. Rani Hørlyck, skoleleder Søndervangskolen, Aarhus Med Cambridge Sound Management er der mindre distraktion fra uønskede lyde og samtaler. Patienter og personale oplever virkelig den positive stemning, vi ønskede ved det åbne designkoncept, og vi opnåede herudover en høj patient tilfredshed. Alison Brisson, Plant Operations Manager Wentworth Douglas Hospital Alison Brisson, Plant Operations Manager, Wentworth Douglas Hospital Bank of America National Helpline site i Boston huser over 200 ansatte. Selv når alle taler er vort arbejdsmiljø roligt, privat og produktivt. Og det er takket være Lydmaskering fra Cambridge Sound Management. Deres løsning er enkel og effektiv. Jeg vil aldrig åbne et call center uden det. Edward Klemm, Vice President Bank of America National Helpline Vore medarbejdere blev distraheret af samtaler 18 meter væk. Når systemet er tændt bliver samtaler uforståelige allerede ved en afstand på under 6 meter. Steve Shanks, Manager of Audio, Video, Surveillance and Security Denbury Resources, Inc. Biblioteker bør være stille, men hvisken kunne høres inden for 6 meters afstand. Ved hjælp af Cambridge Sound Management, har vi nu er bibliotek der virker mere stille og stadig er smukt. Vi er begejstrede. Vi installerede QtPro i en af vore filialer for en del år siden for at nedbringe tale på kryds og tværs samt forebygge muligheden for at overhøre private samtaler i det åbne kontor. Vi er blevet så imponerede af resultaterne, at QtPro nu er fast installation, når vi renoverer eller flytter en filial. Nu findes det i de fleste af vore afdelinger.. Ron Rivet, Network Operations Section Manager Amica Mutual Insurance Company Bob Jarvis, Buildings and Grounds Manager Williams College 2015 Cambridge Sound Management, Inc. All rights reserved. Qt is registered mark and QtPro is a trademark of Cambridge Sound Management, Inc. This piece has been translated into Danish by ergoacoustic for educational purposes only. Cambridge Sound Management is not responsible for any subject matter that may have been altered or lost in translation. Side 15

16 Læs mere om den positive effekt af lydmaskering, og hvordan reduktion af støjdistraktioner gavner trivsel, arbejdsmiljø og produktivitet samt værner om private samtaler (diskretion). cambridgesound.com ergoacoustic.com cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

Vi skaber fremtidens multikulturelle skole

Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Rapport vedrørende øget trivsel for elever og medarbejdere gennem lydmaskering i spiseområdet i kantinen på Søndervangskolen i Aarhus FREMTIDENS MULTIKULTURELLE

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Maksimal produktivitet SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Fire uafhængige undersøgelser har vist at brug af trådløse headset til telefoni i gennemsnit medfører en besparelse på 7,5 minut pr. samtaletime.

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

HVERT ORD TÆLLER. En guide til at forstå og overholde EU-direktivet om Støj på Arbejdspladsen i kontaktcentre

HVERT ORD TÆLLER. En guide til at forstå og overholde EU-direktivet om Støj på Arbejdspladsen i kontaktcentre HVERT ORD TÆLLER En guide til at forstå og overholde EU-direktivet om Støj på Arbejdspladsen i kontaktcentre Agenter i kontaktcentre er ambassadører for organisationer. Mange arbejdsgivere stiler derfor

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Storrum er ikke noget nyt Der er ikke den store forskel til i dag NNC - storrum Hvorfor storrum

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Skandinavisk design på gulvet

Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet En fryd for øjet Gulvet anses ofte for det element, der danner fundamentet for bygningens indretning. Gulvet kan derfor også betragtes som et

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Lad dig inspirere til nye historier med følgende vinkler, der både kan anvendes til temaer eller enkeltvis:

Lad dig inspirere til nye historier med følgende vinkler, der både kan anvendes til temaer eller enkeltvis: Mannaz Brief November 2010 Skru op for energien på jobbet I en tid, hvor økonomer og erhvervsliv skændes om, hvorvidt krisen endelig kan afblæses, oplever flere og flere medarbejdere, at energien på arbejdspladsen

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

2.0 INTELLIVENT. Støjsvag Stærkere Smartere. En svensk produceret ventilator

2.0 INTELLIVENT. Støjsvag Stærkere Smartere. En svensk produceret ventilator En svensk produceret ventilator ITEIVET Støjsvag Stærkere Smartere 2.0 Brug din smartphone til at læse QR - koden og få mere information om Intelliventen på vores hjemmeside: Støjsvag, stærkere og smartere

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

AKUART Love art kill noise SMARTWALL

AKUART Love art kill noise SMARTWALL AKUART Love art kill noise SMARTWALL 1 AKUART SmartWall AKUART A/S AKUART blev grundlagt i 2006 med ambitionen om at skabe markedets flotteste akustikløsninger. Ambitionen manifesterede sig i form af akustikbilledet,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere