LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet"

Transkript

1 LYDMASKERING A-Z Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

2 Hvad er lydmaskering? Lydmaskering er en konstruktiv komponent i akustisk design Når akustikere designer det optimale akustiske miljø overvejes en række forskellige elementer i forhold til at reducere støj samt skabe rum for privathed. De elementer, der benyttes, vil enten absorbere, blokere eller skærme lyd og kaldes samlet den akustiske designs ABS. A Absorbere: Akustiske vægpaneler, tæpper og loftplader bidrager til at absorbere overskydende lyd B Blokere: Massive lyd skærme, skillevægge, og vægge hjælper med at blokere overskydende lyd S Skærme: Lydmaskering hjælper med at skærme den overskydende lyd Disse ABS elementer i akustisk design kan benyttes sammen eller individuelt for at opnå det ønskede akustiske miljø. En stor udfordring er dog, at absorberende og blokerende materialer er dyre og ikke 100% dækkende. Lydmaskering er på den anden side en billig mulighed for at skabe akustiske miljøer, der både reducerer støj distraktioner og øger muligheden for private samtaler. Side 2

3 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Åbne kontorlandskaber er blevet almindelige De fleste arbejdspladser i dag består ofte af åbne rum, der kan være opdelt i små arbejdsstationer. Der er brugt mindre lydabsorberende materialer til ruminddelinger med mere. Her kan være tale om tyndere vægge eller glasvægge. Dette skaber akustiske udfordringer og får ofte en negativ indflydelse på arbejdspladsens produktivitet, arbejdsmiljø og trivsel Hvorfor bekymre sig om dårlig akustik? Støjditraktioner belaster meget derfor vælger nogle den ultimative løsning nemlig hovedtelefoner, hvilket afskærer dem fra kontakt med kolleger Konstante afbrydelser gør medarbejdere mindre effektive og produktive Sensitive data og personfølsomme oplysninger kommunikeres på kryds og tværs i åbne miljøer, hvilket giver juridiske udfordringer Lydmaskering forbedrer medarbejder tilfredshed (APV) I en nyere amerikansk undersøgelse er ca kontoransatte blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed i forhold til støjniveau og privathed, holdt op imod deres kontortype. Hvor tilfreds er du med akustikken på dit kontor? Gennemsnitlige tilfredshed score MINDST TILFREDS MEST TILFREDS Eget kontor 0.50 Støj niveau Delt kontor Åbent kontor med afskærmede båse (høje skærme) Kontor typer Privathed i forbindelse med samtaler (diskretion) Åbent kontor med afskærmede båse (lave skærme) Åbent kontor Kilde: U.S. General Services Administration Study Resultatet viser med al tydelighed, at kun de med egne kontorer var tilfredse i forhold til privathed. Side 3

4 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Støj er den hyppigst angivne årsag til klager over indeklimaet hos ansatte, der arbejder i storrumskontorer og åbne kontorlandskaber Helt op til 60% af de ansatte i store åbne storrumskontorer klager over forstyrrelse fra støj mod kun 6% i egne kontorer. Det er især samtale blandt andre ansatte og ringen fra telefoner, der udgør de største kilder til forstyrrelse. Støj i åbne kontorlandskaber kan reducere trivsel, og ansatte i storrumskontorer og åbne kontorlandskaber kan ydermere have større sygefravær end ansatte i egne kontorer. Kilde: Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden, Støj og Stress i storrumskontorer, Marts 2013 Nedenstående skema understøtter dette. Center for Built Environment i Berkeley, Californien undersøgte hos over ansatte i mere end bygninger, hvad de vigtigste arbejdsmiljøforhold var for medarbejderne. Af alle de faktorer medarbejderne møder i forhold til deres arbejdsmiljø og trivsel er manglende tale privathed (diskretion) helt klart den faktor, de var de mest utilfredse med. Hvad har størst betydning for kontoransattes utilfredshed? Procent utilfreds Kontor indretning Eget kontor Delt kontor Åbent kontor med afskærmede båse (høje skærme) Åbent kontor med afskærmede båse (lave skærme) Åbent kontor 0 Det overordnede kontorområde Temperatur Luftforhold Lysforhold Visuel komfort Støjniveau Privathed (diskretion) Pladsmængde Visuel privathed Let interaktion Komfortable møbler Justerbarhed af møbler Farver og teksturer Rengøring (bygning) Rengøring (kontor) Vedligeholdelse (bygning) Kilde: Dataanalyse fra Center for the Built Environment af Jungsoo Kim og Richard de Dear, University of Sydney Side 4

5 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Distraktioner gør medarbejdere mindre produktive I henhold til forskning fra UC Irvin afbrydes medarbejdere en gang hvert 11 minut i åbne kontorlandskaber, og det tager dem op til 23 minutter for at komme tilbage i rytmen af hvad de gjorde, før de blev afbrudt. Disse distraktioner koster penge I en nylig undersøgelse præsenteret på Den internationale kongres for støj som et problem for folkesundheden fandt forskerne, at medarbejdere i gennemsnit spilder 21,5 minutter om dagen på grund af støjdistraktioner. Herved bliver den manglende tale privathed angvet som den største forklaring på nedsat produktivitet I virksomheder. Som yderligere dokumentation på dette viste en Steelcase / Ipsos undersøgelse fra 2014, at medarbejderne mistede op til 86 minutter om dagen på grund af støjdistraktioner. Selv ved et forsigtigt skøn, vil dette tab af produktivitet tilføje store økonomiske tab for virksomhederne. 21,5 minutter dagligt er omtrent 4% af en gennemsnitlig medarbejders arbejdsdag (baseret på en 8 timers arbejdsdag ). Gennem fire studier har miljøpsykologen Helena Jahncke (Luleå University of Technology, Sverige) set på, hvordan støj påvirker medarbejderne. Helena Jancke har opsat et enkelt regnestykke for at vise støjomkostningerne for svenske virksomheder: Hvis man antager, at en virksomhed har 110 ansatte, som gennemsnitligt tjener kroner om måneden, og man lægger arbejdsgiverafgift oveni, vil omkostningen ved en to procents reduktion i effektivitet føre til et tab på én million svenske kroner årligt. Cirka svenskere arbejder i kontorlandskaber, og dermed kan det totale tab for svensk forretningsliv løbe op over 2,1 milliarder svenske kroner. Kilde: Cognitive performance and restoration in open-plan office noise, Helene Jahncke, Lund 2012 Lydmaskering hjælper personalet til bedre koncentration og effektivitet Forskere har undersøgt effekten af privathed på opgaveløsningen i et åbent kontormiljø uden og med lydmaskering. Resultatet viser, at de, der arbejder på kontorer med lydmaskering har bedre korttidshukommelse end de, der ikke gør. Den procentvise stigning af huskede ord og tal i miljøer med lydmaskering % % Huskede ord Huskede tal Til at understøtte dette, har forskere på det finske arbejdsmiljøinstitut påvist, hvor meget andre personers samtaler påvirker enkeltpersoner. Resultatet var et fald i evnen til at løse kognitivt krævende opgaver på mellem 5 og 10 procent. Det var typisk den slags opgaver, der kræver en god korttidshukommelse opgaver som at læse og skrive og anden form for kreativt arbejde. Støj er det mest alvorlige problem i åbne kontormiljøer, og samtale er den mest forstyrrende type af støj, fordi det ryger direkte ind i hjernens arbejdshukommelse, siger Valtteri Hongisto, der står bag undersøgelsen. Kilde: https://www.mm.dk/storrumskontorer-saenker-produktiviteten Side 5

6 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Love og regler Skadelig og unødig støj Begrebet unødig støj i støjbekendtgørelsen omfatter såvel unødig høreskadende støj som unødig generende støj. Unødig generende støj kan eksempelvis forekomme ved laboratoriearbejde, i call-centre, i skoler og i børnehaver. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D opdateret marts 2014 Dårlig akustik og unødig støj fra mennesker Unødig støj fra mennesker kan være forstyrrende, men er sjældent høreskadende. Unødig støj kan fx forekomme i skoler, børnehaver, storrumskontorer og call-centre. Unødig støj kan dæmpes enten teknisk eller ved en anden organisering af arbejdet. Forstyrrende støj formodes at kunne føre til stress, træthed og nedsat livskvalitet. Akustik er et udtryk for, hvor hurtigt et ekko dør ud i et rum. Dårlig akustik i et lokale gør det vanskeligt at forstå, hvad andre siger. Det medfører ofte, at det generelle støjniveau stiger, fordi alle i rummet taler højere. Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D samt A Regler 1. Bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet 2. Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse 3. Bekendtgørelse nr. 612 af 25.juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler 4. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om arbejdsmedicinske undersøgelser. Lydmaskering beskytter fortrolige samtaler Det at lukke døren til et kontor giver ikke nødvendigvis en garanti for at samtaler kan forblive fortrolige. Tværtimod kan en lukket dør give en illusion om privathed. Og det er ikke godt - mange private samtaler kan blive for eksempel HR chefens mareridt, hvis de overhøres af andre. Fortrolige samtaler Også indenfor sundhedsområdet er der krav til diskretion: Oplysninger om helbred, personlige og økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Langt de fleste oplysninger om en patient, som sundhedspersonalet får kendskab til i forbindelse med arbejdet, er derfor fortrolige. Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold etc. Kilde: Sundhed.dk Side 6

7 Hvem har gavn af lydmaskering? Bygherrer Stil krav til entreprenøren om at skabe et godt lyd- og arbejdsmiljø uden at ofre akustikken Virksomhedsejere Beskyt privathed og øg produktiviteten ved at reducere støj distraktioner Medarbejdere Opnå et mere behageligt arbejdsmiljø med diskretion og færre distraktioner HR-ansvarlige Overhold lovkrav. Bidrag til at øge medarbejdernes tilfredshed og trivsel samt reducer driftsomkostningerne Arkitekter Forbedr det akustiske miljø i såvel nye som ældre bygninger uden store arkitektoniske konsekvenser Entreprenører Forbedr diskretionen og mindsk omfanget af distraktion uden at tilføje yderligere absorberende og blokerende materialer Brugere Få ro til fordybelse og refleksion Borgere Forbedr den private samtale og mulighed for fortrolighed og diskretion i offentlige rum Side 7

8 Hvor kan lydmaskering med fordel anvendes? De typiske steder hvor lydmaskeringen med fordel kan anvendes er i åbne kontormiljøer, private kontorer, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, sundheds- og plejesektoren, hoteller og restauranter samt alle offentlige steder, hvor mere private samtaler ikke ønskes overhørt. Åbne kontormiljøer Åbne kontormiljøer kan være for stille hvor man kan høre en knappenål falde til jorden. Eller også er de for støjende hvor samtaler medarbejdere i mellem, musik eller lignende distraherer i arbejdet og påvirker dermed produktiviteten negativt. Private kontormiljøer Private kontorer og andre aflukkede rum er ofte ikke så private, som de giver sig ud for at være. Væggene kan være lavet af letvægtsmaterialer og går kun til loft i stedet for at gå hele vejen til loftdækket. En løsning, der træffes ud fra en beslutning om at mindske omkostninger på projektet samt fastholdelse af fleksibilitet i forhold til eventuelle senere ombygninger. Daginstitutioner Støj i daginstitutioner har en tendens til at accelerere. Når man taler, er man nødt til at hæve stemmen højere end baggrundsstøjen, hvis den, man taler til, skal forstå det hele. På den måde er man med til at øge støjniveauet, da de andre personer i lokalet også er nødt til at hæve stemmen, når de taler. Til sidst bliver det vanskeligt at føre en samtale, selvom man sidder tæt på hinanden. Uddannelsesinstitutioner Bygningerne i mange offentlige institutioner er ofte forældet og ringe vedligeholdt. Mange nye undervisningsformer med projektarbejde og selvstændig undervisning kræver andre fysiske forhold end de nuværende kan honorere. Pauser og frikvarter er ofte forskudt, og det kan være svært at finde ro til fordybelse og læring for såvel elever/studerende som lærere. Sundheds- og plejesektoren Disse sektorer er under et stort pres. Der løbes hurtigt på hospitaler og plejehjem. Og der er konstant larm og støj fra mange mennesker og ikke mindst fra maskiner og hospitalsudstyr. Paradoksalt nok ikke kun i forhold til et hårdt presset personale men også fordi patienter og ældre har brug skærmede og rolige lydmiljøer for at kunne restituere sig. De kan have tabt orienteringen og hukommelsen og er derfor særligt lydfølsomme. Hoteller og restauranter Hoteller og restauranter har behov for at forbedre gæsternes komfort og mulighed for private samtaler. Ved et roligt akustisk miljø, vil gæster føle sig mere komfortable og man kan være skærmet i sit værelse mod larm fra gangene. Offentlige rum Receptioner, kantiner, apoteker, venteværelser og klinikker, biblioteker, banker og offentlige arealer vil alle profiteer ved installation af lydmaskeringssystemerne. Uden lydmaskeringen er der stor sandsynlighed for, at samtaler kan overhøres af uvedkommende i de nærliggende områder. Side 8

9 Hvordan virker lydmaskering? Gennem emmitere (små højtalere) tilføres rummet et tæppe af konstant og ensartet lydstimuli Denne tilføjelse resulterer faktisk i at rummet synes mere stille. Dette skyldes, at den ekstra lyd reducerer forståeligheden af menneskelig tale. Når du ikke kan forstå, hvad nogen siger, virker deres ord mindre distraherende ofte vil du ikke engang lægge mærke til dem. Variationer i lyd er distraherende. Såvel variationer i styrke (dynamik) som frekvens forstærkes af reflektioner, der også opfanges af vort øre. Vor opmærksomhed bliver afledt og rettet mod det, der skaber disse variationer det kan være trafikstøj, tale, støj fra printere, maskiner eller andre elektroniske / elektriske enheder, der skaber variationer i vort lyd miljø. Her er et lille eksempel på lydmaskering i hverdagen: Forestil dig en samtale med en anden person i dit køkken, mens du er ved at vaske op. Når vandet ikke løber fra vandhanen, kan du høre hvad den anden siger ganske klart og tydeligt. Når vandet derimod løber fra vandhanen, bliver det meget sværere at høre og forstå, hvad der bliver sagt. Ikke fordi personen taler mere sagte, men fordi det lyder sådan. Dette skyldes i al sin enkelthed, at det rindende vand maskerer lyden af de talte ord. Lydmaskering efterligner dette fænomen på en langt mere sofistikeret og effektiv måde. Ved at tilføje et tæppe af konstant og ensartet lydstimuli til et miljø (såsom professionelt konstruerede lyde, der lyder som rislende vand) maskeres anden støj i miljøet, hvilket gør støjen mindre distraherende. Lydmaskeringen reducerer det dynamik område, hvor lyd distrationen er distraherende. Vi kalder dette område radius af distraktion. Radius af distraktion uden lydmaskering Radius af distraktion reduceret med lydmaskering Når lydmaskering tilføjes, bliver det sværere at forstå samtaler på tværs af lokalet, og medarbejdernes koncentration kan øges. Side 9

10 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system En omkostningseffektiv systemløsning på støj problemer Det patenterede QtPro system er en omkostningseffektiv løsning til forøgelse af lyd diskretion og maskering af dynamisk støj. Systemet består af tre simple komponenter: Kontrol moduler med sofistikeret DSP teknik. Forbindelses kabler, der forbinder kontrol modul med Emittere, som er små intelligente højtalere. Qt kontrol modulet findes i 3 forskellige størrelser, som vælges i forhold til dæknings areal og antal zoner, der skal dækkes. Qt Emitterne Qt Emitterne er rygraden i Qt Quiet -technology Sound Masking System. Qt emitterne er kompakte bredt spredende og direkte strålende højtaler kabinetter med 31,7 mm højtaler enhed, altså mindre end en kaffekop. Emitterne drives af 4 u-identiske audio kanaler, som dermed ikke skaber HAAS effect, men derimod resulterer I en jævn og uobstrueret lydmaskering. Denne virkemåde, sammen med den nemme opsætning af konfiguration, gør QtPro til det mest intelligente og effektive lydmaskerings system på markedet. Kontrol modulerne Rigtig Qt Emitterne er kontrollerede og forsynes af de intuitive Qt størrelse Control Moduler. Modulerne findes i 4 forskellige størrelser, D: 83 mm som anvendes afhængigt af lokale størrelser, zone opdeling H: 80 mm og størrelsen på det areal, der ønskes lydmaskeret. Qt kontroller modulerne kan drive fra 120 op til 720 emittere, hvilket er tilstrækkeligt for at dække et areal på m². Qt Kontrollerne (Qt-300 og Qt-600) kan også styres via netværk. QtPro Kabler Modulerne kan enten væg monteres eller placeres i 19 rack. Forbindelsen mellem Qt Kontrol modulet og Qt Emitterne udføres med pre-terminerede, brand hæmmende CAT5 kabler. Side 10

11 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Design konfiguration, zone opdeling og installation QtPro systemet er designet til at kunne udfylde ethvert unikt lokale, uanset størrelse. Qt emitterne installeres nemt af certificerede installatører i lofts felter, afhængigt af lofts højden. Gennem omhyggelig projektering og design, opdeles lokalet i et net, hvis maske størrelse er afhængigt at loftets højde. Lokalet opdeles i zoner i forhold til de akustiske variationer i de enkelte områder. Zoner kan være fra 10 m² til m². I eksemplet herunder er etagens områder delt op i 6 zoner, så maskerirngs niveauet kan optimeres til de enkelte områders behov. Zone 1. Åbne kontor arealer. Zone 2. Møde lokaler Zone 3. Køkken Zone 4. Privat kontorer Zone 5. Laboratorie Zone 6. Foyer / Bagrunds musik / personale kald. De alsidige Qt Emittere kan monteres i alle slags lofter. Universel Monterings bøjle med hus (UB-W / UB-B) Bjælke Monterings hus med skrue bøjle (BB-W / BB-B) Hus for clips montage i faste lofter (DM) Flange montering til fast loft eller væg (CM) Brandsikret monterings hus (PBC) Side 11

12 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Indirekte versus direkte strålende lydmaskering Indirekte lydmaskering Før QtPro kom til, blev lydmaskering udført som indirekte spredende systemer placeret over nedhængte lofter. Store spandformede højtalere blev placeret over lofts pladerne. Disse højtalere pegede mod etage adskillelsen. Den maskerende lyd ramte så denne flade og blev reflekteret ned igennem loftpladerne og dermed indirekte til arbejdsområderne. Indirekte lydmaskering produceres og installeres stadig. De lyd stimuli der bliver udsendt fra sådanne systemer, er ofte uforudsigelige og vil altid skabe mere eller mindre intense områder. Altså u-egal lyd distribution over ørehøjden i lokalet. Ligeledes er der erfaring for, at sådanne installationer er omkostningstunge, og ofte udføres fejlagtigt. Traditionelle lofts højtalere Optimalt lydmaskerings niveau Ikke optimalt lydmaskerings niveau Forskellen med direkte strålende lyd stimuli Qtpro spreder et optimeret lyd stimuli direkte ud over arealet. Dette resulterer i en ensartet frekvens spektre og ensartet lydmaskerings niveau, uden en meget kompliceret justerings process. Qt Emittere Optimalt distribueret lyd stimuli Ingen lydmaskering Side 12

13 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Fordele ved QtPro Lydmaskerings system Bidrager med et stærkt forbedret arbejdsmiljø og øget effektivitet = Lønsomhed. Kan konfigureres til alt fra enkeltmands kontorer til de store hospitaler. Kontrol moduler kan netværkes og fjernbetjenes til alle tænkelige system størrelser. Drevet af den patenterede Quiet Technology, udviklet til at undgå akustisk inteferens. Patenteret 4 kanals signal distribution, der sikrer ensartet lyd dækning og eliminerer behovet for komplicerede konfigurationer og megen justering. Reducerer behovet for dyre skærmvægge. Det eneste lydmaskerings system, der nemt kan installeres i eksisterende bygninger og i hårde lofter. Kan nemt og enkelt ændres og flyttes i forhold til behov og lokaleændringer. Leverer ensartet lydmaskering fra loftet og ikke igennem loftet. Bærer det amerikanske Green Spec mærke, og forbruger mindre end 27 watt per m².

14 Lydlandskaber Klangflader som emotionel stimuli ergoacoustic specialkomponerer lydlandskaber og klangflader som et tillæg til Cambridge Sound Management. Kompositionerne har ingen decideret rytme eller melodi, hvilket gør at lydlandskaber har en positive virkning i forhold til mindskning af stress, øget produktivitet og koncentration. Der er i dag evidens for at abstrakte lydlandskaber og klangflader berører menneskets adfærd, kognition, affektive tilstande og fysiologi. Forskningsresultater indikerer, at brug af abstrakte lydlandskaber har følgende effekter: Signifikant oplevelse af ro Nedsat produktion af stresshormonet cortisol Forøget produktion af hormonet oxytocin Nedsættelse af angst, stress og smerte niveau Koncept ergoacoustic tilbyder abonnementsløsninger gennem et eksisterende lydbibliotek eller specialkomponerede lydlandskaber, som er afstemt efter målt støj. Planlægning, konfiguration og installation 1. Fremsend plantegninger og tværsnit af lokalerne sammen med en række fotografier. Angiv på tegningerme: væg, gulv og lofts materialer 2. Alternativt kan lokalet opmåles og fotograferes af vore specialister (efter regning) 3. Tilbud fremsendes på system løsning 4. Installation foretages af kvalificerede el-installatører 5. ergoacoustic gennemgår installation og justerer systemerne 6. Dokumentation på systemet leveres 7. Igangsætning 8. Løbende support og opdatering af lydbiblioteker ergoacoustic.com Side 14

15 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Udvalgte referencer På Søndervangskolen har vi gennem et stykke tid arbejdet med mange støjmæssige udfordringer. Især spiseområdet ved kantinen opleves af såvel elever som medarbejdere som et støjfyldt område, hvor de skal ofte tale højt/råbe for at kunne kommunikere. Og vi ved gennem undersøgelser, at begge grupper påvirkes negativt det støjfyldte miljø, de befinder sig i. Allerede efter 3 måneder med såvel lydmaskering og specialkomponerede lydlandskaber fra ergoacoustic er der skabt en bevægelse mod et bedre lydmiljø i kantinen. Det ses både i forhold til den generelle larm i kantinen det at skulle irettesætte samt den generelle råben. Også en afskærmning i forhold til larm fra service og maskiner i køkkenet ser ud til at virke. Det synes, jeg er ret imponerende. Rani Hørlyck, skoleleder Søndervangskolen, Aarhus Med Cambridge Sound Management er der mindre distraktion fra uønskede lyde og samtaler. Patienter og personale oplever virkelig den positive stemning, vi ønskede ved det åbne designkoncept, og vi opnåede herudover en høj patient tilfredshed. Alison Brisson, Plant Operations Manager Wentworth Douglas Hospital Alison Brisson, Plant Operations Manager, Wentworth Douglas Hospital Bank of America National Helpline site i Boston huser over 200 ansatte. Selv når alle taler er vort arbejdsmiljø roligt, privat og produktivt. Og det er takket være Lydmaskering fra Cambridge Sound Management. Deres løsning er enkel og effektiv. Jeg vil aldrig åbne et call center uden det. Edward Klemm, Vice President Bank of America National Helpline Vore medarbejdere blev distraheret af samtaler 18 meter væk. Når systemet er tændt bliver samtaler uforståelige allerede ved en afstand på under 6 meter. Steve Shanks, Manager of Audio, Video, Surveillance and Security Denbury Resources, Inc. Biblioteker bør være stille, men hvisken kunne høres inden for 6 meters afstand. Ved hjælp af Cambridge Sound Management, har vi nu er bibliotek der virker mere stille og stadig er smukt. Vi er begejstrede. Vi installerede QtPro i en af vore filialer for en del år siden for at nedbringe tale på kryds og tværs samt forebygge muligheden for at overhøre private samtaler i det åbne kontor. Vi er blevet så imponerede af resultaterne, at QtPro nu er fast installation, når vi renoverer eller flytter en filial. Nu findes det i de fleste af vore afdelinger.. Ron Rivet, Network Operations Section Manager Amica Mutual Insurance Company Bob Jarvis, Buildings and Grounds Manager Williams College 2015 Cambridge Sound Management, Inc. All rights reserved. Qt is registered mark and QtPro is a trademark of Cambridge Sound Management, Inc. This piece has been translated into Danish by ergoacoustic for educational purposes only. Cambridge Sound Management is not responsible for any subject matter that may have been altered or lost in translation. Side 15

16 Læs mere om den positive effekt af lydmaskering, og hvordan reduktion af støjdistraktioner gavner trivsel, arbejdsmiljø og produktivitet samt værner om private samtaler (diskretion). cambridgesound.com ergoacoustic.com cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

åbne kontorer? Kan medarbejderne endelig forelske sig i de Indeklima et interview med indeklimaekspert Geo Clausen

åbne kontorer? Kan medarbejderne endelig forelske sig i de Indeklima et interview med indeklimaekspert Geo Clausen i n s p i r eby YOU dy E n p r æ s e n t a t i o n a f a k u s t i s k i n d r e t n i n g s d e s i g n Kan medarbejderne endelig forelske sig i de åbne kontorer? Indeklima et interview med indeklimaekspert

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 Støj fra menneskelig aktivitet - Et udredningsarbejde Arbejdsmiljøinstituttet ISBN: 87-7904-155-8 Tryk: DTKommunikation

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Støj i daginstitutioner

Støj i daginstitutioner Ulla Søgaard Thomsen og Susannah Pedersen Støj i daginstitutioner om praktiske/tekniske løsninger til dæmpning af støjen i daginstitutioner og skolefritidsordninger Socialministeriet Undervisningsministeriet

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Kommunikationsteknologi Marts 2008 En mindre og mere fleksibel verden Aldrig har kommunikationsteknologien været så mobil, som den er i

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE" " 1. INDLEDNING. 6" Introduktion og motivation..6" Konceptets målgruppe 6" 2. PROBLEMFELT 7" 3. PROBLEMFORMULERING 7" 4.

INDHOLDSFORTEGNELSE  1. INDLEDNING. 6 Introduktion og motivation..6 Konceptets målgruppe 6 2. PROBLEMFELT 7 3. PROBLEMFORMULERING 7 4. 1 af 55 ABSTRACT This project will be about the three subjects; Stress, Sleep and Music. Through literature studies, interviews and experiments, the project group figured out, that bad sleep has a bad

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

DEN SKRÆDDERSYEDE ARBEJDSPLADS. - en scrapbog om begrebet Kompetencemiljø

DEN SKRÆDDERSYEDE ARBEJDSPLADS. - en scrapbog om begrebet Kompetencemiljø DEN SKRÆDDERSYEDE ARBEJDSPLADS - en scrapbog om begrebet Kompetencemiljø ER MØDELOKALET FOR KORT? STUMPER KOPI- RUMMET? STRAMMER KANTINEN? INTRO Måden vi arbejder på ændrer sig konstant, og i de senere

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource Den nye offentlige sektor Det offentlige Danmark er i gang med en gigantisk forandringsproces. Om resultatet bliver godt afhænger i høj grad af medarbejderne og lederne. De skal aktivt ind i forandringsprocesserne

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere