April 2014 Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014 Nr. 2 37. årgang"

Transkript

1 April 2014 Nr 2 37 årgang

2 Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: MP Sejl Kontakt os for et uforpligtende tilbud Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt Nr 3 d 6 juni Nr 4 d 5 september Nr 5 d 28 november Deadline for tekst og billeder til bladet 3 uger før Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil (Nyt nr) Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov Tlf , Layout og produktion: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7, 8210 Århus V Tlf wwwhimmelblaadk Eftertryk: ikke uden tilladelse Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå Egå Sejlklubs sekretariat, Runetoften 14 st, 8210 Aarhus V, tlf , er åbent mandag til torsdag fra kl 0800 til kl 1600 og fredag fra kl 0800 til kl 1400 Sejlerskole og duelighedsbevis Mads Trøstrup Kristensen, tlf Se i øvrigt hjemmesiden Egå Sejlklubs adr: Internet: wwwegaasejlklubdk Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf: Bestyrelsesmøder 4 Udlejning af Egå Sejlklubs klubhus??? 9 Udlejning af klubhuset, igen, igen!!!!!! 9 Mr Optimist er blevet 100år 10 Kapsejladsudvalget11 Turudvalget14 Egå marina 15 Opslagstavlen16 Sportsbådsliga18 Værkstedet! 19 Storjolleudvalget21 Ungdomsafdelingen 23 Seniorgruppen 23 Sejlerskolen24 Husketavle 27 Dansk Sejlunion28 Nye medlemmer30 Forårsklargøringen er i fuld gang Internet: wwwegaa-marinadk Egå Marinas sekretariat For åbningstider, se EM s hjemmeside Tlf , Fax Havnemester Lars Kock Andersen Hverdage: kl 9-10 Tlf

3 Bestyrelsesmøde Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Formand Claus Dalbøge Strandmarksvej Risskov Tlf Kasserer Flemming Rost Prins Knuds Vej 22a 8240 Risskov Tlf / Næstformand Kirsten Rambøll Vandbækvej 42, 8960 Randers SØ Tlf Fmd Sejlerskolen Mads Trøstrup Kristensen Hybenhaven 12, 8520 Lystrup Tlf Fmd Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Ungdomsudvalg-Optimister Jesper Heegaard Skolevej 2 A 8250 Egå Tlf: Mail: Jolleudvalgsformand: (Storjolle) Pernille Bülow Bech Toftevej Egå Tlf: / Mail: Husudvalg Ole Østergaard Solbærhaven Lystrup Tlf / Tur- og Motorudvalg Peter Petersen Brobjerg Parkvej 99, 1mf 8250 Egå Tlf / d 21 januar 2014 Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Claus, Jesper, Ole Ø Afbud: Ingen Referent: Kirsten Opfølgning/info vedr møde med EM Vedligehold jollehus: Der er ved at blive sat væv op oven på og malet Yderligere vedligehold ser man på til efteråret, man kan ikke rumme mere nu Bogen "gør havnen aktiv" Claus har den og tager den med her ned, så den næste i bestyrelsen kan se den lad os få den set af alle i bestyrelsen (den er lagt på kontoret) Vedlighold Mette: Kapsejladsudvalget Kan vi bruge havnens fibernet? Flemming har prøvet og kunne ikke, det forlyder at andre heller ikke kan ES opslagstavle på EM hjemmeside? Efter debat vedtages det at Kirsten tager kontakt til Bjarne Robl /Anette om en opslagstavle Kontakt til motorbådssejlerne? Claus har kontaktet, og man var glad for kontakten, især da man havde opfattelsen af lidt fjendsk holdning fra ES Hjemmeside/Båken Peter Juul, CD og Charlotte har set på sagen Der ønskes en mere levende hjemmeside, stadig opdelt i emner Vi hører mere, når arbejdet er lidt længere fremme Elektronisk Båken diskuteres, der ønskes fortsat deadlines for nyhedsartikler fra udvalg og en indpisker/redaktør til at påminde udvalg ud fra aktiviteter og datoer Vi skal være opmærksomme på, at vi på generalforsamlingen lovede en papirudgave til de få, der ikke har adgang til en netversion De enkelte udvalg bedes se på statiske tekster på hjemmesiden Sportsbådsligaen status Info om liga udtagelsesstævne 1304, træning 1204 Brændstof til dette beregnes ikke Liga udvalg spørger til fordeling af J70, når der kommer en til ES på uge besøg? Udvalget opfordres til at lave et udspil Udlejning af klubhus status, opfølgning, enighed Alle aktiviteter skal bookes, så vi ikke spænder ben for sejlsport Vi har prøveperiode i år Lejer skal gøre rent efter udlejning, lejer sørger selv for karklude og viskestykker Claus udarbejdes en lejekontrakt Den skal indeholde vejledning om, hvordan klubhuset skal afleveres Når huset er lejet ud, skal vi nok være opmærksomme på, at kahytten bliver venlig og kan bruges af medlemmer Den der låser ind må tænde og slukke for varmen Udlejes primært mellem standerstrygning og standerhejsning Ølautomat Beslutning omgøres, så der indkøbes et lille køleskab til 1 ks øl og 1ks sodavand, og automaten fjernes Sejlerskolen Hjemmesiden er redigeret Pressemeddelelse er sendt dd Plakater trykt og udleveres til ophængning Sejlerskoleinstruktørkursus i Århus tilbydes til sejlerskoleinstruktører Udbud af VHF kursus? Tænkes ikke i sejlerskolen Bestyrelsen tror ikke på behovet Debat om duelighedsbevis på en weekend og PR for sejlerskolen, Watergames (vores nabo) giver duelighedsbevis på den tid Der tænkes videre, og det tages op på kommende bestyrelsesmøde Overgang fra sejlerskole til kapsejlads, - kan tænkes som en observatør rolle til en start Det tænkes "formidlet" via instruktør Der tænkes også i en gastebørs og i at "markedsføre" en sådan Der kunne også være gastebørs til tursejlads!!! Steen står for info til kapsejlerne om emnet, så de ved, at de kan hente gaster på børsen og hos sejlerskoleinstruktører Peter står for samme hos tursejlerne og Mads spreder den nye opgave i sejlerskolen til instruktører og til elever, der er nået passende langt Pinsetur Der arrangeres fortsat Pinsetur, selv om den falder sammen med Bigboat Der arbejdes med et alternativ som retter sig mod de yngre deltagere Ideer mailes til Peter Fælles dokumenttilgang Det tænkes, at bestyrelsen kan dele referater på Dropboks Claus bliver ansvarlig, også for at invitere og slette adgang til dropboksen ved til og afgang til bestyrelsen Claus har back up på alt Udvalg vil kunne lægge dokumenter op, når det er relevant at dele disse i bestyrelsen 4 5

4 Bestyrelsesmøde Bordet rundt (kort orientering) Kirsten: en ide om en national Retro cup Claus: Der er ikke endelig afgørelse om bådudstillingen Flemming: Endnu et stort stævne er placeret i ES: Laser Europa Cup og formentlig også DM og NOM Steen: Datoer for kapsejladser er lagt og offentliggøres i Båken 0104 afholdes en aften om regel + protestbehandling + praktisk tilgang ved Kim Stævne med KDY, der bliver udarbejdet samarbejdesaftaler ES ønsker ikke at dele underskud med KDY Ole: Vores øl-leverings-mand virker ikke Steen og Ole undersøger sagen Lørdagsfrokoster fungerer fint Pernille: Der er afholdt julefrokost + 2 arrangementer Peter: Der er afholdt viseaften + 3 andre arrangementer Jesper: Der er afholdt julesejlads + søndagssvømning + foredrag med Martin K +arrangement med Winner + oprydning i jollehuset Der er trænermøde 2201, der er dejligt mange trænere Der forventes måske 15 nye plus de gamle sejlere i kommende sæson Sponsorsøgning i ES Der spørges om, hvordan vi fordeler hvem vi søger, så vi ikke spænder ben for hinanden Vi har ingen klubsponsorer nu Steen, Jesper, Pernille og Kirsten laver liste på dropboks, Pernille opretter Der laves sponsortavle Ungdomsafdelingen føler ikke, at de er ikke store nok til stævner, men vil gerne søge sponsorater vedr jollehuset v/ Jesper Næste møde: CD indkalder på doodel d 5 marts 2014 Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Claus, Ole Ø Afbud: Jesper Referent: Kirsten Opfølgning af referat fra sidste møde Forslag til ændring af lejekontrakt på jollehus v/ CD: Er sendt, vi har ikke hørt noget fra EM Ungdoms repræsentant til EM v/ Pernille: Søges stadig Mette vedligehold v/sj: Aftales i næste uge Opslag på EM www v/ KR: Vi kan bare sende til deres webmaster Øl køleskab v/ole: Der indkøbes et stort køleskab, der også kan bruges i forbindelse med udlejning af klubhus Sejlerskolen v/mads: fin reklame i aviser og opslag, begrænset tilslutning endnu Mads kan overveje annoncering når solen skinner SJ oplyser kapsejlerne om nye gaster fra sejlerskolen Reserve Pinsetur v/peter: har luftet dette, men har ikke fået respons Det efterlyses, at der kommer en ekstra i udvalget Måske en kombination af kapsejlads og en fælles tur Peter efterlyser forslag til turen i Båken Måske varslet at noget spontant vil opstå også styret af vejret Fastelavn var sparsomt besøgt, 7 børnebørn Måske pause, måske arrangeret med Jesper Drop boksen til deling af referater mv fungerer fint Der er fortsat problemer med Øl leverancen, Ole søger ny ordning - Liga v/ KR: hækflag laves og betales af DS, vi skal sende: klubstander i vector format (Adobe illustrator ) + klub salgstekst max 900 enheder + foto af klubstemning i tværformat Vi udlåner RIB til Sønderborg og ÅS festuge hjælper til transport opgaver - belønning lån af J70 er til klub Det er i år eneste mulighed for at låne J70 er Ligaudvalget står for, at J70 er bruges, når og hvis den er her i 2014 Bådmesse august? Peter Juhl som tovholder, har sagt ja og Ole Lunderskov vil gerne hjælpe Em stiller hoppeborg? CD tager kontakt til EM og PJ i morgen og der nedsættes udvalg Søspejderlejr i 2015 Klubhus kan lejes, vi skal kunne bruge kontor + kahyt og grej rum Kontaktperson fra ES: Kirsten Bordet rundt (kort orientering) DS generalforsamling: SJ deltager fra ES Pernille + Flemming: del af jolleplads under inddragelse af EM til trailerparkering, ES joller med videre flyttet rundt Det er i forvejen et problem at være på jollepladsen I næste uge kommer containeren fra Grand Canaria og så er der et stort problem! CD ringer til Lars og får stoppet projektet Det må aftales at EM og ES ikke laver ændringer af denne slags uden at det tages op på bestyrelsesniveau SJ: Hvor mange RIB har vi: 3 TOP, 1 Bric, 1 grand(17hk), 1 Zodiak skal pustes op dagligt Praktiske problemer med udlejning af klubhus Erik Bålkilde ønsker at vide lidt om opgaver mv i forhold til udlejning af klubhus Erik har en del opgaver, det er komplicerende og utilfredsstilende ikke at få informationer rettidigt i forhold til disse opgaver Vi vil prøve at informerer bedre i fremtiden og siger tak for indsatsen! I forhold til udlejning af klubhus er vi er i gang med en prøveordning, og vi må høste erfaringer i forhold til fremtidig praksis CD udarbejder en manual for, hvordan vi lejer ud, og hvem der påtager sig hvilke opgaver Punkter der ikke nåede at blive debatteret Hvor er bogen: Gør havnen Aktiv nu? Presse/ PR planlægning for ES Næste møde: primo maj 6 7

5 UDLEJNING AF EGÅ SEJLKLUBs KLUBHUS??? Marine e og Lund in r a M or Flo en skabt har samm For 15 år siden, i 1989, drøftede vi i daværende bestyrelse og klubhusudvalg nogle principielle retningslinier for det dengang helt nye klubhus Vi var enige om, at det for det store klublokale, kahytten og kontoret skulle gælde: At intet lokale skulle kunne udlejes Lokaliteterne kunne kun anvendes til arrangementer, som havde med sejlsport at gøre Som jeg skrev dengang ved slutningen af refera- tet: KLUBHUSET ER VORES - Egå Sejlklubs medlemmers Vi er ansvarlige for hygge, brug og orden Ved generalforsamlingen i november 2014 vil dette emne blive taget frem som et punkt på dagsordenen med en efterfølgende afstemning Eventuel udlejning af vort klubhus er IKKE BARE en bestyrelsesbeslutning Per Priess Udlejning af klubhuset, igen, igen!!!!!! Endnu en gang har et medlem af Egå Sejlklub, med angst for forandringer, bragt emnet på bane Efter gentagne ørksesløse diskussioner af emnet, har bestyrelsen truffet en særdeles fornuftig beslutning, om en forsøgsordning vedrørende udleje af klubhuset til feks runde familiebegivenheder og sejlrelaterede arrangementer Bestyrelsen er demokratisk valgt af medlemmerne, og har selvfølgelig både ret og pligt til at træffe afgørelser på medlemmernes vegne Er man utilfreds, kan man jo bare selv stille op eller få meningsfæller til at stille op til næste bestyrelsesvalg JYLLANDS BEDSTE CENTER FOR SmåBåDE, motorbåde OG SEJLBåDE! Her finder du: maritimt tilbehør aut Volvo Penta, Mercury og Mercruiser salg og service aut forhandler af Bavaria, dufour og Greenline forhandler af Quicksilver og Bayliner kæmpe udstillingshal med nye og brugte både 5 servicevogne, der kører overalt i danmark eget værksted/klargøringscenter, der klarer alle opgaver aktiv service uden for normal åbningstid Vi hjælper med at hol de dig godt sejlende! PANTONE 286 CMYK: RGB: PANTONE 7460 CMYK: RGB: PANTONE 376 CMYK: RGB: PANTONE COOL GRAY 8 CMYK: RGB: Stokagervej Risskov Hovednummer Servicetelefon wwwfloordk 8 Som arrangør af et sejlrelateret arrangement for ansatte på den arbejdsplads jeg har været ansat på i ca 35 år, hilser jeg beslutningen velkommen Med hjælp fra gode venner de fleste medlemmer af Egå Sejlklub som har stillet deres både til rådighed, har jeg afholdt en særdeles populær årlig sejltur på et par timer med efterfølgende spisning og hygge under indtagelse af et par glas rødvin For nogle år siden kunne den sociale del af sejladsen afholdes i klubhuset, men reaktionære kræfter blandt sejlklubbens medlemmer forhindrede for et par år siden dette, så vi i stedet, efter aftale med havnemesteren, måtte spise under åben himmel på grill pladsen Ingen af deltagerne kunne forstå dette, idet vi altid havde opført os ordentligt og ryddet op efter os Mange medlemmer af Egå Sejlklub kontaktede mig med undren over afslaget om at bruge klubhuset Hvad er det, visse medlemmer af klubben er bange for? Er de bange for at invitere landkrabber til at se vores dejlige havn og klubhus med fare for at de måske bliver interesseret i sejlsport og livet på havn og hav? Mange af dem jeg har haft ombord i forbindelse med ovennævnte arrangement har udtrykt stor glæde over at få del i sejlerlivets glæder Jeg har fået formandens ord for, at vores arrangement nu igen falder ind under det, bestyrelsen ønsker for, hvad klubhuset kan udlejes til Det glæder mig overordentligt, og det indvarsler nye tider for Egå Sejlklub, hvor man prøver at åbne sig over for det omgivende samfund med mulighed for, at medlemsantallet måske kan øges! Skulle Per Priess og andre med samme holdning komme forbi den dag vi afholder vores sejldag, er de særdeles velkomne til at komme indenfor til et glas rødvin og en bid brød Risikoen er, at Per Priess og meningsfæller kommer til at opleve, hvor glade landkrabber er for at komme på Egå Marina Ulrik Pedersen 9

6 Mr Optimist er blevet 100år Kapsejladsudvalget Endelig sejlsæson Båkebanen Så er det påsketid, og tid at få de sidste ting klargjort Denne sejlads er for alle, der kunne tænke sig at til sæsonen måske en påsketur hvis vej- kapsejle, nye sejlere er meget velkomne ret er til det Deltagere på Båkebanen skal have gyldigt målebrev Vi er klar i kapsejladsudvalget med Båkebaner Deltager til Easy Sejlads, behøver ikke må- og Pointsejladser - og de andre gode arrangementer lebrev i løbet af sommeren, BigBoat-stævnet, midsommer-grill-sejlads mm Hold bare øje Tilmeldingsfristen er Tirsdag den 22 april, via med hjemmesiden Dommerbåden Mette er klubbens hjemmeside(pc ved kontoret kan benyttes) også behandlet efter alle kunstens regler og klar Startgebyret for hele sæsonen er fortsat til sin dont på banerne, startende med liga udtagelsen kr 150,- Efterfølgende ses indbydelser til Båkebanen og Meld jer nu til inden deadline Ved eftertilmelding Pointsejladser rigtig god kapsejladssæson vi er prisen kr 300,- og man kan ikke blive ses derude! klubmester Steen Jepsen Nummerskilte genbruges fra sidste år Vi sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede Kapsejladsudvalget regler incl Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter og sejladsbestemmelserne for Båkebanen Handicap systemet vil være DH2013 sømile-tiderne, hvor vi anvender Viggo Jacobsen fra Århus Bugten blev 100år i februarne det i en juniorbåd med Hr Rost senior (og i den- GPH Easy Sejlads anvender TCC forbindelse er vores kasserer Hr Rost junior ;-) Der er mulighed for separat løb for både tildet Viggo Jacobsen har betydet så fantastisk meget for at se på sejladserne Efter sejlads skiftede Hr meldt uden spiler, båd klasse løb samt evt 2* for danske sejlerbørn ved at bringe så megen Jacobsen til jakkesæt og uddelte vandrepokal kan også komme på tale (min 3 både i hvert løb) aktivitet til Optimistklassen Han har på verdensplan som han selv havde indstiftet De laminerede baneskitser for båkebane sejlad- sat optimisten på dagsordenen, og der serne gælder fortsat, husk! at gemme disse til har den jo faktisk været i mange år nu Viggo så Til hans 100årsdag, der blev holdt som reception de kommende sæsoner optimistjollen for første gang i 1954 Dengang i Århus Sejlklub, var der mange gæster, og der BEMÆRK: Samme baner som sidste år men sejladsen var han formand for Århus Yachtklub, året efter blev holdt mange taler En af talerne var Per Risvang, vil kunne forlænges med en ekstra runde søsatte Århus Yachtklub 20 optimister! der kunne citere Viggo Jacobsen for at ha- hvis vind og tid tillader dette, jævnfør sejladsbe- ve fortalt Per, da han var ung og uprøvet, at det stemmelserne Viggo har i rigtig mange år været en mand, der først er når man har fået et nej, at det virkelige Forårssejladserne startes med en tune-up sejlads kunne få tingene til at ske Han har været en arbejde begynder Hr Jacobsen har uden tvivl tirsdag den 29 april Der vil samtidigt være stor igangsætter, men han har også kunnet holde været en ihærdig mand "åbent hus" i Båken for sæsonens dommere tingene kørende i mange år Der bygges sta- Fælles start kl 18:30 (Easy Sejlads fælles start dig ca 3500 optimistjoller i verden årligt I 1965 Der var indgået aftale med Viggo Jacobsen og 18:35) tog Viggo initiativ til at starte International Optimist familie om at gæster ved denne bemærkelsesri- De egentlige sejladser er i forårssæsonen fra 6 Dinghy Association (IODA), her var Viggo ge runde dag i stedet for gaver bidrog til en ny maj til 17 juni, begge dage inkl og frue aktive i 15år fond til gavn for optimistsejlere på Århus Bugtenber Efterårssæsonen er fra 05 august til 16 septem- begge dage inkl Det er kun få år siden Viggo var i Egå Sejlklub Kirsten Rambøll Start tidspunkt for første start i alle sejladser vil sidst Trods godt oppe i 90 erne var han på van- være: kl18:30 efterfølgende starter med 5 minutters interval Billede fra Aarhus Big Boat Race, Egå 2013 Guleærter sejladsen er sat til tirsdag d 23 sep- 10 Bestyrelsesmøde 11

7 tember Fælles start kl 18:30 (Easy Sejlads fælles start 18:35) Ved tilmelding via klubbens hjemmeside vil der være mulighed for at betale startgebyret via netbank Sejladsprogram udleveres de 2 første sejladsaftener mellem kl 17:00 og 18:00 i klubhuset Se mere: Kapsejladsudvalget Easy Sejlads 2014 Har du: Lyst til at prøve at sejle om kap med andre ligesindede, "ikke øvede kapsejlere" (man skal jo starte et sted) Mangler du rutineret besætning, måske har du ikke spiler til din båd eller du sejler i en motorsejler, har din båd ikke målebrev, og er du træt af at lære mange indviklede kapsejladsregler! Så har vi - en sejlads som netop henvender sig til dig Vi tilbyder: En enkel sejladsbane Sejladsregler = søfartsreglerne Simpel startprocedure Intet krav om målebrev Både uden spiler kan deltage på lige fod, da alle sejler uden spilerder sejles efter det nye system TCC, der har afløst LYS i Danmark Efter sejladserne Kammeratligt samvær i klubhuset Mulighed for køb af mad og drikkevarer Præmieuddeling (præmie for hver 3 startende båd) Der sejles hver tirsdag aften i forbindelse med sejladserne på Båkebanen De egentlige sejladser er i forårssæsonen fra 6 maj til 17 juni, begge dage inkl Efterårssæsonen er fra 05 august til 16 september begge dage inkl Start tidspunktet for alle disse sejladser vil være kl 18:45 Forårssejladserne startes med en tune-up sejlads tirsdag den 29 april Fælles start kl 18:35 Guleærter sejladsen er sat til tirsdag d 23 september kl 18:35 Tilmelding til sejladserne via klubbens hjemmeside: wwwegaasejlklubdk tilmeldingsfrist 22 april Ved tilmelding via klubbens hjemmeside vil der være mulighed for at betale startgebyret via netbank Sejladsprogram udleveres de 2 første sejladsaftener mellem kl 1700 og 1800 i klubhuset Startgebyr kun kr 150,- for hele sæsonen Efter tilmelding kr 200,- For yderligere information kontakt: Jesper Konradsen , Thomas Zeuthen Ole Østergaard Indbydelse til Pointsejladser 2014 Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub afholder igen i år fælles pointsejladser på tirsdage i forårs- og efterårssæsonen Vi sejler klasseløb og efter DH Alle kølbåde kan deltage Sejladserne afvikles på bane ved Ryes Flak Vi lægger som vanligt banen (topmærke og gate) fra gang til gang, og vi vil forsøge at nå to sejladser pr aften når vejret tillader det, dog kun én pr aften i september Der vil være mulighed for fuld mix af løb og antal omgange så hold godt øje med dommerbådens signaler Sejladser Der vil blive afviklet en serie på 9 aftener i foråret og en serie på 9 aftener i efteråret Forårsserien: tirsdage 29 april - 24 juni og efterårsserien: tirsdage 5 august - 30 september, med 1 start kl 1830 før 1 september og kl 1815 efter denne dato Banen vil være en lige op og ned bane med start og måltagning nær bundmærket/gaten Efter 4 gennemførte sejladser kan 1 sejlads fratrækkes, efter 8 gennemførte sejladser kan 2 sejladser fratrækkes, efter 10 gennemførte sejladser kan 3 sejladser fratrækkes og efter 13 gennemførte sejladser kan 4 sejladser fratrækkes Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser og løbslister kan hentes på hjemmesiden wwwpointsejladserdk Der sejles efter ISAF s kapsejladsregler samt seriens sejladsbestemmelser Der anvendes lavpointsystem efter tillæg A 4 Præmier for hver 5 tilmeldte pr løb Præmieuddeling vil foregå sammen med sæsonevaluering samt lidt at spise tirsdag 7 oktober i Egå Sejlklubs klubhus Uafhentede præmier vil blive udloddet til de fremmødte, som ikke i forvejen er præmietagere Tilmelding Tilmelding foregår via vores fælles hjemmeside på adressen: wwwpointsejladserdk Betalingen foregår ved at indbetale beløbet på girokonto , brug kortart 01 Husk: Oplys bådtype og sejlnummer samt navn på skipper Bemærk tilmeldingen er først gyldig når både tilmeldingen på hjemmesiden og betalingen er registreret, og først derefter har man ret til at deltage i sejladserne Sidste frist for rettidig tilmelding/betaling er mandag 21 april Ved senere betaling tæller båden først med i sejladser 7 dage efter tilmelding Startgebyret er kr 400,00 for hele sæsonen Tilmeld jer NU der er åbent for tilmelding på hjemmesiden Løb Der vil blive arrangeret klasseløb for klasser med min 5 deltagende både ved udløb af tilmeldingsfristen til første sejlads Eftertilmeldte både vil blive placeret i de oprettede løb Information Resultater og anden information vedrørende Pointsejladserne kan findes på wwwpointsejladserdk Med sejlerhilsen Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub 12 13

8 Netbaad visitkort:layout 1 Turudvalget Pinseturen 2014 Pinseturen går traditionen tro igen til Mårup Gode traditioner skal man ikke lave om på I år har vi fået en tradition mere, idet Mette i Cafe en gentager sidste års fantastiske tilbud med mulighed for at være indendørs i cafe ens gode rammer Tilbuddet omfatter også pris på en lækker menu (forret og hovedret) og med det kendte mærke ad libitum (øl og vin) hele aftenen Nærmere oplysninger og øvrigt program for pinseturen finder du i klubhuset i slutningen af april Tilmelding er bindende, og vi beder om din tilmelding senest den 23 maj på listen i klubhuset Egå Sejlklub giver tilskud til pinseturen for klubbens medlemmer, dvs prisen er: For medlemmer 200,- kr For ikke-medlemmer 300,- kr Arrangør: Tur og Motor EFTERLYSNING Gode ide er efterlyses I år falder datoerne for sejlklubbens traditionsrige pinsetur sammen med Big Boat kapsejladsen Om det udelukker nogen fra det ene eller andet, skal jeg ikke kunne sige Men på given opfordring vil jeg benytte lejligheden til at efterlyse forslag, ideer til andre supplerende arrangementer, der kunne afholdes som en ny form for forårssejlads eller lignende 15/03/ :05 Side 1 egå marina Jeg forestiller mig muligheder som feks Ny version af de gamle 24 timers sejladser, altså ikke en decideret kapsejlads, men en mulighed for at få afprøvet navigationsmæssig kunnen og natsejlads Måske med et mere humoristisk islæt samt afslutning i en af vore hyggelige nabohavne Spontane arrangementer, når vejret indbyder til fælles sejlads og grill Korte sejladser, der kan henvende sig til børn (og børnebørn) med indhold i form af konkurrencer Alle andre muligheder, der kan skabe fællesskab og gode oplevelser Det vil sejlklubben opfordre til og gerne give et bidrag til Mulighederne skal kalendermæssigt ligge i foreller eftersommeren, så de ikke kolliderer med sommerferiesejladserne og/eller kapsejladsarrangementer Forslag til arrangementer i den kommende vinter modtages også gerne Og skulle der være en eller flere, der har lyst til at deltage i Tur & Motor udvalgets arbejde, så er der plads Send en mail direkte til mig på eller ring Nyheder fra Netbaadcom Egå Marina Pr 1 december 2013 er Karl Heinz indtrådt som 50% medejer af Netbaad ApS, som omfatter butikken Netbaadcom og Web-shoppen wwwnetbaadcom Vi forventer inden for de næste 2 måneder, at kunne præsentere jer for vores nye Web-Shop wwwnetbaadcom med et nyt design og med endnu flere varer Vi udvider vores sortiment med mere end 7000 nye artikler I forbindelse med krankørsel på Egå Marine den holder vi butikken åben til kl 1500 Vores salgsteam består nu af Claus, Kim og Karl Heinz Vores mål er at betjene vores kunder optipeter OS21 OffShOre/COaSt Sæt malt med et smillisborg på læben Har vi ikke de ønskeoffshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads Vores normale åbningstider: mand-fred 1000de varer i butikken / lager, har vi dem som regel 3-lags og flot pasform Mobil kvalitet med alle funktioner 1730, lørd næste følgende dag klar til afhentning Vi senherre model Vejl pris der dig en sms eller ringer til dig når varerne er Jakke gul eller Kom forbi, vi har mange nye og spændende tilklar til afhentning Hvis vi har dinrød, bestilling in-grafit 2499,bud, til din båd, til dig, og til din besætning Vi den kl 1430 vil vi kunne have varerne Buks grafit næste 1499, Egå er klar!!! Marina 8250 Egå dag netbaadcom aps Egå Havvej 25 20% Tlf wwwnetbaadcom Netbaad visitkort:layout 1 Peter Tur & Motor 15/03/2011 Dame model Vejl pris Jakke rød eller grafit 2499,- Buks grafit 1499,- 15:05 Side 1 % 0 2 PåOS21 wwwnetbaadcom Peter Lisborg OffShOre/COaSt Sæt har vi altid et godt tilbud til dig Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads 3-lags Mobil kvalitet med alle funktioner og flot pasform herre model Vejl pris Du er selvfølgelig meget velkommen Jakke rød,også gul eller grafit 2499,- til at kigge forbi vores flotte butik på Egå Marina, Egå Havvej 25, 8250 Egå Buks grafit 1499,- Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon , Fax Web: wwwrrdk 14 netbaadcom aps Egå Havvej 25 Egå Marina 8250 Egå Tlf wwwnetbaadcom Damebuks kan lynes ned i bag 20% netbaadcom Egå Havvej Egå tlf Netbaad A4 Sepindd /08/

9 Forårets arrangementer Båken Båken nr j Deadline d 16 ma i Udkommer d 6 jun Ungdomstudvalge se, Kæntringsøvel Kl ril ap 26 d super C e Træning, øved ril kl ap 29 og 24 d e per C og øved 1 træning, su d 1 maj kl Egå Sejlkl ub Standersk ift d 26 april kl 1430 TUNE UP, maj Horsens, 3-4 valget d u s d a l j e Kaps dser Pointsejla april 29 d p U Tune maj 6 1 sejlads d sejlads n og Easy Båkebane pril a 29 Tune Up d aj m 6 d s d a 1 sejl d Single Han maj 19 d s d a jl 1 se ace Big-Boat R i d 7-8 jun Opslagstavlen 16 Storjolleudvalget Europe Laser Radia l Youth Championship d 26 Juni - 3 Juli vne, Fåborg Rangliste Stæ 1-1 d 10 maj TUNØ-LEJR d 3-8 august Turudva lget Sportsbådsliga Pinsetu d 7-8og r 9 juni Træning d 12 april kl 10 Udtagelsesstævne d, 13 april kl 10 Husk tilmelding! 17

10 Sportsbådsliga Værkstedet! ES sportsbådsliga Udtagelsesstævne Søndag , første varsel kl 1000 Træning dagen før d 1204 kl 10 Tilmelding på eller , oplys: navn + mobilnr + mailadr + om du vil være rorsmand Hvis du ikke skal sejle, kan du melde dig som hjælper Læs venligst artikel i Båken nr om sportsbådsliga Kirsten Rambøll J/70 - Liga-båden Dansk Sejlunion valgte til sportsligaen den amerikanske J70 Der var en del diskussion, nogle klubber havde foretrukket Melges 24 J-bådene er en stor familie med mange bådtyper op til J133 på 13 m De bygges på licens flere steder på kloden J70 er en af de nyeste Den er bygget til fart og er let at sejle med 3 store eller 4 små voksne ombord Mast, bom og sprydstage er af kulfiber, og den er åben agter, hvad der bidrager til det lave deplacement De vigtigste mål er: L 6,93 m, B 2,25 m, D 0,4-2,25 m, Deplacement 795 kg Sejl: Storsejl 16,1 m 3, Fok, mellem 10,3 m 3 og Spiler 45 m 3 Med høj fart og den største dybgang på 2,25 m skal man nok være meget opmærksom på vanddybden Red Den 22 marts havde Politiken denne artikel om den ny liga Fornyelse: Dansk sejlsport får en superliga Ny liga skal skabe nyt liv i landets klubber og samle de unge sejlere Vi er udfordret af, at de unge i alderen fra tydeligvis forlader sejlsporten, Den danske sejlsport bliver fornyet, når landets sejlklubber i løbet af fire stævner over sommeren konkurrerer om at blive Danmarks bedste sejlklub Tilskuere vil kunne følge de hurtige sejlbåde på tæt hold fra kysten, hvor skærme samtidig vil vise bådenes placering via gps-målere»vi laver nogle meget korte baner, som ligger helt oppe ved havnene Men det bliver ikke mere end meter væk, så man også kan se bådene, der får hver sin farve Vi håber på, at folk synes, det ser fedt ud«, siger Peter Voldsing fra Dansk Sejlunion om stævnerne, som hver varer tre dage og har 36 korte kapsejladser De unge forlader sporten Sejlsportsligaen skal skabe nyt liv og aktivitet ude i landets sejlklubber og er især rettet mod de unge»vi er udfordret af, at de unge i alderen fra tydeligvis forlader sejlsporten Derfor skaber vi nu et attraktivt tilbud for dem Ligaen skal gerne samle klubberne omkring det at sejle, så det danner et fællesskab lokalt i sejlklubberne«, fortæller Mads Kolte-Olsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion De 18 klubber skal forud for hvert stævne sætte et hold med tre til fire sejlere, der skal konkurrere i den hurtige og livlige sportsbåd J70, som sejlunionen stiller til rådighed»når vi siger sejlsport for danskerne, tænker de, at de skal købe en båd, før de kan komme på vandet Vi vil gerne åbne nye veje ind til sejlsporten Den her liga er helt klart en mulighed for de klubber, der har ambitioner inden for idræt, hvor der ligger et tankesæt om at træne sammen for at blive bedre dag for dag«, siger Mads Kolte-Olsen om ligaen, der starter 30 maj med det første stævne i Rungsted Mads Kolte-Olsen, Dansk Sejlunion EN OPSANG! Til glæde for Erik Baalkilde har der været mange positive bemærkninger om Egå Sejlklubs værksted, som Erik har indrettet i en container på P- pladsen overfor klubhuset Mange benytter muligheden til at få repareret båddele eller de låner værktøj for at arbejde i båden Desværre ingen roser uden torne I værkstedet findes et opslag, hvor nogle enkle og nødvendige regler kan læses - Reglerne bør læses og overholdes! Desværre har der været flere tilfælde hvor nogle har lånt værktøj uden at sætte en seddel op om lånet Der skal stå: Hvem som låner, - Hvad der lånes, samt hvornår det vil blive leveret tilbage - En så enkel regel må være let at overholde Erik har gjort et stort arbejde med at indrette værkstedet, og mange har givet værktøj til brug i værkstedet Det ærgrer Erik, når han af og til må rydde op efter folk, som har arbejdet i værkstedet, - og det ærgrer, når nogle beholder lånt værktøj i længere tid Men allerværst, når værktøj ikke kommer tilbage For tiden mangler en mellemstor rørtang nu på anden måned Tænk på det store frivillige arbejde, som er lagt i at etablere værkstedet, og vær taknemmelig for at mange har foræret godt værktøj til værkstedet Redaktør Niels og Erik J70 er til sejlsportsligaen 18 19

11 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE PULTERK AMMERD K Storjolleudvalget Foråret nærmer sig og det milde vejr har inspireret Egå Sejlklubs lasersejlere til at komme på vandet Egå Sejlklub har derfor i samarbejde med klasseorganisationen for laserjoller, LAD, arrangeret åbne træningsweekender her i marts måned Alle har været velkommen, uanset klubtilhørsforhold, og niveau Størstedelen af Egå Sejlklubs egne Laser-sejlere har deltaget og ganske mange andre unge fra andre klubber Det har været en fornøjelse at se 20 sejl gå ud fra broen hver weekend Egå Sejlklub skal i år være vært for både 2014 European Radial Youth Championship samt Laser Europa Cup, så træningslejrene har også været en mulighed for at få afprøvet forholdene BOOK PÅ ERDK PULTERKAMM SPAR 10% Fælles for begge weekends har været, at den planlagte træning tager udgangspunkt i de vind- og vejrmæssige forhold, vejrguderne begunstigede bugten med Et gennemgående tema har dog været teknik Egå Marinas beliggenhed ud til Aarhusbugten giver altid mulighed for et alsidigt træningstilbud, uanset vindstyrke og retning Det sidste weekend med lige rigelig vind for helt nystartede lasere mens de mere rutinerede kom glade men trætte ind som ny eller nyere sejler i klassen har mulighed at stifte nye bekendtskaber, og Egå erne gør hvad vi kan for, at alle skal føle sig velkommen Der arrangeres enten overnatning i jolleklubhuset eller privat indkvartering hos klubbens medlemmer Forplejningen fremstilles af det hårdarbejdende laserudvalg mens de unge er på vandet i løbes af dagen Lørdag aften tilberedes aftensmaden af lasersejler- og trænere Skippermøde, social hygge og venskabelige drillerier går på disse aftner op i en højere enhed Det har været nogle hyggelige og udbytterige weekends Succesen vil helt sikkert blive gentaget til næste forår NB! Hjælpere søges Vi har stadig brug for hjælpere til både Aarhus Big Boat Race og til Laser EM så skriv jer på listerne i klubhuset eller kontakt os, så vi kan fordele små og store opgaver imellem os Mvh Pernille Fælles for de 2 weekends har også været, at det sociale liv i klassen søges underbygget, så man LAND I SIGTE! Lad os passe på dine skatte vinteren over Lej et pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, gummibåd, kalecher, påhængsmotor og hvad ved vi AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON

12 Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius DEN10083 wwwhqhhde Hjælp ved uheld Du har behov for bugsering til nærmeste værft? Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op til DKK 37500,00! Inspektionsomkostninger Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret? Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko! Kontakt os Har du spørgsmål til dine forsikringer? Du kan ringe eller skrive til os på Ingen selvrisiko Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade? Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos Pantaenius! Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro Skive Tel wwwpantaeniusdk Ungdomsafdelingen Optimistsæsonen De øvede sejlere startede den nye sæson i marts måned, og den milde vinter gjorde det muligt Tjek den flotte video fra en impulsiv træning i marts på youtube: "Egå Sejlklub optimist træning marts 2014" Husk at sætte kryds i kalenderen når familien skal planlægge sommerferien ud for dette års Tunølejr Det er og bliver en fantastisk lejr, hvor sejlerne får en masse sejlads og hygge Nu er Egå optimist kommet på facebook, så tjek denne af og bliv medlem af gruppen, som er etableret for at fremme optimist sejlads i Egå Sejlklub Mvh Jesper Seniorgruppen Lidt nyt Torsdag den 13marts var vi 12, som hyggede os med maritime tipskuponer Vi fik bla repeteret visse ting med søkort 112 og morsealfabetet Sæsonens sejladser I den kommende sejlsæson vil vi prøve 4 sejladser; 2 i henholdsvis uge 21 og i uge 24 og yderligere 2 sejladser i uge 35 og i uge 37 Eigil og Per vælger sejladsdage (og har båden klar) ; og vi vil sende mail ud vedr den valgte ugedag (vi holder os til mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) Sejlerhilsen PP 22 23

13 Sejlerskolen I sejlerskolen blev der i februar måned afholdt et informationsmøde i klubbens lokaler på havnen Baggrunden for mødet var hvervekampagne som var sat i søen ved opsætning af reklameplakater for sejlerskolen forskellige steder i nærområdet samt ved indrykning af pressemeddelelser i nogle af de lokale aviser På mødet, der foregik den 20 februar 2014, fik såvel potentielle som kommende deltagere på sejlerskolen mulighed for at høre om programmet for sejlerskolen samt, at stille spørgsmål til de fremmødte instruktører I skrivende stund er forberedelserne til forårsklargøring af de to skolebåde i fuld gang og primo april måned har deltagerne på sejlerskolen som en del af undervisningsforløbet klargjort bådene med slibning, bundmaling, vask, polering samt klargøring af mast, bom og rig Nøgleordene er arbejdstøj, knofedt og hyggelig social samvær på havnen Bådene står herefter klar til sejlads, - noget som vi også i sejlerskolen glæder os rigtig meget til og forårsvejret ser også ud til at arte sig perfekt til en planmæssig opstart af sejlersæsonen Fra og med den kommende sæson har vi ændret strukturen i sejlerskolen en smule Tidligere har der kun været et niveau i sejlerskolen (svarende til niveau A nedenfor) Med det formål at skabe mere kontinuitet i sejlerskolens uddannelse samt, at knytte medlemmerne tættere til klub24 ben - til gavn for medlemmerne og dermed også klubben - har vi besluttet, at det i Egå Sejlklub fremover skal være muligt at videreuddanne sig som sejler i sejlerskolens regi Fra og med den kommende sejlersæson vil deltagerne derfor få mulighed for at træde ind på et niveau, der matcher deltagernes sejler kundskaber Vi opererer nu med følgende niveauer : Niveau A Dette niveau er for nybegyndere og personer der har ringe eller ingen sejler kundskaber Kursisterne opøver under kyndig ledelse fra en af klubbens instruktører de grundlæggende færdigheder og rutiner og således, at de praktiske færdigheder der er nødvendige til erhvervelse af duelighedsbevis kan opnås på niveau A Niveau B Her udbygges de færdigheder, som er opnået på niveau A Hovedvægten vil ligge på at øge kursisternes sikkerhed i håndtering af båden evt små ture og forskellige lege med bådene, feks kapsejlads mellem de to skolebåde, slalom-sejlads, anduvning ved fremmed havn, feks Kaløvig Niveau C Det forudsættes på dette niveau, at kursisterne har erhvervet duelighedsbevis eller tilsvarende sejler kundskaber Kursisterne får her mulighed for at prøve sætning af og sejlads med spiler, navigationssejlads, natsejlads, introduktion til kapsejlads, herunder kapsejladsregler i praksis og evt deltagelse i aftenkapsejlads Der vil også være mulighed for at arrangere en weekendtur til feks Tunø og eller Samsø i sejlerskolens både Vi håber, at dette tiltag vil tiltrække tidligere deltagere på sejlerskolen, der har lyst til at blive endnu bedre sejlere Derudover vil vi i sejlerskolen intensivere arbejdet med at få integreret sejlerskolens deltagere efter færdiggørelse af uddannelsen i sejlerskolen Dette arbejde forestiller vi os skal ske i tæt samarbejde med klubbens øvrige afdelinger og ikke mindst kapsejlads- og tur- og motorbådsudvalget Det er tanken, at vi i klubben fokuserer på at formidle kontakt mellem sejlerskolens deltagere og de mere etablerede medlemmer Deltagerne på sejlerskolen har ofte lyst til mere sejlads end blot den ugentlige undervisningsaften - omvendt står kapsejlerne og/eller tursejlerne ofte og mangler en gast I sejlerskolen mener vi, at det er oplagt at udnytte disse situationer til gavn for begge parter Vi håber at klubbens medlemmer og især bådejerne vil bakke op om dette initiativ Mads Trøstrup Kristensen 25

14 Husketavle Følgende firmaer sponsorerer ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub Aarhus Sea Shop Aps wwwnetbaadcom GP Cover Laser Time Aps, Risskov Sparekassen Kronjylland Ungdomsafdelingen og Sejlerskolen mangler sponsorer Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole wwwnetbaadcom GP Cover Støt vore sponsorer de støtter os! April 11 Båken nr udkommer Redaktionen 12 Sportsbådsliga - træning, kl 10 Ligaudv 12 Lørdagsfrokost Husudv 13 Sportsbådsliga - udtagelsesstævne Ligaudv 13 Udtagelse til Ligabruttohold Kapsejladsudv 15 Træning, øvede, opti Kl Ungdomsudv 22 Træning, øvede, opti Ungdomsudv 24 Træning, øvede, opti Ungdomsudv 26 Standerskift kl 1430 Bestyrelsen 26 Kæntringsøvelse, super C Ungdomsudv 29 Træning, øvede, opti Ungdomsudv 29 Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv 29 Pointsejladser, 1 sejlads Kapsejladsudv Maj 01 1 træning, super C og øvede, opti Ungdomsudv 03 TUNE UP - Horsens Ungdomsudv 04 do Ungdomsudv 06 Båkebanen - Easy sejlads, Kapsejladsudv 06 Pointsejlads Kapsejladsudv 09 Båken, reminder nr Redaktionen 10 Rangliste Stævne - Fåborg Ungdomsudv 11 do Ungdomsudv 13 Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv 13 Pointsejlads Kapsejladsudv 16 Deadline, Båken nr Redaktionen 19 Singlehand, 1 sejlads Kapsejladsudv 20 Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv 20 Pointsejlads Kapsejladsudv 27 Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv 27 Pointsejlads Kapsejladsudv Juni 03 Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv 03 Pointsejlads Kapsejladsudv 06 Båken nr udkommer Redaktionen 07 Big-Boat kapsejlads Kapsejladsudv 07 Pinsetur til Mårup Turudv 08 Big Boat kapsejlads Kapsejladsudv 08 Pinsetur til Mårup Turudv 09 Pinsetur til Mårup Turudv 10 Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv 10 Pointsejlads Kapsejladsudv 26 Laser Radial Youth Championship Storjolleudv TJ-MARINE Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Autoriseret forhandler af 26 27

15 Dansk Sejlunion Dansk Sejlunion skriver Medlemstilbud fra Dansk Sejlunion Dansk Sejlunion Bådforsikring er et tilbud til dig, som er medlem af en klub i Dansk Sejlunion Det tidligere forsikringssamarbejde mellem Dansk Sejlunion og Codan stoppede 1 januar 2014 Vi har brugt lejligheden til at nytænke Dansk Sejlunion forsikringstilbud Dansk Sejlunion kan derfor, som den eneste organisation, tilbyde uafhængig forsikringsrådgivning af sejlerne Vejen til den rigtige bådforsikring På sejlsportdk/bådforsikring fortæller du, via en formular, hvilket forsikringsbehov du har På baggrund af din profil indhenter vores uafhængige mægler tilbud til dig fra de bådforsikringsselskaber, som Dansk Sejlunion samarbejder med Du får alle tilbuddene retur samt en begrundet anbefaling fra mægleren Du står frit om du vil benytte dig af mæglerens tilbud, men benytter du dig af et af tilbuddene betyder det, at du har en uafhængig mægler tilknytte din forsikring For Dansk Sejlunion har det været vigtigt at skabe en forsikringsmodel, der tager udgangspunkt i sejlerens behov og som tilbyder sejleren professionel assistance Dansk Sejlunion arbejder på, at vores samarbejdspartnere er konkurrencedygtige og tilbyder en god service Vores slagkraft er naturligvis afhængig af opbakning fra sejlerne Læs mere om Dansk Sejlunion Bådforsikring på sejlsportdk/bådforsikring Dansk Sejlunion Nyt forsikringstilbud fra Dansk Sejlunion Den 27 februar lancerer Dansk Sejlunion en ny forsikringsordning til alle bådejere i medlemsklubberne Den nye ordning giver bådejerne flere tilbud at vælge mellem, og samtidig får de en mægler med som forsikringsrådgiver Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sejlerne får et betydeligt løft, når en ny ordning træder i kraft den 27 februar Ordningen erstatter Dansk Sejlunions hidtidige Codan-aftale, der udløb ved årsskiftet Den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre eller fire selskaber Det giver dig mulighed for at sammenligne og vælge dét tilbud, der passer dig bedst For et andet, så har du en forsikringsmægler med som din rådgiver i processen Mægleren bruger sin ekspertise til at anbefale en løsning, men det endelige valg er naturligvis dit eget Tættere på den enkelte sejler Tanken bag den nye forsikringsordning er at kunne tilbyde løsninger, der kommer tættest muligt på den enkelte bådejers individuelle behov Derfor har det været en høj prioritet at få flere selskaber med i ordningen, både for at sikre en sund indbyrdes konkurrence og samtidig skabe tilbud med varierende indhold Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk Sejlunion og en forsikringsmægler samt i første omgang fire forsikringsselskaber, der alle har lystfartøjsforsikringer som et kerneprodukt (selskabernes navne kan offentliggøres senere) Bestilling via sejlsportdk Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er: Som bådejer udfylder du en forsikringsformular på Dansk Sejlunions hjemmeside Mægleren modtager formularen og indhenter tilbud på en kaskoforsikring, tilpasset dine behov Du får tre-fire tilbud retur sammen med en anbefaling fra mægleren Når du har valgt selskab, sikrer mægleren, at du får den rigtige police til den korrekte pris Hele processen foregår online I begrænset omfang vil det også være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren Det Mål er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions Det enkelte partner specialforbunds og ikke selskabernes andel af kvinder Det er i en bestyrelsen person, der bliver repræsenterer i dette projekt dine brugt interesser som som indikator forsikringstager for, hvor mange kvinder der deltager i specialforbundets ledelse Målet er at de 5 Hjælp (udvalgte) ved skader specialforbund øger andelen af Hvis kvinder du i får deres en skade bestyrelse på båden, betydeligt, kan mægleren men hjælpe udgangspunktet dig med at er udfylde i sagens skadesanmeldelsen, natur forskelligt så fra forløbet forbund bliver til forbund forklaret med det rigtige ordvalg En rettesnor og så videre er, atogså, i 2010 hvis har du de får 5 ballade forbund med i selskabet, gns mindst kan 1/3 du kvinder trække i på deres mæglerens bestyrelse rådgivning ene forbund har fx øget andelen af Det Prisniveauet kvinder fra 1 på til 3 forsikringerne ud af en bestyrelse på 10 medlemmer, det an- bliver konkurrencedygtigt Forsikringen det fx fra 0 til bliver 2 ud af billigere en bestyrelse på Sejlunion 7 medlemmer i forhold Andre til, hvis du køber sam- at købe gennem Dansk me faktorer forsikring så som på arbejde egen hånd for flere kvinder blandt trænere, Kollektiv øvrige ledere ansvarsforsikring og dommere Foruden kan også de tælle individuelle med i bedømmelsen, tilbud på kaskoforsikringer, så kommer men vigtigt ordningen er det, også at til at omfatte en prismæssig forbundet udviser attraktiv vilje ansvarsforsikring og hand- til alle bådejere i medlemsklubber under Dansk Sejlunionlinger, Ansvarsforsikringen der trækker i retning bliver af ønsket standardprodukt, ligestilling administreret i forbundets af ledelse om mere mæglerfirmaet Tilbud Hej alle til kvinder/piger klubberne I Sæt første X i omgang kalenderen har fredag Dansk aften Sejlunion d 20 fokuseret marts I på vil blive løsningen inviteret til klubbernes til et underholdende medlemmer seminar I næste omgang i forbindels vil ordningen med DS generalforsamling blive udbygget til iat omfatte Odense tilbud på forsikring af klubhuse, indbo og klubbernes Så snart der både er en dagsorden, vil der blive Den sendt nye en forsikringsordning invitation ud elektronisk bliver yderligere til medlemmer, i næste der udgave er på vores af medlemsbladet nyhedsmail Det SEJLER, vil omtalt foruden også løbende blive slået nyheder op i klubhuset om ordningen og komme på sejlsportdk på hjemmesiden Ordningen lanceres den 27 februar Mange i forbindelse sejlerhilsner med åbningen af Cph Maritim Festival Lone (27 Kirketerp februar 2 marts) i Lokomotivværkstedet, København Steen Wintlev Sejladschef, Dansk Sejlunion Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde 300 m 2 opvarmet værfthal i Egå Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES

16 Nye medlemmer Michael Mousten Kystvejen 25 3th 8000 Aarhus C Kim Villefrance Silkeborgvej 94, 1 th 8000 Aarhus C Mette Birkemose Ivar Huitfeldts Gade 9, 2th 8200 Aarhus N Kirsten Melgaard Pedersen Skæring Hedevej Egå Frits Hougaard Pedersen Skæring Hedevej Egå John Hjort Sørensen Vejlbyringvej Aarhus N Laura Topsøe-Jensen Lundagervej Fredericia Kim Holst Andersen Skipper Clements Vej Aabybro Steffen Ramsgaard Engblommevej Risskov Betina Dalskov Engblommevej Risskov Kristine Kobæk Jespersen Willemoesgade 76, 2 MF 8200 Aarhus N Mark Lauridsen Karl Verners Vej Aarhus C Nidal Al-Suliman Solklintvej 17B 8250 Egå Jan Brask Thomsen Søtoften Egå Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T: wwwdenrigtigeslagterdk Risskov Afdeling Vejlby Centervej nordeadk Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Bliv kunde nu på eller nordeadk/velkommen 30 31

17 Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Februar 2014 Nr. 1 37. årgang

Februar 2014 Nr. 1 37. årgang Februar 2014 Nr. 1 37. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 2 d. 11. april. Nr. 3 d. 6. juni.

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Værdifuldt partnerskab med sejlsport

Værdifuldt partnerskab med sejlsport Værdifuldt partnerskab med sejlsport HVORFOR SEJLSPORTSLIGAEN Attraktiv konkurrence Personlig udvikling Klubfølelse Fællesskab for puls og action Skabe vækst, energi og ressourcer Synliggøre sejlsporten

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl. stativ - ridser IKKE - godt indeklima www.gpcovers.com Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 07-2013 Dato: Mandag den 26. august 2013, kl. 10.00 tirsdag den 27. august kl. 16.00 Sted: Deltagere: Roselina og Ebeltoft Strandhotel Hans Natorp Jens Erik Hansen Erik Schulz

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 V4 / PROGRAM 2015 Opdateret 1. marts 2015 Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 Forældremøde og trænermøde (intro) Dato 19. marts 18:00 Sted Skipperkroen Opti VM aften med Oliver

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

December 2012 Nr. 5 35. årgang

December 2012 Nr. 5 35. årgang December 2012 Nr. 5 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Indkommen post formand 3. Orientering - skriftlige indlæg? 4. ANF status opgaver forhandlingsoplæg mm 5. Indkomne forslag / drøftelser

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere