Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov"

Transkript

1 Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN Budget og Arbejdsplan 2012 Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

2 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Afdelingschefens redegørelse Bevaringsafdelingens mission og vision Bevaringsafdelingens organisering og ledelse... 5 Enheder... 5 Afdelingens ledere... 5 Ledergruppemøder m.m Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Bevaringsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver... 5 Afdelingens mål... 6 Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Bevaringsafdelingens planer opgjort i arbejdstid (enhed = timer) Bevaringsafdelingens budget ( bilag 1 ) Personalepolitiske initiativer Sekretariat & Udlån (enhed 2011) Sekretariatets opgaver Hovedopgaver - sammenfattet Personaleoversigt Sekretariat & Udlån Budget for Sekretariatet & Udlån samt fælles formål (1.000 kr.) Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (enhed 2021) Magasinering og Kulturhistorisk Konserverings arbejdsområder og hovedopgaver Hovedopgaver Basisopgaver Personaleoversigt Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Magasinering og Kulturhistorisk Konservering budget 2011 (1.000 kr.) Bygning- & Inventar (enhed 2031/2039) Bygning- & Inventars arbejdsområder og hovedopgaver Hovedopgaver Basisopgaver Personaleoversigt Bygning og Inventar Bygning- & Inventars budget 2011 (1.000 kr.) Forskning, Analyse & Rådgivning (enhed 2051) Forskning, Analyse & Rådgivnings opgaver Basisopgaver Personaleoversigt Forskning, Analyse & Rådgivning Forskning, Analyse & Rådgivnings budget 2011 (1.000 kr.) Bilag Bilag Forsknings- og publikationsplan for Bevaringsafdelingen Nationalmuseets repræsentation i eksterne bestyrelser, råd, nævn m.v. ved medarbejdere fra afdelingen Repræsentation i Nationalmuseets faste tværgående udvalg og driftsgrupper ved medarbejdere fra afdelingen Sammensætning af arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøsudvalget i Mølleåområdet Afdelingens repræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget Samlings- & Registreringsudvalget Samlingsrevisionsudvalget Registreringsudvalget Forskningsudvalget Personalepolitisk Styregruppe Driftsgruppen for Prinsens Palais og Frihedsmuseet Driftsgruppen for Mølleåområdet Sikringsudvalget (og IT-sikkerhedsudvalget) Arbejdsgruppen vedr. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser og Ledervurdering Arbejdsplan2012_direktion doc Side 2

3 Arbejdsplan2012_direktion doc Forbedringsudvalget Digitaliserings- og Webudvalget Bevaringsafdelingens interne udvalg Bog- og tidsskriftsudvalg Bevaringsafdelingens lokaleudvalg Lokalsamarbejdsudvalgets (BASU) sammensætning Side 3

4 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Afdelingschefens redegørelse 1.1. Bevaringsafdelingens mission og vision Mission: Bevaringsafdelingen bidrager til at bevare kulturarven, så alle kan få indsigt i kulturhistorien nu og i fremtiden. Vision: Bevaringsafdelingen vil være anerkendt for at udvikle bevaringsindsatsen på et erfarings-, videns- og forskningsbaseret grundlag med respekt for tradition og vægt på fornyelse. Følgende mål i Nationalmuseets rammeaftale med Kulturministeriet vil være bærende for Bevaringsafdelingens arbejdsplanlægning i 2012: Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning Med vedtagelsen af finansloven for 2012 skal Nationalmuseet igangsætte et nyt magasinbyggeri. Bevaringsafdelingen deltager i alle relevante sammenhænge for at forberede, planlægge og gennemføre aktiviteter, der bidrager til målopfyldelse. Herunder implementering af klimakontrolstrategien og fortsat fokus på forbedring af ENB-genstandenes bevaring. Desuden bidrager afdelingen til udvikling af de nødvendige støttefunktioner, som eksempelvis det nye konserverings- og pladsregistreringssystem. Gennem deltagelse i og bidrag til seminarer og konferencer i ind- og udland sikres videndeling på internationalt niveau indenfor feltet. Styrket kvalitet i det samlede museumslandskab Afdelingen vil fortsætte udviklingen af de strategiske partnerskaber med museets samarbejdspartnere indbefattende andre bevaringsinstitutioner. I 2012 med særlig fokus på konsolidering af CATS (Center for Art Technological Studies and Conservation i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Konservatorskolen) og bidrag til forskningssamarbejdet med British Museum. Herudover ønsker afdelingen at bidrage aktivt og konstruktivt til etablering af et nyt tværgående forskningsområde ligesom arbejdet med udvikling af europæiske standarder for bevaring af kulturarven fortættes. Nationalmuseet kommer i dialog med et endnu bredere publikum end nu. Dette mål skal indfries ved at museet i de kommende år bliver mere tydeligt tilstede i det digitale univers. Samlingen skal sættes i spil digitalt og her giver de praktiske opgaver i forbindelse med magasinbyggeriet en enestående chance for at bidraget til målene for Det Digitale Nationalmuseum. Bevaringsafdelingen vil fortsat gennem formidling af bevaringsindsatsen og de dertil knyttede processer, søge at komme i dialog med museets bruger af både det fysiske museum og det digitale museum. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 4

5 Arbejdsplan2012_direktion doc 1.2. Bevaringsafdelingens organisering og ledelse Bevaringsafdelingen er pr 1. januar 2012 organiseret således: Bevaringschef Enheder 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Magasinering og Kulturhistorisk Konservering 2031 Bygning & Inventar (2039 Nationalmuseets Fartøjssamling) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Afdelingens ledere Bevaringschef Jesper Stub Johnsen Sekretariatsleder Palle Maurice Jepsen, Sekretariat & Udlån (S&U) Enhedsleder Maria-Louise Jacobsen, Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (MKK) Enhedsleder Rikke Bjarnhof, Bygning & Inventar (B&I) Enhedsleder Mads Chr. Christensen, Forskning, Analyse og Rådgivning (FA&R) Ledergruppemøder m.m. Afdelingens arbejde koordineres bl.a. på ledergruppemøder, der afholdes ca. hver tredje uge. Hver måned afholdes desuden et halvdags ledergruppemøde med særlig henblik på udvikling af strategi og politik for afdelingen samt opfølgning på aktuelle problemer. Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Møde Frekvens Deltagere Indhold/Emnekreds Ledergruppemøder, ordinære Hver 3. uge Bevaringschef og enhedslederne Afdelingens ledelse, budgetter og opfølgning på arbejdsplaner. Personaleforhold for afdelingen Ledergruppemøder, 1 gang månedligt Bevaringschef og enhedsle- Udarbejdelse af strategi og politik samt derne 3 repræsentanter fra A-siden med Bevaringschefen som formand. 5 repræsentanter fra B-siden, herunder næstformand temamøder Bevaringsafdelingens Samarbejdsudvalg (BASU) Møder mellem bevaringschef og enhedsledere Ordinære møder 4 gange om året samt 5 6 uformelle møder mellem Bevaringschefen og B- sidens repræsentanter i måneder uden ordinære møder Månedlige Bevaringschefen og den enkelte enhedsleder opfølgning på aktuelle udfordringer Indhold i henhold til Samarbejdsudvalgscirkulæret Opfølgning på arbejdsplaner og budgetter. Løbende sager på enhederne 1.3. Bevaringsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver I udgangspunktet betragter vi museets samlinger og de enkelte genstande som meningsfulde og uerstattelige fysiske ressourcer, som kræver permanent vedligeholdelse, samtidig med at genstandene skal kunne bruges til at formidle viden, indtryk og ideer. De værdier, der ligger til grund for medarbejdernes indsats på Bevaringsafdelingen, er blandt andet kendetegnet ved engagement, kvalitet og vedholdenhed. Med dette som udgangspunkt løser medarbejderne opgaverne med følgende målsætning: at yde et konserveringsbaseret bidrag til bevaringen af kulturarven; et bidrag som i fagbredde og niveau er det bedste i landet og på udvalgte områder blandt de betydende i verden at sikre, at Nationalmuseets samlinger bevares, så de er egnede til at opfylde deres formål som udgangspunkt for kulturhistorisk forskning og formidling at sikre, at Nationalmuseets kompetence på bevaringsområdet stilles til rådighed for samfundet; på ikke-kommercielle såvel som på kommercielle vilkår Side 5

6 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 at sikre udviklingen af alternativer til konserveringsmæssig behandling i form af in-situ bevaring og præventiv konservering at sikre, at afdelingens viden om teknologi og materialevalg i forbindelse med genstandsfremstilling og brug integreres i den fælles kulturhistoriske erkendelsesproces at sikre, at afdelingens viden og kunnen på det bygningsantikvariske område integreres i en fælles national museal vidensbank at varetage den daglige drift af museets magasiner og medvirke til forsvarlig bevaring og tilgængelighed af museumsgenstande, der ikke er udstillet at varetage administrationen af Nationalmuseets udlån af genstande med henblik på at aktivere museets samlinger som en international kulturhistorisk ressource under skyldig hensyntagen til sikring genstandenes bevaring for eftertiden Afdelingens mål Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Mål: Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning Etablering af nyt magasin inden udgangen af Nyt fælles registreringssystem. Portalløsning og sammenhæng med det digitale museum Hæve genstandenes bevaringstilstand. Mål: Styrket kvalitet i det samlede museumslandskab Opbygning af strategiske partnerskaber nationalt og internationalt med henblik på vidensopbygning og øget vidensdeling af national betydning. Mål: Nationalmuseet kommer i dialog med et endnu bredere publikum end nu. Skabe Det Digitale Nationalmuseum, i sammenhæng med Det fysiske Nationalmuseum. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 6

7 1.4. Bevaringsafdelingens planer opgjort i arbejdstid (enhed = timer) Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Magasinering & Kulturhistorisk Konservering 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning BA i alt Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Ledelsestid, generelt - JST , Sekretærfunktioner for BA generelt , Regnskab og Budget , Arbejdsmiljøorg., samarbejdsorg, tillidsrepr. mv , BA, faste møder , BA-tid i alt Kapacitet-ÅV 11,6 32,4 26,5 14,3 15,3 Kapacitet-ÅV* Sygdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sygdom, barn 1. & 2.sygedag 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Betalt frihed 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Omsorgsdage 0,0 0,0 0,0 0,0 0, xx BA, ej konterbar (fravær, sygdom mm) 5% af , , , , , Feriefridage 429 0, , , , , Ferie , , , , , Seniordage 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ferie uden løn 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 BA, Ferie

8 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest BA i alt Bevaringsarbejde, generelt , Bevaringsarbejde, Antiksamlingen Bevaringsarbejde, Danmarks Oldtid Bevaringsarbejde, Danmarks Middelalder & Renæssance Bevaringsarbejde, Møntsamlingen Bevaringsarbejde, Danmarks Nyere Tid Bevaringsarbejde, Frilandsmuseet Bevaringsarbejde, Musikmuseet Bevaringsarbejde, Etnografisk Samling Bevaringsarbejde, Frihedsmuseet Bevaringsarbejde, Frøslevlejren Bevaringsarbejde, Børnenes Museum , , , , , , , , , , , Bevaringsarbejde, Danefæ , Bevaringsarbejde, udisponeret , Kir.konsulent , Arbejdsplan2012_direktion doc Side 8

9 Arbejdsplan2012_direktion doc Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Magasinprojekt/flytning , IT-projekter/ systemudvikling , Formidling og web , Forskning (OV) , Forskningsformidling , Organisering/afholdelse af konferencer , Deltagelse i faglige fora , Udl, hele museet , Telefonbetjening (Omstilling) , Særudstil., Powwow, , Udstilling, Gorm i Jelling , Særudstilling "Europa", 2011 BA i alt , VikingeUdst , Kompetenceudvikling , Bevaringsopgaver, Nationalmuseet i alt Side 9

10 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Sagsopgave Bevaringsopgaver, andre Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Forskning m. British Mus ,0 0 0,0 0 BA i alt Samarbejdsaftale - Konserveringscenteret i Vejle Udveksling med Konservatorskolen Samarbejdsaftale-SMK (StatensMuseumForKunst) ,0 51 0, , , ,0 51 0, Samarbejdsaftale Center f/teknologihistorie og bevaring , , CTR , , Samarbejdsaftale, Ølgod ,0 51 0, Bevaringsarbejde, Statens Forsvars-historiske Museum , , Bevaringsopgaver,andre i alt IV IP TV OBS: timer, rettes OBS: timer, rettes OBS: timer, rettes Sammentælling Arbejdsplan2012_direktion doc Side 10

11 1.5. Bevaringsafdelingens budget ( bilag 1 ) Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Salg af varer og tjenesteydelser med tilsagn Salg af varer og tjenesteydelser uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter inkl OH I alt udgifter Resultat delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger med tilsagn Bevillinger uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

12 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Delr. 4 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger m. tilsagn Bevillinger u. tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 4 Tilskudsfinansierede aktiviteter Personalepolitiske initiativer Bevaringsafdelingen gennemfører i lighed med museets andre afdelinger MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) og opgør efterfølgende enhedernes kompetenceudviklingsbehov. Afdelingen afsætter ressourcer til kompetenceudvikling. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 12

13 Arbejdsplan2012_direktion doc 2. Sekretariat & Udlån (enhed 2011) 2.1. Sekretariatets opgaver Bevaringsafdelingens Sekretariat har til opgave at servicere Bevaringsafdelingens ledelse og medarbejdere samt at agere som administrativt bindeled til det øvrige museum. Enheden varetager endvidere administrationen af Nationalmuseets udlån af genstande med henblik på at aktivere museets samlinger som en international kulturhistorisk ressource under skyldig hensyntagen til sikring genstandenes bevaring for eftertiden Hovedopgaver - sammenfattet Sekretærbistand m.m. til bevaringschefen og afdelingens enheder, herunder journal Økonomistyring, budgetter, regnskab og tidsregistrering Tværgående administrative arbejdsopgaver i Bevaringsafdelingen og på museet som helhed Administrativ drift af Bevaringsafdelingens indtægtsdækkede virksomhed Fællesindkøb i Bevaringsafdelingen Administrativt bindeled til Drifts- og Administrationsafdelingen (økonomi, personale, bygninger) Servicefunktioner i relation til drift af tjenestebiler, post, kemikalier m.v. Varetager telefonomstilling for hele Nationalmuseet Forvaltning af udlån og deponeringer fra museets samlinger 2.2. Personaleoversigt Sekretariat & Udlån Navn årsværk - norm timer, år Berlowicz, Barbara Marianna 1, Dahl, Pia 0, Dall, Frank 1, Elghawi, Khaled M 1, Erner, Anne Lise 0,2 352 Hammering, Gitte 0, Jepsen, Palle Maurice 1, Johnsen, Ann Y Backer 1, Johnsen, Jesper Stub 1, Petersen, Dorthea Hedegaard 1, Rasmussen, Jytte Harboe 1, Rosell, Gitte 0, Smidt, Ulla 0, i alt 11, Side 13

14 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Budget for Sekretariatet & Udlån samt fælles formål (1.000 kr.) Fælles Enhed Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Anskaffelser, generelt, BA Repræsentation Abonnementer BA-konferencer ZZ RM ZC ZS YL YD VW-Multivan Indtægt fra bærer 190 (kørsel i tj-bil, rejseudgifter mm) XS Octavia ZS Lastbil Varebil xxxx 2011 Ny bil Reserve Fælles i alt 859 Sekretariat & Udlån Alm.drift Udlån, udgifter xxx 2011 Udlån, indtægter (modsvarer udgifter) Kurser, Kongresser m.m Anskaffelser, generelt Fælles varer, kemikalier m.m Fælles kontorartikler Fælles sikkerhed Fælles porto Fælles printere i sekr Aftale med Konservatorskolen om bøger og tidsskrifter Sekretariat & udlån i alt 420 INVESTERINGER Investeringer Investeringer i alt Fælles, Sekretariat, Investeringer i alt Arbejdsplan2012_direktion doc Side 14

15 Arbejdsplan2012_direktion doc 3. Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (enhed 2021) 3.1. Magasinering og Kulturhistorisk Konserverings arbejdsområder og hovedopgaver Magasinering og Kulturhistorisk Konservering vil udvikle og anvende metoder til undersøgelser, aktiv og præventiv konservering af arkæologiske genstande og recente genstande af metal og tekstil. Endvidere vil vi være førende i verden, hvad angår konservering af vanddrukne organiske materialer. Hovedopgaver Magasinering og Kulturhistorisk Konservering konserverer metaller, tekstiler og arkæologiske fund af alle materialetyper. Endvidere varetages magasinering og håndtering af museets samlinger. Enheden har følgende funktioner tilknyttet: Frysetørring af vandskadet papir, fiberanalyser, udstillingsmontering, røntgenundersøgelser, kopiering af genstande samt frysning af genstande. Enheden medvirker til forskning og yder rådgivning inden for områderne: Konserveringsmetoder, feltkonservering, præventiv konservering, in-situ bevaring, materialeteknologi og teknologihistorie og bidrager til aktiviteterne i Dansk Center for Tekstilforskning. Enhedens faglige bistand tilbydes foruden museet eksterne kunder. Basisopgaver Tjenstlige aktiviteter (finansieret af Nationalmuseet) De tjenstlige aktiviteter omfatter: Konservering og bevaring af Nationalmuseets og Statens Forsvarshistoriske Museums museumsgenstande samt danefæ og accessioner. Montering af genstande. Tilstandsvurdering af museets genstande Håndtering af genstande i forbindelse med magasinering, udstilling, studiebesøg eller udlån samt pladsregistrering. Rådgivning vedrørende opbevaringsforhold og klima i magasiner og udstillinger Koordinering og deltagelse i udstillingsarbejde og udstillingsplejebesigtigelse og rådgivning i forbindelse med Nationalmuseets kirkekonsulenttjeneste. Pakning og kurervirksomhed i forbindelse med udlån Marine bevaringsundersøgelser Skadedyrsmonitorering (IPM) samt frysning af genstande Metodeudvikling og deltagelse i forskningsprojekter Formidling Personaleudvikling Deltagelse i nationale og internationale faglige fora Logistikopgaver Fotodokumentation af danefæ samt museumsgenstande til udlån Indtægtsdækkede aktiviteter Inden for de materialegrupper, som enheden arbejder med, udføres følgende ydelser for andre museer, kirker, institutioner og privatpersoner: Udarbejdelse af konserverings-/restaureringsforslag Side 15

16 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Konservering/restaurering Udarbejdelse af dokumentation for det udførte arbejde Kopiering Rådgivning Montering Røntgenundersøgelser Fiberanalyser Konservering og bevaringsmæssigt tilsyn med Ladby-skibet, Fyrkat, Vikingeskibene i Roskilde samt genstandene på Trelleborg. Enheden bidrager til museets kirkekonsulentarbejdet indenfor metal og tekstil. Enhedens konserverings-, og restaureringsarbejder formidles løbende i forbindelse med omvisninger på afdelingen, ved forespørgsler fra ind- og udland, ved foredrag, i form af publikationer i faglige tidsskrifter, i bøger og på internettet, i forbindelse med undervisning på bl.a. Konservatorskolen samt ved deltagelse i faglige møder og netværk nationalt og internationalt Personaleoversigt Magasinering og Kulturhistorisk Konservering 2021-Magasinering og Kulturhistorisk Konservering årsværk - Navn norm timer, år Bojesen-Koefoed, Inger 1, Christiansen, Elisabeth C.N. 0, Edinger, Vibe Margrethe Milde 1, Ekstrøm, Anders Løkkegaard 1, Elling, Gerd 1, Greve, Søren 1, Hargreave, Noé Hrdy 1, Henrichsen, Peter 1, Holm, Signe Nygaard 0, Holst, Torben 0, Jacobsen, Maria-Louise 1, Jensen, Jan Bruun 0, Jespersen, Anja Blok 1, Jespersen, Charlotte Gilbert (orlov 1/1-31/3) 0, Juul, Annemarie 1, Knudsen, Lars 1, Lindhard, Kirsten 1, Maltfilâtre, Michel (til 30. april 2011) 0, Mefail, Suzan 1, Moesgaard, Anne-France Le Boede 0, Møller, Kim 1, Nielsen, Birgit Emborg 0, Petersen, Anette Hjelm 1, Petersen, Karen Stemann 1, Pokupcic, Natasa 1, Ringgaard, Maj 1, Salomonsen, Eva 0, Arbejdsplan2012_direktion doc Side 16

17 Arbejdsplan2012_direktion doc Skals, Irene Elisabeth 1, Skou, Henrik Morten 0, Storch, Mikkel 0, Strætkværn, Kristiane 1, Sørensen, John Martin Nørlem 1, Taarnskov, Bodil 1, Wiinblad, Trine 0, i alt 31, Magasinering og Kulturhistorisk Konservering budget 2011 (1.000 kr.) Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Rep. og vedligehold Anskaffelser, generelt Pakkematerialer Inventar/klima Drift/vedligehold stabler/truck m.m Magasinering og Kulturhistorisk Konservering i alt 945 Side 17

18 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Bygning- & Inventar (enhed 2031/2039) 4.1. Bygning- & Inventars arbejdsområder og hovedopgaver Bygning- & Inventar vil bevare den fysiske kulturarv for fremtiden gennem indsigt og formidling Hovedopgaver Enheden konserverer materialegrupperne maleri på træ, maleri på lærred, arkitektoniske interiører og facader, kalkmaleri, papir, fotografisk materiale, møbler og inventar, glas, keramik og sten, skind, læder og organiske materialer. Derudover har enheden tilknyttet fotograf og kirkekonsulenter. Væsentligste opgave for enheden er at vedligeholde museets samlinger inden for ovennævnte materialegrupper. Dette udføres ved præventiv konservering og rådgivning, konservering og restaurering, metodeudvikling, fotografering og dokumentation, samt formidling. Derudover udbydes enhedens faglige ekspertise eksternt til private og andre institutioner. Basisopgaver Tjenstlige aktiviteter (finansieret af Nationalmuseet): Konservering af museumsgenstande Tilstandsvurdering af ENB-genstande Istandsættelse af genstande til udstillinger Udstillingspleje Projektledelse af udstillingsarbejde Opsætning og nedtagning af udstillinger Monitorering af skadedyr (IPM) Rådgivning vedrørende opbevaringsforhold og klima i magasiner og udstillinger Istandsættelse og dokumentation af genstande til udlån Kurérvirksomhed Besigtigelser og rådgivning i forbindelse med NMs kirkekonsulenttjeneste Metodeudvikling og deltagelse i forskningsprojekter Formidling Personaleudvikling Indtægtsdækkede aktiviteter Enheden udfører indtægtsdækket arbejde af alle recente genstande fra andre kulturhistoriske museer, ministerier, styrelser, kirker, slotte og herregårde samt fra private rekvirenter i ind- og udland: Konservering/restaurering indenfor enhedens materialegrupper for kirker, institutioner og private i ind- og udland. Forundersøgelser af kalkmalerier og inventar i de danske kirker, samt dekorerede interiører for institutioner og private. Farvearkæologiske undersøgelser af interiører og facader i profane huse. Udarbejdelse af overslag Rådgivning Udarbejdelse af dokumentation for udført arbejde Tilsyn og udarbejdelse af bevaringsplaner Opsætning og nedtagning af nyopstilling og særudstilling for museer Illustrationer til publikationer og formidling Andre aktiviteter Enhedens medarbejdere bidrager med undersøgelser til museets forskningsprojekter Enhedens medarbejdere deltager i konserveringsfaglig formidling i forbindelse med publikationer, særudstillinger, undervisning, foredrag og omvisninger Arbejdsplan2012_direktion doc Side 18

19 Arbejdsplan2012_direktion doc Enhedens medarbejdere underviser jævnligt på Konservatorskolen og deltager i nationale og internationale faglige møder og netværk Enheden deltager i museets kirkekonsulentvirksomhed inden for kalkmaleri, inventar og stenmonumenter Enhedens medarbejdere videreudvikler en WEB-baseret bevaringsplan for kalkmalerier i danske kirker med tilknyttet formidlingsprojekt via mobiltelefoni Enhedslederen er co-projektejer af BAs udvikling af databasen for pladsregistrering og dokumentation af konserveringsarbejde 4.2. Personaleoversigt Bygning og Inventar 2031-Bygning&Inventar Navn årsværk - norm timer, år Alberdi, Kim Nicolai Hou 1, Bagge, Mikala Elisabeth 1, Bernsted, Martin Peter 1, Bjarnhof, Rikke 1, Bregnhøi, Line 1, Bronée, Pernille 0, Eriksen, Lis Sejr 1, Fortuna, Roberto 1, Hansen, Conny 1, Hansen, Laila 0, Haslund, Ida Charlotte Marie 0, Henningsen, Karen Elise 0, Holstein, Bodil 1, Hultén, Frida 1, Ipsen, Camlilla 0, Jensen, Eva Karen Lilja 0, Jørgensen, Mette Humle 1, Larsen, Birgitte 1, Larsen, Robert Engelbrecht 0, Ludvigsen, Loa 1, Mogensen, Johanne Bornemann 1, Olsen, Birgitte Faurhøj 1, Pedersen, Karen Brynjolf 1, Petersen, Anja Liss 1, Raff, Bjarne 0, Trampedach, Kirsten 1, Trommer, Sven 0, Trudsø, Susanne 1, Ørum, Susanne (orlov 1. april-31. december 2012) 0, Östlund, Lena 0, i alt 25, Side 19

20 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Bygning- & Inventars budget 2011 (1.000 kr.) Bygning & Inventar Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Rep. og vedligehold Anskaffelser, generelt B&I, i alt 680 Fartøjssamlingen (drift) Vedligeholdelse Fartøjssamlingen Fartøjssamlingen i alt Forskning, Analyse & Rådgivning (enhed 2051) 5.1. Forskning, Analyse & Rådgivnings opgaver Det er enhedens opgave at forske, rådgive og analysere så beslutninger om bevaring og formidling af kulturarven kan træffes på et kvalificeret grundlag. Hovedopgaver Enheden udfører klimamåling og rådgivning og løser analyseopgaver i forbindelse med konservering og restaurering af museumsgenstande generelt, samt vejleder specielt vedrørende bevaring af moderne materialer af plast og gummi. Enheden forsker og yder rådgivning inden for områderne: In situ bevaring af arkæologiske fund, præventiv konservering og teknisk undersøgelse af kulturarven Basisopgaver Enhedens videnskabelige medarbejdere varetager forskningsopgaver og indgår fra begyndelsen af 2012 i tre forskningsprojekter under EU's 7. rammeprogram, thema 6, Environment: Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring (MUSECOOR), ca. 1 arbejdsmåned. NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks (NANOFORART) start primo Strategy for the preservation of plastic artefacts in museum collections forkortet (POPART) slutter marts FA&R er med i tre projekter under Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener. Enheden har en ph.d. studerende indskrevet på Det kongelige danske Kunstakademi, Konservatorskolen. Enheden har en seniorforsker tilknyttet på området kalkmaleri. Enheden bistår med rådgivning om energi-, lys- og klimaforhold samt valg af egnede materialer ved etablering af permanente udstillinger og særudstillinger. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 20

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan 2012 1 1 Museumsdirektørens redegørelse... 3 1.1 Nationalmuseets mission og vision... 3 1.1.1 Museets ledelsesmæssige indsats...

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet Nationalmuseets samlinger 2012 Foto: Nationalmuseet Indholdsfortegnelse Samlingsrapport 2012 - Opsummering og konklusioner... 3 1. Nationalmuseets samlinger - rapport 2012... 3 1.1. Samlingernes omfang...

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2002 Nationalmuseet august 2003 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger... 4 1.1 Målsætning... 5 1.2 Ressourcer... 5 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Budget og Arbejdsplan

Budget og Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde Gymnasiefællesskabet Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde 2013 www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet Skolegade 3 4000 Roskilde www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683 GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2015 Forord

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere