Abstract. Keywords: Social design, Cultural competence, Cultural planning, Cultural literacy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstract. Keywords: Social design, Cultural competence, Cultural planning, Cultural literacy"

Transkript

1 Af Marianne Bramsen * Eksamensprojekt i Kulturproduktion * K3 Malmö Högskola Vejleder Kathrine Winkelhorn * Eksaminator Anders Høg Hansen * foråret

2 1

3 Abstract This report aims to inspire and add value to the work of practitioners in public administrations and local authorities, dealing with citizens of intercultural communities. This study examines ways in which social design can renew and add value to public administrations. The topic is examined in a cross-disciplinary perspective, involving the areas of urban science, design and anthropology. By synthesising theories from these disciplines and studying best practises of social design, two hypotheses are: 1. Public administrations could benefit from a mindset where cultural diversity and cultural resources are seen as advantages in an intercultural society. 2. Competence in cultural literacy is useful among public practitioners, such as social service managers and community workers. To test these hypotheses, a social design concept is presented. This concept includes a proposal to reflect upon the physical objects in public administrations, based on socially, economically and environmentally sustainable thinking. The concept proposes small changes to the physical environment, based on redesign and recycling. Parts of the design concept has been tested in a pilot study, and the results indicate that social design can help administrations and authorities to: - improve communication with citizens - increase social inclusion - articulate values - focus on cultural competences Keywords: Social design, Cultural competence, Cultural planning, Cultural literacy 2

4 Indholdsfortegnelse ABSTRACT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 0 FORORD 5 1 INDLEDNING Introduktion Præmis Præmissen for projektets udformning Problemstilling Metode Teori i forhold til den kommunale virkelighed Ready, fire, aim Best practice Læsevejledning 10 2 MERA MÖLLAN I EN KULTUREL KONTEKST Interkulturelle Malmö Möllan Malmös hjerte Mera Möllan Aktivitetsporten 16 3 MERA MÖLLAN I EN TEORETISK KONTEKST Kulturpolitik under udvikling Mera Möllan et eksempel på Cultural planning Kritik af Cultural planning 23 4 FIRE ASPEKTER AF CULTURAL PLANNING Kulturelle resurser Social og økonomisk bæredygtighed Diversitetstænkning Kreativ tænkning 29 5 CULTURAL LITERACY Hvad er kultur De ubevidste sider af kommunikation Det kulturelt betingede sanseapparat 37 3

5 6 SOCIALT DESIGN Best practice Muhabet - Det trygge miljø MindLab - Det innovative miljø 44 7 HENSYN OG BEHOV Værsgo at tage en kop kaffe Indsyn og udsyn Parallelle aktiviteter Atmosfære 48 8 DET VILDT VOKSENDE KONTOR Kommunikationsjunglen Et socialt designkoncept Koncepttest på Aktivitetsporten Miljøforandring: 1 krus Miljøforandring: 2 planter 52 9 SAMMENFATNING Designkonceptets udformning og funktion Socialt design i form af en tankegang Miljøforandringer artikulerer interne og eksterne værdier Kulturel forståelse som et redskab til øget imødekommenhed Socialt design for social inkludering Svagheder og styrker Konklusion REFERENCER Illustrationer Litteraturliste Hjemmesider BILAG Folder: Det vildt voksende kontor Konkret designforslag til Mera Möllans plantesamling Illustrationer baseret på Mera Möllans værdisætning Planløsning og rumfordeling 66 4

6 0 Forord Vejen er målet, så der er ingen anledning til at gå den korteste vej. Som ung stod mit studievalg mellem kunst eller religion. At mennesker kunne leve ud fra en religiøs overbevisning, fascinerede mig, og en livslang interesse for kulturelle forskelligheder opstod. Jeg valgte at uddanne mig til kunstner, men min fascination af antropologien blev en rød tråd i mit nu ti år lange kunstneriske virke. Da kulturproducentstudiet krydsede min vej med teorier om interkulturel byudvikling, var dette teorier på tematikker, jeg havde reflekteret over i årevis. Som praktiker omfavnede jeg teorierne med gensynsglæde, og de er nu blevet en del af min bagage, der sammen med min praktiske erfaring er blevet udgangspunktet for dette eksamensprojekt. Tak til medarbejderne på Mera Möllan og Aktivitetsporten for imødekommenheden i samarbejdet. 5

7 1 Indledning For alle, der arbejder med andre menneskers udvikling og velfærd, er det en nødvendighed at reflektere og forny sin praksis fra de modtagende borgeres perspektiv. Klaus Majgaard, Direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Odense Kommune, januar Illu. 1: Guerilla gardening: Majs, jordbær og bærbuske plantet af miljøaktivister ved kirke i Malmö. 1 Eksempel på borgerens eget initiativ til at skabe små forandringer, der påvirker udviklingen. Se illustration 2 for nærbilleder. 1.1 Introduktion Det vildt voksende kontor er et socialt designkoncept udarbejdet til offentlige institutionsmiljøer. Konceptet bygger på værdisætning, visualisering og sanselighed. Socialt design er kendetegnende ved, at mennesker og deres indbyrdes relation og interaktion, sættes i centrum for en situation eller et miljø, man ønsker at skabe. (Se illustration 1 og 2) Gennem et socialt design i offentlige institutioner kan borgere involveres i udviklingen af deres lokalområde og dermed indgå i et aktivt medborgerskab. Konceptet er inspireret af urbanisten og teoretikeren Charles Landry og hans forestilling om, at små ændringer kan bidrage til at skabe en tryg atmosfære i lokale miljøer. 1 Fotograferet den 2. juni

8 The intercultural city depends on more than a design challenge. It derives from a central notion that people are developing a shared future whereby each individual feels they have something to contribute in shaping, making and co-creating a joint endeavour. A thousand tiny transformations will create an atmosphere in public space that feels open and where all feel safe and valued. 2 I et kulturpolitisk perspektiv anvender Det vildt voksende kontor en antropologisk og sociologisk indfaldsvinkel, hvor kulturen ses som et instrument for samfundsudviklingen. Projektets kulturproduktive nytteværdi er at producere kultur, der inddrager de fysiske og psykiske aspekter i institutionen. Det sociale design fungerer som en komplettering til institutionernes interne og eksterne kommunikation. Designkonceptet henvender sig til ledere og medarbejdere i offentlige institutioner. Med konceptet inspireres man til at reflektere og applicere aktuelle begreber som diversitet, kulturelle resurser og bæredygtighed i institutionerne. Sidst, men ikke mindst, bygger konceptet på udviklingen af en generel kulturel forståelse 3 som en bærende faktor for det fysiske udtryk og det psykiske institutionsmiljø. Illu.2: Nærbilleder af Guerilla gardening. Eksempel på socialt design, spontankultur og civil ulydighed. Tekst på skiltet: VÆRSGO! Velkommen, vand os, pas os og høst os. Mere grønt i byen! Medvirkende: Præmis 2 Landry, Charles; Wood, Phil [2008] s Oversættelse af det engelske begreb: Cultural literacy 7

9 Det vildt voksende kontor er et produkt af sin tid, der tilgodeser det miljømæssige samfundsansvar og tager højde for de økonomiske begrænsninger i de kommunale budgetter. Det vildt voksende kontor er udarbejdet i tæt samarbejde med Mera Möllan, en ny offentlig institution i lokalområdet Möllevången i Malmö. Det er en nytænkende og spændende offentlig institution, der bygger på aktuelle teorier om Kulturel byplanlægning 4. Mera Möllan er en treårig proces, der indbyder borgere til at samarbejde på en ny måde og gennem dialog opbygge netværk og nærdemokrati til gavn for Möllan, der er en af Malmös mere udsatte bydele. För Malmö Stad innebär satsningen en möjlighet att stärka dialogen på flera olika plan och samtidigt ges möjlighet att pröva innovativa lösningar för att nå bättre resultat i arbetet med att bryta utanförskap för individer och stärka stadens organisation. [...] Detta långsiktiga arbete förväntas resultera i en renare, tryggare och hållbar stadsdel avseende såväl sociala, ekonomiska som ekologiska aspekter. 5 Mera Möllan har en leder og to coaches ansat til at arbejde med processen. De deler lokale med Aktivitetsporten, som er en offentlig myndighed, der udsluser folk i arbejdsmarkedet gennem jobtræning. Aktivitetsporten drives af en procesleder, to coaches og to vejledere. Mera Möllan og Aktivitetsportens fælles base bliver et 480 m2 stort lokale på Möllevången. Seks ud af otte medarbejdere er nyansatte, og ikke alle har tiltrådt deres stillinger i eksamensprojektperioden. Der er ikke afsat midler til indretningen af de fælles lokaler Præmissen for eksamensprojektets udformning I fokus for Det vildt voksende kontor er Mera Möllans og Aktivitetsportens lokaler. Den 17. marts 2009 holdt Mera Möllan og Aktivitetsporten deres første fælles møde om ruminddelingen af de nye lokaler på Möllevången. Ombygningen har trukket ud, og lokalerne er klar til indflytning den 30. juni 2009, hvilket falder sammen med afslutningen af eksamensprojektperioden. Designkonceptet er derfor udarbejdet forud for indvielsen af lokalerne. Den 25. juni 2009 afsluttes eksamensprojektet med en 4 Oversættelse af det engelske begreb: Cultural planning 5 Malmö stad [2009] Mera möllan

10 fælles workshop, hvor samtlige medarbejdere mødes for første gang og indleder diskussionen om de grundlæggende forsætninger for, at de kan bo sammen. 1.3 Problemstilling Mera Möllan og Aktivitetsporten henvender sig til en bred vifte af borgere fra forskellige kulturer og samfundslag. Den største målgruppe går under betegnelsen borgere langt fra arbejdsmarkedet. Dette er ofte følsomme mennesker med f.eks. socialfobi, panikangst og med vidt forskellige etniske tilhørsforhold. At deltage i Aktivitetsportens aktiviteter kræver derfor en særlig indsats af disse borgere, som ofte er modvilligt indstillet. Mera Möllans coachsituation kræver ligeledes et miljø, hvor borgerne føler sig trygge og velkomne for at kunne åbne sig og tale om personlige problemer. Sigtet med Det vildt voksende kontor er at undersøge, hvordan der kan udvikles et socialt design til de fælles lokaler og dermed skabes et visuelt og sanseligt imødekommende miljø, der gavner imødekommenheden og forholdet mellem ansatte og borgere. På baggrund af dette er rapportens problemstilling følgende. Hvordan kan socialt design gavne borgere og ansatte i offentlige institutionsmiljøer som Mera Möllan og Aktivitetsporten? 1.4 Metode Teori i forhold til den kommunale virkelighed Det vildt voksende kontors helhedstænkende sociale designkoncept er delvist baseret på Mera Möllans målsætning om at samarbejde med borgerne på en ny måde og at skabe en renare, tryggare och hållbar stadsdel avseende såväl sociala, ekonomiska som ekologiska aspekter. Rapporten analyserer og diskuterer, hvad disse tre aspekter kan betyde for Mera Möllan i praksis. Projektets teoretiske udgangspunkt er primært Cultural planning (kulturel byplanlægning) og Cultural literacy (kulturel forståelse). 9

11 1.4.2 Ready, fire, aim Indretningskonceptet er udviklet i dialog med fem af de otte kommende medarbejderne på Mera Möllan og Aktivitetsporten. I projektperioden er to konceptidéer blevet afprøvet i Aktivitetsportens nuværende lokaler ud fra et amerikansk ordsprog; ready, fire, aim. 6 Med dette udtryk opmuntres man til at afprøve en idé frem for at sigte i al evighed og dermed aldrig få kundskab om, hvordan idéen fungerer i praksis. At afprøve de to miljøforandringer har gjort det muligt for medarbejderne at reagere og reflektere over effekten af miljøforandringen og bidrage til videreudvikling af idéerne til designkonceptet Best practice For at afgrænse begrebet socialt design har projektet ladet sig inspirere af to best practice eksempler, som begge handler om at skabe socialt design i et offentligt regi. To meget forskellige inspirationspunkter mødes her: Det første er MindLab, som er et afsæt til at reflektere over, hvad kunst og design kan gøre for at skabe sociale og innovative miljøer. Den anden inspirationskilde er værestedet for psykisk syge Muhabet. 7 Muhabets metode bygger på sanselighed og er et mellemøstligt inspireret gæstebudsprincip, der har til formål at skabe til et trygt socialt miljødesign. Det vildt voksende kontor henter inspiration fra begge eksempler for at danne sin egen definition af, hvad et socialt design også kan være. 1.5 Læsevejledning Rapporten er opdelt i otte overordnede kapitler. I følgende kapitel to redegøres for projektets kulturelle kontekst og baggrund. I kapital tre gennemgås den teoretiske og kulturpolitiske kontekst for projektet. I kapitel fire præsenteres fire centrale aspekter af Cultural planning, som påvirker det sociale design. I kapitel fem uddybes vigtigheden af kulturel forståelse som et femte grundlæggende aspekt for projektet. I kapitel seks beskrives to best practice-eksempler på socialt design. I kapitel syv fremhæves en række konkrete hensyn og behov, som medarbejderne har lagt ekstra vægt på i 6 Populært udtryk der stammer fra militæret, men anvendes som en virksomhedsstrategi 7 Muhabet betyder kærligt samvær` 10

12 forhold til funktionen af de nye lokaler. I kapitel otte diskuteres og analyseres afprøvningen af to idéer fra det sociale konceptdesign. I kapitel ni sammenfattes og konkluderes projektets resultat i forhold til problemstillingen. I kapitel ti finder man referencerne på illustrationer, litteratur og hjemmesider. Kapitel elve består af bilagene, der indeholder uddybende illustrationer. 11

13 2 Mera Möllan i en kulturel kontekst Illu. 3: Skulptur på Möllevångstorvet, der symboliserer arbejderne der løfter industrien. Foto: Maj Interkulturelle Malmö Malmö er kendt for sin høje interkulturelle befolkningssammensætning. For en person, som ankommer til Malmö hovedbanegård for første gang, ser Malmö ud som hvilken som helst anden svensk by. Det er først, når man har fulgt hele gågaden og passeret Trianglen, at det interkulturelle Malmö begynder at kunne ses i bybilledet. Bare et par hundrede meter længere væk støder man på Möllevången, hvor Malmös sande kulturelle sammensætning og identitet træder i karakter. Möllevången kan sammenlignes med Malmös hjerte: Fyldt med kontrastfulde følelser som passion, smerte og glæde. 12

14 2.2 Möllan Malmös hjerte Illu. 4: To karakteristiske grafer for Möllevången, der illustrerer den unge aldersfordeling blandt beboerne og den store andel singler, der bor i husstande med én beboer. Möllan, som området kaldes i daglig tale, er et gammelt arbejderkvarter præget af stor kulturelt mangfoldighed og mange unge indbyggere. En tredjedel af de beboere i bydelen er født i udlandet og kommer sammenlagt fra 145 lande. 8 Det gør Möllan til det område, der har den bredeste repræsentation af de 171 nationaliteter, der bor i Malmö. De fem største udenlandskfødte grupper på Möllan er fra Irak, Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Polen og Libanon. 9 I 2006 var omkring halvdelen af befolkningen på Möllan mellem år. 10 (se illustration 4) Der er mange små lejligheder og et rigt udbud af service, underholdning og kultur, som er attraktivt for unge mennesker. Möllans identitet er stærkt forbundet med mangfoldighed og den daglige torvehandel på Möllevångstorget, som er områdets centrum. Her er Malmös indvandrerbutikker stærkt repræsenteret, og her findes mange restauranter med mad fra Mellemøsten og Asien. På Möllan findes Malmös interkulturelle mangfoldighed, som tiltrækker en kritisk masse af både konsumenter og producenter. Dette gør Möllan til samlingspunktet for byens græsrødder, spontankultur og venstreorienteret ungdomskultur. Andre ser Möllan som Malmös rotterede, forbundet med narkotikamisbrug og vold. Det er også på Möllan, at byens tiggere og hjemløse holder til. Mange forbinder området med utryghed. 11 Ifølge politiets tryghedsmåling er Möllan et af de mest utrygge områder i hele Sverige. 12 Men kreative steder er ikke 8 Malmö stad [2007] 14. Malmöbor födda i utlandet, per stadsdel. 1 januari Malmö stad [2008] 038.möllevången.pdf 10 Malmö stad [2006] Utvecklingsplan för Möllevångens stadsmiljö 11 den 25. marts Malmö stad [2008] Åtgärdsprogram Hej Södra Innerstaden 13

15 nødvendigvis komfortable steder. 13 Her bliver grænserne afprøvet, og der er konstant sammenstød mellem forskellige interesser. I et arbejdsdokument fra 1994 beskriver teoretikerne Charles Landry og Franco Bianchini, hvordan denne type polarisering, som findes på Möllan, kan true et områdets stabilitet og identitet. The inner city is characterized by social, economic and racial polarization. The cityscape bears the scars of low-income social groups, unemployment, poverty and social deprivation, with occasional pockets of high-earners and gentrification. Such contrasts can result in tensions, conflicts and crime. 14 Samtidigt peger Landry og Bianchini på områdets tydelige kreative potentiale: On the other hand, it is not difficult to glimpse the creative potential of these areas, with strong character; attractive historic buildings and streets; cosmopolitan and multicultural mix; often interesting shops (witch have either disappeared elsewhere or could not be set up anew in the city centre); the availability of redundant buildings and land for innovative projects, which can be financed through urban regeneration initiatives; the presence of universities and other educational establishments, and the large number of students as both consumers and producers of culture and social activities. 15 Landry og Bianchini s ræsonnement peger på, at netop de kosmopolitiske værdier kan blive Möllans centrale styrke. Det giver sig udtryk i restauranterne, natklubberne, markedspladsen, de lokale butikker og lokalproducenterne. Indvandrerkulturer bidrager til energi, entreprenørskab og nye idéer. Indvandrerne kommer med et udfordrende og anderledes kulturelt perspektiv, som kan bidrage til en genovervejelse af, hvordan byen fungerer, og hvad den har at tilbyde. If you add to this the accessibility of the central centre facilities of all kinds, these areas can clearly be seen as potential creative hubs for the reinvention of the city as whole Landry, Charles:[xxxx] 14 Landry, Charles:[1994] s Ibid. 16 Ibid. 14

16 Afslutningsvist anbefaler Landry og Bianchini, at man indtænker tilgængelighed af alle former for central centre facilities. Dette skal modvirke, at et område som Möllan bliver en isoleret ghetto, som diskrimineres af majoriteten af befolkningen i andre bydele. Hermed introduceres Mera Möllan, som et eksempel på en sådan tilgængelig facilitet. Illu. 5 : Facaden på Mera Möllan og Aktivitetsportens nye lokaler 2.3 Mera Möllan Mera Möllan er støttet af EU s Europæiske Socialfond og drives af Södra Innerstaden Stadsdelsförvaltning. Mera Möllan ledes af en procesleder. 17 Denne skal etablere en styregruppe og seks netværksgrupper med lokalforankring i Möllevångsområdet. Målet er at bryde social eksklusion og understøtte borgernes mulighed for at påvirke byudviklingen. Der findes ingen penge i projektet til at realisere borgenes ønsker. Derimod er Mera Möllan et forum og et fysisk rum, hvor foreninger kan mødes og netværk kan skabes og udvikles i et lokalforankret nærdemokrati. Ud over proceslederen er der to coaches ansat i Mera Möllan. Coachene skal arbejde med vejledning af borgerne på et individuelt plan. Tilbuddet er gratis og frivilligt og retter sig mod folk langt fra arbejdsmarkedet. Mera Möllan startede i februar 2009 og befinder sig dermed i opstartsfasen. Man ser nu frem imod at kunne flytte ind i lokalerne på Möllen i midten af juni Stedet rummer mødelokaler og kontorpladser til medarbejderne, men derudover har man ikke gjort sig nogle særlige tanker om indretning af rummet. 17 Finansieres af: Europæiske socialfonden med 3,2 mill. sek og Malmö stad 9,2 mill. sek 15

17 Illu. 6: Første planlægningsmøde vedrørende renovering og ruminddeling af de nye lokaler den 13. marts (Se bilag 11.4 Planløsning og rumfordeling) 2.4 Aktivitetsporten Illu. 7: Vindueskarm i Aktivitetsportens nuværende lokaler Mera Möllan skal af økonomiske årsager dele lokale med Aktivitetsporten, som er en institution, der har eksisteret i 15 år. 18 Procesleder for Mera Möllan, Rose-Marie Mazzoni, håber, at dette kan tilføje ekstra liv til lokalerne og skabe en synergieffekt for både borgere og ansatte. Socialrådgiver, Marlene Frannung, forklarer, at Aktivitetsporten er en myndighed, der modtager borgere, der er henvist til dem gennem 18 Interview med vejleder Ylva Halmarson på Aktivitetsporten 16

18 Arbejdsformidlingen og Försakringskassan 19. Til forskel fra Mera Möllan deltager borgerne altså ikke frivilligt i denne aktivitet. Aktivitetsporten beskriver sig selv som en kom-i-gang-virksomhed, som er et første skridt til at komme i gang igen og videre i jobtræning eller uddannelse. Det kan være alt fra den veluddannede, der er sygemeldt på grund af stress, til den dårligt integrerede indvandrer, der aldrig har været inde på det svenske arbejdsmarked. En forudsætning for at kunne deltage i Aktivitetsportens aktiviteter er, at man kan svensk. Her kommer folk i alle aldersgrupper med vidt forskellige psykiske og fysiske problemer f.eks. socialfobi, panikangst, fysiske handikap og lydfølsomhed. Det kan også være personer med forskellige former for kroniske smerter som f.eks. piskesmæld og rygproblemer. Aktivitetsportens virksomhed er bygget op omkring gruppemøder, og for mange deltagere er det et træningsmoment at møde op og indgå i en social sammenhæng. Til denne opgave er der ansat to coaches, to vejledere og en procesleder. (Se illustration 8) Illu. 8:. Målgruppediagram for Mera Möllan og Aktivitetsporten Försäkringskassan modsvarer den danske Sygesikring 20 Forfatterens illustration udarbejdet på baggrund af interviews med medarbejdere på Mera Möllan og Aktivitetsporten 17

19 3 Mera Möllan i en teoretisk kontekst I dette afsnit uddybes Mera Möllans teoretiske kontekst. Først redegøres der for projektets kulturpolitiske kontekst og overgangen fra en mere sektorbaseret politik overmod Kulturel byplanlægning - også kaldet Cultural planning. 3.1 Kulturpolitik under udvikling Sveriges nuværende nationale kulturpolitik bygger på retningslinier fra Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor. Det er en stor vision, at kulturpolitikken skal bidrage til samfundsudviklingen og fremme åbne fællesskaber og arenaer, der er tilgængelige for alle. Det kulturpolitiske område omfatter: [...] teater, dans och musik; bibliotek, litteratur, läsande och språket; bildkonst; arkitektur, form och design; film; konstnärernas villkor; arkiv; kulturmiljö; museer och utställningar; trossamfund; forskning inom kulturområdet samt konstområdesövergripande verksamhet. 22 En anden fremtrædende stemme i debatten er den engelske teoretiker i kulturel byudvikling, Graeme Evans, som spørger, om der findes en egentlig kulturpolitik eller bare en kunstpolitik? 23 Evans kritik af denne sektorbaserede kulturopfattelse er, at det ikke lykkes at integrere kultur i de bredere og mere prioterede områder af politik og planlægning, gennem kun at bygge kulturpolitikken på kunstområderne og kulturinstitutionerne 24. Her tænker han på områder som uddannelse, sundhed, boligforhold, arbejde, miljø, transport, kommunikation og lignende sociale aspekter af udviklingen. 21 Den 20. marts Ibid. 23 Evans, Graeme [2001]; Nilsson, Sven [2003] s Ibid. 18

20 Der findes ikke nogen egentlig illustration af den svenske kulturmodel. I bogen Kulturens nya vägar anvender Sven Nilsson sig af en model, der tilnærmelsesvist udtrykker en fælles nordisk kulturpolitisk model 25. Modellen er udarbejdet af kultursociolog Peter Duelund 26. I modellens samfundslag finder man elementer af de aspekter, som Evans efterlyser. (Se illustration 9) Illu. 9: Kilde: Duelund, Peter [1995] Den danske kulturmodel. En idépolitisk redegørelse, Klim Evans kritik er en central pointe, som man fornemmer i den nuværende svenske kulturpolitiske debat. Keith Wijkander er hovedsekretær i en statslig kulturudredning af kulturpolitikkens områder og arbejdsformer, som startede i Målet er at udvikle en ny national kulturpolitik, og han efterlyser en diskussion om, hvordan man ser på kulturbegrebet: Är kulturen den varp på vilken vi väver våra samhällen och identiteter, därmed synen på oss själva eller är kulturen något som kommer sist som grädde på moset? 27 I Malmö Stad reflekteres der også over udviklingen af kulturbegrebet og måden at arbejde med kultur. I 2008 nedsatte kommunen et Laboratorium for spontankultur, 25 Nilsson, Sven [2003] s Duelund, Peter [1995] 27 Keith Wijkander, oversekretær i den statslige kulturudredning: Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer 19

21 som udarbejdede en omfattende rapport om spontankulturens betydning for en fremtidig kulturpolitik. 28 Rapporten indleder med at postulere, at den nuværende kulturpolitik er mangelfuld, fordi den ikke indbefatter spontankulturen i det kulturpolitiske område. Men rapportens konklusion graver langt dybere ned i en grundlæggende kritik af den sektorbaserede kulturpolitik: [ ] man kann inte enbart betrakta spontankultur utifrån kulturella perspektiv. Detta kräver att man sätter spontankultur i ett större sammanhang och ser bortom kultursektorns och även Kulturförvaltningens horisont. Det handlar om att lyfta fram den kollektiva intelligens som finns hos Malmö stads medborgare och integrera den i lösningar som bidrar till stadens hållbara utveckling. Det är synnerligen viktigt att Malmö stad vågar ställa upp ambitiösa visioner och strategier för detta i framtiden. Denna intelligens som också benämns spontankultur är den kanske största resursen för stadens fortsatta utveckling. 29 Det tyder på, at Sverige og Malmö er på vej til at udvide den traditionelle kultursektortænkning til fordel for en bredere forståelse af kultur som et instrument for samfundets sociale, økonomiske og bæredygtige udvikling. 3.2 Mera Möllan - et eksempel på Cultural planning Mera Möllan beskrives som en ny måde for en bydel at arbejde sammen med borgerne. Tankerne bag dette udspil kan ses som en måde at arbejde med et lydhørt design. Idéen er hentet fra en tidstypisk byudviklingsstrategi, som kaldes Cultural planning, der meget vel kan influere kulturpolitikken i en retning, som efterlyses i den føromtalte Rapport for spontankultur. Charles Landry definerer begrebet Cultural planning således: Cultural planning is the process of identifying projects, devising plans and managing implementation strategies based on cultural resources. It is not intended as the 28 Malmö stad [2009] Slutrapport for spontankultur, s 2 29 Ibid.: s 35 20

22 planning of culture an impossible, undesirable and dangerous undertaking but rather a cultural approach to any type of public policy. 30 Den Australske kulturstrateg Richard Becknok tilføjer, at konceptet Cultural planning bygger på, at kultur er omdrejningspunktet for al urban udvikling. 31 (se illustration 10) Vores kultur gennemsyrer alt, hvad vi foretager os, og er det, der giver vores liv mening. Derfor argumenterer han for, at kultur skal være selveste kernen i al urban tænkning. Illu. 10: Kulturen som omdrejningspunkt for al urban udvikling. Kilde: Breknock, Richard [2006] Becknok har erfaret, at man i administrativ tænkning har en tendens til at tro, at de tekniske og praktiske anskaffelser kommer i første række. Først derefter bliver de kulturelle og sociale dimensioner lagt til. 32 Værestedet Muhabet, som beskrives senere i rapporten, er et eksempel på en institution, der er opstået ud fra et kulturelt og socialt behov, hvorefter det tekniske og praktiske har løst sig hen ad vejen. Ophavsmændene opdagede, at indvandere ikke benyttede de eksisterende væresteder for psykisk syge. Derfor oprettede de et eget værested baseret på målgruppens kulturelle og social behov. Deres fremgangsmåde har været så vellykket, at man i Danmark taler om Muhabet-modellen som forbillede for socialpsykiatriatiske instutioner og socialøkonomiske virksomheder. 33 Et andet 30 Becknock, Richard [2006] s 81. Citat af Charles Landry [2001] 31 Becknock, Richard [2006] s Ibid.: s den 17. juni

23 tidstyppisk eksempel på, hvordan man forsøger at udvikler den administrative tænkning i Danmark, er MindLab (som ligeledes beskrives senere i rapporten). MindLab er et idélaboratorium, som arbejder mod at udvikle det offentlige gennem borgercentreret innivationsforløb, hvilket de definerer på følgende måde i en ny bog: Borgercentreret innovation er den systematiske inddragelse af viden om borgernes behov og adfærd med henblik på at udvikle nye værdiskabende offentlige løsninger 34. Mera Möllan er også en proces, der ønsker at inddrage den sociale dimension fra starten som en af tre dimensioner, der skal udvikle lokalområdet: Den sociale dimension, den økonomiske dimension og bæredygtighed. Ifølge Becknok kan de tekniske og praktiske spørgsmål kun blive løst, hvis den kulturelle kontekst er forstået. Et velment eksempel på et teknisk problem er følgende: En kommune satte grillpladser op i den lokale park, men til byplanlæggernes forundring blev borgerne ved med at anvende deres medbragte engangsgriller. Det viste sig, at den kulturelle årsag var, at muslimerne ikke ville anvende en offentlig grill, der tidligere havde været anvendt til svinekød. Hvis den kulturelle kontekst var forstået fra starten, kunne man have sparet det tekniske indgreb. After all why do we develop our cities if it is not for the common good of the population? Therefore the culture, the values and aspirations of the people are critical and intrinsically interlinked to the form and outcomes of any urban development. 35 Måske derfor er Mera Möllan netop ikke et projekt, men en proces. Ud af processen kan Mera Möllan identificere satsningsområder og således udvikle en politik, der bidrager til at udvikle området. Alt sammen i samspil og dialog med borgerne. Lokalforankringen er en af de vigtigste retningslinjer for Mera Möllans arbejde. 36 Udgangspunktet i Cultural planning er at identificere en kommunes eller en bydels kulturelle resurser og siden hen undersøge, hvordan de kan anvendes for at udvikle området og styrke dets identitet Bason, Christian. Knudsen, Sune. Toft, Sørensen [2009] 35 Breknock, Richard [2006] s Udtalet af procesleder Rose-Marie Mazzoni v. Mera Möllan 37 Matti, Gunnar [2007] 22

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT NORSK PLANMØTE 2010 COMPACT CITY OG BÆREKRAFT HVOR TETT VIL VI BO? JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE KØBENHAVN TÆTHED FYSISK TÆTHED EN FORUDSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab kan klare alt: Fra ledighed til ligtorne En smart trend eller gammel vin på nye flasker?

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Dagens program Hvad var projekt Hybride Læringsmiljøer? Hvordan kommer man i gang med læring på et folkebibliotek? Læring på udlånsvagterne Indretning

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007 Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB Kulturens Potentialer RUC d. 13. september 2007 Det er ikke teaterets formål at bekræfte publikum i det, de ved eller synes i forvejen. Det er

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen!

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen! Bæredygtig forbrugerlæring muligheder og perspektiver Velkommen! Nordisk netværk for kritisk forbrugerlæring Critical, Conscious Consumerism and Adult Learning Tematisk Netværk, 2007-08, Nordplus Voksen

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Godmorgen. nu skal I med på en rejse!

Godmorgen. nu skal I med på en rejse! Godmorgen nu skal I med på en rejse! Integration? Rettigheder Social og kulturel tilpasning Økonomisk Lad os starte med en ultrakort video Refugees Welcome Zone (Australien) Hvad er en RWZ? Etableres

Læs mere