Abstract. Keywords: Social design, Cultural competence, Cultural planning, Cultural literacy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstract. Keywords: Social design, Cultural competence, Cultural planning, Cultural literacy"

Transkript

1 Af Marianne Bramsen * Eksamensprojekt i Kulturproduktion * K3 Malmö Högskola Vejleder Kathrine Winkelhorn * Eksaminator Anders Høg Hansen * foråret

2 1

3 Abstract This report aims to inspire and add value to the work of practitioners in public administrations and local authorities, dealing with citizens of intercultural communities. This study examines ways in which social design can renew and add value to public administrations. The topic is examined in a cross-disciplinary perspective, involving the areas of urban science, design and anthropology. By synthesising theories from these disciplines and studying best practises of social design, two hypotheses are: 1. Public administrations could benefit from a mindset where cultural diversity and cultural resources are seen as advantages in an intercultural society. 2. Competence in cultural literacy is useful among public practitioners, such as social service managers and community workers. To test these hypotheses, a social design concept is presented. This concept includes a proposal to reflect upon the physical objects in public administrations, based on socially, economically and environmentally sustainable thinking. The concept proposes small changes to the physical environment, based on redesign and recycling. Parts of the design concept has been tested in a pilot study, and the results indicate that social design can help administrations and authorities to: - improve communication with citizens - increase social inclusion - articulate values - focus on cultural competences Keywords: Social design, Cultural competence, Cultural planning, Cultural literacy 2

4 Indholdsfortegnelse ABSTRACT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 0 FORORD 5 1 INDLEDNING Introduktion Præmis Præmissen for projektets udformning Problemstilling Metode Teori i forhold til den kommunale virkelighed Ready, fire, aim Best practice Læsevejledning 10 2 MERA MÖLLAN I EN KULTUREL KONTEKST Interkulturelle Malmö Möllan Malmös hjerte Mera Möllan Aktivitetsporten 16 3 MERA MÖLLAN I EN TEORETISK KONTEKST Kulturpolitik under udvikling Mera Möllan et eksempel på Cultural planning Kritik af Cultural planning 23 4 FIRE ASPEKTER AF CULTURAL PLANNING Kulturelle resurser Social og økonomisk bæredygtighed Diversitetstænkning Kreativ tænkning 29 5 CULTURAL LITERACY Hvad er kultur De ubevidste sider af kommunikation Det kulturelt betingede sanseapparat 37 3

5 6 SOCIALT DESIGN Best practice Muhabet - Det trygge miljø MindLab - Det innovative miljø 44 7 HENSYN OG BEHOV Værsgo at tage en kop kaffe Indsyn og udsyn Parallelle aktiviteter Atmosfære 48 8 DET VILDT VOKSENDE KONTOR Kommunikationsjunglen Et socialt designkoncept Koncepttest på Aktivitetsporten Miljøforandring: 1 krus Miljøforandring: 2 planter 52 9 SAMMENFATNING Designkonceptets udformning og funktion Socialt design i form af en tankegang Miljøforandringer artikulerer interne og eksterne værdier Kulturel forståelse som et redskab til øget imødekommenhed Socialt design for social inkludering Svagheder og styrker Konklusion REFERENCER Illustrationer Litteraturliste Hjemmesider BILAG Folder: Det vildt voksende kontor Konkret designforslag til Mera Möllans plantesamling Illustrationer baseret på Mera Möllans værdisætning Planløsning og rumfordeling 66 4

6 0 Forord Vejen er målet, så der er ingen anledning til at gå den korteste vej. Som ung stod mit studievalg mellem kunst eller religion. At mennesker kunne leve ud fra en religiøs overbevisning, fascinerede mig, og en livslang interesse for kulturelle forskelligheder opstod. Jeg valgte at uddanne mig til kunstner, men min fascination af antropologien blev en rød tråd i mit nu ti år lange kunstneriske virke. Da kulturproducentstudiet krydsede min vej med teorier om interkulturel byudvikling, var dette teorier på tematikker, jeg havde reflekteret over i årevis. Som praktiker omfavnede jeg teorierne med gensynsglæde, og de er nu blevet en del af min bagage, der sammen med min praktiske erfaring er blevet udgangspunktet for dette eksamensprojekt. Tak til medarbejderne på Mera Möllan og Aktivitetsporten for imødekommenheden i samarbejdet. 5

7 1 Indledning For alle, der arbejder med andre menneskers udvikling og velfærd, er det en nødvendighed at reflektere og forny sin praksis fra de modtagende borgeres perspektiv. Klaus Majgaard, Direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Odense Kommune, januar Illu. 1: Guerilla gardening: Majs, jordbær og bærbuske plantet af miljøaktivister ved kirke i Malmö. 1 Eksempel på borgerens eget initiativ til at skabe små forandringer, der påvirker udviklingen. Se illustration 2 for nærbilleder. 1.1 Introduktion Det vildt voksende kontor er et socialt designkoncept udarbejdet til offentlige institutionsmiljøer. Konceptet bygger på værdisætning, visualisering og sanselighed. Socialt design er kendetegnende ved, at mennesker og deres indbyrdes relation og interaktion, sættes i centrum for en situation eller et miljø, man ønsker at skabe. (Se illustration 1 og 2) Gennem et socialt design i offentlige institutioner kan borgere involveres i udviklingen af deres lokalområde og dermed indgå i et aktivt medborgerskab. Konceptet er inspireret af urbanisten og teoretikeren Charles Landry og hans forestilling om, at små ændringer kan bidrage til at skabe en tryg atmosfære i lokale miljøer. 1 Fotograferet den 2. juni

8 The intercultural city depends on more than a design challenge. It derives from a central notion that people are developing a shared future whereby each individual feels they have something to contribute in shaping, making and co-creating a joint endeavour. A thousand tiny transformations will create an atmosphere in public space that feels open and where all feel safe and valued. 2 I et kulturpolitisk perspektiv anvender Det vildt voksende kontor en antropologisk og sociologisk indfaldsvinkel, hvor kulturen ses som et instrument for samfundsudviklingen. Projektets kulturproduktive nytteværdi er at producere kultur, der inddrager de fysiske og psykiske aspekter i institutionen. Det sociale design fungerer som en komplettering til institutionernes interne og eksterne kommunikation. Designkonceptet henvender sig til ledere og medarbejdere i offentlige institutioner. Med konceptet inspireres man til at reflektere og applicere aktuelle begreber som diversitet, kulturelle resurser og bæredygtighed i institutionerne. Sidst, men ikke mindst, bygger konceptet på udviklingen af en generel kulturel forståelse 3 som en bærende faktor for det fysiske udtryk og det psykiske institutionsmiljø. Illu.2: Nærbilleder af Guerilla gardening. Eksempel på socialt design, spontankultur og civil ulydighed. Tekst på skiltet: VÆRSGO! Velkommen, vand os, pas os og høst os. Mere grønt i byen! Medvirkende: Præmis 2 Landry, Charles; Wood, Phil [2008] s Oversættelse af det engelske begreb: Cultural literacy 7

9 Det vildt voksende kontor er et produkt af sin tid, der tilgodeser det miljømæssige samfundsansvar og tager højde for de økonomiske begrænsninger i de kommunale budgetter. Det vildt voksende kontor er udarbejdet i tæt samarbejde med Mera Möllan, en ny offentlig institution i lokalområdet Möllevången i Malmö. Det er en nytænkende og spændende offentlig institution, der bygger på aktuelle teorier om Kulturel byplanlægning 4. Mera Möllan er en treårig proces, der indbyder borgere til at samarbejde på en ny måde og gennem dialog opbygge netværk og nærdemokrati til gavn for Möllan, der er en af Malmös mere udsatte bydele. För Malmö Stad innebär satsningen en möjlighet att stärka dialogen på flera olika plan och samtidigt ges möjlighet att pröva innovativa lösningar för att nå bättre resultat i arbetet med att bryta utanförskap för individer och stärka stadens organisation. [...] Detta långsiktiga arbete förväntas resultera i en renare, tryggare och hållbar stadsdel avseende såväl sociala, ekonomiska som ekologiska aspekter. 5 Mera Möllan har en leder og to coaches ansat til at arbejde med processen. De deler lokale med Aktivitetsporten, som er en offentlig myndighed, der udsluser folk i arbejdsmarkedet gennem jobtræning. Aktivitetsporten drives af en procesleder, to coaches og to vejledere. Mera Möllan og Aktivitetsportens fælles base bliver et 480 m2 stort lokale på Möllevången. Seks ud af otte medarbejdere er nyansatte, og ikke alle har tiltrådt deres stillinger i eksamensprojektperioden. Der er ikke afsat midler til indretningen af de fælles lokaler Præmissen for eksamensprojektets udformning I fokus for Det vildt voksende kontor er Mera Möllans og Aktivitetsportens lokaler. Den 17. marts 2009 holdt Mera Möllan og Aktivitetsporten deres første fælles møde om ruminddelingen af de nye lokaler på Möllevången. Ombygningen har trukket ud, og lokalerne er klar til indflytning den 30. juni 2009, hvilket falder sammen med afslutningen af eksamensprojektperioden. Designkonceptet er derfor udarbejdet forud for indvielsen af lokalerne. Den 25. juni 2009 afsluttes eksamensprojektet med en 4 Oversættelse af det engelske begreb: Cultural planning 5 Malmö stad [2009] Mera möllan

10 fælles workshop, hvor samtlige medarbejdere mødes for første gang og indleder diskussionen om de grundlæggende forsætninger for, at de kan bo sammen. 1.3 Problemstilling Mera Möllan og Aktivitetsporten henvender sig til en bred vifte af borgere fra forskellige kulturer og samfundslag. Den største målgruppe går under betegnelsen borgere langt fra arbejdsmarkedet. Dette er ofte følsomme mennesker med f.eks. socialfobi, panikangst og med vidt forskellige etniske tilhørsforhold. At deltage i Aktivitetsportens aktiviteter kræver derfor en særlig indsats af disse borgere, som ofte er modvilligt indstillet. Mera Möllans coachsituation kræver ligeledes et miljø, hvor borgerne føler sig trygge og velkomne for at kunne åbne sig og tale om personlige problemer. Sigtet med Det vildt voksende kontor er at undersøge, hvordan der kan udvikles et socialt design til de fælles lokaler og dermed skabes et visuelt og sanseligt imødekommende miljø, der gavner imødekommenheden og forholdet mellem ansatte og borgere. På baggrund af dette er rapportens problemstilling følgende. Hvordan kan socialt design gavne borgere og ansatte i offentlige institutionsmiljøer som Mera Möllan og Aktivitetsporten? 1.4 Metode Teori i forhold til den kommunale virkelighed Det vildt voksende kontors helhedstænkende sociale designkoncept er delvist baseret på Mera Möllans målsætning om at samarbejde med borgerne på en ny måde og at skabe en renare, tryggare och hållbar stadsdel avseende såväl sociala, ekonomiska som ekologiska aspekter. Rapporten analyserer og diskuterer, hvad disse tre aspekter kan betyde for Mera Möllan i praksis. Projektets teoretiske udgangspunkt er primært Cultural planning (kulturel byplanlægning) og Cultural literacy (kulturel forståelse). 9

11 1.4.2 Ready, fire, aim Indretningskonceptet er udviklet i dialog med fem af de otte kommende medarbejderne på Mera Möllan og Aktivitetsporten. I projektperioden er to konceptidéer blevet afprøvet i Aktivitetsportens nuværende lokaler ud fra et amerikansk ordsprog; ready, fire, aim. 6 Med dette udtryk opmuntres man til at afprøve en idé frem for at sigte i al evighed og dermed aldrig få kundskab om, hvordan idéen fungerer i praksis. At afprøve de to miljøforandringer har gjort det muligt for medarbejderne at reagere og reflektere over effekten af miljøforandringen og bidrage til videreudvikling af idéerne til designkonceptet Best practice For at afgrænse begrebet socialt design har projektet ladet sig inspirere af to best practice eksempler, som begge handler om at skabe socialt design i et offentligt regi. To meget forskellige inspirationspunkter mødes her: Det første er MindLab, som er et afsæt til at reflektere over, hvad kunst og design kan gøre for at skabe sociale og innovative miljøer. Den anden inspirationskilde er værestedet for psykisk syge Muhabet. 7 Muhabets metode bygger på sanselighed og er et mellemøstligt inspireret gæstebudsprincip, der har til formål at skabe til et trygt socialt miljødesign. Det vildt voksende kontor henter inspiration fra begge eksempler for at danne sin egen definition af, hvad et socialt design også kan være. 1.5 Læsevejledning Rapporten er opdelt i otte overordnede kapitler. I følgende kapitel to redegøres for projektets kulturelle kontekst og baggrund. I kapital tre gennemgås den teoretiske og kulturpolitiske kontekst for projektet. I kapitel fire præsenteres fire centrale aspekter af Cultural planning, som påvirker det sociale design. I kapitel fem uddybes vigtigheden af kulturel forståelse som et femte grundlæggende aspekt for projektet. I kapitel seks beskrives to best practice-eksempler på socialt design. I kapitel syv fremhæves en række konkrete hensyn og behov, som medarbejderne har lagt ekstra vægt på i 6 Populært udtryk der stammer fra militæret, men anvendes som en virksomhedsstrategi 7 Muhabet betyder kærligt samvær` 10

12 forhold til funktionen af de nye lokaler. I kapitel otte diskuteres og analyseres afprøvningen af to idéer fra det sociale konceptdesign. I kapitel ni sammenfattes og konkluderes projektets resultat i forhold til problemstillingen. I kapitel ti finder man referencerne på illustrationer, litteratur og hjemmesider. Kapitel elve består af bilagene, der indeholder uddybende illustrationer. 11

13 2 Mera Möllan i en kulturel kontekst Illu. 3: Skulptur på Möllevångstorvet, der symboliserer arbejderne der løfter industrien. Foto: Maj Interkulturelle Malmö Malmö er kendt for sin høje interkulturelle befolkningssammensætning. For en person, som ankommer til Malmö hovedbanegård for første gang, ser Malmö ud som hvilken som helst anden svensk by. Det er først, når man har fulgt hele gågaden og passeret Trianglen, at det interkulturelle Malmö begynder at kunne ses i bybilledet. Bare et par hundrede meter længere væk støder man på Möllevången, hvor Malmös sande kulturelle sammensætning og identitet træder i karakter. Möllevången kan sammenlignes med Malmös hjerte: Fyldt med kontrastfulde følelser som passion, smerte og glæde. 12

14 2.2 Möllan Malmös hjerte Illu. 4: To karakteristiske grafer for Möllevången, der illustrerer den unge aldersfordeling blandt beboerne og den store andel singler, der bor i husstande med én beboer. Möllan, som området kaldes i daglig tale, er et gammelt arbejderkvarter præget af stor kulturelt mangfoldighed og mange unge indbyggere. En tredjedel af de beboere i bydelen er født i udlandet og kommer sammenlagt fra 145 lande. 8 Det gør Möllan til det område, der har den bredeste repræsentation af de 171 nationaliteter, der bor i Malmö. De fem største udenlandskfødte grupper på Möllan er fra Irak, Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Polen og Libanon. 9 I 2006 var omkring halvdelen af befolkningen på Möllan mellem år. 10 (se illustration 4) Der er mange små lejligheder og et rigt udbud af service, underholdning og kultur, som er attraktivt for unge mennesker. Möllans identitet er stærkt forbundet med mangfoldighed og den daglige torvehandel på Möllevångstorget, som er områdets centrum. Her er Malmös indvandrerbutikker stærkt repræsenteret, og her findes mange restauranter med mad fra Mellemøsten og Asien. På Möllan findes Malmös interkulturelle mangfoldighed, som tiltrækker en kritisk masse af både konsumenter og producenter. Dette gør Möllan til samlingspunktet for byens græsrødder, spontankultur og venstreorienteret ungdomskultur. Andre ser Möllan som Malmös rotterede, forbundet med narkotikamisbrug og vold. Det er også på Möllan, at byens tiggere og hjemløse holder til. Mange forbinder området med utryghed. 11 Ifølge politiets tryghedsmåling er Möllan et af de mest utrygge områder i hele Sverige. 12 Men kreative steder er ikke 8 Malmö stad [2007] 14. Malmöbor födda i utlandet, per stadsdel. 1 januari Malmö stad [2008] 038.möllevången.pdf 10 Malmö stad [2006] Utvecklingsplan för Möllevångens stadsmiljö 11 den 25. marts Malmö stad [2008] Åtgärdsprogram Hej Södra Innerstaden 13

15 nødvendigvis komfortable steder. 13 Her bliver grænserne afprøvet, og der er konstant sammenstød mellem forskellige interesser. I et arbejdsdokument fra 1994 beskriver teoretikerne Charles Landry og Franco Bianchini, hvordan denne type polarisering, som findes på Möllan, kan true et områdets stabilitet og identitet. The inner city is characterized by social, economic and racial polarization. The cityscape bears the scars of low-income social groups, unemployment, poverty and social deprivation, with occasional pockets of high-earners and gentrification. Such contrasts can result in tensions, conflicts and crime. 14 Samtidigt peger Landry og Bianchini på områdets tydelige kreative potentiale: On the other hand, it is not difficult to glimpse the creative potential of these areas, with strong character; attractive historic buildings and streets; cosmopolitan and multicultural mix; often interesting shops (witch have either disappeared elsewhere or could not be set up anew in the city centre); the availability of redundant buildings and land for innovative projects, which can be financed through urban regeneration initiatives; the presence of universities and other educational establishments, and the large number of students as both consumers and producers of culture and social activities. 15 Landry og Bianchini s ræsonnement peger på, at netop de kosmopolitiske værdier kan blive Möllans centrale styrke. Det giver sig udtryk i restauranterne, natklubberne, markedspladsen, de lokale butikker og lokalproducenterne. Indvandrerkulturer bidrager til energi, entreprenørskab og nye idéer. Indvandrerne kommer med et udfordrende og anderledes kulturelt perspektiv, som kan bidrage til en genovervejelse af, hvordan byen fungerer, og hvad den har at tilbyde. If you add to this the accessibility of the central centre facilities of all kinds, these areas can clearly be seen as potential creative hubs for the reinvention of the city as whole Landry, Charles:[xxxx] 14 Landry, Charles:[1994] s Ibid. 16 Ibid. 14

16 Afslutningsvist anbefaler Landry og Bianchini, at man indtænker tilgængelighed af alle former for central centre facilities. Dette skal modvirke, at et område som Möllan bliver en isoleret ghetto, som diskrimineres af majoriteten af befolkningen i andre bydele. Hermed introduceres Mera Möllan, som et eksempel på en sådan tilgængelig facilitet. Illu. 5 : Facaden på Mera Möllan og Aktivitetsportens nye lokaler 2.3 Mera Möllan Mera Möllan er støttet af EU s Europæiske Socialfond og drives af Södra Innerstaden Stadsdelsförvaltning. Mera Möllan ledes af en procesleder. 17 Denne skal etablere en styregruppe og seks netværksgrupper med lokalforankring i Möllevångsområdet. Målet er at bryde social eksklusion og understøtte borgernes mulighed for at påvirke byudviklingen. Der findes ingen penge i projektet til at realisere borgenes ønsker. Derimod er Mera Möllan et forum og et fysisk rum, hvor foreninger kan mødes og netværk kan skabes og udvikles i et lokalforankret nærdemokrati. Ud over proceslederen er der to coaches ansat i Mera Möllan. Coachene skal arbejde med vejledning af borgerne på et individuelt plan. Tilbuddet er gratis og frivilligt og retter sig mod folk langt fra arbejdsmarkedet. Mera Möllan startede i februar 2009 og befinder sig dermed i opstartsfasen. Man ser nu frem imod at kunne flytte ind i lokalerne på Möllen i midten af juni Stedet rummer mødelokaler og kontorpladser til medarbejderne, men derudover har man ikke gjort sig nogle særlige tanker om indretning af rummet. 17 Finansieres af: Europæiske socialfonden med 3,2 mill. sek og Malmö stad 9,2 mill. sek 15

17 Illu. 6: Første planlægningsmøde vedrørende renovering og ruminddeling af de nye lokaler den 13. marts (Se bilag 11.4 Planløsning og rumfordeling) 2.4 Aktivitetsporten Illu. 7: Vindueskarm i Aktivitetsportens nuværende lokaler Mera Möllan skal af økonomiske årsager dele lokale med Aktivitetsporten, som er en institution, der har eksisteret i 15 år. 18 Procesleder for Mera Möllan, Rose-Marie Mazzoni, håber, at dette kan tilføje ekstra liv til lokalerne og skabe en synergieffekt for både borgere og ansatte. Socialrådgiver, Marlene Frannung, forklarer, at Aktivitetsporten er en myndighed, der modtager borgere, der er henvist til dem gennem 18 Interview med vejleder Ylva Halmarson på Aktivitetsporten 16

18 Arbejdsformidlingen og Försakringskassan 19. Til forskel fra Mera Möllan deltager borgerne altså ikke frivilligt i denne aktivitet. Aktivitetsporten beskriver sig selv som en kom-i-gang-virksomhed, som er et første skridt til at komme i gang igen og videre i jobtræning eller uddannelse. Det kan være alt fra den veluddannede, der er sygemeldt på grund af stress, til den dårligt integrerede indvandrer, der aldrig har været inde på det svenske arbejdsmarked. En forudsætning for at kunne deltage i Aktivitetsportens aktiviteter er, at man kan svensk. Her kommer folk i alle aldersgrupper med vidt forskellige psykiske og fysiske problemer f.eks. socialfobi, panikangst, fysiske handikap og lydfølsomhed. Det kan også være personer med forskellige former for kroniske smerter som f.eks. piskesmæld og rygproblemer. Aktivitetsportens virksomhed er bygget op omkring gruppemøder, og for mange deltagere er det et træningsmoment at møde op og indgå i en social sammenhæng. Til denne opgave er der ansat to coaches, to vejledere og en procesleder. (Se illustration 8) Illu. 8:. Målgruppediagram for Mera Möllan og Aktivitetsporten Försäkringskassan modsvarer den danske Sygesikring 20 Forfatterens illustration udarbejdet på baggrund af interviews med medarbejdere på Mera Möllan og Aktivitetsporten 17

19 3 Mera Möllan i en teoretisk kontekst I dette afsnit uddybes Mera Möllans teoretiske kontekst. Først redegøres der for projektets kulturpolitiske kontekst og overgangen fra en mere sektorbaseret politik overmod Kulturel byplanlægning - også kaldet Cultural planning. 3.1 Kulturpolitik under udvikling Sveriges nuværende nationale kulturpolitik bygger på retningslinier fra Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor. Det er en stor vision, at kulturpolitikken skal bidrage til samfundsudviklingen og fremme åbne fællesskaber og arenaer, der er tilgængelige for alle. Det kulturpolitiske område omfatter: [...] teater, dans och musik; bibliotek, litteratur, läsande och språket; bildkonst; arkitektur, form och design; film; konstnärernas villkor; arkiv; kulturmiljö; museer och utställningar; trossamfund; forskning inom kulturområdet samt konstområdesövergripande verksamhet. 22 En anden fremtrædende stemme i debatten er den engelske teoretiker i kulturel byudvikling, Graeme Evans, som spørger, om der findes en egentlig kulturpolitik eller bare en kunstpolitik? 23 Evans kritik af denne sektorbaserede kulturopfattelse er, at det ikke lykkes at integrere kultur i de bredere og mere prioterede områder af politik og planlægning, gennem kun at bygge kulturpolitikken på kunstområderne og kulturinstitutionerne 24. Her tænker han på områder som uddannelse, sundhed, boligforhold, arbejde, miljø, transport, kommunikation og lignende sociale aspekter af udviklingen. 21 Den 20. marts Ibid. 23 Evans, Graeme [2001]; Nilsson, Sven [2003] s Ibid. 18

20 Der findes ikke nogen egentlig illustration af den svenske kulturmodel. I bogen Kulturens nya vägar anvender Sven Nilsson sig af en model, der tilnærmelsesvist udtrykker en fælles nordisk kulturpolitisk model 25. Modellen er udarbejdet af kultursociolog Peter Duelund 26. I modellens samfundslag finder man elementer af de aspekter, som Evans efterlyser. (Se illustration 9) Illu. 9: Kilde: Duelund, Peter [1995] Den danske kulturmodel. En idépolitisk redegørelse, Klim Evans kritik er en central pointe, som man fornemmer i den nuværende svenske kulturpolitiske debat. Keith Wijkander er hovedsekretær i en statslig kulturudredning af kulturpolitikkens områder og arbejdsformer, som startede i Målet er at udvikle en ny national kulturpolitik, og han efterlyser en diskussion om, hvordan man ser på kulturbegrebet: Är kulturen den varp på vilken vi väver våra samhällen och identiteter, därmed synen på oss själva eller är kulturen något som kommer sist som grädde på moset? 27 I Malmö Stad reflekteres der også over udviklingen af kulturbegrebet og måden at arbejde med kultur. I 2008 nedsatte kommunen et Laboratorium for spontankultur, 25 Nilsson, Sven [2003] s Duelund, Peter [1995] 27 Keith Wijkander, oversekretær i den statslige kulturudredning: Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer 19

21 som udarbejdede en omfattende rapport om spontankulturens betydning for en fremtidig kulturpolitik. 28 Rapporten indleder med at postulere, at den nuværende kulturpolitik er mangelfuld, fordi den ikke indbefatter spontankulturen i det kulturpolitiske område. Men rapportens konklusion graver langt dybere ned i en grundlæggende kritik af den sektorbaserede kulturpolitik: [ ] man kann inte enbart betrakta spontankultur utifrån kulturella perspektiv. Detta kräver att man sätter spontankultur i ett större sammanhang och ser bortom kultursektorns och även Kulturförvaltningens horisont. Det handlar om att lyfta fram den kollektiva intelligens som finns hos Malmö stads medborgare och integrera den i lösningar som bidrar till stadens hållbara utveckling. Det är synnerligen viktigt att Malmö stad vågar ställa upp ambitiösa visioner och strategier för detta i framtiden. Denna intelligens som också benämns spontankultur är den kanske största resursen för stadens fortsatta utveckling. 29 Det tyder på, at Sverige og Malmö er på vej til at udvide den traditionelle kultursektortænkning til fordel for en bredere forståelse af kultur som et instrument for samfundets sociale, økonomiske og bæredygtige udvikling. 3.2 Mera Möllan - et eksempel på Cultural planning Mera Möllan beskrives som en ny måde for en bydel at arbejde sammen med borgerne. Tankerne bag dette udspil kan ses som en måde at arbejde med et lydhørt design. Idéen er hentet fra en tidstypisk byudviklingsstrategi, som kaldes Cultural planning, der meget vel kan influere kulturpolitikken i en retning, som efterlyses i den føromtalte Rapport for spontankultur. Charles Landry definerer begrebet Cultural planning således: Cultural planning is the process of identifying projects, devising plans and managing implementation strategies based on cultural resources. It is not intended as the 28 Malmö stad [2009] Slutrapport for spontankultur, s 2 29 Ibid.: s 35 20

22 planning of culture an impossible, undesirable and dangerous undertaking but rather a cultural approach to any type of public policy. 30 Den Australske kulturstrateg Richard Becknok tilføjer, at konceptet Cultural planning bygger på, at kultur er omdrejningspunktet for al urban udvikling. 31 (se illustration 10) Vores kultur gennemsyrer alt, hvad vi foretager os, og er det, der giver vores liv mening. Derfor argumenterer han for, at kultur skal være selveste kernen i al urban tænkning. Illu. 10: Kulturen som omdrejningspunkt for al urban udvikling. Kilde: Breknock, Richard [2006] Becknok har erfaret, at man i administrativ tænkning har en tendens til at tro, at de tekniske og praktiske anskaffelser kommer i første række. Først derefter bliver de kulturelle og sociale dimensioner lagt til. 32 Værestedet Muhabet, som beskrives senere i rapporten, er et eksempel på en institution, der er opstået ud fra et kulturelt og socialt behov, hvorefter det tekniske og praktiske har løst sig hen ad vejen. Ophavsmændene opdagede, at indvandere ikke benyttede de eksisterende væresteder for psykisk syge. Derfor oprettede de et eget værested baseret på målgruppens kulturelle og social behov. Deres fremgangsmåde har været så vellykket, at man i Danmark taler om Muhabet-modellen som forbillede for socialpsykiatriatiske instutioner og socialøkonomiske virksomheder. 33 Et andet 30 Becknock, Richard [2006] s 81. Citat af Charles Landry [2001] 31 Becknock, Richard [2006] s Ibid.: s den 17. juni

23 tidstyppisk eksempel på, hvordan man forsøger at udvikler den administrative tænkning i Danmark, er MindLab (som ligeledes beskrives senere i rapporten). MindLab er et idélaboratorium, som arbejder mod at udvikle det offentlige gennem borgercentreret innivationsforløb, hvilket de definerer på følgende måde i en ny bog: Borgercentreret innovation er den systematiske inddragelse af viden om borgernes behov og adfærd med henblik på at udvikle nye værdiskabende offentlige løsninger 34. Mera Möllan er også en proces, der ønsker at inddrage den sociale dimension fra starten som en af tre dimensioner, der skal udvikle lokalområdet: Den sociale dimension, den økonomiske dimension og bæredygtighed. Ifølge Becknok kan de tekniske og praktiske spørgsmål kun blive løst, hvis den kulturelle kontekst er forstået. Et velment eksempel på et teknisk problem er følgende: En kommune satte grillpladser op i den lokale park, men til byplanlæggernes forundring blev borgerne ved med at anvende deres medbragte engangsgriller. Det viste sig, at den kulturelle årsag var, at muslimerne ikke ville anvende en offentlig grill, der tidligere havde været anvendt til svinekød. Hvis den kulturelle kontekst var forstået fra starten, kunne man have sparet det tekniske indgreb. After all why do we develop our cities if it is not for the common good of the population? Therefore the culture, the values and aspirations of the people are critical and intrinsically interlinked to the form and outcomes of any urban development. 35 Måske derfor er Mera Möllan netop ikke et projekt, men en proces. Ud af processen kan Mera Möllan identificere satsningsområder og således udvikle en politik, der bidrager til at udvikle området. Alt sammen i samspil og dialog med borgerne. Lokalforankringen er en af de vigtigste retningslinjer for Mera Möllans arbejde. 36 Udgangspunktet i Cultural planning er at identificere en kommunes eller en bydels kulturelle resurser og siden hen undersøge, hvordan de kan anvendes for at udvikle området og styrke dets identitet Bason, Christian. Knudsen, Sune. Toft, Sørensen [2009] 35 Breknock, Richard [2006] s Udtalet af procesleder Rose-Marie Mazzoni v. Mera Möllan 37 Matti, Gunnar [2007] 22

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING Kulturkortlægning er en oversigt over et steds ressourcer. Denne skal gennemføres før der kan fastlægges en

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere