TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby Valg af leverandør til 3 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Halvårsregnskab LUKKET SAG Ansøgning om aflønning af barselsvikar fra timelønskontoen på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG Ansøgning om deltagelse i Studie- og inspirationstur - LUKKET SAG Budgetnotat af 29. august budget LUKKET SAG Reduktion i tandplejens normering - LUKKET SAG Engangsbeløb til leder - LUKKET SAG Indstilling til tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...19 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6185 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6185 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme Åben sag Sagsnr.: 14/24582 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2014 at forlænge Klimakommune erklæringen frem til 31. maj 2018 (se bilag 1). I forlængelse af Klimakommune erklæringen er der udarbejdet en Handlingsplan for Klimakommunearbejdet, der har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den I det arbejde vil det være formålstjenstligt at udarbejde et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift i kommunens ejendomme. Teknisk Forvaltning indstiller, at der udarbejdes retningslinjer for energirigtig drift i kommunens ejendomme. De egentlige retningslinjer indstilles senere til Økonomiudvalget med anbefaling overfor Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energirigtig drift er en guide til energi- og miljørigtig drift af tekniske anlæg i ejendomme. Energirigtig drift har fokus på de eksisterende anlæg og det energiforbrug, som ikke forbedrer indeklimaet. Dette energifrås fjernes gennem energirigtig drift. Der skabes en drift i kommunens ejendomme, hvor flest mulige brugere og medarbejdere er tilfredse, med mindst muligt energiforbrug og miljøbelastning. Ved at sætte fokus på driften og udarbejde et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift, er der et stort potentiale for besparelser. Spares der blot 1 % på el- og varmeforbruget i kommunens ejendomme, som følge af energirigtig drift, opnås en samlet driftsbesparelse på kr. pr. år. Det er tanken at udarbejde enkle og lettilgængelige vejledninger og retningslinjer til sikring af energirigtig drift af kommunens ejendomme. Herunder er et udpluk af eksempler på retningslinjer (egentlige retningslinjer udarbejdes senere): Krav til tidsstyringen af ventilationsanlæg ventilationsanlæg kører kun i brugsperioden. Ventilationsanlæg indstilles systematisk efter behov (antal personer i rummet) Alle varmeanlæg har sommerluk/sommerdrift funktion og denne anvendes I opvarmningsperioden sættes indetemperaturen (vejledende værdier): o på kontorer ved arbejdsmødetid til max X grader o i rum med små børn til max X grader ved start på dagen Flere kommuner har i dag fælles retningslinjer for energirigtig drift af kommunale ejendomme. Næstved Kommune eksempelvis har de sidste 2-3 år arbejdet med et sæt enkle vejledende regler til brug i driften af deres ejendomme. Retningslinjerne i Næstved 4

6 er særligt målrettet til at understøtte det tekniske personale i deres daglige arbejde, og er desuden en hjælp til de enkelte institutioner i deres bestræbelser på at spare el, vand og varme. Arbejdet hen imod et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift skal også ses i sammenhæng med kommunens overgang til decentral forbrugsafregning, hvor betalingen af forbrug af el, vand og varme lægges ud til de enkelte institutioner (fra oktober 2014). Derved får de enkelte institutioner et større incitament til at spare på el, vand og varme og vil dermed desuden være positivt stemt over for et fælles sæt retningslinjer for energirigtig drift. ØKONOMI Kan ikke beregnes. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning udarbejder retningslinjer for Energirigtig drift af kommunens ejendomme, og 2. at retningslinjerne indstilles til Teknik- og Miljøudvalget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt, Klimakommune erklæring - forlængelse.docx /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 5

7 4. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav Åben sag Sagsnr.: 14/23937 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Hermed fremsendes reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav vedr. serviceområdet Folkebiblioteker. Se bilag Der er tale om dels en revision af tidligere fremsendte forslag med henblik på en mere standardiseret fremstilling, dels en justering af serviceområdet, der tager højde for den nye biograflov der træder i kraft pr. 1. januar Fra Kulturministeriet er endvidere modtaget lovbekendtgørelse samt vejledning til kommunerne om tildeling af de minimisstøtte. Formålet med justeringen er at bibeholde et biograftilbud i Tårnby Kommune samtidig med at kulturhusdelen udvikles på kort og på langt sigt. Det vurderes at Kastrup Bio i sin nuværende form tiltrækker tæt på gæster fra kommunen. Der er således tale om et kulturtilbud, der tiltrækker et betragteligt antal borgere. Kastrup Bio foreslås todelt med nyt navn Kulturhuset Kastrup Bio. Se økonomisk opsplitning på bilag I. Alle de poster der ikke er klassisk biografdrift, rykkes ud af biografen. Derved opstår en budgetmæssig todeling: En klassisk biograf, Kastrup Bio med et tilskud på op til kr ,- p. a. og en kulturinstitution, Kulturhuset Kastrup som genererer andet indhold end biografen. Institutionerne er delt på budgetniveau, og har hver deres EAN nummer. De to integrerede institutioner leverer tilsammen et bredt kulturtilbud til borgerne i Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kulturhuset Kastrup Bio indeholder nu biograf, teater, Med Skolen i Biografen, Krokodillebio, Lisbethklub, brætspil, avis og magasinlæsning i foyeren og mulighed for at surfe på nettet. Det er tanken at udvide med: Mulighed for læsning af flere relevante magasiner, litteratur om film, teater og skuespillere. På sigt vil hjemlån af dvd er, filmmusik og f. eks. romanen bag filmen formentlig også være en mulighed. Der arbejdes også med en børnefilmklub og med muligheden for at vise sportsbegivenheder og andre større arrangementer i biografen. Ændringen af navnet til Kulturhuset Kastrup Bio indføres pr Ændringerne i øvrigt implementeres ligeledes i princippet pr idet der vil være både en indkørings- og en fortsat udviklingsperiode. 6

8 Hjemmesiden ændres omkring årsskiftet til at have det nye navn og facadeskiltet skiftes. Øvrige dele af visuel identitet ændres til at have det nye navn i takt med at materialerne alligevel skal genbestilles. Sagen skal fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget ØKONOMI Justeringen af serviceområdet Folkebiblioteker er udgiftsneutral i forhold til det forslag Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet i maj måned. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At de reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav godkendes 2. At det reviderede budget for Kulturhuset Kastrup Bio godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætninger og resultatkrav 15.docx /14 2 Åben Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det sagen oversendes til beslutning i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby Åben sag Sagsnr.: 14/23892 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen ansøger om godkendelse af anskaffelse af minibus til det samlede klubområde, Klub Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Klubberne i Tårnby Kommune har længe haft et ønske om at kunne anskaffe en minibus. I forlængelse af oprettelsen af Klub Tårnby er dette ønske blevet aktuelt igen. Dels er der nu bedre mulighed for at anskaffe fælles ejendele som Klub Tårnby, frem for som enkelt klub. Dels har nye, kortere åbningstider som følge af skolereformen øget klubbernes behov for at kunne transportere sig mere fleksibelt på tværs af kommunen. Primære fordele ved at have en bus til rådighed vil være: At klubberne kan fortsætte det tværgående samarbejde omkring aktiviteter imellem klubberne, også på tværs af de nye klubdistrikter, herunder blandt andet en række interne klub idrætsturneringer. At medlemmerne kan komme til aktiviteter i hele kommunen, da transporttiden ofte kan være afgørende set i forhold til åbningstiden. Her tænkes primært på kommunens andre kultur- og fritidstilbud såsom biblioteker, svømmehaller, biograf, Kulturzonen og idrætsanlæg. At få øgede muligheder for at gøre brug af aktivitetsmuligheder og tilbud udenfor kommunen. Samlet set vil det give bedre muligheder for fleksibilitet og spontanitet med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov under hensyntagen til mål for området og visionen for Klub Tårnby. Bussen vil blive anvendt i forbindelse med fritidsklubbernes virke om eftermiddagen og i forbindelse med ungdomstilbud om aftenen. Det skal understreges at det fortsat vil være prioriteret at medlemmerne selv transporterer sig, herunder cykler eller bruger offentligt transport, når det er muligt. Nærmere regler for brug mv. udarbejdes af Klub Tårnby i samarbejde med forvaltningen. Anskaffelsen vil ske i samarbejde med forvaltningen / indkøbsafdeling. ØKONOMI Anskaffelsen vil være udgiftsneutral. Klub Tårnby afholder udgifter til anskaffelse og efterfølgende drift ud af eget budget. 8

10 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at, udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at anskaffe en minibus til klubområdet, Klub Tårnby. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender indstilling om anskaffelse af minibus til Økonomiudvalget med anbefaling. Anskaffelsespris udgør mellem kr. og finansieres af det samlede klubområde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning. 9

11 6. Valg af leverandør til 3 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: 10

12 7. Halvårsregnskab LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20155 Sagsansvarlig: nhs.as Fraværende: Afbud: 11

13 8. Ansøgning om aflønning af barselsvikar fra timelønskontoen på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24772 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: 12

14 9. Ansøgning om deltagelse i Studie- og inspirationstur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: 13

15 10. Budgetnotat af 29. august budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: 14

16 11. Reduktion i tandplejens normering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24871 Sagsansvarlig: mth.of Fraværende: Afbud: 15

17 12. Engangsbeløb til leder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/355 Sagsansvarlig: ITO.OF Fraværende: Afbud: 16

18 13. Indstilling til tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/1797 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: 17

19 14. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/72 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 18

20 15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/25347 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 19

21 Bilagsoversigt 3. Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme 1. Dagsordenspunkt, Klimakommune erklæring - forlængelse.docx (142343/14) 4. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav 1. Målsætninger og resultatkrav 15.docx (138572/14) 2. Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx (139458/14) 20

22 Bilag: 3.1. Dagsordenspunkt, Klimakommune erklæring - forlængelse.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

23 Kommunalbestyrelsen d Klimakommune erklæring - forlængelse Åben sag Sagsnr.: 14/8207 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: Arne Hansen RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at Tårnby Kommune forlænger den 4årige Klimakommune aftale med Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter arbejdet i Projekt Klimakommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune blev i juni 2010 Klimakommune med en borgmestererklæring om at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed på 2 % pr. år frem til år 2014 (se bilag 1). Kravene for at være Klimakommune kan ses i bilag 2, som er hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Her ses også hvilke kommuner, der er Klimakommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening som overordnet står for og administrerer Klimakommune-projektet. For at være Klimakommune er det et krav, at kommunen udarbejder en handleplan for kommunens klimaarbejde. Tårnby Kommunes seneste handlingsplan for Projekt Klimakommune udløber pr. 31. maj 2014 (bilag 3). Dette betyder, at udarbejdelse af ny klimahandlingsplan snarest skal igangsættes, såfremt det besluttes at fortsætte i klimasamarbejdet med DN. Der er i øjeblikket 76 Klimakommuner, som løbende forlænger deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Tårnby kommunes arbejde med klima- og energibesparelser som Klimakommune har resulteret i en CO2-reduktion fra 2009 til 2010 på 3,0 % og fra 2010 til 2011 på 3,6 %. Det seneste tal fra 2011 til 2012 viser en CO2-reduktion på hele 4,3 % (Klimaregnskabet for 2013 forventes klar til april 2014). Det vurderes derfor at være realistisk at nå et reduktionsmål for CO2-udledningen på min. 2 % pr. år fremadrettet. Også et mere ambitiøst mål på min. 3 % CO2 reduktion pr. år vurderes at være realistisk. Kravet på 2 % CO2 reduktion pr. år er et minimum sat af Danmarks Naturfredningsforening som grundlag for at deltage som Klimakommune - en del kommuner sætter dog højere mål, hvilket også vil være realistisk for Tårnby Kommune. En væsentlig årsag til disse CO2-reduktioner må antages, at kunne henledes til Klimakommune arbejdet og dermed handleplanen for Projekt Klimakommune. Eksempelvis kan det nævnes at projekterne i energisparepuljen har givet anledning til en årlig driftsbesparelse som følge af energibesparelser (og vandbesparelser) på ca kr. pr. år i 2012, og yderligere ca kr. pr. år i 2013 og med en tilbagebetalingstid på hhv. 3,7 år og 4,3 år (se bilag 4). 1

24 Kommunalbestyrelsen d Udover den direkte driftsbesparelse som følge af energisparepuljen må det også forventes at Klimakommune arbejdet har resulteret i en vis afsmittende effekt i det daglige sagsbehandlingsarbejde, således at der er mere fokus på energibesparelser og energirigtige løsninger uden at dette direkte kan aflæses eller er synliggjort. Kommunen har desuden pr. 21. februar 2014 projekt-ansat en energikonsulent indtil udgangen af år Det vil være oplagt at lade energikonsulenten indgå som omdrejningspunkt i Klimakommune arbejdet som projektleder, udover arbejdet med at implementere energibesparelser i kommunen. Klimakommuneaftalen med DN kan forlænges med minimum 2 år frem til Teknisk Forvaltning vurderer, at en 4årig forlængelse vil give den bedste fleksibilitet og kontinuitet fremover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Tårnby Kommune forlænger klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, ved at underskrive en ny borgmestererklæring om at nedbringe kommunens klimaudledninger (CO2-udledning) for kommunen som virksomhed med et reduktionsmål på min. 2 % pr. år frem til og med 31. maj /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommuneaftale.pdf 48399/14 2 Åben Hvad er en klimakommune /14 3 Åben Klimahandlingsplan pdf 48408/14 4 Åben Energispareprojekter 2012 og økonomi oversigt 48389/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, dog således at reduktionsmålet fastsættes til mindst 3 % pr. år til og med 31. maj Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ændringsforslag til indstillingen: Forslag fra udvalgsformand Jan Jakobsen om at aftale indgås, idet reduktionsmålet i aftalen fastsættes til mindst 2% i alle årene. I 2015 er kommunens eget mål dog minimum 3%. 2

25 Kommunalbestyrelsen d For stemte: A (8), O (2), C (1) og B (1) Imod stemte: F (1), V (3) og Ø (1) Undlod at stemme: Ingen Forslaget godkendt. Forslag fra Heidi Ladegaard om, at sagen tilbagesendes Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beregning på, hvad det vil koste at nå en co2 reduktion på henholdsvis 3% og 2% i alle årene. For stemte: F (1), V (3), Ø (1) og B (1) Imod stemte: A (8), C (1) og O (2) Undlod at stemme: Ingen Forslaget bortfaldet. Afstemning om indstillingen med det vedtagne ændringsforslag: Enstemmigt vedtaget. 3

26 Bilag: 4.1. Målsætninger og resultatkrav 15.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 Budgetforslag 2015, Kulturelt Udvalg, Folkebiblioteker, side 22- Formål og indhold Serviceområdet Folkebiblioteker indeholder Tårnby Kommunebiblioteker samt Kulturhuset Kastrup Bio og Stads- og Lokalarkivet, der begge drives som integrerede institutioner fra Hovedbiblioteket. Biblioteksvæsenet varetager driften af Tårnby Kommunes folkebiblioteker med Hovedbiblioteket, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet, Tårnby Kommunes hjemmeside, Digital Borgerservice og Kulturhuset Kastrup Bio. Tårnby Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, som er en del af Børne- og Kulturforvaltninen, er placeret på Tårnby Hovedbibliotek: Servicering af Kultur- og Fritidsudvalget, administration af de eksterne institutioner Kastrupgårdsamlingen, Kulturzonen og Tårnby Naturskole samt af kultur-, fritids- og idrætsområdet generelt. Tårnby Kommunebibliotekers overordnede målsætning m.m. bygger på bestemmelserne i den til enhver tid gældende Bibliotekslov: Citat fra formålsparagraffen: 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier". Visionen for Tårnby Kommunebiblioteker blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. december 2011 og lyder således: Levende rum vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne. På såvel Tårnby Hovedbibliotek som på Vestamager Bibliotek er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og musik ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne mødested, hvor værestedsfunktionen er varieret og inspirerende. Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål og rammer, at udvikle Tårnby Kommunebiblioteker i et tæt samspil med borgerne. Bibliotekerne i Tårnby Kommune skal give borgerne mulighed for: Fri og lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud At deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale, f.eks.: litteratur-, musik- og strikkecafé Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, børneteater, foredrag, film, forfatter- og debatarrangementer At medvirke til og deltage i brugerdrevne arrangementer At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk og andre digitale services At låne bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil og film At låne musik og noder At læse aviser, tidsskrifter, pjecer og få forbrugeroplysning At benytte studiearbejdspladser og mødelokaler Spille spil, høre musik og se film Information fra kommune og stat Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Bibliotekernes Netmusik, Netbibliotekerne og diverse databaser Download af netmusik, netlydbøger og e-bøger Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede 1

28 At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde På kommunens plejehjem: Oplæsning og andre relevante aktiviteter At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet Bibliotekerne samarbejder med og servicerer alle relevante institutioner, skoler, faggrupper og foreninger, såvel i biblioteket som ud af huset. Der arbejdes i stigende omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Stjerner i natten, Sundhedsugen etc. I 2015 vil der forsat blive arbejdet med, i samspil med skolerne og forvaltningen, at skabe biblioteksaktiviteter relateret til Folkeskolereformen. Stads- og Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en stadig mere integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker med henblik på en optimal udnyttelse af arkivets potentiale. Kulturhuset Kastrup Bio drives som en del af Tårnby Kommunebiblioteker. Kulturhuset Kastrup Bio er kommunens lokale kulturhus og biograf med to sale med henholdsvis 352 pladser (heraf 2 kørestolspladser) og 105 pladser (heraf 1 kørestolsplads). Der vises film og laves andre kulturelle aktiviteter hele året rundt. Kulturhuset Kastrup Bio er hjemsted for den lokale teaterforening Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger og en årlig familieforestilling. Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Huset har "Babybio" og Tirsdagsbio. Tirsdagsbio viser en film fra det aktuelle program for dem, der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. For kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbeth-klubben, der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kulturhuset Kastrup Bio deltager i Med Skolen i Biografen, som er et projekt under Det Danske Filminstitut. For kommunens børnehaver er der institutionsbio: Krokodillebio med børnehaven i biografen. I foyeren er der café samt avis- og tidsskriftshold ligesom 3 pc ere på nettet kan anvendes i husets åbningstid. Det er også muligt at låne brætspil i bredt udvalg til at spille i foyeren. Der arbejdes med mulighed for læsning af flere relevante magasiner, litteratur om film, teater og skuespillere. På sigt vil hjemlån af dvd er, filmmusik og f. eks. romanen bag filmen også være en mulighed. Der arbejdes også med en børnefilmklub. Kulturhuset Kastrup Bios to sale og øvrige faciliteter kan efter aftale lånes af kommunens forvaltninger og institutioner og lejes af virksomheder og private. Politiske visioner og mål Det er Kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen skal være en udviklingsorienteret, dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Borgerne inddrages i stigende omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden. 2

29 Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende og aktivt kulturliv i kommunen. Der arbejdes fortsat med en ændring og udvikling af vagtbegrebet, den måde personalet møder borgerne på. Dette sker for at skaffe resurser til de stadigt flere målrettede aktiviteter som læring, arrangementsvirksomhed og aktiv formidling, dels for generelt at kvalificere borgerne og biblioteket både i og udenfor biblioteksrummet. Der henvises endvidere til Vision for Tårnby Kommunebiblioteker godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget ultimo Med placeringen af Kultur og Fritid i biblioteksregi er det hensigten at styrke det samlede område. Kulturhuset Kastrup Bio skal imødekomme lokalområdets biografbehov med et varieret filmudbud, der også inkluderer visning af de nyeste film. Huset skal også rumme en lang række øvrige kulturelle aktiviteter, således at huset som helhed giver et bredt kulturtilbud til Tårnbys borgere i alle aldre. Målsætninger og resultatkrav Målsætning Resultatkrav Opfølgning Inddrage brugere såvel som ikke brugere i udviklingen af bibliotekstilbuddet Beretning og statistik Gøre bibliotekets mangeartede tilbud mere synlige ved målrettet pr. og kommunikationsindsats, information på bibliotekerne, i Kastrup Bio, på øvrige relevante institutioner, på hjemmesiden og ved kontakt til den lokale presse Eksponere lokalarkivfunktionen på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek Afholdelse af diverse cafeer og arrangementer med borgerne som aktører. Minimum 10 Levende rum arrangementer årligt Ny kommunikationsstrategi for Tårnby Kommunebiblioteker 3 nye lokale udstillinger årligt samt minimum 4 erindringscafeer Beretning og statistik Beretning og statistik Servicere kommunens foreninger og borgere med gode Tilfredshed evalueres af 5 foreninger Beretning og statistik 3

30 mødefaciliteter Bidrage til de nationale digitale bibliotekstjenester: Biblioteksvagten Ugentlig vagt i Biblioteksvagten, Beretning og statistik Udvikle en velfungerende Digital Borgerservice Tårnby Kommunebiblioteker skal være kompetencemæssigt ajour med it-udviklingen med henblik på aktuel, kvalificeret undervisning af og formidling for borgerne Udvikle Tårnby Kommunes hjemmeside med hensyn til layout og indhold. Udvikle biblioteket som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø Etablere en tværgående organisering til opsamling og koordinering af data og kampagner med henblik på at støtte borgerens anvendelse af kommunens selvbetjeningsløsninger. Afholdelse af it- kurser. Deltagerantallet øges med 5 % i forhold til 2014 Finde sammenlignelige tal fra andre kommuner efter at Bedst på nettet er ophørt Mindst på linje med kommunens gennemsnit Beretning og statistik Beretning og statistik Beretning og statistik/digitaliseringsgruppen APV og trivselsundersøgelse hver 3. år Udvidet samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker og skolebiblioteker. Biblioteket og skolebibliotekerne skal være pilotprojekt i 2015 i et fælles nationalt bibliotekssystem efter et Kombit-udbud i 2013 Beretning og statistik. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget Højtlæsning for børn i biblioteksrummet Udvikling af biblioteksorientering i samarbejde med PUC og skolerne Der læses op på VB og HB, begge steder én gang om ugen i gennemsnit. Der læses op hver dag i december måned Mindst ¾ af kommunens klasser skal deltage i biblioteks-orientering 4

31 Brætspilsklub for store børn. 10 medlemmer på HB og 8 medlemmer på VB Udvidet samarbejde med Mindst 3 nye konkrete skolerne og PUC i forbindelse initiativer med Folkeskolereformen Stads- og Lokalarkivet udvikles fortsat som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker. 6 numre af Glemmer du Antallet af downloads øges med 10 procent Beretning og statistik Evalueres i samarbejde med PUC Beretning og statistik Beretning og statistik Stads- og Lokalarkivets virksomhed sikrer, at Tårnby Kommune har et velordnet arkiv Tilbud til kommunens dagsinstitutioner (børn 3-6 år): Krokodillebio - med børnehaven i biografen Tilbud til skolerne: Med Skolen i Biografen Formiddagstilbud til forældre på barsel og borgere med: BABYBIO og TIRSDAGSBIO Mulighed for at læse i filmlitteratur og spille brætspil i foyeren. Der laves i den forbindelse højtlæsning og / eller spilarrangementer Arkiverne lever op til kravene i såvel Arkivloven som Persondataloven 2 sæsoner pr. år. Hver sæson min. 2 biografture pr. aldersgruppe (3-4 år og 5-6 år). Materiale for sæsonerne udsendes på mail til institutionerne senest 1 måned før sæsonstart 10 film pr. skoleår fordelt på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Programmet sendes til skolerne via UCC og mail Der afvikles BABYBIO og TIRSDAGSBIO min. 26 gange pr. år. Filmene er fra det aktuelle program Min. 2 højtlæsnings- eller spilarrangementer pr. år Beretning og statistik Kastrup Bio udsender evalueringsmail til institutionerne efter hver sæson. Rapport til Kultur og Fritid samt Danske Børnefilmklubber Der evalueres årligt med de øvrige omegnsbiografer som også deltager i Med Skolen i Biografen. Rapport til kulturog fritidsafdelingen Intern evaluering. Rapport til Kultur og Fritid Evalueres af Team Viden og Kastrup Bio årligt. Rapport til Kultur og Fritid 5

32 Bilag: 4.2. Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

33 Budgetforslag 2015 Samlet budget Kastrup Bio Kulturhus Udgiftsbaseret Profitcenter Omkostningssted PSP-element Artskonto Bemærkning DKK Samlet resultat Kastrup Bio Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Materialer - varekøb Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Materialer - varekøb Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. m. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Øvr. indtægter - u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Øvr. indtægter - u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Aktiviteter - tj. yd. u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Materialer - fødevarer Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Materialer - fødevarer Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Salg af varer og ydelser Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Salg af varer og ydelser Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Belysningsbistand Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Belysningsbistand Aktiviteter - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Belysningsbistand Aktiviteter - tj. yd. m. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Billetsalg Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Billetsalg Salg af varer og ydelser Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Billetsalg Salg af varer og ydelser Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Filmleje Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Filmleje Materialer - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Filmleje Materialer - tj. yd. m. moms , Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv. Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. m. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Reklameindtægter Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Reklameindtægter Øvr. indtægter - u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Reklameindtægter Øvr. indtægter - u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Udlejning Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Udlejning Øvr. indtægter - u. moms Resultat

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 14. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 22.04.10 kl. 18:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012. AV pakkens muligheder og begrænsninger

Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012. AV pakkens muligheder og begrænsninger Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012 AV pakkens muligheder og begrænsninger Hvorfor visuel kommunikation? De digitale resurser (web, E-Reolen, PallesGavebod, etc.)

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere