Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier"

Transkript

1 Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014

2 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier flest ledere bruger. Undersøgelsen giver også svar på, om de virksomheder lederne er ansat på, er repræsenteret på de sociale medier, på hvilke og med hvilke formål. Der sættes fokus på, om medarbejdere må bruge sociale medier i arbejdstiden, og om virksomhederne har fastsat retningslinjer for medarbejdernes brug af sociale medier. Gennem sammenligning med to tidligere undersøgelser belyses udviklingen i lederes brug af sociale medier fra 2010 til 2014, virksomhedernes brug af sociale medier fra 2012 til 2014 samt udviklingen i mulighederne for at bruge sociale medier i arbejdstiden i perioden fra 2010 til Respondentgruppens sammensætning og de undersøgelser, der sammenlignes med i denne rapport, fremgår af afsnittet Om undersøgelsen. side Lederens brug af sociale medier 2 Virksomhedens brug af sociale medier 10 Retningslinjer for brug af sociale medier på arbejdspladsen 15 Om undersøgelsen 19 Lederens brug af sociale medier Knap ni ud af ti ledere har en profil på de sociale medier, se tabel 1. Tabel 1. Har du en profil på de sociale medier (for eksempel Facebook, Twitter, LinkedIn eller andre sociale medier)? N= Ja 86 Nej 14 Flest yngre, kvinder og højtuddannede har en profil på de sociale medier Det er ikke overraskende, at der er forholdsmæssigt flere yngre på de sociale medier end lidt ældre. Det er dog værd at bemærke, at otte ud af ti i aldersgruppen år har en profil på de sociale medier, og at to ud af tre på 60 år eller mere også har en profil på de sociale medier, se tabel 2. 2

3 Tabel 2. Har du en profil på de sociale medier? Fordelt på alder.. Alder Ja Nej Total (N=39) (N=71) (N=124) (N=244) (N=373) (N=346) (N=250) og derover (N=147) Flere kvindelige ledere end mandlige ledere har en profil på de sociale medier. 92 procent af kvinderne mod 83 procent af mændene svarer således ja til, at de har en profil på de sociale medier. Der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau, og om man har en profil på de sociale medier. 77 procent af lederne med en erhvervsuddannelse har en profil på de sociale medier. Andelen er stigende med uddannelsesniveauet, således at 96 procent af lederne med lang videregående uddannelse har en profil på de sociale medier. Flere og flere ledere er på de sociale medier Som det gælder for resten af befolkningen, er andelen af ledere med en profil på de sociale medier også steget gennem årene. I perioden fra 2010 til 2014 er andelen vokset fra 65 procent til 86 procent, se tabel 3. Tabel 3. Udvikling fra 2010 til Har du en profil på de sociale medier (for eksempel Facebook, Twitter, LinkedIn eller andre sociale medier)? Ja Nej Ledere bruger mest LinkedIn og Facebook Mange ledere, der har en profil på de sociale medier, er på flere forskellige sociale medier. Det er ikke overraskende, at det er på LinkedIn og Facebook, hvor langt de fleste ledere har en profil, se tabel 4. 3

4 Tabel 4. På hvilke af følgende sociale medier har du en profil? N= Mulighed for flere svar. LinkedIn 85 Facebook 81 Google+ 23 Twitter 18 Instagram 14 YouTube 13 Pinterest 3 Blog 2 Andre sociale medier 4 Kønsforskelle og uddannelsesforskelle En væsentlig større andel af kvinderne end mændene har en profil på Facebook. 88 procent af kvinderne mod 77 procent af mændene er på Facebook. Når det gælder LinkedIn er det mere ligeligt fordelt. 83 procent af kvinderne og 86 procent af mændene er på LinkedIn. Når det gælder LinkedIn, er andelen med en profil på LinkedIn klart stigende med uddannelsesniveauet. Nærmest alle respondenter med en lang videregående uddannelse (99 procent) har en profil på LinkedIn. Det gælder 74 procent af ledere med en erhvervsfaglig baggrund. Når det gælder Twitter, er tendensen også klart, at der blandt ledere med en lang videregående uddannelse er en væsentligt større andel på Twitter end gennemsnittet. 27 procent af de højtuddannede er på Twitter i forhold til gennemsnittet på 18 procent. Sociale medier bruges mest til private formål Over halvdelen af lederne svarer, at de generelt mest bruger de sociale medier til private formål, se tabel 5. Tabel 5. Bruger du generelt mest sociale medier til private eller arbejdsmæssige formål? N= Mest til private formål 56 Mest til arbejdsmæssige formål 18 Lige meget til begge dele 26 4

5 Køn, alder og uddannelses betydning for brug af sociale medier Der er ikke signifikant forskel på, hvad kvinder og mænd mest bruger de sociale medier til. Det er dog 60 procent af kvinderne mod 54 procent af mændene, der svarer, at de mest bruger sociale medier til private formål. Omvendt svarer 20 procent af mændene, at de mest anvender sociale medier til arbejdsmæssige formål mod 15 procent af kvinderne. Ser man på alder, er der en klar tendens til, at jo yngre man er, jo flere svarer mest til private formål. 84 procent af de under 30-årige svarer mest til private formål. For de årige er det 62 procent, der svarer mest til private formål. Derimod er andelen, der svarer mest til arbejdsmæssige formål, størst blandt de årige ledere og blandt ledere på 60 år og mere. I begge aldersgrupper svarer hver fjerde, at de mest anvender sociale medier til arbejdsmæssige formål. Uanset uddannelsesniveau bruger de fleste generelt de sociale medier mest til private formål, men jo højere uddannelse man har, jo flere bruger de sociale medier til arbejdsmæssige formål eller lige meget til både arbejdsmæssige og sociale formål. 44 procent af lederne med en lang videregående uddannelse bruger mest de sociale medier til private formål 12 procentpoint under gennemsnittet, mens 37 procent svarer, at de bruger de sociale medier lige meget til private og arbejdsmæssige formål, 11 procentpoint mere end gennemsnittet. Facebook til private formål LinkedIn til arbejdsmæssige formål. Der er naturligvis stor forskel på, hvordan ledere bruger de forskellige sociale medier. Ni ud af ti ledere bruger Facebook mest til private formål, men knap tre ud af fire mest bruger LinkedIn til arbejdsmæssige formål, se tabel 6. Tabel 6. Hvordan bruger du mest følgende sociale medier? N= Mest til private formål Mest til arbejdsmæssige formål Lige meget til begge dele Total Facebook LinkedIn Twitter Instagram Blog YouTube Google Pinterest Sociale medier bruges til at holde sig opdateret med venner, bekendte og det professionelle netværk Som det fremgår af tabel 7, er det at holde sig ajour med venner, bekendte og det professionelle netværk, som de fleste ledere bruge de sociale medier til. Hver fjerde 5

6 leder bruger de sociale medier til at tjekke kandidater til ledige stillinger og knap fire ud af ti til at hente viden og sparring i professionel sammenhæng. Tabel 7. Hvad bruger du generelt de sociale medier til? N= Mulighed for flere svar. Holde mig a jour med venner og bekendte 70 Holde mig a jour med mit professionelle netværk 64 Kontakt med andre (socialt, privat) 60 Kontakt med andre (professionelt) 57 Søge personer til mit netværk 43 Hente viden og sparring i professionel sammenhæng 38 Tjekke eventuelle kandidater til job 25 Præsentere mig selv som leder 23 Præsentere mig selv som jobsøgende 14 Søge kandidater til ledige stillinger 14 Andet 9 De årige og de højest uddannede har mere fokus det professionelle Aldersgruppen og bruger i væsentligt højere grad end gennemsnittet de social medier til: at holde sig a jour med deres professionelle netværk kontakt med andre (professionelt) hente viden og sparring i professionel sammenhæng Tilsvarende bruger ledere med en lang videregående uddannelse signifikant mere end gennemsnittet de sociale medier til: at holde sig a jour med deres professionelle netværk kontakt med andre (professionelt) at søge personer til deres netværk at hente viden og sparring i professionel sammenhæng at præsentere dem selv som leder Få ledere bruger de sociale medier i arbejdstiden Det er forholdsvis få ledere, der bruger de sociale medier i arbejdstiden. Det hænger naturligt også sammen med, i hvilket omfang man anvender de sociale medier til arbejds- og jobrelaterede formål. Kun fem procent af lederne svarer, at de i høj grad/ i meget høj grad er aktive på de sociale medier i arbejdstiden, og hver femte leder bruger slet ikke de sociale medier i arbejdstiden, se tabel 8. 6

7 Tabel 8. I hvilken grad er du aktiv på sociale medier i arbejdstiden? N= Slet ikke 21 I mindre grad 57 I nogen grad 17 I høj grad 4 I meget høj grad 1 Ved ikke 0 Selv om udviklingen er gået i retning af, at flere og flere ledere har en profil på de sociale medier, og en vis andel anvender de sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng, er der ikke sket nogen væsentlig udvikling, når det gælder brugen af de sociale medier på arbejdet. Sammenlignet med 2012 er udviklingen primært, at andelen der slet ikke er på de sociale medier i arbejdstiden er faldet, og andelen, der i mindre grad er på de sociale medier er steget, se tabel 9. Tabel 9. Udvikling fra 2010 til I hvilken grad er du aktiv på sociale medier i arbejdstiden? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 4 4 I meget høj grad De fleste leder bruger få timer på de sociale medier Knap tre ud af fire ledere bruger højst fem timer om ugen på de sociale medier, og hver femte bruger mellem fem og ti timer. Tabel 10. Hvor mange timer om ugen bruger du i gennemsnit på at være på de sociale medier (både på arbejde og i fritiden)? N= Under 5 timer timer timer timer 1 Mere end 20 timer 1 Ved ikke 1 7

8 Lederes generelle holdning til de sociale medier Mere end seks ud af ti ledere mener, at sociale medier er en god måde at holde sig opdateret på, både private og socialt. Herudover peger knap halvdelen på, at der er en netværksfunktion i deres sociale og private liv samt i deres professionelle virke. Cirka hver tredje mener, at det er en tidsrøver. Tabel 11. Hvordan vil du beskrive dit overordnede forhold til de sociale medier? N= Mulighed for flere svar. Det er en god måde at holde sig opdateret på både privat og 61 professionelt Det er en netværksfunktion i mit sociale og private liv 49 Det er en netværksfunktion i mit professionelle virke 46 Tidsrøver 34 Det er ren underholdning 29 Det er erstatning for telefonkontakt 19 Det er erstatning for private mails 16 Det er erstatning for arbejdsrelaterede mails 4 Ved ikke 4 Der er helt naturligt forskel på, hvordan man overordnet set vurderer de sociale medier, afhængig af om man har en profil på dem eller ej, se tabel 12. Har man en profil, ser man helt naturligt en større værdi i de sociale medier, end hvis man ikke har en profil på de sociale medier. Det er dog værd at bemærke, at tre ud af ti ledere med en profil på de sociale medier mener, at det er en tidsrøver, og næsten lige så mange at det er ren underholdning. Tabel 12. Overordnede forhold til de sociale medier sammenholdt med om man har en profil på de sociale medier? N= Har en profil på de sociale medier Ja Nej Overordnet forhold til de sociale medier Det er en god måde at holde sig opdateret på både privat og professionelt Det er en netværksfunktion i mit sociale og private liv 56 7 Det er en netværksfunktion i mit professionelle virke 53 8 Tidsrøver Det er ren underholdning Det er erstatning for telefonkontakt 21 9 Det er erstatning for private mails 17 7 Det er erstatning for arbejdsrelaterede mails 5 2 Ved ikke

9 Lederes vennerelationer på de sociale medier på arbejdspladsen De fleste ledere har vennerelationer på de sociale medier med lederkolleger og medarbejdere fra deres arbejdsplads, se tabel 13. Tabel 13. Er du venner med følgende fra din virksomhed/arbejdsplads på et eller flere af de sociale medier? N=905. Kun stillet til ledere med personaleansvar, der har profil på et/flere sociale medier. Ja Nej Ikke Total relevant Lederkolleger Direkte medarbejdere Medarbejdere fra andre teams/afdelinger De sociale medier er som bekendt forskellige. Hvor Facebook mest anvendes til de private og sociale relationer, er LinkedIn mest til de professionelle relationer. Derfor er ledere generelt også i højere grad venner på LinkedIn med både lederkolleger, direkte medarbejdere og medarbejderne fra andre teams og afdelinger end på Facebook. Ikke desto mindre er mindst halvdelen venner med direkte medarbejdere og medarbejdere fra andre teams og afdelinger på Facebook, se tabel 14. Tabel 14. På hvilke af følgende sociale medier er du venner med dine kolleger? N=905. Kun stillet til ledere med personaleansvar, der har profil på et/flere sociale medier. Mulighed for flere svar. Facebook LinkedIn Lederkolleger Direkte medarbejdere Medarbejdere fra andre teams/afdelinger Ledere siger ja til venneanmodninger fra medarbejdere og kolleger på arbejdspladsen På den baggrund er det heller ikke overraskende, at over halvdelen af lederne svarer ja til en venneanmodning både fra lederkolleger, direkte medarbejdere og medarbejdere fra andre teams eller afdelinger på arbejdspladsen, se tabel 15. 9

10 Tabel 15. Hvad gør du typisk, hvis du modtager venneanmodninger på sociale medier fra følgende kolleger? N= 905. Kun stillet til ledere med personaleansvar, der har profil på et/flere sociale medier. Ignorerer dem Afviser dem Accepterer dem Ved ikke Ikke relevant Total Lederkolleger Direkte medarbejdere Medarbejdere fra andre teams/ afdelinger Virksomhedens brug af sociale medier I dette afsnit belyses i hvilket omfang de virksomheder lederne er ansat på både private og offentlige er oprettet på de sociale medier. Mere end seks ud af ti virksomheder er oprettet på et eller flere sociale medier, jf. tabel 16. Knap 30 procent af lederne svarer nej til det spørgsmål. Tabel 16. Er din virksomhed oprettet på de sociale medier? N= Ja 62 Nej 27 Ved ikke 11 Udviklingen gennem de seneste to år er ganske klar. Fra 2012 til 2014 er andelen af virksomheder, der er oprettet på de sociale medier, steget fra 42 procent til 62 procent. Tabel 17. Udvikling fra 2012 fra Er din virksomhed oprettet på de sociale medier? Ja Nej Ved ikke Flere store virksomheder er oprettet på de sociale medier Der er ikke noget overraskende i, at flere store virksomheder er oprettet på de sociale medier. Mere end syv ud af ti virksomheder med 500 ansatte eller flere på verdensplan er oprettet på de sociale medier. Det er nok overraskende, at det ikke er flere. 10

11 I den sammenhæng er det dog værd at bemærke, at jo større virksomheden er, jo flere svarer Ved ikke. Derfor kan det reelle tal være større. Samtidig er det værd at lægge mærke til, at blandt virksomheder med 1-49 ansatte er cirka halvdelen etableret på de sociale medier, se tabel 18. Tabel 18. Oprettet på de sociale medier i forhold til virksomhedsstørrelse 1-49 ansatte N= ansatte N= ansatte N= ansatte N= eller flere ansatte N=699 Ja Nej Ved ikke Også virksomhederne foretrækker Facebook og LinkedIn Som det gælder for befolkningen generelt og ledere, er virksomhedernes foretrukne sociale også Facebook og LinkedIn, se tabel 19. Tabel 19. På hvilke sociale medier er din virksomhed? N= 983. Facebook 78 LinkedIn 59 Twitter 19 YouTube 19 Instagram 9 Google+ 8 Trustpilot 7 Blog 3 Pinterest 1 Andre sociale medier 7 Virksomhederne er på de sociale medier, men mange uden en strategi Blandt de virksomheder, som er oprettet på de sociale medier, er det ifølge lederne under halvdelen, der har formuleret en strategi for, hvordan de bruger de sociale medier. Som det fremgår af tabel 20, er det kun 45 procent af lederne blandt de virksomheder, der er på de sociale medier, som kan svare ja til, at virksomheden også har en strategi for, hvordan de bruger de sociale medier. Mere end hver tredje svarer Nej. Det er dog værd at bemærke, at hver femte leder ikke ved, om der er formuleret en strategi for virksomhedens brug af de sociale medier. 11

12 Tabel 20. Har din virksomhed/arbejdsplads formuleret en strategi for, hvordan virksomheden/arbejdspladsen bruger de sociale medier? N=983. Ja 45 Nej 34 Ved ikke 20 Forskel på, hvor længe virksomhederne har været på de sociale medier Der er en betydelig spredning i, hvor længe ledernes virksomheder har været på de sociale medier, se tabel 21. Den største gruppe er gruppen, der svarer Ved ikke. Ud over at man faktisk ikke kan huske det, kan det også hænge sammen med, at en del af gruppen, der svarer Ved ikke, måske har skiftet job til deres nuværende arbejdsplads inden for de seneste år, og derfor helt naturligt ikke ved, hvor længe deres nuværende arbejdsplads har været etableret på de sociale medier. Tabel 21. Hvor længe har din virksomhed/arbejdsplads været på de sociale medier? N= 983. Under 3 måneder måneder måneder 11 Mere end 1 år, men under 2 år 21 Mere end 2, men under 3 år 17 Mere end 3 år 18 Ved ikke 26 De sociale medier bliver brugt til marketing, PR og kommunikation 45 procent af lederne svarer, at deres virksomhed først og fremmest bruger de sociale medier til marketing, PR og kommunikation, se tabel

13 Tabel 22. I hvilken grad bruger din virksomhed/arbejdsplads de sociale medier til følgende? N=983. Mulighed for flere svar. Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved ikke total Marketing Kommunikation og PR Kundeservice Rekruttering Produktudvikling Krisestyring Det har derfor naturligt også betydet, at det har ført til øget PR, kommunikation (27 procent) og styrket marketing (24 procent), se tabel 23. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig andel, der svarer Ved ikke på samtlige svarmuligheder. Tabel 23. I hvilken grad har det, at din virksomhed/arbejdsplads er oprettet på de sociale medier, haft betydning for følgende områder? N= 983. Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Ved ikke Ikke relevant Øget kommunikation og PR Styrket marketing Bedre rekrutteringsmuligheder Øget tidsforbrug på at skabe relationer til og dialog med kunder og andre interessenter på de sociale medier Bedre kundeservice Øget uddelegering af opgaver vedrørende kommunikation og PR på de sociale medier Øget samarbejde på tværs af afdelinger/teams Mere effektiv produktudvikling Bedre krisestyring Organisationsændringer Knap halvdelen af virksomhederne monitorer omtale 44 procent af ledere ansat på virksomheder, der er oprettet på de sociale medier svarer, at virksomheden monitorerer omtale af virksomheden. En betydelig andel (37 procent) svarer Ved ikke, mens hver femte svarer Nej. 13

14 Tabel 24. Monitorerer din virksomhed omtale af virksomheden på de sociale medier? N=983. Ja 44 Nej 19 Ved ikke 37 Blandt de ledere, som svarer ja på, at omtale af virksomheden på de sociale medier bliver monitoreret, er det langt hovedparten, der svarer, at ansvaret for virksomhedens tilstedeværelse på de sociale medier enten er placeret hos enten en faglig specialist eller en særlig afdeling/team, se tabel 25 og 26. Tabel 25. Har din virksomhed ansat en faglig specialist (social media manager, community manager eller lignende) til at håndtere jeres tilstedeværelse på sociale medier? N=434. Kun stillet til de virksomheder, der er på et/flere sociale medier og monitorerer virksomhedens omtale på de sociale medier Ja 58 Nej 33 Ved ikke 9 Tabel 26. Er ansvaret for overvågning/monitorering af omtale af din virksomhed placeret hos en særlig afdeling/team eller person? N=183. Kun stillet til virksomheder, der er på et/flere sociale medier og monitorerer virksomhedens omtale på de sociale medier, men ikke af en faglig specialist. Ja 66 Nej 18 Ved ikke 16 Hver syvende virksomhed skal oprettes på de sociale medier Blandt de virksomheder, som ifølge lederne endnu ikke er oprettet på de sociale medier, svarer hver syvende leder, at det er planen, at virksomheden skal oprettes på de sociale medier, se tabel

15 Tabel 27. Er det planen, at din virksomhed skal oprettes på de sociale medier? N=438. Kun stillet til ledere, der har svaret nej i tabel 17. Ja 14 Nej 45 Ved ikke 42 Blandt de 14 procent af lederne 1 peger 73 procent på øget kommunikation/pr og styrket marketing og 60 procent på bedre service som de væsentlige formål med at blive oprettet på de sociale medier. Tabel 28. I hvilken grad er følgende formålet med, at din virksomhed/arbejdsplads skal oprettes på de sociale medier? N=60. Kun stillet til virksomheder, der ikke er på nogle sociale medier nu, men planlægger at komme det. Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Ved ikke Total Øget kommunikation og PR Styrket marketing Bedre kundeservice Bedre rekrutteringsmuligheder Mere effektiv produktudvikling Bedre krisestyring Retningslinjer for brug af sociale medier på arbejdspladsen 68 procent af lederne svar ja til, at medarbejderne må bruge sociale medier i arbejdstiden. 32 procent svarer nej, se tabel 29. Der er ikke her spurgt ind til, hvilke sociale medier man må anvende i arbejdstiden, men der kan være en mulighed for, at der kan være forskel på, hvilke sociale medier medarbejderne må bruge i arbejdstiden. Tabel 29. Må medarbejderne i din virksomhed bruge sociale medier (eksempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter, i arbejdstiden)? N= Ja 68 Nej 32 Note: Renset for svarene Ved ikke 1 Kun 60 respondenter 15

16 På flere og flere virksomheder må medarbejdere bruge sociale medier i arbejdstiden Tabel 30 viser klart, at udviklingen går i retning af, at det bliver mere og mere almindeligt, at medarbejderne må bruge de sociale medier i arbejdstiden. I 2010 var det 48 procent af lederne, der svarede ja hertil. I 2014 svarer 68 procent ja. Tabel 30. Udvikling fra 2010 til Må medarbejderne i din virksomhed bruge sociale medier (eksempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter) i arbejdstiden? Ja Nej Note: Af hensyn til sammenligning er svarene renset for svarene Ved ikke Fire ud af ti virksomheder har retningslinjer for brug af sociale medier Øget og stigende brug af sociale medier blandt medarbejdere og ledere kan også indebære et øget behov for at fastsætte retningslinjer for, hvordan medarbejderen bruger de sociale medier. Tabel 31 viser, at fire ud af ti virksomheder har formuleret etiske retningslinjer herfor. Tabel 31. Har din virksomhed formuleret etiske retningslinjer for medarbejdernes brug af sociale medier (eksempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter)? N= Ja 41 Nej 59 Note: Svarene er renset for svarene Ved ikke Udviklingen i brug af retningslinjer fra 2010 til 2014 Tabel 32 viser, at der var en markant stigning fra 2010 til 2012 i hvor mange virksomheder, der havde formuleret etiske retningslinjer for medarbejdernes brug af sociale medier. Til gengæld er andelen af virksomheder, der har formuleret etiske retningslinjer fra 2012 til 2014 kun steget marginalt. Tabel 32. Udvikling fra 2010 til Har din virksomhed formuleret etiske retningslinjer for medarbejdernes brug af sociale medier, eksempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter? Ja Nej Note: Af hensyn til sammenligning er svarene renset for svarene Ved ikke 16

17 Grænser for medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden 28 procent af lederne svarer ja til, at der har været tilfælde, hvor det har været nødvendigt at sætte grænser for medarbejdernes brug i arbejdstiden, se tabel 33. Tabel 33. Har der været tilfælde, hvor du har følt det nødvendigt at sætte grænser for eller føre kontrol med medarbejdernes brug af Facebook, LinkedIn, Twitter i arbejdstiden? N=990. Kun stillet til ledere med personaleansvar Ja 28 Nej 72 Totalsum 100 Note: Renset for svarene Ved ikke Udviklingen fra 2010 til 2014 I perioden fra 2010 til 2014 er der ifølge lederne sket en stigning i antallet af tilfælde, hvor det har været nødvendigt at sætte grænser for medarbejdernes brug af sociale medier eller føre kontrol med deres brug af de sociale medier i arbejdstiden. Tabel 34. Udvikling fra 2010 til Har der været tilfælde, hvor du har følt det nødvendigt at sætte grænser for eller føre kontrol med medarbejdernes brug af Facebook, LinkedIn, Twitter i arbejdstiden? Ja Nej Totalsum Note: Af hensyn til sammenligning er svarene renset for svarene Ved ikke Årsager til at skulle sætte grænser eller føre kontrol Det er først og fremmest for stort tidsforbrug, som er årsagen til, at det har været nødvendigt at sætte grænser for medarbejderes brug af de sociale medier i arbejdstiden, se tabel

18 Tabel 35. Hvad er årsagen/årsagerne til, at du har følt det nødvendigt at sætte grænser for medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden? N=280. Mulighed for flere svar. Kun stillet til ledere, der har svaret Ja i tabel 33. For stort tidsforbrug 79 Medarbejdere har ytret sig i strid med virksomhedens værdier 19 Medarbejdere har ytret sig negativt om virksomheden 17 Medarbejdere har ytret sig negativt om kolleger eller ledere ansat på 16 virksomheden/arbejdspladsen På grund af karakteren af billeder, som medarbejdere har lagt på de sociale 10 medier af kolleger eller ledere på virksomheden/arbejdspladsen På grund af karakteren af billeder, som medarbejdere har lagt på de sociale 9 medier af sig selv Medarbejdere har ytret sig negativt om kunder eller samarbejdspartnere, 6 Medarbejdere har ytret sig negativt om konkurrenter 3 Andet 14 Sociale medier og ansættelsesretlige konsekvenser 11 procent af lederne svarer ja til, at medarbejderes eller lederes brug af sociale medier har haft ansættelsesretlige konsekvenser, se tabel 36. Tabel 36. Har der været tilfælde, hvor en medarbejderes eller leders brug af de sociale medier har haft ansættelsesretlige konsekvenser for pågældende (for eksempel påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning)? N= Ja 11 Nej 63 Ved ikke 26 Totalsum 100 Blandt de 11 procent svarer to ud af tre, at konsekvensen har været en påtale. 17 procent svarer, at det har medført en opsigelse, se tabel 38. Det skal dog her bemærkes, at det er i forhold til samlet set 177 respondenter. Der er således kun 30 ledere, der svarer, at det har medført en opsigelse. Tabel 37. Hvilke af følgende ansættelsesretlige konsekvenser har det medført? N=177. Mulighed for flere svar. Kun stillet til dem, der har svaret Ja i tabel 36. Påtale 67 Advarsel 47 Opsigelse 17 Bortvisning 5 Husker ikke 2 18

19 Om undersøgelsen: Undersøgelsen er gennemført af Lederne i samarbejde med YouGov i perioden februar 2014 via internettet blandt medlemmer af Lederne medlemmer medlemmer har svaret på undersøgelsen. Tabel A. Køn Antal Kvinder Mænd Total Tabel B. Alder Antal , og derover Total Tabel C. Uddannelsesniveau Antal Folkeskole/grundskole/Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Kort videregående eller akademi, merkonom, teknonom o.l Mellemlang videregående eller diplomuddannelse Lang videregående master, Ph.d. eller mere Anden uddannelse 20 1 Total Tabel D. Ledelsesniveau Antal Administrerende direktør 76 5 Øvrig direktion 60 4 Leder med ledelsesansvar for ledere og evt. også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere Leder uden personaleansvar/ Særligt betroet medarbejder Selvstændig 58 4 Total

20 Tabel E. Sektor Antal Privat sektor Offentlig sektor Total Tabel F. Virksomhedens størrelse (globalt) Antal 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1-2 point højere eller lavere. Tilsvarende kan en sammenlægning af for eksempel I høj grad og I meget høj grad vise en procent, der er et procentpoint højere/lavere end opgjort hver for sig. Hvis for eksempel 10,3 procent har svaret I høj grad, og 5,3 procent har svaret I meget høj grad vil en sammenlægning betyde, at 16 procent tilsammen har svaret I høj grad/i meget høj grad. I begge tilfælde er der tale om almindelige afrundingsprincipper. De to undersøgelser, der sammenlignes med i denne rapport, er undersøgelserne Sociale medier Facebook, Twitter og LinkedIn (offentliggjort juni 2010) gennemført af Lederne Ledelse og kommunikation (offentliggjort august 2012) gennemført af Lederne Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige Nedbrudt på alder. 1-1-årige 9 9 1 1 1 1 Venner/familie Underholdning Interesser/hobby Andre nyheder Krig, katastrofer, Politik - dansk og 9 19 1 Kendte personer Sport Kommercielt indhold Kilde: Index

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti.

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti. Hvordan involverer du dig i [Politik - og international] på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Brudt ned på politisk tilhørsforhold - "Stemte sidst" 8 4 8 52 1 4 4 4 2 2 1 4 45 42 18

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere