Til nuværende og kommende elever og forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til nuværende og kommende elever og forældre"

Transkript

1 Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle informationer, der gerne skulle gøre det daglige samarbejde lettere. Skoleåret Det nye skoleår begynder mandag d. 15. august 2011: årgang: Mødes kl i aulaen og skoledagen slutter kl årgang: Mødes kl i aulaen og skoledagen slutter kl årgang: Mødes kl i deres klasser og skoledagen slutter kl Elever i specialundervisningscenteret: Møder kl og skoledagen slutter kl Elever i specialklasserne: 3.e: Møder kl. 8. i klassen og skoledagen slutter kl e, 9.e, 9.f og 9.h Møder kl. 8. i klasserne og skoledagen slutter kl

2 Skoleåret Så er vi klar til at tage hul på et nyt skoleår. Det bliver traditionen tro et skoleår hvor vi viderefører meget af det gode vi har på skolen, så som morgen sang, skolefester, temadage/temauger, ekskursioner og masser af læring. Samtidig vil vi også have nogle særlige indsatsområder, så vi kan udvikle nogle nye områder. I skoleår vil der være særligt fokus på: - Læsning - Inklusion - Udvikling af overbygningen. Vittenbergskolen har traditionelt rigtigt gode læseresultater. Sidste år var ingen undtagelse. Det viste sig både i de nationale test og i de øvrige test vi har taget. Esbjerg Skolevæsen har lavet en overordnet strategi for læsning, som betyder, at vi skal videreudvikle læsekulturen og yderligere styrke læseindsatsen ikke mindst med henblik på at fastholde læselysten gennem hele skoleforløbet samt sætte fokus på den faglige læsning. Vi har sidste år formuleret Vittenbergskolens læsehandleplan, som blandt andet skal sikre, at vi også fremover udvikler og styrke vores indsats på området. I år vil vi have fokus på læsning i mellemtrin og overbygning, så vi kan blive endnu bedre til at fastholde de gode resultater vi skaber i indskolingen. Inklusion er et område, som vi nok aldrig bliver færdige med at arbejde med. Sidste skoleår lavede vi en inklusionsstrategi for Vittenbergskolen, som nu skal føres ud i livet, strategien bliver offentlig gjort på skoleporten/intra. En del af strategien er at få forældrene mere indviet og inddraget i opgaven. Derfor har vi i dette skoleår sammen med skolebestyrelsen planlagt, at vi vil sætte inklusion på dagsorden blandt andet med et aften arrangement med Jens Andersen for alle forældre og medarbejdere, dette hører I nærmere om. Sidste år forsøgte vi at lave en anderledes 9 årgang dette blev en stor succes, som vi fortsætter med at udvikle. Vi ønskede i år at prøve nogle nye tanker omkring undervisning af afgangselever af. Vi ønskede at have fokus på relationer og trivsel, ud fra den overbevisning, at hvis elever trives og oplever gode relationer både til 2

3 klassekammerater og til de voksne, så vil deres mulighed for at lære være større. Det har været et spændende år, hvor mange ting er prøvet af: Holddeling i langt de fleste fag ud fra forskellige overskrifter, fællessamling hver morgen, kontaktlærer for en 10 elever i stedet for en klasselærer og meget andet. evalueringerne har vist, at der overvejende var stor tilfredshed med projektet. De erfaringer vi har gjort os i løbet af det sidste skoleår, er blevet indarbejdet i planlægningen af næste skoleår, hvor vi ønsker at videreudvikle tiltagene Derudover vil vi i år forsøge at lave klassedannelses processen på 7. årgang anderledes og bedre, dette forventer vi os meget af. Der er ingen tvivl om at skoleåret bliver et skoleår, der byder på mange spændende udfordringer. Vi har planer om at løbe et sponsorløb for Asembo igen. Skabe gode resultater og gode undervisningsrammer for eleverne. Vi glæder os til at tage fat på det sammen med jer og eleverne. Helhedsskolen Helhedsskolen omfatter børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse Skoledagen starter kl og slutter kl Helhedsskolen skal skabe sammenhæng i børnenes hverdag mht. tid, sociale relationer og fysiske rammer. Indskolingsafdelingen arbejder i perioder sammen på tværs af årgangene. Dette samarbejde mellem årgangene betyder, at et større antal lærere har kunnet tilrettelægge en undervisning, der er med til at skabe god trivsel og tryghed for den enkelte og klasserne imellem. Det betyder bl.a., at undervisningens indhold bestemmer den struktur, der arbejdes i (antal lærere og deres faglige forudsætninger, elevgruppens størrelse samt undervisningens placering). Det betyder også, at undervisningen og de ressourcer (tid, penge, materialer), der er til rådighed, bedre kan tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og faglige behov. 3

4 Specialundervisningscentret: Specialundervisningscentret er Esbjerg Kommunes tilbud til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Optagelse i centret sker efter en pædagogisk-psykologisk vurdering i det centrale visitationsudvalg. Centret vil i skoleåret 2011/12 have 43 elever, hvoraf 2 elever vil blive undervist i normalklasse med støtte. 29 elever undervises i to grupper i centrets lokaler på Vittenbergskolen og 12 elever undervises på Kastanieallé 21. På Specialundervisningscentret er det værdifuldt: at elevens kommunikative færdigheder udvikles via krops-, billed-, tegn- og skriftsprog at undervisningen tager afsæt i de enkelte elevers muligheder og interesser at elever med faglige muligheder også udfordres fagligt at de enkelte elevers selvstændighed, selvværd og samspil styrkes at udnytte mulighederne i et tværfagligt pædagogisk miljø at skole-hjem samarbejdet bygger på gensidighed og fælles mål Læs mere på skolens hjemmeside om: Lokaler og indretning, dagen, ugen og året, henvendelse og visitation, forberedelse og skolestart, elevplan, samarbejdspartnere, praktiske informationer og skolegangens ophør. En kort video giver en introduktion til Specialundervisningscenteret og afdelingen på Kastaniealle 21. Skolefritidsordningen "Musvitten": I Skolefritidsordningen Musvitten er der to SFO-afdelinger. Vi kan tilbyde både SFO-børn og Center SFO-børn et fritidstilbud. SFO - tilbuddet er for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn, der går i 4. klasse, har kun mulighed for morgenpasning i Musvitten. 4

5 Derudover har vi et førskole-tilbud fra 1. april til 31. juli. Dette tilbud gælder for børn, som skal begynde i børnehaveklassen efter sommerferien. Center SFO en er for børn fra specialklasserne og undervisningscentret. Da opholdet i SFO er en del af børnenes fritid, har vi skabt mulighed for, at børnene selv kan vælge at være med i en af de mangeartede aktiviteter, som er til rådighed. Aktiviteterne giver mulighed for at styrke børnenes fantasi, kreativitet, selvtillid og ikke mindst deres selvværd. Børnene lærer at tage hensyn til hinanden og tage ansvar for sig selv og de ting, de er omgivet af. Målet er en oplevelse af samvær på en positiv måde. Fysiske rammer: Skolefritidsordningen har fantastisk gode udendørs rammer for børnenes legeaktiviteter: boldbane, bålplads, sandkasse, skov, krat, klatretræer, drivhus og meget mere. De indendørs rammer omfatter egne lokaler, indskolingslokaler, køkken og diverse værksteder med masser af muligheder for aktiviteter. Efter kl kan skolens faglokaler og gymnastiksalen også bruges. SFO: Daglige åbningstider: Skoledage: Kl og Skolefridage: Moduler: Morgenmodul: kl Eftermiddagsmodul: kl ,30 Feriemodul: kl på skolefridage Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne 29 og 30. Grundlovsdag lukker vi kl Dagsrytme: Kl : Almindelig morgenhygge Kl : Skolegang Kl : Aktiviteter, frugt og oprydning 5

6 SFO tilbyder børnene lidt mad kl Det kan være alt muligt lige fra suppe, frugt, boller til grøntsager. Center SFO: Daglige åbningstider: Skoledage: Kl og ,30 Skolefridage: Moduler: Morgenmodul: kl Eftermiddagsmodul: kl Feriemodul: kl Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne 29 og 30. Grundlovsdag lukker vi kl Center SFO holder til i Undervisningscentret på skolen, hvor de har egne lokaler samt mulighed for at bruge fysioterapeutrummet, fællesrummet, køkkenet mv. Derudover bruges også SFO-faciliteterne. 6

7 Om skoledagen: Skoledagen er opdelt i følgende lektioner/moduler: Fælles for hele skolen: 1. lektion: kl lektion: kl Pause: kl lektion: kl lektion: kl Pause: kl lektion: lektion: Pause: kl lektion: Eleverne må tidligst møde 10 min. før første lektion og skal forlade skolen efter sidste lektion. Skoleboden: Skoleboden tilbyder i samarbejde med Ribe Frititidscenter et stort udvalg af sandwich, brød, frugt og salater, som skal bestilles via hjemmesiden: I boden kan man få udleveret den mælk, forældrene har bestilt gennem mejeriselskabet, købe smoothies og frugt samt andre små supplementer til madpakken. Boden holder åbent det første kvarter af de to store pauser. Den bestyres af 8. klasserne, og overskuddet fra salget går til lejrskolen i 9. klasse. Ordensregler: Du skal være en god kammerat. I skoletiden skal man opføre sig således, at man ved sin leg og færden ikke generer andre eller volder skade på skolens eller kammeraternes ejendele. I frikvartererne må man opholde sig ude og inde efter eget ønske. Enhver har ansvar for skolens inventar. 7

8 Eleverne må kun forlade skolen efter tilladelse fra en lærer. Det bør være til skolerelevante formål. Inde- og udeordningen: I forbindelse med pauserne har skolen en såkaldt indeordning, der indebærer, at eleverne må opholde sig i klasserne, aulaen, kantinen og om vinteren i gymnastiksalene medmindre andet er aftalt. Der er tilsyn med eleverne i samtlige pauser. Der er lærere til stede på hver etage, og her kan eleverne henvende sig, såfremt der skulle opstå problemer. For indskolingen årgang gælder, at alle elever er ude i frikvarteret fra kl og fra kl Forsikring: Skolen har ingen forsikring, der dækker elevernes cykler, tøj, mobiltelefoner m.m. Det er familiens egen forsikring, der skal dække for evt. tyveri eller hærværk. Trafikforhold: Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik. Den kan findes på skolens hjemmeside: Skolepatruljen: Skolen er heldigvis forskånet for stor og tung trafik i umiddelbar nærhed. Haulundvej er naturligvis stærkt trafikeret om morgenen og hen på eftermiddagen. Det er vores indtryk, at der generelt bliver kørt hensynsfuldt. For yderligere at skabe tryghed har vi etableret skolepatrulje. Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever sikkert gennem fodgængerfeltet ved skolen. Hver morgen står der to elever fra 7. eller 8. årg. og 1 lærer og hjælper de yngste elever over gaden ved de to fodgængerfelter i nærheden af skolen. 8

9 Afhentning og aflevering i bil: Bilister, der skal aflevere og hente børn, skal være særdeles opmærksomme på trafikken på skolens parkeringsplads specielt i den mørke tid. Et godt alternativ er at benytte parkeringspladsen på Damvej ved Katedralskolens hal. Forældre, der skal afhente børn fra SFO om eftermiddagen, skal anvende P-pladsen foran skolen. Vi ønsker ikke bilkørsel i skolegården Cykelparkering: Cykler anbringes i cykelskuret ved parkeringspladsen. Elever, som bor øst for skolen, kan parkere cyklen i skolegårdens sydende. Af hensyn til sikkerheden skal cyklerne trækkes på plads. Ferieplan for 2011/2012 Sommerferie lørdag 25. juni 2011 søndag 14. august 2011 Efterårsferie (uge 42) lørdag 15. oktober 2011 søndag 23. oktober 2011 Juleferie torsdag 22. december 2011 onsdag 4. jan Vinterferie (uge 7) lørdag 11. februar 2012 søndag 19. februar 2012 Påskeferie lørdag 31. marts 2012 mandag 9. april 2012 St. Bededag fredag 4. maj 2012 søndag 6. maj 2012 Kr. Himmelfartsdag torsdag 17. maj 2012 søndag 20. maj 2012 Pinseferie lørdag 26. maj 2012 mandag 28. maj 2012 Sommerferie lørdag d. 30. juni 2012 De nævnte dage er inkl. 9

10 Brug af skolens computere: For at sikre at computerne til stadighed er i orden, har vi lavet følgende regler: Computerne er beregnet til undervisningsformål. Man skal have en aftale med en lærer for at bruge computerne. Det er strengt forbudt at ændre på maskinernes opsætning. Der må ikke installeres programmer på skolens computere, ligesom der ikke må downloades programmer, musik, spil mm. Eleverne skal være klar over, at de bliver logget, hver gang de bruger computerne, dvs. at de handlinger, man foretager sig på computeren registreres. Derfor er det vigtigt at passe godt på sit personlige password. Mad og drikke må ikke medbringes ved computerne. Undgå unødig udskrivning af hensyn til miljøet. Elever har 10 print pr. uge. Efter brug slukkes maskinen, der ryddes op og stolen sættes på plads. Der skal udvises god etik og moral på skolens netværk, herunder Internettet. Det vil bl.a. sige, at man skal være høflig og hensynsfuld over for andre brugere. (Skriv i en pæn tone, belast ikke nettet unødigt mm.). Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre udelukkelse fra at bruge skolens edb-udstyr. Henvendelse vedr. EDB kan ske til Karen Warming eller Simon Hansen Ledelse og administration (skoledelen) 10

11 KM Mortensen, Karen (inspektør) Stormgade LNi Nielsen, Lars (viceinspektør) Strengevej AJ Jensen, Anja B. (pæd. afdelingsleder) Vesterled 95, Brørup Be Andreasen, Bente,(sekr). Nør Eng LJS Jønsson, Lone (sekr.) Bjerreskovparken Lærerpersonale: KA Andersen, Kent Ibsen Hundegade HB Bastholm, Helle Damvej NB Beier, Nicole Tørresager CB Berndsen, Carl Chr. Seminarievej LB Bollerslev, Lars Østerfenner HA Busborg, Hanne Grævlingetoften LD Dahlgaard, Lise Heides Fenne ES Esbjerg, Peter Tangevej EF Fønss, Etly Puggaardsgade SH Hansen, Simon Dr. Dagmarsvej 8 C KH Holm, Karl Anton Jacob A. Riis Vej UJ Jessen, Ulla Kiærsvej MJ Jørgensen, Marianne Sviegade TJ Jürgensen, Tina Bleeg Horsbølvej KE Keibel, Dag Ulvehøjvej LK Kildemand, Lise Blokvej 2 S EK Kjær, Else Munkevej AKK Knudsen, Astrid Kruse Agertoften LKv Kviesgaard, Lars Sønderportsgade 21C,1tv AaL Larsen, Aase Allikevænget HL Lassen, Hanne Bordingsvej AL Lauridsen, Anna Marie B. Riddermandsvej JL Lauridtsen, Jeanne Engdraget HM Møller, Henning Klostergade

12 PN Neidhardt, Peter Sdr. Farup Vej GN Nicolaisen, Gitte Kærmarken 101, Gr IO Olesen, Inge Hynding Møllevænget 10, Bram AP Paulsen, Anne Stampemøllevej 40,Gram MB Pedersen, Mona Birk Midtfenner SJ Pedersen, Susanne Juel Gl. Åvej JP Puggaard, Janne Terpagersvej MR Rank, Mie Kr. Koldsvej 4, Skærbæk PR Risom, Pia Seem Kirkevej TR Risom, Thomas Seem Kirkevej RO Rosenkvist, Lene Horsbølvej 27, Rejsby / KS Sandrini, Karen Nygade VS Stræde, Vibeke Parkvej 9, Skærbæk HHS Søe, Helle Højstrup Stampemøllevej PB Sørensen, Per Bording Vedelsvej MT Thaysen, Mona Porten Toft VT Tietge, Vibeke Jacob A. Riis Vej ST Toft, Steen Lustrupvej JW Warming, Jakob Ø. Vedstedvej KW Warming, Karen Musvitvænget TW Wind, Trine Porten Toft Personale, pædagoger mm: SF Fogtmann, Signe Kinchsvej GP Pedersen, Grethe Hillerupvej LKJ Nielsen, Lone Bjerreskovparken Personale, skolefritidsordningen "Musvitten": 12

13 HKL Kiesbye, Helle (leder) Tradsborgvej AV Varming, Anette (souschef) Søndermarksvej BB Bonde, Bo MC Clausen, Mona Brombærvej 65, Gram DA Hansen, Dorte Kagebøl 25 A, Skærb NJH Hansen, Niels Glentevænget 13B JH Holm, Janne Gabelsparken VGI Iversen, Gitte Granly MLJ Jepsen, Margit L. Spandet Kirkevej GK Keller, Gitte BEM Meier, Berit Engdraget BFM Meier, Birthe Friis Engparken 72 MLM Morthorst, Louise Skyttevej NM Møller, Nene B. Gråbrødregade 17c JSy Sylvestersen, Jakob Lyngtoft WGS Sørensen, Winnie G. Kjærmarken DU Ugelvig, Dorthe Engdraget Specialundervisningscentret, ledelse og administration: TB Brandt, Torben (leder) Hejrskovvej 6, Holsted LE Skaarup, Lene Strengevej 28 A (daglig leder, Kastanie Allé 21) BC Christensen, Birthe,sekr. Syrenparken Lærere: DH Buhl, Dorthe Broager / AØC Clausen, Alma Farup Kirkevej CF Fiedler, Camilla Strengevej KMF Frisk, Karen Marie Linde Allé KK Kyster, Karen Margrethe Kongensgade

14 KC Køser, Katja Clausen V. Vedsted Byvej KNL Lund, Karin Nissen Hjortlundvej 25 b, Brokær / MM Mandrup, Mette Kiærsvej / RM Michaelsen, Rune Jernbanegade 14,2. Br WN Nielsen, Wiebke D. Kolint RS Skov Jensen, Rita Hundegade 14, / NT Teller, Nina Glentevænget Pædagoger: SG Holgersen, Susanne Øster Vedstedvej JO Olsen, Jonna Damvej LS Stensig, Lotte Tangevej JSy Sylvestersen, Jakob Lyngtoft EM Tarp, Else Marie S. Margrethevej 6, Toftlund BEM Meier, Berit Engdraget Pædagogmedhjælpere: GB Bergstedt, Gudrun Sneppevænget ML Jepsen, Margit L. Spandet-Kirkevej VJ Jepsen, Vibeke Broager Øvrigt personale: LR Rasmussen, Lene (fys.) Lundgårdsvej RH Holm, Rikke (fys.) Østerfenner AG Grunert, Anette (talep.) Seminarievej Telefonnumre mm.: 14

15 Vittenbergskolen tlf fax nr.: adresse: Internet adresse: Specialundervisningscentret (Vittenbergskolen) Undervisningscentret (Kastanie Allé) Skolefritidsordningen Musvitten Skolebiblioteket Skoletandplejen Tandreguleringen Serviceleder Klaus Enevoldsen Servicemedhj. Vagn Petersen Servicemedhj. Helle Iversen Skolebestyrelsen Vittenbergskolen Karen Mortensen, inspektør Lars Nielsen, viceinspektør Jacob L. Jørgensen (Vitt. grundskole) John Bruun (Vitt. grundskole) Niels Grimstrup (Vitt. overbygning) Lene Thomsen (Vitt. overbygning) Gurli Petersen Bente Andersen (Specialklasse/center) Vibeke Stræde (medarbejderrepræsentant) Lise Dahlgaard (medarbejderrepræsentant)

16 Elevrådet Elevrådet er sammensat af elever fra klasse. Elevrådsrepræsentanter er almindeligvis valgt for et år ad gangen. Elevrådsrepræsentanterne udgør et meget vigtigt bindeled mellem klassen og elevrådet. Da elevrådet er en del af skolens styrelse, er det derfor af betydning, at samtlige elevrådsrepræsentanter er indstillet på at repræsentere deres klasses synspunkter på elevrådsmøderne, og at klassekammeraterne bakker op om opgaven. Det er af afgørende betydning, at elevrådsrepræsentanterne informerer deres klasser om beslutninger, som tages i elevrådet. Elevrådet har lavet mange nye tiltag. Der er blevet indført høvdingeboldturnering for indskolingen, hockeyturnering for 7. årgang, fodboldturnering for årgang og Legepatrulje, hvor 6. årgang leger med indskolingseleverne to frikvarterer om ugen. Som noget helt nyt starter der til efteråret en skakturnering hvor alle elever kan deltage. Elevrådet har to faste repræsentanter i skolebestyrelsen, som deltager i skolebestyrelsesmøderne. Læringscentret Læringscentret er indrettet med gode arbejdspladser og mulighed for søgning både i egen materialesamling og på nettet. Der er bibliotekarer i 25 timer om ugen, i de øvrige timer kan læringscentret benyttes, hvis det sker sammen med en lærer. Skolebibliotekarerne rådgiver og vejleder eleverne om: valg af undervisningsmidler valg af fritidslæsning søgning og brug af IT og medier projektorienteret undervisning brug af skolebiblioteket og rådgiver og vejleder lærere: om undervisningsmidler fra interne og eksterne samlinger om nye materialer i forbindelse med planlægning af undervisningsopgaver i forbindelse med planlægning af læsekurser, emneuger m.m. i forbindelse med søgning og brug af IT og medier i forbindelse med fremskaffelse af materialer 16

17 Hele skolens materialesamling er registreret i en base. Den kan ses på: https://libraskole.esbjergkommune.dk/sites/psvit/pub/search.html Her kan man også se, hvilke lån eleven har. Det gøres ved at skrive cpr- nummeret i loginfeltet på siden. Alle klasser tilbydes en ugentlig bibliotekstid. Derudover kan elever komme individuelt eller i grupper for at søge bøger, oplysninger eller arbejde med stillede opgaver. Der foretages løbende nyindkøb, der støtter skolens undervisning. Det sker i form af bøger, film og IT-programmer. Skolens egen samling af undervisningsmaterialer suppleres med lån fra eksterne samlinger som Undervisningscentret og Folkebiblioteket. Desuden foregår der en del lån af materialer skolerne i mellem. Lånetiden for bøger er 4 uger, og lånet skal herefter fornys. For taskebøger er udlånstiden 1 år. Bortkomne eller ødelagte bøger erstattes med 100 kr. UU-vejlederen Det er UU-vejlederens opgave at informere om mulighederne i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv. UU-vejlederen vil besøge 7., 8. og 9. klasserne for at tale om uddannelsesmuligheder. I 8. klasse arbejdes der med en foreløbig uddannelsesplan og i 9. klasse laves den endelige plan inden tilmelding til ungdomsuddannelserne (herunder 10. klasse). Nogle elever har behov for erhvervspraktik, og andre skal på besøg på en ungdomsuddannelse UU-vejlederen hjælper med disse ting. UEA-orientering (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmiljø) er et timeløst fag i folkeskolen på årgang, hvor UU-vejlederen hjælper med forslag til materialer. Alle elever vil efter udskrivning fra grundskolen og til det 25. år eller fuldført grunduddannelse blive fulgt af en ungevejleder. Vejlederen vil om nødvendigt opsøge den enkelte elev for at tilbyde sin hjælp til spøgsmål om uddannelse og erhverv. 17

18 For yderligere oplysninger henvises til Ungdommens Ud-dannelsesvejledning Sydvestjylland UU- vejleder: Gordon Calvin tlf.nr.: Praktik for elever med særlige behov: Særligt tilrettelagte længerevarende praktikker 9, 11 og 33. Særligt tilrettelagte korte/lange undervisningsforløb (for elever i 8. og 9. kl.) 9 og 33. Målgruppevurdering til fx et produktionsskoleophold eller en EGU (Erhvervs Grund Uddannelse). Indstilling til USB. Yde bistand i forbindelse med indskoling og overgang til uddannelse/erhverv. Tilrettelæggelse af en række uddannelses- og erhvervsintroducerende kurser Special UU- Vejleder: Anette S. Pedersen tlf.nr.: Specialklasserækken Specialklasserækken er Esbjerg Kommunes tilbud til elever i den sydlige del af kommunen med generelle indlæringsvanskeligheder. For at blive optaget i specialklasserækken skal der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering, og elevens sag skal være behandlet i det centrale visitationsudvalg i kommunen. I skoleåret 2011/12 vil der være 4 elever på klassetrin, 4 elever på klassetrin og 16 elever på klassetrin. I specialklasserækken er det værdifuldt: at eleverne får et pædagogisk tilbud, der tager udgangspunkt i deres individuelle muligheder og særlige behov at eleverne udvikler og styrker deres personlige, sociale og faglige færdigheder at eleverne bliver selvhjulpne og får tillid til egne muligheder at skole/hjemsamarbejdet bygger på gensidighed og fælles mål 18

19 I løbet af september måned udarbejdes elevplanen, hvor elevens personlige, sociale og faglige udvikling beskrives og målsættes. Dette sker i samarbejde med elev, forældre og relevante samarbejdspartnere. Elevplanen evalueres i foråret i samarbejde med de involverede. I forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen vurderes det hvert år i samarbejde med forældrene om eleven er velplaceret i specialklasserækken og bør fortsætte i det efterfølgende skoleår. Denne vurdering danner baggrund for det centrale visitationsudvalgs revisitation, som finder sted i januar måned. Skolesundhedstjenesten Distriktets sundhedsplejerske vil oftest også være sundhedsplejerske på distriktsskolen. Sundhedsplejersken foretager ind- og udskolingsundersøgelser og tilbyder regelmæssigt sundhedsorienterende samtaler og funktionsundersøgelser. Sundhedsplejersken deltager ad hoc i skolens sundhedsundervisning. Sundhedsplejersken formidler kontakt til andre faggrupper, hvis der er behov herfor, men altid i overensstemmelse med forældrene og barnet. Sundhedsplejersken samarbejder med skolens lærere og pædagoger om børnenes generelle sundhed og trivsel. Jeg træffes som regel på skolen onsdag mellem kl og kl og på mobil Ulla Harbo Skolesundhedsplejerske Kommunal børne- og ungdomstandpleje Børne- og ungdomstandplejen omfatter alle fra 0 18 år, som vælger Esbjerg kommunes tandplejetilbud. Man er automatisk tilmeldt. Hvis man ønsker et andet tilbud end det, Esbjerg kommune stiller til rådighed, er det også muligt. Kontakt den kommunale tandpleje, hvis I vil vide mere. 19

20 Se også på kommunens hjemmeside under Børn og unge og på Åbningstider: Klinikken er åben på alle hverdage i skoleåret: mandag fredag fra kl Enkelte dage kan der aftales tid til kl Ved behov for akut nødhjælp uden for denne åbningstid henvises til byens privatpraktiserende tandlæger. I ferier har den kommunale tandklinik åbent for nødbehandling på bestemte mandage, som annonceres i Ugeavisen. Tandskader og nødbehandling: Ved behov for tandlægehjælp i weekenden kan man ringe på telefonnummer Tandlægevagten Nørregade 63A Esbjerg mellem kl. 9 og 12. Adresse: Tandplejen Ribe Sundhedscenter Tangevej Ribe Tlf PPR Psykologerne på PPR kan rådgive skole, SFO, forældre og børn, hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med barnets deltagelse i skolen og/eller SFO en. Anmodning om pædagogisk-psykologisk rådgivning kan ske ved henvendelse fra hjemmet, skolen, SFO en eller andre, som er i kontakt med barnet - dog altid med forældrenes accept. Psykologerne kan kontaktes telefonisk ved behov for åben rådgivning, hvor såvel voksne som børn kan henvende sig for at få rådgivning, uden at der sker en registrering heraf. 20

21 David Rasch (normalklasser) træffes på tlf Træffetid Bettina Brink (spec. kl. og center) træffes på tlf Anne Grethe Larsen (pæd. konsulent) træffes på tlf AKT/SU teamet: AKT/SU teamets formål: - At opnå en helhedsforståelse af børns vanskeligheder - At forbedre den pædagogiske planlægning omkring børnene SU varetager opgaver omkring specifikke faglige vanskeligheder. AKT varetager opgaver omkring adfærdsmæssige -, kontaktmæssige- og trivsels problematikker. Forsømmelser, fritagelse, mm. Har en elev forsømt skolen, skal årsagen angives skriftligt til klasselæreren helst første skoledag efter fraværet. Som lovligt fravær henregnes: 1. Barnets sygdom 2. Fravær, som forud er meddelt skolen. Ved ønske om fritagelse ud over 1 skoledag inddrages skolens ledelse. Glemte sager Glemte sager opsamles og opbevares af skolens servicemedarbejdere. De træffes på skoledage mellem kl Et par gange om året "udstilles" de glemte effekter. Ved skoleårets slutning sendes ikke afhentede effekter til genbrug. Glemt tøj henvendelse til skolens Serviceleder: Klaus Enevoldsen tlf. nr.: Glemte effekter smykker, telefoner, nøgler, punge mm henvendelse til skolens kontor: tlf. nr.:

22 Brug af mobiltelefoner på Vittenbergskolen Pædagogisk råd og skolebestyrelsen på Vittenbergskolen har drøftet og vedtaget følgende regler for brug af mobiltelefoner: Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar. Skolen har ingen forsikring, der dækker evt. beskadigelse eller tyveri. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt eller i brug i undervisningstiden, medmindre de indgår i under - visningen Ved overtrædelse af dette inddrages og afleveres mobiltelefonen på kontoret, hvor den kan hentes efter skoletid. Brug af mobiltelefoner med kamera. Det er ikke tilladt at anvende kameradelen, idet skolen betragtes som privat område. Ifølge straffeloven er det ikke tilladt at fotografere personer på privat område, og det er heller ikke tilladt at videregive billeder af disse. Ved overtrædelse af dette inddrages og afleveres mobiltelefonen på kontoret, hvor den kan hentes efter skoletid. Stormflod I tilfælde af stormflod gælder følgende for skolens elever: a) Forhøjet beredskab bag Rejsby-diget: Elever fra Hviding og V. Vedsted skal hentes kl b) Forhøjet beredskab bag Ribe-diget: Elever vest for hovedvej A 11 skal hentes kl c) Forhøjet beredskab for Ribe by: 1) Ingen elever i skole kl ) Elever hentes kl

23 d) Alarmberedskab for Ribe by: Elever, der ikke er afhentet, evakueres fra området. 23

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Specialklasserækken på Hadbjerg skole

Specialklasserækken på Hadbjerg skole Specialklasserækken på Hadbjerg skole Generelt om klasserne Specialklasserne på Hadbjerg skole er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov kommune. Elever optages i klasserne i et samarbejde

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf Fristedet Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej 1 6650 Brørup Tlf. 79 96 51 57 Revideret 20.8.2013 Indholdsfortegnelse Velkommen i Fristedet 3 Ansatte i Fristedet 3 Åbningstider 3 Lokaler 4 Udendørsfaciliteter

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Velkommen til Engblomsten

Velkommen til Engblomsten 2008/2009 Velkommen til Engblomsten Telefonnr. 76 62 05 11 www.englystskolen.dk Vi er en skolefritidsordning, oprettet i september 1992 og pt. Har vi 170 børn. Derudover hører klubben under Engblomsten

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Rantzausminde Skole. Velkommen til Børnehaveklasse og SFO 2014-2015

Rantzausminde Skole. Velkommen til Børnehaveklasse og SFO 2014-2015 Velkommen til Børnehaveklasse og 2014-2015 Det fantastiske i denne verden er ikke så meget, hvor vi befinder os, men i hvilken retning vi bevæger os (Oliver Wendell Holmes) Rantzausminde Skole Helhedsskole

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har derfor gennemgået en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Redaktionens sommerhilsen

Redaktionens sommerhilsen Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Sommer 2014 Nr. 26 Informationsblad til skolens elever/forældre og personale Redaktionens sommerhilsen I dette nummer: Fraværsbreve 2 2 De nye ringetider Folkeskolereformen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Information om skole- og fritidstilbuddet Huset på Avedøre Skole

Information om skole- og fritidstilbuddet Huset på Avedøre Skole Information om skole- og fritidstilbuddet Huset på Avedøre Skole Specialgruppen på Avedøre Skole i Hvidovre er et kommunalt skoleog fritidstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder ÅBNINGSTIDER

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Tarm Skoles overordnede mål er at skabe en rummelig skole, hvor den enkelte elev har optimale muligheder for at opbygge selvværd og selvtillid.

Tarm Skoles overordnede mål er at skabe en rummelig skole, hvor den enkelte elev har optimale muligheder for at opbygge selvværd og selvtillid. Side 1 af 8 Generel information Tarm Skoles overordnede mål er at skabe en rummelig skole, hvor den enkelte elev har optimale muligheder for at opbygge selvværd og selvtillid. Hvis du har behov for flere

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33 Centerklasserne Januar 2008 Skolen er ikke for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet Karen Blixen

Læs mere