H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N 2005 50 ÅR"

Transkript

1 H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N ÅR År Medlem af Dansk Skiforbund under Danmarks Idræts-Forbund og Federation Internationale de Ski

2 OBS: INVITA ny adresse pr. 1. november 2005: Jernbanepladsen 1 C, 2800 Lyngby - 2 -

3 Forsiden: Holte-Kollen Redaktion: Erland Kongsdal Pedersen Redaktion afsluttet 10. april 2005 Trykkeri: PEOFFSET & REKLAME A/S Tømrervej Varde Telefon Oplag: 500 stk. Historiebogen kan ses på Tak for lån til Det Grønne Område, Berlingeren, Politiken, Søllerødbogen

4 Indholdsfortegnelse: Forsiden Holte-Kollen Side 5 Der var engang redaktørens leder Side 6-7 Formand Søren Arildsbo Side 8-9 Torben Klausen, formand for Dansk Skiforbund Side 9 Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune Side Ib Glud Konradsen skiklubbens første medlem Side Vi fik sne fra Norge til Holte-Kollen Side Side Ebbe Holm beretter om tresserne Side Jens Jørgen Albertsen, formand Side 23 Erik Clem, formand Side Side 25 Finn Glud Konradsen om den første lysløjpe Side 26 Lysløjpen indviet 1973 Side Side 35 Kay Pedersen, formand Side Side Fotokavalkade og avisartikler Side Side 42 Til St. Anton med Hanne og Jan Spile Side Side Da Holte blev olympisk, af Henrik Fritzen Side Side Side Side Vore æresmedlemmer præsenteres Side Danske mestre i skiklubben Side Klubmestre-oversigt Side 75 Holte-Kollen år 1956 Side 76 Resultatliste fra DM langrend 1956 Side 77 Oversigtskort Holte Skicenter Side 78 The end - 4 -

5 Der var engang Sådan starter alle eventyr, ikke bare hos H.C. Andersen, men også for Holte Idrætsforening s Skiafdeling, som fylder 50 år den 28. april Udover en reception og en storstilet fest i Holte Hal 1, bliver jubilæet også markeret med denne historiebog. Jeg mener, at det er vigtigt at fastholde historien i skiklubben. Der sker så meget i klubben, men hvis der ikke er nogen, der gemmer på historierne, er alt hurtigt glemt igen. Det har været spændende at finde ting til denne bog. Jeg har forsøgt at få klubbens tidligere og nulevende formænd til at skrive et par ord fra netop deres tid i klubben. Det er historiebogen ikke blevet ringere af. Et sted kan I læse om en formand, der gemte sig i en rævegrav for at komme gratis til et hopstævne på Holte-Kollen! Fra skiforbundet og flere klubmedlemmer har jeg også fået indlæg. Tak til alle. Økonomien sætter en grænse for, at ikke alt kan komme med i denne trykte bog. En stor tak til annoncørerne. Takket været Jer er sidetallet vokset. I disse cyperspace tider åbner der sig også mange flere muligheder. Den trykte historiebog bliver lagt ind på skiklubbens hjemmeside og det gode er, at det der ikke blev plads til i bogen, kan komme med i den elektroniske udgave. Det giver også mulighed for, at man en gang om året kan gå ind og lave tilføjelser og dermed holde historien vedlige. Brug bogen som et opslagsværk, uanset hvor på jordkloden I befinder Jer. Jeg ønsker alle god læsning. Redaktion Erland Kongsdal Pedersen - 5 -

6 Søren Arildsbo Formand "I fædrenes spor for fremtidens sejre." Netop på denne årstid er mange medlemmer i Holte ski ved at lægge det sidste til træningen inden Vasaloppet den første søndag i marts i Sälen. Vasaloppet, der har sin hel egen historie i relation til Danmark, har nu været løbet i 80 år. I fædrenes spor for fremtidens sejre er løbets motto. Skiafdelingen i Holte Idrætsforening, i daglig tale kaldet Holte Ski, bliver den 28. april i år 50 år. Ligesom Vasaloppet er Holte Ski båret frem til sin position af fædre, uden hvilke der ingen klub havde været i dag. Som sikkert flere ved, blev klubben oprettet i forbindelse med hopbakken i Geels Skov og flere stiftere og medlemmer fra den spæde begyndelse er fortsat aktive i klubben, flere som æresmedlemmer. Det er et unikt udgangspunkt for at kunne bevare og beskrive klubbens historie, så at sige i fædrenes sving og spor. Denne opgave har Erland K. Pedersen påtaget sig at løse i forbindelse med 50 års jubilæet, hvilke vi i klubben er ham meget taknemmelig for. Det er helt uvurderligt for en klub at et sådan materiale bliver samlet, således at det også bliver tilgængeligt for eftertiden. Med bogen i hånden kan vi således læse udpluk af, hvad der er sket de første 50 år, men hvor vil sporene føre hen de kommende 5 10 eller 15 år? - og hvilke sejre skal der kæmpes videre for? Retablering af lysløjpen står højt placeret på listen over udfordringer, men det er umiddelbart svært at rejse det store beløb, der kræves for at etablere en tidssvarende løsning. Forståelse og velvilje er tilstede fra både kommunen og skovens side. En lille projektgruppe arbejder da også stædigt videre med opgaven, måske kan den forestående kommunesammenlægning give et løft i de rigtige retning. Holte ski placerer sig i dag med sine ca. 600 medlemmer blandt de større klubber i Danmark. Den er båret frem af familiemedlemskaber fordelt på en alpin og en langrendsafdeling, der er næste lige store. I begge afdelinger ser det ud til, er der er en - 6 -

7 begyndende vækst blandt juniorerne, hvilket skyldes en ihærdig og målrettet indsats fra udvalgenes side. Det er en udvikling, der skal støttes og begunstiges, dels i det daglige lederarbejde og dels via klubturene. Det er ved at arrangere godt planlagte klubture, der giver børn og familier mulighed for undervisning, samvær og leg på sne, at vi kan være med til at skabe glæde ved - og lyst til at løbe på ski - uanset om det handler om motion eller konkurrence. På den baggrund drejer det sig i fremtidens indsats sig i højere grad om at forfine disse tures indhold frem for at tænke på en egentlig volumenforøgelse af medlemstallet. Lykkes det endvidere, i perioder uden sne,at binde klubturene sammen med de mange andre aktiviteter- løbe og cykeltræning, teaterture, kanoture, og ikke mindst skigymnastik, som klubben er så kendt for, vil dette i sig selv stabilisere det høje medlemstal, som jo samtidig er grundlag for at kunne etablere ture og aktiviteter af en vis kvalitet og hyppighed. Ud af disse spor ligger der mange sejre på ski og venter for børn,unge og familier, der er medlemmer i skiafdelingen i Holte Idrætsforening. Søren Arildsbo februar 2005, formand for Holte Ski

8 Holte og skiløbet Af Torben Klausen, formand for Dansk Skiforbund Når man ser det lidt udefra med de store briller, ser man en klub, som har en hopbakke med en glorværdig tid, da jeg var barn. Klubben har som den eneste i landet en lysløjpe, og endelig har klubben gennem en årrække været uden formand. Det sidste ville i mange andre klubber have betydet en lukning af klubben i Holtes tilfælde kørte klubben bare videre. Om det internt har skabt problemer ved jeg ikke, men set ude fra var der ikke noget at se. Det betyder, at klubben er bygget på et godt fundament et fundament som består af noget meget stærkt. Det var der mange andre klubber, som ville ønske, de havde i samme omfang. Både Holtekollen og lysløjpen vidner også om, at der i klubben har været en kreds af meget aktive mennesker, som med stort engagement har arbejdet for at skabe gode forhold for skisporten. Klubben har også gennem tiderne haft løbere, som er kommet langt på det elitære plan klubben har sågar været repræsenteret ved de olympiske vinterlege. Som politiker i Skiforbundet er det rart at have en klub som Holte i medlemskredsen, for klubben deltager altid aktivt i de diskussioner, som der bliver lagt op til i forbundet senest ved den sidste strukturændring i Klubben har også i lange perioder været repræsenteret i forbundets bestyrelse på tunge poster. I et jubilæumsår bruges meget tid på at se tilbage i tiden som er gået i den forbindelse er der et medlem, som jeg ikke kan undgå at nævne. Han har arbejdet for skisporten næsten hele livet - det er Ebbe Holm. Jeg havde for nylig et møde med freestylegruppen, og de fortalte mig, at freestyle ikke er en sport, nej det er en livsstil. Jeg tror ikke kun det gælder for freestylerne det gælder også for Ebbe. Han har haft så store ambitioner med sporten, at klubben ikke har været stor nok til ham, og Dansk Skiforbund er også for lille. Det har været den store verdensarena der skulle til for at tilfredsstille hans sportslige ambitioner. En idrætsgren er ikke nok til Ebbe da rulleski kom til, var det det som gjaldt. Ebbe var indtil i efteråret medlem af det internationale rulleskiudvalg under FIS. Har en 50-årig en fremtid? Alder betyder ikke noget, hvis man er frisk og ung af sind. Det samme gælder klubber, og jeg er ikke i tvivl om, at Holte, som jeg godt ved hedder Holte IF s skiafdeling, har en fremtid. I har bevist, at i gennem de sidste mange år kan holde skruen konstant i vandet. Der er kommet nye udfordringer, idrætsverdenen har - 8 -

9 ændret sig. Vi er inde i en periode, hvor loyalitet overfor foreningslivet er på vej ned af bakke, vi kan bare se i vores egen verden. Skiforbundet havde 7 til 10% af de danske skiløbere som medlemmer for ca. 18 år siden, nu er vi nede mellem 2 og 3%. Det er lidt skræmmende, og der bliver gjort meget for at rette op på den skævhed. I samme periode har Holte haft et stabilt medlemstal så procentuel er medlemstallet faldet. I den forbindelse skal nok nævnes, at omkring halvdelen af klubbens medlemmer er langrends løbere - den gruppe har på landsplan haft faldende tilslutning. Så alt i alt har klubben holdt sin andel. Jeg er ikke i tvivl om, at Holte med sine mange medlemmer, der brander for skisporten også i fremtiden vil være en vigtig spiller i dansk skisport. Så et stort tillykke med de første 50 år. ***** Af Erik Fabrin, Borgmester (V) Med lånte fjer. Dengang der var sne til (i slutningen af 1980 erne) arrangerede Holte Idrætsforening (SKI) bl.a. Danmarksmesterskaber i langrend på Søllerød Golfbane. Èt af årene fik jeg æren af at uddele præmier, herunder Dansk Skiforbunds mærke til at sy på skidragten. Efter afsluttet arrangement fik jeg selv overrakt et mærke med et tak for hjælpen, og et det må du godt sy på din egen skidragt. Og der har det siddet lige siden - på skiftende skidragter - og til stor fornøjelse for mig. Når jeg står i liftkøerne eller suser ned af bjergene, er der ingen, der er i tvivl om, at jeg er fra Danmark men nok en hel del, der overvejer, om jeg nu også som mester er kommet ærligt til dette skimærke! Tak for de lånte fjer og tak til skiklubbens ihærdige og fortjenstfulde arbejde gennem 50 år. I ønskes rigtig hjertelig til lykke med dagen og god vind fremover

10 Ib Glud Konradsen Skiklubbens første medlem Jeg var med fra skiklubbens spæde start i Jeg var langrendsløber og det jeg kan huske, vil derfor væsentligst knytte sig til langrend. Vi var nogle stykker, et par hoppere og enkelte langrendsløbere, der var aktive i Holte Idrætsforening, især inden for atletik- og orienteringsafdelingen og som i vintersæsonen deltog i langrends- og hopkonkurrencerne, men som medlemmer af K.S. Hen ad vejen opstod helt naturligt den tanke, at der burde oprettes en skiafdeling som underafdeling af H.I. Den gang var det den almindelige opfattelse, at alle nordmænd kunne stå på ski og da der boede en nordmand i Holte, Per Blikseth, overtalte vi ham til at lade sig opstille som formand i den nyoprettede skiafdeling. Nu var vi så heldige, at Per faktisk interesserede sig for skisport, så han hjalp os på den bedste måde i gang. Medlemsskaren, der ved oprettelsen talte 10, voksede støt hjulpet på vej af flere vintre med gode sneforhold. Per sad på posten i 4 år og han blev afløst af Per Finn Hansen. Vi begyndte at gøre os gældende i flere konkurrencer. Allerede i vinteren 1956, året efter afdelingens oprettelse, vandt H.I. medaljer ved DM i langrend og skihop, samt ved kredsmesterskaberne i langrend. Af resultaterne skal fremhæves Hans Knudsens DM i hop i juniorklassen i 1958 og det må vel også med, at undertegnede i 1958 blev udtaget til Lowlanders i langrend den første ud af en lang række Holteløbere, der siden repræsenterede Danmark i disse og andre internationale konkurrencer. Langrendsmesterskaberne blev ofte afholdt i Rude Skov og hopmesterskaberne på Holtekollen. Hopbakken var ejet af K.S., i realiteten var det Holtehopperne, der passede og plejede den og den blev da også i 1963 overdraget til H.I. Forholdene og mulighederne for at løbe på ski er i dag meget anderledes, end de var for 50 år siden. Vi løb på brede og tunge træski, påklædningen var mere eller mindre tilfældig. Man løb i, hvad man nu havde af vintertøj. Smøring var et uudforsket område. Jeg mindes, at vi aftenen inden en konkurrence mødtes i kælderen hos en af løberne (Jørgen Jensen) for at præparere ski. Der blev smeltet stearin under hele skien. Så kunne man glide, hvordan vi kom frem for ikke at sige op ad bakkerne, kan jeg ikke mindes. Men op kom vi da. Senere da vi blev klogere, nøjedes vi med stearin på glidefladerne og blå Swix for fæste uanset føret. Det var også i perioden at man begyndte at træne på rulleski. Niels Bjerg, en af vore hoppere, havde fået et par på prøve med det formål at undersøge markedet for salg her i landet. Interessen var ikke stor, ideen med rulleski blev opfattet som et humoristisk påfund. I 1957 erhvervede Odense Skiklub imidlertid et par, så fulgte K.S. efter med et par og endelig anskaffede Københavnskredsen sig 2 par, der blev

11 udstationeret på Rudegaard. Dem kunne vi benytte. Da et par kostede kr. 350,- rakte Skiafdelingens midler ikke til købet af rulleski. Rulleskiene den gang var væsentlig forskellige fra dem, der benyttes i dag. De var tunge, hjulene var meget store, men de havde en bremseanordning, der blev aktiveret ved at trække i en snor, der var fæstet til bæltet. Jeg benyttede rulleskiene ret ofte og det vakte umådelig opsigt, når jeg stagede mig frem på vejene omkring Rudegaard. Jørgen Løvgren og jeg løb sågar et par omgange på cindersbanen på skiene, som et indslag i et show, der blev afholdt på Rudegaard Stadion, vist nok i Aviserne skrev, at det var første gang herhjemme, at der blev vist rulleskiløb. Hvor har vi været vidne til en kolossal udvikling inden for skiløb i de forløbne 50 år. Skiafdelingens medlemstal er steget til astronomiske højder, skiudstyret er på alle punkter blevet udviklet og forbedret, træningen er blevet målrettet. Vi løb på ski som supplement til andre idrætsgrene. I dag har mange skiløbet som 1. prioritet. Den gang havde kun de få råd til at tage på vinterferie. I dag er det næsten en menneskeret. Jeg, der har været med fra dag 1, har fulgt afdelingens udvikling med stor interesse. Jeg er imponeret over den indsats, dens ledere gør for at holde sammen på medlemsskaren. At kunne fastholde et så stort antal medlemmer på trods af de set ud fra en skiløbers synsvinkel elendige sneforhold, vi har haft i de senere år, er prisværdigt. Til lykke med jubilæet. Ib Glud Konradsen

12 Inden Holte Idrætsforenings Skiafdeling blev stiftet findes der også skihistorie her i Danmark. Siden 1883 har der været udøvet skisport på klubbasis, men klubberne døde hurtigt igen. I 1929 blev landets første rigtige skiklub dannet og det var Dansk Skiløberforening, men en strid i klubben i 1938 medførte, at en udbrydergruppe grundlagde Københavns Skiklub og samtidig dannede Dansk Skiforbund sammen med Århus Skiklub, der blev stiftet 5. december Dansk Skiforbund blev stiftet 23. november Det første danske skimesterskab finder sted i Skihop-anlægget Holtekollen bygges og er færdig den 27. februar

13 Holtekollen skulle vise sig at blive landskendt også udenfor landets grænser. Hvem kender ikke historien om, da man transporterede sne til hoppet med togvogne fra Norge? Det skete i 1947 hvor bl.a. den kendte norske skihopper Birger Ruud også deltog. I 1952 var det nok højdepunktet i Holtekollens historie. Det var lige efter Vinter-OL i Oslo, så man havde inviteret samtlige hoppere fra OL til Holte. Der var deltagere fra hele Europa, Amerika og helt fra Japan. Tilskuertallet satte rekord med over betalende. DSB indsatte ekstra toge og politiet sendte alle mand ud for at dirigere trafikken Året inden skiklubben blev stiftet fornemmede man, at der snart ville komme en skiklub i Holte. Søndag den 21. februar 1954 blev der afholdt danske mesterskaber i langrend i Rude Skov. Her deltog Ib Konradsen, som stillede op som medlem af Københavns Skiklub. Han blev en flot nr. 7. Derudover deltog Niels Bjerg, dengang også som K.S. medlem, i de danske mesterskaber i skihop, som fandt sted ved Aarhus. Niels fik en smuk placering som nr. 3. Året efter var de begge at finde i den nydannede skiklub i Holte I februar stiftede man skiklubben og på Holte Idrætsforenings generalforsamling den 28. april blev Holte Idrætsforening Skiafdelingen optaget som underafdeling. Formand for Hovedforeningen var Finn Glud Konradsen. Kort efter blev klubben også optaget i Dansk Skiforbund. En af initiativtagerne var Ove M. Pedersen, som samtidig fik fornøjelsen af, at blive klubbens første kasserer. Når der skulle betales kontingent, foregik det ved, at han cyklede rundt til alle medlemmerne og opkrævede penge. Nu var der i starten kun omkring 10 medlemmer i skiklubben, så han blev ikke så forpustet. Klubbens første formand blev nordmanden Per Blikseth. Klubbens første medlem var Ib Glud Konradsen, som derfor fik medlemsnr Søndag den 29. januar blev der afholdt en skitur i Rude Skov med 20 deltagere. Turen var især for de unge og de fik en dejlig dag ud af det. Søndag den 12. februar fik klubben sine første skimesterskaber. Ved kredsmesterskabet den 12. februar i langrend vandt Hans Hartmund i B-klassen og Per Hansen vandt ynglingeklassen. Søndag den 19. februar blev de første DM medaljer opnået af Kirsten Jensen i langrend og Hans Knudsen blev nr 2 i juniorklassen år ved DM i skihop på Holtekollen. 26. februar blev kredsmesterskabet i skistafet afholdt i Rude Skov med start fra Skovrødsø

14 10 hold deltog og heraf 4 fra Holte. I herreklassen blev vi nr. 3 og i dame-klassen og juniorklassen blev det til andenpladser. Med Ove Pedersen som leder, blev der arrangeret en klubtur til Kongsberg i Norge, hvor 12 skihoppere deltog. Fra marts udgaven af HI-Bladet kunne man læse disse ord fra formanden: Vi må huske på, at det er første år, vi har en skiafdeling og vi kan ikke forvente at nå helt til tops straks, men foreningen har mange unge løbere, som både har evner og lyst til denne dejlige sport, så de helt store resultater skal nok komme. Benyt sneen, mens den ligger der så indbydende, både for din egen fornøjelses skyld og for skiafdelingens trivsel. Derfor, vel mødt ude i den hvide skov! 1957 På skiafdelingens skimøde den 8. januar var fremmødet ikke så stort, da medlemmerne først fik besked om mødet ret sent. Skiafdelingen fik overdraget Københavns- og Sjællandsmesterskaberne i langrend. I hovedforeningens blad på 4 sider kan man læse om nogle af aktiviteterne: I tilfælde af skiføre arrangeres: Hver lørdag kl træning i hop for juniorer og seniorer med mødested ved skihoppet i Geelskov. Leder Niels Bjerg. Hver lørdag kl skitur med instruktion for piger og drenge. Mødested Rudegård stadion. Ledere Ulla og Ib Glud Konradsen, samt Per Blikseth. Hver torsdag kl en aftentur for voksne, både konkurrenceløbere og motionister. Mødested Rudegård stadion. Ledere Ib Glud Konradsen og Per Blikseth. I samme blad udtaler formand Per Blikseth: Vi er ikke alle lige udrustet, ikke alle kan opnå de samme resultater, selv om man har ofret den nødvendige tid på skiløb. Men i modsætning til mange andre grene af idrætten har dette mindre betydning ved skisporten, fordi denne er så alsidig, at alle kan få del af glæden og udbyttet af den. Kast et blik på erindringslisten og gå med, når lejligheden byder sig! Vi er blot afhængig af én ting, når det gælder skisport: SNE!!! 1958 Klubben får sit første danske mesterskab i skihop. Det var Hans Knudsen, der blev dansk mester i hop i herrejuniorklassen. Ib Glud Konradsen blev den første fra Holte, som blev udtaget til Lowlandersmesterskaberne og det var i langrend. På det store show på Rudegård Stadion fremviser skiklubben skiløb på rulleski og det er aldrig før set i Danmark. Det kostede kr. 1,50 at komme ind til showet

15 1959 Klubben vælger ny formand, og det blev Per Finn Hansen Holte Hallen, den første, bliver indviet. Driftsregnskabet for klubben udviser dette år kr. 770,04 i overskud. Afspærringen ved DM i skihop på Holte-Kollen gav en indtægt på kr. 800,00 og netop disse afspærringer, samt at arrangere popballer, var dengang en væsentlig indtægtskilde for klubben Hans Knudsen bliver ny formand i klubben. Der blev igen arrangeret en hop-tur til Kongsberg i Norge. Det var en jule-nytårstur, som kostede ca. kr. 300,00 pr. deltager

16 Der var 10 aktive deltagere med og Dansk Skiforbund bevilgede et tilskud på kr. 200,00 til brug for instruktionen. Turen foregik med DFDS båden. Turledere var Ove M. Pedersen og Hans Knudsen. Ved Københavns- og Sjællandsmesterskabet i hop på Holtekollen, vandt Tom Klokholm foran Hans Knudsen. Altså guld og sølv til Holte Klubturen gik denne gang til Gjøvik i Norge. Hans Knudsen vandt DM i skihop. Hos juniorerne fik Stig Hedstrøm en sølvmedalje. Erik Clem vandt DM i langrend for old-boys Erik Clem bliver ny formand og den øvrige bestyrelse ser sådan ud: Næstformand Flemming Andersen, kasserer Ove M. Pedersen, sekretær Ejvind A. Jensen og menigt medlem Gitte Busch Jensen. I Dansk Skiforbund overvejer man en ny skidisciplin: Nordisk kombineret. Den består af langrend og skihop og vi lavede en generalprøve den 2. og 3. februar for at lodde stemningen. Der var 10 deltagere. Langrend var 10 km og man hoppede på mellemste Holte-Kollen. Vinder blev Ebbe Holm fra Københavns Skiklub foran Ove M. Pedersen, HI. 17. februar blev det første DM i 30 km langrend afholdt i Danmark. Det foregik i Rude Skov og med start og mål på Rudegård Stadion. Natten før kom et kraftigt snefald, men da HI var arrangør af stævnet, klarede HI-SKI også det. Vi fik stor ros for arrangementet. DM i skihop blev vundet af Tom Klokholm med et spring på 30 m. Den 3. marts blev der afholdt klubmesterskaber i langrend og det foregik i den østlige del af Rude Skov. Klubmestre blev Kirsten Johnsen, Helle Clem, Hans Erik Albertsen og Lars Albertsen. Referat fra bestyrelsesmødet den 24. april: Til afslutningsfesten ville vi så danse lidt i den sidste halve time i restauranten til medbragt musik (grammofon og plader), men da fru Sylvest havde hørt et par stykker, blev hun helt hysterisk: Det måtte vi ikke o.s.v. Efter forslag fra Erik Clem overtager HI-SKI Holtekollen fra Københavns Skiklub og det sker i juni måned, men hopstilladserne var allerede da i en dårlig forfatning. Den 1. september bliver Ebbe Holm medlem i HI-SKI. Skiafdelingens love laves og disse bliver vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 5. december kl Ialt 20 medlemmer var mødt op og mødet blev hævet kl Pr. 1. september var der ialt 58 medlemmer i HI-SKI, fordelt med 18 damer og 40 herrer. Juniorkontingentet var på kr. 7,00 og seniorer skulle betale kr. 15,

17 1964 Jørgen Jensen indtræder i bestyrelsen og Gitte bliver sekretær. Lowlanders i Oslo havde deltagelse af 4 langrendsløbere fra HI-SKI. DM i skihop foregik på Danebu i Norge og havde 4 med fra HI-SKI. Stig Hedstrøm blev dansk mester i hop for juniorer. Vi fik flere kredsmestre i langrend og skihop. Ved kredsmesterskabet i langrend, som fandt sted i Rude Skov den 16. februar og med Københavns Skiklub som arrangør, vandt Helle Clem dame-juniorklassen. Den 22.februar blev der afholdt afslutningsfest med film for Gjøvikdeltagerne, samt andre interesserede. Der blev danset bagefter til kl. 24 og det hele forløb fint. Den 3. april blev der holdt bestyrelsesmøde og punkt 5 på dagsordenen havde følgende indlæg: På Ove's foranledning vil vi ligeledes forsøge, at få vore konkurrencedeltagere til at anvende røde strømper og bære et HI mærke på venstre overarm. Ebbe Holm tilmeldes DM i langrend for Holte. Vort medlemstal er nu steget til 61 ialt. Kontingentet var kr. 7 for juniorer og kr. 15 for seniorer Vi arrangerede en åben langrendskonkurrence den 28. februar med 25 deltagere. Temperaturen var -6 til -7 gr. og det var overskyet. De gamle hopstilladser på Holtekollen rives ned og brændes. De historiske dage med hopstævner, hvor mere end tilskuere fyldte Geels Skov og hvor man fik sne fra Norge med jernbanevogne, var slut. Mange af vore gamle skihoppere fældede en tåre. På klubbens generalforsamling den 23. april kl. 20 var der 17 fremmødte medlemmer. Regnskabet 1/ /3-65 udviser: Ialt indtægter kr ,35. I alt udgifter kr. 830,74 Kasse og bankbeholdning pr 31/3 er kr ,61. Revisor er Aase Jensen. Tom Klokholm fik overrakt en buket blomster for hans DM guld i skihop. Tom blev samtidig valgt som revisorsuppleant Ove M. Pedersen genopstiller ikke som kasserer, men bliver revisorsuppleant. Gitte Busch Jensen bliver ny kasserer. Kontingentet for juniorer er kr. 15,00 og kr. 20,00 for seniorer. Der indkøbes obligationer pålydende kr ,00 og disse deponeres i Holte Bank. Den 16. april arrangerer Ebbe Holm et åbent klubrend i kombineret slalom og langrend på Maglebjerg i Rude Skov. Marianne Selbo og Ebbe Holm vandt. HI-SKI arrangerer DM i skistafet i Rude Skov. Temperaturen var +5 grader og føret var vådt. Holte's elitedamehold vinder guld for første gang i klubbens historie. Holdet bestod af Käthi Perch Nielsen, Juliane Egede Hennings og Liselotte Frandsen

18 Tiden var for de 3 x 5 km Käthi Perch Nielsen, Juliane Egede Hennings, Liselotte Frandsen Der arbejdes på en ny hopbakke ved Holtekollen. Fra vejarbejdet på Geels Bakke og byggeriet Vejlesøparken køres overskydende jord derhen. Det er ikke planen at opføre et skihop i lighed med de gamle hop, men at lave et i mindre stil. Erik Clem og Ove M. Pedersen er de store drivkrafter i projektet. Den 15. oktober arrangerede vi sammen med orienteringsafdelingen et popbal i Holtehallen. Det gav kr. 150,00 i underskud. Den første november udkom HOLTE SKINYT for første gang.det bestod af nogle få sider med kommende arrangementer, samt noget om det, som var sket i den senere tid. Ansvarshavende redaktør var Niels-Peter Albertsen Den 7. april var der generalforsamling på Rudegård kl Mødet foregik i hyggelig nødbelysning med 2-7 armede lysestager, da el.belysningen ikke virkede før ved 21 tiden, hvor Hansen fik fat i en elektriker. Ove M. Pedersen trådte ud af bestyrelsen. Det blev vedtaget, at alle valg til bestyrelsen fremover skulle være 2 årige, hvilket træder i kraft på næste generalforsamling. Der arbejdes stadig på at lave en ny hopbakke. Medlemstallet er nu 72, fordelt med 18 juniorer og 54 seniorer Bestyrelsen ser sådan ud: Formand Erik Clem, kasserer Gitte B. Jensen, sekretær Kirsten Johnsen, Niels Peter Albertsen, Hans Erik Albertsen. Revisor Åse Sinding På generalforsamlingen den 9. april deltog bestyrelsen og 8 medlemmer

19 Medlemslisterne blev gennemgået for skyldnere og der bliver nu rettet en kraftig opfordring til de værste! 1969 Tom Klokholm blev danske mester i skihop. Anders Laursen og Erik Clem blev dansk mester i langrend. Til deltagelse i DM hop i Hjørring, havde Tom Klokholm bedt om rejsetilskud. Klubben afsatte kr. 25 til formålet. Samtidig afstod Niels Peter fra sit tilskud til fordel for Tom. Skiforbundet har besluttet, at de ikke længere vil udsende deres blad SKI. I september blev der støbt nye fundamenter til stillads og hop på Holtekollen. I sommerens løb blev der fyldt yderligere kbm jord på bakken og terrænet ved siden af hopbakken er blevet ideelt til skitræning. Den første sne kom 30. november og der blev straks hoppet på det nye skihop. TAK TIL ALLE ANNONCØRERNE

20 Den gang der var sne - - og man var man på brædderne, når lejlighed bød sig. Som seniormedlem i H.I.Ski er det morsomt at finde de gamle scrapbøger frem om aktiviteter, der fandt sted i klubbens barndom og ungdom. Det var i formand Clems dage, nærmere betegnet en lørdag midt i april Sæsonen var sådan set færdig, da Clem ringede til mig og bad mig sætte ''et eller andet" i scene. Baggrunden var at næsten midt i vårens komme var der væltet små 40 centimeter sne ned over Nordsjælland - og ikke mindst - over Rude Skov. Sneen var så dyb, at almindeligt turløb ikke var muligt, og "et eller andet" endte med at jeg satte telefonkæden i gang og inviterede til Sjællands (og måske Nordens) første kombinerede langrends- og slalom-konkurrence på Maglebjerg! Disciplinen var helt ny, og banesætningen meget uortodoks: 4 porte op ad bakke - vende - og så 3 porte for nedgående med en kraftig acceleration i farten - - det medførte utallige lige så uortodokse styrt og redninger. Ikke mindst den interessante "bøj-underlavthængende-gren-kombination" gav anledning til mandefald af klasse! Når der i dag tænkes tilbage (se også udstyrsbilledet fra den gang) på teknikken i disciplinen, kan H.I.Ski se på sig selv som trendsætter allerede den gang. Den konkurrenceform som her gennemførtes blev senere til det i Norge såkaldte og anerkendte "Skilom". Men denne gang var dansk initiativ først på pletten. Nordmændene gik dog et skridt videre og indbyggede senere en minihopbakke i en "rigtig" skilom! Fotoet fra 1966 er fra en meget utydelig kopi, men det bør offentliggøres. (red.) Om tilløbet til organiseret slalom hin 16.april også blev starten på en mere formaliseret Alpin Afdeling i vor klub er en anden historie:

21 og da der var pænt med sne på Alpincenteret Holtekol Vest! holdt skiklubben åbent klubmesterskab i slalom med indvielse af tidsanlæg ved Jørgen Jørgensen, løbskontor i flot Søllerød Kommune kontorvogn, "cafeteria" i fri luft og ideelt føre med op til 8 porte og forventede vindertider omkring 10 sek. pr omgang. Der var stor tilslutning i mange klasser, men ak og ve: Strømforsyningen til tidtagningen var enten for svag eller også var ledningerne for tynde (det mindede lidt om når der går kage i elektronikken på Vallåsen). Imidlertid fik JJ og artiklens forfatter på nultid rigget et semaforisk tidtagningssystem til, som virkede upåklage-ligt stævnet igennem: Ingen protester - - lutter glade løbere! Og hvad er så et semaforisk tidtagningsanlæg?? Såmænd en standardskistav med en rød tophue der løftes og sænkes og ses af stopursmanden ved mål! Ja, det var et par småhistorier fra det virkelige klubliv - - er du interesseret i flere historier, der måske ikke alle er fra det helt virkelige liv, så tal med klubbens hoppere fra den gang der var hoppere til! Proportionalt med hvor længe det er siden, bliver både hoplængder og andre præstationer på Holtekollen på olympisk vis højere-længerehurtigere! Tillykke H.I.Ski med de første 50 år. Ebbe Holm

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 25. November 2015 1. En forening i fortsat udvikling 2. Årets aktiviteter 3. Sådan kommunikerer vi 4. Hvor skal vi hen 5. Tak til vore mange frivillige 1. En

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ GUDBRANDSDALEN Nytår 2011-12 Gålå i Gudbrandsdalen Holte Skiklub s langrendsudvalg arrangerer igen skitur til vort favoritsted GÅLÅ i Norge og dette har været vort rejsemål siden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat generalforsamling Aarhus Skiklub 25.11.2015

Referat generalforsamling Aarhus Skiklub 25.11.2015 Referat generalforsamling Aarhus Skiklub 25.11.2015 Referent : Stefan From Møller Fremmødte : 15 medlemmer + de 6 bestyrelsesmedlemmer Selve indkaldelsen til generalforsamling er udsendt med følgende dagsorden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING Sophie Fjellvang- Sølling er Danmarks mest vindende kvindlige skiløber. Hun satser nu 100 % på ski cross og en OL-medalje i 2010. www.sophiefs.dk Professionel skiløber på vej mod OL- medalje i 2010 i ski

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Århus Skiklub, den 30. november 2011

Referat fra generalforsamling i Århus Skiklub, den 30. november 2011 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamling i Århus Skiklub, den 30. november 2011 Sted: "Grumstolen", Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Indledning: Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne fortælle om de ting, der er sket i 2013 Dagmar har i 2013 besluttet

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Generalforsamlingen afholdtes på Den gamle Kro i Hornslet og der var 32 fremmødte. Formanden

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

De fem mål, som det for et par år siden blev besluttet at arbejde hen imod over en femårig periode, er stadig gældende.

De fem mål, som det for et par år siden blev besluttet at arbejde hen imod over en femårig periode, er stadig gældende. Bestyrelsens beretning for 2014 06.03.2015 FIF Hillerød Atletik befinder sig stadig i en opbygningsfase, men vi er godt på vej til at få skabt en stærk ungdomsgruppe, der kan fungere som et solidt grundlag

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Resume. Kim Lykke Sørensen og Ole Mikkelsen i Bikubentrøjer.

Resume. Kim Lykke Sørensen og Ole Mikkelsen i Bikubentrøjer. Resume Kim Lykke Sørensen og Ole Mikkelsen i Bikubentrøjer. Perioden begynder godt med at Sønderborg Cykle Klub får nye sponsorer til cykeltøjet. De gamle gule Bikuben-trøjer bliver udskiftet med blå/hvide

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Orienteringsklubben OK West

Orienteringsklubben OK West Orienteringsklubben OK West Bestyrelsens beretning for 2011. Generalforsamlingen resulterede i genvalg til Anna Trab og nyvalg til Monika Kobberholm ifm udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2011

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Generalforsamlingen d. 16. februar 2000.

Generalforsamlingen d. 16. februar 2000. Generalforsamlingen d. 16. februar 2000. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2000. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere