Bestyrelsens beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014 Klubben v/ Hans Oluf Reimer Hansen Arrangementer Opbakningen fra vores medlemmer er det altafgørende grundlag for Nordborg Golfklub. Og vi startede sæsonen med et brag af opbakning. Til arbejdsdagen sidst i marts mødte mere end 80 frivillige op med energi og kompetence, så bane, klubhus og omgivelser kunne blive gjort klar til foråret. Højt humør, forplejning undervejs og efterfølgende match gjorde det til en dejlig, mindeværdig oplevelse. Og resultaterne af arbejdet talte jo for sig selv. Også klubbens store, åbne arrangementer Firma- & familiedag samt Nordborg Open blev igen solide successer bakket godt op af frivillige. Flere hundrede deltagere stiftede disse dage bekendtskab med vores flot opsatte bane og lagde et pænt bidrag i klubkassen. De vender forhåbentlig tilbage i næste sæson i endnu større antal. Økonomi Den samlede økonomi i klub og bane ApS fremgår af de reviderede regnskaber. Resultatet før finansielle poster og afskrivninger er lidt dårligere end budgetteret på grund af bl.a. flere store, uventede udgifter til dræn-arbejde på bane og omkring klubhus. Både kontingent-, sponsor og greenfee indtægterne overstiger det budgetterede. Til gengæld har vi i forbindelse med havariet på vores brøndboring brugt alle de midler, som var hensat til fremtidig vedligeholdelse af brønden. Som modtræk har vi nu forsikret boringen. Investeringsmæssigt blev maskinparken i 2014 udvidet med en green roller til godt kr. Klubbens økonomi har haft glæde af tilskud fra flere fonde, som enten er udbetalt eller lovet i De længe savnede LAG-midler til klubhusombygningen blev omsider udbetalt ligesom flere af Sønderborg Kommunes fonde til støtte af frivilligt foreningsarbejde fandt vores arbejde støtteværdigt. Medlemsstatus Ved udgangen af 2014 kan vi konstatere, at de sidste, mange års medlemsafgang synes aftagende. Antallet af seniorog flexmedlemmer er dog (desværre) skrumpet en smule, mens de øvrige kategorier (især junior) er blevet større. Det totale antal medlemmer er nu 435 mod 430 for et år siden. Og så venter vi stadig på, at et par håndfulde prøvemedlemmer færdiggør deres uddannelse, får det grønne kort og melder sig ind i klubben. Klubbens økonomi er primært afhængig af medlemmernes kontingentbetalinger, så det er altafgørende, at vi får vendt den negative udvikling. Bestyrelsen opfordrer til, at alle medlemmer udbreder kendskabet til vores dejlige sport og overtaler familie, venner, kolleger og bekendte til at give golfen en chance, f.eks. gennem et prøvemedlemskab. Personalestatus I starten af året måtte vi desværre sige farvel til vores sekretariatsmedarbejder Laila Christiansen, som af personlige grunde ønskede at fratræde. Efterfølgende blev Marcus Klepke ansat til at varetage nogle af de mest udadvendte sekretariatsopgaver i højsæsonen. Chresten Jørgensen ønskede at gå på efterløn og stoppede i november efter mange år som greenkeeper. Alle fratrådte medarbejdere skal have tak for deres store indsats i Nordborg Golfklub. Side 1

2 Bestyrelsen har kikket kritisk på den fremtidige bemanding og fordeling af arbejdsopgaver, i håbet om, at kunne finde nødvendige besparelser. Og der tegner sig allerede gode muligheder for at overdrage nogle af de ubesatte opgaver til frivillig arbejdskraft. Sponsorstatus Heldigvis oplevede vi igen, at det lokale erhvervsliv støtter godt op om vores klub. Det lykkedes i 2014 at øge antallet af sponsorer, som via forskellige reklamemuligheder støtter Nordborg Golfklub. Blandt andet udvidede LINAK engagementet til hovedsponsor med yderligere aftaler. Stor tak til alle sponsorer. Greenfeestatus I den første halvdel af sæsonen oplevede vi en markant stigning i antallet af greenfee-gæster. Den deraf følgende glæde og optimisme stilnede dog af, da vores brøndboring havarerede. I takt med, at greens efterhånden mange steder mistede den friske, grønne kulør, aftog strømmen af udefrakommende gæster, så året total set kun ligger en anelse over sidste sæson. Forhåbentlig har vores renommé ikke lidt varig skade, så det bare er et forbigående fænomen. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen i 2015 gøre endnu mere for at markedsføre vores bane og ledige kapacitet hos golfspillere i andre klubber. Dette er f.eks. allerede sket ved at gå målrettet efter mere end 100 klubber i klubben med tilbud om éndags- eller flerdags arrangementer. Informations- og kommunikationsstrategi Klubbens hidtidige informationskanaler, og hjemmeside, er i 2014 udvidet med Facebook. Information fra bestyrelsen sker stadig primært via de to gamle kanaler, mens nyheder, annonceringer og situationsbeskrivelser har fundet sin plads på Facebook, som efterhånden følges af rigtig mange medlemmer. Der er i årets løb udsendt 10 nyhedsbreve med information om bestyrelsens arbejde og beslutninger. Fra starten af 2014 har Nordborg Golfklub benyttet sig af DGU s servicetilbud Golfspilleren i Centrum. Alle klubbens gæster og medlemmer får herigennem mulighed for via s og spørgeskema at give bedømmelse og tilbagemelding på deres oplevelser på banen og i klubben. Vi har fået en masse konkrete - både positive og også kritiske udsagn og feedback om generelle forhold, som vi kan være stolte af eller forbedre. Hermed har vi nu et stort katalog med områder, hvor de forskellige udvalg og bestyrelsen kan finde inspiration til at gøre vores klub endnu bedre. Systemet giver også mulighed for specifik ros og kritik fra medlemmer og gæster - hvor vi i sidstnævnte tilfælde har haft mulighed for at reagere, forklare og måske undskylde (hvis det vel at mærke har været ikke-anonyme henvendelser). I samme omgang har vi fået benchmark ed vores bane/klub med lands- og regionsgennemsnit, hvor der er påpeget styrker og svagheder på en lang række punkter. Organisation og arbejdsprocesser Bestyrelsesarbejdet i Nordborg Golfklub er omfattende og udfordrende. Bl.a. fordi så få af opgaverne løses af fastansat, rutineret personale. Det betyder, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer hele tiden skal lære nyt og uundgåeligt begå begynderfejl. Vi har derfor løbende haft fokus på både at effektivisere og dokumentere arbejdsprocesserne, som jo ofte gentages cyklisk f.eks. hver måned eller år. Der er lavet årshjul for alle udvalgs-, kasserer-, sekretær- og bestyrelsesopgaver, ligesom en stor del af økonomi- og bogholderifunktionerne er dokumenteret, kontingentopkrævningprocessen er optimeret osv. osv. Alt sammen noget, som skal gøre det nemmere for os selv og vores efterfølgere. Side 2

3 Sportslige resultater Både herre- og dameeliten havde succes i deres respektive turneringer. Det gik ikke ubemærket hen, da vores ene herrehold efter megen spænding rykkede op i 4. division. Stort tillykke med det. GolfBox - Betalingsløsning Den nye betalingsautomat med GolfBox-integration har været en udfordring. Brugervenligheden var/er langt fra tilfredsstillende, så i den første del af sæsonen bevarede vi den gamle greenfeebog. Dette forvirrede vores gæster, som ikke forstod hvorfor de skulle registreres to steder. Så fjernede vi bogen, og alle skulle nu bruge terminal og betalingsautomat. Hvilket især voldte store problemer for (udenlandske) gæster uden DGU-medlemskort, som alle næsten uden undtagelse har haft brug for vejledning og hjælp. Adskillige henvendelser til leverandørerne GolfBox og Compupartner har resulteret i løfter om, at betjeningsvenligheden bliver væsentlig forbedret før den kommende sæson. Medlemmernes brug (eller mangel på samme) af booking-systemet i GolfBox har givet anledning til en del kritik især fra gæster. Vi vil gerne henstille til, at alle vore medlemmer bruger GolfBox og reserverer tid, når I agter at spille en runde. Hvis det er en pludselig indskydelse, så brug gerne terminalen i klubhuset 10 minutter før I går ud. Det giver vores gæster et mere sandt billede af aktivitetsniveauet i klubben. Også i forbindelse med blokeringer hvad enten banen er lukket eller åben efterlyses standardisering og bedre informationer, så betingelser for og forventninger til spil på banen bliver bedre afstemt. Solcelleanlæg Klubhuset blev i løbet af efteråret udsmykket med et solfangeranlæg, sponsoreret af ATSolar. Vi forventer, at anlægget vil være i stand til at levere halvdelen eller mere af den strøm vi bruger i sommerperioden. Og dermed spare klubben for titusindvis af kroner om året. Klubben vil arbejde for at blive ZEROsport certificeret, og dermed bakke op om Sønderborgs ProjectZero vision. Yderligere tiltag er udskiftning til LED-pærer og regelmæssig registrering og publicering af vores energiforbrug. Samarbejde lokalt En arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen har kikket på samarbejdsmuligheder med andre, lokale golfklubber. Målet skulle være attraktive tilbud til vores medlemmer og effektivisering af klubbernes drift gennem samarbejde. Vi har i bestyrelsen en positiv tilgang til evt. muligheder og har diskuteret en lang række tiltag, som kunne være til alles fordel. Desværre synes interessen for selv oplagte tiltag at være noget begrænset hos vores nærmeste naboklub(ber). Ingenium banebeskrivelse I løbet af sommeren blev de sidste banedetaljer målt op og lagt ind i Ingenium systemet. Alle hulforløb, arealberegninger og (nye) sponsorpræsentationer er nu tilgængelige på forskellig vis til forskellige formål. Arealberegningerne er vigtige data i forbindelse med indrapportering af vores miljøbelastning i forbindelse med gødning og sprøjtning. Hulbeskrivelserne bruges til evt. fremstilling af trykte baneguides og skilte og er desuden til rådighed for alle spillere på banen via den WEB-baserede baneguide og en hvilken som helst smartphone. Baneudvalget v/ Henning D. Christiansen Så gik endnu et golfår på banen i Nordborg Golfklub, og hvilket et år. Side 3

4 Vi fik næsten prøvet det hele. Koldt i foråret, Laaaaang varm og meget tør sommer og et rigtig rigtig vådt og stormende efterår. For at gøre ondt værre, stoppede vores nylig overtaget brønd til vanding af banen med at virke og brød sammen. Så var gode råd dyre, i denne varme og tørke, ville greens dø af vandmangel i løbet af en uges tid. Der var ingen udsigt til regn, eller at få boret en ny brønd, så hvad gør vi! Vi kendte en som havde en slamsuger vi kunne låne, men den var ikke stor nok og den skulle køre over hele banen flere gange om dagen. De to hø folk der fjerner hø fra vores bane om sommeren, kendte så en landmand der havde en 18m3 stor tankvogn. Den kunne vi så låne, men manglede så vand til at fylde den med! Her fik vi an aftale med Sønderborg Forsyning, og en meget lang slange, vand fra par 3 banen til tankvognen, som vi så kunne fylde og dermed forsyne vores egne pumper med vand, som så kunne sendes ud til greens med vores vandingsanlæg. Heller ikke dette var problem frit pga. alle de småsten, som den ødelagte brønd havde suget op og sendt ud i hele vandings anlægget, hele tiden satte sig fast i sprinkler dyserne. Disse skulle så dagligt efterses og renses for at få en god vanding. Det gik der en masse tid med, men vores greens overlevede og havde få skader her og der. Rigtig billig sluppet og det kunne have været meget værre. Økonomisk blev vi holdt skadesløse, da Sønderborg Forsyning dækkede de konkrete udgifter til genetablering af vandforsyningen. Så må vi se om det har kostet på vore greenfee indtægter i Efteråret gav så en masse vand, som satte vores dræn på prøve. I december stod der vand på banen nogle steder, jeg aldrig havde set før. Vi tømte søen på hul 9 18, så den kunne optage så meget vand i efteråret så mulig og det var en rigtig god ide, fordi fairway på hul 18 kun en dag i december var oversvømmet, dette skyldtes ikke dårlig dræn, men at der kom mere regn fra oven, end søen og dræn kunne tage. Sidste år stod fairway på hul 18 under vand i næsten 2 måneder. Som noget nyt har vi i vinter valgt at lave vintergreens og vende spilforløbet, så trykket ændres på de enkelte huller og derfor har banen også været mere åben end de forgangne år. Planer for 2015 er at få bygget en rundbue hal i skoven til højre for hul 12. den skal bruges til opmagasinering af bane materiel, som kun bruges engang imellem, såsom vandingsudstyr, dressudstyr, sprøjteudstyr osv. Også for at få mere plads under halvtaget på siden af maskinhuset til vores 2 grønne buggies. På maskinsiden har vi været mærket af at flere af maskinerne nu har flere år på bagen, og dermed et større behov for vedligehold og reparation. Dette har kostet greenkeeper tid i værkstedet, som kunne have været brugt på banen, og med store værksteds regninger til følge. Det ser ikke ud til at ville ændre sig i 2015, så vi ser os om, for at finde løsninger til at udskifte største delen af klippemaskinparken. På mandskabssiden fik vi ansat Benny Jørgensen som greenkeeper lærling. Han er jo godt kendt på banen og er kommet rigtig godt i gang med arbejdet og har været på skole et par gange. Så pøj pøj til ham. Desværre valgte Chresten Jørgensen at gå på efterløn i efteråret, han var vellidt af kollegaer og spillere, og vil blive savnet. Held og lykke med dit otium. Nu skal vi så have fundet en afløser for Chresten, og det arbejde vi på nu. Vi har haft nogle gode folk på job træning i 2014 og vil også benytte denne løsning i Desuden må vi ikke glemme alle de frivillige der i årets løb har gjort en rigtig rigtig flot indsats på banen, og været med til at holde banen i så fin stand. Mange mange tak for det. Vi er klar igen i 2015 og ønsker alle et godt golf år. Pas godt på banen, det er den eneste vi har. Klubhusudvalget v/ Per Carstensen Side 4

5 Udvalget har i 2014 været udfordret på mange områder, og har løst dem selv, ved brug af frivillige hjælpere samt eksterne håndværkere. Opgaverne har været: Gennemført 1. års eftersyn på ombygning. Små ændringer er udbedret. Ændring af bagrum. Ændret ordensregler for klubhus. Vedligeholdelse af P-plads lagt ind under udvalget. 2 ekstra medhjælpere er tilknyttet. Udvidet med endnu et Buggyrum under halvtag. Flyttet hjertestarter ned i gang v/toiletter, så den er tilgængelig døgnet rundt. App er ændret. Ny afløbsoversigt for overfladevand lavet samt udbedring af brønd. Den gamle oversigt passede ikke. Solceller monteret ifm sponsoraftale. Tilbud på nyt vinduesparti i klublokale indhentet samt fond er søgt om tilskud. Årshjul udfærdiget, og følges ved bestyrelsesmøder. Sæbebehandling af gulv. Renhold begynderhus ude og inde. Repareret starterhus Små reparationer, malearbejde og vedligeholde udearealer Rengøringspersonalet er udskiftet, og består af Rikke Andersen, Helga Andersen og Aino Daly. Laila bestrider jobbet som housekeeper, og er organisatorisk kommet med i klubhusudvalget. Tak til klubhusudvalget, frivillige samt rengøringsholdet for en stor indsats i Udvalget bestod i 2014 af: Per Carstensen, Jens Chr. Sørensen, Arne Asmussen, Bent Jessen, Jørn Jensen og Thomas Jørgensen Sportsudvalget v/ Morten Andresen Juniorer Efter kontingentnedsættelsen besluttet på sidste års generalforsamling for alle juniorer, var der allerede fra sæsonstart en del flere juniorer til juniortræningen. Som altid var træningen delt i 2 hold 1 hold for de små/yngre spillere (uden grønt kort) og 1 hold for de større/ældre juniorer på begge hold mødte nye juniorer op. Igen var klubben i august vært for 1 fuldtegnet hold til aktiv sommerferie, hvor tilmeldte børn fra 3. klasse og opefter kunne bruge en formiddag på golfbanen. Det har været dejligt at se, at flere af juniorerne er påbegyndt at få taget det grønne kort, og dermed vil de også fremover være med til at repræsentere klubben i diverse lokale juniorturneringer. Nybegyndere I løbet af 2014 har vi haft 3 hold igennem nybegynder-træning (totalt 38 personer). Heraf har 25 i sæsonen bestået de nødvendige prøver, fået det grønne kort og efterfølgende meldt sig ind som medlemmer i klubben. De to første hold var stor succes og kun en enkelt er ikke blevet indmeldt. På hold 3 er der et par stykker, der mangler lidt i at have gennemført prøverne og har derfor ikke meldt sig ind. Succesen med onsdagsklubben er forsøgt fortsat i 2014, og der er hver onsdag mødt spillere op til 9 hullers golf. Onsdagsklubben vil gerne opfordre etablerede golfspillere til at melde sig som frivillig og deltage i onsdagsmatcherne. Det er af de etablerede golfspillere de skal lære golfspillet bedre at kende og blive bedre integreret i klubben og evt. komme videre til de forskellige klubber i klubben. Vi håber at succesen fortsættes i Eliten På elite-siden havde vi i herrehold og et damehold tilmeldt i kvalifikationsrækken og målet var at mindst et herrehold skulle kvalificere sig til oprykningsspillet og at damerne skulle prøve kræfter med denne turnering. Side 5

6 Målsætningen om et herrehold i oprykningsspillet blev til fulde indfriet, og som det har været slået op på hjemmesiden, lykkedes det også for holdet at rykke op i 4. division. Damerne har bevist, at de godt kan være med i kvalifikationsrækken, selvom deres hcp. i snit var noget højere end de spillere de mødte i turneringen. Der vil som altid blive fokuseret på, at de bedste juniorer (både piger og drenge) vil blive integreret på holdene, for derigennem at give dem en gulerod at stræbe efter i deres golfspil. Træner René Hahr Klausen har i 2014 fungeret som Pro i klubben og det har været meget positivt og velset blandt begyndere, juniorer og menige medlemmer. Til junior og begynder træning har René haft klubbens Frank Andersen som hjælper et makkerskab der har vist sig at være succesfuldt. Der har henover året været afholdt 4 clinics, som alle var fuldt tegnet. Vi vil i år forsøge at lave Clinics mere hcp-baseret, så begyndere får en anden træning i Clinics end etablerede golfspillere. Begyndere får fokus på mere basale ting, hvorimod etablerede golfspillere vil gå mere i detaljer omkring de enkelte emner. Markedsførings- og turneringsudvalget v/ Christian Christensen Det har været et rimeligt godt 2014 for markedsføring og sponsorudvalget, der har stort set været udsolgt på alle vores huller, både par 3 banen og 18 hullers banen. Det er meget tilfredsstillende. Dog er det svært at fastholde alle vores sponsorer og i øvrigt finde nye. Firma/familie golf har igen været en stor succes, med et pænt afkast til klubben, samtidig med at en stor del af vores nye medlemmer i 2014 kommer herfra. Allerede nu kan man tilmelde sig som medhjælper i år (afholdes den 9. og 10. maj. ) En anden måde at få nye medlemmer på har været igennem Sweetdeal hvor vi fik 20 nye prøvemedlemmer, hvorfor vi prøver igen i Ligeledes vil vi satse lidt mere på Golfens dag der afvikles den 19. april, gode ideer til denne dag imødeses meget gerne. Der har i år 2014 været afholdt en del turneringer, enkelte med for få deltagere, her tænker jeg specielt på ande- og afslutningsturneringen, men ellers generelt et meget fint deltagerantal. En stor succes har være vores sponsorturneringer, hvorfor jeg gerne vil takke TJ Byggeforretning, Bundgård Tøj og Ib Skovby Aps. v/ Lars Skovby og håber de igen i år vil deltage. Igen i 2014 har vi afholdt Nordborg Open, og igen med stor succes, vi måtte allerede melde fuldtegnet en måned før turneringen blev afviklet, vi må sige der er virkelig stor interesse om denne turnering, og giver en masse positiv omtale for vores klub. Til sidst vil jeg gerne takke alle de frivillige der har hjulpet ved diverse arrangementer, og håber at alle igen er villige til at yde en indsats. En stor tak skal også lyde til medlemmer af markedsføringsudvalget, turneringsudvalget for et godt samarbejde og en særdeles stor indsats i det forløbne år. Fremtiden v/ Hans Oluf Reimer Hansen Medhjælperpulje Frivilligt arbejde er og bliver en altafgørende forudsætning for Nordborg Golfklubs fremtidige aktiviteter. Vi opretter derfor en medhjælperpulje. Dvs. en database hvor medlemmer kan byde ind med tid og faglig kompetence. Det giver bestyrelsen og personale overblik og forhåbentlig mange muligheder, hver gang et stykke arbejde eller Side 6

7 projekt skal planlægges. Vi ser frem til, at rigtig mange engagerede medlemmer bakker op og stiller sig til rådighed når store eller små opgaver skal løses. Nye skilte Der er i vinterens løb forberedt en større udskiftning af skilte. Alle vores Tee-skilte vil blive erstattet af nye, flotte stativer med billeder af hul-layout og anden info. Der vil blive opsat nye informationstavler, oversigtsbilleder og vejvisere omkring klubhuset. Alt sammen forhåbentlig til glæde for vores gæster, som ofte har lidt svært ved at finde rundt. Træningsfaciliteter Der er nu indkøbt nye bolde til drivingrange og en boldvaskemaskine, som vil blive stillet op ved begynderhuset. Vi regner med at få det hele på plads inden sæsonstart, hvorefter det vil blive svært at finde undskyldninger for ikke at tilbringe en time eller to med svingjustering og anden træning. Klubhusreparation Glasfacaden på første sal i klubhuset volder mange bekymringer. Især når det regner. En fejl i konstruktionen omkring vinduer og etageadskillelse gør, at regnvand i stride strømme løber ind i kontoret nedenunder og skaber fugt og ødelæggelse. Sønderborg Kommunes foreningsorienterede anlægsfond har glædeligvis imødekommet vores ansøgning om hjælp, så arbejdet går i gang så snart som muligt. Forretningsplan Den sidste generalforsamling pålagde bestyrelsen at udarbejde en strategiplan, som gerne skulle vise realistiske budgetter for fremtiden og gerne anvise hvordan den anstrengte økonomi kunne lettes. Det arbejde er gjort af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen og resultatet foreligger som en forretningsplan, der indeholder en objektiv situationsbeskrivelse sammen med et realistisk fremtidsscenarie. Planen vil blive gennemgået under et selvstændigt punkt på generalforsamlingen 2015 og vil på forespørgsel være tilgængelig for medlemmer. Der skal rettes en stor tak til alle, som har ydet en frivillig indsats for klubben i løbet af året - herunder også til de medlemmer, som er med til at drive vore klubber-i-klubben, og dermed medvirker til at styrke såvel det sportslige element samt det sociale sammenhold i klubben. Og så endelig en tak til vores dygtige greenkeeperstab, som trods vandingsproblemer og lunefulde vejrforhold har fået det bedst mulige ud af banen til glæde for medlemmer og gæster. Nordborg den 1.marts 2015 Side 7

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere