Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003"

Transkript

1 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej Glostrup tlf fax Hjemmeside: - EN AKTIV SKOLE Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Information 2003 / 2004 VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE Husk at besøge vores hjemmeside:

2 Mod administration, faglokaler, B/C fløj, pædagogisk servicecenter og store gård Indholdsfortegnelse: Forord ved Søren Schnack 3 Vision 3 Skolebestyrelsen 4 Anderledes skoledage 5 Ferieplane m.m. 5 Pædagogisk servicecenter 6 IT informationsteknologi 7 SFO & samordnet indskoling 8 Afdelingerne 9 Overbygningen 10 Aktiviteter / sidste skoledag 10 Projektopgaven 10 Skriftlige og mundtlige prøver 11 Valgfag og dimission 11 Katamaranen/alternativklassen 12 Skolevejledning 12 Hytteture / lejrskoler 12 Praktikskole 13 Skole/hjem samarbejde 13 SSP 14 Kantine / klasseuger 14 Praktiske oplysninger 15 Idrætsdage 16 Vikardækning 16 Forsikring / div. publikationer 17 Sundhedsplejen 18 Transport ved sygdom 18 Tandpleje/skolepsykolog 18 Tale/høre arbejde 18 Ordensregler 19 Plan over skolen 20 Timefordelingsplan 21 Personalebilleder Praktiske telefonnumre 27 2

3 Velkommen til Søndervangskolen Velkommen til en skole hvor vi arbejder med værdier og dannelse - og velkommen til en skole, hvor fællesskabet prioriteres højt. Børn har stor frihed til at vælge og forme deres liv. Den traditionelle almendannelse er på retur, og der findes ikke nogen absolut sandhed. Derfor er det vigtigt, at skolen kan opfylde behovet for at udvikle fælles rammer, hvor helhed og sammenhæng giver den enkelte elev tryghed. Det skal være lystbetonet at gå i skole. Hver elev skal bidrage til, at der foregår noget spændende hver dag. Eleverne skal have et medansvar for undervisningen og være aktive medspillere. I et samfund hvor der er opbrud i de fastlagte normer og traditioner, har vi brug for at diskutere værdier, så vi får et godt fundament for et fællesskab og en god faglig udvikling. Større elevdeltagelse og et fælles ansvar for værdierne er med til at skabe en aktiv skole. Med ønsket om et godt skoleår Søren Schnack Søren Schnack Lis Skaarup Anette Roland Pia Ebsen Tina Hansen Skoleinspektør Afd.leder mel.trin/souschef Afd.leder overbygning Afd.leder indskoling Afd.leder SFO Skolens ledelse varetages af skoleinspektøren og 4 afdelingsledere. Skolen er inddelt i 4 afdelinger, hvor Pia Ebsen er afdelingsleder for bh. kl. til 3. kl. Lis Skaarup er afdelingsleder for 4. kl. til 6. kl. og skolens souschef. Anette Roland er afdelingsleder for 7. kl. til 9. kl., og Tina Hansen er leder af SFO området. Henvendelser angående elevsager og spørgsmål om de enkelte afdelinger skal rettes til afdelingslederen. Vision Skolen har i det sidste skoleår arbejdet med at udvikle en vision, som erstatter den tidligere målsætning. Forud er gået en værdisætningsdebat blandt medarbejdere, elever, forældre og ledelse. Vi har valgt at tage udgangspunkt i teorien bag Den Lærende Organisation, hvor bl.a. historiefortællingen har stor betydning. Vi har derfor valgt at arbejde med en Klods Hans kultur, hvor vi vægter værdier som åbne sanser, åbent sind, spontan begejstring, selvtillid, selvværd, opfindsomhed, gå-på-mod og kreativitet (som netop Klods Hans, der KAN, VIL, TØR og GØR) uden at vi dog skal kimse af brødrenes faglighed, blot den bruges kreativt. Søndervangskolen er en skole, hvor alle er i konstant læring og udvikling. Søndervangskolen har et sprudlende og kreativt læringsmiljø med høj grad af faglighed. Vi kan - Vi vil - Vi tør - Vi gør 3

4 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Desuden er der to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter, som vælges for et år ad gangen. Alle har stemmeret. Derudover deltager skolens leder og souschef også i skolebestyrelsens møder. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og fastsætter principper for dele af skolens virksomhed. Man kan se skolens principper og skolebestyrelsens dagsorden og referat, hvis man henvender sig på skolens kontor. Referatet sendes desuden til klassernes forældrerepræsentanter. Hvis man ønsker at få skolebestyrelsen i tale, er man velkommen til at komme før møderne i spørgetiden. Man skal blot meddele det til skolens kontor senest en uge før mødet. Hver klasse har et af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer som deres kontaktperson, og de deltager gerne i et forældremøde, hvis klassens forældre og lærere ønsker det. LISBETH DORTE KIRSTEN PER SUSSIE KARSTEN FINN FRISENBORG BRUUN ZUSCHLAG STORM GRANNO FRIIS OLSEN (Orlov p.t. suppleant Annette Juncker) 4 Skolebestyrelsen 1. april marts 2006 Forældrevalgte Telefon Egne børn Tilknyttet Formand: Per Storm Alexandra, 3.c 3.c, 3.a, 5.a, 8.a., Flora Annette Juncker Stefan, 5.a 0.a, 2.b, 6.a, 6.b., Søndervang Lisbeth Frisenborg Gitte, 5.c 0.c, 5.c, 4.b, 9.a Sussie Granno Cecilie, 6.a 2.c, 7.b, 9.b, 1.c. Karsten Friis Daniel, 2.a 2.a, 3.b, 5.b, 1.a. Finn Olsen Sofie, 8.c 4.a, 0.b, 7.a, 8.c., Katamaranen Dorte Bruun Frederik, 8.b - Signe 1.b 1.b, 4.c, 6.c, 8.b., Villa Anders 1.b Medarbejderrepr. Elevrepr. Kristine Falgaard Michael Weiss 9.a Hanna Riis Ledelsen Søren Schnack Skoleleder Lis Skaarup Souschef Skoleudvalgsmedlem Suppl. for medarbejderrepr. Flemming Ørhem Heidi Larsen Wiily Nielsen

5 Anderledes skoledage 2003/2004 Første skoledag 4/ klasse møder kl De nye børnehaveklasser 5/ kl Idrætsdage 26-27/ klasse kl klasse kl Klasseuge 21-27/ Markedsfest 22/ kl Motionsdag 10/ Mellemtrin og overbyg. kl Indskolingen: kl Klasseuge (feature for hele skolen) 17-21/ Åbent Hus 22/ Erstatningsfridag 24/ Juleklippedag 1/ Juledisco 18/ Klasse :00 Juleafslutning 19/ kl Indskolingen kl Klasseuge 9-13/ (Projektopgaveuge) Fastelavnsfest 23/ klasse kl kl. i skoletiden Klasseuge 10-19/ Sidste skoledag for 9. kl. 19/ Almindelig skoledag bortset fra lektion. Bogaflevering for 9. kl. 18/ for kl. 16/ Oprydnings- og flyttedag 17/ Mødetid kl Dimission 17/ kl Sidste skoledag før sommerferien 18/ kl Ferieplan Skoleåret 2003/04 Ringetider 1. lektion 08,00-08,45 2. lektion 08,45-09,30 frikvarter 09,30-09,50 3. lektion 09,50-10,35 4. lektion 10,35-11,20 spisepause 11,20-11,30 indskoling 11,20-11,40 frikvarter 11,30-12,00 5. lektion 12,00-12,45 6. lektion 12,45-13,30 frikvarter 13,30-13,45 7. lektion 13,45-14,30 Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie St. Bededag Himmelfartsdag Pinsedag Sommerferie

6 Alle materialer på Pædagogisk Servicecenter er stregkodet og indlæst i samme database. Eleverne låner således både taskebøger (skolebøger), biblioteksbøger og div. andre materiale over samme lånernummer For biblioteksbøger er udlånstiden en måned, for taskebøger 1 skoleår. På Pædagogisk Servicecenter er der ansat 2 bibliotekarer samt nogle ressourcelærere. De to bibliotekarer yder pædagogisk rådgivning og vejledning til elever og lærere om PSC s materialer og står for en del af undervisningen på PSC og kulturformidlingen på skolen. Desuden tilbydes forskellige emneforløb, hvor klasserne kan deltage. Pædagogisk Servicecenter Det Pædagogiske Servicecenter på Søndervangskolen består af en biblioteksdel, et mediatek, en edb-afdeling og et rum til skiftende udstillinger. Det Pædagogiske Servicecenter har hver dag åbent i stort set hele skoletiden - også i frikvartererne. På Pædagogisk Servicecenter er det muligt at arbejde med lyd/video/billedredigering at søge på Internettet at bruge computerne, scanner, kopimaskine, farveprinter til sit arbejde at udstille billeder eller andre af klassens forskellige arbejder at læse og låne bøger, lydbånd, tegneserier at låne videokameraer, digitale kameraer, båndoptagere, walkmen at låne materialekasser med tusser, sakse, maling, billeder etc. I år er der ansat ressourcelærere indenfor IT/medielæseplanen. Som ressourcelærer er man med til at fremme udviklingen indenfor de udvalgte områder bl.a. ved at udarbejde undervisningsforløb, værkstedskasser eller undervisning af elever samt supervision af lærere. 6

7 Fra Gymnasieskolen i Litauen IT (Informationsteknologi) Den overvejende del af brugerne har computer i hjemmet, og det stiller store krav til brugerflade og hardware her på Søndervangskolen. Brugen af computere kan vel efterhånden betragtes som en kulturteknik på linie med læsning, skrivning etc. og her er det vigtigt at skolen ikke sakker bagud, men til stadighed søger at sikre en opdateret og tidssvarende brugerflade Man har vedtaget (som standard i Glostrup kommune ) at bruge Microsoft Office og hermed styresystemet Windows. De foregående år har vi tilbudt elever (med lærer) korte kurser i fil-, tekst- og billedbehandling, brug af digitale kameraer, scannere, undervisningsprogrammer, etc. Det udvider vi i år til også at omfatte tilbud om deltagelse i kommunikationsforløb over Internettet, hvor vi vil involvere andre klasser i andre lande omkring en fælles sag. Der er indsat en server, som skulle gøre systemet hurtigere og mere effektivt. Denne server er indrettet således, at eleverne skal bruge en personlig kode for at komme ind på maskinerne og arbejde. Dette gør systemet sikrere for den enkelte elev, da den mappe de gemmer arbejderne i er personlig og ingen anden har adgang til den. Der er placeret 8 computere i hver af de 3 afdelinger, således at vi nu har 24 computere placeret uden for PSC. I PSC har vi 15 helt nye computere, der kun må benyttes til undervisning og 15, der vil blive skiftet i dette skoleår. Disse bliver flittigt brugt i frikvartererne. Skolen bruger direkte udskrivning til kopimaskinerne, således at man fra computeren kan udskrive/ kopiere. I dette skoleår skal der arbejdes med optimering af brugerfladen samt implementering af medielæseplanen. Skolen har også et sæt regler for brug af skolens computere, som kan ses i kapitlet for ordensregler på side 19. Ansvarlig for skolens IT er: Carsten Dalbøl, Steffen Kristiansenog Thomas Grønning Det er vores holdning, at IT kræver åbenhed med færrest mulige begrænsninger på Internet og Intranet, dog er vi opmærksom på de etiske regler. Eleverne har generelt en fornemmelse for, hvad man må og ikke må, og hvad der er rimelig adfærd og sprog på Internettet. Elevnetværket på PSC er udvidet øer centralt placeret i afdelingerne. 7

8 har vi hvert år sæbekasseløb, diskofest samt børne OL på stadion. Dette er vigtige mærkedage for SFO en med konkurrencer, fest og fællesskab. Vi samarbejder med daginstitutioner og klubber med det formål at skabe sammenhæng i barnets overgang fra institution til skole/sfo og fra SFO til klub. SFO Søndervangskolen er uddannelsesinstitution for pædagogstuderende fra Højvangsseminariet. Vi modtager 3 studerende 2 gange årligt, der indgår i det pædagogiske arbejde med børnene. SFO på Søndervangskolen SFO - Søndervangskolen består af 3 institutioner beliggende i hvert sit hus rundt om skolen. SFO - Søndervangskolen modtager børn fra klasse fra 3 spor, i alt ca. 260 børn. SFO - ledelsesteam består af 1 SFO - leder samt 3 institutionsledere. SFO - lederens indgår som en del af skolens ledelsesteam og er ansvarlig over for al SFO - virksomhed på skolen. Den daglige ledelse af den enkelte SFO - institution varetages af institutionslederne. Ud fra et mål om, at skabe helhed i børnenes liv og sikre en sammenhæng imellem skoledelen og fritidsdelen, er A-klasse børnene tilknyttet institution Søndervang, B-klasse børnene tilknyttet institution Villaen og C-klasse børnene tilknyttet institution Flora. I overgangsfasen fra den gamle struktur til den nuværende, vil enkelte børn/mindre grupper fra en klasse være fordelt anderledes. Der foregår et tæt samarbejde imellem de 3 institutioner omkring fælles pædagogiske aktiviteter Børnene fra klasse har desuden mulighed for at besøge hinanden i de 3 institutioner. SFO-Søndervangskolens 3 institutioner har en stolt tradition for at deltage i fælles aktiviteter med de øvrige SFO er i Glostrup. Der dystes inden for forskellige idræts aktiviteter som hockey, fodbold, høvdingbold, bordtennis o.l., desuden Samordnet indskoling Samordnet indskoling betyder, at eleverne i Klassebliver undervist på tværs af klassetrinene i minimum 80 lektioner om året. I dette skoleår, har vi ved Søndervangskolen valgt at lægge timerne sporvis i 2 hele uger samt arrangementer på enkelte dage Åbningstider Skoledage: & (Fredag til 16.00) På skolefridage: (Fredag til ) Lukkedage i SFO: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 1.maj Grundlovsdag lukkes kl december 8

9 Ved Søndervangskolen vil vi fortsat arbejde med at udvikle fællesskabet og det sociale liv i klassen, samt den enkeltes elevs sociale og følelsesmæssige kompetencer. Krop og motorik er indtænkt som en naturlig del af undervisningen. Lærere og skolepædagoger er således fælles ansvarlige for børnenes læring og udvikling. Der afholdes fælles skole/sfo-forældresamtaler, og skolepædagogen deltager i forældremøder på skolen. Afdelingerne Søndervangskolen er afdelingsopdelt således at kl. hører til indskolingsafdelingen, (E-fløj) kl. hører til mellemtrinsafdelingen (B/C-fløj), mens kl. er placeret i overbygningen på A-fløjene. Desværre er der ikke lokaler nok i indskolingen, så 3.klasserne er placeret i mellemtrinsafdelingen, men følger de aktiviteter, som egner sig bedst for deres alderstrin fra begge afdelinger. Mellemtrinsafdelingen klasse På mellemtrinet viderefører vi traditionen med adventssamlinger i julemåneden. Det er klasserne på skift, som står for underholdningen, og der bliver selvfølgelig også sunget sange og salmer. Også i år arrangerer elevrådet fastelavnsfest for kl. I klasseugen i uge 47 holder vi feature for hele skolen. Ellers sparer vi på arrangementer i år, da vi gerne vil bruge afdelingens penge på at indrette fællesarealet, nu da klubben er flyttet i egne lokaler igen. Indskolingen klasse Skoleåret 02/03 var det sidste år i det 3-årige udviklingsprojekt Ændret skolestart, der gælder for alle skoler i Glostrup Kommune. Glostrup Kommune har i dette skoleår valgt at fortsætte strukturen fra sidste år, dvs. at skolepædagogen indgår i undervisningen en hel dag hver uge samt i undervisningsforløb, der er aftalt og planlagt i årsplaner for klassen. 9

10 Overbygningen klasse Fællesaktiviteter Der afholdes 5-6 fællessamlinger om året for afdelingens klasser. Fælles information, fælles oplevelser og samvær er ideen med disse møder. Emnerne fastlægges i samarbejde mellem lærere og elever. Juledisco Julefesten for de store elever er blevet en fast tradition, hvor eleverne i klasse møder om aftenen og danser til diskoteksmusik. Sidste skoledag Afdelingslederen, afgangsklassernes lærere og et udvalg af elever planlægger i fællesskab dagen, som er den sidste skoledag før de mundtlige prøver. Det bliver i år onsdag, den Klassernes lærere og skolens ledelse er vært ved et fælles morgenbord for de udklædte afgangselever. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Efter morgenbordet og karamelkastning er der sportsdyst mellem lærerne og afgangseleverne. Det vindende hold belønnes med en sølvplade på vindertrofæet. Projektopgaven Lovbestemt opgave for 9. klasserne, som har til hensigt at vise elevens evne til at arbejde projektorienteret med inddragelse af lærte færdigheder og ved at hente viden fra hele eller dele af fagrækken. Det Pædagogiske Servicecenter er centrum for afviklingen af projektopgaven, som afholdes samtidigt for alle 9. klasserne. Det pædagogiske Servicecenter har udvidet åbningstiden i projektugen, således at eleverne kan arbejde og modtage rådgivningen på skolen fra kl Projektopgaven afvikles i uge 6, og opgaverne fremlægges for 8. klasserne i uge 7. 10

11 De skriftlige prøver Mandag, den kl Retstavning, FSA Tirsdag, den kl Matematik, FSA Torsdag, den kl Dansk, skriftlig fremstilling, FSA De mundtlige prøver Mandag den b Dansk 9.a Matematik Tirsdag den b Dansk 9.a Matematik Torsdag den a Engelsk 9.b Tysk Fredag den a Engelsk 9.b Tysk Tirsdag den b Matematik 9.a Dansk Onsdag den b Matematik 9.a Dansk Torsdag den a Tysk Fredag den a Tysk Mandag den b Engelsk 9.a Fysik Onsdag den b Engelsk 9.a Fysik Torsdag den ab Fransk Fredag den b Fysik Fredag den b Fysik Karakterbøger 8. og 9. klasserne får udleveret karakterbøger 3 gange om året, i uge 45, uge 7 og uge 25. Valgfag Eleverne i klasse tilbydes undervisning i valgfag. I år tilbyder vi lidt anderledes valgfag. De fleste vakgfag tager udgangspunkt i vores medielæseplan. Det er fag, som kan bruges til projektarbejde og som opkvalificering af elevernes IT færdigheder. Valgfagene bliver tilbudt som kurser af få lektioners varighed. Oversigt over valgfagskurserne: Hjemkundskab: Hjemmeside: Præsentation: Udtryksformer: Udstilling: Kursusforløb over 20 lektioner Kursusforløb over 6 lektioner. Man lærer programmerne GoLive og Frontpage. Kursusforløb over 6 lektioner Der arbejdes med Power Point, Publisher og Medi8tor Kursusforløb over 4 lektioner. Kommunikation, kropssprog, argumentation mm. Kursusforløb over 4 lektioner. Synsvinkel, farver, symboler, billeder, komposition mm. Digital videoredigering: Kursus over 4 lektioner. Eleverne vælger valgfagene i april. Holdene bliver kun oprettet, hvis der er mindst 12 elever. Dimission Afgangseleverne inviteres sammen med deres familie til en lille højtidelighed, hvor der holdes taler, uddeles afgangsbeviser og underholdes. Skolen er vært ved et lille traktement. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Dimissionsfesten holdes i år torsdag, den Sidste skoleårs 9. klasser før den kommende afgangsprøve. 11

12 Katamaranen Katamaranen er et af Glostrup kommunes specialpædagogiske tilbud. Klassen hører til på Søndervangskolen, og elever til klassen rekrutteres fra alle 4 skoler i kommunen. Klassen er for normalt begavede elever med problemer i forbindelse med adfærd, kontakt og trivsel fra klasse (normalt max. 6 børn ). Elever indstilles til klassen via klasselærer i samarbejde med skolens psykolog. Klassens ugentlige timetal er 28 lektioner. Der arbejdes på at udvikle et tæt skole/hjem samarbejde. Skolevejledning Skolevejlederen skal sammen med elever fra 6. klasse og opefter udarbejde en uddannelsesbog. Denne bog er elevens ejendom og skal følge eleven hele vejen gennem folkeskolen. I 9. klasse skal der på baggrund af uddannelsesbogen udarbejdes en uddannelsesplan for hver elev. Denne plan følger eleven gennem ungdomsuddannelsen. Der indkaldes til et orienterende møde i marts måned med skolevejlederen og afdelingslederen for overbygningen og 6. klassernes forældre, hvor der orienteres om uddannelsesbøger, praktik-ordninger, tilbudsfag, valgfag og meget andet, som eleverne tilbydes i overbygningen. I overbygningen tilbydes eleverne forskellige former for praktik: Rengøringspraktik og forældreskaffet praktik for 7. klasserne. Ønske-praktik for 8. og 9. klasserne, emne-praktik for 9. klasserne, introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for 8. og 9. klasserne. Endvidere er der mulighed for at komme i militær- og politi-praktik for enkelte elever. Skolevejlederen på Søndervangskolen: Kurt Pedersen. Hytteture I 3. eller 4. klasse afholdes én ekskursion med en eller to overnatninger. Mindst 2 lærere deltager. Lejrskoler I 6. eller 7. klasse og i 8. eller 9. klasse afholdes én lejrskole på 5 dage. Mindst to lærere deltager. 12

13 Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for Blaagaards Statsseminarium. Seminariet har ca studerende, som gennem deres 4 - årige studietid skal have 24 ugers praktik. Dette får som følge, at alle lærere og alle elever i forskellige fag og på forskellige trin i skolen vil møde de studerende, som skal øve sig i at være lærer. De studerende tilrettelægger deres undervisningsprogram sammen med klassens lærerteam, de forestår den aftalte undervisning, og de er med til at udøve andre almene læreropgaver, som f.eks. deltagelse i forældremøder. Det er klassens lærere, der har det pædagogiske ansvar. De studerende vejledes, og deres praktik skal evalueres af de tilknyttede lærere, som i samarbejde med seminariets praktiklærere står for den endelige vurdering af de studerende. Skolen har en praktikkoordinator, Hanna Riis, som samler trådene, og som har til ansvar, at implementeringen af denne praksis foregår til alles bedste. Som sidegevinst vil skolen, med ansættelse for øje, kunne håndplukke de bedste af de studerende. En god ting i en tid med stigende lærermangel. Skole/hjemsamarbejde En god skole kan kun skabes, hvis der er et godt samarbejde mellem skole/sfo og hjem. Samarbejde kræver åbenhed, ærlighed og interesse for børnenes hverdag. For at højne samarbejdet og skabe grobund for en god dialog, vælges der i alle klasser én gang årligt mindst to forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanterne udarbejder i fællesskab med klasselæreren dagsordenen til forældremøderne. De kan uddelegere opgaver eller nedsætte udvalg efter behov. Repræsentanterne fordeler ligeledes i samarbejde med klassens lærerteam de ressourcer, der er afsat til klassens forældrekontakt og klasseaktiviteter. Ca. 1-2 gange årligt inviteres repræsentanterne til et møde med skolebestyrelsen for at udveksle informationer og holdninger, og dermed højne indflydelsen og informationsniveauet. Klasseaktiviteter i øvrigt planlægges også sammen med forældrerepræsentanterne Skole/hjemsamtaler afholdes der mindst to gange årligt i de enkelte klasser. Den første holdes inden udgangen af november. Den anden afholdes inden midten af april. Kredsen af deltagende lærere aftales mellem forældrerepræsentanterne og lærerteamet. Formen for disse samtaler aftales på forældremøderne. Forældremøder afholdes én gang årligt i alle klasser. Dog er det et ekstra møde, når klassen skal på lejrskole. 13

14 SSP SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Formålet er forebyggelse af kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet mellem de 3 instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. SSP- læreren deltager i elev- og forældresamtaler, når det er aktuelt. Det er Lis Skaarup og Anette Roland, som er skolens SSP-kontaktlærere. Kontaktperson fra Glostrup Politi er Niels Brinch. Kommunen har også ansat en børn og unge medarbejder, som hedder Lars Jonasson, men kun kaldes Jonas. SSP-arbejdsgruppen tilbyder temaer til de forskellige klassetrin: Struktur for emner og temaer for kl. 0. kl. Ansvaret for opdragelse. (Forældremøde) 1. kl. Præsentation af SSP. Højtlæsning. (Klasseundervisning) 3. kl. Samarbejde og mobning. (Klasseundervisning) 4. kl. Tyveri og hærværk. (Klasseundervisning) 5. kl. Luk røven, omgangstone mellem børn og voksne. (Forældremøde) 5. kl. Rygning, alkohol, stoffer. (Klasseundervisning/forældremøde) 6. kl. Hacking, ulovlige kopier og E-crime. (Klasseundervisning) 7. kl. Blå mandag og andre fester (Forældremøde med elever) 7. kl. Ung-til-ung. Ungdomscentret (Klasseundervisning) 8. kl. Normalt og unormalt? (Klasseundervisning/forældremøde) 8. kl. 15 år og straffeattester, (Klasseundervisning) 9. kl. Straf og sociale konsekvenser. (Klasseundervisning) Nytår 3. kl. Demonstration af fyrværkeri. (Hjemmeværnet) (Klasseundervisning) 6. kl. Fyrværkeri og skader. (Ung-til-ung) (Klasseundervisning) Ekstra tilbud Alle kl. Det gode kammeratskab (forældremøde) Alle kl. Aktiviteter og lejrture (udstyr og ideer haves) Klasseuger I løbet af et skoleår har vi 4 klasseuger. I de uger er den almindelige undervisning aflyst, og klasserne arbejder med mange aktiviteter, som er forskellige fra gang til gang. Det kan f.eks. være kreative, faglige, værkstedsprægede projekter, og det er klassens lærere og elever, som beslutter sig for indholdet af ugerne. I den første klasseuge afholdes markedsfesten, som i år bliver 22. august. I uge 47 afholdes der fælles feature for hele skolen. Om lørdagen d er der åbent hus for forældre kl I stedet har eleverne fri mandag, d (SFO holder åbent hele dagen). Kantinen Skolens kantine er delt i to udsalgssteder, som styres af de store elever på skift. På A-gangen handler de store klasser, mens der på B-gangen er lavet en bod til de mellemste klassetrin. Klasserne passer kantinen ca. 4 uger ad gangen, og i kantinen vil der eksempelvis kunne købes sandwich og boller med frikadelle samt diverse drikkevarer. Begge steder vil der også være mulighed for at købe frugt, grønt og yoghurt. Halvdelen af eventuelt overskud tilfalder klassen. Kontaktperson for kantinen er Jørgen Hansen, der ligeledes står for indkøb og regnskab. Endelig kan de pågældende klasser bestemme, om der skal købes is og kiks m.m. dog kun i kantinen for de store 14

15 Gårdvagt I alle frikvarterer er der lærere og pædagoger, der har tilsyn med eleverne. Vi har således både gangvagter og gårdvagter. Hvis nogle elever har brug for hjælp i frikvartererne, skal de henvende sig til vagterne. Glemte sager Glemte sager indleveres ofte til skolebetjenten eller kontoret. Ca. to gange årligt udstilles glemte sager ved hovedindgangen. Flytning Flytning og udmeldelse bedes meddelt skolens kontor, som så foretager det fornødne. Det kan gøres skriftligt eller ved direkte henvendelse til kontoret. Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer og er altså det praktiske bindeled mellem skole og hjem. Kontaktbogen bør altid ligge i barnets taske. Ferie og fritagelse for undervisningen Det er dejligt og afslappende at holde fri, men når elever fritages fra undervisningen på grund af ferie uden for skolefridagene, kan det være vanskeligt at skabe sammenhæng i elevernes undervisning. God undervisning kræver, at hver klassekammerat deltager aktivt i undervisningen og påtager sig et medansvar, både når der er klasseundervisning, gruppearbejde og projektopgaver. Som lærer er det vigtigt at have et tæt samarbejde med eleverne, så den enkelte elev altid er med i fællesskabet. Når elever fritages for undervisning, er det svært at bevare dialogen i undervisningen og opretholde fællesskabet. I undervisningen er man afhængig af kassekammeraterne, og det ødelægger fællesskabet, det sjove og undervisningen, hvis klassen i perioder ikke er fuldtallig. Undervisning er i dag mange andre ting end at nå nogle sider i en bog, og eleverne går glip af mange forskellige aktiviteter, som ikke er nemme at indhente. Det vil derfor være vanskeligt at give lektier for i de mange aktiviteter, der er planlagt. Skolebestyrelsen har drøftet problemerne ved elevers fritagelse for undervisningen og opfordrer til, at ferie kun bør holdes i skolens planlagte ferier. Hvis elever holder fri uden for skoleferien, er det skolens holdning, at der ikke skal læses lektier i ferien. Lærerne kan kontaktes for at få en dialog om, hvad der er relevant at bruge den ekstra ferie til. F.eks. kan ferien bruges til at læse bøger, forberede en fortælling til klassen om ferien eller lave en scrapbog. Vi har forståelse for, at det i specielle tilfælde kan være nødvendigt at holde fri i skoletiden, men af hensyn til undervisningen ser skolen helst, at elevernes ferie lægges i de af kommunen planlagte ferier. For at henlede opmærksomheden på problemerne ved elevers ekstra ferie, vil skolen i forbindelse med elevers ønske om fritagelse fra undervisning p.g.a. ferie vedlægge en meddelelse om skolens holdning. Elevråd Elevrådet består af elever fra klasse, der hver vælger en repræsentant samt en suppleant. På årets første møde deltager alle, og her vælges : Formand, to næstformænd ( en for klassetrin samt en for klassetrin ). Desuden vælges en sekretær samt 2 elevrepræsentanter til skolebestyrelsen. Der afholdes herefter møde for klasse ( det lille elevråd ) en gang om måneden, og næstformanden samt kontaktlæreren fremfører det lille elevråds beslutninger og meninger for de store elever, der også mødes ca. en gang hver måned. Er der store fælles sager, afholdes møder, hvor alle klassetrin deltager. Cykling Vi fraråder, at børn fra klasse cykler i skole. Ligeledes henstiller vi til, at kun elever, der bor mere end et kvarters gang fra skolen, cykler. Ingen cykler må stå udenfor skolens cykelparkering. Cykler skal trækkes ind og ud af skolegården. Det er forældrenes ansvar, at børnene overholder færdselsreglerne. 15

16 Elevfotografering En gang om året fotograferes eleverne klassevis og enkeltvis. Forældrene skal give tilsagn om, hvorvidt de ønsker, at deres barn skal portrætfotograferes. Der er ingen købetvang. Fotograferingen foretages af et professionelt firma. Idrætsdage I løbet af skoleårets første måned afholdes to idrætsdage for alle skolens elever. Fra klasse foregår de i nærheden af skolens område. Fra klasse afholdes de på Glostrup Stadion. For 3. og 4. klasse er der arrangeret transport med bus. Disse to klassetrin følges begge dage af en lærer. Idrætsdagene i skoleåret 2003/2004 afvikles tirsdag 26. og onsdag 27. august. I tilfælde af dårligt vejr kan arrangementet flyttes i op til to dage. Aflysning vil blive annonceret i morgenudsendelsen fra Københavns Radio. I tilfælde af aflysning er der almindelig skolegang den pågældende dag. Vikardækning Alle vikartimer læses dels af skolens lærere, dels af ansatte vikarer. Ved læreres fravær er der ikke altid fuld dækning af vikartimerne. Da der også skal foregå læring, selv om der ingen lærer er til stede, skal eleverne forstå, at de selv har et medansvar for denne læring. Alle må støtte denne holdning. Praksis: Ved skemalægning placeres vikartimerne inden for de første 6 lektioner på dagen med hovedvægten lagt på de 4 første. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Klassens lærerteam er behjælpelig med vikarmateriale til vikarer, samt instruktion/igangsætning af klassen, såfremt den skal arbejde alene. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Fritagelse for idræt, bad og svømning Hvis der ønskes fritagelse for idræt eller svømning på grund af sygdom, meddeles det skriftligt til idrætslæreren. Ved fritagelse ud over 4 sammenhængende uger kan der forlanges lægeattest. Sygemeldinger / fravær Har jeres barn været syg eller haft andet fravær, skrives det i barnets kontaktbog. Er det sygdom af længere varighed, kan der ringes til skolens kontor, som videregiver besked til klasselæreren. Er barnet tilmeldt SFO, skal der gives besked hertil straks ved fraværets begyndelse. 16

17 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Denne dækker: 1. Inden for skolens område i undervisningstiden. 2. Deltagelse i arrangementer planlagt af skolen. 3. Uden for skolens område, mens eleverne er under skolens tilsyn. 4. På den direkte vej til og fra skole. 5. På lejrskoler, hytteture og i erhvervspraktik. Forsikringen dækker ikke: 1. Elever, der deltager i fritidsundervisning 2. Skade, som to elever forvolder hinanden ved voldsom leg eller slagsmål her kan skadevolderens forsikring evt. dække. 3. Skader på elevens ejendele eller tyveri af tøj, cykler m.m. 4. Private ejendele, tasker, tøj, cykler, ure, smykker osv. her er det familieforsikringen, der normalt dækker. 5. Indbrud, vand og stormskade. 6. Hærværk og elevers forsætlig forvoldte skader. Hvis der øves hærværk eller skade på skolen, fremsender skolen erstatningskrav for at få udbedret skaderne. Div. publikationer Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen og forældrerepræsentanterne besluttet at udsende følgende informationsskrivelser: Værd at vide, som er det hæfte, du sidder med i hånden lige nu. Det uddeles til alle forældre og udkommer 1 gang årligt. Her har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, som vi mener vil være rart at vide. Månedsblad (som også kaldes køleskabsbladet). Det udkommer ca. hver anden måned og er fremadrettet. Dvs. at vi fortæller, hvad der sker i den kommende periode. Skolebladet, som bl.a. er elevernes, forældrenes og medarbejdernes mulighed for at fortælle, hvad de har på hjerte. Dette blad er primært bagudrettet og fortæller altså om det, der er sket i den senere tid. Bladet udkommer i dette skoleår kun to gange (juleferie og sommerferie), og alle opfordres til at komme med indlæg. Folder om Katamaranen. Der er udarbejdet en folder, som nærmere beskriver klassen og dens indhold. Skolebestyrelsens inspirationsmappe Mappen uddeles til de forældre, som melder sig til at være forældrerepræsentanter i deres barns klasse. I mappen findes der bl.a. informationer om skolebestyrelsens arbejde, om skolens principper, div. udvalg, indsatsområder, gode råd til forældrerepræsentanterne og meget mere. Mappen kan også ses på skolens kontor. Skolens hjemmeside Vi lægger hele tiden oplysninger ind om skolen på flg. adresse : 17

18 Tandpleje Alle børn fra 0-18 år tilbydes gratis tandpleje. På tandklinikken foretages undersøgelse, forebyggelse, behandling af mund- og tandsygdomme og behandling af tandskader. Tandklinikken på Søndervangskolen, tlf har åbent : alle skoledage kl Klinikken for tandretning på Skovvangsskolen, tlf har åbent alle skoledage fra kl Børnenes tandstilling kontrolleres her, når børnene går i fjerde klasse. Klasselæreren følger børnene frem og tilbage. Tandlægevagten på Nordvangskolen tlf har åbent alle hverdage kl Efter kl. 15 og i ferier kan nødbehandling foretages enten hos privatpraktiserende tandlæger eller ved meget alvorlige skader på skadestuen. Skolepsykolog Skolens psykolog Mai-Britt Thomsen er den, der rådgiver skolen og forældre i sager, hvor elever har større problemer, end medarbejderne umiddelbart kan løse i undervisningstiden. Det er endvidere psykologen, der efter indstilling af medarbejdere og/eller forældre, rådgiver, om eleven skønnes at have behov for specialundervisning. Der er åben rådgivning mandage kl. 14:00-15:00. Tlf. nr lok. 16 Sundhedsplejen Hos sundhedsplejersken foretages en synsprøve, måling og vejning og på enkelte klassetrin foretages høreprøve. Ved undersøgelsen drøfter sundhedsplejersken med barnet - evt. med grupper af børn - forhold, der er af betydning for børn sundhed og udvikling på det aktuelle klassetrin. Inden undersøgelsen vil eleverne modtage et spørgeskema, som vi beder forældrene udfylde i samråd med deres barn. For at kunne leve op til formålet er det vigtigt, at der hersker et tillidsfuldt og godt samarbejde med barnet og hjemmet. Sundhedsplejersken orienterer altid hjemmet, hvis hun hos barnet finder forhold, der kræver fortsat observation eller behandling. Al behandling foretages hos hjemmets egen læge. Hvis det skønnes nødvendigt, kan familien eller barnet selv kontakte sundhedsplejersken. Søndervangskolens sundhedsplejersker hedder Jacqueline Bennett (træffes mandag formiddag) og Dorthe Holst (træffes tirsdag og onsdag formiddag). Sundhedsplejerskens sekretær Ulla Kirkeby træffes mandage og onsdage i lige uger. Tale/høre pædagogisk arbejde Tale/hørepædagogisk bistand gives til elever med tale-, sprog- eller hørevanskeligheder, både som vejledning til forældre og lærere og som undervisning til eleven. Der foretages intet uden forældrenes accept. Skolens tale/hørepædagog hedder Gitte Thygesen. Transport ved sygdom Er en elev så uheldig at komme til skade, så hun/ han ikke kan transportere sig selv i skole, så kontakt skolens kontor, som vil være behjælpelig med en transportordning til og fra skole. Det er uden udgift for hjemmet. 18

19 Ordensregler Det er vigtigt, at alle er med til at gøre deres for at Søndervangskolen er et rart og trygt sted at være. Derfor forventer vi, at alle viser hensyn overfor hinanden, og overfor skolens bygninger, inventar og materialer. * Cykler og knallerter ( med slukkede motorer ) skal trækkes ind og ud af skolegården. * Man må ikke lege/opholde sig ved cykelstativerne. * Alle voldsomme og farlige lege er forbudt. * Boldspil med massive bolde er forbudt. Store, bløde bolde og basketbolde må kun benyttes på fodbold og basketbanerne. * Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter, løbehjul eller lignende på skolens område. * Den lille gård må kun benyttes af elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. * Sneboldkastning må kun finde sted på idrætspladsen og under opsyn af en lærer. * Ingen elever må forlade skolens område (undtaget er dog elever fra klasse, som med forældres tilladelse må forlade skolen i mellemtimer og frikvarterer.) * Løb og leg på gangene er ikke tilladt. * Skift til faglokale sker først, når det ringer ind. * Alle udleverede bøger og andet undervisningsmateriel skal behandles og opbevares forsvarligt. Elever og deres forældre kan gøres ansvarlige for bortkomne / ødelagte materialer, inventar og bygninger * Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastik og badesko benyttes. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. * Farligt legetøj må ikke medbringes i skolen. * AV - udstyr må kun benyttes af eleverne efter aftale med læreren. * Mobiltelefoner må KUN være tændt i frikvartererne. * Rygning på skolens område er ikke tilladt. Brug af computere * Det er ikke tilladt at installere eller downloade programmer. * Undgå unødig udskrivning * Der må ikke sendes anonym post. * Undervisning går forud for al spil, surfing eller chat. * Det er ikke tilladt at downloade billeder af pop/ fodbold - stjerner eller lignende, da de nye virus er MEGET aktive den vej. * Det er ikke tilladt at røre ved maskinernes ledninger/ mus eller forbindelser til andet hardware - er der problemer, så tilkald administratorerne. ( Carsten og Thomas ) * Det er ikke tilladt at bruge andres kode - selv om man har fået lov. En række uskrevne regler for god tone på nettet handler om fornuftig brug af , chat og hjemmesider. Disse uskrevne regler SKAL overholdes. 19

20 20

Søndervangskolen - for fremtiden

Søndervangskolen - for fremtiden Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2660 Glostrup tlf. 43962980 Fax / 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside : http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk VÆRD AT VIDE OM DIT

Læs mere

Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde

Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for Blaagaards Statsseminarium. Seminariet har ca. 1100 studerende, som gennem deres 4 - årige studietid skal have 24 ugers praktik. Dette

Læs mere

Søndervangskolen. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE

Søndervangskolen. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS

Læs mere

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk.

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk.

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11)

FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11) FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11) Adoptionsordning Skolebestyrelsens medlemmer fordeler klasserne i mellem sig, så der

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Program Velokommen 19:00-19:15 Velkomst og Formandens årsberetning 19:15-20:00 Oplæg

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere