Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov"

Transkript

1 Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN Budget og Arbejdsplan 2012 Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

2 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Afdelingschefens redegørelse Bevaringsafdelingens mission og vision Bevaringsafdelingens organisering og ledelse... 5 Enheder... 5 Afdelingens ledere... 5 Ledergruppemøder m.m Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Bevaringsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver... 5 Afdelingens mål... 6 Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Bevaringsafdelingens planer opgjort i arbejdstid (enhed = timer) Bevaringsafdelingens budget ( bilag 1 ) Personalepolitiske initiativer Sekretariat & Udlån (enhed 2011) Sekretariatets opgaver Hovedopgaver - sammenfattet Personaleoversigt Sekretariat & Udlån Budget for Sekretariatet & Udlån samt fælles formål (1.000 kr.) Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (enhed 2021) Magasinering og Kulturhistorisk Konserverings arbejdsområder og hovedopgaver Hovedopgaver Basisopgaver Personaleoversigt Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Magasinering og Kulturhistorisk Konservering budget 2011 (1.000 kr.) Bygning- & Inventar (enhed 2031/2039) Bygning- & Inventars arbejdsområder og hovedopgaver Hovedopgaver Basisopgaver Personaleoversigt Bygning og Inventar Bygning- & Inventars budget 2011 (1.000 kr.) Forskning, Analyse & Rådgivning (enhed 2051) Forskning, Analyse & Rådgivnings opgaver Basisopgaver Personaleoversigt Forskning, Analyse & Rådgivning Forskning, Analyse & Rådgivnings budget 2011 (1.000 kr.) Bilag Bilag Forsknings- og publikationsplan for Bevaringsafdelingen Nationalmuseets repræsentation i eksterne bestyrelser, råd, nævn m.v. ved medarbejdere fra afdelingen Repræsentation i Nationalmuseets faste tværgående udvalg og driftsgrupper ved medarbejdere fra afdelingen Sammensætning af arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøsudvalget i Mølleåområdet Afdelingens repræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget Samlings- & Registreringsudvalget Samlingsrevisionsudvalget Registreringsudvalget Forskningsudvalget Personalepolitisk Styregruppe Driftsgruppen for Prinsens Palais og Frihedsmuseet Driftsgruppen for Mølleåområdet Sikringsudvalget (og IT-sikkerhedsudvalget) Arbejdsgruppen vedr. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser og Ledervurdering Arbejdsplan2012_direktion doc Side 2

3 Arbejdsplan2012_direktion doc Forbedringsudvalget Digitaliserings- og Webudvalget Bevaringsafdelingens interne udvalg Bog- og tidsskriftsudvalg Bevaringsafdelingens lokaleudvalg Lokalsamarbejdsudvalgets (BASU) sammensætning Side 3

4 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Afdelingschefens redegørelse 1.1. Bevaringsafdelingens mission og vision Mission: Bevaringsafdelingen bidrager til at bevare kulturarven, så alle kan få indsigt i kulturhistorien nu og i fremtiden. Vision: Bevaringsafdelingen vil være anerkendt for at udvikle bevaringsindsatsen på et erfarings-, videns- og forskningsbaseret grundlag med respekt for tradition og vægt på fornyelse. Følgende mål i Nationalmuseets rammeaftale med Kulturministeriet vil være bærende for Bevaringsafdelingens arbejdsplanlægning i 2012: Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning Med vedtagelsen af finansloven for 2012 skal Nationalmuseet igangsætte et nyt magasinbyggeri. Bevaringsafdelingen deltager i alle relevante sammenhænge for at forberede, planlægge og gennemføre aktiviteter, der bidrager til målopfyldelse. Herunder implementering af klimakontrolstrategien og fortsat fokus på forbedring af ENB-genstandenes bevaring. Desuden bidrager afdelingen til udvikling af de nødvendige støttefunktioner, som eksempelvis det nye konserverings- og pladsregistreringssystem. Gennem deltagelse i og bidrag til seminarer og konferencer i ind- og udland sikres videndeling på internationalt niveau indenfor feltet. Styrket kvalitet i det samlede museumslandskab Afdelingen vil fortsætte udviklingen af de strategiske partnerskaber med museets samarbejdspartnere indbefattende andre bevaringsinstitutioner. I 2012 med særlig fokus på konsolidering af CATS (Center for Art Technological Studies and Conservation i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Konservatorskolen) og bidrag til forskningssamarbejdet med British Museum. Herudover ønsker afdelingen at bidrage aktivt og konstruktivt til etablering af et nyt tværgående forskningsområde ligesom arbejdet med udvikling af europæiske standarder for bevaring af kulturarven fortættes. Nationalmuseet kommer i dialog med et endnu bredere publikum end nu. Dette mål skal indfries ved at museet i de kommende år bliver mere tydeligt tilstede i det digitale univers. Samlingen skal sættes i spil digitalt og her giver de praktiske opgaver i forbindelse med magasinbyggeriet en enestående chance for at bidraget til målene for Det Digitale Nationalmuseum. Bevaringsafdelingen vil fortsat gennem formidling af bevaringsindsatsen og de dertil knyttede processer, søge at komme i dialog med museets bruger af både det fysiske museum og det digitale museum. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 4

5 Arbejdsplan2012_direktion doc 1.2. Bevaringsafdelingens organisering og ledelse Bevaringsafdelingen er pr 1. januar 2012 organiseret således: Bevaringschef Enheder 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Magasinering og Kulturhistorisk Konservering 2031 Bygning & Inventar (2039 Nationalmuseets Fartøjssamling) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Afdelingens ledere Bevaringschef Jesper Stub Johnsen Sekretariatsleder Palle Maurice Jepsen, Sekretariat & Udlån (S&U) Enhedsleder Maria-Louise Jacobsen, Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (MKK) Enhedsleder Rikke Bjarnhof, Bygning & Inventar (B&I) Enhedsleder Mads Chr. Christensen, Forskning, Analyse og Rådgivning (FA&R) Ledergruppemøder m.m. Afdelingens arbejde koordineres bl.a. på ledergruppemøder, der afholdes ca. hver tredje uge. Hver måned afholdes desuden et halvdags ledergruppemøde med særlig henblik på udvikling af strategi og politik for afdelingen samt opfølgning på aktuelle problemer. Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Møde Frekvens Deltagere Indhold/Emnekreds Ledergruppemøder, ordinære Hver 3. uge Bevaringschef og enhedslederne Afdelingens ledelse, budgetter og opfølgning på arbejdsplaner. Personaleforhold for afdelingen Ledergruppemøder, 1 gang månedligt Bevaringschef og enhedsle- Udarbejdelse af strategi og politik samt derne 3 repræsentanter fra A-siden med Bevaringschefen som formand. 5 repræsentanter fra B-siden, herunder næstformand temamøder Bevaringsafdelingens Samarbejdsudvalg (BASU) Møder mellem bevaringschef og enhedsledere Ordinære møder 4 gange om året samt 5 6 uformelle møder mellem Bevaringschefen og B- sidens repræsentanter i måneder uden ordinære møder Månedlige Bevaringschefen og den enkelte enhedsleder opfølgning på aktuelle udfordringer Indhold i henhold til Samarbejdsudvalgscirkulæret Opfølgning på arbejdsplaner og budgetter. Løbende sager på enhederne 1.3. Bevaringsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver I udgangspunktet betragter vi museets samlinger og de enkelte genstande som meningsfulde og uerstattelige fysiske ressourcer, som kræver permanent vedligeholdelse, samtidig med at genstandene skal kunne bruges til at formidle viden, indtryk og ideer. De værdier, der ligger til grund for medarbejdernes indsats på Bevaringsafdelingen, er blandt andet kendetegnet ved engagement, kvalitet og vedholdenhed. Med dette som udgangspunkt løser medarbejderne opgaverne med følgende målsætning: at yde et konserveringsbaseret bidrag til bevaringen af kulturarven; et bidrag som i fagbredde og niveau er det bedste i landet og på udvalgte områder blandt de betydende i verden at sikre, at Nationalmuseets samlinger bevares, så de er egnede til at opfylde deres formål som udgangspunkt for kulturhistorisk forskning og formidling at sikre, at Nationalmuseets kompetence på bevaringsområdet stilles til rådighed for samfundet; på ikke-kommercielle såvel som på kommercielle vilkår Side 5

6 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 at sikre udviklingen af alternativer til konserveringsmæssig behandling i form af in-situ bevaring og præventiv konservering at sikre, at afdelingens viden om teknologi og materialevalg i forbindelse med genstandsfremstilling og brug integreres i den fælles kulturhistoriske erkendelsesproces at sikre, at afdelingens viden og kunnen på det bygningsantikvariske område integreres i en fælles national museal vidensbank at varetage den daglige drift af museets magasiner og medvirke til forsvarlig bevaring og tilgængelighed af museumsgenstande, der ikke er udstillet at varetage administrationen af Nationalmuseets udlån af genstande med henblik på at aktivere museets samlinger som en international kulturhistorisk ressource under skyldig hensyntagen til sikring genstandenes bevaring for eftertiden Afdelingens mål Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Mål: Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning Etablering af nyt magasin inden udgangen af Nyt fælles registreringssystem. Portalløsning og sammenhæng med det digitale museum Hæve genstandenes bevaringstilstand. Mål: Styrket kvalitet i det samlede museumslandskab Opbygning af strategiske partnerskaber nationalt og internationalt med henblik på vidensopbygning og øget vidensdeling af national betydning. Mål: Nationalmuseet kommer i dialog med et endnu bredere publikum end nu. Skabe Det Digitale Nationalmuseum, i sammenhæng med Det fysiske Nationalmuseum. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 6

7 1.4. Bevaringsafdelingens planer opgjort i arbejdstid (enhed = timer) Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Magasinering & Kulturhistorisk Konservering 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning BA i alt Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Ledelsestid, generelt - JST , Sekretærfunktioner for BA generelt , Regnskab og Budget , Arbejdsmiljøorg., samarbejdsorg, tillidsrepr. mv , BA, faste møder , BA-tid i alt Kapacitet-ÅV 11,6 32,4 26,5 14,3 15,3 Kapacitet-ÅV* Sygdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sygdom, barn 1. & 2.sygedag 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Betalt frihed 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Omsorgsdage 0,0 0,0 0,0 0,0 0, xx BA, ej konterbar (fravær, sygdom mm) 5% af , , , , , Feriefridage 429 0, , , , , Ferie , , , , , Seniordage 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ferie uden løn 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 BA, Ferie

8 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest BA i alt Bevaringsarbejde, generelt , Bevaringsarbejde, Antiksamlingen Bevaringsarbejde, Danmarks Oldtid Bevaringsarbejde, Danmarks Middelalder & Renæssance Bevaringsarbejde, Møntsamlingen Bevaringsarbejde, Danmarks Nyere Tid Bevaringsarbejde, Frilandsmuseet Bevaringsarbejde, Musikmuseet Bevaringsarbejde, Etnografisk Samling Bevaringsarbejde, Frihedsmuseet Bevaringsarbejde, Frøslevlejren Bevaringsarbejde, Børnenes Museum , , , , , , , , , , , Bevaringsarbejde, Danefæ , Bevaringsarbejde, udisponeret , Kir.konsulent , Arbejdsplan2012_direktion doc Side 8

9 Arbejdsplan2012_direktion doc Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Magasinprojekt/flytning , IT-projekter/ systemudvikling , Formidling og web , Forskning (OV) , Forskningsformidling , Organisering/afholdelse af konferencer , Deltagelse i faglige fora , Udl, hele museet , Telefonbetjening (Omstilling) , Særudstil., Powwow, , Udstilling, Gorm i Jelling , Særudstilling "Europa", 2011 BA i alt , VikingeUdst , Kompetenceudvikling , Bevaringsopgaver, Nationalmuseet i alt Side 9

10 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Sagsopgave Bevaringsopgaver, andre Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Forskning m. British Mus ,0 0 0,0 0 BA i alt Samarbejdsaftale - Konserveringscenteret i Vejle Udveksling med Konservatorskolen Samarbejdsaftale-SMK (StatensMuseumForKunst) ,0 51 0, , , ,0 51 0, Samarbejdsaftale Center f/teknologihistorie og bevaring , , CTR , , Samarbejdsaftale, Ølgod ,0 51 0, Bevaringsarbejde, Statens Forsvars-historiske Museum , , Bevaringsopgaver,andre i alt IV IP TV OBS: timer, rettes OBS: timer, rettes OBS: timer, rettes Sammentælling Arbejdsplan2012_direktion doc Side 10

11 1.5. Bevaringsafdelingens budget ( bilag 1 ) Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Salg af varer og tjenesteydelser med tilsagn Salg af varer og tjenesteydelser uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter inkl OH I alt udgifter Resultat delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger med tilsagn Bevillinger uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

12 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Delr. 4 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger m. tilsagn Bevillinger u. tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 4 Tilskudsfinansierede aktiviteter Personalepolitiske initiativer Bevaringsafdelingen gennemfører i lighed med museets andre afdelinger MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) og opgør efterfølgende enhedernes kompetenceudviklingsbehov. Afdelingen afsætter ressourcer til kompetenceudvikling. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 12

13 Arbejdsplan2012_direktion doc 2. Sekretariat & Udlån (enhed 2011) 2.1. Sekretariatets opgaver Bevaringsafdelingens Sekretariat har til opgave at servicere Bevaringsafdelingens ledelse og medarbejdere samt at agere som administrativt bindeled til det øvrige museum. Enheden varetager endvidere administrationen af Nationalmuseets udlån af genstande med henblik på at aktivere museets samlinger som en international kulturhistorisk ressource under skyldig hensyntagen til sikring genstandenes bevaring for eftertiden Hovedopgaver - sammenfattet Sekretærbistand m.m. til bevaringschefen og afdelingens enheder, herunder journal Økonomistyring, budgetter, regnskab og tidsregistrering Tværgående administrative arbejdsopgaver i Bevaringsafdelingen og på museet som helhed Administrativ drift af Bevaringsafdelingens indtægtsdækkede virksomhed Fællesindkøb i Bevaringsafdelingen Administrativt bindeled til Drifts- og Administrationsafdelingen (økonomi, personale, bygninger) Servicefunktioner i relation til drift af tjenestebiler, post, kemikalier m.v. Varetager telefonomstilling for hele Nationalmuseet Forvaltning af udlån og deponeringer fra museets samlinger 2.2. Personaleoversigt Sekretariat & Udlån Navn årsværk - norm timer, år Berlowicz, Barbara Marianna 1, Dahl, Pia 0, Dall, Frank 1, Elghawi, Khaled M 1, Erner, Anne Lise 0,2 352 Hammering, Gitte 0, Jepsen, Palle Maurice 1, Johnsen, Ann Y Backer 1, Johnsen, Jesper Stub 1, Petersen, Dorthea Hedegaard 1, Rasmussen, Jytte Harboe 1, Rosell, Gitte 0, Smidt, Ulla 0, i alt 11, Side 13

14 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Budget for Sekretariatet & Udlån samt fælles formål (1.000 kr.) Fælles Enhed Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Anskaffelser, generelt, BA Repræsentation Abonnementer BA-konferencer ZZ RM ZC ZS YL YD VW-Multivan Indtægt fra bærer 190 (kørsel i tj-bil, rejseudgifter mm) XS Octavia ZS Lastbil Varebil xxxx 2011 Ny bil Reserve Fælles i alt 859 Sekretariat & Udlån Alm.drift Udlån, udgifter xxx 2011 Udlån, indtægter (modsvarer udgifter) Kurser, Kongresser m.m Anskaffelser, generelt Fælles varer, kemikalier m.m Fælles kontorartikler Fælles sikkerhed Fælles porto Fælles printere i sekr Aftale med Konservatorskolen om bøger og tidsskrifter Sekretariat & udlån i alt 420 INVESTERINGER Investeringer Investeringer i alt Fælles, Sekretariat, Investeringer i alt Arbejdsplan2012_direktion doc Side 14

15 Arbejdsplan2012_direktion doc 3. Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (enhed 2021) 3.1. Magasinering og Kulturhistorisk Konserverings arbejdsområder og hovedopgaver Magasinering og Kulturhistorisk Konservering vil udvikle og anvende metoder til undersøgelser, aktiv og præventiv konservering af arkæologiske genstande og recente genstande af metal og tekstil. Endvidere vil vi være førende i verden, hvad angår konservering af vanddrukne organiske materialer. Hovedopgaver Magasinering og Kulturhistorisk Konservering konserverer metaller, tekstiler og arkæologiske fund af alle materialetyper. Endvidere varetages magasinering og håndtering af museets samlinger. Enheden har følgende funktioner tilknyttet: Frysetørring af vandskadet papir, fiberanalyser, udstillingsmontering, røntgenundersøgelser, kopiering af genstande samt frysning af genstande. Enheden medvirker til forskning og yder rådgivning inden for områderne: Konserveringsmetoder, feltkonservering, præventiv konservering, in-situ bevaring, materialeteknologi og teknologihistorie og bidrager til aktiviteterne i Dansk Center for Tekstilforskning. Enhedens faglige bistand tilbydes foruden museet eksterne kunder. Basisopgaver Tjenstlige aktiviteter (finansieret af Nationalmuseet) De tjenstlige aktiviteter omfatter: Konservering og bevaring af Nationalmuseets og Statens Forsvarshistoriske Museums museumsgenstande samt danefæ og accessioner. Montering af genstande. Tilstandsvurdering af museets genstande Håndtering af genstande i forbindelse med magasinering, udstilling, studiebesøg eller udlån samt pladsregistrering. Rådgivning vedrørende opbevaringsforhold og klima i magasiner og udstillinger Koordinering og deltagelse i udstillingsarbejde og udstillingsplejebesigtigelse og rådgivning i forbindelse med Nationalmuseets kirkekonsulenttjeneste. Pakning og kurervirksomhed i forbindelse med udlån Marine bevaringsundersøgelser Skadedyrsmonitorering (IPM) samt frysning af genstande Metodeudvikling og deltagelse i forskningsprojekter Formidling Personaleudvikling Deltagelse i nationale og internationale faglige fora Logistikopgaver Fotodokumentation af danefæ samt museumsgenstande til udlån Indtægtsdækkede aktiviteter Inden for de materialegrupper, som enheden arbejder med, udføres følgende ydelser for andre museer, kirker, institutioner og privatpersoner: Udarbejdelse af konserverings-/restaureringsforslag Side 15

16 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Konservering/restaurering Udarbejdelse af dokumentation for det udførte arbejde Kopiering Rådgivning Montering Røntgenundersøgelser Fiberanalyser Konservering og bevaringsmæssigt tilsyn med Ladby-skibet, Fyrkat, Vikingeskibene i Roskilde samt genstandene på Trelleborg. Enheden bidrager til museets kirkekonsulentarbejdet indenfor metal og tekstil. Enhedens konserverings-, og restaureringsarbejder formidles løbende i forbindelse med omvisninger på afdelingen, ved forespørgsler fra ind- og udland, ved foredrag, i form af publikationer i faglige tidsskrifter, i bøger og på internettet, i forbindelse med undervisning på bl.a. Konservatorskolen samt ved deltagelse i faglige møder og netværk nationalt og internationalt Personaleoversigt Magasinering og Kulturhistorisk Konservering 2021-Magasinering og Kulturhistorisk Konservering årsværk - Navn norm timer, år Bojesen-Koefoed, Inger 1, Christiansen, Elisabeth C.N. 0, Edinger, Vibe Margrethe Milde 1, Ekstrøm, Anders Løkkegaard 1, Elling, Gerd 1, Greve, Søren 1, Hargreave, Noé Hrdy 1, Henrichsen, Peter 1, Holm, Signe Nygaard 0, Holst, Torben 0, Jacobsen, Maria-Louise 1, Jensen, Jan Bruun 0, Jespersen, Anja Blok 1, Jespersen, Charlotte Gilbert (orlov 1/1-31/3) 0, Juul, Annemarie 1, Knudsen, Lars 1, Lindhard, Kirsten 1, Maltfilâtre, Michel (til 30. april 2011) 0, Mefail, Suzan 1, Moesgaard, Anne-France Le Boede 0, Møller, Kim 1, Nielsen, Birgit Emborg 0, Petersen, Anette Hjelm 1, Petersen, Karen Stemann 1, Pokupcic, Natasa 1, Ringgaard, Maj 1, Salomonsen, Eva 0, Arbejdsplan2012_direktion doc Side 16

17 Arbejdsplan2012_direktion doc Skals, Irene Elisabeth 1, Skou, Henrik Morten 0, Storch, Mikkel 0, Strætkværn, Kristiane 1, Sørensen, John Martin Nørlem 1, Taarnskov, Bodil 1, Wiinblad, Trine 0, i alt 31, Magasinering og Kulturhistorisk Konservering budget 2011 (1.000 kr.) Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Rep. og vedligehold Anskaffelser, generelt Pakkematerialer Inventar/klima Drift/vedligehold stabler/truck m.m Magasinering og Kulturhistorisk Konservering i alt 945 Side 17

18 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Bygning- & Inventar (enhed 2031/2039) 4.1. Bygning- & Inventars arbejdsområder og hovedopgaver Bygning- & Inventar vil bevare den fysiske kulturarv for fremtiden gennem indsigt og formidling Hovedopgaver Enheden konserverer materialegrupperne maleri på træ, maleri på lærred, arkitektoniske interiører og facader, kalkmaleri, papir, fotografisk materiale, møbler og inventar, glas, keramik og sten, skind, læder og organiske materialer. Derudover har enheden tilknyttet fotograf og kirkekonsulenter. Væsentligste opgave for enheden er at vedligeholde museets samlinger inden for ovennævnte materialegrupper. Dette udføres ved præventiv konservering og rådgivning, konservering og restaurering, metodeudvikling, fotografering og dokumentation, samt formidling. Derudover udbydes enhedens faglige ekspertise eksternt til private og andre institutioner. Basisopgaver Tjenstlige aktiviteter (finansieret af Nationalmuseet): Konservering af museumsgenstande Tilstandsvurdering af ENB-genstande Istandsættelse af genstande til udstillinger Udstillingspleje Projektledelse af udstillingsarbejde Opsætning og nedtagning af udstillinger Monitorering af skadedyr (IPM) Rådgivning vedrørende opbevaringsforhold og klima i magasiner og udstillinger Istandsættelse og dokumentation af genstande til udlån Kurérvirksomhed Besigtigelser og rådgivning i forbindelse med NMs kirkekonsulenttjeneste Metodeudvikling og deltagelse i forskningsprojekter Formidling Personaleudvikling Indtægtsdækkede aktiviteter Enheden udfører indtægtsdækket arbejde af alle recente genstande fra andre kulturhistoriske museer, ministerier, styrelser, kirker, slotte og herregårde samt fra private rekvirenter i ind- og udland: Konservering/restaurering indenfor enhedens materialegrupper for kirker, institutioner og private i ind- og udland. Forundersøgelser af kalkmalerier og inventar i de danske kirker, samt dekorerede interiører for institutioner og private. Farvearkæologiske undersøgelser af interiører og facader i profane huse. Udarbejdelse af overslag Rådgivning Udarbejdelse af dokumentation for udført arbejde Tilsyn og udarbejdelse af bevaringsplaner Opsætning og nedtagning af nyopstilling og særudstilling for museer Illustrationer til publikationer og formidling Andre aktiviteter Enhedens medarbejdere bidrager med undersøgelser til museets forskningsprojekter Enhedens medarbejdere deltager i konserveringsfaglig formidling i forbindelse med publikationer, særudstillinger, undervisning, foredrag og omvisninger Arbejdsplan2012_direktion doc Side 18

19 Arbejdsplan2012_direktion doc Enhedens medarbejdere underviser jævnligt på Konservatorskolen og deltager i nationale og internationale faglige møder og netværk Enheden deltager i museets kirkekonsulentvirksomhed inden for kalkmaleri, inventar og stenmonumenter Enhedens medarbejdere videreudvikler en WEB-baseret bevaringsplan for kalkmalerier i danske kirker med tilknyttet formidlingsprojekt via mobiltelefoni Enhedslederen er co-projektejer af BAs udvikling af databasen for pladsregistrering og dokumentation af konserveringsarbejde 4.2. Personaleoversigt Bygning og Inventar 2031-Bygning&Inventar Navn årsværk - norm timer, år Alberdi, Kim Nicolai Hou 1, Bagge, Mikala Elisabeth 1, Bernsted, Martin Peter 1, Bjarnhof, Rikke 1, Bregnhøi, Line 1, Bronée, Pernille 0, Eriksen, Lis Sejr 1, Fortuna, Roberto 1, Hansen, Conny 1, Hansen, Laila 0, Haslund, Ida Charlotte Marie 0, Henningsen, Karen Elise 0, Holstein, Bodil 1, Hultén, Frida 1, Ipsen, Camlilla 0, Jensen, Eva Karen Lilja 0, Jørgensen, Mette Humle 1, Larsen, Birgitte 1, Larsen, Robert Engelbrecht 0, Ludvigsen, Loa 1, Mogensen, Johanne Bornemann 1, Olsen, Birgitte Faurhøj 1, Pedersen, Karen Brynjolf 1, Petersen, Anja Liss 1, Raff, Bjarne 0, Trampedach, Kirsten 1, Trommer, Sven 0, Trudsø, Susanne 1, Ørum, Susanne (orlov 1. april-31. december 2012) 0, Östlund, Lena 0, i alt 25, Side 19

20 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Bygning- & Inventars budget 2011 (1.000 kr.) Bygning & Inventar Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Rep. og vedligehold Anskaffelser, generelt B&I, i alt 680 Fartøjssamlingen (drift) Vedligeholdelse Fartøjssamlingen Fartøjssamlingen i alt Forskning, Analyse & Rådgivning (enhed 2051) 5.1. Forskning, Analyse & Rådgivnings opgaver Det er enhedens opgave at forske, rådgive og analysere så beslutninger om bevaring og formidling af kulturarven kan træffes på et kvalificeret grundlag. Hovedopgaver Enheden udfører klimamåling og rådgivning og løser analyseopgaver i forbindelse med konservering og restaurering af museumsgenstande generelt, samt vejleder specielt vedrørende bevaring af moderne materialer af plast og gummi. Enheden forsker og yder rådgivning inden for områderne: In situ bevaring af arkæologiske fund, præventiv konservering og teknisk undersøgelse af kulturarven Basisopgaver Enhedens videnskabelige medarbejdere varetager forskningsopgaver og indgår fra begyndelsen af 2012 i tre forskningsprojekter under EU's 7. rammeprogram, thema 6, Environment: Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring (MUSECOOR), ca. 1 arbejdsmåned. NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks (NANOFORART) start primo Strategy for the preservation of plastic artefacts in museum collections forkortet (POPART) slutter marts FA&R er med i tre projekter under Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener. Enheden har en ph.d. studerende indskrevet på Det kongelige danske Kunstakademi, Konservatorskolen. Enheden har en seniorforsker tilknyttet på området kalkmaleri. Enheden bistår med rådgivning om energi-, lys- og klimaforhold samt valg af egnede materialer ved etablering af permanente udstillinger og særudstillinger. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 20

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

Budget og Arbejdsplan

Budget og Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2011

Nationalmuseets samlinger 2011 Nationalmuseets samlinger 2011 Genstande fra Frilandsmuseet udpeget til udskillelse Foto: Arnold Mikkelsen 2011 Indhold 0. Samlingsrapport 2011 - Opsummering og konklusioner... 3 0.1. Samlingerne... 3

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2002 Nationalmuseet august 2003 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger... 4 1.1 Målsætning... 5 1.2 Ressourcer... 5 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 ÅRSBERETNING 2009 KUNSTINDUSTRIMUSEET ÅRSBERETNING 2009 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 3 ÅRET I HOVEDTRÆK 09 Museumssamlingerne Nyt fjernmagasin Biblioteket og dets samlinger Konservering

Læs mere

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september 2005. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8.

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. INDHOLD 1 Indhold Læsevejledning 2 1. Beretning 3 2. Resultatmål 15 3. Regnskab 20 Bilag 1 Oversigt over erhvervelser i 2003 28 Bilag 2 Begrundelser for erhvervelserne i 2003 36 Bilag 3 Oversigt over forskningsprojekter

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7

Læs mere

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. juli 2008 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Organisationsdiagram... 4 Direktionen... 5 Direktøren... 6 Direktør Erland Kolding Nielsen... 6

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-Dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 NATIONALMUSEETS FORSKNINGSBERETNING 2013 FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning 4 Ressourcer 5 Organisering af forskningen 5 Forskerstillinger og forskningsår

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere