Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi"

Transkript

1 Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse på arbejdsmarkedet Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Beregning af den økonomiske konsekvens af, at en person på h.h.v. kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller i fleksjob kommer i varig, ordinær beskæftigelse De nye refusionstakster gør det endnu mere økonomisk attraktivt for kommunerne via ISU-aftale modellen at bringe kontanthjælpsmodtagere i varig beskæftigelse. ISU-aftale model kan ligeledes med stor økonomisk fordel anvendes på personer på sygedagpenge og ledighedsydelse. Sidstnævnte gruppe er for landet som helhed steget med 33% i de seneste 2 år. Denne gruppe vil med stor effektivitet kunne bringe en del af ledighedsydelsesmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet, som alternativ til fleksjob. Nedenfor er gjort nogle overvejelser om de ændrede økonomiske vilkår. Det er vigtigt at pointere, at enhver indsats, der kan bringe mennesker frem til selvforsørgelse, medvirker til at hæve livskvaliteten for mennesker via højere selvværd og evne til selvforsørgelse. Og det er jo det, social- og arbejdsmarkedspolitik handler om sammen med, at det har en gavnlig samfundsøkonomisk effekt. 1

2 Dette område kan ved en god kvalitativ indsats skabe en win-win situation med stor social og samfundsøkonomisk effekt Tabel 1. Satser for Kontanthjælp Bemærkn. Periode Takst hjemmeboende u. 25 år udeboende u. 25 år fyldt 25 fyldt 25 eller forsørger pr. måned 3123 pr. måned 6472 pr. måned pr. måned Sygedagpenge højeste takst pr. uge 3830 Ledighedsydelse pr. uge 3485 Fleksydelse højeste ydelse pr. år I forbindelse med udarbejdelsen af finanslov for 2011 er indgået et delforlig, der ændrer refusionstaksterne på arbejdsmarkedsområdet, således at det økonomiske incitament til tilbud på virksomhed øges via en højere refusion end til anden aktivering eller ingen aktivering. Refusionssatserne ændres også, så der fremover gives 50% eller 30% i refusion mod tidligere 65% og 35%. Tabel 2. Nye refusionstakster. Statsrefusion Kontanthjælp aktiv - virksomhed 50% aktiv - anden 30% passiv 30% Sygedagpenge aktiv- 50% 2

3 virksomhed delvis raskmelding 50% aktiv - anden 30% passiv 30% under 18 Ledighedsydelse måneder 65% over 18 måneder 0% Fleksydelse 65% Nedenstående regneeksempler inkluderer ikke afledte økonomiske konsekvenser, f.eks. skat, men alene en beregning af den direkte kommunale nettobesparelse, såfremt en person i den nævnte ydelseskategori overfor til selvforsørgelse. Der er således ikke medtaget tilbagefald eller overgang til anden offentlig forsørgelse. Regneeksempler 1 hjemmeboende kontanthjælpsmodtager under 25 år En hjemmeboende kontanthjælpsmodtager modtager i alt (12*3123 kr.) kr.årligt Aktiveres borgeren i virksomhedspraktik er den kommunale nettoudgift (12*3123*0,5) kr. årligt. Aktiveres borgeren i anden aktivering eller aktiveres ikke (passiv) er den kommunale nettoudgift pr. borger (12*3123*0,7) kr. årligt. Via ISU aftalemodel flyttes 25 borgere fra passiv via virksomhedspraktik til selvforsørgelse (borgeren bliver selvforsørgende efter ½-12 mdr.). Besparelse: Regneeksempel 2 udeboende kontanthjælpsmodtager under 25 år Fra passiv til virksomhedspraktik: kr. pr. år. for kommunen (25*( kr.)) Fra En virksomhedspraktik udeboende kontanthjælpsmodtager til selvforsørgelse: modtager kr. pr. i alt år (12*6351 for kommunen kr.) (25* kr. årligt kr.) Fra passiv til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Aktiveres borgeren i virksomhedspraktik er den kommunale nettoudgift (12*6472*0,5) kr. årligt. Aktiveres borgeren i anden aktivering eller aktiveres ikke (passiv) er den kommunale nettoudgift pr. borger (12*6472*0,7) kr. årligt. 3

4 Via ISU aftalemodel flyttes 25 borgere fra passiv via virksomhedspraktik til selvforsørgelse (borgeren bliver selvforsørgende efter ½-12 mdr.). Besparelse: Fra passiv til virksomhedspraktik: kr. pr. år. for kommunen (25*( kr.)) Fra virksomhedspraktik til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Fra passiv til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Regneeksempel 3 enlig kontanthjælpsmodtager over 25 år En enlig kontanthjælpsmodtager modtager, der fyldt 25 år, modtager i alt (12*10044 kr.) kr. årligt. Aktiveres borgeren i virksomhedspraktik er den kommunale nettoudgift (12*10044*0,5) kr. årligt. Aktiveres borgeren i anden aktivering eller aktiveres ikke (passiv) er den kommunale nettoudgift pr. borger (12*10044*0,7) kr. årligt. Via ISU aftalemodel flyttes 25 borgere fra passiv via virksomhedspraktik til selvforsørgelse (borgeren bliver selvforsørgende efter ½-12 mdr.). Besparelse: Fra passiv til virksomhedspraktik: kr. pr. år. for kommunen (25*( kr.)) Fra virksomhedspraktik til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Fra passiv til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Regneeksempel 4 kontanthjælpsmodtager over 25 år og forsørger En kontanthjælpsmodtager, som er over 25 år og forsørger, modtager i alt (12* kr.) kr. årligt 4

5 Aktiveres borgeren i virksomhedspraktik er den kommunale nettoudgift (12*13.345*0,5) kr. årligt. Aktiveres borgeren i anden aktivering eller aktiveres ikke (passiv) er den kommunale nettoudgift pr. borger (12*13.345*0,7) kr. årligt. Via ISU aftalemodel flyttes 25 borgere fra passiv via virksomhedspraktik til selvforsørgelse (borgeren bliver selvforsørgende efter ½-12 mdr.). Besparelse: Fra passiv til virksomhedspraktik: kr. pr. år. for kommunen (25*( kr.)) Fra virksomhedspraktik til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Fra passiv til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Regneeksempel 5 fuldtids sygedagpengemodtager En sygedagpengemodtager på fuld til modtager i alt (52*3830 kr.) kr. årligt Aktiveres borgeren i virksomhedspraktik er den kommunale nettoudgift (52*3830*0,5) kr. årligt. Aktiveres borgeren i anden aktivering eller aktiveres ikke (passiv) er den kommunale nettoudgift pr. borger (52*3830*0,7) kr. årligt. Via ISU aftalemodel flyttes 25 borgere fra passiv via virksomhedspraktik til selvforsørgelse (borgeren bliver selvforsørgende efter ½-12 mdr.). Besparelse: Fra passiv til virksomhedspraktik: kr. pr. år. for kommunen (25*( kr.)) Fra virksomhedspraktik til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Fra passiv til selvforsørgelse: kr. pr. år for kommunen (25* kr.) Regneeksempel 6 fuldtids ledighedsydelsesmodtager Kommunen giver maksimalt (52*3485 kr.) kr. årligt i tilskud til en person i fleksjob. 5

6 Den kommunale nettoudgift er for ledighedsydelsesmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse under 18 måneder pr. år ( *0,35) kr. Den kommunale nettoudgift er for ledighedsydelsesmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder ( *1, da der ikke er refusion) kr. Via ISU aftalemodel flyttes 10 borgere fra ledighedsydelse til fleksjob med maximalt tilskud (under 18 måneder) Besparelse: 0 kr. pr. år. for kommunen, da kommunens nettoudgift er den samme til ledighedsydelse under 18 måneder og tilskud til fleksjob Via ISU aftalemodel flyttes 10 borgere fra ledighedsydelse til fleksjob med maximalt tilskud (over 18 måneder) Besparelse: kr. pr. år. for kommunen (10*( *1)-( *0,35)) Anden aktivering Det nye refusionssystem prioriterer virksomhedsaktivering, hvilket er naturligt, da virksomhedspraktik har vist sig at være den bedste vej til en varig placering på det ordinære arbejdsmarked. En del kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 og i endnu højere grad 3 magter imidlertid ikke at gå fra passiv til virksomhedspraktik. En stor del af denne persongruppe har brug for tiltag/foranstaltninger (anden aktivering) for at kunne gøre sig håb om at kunne klare en virksomhedspraktik og senere varig beskæftigelse. For kommunerne bliver den forberedende indsats frem til virksomhedspraktik dyrere for kommunerne. Kommunerne skal derfor tænke mere i helheder og prioriterede indsatser. For selvom det måske er økonomisk dyrere at forberede en virksomhedspraktik samt sikre, at virksomhedspraktikken bliver succesfuld. Nedenfor er lavet en beregning, hvori er inkluderet en nødvendig indsats som forberedelse til virksomhedspraktik og videre til varig beskæftigelse. 6

7 Eksemplet vedrører en konkret ung kontanthjælpsmodtager, som har et entydigt arbejdsmarkedsperspektiv, dvs. både vilje og evne til at komme i permanent arbejde eller uddannelse. Navnet er opdigtet Eksemplet er repræsentativt for en stor gruppe af unge. Eksempel 1- Poul 23 år, kontanthjælpsmodtager i 5 år, social fobi i de seneste ca. 7 år, kan ikke bruge offentlige transportmidler, har ikke haft arbejde. Er velbegavet, social omgængelig i trygge, kendte rammer og sammen med personer, han kender godt og er tryg ved. Er ked af sin situation, ønsker uddannelse, har potentialet, har ambitioner. Hjemmeboende. Tabel A. Kommunal nettoudgift. 2 år. Anden aktivering/virksomhedspraktik/uddannelse Periode Kommunal udgift Supplerende ydelser Passiv 1 måned Virksomhedspraktik 2-11 måneder Uddannelse efter 1 år Udgift Samlet udgift Den kommunale nettoudgift inklusiv mentorstøtte (50%s refusion) i hele perioden. Udgiften er opgjort for 2 år, dvs. 1 måned til at finde en virksomhedspraktik, 11 måneder i virksomhedspraktik (sandsynligvis kun nødvendigt med færre måneder) og derefter de første 12 måneder af Pouls uddannelse. Han vil gerne arbejde med grafisk, it-baseret design. Den samlede nettoudgift er knap kr. Det lave beløb skyldes især at han er hjemmeboende på lav kontanthjælp. Tabel B. Kommunal nettoudgift ved fortsat passiv kontanthjælp Passiv 12 måneder Passiv 24 måneder

8 Fortsatte Poul på kontanthjælp som de forrige år, så ville den kommunale udgift i to år være ca kr. En smule højere end, hvis kommunen laver en indsats i forhold til Poul. For det første år er den kommunale udgift ved en indsats kr. netto, mens den uden indsats vil være godt kr. Altså en merudgift på kr. for det første år. ISU Maj

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere