Bestyrelsens beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014 Klubben v/ Hans Oluf Reimer Hansen Arrangementer Opbakningen fra vores medlemmer er det altafgørende grundlag for Nordborg Golfklub. Og vi startede sæsonen med et brag af opbakning. Til arbejdsdagen sidst i marts mødte mere end 80 frivillige op med energi og kompetence, så bane, klubhus og omgivelser kunne blive gjort klar til foråret. Højt humør, forplejning undervejs og efterfølgende match gjorde det til en dejlig, mindeværdig oplevelse. Og resultaterne af arbejdet talte jo for sig selv. Også klubbens store, åbne arrangementer Firma- & familiedag samt Nordborg Open blev igen solide successer bakket godt op af frivillige. Flere hundrede deltagere stiftede disse dage bekendtskab med vores flot opsatte bane og lagde et pænt bidrag i klubkassen. De vender forhåbentlig tilbage i næste sæson i endnu større antal. Økonomi Den samlede økonomi i klub og bane ApS fremgår af de reviderede regnskaber. Resultatet før finansielle poster og afskrivninger er lidt dårligere end budgetteret på grund af bl.a. flere store, uventede udgifter til dræn-arbejde på bane og omkring klubhus. Både kontingent-, sponsor og greenfee indtægterne overstiger det budgetterede. Til gengæld har vi i forbindelse med havariet på vores brøndboring brugt alle de midler, som var hensat til fremtidig vedligeholdelse af brønden. Som modtræk har vi nu forsikret boringen. Investeringsmæssigt blev maskinparken i 2014 udvidet med en green roller til godt kr. Klubbens økonomi har haft glæde af tilskud fra flere fonde, som enten er udbetalt eller lovet i De længe savnede LAG-midler til klubhusombygningen blev omsider udbetalt ligesom flere af Sønderborg Kommunes fonde til støtte af frivilligt foreningsarbejde fandt vores arbejde støtteværdigt. Medlemsstatus Ved udgangen af 2014 kan vi konstatere, at de sidste, mange års medlemsafgang synes aftagende. Antallet af seniorog flexmedlemmer er dog (desværre) skrumpet en smule, mens de øvrige kategorier (især junior) er blevet større. Det totale antal medlemmer er nu 435 mod 430 for et år siden. Og så venter vi stadig på, at et par håndfulde prøvemedlemmer færdiggør deres uddannelse, får det grønne kort og melder sig ind i klubben. Klubbens økonomi er primært afhængig af medlemmernes kontingentbetalinger, så det er altafgørende, at vi får vendt den negative udvikling. Bestyrelsen opfordrer til, at alle medlemmer udbreder kendskabet til vores dejlige sport og overtaler familie, venner, kolleger og bekendte til at give golfen en chance, f.eks. gennem et prøvemedlemskab. Personalestatus I starten af året måtte vi desværre sige farvel til vores sekretariatsmedarbejder Laila Christiansen, som af personlige grunde ønskede at fratræde. Efterfølgende blev Marcus Klepke ansat til at varetage nogle af de mest udadvendte sekretariatsopgaver i højsæsonen. Chresten Jørgensen ønskede at gå på efterløn og stoppede i november efter mange år som greenkeeper. Alle fratrådte medarbejdere skal have tak for deres store indsats i Nordborg Golfklub. Side 1

2 Bestyrelsen har kikket kritisk på den fremtidige bemanding og fordeling af arbejdsopgaver, i håbet om, at kunne finde nødvendige besparelser. Og der tegner sig allerede gode muligheder for at overdrage nogle af de ubesatte opgaver til frivillig arbejdskraft. Sponsorstatus Heldigvis oplevede vi igen, at det lokale erhvervsliv støtter godt op om vores klub. Det lykkedes i 2014 at øge antallet af sponsorer, som via forskellige reklamemuligheder støtter Nordborg Golfklub. Blandt andet udvidede LINAK engagementet til hovedsponsor med yderligere aftaler. Stor tak til alle sponsorer. Greenfeestatus I den første halvdel af sæsonen oplevede vi en markant stigning i antallet af greenfee-gæster. Den deraf følgende glæde og optimisme stilnede dog af, da vores brøndboring havarerede. I takt med, at greens efterhånden mange steder mistede den friske, grønne kulør, aftog strømmen af udefrakommende gæster, så året total set kun ligger en anelse over sidste sæson. Forhåbentlig har vores renommé ikke lidt varig skade, så det bare er et forbigående fænomen. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen i 2015 gøre endnu mere for at markedsføre vores bane og ledige kapacitet hos golfspillere i andre klubber. Dette er f.eks. allerede sket ved at gå målrettet efter mere end 100 klubber i klubben med tilbud om éndags- eller flerdags arrangementer. Informations- og kommunikationsstrategi Klubbens hidtidige informationskanaler, og hjemmeside, er i 2014 udvidet med Facebook. Information fra bestyrelsen sker stadig primært via de to gamle kanaler, mens nyheder, annonceringer og situationsbeskrivelser har fundet sin plads på Facebook, som efterhånden følges af rigtig mange medlemmer. Der er i årets løb udsendt 10 nyhedsbreve med information om bestyrelsens arbejde og beslutninger. Fra starten af 2014 har Nordborg Golfklub benyttet sig af DGU s servicetilbud Golfspilleren i Centrum. Alle klubbens gæster og medlemmer får herigennem mulighed for via s og spørgeskema at give bedømmelse og tilbagemelding på deres oplevelser på banen og i klubben. Vi har fået en masse konkrete - både positive og også kritiske udsagn og feedback om generelle forhold, som vi kan være stolte af eller forbedre. Hermed har vi nu et stort katalog med områder, hvor de forskellige udvalg og bestyrelsen kan finde inspiration til at gøre vores klub endnu bedre. Systemet giver også mulighed for specifik ros og kritik fra medlemmer og gæster - hvor vi i sidstnævnte tilfælde har haft mulighed for at reagere, forklare og måske undskylde (hvis det vel at mærke har været ikke-anonyme henvendelser). I samme omgang har vi fået benchmark ed vores bane/klub med lands- og regionsgennemsnit, hvor der er påpeget styrker og svagheder på en lang række punkter. Organisation og arbejdsprocesser Bestyrelsesarbejdet i Nordborg Golfklub er omfattende og udfordrende. Bl.a. fordi så få af opgaverne løses af fastansat, rutineret personale. Det betyder, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer hele tiden skal lære nyt og uundgåeligt begå begynderfejl. Vi har derfor løbende haft fokus på både at effektivisere og dokumentere arbejdsprocesserne, som jo ofte gentages cyklisk f.eks. hver måned eller år. Der er lavet årshjul for alle udvalgs-, kasserer-, sekretær- og bestyrelsesopgaver, ligesom en stor del af økonomi- og bogholderifunktionerne er dokumenteret, kontingentopkrævningprocessen er optimeret osv. osv. Alt sammen noget, som skal gøre det nemmere for os selv og vores efterfølgere. Side 2

3 Sportslige resultater Både herre- og dameeliten havde succes i deres respektive turneringer. Det gik ikke ubemærket hen, da vores ene herrehold efter megen spænding rykkede op i 4. division. Stort tillykke med det. GolfBox - Betalingsløsning Den nye betalingsautomat med GolfBox-integration har været en udfordring. Brugervenligheden var/er langt fra tilfredsstillende, så i den første del af sæsonen bevarede vi den gamle greenfeebog. Dette forvirrede vores gæster, som ikke forstod hvorfor de skulle registreres to steder. Så fjernede vi bogen, og alle skulle nu bruge terminal og betalingsautomat. Hvilket især voldte store problemer for (udenlandske) gæster uden DGU-medlemskort, som alle næsten uden undtagelse har haft brug for vejledning og hjælp. Adskillige henvendelser til leverandørerne GolfBox og Compupartner har resulteret i løfter om, at betjeningsvenligheden bliver væsentlig forbedret før den kommende sæson. Medlemmernes brug (eller mangel på samme) af booking-systemet i GolfBox har givet anledning til en del kritik især fra gæster. Vi vil gerne henstille til, at alle vore medlemmer bruger GolfBox og reserverer tid, når I agter at spille en runde. Hvis det er en pludselig indskydelse, så brug gerne terminalen i klubhuset 10 minutter før I går ud. Det giver vores gæster et mere sandt billede af aktivitetsniveauet i klubben. Også i forbindelse med blokeringer hvad enten banen er lukket eller åben efterlyses standardisering og bedre informationer, så betingelser for og forventninger til spil på banen bliver bedre afstemt. Solcelleanlæg Klubhuset blev i løbet af efteråret udsmykket med et solfangeranlæg, sponsoreret af ATSolar. Vi forventer, at anlægget vil være i stand til at levere halvdelen eller mere af den strøm vi bruger i sommerperioden. Og dermed spare klubben for titusindvis af kroner om året. Klubben vil arbejde for at blive ZEROsport certificeret, og dermed bakke op om Sønderborgs ProjectZero vision. Yderligere tiltag er udskiftning til LED-pærer og regelmæssig registrering og publicering af vores energiforbrug. Samarbejde lokalt En arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen har kikket på samarbejdsmuligheder med andre, lokale golfklubber. Målet skulle være attraktive tilbud til vores medlemmer og effektivisering af klubbernes drift gennem samarbejde. Vi har i bestyrelsen en positiv tilgang til evt. muligheder og har diskuteret en lang række tiltag, som kunne være til alles fordel. Desværre synes interessen for selv oplagte tiltag at være noget begrænset hos vores nærmeste naboklub(ber). Ingenium banebeskrivelse I løbet af sommeren blev de sidste banedetaljer målt op og lagt ind i Ingenium systemet. Alle hulforløb, arealberegninger og (nye) sponsorpræsentationer er nu tilgængelige på forskellig vis til forskellige formål. Arealberegningerne er vigtige data i forbindelse med indrapportering af vores miljøbelastning i forbindelse med gødning og sprøjtning. Hulbeskrivelserne bruges til evt. fremstilling af trykte baneguides og skilte og er desuden til rådighed for alle spillere på banen via den WEB-baserede baneguide og en hvilken som helst smartphone. Baneudvalget v/ Henning D. Christiansen Så gik endnu et golfår på banen i Nordborg Golfklub, og hvilket et år. Side 3

4 Vi fik næsten prøvet det hele. Koldt i foråret, Laaaaang varm og meget tør sommer og et rigtig rigtig vådt og stormende efterår. For at gøre ondt værre, stoppede vores nylig overtaget brønd til vanding af banen med at virke og brød sammen. Så var gode råd dyre, i denne varme og tørke, ville greens dø af vandmangel i løbet af en uges tid. Der var ingen udsigt til regn, eller at få boret en ny brønd, så hvad gør vi! Vi kendte en som havde en slamsuger vi kunne låne, men den var ikke stor nok og den skulle køre over hele banen flere gange om dagen. De to hø folk der fjerner hø fra vores bane om sommeren, kendte så en landmand der havde en 18m3 stor tankvogn. Den kunne vi så låne, men manglede så vand til at fylde den med! Her fik vi an aftale med Sønderborg Forsyning, og en meget lang slange, vand fra par 3 banen til tankvognen, som vi så kunne fylde og dermed forsyne vores egne pumper med vand, som så kunne sendes ud til greens med vores vandingsanlæg. Heller ikke dette var problem frit pga. alle de småsten, som den ødelagte brønd havde suget op og sendt ud i hele vandings anlægget, hele tiden satte sig fast i sprinkler dyserne. Disse skulle så dagligt efterses og renses for at få en god vanding. Det gik der en masse tid med, men vores greens overlevede og havde få skader her og der. Rigtig billig sluppet og det kunne have været meget værre. Økonomisk blev vi holdt skadesløse, da Sønderborg Forsyning dækkede de konkrete udgifter til genetablering af vandforsyningen. Så må vi se om det har kostet på vore greenfee indtægter i Efteråret gav så en masse vand, som satte vores dræn på prøve. I december stod der vand på banen nogle steder, jeg aldrig havde set før. Vi tømte søen på hul 9 18, så den kunne optage så meget vand i efteråret så mulig og det var en rigtig god ide, fordi fairway på hul 18 kun en dag i december var oversvømmet, dette skyldtes ikke dårlig dræn, men at der kom mere regn fra oven, end søen og dræn kunne tage. Sidste år stod fairway på hul 18 under vand i næsten 2 måneder. Som noget nyt har vi i vinter valgt at lave vintergreens og vende spilforløbet, så trykket ændres på de enkelte huller og derfor har banen også været mere åben end de forgangne år. Planer for 2015 er at få bygget en rundbue hal i skoven til højre for hul 12. den skal bruges til opmagasinering af bane materiel, som kun bruges engang imellem, såsom vandingsudstyr, dressudstyr, sprøjteudstyr osv. Også for at få mere plads under halvtaget på siden af maskinhuset til vores 2 grønne buggies. På maskinsiden har vi været mærket af at flere af maskinerne nu har flere år på bagen, og dermed et større behov for vedligehold og reparation. Dette har kostet greenkeeper tid i værkstedet, som kunne have været brugt på banen, og med store værksteds regninger til følge. Det ser ikke ud til at ville ændre sig i 2015, så vi ser os om, for at finde løsninger til at udskifte største delen af klippemaskinparken. På mandskabssiden fik vi ansat Benny Jørgensen som greenkeeper lærling. Han er jo godt kendt på banen og er kommet rigtig godt i gang med arbejdet og har været på skole et par gange. Så pøj pøj til ham. Desværre valgte Chresten Jørgensen at gå på efterløn i efteråret, han var vellidt af kollegaer og spillere, og vil blive savnet. Held og lykke med dit otium. Nu skal vi så have fundet en afløser for Chresten, og det arbejde vi på nu. Vi har haft nogle gode folk på job træning i 2014 og vil også benytte denne løsning i Desuden må vi ikke glemme alle de frivillige der i årets løb har gjort en rigtig rigtig flot indsats på banen, og været med til at holde banen i så fin stand. Mange mange tak for det. Vi er klar igen i 2015 og ønsker alle et godt golf år. Pas godt på banen, det er den eneste vi har. Klubhusudvalget v/ Per Carstensen Side 4

5 Udvalget har i 2014 været udfordret på mange områder, og har løst dem selv, ved brug af frivillige hjælpere samt eksterne håndværkere. Opgaverne har været: Gennemført 1. års eftersyn på ombygning. Små ændringer er udbedret. Ændring af bagrum. Ændret ordensregler for klubhus. Vedligeholdelse af P-plads lagt ind under udvalget. 2 ekstra medhjælpere er tilknyttet. Udvidet med endnu et Buggyrum under halvtag. Flyttet hjertestarter ned i gang v/toiletter, så den er tilgængelig døgnet rundt. App er ændret. Ny afløbsoversigt for overfladevand lavet samt udbedring af brønd. Den gamle oversigt passede ikke. Solceller monteret ifm sponsoraftale. Tilbud på nyt vinduesparti i klublokale indhentet samt fond er søgt om tilskud. Årshjul udfærdiget, og følges ved bestyrelsesmøder. Sæbebehandling af gulv. Renhold begynderhus ude og inde. Repareret starterhus Små reparationer, malearbejde og vedligeholde udearealer Rengøringspersonalet er udskiftet, og består af Rikke Andersen, Helga Andersen og Aino Daly. Laila bestrider jobbet som housekeeper, og er organisatorisk kommet med i klubhusudvalget. Tak til klubhusudvalget, frivillige samt rengøringsholdet for en stor indsats i Udvalget bestod i 2014 af: Per Carstensen, Jens Chr. Sørensen, Arne Asmussen, Bent Jessen, Jørn Jensen og Thomas Jørgensen Sportsudvalget v/ Morten Andresen Juniorer Efter kontingentnedsættelsen besluttet på sidste års generalforsamling for alle juniorer, var der allerede fra sæsonstart en del flere juniorer til juniortræningen. Som altid var træningen delt i 2 hold 1 hold for de små/yngre spillere (uden grønt kort) og 1 hold for de større/ældre juniorer på begge hold mødte nye juniorer op. Igen var klubben i august vært for 1 fuldtegnet hold til aktiv sommerferie, hvor tilmeldte børn fra 3. klasse og opefter kunne bruge en formiddag på golfbanen. Det har været dejligt at se, at flere af juniorerne er påbegyndt at få taget det grønne kort, og dermed vil de også fremover være med til at repræsentere klubben i diverse lokale juniorturneringer. Nybegyndere I løbet af 2014 har vi haft 3 hold igennem nybegynder-træning (totalt 38 personer). Heraf har 25 i sæsonen bestået de nødvendige prøver, fået det grønne kort og efterfølgende meldt sig ind som medlemmer i klubben. De to første hold var stor succes og kun en enkelt er ikke blevet indmeldt. På hold 3 er der et par stykker, der mangler lidt i at have gennemført prøverne og har derfor ikke meldt sig ind. Succesen med onsdagsklubben er forsøgt fortsat i 2014, og der er hver onsdag mødt spillere op til 9 hullers golf. Onsdagsklubben vil gerne opfordre etablerede golfspillere til at melde sig som frivillig og deltage i onsdagsmatcherne. Det er af de etablerede golfspillere de skal lære golfspillet bedre at kende og blive bedre integreret i klubben og evt. komme videre til de forskellige klubber i klubben. Vi håber at succesen fortsættes i Eliten På elite-siden havde vi i herrehold og et damehold tilmeldt i kvalifikationsrækken og målet var at mindst et herrehold skulle kvalificere sig til oprykningsspillet og at damerne skulle prøve kræfter med denne turnering. Side 5

6 Målsætningen om et herrehold i oprykningsspillet blev til fulde indfriet, og som det har været slået op på hjemmesiden, lykkedes det også for holdet at rykke op i 4. division. Damerne har bevist, at de godt kan være med i kvalifikationsrækken, selvom deres hcp. i snit var noget højere end de spillere de mødte i turneringen. Der vil som altid blive fokuseret på, at de bedste juniorer (både piger og drenge) vil blive integreret på holdene, for derigennem at give dem en gulerod at stræbe efter i deres golfspil. Træner René Hahr Klausen har i 2014 fungeret som Pro i klubben og det har været meget positivt og velset blandt begyndere, juniorer og menige medlemmer. Til junior og begynder træning har René haft klubbens Frank Andersen som hjælper et makkerskab der har vist sig at være succesfuldt. Der har henover året været afholdt 4 clinics, som alle var fuldt tegnet. Vi vil i år forsøge at lave Clinics mere hcp-baseret, så begyndere får en anden træning i Clinics end etablerede golfspillere. Begyndere får fokus på mere basale ting, hvorimod etablerede golfspillere vil gå mere i detaljer omkring de enkelte emner. Markedsførings- og turneringsudvalget v/ Christian Christensen Det har været et rimeligt godt 2014 for markedsføring og sponsorudvalget, der har stort set været udsolgt på alle vores huller, både par 3 banen og 18 hullers banen. Det er meget tilfredsstillende. Dog er det svært at fastholde alle vores sponsorer og i øvrigt finde nye. Firma/familie golf har igen været en stor succes, med et pænt afkast til klubben, samtidig med at en stor del af vores nye medlemmer i 2014 kommer herfra. Allerede nu kan man tilmelde sig som medhjælper i år (afholdes den 9. og 10. maj. ) En anden måde at få nye medlemmer på har været igennem Sweetdeal hvor vi fik 20 nye prøvemedlemmer, hvorfor vi prøver igen i Ligeledes vil vi satse lidt mere på Golfens dag der afvikles den 19. april, gode ideer til denne dag imødeses meget gerne. Der har i år 2014 været afholdt en del turneringer, enkelte med for få deltagere, her tænker jeg specielt på ande- og afslutningsturneringen, men ellers generelt et meget fint deltagerantal. En stor succes har være vores sponsorturneringer, hvorfor jeg gerne vil takke TJ Byggeforretning, Bundgård Tøj og Ib Skovby Aps. v/ Lars Skovby og håber de igen i år vil deltage. Igen i 2014 har vi afholdt Nordborg Open, og igen med stor succes, vi måtte allerede melde fuldtegnet en måned før turneringen blev afviklet, vi må sige der er virkelig stor interesse om denne turnering, og giver en masse positiv omtale for vores klub. Til sidst vil jeg gerne takke alle de frivillige der har hjulpet ved diverse arrangementer, og håber at alle igen er villige til at yde en indsats. En stor tak skal også lyde til medlemmer af markedsføringsudvalget, turneringsudvalget for et godt samarbejde og en særdeles stor indsats i det forløbne år. Fremtiden v/ Hans Oluf Reimer Hansen Medhjælperpulje Frivilligt arbejde er og bliver en altafgørende forudsætning for Nordborg Golfklubs fremtidige aktiviteter. Vi opretter derfor en medhjælperpulje. Dvs. en database hvor medlemmer kan byde ind med tid og faglig kompetence. Det giver bestyrelsen og personale overblik og forhåbentlig mange muligheder, hver gang et stykke arbejde eller Side 6

7 projekt skal planlægges. Vi ser frem til, at rigtig mange engagerede medlemmer bakker op og stiller sig til rådighed når store eller små opgaver skal løses. Nye skilte Der er i vinterens løb forberedt en større udskiftning af skilte. Alle vores Tee-skilte vil blive erstattet af nye, flotte stativer med billeder af hul-layout og anden info. Der vil blive opsat nye informationstavler, oversigtsbilleder og vejvisere omkring klubhuset. Alt sammen forhåbentlig til glæde for vores gæster, som ofte har lidt svært ved at finde rundt. Træningsfaciliteter Der er nu indkøbt nye bolde til drivingrange og en boldvaskemaskine, som vil blive stillet op ved begynderhuset. Vi regner med at få det hele på plads inden sæsonstart, hvorefter det vil blive svært at finde undskyldninger for ikke at tilbringe en time eller to med svingjustering og anden træning. Klubhusreparation Glasfacaden på første sal i klubhuset volder mange bekymringer. Især når det regner. En fejl i konstruktionen omkring vinduer og etageadskillelse gør, at regnvand i stride strømme løber ind i kontoret nedenunder og skaber fugt og ødelæggelse. Sønderborg Kommunes foreningsorienterede anlægsfond har glædeligvis imødekommet vores ansøgning om hjælp, så arbejdet går i gang så snart som muligt. Forretningsplan Den sidste generalforsamling pålagde bestyrelsen at udarbejde en strategiplan, som gerne skulle vise realistiske budgetter for fremtiden og gerne anvise hvordan den anstrengte økonomi kunne lettes. Det arbejde er gjort af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen og resultatet foreligger som en forretningsplan, der indeholder en objektiv situationsbeskrivelse sammen med et realistisk fremtidsscenarie. Planen vil blive gennemgået under et selvstændigt punkt på generalforsamlingen 2015 og vil på forespørgsel være tilgængelig for medlemmer. Der skal rettes en stor tak til alle, som har ydet en frivillig indsats for klubben i løbet af året - herunder også til de medlemmer, som er med til at drive vore klubber-i-klubben, og dermed medvirker til at styrke såvel det sportslige element samt det sociale sammenhold i klubben. Og så endelig en tak til vores dygtige greenkeeperstab, som trods vandingsproblemer og lunefulde vejrforhold har fået det bedst mulige ud af banen til glæde for medlemmer og gæster. Nordborg den 1.marts 2015 Side 7

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i Tilstede: TV- Tore Vedelsdal CS Caroline Skjoldborg til kl. 19 TW Tom Winther

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra: Aase Møller-Hansen og Claus Peter Christensen. 1 Godkendelse af referat fra den 12. juni

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 1-3-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 2-2011. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 1-3-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 2-2011. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 1-3-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 2-2011 Angående: Bestyrelsesmøde Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Henning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012 Velkommen til Generalforsamlingen Tirsdag, den 13. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Læs mere