H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N 2005 50 ÅR"

Transkript

1 H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N ÅR År Medlem af Dansk Skiforbund under Danmarks Idræts-Forbund og Federation Internationale de Ski

2 OBS: INVITA ny adresse pr. 1. november 2005: Jernbanepladsen 1 C, 2800 Lyngby - 2 -

3 Forsiden: Holte-Kollen Redaktion: Erland Kongsdal Pedersen Redaktion afsluttet 10. april 2005 Trykkeri: PEOFFSET & REKLAME A/S Tømrervej Varde Telefon Oplag: 500 stk. Historiebogen kan ses på Tak for lån til Det Grønne Område, Berlingeren, Politiken, Søllerødbogen

4 Indholdsfortegnelse: Forsiden Holte-Kollen Side 5 Der var engang redaktørens leder Side 6-7 Formand Søren Arildsbo Side 8-9 Torben Klausen, formand for Dansk Skiforbund Side 9 Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune Side Ib Glud Konradsen skiklubbens første medlem Side Vi fik sne fra Norge til Holte-Kollen Side Side Ebbe Holm beretter om tresserne Side Jens Jørgen Albertsen, formand Side 23 Erik Clem, formand Side Side 25 Finn Glud Konradsen om den første lysløjpe Side 26 Lysløjpen indviet 1973 Side Side 35 Kay Pedersen, formand Side Side Fotokavalkade og avisartikler Side Side 42 Til St. Anton med Hanne og Jan Spile Side Side Da Holte blev olympisk, af Henrik Fritzen Side Side Side Side Vore æresmedlemmer præsenteres Side Danske mestre i skiklubben Side Klubmestre-oversigt Side 75 Holte-Kollen år 1956 Side 76 Resultatliste fra DM langrend 1956 Side 77 Oversigtskort Holte Skicenter Side 78 The end - 4 -

5 Der var engang Sådan starter alle eventyr, ikke bare hos H.C. Andersen, men også for Holte Idrætsforening s Skiafdeling, som fylder 50 år den 28. april Udover en reception og en storstilet fest i Holte Hal 1, bliver jubilæet også markeret med denne historiebog. Jeg mener, at det er vigtigt at fastholde historien i skiklubben. Der sker så meget i klubben, men hvis der ikke er nogen, der gemmer på historierne, er alt hurtigt glemt igen. Det har været spændende at finde ting til denne bog. Jeg har forsøgt at få klubbens tidligere og nulevende formænd til at skrive et par ord fra netop deres tid i klubben. Det er historiebogen ikke blevet ringere af. Et sted kan I læse om en formand, der gemte sig i en rævegrav for at komme gratis til et hopstævne på Holte-Kollen! Fra skiforbundet og flere klubmedlemmer har jeg også fået indlæg. Tak til alle. Økonomien sætter en grænse for, at ikke alt kan komme med i denne trykte bog. En stor tak til annoncørerne. Takket været Jer er sidetallet vokset. I disse cyperspace tider åbner der sig også mange flere muligheder. Den trykte historiebog bliver lagt ind på skiklubbens hjemmeside og det gode er, at det der ikke blev plads til i bogen, kan komme med i den elektroniske udgave. Det giver også mulighed for, at man en gang om året kan gå ind og lave tilføjelser og dermed holde historien vedlige. Brug bogen som et opslagsværk, uanset hvor på jordkloden I befinder Jer. Jeg ønsker alle god læsning. Redaktion Erland Kongsdal Pedersen - 5 -

6 Søren Arildsbo Formand "I fædrenes spor for fremtidens sejre." Netop på denne årstid er mange medlemmer i Holte ski ved at lægge det sidste til træningen inden Vasaloppet den første søndag i marts i Sälen. Vasaloppet, der har sin hel egen historie i relation til Danmark, har nu været løbet i 80 år. I fædrenes spor for fremtidens sejre er løbets motto. Skiafdelingen i Holte Idrætsforening, i daglig tale kaldet Holte Ski, bliver den 28. april i år 50 år. Ligesom Vasaloppet er Holte Ski båret frem til sin position af fædre, uden hvilke der ingen klub havde været i dag. Som sikkert flere ved, blev klubben oprettet i forbindelse med hopbakken i Geels Skov og flere stiftere og medlemmer fra den spæde begyndelse er fortsat aktive i klubben, flere som æresmedlemmer. Det er et unikt udgangspunkt for at kunne bevare og beskrive klubbens historie, så at sige i fædrenes sving og spor. Denne opgave har Erland K. Pedersen påtaget sig at løse i forbindelse med 50 års jubilæet, hvilke vi i klubben er ham meget taknemmelig for. Det er helt uvurderligt for en klub at et sådan materiale bliver samlet, således at det også bliver tilgængeligt for eftertiden. Med bogen i hånden kan vi således læse udpluk af, hvad der er sket de første 50 år, men hvor vil sporene føre hen de kommende 5 10 eller 15 år? - og hvilke sejre skal der kæmpes videre for? Retablering af lysløjpen står højt placeret på listen over udfordringer, men det er umiddelbart svært at rejse det store beløb, der kræves for at etablere en tidssvarende løsning. Forståelse og velvilje er tilstede fra både kommunen og skovens side. En lille projektgruppe arbejder da også stædigt videre med opgaven, måske kan den forestående kommunesammenlægning give et løft i de rigtige retning. Holte ski placerer sig i dag med sine ca. 600 medlemmer blandt de større klubber i Danmark. Den er båret frem af familiemedlemskaber fordelt på en alpin og en langrendsafdeling, der er næste lige store. I begge afdelinger ser det ud til, er der er en - 6 -

7 begyndende vækst blandt juniorerne, hvilket skyldes en ihærdig og målrettet indsats fra udvalgenes side. Det er en udvikling, der skal støttes og begunstiges, dels i det daglige lederarbejde og dels via klubturene. Det er ved at arrangere godt planlagte klubture, der giver børn og familier mulighed for undervisning, samvær og leg på sne, at vi kan være med til at skabe glæde ved - og lyst til at løbe på ski - uanset om det handler om motion eller konkurrence. På den baggrund drejer det sig i fremtidens indsats sig i højere grad om at forfine disse tures indhold frem for at tænke på en egentlig volumenforøgelse af medlemstallet. Lykkes det endvidere, i perioder uden sne,at binde klubturene sammen med de mange andre aktiviteter- løbe og cykeltræning, teaterture, kanoture, og ikke mindst skigymnastik, som klubben er så kendt for, vil dette i sig selv stabilisere det høje medlemstal, som jo samtidig er grundlag for at kunne etablere ture og aktiviteter af en vis kvalitet og hyppighed. Ud af disse spor ligger der mange sejre på ski og venter for børn,unge og familier, der er medlemmer i skiafdelingen i Holte Idrætsforening. Søren Arildsbo februar 2005, formand for Holte Ski

8 Holte og skiløbet Af Torben Klausen, formand for Dansk Skiforbund Når man ser det lidt udefra med de store briller, ser man en klub, som har en hopbakke med en glorværdig tid, da jeg var barn. Klubben har som den eneste i landet en lysløjpe, og endelig har klubben gennem en årrække været uden formand. Det sidste ville i mange andre klubber have betydet en lukning af klubben i Holtes tilfælde kørte klubben bare videre. Om det internt har skabt problemer ved jeg ikke, men set ude fra var der ikke noget at se. Det betyder, at klubben er bygget på et godt fundament et fundament som består af noget meget stærkt. Det var der mange andre klubber, som ville ønske, de havde i samme omfang. Både Holtekollen og lysløjpen vidner også om, at der i klubben har været en kreds af meget aktive mennesker, som med stort engagement har arbejdet for at skabe gode forhold for skisporten. Klubben har også gennem tiderne haft løbere, som er kommet langt på det elitære plan klubben har sågar været repræsenteret ved de olympiske vinterlege. Som politiker i Skiforbundet er det rart at have en klub som Holte i medlemskredsen, for klubben deltager altid aktivt i de diskussioner, som der bliver lagt op til i forbundet senest ved den sidste strukturændring i Klubben har også i lange perioder været repræsenteret i forbundets bestyrelse på tunge poster. I et jubilæumsår bruges meget tid på at se tilbage i tiden som er gået i den forbindelse er der et medlem, som jeg ikke kan undgå at nævne. Han har arbejdet for skisporten næsten hele livet - det er Ebbe Holm. Jeg havde for nylig et møde med freestylegruppen, og de fortalte mig, at freestyle ikke er en sport, nej det er en livsstil. Jeg tror ikke kun det gælder for freestylerne det gælder også for Ebbe. Han har haft så store ambitioner med sporten, at klubben ikke har været stor nok til ham, og Dansk Skiforbund er også for lille. Det har været den store verdensarena der skulle til for at tilfredsstille hans sportslige ambitioner. En idrætsgren er ikke nok til Ebbe da rulleski kom til, var det det som gjaldt. Ebbe var indtil i efteråret medlem af det internationale rulleskiudvalg under FIS. Har en 50-årig en fremtid? Alder betyder ikke noget, hvis man er frisk og ung af sind. Det samme gælder klubber, og jeg er ikke i tvivl om, at Holte, som jeg godt ved hedder Holte IF s skiafdeling, har en fremtid. I har bevist, at i gennem de sidste mange år kan holde skruen konstant i vandet. Der er kommet nye udfordringer, idrætsverdenen har - 8 -

9 ændret sig. Vi er inde i en periode, hvor loyalitet overfor foreningslivet er på vej ned af bakke, vi kan bare se i vores egen verden. Skiforbundet havde 7 til 10% af de danske skiløbere som medlemmer for ca. 18 år siden, nu er vi nede mellem 2 og 3%. Det er lidt skræmmende, og der bliver gjort meget for at rette op på den skævhed. I samme periode har Holte haft et stabilt medlemstal så procentuel er medlemstallet faldet. I den forbindelse skal nok nævnes, at omkring halvdelen af klubbens medlemmer er langrends løbere - den gruppe har på landsplan haft faldende tilslutning. Så alt i alt har klubben holdt sin andel. Jeg er ikke i tvivl om, at Holte med sine mange medlemmer, der brander for skisporten også i fremtiden vil være en vigtig spiller i dansk skisport. Så et stort tillykke med de første 50 år. ***** Af Erik Fabrin, Borgmester (V) Med lånte fjer. Dengang der var sne til (i slutningen af 1980 erne) arrangerede Holte Idrætsforening (SKI) bl.a. Danmarksmesterskaber i langrend på Søllerød Golfbane. Èt af årene fik jeg æren af at uddele præmier, herunder Dansk Skiforbunds mærke til at sy på skidragten. Efter afsluttet arrangement fik jeg selv overrakt et mærke med et tak for hjælpen, og et det må du godt sy på din egen skidragt. Og der har det siddet lige siden - på skiftende skidragter - og til stor fornøjelse for mig. Når jeg står i liftkøerne eller suser ned af bjergene, er der ingen, der er i tvivl om, at jeg er fra Danmark men nok en hel del, der overvejer, om jeg nu også som mester er kommet ærligt til dette skimærke! Tak for de lånte fjer og tak til skiklubbens ihærdige og fortjenstfulde arbejde gennem 50 år. I ønskes rigtig hjertelig til lykke med dagen og god vind fremover

10 Ib Glud Konradsen Skiklubbens første medlem Jeg var med fra skiklubbens spæde start i Jeg var langrendsløber og det jeg kan huske, vil derfor væsentligst knytte sig til langrend. Vi var nogle stykker, et par hoppere og enkelte langrendsløbere, der var aktive i Holte Idrætsforening, især inden for atletik- og orienteringsafdelingen og som i vintersæsonen deltog i langrends- og hopkonkurrencerne, men som medlemmer af K.S. Hen ad vejen opstod helt naturligt den tanke, at der burde oprettes en skiafdeling som underafdeling af H.I. Den gang var det den almindelige opfattelse, at alle nordmænd kunne stå på ski og da der boede en nordmand i Holte, Per Blikseth, overtalte vi ham til at lade sig opstille som formand i den nyoprettede skiafdeling. Nu var vi så heldige, at Per faktisk interesserede sig for skisport, så han hjalp os på den bedste måde i gang. Medlemsskaren, der ved oprettelsen talte 10, voksede støt hjulpet på vej af flere vintre med gode sneforhold. Per sad på posten i 4 år og han blev afløst af Per Finn Hansen. Vi begyndte at gøre os gældende i flere konkurrencer. Allerede i vinteren 1956, året efter afdelingens oprettelse, vandt H.I. medaljer ved DM i langrend og skihop, samt ved kredsmesterskaberne i langrend. Af resultaterne skal fremhæves Hans Knudsens DM i hop i juniorklassen i 1958 og det må vel også med, at undertegnede i 1958 blev udtaget til Lowlanders i langrend den første ud af en lang række Holteløbere, der siden repræsenterede Danmark i disse og andre internationale konkurrencer. Langrendsmesterskaberne blev ofte afholdt i Rude Skov og hopmesterskaberne på Holtekollen. Hopbakken var ejet af K.S., i realiteten var det Holtehopperne, der passede og plejede den og den blev da også i 1963 overdraget til H.I. Forholdene og mulighederne for at løbe på ski er i dag meget anderledes, end de var for 50 år siden. Vi løb på brede og tunge træski, påklædningen var mere eller mindre tilfældig. Man løb i, hvad man nu havde af vintertøj. Smøring var et uudforsket område. Jeg mindes, at vi aftenen inden en konkurrence mødtes i kælderen hos en af løberne (Jørgen Jensen) for at præparere ski. Der blev smeltet stearin under hele skien. Så kunne man glide, hvordan vi kom frem for ikke at sige op ad bakkerne, kan jeg ikke mindes. Men op kom vi da. Senere da vi blev klogere, nøjedes vi med stearin på glidefladerne og blå Swix for fæste uanset føret. Det var også i perioden at man begyndte at træne på rulleski. Niels Bjerg, en af vore hoppere, havde fået et par på prøve med det formål at undersøge markedet for salg her i landet. Interessen var ikke stor, ideen med rulleski blev opfattet som et humoristisk påfund. I 1957 erhvervede Odense Skiklub imidlertid et par, så fulgte K.S. efter med et par og endelig anskaffede Københavnskredsen sig 2 par, der blev

11 udstationeret på Rudegaard. Dem kunne vi benytte. Da et par kostede kr. 350,- rakte Skiafdelingens midler ikke til købet af rulleski. Rulleskiene den gang var væsentlig forskellige fra dem, der benyttes i dag. De var tunge, hjulene var meget store, men de havde en bremseanordning, der blev aktiveret ved at trække i en snor, der var fæstet til bæltet. Jeg benyttede rulleskiene ret ofte og det vakte umådelig opsigt, når jeg stagede mig frem på vejene omkring Rudegaard. Jørgen Løvgren og jeg løb sågar et par omgange på cindersbanen på skiene, som et indslag i et show, der blev afholdt på Rudegaard Stadion, vist nok i Aviserne skrev, at det var første gang herhjemme, at der blev vist rulleskiløb. Hvor har vi været vidne til en kolossal udvikling inden for skiløb i de forløbne 50 år. Skiafdelingens medlemstal er steget til astronomiske højder, skiudstyret er på alle punkter blevet udviklet og forbedret, træningen er blevet målrettet. Vi løb på ski som supplement til andre idrætsgrene. I dag har mange skiløbet som 1. prioritet. Den gang havde kun de få råd til at tage på vinterferie. I dag er det næsten en menneskeret. Jeg, der har været med fra dag 1, har fulgt afdelingens udvikling med stor interesse. Jeg er imponeret over den indsats, dens ledere gør for at holde sammen på medlemsskaren. At kunne fastholde et så stort antal medlemmer på trods af de set ud fra en skiløbers synsvinkel elendige sneforhold, vi har haft i de senere år, er prisværdigt. Til lykke med jubilæet. Ib Glud Konradsen

12 Inden Holte Idrætsforenings Skiafdeling blev stiftet findes der også skihistorie her i Danmark. Siden 1883 har der været udøvet skisport på klubbasis, men klubberne døde hurtigt igen. I 1929 blev landets første rigtige skiklub dannet og det var Dansk Skiløberforening, men en strid i klubben i 1938 medførte, at en udbrydergruppe grundlagde Københavns Skiklub og samtidig dannede Dansk Skiforbund sammen med Århus Skiklub, der blev stiftet 5. december Dansk Skiforbund blev stiftet 23. november Det første danske skimesterskab finder sted i Skihop-anlægget Holtekollen bygges og er færdig den 27. februar

13 Holtekollen skulle vise sig at blive landskendt også udenfor landets grænser. Hvem kender ikke historien om, da man transporterede sne til hoppet med togvogne fra Norge? Det skete i 1947 hvor bl.a. den kendte norske skihopper Birger Ruud også deltog. I 1952 var det nok højdepunktet i Holtekollens historie. Det var lige efter Vinter-OL i Oslo, så man havde inviteret samtlige hoppere fra OL til Holte. Der var deltagere fra hele Europa, Amerika og helt fra Japan. Tilskuertallet satte rekord med over betalende. DSB indsatte ekstra toge og politiet sendte alle mand ud for at dirigere trafikken Året inden skiklubben blev stiftet fornemmede man, at der snart ville komme en skiklub i Holte. Søndag den 21. februar 1954 blev der afholdt danske mesterskaber i langrend i Rude Skov. Her deltog Ib Konradsen, som stillede op som medlem af Københavns Skiklub. Han blev en flot nr. 7. Derudover deltog Niels Bjerg, dengang også som K.S. medlem, i de danske mesterskaber i skihop, som fandt sted ved Aarhus. Niels fik en smuk placering som nr. 3. Året efter var de begge at finde i den nydannede skiklub i Holte I februar stiftede man skiklubben og på Holte Idrætsforenings generalforsamling den 28. april blev Holte Idrætsforening Skiafdelingen optaget som underafdeling. Formand for Hovedforeningen var Finn Glud Konradsen. Kort efter blev klubben også optaget i Dansk Skiforbund. En af initiativtagerne var Ove M. Pedersen, som samtidig fik fornøjelsen af, at blive klubbens første kasserer. Når der skulle betales kontingent, foregik det ved, at han cyklede rundt til alle medlemmerne og opkrævede penge. Nu var der i starten kun omkring 10 medlemmer i skiklubben, så han blev ikke så forpustet. Klubbens første formand blev nordmanden Per Blikseth. Klubbens første medlem var Ib Glud Konradsen, som derfor fik medlemsnr Søndag den 29. januar blev der afholdt en skitur i Rude Skov med 20 deltagere. Turen var især for de unge og de fik en dejlig dag ud af det. Søndag den 12. februar fik klubben sine første skimesterskaber. Ved kredsmesterskabet den 12. februar i langrend vandt Hans Hartmund i B-klassen og Per Hansen vandt ynglingeklassen. Søndag den 19. februar blev de første DM medaljer opnået af Kirsten Jensen i langrend og Hans Knudsen blev nr 2 i juniorklassen år ved DM i skihop på Holtekollen. 26. februar blev kredsmesterskabet i skistafet afholdt i Rude Skov med start fra Skovrødsø

14 10 hold deltog og heraf 4 fra Holte. I herreklassen blev vi nr. 3 og i dame-klassen og juniorklassen blev det til andenpladser. Med Ove Pedersen som leder, blev der arrangeret en klubtur til Kongsberg i Norge, hvor 12 skihoppere deltog. Fra marts udgaven af HI-Bladet kunne man læse disse ord fra formanden: Vi må huske på, at det er første år, vi har en skiafdeling og vi kan ikke forvente at nå helt til tops straks, men foreningen har mange unge løbere, som både har evner og lyst til denne dejlige sport, så de helt store resultater skal nok komme. Benyt sneen, mens den ligger der så indbydende, både for din egen fornøjelses skyld og for skiafdelingens trivsel. Derfor, vel mødt ude i den hvide skov! 1957 På skiafdelingens skimøde den 8. januar var fremmødet ikke så stort, da medlemmerne først fik besked om mødet ret sent. Skiafdelingen fik overdraget Københavns- og Sjællandsmesterskaberne i langrend. I hovedforeningens blad på 4 sider kan man læse om nogle af aktiviteterne: I tilfælde af skiføre arrangeres: Hver lørdag kl træning i hop for juniorer og seniorer med mødested ved skihoppet i Geelskov. Leder Niels Bjerg. Hver lørdag kl skitur med instruktion for piger og drenge. Mødested Rudegård stadion. Ledere Ulla og Ib Glud Konradsen, samt Per Blikseth. Hver torsdag kl en aftentur for voksne, både konkurrenceløbere og motionister. Mødested Rudegård stadion. Ledere Ib Glud Konradsen og Per Blikseth. I samme blad udtaler formand Per Blikseth: Vi er ikke alle lige udrustet, ikke alle kan opnå de samme resultater, selv om man har ofret den nødvendige tid på skiløb. Men i modsætning til mange andre grene af idrætten har dette mindre betydning ved skisporten, fordi denne er så alsidig, at alle kan få del af glæden og udbyttet af den. Kast et blik på erindringslisten og gå med, når lejligheden byder sig! Vi er blot afhængig af én ting, når det gælder skisport: SNE!!! 1958 Klubben får sit første danske mesterskab i skihop. Det var Hans Knudsen, der blev dansk mester i hop i herrejuniorklassen. Ib Glud Konradsen blev den første fra Holte, som blev udtaget til Lowlandersmesterskaberne og det var i langrend. På det store show på Rudegård Stadion fremviser skiklubben skiløb på rulleski og det er aldrig før set i Danmark. Det kostede kr. 1,50 at komme ind til showet

15 1959 Klubben vælger ny formand, og det blev Per Finn Hansen Holte Hallen, den første, bliver indviet. Driftsregnskabet for klubben udviser dette år kr. 770,04 i overskud. Afspærringen ved DM i skihop på Holte-Kollen gav en indtægt på kr. 800,00 og netop disse afspærringer, samt at arrangere popballer, var dengang en væsentlig indtægtskilde for klubben Hans Knudsen bliver ny formand i klubben. Der blev igen arrangeret en hop-tur til Kongsberg i Norge. Det var en jule-nytårstur, som kostede ca. kr. 300,00 pr. deltager

16 Der var 10 aktive deltagere med og Dansk Skiforbund bevilgede et tilskud på kr. 200,00 til brug for instruktionen. Turen foregik med DFDS båden. Turledere var Ove M. Pedersen og Hans Knudsen. Ved Københavns- og Sjællandsmesterskabet i hop på Holtekollen, vandt Tom Klokholm foran Hans Knudsen. Altså guld og sølv til Holte Klubturen gik denne gang til Gjøvik i Norge. Hans Knudsen vandt DM i skihop. Hos juniorerne fik Stig Hedstrøm en sølvmedalje. Erik Clem vandt DM i langrend for old-boys Erik Clem bliver ny formand og den øvrige bestyrelse ser sådan ud: Næstformand Flemming Andersen, kasserer Ove M. Pedersen, sekretær Ejvind A. Jensen og menigt medlem Gitte Busch Jensen. I Dansk Skiforbund overvejer man en ny skidisciplin: Nordisk kombineret. Den består af langrend og skihop og vi lavede en generalprøve den 2. og 3. februar for at lodde stemningen. Der var 10 deltagere. Langrend var 10 km og man hoppede på mellemste Holte-Kollen. Vinder blev Ebbe Holm fra Københavns Skiklub foran Ove M. Pedersen, HI. 17. februar blev det første DM i 30 km langrend afholdt i Danmark. Det foregik i Rude Skov og med start og mål på Rudegård Stadion. Natten før kom et kraftigt snefald, men da HI var arrangør af stævnet, klarede HI-SKI også det. Vi fik stor ros for arrangementet. DM i skihop blev vundet af Tom Klokholm med et spring på 30 m. Den 3. marts blev der afholdt klubmesterskaber i langrend og det foregik i den østlige del af Rude Skov. Klubmestre blev Kirsten Johnsen, Helle Clem, Hans Erik Albertsen og Lars Albertsen. Referat fra bestyrelsesmødet den 24. april: Til afslutningsfesten ville vi så danse lidt i den sidste halve time i restauranten til medbragt musik (grammofon og plader), men da fru Sylvest havde hørt et par stykker, blev hun helt hysterisk: Det måtte vi ikke o.s.v. Efter forslag fra Erik Clem overtager HI-SKI Holtekollen fra Københavns Skiklub og det sker i juni måned, men hopstilladserne var allerede da i en dårlig forfatning. Den 1. september bliver Ebbe Holm medlem i HI-SKI. Skiafdelingens love laves og disse bliver vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 5. december kl Ialt 20 medlemmer var mødt op og mødet blev hævet kl Pr. 1. september var der ialt 58 medlemmer i HI-SKI, fordelt med 18 damer og 40 herrer. Juniorkontingentet var på kr. 7,00 og seniorer skulle betale kr. 15,

17 1964 Jørgen Jensen indtræder i bestyrelsen og Gitte bliver sekretær. Lowlanders i Oslo havde deltagelse af 4 langrendsløbere fra HI-SKI. DM i skihop foregik på Danebu i Norge og havde 4 med fra HI-SKI. Stig Hedstrøm blev dansk mester i hop for juniorer. Vi fik flere kredsmestre i langrend og skihop. Ved kredsmesterskabet i langrend, som fandt sted i Rude Skov den 16. februar og med Københavns Skiklub som arrangør, vandt Helle Clem dame-juniorklassen. Den 22.februar blev der afholdt afslutningsfest med film for Gjøvikdeltagerne, samt andre interesserede. Der blev danset bagefter til kl. 24 og det hele forløb fint. Den 3. april blev der holdt bestyrelsesmøde og punkt 5 på dagsordenen havde følgende indlæg: På Ove's foranledning vil vi ligeledes forsøge, at få vore konkurrencedeltagere til at anvende røde strømper og bære et HI mærke på venstre overarm. Ebbe Holm tilmeldes DM i langrend for Holte. Vort medlemstal er nu steget til 61 ialt. Kontingentet var kr. 7 for juniorer og kr. 15 for seniorer Vi arrangerede en åben langrendskonkurrence den 28. februar med 25 deltagere. Temperaturen var -6 til -7 gr. og det var overskyet. De gamle hopstilladser på Holtekollen rives ned og brændes. De historiske dage med hopstævner, hvor mere end tilskuere fyldte Geels Skov og hvor man fik sne fra Norge med jernbanevogne, var slut. Mange af vore gamle skihoppere fældede en tåre. På klubbens generalforsamling den 23. april kl. 20 var der 17 fremmødte medlemmer. Regnskabet 1/ /3-65 udviser: Ialt indtægter kr ,35. I alt udgifter kr. 830,74 Kasse og bankbeholdning pr 31/3 er kr ,61. Revisor er Aase Jensen. Tom Klokholm fik overrakt en buket blomster for hans DM guld i skihop. Tom blev samtidig valgt som revisorsuppleant Ove M. Pedersen genopstiller ikke som kasserer, men bliver revisorsuppleant. Gitte Busch Jensen bliver ny kasserer. Kontingentet for juniorer er kr. 15,00 og kr. 20,00 for seniorer. Der indkøbes obligationer pålydende kr ,00 og disse deponeres i Holte Bank. Den 16. april arrangerer Ebbe Holm et åbent klubrend i kombineret slalom og langrend på Maglebjerg i Rude Skov. Marianne Selbo og Ebbe Holm vandt. HI-SKI arrangerer DM i skistafet i Rude Skov. Temperaturen var +5 grader og føret var vådt. Holte's elitedamehold vinder guld for første gang i klubbens historie. Holdet bestod af Käthi Perch Nielsen, Juliane Egede Hennings og Liselotte Frandsen

18 Tiden var for de 3 x 5 km Käthi Perch Nielsen, Juliane Egede Hennings, Liselotte Frandsen Der arbejdes på en ny hopbakke ved Holtekollen. Fra vejarbejdet på Geels Bakke og byggeriet Vejlesøparken køres overskydende jord derhen. Det er ikke planen at opføre et skihop i lighed med de gamle hop, men at lave et i mindre stil. Erik Clem og Ove M. Pedersen er de store drivkrafter i projektet. Den 15. oktober arrangerede vi sammen med orienteringsafdelingen et popbal i Holtehallen. Det gav kr. 150,00 i underskud. Den første november udkom HOLTE SKINYT for første gang.det bestod af nogle få sider med kommende arrangementer, samt noget om det, som var sket i den senere tid. Ansvarshavende redaktør var Niels-Peter Albertsen Den 7. april var der generalforsamling på Rudegård kl Mødet foregik i hyggelig nødbelysning med 2-7 armede lysestager, da el.belysningen ikke virkede før ved 21 tiden, hvor Hansen fik fat i en elektriker. Ove M. Pedersen trådte ud af bestyrelsen. Det blev vedtaget, at alle valg til bestyrelsen fremover skulle være 2 årige, hvilket træder i kraft på næste generalforsamling. Der arbejdes stadig på at lave en ny hopbakke. Medlemstallet er nu 72, fordelt med 18 juniorer og 54 seniorer Bestyrelsen ser sådan ud: Formand Erik Clem, kasserer Gitte B. Jensen, sekretær Kirsten Johnsen, Niels Peter Albertsen, Hans Erik Albertsen. Revisor Åse Sinding På generalforsamlingen den 9. april deltog bestyrelsen og 8 medlemmer

19 Medlemslisterne blev gennemgået for skyldnere og der bliver nu rettet en kraftig opfordring til de værste! 1969 Tom Klokholm blev danske mester i skihop. Anders Laursen og Erik Clem blev dansk mester i langrend. Til deltagelse i DM hop i Hjørring, havde Tom Klokholm bedt om rejsetilskud. Klubben afsatte kr. 25 til formålet. Samtidig afstod Niels Peter fra sit tilskud til fordel for Tom. Skiforbundet har besluttet, at de ikke længere vil udsende deres blad SKI. I september blev der støbt nye fundamenter til stillads og hop på Holtekollen. I sommerens løb blev der fyldt yderligere kbm jord på bakken og terrænet ved siden af hopbakken er blevet ideelt til skitræning. Den første sne kom 30. november og der blev straks hoppet på det nye skihop. TAK TIL ALLE ANNONCØRERNE

20 Den gang der var sne - - og man var man på brædderne, når lejlighed bød sig. Som seniormedlem i H.I.Ski er det morsomt at finde de gamle scrapbøger frem om aktiviteter, der fandt sted i klubbens barndom og ungdom. Det var i formand Clems dage, nærmere betegnet en lørdag midt i april Sæsonen var sådan set færdig, da Clem ringede til mig og bad mig sætte ''et eller andet" i scene. Baggrunden var at næsten midt i vårens komme var der væltet små 40 centimeter sne ned over Nordsjælland - og ikke mindst - over Rude Skov. Sneen var så dyb, at almindeligt turløb ikke var muligt, og "et eller andet" endte med at jeg satte telefonkæden i gang og inviterede til Sjællands (og måske Nordens) første kombinerede langrends- og slalom-konkurrence på Maglebjerg! Disciplinen var helt ny, og banesætningen meget uortodoks: 4 porte op ad bakke - vende - og så 3 porte for nedgående med en kraftig acceleration i farten - - det medførte utallige lige så uortodokse styrt og redninger. Ikke mindst den interessante "bøj-underlavthængende-gren-kombination" gav anledning til mandefald af klasse! Når der i dag tænkes tilbage (se også udstyrsbilledet fra den gang) på teknikken i disciplinen, kan H.I.Ski se på sig selv som trendsætter allerede den gang. Den konkurrenceform som her gennemførtes blev senere til det i Norge såkaldte og anerkendte "Skilom". Men denne gang var dansk initiativ først på pletten. Nordmændene gik dog et skridt videre og indbyggede senere en minihopbakke i en "rigtig" skilom! Fotoet fra 1966 er fra en meget utydelig kopi, men det bør offentliggøres. (red.) Om tilløbet til organiseret slalom hin 16.april også blev starten på en mere formaliseret Alpin Afdeling i vor klub er en anden historie:

21 og da der var pænt med sne på Alpincenteret Holtekol Vest! holdt skiklubben åbent klubmesterskab i slalom med indvielse af tidsanlæg ved Jørgen Jørgensen, løbskontor i flot Søllerød Kommune kontorvogn, "cafeteria" i fri luft og ideelt føre med op til 8 porte og forventede vindertider omkring 10 sek. pr omgang. Der var stor tilslutning i mange klasser, men ak og ve: Strømforsyningen til tidtagningen var enten for svag eller også var ledningerne for tynde (det mindede lidt om når der går kage i elektronikken på Vallåsen). Imidlertid fik JJ og artiklens forfatter på nultid rigget et semaforisk tidtagningssystem til, som virkede upåklage-ligt stævnet igennem: Ingen protester - - lutter glade løbere! Og hvad er så et semaforisk tidtagningsanlæg?? Såmænd en standardskistav med en rød tophue der løftes og sænkes og ses af stopursmanden ved mål! Ja, det var et par småhistorier fra det virkelige klubliv - - er du interesseret i flere historier, der måske ikke alle er fra det helt virkelige liv, så tal med klubbens hoppere fra den gang der var hoppere til! Proportionalt med hvor længe det er siden, bliver både hoplængder og andre præstationer på Holtekollen på olympisk vis højere-længerehurtigere! Tillykke H.I.Ski med de første 50 år. Ebbe Holm

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ GUDBRANDSDALEN Nytår 2011-12 Gålå i Gudbrandsdalen Holte Skiklub s langrendsudvalg arrangerer igen skitur til vort favoritsted GÅLÅ i Norge og dette har været vort rejsemål siden

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING Sophie Fjellvang- Sølling er Danmarks mest vindende kvindlige skiløber. Hun satser nu 100 % på ski cross og en OL-medalje i 2010. www.sophiefs.dk Professionel skiløber på vej mod OL- medalje i 2010 i ski

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. maj 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. maj 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk Tak for sæson 2007-2008. Det har været nogle forrygende gode træningssamlinger. Læs mere herom inde i bladet og hold ellers bare øje med vores hjemmeside, Brandeskiklub.dk. Hvor skal vi

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere