GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001"

Transkript

1 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig tur til Fjerritslev. Side 13

2 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand Tlf Fax Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej 5 Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 59 marts 2002 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 59 er senest den 18. februar Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Sekretær Gustav Rosenkvist Jens Brendorp Paul Erik Lausen Granvej 3 Fyrrehøjen 14 Stenbidervej 11 Tlf Tlf Tlf E-mai l: E-mai l: Kasserer Jørgen Langkilde Larsen Søndervangsvej 7 Tlf tele.dk Hans J. Krath Henrik Langkilde Søndergade 19 Skovskadevej 37 Tlf Tlf Mobil: Udvalg Ebeltoft Golf Club Matchudvalg: Miljø: Jun.udv.: Peter Hald Kim Egefjord John Brændgaard Toldbodvej 4 Molsvej 122 Rødtjørnevej 3 Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Pedersen H.J. Krath Tlf Eliteudvalg: Tlf Steen Borregaard Kenneth Sørensen Mobil: Tlf Skelhøjevej 15 Frands Hansen Arb Tlf Tlf Hcp.-udvalg: Sponsorudv.: Jørgen Fink Green keeper: Flemming Schutt Skovskadevej 13 Ryttergården Holmensvej 1 O c Tlf Tlf Tlf Pro Mobil : Morten Thuen Husudvalg: Tlf Thorkild Hornum Baneudvalg: Majgårdsvej 1 Henrik Langkilde Proshop Tlf Tlf H.J. Krath Torben Blom Tlf Tlf Tlf Gustav Rosenkvist Ole N. Olesen Klubhus: Tlf Tlf Begynderudv.: Gustav Rosenkvist Tlf Nr. 58 December 2001

3 Nyt fra formanden: Drømmen om nyt klubhus rykket nærmere Så er vi kommet et stort skridt nærmere opfyldelsen af drømmen om et nyt klubhus. Lokalplanen blev vedtaget i Byrådet den 15. november på dets sidste møde før valget, ganske som vi havde håbet på. Det har været en lang proces, der har strakt sig over trekvart år, så det er ikke underligt, hvis klubbens medlemmer indimellem har spekuleret over, om bestyrelsen sad og trillede tommelfingre - men det har absolut ikke været tilfældet. Kamp mod vejrmøller J eg har personligt lært meget om, hvordan vort demokrati og bureaukrati fungerer. For en person der i det daglige er vant til at træffe mange hurtige beslutninger, har det ikke altid været lige nemt at bevare tålmodigheden. Indimellem har jeg haft fornemmelsen af, at det var en kamp mod vejrmøller. Alt syntes at gå efter planen gennem offentlighedsfasen - indtil sidste dag, hvor amtet kom med en indsigelse, der kunne umuliggøre byggeriet. Byggefeltet var placeret på et "nyudnævnt" overdrevsområde med de restriktioner, det indebærer. En biolog blev sat på opgaven at finde planter, der er karakteristiske for et sådant område og han fandt desværre x-antal. Hvor mange kunne vi ikke få oplyst! Fik dispensation Det viste sig, at vi var landet midt i et politisk opgør mellem amterne og Naturankenævnet, men til alt held var vores sag for "tynd", så vi fik vores dispensation. Det sidste problem var de to høje på området. Gravhøje? Museumsinspektøren ringede til mig efter prøvegravningen: Ingen fortidslevn, kun sand -og min nattesøvn var reddet. Ventetiden har været brugt til at indhente tilbud på - og planlægning af byggeriet. Det er muligt at gennemføre projektet inden for økonomiske rammer, som klubben kan håndtere. Planen er, at parkeringsanlægget først anlægges, hvorefter det midlertidige klubhus flyttes derned, så vi ikke bliver hjemløse under byggeriet. Byggepladsen vil så være tilgængelig over den nuværende parkeringsplads. Byggestart primo 2002 Tidspunktet for byggestart ligger endnu ikke fast, men vi regner med at påbegynde opførelsen af klubhuset i begyndelsen af næste år, så vi må håbe på en "grøn" vinter. Bestyrelsen har valgt at ori- Jens Brendorp entere om byggeriet i forbindelse med generalforsamlingen, da et orienteringsmøde før ville koste ca kr. Fornyet kontrakt Bestyrelsen har fornyet kontrakten med Morten Thuen for år Morten har gjort et stort arbejde i klubben og bestyrelsen har kun hørt positive udmeldinger fra medlemmerne. Som det vil fremgå af projektet med det nye klubhus vil Morten få lokale til en proshop, så hans ydre rammer bliver i orden. Ny chefgreenkeeper I mit sidste indlæg sluttede jeg med at rose banens fine tilstand. Indlægget var skrevet I 4 dage efter Pro-Am'en, hvor banen var virkelig vel trimmet. Siden faldt banens pleje til et helt uacceptabelt niveau. Medio august vendte jeg tilbage til banen efter i min ferie at have spillet otte andre baner. J eg forstod Nr. 58 December

4 A. G. SERVICE BLIKKENSLAGER & AUT. VVS v/anker Gindesgaard Martin Hansens Vej 32 Tlf Kattegatvej Grenaa Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej 5.. Tlf Fax * STA~UTORISERET Æ\100R REVISION ØST 1/S STATSAUTORISEREDE REVISORER AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLE EBELTOFT TELEFON FAX KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX IIIII Advokataktieselskabet 1KRØLNER & AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon IL RISTORAN TE ~N f italiensk oplevelse! Nytorv 1. Tlf Fax MURERFIRMA JENS KVISTApS bygningskontruktør bth Skovkrogen 3 T el Fax Bil Nr. 58 December 2001

5 den kritik, der var fra medlemmer og greenfee-gæster. Bl.a. på baggrund af dette valgte bestyrelsen at ophøre samarbejdet med chefgreenkeeper Flemming Randum Nielsen. Vi søger en ny chefgreenkeeper pr. l. februar Uheldige boldnedslag Vi er efterhånden "omringet" af bebyggelse på alle sider. Det har givet problemer med boldnedslag på nabogrundene. Problemerne ligger på hullerne Il, 15 og 16. Flytningen af teestedet på hul Il vil afhjælpe problemet der- På hul 16 arbejder Baneudvalget på en løsning. Vi fik ved et tilfælde mulighed for at foretage et jordbytte med eje- ren af grunden på højre side afhull5 's fairway og green, så vi får det flade engstykke, mod at han får et tilsvarende areal ovenfor i skoven - et areal der i øvrigt er uegnet til at spille golf på. Vi skal passe på banen Vintergreens kom desværre alt for tidligt over os, men vi skal passe på banen. På et udvalgsformandsmøde blev det besluttet at indføre tvungen brug af måtter på fairways og vi håber på den måde at have en perfekt bane til foråret. Al begyndelse er svær, men jeg tror, vi hurtigt vænner os til den nye lejeforbedring. God vintersæson l Jens Brendorp formand Vor farvekonsulent hjælper dig gerne med behandling, materialevalg, farver m.m. Vi har Djurslands største udvalg i gardiner. Vi syr, vi tar' m!j/ og vi monterer Ndr. Strandvej 42 Telefon Nr. 58 December

6 Forandringer på banen Som det sikkert er langt de fleste bekendt, har nogle vildtflyvende golfbolde på hul li forårsaget en storre krise. Ja, folk er endda offentligt blevet hængt ud som tiiher. Om det var de uheldige spillere eller de, som f(lrsøgte at løse problemet, melder historien ikke noget om. Det korte af det lange er, at såvel herre- som dame-tee på hil J J flyttes mod højre og hullet afkortes med ca. 30 meter. Arbejdet er i gang og leestederne forventes spilleklare til foråret om Kong Vinter vil. P;\ hul 7 ændres sti-forløbet. Fremover vil stien mod hul X for den 7. green til højre under hakken og op mod højre side af 8. herre-leested f(lrtsætte højre om dame-tee og løbe mere skjult ned til fairway. Omkring 7. green rettes hakken i højre side lidt ud- af klippehensyn - og tr;ckkcs mere bagom, så der skulle blive lidt mere kontrast til himlen. Stien lukkes og det samme er tilfældet med den lille bunker. Det er meningen fremover, at man placerer sin bag ved stien og går op ti l green med det nødvendige værktøj og spiller hullet tlcrdigt. Alt i alt skulle det gerne ncds<cttc slitagen under green væsentligt- specielt i højre side. For ha11eudl'lllget 1/.J Kmth Bar Fut-inn match: 57 var med i ny match Sommerferie og besøg af børnebørn var nok årsagen til at kun 57 deltog lørdag den 4. august i den nye match "Fut-Inn" med Lars Thomsen som sponsor. Men de, der deltog, fik en god oplevelse ud af det og til vinderne var der virkelig flotte præmier. Der blev spillet i fire rækker, hvor A- og B-rækken spillede slagspil og C- og D-rækken spi llede Stableford. Vindere i A-rækken blev Poul Svendsen med 66 slag netto, Mie Bugtru p, 68, Stig Andersen, 72 og H.J. Krath og Brigitte Andersen begge 77 slag netto. I B-rækken vandt Knud Linnemann med 66 slag netto. Dernæst Helle Svendsen, 68, Gitte V. Jensen, 68 og Bjørn Helmer, 68 slag netto. I C-rækken, som spillede Stableford, vandt Jesper Grandt med 39 point, Troels B. Nielsen, 38 p., Chr. Mouritzen, 37 p. og Maja Vendelboe, 36 point. Endelig i D-rækken var der en enkelt suveræn vinder, Rene Tolstrup, med 47 point.. Matchleder var Jørgen Fink. Vinderne i de fire rækker i den nye "Bar Fut-inn" match, som blev afviklet lørdag den 4. august. 6 Nr. 58 December 2001

7 Store arbejdsdag! Af Hans Jørgen Krath Vi har i årets løb haft to dage, hvor medlemmerne har haft mulighed for aktiv hjælp omkring vedligeholdelse af banen. I foråret mødte medlemmer samt alle greenkeeperne op og vi fik ryddet op ved hul 15 og det sidste stykke langs hul l O samt ved 4. teested. Der blev taget godt fat og under kyndig vejledning af Kim Egefjord blev det til adskillige vognlæs grenaffald, der skulle bortskaffes. Schiitt, han fik kylling - i klubhuset og sidst på dagen kunne nogle glade og tilfredse medlemmer tage hjem. Der vil fremover blive arrangeret lignende dage forår og efterår. Vi kan sagtens være flere - måske kunne man ønske at møde flere af de kritiske røster fra klubhuset i andre sammenhænge. Luft omkring enkelttræer I oktober gik vi i gang igen. Der blev startet på projektet omkring vore store gyvel-områder. Tanken er i løbet af nogle år at få fornyet og mindsket arealerne med gyvel, så der bliver mere luft omkring enkelt træer og træ-grupper hovedsageligt bestående af forskellige løvtræer. Vi mødte 18 ivrige medlemmer op og som de fleste vel har bemærket, blev der ryddet godt op på venstre side af hul 7. Og da Mogens ligeledes var taget på frivilligt arbejde, fik vi med det samme kørt det meste til afbrænding. Hvad færre måske har bemærket, er der ryddet et større areal mellem hul 12 og 5 til venstre for 12. dame-tee. Efter det hårde slid stod den på boller i karry - undtagen Nr. 58 December

8 Campany Days: Kun mandage og fredage Company days kan kun finde sted på mandage og fredage. Gunstart Start senest kl. 9. Banelukning i fem timer. Pris l kr. Start fra hul l: Pris ifølge kontrakt. Start fra hullerne 16, 17 og 18 er mulig efter aftale - uden merpris. Ingen banelukninger i perioden 15. juni til 15. august. Ved manglende rengøring og oprydning opkræves arrangøren 500 kr. Prisen for leje, brug af porcelæn, rengøring mv. vil i det nye klubhus blive kr. Klubber i klubben har mulighed for to arrangementer med gunstart i løbet af sæsonen i forbindelse med venskabsmatcher udenfor de to sommermåneder ( 15/6-15/8). Ved almindelige matcher er banen åben. Ved start fra hullerne 16, 17 og 18 må der ikke lægges bolde i boldrenden, men der flettes ind ved hul l. Klubhuset kan benyttes til samvær efter matchen, men skal være tilgængeligt for klubbens øvrige spillere og greenfee-gæster. Klubbens medlemmer kan lave private matcher med et begrænset antal deltagere og benytte klubhuset til spisning, hvis klubhuset er tilgængeligt for andre. Ved manglende oprydning og rengøring afkræves arrangøren 500 kr. Ingen gunstarter ved private matcher og der skal indhentes tilladelse fra bestyrelsen. Alle de nævnte matcher skal med opslag i klubhuset meddeles senest 14 dage føre afviklingen. Dispensation fra de omtalte regler kan eventuelt opnås ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen Ramløsa Cup 2001 AfTeddy Petersen John Eriksen og jeg tog fra Ebeltoft den 3. september mod Helsingborg og den 4. september var der samling på Ramløsa fabrikken, hvor vi hilste på vore to værter og vinderne fra øst - København. Efter en interessant rundvisning på fabrikken var der en let frokost og kl. 14 var der bestilt tid på Rya Golfbanen i Helsingborg, hvor vi skulle spille holdspil, øst mod vest. Over en øl efter matchen fik vi resultatet- vi havde vundet. Vinderne fra Ebeltoft: John Eriksen og Teddy Petersen. Om aftenen var vi ude allesammen at spise en dejlig middag med diverse vine, cognac og cigar. Den 5. september blev vi hentet om morgenen og kørt til Barsebæk Old Course, hvor vi igen skulle spille holdspil Over en øl og biksemad efter matchen fik vi resultatet - vi havde igen vundet. Så samlet vinder af Ramløsa Cup 2001 blev altså Ebeltoft. John og jeg kunne derefter kører mod Danmark, meget glade ikke blot over at have vundet, men også fordi vi havde haft et par dejlige dage sammen med vore to gode værter fra Ramløsa - og så fordi vi havde slået dem fra djævleøen. 8 Nr. 58 December 2001

9 Green keeperne: "Hellige køer" Overskriften på dette lille indlæg håber og tror jeg, langt de fleste golfspillere er bevidste om. Uheldigvis har der i år været et par episoder, hvor spillere har slået bolde mod green, uagtet der blev arbejdet på for-greens. Det kan selvfølgelig være et sammentræf af uheldige omstændigheder, men det skal endnu engang slås fast, at vort personale skal respekteres. De er ansat til at varetage et stykke arbejde til gavn for alle medlemmer og har krav på arbejdsro og hensyntagen. Hvis du skulle have den opfattelse, at du under en runde golf ikke kan vente en fire - fem minutter på en greenkeeper i arbejde på din fairway eller green, så synes jeg ærlig talt, du skulle være blevet hjemme den dag. En runde golf er vel ikke et kapløb, men snarere en naturoplevelse. Så næste gang du er nødt til at vente, så se dig omkring og nyd livet! For baneudvalget H.J Krath. r , Husk vor enestående tilfredshedsgaranti! Er det første gang du køber golfudstyr eller har du allerede prøvet at købe noget, du ikke blev glad for, eller som viste sig at være købt for dyrt? Tilbagekøbsgaranti - 1 år på jern og køller ved køb af nyt udstyr, når du køber en begynderpakke. Ombytningsret - er du ikke tilfreds med dine nye jern, køller eller putter, bytter vi inden for 30 dage til en anden lagervare. Prisgaranti -ser du inden for 30 dage en vare købt hos os, annonceret eller prisskiltet til en lavere pris, giver vi dig omgående differencen retur. Postordre: R t t f t d d d 't k b. d Tlf e urre - o r ry er u 1 ø m en Fax 8627 o23s Oddervej Højbjerg for 14 dage kan du levere det tilbage - i mø!. IJ.ftlØtfuØ\l.I.!J.k '~ Ubrudt Original indpakning -Og Vi tilbage- Man-tors , fre 10-18,1 betaler pengene- uden vrøvl. lør 10-13, 1.1ør i md L..1 ~ rmzaa Nr. 58 December

10 Golf: Sjettestørste idrætsgren Antallet af s pi liere og antallet af klubber og baner vokser fra år til år. Golf er i dag den sjettestørste idrætsgren i Danmark, men selvom antallet af spillere under 18 år er fordoblet på fem år er det, ifølge Anders Sørensen, indtil fo r et år siden dansk amatørlandstræner, her man skal finde dansk golfs største problem. Ifø lge Dansk Idræts-Forbund er det kun 7 pct. afdgu's små l medlemmer, der er under 18 år. Til sammenligning er der næsten unge under 18 år, der spiller fodbold. Boris Holm Jernbanegade 22 T lf SERVICE OG DÆKCENTER ÅBEN ALLE DAGE kl (også udbringning) P w. 1{!.b ROUS VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle 7-9. TLF Lån til alt mellem himmel og jord l d.u: er d~t h.t,k 1 mt H.: lll,rtn.:t dt la et l.tn 1 h mkcn '>nm r.:~.:d n.kt '!!'J,lt!n htlhg te 11' 11111),!. n.tr.tik nmko,l!hn.:<:rn~ 1 egne' nh:d L.lll't t t> l h,!.:t t.lt..., htl lll<lh kt eller nugt t h.:lt tj.:td.: pj n k~ nll~n D <t hc'\t.:mmcr ".:h, h,,td du 'ti l.uw pcng< n e Il l 1 O Nr. 58 December 2001

11 Tirsdageftermiddags-damer: To rækker næste år Endnu en sæson er gået med mange gode matcher. Desværre havde vi "out of bounds" ved vore to gæstematcher, men ved bestyrelsens mellemkomst skulle dette problem nu være løst for sæson Vi har haft succes med det nye logo. Det har mange af jer sikkert opdaget ved besøg i andre klubber. Mærket bliver set og der kommer en snak i gang. Den 14. august havde vi spisning og besøg af Erik Nielsen, som vi så kunne fejre for hans fl otte logo til os - endnu engang tak til Erik for stregerne. Vi er nu så mange, at der næste år spilles i to rækker. Det er også meningen, at vi vil forlænge sæsonen til 27 gange med start den 2. april 2002, hvis vejret tillader det på trods af spådomme om en isvinter. Hanne Tylen har ønsket at udtræde af"4 banden" på grund af arbejdspres. Klubben siger tak for mange inspirerende ideer og stor hj ælpsomhed. Lotte Nielsen har givet tilsagn om at blive den fj erde musketer, og hendes mange års golferfa ring vil vi i klubben bruge til bl.a. matchplanlægning. Stor tak til Erik Nielsen for hans f lotte logo. Til sidst en rigtig stor tak til vo res sponsorer for støtte til vore matcher i 200 l. Vi ønsker jer alle en god golfointer. Jette, Lisbeth, Lotte og Elisabeth. Hvorfor betale uden at få noget for pengene? Nybolig Ebeltoft. R ønde Jernbanegade 33 Tlf Hovedgaden J Rønde Tlf S e mere på Nr. 58 December

12 - Ind på greenen l Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank vffrxkfo,_ den lwa!itetweoidstøfodet' Øf;/wæ. 12 Nr. 58 December 2001

13 Onsdags-klubben: Herlig golftur, som gentages 47 ud af onsdagsklubbens omkring 65 medlemmer havde sidst i august sat hinanden stævne i det nordjydske for at spille på Han Herreds Golfklubs bane i Fjerritslev. Indkvarteringen de tre nætter fandt sted på Vandrehjemmet i Fjerritslev. Nu hedder vandrehjem imidlertid ikke vandrehjem mere. Nej, nu hedder de Hostels og har ikke meget tilfælles med fordums tiders vandrehjem, som ofte var en ældre rødmalet træbygning med sovesale til piger og drenge og fælles bad og toilet. Fjerritslev Hoste! var virkelig flot som det bedste hotel med eget bad og toilet til stort set alle værelser. Pænt, rent og ordentligt. Nu er det også et femstjernet Hoste! og kun et mere i Danmark når op på fem stjerner. Umiddelbart virker banen i Fjerritslev nem f.eks. i sammenligning med vores egen bane, men, men - skindet bedrager. Dels er der nogen steder temmelig langt mellem hullerne og dels er der virkelig lumske huller indimellem. De, der var med, vil stadig huske udfordringerne på hul 4 og - ikke mindst- på hul 17. Alle var enige om, at det havde været fire dage med gode golfoplevelser og hyggeligt samvær, så det er allerede besluttet at gøre turen om igen på samme tid næste år. Her er Thomas Thomsen, Ole Olesen, Inge Lise Bødker og Henrik Langkilde linet op p. putte-banen til ære for Nordjyske Stiftstidendes fotograf. Første dag blæste det en halv pelikan, men s. blev det godt vejrag en velfortjent fadøl kunne nydes p. klubhusets Her er alle vinderne linet op med deres præmier, som blev nydt i festligt lag om aftenen. Nr. 58 December

14 ~---~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~..-t~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * o ABNINGSTIDER: Mandag-Fredag Sommer 9"-20" Lørdag l Sommer 8" 18 Søndag Sommer 1o" Nr. 58 December 2001

15 Torsdagsherrer - hele dagen: En sæson med flere deltagere end tidligere Nu er de organiserede torsdagsmatcher slut for i år, men der mødes dog stadigvæk en del og spiller en runde inden mørket falder på og sneen dækker banen. Vi kan igen i år se tilbage på en sæson med flere deltagere end tidligere og der er blevet kæmpet hårdt i de ugentlige turneringer og de ni indlagte dage om slagspils-mesterskabet Lidt flad start Efter en lidt flad start på vintergreens, kom vi dog i gang og har i år haft rigtig mange torsdage med perfekt golfvejr, som har resulteret i gode scorer. De to venskabsmatcher på hjemmebane mod Grenå og Kalø blev begge vundet stort og det gav pokalerne til opbevaring endnu et år. I september var vi på en noget forsinket bustur til Tange Sø, men det lykkedes dog - trods problemer - at nå hjem og det forlyder, at de fleste havde en god tur. Afslutningsfesten Endnu en gang - forhåbentlig sidste - måtte afslutningsfesten holdes væk fra klubhuset på grund af pladsproblemer. Det ødelagde dog ikke stemningen, hverken ved Texas Scrarnblematchen eller den afsluttende fest i Boeslum forsamlingshus, hvor der blev danset til ud på natten. To gange omspil Efter de traditionelle gule ærter blev skulpturen overrakt til vinderen i slagspils-mesterskabet, Steen Borregaard, som vandt i omspil over Mario Sforzini. Nr. tre blev Martin Godsk. Også i dysten i Stableford om den vandrende ske skulle der omspil til for at finde vinderen, der blev Aage Madsen. Her blev Ingvard Christensen - årets molbo - nr. to og Troels Bjarup nr. tre. Til slut vil jeg ønske alle en god og mild vinter med masser af lyst til at starte en ny sæson i april Forhåbentlig med mange af de nye medlemmer som deltagere samt hyggen bagefter i klubhuset. Vi ses næste år! Steen Borregaard. Nr. 58 December

16 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Maler du selv? - så køb Flugger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vej ledning med oven i købet. Østera lle 1 o - Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf FJOgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. StrandveJ 4 Tlf Åben 8-17, lerdag URE OPTIK GULD SØLV v/ Mogens Rasmussen Adelgade 37. Tlf Ryomgård Jernbanegade Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B Auning Tlf Fax Risskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: E-post: ansøgni Så er du tæt på et dansk. internationalt kreditkort. Danske 16 Nr. 58 December 2001

17 Torsdagsherrer - formiddag: Den 18. oktober afsluttedes sommersæsonen med en afslutningsmatch og frokost. Efter l O år som leder af denne "klub i klubben" havde Karl Pedersen nogen tid i forvejen bedt om afløsning, hvilket også Jørgen Hjortstrøm, der ligesom Karl har virket som matchleder i disse mange år, havde gjort. Der er virkelig grund til at sige disse to en stor tak for ihærdig indsats, hvilket har betydet, at den samlede liste over dette hold tæller 42 deltagere. Vinderne af de to vandrefade kåres i de to rækker: Slagspil og Stableford, hvor den bedste score målt på spillerens 15 bedste scores i løbet af sommersæsonen. Ny matchledelse I slagspil blev Knud Linnemann nr. l med 1090 slag. Nr. to blev Mogens Koch Pedersen, 1116 slag og på tredjepladsen, Jørgen Hjortstrøm med 1121 slag. I Stableford blev Mogens Kjerulf nr. l med 482 point. Nr. 2 blev Jørgen Kierkegaard, 478 point og på tredjepladsen, Søren Rasmussen med 462 point. To medlemmer af den nuværende matchledelse fortsætter. Herefter valgte den samlede torsdag formiddags klub følgende til at stå for matchledelsen fremover: Kurt Abildskov, formand, Knud Linnemann, Mogens Kjerulf og Arne Bach Kristensen. Der spilles nu ihærdigt videre på vintergreens og med indførelsen af midlertidig handicap reguleret for vintersæsonen fremkommer der mange fine, specielle handicaps. Den 13. december spillede vi julematch som 3 kølle plus putter match fra rød teesteder. Det betød, at torsdagformiddagsherrerne kunne samles kl 13 til gule ærter og kaffe med æbleskiver. Løbende hulspil På pokal dagen, som blev afviklet sammen med A.G. matchen, blev der uddelt præmier til vinderne i de fire rækker, hvor der først var spillet indledende puljer og derefter cup-system gennem hele sommeren. Der blev spillet mange spændende kampe og flere blev først afgjort på sidste hul. Vinderne i A-rækken blev: Steen Borregaard, runner up Søren Holm. I B-rækken: Martin Brændbyge, runner up, Thomas Vesterskov. I C-rækken, Troels Bjarup Nielsen, runner up, Kenneth Brændgaard. Endelig i D-rækken, John Christensen, runner up, Ruth Olesen. De flotte præmier, som igen i år var sponsoreret af SAS, blev overrakt af Jørn Christensen fra SAS i Tirstrup.... og vinderne i C- og D-rækken. Nr. 58 December

18 G-match: Match i strålende sensommervejr Det var en strålende sensommerdag med rimeligt stille vejr, da 115 startede ud på A.G. Service matchen søndag den 16. september. Der blev spillet Stableford i fire rækker og i A-rækken var der seks vindere med Jørgen Fink i spidsen med 37 point. Dernæst Annette Raalskov, 36 Her har vi vinderne i A- og B-rækken linet op med deres fine præmier. p., Mogens Bugtrup, 34 p., Stefan Andersen, 33 p., John Brændgaard, 32 p. og Jørgen Hjortstrøm. 32 p. I B-rækken var der ligeledes seks vindere med Knud Erik Degn i spidsen med 36 point, Dernæst John Eriksen, 34 p., Kim Kragelund, 34 p., Mads Kordt, 34 p. Gitte Jensen, 33 p., og Lars P. Jørgensen, 33 p. I C-rækken var der fire vindere med Kim Berthelsen i spidsen med 38 point. Dernæst Jørn Lyngby, 32 p., Mogens Tvilling, 31 p. og Tine V. Jensen med 31 p. I D-rækken var der tre vindere med Bettie Brendorp i spidsen med 32 point. Dernæst Annelis Møller, 30 p. og Flemming Lytken med 27 p. Der var også en junior-række, hvor Kenneth Brændgaard blev en suveræn vinder med 34 point efterfulgt af Marchel Dunai, 33 p., Marcus Sørensen, 33 p og Kristian Steffensen med 31 p. Matchen blev sponsoreret af Anker Gindesgaard og matchleder var Herluf Ravn.... og C- og D-rækken - også med gode præmier. 18 Nr. 58 December 2001

19 Debatindlæg: Vil vinde over os selv! Hvor er det dejligt hver tirsdag formiddag og onsdag formiddag at møde en masse mennesker, der uanset alder nyder at gå på golfbanen. Ja, nu er det jo også sådan, at vi "gamle" også er med om lørdagen, som er alletiders. Det, som gør det lidt usædvanligt i hvert fald for mig, er: Tænk, man møder en dejlig dame på 82 - Elle hedder hun - i Alta. Vi har ikke set hinanden i seks uger. Vi har været ude at rejse og Elle har været syg, så hun har ikke spillet i fire uger. Hun går ud og spiller tre huller og kan ikke mere. Næste tirsdag tager hun 18 huller, og hvad gør damen. Hun spiller til 38 og går ned. Hold op, hvor er det skønt! Hun giver sammen med mange andre en hel masse "go" til os, der kun er i "60". Det er dejligt, at der er plads til os alle, men alligevel vil jeg ønske, selvom jeg hører til de "gamle", at man i klubben prioriterer ungdommen. Det er den, vi skal satse på. Vi "gamle" spiller hyggegolf og stadigvæk mod os selv, fordi: Selvom du nu er lidt oppe i årene og er startet sent, så ligger det i os, vi kæmper mod os selv, vil vinde over os selv, vil gøre det bedre end sidst. Men måske har vi nemmere ved at erkende, at vores grænse er nået. Den sidste bemærkning ønsker jeg absolut ikke skal gælde for de unge. Til sidst. Det er utroligt dejligt at spille golf. Der er et godt socialt liv, hvis man selv vil det. Lad os alle ville. Lad os støtte de unge golfere. Lad os være overbærende klubberne imellem. Tak til jer alle sammen! Lis Andersen. Marathon Golf: Rekorddeltagelse Af Bjørn Helmer Da de tre golfklubber i Grenå, Kalø og Ebeltoft for niende gang afviklede den årlige golfturnering "Marathon golf" var det med 132 deltagere og dermed det største antal nogensinde. I år startede turneringen fredag den 27. j uli på banen i Grenå. Næste dag gik turen til Kalø og søndag den 29. juli va r der afslutning på banen Ebeltoft. Det varme vejr gjorde sit til, at deltagerne virkeligt fik at føle, at de var deltagere i en marathondyst, og matchledelsen sørgede for, at der var friske fo rsyninger af kølige drikkevarer ude på banerne. Der blev imidlertid gået til sagen og ved hj ælp af bogies, pars, birdies, en enkelt eagle samt sidst men ikke mindst en " hole-inone" ved Stig Andersen, Ebeltoft, på Grenå-banens hul Il, havde ikke mindst sidstnævnte, men også alle øvrige deltagere et par mindeværdige dage. Det hører med til historien, at der også blev afl everet scorekort med dobbeltbogies, triplebogies og det, som var værre. Turneringens absolut bedste spiller målt på bruttoscoren blev igen i år Lars Nygaard fra Ebeltoft Golf Club, som i alt anvendte 233 slag fo r de tre dage. Det skal tilføjes, at Lars Nygaard spiller med handicap 4 og forbedrede sit resultat fra sidste år med to slag. Der blev spillet i grupper å tre personer med en fra hver deltagende klub, hvor dette var muligt og med størst mulige hensyntagen til, at spillere med samme handicap dyster imod hinanden. Da det er de samme spillere, som fø lges ad hele turneringen igennem, kan vi glæde os over, at mange gode golfvenskaber etableres mellem spillerne fra de arrangerende klubber. Nr. 58 December

20 holm ri is Ebeltoft el-installation a;s Nørrepo rt Tlf Knebel El Tirstrup El Tlf llll Tlf MESTEREN Nørre;; rt 'i'"rl'i 'å? :::~,#" Elkøb A. KnudsensvElj 8. Tlf ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade 14. Tlf HELE FAMILIENS FRISØR Nye Gardiner * alt i solafskærmning * sengetøj, håndklæder * måltagning, syning, montering * vask og rens Gardiner vi Ped~r Se lclr~p Nørreport 7. TI f Fax l_ij~ ijft FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet v/ Lars Østergaard Tlf SIRHENRY GODMAD UDAF HUSET TLF strandvejen ebeltoft telefon telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Iaursen 20 Nr. 56 Marts 2001

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31 GOLF GOLF Redaktion:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000 i Medlemsblad 19. årgang August 2000 Opvisning før første runde på den store bane Læsside B Disse tre spillere går videre til finalen i Toyota Classic 2000 Læs side 26-27 Spændende tur til Gut Kaden i

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6 Medlemsblad 21. årgang August 2002 Endelig var der rejsegilde, pølser og øl Side 15 Vellykket ProAm-match Side 6 Mange interesserede kom til "åbent hus" den 14. april. Side 18 GOLF Redaktion: Frands Hansen

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter er et aktivt netværk

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

DRIVE business- & eventprogram 2015

DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business byder i 2015 bl.a. på: DRIVE business Et eksklusivt netværk af 40-50 positive og engagerede ledere i spændende virksomheder i Danmark Et professionelt

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter. POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN København DEC 2005 Årsberetning 2005 Tiden går, og vi skriver snart 2006, og derfor kan jeg i beretningen for 2005 tilføje et nyt kapitel til føljetonen om PI-golfens

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst.

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst. Turnerings Program Følg med på hjemmesiden hvor der vil blive opdateret løbende. 10. Maj PsykologTeam Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship 20. Sep.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 RÆKKER: Turneringen afvikles i Senior Mester-, A-, B- og C-rækkerne. TID: Fredag d. 5. marts 2010 Kl. 18.00: Evt. indledende

Læs mere