Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010"

Transkript

1 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den Dato for udarbejdelse: l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud: Lars Bach Dagsorden Punkt 1: Registrering af medlemmer u. OK. Punkt 2: Formålet med kontaktpersonordningen Punkt 3: Medlemsmøde u/ok inden sommer Punkt 4: Godkendelse af referatet fra kompetencemøde Punkt 5: Orientering fra UPP møder Punkt 6: Definition af mål og delmål for vores arbejde Punkt 7: Ydernummerdebatten Punkt 8: Fordeling af kommende opgaver Punkt 9: Næste mødedato Punkt 10: Eventuelt Kontaktoplysninger: Jane Kiss: Jørn Mortensen: Anne Marie Jensen: Stefan Kragh:

2 Punkt 1. Registrering af medlemmer u. OK Kontakt til sekretariatet, med henblik på annoncering i Fysioterapeuten, der opfordrer medlemmerne til at opdatere deres oplysninger på MitFysio. Opgaven bør ligge i Danske Fysioterapeuters regi og Jørn Mortensen sørger for kontakt til Helle Iversen i medlemsregistreringen. Punkt 2. Formålet med kontaktpersonordningen Det har tidligere været drøftet om der skulle udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse, der skulle afdække medlemmernes behov og ønsker for praksisudvikling, herunder vores rolle. Der var dog ikke umiddelbart opbakning til at lave en spørgeskemaundersøgelse, da det kræver en professionel databearbejdning, systematisering og afklaring af emneområder, inden medlemmerne spørges. Diskussionen fortsættes under punkt 6, hvor mål og delmål for vores arbejde drøftes. Punkt 3. Medlemsmøde u/ok inden sommer Det aftales at holde to medlemsmøder primo juni 2010, et øst og et vest for Storebælt. Region Sjælland og Region Hovedstaden afholder et fællesmøde d , og Region Nord, Midt og Syd afholder møde d Der vil blive annonceret i fagbladet og via fysio.dk under de enkelte regioner. Indholdet på medlemsmødet vil være et oplæg fra Webanalytic.dk(se nedenfor), om Online mediestrategier, samt en efterfølgende orientering og drøftelse af kontaktpersonernes arbejde, herunder bl.a. fremvisning af MitFysio, status fra 3F og orientering af deltagelse i praksiscertifikat ordningen. Dagsorden herfor udsendes snarest. Hvad er en online mediestrategi og hvorfor er den vigtig for mig o Google AdWords annoncering o Søgemaskineoptimering o Sociale medier o Effektmåling Tips og tricks til din markedsføring Afslutning og spørgsmål

3 Punkt 4. Godkendelse af referat fra kompetencemøde d ved DF. /Referatet taget til efterretning og godkendt/ Efterfølgende intern diskussion, hvor det bl.a. aftales at udarbejde et referat fra dagens møde til medlemmerne, som lægges op på MitFysio under gruppen for selvstændige fysioterapeuter u/ok. Det drøftes i den anledning om gruppen skal hedde fysioterapeuter u/ok, idet flere medlemmer er ansat på funktionærlignende vilkår og ikke nødvendigvis er selvstændige erhvervsdrivende. Men det skal bemærkes at der i Retningslinjer for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for praktiserende fysioterapeuter (vedtaget RM 2008) er anført at Selvstændige udenfor overenskomst defineres som selvstændige medlemmer, der er registreret med klinik udenfor overenskomst i Danske Fysioterapeuters medlemsregister. Punkt 5. Orientering fra UPP møder. Vi har været repræsenteret i UPP i ca. ½ år nu, og hovedfokus for udvalgets arbejde har været indsamling og forberedelse af OK krav 2010 for praktiserende fysioterapeuter. Der har været åbenhed omkring vores repræsentation, men naturligvis også nogen skepsis om hvilken sammensætning vi repræsenterer og hvilket mandat vi bringer med os. Omvendt gives der tydeligt udtryk for at Danske Fysioterapeuter har et udvidet hensyn at tage til de praktiserende med ydernummer, da de er underlagt overenskomstens retningslinjer og har investeret i henhold til dette. Sammenholdt med ønsker til overenskomsten 2010 om bl.a. fri adgang til fysioterapi uden henvisning, øget akkreditering af fysioterapeuter via optagelse af ydelser som f.eks. den udvidede lænderygundersøgelse og opfordringer til at agerer mere offensivt på tiltag ud over overenskomsten, vil i fremtiden skærpe konkurrencen i praksissektoren. Hertil skal ligges et stigende antal nyuddannede, ca. 500 mere pr. år end den aktuelle afgang, som skal finde vej ud på arbejdsmarkedet. Men her ligger også en vigtig opgave, som både interesserer Danske Fysioterapeuter, men også bør interessere kontaktpersonerne, idet et stigende antal fysioterapeuter ikke vil kunne rummes i det nuværende ydelsessystem, og derfor er vigtige stemmer som skal høres vedrørende deres interesser på arbejdsmarkedet. Punkt 6. Definition af mål og delmål for vores arbejde Langsigtede mål: (ikke prioriteret rækkefølge) Tilgangen og etableringen udenfor sygesikringen bliver større og større. Det skaber muligheder, men også ubalancer i vores forening. Overenskomsten for de praktiserende fysioterapeuter, har vidtrækkende indflydelse på selvstændige fysioterapeuters virkefelt, uden de er i stand til at tilslutte sig overenskomsten eller have indflydelse på overenskomst kravene. I den anledning blev der drøftet forskellige modeller for ændringer af det nuværende system, og enighed om fortsat at rejse debatten, i medlemsregi, med henblik på at styrke mandatet til en ændring. Her ud over ligger der muligheder i at føre dialog via politiske sundhedsordfører og KL, samt direkte kommunikation via kommunerne ved

4 ulicitation af opgaver på f.eks. genoptræning, sygedagspengemodtagere, vederlagsfri patienter m.fl. Blandt forslagene til en ændring af økonomiprotokollatet, kunne være fri nedsættelses ret med limitering på antallet af behandlinger, nedsættelse af tilskuddet (til 20 %)til fysioterapi 51, hvorefter man tiltræder et ydernummer under hensyntagen til faglige kompetencer. Vi har allerede ydernumre til ridefysioterapi og mobilfysioterapi, som dækker et afgrænset spektrum af praksisfeltet. At fremme den frie debat i DF om den fremtidige udvikling i praksissektoren At opnå øget indflydelse på beslutninger, der vedrører arbejdsforholdene for de overenskomstfrie fysioterapeuter, herunder fordeling af ydernumre, overenskomstforhandlinger for de privatpraktiserende og faglig udvikling for praktiserende. Etablering/opfordring til lokale netværk, med henblik at løfte kommunale opgaver. Delmål: (ikke prioriteret rækkefølge) Øget markedsføring af vores branche og kompetencer. Opfølgning på forsikringsbeskrivelserne. Registrering af medlemmer. Indsamling af krav/ideer til udvikling. Opstilling til Repræsentantskabet. Tættere samarbejde med foreningen af frie fysioterapeuter Punkt 7. Ydernummerdebatten Se for diskussion under punkt 6. Punkt 8: Fordeling af kommende opgaver Jane Kiss og Anne Marie Jensen sørger for indledende kontakt til oplægsholder regionsformænd samt foreningen for frie fysioterapeuter med henblik på afholdelse af medlemsmøde. Jørn søger for kontakt til medlemsregistreringen, og undersøger mulighederne for økonomisk støtte til medlemsmøderne, samt vederlag til møder for kontaktpersoner.

5 Stefan Kragh laver opfølgning på hvor langt arbejdet er med forsikringsselskaberne og en fælles beskrivelse i forhold til dækning af fysioterapeutiske ydelser uden overenskomst. Punkt 9: Næste mødedato Tirsdag d og ultimo september inden vi er på valg igen. Punkt 10: Eventuelt Det har ikke været muligt at indgå central aftale med PKA om fælles pensions- og tryghedsordninger, idet det indebærer en tvungen tilslutning, uden undtagelser. Der vil fremadrettet ikke blive arbejdet mere på dette felt.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere