BRODBRM . NR.3. Juli De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG"

Transkript

1 BRODBRM Juli NR ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

2 Johannes Lund Nielsen Stenhgjvænget Fredericia Tlt.: Mobil: adr.: Næstformand Leif Nielsen Dreyersvænget IZ 7000 Fredericia Tlf ' Mobil Kasserer Erik Mouridsen Tolstrup Æ Fredericia Tlf Mobil 4019 t244 Sekretær Peter D. Gade Skovkrogen Fredericia Tlf.: Mobil: Tlf.: Arb adn: Skydeudvalg/redaktør John Thomasen Fælledvej 27 ' 7000 Fredericia Tll Mobil Best)'nelsesmedlemmer Anders Engelbrecht Gefionsvej 16 ' 7000 Fredericia Tlf Mobil Paul Nielsen Dronningensgade Fredericia Tlf Mobil Erik W. Petersen Willumsensvænget Fredericia Tlf Peer E.H. Petersen Fredericiavej Fredericia Tlf.: Suppleanter Jørgen Chr. Frederiksen Agertoften Fredericia Tlf.: Mobil: E-mai adr.: ADVOKATFIRMAET Torben l{alcl f.attegatvej 1.7OOO Fredericia 71f. 75 9Z O9 1O. Fax M.Torben-Hald.dk ffi gvlpån,u Gothersgade 2. TOOO Fredericia Tlt Giro 7 23 O3 97 AlGE o BEHANDlTNG Forlæng levetiden G : ol ^Få dit rog! Jp"":"w; E tnarinsl o Chrtstiån Pnbhlm. D.eyeffi Fr 10.7ø Fr6ciå Tltror 3sqe.Fd7593 {t % *.jffi::miil*.* o tnspwøtton' Gode ideer til spcendende hjem Dønrnarksgøde 7.TOOO Fredericiø nf ' I:a-tt Nogen skal jo S dig et pengeinstitut i øienhøide Kjeld Madsen Vejsenholtvej Fredericia Tlf.: 'Mobil: 23? Revisorer Palle Buch Simonsen Frederik d. 3. Vej Fredericia Tlf.: Ole Hedegaard Nielsen Grønkjærsvej Fredericia 'fll.: Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Teiefon a 5SH=æ - :t' lu. #t &id d dk Ring og få en afhle. Hos os eller dig. Et møde er helt uforpligtende

3 Formanden orientef f..... Nogen gange går tingene så hurtigt, at man næsten ikke kan fplge med. I sidste nr. af bladet omtalte jeg forlgbet af generalforsamlingen, hvor vi tik et nyt medlem i bestyrelsen, nemlig Erik W. Petersen, medens Peer Petersen blev valgt som 1. suppleant. Trykket på papiret var dårligt nok blevet tørt. føt vort mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Chr. Frederiksen afarbejdsmæssige årsager anmodede om at udtræde afbestyrelsen, idet han på ingen måde havde tid til at varetage bestyrelsesarbejdet på tilfredsstillende måde. Jgrgens anmodning blev efterkommet, og for fgrste gang i mange år blev der brug for vores 1. suppleant, Peer Petersen, der nu er indtrådt i bestyrelsen. Der skal herfra lyde en står tak ti1 dig Jgrgen for dit mangeårige ihærdige arbejde i bestyrelsen, og samtidig et hjefielig velkommen til arbejdet til dig Peer. Så til det sædvanlige lille hiertesuk. Her. længe efter sidste frist for indbetaling af kontingent til vores selskab, har vi alt for mange, der afden ene eller den anden grund endnu ikke har fået betalt. Derfor denne appel: Kære broder, som endnu ikke har fået det giort, find nu indbetalingskortet frem, og få betalt vort beskedne kontingent så kassereren er fri for at udsende alt for mange rykkere. Kontingentet er som bekendt kr Er indbetalingskortet forlist, så ring til kassereren på tlf så vil han sørge for du får et nyl &fett broderlig ltilse n,fohs. Lrtsttl Nielsc* l?orttatt! :! * FREDERICIA AUTOGUMMI- & BATTERILAGER Autoriseret AUTOELEKTROVÆRKSTED Fr. Hansens A ' TIf MIDDELFART AUTOGUMMI. & BATTERII.AGER Strandvejen 4-8, Middelfart sj-.t _,: G.. 't::: ;t**. 3r Zo\ TOTAL N*'"z :,:. r :r-lrg Dæk. Dækservice. Fælge. Autoel. Batterier. Bilvarmere Olieskift. Udstødning. Støddæmpere. Dyser. TUNE UP Motortestcenter. BREMSEcenter. TOTALSERVTCE!! *

4 KOMMEF{DE ARRANGtrMENTER TIAVNERUNDFART Tirsdag den 21.. august 2007 kl Vi har tidligere år været på virksomhedsbesøg bl.a. ved Post Danmark. I år har vi lavet en aftale medadpais Fredericia Havn om en rundtur langs Fredericia Havn, hvor vi vil forsøge atflbhdføreren til bl.a. at sejle ud, så vi kan se vores smukke Dannebrog i Kastellet fra søsiden. Turen kommer til at foregå med "Tenna II". Vi mødes kl i "Gammel Havn" ved pølsevognen, hvor også Tenna lægger til. Fredericia Havn sponsorerer sejlturen og guider os rundt i havnen. DFB betaler forplejningen, derfor kan turen gøres for en pris på kr. 50'00. Tilmelding og indbetaling af belgbet skal ske til Spetzler Optik, Gothersgade 2, Fredericia senest L5. august Turen er med ledsagere, men der er kun plads til 50 deltagere på båden, derfor vil deltagelsen foregå efter "først til mølle" princippet. KASERNEAFTEN Onsdag den L9. september 2007 kl Vi starter i Auditoriet på Ryes Kaserne. Underholderen/foredragsholderen er endnu ikke endeligt aftalt, men vil komme til at fremgå på tilmeldingslisten, når den tid kommer. Efter arrangementet i Auditoriet forlægges alrangementet til Offlcersmessen, hvor vi får serveret den traditionelle Skipperlabskovs og pandekager med is med "tilbehør". Vi forsgger at holde prisen som sidste år på kr. 150,00 pr deltager. Arrangementet er med ledsagere, og tilmelding med betaling skal ske til Spetzler Optik, Gothersgad e 2, Fredencia senest den 12. september2007. Med broderlig hilsen Jtths. Lund Niel.sen formand 4

5 a Fællesskydning på Fælled en Igen i 2007 vil vi forsgge at gennemfgre den nu så traditionelle fællesskydning mellem Fredericia's fire soldaterforeninger nemlig Marineforeningen, Garderforeningen, T.Regiment samt Forsvarsbr6drene. Skydningen vil, som sædvanligt, blive udført på bane syd på Fælleden, Derimod er der en væsenrlig ændring i forhold til tidligere år, nemlig møde og opholdssted. Mødested og udgangspunkt vil være Sergentmessen på Ryes kaserne, nærmere adresse meddeies ved tilmelding eller hos bestyreisen. Det er også her, der spises de bergmte "gule ærter med tilbehør" til en billig pris af kr pr. person. Billetter skal købes senest tirsdag den 25 september hos Spetzler Optik i Gothersgade. Det skal pointeres, at man godt kan deltage i skydningen uden at k6be spisebillet, man er veikommen til at medbringe egen madpakke, man skal dog stadig tilmelde sig af hensyn til opdækning. I Sergentmessen kan der kgbes diverse til rimelig pris. Skydningen starter kl på 200m bane syd, så skal du /I nyde en kop kaffe mv. skal I møde op kl Vi har før, desværre, måttet stoppe skydningen f6r tiden, hvor der så har været personer der ikke fik skudt, dette ville ikke være sket hvis du/i var mødt til den anbefalede tid. Egentransport meliem Sergentmesse o_e Bane syd er ikke mulig, der arrangeres transport af DFB. Ræveskydning med salon på 50m. kan desværre ikke gennemf6res. Ta 1 '1 rjahspel r 4. maj højtideligheden ved Banegården og på Landsoldatpladsen -jeg var godt nok ikke til stede, men har fået fortalt, at begivenheden afvikledes på den sædvanlige smukke og højtidelige måde. Stor tak til alle der mødte frem, og også stor tak til den gvrige bestyrelse for indsatsen. Udflugten søndag den 13. rrraj 2007 med ledsagere til Danfoss Universe Lad mig slå fast med det samme, det blev en rigtig god dag. Vi startede som planlagt fra "Det gamie lokomotiv" ved Banegården kl. 0800, med det ærede medlem "Thyge', som chauffør, og Thyge, du gjorde det godt. Vi kørte ad snørklede smukke Spnderjyske landeveje, til Aabenraa, hvor vi på havnen med udsigt over fjorden nød vores formiddagskaffe med basser og en lille en til halsen. ca. kl var vi fremme ved bestemmelsesstedet. Vi må sande, som jeg skrev i sidste nr.: "Danlosse Universe er en oplevelsespark spækket mcd levende narurfænomener. spæn-

6 dende teknik og sjove aktiviteter. Her kan hele familien tilbringe en underholdende og inspirerende dag og tilmed blive klogere på naturens kræfter, videnskabens forunderlige verden og den teknik der gpr vores hverdag lettere". Om det så var vejrguderne, så var de os venligt stemt, vi var tilsmilet afså godt vejr, at det var en at sidde i det fri ved borde og bænke, og nyde vores medbragte frokost, hvorefter vi fortsatte oplevelserne indtil vi kl vendte næsen hjemad. Aftentur til Hindsgavt Slotspark tirsdag den 22. maj 2007 med ledsagere blev et helt tiiløbsstykke, idet der var i alt 38 deltagere. Vi blev guidet rundt af Alfred Hestkjær fra "Historiens Hus" i Middelfart. Vi indledt med en rundvisning i hovedbygningen, den del der var tilgængeligt, hvorefter vi vandrede en tur rundt i parken, alt mens Alfred fortalte om Hindsgavls historie. En meget spændende og informativ oplevelse. Aftenen sluttede med, at vi kørte til Grimmerhus, hvor Rosa Engelbrecht fortalte om stedet og dets historie, hvorefter vi sluttede med at drikke vor medbragte kaffe med tilbehør. En rigtig god aften, stor tak til både Anders Hestkjær samt Rosa og Anders Engelbrecht. 5. og 6. juli 2007 forløb helt efter planen, den eneste ændring der var i forhold til tidligere var, at fakkeltoget og processionen var lagt lidt om, idet vi ikke kunne passere Axeltorv på grund af opgravninger i forbindelse med byfornyelseme. Kranselægning 15. juni 2007 på Sct. Michaelis Kirkegård - igen i år dbltog vi i denne h/jtidelighed, hvor Gamisonen lægger en krans ved mindemærket: "For 40 danske krigere 1864" - hvilket er en del af inskriptionen på mindestenen. Kransen lægges af soldater i de gamle uniformer. Kranselægningen flankeres af Telegrafregiments Soldaterforening og De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og omegn med vore faner.

7 Kranselægning den 30. juni 2007 på P. Andersen Jonstrups gravsted på Hyby Fæ1led. Denne begivenhed er helt ny for os i år. Den er opstået på baggrund af en aftaie mellem Fredericia Garnison og De Danske Forsvarsbrpdre (DFB) for Fredericia og Omegn. Det har gennem mange år været Garnisonen, der har lagt denne krans. Mod slutningen af 2006 blev der indgået en formaliseret aftale mellern Gamisonen og DFB, vedrørende vores adgang til et mødelokale og et mindre depotrum på Btilows Kaserne samt mulighed for at benytte faciliteter på Ryes Kaseme til enkeltstående an'angementer. Som modydelse påtog vi os så, at passe og pleje P.Andersen Jonstrups gravsted, samt lægge kransen hver år den 30. juni. Bakspejl Skydning Grundlovsskydning 2007 udi Fuglsang skov. Først en stor tak til Fredericia Forenede Borgerlige Skydeselskab for lån af skyttehus og en fgrsteklasses hjælper, det er vort håb at dette gode samarbejde kan fortsætte, det vil vi naturligvis arbejde videre med. Det er jo noget af en omvæltning i forhold til skyttehuset på Fælleden. der var lige et par nye ting der skulle på plads og alt -eik også efter planen, sådan da!!! Desværre er det ikke længere muligt at gennemføre festskydningen på 200m, som vi plejer at skyde på Fælleden; men vi arbejder videre med en anden løsning. sorn vi håber kan gennemfgres næste år. I henhold til ovennævnte er det derfor kun muligt at præscntcre resultatlisten lbr Fugleskydningen, jeg tror jeg lovede at den (fuglen) ville gøre lidt kraftigere modstand end sædvanliet. detre løfre biev overholdt til fulde idet der blev afgivet næsten 900 skud på fuglen. 1

8 Resultater Fugleskydning200T Brystpladen = Fuglekonge Venstre klo = Kronprins Hgjre klo = Prins Halen Venstre vinge Hgjre Vinge Halsen Ringen Kronen Svend åge Jensen Lars Mosegård Tommy Wulff Ole Pedersen Johannes Nielsen Peer Petersen PED Andersen Erik W. Petersen Anders Engelbrecht v. Ole Pedersen v. Eget skud v. Eget skud v. Svend Erik Nygård v. Kaj Johnsen v. Johannes Nielsen v. Ame Larsen v. Vlly Kollerup v. Erik J. Larsen 0 I Præmieuddeling og spisning af den medbragte mad foregik som sædvanligt under stor moro til alles glæde. En lille ting som også er værd at nævne, det er navnene Erik J. Larsen og Svend Åge Jensen. Disse to personer har altid været til skydning på fælleden, men aldrig deltaget i skydningernellll! Ganske enkelt fordi den ene har været og den anden har passet strandpost syd samt været chauffgr mellem skyttehus og bane syd, i år fik de så en helt ny oplevelse nemlig at deltage i selve fugleskydningen samt at komme på præmielisten. l I Skydeudvalget Slqtte og Fuglekonge 8

9 Nyt bestyrelsesmedlem Mit navn er Peer Petersen og jeg er nu 62 år. Jeg er f'ødr i Hellevad i Sgnderjylland, men har siden 1978 boet i Fredericia. Efter 44 år i arbejdslivet valgre jeg for 2 år siden at blive "efterlønner". En tilværelsejeg nyder i fulde drag med min hustru Hanne. I min erhvervskariere har jeg beklædt stillinger som programmør, systemkonsulent, regnskabschet', gkonomichef, marketingschef og Økonomidirektør. Min militære karriere i llyvevåbenet varede 3 år med tjeneste steder i Padborg, Karup. Værløse og Tune, hvorjeg sluttede som sergent ved eskadrille 534. Det var en god og lærerig tid med bl. a. skydning i Texas. Hame og jeg har altid kunnet lide at rejse og værer på alle kontinenteme på meget spændende ture. Vi kan begge lide naruren og går også begge påjagt. Vi er også begge aktive Odd Fellows

10 Tildeling af medaljer i Fredericia i nyere rid efter afsnit af3. ForsvarsbrØdrenes godkendt Fortjenstmedalje. Der skulle gå7 år fgr den første medalje blev tildelt i Fredericiaselskabet! Vinhandler K. Tram Møller fmd ,tj\delt 19j4. Major Chr. Hansen fmd , tildelt Kaptajn N.K.Østergård best. medlem 19' , tildelt 1993 på fælleden i strållende solskinsvejr i forbindelse med Grundlovsskydningen s.å. Prokurist Jens Gade best. medlem og kasserer i 6julikommit een 19.7j -2001,tildett Overpostbud Johan Perersen besr. medlem 19" ,tildelt Forvalter Ame Schelde Madsen best. medlem , rildelt I 999. Brandmester Mlly Kollerup Nielsen best. medlem , fmd , tildelt Johannes Lund Nielsen fmd aktiv, tildelt af Samvirksomheden ved DFB's 100 års jubilæum i Fredericia 2005, heri var Fredericiaselskabet medarrangbr. Der er i medaljens "levetid (40 år)" tildelt 8 medaljer til Fredericiaselskabet, det er derfor ikke en medalje der tildeles i al almindelighed, snarere tværtimod meget sjældent Medaljen er udf6t i forgyldt tombak. På forsiden er præ-qet et våbenskjold med 3 lgver og t h-ierter, ovenover prydet med en krone og nedenunder 2 krydsede grene (eg/bøg) samt inskriptionen DE DANSKE FORSVARSBRØDRE. Medaljen bæres i gr6nt bånd med 11 hvide striber symboliserende Samvirksomhedens 11 kredse. På båndets midte et forgyldt spænde med inskriptionen FORTJENT. På bagsiden graveres modtagerens navn samt året for tildelingen. På et tidspunkt blev medaljen leveret med krydsbånd pga. en fejl fra leverandøren, dette ændrer ikke den ære det er at blive tildelt medaljen. Tildeling af medaljen skal tiltrædes af Landsstyrelsen efter indstilling fra de enkelte selskaber. MeOaljen kan kun tildeles brødre indenfor Samvirksomheden og kun sådanne, der gennem mangeårigt virke eller i særlige tilfælde har gjort sig fortjent til en særlig påskgnnelse (se sidstnævnte navn i ovennævnte navnerække) Tombak er en messinglegering af zink og med et kobberindhold over 67Va. Tombak er Iidt blødere end messing, og egner sig godt til emblemer, til ciselering m. m. (metallurgisk ordbog). l0

11 Tildeling af medaljer i Fredericia i nyere tid efter afsnit af 3. F orsv ars brødrene s,zere sme dlems e mble m. indstiftet i Der findes eksempler på udnævnelse af æresmedlemmer før indstiftelsen af medalien: * GårdejerAibert Pedersen best medlem DFB Fredericia ' (Original håndtegnet jubilæumsskrift DFB arkiv Biilows kaserne 2007 se nedenfor tv.) Efterfglgende brødre der er tildelt medaljen i "nyere tid" : n Major Chr. Hansen, tildelt Maior Knud Møller fmd , tildelt I983 Kaptajn N. K. Østergård tildelt 199'7. Bankdirektør Ib OvergårdAndersen, best medlem , tildelt 2000 Brandmester Villy Kollerup Nielsen tildelt Prokurist Jens Gade tildett2002. ForvalterArne Schelde Madsen, tildelt Overpostbud Johan Petersen tildelt Historisk konsulent Anders Engelbrecht best. medlem aktiv. tildelt Elektriker Erik Larsen best. medlem Tildelt Radiomekaniker John Thomasen best medlem og tmd skydeudvalg og redaktør aktiv, rildelr Konsulent Jgrgen Chr. Frederiksen best medlem , tildelt Æresmedlemsernblenrct e r udfp rt sont en medalje, på.hvis forside er præget våbenskjoldet rned 3 lpver og t hjerter ovenover pn'det med krorte og nedcnunder 2 krydsede grene (eg/bpg) samt inskrip tion en D E D AN S KE F ORSyARS- BRØDRE. Bagsiclen er beregnet til indgraveing c4f navt, dctto og årstal. Medaljen er og bnres i dann e b rut g sfa n, e t kry d s b ånd r:.l1nnrnt:1 r -r.ri- Til yenstre lrcrjbr ses det sirligt udførte håndskrewrc bevis for æresntedlemsstatus for Albert Pedersen. Til hqjre herfar den tildelte medalje med DFB rnrcrkning og irtdgrat erering af årstal nederst på korset. Hvor denne medalje erfrcmstillet vides ikke- endnu!! Medaljen er tilbageleveret, til bes\relsen sidst i halufemserne, Ovenover ntedaljen til hpjre, ses det officielle Æresmedlemsbevis som det ser ud dd

12 Gqndrups Eftf. A/S Donmorksgode 7l Fredericio. Tlf l0 Autoriseret Bong & Olufsen forhondler FREDERICIA SHIPPING AS ^ffi Møllebugtvej 5. DK-7000 Fredericia Telefon Telefax wwwfredericiashipping.dk Certificeret kvalitet \/ - Jyllandsgade Fredericia.Ttf OS 65 SLAGTERMESTER JENS JAKOBSEN 6- Julivej Fredericia Tlt

13 rfff::m S- Er- n=tra.=ta P,g t,l,ilf.: Y (n Luthersvej Fredericia 6 Ltv J ^ak-a,, Mandal Alle I I - Middelfart -Tel wvyw.citylak,dk Nørre Vold i.; ^frls blomster. "! Cothersgade 35..,1 DK-7000 Fredericia Nørreport Gykelforretning Fredericia. Tlf So CARIPOINT - Fredericia Autogaarden Fredericia a/s Egeskovvej Fredericia t3

14 Runde fødselsdage og nye medlemmer i april kvartal Fødselsdage: Nye medlemmer: 70 å,l^: RobertK. Sgrensen Øster Voldgade Fredericia Erik Andersen Kaltoftevej Fredericia Bjarne Ågren Overgaden 1 I 7080 Børkop SgrenVollund Kdstensen Ellehammersvej Fredericia 60 år: Asger Veje VandmØllegårdsvej Fredericia Kvalitet til tiden Ttf. 759, Tryk-Print-Webdesign Skanse Tryk ApS Nymarksvej 24. TOOO Fredericia www skanse-tryk. dk. dk Egeskovvej Fredericia RuFo Seruice Låse - Si[rinqste0nif. v/allm Andeisson Tlf Bil Fax Wffi

15 Nordeov Tlf 't sl Erritsø. Fredericia dansk_ autohiælp pj.dstedvej s,*,,:13:;1fl?.t42 s. Fil 75 s 42 6? 'q- \ AIlNES Vejlevej 16 B Fredericia Telefon Fax Vi iager os af alle bjærgningibugseringsopgaver stor som lille til konkunencedygtige priser Starthjælp A Benzinudbringning Døroplukning A Hjulskift Transport ved drittstop og udheld af Biler ^Motorcykler ^Busser ^ Lastbiler Entreprenørmaskiner m.m. Å Også abonnemenlstegning Døgnservice SUPEN Veite Landevej 16. 7$00 Fredericia '?tf.? Det siikte masiksteil før iletentionen! LEVENDE MUSIK alle dage Åbent alle dage kt Fredag/lørdag kt, ITGISAT$GCENTRET ffi o.'1 \fili B r-lrd r-ri.{iu Fl:Ilt k{r.nl}li*!i lta. 1ft0 I eil.*k 1ll.:n :t rr rb. f[?l :s :l *ii - I -eral &rls.!t ilblida"dl P.L. JESSEN & SøN ApS Røde Banke Fredericia Ttf ,*:#rfirrert*r' -^oo O christ;an priisholm. Dreyersvænget 10 O O 7000Fredericia.Ttf.:

16 @ P P DANMARK DFB Indrneldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup,4116 1,?000 Fredericia dk Fulde navn: Stillins: Postnr.: Telefon: Forrettet tieneste ved: I perioden: Fødselsdato og å'r:, den rl ;: o G

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODBRM JULI 2OO1. NR.3

BRODBRM JULI 2OO1. NR.3 BRODBRM JULI 2OO1. NR.3. s. ÅnceNc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43 Tlf.75923357 Kasserer: Jgrgen Chr. Frederiksen Agertoften

Læs mere

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2008 NR. 1 12.

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2008 NR. 1 12. Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Januar 2008 NR. 1 12. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JULI2OO2 NR. 3 o. Åncawc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn "'r""*.x*.r"*.f Formand Johannes Lund Nielsen StenhBjvænget 84 Tlf.7592 3041 ' Mobil 2029 3L78 E-mail: jln@post11.tele.dk

Læs mere

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2.

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. ARGANG DE,B De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Z^:. '(td'.. iøl*u Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nieisen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 Fanen blev føret ind, derefter sang vi traditionen tro I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre med en særlig velkomst

Læs mere

BRODER NYT. April 2013 NR. 2 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2013 NR. 2 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2013 NR. 2 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1.

BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1. BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1. 8. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen gv4*"ånrru Gothersgade 2. 7000 Tlf. 75 92 00 62 Giro Fredericia 7230397 Formand

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 April 2010 40. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Garder. Fredericia og Omegn / Vestfyn. Vellykket fællestur til Schackenborg med 4 garderforeninger.

Garder. Fredericia og Omegn / Vestfyn. Vellykket fællestur til Schackenborg med 4 garderforeninger. Garder 3 2001 AUGUST KVARTAL NytGarderforeningerne for Fredericia og Omegn / Vestfyn NUMMER Vellykket fællestur til Schackenborg med 4 garderforeninger. INDHOLD: Bestyrelsesoversigt m.v. Kommende arrangementer

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere