Bestyrelsens mundtlige beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens mundtlige beretning 2012"

Transkript

1 Bestyrelsens mundtlige beretning 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 19. JUNI 2012

2 Indhold Indledning side 3 Afdelingerne side 3 Energi- og driftsoptimering side 4 Husordensregler side 4 Gæsteværelser side 5 Afdeling 1 side 5 Fælleshuset i Kystparken side 5 Svaneke Boligforening side 5 Hjerterstarter side 6 Boligsocialt projekt side 6 Kontorlokaler og ejendomskontorer side 6 Miniarenaer side 7 Folkemødet side 7 2. kreds side 7-8 Afslutning side 8

3 Indledning Den 8. maj 1942 blev der på borgmesterkontoret nede i Pilestræde oprettet et alment boligselskab, - det vi i dag kender som Bo år er gået siden den betydningsfulde dag. Skal det ikke fejres vil nogen nok spørge. Spørgsmålet har været vendt og drejet i bestyrelsen (OB) - skal, skal ikke - vi endte ud med: Vi festligholder ikke noget i år, men venter til Bo42 fylder 75 år. Vi har nu så 5 år til at finde en passende måde at markere jubilæet på. I det år denne beretning omhandler - er der begivenheder af både glædelig art og forhold vi gerne ville have været foruden. Det vender jeg tilbage til senere i beretningen. I år er den mundtlige beretning udvidet til også at omfatte et skriftligt bilag som er omdelt. Afdelingerne I de 70 år Bo42 har eksisteret har kommunen været en rigtig god kunde og bruger til mange af vores lejemål til borgere med et behov for den type lejligheder vi har. Kommunen har også brug for lokaler til ansatte i Døgnplejen. De gamle fælleslokaler på Thorkildsvej 51 har igennem en årrække været døgnplejens base i den nordlige del af Rønne. Døgnplejens aktiviteter har udviklet sig således, at der ikke længere var plads nok i lokalet. Med opsigelsen fulgte et lejetab på kr , som ville medføre en stor lejestigning for lejerne i Afdeling 14, såfremt vi ikke fandt en ny anvendelse. Et nyt stort fællesvaskeri kom i spil. Mere om dette senere. I OB følger vi udviklingen og bakker administrationen op i de tiltag der bliver taget, for at mindske det indtægtstab der opstår, når afdelingerne står med tomme lejemål. Hidtil har vi været forskånet for større og længerevarende tomgang. Det vil være for naivt at tro, at den tilbagegang, der er i befolkningstallet her på øen ikke vil kunne mærkes hos os, - helt klart, at vi vil komme til at mærke det. Derfor er det sund fornuft, når afdelingerne går sammen i større enheder og på den måde gør sig mere robuste til at møde de udfordringer, vi står overfor. Her er Højvangsparken et godt eksempel - efter i flere år at have haft en fælles afdelingsbestyrelse, er afdelingerne med virkning pr. 1. januar 2012 samlet i en økonomisk enhed. Det vi er oppe imod, er konkurrence fra private udlejere og muligheden for at gå fra lejer til ejer. I erkendelse af at det er købers marked lige nu, og at der er tradition for at bornholmerne gerne vil eje deres egen bolig, er det en udfordring vi som boligorganisation må tage meget alvorlig og være parat til at finde løsningsmuligheder på. Nogle af svarene finder vi i: 3

4 Energi- og driftsoptimering Efter afslutningen af Rabatsagen mod RVV, hvor vi fik tilbagebetalt knapt 1 mio. kr., har vi arbejdet med forskellige tiltag omkring energi- og driftsoptimering. Der er bl.a. arbejdet med etablering af solcelleanlæg og prognosestyring. Sideløbende er undersøgt forskellige muligheder for at hindre/reducere fremtidige oversvømmelser. (* = uddybet i bilag) Som I nok har bemærket sker der her i 2012 store ændringer for fællesvaskerierne. Der er vaskerier der bliver nedlagt og samlet i nye lokaler, - der er vaskerier, der permanent bliver nedlagt. OB vil med disse tiltag fremtidssikre vaskerierne på en økonomisk ansvarlig og bæredygtig måde. (*) Ændringerne sker i overensstemmelse med vores Vision & Målsætningsprogram, hvori der så rigtigt står: Vi arbejder aktivt for ansvarlig omgang med energi og ressourcer. Husordensregler Jeg lovede at vende tilbage til det, jeg kalder glædelige begivenheder, samt forhold vi gerne havde været foruden. Jeg tillader mig at omtale det kedelige først. Det er en kendt sag at alle afdelinger har en Husorden. Husordener ligner hinanden. Den enkelte afdeling har dog været indover, og sat sit eget præg på indholdet. Dog er der en ting, der er fælles for alle afdelinger og det er, at på afdelingsmøderne har beboerne forholdt sig til om der må der holdes husdyr, og hvilket husdyr samt under hvilke vilkår. På vores hjemmeside kan man gå ind og orientere sig om, hvad der er gældende for den enkelte afdeling. Det bliver så lidt træls, når der er en beboer, der ikke vil respektere det regelsæt, der er gældende for den afdeling man er beboer i. Beklageligvis har der været sådan en sag, nemlig i en afdeling, hvor det aldrig har været tilladt at holde hund. Sagen fik hurtigt den bornholmske presses bevågenhed. Her var jo tale om en ældre dame, og en lille hund, noget der i den grad appellerede til følelserne, hvilket er forståeligt nok. - Men det at være en ældre beboer fritager ikke en fra at overholde reglerne. I OB har vi den holdning, at det vi ikke har kendskab til, har vi ingen holdning til. - Men kommer der en klage forholder vi os til klagens substans, og agerer ud fra det. Beklageligvis har der som ovenfor beskrevet været en sag hvor opsigelse af lejemålet har været eneste udvej for at få husordenen overholdt. Ikke noget vi er stolte over, men som et resultat af en beklagelig beboeradfærd. Det skal dog lige nævnes, at omtalte dame blev af kommunen anvist en bolig i en afdeling, hvor hun kan have sin hund med sig. Her er et par glædelige begivenheder fra året der er gået: 4

5 Gæsteværelser Den 27. marts bliver en af de dage, der vil blive skrevet ind Bo42 s historie. NordParken havde indvielse af 2 gæsteværelser. Det markerede afdelingsbestyrelsen med et åbent hus arrangement. Vi så nogle dejlige lyse og venlige lokaler. Og jeg tør godt sige hotelstandard med bad og 2 sovepladser m.v. Med disse gæsteværelser er et stort ønske/behov hos beboerne blevet opfyldt. Gæsteværelserne er etableret i gamle 1 værelses boliger med toilet i kælderen. Lejemål som tiden var løbet fra, og de har også stået tomme i nogle år. I organisationsbestyrelsen er der stor tilfredshed med, at NordParkens afdelingsbestyrelse har mod på at tage den opgave på sig. Både med, at få lokalerne etableret, - og i lige så høj grad at påtage sig opgaven med udlejningen af værelserne. På samme måde som ude i Søndergården kan dette ikke lade sig gøre uden, at der er frivillige til at påtage sig opgaverne. Afdeling 1 Det er med stor tilfredshed at jeg nu kan sige: De beslutninger, der skulle træffes af Landsbyggefonden og Bornholms Regionskommune, for at renoveringen af Afdeling 1 kan gennemføres, er blevet taget. Nu kan renoveringsprojektet endelig efter mange år sættes i gang. Undervejs har der godt nok været mange knaster, der skulle høvles væk. Det der for et halvt år siden lignede en klar tabersag blev ved hårdt benarbejde fra OB og administrationens side vendt til en vindersag, der forhåbentlig også bliver til glæde for nuværende og fremtidige beboere i denne afdeling. Fælleshuset i Kystparken Salget af ejerandel af E/F Kystparkens Fælleshus (Afdeling 20) er ved at finde sin afslutning. Den 27. februar i år sagde afdelingens beboere ja til det forhandlingsresultat forretningsfører Ebbe Frank havde forhandlet hjem, - tilbage står kun at kommunen godkender salget. Svaneke Boligforening Den 27. februar og 1. marts 2012 blev det på Svaneke Boligforenings to ekstraordinære generalforsamlinger besluttet at nedlægge sig som selvstændig boligorganisation for derefter at fusionere med Bo42, som en afdeling på lige fod med Bo42 s øvrige afdelinger. Den 6. marts 2012 besluttede Bo42 s repræsentantskab at sige ja til fusionen. Herefter vil den 6. marts 2012 blive en af de datoer, der skriver sig ind i Bo42 s historie. Dels som dagen, hvor vi voksede med 83 lejemål, samtidig med at vi ved denne beslutning også følger vores målsætningsprogram med at være til stede ude på øen. I dag kan Bo42 så også tilbyde boligsøgende en bolig i vel nok Bornholms smukkeste by - Svaneke. 5

6 Hjertestarter På bestyrelsesmødet den 22. november 2011 meddelte Finn Henriksen og Ebbe Frank i fællesskab: Bo42 havde modtaget tilskud fra Rønne-Knudsker Byting på kr. til medfinansiering af indkøb af hjertestarter. I dag råder Bo42 over 4 hjertestartere, der er placeret følgende steder: 1) Indgangen Thorkildsvej 51 (Fællesvaskeri), 2) Bo42 s Selskabslokaler i Højvangsparken, 3) Selskabslokalerne i Søndergården og 4) Midgårdsvej 79 (Fællesvaskeri). I Rønne findes der for tiden 98 hjertestartere. I OB har vi talt om på, hvilken måde vi kan henvise øvrige afdelingers beboere til den nærmeste hjertestarter ved ens egen adresse. Det bliver nok noget med en link på vores hjemmeside. Boligsocialt projekt Ved udgangen af 2012 er tiden udløbet for det boligsociale projekt som vi kender det i dag. Herefter bortfalder tilskuddet fra Landsbyggefonden. Det har for OB været en stor oplevelse, at se projekterne vokse op til glæde for beboerne i området. Nogle få beboere har valgt at være meget aktive deltagere, - uden deres deltagelse er det ikke sikkert at aktiviteterne var kommet op og stå og blevet den succes, der her er tale om. Om de aktiviteter, der er i gang så har en styrke, at de kan fortsætte uden den økonomi, der kom fra Landsbyggefonden og uden en boligsocial medarbejder, - ja, det er det store spørgsmål. Jeg skal derfor opfordre alle afdelinger til at sætte emnet på dagsordnen og tage en fordomsfri debat, når der afholdes afdelingsmøder senere på året. Når afdelingsmøderne er overstået skulle vi gerne stå med en fornemmelse af, hvad der er opbakning til. (*) Kontorlokaler og ejendomskontorer. Når det boligsociale projekt ved udgangen af marts 2013 stopper, står vi med lokaler i Gartnervangen 22, der ikke længere modtager lejetilskud. Fremadrettet vil der ikke være økonomi til at bibeholde de lokaler vi kender i dag. Derudover har vi allerede tomme mandskabs og bestyrelseslokaler i Midgården. For at udnytte de tomme lokaler mere optimalt blev det på bestyrelsesmødet den 17. april 2012 besluttet at arbejde på en helhedsløsning med følgende elementer. 1. Administrationen flytter ned på St. Torv 2 i lejede lokaler. 2. Nuværende kontorlokale, bestyrelseslokale og kvisten udlejes til Døgnplejen. 3. Driftspersonale flytter til mandskabslokaler i Midgården. 4. Der oprettes Ejendomskontor i Midgården på det tidligere kontor. 5. Der oprettes Ejendomskontor i NordParken i det gamle vaskeri på Slåenvej. Lykkes helhedsplan får vi optimal udnyttelse af alle tomme lokaler, en årlig besparelse på kr. og et mere centralbeliggende kontor, som er fremtidssikret til at kunne rumme administration af alle øens boliger og bedre tilgængelighed for boligsøgende og lejere. 6

7 Miniarenaer Bo42 har besluttet at indkøbe 2 stk. miniarenaer, der bliver placeret i NordParken og i Midgården. Der er tale om en kunststofbane, der er omgivet af bander, der er vedligeholdelsesfri. Arenaerne er beregnet til alle former for boldspil. I OB ser vi det som et fantastisk tilbud for hele boligorganisationens unge - drenge som piger - til at udfolde sig i legen med bold. Mulighederne er mange, måske en udvikling for et nyt samlingssted for vores børn og unge. Det bliver spændene at følge udviklingen og livet omkring de nye miniarenaer. Folkemødet I uge 24 var der jo som bekendt folkemøde i Allinge-Sandvig. Her havde BL - Danmarks Almene Boliger sikret sig en meget central placering ved Nordlandshallen, - lige over for den officielle talerstol. Der var tale om et meget spændende debatprogram om fremtidens boliger. 2. Kreds Den 26. april i år var der kredsvalgmøde i 2. kreds. Der skulle vælges formand og næstformand samt 19 kredsrepræsentanter. Kredsens mangeårige formand Karin Thomsen havde valgt at stoppe. Der var 2 kandidater til den ledige post som formand. Kredsens næstformand Birte Flæng Møller og forretningsfører Bo Jørgensen fra Boligselskabet Sjælland. Birte Flæng Møller blev valgt med et klart mandat. Der skulle nu findes en kandidat til den ledige næstformandsplads. I januar måned i år var jeg blevet opfordret af Karin Thomsen og Birte Flæng Møller til at blive kandidat til den ledige plads. Den måtte jeg lige hjem og vende med OB, men i særdeleshed med min kone, mødeaktiviteten bliver jo forøget en del. Men der var ja fra begge fronter. Uden modkandidat blev jeg valgt til kredsens nye næstformand. I BL s 30 mands store bestyrelse er kredsformand og næstformand fødte medlemmer. Personligt er jeg da stolt og glad for valget. Men mest tilfreds er jeg dog over, at Bo42 og herved også Bornholm nu har sæde i BL s magtcentrum. Den platform vil jeg efter bedste evne forsøge at udfylde. Her kommer Bo42 s bestyrelse til at spille en central rolle, som rådgiver og sparringspartner for mig. Jeg kan betro jer, at der bliver opgaver nok at forholde sig til. BL har sat sig selv på dagsordenen ved at bede kredsrepræsentanterne om at deltage i en undersøgelse om følgende spørgsmål: Om BL har den rette organisationsstruktur. Om kredsarbejdet i de 11 kredse er udbytterigt for BL som landsorganisation. Om kredsarbejdet i de 11 kredse er udbytterigt for de boligorganisationer, der deltager i arbejdet. Om kredsarbejdet i de 11 kredse er udbytterigt for kredsrepræsentanterne. Om BL leverer den rigtige service. 7

8 Jeg finder det meget positivt, at BL på den måde sætter fokus på sig selv. Et arbejde jeg glæder mig til at være med i, fordi jeg er overbevist om, at der er plads til nogle forbedringer, - forbedringer der gerne skulle komme til at mærkes ude i boligorganisationerne. Lørdag den 29. september 2012 bliver der afholdt det årlige kredsmøde på her på Bornholm ude på Hotel Fredensborg. Den dato må I godt reservere, så vi møder talstærkt frem. Uden at afsløre for meget af dagens program kan jeg dog sige så meget, at det henvender sig til afdelingsbestyrelserne. Afslutning Inden jeg slutter denne beretning er der lige et emne, jeg godt vil trække frem: Det hedder frivilligt arbejde. Er du valgt til at sidde i en afdelingsbestyrelse eller i OB, - er du en ud af mange i det ganske land, der udfører frivilligt arbejde. Du er med til at gøre en forskel! Du udfører et stort og nyttigt arbejde til glæde for afdelingens beboere og boligorganisationen. Jeg vil godt gå så langt til at sige, at det også har en samfundsgavnende virkning. Du lægger navn og ryg til vanskelige beslutninger der kan medføre at vante rutiner bliver brudt for dine medbeboere, ikke altid lige populært, - men du er med til at gøre en forskel. Hvor vil jeg så hen med dette? Jo jeg er af den mening at BL Danmarks Almene Boliger skal arbejde på at forbedre de beboervalgtes omdømme. For som sagt du er med til at gøre en forskel. På organisationens vegne vil jeg retten tak til de samarbejdspartnere Bo42 har været i berøring med i perioden. En stor tak skal også lyde til vores ansatte, der igennem hele året har ligget vandret for at servicere os - ingen nævnt ingen glemt. En særlig tak skal der dog sendes til bestyrelsen i Rønne-Knudsker Byting for det pæne beløb Bo42 blev tildelt. Tak for ordet. På bestyrelsens vegne Helge Hansen Formand 8

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde side 1-2 Bo42 s Hjemmeside side 3-4 Fælles Boligportal

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/04 Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk.

INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk. BERETNING 2014 02 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 6 7 8 9 12 14 15 16 18 19 Indledning Overordnet status Byggeri og renovering Personale Boligsocialt arbejde Økonomi BL s 5. kreds Boligpolitik i

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2013-2014

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2013-2014 Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2013-2014 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 23. september 2014. Afdelingsbestyrelsens fsb afd. 1-35

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere