Til nuværende og kommende elever og forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til nuværende og kommende elever og forældre"

Transkript

1 Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle informationer, der gerne skulle gøre det daglige samarbejde lettere. Skoleåret Det nye skoleår begynder mandag d. 15. august 2011: årgang: Mødes kl i aulaen og skoledagen slutter kl årgang: Mødes kl i aulaen og skoledagen slutter kl årgang: Mødes kl i deres klasser og skoledagen slutter kl Elever i specialundervisningscenteret: Møder kl og skoledagen slutter kl Elever i specialklasserne: 3.e: Møder kl. 8. i klassen og skoledagen slutter kl e, 9.e, 9.f og 9.h Møder kl. 8. i klasserne og skoledagen slutter kl

2 Skoleåret Så er vi klar til at tage hul på et nyt skoleår. Det bliver traditionen tro et skoleår hvor vi viderefører meget af det gode vi har på skolen, så som morgen sang, skolefester, temadage/temauger, ekskursioner og masser af læring. Samtidig vil vi også have nogle særlige indsatsområder, så vi kan udvikle nogle nye områder. I skoleår vil der være særligt fokus på: - Læsning - Inklusion - Udvikling af overbygningen. Vittenbergskolen har traditionelt rigtigt gode læseresultater. Sidste år var ingen undtagelse. Det viste sig både i de nationale test og i de øvrige test vi har taget. Esbjerg Skolevæsen har lavet en overordnet strategi for læsning, som betyder, at vi skal videreudvikle læsekulturen og yderligere styrke læseindsatsen ikke mindst med henblik på at fastholde læselysten gennem hele skoleforløbet samt sætte fokus på den faglige læsning. Vi har sidste år formuleret Vittenbergskolens læsehandleplan, som blandt andet skal sikre, at vi også fremover udvikler og styrke vores indsats på området. I år vil vi have fokus på læsning i mellemtrin og overbygning, så vi kan blive endnu bedre til at fastholde de gode resultater vi skaber i indskolingen. Inklusion er et område, som vi nok aldrig bliver færdige med at arbejde med. Sidste skoleår lavede vi en inklusionsstrategi for Vittenbergskolen, som nu skal føres ud i livet, strategien bliver offentlig gjort på skoleporten/intra. En del af strategien er at få forældrene mere indviet og inddraget i opgaven. Derfor har vi i dette skoleår sammen med skolebestyrelsen planlagt, at vi vil sætte inklusion på dagsorden blandt andet med et aften arrangement med Jens Andersen for alle forældre og medarbejdere, dette hører I nærmere om. Sidste år forsøgte vi at lave en anderledes 9 årgang dette blev en stor succes, som vi fortsætter med at udvikle. Vi ønskede i år at prøve nogle nye tanker omkring undervisning af afgangselever af. Vi ønskede at have fokus på relationer og trivsel, ud fra den overbevisning, at hvis elever trives og oplever gode relationer både til 2

3 klassekammerater og til de voksne, så vil deres mulighed for at lære være større. Det har været et spændende år, hvor mange ting er prøvet af: Holddeling i langt de fleste fag ud fra forskellige overskrifter, fællessamling hver morgen, kontaktlærer for en 10 elever i stedet for en klasselærer og meget andet. evalueringerne har vist, at der overvejende var stor tilfredshed med projektet. De erfaringer vi har gjort os i løbet af det sidste skoleår, er blevet indarbejdet i planlægningen af næste skoleår, hvor vi ønsker at videreudvikle tiltagene Derudover vil vi i år forsøge at lave klassedannelses processen på 7. årgang anderledes og bedre, dette forventer vi os meget af. Der er ingen tvivl om at skoleåret bliver et skoleår, der byder på mange spændende udfordringer. Vi har planer om at løbe et sponsorløb for Asembo igen. Skabe gode resultater og gode undervisningsrammer for eleverne. Vi glæder os til at tage fat på det sammen med jer og eleverne. Helhedsskolen Helhedsskolen omfatter børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse Skoledagen starter kl og slutter kl Helhedsskolen skal skabe sammenhæng i børnenes hverdag mht. tid, sociale relationer og fysiske rammer. Indskolingsafdelingen arbejder i perioder sammen på tværs af årgangene. Dette samarbejde mellem årgangene betyder, at et større antal lærere har kunnet tilrettelægge en undervisning, der er med til at skabe god trivsel og tryghed for den enkelte og klasserne imellem. Det betyder bl.a., at undervisningens indhold bestemmer den struktur, der arbejdes i (antal lærere og deres faglige forudsætninger, elevgruppens størrelse samt undervisningens placering). Det betyder også, at undervisningen og de ressourcer (tid, penge, materialer), der er til rådighed, bedre kan tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og faglige behov. 3

4 Specialundervisningscentret: Specialundervisningscentret er Esbjerg Kommunes tilbud til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Optagelse i centret sker efter en pædagogisk-psykologisk vurdering i det centrale visitationsudvalg. Centret vil i skoleåret 2011/12 have 43 elever, hvoraf 2 elever vil blive undervist i normalklasse med støtte. 29 elever undervises i to grupper i centrets lokaler på Vittenbergskolen og 12 elever undervises på Kastanieallé 21. På Specialundervisningscentret er det værdifuldt: at elevens kommunikative færdigheder udvikles via krops-, billed-, tegn- og skriftsprog at undervisningen tager afsæt i de enkelte elevers muligheder og interesser at elever med faglige muligheder også udfordres fagligt at de enkelte elevers selvstændighed, selvværd og samspil styrkes at udnytte mulighederne i et tværfagligt pædagogisk miljø at skole-hjem samarbejdet bygger på gensidighed og fælles mål Læs mere på skolens hjemmeside om: Lokaler og indretning, dagen, ugen og året, henvendelse og visitation, forberedelse og skolestart, elevplan, samarbejdspartnere, praktiske informationer og skolegangens ophør. En kort video giver en introduktion til Specialundervisningscenteret og afdelingen på Kastaniealle 21. Skolefritidsordningen "Musvitten": I Skolefritidsordningen Musvitten er der to SFO-afdelinger. Vi kan tilbyde både SFO-børn og Center SFO-børn et fritidstilbud. SFO - tilbuddet er for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn, der går i 4. klasse, har kun mulighed for morgenpasning i Musvitten. 4

5 Derudover har vi et førskole-tilbud fra 1. april til 31. juli. Dette tilbud gælder for børn, som skal begynde i børnehaveklassen efter sommerferien. Center SFO en er for børn fra specialklasserne og undervisningscentret. Da opholdet i SFO er en del af børnenes fritid, har vi skabt mulighed for, at børnene selv kan vælge at være med i en af de mangeartede aktiviteter, som er til rådighed. Aktiviteterne giver mulighed for at styrke børnenes fantasi, kreativitet, selvtillid og ikke mindst deres selvværd. Børnene lærer at tage hensyn til hinanden og tage ansvar for sig selv og de ting, de er omgivet af. Målet er en oplevelse af samvær på en positiv måde. Fysiske rammer: Skolefritidsordningen har fantastisk gode udendørs rammer for børnenes legeaktiviteter: boldbane, bålplads, sandkasse, skov, krat, klatretræer, drivhus og meget mere. De indendørs rammer omfatter egne lokaler, indskolingslokaler, køkken og diverse værksteder med masser af muligheder for aktiviteter. Efter kl kan skolens faglokaler og gymnastiksalen også bruges. SFO: Daglige åbningstider: Skoledage: Kl og Skolefridage: Moduler: Morgenmodul: kl Eftermiddagsmodul: kl ,30 Feriemodul: kl på skolefridage Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne 29 og 30. Grundlovsdag lukker vi kl Dagsrytme: Kl : Almindelig morgenhygge Kl : Skolegang Kl : Aktiviteter, frugt og oprydning 5

6 SFO tilbyder børnene lidt mad kl Det kan være alt muligt lige fra suppe, frugt, boller til grøntsager. Center SFO: Daglige åbningstider: Skoledage: Kl og ,30 Skolefridage: Moduler: Morgenmodul: kl Eftermiddagsmodul: kl Feriemodul: kl Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne 29 og 30. Grundlovsdag lukker vi kl Center SFO holder til i Undervisningscentret på skolen, hvor de har egne lokaler samt mulighed for at bruge fysioterapeutrummet, fællesrummet, køkkenet mv. Derudover bruges også SFO-faciliteterne. 6

7 Om skoledagen: Skoledagen er opdelt i følgende lektioner/moduler: Fælles for hele skolen: 1. lektion: kl lektion: kl Pause: kl lektion: kl lektion: kl Pause: kl lektion: lektion: Pause: kl lektion: Eleverne må tidligst møde 10 min. før første lektion og skal forlade skolen efter sidste lektion. Skoleboden: Skoleboden tilbyder i samarbejde med Ribe Frititidscenter et stort udvalg af sandwich, brød, frugt og salater, som skal bestilles via hjemmesiden: I boden kan man få udleveret den mælk, forældrene har bestilt gennem mejeriselskabet, købe smoothies og frugt samt andre små supplementer til madpakken. Boden holder åbent det første kvarter af de to store pauser. Den bestyres af 8. klasserne, og overskuddet fra salget går til lejrskolen i 9. klasse. Ordensregler: Du skal være en god kammerat. I skoletiden skal man opføre sig således, at man ved sin leg og færden ikke generer andre eller volder skade på skolens eller kammeraternes ejendele. I frikvartererne må man opholde sig ude og inde efter eget ønske. Enhver har ansvar for skolens inventar. 7

8 Eleverne må kun forlade skolen efter tilladelse fra en lærer. Det bør være til skolerelevante formål. Inde- og udeordningen: I forbindelse med pauserne har skolen en såkaldt indeordning, der indebærer, at eleverne må opholde sig i klasserne, aulaen, kantinen og om vinteren i gymnastiksalene medmindre andet er aftalt. Der er tilsyn med eleverne i samtlige pauser. Der er lærere til stede på hver etage, og her kan eleverne henvende sig, såfremt der skulle opstå problemer. For indskolingen årgang gælder, at alle elever er ude i frikvarteret fra kl og fra kl Forsikring: Skolen har ingen forsikring, der dækker elevernes cykler, tøj, mobiltelefoner m.m. Det er familiens egen forsikring, der skal dække for evt. tyveri eller hærværk. Trafikforhold: Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik. Den kan findes på skolens hjemmeside: Skolepatruljen: Skolen er heldigvis forskånet for stor og tung trafik i umiddelbar nærhed. Haulundvej er naturligvis stærkt trafikeret om morgenen og hen på eftermiddagen. Det er vores indtryk, at der generelt bliver kørt hensynsfuldt. For yderligere at skabe tryghed har vi etableret skolepatrulje. Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever sikkert gennem fodgængerfeltet ved skolen. Hver morgen står der to elever fra 7. eller 8. årg. og 1 lærer og hjælper de yngste elever over gaden ved de to fodgængerfelter i nærheden af skolen. 8

9 Afhentning og aflevering i bil: Bilister, der skal aflevere og hente børn, skal være særdeles opmærksomme på trafikken på skolens parkeringsplads specielt i den mørke tid. Et godt alternativ er at benytte parkeringspladsen på Damvej ved Katedralskolens hal. Forældre, der skal afhente børn fra SFO om eftermiddagen, skal anvende P-pladsen foran skolen. Vi ønsker ikke bilkørsel i skolegården Cykelparkering: Cykler anbringes i cykelskuret ved parkeringspladsen. Elever, som bor øst for skolen, kan parkere cyklen i skolegårdens sydende. Af hensyn til sikkerheden skal cyklerne trækkes på plads. Ferieplan for 2011/2012 Sommerferie lørdag 25. juni 2011 søndag 14. august 2011 Efterårsferie (uge 42) lørdag 15. oktober 2011 søndag 23. oktober 2011 Juleferie torsdag 22. december 2011 onsdag 4. jan Vinterferie (uge 7) lørdag 11. februar 2012 søndag 19. februar 2012 Påskeferie lørdag 31. marts 2012 mandag 9. april 2012 St. Bededag fredag 4. maj 2012 søndag 6. maj 2012 Kr. Himmelfartsdag torsdag 17. maj 2012 søndag 20. maj 2012 Pinseferie lørdag 26. maj 2012 mandag 28. maj 2012 Sommerferie lørdag d. 30. juni 2012 De nævnte dage er inkl. 9

10 Brug af skolens computere: For at sikre at computerne til stadighed er i orden, har vi lavet følgende regler: Computerne er beregnet til undervisningsformål. Man skal have en aftale med en lærer for at bruge computerne. Det er strengt forbudt at ændre på maskinernes opsætning. Der må ikke installeres programmer på skolens computere, ligesom der ikke må downloades programmer, musik, spil mm. Eleverne skal være klar over, at de bliver logget, hver gang de bruger computerne, dvs. at de handlinger, man foretager sig på computeren registreres. Derfor er det vigtigt at passe godt på sit personlige password. Mad og drikke må ikke medbringes ved computerne. Undgå unødig udskrivning af hensyn til miljøet. Elever har 10 print pr. uge. Efter brug slukkes maskinen, der ryddes op og stolen sættes på plads. Der skal udvises god etik og moral på skolens netværk, herunder Internettet. Det vil bl.a. sige, at man skal være høflig og hensynsfuld over for andre brugere. (Skriv i en pæn tone, belast ikke nettet unødigt mm.). Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre udelukkelse fra at bruge skolens edb-udstyr. Henvendelse vedr. EDB kan ske til Karen Warming eller Simon Hansen Ledelse og administration (skoledelen) 10

11 KM Mortensen, Karen (inspektør) Stormgade LNi Nielsen, Lars (viceinspektør) Strengevej AJ Jensen, Anja B. (pæd. afdelingsleder) Vesterled 95, Brørup Be Andreasen, Bente,(sekr). Nør Eng LJS Jønsson, Lone (sekr.) Bjerreskovparken Lærerpersonale: KA Andersen, Kent Ibsen Hundegade HB Bastholm, Helle Damvej NB Beier, Nicole Tørresager CB Berndsen, Carl Chr. Seminarievej LB Bollerslev, Lars Østerfenner HA Busborg, Hanne Grævlingetoften LD Dahlgaard, Lise Heides Fenne ES Esbjerg, Peter Tangevej EF Fønss, Etly Puggaardsgade SH Hansen, Simon Dr. Dagmarsvej 8 C KH Holm, Karl Anton Jacob A. Riis Vej UJ Jessen, Ulla Kiærsvej MJ Jørgensen, Marianne Sviegade TJ Jürgensen, Tina Bleeg Horsbølvej KE Keibel, Dag Ulvehøjvej LK Kildemand, Lise Blokvej 2 S EK Kjær, Else Munkevej AKK Knudsen, Astrid Kruse Agertoften LKv Kviesgaard, Lars Sønderportsgade 21C,1tv AaL Larsen, Aase Allikevænget HL Lassen, Hanne Bordingsvej AL Lauridsen, Anna Marie B. Riddermandsvej JL Lauridtsen, Jeanne Engdraget HM Møller, Henning Klostergade

12 PN Neidhardt, Peter Sdr. Farup Vej GN Nicolaisen, Gitte Kærmarken 101, Gr IO Olesen, Inge Hynding Møllevænget 10, Bram AP Paulsen, Anne Stampemøllevej 40,Gram MB Pedersen, Mona Birk Midtfenner SJ Pedersen, Susanne Juel Gl. Åvej JP Puggaard, Janne Terpagersvej MR Rank, Mie Kr. Koldsvej 4, Skærbæk PR Risom, Pia Seem Kirkevej TR Risom, Thomas Seem Kirkevej RO Rosenkvist, Lene Horsbølvej 27, Rejsby / KS Sandrini, Karen Nygade VS Stræde, Vibeke Parkvej 9, Skærbæk HHS Søe, Helle Højstrup Stampemøllevej PB Sørensen, Per Bording Vedelsvej MT Thaysen, Mona Porten Toft VT Tietge, Vibeke Jacob A. Riis Vej ST Toft, Steen Lustrupvej JW Warming, Jakob Ø. Vedstedvej KW Warming, Karen Musvitvænget TW Wind, Trine Porten Toft Personale, pædagoger mm: SF Fogtmann, Signe Kinchsvej GP Pedersen, Grethe Hillerupvej LKJ Nielsen, Lone Bjerreskovparken Personale, skolefritidsordningen "Musvitten": 12

13 HKL Kiesbye, Helle (leder) Tradsborgvej AV Varming, Anette (souschef) Søndermarksvej BB Bonde, Bo MC Clausen, Mona Brombærvej 65, Gram DA Hansen, Dorte Kagebøl 25 A, Skærb NJH Hansen, Niels Glentevænget 13B JH Holm, Janne Gabelsparken VGI Iversen, Gitte Granly MLJ Jepsen, Margit L. Spandet Kirkevej GK Keller, Gitte BEM Meier, Berit Engdraget BFM Meier, Birthe Friis Engparken 72 MLM Morthorst, Louise Skyttevej NM Møller, Nene B. Gråbrødregade 17c JSy Sylvestersen, Jakob Lyngtoft WGS Sørensen, Winnie G. Kjærmarken DU Ugelvig, Dorthe Engdraget Specialundervisningscentret, ledelse og administration: TB Brandt, Torben (leder) Hejrskovvej 6, Holsted LE Skaarup, Lene Strengevej 28 A (daglig leder, Kastanie Allé 21) BC Christensen, Birthe,sekr. Syrenparken Lærere: DH Buhl, Dorthe Broager / AØC Clausen, Alma Farup Kirkevej CF Fiedler, Camilla Strengevej KMF Frisk, Karen Marie Linde Allé KK Kyster, Karen Margrethe Kongensgade

14 KC Køser, Katja Clausen V. Vedsted Byvej KNL Lund, Karin Nissen Hjortlundvej 25 b, Brokær / MM Mandrup, Mette Kiærsvej / RM Michaelsen, Rune Jernbanegade 14,2. Br WN Nielsen, Wiebke D. Kolint RS Skov Jensen, Rita Hundegade 14, / NT Teller, Nina Glentevænget Pædagoger: SG Holgersen, Susanne Øster Vedstedvej JO Olsen, Jonna Damvej LS Stensig, Lotte Tangevej JSy Sylvestersen, Jakob Lyngtoft EM Tarp, Else Marie S. Margrethevej 6, Toftlund BEM Meier, Berit Engdraget Pædagogmedhjælpere: GB Bergstedt, Gudrun Sneppevænget ML Jepsen, Margit L. Spandet-Kirkevej VJ Jepsen, Vibeke Broager Øvrigt personale: LR Rasmussen, Lene (fys.) Lundgårdsvej RH Holm, Rikke (fys.) Østerfenner AG Grunert, Anette (talep.) Seminarievej Telefonnumre mm.: 14

15 Vittenbergskolen tlf fax nr.: adresse: Internet adresse: Specialundervisningscentret (Vittenbergskolen) Undervisningscentret (Kastanie Allé) Skolefritidsordningen Musvitten Skolebiblioteket Skoletandplejen Tandreguleringen Serviceleder Klaus Enevoldsen Servicemedhj. Vagn Petersen Servicemedhj. Helle Iversen Skolebestyrelsen Vittenbergskolen Karen Mortensen, inspektør Lars Nielsen, viceinspektør Jacob L. Jørgensen (Vitt. grundskole) John Bruun (Vitt. grundskole) Niels Grimstrup (Vitt. overbygning) Lene Thomsen (Vitt. overbygning) Gurli Petersen Bente Andersen (Specialklasse/center) Vibeke Stræde (medarbejderrepræsentant) Lise Dahlgaard (medarbejderrepræsentant)

16 Elevrådet Elevrådet er sammensat af elever fra klasse. Elevrådsrepræsentanter er almindeligvis valgt for et år ad gangen. Elevrådsrepræsentanterne udgør et meget vigtigt bindeled mellem klassen og elevrådet. Da elevrådet er en del af skolens styrelse, er det derfor af betydning, at samtlige elevrådsrepræsentanter er indstillet på at repræsentere deres klasses synspunkter på elevrådsmøderne, og at klassekammeraterne bakker op om opgaven. Det er af afgørende betydning, at elevrådsrepræsentanterne informerer deres klasser om beslutninger, som tages i elevrådet. Elevrådet har lavet mange nye tiltag. Der er blevet indført høvdingeboldturnering for indskolingen, hockeyturnering for 7. årgang, fodboldturnering for årgang og Legepatrulje, hvor 6. årgang leger med indskolingseleverne to frikvarterer om ugen. Som noget helt nyt starter der til efteråret en skakturnering hvor alle elever kan deltage. Elevrådet har to faste repræsentanter i skolebestyrelsen, som deltager i skolebestyrelsesmøderne. Læringscentret Læringscentret er indrettet med gode arbejdspladser og mulighed for søgning både i egen materialesamling og på nettet. Der er bibliotekarer i 25 timer om ugen, i de øvrige timer kan læringscentret benyttes, hvis det sker sammen med en lærer. Skolebibliotekarerne rådgiver og vejleder eleverne om: valg af undervisningsmidler valg af fritidslæsning søgning og brug af IT og medier projektorienteret undervisning brug af skolebiblioteket og rådgiver og vejleder lærere: om undervisningsmidler fra interne og eksterne samlinger om nye materialer i forbindelse med planlægning af undervisningsopgaver i forbindelse med planlægning af læsekurser, emneuger m.m. i forbindelse med søgning og brug af IT og medier i forbindelse med fremskaffelse af materialer 16

17 Hele skolens materialesamling er registreret i en base. Den kan ses på: https://libraskole.esbjergkommune.dk/sites/psvit/pub/search.html Her kan man også se, hvilke lån eleven har. Det gøres ved at skrive cpr- nummeret i loginfeltet på siden. Alle klasser tilbydes en ugentlig bibliotekstid. Derudover kan elever komme individuelt eller i grupper for at søge bøger, oplysninger eller arbejde med stillede opgaver. Der foretages løbende nyindkøb, der støtter skolens undervisning. Det sker i form af bøger, film og IT-programmer. Skolens egen samling af undervisningsmaterialer suppleres med lån fra eksterne samlinger som Undervisningscentret og Folkebiblioteket. Desuden foregår der en del lån af materialer skolerne i mellem. Lånetiden for bøger er 4 uger, og lånet skal herefter fornys. For taskebøger er udlånstiden 1 år. Bortkomne eller ødelagte bøger erstattes med 100 kr. UU-vejlederen Det er UU-vejlederens opgave at informere om mulighederne i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv. UU-vejlederen vil besøge 7., 8. og 9. klasserne for at tale om uddannelsesmuligheder. I 8. klasse arbejdes der med en foreløbig uddannelsesplan og i 9. klasse laves den endelige plan inden tilmelding til ungdomsuddannelserne (herunder 10. klasse). Nogle elever har behov for erhvervspraktik, og andre skal på besøg på en ungdomsuddannelse UU-vejlederen hjælper med disse ting. UEA-orientering (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmiljø) er et timeløst fag i folkeskolen på årgang, hvor UU-vejlederen hjælper med forslag til materialer. Alle elever vil efter udskrivning fra grundskolen og til det 25. år eller fuldført grunduddannelse blive fulgt af en ungevejleder. Vejlederen vil om nødvendigt opsøge den enkelte elev for at tilbyde sin hjælp til spøgsmål om uddannelse og erhverv. 17

18 For yderligere oplysninger henvises til Ungdommens Ud-dannelsesvejledning Sydvestjylland UU- vejleder: Gordon Calvin tlf.nr.: Praktik for elever med særlige behov: Særligt tilrettelagte længerevarende praktikker 9, 11 og 33. Særligt tilrettelagte korte/lange undervisningsforløb (for elever i 8. og 9. kl.) 9 og 33. Målgruppevurdering til fx et produktionsskoleophold eller en EGU (Erhvervs Grund Uddannelse). Indstilling til USB. Yde bistand i forbindelse med indskoling og overgang til uddannelse/erhverv. Tilrettelæggelse af en række uddannelses- og erhvervsintroducerende kurser Special UU- Vejleder: Anette S. Pedersen tlf.nr.: Specialklasserækken Specialklasserækken er Esbjerg Kommunes tilbud til elever i den sydlige del af kommunen med generelle indlæringsvanskeligheder. For at blive optaget i specialklasserækken skal der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering, og elevens sag skal være behandlet i det centrale visitationsudvalg i kommunen. I skoleåret 2011/12 vil der være 4 elever på klassetrin, 4 elever på klassetrin og 16 elever på klassetrin. I specialklasserækken er det værdifuldt: at eleverne får et pædagogisk tilbud, der tager udgangspunkt i deres individuelle muligheder og særlige behov at eleverne udvikler og styrker deres personlige, sociale og faglige færdigheder at eleverne bliver selvhjulpne og får tillid til egne muligheder at skole/hjemsamarbejdet bygger på gensidighed og fælles mål 18

19 I løbet af september måned udarbejdes elevplanen, hvor elevens personlige, sociale og faglige udvikling beskrives og målsættes. Dette sker i samarbejde med elev, forældre og relevante samarbejdspartnere. Elevplanen evalueres i foråret i samarbejde med de involverede. I forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen vurderes det hvert år i samarbejde med forældrene om eleven er velplaceret i specialklasserækken og bør fortsætte i det efterfølgende skoleår. Denne vurdering danner baggrund for det centrale visitationsudvalgs revisitation, som finder sted i januar måned. Skolesundhedstjenesten Distriktets sundhedsplejerske vil oftest også være sundhedsplejerske på distriktsskolen. Sundhedsplejersken foretager ind- og udskolingsundersøgelser og tilbyder regelmæssigt sundhedsorienterende samtaler og funktionsundersøgelser. Sundhedsplejersken deltager ad hoc i skolens sundhedsundervisning. Sundhedsplejersken formidler kontakt til andre faggrupper, hvis der er behov herfor, men altid i overensstemmelse med forældrene og barnet. Sundhedsplejersken samarbejder med skolens lærere og pædagoger om børnenes generelle sundhed og trivsel. Jeg træffes som regel på skolen onsdag mellem kl og kl og på mobil Ulla Harbo Skolesundhedsplejerske Kommunal børne- og ungdomstandpleje Børne- og ungdomstandplejen omfatter alle fra 0 18 år, som vælger Esbjerg kommunes tandplejetilbud. Man er automatisk tilmeldt. Hvis man ønsker et andet tilbud end det, Esbjerg kommune stiller til rådighed, er det også muligt. Kontakt den kommunale tandpleje, hvis I vil vide mere. 19

20 Se også på kommunens hjemmeside under Børn og unge og på Åbningstider: Klinikken er åben på alle hverdage i skoleåret: mandag fredag fra kl Enkelte dage kan der aftales tid til kl Ved behov for akut nødhjælp uden for denne åbningstid henvises til byens privatpraktiserende tandlæger. I ferier har den kommunale tandklinik åbent for nødbehandling på bestemte mandage, som annonceres i Ugeavisen. Tandskader og nødbehandling: Ved behov for tandlægehjælp i weekenden kan man ringe på telefonnummer Tandlægevagten Nørregade 63A Esbjerg mellem kl. 9 og 12. Adresse: Tandplejen Ribe Sundhedscenter Tangevej Ribe Tlf PPR Psykologerne på PPR kan rådgive skole, SFO, forældre og børn, hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med barnets deltagelse i skolen og/eller SFO en. Anmodning om pædagogisk-psykologisk rådgivning kan ske ved henvendelse fra hjemmet, skolen, SFO en eller andre, som er i kontakt med barnet - dog altid med forældrenes accept. Psykologerne kan kontaktes telefonisk ved behov for åben rådgivning, hvor såvel voksne som børn kan henvende sig for at få rådgivning, uden at der sker en registrering heraf. 20

21 David Rasch (normalklasser) træffes på tlf Træffetid Bettina Brink (spec. kl. og center) træffes på tlf Anne Grethe Larsen (pæd. konsulent) træffes på tlf AKT/SU teamet: AKT/SU teamets formål: - At opnå en helhedsforståelse af børns vanskeligheder - At forbedre den pædagogiske planlægning omkring børnene SU varetager opgaver omkring specifikke faglige vanskeligheder. AKT varetager opgaver omkring adfærdsmæssige -, kontaktmæssige- og trivsels problematikker. Forsømmelser, fritagelse, mm. Har en elev forsømt skolen, skal årsagen angives skriftligt til klasselæreren helst første skoledag efter fraværet. Som lovligt fravær henregnes: 1. Barnets sygdom 2. Fravær, som forud er meddelt skolen. Ved ønske om fritagelse ud over 1 skoledag inddrages skolens ledelse. Glemte sager Glemte sager opsamles og opbevares af skolens servicemedarbejdere. De træffes på skoledage mellem kl Et par gange om året "udstilles" de glemte effekter. Ved skoleårets slutning sendes ikke afhentede effekter til genbrug. Glemt tøj henvendelse til skolens Serviceleder: Klaus Enevoldsen tlf. nr.: Glemte effekter smykker, telefoner, nøgler, punge mm henvendelse til skolens kontor: tlf. nr.:

22 Brug af mobiltelefoner på Vittenbergskolen Pædagogisk råd og skolebestyrelsen på Vittenbergskolen har drøftet og vedtaget følgende regler for brug af mobiltelefoner: Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar. Skolen har ingen forsikring, der dækker evt. beskadigelse eller tyveri. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt eller i brug i undervisningstiden, medmindre de indgår i under - visningen Ved overtrædelse af dette inddrages og afleveres mobiltelefonen på kontoret, hvor den kan hentes efter skoletid. Brug af mobiltelefoner med kamera. Det er ikke tilladt at anvende kameradelen, idet skolen betragtes som privat område. Ifølge straffeloven er det ikke tilladt at fotografere personer på privat område, og det er heller ikke tilladt at videregive billeder af disse. Ved overtrædelse af dette inddrages og afleveres mobiltelefonen på kontoret, hvor den kan hentes efter skoletid. Stormflod I tilfælde af stormflod gælder følgende for skolens elever: a) Forhøjet beredskab bag Rejsby-diget: Elever fra Hviding og V. Vedsted skal hentes kl b) Forhøjet beredskab bag Ribe-diget: Elever vest for hovedvej A 11 skal hentes kl c) Forhøjet beredskab for Ribe by: 1) Ingen elever i skole kl ) Elever hentes kl

23 d) Alarmberedskab for Ribe by: Elever, der ikke er afhentet, evakueres fra området. 23