Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov"

Transkript

1 Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN Budget og Arbejdsplan 2012 Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

2 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Afdelingschefens redegørelse Bevaringsafdelingens mission og vision Bevaringsafdelingens organisering og ledelse... 5 Enheder... 5 Afdelingens ledere... 5 Ledergruppemøder m.m Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Bevaringsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver... 5 Afdelingens mål... 6 Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Bevaringsafdelingens planer opgjort i arbejdstid (enhed = timer) Bevaringsafdelingens budget ( bilag 1 ) Personalepolitiske initiativer Sekretariat & Udlån (enhed 2011) Sekretariatets opgaver Hovedopgaver - sammenfattet Personaleoversigt Sekretariat & Udlån Budget for Sekretariatet & Udlån samt fælles formål (1.000 kr.) Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (enhed 2021) Magasinering og Kulturhistorisk Konserverings arbejdsområder og hovedopgaver Hovedopgaver Basisopgaver Personaleoversigt Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Magasinering og Kulturhistorisk Konservering budget 2011 (1.000 kr.) Bygning- & Inventar (enhed 2031/2039) Bygning- & Inventars arbejdsområder og hovedopgaver Hovedopgaver Basisopgaver Personaleoversigt Bygning og Inventar Bygning- & Inventars budget 2011 (1.000 kr.) Forskning, Analyse & Rådgivning (enhed 2051) Forskning, Analyse & Rådgivnings opgaver Basisopgaver Personaleoversigt Forskning, Analyse & Rådgivning Forskning, Analyse & Rådgivnings budget 2011 (1.000 kr.) Bilag Bilag Forsknings- og publikationsplan for Bevaringsafdelingen Nationalmuseets repræsentation i eksterne bestyrelser, råd, nævn m.v. ved medarbejdere fra afdelingen Repræsentation i Nationalmuseets faste tværgående udvalg og driftsgrupper ved medarbejdere fra afdelingen Sammensætning af arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøsudvalget i Mølleåområdet Afdelingens repræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget Samlings- & Registreringsudvalget Samlingsrevisionsudvalget Registreringsudvalget Forskningsudvalget Personalepolitisk Styregruppe Driftsgruppen for Prinsens Palais og Frihedsmuseet Driftsgruppen for Mølleåområdet Sikringsudvalget (og IT-sikkerhedsudvalget) Arbejdsgruppen vedr. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser og Ledervurdering Arbejdsplan2012_direktion doc Side 2

3 Arbejdsplan2012_direktion doc Forbedringsudvalget Digitaliserings- og Webudvalget Bevaringsafdelingens interne udvalg Bog- og tidsskriftsudvalg Bevaringsafdelingens lokaleudvalg Lokalsamarbejdsudvalgets (BASU) sammensætning Side 3

4 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Afdelingschefens redegørelse 1.1. Bevaringsafdelingens mission og vision Mission: Bevaringsafdelingen bidrager til at bevare kulturarven, så alle kan få indsigt i kulturhistorien nu og i fremtiden. Vision: Bevaringsafdelingen vil være anerkendt for at udvikle bevaringsindsatsen på et erfarings-, videns- og forskningsbaseret grundlag med respekt for tradition og vægt på fornyelse. Følgende mål i Nationalmuseets rammeaftale med Kulturministeriet vil være bærende for Bevaringsafdelingens arbejdsplanlægning i 2012: Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning Med vedtagelsen af finansloven for 2012 skal Nationalmuseet igangsætte et nyt magasinbyggeri. Bevaringsafdelingen deltager i alle relevante sammenhænge for at forberede, planlægge og gennemføre aktiviteter, der bidrager til målopfyldelse. Herunder implementering af klimakontrolstrategien og fortsat fokus på forbedring af ENB-genstandenes bevaring. Desuden bidrager afdelingen til udvikling af de nødvendige støttefunktioner, som eksempelvis det nye konserverings- og pladsregistreringssystem. Gennem deltagelse i og bidrag til seminarer og konferencer i ind- og udland sikres videndeling på internationalt niveau indenfor feltet. Styrket kvalitet i det samlede museumslandskab Afdelingen vil fortsætte udviklingen af de strategiske partnerskaber med museets samarbejdspartnere indbefattende andre bevaringsinstitutioner. I 2012 med særlig fokus på konsolidering af CATS (Center for Art Technological Studies and Conservation i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Konservatorskolen) og bidrag til forskningssamarbejdet med British Museum. Herudover ønsker afdelingen at bidrage aktivt og konstruktivt til etablering af et nyt tværgående forskningsområde ligesom arbejdet med udvikling af europæiske standarder for bevaring af kulturarven fortættes. Nationalmuseet kommer i dialog med et endnu bredere publikum end nu. Dette mål skal indfries ved at museet i de kommende år bliver mere tydeligt tilstede i det digitale univers. Samlingen skal sættes i spil digitalt og her giver de praktiske opgaver i forbindelse med magasinbyggeriet en enestående chance for at bidraget til målene for Det Digitale Nationalmuseum. Bevaringsafdelingen vil fortsat gennem formidling af bevaringsindsatsen og de dertil knyttede processer, søge at komme i dialog med museets bruger af både det fysiske museum og det digitale museum. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 4

5 Arbejdsplan2012_direktion doc 1.2. Bevaringsafdelingens organisering og ledelse Bevaringsafdelingen er pr 1. januar 2012 organiseret således: Bevaringschef Enheder 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Magasinering og Kulturhistorisk Konservering 2031 Bygning & Inventar (2039 Nationalmuseets Fartøjssamling) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Afdelingens ledere Bevaringschef Jesper Stub Johnsen Sekretariatsleder Palle Maurice Jepsen, Sekretariat & Udlån (S&U) Enhedsleder Maria-Louise Jacobsen, Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (MKK) Enhedsleder Rikke Bjarnhof, Bygning & Inventar (B&I) Enhedsleder Mads Chr. Christensen, Forskning, Analyse og Rådgivning (FA&R) Ledergruppemøder m.m. Afdelingens arbejde koordineres bl.a. på ledergruppemøder, der afholdes ca. hver tredje uge. Hver måned afholdes desuden et halvdags ledergruppemøde med særlig henblik på udvikling af strategi og politik for afdelingen samt opfølgning på aktuelle problemer. Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Møde Frekvens Deltagere Indhold/Emnekreds Ledergruppemøder, ordinære Hver 3. uge Bevaringschef og enhedslederne Afdelingens ledelse, budgetter og opfølgning på arbejdsplaner. Personaleforhold for afdelingen Ledergruppemøder, 1 gang månedligt Bevaringschef og enhedsle- Udarbejdelse af strategi og politik samt derne 3 repræsentanter fra A-siden med Bevaringschefen som formand. 5 repræsentanter fra B-siden, herunder næstformand temamøder Bevaringsafdelingens Samarbejdsudvalg (BASU) Møder mellem bevaringschef og enhedsledere Ordinære møder 4 gange om året samt 5 6 uformelle møder mellem Bevaringschefen og B- sidens repræsentanter i måneder uden ordinære møder Månedlige Bevaringschefen og den enkelte enhedsleder opfølgning på aktuelle udfordringer Indhold i henhold til Samarbejdsudvalgscirkulæret Opfølgning på arbejdsplaner og budgetter. Løbende sager på enhederne 1.3. Bevaringsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver I udgangspunktet betragter vi museets samlinger og de enkelte genstande som meningsfulde og uerstattelige fysiske ressourcer, som kræver permanent vedligeholdelse, samtidig med at genstandene skal kunne bruges til at formidle viden, indtryk og ideer. De værdier, der ligger til grund for medarbejdernes indsats på Bevaringsafdelingen, er blandt andet kendetegnet ved engagement, kvalitet og vedholdenhed. Med dette som udgangspunkt løser medarbejderne opgaverne med følgende målsætning: at yde et konserveringsbaseret bidrag til bevaringen af kulturarven; et bidrag som i fagbredde og niveau er det bedste i landet og på udvalgte områder blandt de betydende i verden at sikre, at Nationalmuseets samlinger bevares, så de er egnede til at opfylde deres formål som udgangspunkt for kulturhistorisk forskning og formidling at sikre, at Nationalmuseets kompetence på bevaringsområdet stilles til rådighed for samfundet; på ikke-kommercielle såvel som på kommercielle vilkår Side 5

6 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 at sikre udviklingen af alternativer til konserveringsmæssig behandling i form af in-situ bevaring og præventiv konservering at sikre, at afdelingens viden om teknologi og materialevalg i forbindelse med genstandsfremstilling og brug integreres i den fælles kulturhistoriske erkendelsesproces at sikre, at afdelingens viden og kunnen på det bygningsantikvariske område integreres i en fælles national museal vidensbank at varetage den daglige drift af museets magasiner og medvirke til forsvarlig bevaring og tilgængelighed af museumsgenstande, der ikke er udstillet at varetage administrationen af Nationalmuseets udlån af genstande med henblik på at aktivere museets samlinger som en international kulturhistorisk ressource under skyldig hensyntagen til sikring genstandenes bevaring for eftertiden Afdelingens mål Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Mål: Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning Etablering af nyt magasin inden udgangen af Nyt fælles registreringssystem. Portalløsning og sammenhæng med det digitale museum Hæve genstandenes bevaringstilstand. Mål: Styrket kvalitet i det samlede museumslandskab Opbygning af strategiske partnerskaber nationalt og internationalt med henblik på vidensopbygning og øget vidensdeling af national betydning. Mål: Nationalmuseet kommer i dialog med et endnu bredere publikum end nu. Skabe Det Digitale Nationalmuseum, i sammenhæng med Det fysiske Nationalmuseum. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 6

7 1.4. Bevaringsafdelingens planer opgjort i arbejdstid (enhed = timer) Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Magasinering & Kulturhistorisk Konservering 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning BA i alt Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Ledelsestid, generelt - JST , Sekretærfunktioner for BA generelt , Regnskab og Budget , Arbejdsmiljøorg., samarbejdsorg, tillidsrepr. mv , BA, faste møder , BA-tid i alt Kapacitet-ÅV 11,6 32,4 26,5 14,3 15,3 Kapacitet-ÅV* Sygdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sygdom, barn 1. & 2.sygedag 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Betalt frihed 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Omsorgsdage 0,0 0,0 0,0 0,0 0, xx BA, ej konterbar (fravær, sygdom mm) 5% af , , , , , Feriefridage 429 0, , , , , Ferie , , , , , Seniordage 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ferie uden løn 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 BA, Ferie

8 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest Budget Forbrug Rest BA i alt Bevaringsarbejde, generelt , Bevaringsarbejde, Antiksamlingen Bevaringsarbejde, Danmarks Oldtid Bevaringsarbejde, Danmarks Middelalder & Renæssance Bevaringsarbejde, Møntsamlingen Bevaringsarbejde, Danmarks Nyere Tid Bevaringsarbejde, Frilandsmuseet Bevaringsarbejde, Musikmuseet Bevaringsarbejde, Etnografisk Samling Bevaringsarbejde, Frihedsmuseet Bevaringsarbejde, Frøslevlejren Bevaringsarbejde, Børnenes Museum , , , , , , , , , , , Bevaringsarbejde, Danefæ , Bevaringsarbejde, udisponeret , Kir.konsulent , Arbejdsplan2012_direktion doc Side 8

9 Arbejdsplan2012_direktion doc Sagsopgave Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Magasinprojekt/flytning , IT-projekter/ systemudvikling , Formidling og web , Forskning (OV) , Forskningsformidling , Organisering/afholdelse af konferencer , Deltagelse i faglige fora , Udl, hele museet , Telefonbetjening (Omstilling) , Særudstil., Powwow, , Udstilling, Gorm i Jelling , Særudstilling "Europa", 2011 BA i alt , VikingeUdst , Kompetenceudvikling , Bevaringsopgaver, Nationalmuseet i alt Side 9

10 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Sagsopgave Bevaringsopgaver, andre Titel 2011 Sekretariat & Udlån 2021 Arkæologi, Magasin & Logistik 2031 Bygning og Inventar (2039 Fartøjssamlingen) 2051 Forskning, Analyse & Rådgivning Forskning m. British Mus ,0 0 0,0 0 BA i alt Samarbejdsaftale - Konserveringscenteret i Vejle Udveksling med Konservatorskolen Samarbejdsaftale-SMK (StatensMuseumForKunst) ,0 51 0, , , ,0 51 0, Samarbejdsaftale Center f/teknologihistorie og bevaring , , CTR , , Samarbejdsaftale, Ølgod ,0 51 0, Bevaringsarbejde, Statens Forsvars-historiske Museum , , Bevaringsopgaver,andre i alt IV IP TV OBS: timer, rettes OBS: timer, rettes OBS: timer, rettes Sammentælling Arbejdsplan2012_direktion doc Side 10

11 1.5. Bevaringsafdelingens budget ( bilag 1 ) Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Salg af varer og tjenesteydelser med tilsagn Salg af varer og tjenesteydelser uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter inkl OH I alt udgifter Resultat delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger med tilsagn Bevillinger uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

12 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Delr. 4 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger m. tilsagn Bevillinger u. tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 4 Tilskudsfinansierede aktiviteter Personalepolitiske initiativer Bevaringsafdelingen gennemfører i lighed med museets andre afdelinger MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) og opgør efterfølgende enhedernes kompetenceudviklingsbehov. Afdelingen afsætter ressourcer til kompetenceudvikling. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 12

13 Arbejdsplan2012_direktion doc 2. Sekretariat & Udlån (enhed 2011) 2.1. Sekretariatets opgaver Bevaringsafdelingens Sekretariat har til opgave at servicere Bevaringsafdelingens ledelse og medarbejdere samt at agere som administrativt bindeled til det øvrige museum. Enheden varetager endvidere administrationen af Nationalmuseets udlån af genstande med henblik på at aktivere museets samlinger som en international kulturhistorisk ressource under skyldig hensyntagen til sikring genstandenes bevaring for eftertiden Hovedopgaver - sammenfattet Sekretærbistand m.m. til bevaringschefen og afdelingens enheder, herunder journal Økonomistyring, budgetter, regnskab og tidsregistrering Tværgående administrative arbejdsopgaver i Bevaringsafdelingen og på museet som helhed Administrativ drift af Bevaringsafdelingens indtægtsdækkede virksomhed Fællesindkøb i Bevaringsafdelingen Administrativt bindeled til Drifts- og Administrationsafdelingen (økonomi, personale, bygninger) Servicefunktioner i relation til drift af tjenestebiler, post, kemikalier m.v. Varetager telefonomstilling for hele Nationalmuseet Forvaltning af udlån og deponeringer fra museets samlinger 2.2. Personaleoversigt Sekretariat & Udlån Navn årsværk - norm timer, år Berlowicz, Barbara Marianna 1, Dahl, Pia 0, Dall, Frank 1, Elghawi, Khaled M 1, Erner, Anne Lise 0,2 352 Hammering, Gitte 0, Jepsen, Palle Maurice 1, Johnsen, Ann Y Backer 1, Johnsen, Jesper Stub 1, Petersen, Dorthea Hedegaard 1, Rasmussen, Jytte Harboe 1, Rosell, Gitte 0, Smidt, Ulla 0, i alt 11, Side 13

14 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Budget for Sekretariatet & Udlån samt fælles formål (1.000 kr.) Fælles Enhed Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Anskaffelser, generelt, BA Repræsentation Abonnementer BA-konferencer ZZ RM ZC ZS YL YD VW-Multivan Indtægt fra bærer 190 (kørsel i tj-bil, rejseudgifter mm) XS Octavia ZS Lastbil Varebil xxxx 2011 Ny bil Reserve Fælles i alt 859 Sekretariat & Udlån Alm.drift Udlån, udgifter xxx 2011 Udlån, indtægter (modsvarer udgifter) Kurser, Kongresser m.m Anskaffelser, generelt Fælles varer, kemikalier m.m Fælles kontorartikler Fælles sikkerhed Fælles porto Fælles printere i sekr Aftale med Konservatorskolen om bøger og tidsskrifter Sekretariat & udlån i alt 420 INVESTERINGER Investeringer Investeringer i alt Fælles, Sekretariat, Investeringer i alt Arbejdsplan2012_direktion doc Side 14

15 Arbejdsplan2012_direktion doc 3. Magasinering og Kulturhistorisk Konservering (enhed 2021) 3.1. Magasinering og Kulturhistorisk Konserverings arbejdsområder og hovedopgaver Magasinering og Kulturhistorisk Konservering vil udvikle og anvende metoder til undersøgelser, aktiv og præventiv konservering af arkæologiske genstande og recente genstande af metal og tekstil. Endvidere vil vi være førende i verden, hvad angår konservering af vanddrukne organiske materialer. Hovedopgaver Magasinering og Kulturhistorisk Konservering konserverer metaller, tekstiler og arkæologiske fund af alle materialetyper. Endvidere varetages magasinering og håndtering af museets samlinger. Enheden har følgende funktioner tilknyttet: Frysetørring af vandskadet papir, fiberanalyser, udstillingsmontering, røntgenundersøgelser, kopiering af genstande samt frysning af genstande. Enheden medvirker til forskning og yder rådgivning inden for områderne: Konserveringsmetoder, feltkonservering, præventiv konservering, in-situ bevaring, materialeteknologi og teknologihistorie og bidrager til aktiviteterne i Dansk Center for Tekstilforskning. Enhedens faglige bistand tilbydes foruden museet eksterne kunder. Basisopgaver Tjenstlige aktiviteter (finansieret af Nationalmuseet) De tjenstlige aktiviteter omfatter: Konservering og bevaring af Nationalmuseets og Statens Forsvarshistoriske Museums museumsgenstande samt danefæ og accessioner. Montering af genstande. Tilstandsvurdering af museets genstande Håndtering af genstande i forbindelse med magasinering, udstilling, studiebesøg eller udlån samt pladsregistrering. Rådgivning vedrørende opbevaringsforhold og klima i magasiner og udstillinger Koordinering og deltagelse i udstillingsarbejde og udstillingsplejebesigtigelse og rådgivning i forbindelse med Nationalmuseets kirkekonsulenttjeneste. Pakning og kurervirksomhed i forbindelse med udlån Marine bevaringsundersøgelser Skadedyrsmonitorering (IPM) samt frysning af genstande Metodeudvikling og deltagelse i forskningsprojekter Formidling Personaleudvikling Deltagelse i nationale og internationale faglige fora Logistikopgaver Fotodokumentation af danefæ samt museumsgenstande til udlån Indtægtsdækkede aktiviteter Inden for de materialegrupper, som enheden arbejder med, udføres følgende ydelser for andre museer, kirker, institutioner og privatpersoner: Udarbejdelse af konserverings-/restaureringsforslag Side 15

16 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 Konservering/restaurering Udarbejdelse af dokumentation for det udførte arbejde Kopiering Rådgivning Montering Røntgenundersøgelser Fiberanalyser Konservering og bevaringsmæssigt tilsyn med Ladby-skibet, Fyrkat, Vikingeskibene i Roskilde samt genstandene på Trelleborg. Enheden bidrager til museets kirkekonsulentarbejdet indenfor metal og tekstil. Enhedens konserverings-, og restaureringsarbejder formidles løbende i forbindelse med omvisninger på afdelingen, ved forespørgsler fra ind- og udland, ved foredrag, i form af publikationer i faglige tidsskrifter, i bøger og på internettet, i forbindelse med undervisning på bl.a. Konservatorskolen samt ved deltagelse i faglige møder og netværk nationalt og internationalt Personaleoversigt Magasinering og Kulturhistorisk Konservering 2021-Magasinering og Kulturhistorisk Konservering årsværk - Navn norm timer, år Bojesen-Koefoed, Inger 1, Christiansen, Elisabeth C.N. 0, Edinger, Vibe Margrethe Milde 1, Ekstrøm, Anders Løkkegaard 1, Elling, Gerd 1, Greve, Søren 1, Hargreave, Noé Hrdy 1, Henrichsen, Peter 1, Holm, Signe Nygaard 0, Holst, Torben 0, Jacobsen, Maria-Louise 1, Jensen, Jan Bruun 0, Jespersen, Anja Blok 1, Jespersen, Charlotte Gilbert (orlov 1/1-31/3) 0, Juul, Annemarie 1, Knudsen, Lars 1, Lindhard, Kirsten 1, Maltfilâtre, Michel (til 30. april 2011) 0, Mefail, Suzan 1, Moesgaard, Anne-France Le Boede 0, Møller, Kim 1, Nielsen, Birgit Emborg 0, Petersen, Anette Hjelm 1, Petersen, Karen Stemann 1, Pokupcic, Natasa 1, Ringgaard, Maj 1, Salomonsen, Eva 0, Arbejdsplan2012_direktion doc Side 16

17 Arbejdsplan2012_direktion doc Skals, Irene Elisabeth 1, Skou, Henrik Morten 0, Storch, Mikkel 0, Strætkværn, Kristiane 1, Sørensen, John Martin Nørlem 1, Taarnskov, Bodil 1, Wiinblad, Trine 0, i alt 31, Magasinering og Kulturhistorisk Konservering budget 2011 (1.000 kr.) Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Rep. og vedligehold Anskaffelser, generelt Pakkematerialer Inventar/klima Drift/vedligehold stabler/truck m.m Magasinering og Kulturhistorisk Konservering i alt 945 Side 17

18 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Bygning- & Inventar (enhed 2031/2039) 4.1. Bygning- & Inventars arbejdsområder og hovedopgaver Bygning- & Inventar vil bevare den fysiske kulturarv for fremtiden gennem indsigt og formidling Hovedopgaver Enheden konserverer materialegrupperne maleri på træ, maleri på lærred, arkitektoniske interiører og facader, kalkmaleri, papir, fotografisk materiale, møbler og inventar, glas, keramik og sten, skind, læder og organiske materialer. Derudover har enheden tilknyttet fotograf og kirkekonsulenter. Væsentligste opgave for enheden er at vedligeholde museets samlinger inden for ovennævnte materialegrupper. Dette udføres ved præventiv konservering og rådgivning, konservering og restaurering, metodeudvikling, fotografering og dokumentation, samt formidling. Derudover udbydes enhedens faglige ekspertise eksternt til private og andre institutioner. Basisopgaver Tjenstlige aktiviteter (finansieret af Nationalmuseet): Konservering af museumsgenstande Tilstandsvurdering af ENB-genstande Istandsættelse af genstande til udstillinger Udstillingspleje Projektledelse af udstillingsarbejde Opsætning og nedtagning af udstillinger Monitorering af skadedyr (IPM) Rådgivning vedrørende opbevaringsforhold og klima i magasiner og udstillinger Istandsættelse og dokumentation af genstande til udlån Kurérvirksomhed Besigtigelser og rådgivning i forbindelse med NMs kirkekonsulenttjeneste Metodeudvikling og deltagelse i forskningsprojekter Formidling Personaleudvikling Indtægtsdækkede aktiviteter Enheden udfører indtægtsdækket arbejde af alle recente genstande fra andre kulturhistoriske museer, ministerier, styrelser, kirker, slotte og herregårde samt fra private rekvirenter i ind- og udland: Konservering/restaurering indenfor enhedens materialegrupper for kirker, institutioner og private i ind- og udland. Forundersøgelser af kalkmalerier og inventar i de danske kirker, samt dekorerede interiører for institutioner og private. Farvearkæologiske undersøgelser af interiører og facader i profane huse. Udarbejdelse af overslag Rådgivning Udarbejdelse af dokumentation for udført arbejde Tilsyn og udarbejdelse af bevaringsplaner Opsætning og nedtagning af nyopstilling og særudstilling for museer Illustrationer til publikationer og formidling Andre aktiviteter Enhedens medarbejdere bidrager med undersøgelser til museets forskningsprojekter Enhedens medarbejdere deltager i konserveringsfaglig formidling i forbindelse med publikationer, særudstillinger, undervisning, foredrag og omvisninger Arbejdsplan2012_direktion doc Side 18

19 Arbejdsplan2012_direktion doc Enhedens medarbejdere underviser jævnligt på Konservatorskolen og deltager i nationale og internationale faglige møder og netværk Enheden deltager i museets kirkekonsulentvirksomhed inden for kalkmaleri, inventar og stenmonumenter Enhedens medarbejdere videreudvikler en WEB-baseret bevaringsplan for kalkmalerier i danske kirker med tilknyttet formidlingsprojekt via mobiltelefoni Enhedslederen er co-projektejer af BAs udvikling af databasen for pladsregistrering og dokumentation af konserveringsarbejde 4.2. Personaleoversigt Bygning og Inventar 2031-Bygning&Inventar Navn årsværk - norm timer, år Alberdi, Kim Nicolai Hou 1, Bagge, Mikala Elisabeth 1, Bernsted, Martin Peter 1, Bjarnhof, Rikke 1, Bregnhøi, Line 1, Bronée, Pernille 0, Eriksen, Lis Sejr 1, Fortuna, Roberto 1, Hansen, Conny 1, Hansen, Laila 0, Haslund, Ida Charlotte Marie 0, Henningsen, Karen Elise 0, Holstein, Bodil 1, Hultén, Frida 1, Ipsen, Camlilla 0, Jensen, Eva Karen Lilja 0, Jørgensen, Mette Humle 1, Larsen, Birgitte 1, Larsen, Robert Engelbrecht 0, Ludvigsen, Loa 1, Mogensen, Johanne Bornemann 1, Olsen, Birgitte Faurhøj 1, Pedersen, Karen Brynjolf 1, Petersen, Anja Liss 1, Raff, Bjarne 0, Trampedach, Kirsten 1, Trommer, Sven 0, Trudsø, Susanne 1, Ørum, Susanne (orlov 1. april-31. december 2012) 0, Östlund, Lena 0, i alt 25, Side 19

20 Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan Bygning- & Inventars budget 2011 (1.000 kr.) Bygning & Inventar Alm.drift Kurser, Kongresser m.m Rep. og vedligehold Anskaffelser, generelt B&I, i alt 680 Fartøjssamlingen (drift) Vedligeholdelse Fartøjssamlingen Fartøjssamlingen i alt Forskning, Analyse & Rådgivning (enhed 2051) 5.1. Forskning, Analyse & Rådgivnings opgaver Det er enhedens opgave at forske, rådgive og analysere så beslutninger om bevaring og formidling af kulturarven kan træffes på et kvalificeret grundlag. Hovedopgaver Enheden udfører klimamåling og rådgivning og løser analyseopgaver i forbindelse med konservering og restaurering af museumsgenstande generelt, samt vejleder specielt vedrørende bevaring af moderne materialer af plast og gummi. Enheden forsker og yder rådgivning inden for områderne: In situ bevaring af arkæologiske fund, præventiv konservering og teknisk undersøgelse af kulturarven Basisopgaver Enhedens videnskabelige medarbejdere varetager forskningsopgaver og indgår fra begyndelsen af 2012 i tre forskningsprojekter under EU's 7. rammeprogram, thema 6, Environment: Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring (MUSECOOR), ca. 1 arbejdsmåned. NANO-materials FOR the conservation and preservation of movable and immovable ARTworks (NANOFORART) start primo Strategy for the preservation of plastic artefacts in museum collections forkortet (POPART) slutter marts FA&R er med i tre projekter under Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener. Enheden har en ph.d. studerende indskrevet på Det kongelige danske Kunstakademi, Konservatorskolen. Enheden har en seniorforsker tilknyttet på området kalkmaleri. Enheden bistår med rådgivning om energi-, lys- og klimaforhold samt valg af egnede materialer ved etablering af permanente udstillinger og særudstillinger. Arbejdsplan2012_direktion doc Side 20

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan 2012 1 1 Museumsdirektørens redegørelse... 3 1.1 Nationalmuseets mission og vision... 3 1.1.1 Museets ledelsesmæssige indsats...

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Bestyrelse. Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen. Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen

Bestyrelse. Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen. Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen Bestyrelse Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen Fællesfunktioner Prorektor Lars Poulsen Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen Salg og Kommunikation Direktør Martin Rask Pedersen Studieadministration

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere