Bestyrelsens beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014 Klubben v/ Hans Oluf Reimer Hansen Arrangementer Opbakningen fra vores medlemmer er det altafgørende grundlag for Nordborg Golfklub. Og vi startede sæsonen med et brag af opbakning. Til arbejdsdagen sidst i marts mødte mere end 80 frivillige op med energi og kompetence, så bane, klubhus og omgivelser kunne blive gjort klar til foråret. Højt humør, forplejning undervejs og efterfølgende match gjorde det til en dejlig, mindeværdig oplevelse. Og resultaterne af arbejdet talte jo for sig selv. Også klubbens store, åbne arrangementer Firma- & familiedag samt Nordborg Open blev igen solide successer bakket godt op af frivillige. Flere hundrede deltagere stiftede disse dage bekendtskab med vores flot opsatte bane og lagde et pænt bidrag i klubkassen. De vender forhåbentlig tilbage i næste sæson i endnu større antal. Økonomi Den samlede økonomi i klub og bane ApS fremgår af de reviderede regnskaber. Resultatet før finansielle poster og afskrivninger er lidt dårligere end budgetteret på grund af bl.a. flere store, uventede udgifter til dræn-arbejde på bane og omkring klubhus. Både kontingent-, sponsor og greenfee indtægterne overstiger det budgetterede. Til gengæld har vi i forbindelse med havariet på vores brøndboring brugt alle de midler, som var hensat til fremtidig vedligeholdelse af brønden. Som modtræk har vi nu forsikret boringen. Investeringsmæssigt blev maskinparken i 2014 udvidet med en green roller til godt kr. Klubbens økonomi har haft glæde af tilskud fra flere fonde, som enten er udbetalt eller lovet i De længe savnede LAG-midler til klubhusombygningen blev omsider udbetalt ligesom flere af Sønderborg Kommunes fonde til støtte af frivilligt foreningsarbejde fandt vores arbejde støtteværdigt. Medlemsstatus Ved udgangen af 2014 kan vi konstatere, at de sidste, mange års medlemsafgang synes aftagende. Antallet af seniorog flexmedlemmer er dog (desværre) skrumpet en smule, mens de øvrige kategorier (især junior) er blevet større. Det totale antal medlemmer er nu 435 mod 430 for et år siden. Og så venter vi stadig på, at et par håndfulde prøvemedlemmer færdiggør deres uddannelse, får det grønne kort og melder sig ind i klubben. Klubbens økonomi er primært afhængig af medlemmernes kontingentbetalinger, så det er altafgørende, at vi får vendt den negative udvikling. Bestyrelsen opfordrer til, at alle medlemmer udbreder kendskabet til vores dejlige sport og overtaler familie, venner, kolleger og bekendte til at give golfen en chance, f.eks. gennem et prøvemedlemskab. Personalestatus I starten af året måtte vi desværre sige farvel til vores sekretariatsmedarbejder Laila Christiansen, som af personlige grunde ønskede at fratræde. Efterfølgende blev Marcus Klepke ansat til at varetage nogle af de mest udadvendte sekretariatsopgaver i højsæsonen. Chresten Jørgensen ønskede at gå på efterløn og stoppede i november efter mange år som greenkeeper. Alle fratrådte medarbejdere skal have tak for deres store indsats i Nordborg Golfklub. Side 1

2 Bestyrelsen har kikket kritisk på den fremtidige bemanding og fordeling af arbejdsopgaver, i håbet om, at kunne finde nødvendige besparelser. Og der tegner sig allerede gode muligheder for at overdrage nogle af de ubesatte opgaver til frivillig arbejdskraft. Sponsorstatus Heldigvis oplevede vi igen, at det lokale erhvervsliv støtter godt op om vores klub. Det lykkedes i 2014 at øge antallet af sponsorer, som via forskellige reklamemuligheder støtter Nordborg Golfklub. Blandt andet udvidede LINAK engagementet til hovedsponsor med yderligere aftaler. Stor tak til alle sponsorer. Greenfeestatus I den første halvdel af sæsonen oplevede vi en markant stigning i antallet af greenfee-gæster. Den deraf følgende glæde og optimisme stilnede dog af, da vores brøndboring havarerede. I takt med, at greens efterhånden mange steder mistede den friske, grønne kulør, aftog strømmen af udefrakommende gæster, så året total set kun ligger en anelse over sidste sæson. Forhåbentlig har vores renommé ikke lidt varig skade, så det bare er et forbigående fænomen. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen i 2015 gøre endnu mere for at markedsføre vores bane og ledige kapacitet hos golfspillere i andre klubber. Dette er f.eks. allerede sket ved at gå målrettet efter mere end 100 klubber i klubben med tilbud om éndags- eller flerdags arrangementer. Informations- og kommunikationsstrategi Klubbens hidtidige informationskanaler, og hjemmeside, er i 2014 udvidet med Facebook. Information fra bestyrelsen sker stadig primært via de to gamle kanaler, mens nyheder, annonceringer og situationsbeskrivelser har fundet sin plads på Facebook, som efterhånden følges af rigtig mange medlemmer. Der er i årets løb udsendt 10 nyhedsbreve med information om bestyrelsens arbejde og beslutninger. Fra starten af 2014 har Nordborg Golfklub benyttet sig af DGU s servicetilbud Golfspilleren i Centrum. Alle klubbens gæster og medlemmer får herigennem mulighed for via s og spørgeskema at give bedømmelse og tilbagemelding på deres oplevelser på banen og i klubben. Vi har fået en masse konkrete - både positive og også kritiske udsagn og feedback om generelle forhold, som vi kan være stolte af eller forbedre. Hermed har vi nu et stort katalog med områder, hvor de forskellige udvalg og bestyrelsen kan finde inspiration til at gøre vores klub endnu bedre. Systemet giver også mulighed for specifik ros og kritik fra medlemmer og gæster - hvor vi i sidstnævnte tilfælde har haft mulighed for at reagere, forklare og måske undskylde (hvis det vel at mærke har været ikke-anonyme henvendelser). I samme omgang har vi fået benchmark ed vores bane/klub med lands- og regionsgennemsnit, hvor der er påpeget styrker og svagheder på en lang række punkter. Organisation og arbejdsprocesser Bestyrelsesarbejdet i Nordborg Golfklub er omfattende og udfordrende. Bl.a. fordi så få af opgaverne løses af fastansat, rutineret personale. Det betyder, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer hele tiden skal lære nyt og uundgåeligt begå begynderfejl. Vi har derfor løbende haft fokus på både at effektivisere og dokumentere arbejdsprocesserne, som jo ofte gentages cyklisk f.eks. hver måned eller år. Der er lavet årshjul for alle udvalgs-, kasserer-, sekretær- og bestyrelsesopgaver, ligesom en stor del af økonomi- og bogholderifunktionerne er dokumenteret, kontingentopkrævningprocessen er optimeret osv. osv. Alt sammen noget, som skal gøre det nemmere for os selv og vores efterfølgere. Side 2

3 Sportslige resultater Både herre- og dameeliten havde succes i deres respektive turneringer. Det gik ikke ubemærket hen, da vores ene herrehold efter megen spænding rykkede op i 4. division. Stort tillykke med det. GolfBox - Betalingsløsning Den nye betalingsautomat med GolfBox-integration har været en udfordring. Brugervenligheden var/er langt fra tilfredsstillende, så i den første del af sæsonen bevarede vi den gamle greenfeebog. Dette forvirrede vores gæster, som ikke forstod hvorfor de skulle registreres to steder. Så fjernede vi bogen, og alle skulle nu bruge terminal og betalingsautomat. Hvilket især voldte store problemer for (udenlandske) gæster uden DGU-medlemskort, som alle næsten uden undtagelse har haft brug for vejledning og hjælp. Adskillige henvendelser til leverandørerne GolfBox og Compupartner har resulteret i løfter om, at betjeningsvenligheden bliver væsentlig forbedret før den kommende sæson. Medlemmernes brug (eller mangel på samme) af booking-systemet i GolfBox har givet anledning til en del kritik især fra gæster. Vi vil gerne henstille til, at alle vore medlemmer bruger GolfBox og reserverer tid, når I agter at spille en runde. Hvis det er en pludselig indskydelse, så brug gerne terminalen i klubhuset 10 minutter før I går ud. Det giver vores gæster et mere sandt billede af aktivitetsniveauet i klubben. Også i forbindelse med blokeringer hvad enten banen er lukket eller åben efterlyses standardisering og bedre informationer, så betingelser for og forventninger til spil på banen bliver bedre afstemt. Solcelleanlæg Klubhuset blev i løbet af efteråret udsmykket med et solfangeranlæg, sponsoreret af ATSolar. Vi forventer, at anlægget vil være i stand til at levere halvdelen eller mere af den strøm vi bruger i sommerperioden. Og dermed spare klubben for titusindvis af kroner om året. Klubben vil arbejde for at blive ZEROsport certificeret, og dermed bakke op om Sønderborgs ProjectZero vision. Yderligere tiltag er udskiftning til LED-pærer og regelmæssig registrering og publicering af vores energiforbrug. Samarbejde lokalt En arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen har kikket på samarbejdsmuligheder med andre, lokale golfklubber. Målet skulle være attraktive tilbud til vores medlemmer og effektivisering af klubbernes drift gennem samarbejde. Vi har i bestyrelsen en positiv tilgang til evt. muligheder og har diskuteret en lang række tiltag, som kunne være til alles fordel. Desværre synes interessen for selv oplagte tiltag at være noget begrænset hos vores nærmeste naboklub(ber). Ingenium banebeskrivelse I løbet af sommeren blev de sidste banedetaljer målt op og lagt ind i Ingenium systemet. Alle hulforløb, arealberegninger og (nye) sponsorpræsentationer er nu tilgængelige på forskellig vis til forskellige formål. Arealberegningerne er vigtige data i forbindelse med indrapportering af vores miljøbelastning i forbindelse med gødning og sprøjtning. Hulbeskrivelserne bruges til evt. fremstilling af trykte baneguides og skilte og er desuden til rådighed for alle spillere på banen via den WEB-baserede baneguide og en hvilken som helst smartphone. Baneudvalget v/ Henning D. Christiansen Så gik endnu et golfår på banen i Nordborg Golfklub, og hvilket et år. Side 3

4 Vi fik næsten prøvet det hele. Koldt i foråret, Laaaaang varm og meget tør sommer og et rigtig rigtig vådt og stormende efterår. For at gøre ondt værre, stoppede vores nylig overtaget brønd til vanding af banen med at virke og brød sammen. Så var gode råd dyre, i denne varme og tørke, ville greens dø af vandmangel i løbet af en uges tid. Der var ingen udsigt til regn, eller at få boret en ny brønd, så hvad gør vi! Vi kendte en som havde en slamsuger vi kunne låne, men den var ikke stor nok og den skulle køre over hele banen flere gange om dagen. De to hø folk der fjerner hø fra vores bane om sommeren, kendte så en landmand der havde en 18m3 stor tankvogn. Den kunne vi så låne, men manglede så vand til at fylde den med! Her fik vi an aftale med Sønderborg Forsyning, og en meget lang slange, vand fra par 3 banen til tankvognen, som vi så kunne fylde og dermed forsyne vores egne pumper med vand, som så kunne sendes ud til greens med vores vandingsanlæg. Heller ikke dette var problem frit pga. alle de småsten, som den ødelagte brønd havde suget op og sendt ud i hele vandings anlægget, hele tiden satte sig fast i sprinkler dyserne. Disse skulle så dagligt efterses og renses for at få en god vanding. Det gik der en masse tid med, men vores greens overlevede og havde få skader her og der. Rigtig billig sluppet og det kunne have været meget værre. Økonomisk blev vi holdt skadesløse, da Sønderborg Forsyning dækkede de konkrete udgifter til genetablering af vandforsyningen. Så må vi se om det har kostet på vore greenfee indtægter i Efteråret gav så en masse vand, som satte vores dræn på prøve. I december stod der vand på banen nogle steder, jeg aldrig havde set før. Vi tømte søen på hul 9 18, så den kunne optage så meget vand i efteråret så mulig og det var en rigtig god ide, fordi fairway på hul 18 kun en dag i december var oversvømmet, dette skyldtes ikke dårlig dræn, men at der kom mere regn fra oven, end søen og dræn kunne tage. Sidste år stod fairway på hul 18 under vand i næsten 2 måneder. Som noget nyt har vi i vinter valgt at lave vintergreens og vende spilforløbet, så trykket ændres på de enkelte huller og derfor har banen også været mere åben end de forgangne år. Planer for 2015 er at få bygget en rundbue hal i skoven til højre for hul 12. den skal bruges til opmagasinering af bane materiel, som kun bruges engang imellem, såsom vandingsudstyr, dressudstyr, sprøjteudstyr osv. Også for at få mere plads under halvtaget på siden af maskinhuset til vores 2 grønne buggies. På maskinsiden har vi været mærket af at flere af maskinerne nu har flere år på bagen, og dermed et større behov for vedligehold og reparation. Dette har kostet greenkeeper tid i værkstedet, som kunne have været brugt på banen, og med store værksteds regninger til følge. Det ser ikke ud til at ville ændre sig i 2015, så vi ser os om, for at finde løsninger til at udskifte største delen af klippemaskinparken. På mandskabssiden fik vi ansat Benny Jørgensen som greenkeeper lærling. Han er jo godt kendt på banen og er kommet rigtig godt i gang med arbejdet og har været på skole et par gange. Så pøj pøj til ham. Desværre valgte Chresten Jørgensen at gå på efterløn i efteråret, han var vellidt af kollegaer og spillere, og vil blive savnet. Held og lykke med dit otium. Nu skal vi så have fundet en afløser for Chresten, og det arbejde vi på nu. Vi har haft nogle gode folk på job træning i 2014 og vil også benytte denne løsning i Desuden må vi ikke glemme alle de frivillige der i årets løb har gjort en rigtig rigtig flot indsats på banen, og været med til at holde banen i så fin stand. Mange mange tak for det. Vi er klar igen i 2015 og ønsker alle et godt golf år. Pas godt på banen, det er den eneste vi har. Klubhusudvalget v/ Per Carstensen Side 4

5 Udvalget har i 2014 været udfordret på mange områder, og har løst dem selv, ved brug af frivillige hjælpere samt eksterne håndværkere. Opgaverne har været: Gennemført 1. års eftersyn på ombygning. Små ændringer er udbedret. Ændring af bagrum. Ændret ordensregler for klubhus. Vedligeholdelse af P-plads lagt ind under udvalget. 2 ekstra medhjælpere er tilknyttet. Udvidet med endnu et Buggyrum under halvtag. Flyttet hjertestarter ned i gang v/toiletter, så den er tilgængelig døgnet rundt. App er ændret. Ny afløbsoversigt for overfladevand lavet samt udbedring af brønd. Den gamle oversigt passede ikke. Solceller monteret ifm sponsoraftale. Tilbud på nyt vinduesparti i klublokale indhentet samt fond er søgt om tilskud. Årshjul udfærdiget, og følges ved bestyrelsesmøder. Sæbebehandling af gulv. Renhold begynderhus ude og inde. Repareret starterhus Små reparationer, malearbejde og vedligeholde udearealer Rengøringspersonalet er udskiftet, og består af Rikke Andersen, Helga Andersen og Aino Daly. Laila bestrider jobbet som housekeeper, og er organisatorisk kommet med i klubhusudvalget. Tak til klubhusudvalget, frivillige samt rengøringsholdet for en stor indsats i Udvalget bestod i 2014 af: Per Carstensen, Jens Chr. Sørensen, Arne Asmussen, Bent Jessen, Jørn Jensen og Thomas Jørgensen Sportsudvalget v/ Morten Andresen Juniorer Efter kontingentnedsættelsen besluttet på sidste års generalforsamling for alle juniorer, var der allerede fra sæsonstart en del flere juniorer til juniortræningen. Som altid var træningen delt i 2 hold 1 hold for de små/yngre spillere (uden grønt kort) og 1 hold for de større/ældre juniorer på begge hold mødte nye juniorer op. Igen var klubben i august vært for 1 fuldtegnet hold til aktiv sommerferie, hvor tilmeldte børn fra 3. klasse og opefter kunne bruge en formiddag på golfbanen. Det har været dejligt at se, at flere af juniorerne er påbegyndt at få taget det grønne kort, og dermed vil de også fremover være med til at repræsentere klubben i diverse lokale juniorturneringer. Nybegyndere I løbet af 2014 har vi haft 3 hold igennem nybegynder-træning (totalt 38 personer). Heraf har 25 i sæsonen bestået de nødvendige prøver, fået det grønne kort og efterfølgende meldt sig ind som medlemmer i klubben. De to første hold var stor succes og kun en enkelt er ikke blevet indmeldt. På hold 3 er der et par stykker, der mangler lidt i at have gennemført prøverne og har derfor ikke meldt sig ind. Succesen med onsdagsklubben er forsøgt fortsat i 2014, og der er hver onsdag mødt spillere op til 9 hullers golf. Onsdagsklubben vil gerne opfordre etablerede golfspillere til at melde sig som frivillig og deltage i onsdagsmatcherne. Det er af de etablerede golfspillere de skal lære golfspillet bedre at kende og blive bedre integreret i klubben og evt. komme videre til de forskellige klubber i klubben. Vi håber at succesen fortsættes i Eliten På elite-siden havde vi i herrehold og et damehold tilmeldt i kvalifikationsrækken og målet var at mindst et herrehold skulle kvalificere sig til oprykningsspillet og at damerne skulle prøve kræfter med denne turnering. Side 5

6 Målsætningen om et herrehold i oprykningsspillet blev til fulde indfriet, og som det har været slået op på hjemmesiden, lykkedes det også for holdet at rykke op i 4. division. Damerne har bevist, at de godt kan være med i kvalifikationsrækken, selvom deres hcp. i snit var noget højere end de spillere de mødte i turneringen. Der vil som altid blive fokuseret på, at de bedste juniorer (både piger og drenge) vil blive integreret på holdene, for derigennem at give dem en gulerod at stræbe efter i deres golfspil. Træner René Hahr Klausen har i 2014 fungeret som Pro i klubben og det har været meget positivt og velset blandt begyndere, juniorer og menige medlemmer. Til junior og begynder træning har René haft klubbens Frank Andersen som hjælper et makkerskab der har vist sig at være succesfuldt. Der har henover året været afholdt 4 clinics, som alle var fuldt tegnet. Vi vil i år forsøge at lave Clinics mere hcp-baseret, så begyndere får en anden træning i Clinics end etablerede golfspillere. Begyndere får fokus på mere basale ting, hvorimod etablerede golfspillere vil gå mere i detaljer omkring de enkelte emner. Markedsførings- og turneringsudvalget v/ Christian Christensen Det har været et rimeligt godt 2014 for markedsføring og sponsorudvalget, der har stort set været udsolgt på alle vores huller, både par 3 banen og 18 hullers banen. Det er meget tilfredsstillende. Dog er det svært at fastholde alle vores sponsorer og i øvrigt finde nye. Firma/familie golf har igen været en stor succes, med et pænt afkast til klubben, samtidig med at en stor del af vores nye medlemmer i 2014 kommer herfra. Allerede nu kan man tilmelde sig som medhjælper i år (afholdes den 9. og 10. maj. ) En anden måde at få nye medlemmer på har været igennem Sweetdeal hvor vi fik 20 nye prøvemedlemmer, hvorfor vi prøver igen i Ligeledes vil vi satse lidt mere på Golfens dag der afvikles den 19. april, gode ideer til denne dag imødeses meget gerne. Der har i år 2014 været afholdt en del turneringer, enkelte med for få deltagere, her tænker jeg specielt på ande- og afslutningsturneringen, men ellers generelt et meget fint deltagerantal. En stor succes har være vores sponsorturneringer, hvorfor jeg gerne vil takke TJ Byggeforretning, Bundgård Tøj og Ib Skovby Aps. v/ Lars Skovby og håber de igen i år vil deltage. Igen i 2014 har vi afholdt Nordborg Open, og igen med stor succes, vi måtte allerede melde fuldtegnet en måned før turneringen blev afviklet, vi må sige der er virkelig stor interesse om denne turnering, og giver en masse positiv omtale for vores klub. Til sidst vil jeg gerne takke alle de frivillige der har hjulpet ved diverse arrangementer, og håber at alle igen er villige til at yde en indsats. En stor tak skal også lyde til medlemmer af markedsføringsudvalget, turneringsudvalget for et godt samarbejde og en særdeles stor indsats i det forløbne år. Fremtiden v/ Hans Oluf Reimer Hansen Medhjælperpulje Frivilligt arbejde er og bliver en altafgørende forudsætning for Nordborg Golfklubs fremtidige aktiviteter. Vi opretter derfor en medhjælperpulje. Dvs. en database hvor medlemmer kan byde ind med tid og faglig kompetence. Det giver bestyrelsen og personale overblik og forhåbentlig mange muligheder, hver gang et stykke arbejde eller Side 6

7 projekt skal planlægges. Vi ser frem til, at rigtig mange engagerede medlemmer bakker op og stiller sig til rådighed når store eller små opgaver skal løses. Nye skilte Der er i vinterens løb forberedt en større udskiftning af skilte. Alle vores Tee-skilte vil blive erstattet af nye, flotte stativer med billeder af hul-layout og anden info. Der vil blive opsat nye informationstavler, oversigtsbilleder og vejvisere omkring klubhuset. Alt sammen forhåbentlig til glæde for vores gæster, som ofte har lidt svært ved at finde rundt. Træningsfaciliteter Der er nu indkøbt nye bolde til drivingrange og en boldvaskemaskine, som vil blive stillet op ved begynderhuset. Vi regner med at få det hele på plads inden sæsonstart, hvorefter det vil blive svært at finde undskyldninger for ikke at tilbringe en time eller to med svingjustering og anden træning. Klubhusreparation Glasfacaden på første sal i klubhuset volder mange bekymringer. Især når det regner. En fejl i konstruktionen omkring vinduer og etageadskillelse gør, at regnvand i stride strømme løber ind i kontoret nedenunder og skaber fugt og ødelæggelse. Sønderborg Kommunes foreningsorienterede anlægsfond har glædeligvis imødekommet vores ansøgning om hjælp, så arbejdet går i gang så snart som muligt. Forretningsplan Den sidste generalforsamling pålagde bestyrelsen at udarbejde en strategiplan, som gerne skulle vise realistiske budgetter for fremtiden og gerne anvise hvordan den anstrengte økonomi kunne lettes. Det arbejde er gjort af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen og resultatet foreligger som en forretningsplan, der indeholder en objektiv situationsbeskrivelse sammen med et realistisk fremtidsscenarie. Planen vil blive gennemgået under et selvstændigt punkt på generalforsamlingen 2015 og vil på forespørgsel være tilgængelig for medlemmer. Der skal rettes en stor tak til alle, som har ydet en frivillig indsats for klubben i løbet af året - herunder også til de medlemmer, som er med til at drive vore klubber-i-klubben, og dermed medvirker til at styrke såvel det sportslige element samt det sociale sammenhold i klubben. Og så endelig en tak til vores dygtige greenkeeperstab, som trods vandingsproblemer og lunefulde vejrforhold har fået det bedst mulige ud af banen til glæde for medlemmer og gæster. Nordborg den 1.marts 2015 Side 7

Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30

Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30 Emne Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30 Sted: Klubhuset Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Thomas Gadegaard (TG) Betina Pedersen (BEPE)

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Klubben Bestyrelsens beretning 2015 v/ Hans Oluf Reimer Hansen 2016 blev et godt år for Nordborg Golfklub. Det blev en sæson med megen aktivitet på bane, i klubhus og maskinhus. Det blev en sæson med økonomisk

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN 09.08.2004 AFHOLDT I KLUBHUSET KL. 19.00 Deltagere: Henning Christiansen Frede Nicolaisen Svend Erik Boysen Jan Carstensen Dennis Zanchetta. Afbud : Marie

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Kære medlemmer, Indledning - generelt Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2014/2015 Sæsonen 2015 var den anden i Kalø Golf Club s nye rolle

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Dagsorden: 1. Sidste referat. 10. Sportsudvalg Sportsudvalget. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben

Dagsorden: 1. Sidste referat. 10. Sportsudvalg Sportsudvalget. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben Emne Bestyrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen (MN)

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg.

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. NORDBORG GOLFKLUB www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 27. juli 2003 Skal Deres firma være synlig på golfbanen? Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende

Læs mere

Nordborg Golfklub. Indledning V/ Børge Munksgaard

Nordborg Golfklub. Indledning V/ Børge Munksgaard Nordborg Golfklub Indledning V/ Børge Munksgaard Bestyrelsen besluttede i 2012, at renovere klubhuset så vi kan ruste os mest muligt til de kommende års udfordringer. Det var en beslutning ikke alle var

Læs mere

Info-mappe For Nordborg Golfklub

Info-mappe For Nordborg Golfklub Info-mappe For Nordborg Golfklub Opdateret 11. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Bestyrelsens opgaver og ansvar... 4 Forretningsorden for Nordborg Golfklub... 5 Organisation... 6 Banepersonalets pligter

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Indeholder årets gang i Ribe Golf Klub en klub med knap 800 aktive medlemmer - ved generalforsamlingen den 26. februar 2014.

Indeholder årets gang i Ribe Golf Klub en klub med knap 800 aktive medlemmer - ved generalforsamlingen den 26. februar 2014. Ribe Golf Klub Bestyrelsens beretning for 2013 Indeholder årets gang i Ribe Golf Klub en klub med knap 800 aktive medlemmer - ved generalforsamlingen den 26. februar 2014. FORVENTNINGER TIL ÅRET 2013:

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægterne er vi endnu en gang samlet til den årlige generalforsamling i Ikast Golf Klub.

I overensstemmelse med vedtægterne er vi endnu en gang samlet til den årlige generalforsamling i Ikast Golf Klub. Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 21 Februar 2011. I overensstemmelse med vedtægterne er vi endnu en gang samlet til den årlige generalforsamling i Ikast Golf Klub. I den følgende beretning

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Referat vedr. bestyrelsesmødet den 16. april 2014 kl. 17.00 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat vedr. bestyrelsesmødet den 16. april 2014 kl. 17.00 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat vedr. bestyrelsesmødet den 16. april 2014 kl. 17.00 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Deltagere: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyt fra formanden - april 2014

Nyt fra formanden - april 2014 Kære medlem. Har du i år endnu ikke spillet 18- huls banen, har du en oplevelse af de helt store til gode. Banen står utrolig flot i al sin pragt med forårets lysegrønne løv, super fairways og greens,

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden: Etablering af et rekrutteringsudvalg Prøvemedlem Sidste referat. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben

Dagsorden: Etablering af et rekrutteringsudvalg Prøvemedlem Sidste referat. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben Emne Bestyrelsesmøde Dato: 14. marts 2011 kl. 17.30 21.30 Sted: Skovbo Golfklub store lokale Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Thomas Gadegaard (TG)

Læs mere

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i Tilstede: TV- Tore Vedelsdal CS Caroline Skjoldborg til kl. 19 TW Tom Winther

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 6. september i klubhuset kl

Referat af bestyrelsesmøde den 6. september i klubhuset kl Referat af bestyrelsesmøde den 6. september i klubhuset kl. 18.30 Referent: Lene Jakobsen Deltagere: Torben Roesen (konst. formand) Lynge Østergaard Finn Bisgaard Lene Jakobsen Steen Ogstrup (1. suppleant

Læs mere

Dagsorden: Mandag den 04. november 2013 kl Samarbejde - nyt Projekt i Danmark!! Markedsføringsplan. 1. Sidste referat. 8.

Dagsorden: Mandag den 04. november 2013 kl Samarbejde - nyt Projekt i Danmark!! Markedsføringsplan. 1. Sidste referat. 8. Emne Bestyrelsesmøde Dato: 16. september 2013 kl. 17:30 21:15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. juni 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens næstformand Børge Munksgaard bød de 62 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat vedr. bestyrelsesmødet den 21. maj 2014 kl. 16.30 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat vedr. bestyrelsesmødet den 21. maj 2014 kl. 16.30 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat vedr. bestyrelsesmødet den 21. maj 2014 kl. 16.30 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Inviteret: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott Suppleanter: Carsten

Læs mere

Vision på Jyllands smukkeste parkbane! En unik golfoplevelse. Baggrund

Vision på Jyllands smukkeste parkbane! En unik golfoplevelse. Baggrund En unik golfoplevelse på Jyllands smukkeste parkbane! Baggrund I 2007 blev der i Herning Golf Klub gennemført en visionsproces, som for alvor satte fokus på udvikling af klubben på områder Banen Klubhuset

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Hammel Golf Klub Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division GolfAvisen Juli 2017

Hammel Golf Klub Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division GolfAvisen Juli 2017 Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division Weekenden 12. og 13. august var der stor aktivitet i Hammel Golf Klub. Klubben har 5 hold der spiller divisionsgolf under Dansk

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016 Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK) Peter Langballe Sørensen (PLS)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Dato og tid: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.30 Sted: I klubhuset Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen Leif Bo

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 Odsherred Golfklub Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 1 Overordnede mål og strategier Det helt overordnede mål for Odsherred Golfklub i 2014 bliver at skaffe nye medlemmer. Det nuværende antal medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere