BRODBRM . NR.3. Juli De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG"

Transkript

1 BRODBRM Juli NR ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

2 Johannes Lund Nielsen Stenhgjvænget Fredericia Tlt.: Mobil: adr.: Næstformand Leif Nielsen Dreyersvænget IZ 7000 Fredericia Tlf ' Mobil Kasserer Erik Mouridsen Tolstrup Æ Fredericia Tlf Mobil 4019 t244 Sekretær Peter D. Gade Skovkrogen Fredericia Tlf.: Mobil: Tlf.: Arb adn: Skydeudvalg/redaktør John Thomasen Fælledvej 27 ' 7000 Fredericia Tll Mobil Best)'nelsesmedlemmer Anders Engelbrecht Gefionsvej 16 ' 7000 Fredericia Tlf Mobil Paul Nielsen Dronningensgade Fredericia Tlf Mobil Erik W. Petersen Willumsensvænget Fredericia Tlf Peer E.H. Petersen Fredericiavej Fredericia Tlf.: Suppleanter Jørgen Chr. Frederiksen Agertoften Fredericia Tlf.: Mobil: E-mai adr.: ADVOKATFIRMAET Torben l{alcl f.attegatvej 1.7OOO Fredericia 71f. 75 9Z O9 1O. Fax M.Torben-Hald.dk ffi gvlpån,u Gothersgade 2. TOOO Fredericia Tlt Giro 7 23 O3 97 AlGE o BEHANDlTNG Forlæng levetiden G : ol ^Få dit rog! Jp"":"w; E tnarinsl o Chrtstiån Pnbhlm. D.eyeffi Fr 10.7ø Fr6ciå Tltror 3sqe.Fd7593 {t % *.jffi::miil*.* o tnspwøtton' Gode ideer til spcendende hjem Dønrnarksgøde 7.TOOO Fredericiø nf ' I:a-tt Nogen skal jo S dig et pengeinstitut i øienhøide Kjeld Madsen Vejsenholtvej Fredericia Tlf.: 'Mobil: 23? Revisorer Palle Buch Simonsen Frederik d. 3. Vej Fredericia Tlf.: Ole Hedegaard Nielsen Grønkjærsvej Fredericia 'fll.: Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Teiefon a 5SH=æ - :t' lu. #t &id d dk Ring og få en afhle. Hos os eller dig. Et møde er helt uforpligtende

3 Formanden orientef f..... Nogen gange går tingene så hurtigt, at man næsten ikke kan fplge med. I sidste nr. af bladet omtalte jeg forlgbet af generalforsamlingen, hvor vi tik et nyt medlem i bestyrelsen, nemlig Erik W. Petersen, medens Peer Petersen blev valgt som 1. suppleant. Trykket på papiret var dårligt nok blevet tørt. føt vort mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Chr. Frederiksen afarbejdsmæssige årsager anmodede om at udtræde afbestyrelsen, idet han på ingen måde havde tid til at varetage bestyrelsesarbejdet på tilfredsstillende måde. Jgrgens anmodning blev efterkommet, og for fgrste gang i mange år blev der brug for vores 1. suppleant, Peer Petersen, der nu er indtrådt i bestyrelsen. Der skal herfra lyde en står tak ti1 dig Jgrgen for dit mangeårige ihærdige arbejde i bestyrelsen, og samtidig et hjefielig velkommen til arbejdet til dig Peer. Så til det sædvanlige lille hiertesuk. Her. længe efter sidste frist for indbetaling af kontingent til vores selskab, har vi alt for mange, der afden ene eller den anden grund endnu ikke har fået betalt. Derfor denne appel: Kære broder, som endnu ikke har fået det giort, find nu indbetalingskortet frem, og få betalt vort beskedne kontingent så kassereren er fri for at udsende alt for mange rykkere. Kontingentet er som bekendt kr Er indbetalingskortet forlist, så ring til kassereren på tlf så vil han sørge for du får et nyl &fett broderlig ltilse n,fohs. Lrtsttl Nielsc* l?orttatt! :! * FREDERICIA AUTOGUMMI- & BATTERILAGER Autoriseret AUTOELEKTROVÆRKSTED Fr. Hansens A ' TIf MIDDELFART AUTOGUMMI. & BATTERII.AGER Strandvejen 4-8, Middelfart sj-.t _,: G.. 't::: ;t**. 3r Zo\ TOTAL N*'"z :,:. r :r-lrg Dæk. Dækservice. Fælge. Autoel. Batterier. Bilvarmere Olieskift. Udstødning. Støddæmpere. Dyser. TUNE UP Motortestcenter. BREMSEcenter. TOTALSERVTCE!! *

4 KOMMEF{DE ARRANGtrMENTER TIAVNERUNDFART Tirsdag den 21.. august 2007 kl Vi har tidligere år været på virksomhedsbesøg bl.a. ved Post Danmark. I år har vi lavet en aftale medadpais Fredericia Havn om en rundtur langs Fredericia Havn, hvor vi vil forsøge atflbhdføreren til bl.a. at sejle ud, så vi kan se vores smukke Dannebrog i Kastellet fra søsiden. Turen kommer til at foregå med "Tenna II". Vi mødes kl i "Gammel Havn" ved pølsevognen, hvor også Tenna lægger til. Fredericia Havn sponsorerer sejlturen og guider os rundt i havnen. DFB betaler forplejningen, derfor kan turen gøres for en pris på kr. 50'00. Tilmelding og indbetaling af belgbet skal ske til Spetzler Optik, Gothersgade 2, Fredericia senest L5. august Turen er med ledsagere, men der er kun plads til 50 deltagere på båden, derfor vil deltagelsen foregå efter "først til mølle" princippet. KASERNEAFTEN Onsdag den L9. september 2007 kl Vi starter i Auditoriet på Ryes Kaserne. Underholderen/foredragsholderen er endnu ikke endeligt aftalt, men vil komme til at fremgå på tilmeldingslisten, når den tid kommer. Efter arrangementet i Auditoriet forlægges alrangementet til Offlcersmessen, hvor vi får serveret den traditionelle Skipperlabskovs og pandekager med is med "tilbehør". Vi forsgger at holde prisen som sidste år på kr. 150,00 pr deltager. Arrangementet er med ledsagere, og tilmelding med betaling skal ske til Spetzler Optik, Gothersgad e 2, Fredencia senest den 12. september2007. Med broderlig hilsen Jtths. Lund Niel.sen formand 4

5 a Fællesskydning på Fælled en Igen i 2007 vil vi forsgge at gennemfgre den nu så traditionelle fællesskydning mellem Fredericia's fire soldaterforeninger nemlig Marineforeningen, Garderforeningen, T.Regiment samt Forsvarsbr6drene. Skydningen vil, som sædvanligt, blive udført på bane syd på Fælleden, Derimod er der en væsenrlig ændring i forhold til tidligere år, nemlig møde og opholdssted. Mødested og udgangspunkt vil være Sergentmessen på Ryes kaserne, nærmere adresse meddeies ved tilmelding eller hos bestyreisen. Det er også her, der spises de bergmte "gule ærter med tilbehør" til en billig pris af kr pr. person. Billetter skal købes senest tirsdag den 25 september hos Spetzler Optik i Gothersgade. Det skal pointeres, at man godt kan deltage i skydningen uden at k6be spisebillet, man er veikommen til at medbringe egen madpakke, man skal dog stadig tilmelde sig af hensyn til opdækning. I Sergentmessen kan der kgbes diverse til rimelig pris. Skydningen starter kl på 200m bane syd, så skal du /I nyde en kop kaffe mv. skal I møde op kl Vi har før, desværre, måttet stoppe skydningen f6r tiden, hvor der så har været personer der ikke fik skudt, dette ville ikke være sket hvis du/i var mødt til den anbefalede tid. Egentransport meliem Sergentmesse o_e Bane syd er ikke mulig, der arrangeres transport af DFB. Ræveskydning med salon på 50m. kan desværre ikke gennemf6res. Ta 1 '1 rjahspel r 4. maj højtideligheden ved Banegården og på Landsoldatpladsen -jeg var godt nok ikke til stede, men har fået fortalt, at begivenheden afvikledes på den sædvanlige smukke og højtidelige måde. Stor tak til alle der mødte frem, og også stor tak til den gvrige bestyrelse for indsatsen. Udflugten søndag den 13. rrraj 2007 med ledsagere til Danfoss Universe Lad mig slå fast med det samme, det blev en rigtig god dag. Vi startede som planlagt fra "Det gamie lokomotiv" ved Banegården kl. 0800, med det ærede medlem "Thyge', som chauffør, og Thyge, du gjorde det godt. Vi kørte ad snørklede smukke Spnderjyske landeveje, til Aabenraa, hvor vi på havnen med udsigt over fjorden nød vores formiddagskaffe med basser og en lille en til halsen. ca. kl var vi fremme ved bestemmelsesstedet. Vi må sande, som jeg skrev i sidste nr.: "Danlosse Universe er en oplevelsespark spækket mcd levende narurfænomener. spæn-

6 dende teknik og sjove aktiviteter. Her kan hele familien tilbringe en underholdende og inspirerende dag og tilmed blive klogere på naturens kræfter, videnskabens forunderlige verden og den teknik der gpr vores hverdag lettere". Om det så var vejrguderne, så var de os venligt stemt, vi var tilsmilet afså godt vejr, at det var en at sidde i det fri ved borde og bænke, og nyde vores medbragte frokost, hvorefter vi fortsatte oplevelserne indtil vi kl vendte næsen hjemad. Aftentur til Hindsgavt Slotspark tirsdag den 22. maj 2007 med ledsagere blev et helt tiiløbsstykke, idet der var i alt 38 deltagere. Vi blev guidet rundt af Alfred Hestkjær fra "Historiens Hus" i Middelfart. Vi indledt med en rundvisning i hovedbygningen, den del der var tilgængeligt, hvorefter vi vandrede en tur rundt i parken, alt mens Alfred fortalte om Hindsgavls historie. En meget spændende og informativ oplevelse. Aftenen sluttede med, at vi kørte til Grimmerhus, hvor Rosa Engelbrecht fortalte om stedet og dets historie, hvorefter vi sluttede med at drikke vor medbragte kaffe med tilbehør. En rigtig god aften, stor tak til både Anders Hestkjær samt Rosa og Anders Engelbrecht. 5. og 6. juli 2007 forløb helt efter planen, den eneste ændring der var i forhold til tidligere var, at fakkeltoget og processionen var lagt lidt om, idet vi ikke kunne passere Axeltorv på grund af opgravninger i forbindelse med byfornyelseme. Kranselægning 15. juni 2007 på Sct. Michaelis Kirkegård - igen i år dbltog vi i denne h/jtidelighed, hvor Gamisonen lægger en krans ved mindemærket: "For 40 danske krigere 1864" - hvilket er en del af inskriptionen på mindestenen. Kransen lægges af soldater i de gamle uniformer. Kranselægningen flankeres af Telegrafregiments Soldaterforening og De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og omegn med vore faner.

7 Kranselægning den 30. juni 2007 på P. Andersen Jonstrups gravsted på Hyby Fæ1led. Denne begivenhed er helt ny for os i år. Den er opstået på baggrund af en aftaie mellem Fredericia Garnison og De Danske Forsvarsbrpdre (DFB) for Fredericia og Omegn. Det har gennem mange år været Garnisonen, der har lagt denne krans. Mod slutningen af 2006 blev der indgået en formaliseret aftale mellern Gamisonen og DFB, vedrørende vores adgang til et mødelokale og et mindre depotrum på Btilows Kaserne samt mulighed for at benytte faciliteter på Ryes Kaseme til enkeltstående an'angementer. Som modydelse påtog vi os så, at passe og pleje P.Andersen Jonstrups gravsted, samt lægge kransen hver år den 30. juni. Bakspejl Skydning Grundlovsskydning 2007 udi Fuglsang skov. Først en stor tak til Fredericia Forenede Borgerlige Skydeselskab for lån af skyttehus og en fgrsteklasses hjælper, det er vort håb at dette gode samarbejde kan fortsætte, det vil vi naturligvis arbejde videre med. Det er jo noget af en omvæltning i forhold til skyttehuset på Fælleden. der var lige et par nye ting der skulle på plads og alt -eik også efter planen, sådan da!!! Desværre er det ikke længere muligt at gennemføre festskydningen på 200m, som vi plejer at skyde på Fælleden; men vi arbejder videre med en anden løsning. sorn vi håber kan gennemfgres næste år. I henhold til ovennævnte er det derfor kun muligt at præscntcre resultatlisten lbr Fugleskydningen, jeg tror jeg lovede at den (fuglen) ville gøre lidt kraftigere modstand end sædvanliet. detre løfre biev overholdt til fulde idet der blev afgivet næsten 900 skud på fuglen. 1

8 Resultater Fugleskydning200T Brystpladen = Fuglekonge Venstre klo = Kronprins Hgjre klo = Prins Halen Venstre vinge Hgjre Vinge Halsen Ringen Kronen Svend åge Jensen Lars Mosegård Tommy Wulff Ole Pedersen Johannes Nielsen Peer Petersen PED Andersen Erik W. Petersen Anders Engelbrecht v. Ole Pedersen v. Eget skud v. Eget skud v. Svend Erik Nygård v. Kaj Johnsen v. Johannes Nielsen v. Ame Larsen v. Vlly Kollerup v. Erik J. Larsen 0 I Præmieuddeling og spisning af den medbragte mad foregik som sædvanligt under stor moro til alles glæde. En lille ting som også er værd at nævne, det er navnene Erik J. Larsen og Svend Åge Jensen. Disse to personer har altid været til skydning på fælleden, men aldrig deltaget i skydningernellll! Ganske enkelt fordi den ene har været og den anden har passet strandpost syd samt været chauffgr mellem skyttehus og bane syd, i år fik de så en helt ny oplevelse nemlig at deltage i selve fugleskydningen samt at komme på præmielisten. l I Skydeudvalget Slqtte og Fuglekonge 8

9 Nyt bestyrelsesmedlem Mit navn er Peer Petersen og jeg er nu 62 år. Jeg er f'ødr i Hellevad i Sgnderjylland, men har siden 1978 boet i Fredericia. Efter 44 år i arbejdslivet valgre jeg for 2 år siden at blive "efterlønner". En tilværelsejeg nyder i fulde drag med min hustru Hanne. I min erhvervskariere har jeg beklædt stillinger som programmør, systemkonsulent, regnskabschet', gkonomichef, marketingschef og Økonomidirektør. Min militære karriere i llyvevåbenet varede 3 år med tjeneste steder i Padborg, Karup. Værløse og Tune, hvorjeg sluttede som sergent ved eskadrille 534. Det var en god og lærerig tid med bl. a. skydning i Texas. Hame og jeg har altid kunnet lide at rejse og værer på alle kontinenteme på meget spændende ture. Vi kan begge lide naruren og går også begge påjagt. Vi er også begge aktive Odd Fellows

10 Tildeling af medaljer i Fredericia i nyere rid efter afsnit af3. ForsvarsbrØdrenes godkendt Fortjenstmedalje. Der skulle gå7 år fgr den første medalje blev tildelt i Fredericiaselskabet! Vinhandler K. Tram Møller fmd ,tj\delt 19j4. Major Chr. Hansen fmd , tildelt Kaptajn N.K.Østergård best. medlem 19' , tildelt 1993 på fælleden i strållende solskinsvejr i forbindelse med Grundlovsskydningen s.å. Prokurist Jens Gade best. medlem og kasserer i 6julikommit een 19.7j -2001,tildett Overpostbud Johan Perersen besr. medlem 19" ,tildelt Forvalter Ame Schelde Madsen best. medlem , rildelt I 999. Brandmester Mlly Kollerup Nielsen best. medlem , fmd , tildelt Johannes Lund Nielsen fmd aktiv, tildelt af Samvirksomheden ved DFB's 100 års jubilæum i Fredericia 2005, heri var Fredericiaselskabet medarrangbr. Der er i medaljens "levetid (40 år)" tildelt 8 medaljer til Fredericiaselskabet, det er derfor ikke en medalje der tildeles i al almindelighed, snarere tværtimod meget sjældent Medaljen er udf6t i forgyldt tombak. På forsiden er præ-qet et våbenskjold med 3 lgver og t h-ierter, ovenover prydet med en krone og nedenunder 2 krydsede grene (eg/bøg) samt inskriptionen DE DANSKE FORSVARSBRØDRE. Medaljen bæres i gr6nt bånd med 11 hvide striber symboliserende Samvirksomhedens 11 kredse. På båndets midte et forgyldt spænde med inskriptionen FORTJENT. På bagsiden graveres modtagerens navn samt året for tildelingen. På et tidspunkt blev medaljen leveret med krydsbånd pga. en fejl fra leverandøren, dette ændrer ikke den ære det er at blive tildelt medaljen. Tildeling af medaljen skal tiltrædes af Landsstyrelsen efter indstilling fra de enkelte selskaber. MeOaljen kan kun tildeles brødre indenfor Samvirksomheden og kun sådanne, der gennem mangeårigt virke eller i særlige tilfælde har gjort sig fortjent til en særlig påskgnnelse (se sidstnævnte navn i ovennævnte navnerække) Tombak er en messinglegering af zink og med et kobberindhold over 67Va. Tombak er Iidt blødere end messing, og egner sig godt til emblemer, til ciselering m. m. (metallurgisk ordbog). l0

11 Tildeling af medaljer i Fredericia i nyere tid efter afsnit af 3. F orsv ars brødrene s,zere sme dlems e mble m. indstiftet i Der findes eksempler på udnævnelse af æresmedlemmer før indstiftelsen af medalien: * GårdejerAibert Pedersen best medlem DFB Fredericia ' (Original håndtegnet jubilæumsskrift DFB arkiv Biilows kaserne 2007 se nedenfor tv.) Efterfglgende brødre der er tildelt medaljen i "nyere tid" : n Major Chr. Hansen, tildelt Maior Knud Møller fmd , tildelt I983 Kaptajn N. K. Østergård tildelt 199'7. Bankdirektør Ib OvergårdAndersen, best medlem , tildelt 2000 Brandmester Villy Kollerup Nielsen tildelt Prokurist Jens Gade tildett2002. ForvalterArne Schelde Madsen, tildelt Overpostbud Johan Petersen tildelt Historisk konsulent Anders Engelbrecht best. medlem aktiv. tildelt Elektriker Erik Larsen best. medlem Tildelt Radiomekaniker John Thomasen best medlem og tmd skydeudvalg og redaktør aktiv, rildelr Konsulent Jgrgen Chr. Frederiksen best medlem , tildelt Æresmedlemsernblenrct e r udfp rt sont en medalje, på.hvis forside er præget våbenskjoldet rned 3 lpver og t hjerter ovenover pn'det med krorte og nedcnunder 2 krydsede grene (eg/bpg) samt inskrip tion en D E D AN S KE F ORSyARS- BRØDRE. Bagsiclen er beregnet til indgraveing c4f navt, dctto og årstal. Medaljen er og bnres i dann e b rut g sfa n, e t kry d s b ånd r:.l1nnrnt:1 r -r.ri- Til yenstre lrcrjbr ses det sirligt udførte håndskrewrc bevis for æresntedlemsstatus for Albert Pedersen. Til hqjre herfar den tildelte medalje med DFB rnrcrkning og irtdgrat erering af årstal nederst på korset. Hvor denne medalje erfrcmstillet vides ikke- endnu!! Medaljen er tilbageleveret, til bes\relsen sidst i halufemserne, Ovenover ntedaljen til hpjre, ses det officielle Æresmedlemsbevis som det ser ud dd

12 Gqndrups Eftf. A/S Donmorksgode 7l Fredericio. Tlf l0 Autoriseret Bong & Olufsen forhondler FREDERICIA SHIPPING AS ^ffi Møllebugtvej 5. DK-7000 Fredericia Telefon Telefax wwwfredericiashipping.dk Certificeret kvalitet \/ - Jyllandsgade Fredericia.Ttf OS 65 SLAGTERMESTER JENS JAKOBSEN 6- Julivej Fredericia Tlt

13 rfff::m S- Er- n=tra.=ta P,g t,l,ilf.: Y (n Luthersvej Fredericia 6 Ltv J ^ak-a,, Mandal Alle I I - Middelfart -Tel wvyw.citylak,dk Nørre Vold i.; ^frls blomster. "! Cothersgade 35..,1 DK-7000 Fredericia Nørreport Gykelforretning Fredericia. Tlf So CARIPOINT - Fredericia Autogaarden Fredericia a/s Egeskovvej Fredericia t3

14 Runde fødselsdage og nye medlemmer i april kvartal Fødselsdage: Nye medlemmer: 70 å,l^: RobertK. Sgrensen Øster Voldgade Fredericia Erik Andersen Kaltoftevej Fredericia Bjarne Ågren Overgaden 1 I 7080 Børkop SgrenVollund Kdstensen Ellehammersvej Fredericia 60 år: Asger Veje VandmØllegårdsvej Fredericia Kvalitet til tiden Ttf. 759, Tryk-Print-Webdesign Skanse Tryk ApS Nymarksvej 24. TOOO Fredericia www skanse-tryk. dk. dk Egeskovvej Fredericia RuFo Seruice Låse - Si[rinqste0nif. v/allm Andeisson Tlf Bil Fax Wffi

15 Nordeov Tlf 't sl Erritsø. Fredericia dansk_ autohiælp pj.dstedvej s,*,,:13:;1fl?.t42 s. Fil 75 s 42 6? 'q- \ AIlNES Vejlevej 16 B Fredericia Telefon Fax Vi iager os af alle bjærgningibugseringsopgaver stor som lille til konkunencedygtige priser Starthjælp A Benzinudbringning Døroplukning A Hjulskift Transport ved drittstop og udheld af Biler ^Motorcykler ^Busser ^ Lastbiler Entreprenørmaskiner m.m. Å Også abonnemenlstegning Døgnservice SUPEN Veite Landevej 16. 7$00 Fredericia '?tf.? Det siikte masiksteil før iletentionen! LEVENDE MUSIK alle dage Åbent alle dage kt Fredag/lørdag kt, ITGISAT$GCENTRET ffi o.'1 \fili B r-lrd r-ri.{iu Fl:Ilt k{r.nl}li*!i lta. 1ft0 I eil.*k 1ll.:n :t rr rb. f[?l :s :l *ii - I -eral &rls.!t ilblida"dl P.L. JESSEN & SøN ApS Røde Banke Fredericia Ttf ,*:#rfirrert*r' -^oo O christ;an priisholm. Dreyersvænget 10 O O 7000Fredericia.Ttf.:

16 @ P P DANMARK DFB Indrneldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup,4116 1,?000 Fredericia dk Fulde navn: Stillins: Postnr.: Telefon: Forrettet tieneste ved: I perioden: Fødselsdato og å'r:, den rl ;: o G

BRODBRM JULESPECIAL 2OO1 NR. 5

BRODBRM JULESPECIAL 2OO1 NR. 5 BRODBRM JULESPECIAL 2OO1 NR. 5 s. ÅncaNc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn (7-d \7 Nyt Syn -+ optilr Gothersgade 2' 7000 Fredericia flt.7592 00 62 Giro 7 230397 Bestyrelsen Formand: Willy

Læs mere

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Juli 2009 NR. 3 13.

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Juli 2009 NR. 3 13. Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Juli 2009 NR. 3 13. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER OI(TOBER 1999 S.ARGAI\IG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODER OI(TOBER 1999 S.ARGAI\IG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODER OI(TOBER 1999 S.ARGAI\IG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn EØpnr Nyt Syn Gothersgade 2 ' ' t T f.75920062. Giro 7 23 03 97 Best)ryelsen Formand og ansvarshavende redak tøri Willy

Læs mere

DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia E-mail: mouridsen@mail.tele.dk

DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Januar 2007 NR. 1 11. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1 ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Koilerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2008 NR. 1 12.

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2008 NR. 1 12. Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Januar 2008 NR. 1 12. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODBRM JULI 2OO1. NR.3

BRODBRM JULI 2OO1. NR.3 BRODBRM JULI 2OO1. NR.3. s. ÅnceNc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43 Tlf.75923357 Kasserer: Jgrgen Chr. Frederiksen Agertoften

Læs mere

BRODBRM JULI 2OO3. NR.3

BRODBRM JULI 2OO3. NR.3 BRODBRM JULI 2OO3. NR.3. 7. ARGANG De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen Goihersgade 2. 7OO0 Fredericia fff.75 92 00 62. Giro 7 23 03 97 Formand Johannes

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2010 NR. 3 14. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2010 NR. 3 14. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2010 NR. 3 14. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2013 NR. 1 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2013 NR. 1 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2013 NR. 1 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Oktober 2008 NR

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Oktober 2008 NR Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Oktober 2008 NR. 4 12. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JULI2OO2 NR. 3 o. Åncawc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn "'r""*.x*.r"*.f Formand Johannes Lund Nielsen StenhBjvænget 84 Tlf.7592 3041 ' Mobil 2029 3L78 E-mail: jln@post11.tele.dk

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODBRM JANUAR 2OO1 NR. 1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn 5. ARGANG

BRODBRM JANUAR 2OO1 NR. 1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn 5. ARGANG BRODBRM JANUAR 2OO1 NR. 1 5. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Nyt Syn gvttbårrro Gothersgade 2 7O0O Fredericia Tlt.75 92 00 62. Giro 7 23 03 97 Bestyrelsen Formand: Willy Kollerup

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2010 NR

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2010 NR Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Januar 2010 NR. 1 14. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2.

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. ARGANG DE,B De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Z^:. '(td'.. iøl*u Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nieisen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia

Læs mere

BRODBRM APRIL 2OO2. NR.2. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn 6. ARGANG

BRODBRM APRIL 2OO2. NR.2. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn 6. ARGANG BRODBRM APRIL 2OO2. NR.2. 6. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Formand Johannes Lund Nielsen Stenhøjvænget 84. TLf.7592 3041 Mobil 2029 3778 E-mail: jln@post l l.tele.dk Næstformand

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 Fanen blev føret ind, derefter sang vi traditionen tro I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre med en særlig velkomst

Læs mere

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Oktober 2009 NR

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Oktober 2009 NR Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Oktober 2009 NR. 4 13. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODBRM APRIL.1998 NR.2. 2. ARGANG. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn

BRODBRM APRIL.1998 NR.2. 2. ARGANG. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn BRODBRM APRIL.1998 NR.2. 2. ARGANG De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

BRODER NYT. April 2013 NR. 2 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2013 NR. 2 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2013 NR. 2 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1.

BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1. BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1. 8. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen gv4*"ånrru Gothersgade 2. 7000 Tlf. 75 92 00 62 Giro Fredericia 7230397 Formand

Læs mere

BRODBRM4. ARGANG NR.1 JANUAR 2OOO. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn

BRODBRM4. ARGANG NR.1 JANUAR 2OOO. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn BRODBRM4. ARGANG JANUAR 2OOO NR.1 De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn (?-d) \7 Nyt Syn i14ttbån*ro Gothersgade 2 flf.75 92 00 62. Giro 7 23 03 97 Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 09. FEBRUAR 2016

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 09. FEBRUAR 2016 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 09. FEBRUAR 2016 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODBRM APRIL 2OO4 NR. 2 8. ARGANG. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODBRM APRIL 2OO4 NR. 2 8. ARGANG. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODBRM APRIL 2OO4 NR. 2 8. ARGANG De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen tffi f E@,iptix Gothersgade 2. T 1.7592 00 62. Giro 7 230397 Formand Johannes Lund

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BRODERM. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn JULI2OOO. NR.3 4. ÅRGANG

BRODERM. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn JULI2OOO. NR.3 4. ÅRGANG BRODERM JULI2OOO. NR.3. 4. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Nvt Svn Gothersgade 2' t t 1fi.75 92 oo 62 ' Giro 7 23 03 97 Bestyrelsen Formand: Willv KolleruP Nielsen Teglværksvej

Læs mere

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2009 NR

BRODER NYT. DFB Indmeldelsesblanket. Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia. Januar 2009 NR Afsender: John Thomasen Fælledvej 27 BRODER NYT Januar 2009 NR. 1 13. ÅRGANG DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup Allé 1, E-mail: mouridsen@mail.tele.dk Fulde navn: Stilling:

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2012 NR. 1 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2012 NR. 1 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2012 NR. 1 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2011 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2011 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2011 NR. 1 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2016 NR. 1 20. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2016 NR. 1 20. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2016 NR. 1 20. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Så skal der igen grilles

Så skal der igen grilles 3 Garderforeningen for Fredericia og Omegn NR. 2014 AUGUST Så skal der igen grilles Se mere på side 3 Livgarden erobrede Fredericia Lørdag d. 12. juli blev en fantastisk dag i Fredericia - Ikke kun for

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2015 NR. 4 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2015 NR. 4 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2015 NR. 4 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

BRODBRM JULI 1998 NR.3. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn 2. ARGANG

BRODBRM JULI 1998 NR.3. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn 2. ARGANG BRODBRM JULI 1998 NR.3 2. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2010 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2010 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2010 NR. 4 14. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

April 2OOg ].3. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

April 2OOg ].3. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen April 2OOg ].3. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen Johannes Lund Nielsen Stenhøjvænget 84. 7000 Fredericia Tlf. 7592 3041. Mobil 2029 3178 E-mail:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859. Hjemmeside: www.taastrup-fugleskydning.dk

LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859. Hjemmeside: www.taastrup-fugleskydning.dk LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859 1 Selskabets navn og formål Selskabets navn er: Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab Selskabets formål er at afholde en fugleskydning en

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 2015 20. årgang Adresser: Formand. Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand. Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2016 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2016 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2016 NR. 3 20. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2016 NR. 2 20. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2016 NR. 2 20. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2016 NR. 2 20. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole.

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole. November 2010 2 OPSLAGSTAVLEN 28. november Cross løb Hedvigslundskoven 2. december Juleafslutning 12. december Cross løb Holeskov 16. januar Cross løb Skibhusskoven 4. februar Chokoladeforedrag 13. februar

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

55. Årgang November 2016 Nr.4

55. Årgang November 2016 Nr.4 55. Årgang November 2016 Nr.4 Julen nærmer sig, og masser af travlhed og mange gøremål vil uden tvivl komme til at præge hverdagen. Ser vi tilbage på tidligere år, så bliver i år nok ikke anderledes. Vi

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

BRODERM2. ARGANG. JAN. 1998 NR.l. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn

BRODERM2. ARGANG. JAN. 1998 NR.l. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn BRODERM2. ARGANG JAN. 1998 NR.l. De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92 33

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 2016 21. årgang Adresser: Formand. Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand. Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. Juni årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. Juni årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. Juni 2008 13. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082 / 40 177 166 Næstformand & Formand for Hids

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere