Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer"

Transkript

1 Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt: Vilhelm Fischer Ejer: Holbæk Kommune Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur FBB-bebyggelsesmiljø: Købstad gammel bykerne Begrundelse for fredningsforslaget: Begrundelsen for ønsket om en bygningsfredning af ejendommen Rådhuspladsen 1 i Holbæk er, at bygningen er en fornem repræsentant for sin periodes rådhusbyggeri. Bygningskomplekset indeholder både rådhus, rets-, politi- og arrestfunktioner. Sammenhængen mellem disse har tidligere generelt set været et meget udbredt træk, som i denne ejendom er kommet særdeles fint til udtryk. 1

2 Endeligt er det også værd at tage med i betragtning, at bygningen ligger ved siden af Holbæks rådhus nr. 2 (Klosterstræde 4, empire)) og ganske tæt på Sortebrødre Klostret, hvori den første rådhusbygning i Holbæk havde til huse (gotik); begge disse bygninger er fredede. Vis-a-vis, en tand længere mod syd, ligger den 4. og nuværende rådhusbygning i Holbæk (i 1970 ernes rå betonstil). Denne koncentration af bevarede rådhuse fra forskellige perioder er, så vidt vides, ret unik for landet og bør derfor så vidt muligt bevares. En fredning af rådhus nr. 3 vil være med til at sikre denne enestående helhed. Fredningsforslaget omfatter: Holbæks 3. Rådhus med arrestbygning, gård og forbindelsesgange, opført Beskrivelse: Ejendommen ligger centralt i Holbæk by, på nordsiden af rådhuspladsen. Mod sydøst er pladsen afgrænset af rådhusvejens punkthuse, og mod nordøst støder ejendommen op til Holbæk Museum og dets mange, til dels fredede bygninger (herunder rådhus nr. 2). Mod vest er det træerne omkring bysøen, der rammer pladsen ind. Nord for bygningsanlægget ligger den lille park Apotekerhaven. Bygningsanlægget består af en rådhusdel mod rådhuspladsen, og en arrestbygning på den nordlige side af rådhusdelen; de to dele er forbundet med symmetriske mellembygninger. Herimellem er der et gårdrum, der bruges af arrestanterne. Rådhusbygningen er ni fag bred og står i blank rød mur, på taget er røde vingetegl. Bygningen har høj kælderetage. Facaden er opdelt af tre vandrette gesimsbånd i sandsten, hvoraf de to er placeret tæt sammen under stueetagens vinduer, og det sidste sidder ved første sals vinduer. Bygningen er symmetrisk om et fem fag bredt, fremskudt midterparti. Hovedindgangen er placeret i bygningens midterakse. Herover er en altan og 2

3 øverst en lille kamtakket gavl med en monogramplade og to vinduer. Ud fra det fremskudte midterparti er der i stueetagen til begge sider en terrasse, der breder sig næsten helt ud til bygningens gavlender. Værnet er muret op og afsluttes af tilhugget granit. Der er direkte adgang til terrasserne inde fra de tilstødende lokaler. Terrassen i stueetagen Gavlen øverst i midten Balkon i midterpartiet Vinduerne er i midterpartiet trefags, mens de i de yderste fag kun er tofags. Alle vinduerne er småsprossede, og vinduespartiet afsluttes af en segmentbue. Vinduerne i stueetagen har seks ruder i hver ramme, første sals-vinduerne i midterpartiet har otte ruder pr. ramme. Vinduerne i siderne på første sal har otte ruder i de nederste rammer, og kun fire i de øverste. Dette skyldes, at alle de repræsentative rum, som byrådssal og retslokaler, er på første sal, mens stueetagens rum er til beskeden brug. I kælderetagen er vinduerne tofags og firkantede med seks ruder i hver ramme. Overalt er murværket prydet af detaljer med formsten, stik og tandgesimser. Vindue på 1. sal i midterpartiet Vinduer på 1. sal i siden Murværksornament Mod rådhuspladsen er der to kviste i bygningens fremskudte parti og et stort dobbelt tagvindue i hver af siderne. Derudover er der en række mindre tagvinduer, fordelt over hele taget. Mod gården er det fremskudte midterparti kun et fag bredt og afsluttes mod taget i en gavlkvist. På hver side af gavlkvisten er der to kviste mage til dem mod rådhuspladsen. Taget er valmet, både i midterpartiet og i siderne, men dette træk sløres af, at hver af gavlene afsluttes i taget med en kamtakket gavlkvist. Der er fire store skorstene på bygningen. Disse er placeret yderst på rygningen, der hvor rygning og grater mødes. Mellem skorstenene på husets midterste parti er opsat et ornamenteret gitterværk. 3

4 Kvist i midterparti Dobbelt tagvindue i siden Gitterværk øverst i midterpartiet Man ankommer til bygningen gennem hoveddøren i midterpartiet. Døren er af lakeret træ, og over døren er et spidsbuet vindue. Indenfor mødes man af en granittrappe, der fører op til stueetagen, hvorfra det videre trappeforløb er i træ. Langs trappen er der opsat mørke træpaneler. Hallen er smukt dekoreret med både bemalinger og murstensornamentering. Desuden står der en granitsøjle der bærer to cirkelbuede stik. Mod væggene bæres buerne visuelt af en granitknægt. Gulvet er belagt med ølandsfliser, og i loftet er der synlige bjælker. Hvor væg og loft mødes, er der også dekoreret med bemalinger. Granittrappen Trappe til første sal Granitsøjle Bemalet konsol ved granittrappen Granitkonsol på første sal Trapperummet set fra første sal På reposen mellem stueetagen og første sal er der et vindue, hvorfra man kan se ud i den lille gård imellem rådhuset og arresten. På første sal er endnu en bue over rummet. Denne bæres af granitkonsoller og er bemalet i et mønster, der passer til resten af bemalingen. Værnet på første sal er af samme mørke træ som panelerne langs væggen. I loftet over selve trappen hænger en lysekrone. Omkring ledningen er der malet roset. Selve loftet er 4

5 tøndehvælvet og pudset. Fra reposen mellem stueetagen og kælderen er der en dør ud til gårdrummet. Foran døren ligger en måtte, som er nedsænket i gulvet. Fra hallen fører to gange ud til hver sin side. Mod øst er der retslokaler. Disse var i brug under besigtigelsen og er derfor ikke beskrevet. Mod vest holder Holbæk Politi til. Disse lokaler var mindre velbevaret end resten af huset. Vinduerne er originale, men væggene og gulvene nye. Desuden er en væg revet ned for at give et større opholdsrum. Opholdsrum hos politiet. Her er en oprindelig væg fjernet. Kontor hos politiet På første sal er der ligeledes to gange, der går til hver sin side. Desuden er der en stor dør, der går direkte ind i byrådssalen, som ligger midt i huset ud mod rådhuspladsen. Fra gangen mod vest er der adgang til reservesalen og et udvalgslokale, dette bliver i dag brugt til vielser. Der er desuden nogle kontorlokaler, som det ikke har været mulige at besigtige på grund af politiets arbejde. Reservesalen er et overdådigt rum, med smukt dekoreret tapet op til ca. 2,1 meters højde, herover en profilliste og øverst pudsede vægge. Profillisten er bemalet i samme grønne kulør som dørindfatningerne. Både lister og indfatninger har en gylden staffering. På gulvet er lagt linoleum, men det er sandsynligt, at det originale gulv ligger under. I loftet er der synlige bjælker, der er malede i en lys grå farve. Hvor loftet møder væggen, er der dekoreret med bemaling. Rummet indeholder de oprindelige møbler. Her er også lysekroner fra husets opførelse. Gang på første sal Reservesalen Lysekrone i reservesalen Mellem reservesalen og byrådssalen ligger et udvalgslokale. Dette bliver i dag brugt til vielser. Som i reservesalen er der smukt tapet op til ca. 2,1 meters højde, hvorefter der er en profilliste, som er bemalet i sammen blå kulør som dørindfatningerne. I rummet er 5

6 møbler fra husets opførelse, ligesom en overdådig lysekrone. Imellem lokalerne er dobbelte fyldingsdøre, med fire fyldinger pr. dørblad. Gulvet er sildebensparket. Udvalgslokalet Udvalgslokalet Selve byrådssalen er etagens største og prægtigste rum. Der er adgang hertil direkte fra trapperummet, men også fra de tilstødende udvalgslokaler. Overfor døren fra trapperummet er der adgang til altanen, som vender mod rådhuspladsen. Rummet strækker sig over de tre midterste vinduespartiers længde. Gulvet er belagt med sildebensparket, og loftet er med synlige bjælker, der er pyntet med udskæring og guldmaling. Retvinklet på de største bjælker er en række mindre bjælker, der deler loftet op i rektangulære felter. Lysekronerne hænger fra de største bjælker og er fra husets opførelse. Øverst på væggene langs loftet guldbemalet ornamentik. Langs alle fire vægge er der rødmalede paneler til ca. 1 meters højde. Rundt langs dørindfatningerne er der en rødmalet staffering. Selve dørindfatningerne er på de tre dobbeltdøre i marmor. Byrådssalen fra vest mod øst Byrådssalen fra vest mod øst I bygningens østre del var de fleste lokaler optaget til retslig brug under besigtigelsen, og de er derfor ikke beskrevet. Dog var der mulighed for at besigtige det gyldne lokale. Det gyldne lokale bruges i dag til kontor. På væggene er et smukt gyldent tapet op til ca. 1,8 meters højde, tapetet afsluttes af en hvid profilliste. Listen og dørindfatningen er stafferet med en fin gylden kant. Døren er en fyldingsdør, med matteret glas i den øverste tredjedel. Mod loftet er væggene bemalede med en pyntelig blomsterbort. I værelset er der også et indbygget skab med fyldingslåger. Fra lokalet er der en lang, smal gang med toilet for enden. Gulvet er et klassisk terrazzogulv med sorte og hvide dele. Døren til toilettet er med tre fyldinger. 6

7 Det gyldne rum Det gyldne tapet Toilettet Loftet over rådhusbygningen er i tre etager, et spidsloft, et mellemloft og underste loft. På underste loft er der et hævet område. Under dette er byrådssalen. Underste loft bliver brugt til opbevaring af forskelligt interiør, der af den ene eller anden grund ikke længere har plads i selve huset. Den nuværende bygningsforvalter er meget påpasselig med at få de rigtige lampeskærme i lamperne og opbevarer et lager på nederste loft. De to øverste lofter bliver ikke brugt til noget. Tagstenene er understrøget med isoleringsskum i rigelige mængder. Over siderne af huset er der indrettet værelser, som tidligere har været brugt til beboelse. Mellemste loft Underste loft med det hævede område Lampeskærme til opbevaring I bygningens kælder er husets grundsten med en indmuret glascylinder. I cylinderen er der oplysninger om byggeriet. Grundstenen findes i trapperummets nederste etage. Herfra kan man, som på de andre etager, bevæge sig ud til begge sider. Mod vest er den tidligere varmekælder. Her har Holbæks brandvæsen til huse. I deres lokaler ses en skinne i loftet som tidligere har været brugt til at lette transporten af brændsel. Skinnen snor sig langs loftet, både over og under døråbninger. I kælderen er også politiets detention. 7

8 Lokale i kælderen med skinne i loftet Brandvæsenets kontor Detentionscellen Vinkelret ud fra rådhusets hovedvolumen er der to små mellembygninger. Fra disse er der endvidere en mellemgang, som fører over til arrestbygningen. Mellembygningen har gangareal mod gården og lokaler modsat. Efter mellembygningen kommer mellemgangen, som er et fint bølget gangforløb, der knytter rådhusbygningen og arrestbygningen sammen. Lysindtag til lokale i mellembygningen Mellembygningen Mellemgangen Rådhuset, arresten, mellembygningerne og mellemgangene danner tilsammen et gårdrum, der bliver brugt af arrestanterne. I gårdrummet er en pavillon, som dækker udluftningen fra kælderen. Gården er indrammet af røde teglstensvægge på alle sider, med rådhuset og arrestbygningen som de højeste vægge og mellembygningerne som lavere. Arrestbygningen var det ikke muligt at besigtige. Mellembygningen og den bølgede mellemgang Udluftningspavillonen 8

9 Længdesnit 9

10 Snit, rådhus og arrestbygning Situationsplan 10

11 Plan, første sal Plan, stueetagen 11

12 Plan, Kælderen 12

13 Vedligeholdelsestilstand I sommeren 2006 blev byrådssalen og trappen sat i stand. Derudover blev alle vinduerne malet udvendigt. Bygningen er i god vedligeholdelsestilstand Bygningshistorie: Bygningen er opført som Holbæks 3. rådhus. Ligesom ved husets opførelse, kan man finde Holbæks politi og Holbæk ret i bygningen. Dog er den kommunale administration flyttet ind i den nye bygning, på den anden side af rådhuspladsen. Arkitekten: Vilhelm Fischer (f i Holbæk, d i Kbh.), der blev færdiguddannet fra Kunstakademiet i 1892, var i nogle år o medarbejder hos Martin Nyrop, hvilket giver sig udslag i Fischers tegninger til det ny rådhus i Holbæk Her følger Fischer barokkens formsprog, når det gælder bygningernes volumener og udformning, mens gotik og renæssance præger den arkitektoniske bearbejdning (blankt murværk, buede stik, kamtakker etc.). Om det indre gælder, at her dyrker Fischer middelalderlige træk i f.eks. dekorationsmåder og loftudformning; det er med eet ord: nationalromantik vel at mærke, når den er bedst. 13

14 Kort med Holbæks i alt 4 bevarede rådhuse. Planforhold: Det er både en kommuneplan og en lokalplan for området (begge er med på CD en). I kommuneplanen er der anført, at ingen bevaringsværdige bygninger må nedrives uden særlig dispensation. Kommuneatlas: Kommuneatlas Holbæk, Bevaringsværdier i byer og bygninger 1993, Miljøministeriet v/skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Holbæk Kommune (side 16 og 31). Saveværdi: 2 (se FBB som pdf på CD en). Kilder: (ligger som pdf-fil på CD en ) (ligger som pdf-fil på CD en ) (ligger som pdf-fil på CD en ) (ligger som pdf-fil på CD en ) 14

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Søren Svare, Mathias Ruø, Rasmus Nielsen og Allan Døi Indledning. Berlins Contemporary Fine Arts galleri er placeret op ad Kupfergraben-kanalen hvorfra du

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g KARKITEKTURPRIS SVENDBORG.. 2009 OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen Fredningsforslaget omfatter: Motorrenoveringsvirksomhed med skorsten, opført 1956 af Arne Jacobsen til fabrikant Carl Christensen.

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere