GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001"

Transkript

1 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig tur til Fjerritslev. Side 13

2 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand Tlf Fax Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej 5 Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 59 marts 2002 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 59 er senest den 18. februar Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Sekretær Gustav Rosenkvist Jens Brendorp Paul Erik Lausen Granvej 3 Fyrrehøjen 14 Stenbidervej 11 Tlf Tlf Tlf E-mai l: E-mai l: Kasserer Jørgen Langkilde Larsen Søndervangsvej 7 Tlf tele.dk Hans J. Krath Henrik Langkilde Søndergade 19 Skovskadevej 37 Tlf Tlf Mobil: Udvalg Ebeltoft Golf Club Matchudvalg: Miljø: Jun.udv.: Peter Hald Kim Egefjord John Brændgaard Toldbodvej 4 Molsvej 122 Rødtjørnevej 3 Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Pedersen H.J. Krath Tlf Eliteudvalg: Tlf Steen Borregaard Kenneth Sørensen Mobil: Tlf Skelhøjevej 15 Frands Hansen Arb Tlf Tlf Hcp.-udvalg: Sponsorudv.: Jørgen Fink Green keeper: Flemming Schutt Skovskadevej 13 Ryttergården Holmensvej 1 O c Tlf Tlf Tlf Pro Mobil : Morten Thuen Husudvalg: Tlf Thorkild Hornum Baneudvalg: Majgårdsvej 1 Henrik Langkilde Proshop Tlf Tlf H.J. Krath Torben Blom Tlf Tlf Tlf Gustav Rosenkvist Ole N. Olesen Klubhus: Tlf Tlf Begynderudv.: Gustav Rosenkvist Tlf Nr. 58 December 2001

3 Nyt fra formanden: Drømmen om nyt klubhus rykket nærmere Så er vi kommet et stort skridt nærmere opfyldelsen af drømmen om et nyt klubhus. Lokalplanen blev vedtaget i Byrådet den 15. november på dets sidste møde før valget, ganske som vi havde håbet på. Det har været en lang proces, der har strakt sig over trekvart år, så det er ikke underligt, hvis klubbens medlemmer indimellem har spekuleret over, om bestyrelsen sad og trillede tommelfingre - men det har absolut ikke været tilfældet. Kamp mod vejrmøller J eg har personligt lært meget om, hvordan vort demokrati og bureaukrati fungerer. For en person der i det daglige er vant til at træffe mange hurtige beslutninger, har det ikke altid været lige nemt at bevare tålmodigheden. Indimellem har jeg haft fornemmelsen af, at det var en kamp mod vejrmøller. Alt syntes at gå efter planen gennem offentlighedsfasen - indtil sidste dag, hvor amtet kom med en indsigelse, der kunne umuliggøre byggeriet. Byggefeltet var placeret på et "nyudnævnt" overdrevsområde med de restriktioner, det indebærer. En biolog blev sat på opgaven at finde planter, der er karakteristiske for et sådant område og han fandt desværre x-antal. Hvor mange kunne vi ikke få oplyst! Fik dispensation Det viste sig, at vi var landet midt i et politisk opgør mellem amterne og Naturankenævnet, men til alt held var vores sag for "tynd", så vi fik vores dispensation. Det sidste problem var de to høje på området. Gravhøje? Museumsinspektøren ringede til mig efter prøvegravningen: Ingen fortidslevn, kun sand -og min nattesøvn var reddet. Ventetiden har været brugt til at indhente tilbud på - og planlægning af byggeriet. Det er muligt at gennemføre projektet inden for økonomiske rammer, som klubben kan håndtere. Planen er, at parkeringsanlægget først anlægges, hvorefter det midlertidige klubhus flyttes derned, så vi ikke bliver hjemløse under byggeriet. Byggepladsen vil så være tilgængelig over den nuværende parkeringsplads. Byggestart primo 2002 Tidspunktet for byggestart ligger endnu ikke fast, men vi regner med at påbegynde opførelsen af klubhuset i begyndelsen af næste år, så vi må håbe på en "grøn" vinter. Bestyrelsen har valgt at ori- Jens Brendorp entere om byggeriet i forbindelse med generalforsamlingen, da et orienteringsmøde før ville koste ca kr. Fornyet kontrakt Bestyrelsen har fornyet kontrakten med Morten Thuen for år Morten har gjort et stort arbejde i klubben og bestyrelsen har kun hørt positive udmeldinger fra medlemmerne. Som det vil fremgå af projektet med det nye klubhus vil Morten få lokale til en proshop, så hans ydre rammer bliver i orden. Ny chefgreenkeeper I mit sidste indlæg sluttede jeg med at rose banens fine tilstand. Indlægget var skrevet I 4 dage efter Pro-Am'en, hvor banen var virkelig vel trimmet. Siden faldt banens pleje til et helt uacceptabelt niveau. Medio august vendte jeg tilbage til banen efter i min ferie at have spillet otte andre baner. J eg forstod Nr. 58 December

4 A. G. SERVICE BLIKKENSLAGER & AUT. VVS v/anker Gindesgaard Martin Hansens Vej 32 Tlf Kattegatvej Grenaa Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej 5.. Tlf Fax * STA~UTORISERET Æ\100R REVISION ØST 1/S STATSAUTORISEREDE REVISORER AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLE EBELTOFT TELEFON FAX KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX IIIII Advokataktieselskabet 1KRØLNER & AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon IL RISTORAN TE ~N f italiensk oplevelse! Nytorv 1. Tlf Fax MURERFIRMA JENS KVISTApS bygningskontruktør bth Skovkrogen 3 T el Fax Bil Nr. 58 December 2001

5 den kritik, der var fra medlemmer og greenfee-gæster. Bl.a. på baggrund af dette valgte bestyrelsen at ophøre samarbejdet med chefgreenkeeper Flemming Randum Nielsen. Vi søger en ny chefgreenkeeper pr. l. februar Uheldige boldnedslag Vi er efterhånden "omringet" af bebyggelse på alle sider. Det har givet problemer med boldnedslag på nabogrundene. Problemerne ligger på hullerne Il, 15 og 16. Flytningen af teestedet på hul Il vil afhjælpe problemet der- På hul 16 arbejder Baneudvalget på en løsning. Vi fik ved et tilfælde mulighed for at foretage et jordbytte med eje- ren af grunden på højre side afhull5 's fairway og green, så vi får det flade engstykke, mod at han får et tilsvarende areal ovenfor i skoven - et areal der i øvrigt er uegnet til at spille golf på. Vi skal passe på banen Vintergreens kom desværre alt for tidligt over os, men vi skal passe på banen. På et udvalgsformandsmøde blev det besluttet at indføre tvungen brug af måtter på fairways og vi håber på den måde at have en perfekt bane til foråret. Al begyndelse er svær, men jeg tror, vi hurtigt vænner os til den nye lejeforbedring. God vintersæson l Jens Brendorp formand Vor farvekonsulent hjælper dig gerne med behandling, materialevalg, farver m.m. Vi har Djurslands største udvalg i gardiner. Vi syr, vi tar' m!j/ og vi monterer Ndr. Strandvej 42 Telefon Nr. 58 December

6 Forandringer på banen Som det sikkert er langt de fleste bekendt, har nogle vildtflyvende golfbolde på hul li forårsaget en storre krise. Ja, folk er endda offentligt blevet hængt ud som tiiher. Om det var de uheldige spillere eller de, som f(lrsøgte at løse problemet, melder historien ikke noget om. Det korte af det lange er, at såvel herre- som dame-tee på hil J J flyttes mod højre og hullet afkortes med ca. 30 meter. Arbejdet er i gang og leestederne forventes spilleklare til foråret om Kong Vinter vil. P;\ hul 7 ændres sti-forløbet. Fremover vil stien mod hul X for den 7. green til højre under hakken og op mod højre side af 8. herre-leested f(lrtsætte højre om dame-tee og løbe mere skjult ned til fairway. Omkring 7. green rettes hakken i højre side lidt ud- af klippehensyn - og tr;ckkcs mere bagom, så der skulle blive lidt mere kontrast til himlen. Stien lukkes og det samme er tilfældet med den lille bunker. Det er meningen fremover, at man placerer sin bag ved stien og går op ti l green med det nødvendige værktøj og spiller hullet tlcrdigt. Alt i alt skulle det gerne ncds<cttc slitagen under green væsentligt- specielt i højre side. For ha11eudl'lllget 1/.J Kmth Bar Fut-inn match: 57 var med i ny match Sommerferie og besøg af børnebørn var nok årsagen til at kun 57 deltog lørdag den 4. august i den nye match "Fut-Inn" med Lars Thomsen som sponsor. Men de, der deltog, fik en god oplevelse ud af det og til vinderne var der virkelig flotte præmier. Der blev spillet i fire rækker, hvor A- og B-rækken spillede slagspil og C- og D-rækken spi llede Stableford. Vindere i A-rækken blev Poul Svendsen med 66 slag netto, Mie Bugtru p, 68, Stig Andersen, 72 og H.J. Krath og Brigitte Andersen begge 77 slag netto. I B-rækken vandt Knud Linnemann med 66 slag netto. Dernæst Helle Svendsen, 68, Gitte V. Jensen, 68 og Bjørn Helmer, 68 slag netto. I C-rækken, som spillede Stableford, vandt Jesper Grandt med 39 point, Troels B. Nielsen, 38 p., Chr. Mouritzen, 37 p. og Maja Vendelboe, 36 point. Endelig i D-rækken var der en enkelt suveræn vinder, Rene Tolstrup, med 47 point.. Matchleder var Jørgen Fink. Vinderne i de fire rækker i den nye "Bar Fut-inn" match, som blev afviklet lørdag den 4. august. 6 Nr. 58 December 2001

7 Store arbejdsdag! Af Hans Jørgen Krath Vi har i årets løb haft to dage, hvor medlemmerne har haft mulighed for aktiv hjælp omkring vedligeholdelse af banen. I foråret mødte medlemmer samt alle greenkeeperne op og vi fik ryddet op ved hul 15 og det sidste stykke langs hul l O samt ved 4. teested. Der blev taget godt fat og under kyndig vejledning af Kim Egefjord blev det til adskillige vognlæs grenaffald, der skulle bortskaffes. Schiitt, han fik kylling - i klubhuset og sidst på dagen kunne nogle glade og tilfredse medlemmer tage hjem. Der vil fremover blive arrangeret lignende dage forår og efterår. Vi kan sagtens være flere - måske kunne man ønske at møde flere af de kritiske røster fra klubhuset i andre sammenhænge. Luft omkring enkelttræer I oktober gik vi i gang igen. Der blev startet på projektet omkring vore store gyvel-områder. Tanken er i løbet af nogle år at få fornyet og mindsket arealerne med gyvel, så der bliver mere luft omkring enkelt træer og træ-grupper hovedsageligt bestående af forskellige løvtræer. Vi mødte 18 ivrige medlemmer op og som de fleste vel har bemærket, blev der ryddet godt op på venstre side af hul 7. Og da Mogens ligeledes var taget på frivilligt arbejde, fik vi med det samme kørt det meste til afbrænding. Hvad færre måske har bemærket, er der ryddet et større areal mellem hul 12 og 5 til venstre for 12. dame-tee. Efter det hårde slid stod den på boller i karry - undtagen Nr. 58 December

8 Campany Days: Kun mandage og fredage Company days kan kun finde sted på mandage og fredage. Gunstart Start senest kl. 9. Banelukning i fem timer. Pris l kr. Start fra hul l: Pris ifølge kontrakt. Start fra hullerne 16, 17 og 18 er mulig efter aftale - uden merpris. Ingen banelukninger i perioden 15. juni til 15. august. Ved manglende rengøring og oprydning opkræves arrangøren 500 kr. Prisen for leje, brug af porcelæn, rengøring mv. vil i det nye klubhus blive kr. Klubber i klubben har mulighed for to arrangementer med gunstart i løbet af sæsonen i forbindelse med venskabsmatcher udenfor de to sommermåneder ( 15/6-15/8). Ved almindelige matcher er banen åben. Ved start fra hullerne 16, 17 og 18 må der ikke lægges bolde i boldrenden, men der flettes ind ved hul l. Klubhuset kan benyttes til samvær efter matchen, men skal være tilgængeligt for klubbens øvrige spillere og greenfee-gæster. Klubbens medlemmer kan lave private matcher med et begrænset antal deltagere og benytte klubhuset til spisning, hvis klubhuset er tilgængeligt for andre. Ved manglende oprydning og rengøring afkræves arrangøren 500 kr. Ingen gunstarter ved private matcher og der skal indhentes tilladelse fra bestyrelsen. Alle de nævnte matcher skal med opslag i klubhuset meddeles senest 14 dage føre afviklingen. Dispensation fra de omtalte regler kan eventuelt opnås ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen Ramløsa Cup 2001 AfTeddy Petersen John Eriksen og jeg tog fra Ebeltoft den 3. september mod Helsingborg og den 4. september var der samling på Ramløsa fabrikken, hvor vi hilste på vore to værter og vinderne fra øst - København. Efter en interessant rundvisning på fabrikken var der en let frokost og kl. 14 var der bestilt tid på Rya Golfbanen i Helsingborg, hvor vi skulle spille holdspil, øst mod vest. Over en øl efter matchen fik vi resultatet- vi havde vundet. Vinderne fra Ebeltoft: John Eriksen og Teddy Petersen. Om aftenen var vi ude allesammen at spise en dejlig middag med diverse vine, cognac og cigar. Den 5. september blev vi hentet om morgenen og kørt til Barsebæk Old Course, hvor vi igen skulle spille holdspil Over en øl og biksemad efter matchen fik vi resultatet - vi havde igen vundet. Så samlet vinder af Ramløsa Cup 2001 blev altså Ebeltoft. John og jeg kunne derefter kører mod Danmark, meget glade ikke blot over at have vundet, men også fordi vi havde haft et par dejlige dage sammen med vore to gode værter fra Ramløsa - og så fordi vi havde slået dem fra djævleøen. 8 Nr. 58 December 2001

9 Green keeperne: "Hellige køer" Overskriften på dette lille indlæg håber og tror jeg, langt de fleste golfspillere er bevidste om. Uheldigvis har der i år været et par episoder, hvor spillere har slået bolde mod green, uagtet der blev arbejdet på for-greens. Det kan selvfølgelig være et sammentræf af uheldige omstændigheder, men det skal endnu engang slås fast, at vort personale skal respekteres. De er ansat til at varetage et stykke arbejde til gavn for alle medlemmer og har krav på arbejdsro og hensyntagen. Hvis du skulle have den opfattelse, at du under en runde golf ikke kan vente en fire - fem minutter på en greenkeeper i arbejde på din fairway eller green, så synes jeg ærlig talt, du skulle være blevet hjemme den dag. En runde golf er vel ikke et kapløb, men snarere en naturoplevelse. Så næste gang du er nødt til at vente, så se dig omkring og nyd livet! For baneudvalget H.J Krath. r , Husk vor enestående tilfredshedsgaranti! Er det første gang du køber golfudstyr eller har du allerede prøvet at købe noget, du ikke blev glad for, eller som viste sig at være købt for dyrt? Tilbagekøbsgaranti - 1 år på jern og køller ved køb af nyt udstyr, når du køber en begynderpakke. Ombytningsret - er du ikke tilfreds med dine nye jern, køller eller putter, bytter vi inden for 30 dage til en anden lagervare. Prisgaranti -ser du inden for 30 dage en vare købt hos os, annonceret eller prisskiltet til en lavere pris, giver vi dig omgående differencen retur. Postordre: R t t f t d d d 't k b. d Tlf e urre - o r ry er u 1 ø m en Fax 8627 o23s Oddervej Højbjerg for 14 dage kan du levere det tilbage - i mø!. IJ.ftlØtfuØ\l.I.!J.k '~ Ubrudt Original indpakning -Og Vi tilbage- Man-tors , fre 10-18,1 betaler pengene- uden vrøvl. lør 10-13, 1.1ør i md L..1 ~ rmzaa Nr. 58 December

10 Golf: Sjettestørste idrætsgren Antallet af s pi liere og antallet af klubber og baner vokser fra år til år. Golf er i dag den sjettestørste idrætsgren i Danmark, men selvom antallet af spillere under 18 år er fordoblet på fem år er det, ifølge Anders Sørensen, indtil fo r et år siden dansk amatørlandstræner, her man skal finde dansk golfs største problem. Ifø lge Dansk Idræts-Forbund er det kun 7 pct. afdgu's små l medlemmer, der er under 18 år. Til sammenligning er der næsten unge under 18 år, der spiller fodbold. Boris Holm Jernbanegade 22 T lf SERVICE OG DÆKCENTER ÅBEN ALLE DAGE kl (også udbringning) P w. 1{!.b ROUS VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle 7-9. TLF Lån til alt mellem himmel og jord l d.u: er d~t h.t,k 1 mt H.: lll,rtn.:t dt la et l.tn 1 h mkcn '>nm r.:~.:d n.kt '!!'J,lt!n htlhg te 11' 11111),!. n.tr.tik nmko,l!hn.:<:rn~ 1 egne' nh:d L.lll't t t> l h,!.:t t.lt..., htl lll<lh kt eller nugt t h.:lt tj.:td.: pj n k~ nll~n D <t hc'\t.:mmcr ".:h, h,,td du 'ti l.uw pcng< n e Il l 1 O Nr. 58 December 2001

11 Tirsdageftermiddags-damer: To rækker næste år Endnu en sæson er gået med mange gode matcher. Desværre havde vi "out of bounds" ved vore to gæstematcher, men ved bestyrelsens mellemkomst skulle dette problem nu være løst for sæson Vi har haft succes med det nye logo. Det har mange af jer sikkert opdaget ved besøg i andre klubber. Mærket bliver set og der kommer en snak i gang. Den 14. august havde vi spisning og besøg af Erik Nielsen, som vi så kunne fejre for hans fl otte logo til os - endnu engang tak til Erik for stregerne. Vi er nu så mange, at der næste år spilles i to rækker. Det er også meningen, at vi vil forlænge sæsonen til 27 gange med start den 2. april 2002, hvis vejret tillader det på trods af spådomme om en isvinter. Hanne Tylen har ønsket at udtræde af"4 banden" på grund af arbejdspres. Klubben siger tak for mange inspirerende ideer og stor hj ælpsomhed. Lotte Nielsen har givet tilsagn om at blive den fj erde musketer, og hendes mange års golferfa ring vil vi i klubben bruge til bl.a. matchplanlægning. Stor tak til Erik Nielsen for hans f lotte logo. Til sidst en rigtig stor tak til vo res sponsorer for støtte til vore matcher i 200 l. Vi ønsker jer alle en god golfointer. Jette, Lisbeth, Lotte og Elisabeth. Hvorfor betale uden at få noget for pengene? Nybolig Ebeltoft. R ønde Jernbanegade 33 Tlf Hovedgaden J Rønde Tlf S e mere på Nr. 58 December

12 - Ind på greenen l Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank vffrxkfo,_ den lwa!itetweoidstøfodet' Øf;/wæ. 12 Nr. 58 December 2001

13 Onsdags-klubben: Herlig golftur, som gentages 47 ud af onsdagsklubbens omkring 65 medlemmer havde sidst i august sat hinanden stævne i det nordjydske for at spille på Han Herreds Golfklubs bane i Fjerritslev. Indkvarteringen de tre nætter fandt sted på Vandrehjemmet i Fjerritslev. Nu hedder vandrehjem imidlertid ikke vandrehjem mere. Nej, nu hedder de Hostels og har ikke meget tilfælles med fordums tiders vandrehjem, som ofte var en ældre rødmalet træbygning med sovesale til piger og drenge og fælles bad og toilet. Fjerritslev Hoste! var virkelig flot som det bedste hotel med eget bad og toilet til stort set alle værelser. Pænt, rent og ordentligt. Nu er det også et femstjernet Hoste! og kun et mere i Danmark når op på fem stjerner. Umiddelbart virker banen i Fjerritslev nem f.eks. i sammenligning med vores egen bane, men, men - skindet bedrager. Dels er der nogen steder temmelig langt mellem hullerne og dels er der virkelig lumske huller indimellem. De, der var med, vil stadig huske udfordringerne på hul 4 og - ikke mindst- på hul 17. Alle var enige om, at det havde været fire dage med gode golfoplevelser og hyggeligt samvær, så det er allerede besluttet at gøre turen om igen på samme tid næste år. Her er Thomas Thomsen, Ole Olesen, Inge Lise Bødker og Henrik Langkilde linet op p. putte-banen til ære for Nordjyske Stiftstidendes fotograf. Første dag blæste det en halv pelikan, men s. blev det godt vejrag en velfortjent fadøl kunne nydes p. klubhusets Her er alle vinderne linet op med deres præmier, som blev nydt i festligt lag om aftenen. Nr. 58 December

14 ~---~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~..-t~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * o ABNINGSTIDER: Mandag-Fredag Sommer 9"-20" Lørdag l Sommer 8" 18 Søndag Sommer 1o" Nr. 58 December 2001

15 Torsdagsherrer - hele dagen: En sæson med flere deltagere end tidligere Nu er de organiserede torsdagsmatcher slut for i år, men der mødes dog stadigvæk en del og spiller en runde inden mørket falder på og sneen dækker banen. Vi kan igen i år se tilbage på en sæson med flere deltagere end tidligere og der er blevet kæmpet hårdt i de ugentlige turneringer og de ni indlagte dage om slagspils-mesterskabet Lidt flad start Efter en lidt flad start på vintergreens, kom vi dog i gang og har i år haft rigtig mange torsdage med perfekt golfvejr, som har resulteret i gode scorer. De to venskabsmatcher på hjemmebane mod Grenå og Kalø blev begge vundet stort og det gav pokalerne til opbevaring endnu et år. I september var vi på en noget forsinket bustur til Tange Sø, men det lykkedes dog - trods problemer - at nå hjem og det forlyder, at de fleste havde en god tur. Afslutningsfesten Endnu en gang - forhåbentlig sidste - måtte afslutningsfesten holdes væk fra klubhuset på grund af pladsproblemer. Det ødelagde dog ikke stemningen, hverken ved Texas Scrarnblematchen eller den afsluttende fest i Boeslum forsamlingshus, hvor der blev danset til ud på natten. To gange omspil Efter de traditionelle gule ærter blev skulpturen overrakt til vinderen i slagspils-mesterskabet, Steen Borregaard, som vandt i omspil over Mario Sforzini. Nr. tre blev Martin Godsk. Også i dysten i Stableford om den vandrende ske skulle der omspil til for at finde vinderen, der blev Aage Madsen. Her blev Ingvard Christensen - årets molbo - nr. to og Troels Bjarup nr. tre. Til slut vil jeg ønske alle en god og mild vinter med masser af lyst til at starte en ny sæson i april Forhåbentlig med mange af de nye medlemmer som deltagere samt hyggen bagefter i klubhuset. Vi ses næste år! Steen Borregaard. Nr. 58 December

16 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Maler du selv? - så køb Flugger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vej ledning med oven i købet. Østera lle 1 o - Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf FJOgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. StrandveJ 4 Tlf Åben 8-17, lerdag URE OPTIK GULD SØLV v/ Mogens Rasmussen Adelgade 37. Tlf Ryomgård Jernbanegade Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B Auning Tlf Fax Risskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: E-post: ansøgni Så er du tæt på et dansk. internationalt kreditkort. Danske 16 Nr. 58 December 2001

17 Torsdagsherrer - formiddag: Den 18. oktober afsluttedes sommersæsonen med en afslutningsmatch og frokost. Efter l O år som leder af denne "klub i klubben" havde Karl Pedersen nogen tid i forvejen bedt om afløsning, hvilket også Jørgen Hjortstrøm, der ligesom Karl har virket som matchleder i disse mange år, havde gjort. Der er virkelig grund til at sige disse to en stor tak for ihærdig indsats, hvilket har betydet, at den samlede liste over dette hold tæller 42 deltagere. Vinderne af de to vandrefade kåres i de to rækker: Slagspil og Stableford, hvor den bedste score målt på spillerens 15 bedste scores i løbet af sommersæsonen. Ny matchledelse I slagspil blev Knud Linnemann nr. l med 1090 slag. Nr. to blev Mogens Koch Pedersen, 1116 slag og på tredjepladsen, Jørgen Hjortstrøm med 1121 slag. I Stableford blev Mogens Kjerulf nr. l med 482 point. Nr. 2 blev Jørgen Kierkegaard, 478 point og på tredjepladsen, Søren Rasmussen med 462 point. To medlemmer af den nuværende matchledelse fortsætter. Herefter valgte den samlede torsdag formiddags klub følgende til at stå for matchledelsen fremover: Kurt Abildskov, formand, Knud Linnemann, Mogens Kjerulf og Arne Bach Kristensen. Der spilles nu ihærdigt videre på vintergreens og med indførelsen af midlertidig handicap reguleret for vintersæsonen fremkommer der mange fine, specielle handicaps. Den 13. december spillede vi julematch som 3 kølle plus putter match fra rød teesteder. Det betød, at torsdagformiddagsherrerne kunne samles kl 13 til gule ærter og kaffe med æbleskiver. Løbende hulspil På pokal dagen, som blev afviklet sammen med A.G. matchen, blev der uddelt præmier til vinderne i de fire rækker, hvor der først var spillet indledende puljer og derefter cup-system gennem hele sommeren. Der blev spillet mange spændende kampe og flere blev først afgjort på sidste hul. Vinderne i A-rækken blev: Steen Borregaard, runner up Søren Holm. I B-rækken: Martin Brændbyge, runner up, Thomas Vesterskov. I C-rækken, Troels Bjarup Nielsen, runner up, Kenneth Brændgaard. Endelig i D-rækken, John Christensen, runner up, Ruth Olesen. De flotte præmier, som igen i år var sponsoreret af SAS, blev overrakt af Jørn Christensen fra SAS i Tirstrup.... og vinderne i C- og D-rækken. Nr. 58 December

18 G-match: Match i strålende sensommervejr Det var en strålende sensommerdag med rimeligt stille vejr, da 115 startede ud på A.G. Service matchen søndag den 16. september. Der blev spillet Stableford i fire rækker og i A-rækken var der seks vindere med Jørgen Fink i spidsen med 37 point. Dernæst Annette Raalskov, 36 Her har vi vinderne i A- og B-rækken linet op med deres fine præmier. p., Mogens Bugtrup, 34 p., Stefan Andersen, 33 p., John Brændgaard, 32 p. og Jørgen Hjortstrøm. 32 p. I B-rækken var der ligeledes seks vindere med Knud Erik Degn i spidsen med 36 point, Dernæst John Eriksen, 34 p., Kim Kragelund, 34 p., Mads Kordt, 34 p. Gitte Jensen, 33 p., og Lars P. Jørgensen, 33 p. I C-rækken var der fire vindere med Kim Berthelsen i spidsen med 38 point. Dernæst Jørn Lyngby, 32 p., Mogens Tvilling, 31 p. og Tine V. Jensen med 31 p. I D-rækken var der tre vindere med Bettie Brendorp i spidsen med 32 point. Dernæst Annelis Møller, 30 p. og Flemming Lytken med 27 p. Der var også en junior-række, hvor Kenneth Brændgaard blev en suveræn vinder med 34 point efterfulgt af Marchel Dunai, 33 p., Marcus Sørensen, 33 p og Kristian Steffensen med 31 p. Matchen blev sponsoreret af Anker Gindesgaard og matchleder var Herluf Ravn.... og C- og D-rækken - også med gode præmier. 18 Nr. 58 December 2001

19 Debatindlæg: Vil vinde over os selv! Hvor er det dejligt hver tirsdag formiddag og onsdag formiddag at møde en masse mennesker, der uanset alder nyder at gå på golfbanen. Ja, nu er det jo også sådan, at vi "gamle" også er med om lørdagen, som er alletiders. Det, som gør det lidt usædvanligt i hvert fald for mig, er: Tænk, man møder en dejlig dame på 82 - Elle hedder hun - i Alta. Vi har ikke set hinanden i seks uger. Vi har været ude at rejse og Elle har været syg, så hun har ikke spillet i fire uger. Hun går ud og spiller tre huller og kan ikke mere. Næste tirsdag tager hun 18 huller, og hvad gør damen. Hun spiller til 38 og går ned. Hold op, hvor er det skønt! Hun giver sammen med mange andre en hel masse "go" til os, der kun er i "60". Det er dejligt, at der er plads til os alle, men alligevel vil jeg ønske, selvom jeg hører til de "gamle", at man i klubben prioriterer ungdommen. Det er den, vi skal satse på. Vi "gamle" spiller hyggegolf og stadigvæk mod os selv, fordi: Selvom du nu er lidt oppe i årene og er startet sent, så ligger det i os, vi kæmper mod os selv, vil vinde over os selv, vil gøre det bedre end sidst. Men måske har vi nemmere ved at erkende, at vores grænse er nået. Den sidste bemærkning ønsker jeg absolut ikke skal gælde for de unge. Til sidst. Det er utroligt dejligt at spille golf. Der er et godt socialt liv, hvis man selv vil det. Lad os alle ville. Lad os støtte de unge golfere. Lad os være overbærende klubberne imellem. Tak til jer alle sammen! Lis Andersen. Marathon Golf: Rekorddeltagelse Af Bjørn Helmer Da de tre golfklubber i Grenå, Kalø og Ebeltoft for niende gang afviklede den årlige golfturnering "Marathon golf" var det med 132 deltagere og dermed det største antal nogensinde. I år startede turneringen fredag den 27. j uli på banen i Grenå. Næste dag gik turen til Kalø og søndag den 29. juli va r der afslutning på banen Ebeltoft. Det varme vejr gjorde sit til, at deltagerne virkeligt fik at føle, at de var deltagere i en marathondyst, og matchledelsen sørgede for, at der var friske fo rsyninger af kølige drikkevarer ude på banerne. Der blev imidlertid gået til sagen og ved hj ælp af bogies, pars, birdies, en enkelt eagle samt sidst men ikke mindst en " hole-inone" ved Stig Andersen, Ebeltoft, på Grenå-banens hul Il, havde ikke mindst sidstnævnte, men også alle øvrige deltagere et par mindeværdige dage. Det hører med til historien, at der også blev afl everet scorekort med dobbeltbogies, triplebogies og det, som var værre. Turneringens absolut bedste spiller målt på bruttoscoren blev igen i år Lars Nygaard fra Ebeltoft Golf Club, som i alt anvendte 233 slag fo r de tre dage. Det skal tilføjes, at Lars Nygaard spiller med handicap 4 og forbedrede sit resultat fra sidste år med to slag. Der blev spillet i grupper å tre personer med en fra hver deltagende klub, hvor dette var muligt og med størst mulige hensyntagen til, at spillere med samme handicap dyster imod hinanden. Da det er de samme spillere, som fø lges ad hele turneringen igennem, kan vi glæde os over, at mange gode golfvenskaber etableres mellem spillerne fra de arrangerende klubber. Nr. 58 December

20 holm ri is Ebeltoft el-installation a;s Nørrepo rt Tlf Knebel El Tirstrup El Tlf llll Tlf MESTEREN Nørre;; rt 'i'"rl'i 'å? :::~,#" Elkøb A. KnudsensvElj 8. Tlf ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade 14. Tlf HELE FAMILIENS FRISØR Nye Gardiner * alt i solafskærmning * sengetøj, håndklæder * måltagning, syning, montering * vask og rens Gardiner vi Ped~r Se lclr~p Nørreport 7. TI f Fax l_ij~ ijft FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet v/ Lars Østergaard Tlf SIRHENRY GODMAD UDAF HUSET TLF strandvejen ebeltoft telefon telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Iaursen 20 Nr. 56 Marts 2001