H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N 2005 50 ÅR"

Transkript

1 H O L T E I D R Æ T S F O R E N I N G S K I A F D E L I N G E N ÅR År Medlem af Dansk Skiforbund under Danmarks Idræts-Forbund og Federation Internationale de Ski

2 OBS: INVITA ny adresse pr. 1. november 2005: Jernbanepladsen 1 C, 2800 Lyngby - 2 -

3 Forsiden: Holte-Kollen Redaktion: Erland Kongsdal Pedersen Redaktion afsluttet 10. april 2005 Trykkeri: PEOFFSET & REKLAME A/S Tømrervej Varde Telefon Oplag: 500 stk. Historiebogen kan ses på Tak for lån til Det Grønne Område, Berlingeren, Politiken, Søllerødbogen

4 Indholdsfortegnelse: Forsiden Holte-Kollen Side 5 Der var engang redaktørens leder Side 6-7 Formand Søren Arildsbo Side 8-9 Torben Klausen, formand for Dansk Skiforbund Side 9 Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune Side Ib Glud Konradsen skiklubbens første medlem Side Vi fik sne fra Norge til Holte-Kollen Side Side Ebbe Holm beretter om tresserne Side Jens Jørgen Albertsen, formand Side 23 Erik Clem, formand Side Side 25 Finn Glud Konradsen om den første lysløjpe Side 26 Lysløjpen indviet 1973 Side Side 35 Kay Pedersen, formand Side Side Fotokavalkade og avisartikler Side Side 42 Til St. Anton med Hanne og Jan Spile Side Side Da Holte blev olympisk, af Henrik Fritzen Side Side Side Side Vore æresmedlemmer præsenteres Side Danske mestre i skiklubben Side Klubmestre-oversigt Side 75 Holte-Kollen år 1956 Side 76 Resultatliste fra DM langrend 1956 Side 77 Oversigtskort Holte Skicenter Side 78 The end - 4 -

5 Der var engang Sådan starter alle eventyr, ikke bare hos H.C. Andersen, men også for Holte Idrætsforening s Skiafdeling, som fylder 50 år den 28. april Udover en reception og en storstilet fest i Holte Hal 1, bliver jubilæet også markeret med denne historiebog. Jeg mener, at det er vigtigt at fastholde historien i skiklubben. Der sker så meget i klubben, men hvis der ikke er nogen, der gemmer på historierne, er alt hurtigt glemt igen. Det har været spændende at finde ting til denne bog. Jeg har forsøgt at få klubbens tidligere og nulevende formænd til at skrive et par ord fra netop deres tid i klubben. Det er historiebogen ikke blevet ringere af. Et sted kan I læse om en formand, der gemte sig i en rævegrav for at komme gratis til et hopstævne på Holte-Kollen! Fra skiforbundet og flere klubmedlemmer har jeg også fået indlæg. Tak til alle. Økonomien sætter en grænse for, at ikke alt kan komme med i denne trykte bog. En stor tak til annoncørerne. Takket været Jer er sidetallet vokset. I disse cyperspace tider åbner der sig også mange flere muligheder. Den trykte historiebog bliver lagt ind på skiklubbens hjemmeside og det gode er, at det der ikke blev plads til i bogen, kan komme med i den elektroniske udgave. Det giver også mulighed for, at man en gang om året kan gå ind og lave tilføjelser og dermed holde historien vedlige. Brug bogen som et opslagsværk, uanset hvor på jordkloden I befinder Jer. Jeg ønsker alle god læsning. Redaktion Erland Kongsdal Pedersen - 5 -

6 Søren Arildsbo Formand "I fædrenes spor for fremtidens sejre." Netop på denne årstid er mange medlemmer i Holte ski ved at lægge det sidste til træningen inden Vasaloppet den første søndag i marts i Sälen. Vasaloppet, der har sin hel egen historie i relation til Danmark, har nu været løbet i 80 år. I fædrenes spor for fremtidens sejre er løbets motto. Skiafdelingen i Holte Idrætsforening, i daglig tale kaldet Holte Ski, bliver den 28. april i år 50 år. Ligesom Vasaloppet er Holte Ski båret frem til sin position af fædre, uden hvilke der ingen klub havde været i dag. Som sikkert flere ved, blev klubben oprettet i forbindelse med hopbakken i Geels Skov og flere stiftere og medlemmer fra den spæde begyndelse er fortsat aktive i klubben, flere som æresmedlemmer. Det er et unikt udgangspunkt for at kunne bevare og beskrive klubbens historie, så at sige i fædrenes sving og spor. Denne opgave har Erland K. Pedersen påtaget sig at løse i forbindelse med 50 års jubilæet, hvilke vi i klubben er ham meget taknemmelig for. Det er helt uvurderligt for en klub at et sådan materiale bliver samlet, således at det også bliver tilgængeligt for eftertiden. Med bogen i hånden kan vi således læse udpluk af, hvad der er sket de første 50 år, men hvor vil sporene føre hen de kommende 5 10 eller 15 år? - og hvilke sejre skal der kæmpes videre for? Retablering af lysløjpen står højt placeret på listen over udfordringer, men det er umiddelbart svært at rejse det store beløb, der kræves for at etablere en tidssvarende løsning. Forståelse og velvilje er tilstede fra både kommunen og skovens side. En lille projektgruppe arbejder da også stædigt videre med opgaven, måske kan den forestående kommunesammenlægning give et løft i de rigtige retning. Holte ski placerer sig i dag med sine ca. 600 medlemmer blandt de større klubber i Danmark. Den er båret frem af familiemedlemskaber fordelt på en alpin og en langrendsafdeling, der er næste lige store. I begge afdelinger ser det ud til, er der er en - 6 -

7 begyndende vækst blandt juniorerne, hvilket skyldes en ihærdig og målrettet indsats fra udvalgenes side. Det er en udvikling, der skal støttes og begunstiges, dels i det daglige lederarbejde og dels via klubturene. Det er ved at arrangere godt planlagte klubture, der giver børn og familier mulighed for undervisning, samvær og leg på sne, at vi kan være med til at skabe glæde ved - og lyst til at løbe på ski - uanset om det handler om motion eller konkurrence. På den baggrund drejer det sig i fremtidens indsats sig i højere grad om at forfine disse tures indhold frem for at tænke på en egentlig volumenforøgelse af medlemstallet. Lykkes det endvidere, i perioder uden sne,at binde klubturene sammen med de mange andre aktiviteter- løbe og cykeltræning, teaterture, kanoture, og ikke mindst skigymnastik, som klubben er så kendt for, vil dette i sig selv stabilisere det høje medlemstal, som jo samtidig er grundlag for at kunne etablere ture og aktiviteter af en vis kvalitet og hyppighed. Ud af disse spor ligger der mange sejre på ski og venter for børn,unge og familier, der er medlemmer i skiafdelingen i Holte Idrætsforening. Søren Arildsbo februar 2005, formand for Holte Ski

8 Holte og skiløbet Af Torben Klausen, formand for Dansk Skiforbund Når man ser det lidt udefra med de store briller, ser man en klub, som har en hopbakke med en glorværdig tid, da jeg var barn. Klubben har som den eneste i landet en lysløjpe, og endelig har klubben gennem en årrække været uden formand. Det sidste ville i mange andre klubber have betydet en lukning af klubben i Holtes tilfælde kørte klubben bare videre. Om det internt har skabt problemer ved jeg ikke, men set ude fra var der ikke noget at se. Det betyder, at klubben er bygget på et godt fundament et fundament som består af noget meget stærkt. Det var der mange andre klubber, som ville ønske, de havde i samme omfang. Både Holtekollen og lysløjpen vidner også om, at der i klubben har været en kreds af meget aktive mennesker, som med stort engagement har arbejdet for at skabe gode forhold for skisporten. Klubben har også gennem tiderne haft løbere, som er kommet langt på det elitære plan klubben har sågar været repræsenteret ved de olympiske vinterlege. Som politiker i Skiforbundet er det rart at have en klub som Holte i medlemskredsen, for klubben deltager altid aktivt i de diskussioner, som der bliver lagt op til i forbundet senest ved den sidste strukturændring i Klubben har også i lange perioder været repræsenteret i forbundets bestyrelse på tunge poster. I et jubilæumsår bruges meget tid på at se tilbage i tiden som er gået i den forbindelse er der et medlem, som jeg ikke kan undgå at nævne. Han har arbejdet for skisporten næsten hele livet - det er Ebbe Holm. Jeg havde for nylig et møde med freestylegruppen, og de fortalte mig, at freestyle ikke er en sport, nej det er en livsstil. Jeg tror ikke kun det gælder for freestylerne det gælder også for Ebbe. Han har haft så store ambitioner med sporten, at klubben ikke har været stor nok til ham, og Dansk Skiforbund er også for lille. Det har været den store verdensarena der skulle til for at tilfredsstille hans sportslige ambitioner. En idrætsgren er ikke nok til Ebbe da rulleski kom til, var det det som gjaldt. Ebbe var indtil i efteråret medlem af det internationale rulleskiudvalg under FIS. Har en 50-årig en fremtid? Alder betyder ikke noget, hvis man er frisk og ung af sind. Det samme gælder klubber, og jeg er ikke i tvivl om, at Holte, som jeg godt ved hedder Holte IF s skiafdeling, har en fremtid. I har bevist, at i gennem de sidste mange år kan holde skruen konstant i vandet. Der er kommet nye udfordringer, idrætsverdenen har - 8 -

9 ændret sig. Vi er inde i en periode, hvor loyalitet overfor foreningslivet er på vej ned af bakke, vi kan bare se i vores egen verden. Skiforbundet havde 7 til 10% af de danske skiløbere som medlemmer for ca. 18 år siden, nu er vi nede mellem 2 og 3%. Det er lidt skræmmende, og der bliver gjort meget for at rette op på den skævhed. I samme periode har Holte haft et stabilt medlemstal så procentuel er medlemstallet faldet. I den forbindelse skal nok nævnes, at omkring halvdelen af klubbens medlemmer er langrends løbere - den gruppe har på landsplan haft faldende tilslutning. Så alt i alt har klubben holdt sin andel. Jeg er ikke i tvivl om, at Holte med sine mange medlemmer, der brander for skisporten også i fremtiden vil være en vigtig spiller i dansk skisport. Så et stort tillykke med de første 50 år. ***** Af Erik Fabrin, Borgmester (V) Med lånte fjer. Dengang der var sne til (i slutningen af 1980 erne) arrangerede Holte Idrætsforening (SKI) bl.a. Danmarksmesterskaber i langrend på Søllerød Golfbane. Èt af årene fik jeg æren af at uddele præmier, herunder Dansk Skiforbunds mærke til at sy på skidragten. Efter afsluttet arrangement fik jeg selv overrakt et mærke med et tak for hjælpen, og et det må du godt sy på din egen skidragt. Og der har det siddet lige siden - på skiftende skidragter - og til stor fornøjelse for mig. Når jeg står i liftkøerne eller suser ned af bjergene, er der ingen, der er i tvivl om, at jeg er fra Danmark men nok en hel del, der overvejer, om jeg nu også som mester er kommet ærligt til dette skimærke! Tak for de lånte fjer og tak til skiklubbens ihærdige og fortjenstfulde arbejde gennem 50 år. I ønskes rigtig hjertelig til lykke med dagen og god vind fremover

10 Ib Glud Konradsen Skiklubbens første medlem Jeg var med fra skiklubbens spæde start i Jeg var langrendsløber og det jeg kan huske, vil derfor væsentligst knytte sig til langrend. Vi var nogle stykker, et par hoppere og enkelte langrendsløbere, der var aktive i Holte Idrætsforening, især inden for atletik- og orienteringsafdelingen og som i vintersæsonen deltog i langrends- og hopkonkurrencerne, men som medlemmer af K.S. Hen ad vejen opstod helt naturligt den tanke, at der burde oprettes en skiafdeling som underafdeling af H.I. Den gang var det den almindelige opfattelse, at alle nordmænd kunne stå på ski og da der boede en nordmand i Holte, Per Blikseth, overtalte vi ham til at lade sig opstille som formand i den nyoprettede skiafdeling. Nu var vi så heldige, at Per faktisk interesserede sig for skisport, så han hjalp os på den bedste måde i gang. Medlemsskaren, der ved oprettelsen talte 10, voksede støt hjulpet på vej af flere vintre med gode sneforhold. Per sad på posten i 4 år og han blev afløst af Per Finn Hansen. Vi begyndte at gøre os gældende i flere konkurrencer. Allerede i vinteren 1956, året efter afdelingens oprettelse, vandt H.I. medaljer ved DM i langrend og skihop, samt ved kredsmesterskaberne i langrend. Af resultaterne skal fremhæves Hans Knudsens DM i hop i juniorklassen i 1958 og det må vel også med, at undertegnede i 1958 blev udtaget til Lowlanders i langrend den første ud af en lang række Holteløbere, der siden repræsenterede Danmark i disse og andre internationale konkurrencer. Langrendsmesterskaberne blev ofte afholdt i Rude Skov og hopmesterskaberne på Holtekollen. Hopbakken var ejet af K.S., i realiteten var det Holtehopperne, der passede og plejede den og den blev da også i 1963 overdraget til H.I. Forholdene og mulighederne for at løbe på ski er i dag meget anderledes, end de var for 50 år siden. Vi løb på brede og tunge træski, påklædningen var mere eller mindre tilfældig. Man løb i, hvad man nu havde af vintertøj. Smøring var et uudforsket område. Jeg mindes, at vi aftenen inden en konkurrence mødtes i kælderen hos en af løberne (Jørgen Jensen) for at præparere ski. Der blev smeltet stearin under hele skien. Så kunne man glide, hvordan vi kom frem for ikke at sige op ad bakkerne, kan jeg ikke mindes. Men op kom vi da. Senere da vi blev klogere, nøjedes vi med stearin på glidefladerne og blå Swix for fæste uanset føret. Det var også i perioden at man begyndte at træne på rulleski. Niels Bjerg, en af vore hoppere, havde fået et par på prøve med det formål at undersøge markedet for salg her i landet. Interessen var ikke stor, ideen med rulleski blev opfattet som et humoristisk påfund. I 1957 erhvervede Odense Skiklub imidlertid et par, så fulgte K.S. efter med et par og endelig anskaffede Københavnskredsen sig 2 par, der blev

11 udstationeret på Rudegaard. Dem kunne vi benytte. Da et par kostede kr. 350,- rakte Skiafdelingens midler ikke til købet af rulleski. Rulleskiene den gang var væsentlig forskellige fra dem, der benyttes i dag. De var tunge, hjulene var meget store, men de havde en bremseanordning, der blev aktiveret ved at trække i en snor, der var fæstet til bæltet. Jeg benyttede rulleskiene ret ofte og det vakte umådelig opsigt, når jeg stagede mig frem på vejene omkring Rudegaard. Jørgen Løvgren og jeg løb sågar et par omgange på cindersbanen på skiene, som et indslag i et show, der blev afholdt på Rudegaard Stadion, vist nok i Aviserne skrev, at det var første gang herhjemme, at der blev vist rulleskiløb. Hvor har vi været vidne til en kolossal udvikling inden for skiløb i de forløbne 50 år. Skiafdelingens medlemstal er steget til astronomiske højder, skiudstyret er på alle punkter blevet udviklet og forbedret, træningen er blevet målrettet. Vi løb på ski som supplement til andre idrætsgrene. I dag har mange skiløbet som 1. prioritet. Den gang havde kun de få råd til at tage på vinterferie. I dag er det næsten en menneskeret. Jeg, der har været med fra dag 1, har fulgt afdelingens udvikling med stor interesse. Jeg er imponeret over den indsats, dens ledere gør for at holde sammen på medlemsskaren. At kunne fastholde et så stort antal medlemmer på trods af de set ud fra en skiløbers synsvinkel elendige sneforhold, vi har haft i de senere år, er prisværdigt. Til lykke med jubilæet. Ib Glud Konradsen

12 Inden Holte Idrætsforenings Skiafdeling blev stiftet findes der også skihistorie her i Danmark. Siden 1883 har der været udøvet skisport på klubbasis, men klubberne døde hurtigt igen. I 1929 blev landets første rigtige skiklub dannet og det var Dansk Skiløberforening, men en strid i klubben i 1938 medførte, at en udbrydergruppe grundlagde Københavns Skiklub og samtidig dannede Dansk Skiforbund sammen med Århus Skiklub, der blev stiftet 5. december Dansk Skiforbund blev stiftet 23. november Det første danske skimesterskab finder sted i Skihop-anlægget Holtekollen bygges og er færdig den 27. februar

13 Holtekollen skulle vise sig at blive landskendt også udenfor landets grænser. Hvem kender ikke historien om, da man transporterede sne til hoppet med togvogne fra Norge? Det skete i 1947 hvor bl.a. den kendte norske skihopper Birger Ruud også deltog. I 1952 var det nok højdepunktet i Holtekollens historie. Det var lige efter Vinter-OL i Oslo, så man havde inviteret samtlige hoppere fra OL til Holte. Der var deltagere fra hele Europa, Amerika og helt fra Japan. Tilskuertallet satte rekord med over betalende. DSB indsatte ekstra toge og politiet sendte alle mand ud for at dirigere trafikken Året inden skiklubben blev stiftet fornemmede man, at der snart ville komme en skiklub i Holte. Søndag den 21. februar 1954 blev der afholdt danske mesterskaber i langrend i Rude Skov. Her deltog Ib Konradsen, som stillede op som medlem af Københavns Skiklub. Han blev en flot nr. 7. Derudover deltog Niels Bjerg, dengang også som K.S. medlem, i de danske mesterskaber i skihop, som fandt sted ved Aarhus. Niels fik en smuk placering som nr. 3. Året efter var de begge at finde i den nydannede skiklub i Holte I februar stiftede man skiklubben og på Holte Idrætsforenings generalforsamling den 28. april blev Holte Idrætsforening Skiafdelingen optaget som underafdeling. Formand for Hovedforeningen var Finn Glud Konradsen. Kort efter blev klubben også optaget i Dansk Skiforbund. En af initiativtagerne var Ove M. Pedersen, som samtidig fik fornøjelsen af, at blive klubbens første kasserer. Når der skulle betales kontingent, foregik det ved, at han cyklede rundt til alle medlemmerne og opkrævede penge. Nu var der i starten kun omkring 10 medlemmer i skiklubben, så han blev ikke så forpustet. Klubbens første formand blev nordmanden Per Blikseth. Klubbens første medlem var Ib Glud Konradsen, som derfor fik medlemsnr Søndag den 29. januar blev der afholdt en skitur i Rude Skov med 20 deltagere. Turen var især for de unge og de fik en dejlig dag ud af det. Søndag den 12. februar fik klubben sine første skimesterskaber. Ved kredsmesterskabet den 12. februar i langrend vandt Hans Hartmund i B-klassen og Per Hansen vandt ynglingeklassen. Søndag den 19. februar blev de første DM medaljer opnået af Kirsten Jensen i langrend og Hans Knudsen blev nr 2 i juniorklassen år ved DM i skihop på Holtekollen. 26. februar blev kredsmesterskabet i skistafet afholdt i Rude Skov med start fra Skovrødsø

14 10 hold deltog og heraf 4 fra Holte. I herreklassen blev vi nr. 3 og i dame-klassen og juniorklassen blev det til andenpladser. Med Ove Pedersen som leder, blev der arrangeret en klubtur til Kongsberg i Norge, hvor 12 skihoppere deltog. Fra marts udgaven af HI-Bladet kunne man læse disse ord fra formanden: Vi må huske på, at det er første år, vi har en skiafdeling og vi kan ikke forvente at nå helt til tops straks, men foreningen har mange unge løbere, som både har evner og lyst til denne dejlige sport, så de helt store resultater skal nok komme. Benyt sneen, mens den ligger der så indbydende, både for din egen fornøjelses skyld og for skiafdelingens trivsel. Derfor, vel mødt ude i den hvide skov! 1957 På skiafdelingens skimøde den 8. januar var fremmødet ikke så stort, da medlemmerne først fik besked om mødet ret sent. Skiafdelingen fik overdraget Københavns- og Sjællandsmesterskaberne i langrend. I hovedforeningens blad på 4 sider kan man læse om nogle af aktiviteterne: I tilfælde af skiføre arrangeres: Hver lørdag kl træning i hop for juniorer og seniorer med mødested ved skihoppet i Geelskov. Leder Niels Bjerg. Hver lørdag kl skitur med instruktion for piger og drenge. Mødested Rudegård stadion. Ledere Ulla og Ib Glud Konradsen, samt Per Blikseth. Hver torsdag kl en aftentur for voksne, både konkurrenceløbere og motionister. Mødested Rudegård stadion. Ledere Ib Glud Konradsen og Per Blikseth. I samme blad udtaler formand Per Blikseth: Vi er ikke alle lige udrustet, ikke alle kan opnå de samme resultater, selv om man har ofret den nødvendige tid på skiløb. Men i modsætning til mange andre grene af idrætten har dette mindre betydning ved skisporten, fordi denne er så alsidig, at alle kan få del af glæden og udbyttet af den. Kast et blik på erindringslisten og gå med, når lejligheden byder sig! Vi er blot afhængig af én ting, når det gælder skisport: SNE!!! 1958 Klubben får sit første danske mesterskab i skihop. Det var Hans Knudsen, der blev dansk mester i hop i herrejuniorklassen. Ib Glud Konradsen blev den første fra Holte, som blev udtaget til Lowlandersmesterskaberne og det var i langrend. På det store show på Rudegård Stadion fremviser skiklubben skiløb på rulleski og det er aldrig før set i Danmark. Det kostede kr. 1,50 at komme ind til showet

15 1959 Klubben vælger ny formand, og det blev Per Finn Hansen Holte Hallen, den første, bliver indviet. Driftsregnskabet for klubben udviser dette år kr. 770,04 i overskud. Afspærringen ved DM i skihop på Holte-Kollen gav en indtægt på kr. 800,00 og netop disse afspærringer, samt at arrangere popballer, var dengang en væsentlig indtægtskilde for klubben Hans Knudsen bliver ny formand i klubben. Der blev igen arrangeret en hop-tur til Kongsberg i Norge. Det var en jule-nytårstur, som kostede ca. kr. 300,00 pr. deltager

16 Der var 10 aktive deltagere med og Dansk Skiforbund bevilgede et tilskud på kr. 200,00 til brug for instruktionen. Turen foregik med DFDS båden. Turledere var Ove M. Pedersen og Hans Knudsen. Ved Københavns- og Sjællandsmesterskabet i hop på Holtekollen, vandt Tom Klokholm foran Hans Knudsen. Altså guld og sølv til Holte Klubturen gik denne gang til Gjøvik i Norge. Hans Knudsen vandt DM i skihop. Hos juniorerne fik Stig Hedstrøm en sølvmedalje. Erik Clem vandt DM i langrend for old-boys Erik Clem bliver ny formand og den øvrige bestyrelse ser sådan ud: Næstformand Flemming Andersen, kasserer Ove M. Pedersen, sekretær Ejvind A. Jensen og menigt medlem Gitte Busch Jensen. I Dansk Skiforbund overvejer man en ny skidisciplin: Nordisk kombineret. Den består af langrend og skihop og vi lavede en generalprøve den 2. og 3. februar for at lodde stemningen. Der var 10 deltagere. Langrend var 10 km og man hoppede på mellemste Holte-Kollen. Vinder blev Ebbe Holm fra Københavns Skiklub foran Ove M. Pedersen, HI. 17. februar blev det første DM i 30 km langrend afholdt i Danmark. Det foregik i Rude Skov og med start og mål på Rudegård Stadion. Natten før kom et kraftigt snefald, men da HI var arrangør af stævnet, klarede HI-SKI også det. Vi fik stor ros for arrangementet. DM i skihop blev vundet af Tom Klokholm med et spring på 30 m. Den 3. marts blev der afholdt klubmesterskaber i langrend og det foregik i den østlige del af Rude Skov. Klubmestre blev Kirsten Johnsen, Helle Clem, Hans Erik Albertsen og Lars Albertsen. Referat fra bestyrelsesmødet den 24. april: Til afslutningsfesten ville vi så danse lidt i den sidste halve time i restauranten til medbragt musik (grammofon og plader), men da fru Sylvest havde hørt et par stykker, blev hun helt hysterisk: Det måtte vi ikke o.s.v. Efter forslag fra Erik Clem overtager HI-SKI Holtekollen fra Københavns Skiklub og det sker i juni måned, men hopstilladserne var allerede da i en dårlig forfatning. Den 1. september bliver Ebbe Holm medlem i HI-SKI. Skiafdelingens love laves og disse bliver vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 5. december kl Ialt 20 medlemmer var mødt op og mødet blev hævet kl Pr. 1. september var der ialt 58 medlemmer i HI-SKI, fordelt med 18 damer og 40 herrer. Juniorkontingentet var på kr. 7,00 og seniorer skulle betale kr. 15,

17 1964 Jørgen Jensen indtræder i bestyrelsen og Gitte bliver sekretær. Lowlanders i Oslo havde deltagelse af 4 langrendsløbere fra HI-SKI. DM i skihop foregik på Danebu i Norge og havde 4 med fra HI-SKI. Stig Hedstrøm blev dansk mester i hop for juniorer. Vi fik flere kredsmestre i langrend og skihop. Ved kredsmesterskabet i langrend, som fandt sted i Rude Skov den 16. februar og med Københavns Skiklub som arrangør, vandt Helle Clem dame-juniorklassen. Den 22.februar blev der afholdt afslutningsfest med film for Gjøvikdeltagerne, samt andre interesserede. Der blev danset bagefter til kl. 24 og det hele forløb fint. Den 3. april blev der holdt bestyrelsesmøde og punkt 5 på dagsordenen havde følgende indlæg: På Ove's foranledning vil vi ligeledes forsøge, at få vore konkurrencedeltagere til at anvende røde strømper og bære et HI mærke på venstre overarm. Ebbe Holm tilmeldes DM i langrend for Holte. Vort medlemstal er nu steget til 61 ialt. Kontingentet var kr. 7 for juniorer og kr. 15 for seniorer Vi arrangerede en åben langrendskonkurrence den 28. februar med 25 deltagere. Temperaturen var -6 til -7 gr. og det var overskyet. De gamle hopstilladser på Holtekollen rives ned og brændes. De historiske dage med hopstævner, hvor mere end tilskuere fyldte Geels Skov og hvor man fik sne fra Norge med jernbanevogne, var slut. Mange af vore gamle skihoppere fældede en tåre. På klubbens generalforsamling den 23. april kl. 20 var der 17 fremmødte medlemmer. Regnskabet 1/ /3-65 udviser: Ialt indtægter kr ,35. I alt udgifter kr. 830,74 Kasse og bankbeholdning pr 31/3 er kr ,61. Revisor er Aase Jensen. Tom Klokholm fik overrakt en buket blomster for hans DM guld i skihop. Tom blev samtidig valgt som revisorsuppleant Ove M. Pedersen genopstiller ikke som kasserer, men bliver revisorsuppleant. Gitte Busch Jensen bliver ny kasserer. Kontingentet for juniorer er kr. 15,00 og kr. 20,00 for seniorer. Der indkøbes obligationer pålydende kr ,00 og disse deponeres i Holte Bank. Den 16. april arrangerer Ebbe Holm et åbent klubrend i kombineret slalom og langrend på Maglebjerg i Rude Skov. Marianne Selbo og Ebbe Holm vandt. HI-SKI arrangerer DM i skistafet i Rude Skov. Temperaturen var +5 grader og føret var vådt. Holte's elitedamehold vinder guld for første gang i klubbens historie. Holdet bestod af Käthi Perch Nielsen, Juliane Egede Hennings og Liselotte Frandsen

18 Tiden var for de 3 x 5 km Käthi Perch Nielsen, Juliane Egede Hennings, Liselotte Frandsen Der arbejdes på en ny hopbakke ved Holtekollen. Fra vejarbejdet på Geels Bakke og byggeriet Vejlesøparken køres overskydende jord derhen. Det er ikke planen at opføre et skihop i lighed med de gamle hop, men at lave et i mindre stil. Erik Clem og Ove M. Pedersen er de store drivkrafter i projektet. Den 15. oktober arrangerede vi sammen med orienteringsafdelingen et popbal i Holtehallen. Det gav kr. 150,00 i underskud. Den første november udkom HOLTE SKINYT for første gang.det bestod af nogle få sider med kommende arrangementer, samt noget om det, som var sket i den senere tid. Ansvarshavende redaktør var Niels-Peter Albertsen Den 7. april var der generalforsamling på Rudegård kl Mødet foregik i hyggelig nødbelysning med 2-7 armede lysestager, da el.belysningen ikke virkede før ved 21 tiden, hvor Hansen fik fat i en elektriker. Ove M. Pedersen trådte ud af bestyrelsen. Det blev vedtaget, at alle valg til bestyrelsen fremover skulle være 2 årige, hvilket træder i kraft på næste generalforsamling. Der arbejdes stadig på at lave en ny hopbakke. Medlemstallet er nu 72, fordelt med 18 juniorer og 54 seniorer Bestyrelsen ser sådan ud: Formand Erik Clem, kasserer Gitte B. Jensen, sekretær Kirsten Johnsen, Niels Peter Albertsen, Hans Erik Albertsen. Revisor Åse Sinding På generalforsamlingen den 9. april deltog bestyrelsen og 8 medlemmer

19 Medlemslisterne blev gennemgået for skyldnere og der bliver nu rettet en kraftig opfordring til de værste! 1969 Tom Klokholm blev danske mester i skihop. Anders Laursen og Erik Clem blev dansk mester i langrend. Til deltagelse i DM hop i Hjørring, havde Tom Klokholm bedt om rejsetilskud. Klubben afsatte kr. 25 til formålet. Samtidig afstod Niels Peter fra sit tilskud til fordel for Tom. Skiforbundet har besluttet, at de ikke længere vil udsende deres blad SKI. I september blev der støbt nye fundamenter til stillads og hop på Holtekollen. I sommerens løb blev der fyldt yderligere kbm jord på bakken og terrænet ved siden af hopbakken er blevet ideelt til skitræning. Den første sne kom 30. november og der blev straks hoppet på det nye skihop. TAK TIL ALLE ANNONCØRERNE

20 Den gang der var sne - - og man var man på brædderne, når lejlighed bød sig. Som seniormedlem i H.I.Ski er det morsomt at finde de gamle scrapbøger frem om aktiviteter, der fandt sted i klubbens barndom og ungdom. Det var i formand Clems dage, nærmere betegnet en lørdag midt i april Sæsonen var sådan set færdig, da Clem ringede til mig og bad mig sætte ''et eller andet" i scene. Baggrunden var at næsten midt i vårens komme var der væltet små 40 centimeter sne ned over Nordsjælland - og ikke mindst - over Rude Skov. Sneen var så dyb, at almindeligt turløb ikke var muligt, og "et eller andet" endte med at jeg satte telefonkæden i gang og inviterede til Sjællands (og måske Nordens) første kombinerede langrends- og slalom-konkurrence på Maglebjerg! Disciplinen var helt ny, og banesætningen meget uortodoks: 4 porte op ad bakke - vende - og så 3 porte for nedgående med en kraftig acceleration i farten - - det medførte utallige lige så uortodokse styrt og redninger. Ikke mindst den interessante "bøj-underlavthængende-gren-kombination" gav anledning til mandefald af klasse! Når der i dag tænkes tilbage (se også udstyrsbilledet fra den gang) på teknikken i disciplinen, kan H.I.Ski se på sig selv som trendsætter allerede den gang. Den konkurrenceform som her gennemførtes blev senere til det i Norge såkaldte og anerkendte "Skilom". Men denne gang var dansk initiativ først på pletten. Nordmændene gik dog et skridt videre og indbyggede senere en minihopbakke i en "rigtig" skilom! Fotoet fra 1966 er fra en meget utydelig kopi, men det bør offentliggøres. (red.) Om tilløbet til organiseret slalom hin 16.april også blev starten på en mere formaliseret Alpin Afdeling i vor klub er en anden historie:

21 og da der var pænt med sne på Alpincenteret Holtekol Vest! holdt skiklubben åbent klubmesterskab i slalom med indvielse af tidsanlæg ved Jørgen Jørgensen, løbskontor i flot Søllerød Kommune kontorvogn, "cafeteria" i fri luft og ideelt føre med op til 8 porte og forventede vindertider omkring 10 sek. pr omgang. Der var stor tilslutning i mange klasser, men ak og ve: Strømforsyningen til tidtagningen var enten for svag eller også var ledningerne for tynde (det mindede lidt om når der går kage i elektronikken på Vallåsen). Imidlertid fik JJ og artiklens forfatter på nultid rigget et semaforisk tidtagningssystem til, som virkede upåklage-ligt stævnet igennem: Ingen protester - - lutter glade løbere! Og hvad er så et semaforisk tidtagningsanlæg?? Såmænd en standardskistav med en rød tophue der løftes og sænkes og ses af stopursmanden ved mål! Ja, det var et par småhistorier fra det virkelige klubliv - - er du interesseret i flere historier, der måske ikke alle er fra det helt virkelige liv, så tal med klubbens hoppere fra den gang der var hoppere til! Proportionalt med hvor længe det er siden, bliver både hoplængder og andre præstationer på Holtekollen på olympisk vis højere-længerehurtigere! Tillykke H.I.Ski med de første 50 år. Ebbe Holm