UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

2 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej Aalborg Telefon Web Skoleleder Antal elever 332 Antal klasser 16 Antal klassetrin Kaerbyskolen.skoleporten.dk Lise Bech Andersen 7 Antal Spor 2 Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Skole med klasser til og med 6. klasse samt specialklasser. Praktisk-musisk orienteret skole. Evt profilskole i forhold til den praktisk musiske dimension Generel beskrivelse af skolen Morgensang hver morgen. Kulturskolen stor - rigtigt mange elever går i kulturskolen. Flere kombinationsbeskæftigede lærere i kulturskolen. Mange ressourcestærke børn på skolen. En generel stor udfordring med lokaler Generel beskrivelse af bygningsmassen Ca. 450 m2, To bygninger (næsten i sammenhæng). 7 klasseværelser på 1. sal Tilgængelighed I den ene bygning: Fint, som det skal være. I den gamle bygning: Snirklede gange, små rum. Den del af skolen der er placeret på 1. sal er ikke tilgængelig for handicappede. Generelle tiltag Overordnet beskriver udviklingsplanen for Kærbyskolen en arealoptimering, der giver plads til et faglokale til håndværk og design og som fordeler hhv. Indskoling, personalefaciliteter og mellemtrinslokaler i separate bygningsafsnit. Dermed opnår man en mere specifik kodning af de forskellige bygninger og fællesarealerne udnyttes langt bedre. BASISOMRÅDER INDSKOLING & 1 Hjemklasselokaler 6 gode store klasselokaler forbindelse med aula - 3 i stueetage og 3 på 1. sal. Grupperum/aflastningsrum Generelt for få. Dussen bruges i et lille omfang. Fælles opholdsrum Aula benyttes til morgensang hver morgen og af Dussen om eftermiddagen. Benyttes begrænset i løbet af dagen. Der er meget varmt. Toiletter Der er ikke toiletter på 1. sal. Garderobe I aulaen - roder ofte. Dus i mellemgangen mellem aula og lokale + indgang. Fordelt på to større områder. Fokuspunkter for indskoling/ - Samling af indskolingsklasser Det foreslås at 3. klasserne flyttes til lokalerne hvor 2 i øjeblikket har lokaler. Dermed samles indskolingslokalerne omkring det store samlingsrum. MELLEMTRIN & 2 Hjemklasselokaler Klasselokaler på 1. sal over kontorerne er små Lokaler i stueetagen er ok. Grupperum/aflastningsrum KPC benyttes ind i mellem, men det er ikke optimalt Der er endvidere et lokale mere på 1. sal, som benyttes som grupperum. Fælles opholdsrum Der er ikke andre fællesrum end aulaen. Toiletter Der er ikke toiletter på 1. sal. Et lokale i forbindelse med 1. Fokuspunkter for mellemtrin/ - Samlings og fordybelseslokaler - Fælleslokaler /Undervisning Det foreslås at alle mellemtrinnets faciliteter flyttes til 1. salen i bygning 3. Dermed får og undervisning mulighed for at bruge hinandens lokaler og aktivitetsmulighederne bliver dermed bedre for begge parter. Yderligere skabes der et stærkere miljø omkring 2. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Velfungerende Ingen tiltag FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Ingen adgang til lokale inden for dette fagområde Ingen tiltag Det praktisk/æstetiske fagområde En del af skolens selvforståelse - må gerne være mere synligt. Vi har ikke selv sløjdlokale. Mangler lokale til håndværk og design I to nuværende forberedelseslokaler etableres håndværk og design. Lokalets placering i nærheden af fællestorv og indskoling, betyder at det let kan indgå som et aktivitetsrum i tid. Det kropslige/musiske fagområde Et fokusområde i den nye reform - og et arbejdsområde i fokus. Tidssvarende. Der foreslås ingen bygningsmæssige ændringer inden for dette fagområde Det naturfaglige fagområde Natur/tekniklokalet et vigtigt "hjerte" - lærere med planer for lokalet og faget. Skolen har et velfungerende natur/teknik lokale. Derfor foreslås der ingen bygningsmæssige ændringer inden for dette fagområde Skolens læringscenter/bibliotek Skolen har et centralt placeret læringscenter. Vi arbejder med at udvikle "Ny PLC" - et læringscenter, hvor alle skolens ressourcepersoner er samlet: Læringsvejledere, læsevejleder, inklusionsvejleder osv. Det foreslås at læringscenteret møblering gentænkes, så det fremover kan imødekomme flere og mere differentierede aktiviteter. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Et kæmpe stort problem. Vi har et mødelokale - plus det ekstra kontor, fordi vi i ledelsen sidder tre i samme lokale. Det ekstra kontor skal helst forbeholdes ledelsen, da vi ikke kan holde møder på kontoret uden at ødelægge de andres arbejdskoncentration. Jeg ved ikke hvorfor KPC ikke benyttes mere om eftermiddagen - kunne vel godt udnyttes som mødelokale? Vi har desuden et stort problem i forhold til møderum for eksterne (sundhedsplejerske, psykolog m.m.): Et lille lokale i forbindelse med mælkerummet (v. omklædning) Forberedelsesrum Personalet har gode forberedelsesfaciliteter. Klasselokaler indrettet til arbejdsrum. Der er gjort et stort stykke arbejde for at lave goder arbejdspladser. I special (den gamle bygning) er vi ikke færdige - der arbejdes blandt andet på lydisolering. Personalefaciliteter Personalet har et velfungerende personalerum. Et personalerum til alle 75 medarbejdere. Der arbejdes pt med lyddæmpning. Lille køkken, 6 toiletter. BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE Administration Ny renoveret og velfungerende. To kontorer, et åbent rum. Tre ledere på samme kontor. Det andet kontor benyttes som mødelokale + ekstra arbejdsplads for administrativt arbejde. Der er en sekretær - men tre administrative medarbejdere om formiddagen til to skriveborde: En udfordring Det foreslås at de fleste personalefaciliteter samles i bygning 3. Derved er personalet samlet i et område og muligheden for tværfaglig sparring forbedres. Yderligere frigøres gode rum til optimering af læringsmiljøerne. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Værksted m. dør ud tidssvarende. Ombyggede ude-toiletter - kan de udnyttes? Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Tomater i vores overbyggede terrasse??? Idrætsfaciliteter En lille gymnastiksal Overgange ude-inde Der er gode ind og udgangsmuligheder, hvilket giver en god forbindelse til udearealerne. Der er ikke forbindelse mellem de to bygninger - stort ønske om forbindelse - især fordi der i vinterhalvåret konsekvent benyttes inde- og udesko. Ingen tiltag BESKRIVELSE

4 FOTOREGISTRERING Eksempel på et lidt tarveligt grupperum, der ikke indbyder til at blive indtaget. Samlingsrum Klasselokale Naturfagligt lokale Gymnastiksal PLC Værksted Musik Klasselokale FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

5 LUFTFOTO LUFTFOTO

6 BYGNINGSAFSNIT DEPOT 1969 Kælderplan 240 m² 1958/1999 Kælderplan 138 m² DEPOT DEPOT DEPOT GARD. GARD. BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

7 BYGNINGSAFSNIT DEP. OMKL. OMKL. REDSK. GYMNASTIKSAL SCENE BILLEDKUNST 1958 Læskur/toilet 162 m² 1958 Læskur/toilet 165 m² GANG OMKL. SUNDH. PL. BOD KØK. VF. GANG 1969 Stueplan 1515 m² 2001 Udhus 37 m² SKUR PERSONALE KONTOR. NATUR & TEKNIK GANG BIBLIOTEK LÆRERFORB. GRP. KONTOR. 1958/1999 Stueplan 1556 m² 1958/1999 Stueplan 273 m² Overdækket Terrasse INSP. GANG GANG SEKR. MØDE VF. AULA MUSIK ØVE H GR.RUM ALRUM R. VF. VÆRKS PEDEL- VÆRKS VICE. TEKN. VF. PEDEL HÅNDARB. DEP. GARD. KØKKEN/ALRUM VÆRKS GR. RUM DEP. TEK./ RENG. GR. RUM KØKKEN/ ALRUM VF. GR.RUM GARD. D. GR. RUM KØKKEN BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

8 BYGNINGSAFSNIT GR.RUM salsplan 706 m² FÆLLESVÆRKS GANG (ÅBENT NED) 1958/ salsplan 633 m² STØTTECENTER TEKN. GR.RUM GANG GR.RUM KONTOR PERSONALE KONTOR KONTOR 2 (ÅBENT NED) GR.RUM KONTOR KONTOR KONTOR BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST)

9 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Depot Depot DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Idræt Billedkunst Omkl. Sundhed Pers. 3. kl. Forb. N/T 2 Forb. Forb. PLC Møde Musik ADM. Specialklasser 3. kl. 1. kl. 0. kl. 0. kl. Specialklasser Støtterum DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE 4. kl. Håndarbejde 4. kl. 5. kl. 6. kl. 5. kl. Komp. Center 6. kl. 1. kl. DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST) 2. kl. 2. kl. Specialklasse Pers.

12 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Depot Depot DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

13 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Idræt Billedkunst Omkl. Sundhed Pers. Forb. Fælles Forb. N/T Komp. Ce C Center e PLC 3. kl. H+D 3. kl. Møde Musik ADM. Specialklasser Forb. 1. kl. 0. kl. 0. kl. Specialklasser Støtterum DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

14 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE 6. kl. 6. kl. 5. kl. 5. kl. Fælles 2 4. kl. 4. kl. 1. kl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST) 2. kl. 2. kl. Specialklasse Pers.

15 INVESTERINGSPLAN Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 21. Kærbyskolen kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design 21. Kærbyskolen kr kr kr G06 Fast inventar i øvrige faglokaler G07 Tilgængelighed renovering Skole-navn G08 Udvendig renovering udføres under ét G09 Udvendig energirenovering G10 Indvendig energirenovering G11 Arbejdsmiljø 21. Kærbyskolen kr kr kr kr G12 Sikring INVESTERINGSPLAN

16 VENTILATIONSPLAN

17 VENTILATIONSPLAN

18 VENTILATIONSPLAN

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade 2 745 62,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING

Læs mere

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Indstilling til BU Store Heddinge skole har siden kommunalbestyrelsens beslutning om, at de to afdelinger Erikstrup og Boestofte skal sammenlægges,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede. Til Faxe kommune Center for ejendomme Kongested d. 17.04.2015 Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser

Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser Bilagsmappe C Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud skemabesvarelser Bilagsmappe C Skemabesvarelser fra daginstitutionernes Bestyrelser, Ledelser og MED-udvalg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 5

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere