Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003"

Transkript

1 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej Glostrup tlf fax Hjemmeside: - EN AKTIV SKOLE Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Information 2003 / 2004 VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE Husk at besøge vores hjemmeside:

2 Mod administration, faglokaler, B/C fløj, pædagogisk servicecenter og store gård Indholdsfortegnelse: Forord ved Søren Schnack 3 Vision 3 Skolebestyrelsen 4 Anderledes skoledage 5 Ferieplane m.m. 5 Pædagogisk servicecenter 6 IT informationsteknologi 7 SFO & samordnet indskoling 8 Afdelingerne 9 Overbygningen 10 Aktiviteter / sidste skoledag 10 Projektopgaven 10 Skriftlige og mundtlige prøver 11 Valgfag og dimission 11 Katamaranen/alternativklassen 12 Skolevejledning 12 Hytteture / lejrskoler 12 Praktikskole 13 Skole/hjem samarbejde 13 SSP 14 Kantine / klasseuger 14 Praktiske oplysninger 15 Idrætsdage 16 Vikardækning 16 Forsikring / div. publikationer 17 Sundhedsplejen 18 Transport ved sygdom 18 Tandpleje/skolepsykolog 18 Tale/høre arbejde 18 Ordensregler 19 Plan over skolen 20 Timefordelingsplan 21 Personalebilleder Praktiske telefonnumre 27 2

3 Velkommen til Søndervangskolen Velkommen til en skole hvor vi arbejder med værdier og dannelse - og velkommen til en skole, hvor fællesskabet prioriteres højt. Børn har stor frihed til at vælge og forme deres liv. Den traditionelle almendannelse er på retur, og der findes ikke nogen absolut sandhed. Derfor er det vigtigt, at skolen kan opfylde behovet for at udvikle fælles rammer, hvor helhed og sammenhæng giver den enkelte elev tryghed. Det skal være lystbetonet at gå i skole. Hver elev skal bidrage til, at der foregår noget spændende hver dag. Eleverne skal have et medansvar for undervisningen og være aktive medspillere. I et samfund hvor der er opbrud i de fastlagte normer og traditioner, har vi brug for at diskutere værdier, så vi får et godt fundament for et fællesskab og en god faglig udvikling. Større elevdeltagelse og et fælles ansvar for værdierne er med til at skabe en aktiv skole. Med ønsket om et godt skoleår Søren Schnack Søren Schnack Lis Skaarup Anette Roland Pia Ebsen Tina Hansen Skoleinspektør Afd.leder mel.trin/souschef Afd.leder overbygning Afd.leder indskoling Afd.leder SFO Skolens ledelse varetages af skoleinspektøren og 4 afdelingsledere. Skolen er inddelt i 4 afdelinger, hvor Pia Ebsen er afdelingsleder for bh. kl. til 3. kl. Lis Skaarup er afdelingsleder for 4. kl. til 6. kl. og skolens souschef. Anette Roland er afdelingsleder for 7. kl. til 9. kl., og Tina Hansen er leder af SFO området. Henvendelser angående elevsager og spørgsmål om de enkelte afdelinger skal rettes til afdelingslederen. Vision Skolen har i det sidste skoleår arbejdet med at udvikle en vision, som erstatter den tidligere målsætning. Forud er gået en værdisætningsdebat blandt medarbejdere, elever, forældre og ledelse. Vi har valgt at tage udgangspunkt i teorien bag Den Lærende Organisation, hvor bl.a. historiefortællingen har stor betydning. Vi har derfor valgt at arbejde med en Klods Hans kultur, hvor vi vægter værdier som åbne sanser, åbent sind, spontan begejstring, selvtillid, selvværd, opfindsomhed, gå-på-mod og kreativitet (som netop Klods Hans, der KAN, VIL, TØR og GØR) uden at vi dog skal kimse af brødrenes faglighed, blot den bruges kreativt. Søndervangskolen er en skole, hvor alle er i konstant læring og udvikling. Søndervangskolen har et sprudlende og kreativt læringsmiljø med høj grad af faglighed. Vi kan - Vi vil - Vi tør - Vi gør 3

4 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Desuden er der to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter, som vælges for et år ad gangen. Alle har stemmeret. Derudover deltager skolens leder og souschef også i skolebestyrelsens møder. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og fastsætter principper for dele af skolens virksomhed. Man kan se skolens principper og skolebestyrelsens dagsorden og referat, hvis man henvender sig på skolens kontor. Referatet sendes desuden til klassernes forældrerepræsentanter. Hvis man ønsker at få skolebestyrelsen i tale, er man velkommen til at komme før møderne i spørgetiden. Man skal blot meddele det til skolens kontor senest en uge før mødet. Hver klasse har et af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer som deres kontaktperson, og de deltager gerne i et forældremøde, hvis klassens forældre og lærere ønsker det. LISBETH DORTE KIRSTEN PER SUSSIE KARSTEN FINN FRISENBORG BRUUN ZUSCHLAG STORM GRANNO FRIIS OLSEN (Orlov p.t. suppleant Annette Juncker) 4 Skolebestyrelsen 1. april marts 2006 Forældrevalgte Telefon Egne børn Tilknyttet Formand: Per Storm Alexandra, 3.c 3.c, 3.a, 5.a, 8.a., Flora Annette Juncker Stefan, 5.a 0.a, 2.b, 6.a, 6.b., Søndervang Lisbeth Frisenborg Gitte, 5.c 0.c, 5.c, 4.b, 9.a Sussie Granno Cecilie, 6.a 2.c, 7.b, 9.b, 1.c. Karsten Friis Daniel, 2.a 2.a, 3.b, 5.b, 1.a. Finn Olsen Sofie, 8.c 4.a, 0.b, 7.a, 8.c., Katamaranen Dorte Bruun Frederik, 8.b - Signe 1.b 1.b, 4.c, 6.c, 8.b., Villa Anders 1.b Medarbejderrepr. Elevrepr. Kristine Falgaard Michael Weiss 9.a Hanna Riis Ledelsen Søren Schnack Skoleleder Lis Skaarup Souschef Skoleudvalgsmedlem Suppl. for medarbejderrepr. Flemming Ørhem Heidi Larsen Wiily Nielsen

5 Anderledes skoledage 2003/2004 Første skoledag 4/ klasse møder kl De nye børnehaveklasser 5/ kl Idrætsdage 26-27/ klasse kl klasse kl Klasseuge 21-27/ Markedsfest 22/ kl Motionsdag 10/ Mellemtrin og overbyg. kl Indskolingen: kl Klasseuge (feature for hele skolen) 17-21/ Åbent Hus 22/ Erstatningsfridag 24/ Juleklippedag 1/ Juledisco 18/ Klasse :00 Juleafslutning 19/ kl Indskolingen kl Klasseuge 9-13/ (Projektopgaveuge) Fastelavnsfest 23/ klasse kl kl. i skoletiden Klasseuge 10-19/ Sidste skoledag for 9. kl. 19/ Almindelig skoledag bortset fra lektion. Bogaflevering for 9. kl. 18/ for kl. 16/ Oprydnings- og flyttedag 17/ Mødetid kl Dimission 17/ kl Sidste skoledag før sommerferien 18/ kl Ferieplan Skoleåret 2003/04 Ringetider 1. lektion 08,00-08,45 2. lektion 08,45-09,30 frikvarter 09,30-09,50 3. lektion 09,50-10,35 4. lektion 10,35-11,20 spisepause 11,20-11,30 indskoling 11,20-11,40 frikvarter 11,30-12,00 5. lektion 12,00-12,45 6. lektion 12,45-13,30 frikvarter 13,30-13,45 7. lektion 13,45-14,30 Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie St. Bededag Himmelfartsdag Pinsedag Sommerferie

6 Alle materialer på Pædagogisk Servicecenter er stregkodet og indlæst i samme database. Eleverne låner således både taskebøger (skolebøger), biblioteksbøger og div. andre materiale over samme lånernummer For biblioteksbøger er udlånstiden en måned, for taskebøger 1 skoleår. På Pædagogisk Servicecenter er der ansat 2 bibliotekarer samt nogle ressourcelærere. De to bibliotekarer yder pædagogisk rådgivning og vejledning til elever og lærere om PSC s materialer og står for en del af undervisningen på PSC og kulturformidlingen på skolen. Desuden tilbydes forskellige emneforløb, hvor klasserne kan deltage. Pædagogisk Servicecenter Det Pædagogiske Servicecenter på Søndervangskolen består af en biblioteksdel, et mediatek, en edb-afdeling og et rum til skiftende udstillinger. Det Pædagogiske Servicecenter har hver dag åbent i stort set hele skoletiden - også i frikvartererne. På Pædagogisk Servicecenter er det muligt at arbejde med lyd/video/billedredigering at søge på Internettet at bruge computerne, scanner, kopimaskine, farveprinter til sit arbejde at udstille billeder eller andre af klassens forskellige arbejder at læse og låne bøger, lydbånd, tegneserier at låne videokameraer, digitale kameraer, båndoptagere, walkmen at låne materialekasser med tusser, sakse, maling, billeder etc. I år er der ansat ressourcelærere indenfor IT/medielæseplanen. Som ressourcelærer er man med til at fremme udviklingen indenfor de udvalgte områder bl.a. ved at udarbejde undervisningsforløb, værkstedskasser eller undervisning af elever samt supervision af lærere. 6

7 Fra Gymnasieskolen i Litauen IT (Informationsteknologi) Den overvejende del af brugerne har computer i hjemmet, og det stiller store krav til brugerflade og hardware her på Søndervangskolen. Brugen af computere kan vel efterhånden betragtes som en kulturteknik på linie med læsning, skrivning etc. og her er det vigtigt at skolen ikke sakker bagud, men til stadighed søger at sikre en opdateret og tidssvarende brugerflade Man har vedtaget (som standard i Glostrup kommune ) at bruge Microsoft Office og hermed styresystemet Windows. De foregående år har vi tilbudt elever (med lærer) korte kurser i fil-, tekst- og billedbehandling, brug af digitale kameraer, scannere, undervisningsprogrammer, etc. Det udvider vi i år til også at omfatte tilbud om deltagelse i kommunikationsforløb over Internettet, hvor vi vil involvere andre klasser i andre lande omkring en fælles sag. Der er indsat en server, som skulle gøre systemet hurtigere og mere effektivt. Denne server er indrettet således, at eleverne skal bruge en personlig kode for at komme ind på maskinerne og arbejde. Dette gør systemet sikrere for den enkelte elev, da den mappe de gemmer arbejderne i er personlig og ingen anden har adgang til den. Der er placeret 8 computere i hver af de 3 afdelinger, således at vi nu har 24 computere placeret uden for PSC. I PSC har vi 15 helt nye computere, der kun må benyttes til undervisning og 15, der vil blive skiftet i dette skoleår. Disse bliver flittigt brugt i frikvartererne. Skolen bruger direkte udskrivning til kopimaskinerne, således at man fra computeren kan udskrive/ kopiere. I dette skoleår skal der arbejdes med optimering af brugerfladen samt implementering af medielæseplanen. Skolen har også et sæt regler for brug af skolens computere, som kan ses i kapitlet for ordensregler på side 19. Ansvarlig for skolens IT er: Carsten Dalbøl, Steffen Kristiansenog Thomas Grønning Det er vores holdning, at IT kræver åbenhed med færrest mulige begrænsninger på Internet og Intranet, dog er vi opmærksom på de etiske regler. Eleverne har generelt en fornemmelse for, hvad man må og ikke må, og hvad der er rimelig adfærd og sprog på Internettet. Elevnetværket på PSC er udvidet øer centralt placeret i afdelingerne. 7

8 har vi hvert år sæbekasseløb, diskofest samt børne OL på stadion. Dette er vigtige mærkedage for SFO en med konkurrencer, fest og fællesskab. Vi samarbejder med daginstitutioner og klubber med det formål at skabe sammenhæng i barnets overgang fra institution til skole/sfo og fra SFO til klub. SFO Søndervangskolen er uddannelsesinstitution for pædagogstuderende fra Højvangsseminariet. Vi modtager 3 studerende 2 gange årligt, der indgår i det pædagogiske arbejde med børnene. SFO på Søndervangskolen SFO - Søndervangskolen består af 3 institutioner beliggende i hvert sit hus rundt om skolen. SFO - Søndervangskolen modtager børn fra klasse fra 3 spor, i alt ca. 260 børn. SFO - ledelsesteam består af 1 SFO - leder samt 3 institutionsledere. SFO - lederens indgår som en del af skolens ledelsesteam og er ansvarlig over for al SFO - virksomhed på skolen. Den daglige ledelse af den enkelte SFO - institution varetages af institutionslederne. Ud fra et mål om, at skabe helhed i børnenes liv og sikre en sammenhæng imellem skoledelen og fritidsdelen, er A-klasse børnene tilknyttet institution Søndervang, B-klasse børnene tilknyttet institution Villaen og C-klasse børnene tilknyttet institution Flora. I overgangsfasen fra den gamle struktur til den nuværende, vil enkelte børn/mindre grupper fra en klasse være fordelt anderledes. Der foregår et tæt samarbejde imellem de 3 institutioner omkring fælles pædagogiske aktiviteter Børnene fra klasse har desuden mulighed for at besøge hinanden i de 3 institutioner. SFO-Søndervangskolens 3 institutioner har en stolt tradition for at deltage i fælles aktiviteter med de øvrige SFO er i Glostrup. Der dystes inden for forskellige idræts aktiviteter som hockey, fodbold, høvdingbold, bordtennis o.l., desuden Samordnet indskoling Samordnet indskoling betyder, at eleverne i Klassebliver undervist på tværs af klassetrinene i minimum 80 lektioner om året. I dette skoleår, har vi ved Søndervangskolen valgt at lægge timerne sporvis i 2 hele uger samt arrangementer på enkelte dage Åbningstider Skoledage: & (Fredag til 16.00) På skolefridage: (Fredag til ) Lukkedage i SFO: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 1.maj Grundlovsdag lukkes kl december 8

9 Ved Søndervangskolen vil vi fortsat arbejde med at udvikle fællesskabet og det sociale liv i klassen, samt den enkeltes elevs sociale og følelsesmæssige kompetencer. Krop og motorik er indtænkt som en naturlig del af undervisningen. Lærere og skolepædagoger er således fælles ansvarlige for børnenes læring og udvikling. Der afholdes fælles skole/sfo-forældresamtaler, og skolepædagogen deltager i forældremøder på skolen. Afdelingerne Søndervangskolen er afdelingsopdelt således at kl. hører til indskolingsafdelingen, (E-fløj) kl. hører til mellemtrinsafdelingen (B/C-fløj), mens kl. er placeret i overbygningen på A-fløjene. Desværre er der ikke lokaler nok i indskolingen, så 3.klasserne er placeret i mellemtrinsafdelingen, men følger de aktiviteter, som egner sig bedst for deres alderstrin fra begge afdelinger. Mellemtrinsafdelingen klasse På mellemtrinet viderefører vi traditionen med adventssamlinger i julemåneden. Det er klasserne på skift, som står for underholdningen, og der bliver selvfølgelig også sunget sange og salmer. Også i år arrangerer elevrådet fastelavnsfest for kl. I klasseugen i uge 47 holder vi feature for hele skolen. Ellers sparer vi på arrangementer i år, da vi gerne vil bruge afdelingens penge på at indrette fællesarealet, nu da klubben er flyttet i egne lokaler igen. Indskolingen klasse Skoleåret 02/03 var det sidste år i det 3-årige udviklingsprojekt Ændret skolestart, der gælder for alle skoler i Glostrup Kommune. Glostrup Kommune har i dette skoleår valgt at fortsætte strukturen fra sidste år, dvs. at skolepædagogen indgår i undervisningen en hel dag hver uge samt i undervisningsforløb, der er aftalt og planlagt i årsplaner for klassen. 9

10 Overbygningen klasse Fællesaktiviteter Der afholdes 5-6 fællessamlinger om året for afdelingens klasser. Fælles information, fælles oplevelser og samvær er ideen med disse møder. Emnerne fastlægges i samarbejde mellem lærere og elever. Juledisco Julefesten for de store elever er blevet en fast tradition, hvor eleverne i klasse møder om aftenen og danser til diskoteksmusik. Sidste skoledag Afdelingslederen, afgangsklassernes lærere og et udvalg af elever planlægger i fællesskab dagen, som er den sidste skoledag før de mundtlige prøver. Det bliver i år onsdag, den Klassernes lærere og skolens ledelse er vært ved et fælles morgenbord for de udklædte afgangselever. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Efter morgenbordet og karamelkastning er der sportsdyst mellem lærerne og afgangseleverne. Det vindende hold belønnes med en sølvplade på vindertrofæet. Projektopgaven Lovbestemt opgave for 9. klasserne, som har til hensigt at vise elevens evne til at arbejde projektorienteret med inddragelse af lærte færdigheder og ved at hente viden fra hele eller dele af fagrækken. Det Pædagogiske Servicecenter er centrum for afviklingen af projektopgaven, som afholdes samtidigt for alle 9. klasserne. Det pædagogiske Servicecenter har udvidet åbningstiden i projektugen, således at eleverne kan arbejde og modtage rådgivningen på skolen fra kl Projektopgaven afvikles i uge 6, og opgaverne fremlægges for 8. klasserne i uge 7. 10

11 De skriftlige prøver Mandag, den kl Retstavning, FSA Tirsdag, den kl Matematik, FSA Torsdag, den kl Dansk, skriftlig fremstilling, FSA De mundtlige prøver Mandag den b Dansk 9.a Matematik Tirsdag den b Dansk 9.a Matematik Torsdag den a Engelsk 9.b Tysk Fredag den a Engelsk 9.b Tysk Tirsdag den b Matematik 9.a Dansk Onsdag den b Matematik 9.a Dansk Torsdag den a Tysk Fredag den a Tysk Mandag den b Engelsk 9.a Fysik Onsdag den b Engelsk 9.a Fysik Torsdag den ab Fransk Fredag den b Fysik Fredag den b Fysik Karakterbøger 8. og 9. klasserne får udleveret karakterbøger 3 gange om året, i uge 45, uge 7 og uge 25. Valgfag Eleverne i klasse tilbydes undervisning i valgfag. I år tilbyder vi lidt anderledes valgfag. De fleste vakgfag tager udgangspunkt i vores medielæseplan. Det er fag, som kan bruges til projektarbejde og som opkvalificering af elevernes IT færdigheder. Valgfagene bliver tilbudt som kurser af få lektioners varighed. Oversigt over valgfagskurserne: Hjemkundskab: Hjemmeside: Præsentation: Udtryksformer: Udstilling: Kursusforløb over 20 lektioner Kursusforløb over 6 lektioner. Man lærer programmerne GoLive og Frontpage. Kursusforløb over 6 lektioner Der arbejdes med Power Point, Publisher og Medi8tor Kursusforløb over 4 lektioner. Kommunikation, kropssprog, argumentation mm. Kursusforløb over 4 lektioner. Synsvinkel, farver, symboler, billeder, komposition mm. Digital videoredigering: Kursus over 4 lektioner. Eleverne vælger valgfagene i april. Holdene bliver kun oprettet, hvis der er mindst 12 elever. Dimission Afgangseleverne inviteres sammen med deres familie til en lille højtidelighed, hvor der holdes taler, uddeles afgangsbeviser og underholdes. Skolen er vært ved et lille traktement. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Dimissionsfesten holdes i år torsdag, den Sidste skoleårs 9. klasser før den kommende afgangsprøve. 11

12 Katamaranen Katamaranen er et af Glostrup kommunes specialpædagogiske tilbud. Klassen hører til på Søndervangskolen, og elever til klassen rekrutteres fra alle 4 skoler i kommunen. Klassen er for normalt begavede elever med problemer i forbindelse med adfærd, kontakt og trivsel fra klasse (normalt max. 6 børn ). Elever indstilles til klassen via klasselærer i samarbejde med skolens psykolog. Klassens ugentlige timetal er 28 lektioner. Der arbejdes på at udvikle et tæt skole/hjem samarbejde. Skolevejledning Skolevejlederen skal sammen med elever fra 6. klasse og opefter udarbejde en uddannelsesbog. Denne bog er elevens ejendom og skal følge eleven hele vejen gennem folkeskolen. I 9. klasse skal der på baggrund af uddannelsesbogen udarbejdes en uddannelsesplan for hver elev. Denne plan følger eleven gennem ungdomsuddannelsen. Der indkaldes til et orienterende møde i marts måned med skolevejlederen og afdelingslederen for overbygningen og 6. klassernes forældre, hvor der orienteres om uddannelsesbøger, praktik-ordninger, tilbudsfag, valgfag og meget andet, som eleverne tilbydes i overbygningen. I overbygningen tilbydes eleverne forskellige former for praktik: Rengøringspraktik og forældreskaffet praktik for 7. klasserne. Ønske-praktik for 8. og 9. klasserne, emne-praktik for 9. klasserne, introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for 8. og 9. klasserne. Endvidere er der mulighed for at komme i militær- og politi-praktik for enkelte elever. Skolevejlederen på Søndervangskolen: Kurt Pedersen. Hytteture I 3. eller 4. klasse afholdes én ekskursion med en eller to overnatninger. Mindst 2 lærere deltager. Lejrskoler I 6. eller 7. klasse og i 8. eller 9. klasse afholdes én lejrskole på 5 dage. Mindst to lærere deltager. 12

13 Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for Blaagaards Statsseminarium. Seminariet har ca studerende, som gennem deres 4 - årige studietid skal have 24 ugers praktik. Dette får som følge, at alle lærere og alle elever i forskellige fag og på forskellige trin i skolen vil møde de studerende, som skal øve sig i at være lærer. De studerende tilrettelægger deres undervisningsprogram sammen med klassens lærerteam, de forestår den aftalte undervisning, og de er med til at udøve andre almene læreropgaver, som f.eks. deltagelse i forældremøder. Det er klassens lærere, der har det pædagogiske ansvar. De studerende vejledes, og deres praktik skal evalueres af de tilknyttede lærere, som i samarbejde med seminariets praktiklærere står for den endelige vurdering af de studerende. Skolen har en praktikkoordinator, Hanna Riis, som samler trådene, og som har til ansvar, at implementeringen af denne praksis foregår til alles bedste. Som sidegevinst vil skolen, med ansættelse for øje, kunne håndplukke de bedste af de studerende. En god ting i en tid med stigende lærermangel. Skole/hjemsamarbejde En god skole kan kun skabes, hvis der er et godt samarbejde mellem skole/sfo og hjem. Samarbejde kræver åbenhed, ærlighed og interesse for børnenes hverdag. For at højne samarbejdet og skabe grobund for en god dialog, vælges der i alle klasser én gang årligt mindst to forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanterne udarbejder i fællesskab med klasselæreren dagsordenen til forældremøderne. De kan uddelegere opgaver eller nedsætte udvalg efter behov. Repræsentanterne fordeler ligeledes i samarbejde med klassens lærerteam de ressourcer, der er afsat til klassens forældrekontakt og klasseaktiviteter. Ca. 1-2 gange årligt inviteres repræsentanterne til et møde med skolebestyrelsen for at udveksle informationer og holdninger, og dermed højne indflydelsen og informationsniveauet. Klasseaktiviteter i øvrigt planlægges også sammen med forældrerepræsentanterne Skole/hjemsamtaler afholdes der mindst to gange årligt i de enkelte klasser. Den første holdes inden udgangen af november. Den anden afholdes inden midten af april. Kredsen af deltagende lærere aftales mellem forældrerepræsentanterne og lærerteamet. Formen for disse samtaler aftales på forældremøderne. Forældremøder afholdes én gang årligt i alle klasser. Dog er det et ekstra møde, når klassen skal på lejrskole. 13

14 SSP SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Formålet er forebyggelse af kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet mellem de 3 instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. SSP- læreren deltager i elev- og forældresamtaler, når det er aktuelt. Det er Lis Skaarup og Anette Roland, som er skolens SSP-kontaktlærere. Kontaktperson fra Glostrup Politi er Niels Brinch. Kommunen har også ansat en børn og unge medarbejder, som hedder Lars Jonasson, men kun kaldes Jonas. SSP-arbejdsgruppen tilbyder temaer til de forskellige klassetrin: Struktur for emner og temaer for kl. 0. kl. Ansvaret for opdragelse. (Forældremøde) 1. kl. Præsentation af SSP. Højtlæsning. (Klasseundervisning) 3. kl. Samarbejde og mobning. (Klasseundervisning) 4. kl. Tyveri og hærværk. (Klasseundervisning) 5. kl. Luk røven, omgangstone mellem børn og voksne. (Forældremøde) 5. kl. Rygning, alkohol, stoffer. (Klasseundervisning/forældremøde) 6. kl. Hacking, ulovlige kopier og E-crime. (Klasseundervisning) 7. kl. Blå mandag og andre fester (Forældremøde med elever) 7. kl. Ung-til-ung. Ungdomscentret (Klasseundervisning) 8. kl. Normalt og unormalt? (Klasseundervisning/forældremøde) 8. kl. 15 år og straffeattester, (Klasseundervisning) 9. kl. Straf og sociale konsekvenser. (Klasseundervisning) Nytår 3. kl. Demonstration af fyrværkeri. (Hjemmeværnet) (Klasseundervisning) 6. kl. Fyrværkeri og skader. (Ung-til-ung) (Klasseundervisning) Ekstra tilbud Alle kl. Det gode kammeratskab (forældremøde) Alle kl. Aktiviteter og lejrture (udstyr og ideer haves) Klasseuger I løbet af et skoleår har vi 4 klasseuger. I de uger er den almindelige undervisning aflyst, og klasserne arbejder med mange aktiviteter, som er forskellige fra gang til gang. Det kan f.eks. være kreative, faglige, værkstedsprægede projekter, og det er klassens lærere og elever, som beslutter sig for indholdet af ugerne. I den første klasseuge afholdes markedsfesten, som i år bliver 22. august. I uge 47 afholdes der fælles feature for hele skolen. Om lørdagen d er der åbent hus for forældre kl I stedet har eleverne fri mandag, d (SFO holder åbent hele dagen). Kantinen Skolens kantine er delt i to udsalgssteder, som styres af de store elever på skift. På A-gangen handler de store klasser, mens der på B-gangen er lavet en bod til de mellemste klassetrin. Klasserne passer kantinen ca. 4 uger ad gangen, og i kantinen vil der eksempelvis kunne købes sandwich og boller med frikadelle samt diverse drikkevarer. Begge steder vil der også være mulighed for at købe frugt, grønt og yoghurt. Halvdelen af eventuelt overskud tilfalder klassen. Kontaktperson for kantinen er Jørgen Hansen, der ligeledes står for indkøb og regnskab. Endelig kan de pågældende klasser bestemme, om der skal købes is og kiks m.m. dog kun i kantinen for de store 14

15 Gårdvagt I alle frikvarterer er der lærere og pædagoger, der har tilsyn med eleverne. Vi har således både gangvagter og gårdvagter. Hvis nogle elever har brug for hjælp i frikvartererne, skal de henvende sig til vagterne. Glemte sager Glemte sager indleveres ofte til skolebetjenten eller kontoret. Ca. to gange årligt udstilles glemte sager ved hovedindgangen. Flytning Flytning og udmeldelse bedes meddelt skolens kontor, som så foretager det fornødne. Det kan gøres skriftligt eller ved direkte henvendelse til kontoret. Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer og er altså det praktiske bindeled mellem skole og hjem. Kontaktbogen bør altid ligge i barnets taske. Ferie og fritagelse for undervisningen Det er dejligt og afslappende at holde fri, men når elever fritages fra undervisningen på grund af ferie uden for skolefridagene, kan det være vanskeligt at skabe sammenhæng i elevernes undervisning. God undervisning kræver, at hver klassekammerat deltager aktivt i undervisningen og påtager sig et medansvar, både når der er klasseundervisning, gruppearbejde og projektopgaver. Som lærer er det vigtigt at have et tæt samarbejde med eleverne, så den enkelte elev altid er med i fællesskabet. Når elever fritages for undervisning, er det svært at bevare dialogen i undervisningen og opretholde fællesskabet. I undervisningen er man afhængig af kassekammeraterne, og det ødelægger fællesskabet, det sjove og undervisningen, hvis klassen i perioder ikke er fuldtallig. Undervisning er i dag mange andre ting end at nå nogle sider i en bog, og eleverne går glip af mange forskellige aktiviteter, som ikke er nemme at indhente. Det vil derfor være vanskeligt at give lektier for i de mange aktiviteter, der er planlagt. Skolebestyrelsen har drøftet problemerne ved elevers fritagelse for undervisningen og opfordrer til, at ferie kun bør holdes i skolens planlagte ferier. Hvis elever holder fri uden for skoleferien, er det skolens holdning, at der ikke skal læses lektier i ferien. Lærerne kan kontaktes for at få en dialog om, hvad der er relevant at bruge den ekstra ferie til. F.eks. kan ferien bruges til at læse bøger, forberede en fortælling til klassen om ferien eller lave en scrapbog. Vi har forståelse for, at det i specielle tilfælde kan være nødvendigt at holde fri i skoletiden, men af hensyn til undervisningen ser skolen helst, at elevernes ferie lægges i de af kommunen planlagte ferier. For at henlede opmærksomheden på problemerne ved elevers ekstra ferie, vil skolen i forbindelse med elevers ønske om fritagelse fra undervisning p.g.a. ferie vedlægge en meddelelse om skolens holdning. Elevråd Elevrådet består af elever fra klasse, der hver vælger en repræsentant samt en suppleant. På årets første møde deltager alle, og her vælges : Formand, to næstformænd ( en for klassetrin samt en for klassetrin ). Desuden vælges en sekretær samt 2 elevrepræsentanter til skolebestyrelsen. Der afholdes herefter møde for klasse ( det lille elevråd ) en gang om måneden, og næstformanden samt kontaktlæreren fremfører det lille elevråds beslutninger og meninger for de store elever, der også mødes ca. en gang hver måned. Er der store fælles sager, afholdes møder, hvor alle klassetrin deltager. Cykling Vi fraråder, at børn fra klasse cykler i skole. Ligeledes henstiller vi til, at kun elever, der bor mere end et kvarters gang fra skolen, cykler. Ingen cykler må stå udenfor skolens cykelparkering. Cykler skal trækkes ind og ud af skolegården. Det er forældrenes ansvar, at børnene overholder færdselsreglerne. 15

16 Elevfotografering En gang om året fotograferes eleverne klassevis og enkeltvis. Forældrene skal give tilsagn om, hvorvidt de ønsker, at deres barn skal portrætfotograferes. Der er ingen købetvang. Fotograferingen foretages af et professionelt firma. Idrætsdage I løbet af skoleårets første måned afholdes to idrætsdage for alle skolens elever. Fra klasse foregår de i nærheden af skolens område. Fra klasse afholdes de på Glostrup Stadion. For 3. og 4. klasse er der arrangeret transport med bus. Disse to klassetrin følges begge dage af en lærer. Idrætsdagene i skoleåret 2003/2004 afvikles tirsdag 26. og onsdag 27. august. I tilfælde af dårligt vejr kan arrangementet flyttes i op til to dage. Aflysning vil blive annonceret i morgenudsendelsen fra Københavns Radio. I tilfælde af aflysning er der almindelig skolegang den pågældende dag. Vikardækning Alle vikartimer læses dels af skolens lærere, dels af ansatte vikarer. Ved læreres fravær er der ikke altid fuld dækning af vikartimerne. Da der også skal foregå læring, selv om der ingen lærer er til stede, skal eleverne forstå, at de selv har et medansvar for denne læring. Alle må støtte denne holdning. Praksis: Ved skemalægning placeres vikartimerne inden for de første 6 lektioner på dagen med hovedvægten lagt på de 4 første. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Klassens lærerteam er behjælpelig med vikarmateriale til vikarer, samt instruktion/igangsætning af klassen, såfremt den skal arbejde alene. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Fritagelse for idræt, bad og svømning Hvis der ønskes fritagelse for idræt eller svømning på grund af sygdom, meddeles det skriftligt til idrætslæreren. Ved fritagelse ud over 4 sammenhængende uger kan der forlanges lægeattest. Sygemeldinger / fravær Har jeres barn været syg eller haft andet fravær, skrives det i barnets kontaktbog. Er det sygdom af længere varighed, kan der ringes til skolens kontor, som videregiver besked til klasselæreren. Er barnet tilmeldt SFO, skal der gives besked hertil straks ved fraværets begyndelse. 16

17 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Denne dækker: 1. Inden for skolens område i undervisningstiden. 2. Deltagelse i arrangementer planlagt af skolen. 3. Uden for skolens område, mens eleverne er under skolens tilsyn. 4. På den direkte vej til og fra skole. 5. På lejrskoler, hytteture og i erhvervspraktik. Forsikringen dækker ikke: 1. Elever, der deltager i fritidsundervisning 2. Skade, som to elever forvolder hinanden ved voldsom leg eller slagsmål her kan skadevolderens forsikring evt. dække. 3. Skader på elevens ejendele eller tyveri af tøj, cykler m.m. 4. Private ejendele, tasker, tøj, cykler, ure, smykker osv. her er det familieforsikringen, der normalt dækker. 5. Indbrud, vand og stormskade. 6. Hærværk og elevers forsætlig forvoldte skader. Hvis der øves hærværk eller skade på skolen, fremsender skolen erstatningskrav for at få udbedret skaderne. Div. publikationer Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen og forældrerepræsentanterne besluttet at udsende følgende informationsskrivelser: Værd at vide, som er det hæfte, du sidder med i hånden lige nu. Det uddeles til alle forældre og udkommer 1 gang årligt. Her har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, som vi mener vil være rart at vide. Månedsblad (som også kaldes køleskabsbladet). Det udkommer ca. hver anden måned og er fremadrettet. Dvs. at vi fortæller, hvad der sker i den kommende periode. Skolebladet, som bl.a. er elevernes, forældrenes og medarbejdernes mulighed for at fortælle, hvad de har på hjerte. Dette blad er primært bagudrettet og fortæller altså om det, der er sket i den senere tid. Bladet udkommer i dette skoleår kun to gange (juleferie og sommerferie), og alle opfordres til at komme med indlæg. Folder om Katamaranen. Der er udarbejdet en folder, som nærmere beskriver klassen og dens indhold. Skolebestyrelsens inspirationsmappe Mappen uddeles til de forældre, som melder sig til at være forældrerepræsentanter i deres barns klasse. I mappen findes der bl.a. informationer om skolebestyrelsens arbejde, om skolens principper, div. udvalg, indsatsområder, gode råd til forældrerepræsentanterne og meget mere. Mappen kan også ses på skolens kontor. Skolens hjemmeside Vi lægger hele tiden oplysninger ind om skolen på flg. adresse : 17

18 Tandpleje Alle børn fra 0-18 år tilbydes gratis tandpleje. På tandklinikken foretages undersøgelse, forebyggelse, behandling af mund- og tandsygdomme og behandling af tandskader. Tandklinikken på Søndervangskolen, tlf har åbent : alle skoledage kl Klinikken for tandretning på Skovvangsskolen, tlf har åbent alle skoledage fra kl Børnenes tandstilling kontrolleres her, når børnene går i fjerde klasse. Klasselæreren følger børnene frem og tilbage. Tandlægevagten på Nordvangskolen tlf har åbent alle hverdage kl Efter kl. 15 og i ferier kan nødbehandling foretages enten hos privatpraktiserende tandlæger eller ved meget alvorlige skader på skadestuen. Skolepsykolog Skolens psykolog Mai-Britt Thomsen er den, der rådgiver skolen og forældre i sager, hvor elever har større problemer, end medarbejderne umiddelbart kan løse i undervisningstiden. Det er endvidere psykologen, der efter indstilling af medarbejdere og/eller forældre, rådgiver, om eleven skønnes at have behov for specialundervisning. Der er åben rådgivning mandage kl. 14:00-15:00. Tlf. nr lok. 16 Sundhedsplejen Hos sundhedsplejersken foretages en synsprøve, måling og vejning og på enkelte klassetrin foretages høreprøve. Ved undersøgelsen drøfter sundhedsplejersken med barnet - evt. med grupper af børn - forhold, der er af betydning for børn sundhed og udvikling på det aktuelle klassetrin. Inden undersøgelsen vil eleverne modtage et spørgeskema, som vi beder forældrene udfylde i samråd med deres barn. For at kunne leve op til formålet er det vigtigt, at der hersker et tillidsfuldt og godt samarbejde med barnet og hjemmet. Sundhedsplejersken orienterer altid hjemmet, hvis hun hos barnet finder forhold, der kræver fortsat observation eller behandling. Al behandling foretages hos hjemmets egen læge. Hvis det skønnes nødvendigt, kan familien eller barnet selv kontakte sundhedsplejersken. Søndervangskolens sundhedsplejersker hedder Jacqueline Bennett (træffes mandag formiddag) og Dorthe Holst (træffes tirsdag og onsdag formiddag). Sundhedsplejerskens sekretær Ulla Kirkeby træffes mandage og onsdage i lige uger. Tale/høre pædagogisk arbejde Tale/hørepædagogisk bistand gives til elever med tale-, sprog- eller hørevanskeligheder, både som vejledning til forældre og lærere og som undervisning til eleven. Der foretages intet uden forældrenes accept. Skolens tale/hørepædagog hedder Gitte Thygesen. Transport ved sygdom Er en elev så uheldig at komme til skade, så hun/ han ikke kan transportere sig selv i skole, så kontakt skolens kontor, som vil være behjælpelig med en transportordning til og fra skole. Det er uden udgift for hjemmet. 18

19 Ordensregler Det er vigtigt, at alle er med til at gøre deres for at Søndervangskolen er et rart og trygt sted at være. Derfor forventer vi, at alle viser hensyn overfor hinanden, og overfor skolens bygninger, inventar og materialer. * Cykler og knallerter ( med slukkede motorer ) skal trækkes ind og ud af skolegården. * Man må ikke lege/opholde sig ved cykelstativerne. * Alle voldsomme og farlige lege er forbudt. * Boldspil med massive bolde er forbudt. Store, bløde bolde og basketbolde må kun benyttes på fodbold og basketbanerne. * Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter, løbehjul eller lignende på skolens område. * Den lille gård må kun benyttes af elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. * Sneboldkastning må kun finde sted på idrætspladsen og under opsyn af en lærer. * Ingen elever må forlade skolens område (undtaget er dog elever fra klasse, som med forældres tilladelse må forlade skolen i mellemtimer og frikvarterer.) * Løb og leg på gangene er ikke tilladt. * Skift til faglokale sker først, når det ringer ind. * Alle udleverede bøger og andet undervisningsmateriel skal behandles og opbevares forsvarligt. Elever og deres forældre kan gøres ansvarlige for bortkomne / ødelagte materialer, inventar og bygninger * Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastik og badesko benyttes. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. * Farligt legetøj må ikke medbringes i skolen. * AV - udstyr må kun benyttes af eleverne efter aftale med læreren. * Mobiltelefoner må KUN være tændt i frikvartererne. * Rygning på skolens område er ikke tilladt. Brug af computere * Det er ikke tilladt at installere eller downloade programmer. * Undgå unødig udskrivning * Der må ikke sendes anonym post. * Undervisning går forud for al spil, surfing eller chat. * Det er ikke tilladt at downloade billeder af pop/ fodbold - stjerner eller lignende, da de nye virus er MEGET aktive den vej. * Det er ikke tilladt at røre ved maskinernes ledninger/ mus eller forbindelser til andet hardware - er der problemer, så tilkald administratorerne. ( Carsten og Thomas ) * Det er ikke tilladt at bruge andres kode - selv om man har fået lov. En række uskrevne regler for god tone på nettet handler om fornuftig brug af , chat og hjemmesider. Disse uskrevne regler SKAL overholdes. 19

20 20

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere