Til nuværende og kommende elever og forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til nuværende og kommende elever og forældre"

Transkript

1 Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle informationer, der gerne skulle gøre det daglige samarbejde lettere. Skoleåret Det nye skoleår begynder mandag d. 15. august 2011: årgang: Mødes kl i aulaen og skoledagen slutter kl årgang: Mødes kl i aulaen og skoledagen slutter kl årgang: Mødes kl i deres klasser og skoledagen slutter kl Elever i specialundervisningscenteret: Møder kl og skoledagen slutter kl Elever i specialklasserne: 3.e: Møder kl. 8. i klassen og skoledagen slutter kl e, 9.e, 9.f og 9.h Møder kl. 8. i klasserne og skoledagen slutter kl

2 Skoleåret Så er vi klar til at tage hul på et nyt skoleår. Det bliver traditionen tro et skoleår hvor vi viderefører meget af det gode vi har på skolen, så som morgen sang, skolefester, temadage/temauger, ekskursioner og masser af læring. Samtidig vil vi også have nogle særlige indsatsområder, så vi kan udvikle nogle nye områder. I skoleår vil der være særligt fokus på: - Læsning - Inklusion - Udvikling af overbygningen. Vittenbergskolen har traditionelt rigtigt gode læseresultater. Sidste år var ingen undtagelse. Det viste sig både i de nationale test og i de øvrige test vi har taget. Esbjerg Skolevæsen har lavet en overordnet strategi for læsning, som betyder, at vi skal videreudvikle læsekulturen og yderligere styrke læseindsatsen ikke mindst med henblik på at fastholde læselysten gennem hele skoleforløbet samt sætte fokus på den faglige læsning. Vi har sidste år formuleret Vittenbergskolens læsehandleplan, som blandt andet skal sikre, at vi også fremover udvikler og styrke vores indsats på området. I år vil vi have fokus på læsning i mellemtrin og overbygning, så vi kan blive endnu bedre til at fastholde de gode resultater vi skaber i indskolingen. Inklusion er et område, som vi nok aldrig bliver færdige med at arbejde med. Sidste skoleår lavede vi en inklusionsstrategi for Vittenbergskolen, som nu skal føres ud i livet, strategien bliver offentlig gjort på skoleporten/intra. En del af strategien er at få forældrene mere indviet og inddraget i opgaven. Derfor har vi i dette skoleår sammen med skolebestyrelsen planlagt, at vi vil sætte inklusion på dagsorden blandt andet med et aften arrangement med Jens Andersen for alle forældre og medarbejdere, dette hører I nærmere om. Sidste år forsøgte vi at lave en anderledes 9 årgang dette blev en stor succes, som vi fortsætter med at udvikle. Vi ønskede i år at prøve nogle nye tanker omkring undervisning af afgangselever af. Vi ønskede at have fokus på relationer og trivsel, ud fra den overbevisning, at hvis elever trives og oplever gode relationer både til 2

3 klassekammerater og til de voksne, så vil deres mulighed for at lære være større. Det har været et spændende år, hvor mange ting er prøvet af: Holddeling i langt de fleste fag ud fra forskellige overskrifter, fællessamling hver morgen, kontaktlærer for en 10 elever i stedet for en klasselærer og meget andet. evalueringerne har vist, at der overvejende var stor tilfredshed med projektet. De erfaringer vi har gjort os i løbet af det sidste skoleår, er blevet indarbejdet i planlægningen af næste skoleår, hvor vi ønsker at videreudvikle tiltagene Derudover vil vi i år forsøge at lave klassedannelses processen på 7. årgang anderledes og bedre, dette forventer vi os meget af. Der er ingen tvivl om at skoleåret bliver et skoleår, der byder på mange spændende udfordringer. Vi har planer om at løbe et sponsorløb for Asembo igen. Skabe gode resultater og gode undervisningsrammer for eleverne. Vi glæder os til at tage fat på det sammen med jer og eleverne. Helhedsskolen Helhedsskolen omfatter børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse Skoledagen starter kl og slutter kl Helhedsskolen skal skabe sammenhæng i børnenes hverdag mht. tid, sociale relationer og fysiske rammer. Indskolingsafdelingen arbejder i perioder sammen på tværs af årgangene. Dette samarbejde mellem årgangene betyder, at et større antal lærere har kunnet tilrettelægge en undervisning, der er med til at skabe god trivsel og tryghed for den enkelte og klasserne imellem. Det betyder bl.a., at undervisningens indhold bestemmer den struktur, der arbejdes i (antal lærere og deres faglige forudsætninger, elevgruppens størrelse samt undervisningens placering). Det betyder også, at undervisningen og de ressourcer (tid, penge, materialer), der er til rådighed, bedre kan tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og faglige behov. 3

4 Specialundervisningscentret: Specialundervisningscentret er Esbjerg Kommunes tilbud til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Optagelse i centret sker efter en pædagogisk-psykologisk vurdering i det centrale visitationsudvalg. Centret vil i skoleåret 2011/12 have 43 elever, hvoraf 2 elever vil blive undervist i normalklasse med støtte. 29 elever undervises i to grupper i centrets lokaler på Vittenbergskolen og 12 elever undervises på Kastanieallé 21. På Specialundervisningscentret er det værdifuldt: at elevens kommunikative færdigheder udvikles via krops-, billed-, tegn- og skriftsprog at undervisningen tager afsæt i de enkelte elevers muligheder og interesser at elever med faglige muligheder også udfordres fagligt at de enkelte elevers selvstændighed, selvværd og samspil styrkes at udnytte mulighederne i et tværfagligt pædagogisk miljø at skole-hjem samarbejdet bygger på gensidighed og fælles mål Læs mere på skolens hjemmeside om: Lokaler og indretning, dagen, ugen og året, henvendelse og visitation, forberedelse og skolestart, elevplan, samarbejdspartnere, praktiske informationer og skolegangens ophør. En kort video giver en introduktion til Specialundervisningscenteret og afdelingen på Kastaniealle 21. Skolefritidsordningen "Musvitten": I Skolefritidsordningen Musvitten er der to SFO-afdelinger. Vi kan tilbyde både SFO-børn og Center SFO-børn et fritidstilbud. SFO - tilbuddet er for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn, der går i 4. klasse, har kun mulighed for morgenpasning i Musvitten. 4

5 Derudover har vi et førskole-tilbud fra 1. april til 31. juli. Dette tilbud gælder for børn, som skal begynde i børnehaveklassen efter sommerferien. Center SFO en er for børn fra specialklasserne og undervisningscentret. Da opholdet i SFO er en del af børnenes fritid, har vi skabt mulighed for, at børnene selv kan vælge at være med i en af de mangeartede aktiviteter, som er til rådighed. Aktiviteterne giver mulighed for at styrke børnenes fantasi, kreativitet, selvtillid og ikke mindst deres selvværd. Børnene lærer at tage hensyn til hinanden og tage ansvar for sig selv og de ting, de er omgivet af. Målet er en oplevelse af samvær på en positiv måde. Fysiske rammer: Skolefritidsordningen har fantastisk gode udendørs rammer for børnenes legeaktiviteter: boldbane, bålplads, sandkasse, skov, krat, klatretræer, drivhus og meget mere. De indendørs rammer omfatter egne lokaler, indskolingslokaler, køkken og diverse værksteder med masser af muligheder for aktiviteter. Efter kl kan skolens faglokaler og gymnastiksalen også bruges. SFO: Daglige åbningstider: Skoledage: Kl og Skolefridage: Moduler: Morgenmodul: kl Eftermiddagsmodul: kl ,30 Feriemodul: kl på skolefridage Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne 29 og 30. Grundlovsdag lukker vi kl Dagsrytme: Kl : Almindelig morgenhygge Kl : Skolegang Kl : Aktiviteter, frugt og oprydning 5

6 SFO tilbyder børnene lidt mad kl Det kan være alt muligt lige fra suppe, frugt, boller til grøntsager. Center SFO: Daglige åbningstider: Skoledage: Kl og ,30 Skolefridage: Moduler: Morgenmodul: kl Eftermiddagsmodul: kl Feriemodul: kl Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne 29 og 30. Grundlovsdag lukker vi kl Center SFO holder til i Undervisningscentret på skolen, hvor de har egne lokaler samt mulighed for at bruge fysioterapeutrummet, fællesrummet, køkkenet mv. Derudover bruges også SFO-faciliteterne. 6

7 Om skoledagen: Skoledagen er opdelt i følgende lektioner/moduler: Fælles for hele skolen: 1. lektion: kl lektion: kl Pause: kl lektion: kl lektion: kl Pause: kl lektion: lektion: Pause: kl lektion: Eleverne må tidligst møde 10 min. før første lektion og skal forlade skolen efter sidste lektion. Skoleboden: Skoleboden tilbyder i samarbejde med Ribe Frititidscenter et stort udvalg af sandwich, brød, frugt og salater, som skal bestilles via hjemmesiden: I boden kan man få udleveret den mælk, forældrene har bestilt gennem mejeriselskabet, købe smoothies og frugt samt andre små supplementer til madpakken. Boden holder åbent det første kvarter af de to store pauser. Den bestyres af 8. klasserne, og overskuddet fra salget går til lejrskolen i 9. klasse. Ordensregler: Du skal være en god kammerat. I skoletiden skal man opføre sig således, at man ved sin leg og færden ikke generer andre eller volder skade på skolens eller kammeraternes ejendele. I frikvartererne må man opholde sig ude og inde efter eget ønske. Enhver har ansvar for skolens inventar. 7

8 Eleverne må kun forlade skolen efter tilladelse fra en lærer. Det bør være til skolerelevante formål. Inde- og udeordningen: I forbindelse med pauserne har skolen en såkaldt indeordning, der indebærer, at eleverne må opholde sig i klasserne, aulaen, kantinen og om vinteren i gymnastiksalene medmindre andet er aftalt. Der er tilsyn med eleverne i samtlige pauser. Der er lærere til stede på hver etage, og her kan eleverne henvende sig, såfremt der skulle opstå problemer. For indskolingen årgang gælder, at alle elever er ude i frikvarteret fra kl og fra kl Forsikring: Skolen har ingen forsikring, der dækker elevernes cykler, tøj, mobiltelefoner m.m. Det er familiens egen forsikring, der skal dække for evt. tyveri eller hærværk. Trafikforhold: Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik. Den kan findes på skolens hjemmeside: Skolepatruljen: Skolen er heldigvis forskånet for stor og tung trafik i umiddelbar nærhed. Haulundvej er naturligvis stærkt trafikeret om morgenen og hen på eftermiddagen. Det er vores indtryk, at der generelt bliver kørt hensynsfuldt. For yderligere at skabe tryghed har vi etableret skolepatrulje. Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever sikkert gennem fodgængerfeltet ved skolen. Hver morgen står der to elever fra 7. eller 8. årg. og 1 lærer og hjælper de yngste elever over gaden ved de to fodgængerfelter i nærheden af skolen. 8

9 Afhentning og aflevering i bil: Bilister, der skal aflevere og hente børn, skal være særdeles opmærksomme på trafikken på skolens parkeringsplads specielt i den mørke tid. Et godt alternativ er at benytte parkeringspladsen på Damvej ved Katedralskolens hal. Forældre, der skal afhente børn fra SFO om eftermiddagen, skal anvende P-pladsen foran skolen. Vi ønsker ikke bilkørsel i skolegården Cykelparkering: Cykler anbringes i cykelskuret ved parkeringspladsen. Elever, som bor øst for skolen, kan parkere cyklen i skolegårdens sydende. Af hensyn til sikkerheden skal cyklerne trækkes på plads. Ferieplan for 2011/2012 Sommerferie lørdag 25. juni 2011 søndag 14. august 2011 Efterårsferie (uge 42) lørdag 15. oktober 2011 søndag 23. oktober 2011 Juleferie torsdag 22. december 2011 onsdag 4. jan Vinterferie (uge 7) lørdag 11. februar 2012 søndag 19. februar 2012 Påskeferie lørdag 31. marts 2012 mandag 9. april 2012 St. Bededag fredag 4. maj 2012 søndag 6. maj 2012 Kr. Himmelfartsdag torsdag 17. maj 2012 søndag 20. maj 2012 Pinseferie lørdag 26. maj 2012 mandag 28. maj 2012 Sommerferie lørdag d. 30. juni 2012 De nævnte dage er inkl. 9

10 Brug af skolens computere: For at sikre at computerne til stadighed er i orden, har vi lavet følgende regler: Computerne er beregnet til undervisningsformål. Man skal have en aftale med en lærer for at bruge computerne. Det er strengt forbudt at ændre på maskinernes opsætning. Der må ikke installeres programmer på skolens computere, ligesom der ikke må downloades programmer, musik, spil mm. Eleverne skal være klar over, at de bliver logget, hver gang de bruger computerne, dvs. at de handlinger, man foretager sig på computeren registreres. Derfor er det vigtigt at passe godt på sit personlige password. Mad og drikke må ikke medbringes ved computerne. Undgå unødig udskrivning af hensyn til miljøet. Elever har 10 print pr. uge. Efter brug slukkes maskinen, der ryddes op og stolen sættes på plads. Der skal udvises god etik og moral på skolens netværk, herunder Internettet. Det vil bl.a. sige, at man skal være høflig og hensynsfuld over for andre brugere. (Skriv i en pæn tone, belast ikke nettet unødigt mm.). Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre udelukkelse fra at bruge skolens edb-udstyr. Henvendelse vedr. EDB kan ske til Karen Warming eller Simon Hansen Ledelse og administration (skoledelen) 10

11 KM Mortensen, Karen (inspektør) Stormgade LNi Nielsen, Lars (viceinspektør) Strengevej AJ Jensen, Anja B. (pæd. afdelingsleder) Vesterled 95, Brørup Be Andreasen, Bente,(sekr). Nør Eng LJS Jønsson, Lone (sekr.) Bjerreskovparken Lærerpersonale: KA Andersen, Kent Ibsen Hundegade HB Bastholm, Helle Damvej NB Beier, Nicole Tørresager CB Berndsen, Carl Chr. Seminarievej LB Bollerslev, Lars Østerfenner HA Busborg, Hanne Grævlingetoften LD Dahlgaard, Lise Heides Fenne ES Esbjerg, Peter Tangevej EF Fønss, Etly Puggaardsgade SH Hansen, Simon Dr. Dagmarsvej 8 C KH Holm, Karl Anton Jacob A. Riis Vej UJ Jessen, Ulla Kiærsvej MJ Jørgensen, Marianne Sviegade TJ Jürgensen, Tina Bleeg Horsbølvej KE Keibel, Dag Ulvehøjvej LK Kildemand, Lise Blokvej 2 S EK Kjær, Else Munkevej AKK Knudsen, Astrid Kruse Agertoften LKv Kviesgaard, Lars Sønderportsgade 21C,1tv AaL Larsen, Aase Allikevænget HL Lassen, Hanne Bordingsvej AL Lauridsen, Anna Marie B. Riddermandsvej JL Lauridtsen, Jeanne Engdraget HM Møller, Henning Klostergade

12 PN Neidhardt, Peter Sdr. Farup Vej GN Nicolaisen, Gitte Kærmarken 101, Gr IO Olesen, Inge Hynding Møllevænget 10, Bram AP Paulsen, Anne Stampemøllevej 40,Gram MB Pedersen, Mona Birk Midtfenner SJ Pedersen, Susanne Juel Gl. Åvej JP Puggaard, Janne Terpagersvej MR Rank, Mie Kr. Koldsvej 4, Skærbæk PR Risom, Pia Seem Kirkevej TR Risom, Thomas Seem Kirkevej RO Rosenkvist, Lene Horsbølvej 27, Rejsby / KS Sandrini, Karen Nygade VS Stræde, Vibeke Parkvej 9, Skærbæk HHS Søe, Helle Højstrup Stampemøllevej PB Sørensen, Per Bording Vedelsvej MT Thaysen, Mona Porten Toft VT Tietge, Vibeke Jacob A. Riis Vej ST Toft, Steen Lustrupvej JW Warming, Jakob Ø. Vedstedvej KW Warming, Karen Musvitvænget TW Wind, Trine Porten Toft Personale, pædagoger mm: SF Fogtmann, Signe Kinchsvej GP Pedersen, Grethe Hillerupvej LKJ Nielsen, Lone Bjerreskovparken Personale, skolefritidsordningen "Musvitten": 12

13 HKL Kiesbye, Helle (leder) Tradsborgvej AV Varming, Anette (souschef) Søndermarksvej BB Bonde, Bo MC Clausen, Mona Brombærvej 65, Gram DA Hansen, Dorte Kagebøl 25 A, Skærb NJH Hansen, Niels Glentevænget 13B JH Holm, Janne Gabelsparken VGI Iversen, Gitte Granly MLJ Jepsen, Margit L. Spandet Kirkevej GK Keller, Gitte BEM Meier, Berit Engdraget BFM Meier, Birthe Friis Engparken 72 MLM Morthorst, Louise Skyttevej NM Møller, Nene B. Gråbrødregade 17c JSy Sylvestersen, Jakob Lyngtoft WGS Sørensen, Winnie G. Kjærmarken DU Ugelvig, Dorthe Engdraget Specialundervisningscentret, ledelse og administration: TB Brandt, Torben (leder) Hejrskovvej 6, Holsted LE Skaarup, Lene Strengevej 28 A (daglig leder, Kastanie Allé 21) BC Christensen, Birthe,sekr. Syrenparken Lærere: DH Buhl, Dorthe Broager / AØC Clausen, Alma Farup Kirkevej CF Fiedler, Camilla Strengevej KMF Frisk, Karen Marie Linde Allé KK Kyster, Karen Margrethe Kongensgade

14 KC Køser, Katja Clausen V. Vedsted Byvej KNL Lund, Karin Nissen Hjortlundvej 25 b, Brokær / MM Mandrup, Mette Kiærsvej / RM Michaelsen, Rune Jernbanegade 14,2. Br WN Nielsen, Wiebke D. Kolint RS Skov Jensen, Rita Hundegade 14, / NT Teller, Nina Glentevænget Pædagoger: SG Holgersen, Susanne Øster Vedstedvej JO Olsen, Jonna Damvej LS Stensig, Lotte Tangevej JSy Sylvestersen, Jakob Lyngtoft EM Tarp, Else Marie S. Margrethevej 6, Toftlund BEM Meier, Berit Engdraget Pædagogmedhjælpere: GB Bergstedt, Gudrun Sneppevænget ML Jepsen, Margit L. Spandet-Kirkevej VJ Jepsen, Vibeke Broager Øvrigt personale: LR Rasmussen, Lene (fys.) Lundgårdsvej RH Holm, Rikke (fys.) Østerfenner AG Grunert, Anette (talep.) Seminarievej Telefonnumre mm.: 14

15 Vittenbergskolen tlf fax nr.: adresse: Internet adresse: Specialundervisningscentret (Vittenbergskolen) Undervisningscentret (Kastanie Allé) Skolefritidsordningen Musvitten Skolebiblioteket Skoletandplejen Tandreguleringen Serviceleder Klaus Enevoldsen Servicemedhj. Vagn Petersen Servicemedhj. Helle Iversen Skolebestyrelsen Vittenbergskolen Karen Mortensen, inspektør Lars Nielsen, viceinspektør Jacob L. Jørgensen (Vitt. grundskole) John Bruun (Vitt. grundskole) Niels Grimstrup (Vitt. overbygning) Lene Thomsen (Vitt. overbygning) Gurli Petersen Bente Andersen (Specialklasse/center) Vibeke Stræde (medarbejderrepræsentant) Lise Dahlgaard (medarbejderrepræsentant)

16 Elevrådet Elevrådet er sammensat af elever fra klasse. Elevrådsrepræsentanter er almindeligvis valgt for et år ad gangen. Elevrådsrepræsentanterne udgør et meget vigtigt bindeled mellem klassen og elevrådet. Da elevrådet er en del af skolens styrelse, er det derfor af betydning, at samtlige elevrådsrepræsentanter er indstillet på at repræsentere deres klasses synspunkter på elevrådsmøderne, og at klassekammeraterne bakker op om opgaven. Det er af afgørende betydning, at elevrådsrepræsentanterne informerer deres klasser om beslutninger, som tages i elevrådet. Elevrådet har lavet mange nye tiltag. Der er blevet indført høvdingeboldturnering for indskolingen, hockeyturnering for 7. årgang, fodboldturnering for årgang og Legepatrulje, hvor 6. årgang leger med indskolingseleverne to frikvarterer om ugen. Som noget helt nyt starter der til efteråret en skakturnering hvor alle elever kan deltage. Elevrådet har to faste repræsentanter i skolebestyrelsen, som deltager i skolebestyrelsesmøderne. Læringscentret Læringscentret er indrettet med gode arbejdspladser og mulighed for søgning både i egen materialesamling og på nettet. Der er bibliotekarer i 25 timer om ugen, i de øvrige timer kan læringscentret benyttes, hvis det sker sammen med en lærer. Skolebibliotekarerne rådgiver og vejleder eleverne om: valg af undervisningsmidler valg af fritidslæsning søgning og brug af IT og medier projektorienteret undervisning brug af skolebiblioteket og rådgiver og vejleder lærere: om undervisningsmidler fra interne og eksterne samlinger om nye materialer i forbindelse med planlægning af undervisningsopgaver i forbindelse med planlægning af læsekurser, emneuger m.m. i forbindelse med søgning og brug af IT og medier i forbindelse med fremskaffelse af materialer 16

17 Hele skolens materialesamling er registreret i en base. Den kan ses på: https://libraskole.esbjergkommune.dk/sites/psvit/pub/search.html Her kan man også se, hvilke lån eleven har. Det gøres ved at skrive cpr- nummeret i loginfeltet på siden. Alle klasser tilbydes en ugentlig bibliotekstid. Derudover kan elever komme individuelt eller i grupper for at søge bøger, oplysninger eller arbejde med stillede opgaver. Der foretages løbende nyindkøb, der støtter skolens undervisning. Det sker i form af bøger, film og IT-programmer. Skolens egen samling af undervisningsmaterialer suppleres med lån fra eksterne samlinger som Undervisningscentret og Folkebiblioteket. Desuden foregår der en del lån af materialer skolerne i mellem. Lånetiden for bøger er 4 uger, og lånet skal herefter fornys. For taskebøger er udlånstiden 1 år. Bortkomne eller ødelagte bøger erstattes med 100 kr. UU-vejlederen Det er UU-vejlederens opgave at informere om mulighederne i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv. UU-vejlederen vil besøge 7., 8. og 9. klasserne for at tale om uddannelsesmuligheder. I 8. klasse arbejdes der med en foreløbig uddannelsesplan og i 9. klasse laves den endelige plan inden tilmelding til ungdomsuddannelserne (herunder 10. klasse). Nogle elever har behov for erhvervspraktik, og andre skal på besøg på en ungdomsuddannelse UU-vejlederen hjælper med disse ting. UEA-orientering (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmiljø) er et timeløst fag i folkeskolen på årgang, hvor UU-vejlederen hjælper med forslag til materialer. Alle elever vil efter udskrivning fra grundskolen og til det 25. år eller fuldført grunduddannelse blive fulgt af en ungevejleder. Vejlederen vil om nødvendigt opsøge den enkelte elev for at tilbyde sin hjælp til spøgsmål om uddannelse og erhverv. 17

18 For yderligere oplysninger henvises til Ungdommens Ud-dannelsesvejledning Sydvestjylland UU- vejleder: Gordon Calvin tlf.nr.: Praktik for elever med særlige behov: Særligt tilrettelagte længerevarende praktikker 9, 11 og 33. Særligt tilrettelagte korte/lange undervisningsforløb (for elever i 8. og 9. kl.) 9 og 33. Målgruppevurdering til fx et produktionsskoleophold eller en EGU (Erhvervs Grund Uddannelse). Indstilling til USB. Yde bistand i forbindelse med indskoling og overgang til uddannelse/erhverv. Tilrettelæggelse af en række uddannelses- og erhvervsintroducerende kurser Special UU- Vejleder: Anette S. Pedersen tlf.nr.: Specialklasserækken Specialklasserækken er Esbjerg Kommunes tilbud til elever i den sydlige del af kommunen med generelle indlæringsvanskeligheder. For at blive optaget i specialklasserækken skal der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering, og elevens sag skal være behandlet i det centrale visitationsudvalg i kommunen. I skoleåret 2011/12 vil der være 4 elever på klassetrin, 4 elever på klassetrin og 16 elever på klassetrin. I specialklasserækken er det værdifuldt: at eleverne får et pædagogisk tilbud, der tager udgangspunkt i deres individuelle muligheder og særlige behov at eleverne udvikler og styrker deres personlige, sociale og faglige færdigheder at eleverne bliver selvhjulpne og får tillid til egne muligheder at skole/hjemsamarbejdet bygger på gensidighed og fælles mål 18

19 I løbet af september måned udarbejdes elevplanen, hvor elevens personlige, sociale og faglige udvikling beskrives og målsættes. Dette sker i samarbejde med elev, forældre og relevante samarbejdspartnere. Elevplanen evalueres i foråret i samarbejde med de involverede. I forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen vurderes det hvert år i samarbejde med forældrene om eleven er velplaceret i specialklasserækken og bør fortsætte i det efterfølgende skoleår. Denne vurdering danner baggrund for det centrale visitationsudvalgs revisitation, som finder sted i januar måned. Skolesundhedstjenesten Distriktets sundhedsplejerske vil oftest også være sundhedsplejerske på distriktsskolen. Sundhedsplejersken foretager ind- og udskolingsundersøgelser og tilbyder regelmæssigt sundhedsorienterende samtaler og funktionsundersøgelser. Sundhedsplejersken deltager ad hoc i skolens sundhedsundervisning. Sundhedsplejersken formidler kontakt til andre faggrupper, hvis der er behov herfor, men altid i overensstemmelse med forældrene og barnet. Sundhedsplejersken samarbejder med skolens lærere og pædagoger om børnenes generelle sundhed og trivsel. Jeg træffes som regel på skolen onsdag mellem kl og kl og på mobil Ulla Harbo Skolesundhedsplejerske Kommunal børne- og ungdomstandpleje Børne- og ungdomstandplejen omfatter alle fra 0 18 år, som vælger Esbjerg kommunes tandplejetilbud. Man er automatisk tilmeldt. Hvis man ønsker et andet tilbud end det, Esbjerg kommune stiller til rådighed, er det også muligt. Kontakt den kommunale tandpleje, hvis I vil vide mere. 19

20 Se også på kommunens hjemmeside under Børn og unge og på Åbningstider: Klinikken er åben på alle hverdage i skoleåret: mandag fredag fra kl Enkelte dage kan der aftales tid til kl Ved behov for akut nødhjælp uden for denne åbningstid henvises til byens privatpraktiserende tandlæger. I ferier har den kommunale tandklinik åbent for nødbehandling på bestemte mandage, som annonceres i Ugeavisen. Tandskader og nødbehandling: Ved behov for tandlægehjælp i weekenden kan man ringe på telefonnummer Tandlægevagten Nørregade 63A Esbjerg mellem kl. 9 og 12. Adresse: Tandplejen Ribe Sundhedscenter Tangevej Ribe Tlf PPR Psykologerne på PPR kan rådgive skole, SFO, forældre og børn, hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med barnets deltagelse i skolen og/eller SFO en. Anmodning om pædagogisk-psykologisk rådgivning kan ske ved henvendelse fra hjemmet, skolen, SFO en eller andre, som er i kontakt med barnet - dog altid med forældrenes accept. Psykologerne kan kontaktes telefonisk ved behov for åben rådgivning, hvor såvel voksne som børn kan henvende sig for at få rådgivning, uden at der sker en registrering heraf. 20

21 David Rasch (normalklasser) træffes på tlf Træffetid Bettina Brink (spec. kl. og center) træffes på tlf Anne Grethe Larsen (pæd. konsulent) træffes på tlf AKT/SU teamet: AKT/SU teamets formål: - At opnå en helhedsforståelse af børns vanskeligheder - At forbedre den pædagogiske planlægning omkring børnene SU varetager opgaver omkring specifikke faglige vanskeligheder. AKT varetager opgaver omkring adfærdsmæssige -, kontaktmæssige- og trivsels problematikker. Forsømmelser, fritagelse, mm. Har en elev forsømt skolen, skal årsagen angives skriftligt til klasselæreren helst første skoledag efter fraværet. Som lovligt fravær henregnes: 1. Barnets sygdom 2. Fravær, som forud er meddelt skolen. Ved ønske om fritagelse ud over 1 skoledag inddrages skolens ledelse. Glemte sager Glemte sager opsamles og opbevares af skolens servicemedarbejdere. De træffes på skoledage mellem kl Et par gange om året "udstilles" de glemte effekter. Ved skoleårets slutning sendes ikke afhentede effekter til genbrug. Glemt tøj henvendelse til skolens Serviceleder: Klaus Enevoldsen tlf. nr.: Glemte effekter smykker, telefoner, nøgler, punge mm henvendelse til skolens kontor: tlf. nr.:

22 Brug af mobiltelefoner på Vittenbergskolen Pædagogisk råd og skolebestyrelsen på Vittenbergskolen har drøftet og vedtaget følgende regler for brug af mobiltelefoner: Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar. Skolen har ingen forsikring, der dækker evt. beskadigelse eller tyveri. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt eller i brug i undervisningstiden, medmindre de indgår i under - visningen Ved overtrædelse af dette inddrages og afleveres mobiltelefonen på kontoret, hvor den kan hentes efter skoletid. Brug af mobiltelefoner med kamera. Det er ikke tilladt at anvende kameradelen, idet skolen betragtes som privat område. Ifølge straffeloven er det ikke tilladt at fotografere personer på privat område, og det er heller ikke tilladt at videregive billeder af disse. Ved overtrædelse af dette inddrages og afleveres mobiltelefonen på kontoret, hvor den kan hentes efter skoletid. Stormflod I tilfælde af stormflod gælder følgende for skolens elever: a) Forhøjet beredskab bag Rejsby-diget: Elever fra Hviding og V. Vedsted skal hentes kl b) Forhøjet beredskab bag Ribe-diget: Elever vest for hovedvej A 11 skal hentes kl c) Forhøjet beredskab for Ribe by: 1) Ingen elever i skole kl ) Elever hentes kl

23 d) Alarmberedskab for Ribe by: Elever, der ikke er afhentet, evakueres fra området. 23

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE, Gjøl skole. Mandag den 16-03-2015 kl. 19.00 21.30

SKOLEBESTYRELSESMØDE, Gjøl skole. Mandag den 16-03-2015 kl. 19.00 21.30 SKOLEBESTYRELSESMØDE, Gjøl skole Mandag den 16-03-2015 kl. 19.00 21.30 Deltagere: Ida Rytter Jensen (IRJ), Connie Alsing Andersen (CAA), Anette Gade (AG), Karl Jørn Flick (KJF), Betine Højmark Rom (BHR),

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. www.mellervangskolen.dk mellervangskolen@aalborg.dk Skolen tlf.nr.: 98 15 73 44. Dus tlf.nr.

Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. www.mellervangskolen.dk mellervangskolen@aalborg.dk Skolen tlf.nr.: 98 15 73 44. Dus tlf.nr. Skolens ledelse Skoleleder: Edith Bech Riemer Viceskoleleder: Kaj Søndergaard Afdelingsleder : Birthe Mortensen DUS-Fællesleder: Lars Steen Nielsen Afdelingsleder DUS: Lene Kalmar Jensen Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere