LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet"

Transkript

1 LYDMASKERING A-Z Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

2 Hvad er lydmaskering? Lydmaskering er en konstruktiv komponent i akustisk design Når akustikere designer det optimale akustiske miljø overvejes en række forskellige elementer i forhold til at reducere støj samt skabe rum for privathed. De elementer, der benyttes, vil enten absorbere, blokere eller skærme lyd og kaldes samlet den akustiske designs ABS. A Absorbere: Akustiske vægpaneler, tæpper og loftplader bidrager til at absorbere overskydende lyd B Blokere: Massive lyd skærme, skillevægge, og vægge hjælper med at blokere overskydende lyd S Skærme: Lydmaskering hjælper med at skærme den overskydende lyd Disse ABS elementer i akustisk design kan benyttes sammen eller individuelt for at opnå det ønskede akustiske miljø. En stor udfordring er dog, at absorberende og blokerende materialer er dyre og ikke 100% dækkende. Lydmaskering er på den anden side en billig mulighed for at skabe akustiske miljøer, der både reducerer støj distraktioner og øger muligheden for private samtaler. Side 2

3 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Åbne kontorlandskaber er blevet almindelige De fleste arbejdspladser i dag består ofte af åbne rum, der kan være opdelt i små arbejdsstationer. Der er brugt mindre lydabsorberende materialer til ruminddelinger med mere. Her kan være tale om tyndere vægge eller glasvægge. Dette skaber akustiske udfordringer og får ofte en negativ indflydelse på arbejdspladsens produktivitet, arbejdsmiljø og trivsel Hvorfor bekymre sig om dårlig akustik? Støjditraktioner belaster meget derfor vælger nogle den ultimative løsning nemlig hovedtelefoner, hvilket afskærer dem fra kontakt med kolleger Konstante afbrydelser gør medarbejdere mindre effektive og produktive Sensitive data og personfølsomme oplysninger kommunikeres på kryds og tværs i åbne miljøer, hvilket giver juridiske udfordringer Lydmaskering forbedrer medarbejder tilfredshed (APV) I en nyere amerikansk undersøgelse er ca kontoransatte blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed i forhold til støjniveau og privathed, holdt op imod deres kontortype. Hvor tilfreds er du med akustikken på dit kontor? Gennemsnitlige tilfredshed score MINDST TILFREDS MEST TILFREDS Eget kontor 0.50 Støj niveau Delt kontor Åbent kontor med afskærmede båse (høje skærme) Kontor typer Privathed i forbindelse med samtaler (diskretion) Åbent kontor med afskærmede båse (lave skærme) Åbent kontor Kilde: U.S. General Services Administration Study Resultatet viser med al tydelighed, at kun de med egne kontorer var tilfredse i forhold til privathed. Side 3

4 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Støj er den hyppigst angivne årsag til klager over indeklimaet hos ansatte, der arbejder i storrumskontorer og åbne kontorlandskaber Helt op til 60% af de ansatte i store åbne storrumskontorer klager over forstyrrelse fra støj mod kun 6% i egne kontorer. Det er især samtale blandt andre ansatte og ringen fra telefoner, der udgør de største kilder til forstyrrelse. Støj i åbne kontorlandskaber kan reducere trivsel, og ansatte i storrumskontorer og åbne kontorlandskaber kan ydermere have større sygefravær end ansatte i egne kontorer. Kilde: Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden, Støj og Stress i storrumskontorer, Marts 2013 Nedenstående skema understøtter dette. Center for Built Environment i Berkeley, Californien undersøgte hos over ansatte i mere end bygninger, hvad de vigtigste arbejdsmiljøforhold var for medarbejderne. Af alle de faktorer medarbejderne møder i forhold til deres arbejdsmiljø og trivsel er manglende tale privathed (diskretion) helt klart den faktor, de var de mest utilfredse med. Hvad har størst betydning for kontoransattes utilfredshed? Procent utilfreds Kontor indretning Eget kontor Delt kontor Åbent kontor med afskærmede båse (høje skærme) Åbent kontor med afskærmede båse (lave skærme) Åbent kontor 0 Det overordnede kontorområde Temperatur Luftforhold Lysforhold Visuel komfort Støjniveau Privathed (diskretion) Pladsmængde Visuel privathed Let interaktion Komfortable møbler Justerbarhed af møbler Farver og teksturer Rengøring (bygning) Rengøring (kontor) Vedligeholdelse (bygning) Kilde: Dataanalyse fra Center for the Built Environment af Jungsoo Kim og Richard de Dear, University of Sydney Side 4

5 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Distraktioner gør medarbejdere mindre produktive I henhold til forskning fra UC Irvin afbrydes medarbejdere en gang hvert 11 minut i åbne kontorlandskaber, og det tager dem op til 23 minutter for at komme tilbage i rytmen af hvad de gjorde, før de blev afbrudt. Disse distraktioner koster penge I en nylig undersøgelse præsenteret på Den internationale kongres for støj som et problem for folkesundheden fandt forskerne, at medarbejdere i gennemsnit spilder 21,5 minutter om dagen på grund af støjdistraktioner. Herved bliver den manglende tale privathed angvet som den største forklaring på nedsat produktivitet I virksomheder. Som yderligere dokumentation på dette viste en Steelcase / Ipsos undersøgelse fra 2014, at medarbejderne mistede op til 86 minutter om dagen på grund af støjdistraktioner. Selv ved et forsigtigt skøn, vil dette tab af produktivitet tilføje store økonomiske tab for virksomhederne. 21,5 minutter dagligt er omtrent 4% af en gennemsnitlig medarbejders arbejdsdag (baseret på en 8 timers arbejdsdag ). Gennem fire studier har miljøpsykologen Helena Jahncke (Luleå University of Technology, Sverige) set på, hvordan støj påvirker medarbejderne. Helena Jancke har opsat et enkelt regnestykke for at vise støjomkostningerne for svenske virksomheder: Hvis man antager, at en virksomhed har 110 ansatte, som gennemsnitligt tjener kroner om måneden, og man lægger arbejdsgiverafgift oveni, vil omkostningen ved en to procents reduktion i effektivitet føre til et tab på én million svenske kroner årligt. Cirka svenskere arbejder i kontorlandskaber, og dermed kan det totale tab for svensk forretningsliv løbe op over 2,1 milliarder svenske kroner. Kilde: Cognitive performance and restoration in open-plan office noise, Helene Jahncke, Lund 2012 Lydmaskering hjælper personalet til bedre koncentration og effektivitet Forskere har undersøgt effekten af privathed på opgaveløsningen i et åbent kontormiljø uden og med lydmaskering. Resultatet viser, at de, der arbejder på kontorer med lydmaskering har bedre korttidshukommelse end de, der ikke gør. Den procentvise stigning af huskede ord og tal i miljøer med lydmaskering % % Huskede ord Huskede tal Til at understøtte dette, har forskere på det finske arbejdsmiljøinstitut påvist, hvor meget andre personers samtaler påvirker enkeltpersoner. Resultatet var et fald i evnen til at løse kognitivt krævende opgaver på mellem 5 og 10 procent. Det var typisk den slags opgaver, der kræver en god korttidshukommelse opgaver som at læse og skrive og anden form for kreativt arbejde. Støj er det mest alvorlige problem i åbne kontormiljøer, og samtale er den mest forstyrrende type af støj, fordi det ryger direkte ind i hjernens arbejdshukommelse, siger Valtteri Hongisto, der står bag undersøgelsen. Kilde: https://www.mm.dk/storrumskontorer-saenker-produktiviteten Side 5

6 Hvorfor er der brug for lydmaskering? Love og regler Skadelig og unødig støj Begrebet unødig støj i støjbekendtgørelsen omfatter såvel unødig høreskadende støj som unødig generende støj. Unødig generende støj kan eksempelvis forekomme ved laboratoriearbejde, i call-centre, i skoler og i børnehaver. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D opdateret marts 2014 Dårlig akustik og unødig støj fra mennesker Unødig støj fra mennesker kan være forstyrrende, men er sjældent høreskadende. Unødig støj kan fx forekomme i skoler, børnehaver, storrumskontorer og call-centre. Unødig støj kan dæmpes enten teknisk eller ved en anden organisering af arbejdet. Forstyrrende støj formodes at kunne føre til stress, træthed og nedsat livskvalitet. Akustik er et udtryk for, hvor hurtigt et ekko dør ud i et rum. Dårlig akustik i et lokale gør det vanskeligt at forstå, hvad andre siger. Det medfører ofte, at det generelle støjniveau stiger, fordi alle i rummet taler højere. Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D samt A Regler 1. Bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet 2. Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse 3. Bekendtgørelse nr. 612 af 25.juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler 4. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om arbejdsmedicinske undersøgelser. Lydmaskering beskytter fortrolige samtaler Det at lukke døren til et kontor giver ikke nødvendigvis en garanti for at samtaler kan forblive fortrolige. Tværtimod kan en lukket dør give en illusion om privathed. Og det er ikke godt - mange private samtaler kan blive for eksempel HR chefens mareridt, hvis de overhøres af andre. Fortrolige samtaler Også indenfor sundhedsområdet er der krav til diskretion: Oplysninger om helbred, personlige og økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Langt de fleste oplysninger om en patient, som sundhedspersonalet får kendskab til i forbindelse med arbejdet, er derfor fortrolige. Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold etc. Kilde: Sundhed.dk Side 6

7 Hvem har gavn af lydmaskering? Bygherrer Stil krav til entreprenøren om at skabe et godt lyd- og arbejdsmiljø uden at ofre akustikken Virksomhedsejere Beskyt privathed og øg produktiviteten ved at reducere støj distraktioner Medarbejdere Opnå et mere behageligt arbejdsmiljø med diskretion og færre distraktioner HR-ansvarlige Overhold lovkrav. Bidrag til at øge medarbejdernes tilfredshed og trivsel samt reducer driftsomkostningerne Arkitekter Forbedr det akustiske miljø i såvel nye som ældre bygninger uden store arkitektoniske konsekvenser Entreprenører Forbedr diskretionen og mindsk omfanget af distraktion uden at tilføje yderligere absorberende og blokerende materialer Brugere Få ro til fordybelse og refleksion Borgere Forbedr den private samtale og mulighed for fortrolighed og diskretion i offentlige rum Side 7

8 Hvor kan lydmaskering med fordel anvendes? De typiske steder hvor lydmaskeringen med fordel kan anvendes er i åbne kontormiljøer, private kontorer, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, sundheds- og plejesektoren, hoteller og restauranter samt alle offentlige steder, hvor mere private samtaler ikke ønskes overhørt. Åbne kontormiljøer Åbne kontormiljøer kan være for stille hvor man kan høre en knappenål falde til jorden. Eller også er de for støjende hvor samtaler medarbejdere i mellem, musik eller lignende distraherer i arbejdet og påvirker dermed produktiviteten negativt. Private kontormiljøer Private kontorer og andre aflukkede rum er ofte ikke så private, som de giver sig ud for at være. Væggene kan være lavet af letvægtsmaterialer og går kun til loft i stedet for at gå hele vejen til loftdækket. En løsning, der træffes ud fra en beslutning om at mindske omkostninger på projektet samt fastholdelse af fleksibilitet i forhold til eventuelle senere ombygninger. Daginstitutioner Støj i daginstitutioner har en tendens til at accelerere. Når man taler, er man nødt til at hæve stemmen højere end baggrundsstøjen, hvis den, man taler til, skal forstå det hele. På den måde er man med til at øge støjniveauet, da de andre personer i lokalet også er nødt til at hæve stemmen, når de taler. Til sidst bliver det vanskeligt at føre en samtale, selvom man sidder tæt på hinanden. Uddannelsesinstitutioner Bygningerne i mange offentlige institutioner er ofte forældet og ringe vedligeholdt. Mange nye undervisningsformer med projektarbejde og selvstændig undervisning kræver andre fysiske forhold end de nuværende kan honorere. Pauser og frikvarter er ofte forskudt, og det kan være svært at finde ro til fordybelse og læring for såvel elever/studerende som lærere. Sundheds- og plejesektoren Disse sektorer er under et stort pres. Der løbes hurtigt på hospitaler og plejehjem. Og der er konstant larm og støj fra mange mennesker og ikke mindst fra maskiner og hospitalsudstyr. Paradoksalt nok ikke kun i forhold til et hårdt presset personale men også fordi patienter og ældre har brug skærmede og rolige lydmiljøer for at kunne restituere sig. De kan have tabt orienteringen og hukommelsen og er derfor særligt lydfølsomme. Hoteller og restauranter Hoteller og restauranter har behov for at forbedre gæsternes komfort og mulighed for private samtaler. Ved et roligt akustisk miljø, vil gæster føle sig mere komfortable og man kan være skærmet i sit værelse mod larm fra gangene. Offentlige rum Receptioner, kantiner, apoteker, venteværelser og klinikker, biblioteker, banker og offentlige arealer vil alle profiteer ved installation af lydmaskeringssystemerne. Uden lydmaskeringen er der stor sandsynlighed for, at samtaler kan overhøres af uvedkommende i de nærliggende områder. Side 8

9 Hvordan virker lydmaskering? Gennem emmitere (små højtalere) tilføres rummet et tæppe af konstant og ensartet lydstimuli Denne tilføjelse resulterer faktisk i at rummet synes mere stille. Dette skyldes, at den ekstra lyd reducerer forståeligheden af menneskelig tale. Når du ikke kan forstå, hvad nogen siger, virker deres ord mindre distraherende ofte vil du ikke engang lægge mærke til dem. Variationer i lyd er distraherende. Såvel variationer i styrke (dynamik) som frekvens forstærkes af reflektioner, der også opfanges af vort øre. Vor opmærksomhed bliver afledt og rettet mod det, der skaber disse variationer det kan være trafikstøj, tale, støj fra printere, maskiner eller andre elektroniske / elektriske enheder, der skaber variationer i vort lyd miljø. Her er et lille eksempel på lydmaskering i hverdagen: Forestil dig en samtale med en anden person i dit køkken, mens du er ved at vaske op. Når vandet ikke løber fra vandhanen, kan du høre hvad den anden siger ganske klart og tydeligt. Når vandet derimod løber fra vandhanen, bliver det meget sværere at høre og forstå, hvad der bliver sagt. Ikke fordi personen taler mere sagte, men fordi det lyder sådan. Dette skyldes i al sin enkelthed, at det rindende vand maskerer lyden af de talte ord. Lydmaskering efterligner dette fænomen på en langt mere sofistikeret og effektiv måde. Ved at tilføje et tæppe af konstant og ensartet lydstimuli til et miljø (såsom professionelt konstruerede lyde, der lyder som rislende vand) maskeres anden støj i miljøet, hvilket gør støjen mindre distraherende. Lydmaskeringen reducerer det dynamik område, hvor lyd distrationen er distraherende. Vi kalder dette område radius af distraktion. Radius af distraktion uden lydmaskering Radius af distraktion reduceret med lydmaskering Når lydmaskering tilføjes, bliver det sværere at forstå samtaler på tværs af lokalet, og medarbejdernes koncentration kan øges. Side 9

10 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system En omkostningseffektiv systemløsning på støj problemer Det patenterede QtPro system er en omkostningseffektiv løsning til forøgelse af lyd diskretion og maskering af dynamisk støj. Systemet består af tre simple komponenter: Kontrol moduler med sofistikeret DSP teknik. Forbindelses kabler, der forbinder kontrol modul med Emittere, som er små intelligente højtalere. Qt kontrol modulet findes i 3 forskellige størrelser, som vælges i forhold til dæknings areal og antal zoner, der skal dækkes. Qt Emitterne Qt Emitterne er rygraden i Qt Quiet -technology Sound Masking System. Qt emitterne er kompakte bredt spredende og direkte strålende højtaler kabinetter med 31,7 mm højtaler enhed, altså mindre end en kaffekop. Emitterne drives af 4 u-identiske audio kanaler, som dermed ikke skaber HAAS effect, men derimod resulterer I en jævn og uobstrueret lydmaskering. Denne virkemåde, sammen med den nemme opsætning af konfiguration, gør QtPro til det mest intelligente og effektive lydmaskerings system på markedet. Kontrol modulerne Rigtig Qt Emitterne er kontrollerede og forsynes af de intuitive Qt størrelse Control Moduler. Modulerne findes i 4 forskellige størrelser, D: 83 mm som anvendes afhængigt af lokale størrelser, zone opdeling H: 80 mm og størrelsen på det areal, der ønskes lydmaskeret. Qt kontroller modulerne kan drive fra 120 op til 720 emittere, hvilket er tilstrækkeligt for at dække et areal på m². Qt Kontrollerne (Qt-300 og Qt-600) kan også styres via netværk. QtPro Kabler Modulerne kan enten væg monteres eller placeres i 19 rack. Forbindelsen mellem Qt Kontrol modulet og Qt Emitterne udføres med pre-terminerede, brand hæmmende CAT5 kabler. Side 10

11 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Design konfiguration, zone opdeling og installation QtPro systemet er designet til at kunne udfylde ethvert unikt lokale, uanset størrelse. Qt emitterne installeres nemt af certificerede installatører i lofts felter, afhængigt af lofts højden. Gennem omhyggelig projektering og design, opdeles lokalet i et net, hvis maske størrelse er afhængigt at loftets højde. Lokalet opdeles i zoner i forhold til de akustiske variationer i de enkelte områder. Zoner kan være fra 10 m² til m². I eksemplet herunder er etagens områder delt op i 6 zoner, så maskerirngs niveauet kan optimeres til de enkelte områders behov. Zone 1. Åbne kontor arealer. Zone 2. Møde lokaler Zone 3. Køkken Zone 4. Privat kontorer Zone 5. Laboratorie Zone 6. Foyer / Bagrunds musik / personale kald. De alsidige Qt Emittere kan monteres i alle slags lofter. Universel Monterings bøjle med hus (UB-W / UB-B) Bjælke Monterings hus med skrue bøjle (BB-W / BB-B) Hus for clips montage i faste lofter (DM) Flange montering til fast loft eller væg (CM) Brandsikret monterings hus (PBC) Side 11

12 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Indirekte versus direkte strålende lydmaskering Indirekte lydmaskering Før QtPro kom til, blev lydmaskering udført som indirekte spredende systemer placeret over nedhængte lofter. Store spandformede højtalere blev placeret over lofts pladerne. Disse højtalere pegede mod etage adskillelsen. Den maskerende lyd ramte så denne flade og blev reflekteret ned igennem loftpladerne og dermed indirekte til arbejdsområderne. Indirekte lydmaskering produceres og installeres stadig. De lyd stimuli der bliver udsendt fra sådanne systemer, er ofte uforudsigelige og vil altid skabe mere eller mindre intense områder. Altså u-egal lyd distribution over ørehøjden i lokalet. Ligeledes er der erfaring for, at sådanne installationer er omkostningstunge, og ofte udføres fejlagtigt. Traditionelle lofts højtalere Optimalt lydmaskerings niveau Ikke optimalt lydmaskerings niveau Forskellen med direkte strålende lyd stimuli Qtpro spreder et optimeret lyd stimuli direkte ud over arealet. Dette resulterer i en ensartet frekvens spektre og ensartet lydmaskerings niveau, uden en meget kompliceret justerings process. Qt Emittere Optimalt distribueret lyd stimuli Ingen lydmaskering Side 12

13 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Fordele ved QtPro Lydmaskerings system Bidrager med et stærkt forbedret arbejdsmiljø og øget effektivitet = Lønsomhed. Kan konfigureres til alt fra enkeltmands kontorer til de store hospitaler. Kontrol moduler kan netværkes og fjernbetjenes til alle tænkelige system størrelser. Drevet af den patenterede Quiet Technology, udviklet til at undgå akustisk inteferens. Patenteret 4 kanals signal distribution, der sikrer ensartet lyd dækning og eliminerer behovet for komplicerede konfigurationer og megen justering. Reducerer behovet for dyre skærmvægge. Det eneste lydmaskerings system, der nemt kan installeres i eksisterende bygninger og i hårde lofter. Kan nemt og enkelt ændres og flyttes i forhold til behov og lokaleændringer. Leverer ensartet lydmaskering fra loftet og ikke igennem loftet. Bærer det amerikanske Green Spec mærke, og forbruger mindre end 27 watt per m².

14 Lydlandskaber Klangflader som emotionel stimuli ergoacoustic specialkomponerer lydlandskaber og klangflader som et tillæg til Cambridge Sound Management. Kompositionerne har ingen decideret rytme eller melodi, hvilket gør at lydlandskaber har en positive virkning i forhold til mindskning af stress, øget produktivitet og koncentration. Der er i dag evidens for at abstrakte lydlandskaber og klangflader berører menneskets adfærd, kognition, affektive tilstande og fysiologi. Forskningsresultater indikerer, at brug af abstrakte lydlandskaber har følgende effekter: Signifikant oplevelse af ro Nedsat produktion af stresshormonet cortisol Forøget produktion af hormonet oxytocin Nedsættelse af angst, stress og smerte niveau Koncept ergoacoustic tilbyder abonnementsløsninger gennem et eksisterende lydbibliotek eller specialkomponerede lydlandskaber, som er afstemt efter målt støj. Planlægning, konfiguration og installation 1. Fremsend plantegninger og tværsnit af lokalerne sammen med en række fotografier. Angiv på tegningerme: væg, gulv og lofts materialer 2. Alternativt kan lokalet opmåles og fotograferes af vore specialister (efter regning) 3. Tilbud fremsendes på system løsning 4. Installation foretages af kvalificerede el-installatører 5. ergoacoustic gennemgår installation og justerer systemerne 6. Dokumentation på systemet leveres 7. Igangsætning 8. Løbende support og opdatering af lydbiblioteker ergoacoustic.com Side 14

15 Løsningen på støj problemet QtPro Lydmaskerings system Udvalgte referencer På Søndervangskolen har vi gennem et stykke tid arbejdet med mange støjmæssige udfordringer. Især spiseområdet ved kantinen opleves af såvel elever som medarbejdere som et støjfyldt område, hvor de skal ofte tale højt/råbe for at kunne kommunikere. Og vi ved gennem undersøgelser, at begge grupper påvirkes negativt det støjfyldte miljø, de befinder sig i. Allerede efter 3 måneder med såvel lydmaskering og specialkomponerede lydlandskaber fra ergoacoustic er der skabt en bevægelse mod et bedre lydmiljø i kantinen. Det ses både i forhold til den generelle larm i kantinen det at skulle irettesætte samt den generelle råben. Også en afskærmning i forhold til larm fra service og maskiner i køkkenet ser ud til at virke. Det synes, jeg er ret imponerende. Rani Hørlyck, skoleleder Søndervangskolen, Aarhus Med Cambridge Sound Management er der mindre distraktion fra uønskede lyde og samtaler. Patienter og personale oplever virkelig den positive stemning, vi ønskede ved det åbne designkoncept, og vi opnåede herudover en høj patient tilfredshed. Alison Brisson, Plant Operations Manager Wentworth Douglas Hospital Alison Brisson, Plant Operations Manager, Wentworth Douglas Hospital Bank of America National Helpline site i Boston huser over 200 ansatte. Selv når alle taler er vort arbejdsmiljø roligt, privat og produktivt. Og det er takket være Lydmaskering fra Cambridge Sound Management. Deres løsning er enkel og effektiv. Jeg vil aldrig åbne et call center uden det. Edward Klemm, Vice President Bank of America National Helpline Vore medarbejdere blev distraheret af samtaler 18 meter væk. Når systemet er tændt bliver samtaler uforståelige allerede ved en afstand på under 6 meter. Steve Shanks, Manager of Audio, Video, Surveillance and Security Denbury Resources, Inc. Biblioteker bør være stille, men hvisken kunne høres inden for 6 meters afstand. Ved hjælp af Cambridge Sound Management, har vi nu er bibliotek der virker mere stille og stadig er smukt. Vi er begejstrede. Vi installerede QtPro i en af vore filialer for en del år siden for at nedbringe tale på kryds og tværs samt forebygge muligheden for at overhøre private samtaler i det åbne kontor. Vi er blevet så imponerede af resultaterne, at QtPro nu er fast installation, når vi renoverer eller flytter en filial. Nu findes det i de fleste af vore afdelinger.. Ron Rivet, Network Operations Section Manager Amica Mutual Insurance Company Bob Jarvis, Buildings and Grounds Manager Williams College 2015 Cambridge Sound Management, Inc. All rights reserved. Qt is registered mark and QtPro is a trademark of Cambridge Sound Management, Inc. This piece has been translated into Danish by ergoacoustic for educational purposes only. Cambridge Sound Management is not responsible for any subject matter that may have been altered or lost in translation. Side 15

16 Læs mere om den positive effekt af lydmaskering, og hvordan reduktion af støjdistraktioner gavner trivsel, arbejdsmiljø og produktivitet samt værner om private samtaler (diskretion). cambridgesound.com ergoacoustic.com cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

Vi skaber fremtidens multikulturelle skole

Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Rapport vedrørende øget trivsel for elever og medarbejdere gennem lydmaskering i spiseområdet i kantinen på Søndervangskolen i Aarhus FREMTIDENS MULTIKULTURELLE

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Komfort opstår hvor lyd møder lys Udfordringer for kontorer Nye kommunikationsformer har ændret vores arbejdsmetode til det uigenkendelige. Kontoret er ikke længere

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Støj på arbejdspladsen

Støj på arbejdspladsen Støj på arbejdspladsen Som vores nylige undersøgelse viser, er det også et voksende problem. Åbne kontorlandskaber med kun mindre akustisk planlægning forstærker ofte støjen. Udefrakommende, daglig støj

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Videnskabelig baggrund Virkninger af dårlige akustiske forhold: Læreren taler

Læs mere

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Maksimal produktivitet SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Fire uafhængige undersøgelser har vist at brug af trådløse headset til telefoni i gennemsnit medfører en besparelse på 7,5 minut pr. samtaletime.

Læs mere

akustisk design ud fra rumtype

akustisk design ud fra rumtype akustisk design ud fra rumtype Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER UNI VERSITET STORRUMSKONTORER Storrumskontorer forbandelse eller velsignelse Arbejdstilsynets regler for indretning af kontorer generelt Anbefalinger for brug af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Grøn Wow-faktor der giver et boost til krop og sjæl

Grøn Wow-faktor der giver et boost til krop og sjæl Planter øger kreativiteten og velværet Grøn Wow-faktor der giver et boost til krop og sjæl Øget produktivitet med planter Et britisk forskningsprojekt har påvist store gevinster ved at give medarbejderne

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Storrumskontorer Skoler / undervisning Daginstitutioner Storrumskontorer Indretningsplan / Layout Naturligt arbejdsfællesskab Separate stillerum Separate rum

Læs mere

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER >> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER bro arkiv reception post møde kantine kopi miljø marine kopi kaffe møde kaffe geoteknik arkiv vej byg print grupper mødesteder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

akustisk design ud fra rumform

akustisk design ud fra rumform akustisk design ud fra rumform Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Akustikguiden.

Akustikguiden. Akustikguiden www.abstracta.se 1 Hvad er akustik? Akustik er læren om hørbar lyd. Ordet akustik kommer fra det græske at gøre sig forståelig. 2 1. Hvad er akustik? Hvad er lyd? Lyd er trykbølger i luften.

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering?

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Underbygger lovgivningen efterspørgslen på et godt indeklima? Head of Section, Energi, indeklima og bæredygtighed Project Director Per Stabell Monby, COWI

Læs mere

Sådan virker Ergonomisk Lys med brugerne

Sådan virker Ergonomisk Lys med brugerne En lys fremtid Ergonomisk Lys er opstået blandt brugerne i hospitalssektoren ud fra ønsket om forbedret belysning, der tilgodeser alle arbejdsfunktioner på stuen. Ergonomisk Lys skaber et mere produktivt

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker Det Auditive miljø 4. Nordiske konference 2013 Finn B Petersen tekniker Sakskøbing ny skole areal 5450 m² byggeår 2006 18-03-2013 2 Vi ved at LYD påvirker os 1: Fysiologisk flugt/angst hormoner Afslapning

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger Inspirerende løsninger til akustik i TABS-bygninger TABS giver mulighed for design og funktionalitet Antallet af byggeprojekter, der anvender TABS, er stødt stigende. Anvendelsen af rå beton, som en del

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING Dansk Maskinindkapsling er en stabilt voksende virksomhed placeret under Dansk Lydisolering. Virksomheden er bygget op omkring den erfaring,

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

i3sweezz TRÆK, DREJ, UNDERVIS

i3sweezz TRÆK, DREJ, UNDERVIS i3sweezz TRÆK, DREJ, UNDERVIS ADAPTIVE ANVENDELSE AF TAVLEN I den seneste tid har der været en del fokus på adaptiv læring i folkeskolen, hvor forskellene mellem eleverne er rykket frem i bevidstheden.

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere Et forbedret lydmiljø hjælper dine elever og lærere Et naturligt lydmiljø forbedrer indlæring og undervisning Tag himlen med indenfor den ultimative lydabsorbent Efterhånden som evolutionen har taget os

Læs mere

Førende internationalt traumehospital støtter sig til teknologien for at revolutionere patientplejen. Unfallkrankenhaus Berlin

Førende internationalt traumehospital støtter sig til teknologien for at revolutionere patientplejen. Unfallkrankenhaus Berlin Førende internationalt traumehospital støtter sig til teknologien for at revolutionere patientplejen (Nødhospital i Berlin) www.ukb.de Over 1.000 ansatte Tyskland Sundhedspleje har et af verdens førende

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Støj og hørelse. Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk. Arbejdsmiljøkonferencen 2006 Nyborg 18. september 2006

Støj og hørelse. Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk. Arbejdsmiljøkonferencen 2006 Nyborg 18. september 2006 Støj og hørelse Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk Arbejdsmiljøkonferencen 6 Nyborg 18. september 6 Støj i arbejdsmiljøet Hvad ved vi om støj og høreevne i arbejdsmiljøet? Nationale arbejdsmiljøkohorte

Læs mere

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Der er tænkt i utraditionelle varmeløsninger i en ny tilbygning på Brønshøj skole, hvor den rådgivende ingeniør fra Orbicon har anbefalet strålevarme ikke

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Generende støj eller nødvendig lyd i storrumskontoret

Generende støj eller nødvendig lyd i storrumskontoret Generende støj eller nødvendig lyd i storrumskontoret 1 Præsentation på AM2010 Susanne Almroth (JJW) samt Signe Mehlsen og Claus Møller Petersen (begge GMCB) Disposition Vi sætter scenen Kort om projektet

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Metal College

Undervisningsmiljøvurdering Metal College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 72,9 67,9 74,1 60,1 64,3 55,5 63,0 69,3 72,4

Læs mere

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg Det naturlige lys vores norm Mennesket har eksisteret i næste to millioner år, og vi har udviklet os i det naturlige lys. Vi har haft elektrisk lys

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995 VEJ nr 10670 af 01/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

2. Akustisk design med frithængende flåder

2. Akustisk design med frithængende flåder 1. Lydabsorberende frithængende flåder Anvendelse af frithængende flådelofter giver fleksibilitet og en række akustiske løsninger til akustisk design. Frithængende enheder er en effektiv måde at tilføre

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Antal besvarelser Antal bemærkninger UngSlagelse 47 18 Slagelse 22 10 Skælskør/Dalmose 13 6 Korsør 12 2. I orden Går an Kritisabelt

Antal besvarelser Antal bemærkninger UngSlagelse 47 18 Slagelse 22 10 Skælskør/Dalmose 13 6 Korsør 12 2. I orden Går an Kritisabelt APV- Arbejdspladsvurdering, timelønnede Opdateret 4. maj 2011. Samlet Antal besvarelser Antal bemærkninger UngSlagelse 47 18 Slagelse 22 10 Skælskør/Dalmose 13 6 Korsør 12 2 APV- Arbejdspladsvurdering,

Læs mere

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE PRIM 2 Prim Prim 3 PRIM Prim er den første rene tone i et musikinterval mellem to toner. Ordet kommer fra latinsk primus, som betyder første. Vores Prim er en kreativ opdeling, hvis vigtigste egenskaber

Læs mere