THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION"

Transkript

1 1 INTERNATIONALE KRITISKE ANALYSER THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION - Rev Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre

2 2 Indhold Intro:... 3 Begrænset demokrati Økonomisk og social tilbageståenhed Vækst og demokratisering Krisen i Forfatningsreform Kuppet i Oversvømmelse og dødvande

3 3 Intro: Thailand har for mange danskere en årrække været et populært feriemål, ikke mindst og med rette pga. af behageligt klima, en venlig befolkning og lave priser. Mindre har det måske været bemærket, at landet i det seneste årti har befundet sig i en brydning mellem lang tradition for autoritært (militær) styre og lavtlønsproduktion på den ene side og så på den anden side pres for demokrati og sociale reformer. En brydning, hvoraf udfaldet er usikkert. Begrænset demokrati. Ganske vist erstattedes det enevældige kongedømme i Thailand allerede i1932 med et konstitutionelt demokrati. Det kunne lade sig gøre, fordi kongemagten i 1800 tallet havde formået at holde Thailand fri af at blive koloniseret, selvom prisen var en stærk tilpasning til europæisk civilisation og stor eftergivenhed overfor britiske og franske økonomiske og politiske interesser. 1 Men trods den for den tredje verden tidlige start på det thailandske demokrati har det i realiteten helt frem til årtusindskiftet været begrænset og styret. Befolkningen har således i lange perioder kun kunnet vælge parlamentets førstekammer, mens andetkammeret er blevet udpeget af konge, militær og regering og herigennem af den herskende elite i hovedstaden Bangkok. 2 I stedet for kongemagten tog landets militær i lange perioder formynderskab for det thailandske folk enten ved direkte at stå i spidsen for landets styre eller ved gennem kup at tilsidesætte civile regeringer. Måske i kraft af denne umyndiggørelse af befolkningen som sådan har Thailand nok udviklet politiske partier, men med et stærkt klientistisk præg, hvor det mere har handlet om at tilgodese eget bagland og politikernes egeninteresser end om samfundets samlede og overordnede tarv. 1 ) Jf. Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Thailand mellem templer og skyskrabere. Frydenlund ) Chaloemtiarana, Thak (ed.): Thai Politics , Social Science Association.

4 4 Figur: Det politiske system i Thiland. Trods kongedømmets formelt ændrede stilling er kongen også alligevel reelt forblevet en central magtfaktor. Kongehuset er fortsat landets største jordbesidder og har i dag Thailands største enkeltformue på over 500 mia. kr. med betydelige investeringer i landets industri. Bl.a. i kraft heraf og af sin fremtrædende stilling i henhold til landets buddhistiske religion har kongen helt til i dag spillet en central politisk rolle bag forfatningen. Ikke mindst har den nuværende konge siden 1946, Bhumibol, skaffet sig en nøglerolle ved alt efter styrkeforhold - skiftende at støtte demokratiske kræfter respektive autoritært militærstyre (mest det sidste). 3 Det må dog anerkendes, at kongen har formået at fastholde en betydelig folkelig opbakning gennem økonomisk at støtte uddannelses-, udviklings og miljøprojekter ude i landområderne. 3 ) Jf. Foran anførte værk, s

5 5 Kong Bhumipol. Økonomisk og social tilbageståenhed. Det direkte folkestyres begrænsede gennemslag må ses i sammenhæng med, at Thailand indtil slutningen af forrige århundrede havde et i forhold til andre sammenlignelige asiatiske lande mindre udviklet økonomisk og velfærdsmæssigt niveau (fx i forhold til Singapore, Korea og Taiwan). 4 Frem til 1985 var op mod 2/3 af befolkningen stadig beskæftiget ved landbrug med ris som hovedproduktion og i dag gælder dette fortsat op mod halvdelen. 5 Velstand og velfærd har været tilsvarende lav. For navnlig den store landbefolkning samt de mange fattige migrantarbejdere i byerne har indkomsterne helt til i dag været lave på en mindsteløn af 200 bath (= ca. 40 kr.) dagligt. Også social sikring og velfærd har været på lavt blus. I 1993 dækkede det sociale sikringssystem kun et par procent af befolkningen, først og fremmest den i Bangkok. Ret til alderspension eksisterede primært for ansatte i den lille offentlige sektor, men omfattede helt til omkring årtusindskiftet kun 25 % af de privat beskæftigede. Også på uddannelsesområdet var Thailand sen. Selvom landet var tidligt ude med at etablere en offentlig grundskole, nåede den navnlig i landområderne kun ud i begrænset omfang og først i ) Jf. Hicken, Allan: Politics of Economic Recovery in Thailand and Philippine, s I Macintyre, Andrew; T. J. Pempel and John Ravenhill: Crisis as Catalyst - Asia s Dynamic Political Economy Cornell University. 5 ) Jf. Haggard, Stephen: Democratization, Crisis and the Changing Social Contract i East Asia, s I Macintyre, Andrew m. fl: Oven anførte værk.

6 6 indførtes 6 årig grundskolepligt for alle, også på landet. På samme måde var dækningsgraden vedr. sundhedsforsikring indtil 1990 erne meget begrænset. 6 Vækst og demokratisering. I 80 erne og begyndelsen af 90 erne oplevede Thailand imidlertid en stærk økonomisk vækst, der med årlige vækstrater på i gennemsnit 7,5 % ligefrem indlemmede landet i de såkaldte tigerøkonomiers klub. 7 Opsvinget afspejlede en fremadskridende industrialisering og stærkt stigende virksomhedsinvesteringer og byggede især på stigende industrieksport indenfor blandt andet elektronik. I kraft af den hastige vækst var Thailand og de øvrige tigre i stand til gennem bankerne.at at låne i udlandet til de omfattende investeringer. Figur: BNP vækst Thailand , ,5-2, , ) Jf. Stephen, Haggard: Oven anførte værk, s. 105 ff. 7 ) Jf. Hicken, Allan: Oven anførte værk, s ) Kilde: World Bank.

7 7 Ligesom i andre af tigerøkonomierne satte industrialiseringen og den økonomiske fremgang også i Thailand gennem øgede krav til uddannelse og andre offentligt tilvejebragte forudsætninger for erhvervslivet gang i en dynamik, hvor den thailandske befolkning i stigende grad selv træder ind og former sin økonomiske og politiske fremtid. I kølvandet på industrialiseringen begyndte således en videre demokratisering af det thailandske styre og sociale og velfærdsmæssige reformer. I 1992 kom det til voldsomme sammenstød mellem civile demonstranter og militæret og ved den lejlighed intervenerede kongen ti fordel for de demokratiske kræfter og der blev udskrevet valg. 9 Herefter fik landet sin første folkeligt valgte premierminister (som dog var en pensioneret general). Og den voksende folkelige indflydelse mærkedes i en udbygning af velfærdssystemet. I 1997 udvidedes skolepligten til 12 år og videregående uddannelse udbyggedes; social sikring udvidedes til større grupper end hidtil og sundhedsforsikring udstraktes til lavindkomster, således at på dette tidspunkt omkring 70 % af befolkningen i forskellig grad var dækket heraf. 10 Krisen i Den thailandske model var imidlertid på trods af industrialiseringen fortsat baseret på rigelig tilgang af lavt lønnet arbejdskraft. Dette gjaldt alle tigerøkonomierne, men i endnu større udstrækning i Thailand end i de andre nyindustrialiserede lande. Og som sådan kom Thailand og de øvrige tigerøkonomier imod årtusindskiftet under stigende konkurrencepres fra andre lavtlønslande, ikke mindst Kina. 11 Frem mod 1997 var der fra midten af 90 erne voksende vanskeligheder for industrieksporten, hvilket ikke mindst blev forstærket af, at Thailand og de øvrige tigre havde bundet deres valutaer tæt til dollaren, hvilket var begrundet i, at USA var langt deres hovedmarked. Men i anden halvdel af 90 erne til steg dollaren stærk i værdi, delvist som følge af valutaspekulation, hvilket fordyrede den altafgørende eksport. 12 Samtidig havde virksomheder og banker under opsvinget opbygget en stor udlandsgæld, som fordyredes, da Thailand til sidst måtte nedskrive bath en ) Jf. Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Tidligere anførte værk. 10 ) Jf. Stephen, Haggard: Oven anførte værk, s ) Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Tidligere anførte værk, s ) Jf. Hicken, Allan: Oven anførte værk. 13 ) Jf. Stephen, Haggard: Oven anførte værk.

8 8 Resultatet af stigende eksportvanskeligheder og øget gæld og hermed følgende betalingsbalanceunderskud blev den østasiatiske krise i , som netop startede i Thailand, da udenlandske investorer og spekulanter i reaktion på de økonomiske faresignaler i stort omfang trak investeringer og lån ud af landet. 14 Dette bredte sig til en lang række andre asiatiske lande og resultatet blev en dyb økonomisk krise og stor arbejdsløshed i I Thailand faldt den økonomiske vækst fra + 10 % i 1995 til 12 % i 1998, jf. foranstående figur, samtidig med at ledigheden fordobledes. Ligesom i det øvrige Sydøstasien søgte den daværende civile, konservativ regering under ledelse af Det Demokratiske Parti hjælp hos IMF, Den Internationale Valutafond, der stillede kriselån til rådighed Figur: IMF lån til Sydøstasiatiske lande. Mia. dollar. 15 Men som neoliberalistisk højborg ledsagede IMF lånene af krav om privatiseringer, offentlige besparelser og øget adgang for udenlandsk kapital. Besparelserne øgede imidlertid kun krisen og arbejdsløsheden i Thailand og skabte dermed folkelig modvilje ligesom kravene om øget udenlandsk konkurrence skabte modstand i det thailandske erhvervsliv ) Jf. Macintyre, Andrew; T. J. Pempel and John Ravenhill: East Asia in the Wake of the Financial Crisis. I MacIntyre, Andrew; T. J. Pempel and John Ravenhill, foran anførte værk. 15 ) Kilde: Elkjær, Thomas: IMF og den sydøstasiatiske krise. Nationalbanken, kvartalsoversigt. 4. kvartal ) Jf. Hicken, Allan: Oven anførte værk, s. 211.

9 9 Forfatningsreform. Oplevelsen i brede kredse af, at regeringen ikke havde formået at imødegå den økonomiske krise blev baggrunden for et bredt krav om reformer af styret. 17 Dette mundede ud i en forfatningsreform, der for første gang indførte direkte folkevalg af hele det thailandske parlament, også af det hidtil udpegede senat. 18 Det Thailandske folk havde hermed for første gang tilkæmpet sig normal demokratisk indflydelse. Reformen blev interessant nok til gennem et direkte folkevalgt konvent, der stillede et forslag til forfatningsreform, som politikerne kun kunne sige ja eller nej til men ikke ændre i. Det demokratisk set vankelmodige hidtidige politiske system i Thailand blev således i høj grad koblet ud af reformprocessen. Det første valg i henhold til den nye forfatning afholdtes i 2001 og gav for første gang i Thailands historie en direkte folkevalgt flertalsregering under Thaksin Shinawatras ledelse. Thaksin Shinawatra. Thaksin var en thailandsk forretningsmand, som med sit firma Shin Corp havde tjent milliarder på indførsel af mobiltelefoni i Thailand, og repræsenterede som sådan selv kravet om beskyttelse af det thailandske erhvervsliv mod IMF s krav om øget udenlandsk konkurrence. Med selve navnet på hans parti - Thai Rak Thai (Thaier elsker Thailand) anslog Thaksin nationalistiske strenge i stil hermed. 17 ) Jf. Oven anførte værk, s. 212 og ) Jf. Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Thailand mellem templer og skyskrabere, 50 ff.

10 10 Udover beskyttelse af erhvervslivet mod udlandet og IMF vandt Thai Rak Thai valget på et program om krisebekæmpelse, sociale reformer og yderligere demokratisering. Programmet indfriedes for det første ved at aflyse salg af aktier i thailandske offentlige virksomheder på udenlandske børser. For det andet blev Thailands erhvervsliv og bankerne uden om IMF hjulpet af med gældsbyrden ved at samle de mest urentable lån i en statslig fond, hvilket muliggjorde en genoptagelse af kreditgivningen til erhvervslivet. For det tredje udbyggedes det lokale demokrati og forbedringen af forholdene på landet fik et løft ved at regeringen stillede lån til rådighed for landsbyerne. 19 Og endelig gav Thai Rak Thai regeringen for det fjerde på sundhedsområdet også de fattige adgang til sundhedsforsikring for 30 Baht om året (= 6 kr. i danske penge). Også uddannelsessystemet fik et velfærdsmæssigt løft med udbygning af offentlig, stort set gratis uddannelse. 20 Kuppet i Hermed fik befolkningen på den ene side mere valuta for deres indflydelse end nogensinde før. Samtidig må det på den anden side anerkendes, at Thaksin selv imidlertid ikke var fri for Thailands politik bestandige arvesynd om at tilgodese egeninteresser, hvilket gjorde ham til genstand for beskyldninger om at på populistisk vis at lefle for masserne for at fremme private forretningsmål og for at bruge magten til at tilgodese sit eget firma 21. Gennemførslen af Thai Rak Thais sociale reformer skaffede - på trods af korruptionsanklagerne - på den ene side Thaksin mange tilhængere i den store fattige landbefolkning. Det kunne godt være, at Thaksin ligesom de gamle politikere også hyttede sine egne interesser, men i forhold til tidligere oplevede de, at der blev gjort noget for dem. Men de sociale reformer skabte på den anden side også modstandere: Private uddannelsesinstitutioner, hospitaler og læger var imod udstrækningen af gratis uddannelse og sundhedsydelser; virksomheder var imod øgede omkostninger til social sikring. Og de etablerede, borgerlige partier følte sig foruroliget over den magt, som den nye forfatning havde muliggjort for Thaksin at få. 19 ) Jf. Hicken, foran anførte værk s. 217 ff. og 20 ) Jf. Haggard, foran anførte værk, s. 104 ff. 21 ) Jf. Hicken, foran anførte værk, s. 219.

11 11 Sidst, men ikke mindst følte militæret (og kongen) formentlig sig ikke mindst foruroliget over, at Thaksin på 5 år havde erhvervet en popularitet, som det havde taget kongen 50 år at opbygge. 22 Derfor greb militæret med kongens stiltiende billigelse i 2006 til det gammelkendte middel at tilsidesætte den folkevalgte regering gennem et statskup. De fik her hjælp af de etablerede politiske partier, som op hertil iværksatte en boycut af det parlamentariske arbejde. Kuppet begrundedes med dette politiske dødvand samt ikke mindst med korruptionsanklagerne mod Thaksin. Det må som beskrevet anerkendes, at korruptionsanklagerne ikke var uden hold virkeligheden, selvom der som anført også var nok så stærke egeninteresser hos den gamle elite også. 23 Og tidspunktet for kuppet var velvalgt, idet Thaksin var i udlandet. Med kuppet overtog generalerne selvsagt kontrollen med medier og domstole og Thaksin blev efterfølgende dømt in absentia og samt forbudt Thai Rak Thai. Dødt løb i polisk kamp. 24 Herefter skred man til det egentlige mål: Nemlig at få revideret den forfatningsændring, som havde givet landets fattige for stor indflydelse på landets styre og i stedet at få tilbageført styret til før forfatningsreformen. August 2007 blev en ny forfatning godkendt ved en tæt folkeafstemning, i hvilken forbindelse Thaksin og hans parti forblev forbudt og eksileret. Kupmagerne fik også indskrevet i forfatningen, at de var friholdt for retsforfølgelse og. Formentlig i anerkendelse af, at opbakningen til Thai Rak Thai imidlertid langt fra var forsvundet trods kuppet, valgte militæret i 2008 at give sit styre en demokratisk fernis ved at udskrive valg, hvor dog Thai Rak Thais tilhængere som anført ikke havde noget at stemme på. Derfor kunne det konservative Demokratiske Parti under Abhisit efter valget overtage regeringsledelsen som udtryk for at den gamle elite igen havde overtaget magten. Med nye økonomiske vanskeligheder for Thailand i kølvandet på den globale finanskrise i skærpedes imidlertid modsætningen mellem landbefolkningen og det nye autoritære styre, som havde svært ved at give løsninger på krisen og arbejdsløsheden. Gennem den såkaldte rødskjortebevægelse drog fattige fra landdistrikterne ind til Bangkok og besatte byens forretningskvarter til støtte for krav om sociale reformer og frie valg. 22 ) Oven anførte værk, s. 23 ) Jf. foran anførte værk. 24 ) Jf. foran anførte værk.

12 12 Det var en begmand til den gamle elite i Bangkok. Selvom de borgerlige partier forsøgte at iværksætte moddemonstrationer gennem de såkaldte gulskjorter, måtte man til sidst lade rødskjortebevægelsen danne et nyt politisk parti, Pheu Thai (For Thaierne), som med Thaksins lillesøster, Yingluck Shinawatra, som frontfigur ved valget i 2011 på ny vandt regeringsmagten i koalition med andre, mindre partier. Den gamle elite blev således tvunget i defensiven. Men de havde på den anden side sikret sig fornyet snor i demokratiet og i sociale reformer gennem reetablering af en mere begrænset parlamentarisme. Oversvømmelse og dødvande. Pheu Thai var gået til valg på demokratisering gennem genetablering af 1997 forfatningen, økonomisk vækst, sociale forbedringer bl.a. gennem en forhøjelse af mindstelønnen fra 200 til 300 Baht samt selv om det ikke har været sagt lige ud - også benådning for Thaksin. Den nye regering har ikke alene mødt politisk modstand fra de gamle partier, der har beskyldt Yingluck Shinawatra for at være en trojansk hest for storebroderen. Usædvanligt kraftige storme i efteråret 2011 i forbindelse med monsunregnen resulterede som bekendt også i en usædvanlig omfattende og langvarig oversvømmelse af store dele af landet, som ikke blot resulterede i flere hundrede døde, men som også lammede store dele af Thailands erhvervsliv, herunder ikke mindst den vigtige turisme. Den nye regering under Pheu Thai har således ikke alene skullet kæmpe med politisk modstand, men også med en økonomi der i fjerde kvartal 2011 faldt med 5 % og hvor den gennemsnitlige vækst i hele året faldt til 1,2 % i Det har således været en start op ad bakke for Pheu Thai, der frem mod at sætte sin første egen finanslov for 2012 derfor har forsøgt at tilbageerobre initiativet og opbakningen gennem en ambitiøs plan for over 10 år at investere 2,27 trillioner baht ikke mindst i forbedrede dæmninger og forbedret vandressourcestyring, bedre transportinfrastruktur, stærkere konkurrenceevne og nye industrier. 25 Endvidere er den lovede forhøjelse af mindstelønnen programsat til april Herudover forsøger regeringen at få nye forfatningsreformer på skinner. Bagved lurer spørgsmålet om man vil forsøge at gennemføre en benådning af Thaksin og hans tilbagevenden? Hvilken vej udviklingen tager, er usikkert ligesom fordelingen af helte og skurkeroller i Thailandsk politik fortsat er uklar. Det seneste ti års politiske udvikling i Thailand har dog bragt en vigtig forandring: Thailands fattige (land)befolkning er i højere grad end tidligere trådt ind på den 25 ) Jf. Bangkok Post,

13 13 politiske scene med krav om demokratisering og sociale reformer og har hermed bragt en ny dynamik i Thailandsk politik. HENVISNING: Undertegnede udgiver to vederlagsfrie månedlige nyhedsbreve: - KRITISKE ANALYSER om samfundsøkonomi og velfærd - KRITISKE DISKUSSIONER om regeringens politik Vederlagsfrit abonnement kan tegnes ved at maile til Alle KRITISKE ANALYSER og KRITISKE DISKUSSIONER offentliggøres på

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

KRITISKE ANALYSER MODSTAND MOD GLOBALISERINGEN BAG AMERIKANSK VALG OG BREXIT.

KRITISKE ANALYSER MODSTAND MOD GLOBALISERINGEN BAG AMERIKANSK VALG OG BREXIT. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat, rev. 10.11.16 MODSTAND MOD GLOBALISERINGEN BAG AMERIKANSK VALG

Læs mere

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud.

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat, udarbejdet 26.06, rev. 28.06.16 LÆREN AF BREXIT.

Læs mere

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN. 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

Læs mere

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN.

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. 1 Debatindlæg, 3. rev. udgave: IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. Nogen skal jo sige det: Frustrationen hos Enhedslisten over S + SF s reaktionære reformer er forståelig og berettiget

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 Markedet i dag Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 AGENDA Det økonomiske forår Sommervejret er mere usikkert Den globale og danske kriseterapi Vækst i krisetider - mange kan

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat ØKONOMISK REDEGØRELSE DEC. 2012: REGERINGENS ØKONOMISKE

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: VÆLGERFLUGT BORT FRA THORNING

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND THAILAND mellem templer og skyskrabere Frydenlund og forfatteren

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave 13.03.13. SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem.

KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave 13.03.13. SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Præsidentiel og parlamentarisk styreform

Præsidentiel og parlamentarisk styreform Her er forskellen: Præsidentiel og parlamentarisk styreform Parlamentarisme og præsidentialisme er begge demokratiske styreformer. Men hvad er egentlig forskellen på de to former, der praktiseres i henholdsvis

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, NOTAT:

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund,  NOTAT: 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk NOTAT: REGERINGENS FINANLOVSFORSLAG FOR 2015 MANGLER SVAR PÅ TIDENS STORE UDFORDRINGER.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Euroen splitter Europa.

Euroen splitter Europa. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kronik Euroen splitter Europa. Af: Henrik Herløv Lund, økonom

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

LAVE YDELSER TIL "UNGE": FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?

LAVE YDELSER TIL UNGE: FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat LAVE

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK?

Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK? 1 Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK? 2 Introduktion: Efter regeringsdannelsen var det pludselig slut med det politiske alternativ til VK. Ligesom i sin første tid som S-

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Fem koalitioner kæmper om magten. Bersanis centrum-venstre. Berlusconis centrum-højre. og Montis midterparti er de vigtigste

Fem koalitioner kæmper om magten. Bersanis centrum-venstre. Berlusconis centrum-højre. og Montis midterparti er de vigtigste Makrokommentar 19. februar 213 Relaterede publikationer Investering Skæbnevalg i Parlamentsvalget i den 24.-25. februar kan få stor betydning på de finansielle markeder. Får den nuværende premierminister

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Af Jakob Janussen og Lars Lund August 2016 Jakob Janussen og Lars Lund 1 Sigtet med artiklen At forklare hvorfor den offentlige sektor

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger APRIL 2009 LANDEANALYSER Japan Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Forventet BNP vækst på -6,4 pct. i 2009 I 2008 har Japan haft en mild recession med en negativ BNP

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Saudi Arabien satser på uddannelse og sundhed

Saudi Arabien satser på uddannelse og sundhed ANALYSE Marts 2009 Saudi Arabien satser på uddannelse og sundhed Martin Hvidt I en tid hvor nyhederne rapporterer om virksomhedslukninger, stigende arbejdsløshed, negative vækstrater og udbredt mangel

Læs mere