Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30"

Transkript

1 Nr. 1 januar 2011 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Fællesrådet fylder 25 år - og planter træer langs vejene. Foto: Rune Kæseler Side 3 Fælles Fritids forårsprogram årgang Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Andelsboligforeningen Gartnergården Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf.Amalieparkens Grundejerf. Askelunden Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Ungdomsklub Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Bridgeklub Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd.-bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Det kreative Værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Jordbrugscenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Kvindekoret Englevild Lions Club Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Seldrup Bakker Ejerlaug SFO Fristedet Skolebest. Beder Skole Malling Skole Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Godt nytår Redaktionen ønsker alle et godt nytår og takker for samarbejdet i det gamle! Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 1: 29. november udk. uge 2 nr. 2: 7. februar udk. uge 11 nr. 3: 4. april udk. uge 19 nr. 4: 6. juni udk. uge 31 nr. 5: 15. august udk. uge 38 nr. 6: 10. oktober udk. uge 46 Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. HUSK: Generalforsamling i Fællesrådet søndag den 20. marts kl. 15 i Malling sognegård Artikler Vi vil plante jubilæumstræer... 3 Genbrugsstation flytter til Malling... 4 Malling Multibane blev åbnet med stjernestøv... 9 Busserne og det muliges kunst år med Beders børn Beder-Malling Pensionistforening Fælles Fritids forårsprogram Bering-Bedervej skal afklares nu Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket... 8 Grøn Guide... 8 Eskegården Kalenderen Malling Skole Beder Skole Landbetjentens klumme Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat Legepladsen Svendgård i Beder Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber BMI-bladet, Beder Malling Idrætsforening Telefonliste Sådan sendes indlæg til bladet Stof afleveres enten pr. brev eller Sæt ikke fotos i tekstfilen, men aflever dem i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF i fin opløsning. Bevar det oprindelige skannede eller digitale foto. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 1/2011

3 Vi vil plante jubilæumstræer Af Mogens Brøchner-Nielsen og Morten Sejersen, Fællesrådets forretningsudvalg Fællesrådet i Beder, Malling og Ajstrup har i år 25-års-jubilæum. I den anledning foreslår vi i forretningsudvalget, at jubilæet bl.a. markeres ved, at der langs udvalgte veje i området plantes vejtræer. I 2011 er det også 40 år siden, at der sidst blev plantet vejtræer i større omfang i vort område. Vi har en særdeles positiv dialog med Århus Kommunes afdeling for Natur og Miljø om projektet og er nu så langt, at vi kan give en status på arbejdet og gerne vil bede om indspil fra borgerne. Udfordringer! At gå i gang med at plante træer langs vejene er ikke uden udfordringer. Vejdirektoratet har i en håndbog f.eks. fastsat, at vejtræer i det åbne land bør placeres mindst 6 meter fra vejkanten. Da det mange steder vil indebære, at træerne placeres langt inde på privat grund, er det næppe realisabelt. Hvis der plantes på privat område, kan kommunen ikke bidrage økonomisk, og her vil der endvidere kræves en tinglyst vedligeholdelsespligt, hvis de skal medvirke i projektet. Derfor vil vi først og fremmest plante på offentlig jord. En praktisk udfordring er også ledninger til el, vand, telefon og fibernet, som er gravet ned langs vejene. Vi har desuden lagt meget vægt på, at der kun må plantes, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvor og hvad kan der plantes? Vi har sammen med Natur og Miljø lavet en foreløbige prioritering af, hvor vi håber at få plantet træer: 1. Forlængelse af rækken med poppeltræer langs Oddervej over for Damgårds Allé, så den kommer til at gå helt fra jernbanens krydsning af Oddervej til Vilhelmsborgvej træer inden for byporten på Ajstrupvej i Malling og byskiltet på Kirkebakken i Beder. 3. Udskiftning og supplering af eksisterende seljerøn mellem Beder og Malling langs vestsiden af Beder Landevej og Bredgade. 4. Forlængelse af eksisterende vejtræer bag cykelstien på nordsiden af Ajstrupvej mellem rundkørslen i Ajstrup og Malling. Prioriteringen er foreløbig, da vi endnu ikke kender alle de tekniske forhold på stederne, og vi modtager meget gerne idéer til andre placeringer. Økonomien Århus Kommune har tilbudt at plante og betale træerne langs omfartsvejen (forslag nr. 1). Det er vi meget taknemmelige for og ser det som en flot gestus i anledning af jubilæet. Vi har søgt om et beløb i Århus Kommunes pulje til grønne projekter Endelig har Fællesrådet selv midler i en jubilæumsfond, som delvist vil blive brugt til dette formål. Tidsplan Vi håber, at træerne langs Oddervej kan plantes i foråret 2011 og de resterende i efteråret Der er således stadig mulighed for at komme med bidrag, hvis man har idéer, viden, arbejdskraft, penge eller andet at gøre godt med! Kontakt os i så fald meget gerne. Foto: Rune Kæseler, redaktionen Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (arb.) (mobil - helst SMS) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Charlotte Houman Egeskellet 67, 8340 Malling com Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Louis Rolander Kirkeager 4, 8330 Beder Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 1/2011 3

4 Genbrugsstationen flytter til Malling Af Henning Ettrup, AffaldVarme, Århus Kommune Genbrugsstationen på Nymarken skal lukkes, da det har vist sig, at den er placeret ovenpå et grundvandsmagasin, der er værdifuldt (OSDområde), men også sårbart på grund af områdets geologi. Planen er i stedet at plante skov på arealet. Selv om Nymarken er en af kommunens små genbrugsstationer, vil der - med de planer der ligger for byudvikling i området - nemlig også i fremtiden være behov for en genbrugsstation i lokalområdet. Derfor har AffaldVarme Århus været ude at søge efter nye steder i lokalområdet, hvor en genbrugsstation kunne placeres. AffaldVarme Århus har nu fundet et areal, hvor det er muligt at placere én, og har udarbejdet en indstilling til byrådet med en anbefaling af, at der etableres en ny genbrugsstation på Holmskovvej i Malling. Den foreslåede placering fremgår af kortet. Kortet viser placeringen af den ny genbrugsstation ved indkørslen til Malling og placeringen af den nuværende genbrugsstation på Nymarken. Med en ny genbrugsstation er der blot tale om en flytning, men også om en modernisering af pladsen. Det betyder, at den ændres, så den bliver mere brugervenlig både for de besøgende om året, for det øgede antal gæster som følger af byudviklingen og også for medarbejderne på pladsen. I modsætning til i dag, hvor containerne står på en plan flade, vil man etablere den nye plads med terrænspring. Derved undgår man, at affaldet skal smides op i containerne, men derimod ned som på billedet. Samtidig bliver trafikken af gæsterne adskilt fra den interne arbejdskørsel med flytning og afhentning af containerne, hvilket også vil give et bedre flow gennem pladsen. Planlægningen af den nye plads kan gå i gang, så snart byrådet har vedtaget indstillingen. Det forventes derfor, at en ny genbrugsplads i Malling kan tages i brug ved årsskiftet 2011/ altså om et år. Billede fra genbrugsstationen på Sintrupvej i Brabrand, der illustrerer systemet med nedsænkede containere, hvor affaldet smides ned i containeren. Arbejdskørslen foregår hovedsagelig adskilt fra gæsternes trafik. I baggrunden grube til haveaffald. 4 Nummer 1/2011

5 februaer/marts 2011 Der har herhjemme gennem de senere år udspillet sig en værdidebat i adskillige landsdækkende medier. Set fra en bestemt synsvinkel kan det synes vældig fint med en sådan debat, hvis den er et udtryk for, at vi nu efter længere tids dvale er ved at vågne op og blive bevidste om betydningen af vore værdier. Set fra en anden synsvinkel kan debatten imidlertid ses som et tegn på en begyndende værdikrise, når vi tilsyneladende nu har brug for at tale så meget om vore værdier. Der er nemlig dem, der vil hævde, at i det øjeblik vi begynder at forholde os til værdierne, som vi forholder os til alle andre genstande udenfor os, ja, så er det i sig selv et alvorligt tegn på, at vore værdier har forladt det sted, de rettelig burde være, nemlig i menneskers sind og hjerte. Nogle kulturiagttagere er derfor gået så vidt, at de ligefrem taler om, at vore fælles værdier er under opløsning. For nogle år siden udsendte sprogprofessor Peder Skyum-Nielsen en bog med titlen Arveguldet. Danskernes værdier. Gennem mere end 16 år har Skyum- Nielsen indsamlet tusindvis af mottoer fra landets skoler, højskoler og højere læreanstalter mottoer, som er mejslet ind over indgangspartier og i friser, og som i en enkel og fyndig sentens udtrykker de bærende værdier ved den pågældende uddannelsesinstitution. Og ved hjælp af disse mange mottoer har han kortlagt og systematiseret de værdier, som gennem de seneste 500 år har været de vigtigste i opdragelse, undervisning og dannelse i Danmark. I sin bog påviser Skyum-Nielsen, hvordan de danske værdier har udviklet sig over tid. Og han mener, at vore værdier i de seneste par årtier har gennemgået en beklagelig udvikling. I sammenligning med tidligere tider, hvor danskernes værdier i højere grad bestod af fællesskab, pligt og ansvar, så synes nutidens samfund snarere at være på vej mod en tilstand, hvor den individuelle frihed udfolder sig uden hensyntagen til De livsvigtige værdier andre mennesker. Sædvanen tro er det også hos Skyum-Nielsen især de yngre generationer, der må stå for skud. Som han i et avisinterview har sagt om dem:»mange lever i en egoforestilling om, at det kun handler om deres egen status og deres eget forbrug. De er ikke bevidste om, at deres handlinger påvirker andre.«skyum-nielsen peger altså på, at med den stigende individualisering risikerer det enkelte menneske at miste sansen for, hvor vigtige vore værdibårne fællesskaber er. Man må dog tilføje, at faren for at miste denne sans næppe er forbeholdt de yngre generationer. Værdier er vigtige, ja, livs-vigtige vigtige for, at mennesker kan leve og blomstre i fællesskab med hinanden. Det gælder såvel i små som i større fællesskaber. Og så længe det synes at gå godt i vore fællesskaber, så længe mennesker både lever og blomstrer op, skænker vi sjældent vore værdier nogen større opmærksomhed. Men hvis vore egne små værdifællesskaber er i krise, eller hvis nu sammenhængskraften i det store nationale fællesskab er truet, så retter vi straks vore øjne mod de værdier, vi står i fare for at miste måske i et håb om, at de endnu kan reddes og fællesskabet bevares. Værdierne er altså livsvigtige, fordi de giver livet værdi. Men når denne banalitet er udtalt, må vi derefter stille spørgsmålet: Hvor kommer livsværdierne dybest set fra? Ja, kristendommens svar er jo, at livsværdierne kommer fra ham, som ikke alene er ophavsmanden til værdierne, men til selve livet. På den allerførste side i Bibelen læser vi ordene:»i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.«og da Gud havde skabt himlen og jorden, gik han derpå i gang med at skabe alt det, himlen og jorden skulle indeholde: sol, måne, stjerner, land, træer, dyr og mennesker. Gud værdsatte hver eneste bestanddel af sit skaberværk. Det hedder i slutningen af den første skabelsesberetning:»gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var«(1 Mos 1,31). Skaberværket er altså fundamentalt set godt og fuld af værdi, simpelthen fordi Gud i begyndelsen gjorde den iagttagelse, at alt det skabte»var såre godt«som det hed i den gamle bibeloversættelse. De fundamentale livsværdier er derfor til stede i Guds skaberværk. De er med andre ord til stede mellem den himmel og jord, der danner ramme om den menneskelige eksistens den eksistens, som vi er henvist til at skulle dele med hinanden i større eller mindre fællesskaber. Vi må derfor ikke miste modet, hvis vi nu og da synes, at vore egne små fællesskaber eller det store nationale fællesskab lider under en værdikrise. Nej, vi skal derimod bevare modet og glæde os over, at vi ikke behøver at genopfinde vore værdier helt fra bunden for netop i bunden af vor tilværelse, i selve livets fundament finder vi en gudgivet værdi, der selvsagt er uberørt af vor aktuelle værdikrise. Den kristne tradition bærer vidnesbyrd om denne livets fundamentale værdi. Og skulle vore fælles værdier trænge til en revitalisering hvad noget altså tyder på ja, så vil vi i kristendommen kunne finde et væsentligt bidrag til en styrkende vitaminkur. Brian Ravn Pedersen Nummer 1/2011 5

6 Højskoledag for Beder og Malling sogne GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. h. 3 k. Emmy Haahr Jensen Joh 2,1-11 Søndag , kl s. e. h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Matt 8,1-13 Søndag , kl s. e. h. 3 k. Emmy Haahr Jensen Matt 8,23-27 Søndag , kl s. e. h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Matt 13,24-30 / Matt 13,44-52 Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Matt 17,1-9 Kirkefrokost Søndag , kl Septuagesima Emmy Haahr Jensen Matt 20,1-16 Søndag , kl Seksagesima Brian Ravn Pedersen Mark 4,1-20 Søndag , kl Fastelavn Emmy Haahr Jensen Matt 3,13-17 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 4,1-11 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 15,21-28 Kirkekaffe Eskegården 1/2 og 1/3 kl Lørdag den 29. januar fra kl i Beder sognegård med ledende overlæge Ole Johannes Hartling, Vejle sygehus. Emnet for højskoledagen er hentet fra titlen på Ole Hartlings seneste bog Liv og død i menneskets hænder Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået mange muligheder og valg og valgmuligheder. Men samtidig Fastelavnssøndag Søndag d. 6. marts kl Igen i år vil den ordinære højmesse indlede den efterfølgende, børnevenlige markering af fastelavn. Der vil således efter gudstjenesten være tøndeslagning, fastelavnsboller mm. i sognegården. FDF hjælper traditionen tro med afviklingen af tøndeslagningen. Begge præster medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne Nyt fra menighedsrådet De planlagte ændringer i beplantningen på kirkegården blev gennemført inden sneen i slutningen af november lagde sin smukke hvide dyne overalt. Når vejret bliver til det, vil også gangarealerne nord for kirken samt arealet ved kapellet få udskiftet belægningen til den nye type ral, der giver bedre betingelser for kørestolsbrugere. er vi individualister og skal selv sikre vores velfærd og lykke. Den højt besungne selvbestemmelse kan vel udstrækkes til fødsel og død tænker vi. Fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp er eksempler. Men er det at tage magt over for meget? Vi bliver mennesker på eget ansvar og skal selv have ansvar for liv og død. Kan der da blive tale om en tilsyneladende selvbestemmelse, hvor vi svigtes fordi vi overlades til os selv? Forløb af højskoledagen: Velkomst, højskolesang og kaffe m. brød Foredrag ved Ole Hartling. Spørgetid og diskussion med indlagt pause Frokostbuffet og højskolesang Pris for deltagelse kr. 60. Tilmelding til kirkekontoret i Beder på tlf tirsdag og torsdag fra kl Tøndeslagning ved sognegården Det er besluttet, at to birketræer, der står tæt op ad kirkegårdsdiget på hver side af vestindgangen, skal fældes. De skæmmer den øvrige beplantning og skader flere gravsteder. Kirkens klaver er skiftet ud med et nyt velklingende instrument. Det har kunnet lade sig gøre takket være en generøs støtte fra Lions Club Beder Malling. Johannes Mortensen Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 30. januar: Inger Skyum: Fra barn til børnebørn Søndag d. 27. februar: Karl Voss: Slesvigeren der ikke er nået til Danmark endnu Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 7. februar: Poul Dal: Udstødt efter 30 år som Jehovas Vidne. Poul Dal, tidligere ældste i en af Jehovas vidners menigheder i Viborg fortæller om hvordan Jehovas vidner kom ind i hans familie fra USA, og senere som betroet ældste og hvorfor han selv tog afstand fra Jehovas vidner efter mere end 30 år. Mandag d. 7. marts: Anne Dorte Birk: Thit Jensen kvindesag men med høj cigarføring. Soya sagde: At diskutere med fru T.J. er som at spytte på et varmt krøllejern! En stærk kvinde, med mod og vilje til at sprænge de rammer, som skæbnen tilsyneladende havde sat hende i. På Thit Jensens gravsten står der: HUN VAR EN FLAMME. Mød en af Danmarks mest farverige forfattere og samfundsrevsere, MARIA KIRSTINE DOROTHEA JENSEN. Nummer 1/2011

7 Døbte siden sidst Mads Rosenkrans Jensen Bastian Randrup Stoltenberg Sofie Maria Vincent Aksel Skriver Tengstedt Lykke Hedegaard Eriksen Storm Gabriel Brøner Asger Bjørnstrup Kristiansen Amilia Melek Grassmé Hacibey Julie Holst Jeberg Philip Krogh Loft KORSANG Stillegudstjeneste Søndag den 20. marts kl Temaet for denne gudstjeneste er endnu ikke fastlagt. Men på kirkens hjemmeside vil man kunne få oplyst gudstjenestens tema, når tiden nærmer sig. En stillegudstjeneste er én af vore såkaldte særgudstjenester. Ud fra et overordnet tema skabes der rum for en lavere puls, end den vi kender fra den almindelige søndagsgudstjeneste. I stillegudstjenesten er der fokus på fordybelse, refleksion over bibeltekst/ billede, bøn, stilhed, meditative salmer og stille orgelmusik. Der er ikke dåb og prædiken. Kirken er åben fra kl Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 13. marts Henvendelse til Ruth Brohus, tlf Kyndelmisse fejres i Beder Kirke Søndag d. 30. januar kl Vi vil igen fejre at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster, korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. Foto: Karen Greve. Børnekoret (3.-5. klasse) synger torsdag kl i Beder sognegård Ungdomskoret (fra 6. klasse) synger onsdag kl i Malling sognegård Flere oplysninger: på via skolen og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: Lørdag d. 29. januar Højskoledag Beder/Malling Søndag d. 30. januar Syng med Mandag d. 7. februar Mandagstræf Søndag d. 13. februar Kirkefrokost Torsdag d. 24. februar Menighedsrådsmøde Søndag d. 27. februar Syng med NAVNE OG ADRESSER Kalenderen Søndag d. 6. marts Fastelavn Mandag d. 7. marts Mandagstræf Søndag d. 13. marts Indsamling Folkekirkens Nødhjælp Søndag d. 20. marts Kirkekaffe Søndag d. 20. marts Stillegudstjeneste SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organist, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 1/2011

8 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Vi ønsker et godt nyt år til alle bibliotekets brugere. Det forgangne år var endnu engang et dejlig travlt et af slagsen på det lille bibliotek. For blot at nævne et enkelt tal, foregik der 24 aktiviteter af forskellig slags lige fra undervisning i downlån af netlydbøger og netmusik til børneteater og biblioteksorienteringer for skoleklasser. Arrangementer og andre aktiviteter i det nye år I 2010 udgav Århus Kommunes 19 biblioteker - som også året før en fælles arrangementskalender. Og som noget nyt udkom der ligeledes en fælles kalender over alle de mange tilbud om IT-kurser. I det nye år udkommer der igen en arrangementskalender og en kalender over IT-kurser. Vi har endnu ikke endelig fastlagt alle arrangementer og kurser, men indtil videre er planlagt: Torsdag d. 27. januar: Vi gentager succesen og holder igen et begynderkursus i papirfletning Torsdag d. 24. februar: Forfatter Adda Lykkeboe fortæller om sin nye bog (vi håber den når at udkomme!) Strikkecaféen fortsætter hver den første torsdag i måneden sidste gang d. 7. april I marts: børneteater Hen over februar, marts og april holder vi IT-kurser i bibliotekernes hjemmeside, i downlån af netlydbøger og musik og endelig i Borger.dk. Husk også at Dataværkstedet for ældre stadig kan hjælpe med f.eks. at oprette en m.m.m. Hold som sædvanlig øje med bibliotekets hjemmeside for mere information. Tæl fugle - og spis fisk Af Birte Buhl, Grøn Guide Århus Syd tlf: , Vintertid er også fuglefodringstid. Vær med i den store vinterfugletælling, som findes på dk. OBSnatur er udviklet af ConDidact og Friluftsrådet i samarbejde med: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden WWF. Med den store Vinterfugletælling vil de sætte fokus på fuglene, der findes i haver og parker mm. De vil bl.a. undersøge hvilke og hvor mange fugle, der findes disse steder. Alle kan være med, og fugletællingen foregår fra lørdag d. 15. januar til søndag d. 13. februar. Se mere om vinterens fugletælling og se også resultaterne fra de mange tidligere naturjagter, som OBSnatur har arrangeret. Spis miljøvenlige fisk Hvis du endnu ikke har lavet et nytårsforsæt, så er der en mulighed her: Husk at spise fisk et par gange om ugen. Det er sundt! Men er det også sundt for miljøet, klimaet og fiskene? For miljøet er det værst, hvis fiskearten er truet af udryddelse eller fanget på en måde, så det ødelægger omgivelserne. Hvilke fisk skal jeg vælge? Hvordan kan man vide, hvilke fisk man skal vælge, hvis man gerne vil vælge miljørigtigt. Der er nu hjælp at hente på hjemmesiden: dk, hvor der er lavet en fiskeguide. Her har de inddelt de almindeligste spisefisk og skaldyr i grupperne grøn, gul og rød. De grønne fisk er et godt miljøvalg. Vil man gerne have fisk, som er puttet i den gule kategori, er det en god ide at tænke sig om, for der er typisk mulighed for at få disse arter både i en miljøvenlig og en ikke-miljøvenlig udgave, fx afhængig af hvordan de er fanget. Det er miljøvenligt at spise muslinger opdrættet på line, mens det er en god ide at fravælge de muslinger, som er fanget med skrab, som typisk laver stor ravage i vandmiljøet. Rød, gul og grøn liste Fisk på den røde liste er der ikke nogen god grund til at spise, hvis man vil tænke miljørigtigt. Det er fx fiskearter, der er truet af udryddelse. Eksempler på fisk fra den grønne liste er: makrel, mørksej og torsk fra Barentshavet og østlige Østersø. På den gule liste er fx blåmuslinger, laks og tun på dåse, mens man på den røde liste finder helleflynder, ål og torsk (med mindre den er fanget i Barentshavet eller østlige Østersø) og tun som steak. Find mange flere fiskearter på hjemmesiden, som jeg synes er god og informativ, fordi man for hver fiskeart kan klikke ind og se, hvorfor de er placeret ind på listen som de er, hvor de fanges, og evt. ideer til alternativer man kan anvende i stedet for fisk på den røde liste. Vil du vide mere om fisk, miljø og sundhed, så har Informationscenter for miljø og sundhed også et par gode foldere på deres hjemmeside Så godt nytår og god appetit med fiskespiseriet i Nummer 1/2011

9 Malling multibane blev åbnet med stjernestøv Tekst og foto af Anita Jensen og fotos af Gunnar Nielsen Multibanen fik de bygget, og lørdag d. 20. november kunne banen så endelig indvies. Pernille Bjerre Jakobsen holder åbningstale To gange fik de afslag fra Århus Kommune om penge til en multibane. Men det var ikke nok til at stoppe et par ihærdige forældre. De ville have en multibane! Så i 2008 satte Pernille Bjerre Jakobsen, Anne-Dorthe From Nielsen og SFO-leder Bendt Kjærgaard sig et mål de ville selv skaffe penge til en multibane til byens børn. Det er næsten lykkedes. Efter to års hårdt arbejde er der indsamlet godt halvdelen af de kr., en multibane koster. De resterende penge har forældregruppen fået mulighed for at låne, så de kunne få bygget banen. Det blev til 3 sejre til de gamle landsholdsspillere. Takkende og rosende ord Indvielsen bød på åbningstaler, og Pernille Bjerre Jakobsen var den første på talerpodiet. Hun benyttede lejligheden til at takke for den store opbakning, der har været fra byen. Multibanen er en realitet fordi så mange har ydet en indsats både som frivillige hjælpere eller ved hjælp af donationer fra byens borgere og virksomheder. Den hjælp er uundværlig. Herefter var der taler fra SFO-leder Bendt Kjærgaard og skoleleder Hanne Gammelgaard, som begge udtrykte deres glæde og stolthed over det store forældreengagement. Begge var imponeret over, at det er lykkedes en frivillig forældregruppe selv at samle så mange penge ind til en multibane, som skolen har fået lov at lægge jord til. Indvielse med stjernestøv Efter åbningstaler var der inviteret et par kendte fodboldspillere til at spille åbningskamp. Tidligere landsholdsspillere Bjørn Kristensen og Marc Rieper havde sammen med fodboldkollegaen Thomas Ambrosius udfordret 5. klasserne til en venskabelig dyst på den nye bane. De gamle drenge havde stadig krudt i benene, for det blev til hele tre sejre over 5.klasserne, som dog mente oplevelsen var en sejr i sig selv. Undervejs kommenterede SFO-leder Bendt Kjærgaard. I bedste kommentatorstil levede han sig ind i kampene med masser af uhh og ahh. Han fik da også fyret godt op under de mange publikummer, som også deltog med råb og klapsalver fra sidelinjen. Bjørn Kristensen, Marc Rieper og Thomas Ambrosius gør klar til kamp Julemarked med overskud Efter fodboldkampene åbnede det store julemarked, hvor der igen i år var mange besøgende. I den store gymnastiksal var der 43 stande med mulighed for bl.a. at købe glaskunst, julepynt, lækre cremer, juledekorationer, smykker, kunsthåndværk, børnelopper og meget meget mere. Et hold af frivillige hjælpere stod hele dagen klar til at servere julens kendte lækkerier som gløgg, æbleskiver og risengrød. Det samlede overskud fra julemarkedet blev på kr. Desuden donerede Lions Club kr. Der skal fortsat samles ind til multibanen, så derfor kan de mange besøgende fra dette års julemarked glæde sig til næste år, hvor der helt sikkert er arrangeret julemarked igen. Kvindekoret Englevild Vi indbyder nye sangerinder med god og velfungerende sangstemme og helst korerfaring. Kontakt: Winni Kilsgaard angående optagelsesprøve. Nummer 1/2011

10 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl og lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf.: (Brandstationen). Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamledere Helle R. Jensen og Hanne Skovgaard tlf.: / Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf.: eller Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes telefonisk mellem kl. 8:00 og 9:00. Tlf.: eller Åbningstider i klinikken: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Malling Plejehjem og Kristiansgården tlf Tak til Beder-Malling Lions Club En stor tak for de fine julestjerner og chokolade, som I forærede beboerne i ældreog plejeboligerne i lokalområdet. Dette er en dejlig tradition og er til stor glæde for de mange beboere. Julestjerner fra Beder Gartneskole Tak til Beder Gartnerskole for de flotte julestjerner, som lyste op på fællesarealerne på Lokalcenter Eskegården, på Kristiansgården og Malling Plejehjem i julemåneden. Eskegårdens 25-års-jubilæum Lokalcenter Eskegården fejrer 25-års-jubilæum i juni Brugerrådet efterlyser billeder, der fortæller lidt om Eskegårdens tilblivelse og historie. Evt. henvendelse herom kan ske til Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18, Malling, tlf Eller til Carsten Schou på tlf.: Ny besøgsmedarbejder Efter den 1. januar er det Gitte Sand, der varetager de forebyggende hjemmebesøg i lokalområdet. Gitte er sygeplejerske og har været ansat i mange år på Eskegården. Den tidligere besøgsmedarbejder, Birgitte Kryger, skifter stilling til nøgledemens-person ved Lokalcentrene Syd. Veteransport efterlyser vikar for gymnastikinstruktøren Har du lyst til at være vikar for vores instruktør, er du velkommen til at henvende dig til Jens Karl Rasmussen på tlf.: Besøgsmedarbejder Birgitte Kryger tlf.: Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Formand for Brugerråd Carsten Schou tlf.: eller Nummer 1/2011

11 Søndag 23. januar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Kalender Tirsdag 25. januar kl. 14:00 Generalforsamling på Eskegården. De graa Busser orienterer om turen til Mallorca. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 28. januar kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 6. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 9. februar kl. 19:30 Generalforsamling. Sognegården i Beder. BMI Motion. Søndag 20. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Mandag 21. februar kl. 19:30 Generalforsamling. Beder skole i lokalet overfor kantinen. BMI Gymnastik. Fredag 25. februar kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 6. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 20. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 20. marts kl. 15:00 Generalforsamling i Malling Sognegård. Fællesrådet. Fredag 25. marts kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Lørdag 26. marts kl. 13:00 Gymnastikopvisning i Egelund. BMI Gymnastik. Søndag 3. april kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Flagalléer i Beder og Malling Lions Club Beder-Malling rejser flagallé i Beder og Malling midte på flg. dage: Flagdage april Dronning Margrethe II 24. april Påskedag 5. maj Danmarks befrielse maj Konfirmation - St. Bededag 21. maj Konfirmation 22. maj Konfirmation 26. maj Kronprins Frederik 2. juni Kristi Himmelfartsdag 5. juni Grundlovsdag 12. juni Pinsedag 15. juni Valdemarsdag og Genforeningsdagen Ønskes der flaget i en speciel anledning, kan dette arrangeres mod betaling ved henvendelse til LIONS Beder-Malling: Aksel på privat tlf eller mob i Malling Michael på privat tlf TØMRERFIRMAET HENRIK JENSEN Bredgade Malling TELEFON Smertefri og nye sunde vaner? Lya Saaek, tlf Vinduer & døre - Tag - Gulv - Reparation - Tilbyg - Nybyg - Totalentreprise Så er der fødselsdag på Norsminde Kro Vi markerer fødselsdagen ved en række gode arrangementer og tilbud i januar, februar og marts måned. Brasseriet Hver tirsdag til fredag serveres kroens lokale Landmenu 1 ret 2 retter 3 retter 4 retter 5 retter 298,- 298,- 298,- 298,- 298,- Restauranten i vinkælderen: Oplev En aften med det hele med Aperitif, snacks, 6 retters menu, vin menu, mineralvand, kaffe og petit four. Pris pr. pers ,- Helaftensselskaber fra kr. 698,- pr. person GL. KROVEJ 2 DK-8300 ODDER TEL. (+45) FAX. (+45) Vilhelmsborg Festspil søger skuespillere, sangere og dansere, der på frivillig basis vil deltage i My Fair Lady. Der er audition i januar 2011, hvortil tilmelding kræves. Dette sker via hjemmesiden, hvor mange flere oplysninger er tilgængelige evt. tlf Nummer 1/ I

12 MALLING SKOLE Malling Skole underviser i skoven Tekst af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder, fotos af viceskoleleder/pædagogisk leder Per Bisgaard. da vi mener, at naturen har en særlig måde at engagere og motivere eleverne på. Naturen stimulerer mange af vores sanser på samme tid, og både med krop og sjæl får eleverne mulighed for at lære. Det vil hjælpe dem til at huske det faglige indhold i undervisningen, fortæller viceskoleleder Per Bisgaard og fortsætter: Udeskolen kan desuden være med til at kropsliggøre læringen og dermed inddrage det hele menneske. Desuden oplever vi, at aktiviteter i naturen kan bidrage til at højne de sociale relationer. Eleverne og lærerne møder hinanden i nye og anderledes arenaer og situationer, som alle, på tværs af klassen, vil kunne drage nytte af. Da eleverne kommer fra en aldersintegreret indskoling, drager de nydannede 3. klasser stor fordel af udeskolens helt unikke team-ånd. Sneen falder tung over Malling, og landskabet er hvidt, så langt øjet rækker. Vinteren har for alvor gjort sig indtog. Mens mange skoleelever sidder indenfor og drømmer sig ud i sneen, er det virkeligheden for 3. klasse på Malling Skole. I skoleåret 2009/10 startede Malling Skole et udviklingsprojekt for 3. klasse. 16 mandage i træk var skoledagen rykket udenfor. Her modtog børnene undervisning i dansk, matematik, idræt og natur og teknik på nye og alternative måder. Udeundervisningen var sådan en succes, at skolen har valgt, at det frem over skal være et fast tilbud til alle kommende 3. klasser. Undervisning til krop og sjæl Klasselokalet er skiftet ud med skoven, og i udeskolen lærer eleverne f.eks. om skovens dyr ved at studere dyrene i deres vante omgivelser, ligesom de finder inspiration til at skrive eventyr ved at gå på eventyr i skovens mystik. Malling Skole har valgt at satse på udeskolen, Learning by doing I udeskolen er der hverken bøger eller tavler. I udeskolen lærer eleverne ved at gøre tingene selv. Når man lærer gennem handling, lærer man også, hvordan man lærer. Det at være i naturen er handlingsbaseret. Vi mener, at først i de konkrete situationer kan vi se meningen med de forskellige kundskaber og færdigheder. Vi mener nemlig, at den bedste læring sker gennem problemløsning vha. egne erfaringer altså learning by doing, siger lærer Svend Rask Lykkegaard, som er en af ophavsmændene til udeskolen. Svend Rask Lykkegaard underviser for andet år i træk i udeskolen, og han ser de mange fordele ved at undervise i naturen. Udeskolen er også med til at støtte elevernes identitetsdannelse. Gennem udeskolen vil eleverne få et større tilknytningsforhold til naturen og lokalsamfundet. Dette skulle gerne stimulere dem til en aktiv fritid, der forhåbentligt vil følge dem gennem voksenlivet. Sunde og gode vaner skabes, mens vi er børn, slutter Svend Rask Lykkegaard, der allerede ser frem til næste års udeskole. Nu hvor Kong Vinter for alvor er kommet til Danmark, lukker Malling Skoles udeskole ned for denne gang. 3.y fik en hyggelig og faglig afslutning i sneen, hvor der blev hygget og grint til den store guldmedalje. Til foråret starter 3.x udeskolen op igen. 12 Nummer 1/2011

13 Uhyggeligt hyggeligt i SFO en Af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder Spøgelser, hekse, djævle og klovne de var der alle sammen, da der var Gys og Gru-aften i SFO en. 63 børn og pædagogerne havde efter alle kunstens regler pyntet op til en aften i gysets og gruens tegn. Græskarlys, spindelvæv, flagermusguirlander og masser af halm på bordene forvandlede for en stund SFO en til en uhyggelig hyggelig grotte, hvor der ventede middag og grusomme aktiviteter i mørket. I løbet af dagen havde børnene selv deltaget i forberedelserne til aftenens strabadser. Så de var godt spændte og forventningsfulde, da de sent om eftermiddagen ankom i deres flotte kostumer, som traditionen tro bød på uhyggelige masker, flagrende kapper og kreativ teatermakeup. Efter en gysende grufuld middag i det dunkle lys var det tid til at komme ud i den kolde mørke aften, hvor man aldrig ved, hvad der venter om det næste hjørne. I hold skulle børnene ud på et uhyggeligt løb, hvor de skulle finde forskellige poster i mørke kældre og skumle cykelskure, så det gjaldt om at finde modet frem. Ved posterne var der forskellige opgaver, som skulle løses f.eks. hvem kan lave den mest uhyggelige opstilling på 2 minutter. Grupperne var sammensat på tværs af alder, årgang og køn, og selvom det kan være lidt af en udfordring for nogen, opstod der i aftenens mulm og mørke masser af nye venskaber. Efter det uhyggelige løb var det tid til at komme tilbage i varmen, hvor der ventede kage. Og så blev der budt op til dans. Pigerne indtog straks dansegulvet, mens drengene var lidt mere tilbageholdne. Det var dog kun, indtil røgmaskinen blev tændt. For i den slørende røg kom drengene også på dansegulvet. Kl var det tid til at slutte en uhyggelig hyggelig aften, som helt sikkert bliver gentaget næste år. Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 1/

14 Legepatruljen sætter gang i frikvartererne Af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder Det er en ret kold formiddag i november, men der er masser af børn i skolegården, der leger og griner. I mængden af børn skiller en flok lidt større elever sig ud i farvestrålende grønne trøjer. De har en særlig rolle i frikvarteret de er nemlig legepatruljen. På kursus i at lege Legepatruljen består af 8 elever fra 5. klasserne, som har været på kursus i at lege. Sammen med elever fra andre skolers legepatrulje er de blevet instrueret i, hvordan man videreformidler leg og fastholder opmærksomheden til skolens yngste elever. Cecilie Smidt Pedersen, Anna Østerlund Schrøder, Nikoline From Matthiesen, Katrine Marie Neermark, Rasmus Fensten, Emil Vestergaard Petersen, Mathias Fynbo Baltzer og Emil Langberg Kock er den nye lejepatrulje. De bruger deres frikvarter på at hygge om og lege med de yngste elever i AI-klasserne. Eleverne fra legepatruljen har alle selv søgt om at blive en del af legepatruljen. Jeg ville gerne være en del af legepatruljen, fordi det er hyggeligt at lege, og fordi jeg gerne vil være med til at stoppe mobning, fortæller Anna Østerlund Schrøder, som er en af eleverne fra legepatruljen. Mere leg, mindre mobning Legepatruljen er ikke kun med til at sætte gang i børnenes sundhed. De er også med til at forebygge mobning og konflikter i skolegården. Når legepatruljen er ude, er der ikke længere nogen, der går alene rundt eller ser til på sidelinjen, mens de store spiller fodbold i gården. Nu er alle med til at lege. Hvis der er nogen, der bliver holdt udenfor, så sørger vi for, at de kommer med i legene, fortæller Nikoline From Matthiesen. Anna fortsætter: Ja, der er ingen, der bliver mobbet, når vi er der. Og man bliver venner med nogen, man måske ikke snakker så meget med, og nogen, der er lidt større. Legepatruljeordningen er med til at skabe tryghed hos de mindste elever, som også føler sig velkomne i skolegården. Bevægelse i hverdagen styrker fællesskabet Legepatruljen er med til at få børnene ud af klasselokalerne og ud i skolegården i frikvartererne, hvor der er arrangeret lege, som alle kan være med til. Det giver nogle positive oplevelser med bevægelse og motion. Legepatruljen har en mappe med 15 fangelege, 10 boldlege og 5 andre lege plus inspiration, forslag og vejledning til, hvordan man kommer i gang. Desuden modtager de en mail hver måned med en ny leg. De har også en legetaske fyldt med masser af redskaber til at lege med i skolegården. Så fremover er der fuld fart over feltet i frikvartererne på Malling Skole. Stort ansvar Men selv om legepatruljen generelt har det sjovt med de mindste elever, er det ikke altid, de hører efter. Nogle af drengene er lidt vilde, men så deler vi dem op, så nogen spiller fodbold, mens andre sjipper, så vi bedre kan holde øje med dem, fortæller Nikoline. Det er da også et stort ansvar at være med i legepatruljen, for når de er ude i deres karakteristiske legepatruljetøj, sker det ofte, at de mindste henvender sig til dem. Det er jo ikke alle problemer, vi kan løse, men er der altid en gårdvagt, vi kan gå til. Så vi er aldrig alene, slutter Anna. Fakta om legepatruljen Legepatruljen blev etableret i 2004, og i dag deltager mere end 700 skoler landet over. Initiativet blev til i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Skuespiller Sofie Lassen-Kahlke er ambassadør for projektet. Legepatruljen er iklædt grønne t-shirts og en sort softshelljakke med logo. Legepatruljen kan hente inspiration på hjemmesiden Her kan alle legepatruljer i landet dele erfaringer og hente inspiration. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Hans Jørgen Bohlbro, formand, Lars Bo Jespersen Stenderup Vivienne Kallmeyer Majken Egholm Jensen Isa Kristensen Lina Dreyer Anette Østergaard Andersen Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Pernille Bjerre Jakobsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleinspektør Nummer 1/2011

15 World Music på Beder Skole Af Pia Nyrup Boudigaard World Music Center er en afdeling under Århus Musikskole, som arbejder på at skabe positive kulturmøder med musikken og dansen som kulturel isbryder. Eleverne vil gennem forløbet få viden om musikernes kultur og hjemland og lære at danse og spille deres hjemlands danse og musik. Beder Skole har i dette halvår glæden af at have Gimo Mendes og Jessi Gor som gæstelærere på 6. årgang. Af Pia Nyrup Boudigaard Nu har legepatruljen på Beder Skole været i gang i 4 uger, og det er nogle ivrige medlemmer af patruljen, jeg har sat stævne på biblioteket onsdag eftermiddag. Jeg har valgt at mødes med Signe, Nicolaj, Heidi, Julie, Anne Sofie og Frederik. De går alle i 6. d, og det er ikke en tilfældighed, de har meldt sig til legepatruljen. Jeg elsker at lege, er det første Nicolaj udbryder og alle de andre nikker ivrigt. Det er faktisk synd så mange børn holder op med at lege bare fordi de bliver ældre, bliver der så sagt. Gruppen har også det tilfælles at de gerne vil være aktive i frikvartererne og gerne i sjov leg sammen med en stor gruppe af andre. men det skal ikke være hvilken som helst leg, fortæller Frederik. På vores kursus lærte vi en masse lege der alle har det tilfælles de også er sjove at lege når man er mange, det er smadder sjovt. Vi tror også leg mellem store og små kan være med til at forebygge mobning. Gruppen er enige om, at det også var samværet med de mindre børn, der trækker. Jeg har været med min mor på arbejde i vuggestue nogle gange, og der opdagede jeg, at det faktisk er rigtig sjovt at lege med de mindre, og at lære dem lege, fortæller Nicolaj. Gruppen kan fortælle om glade børn fra indskolingen der allerede nu glæder sig til at legepatruljen kommer på besøg igen. Ja, fortæller Anne Sofie, det sidste de spørger om hver gang er hvornår vi kommer igen. Og de store børn har også opdaget at der er mange små der vil holde i hånd når de viser sig i indskolingen. Frederik fortæller hvordan de er delt op i mindre grupper i legepatruljen. Vi er nogle der har været på kursus, her var vi legepatruljer fra Gimo Mendes fra Mozambique Mendes spiller guitar, traditionelle trommer, synger m.m. Han er komponist med både traditionel musik og fusionsmusik og er kendt fra sin gruppe Eyuphuro, som har turneret i mange lande. Jessi Gor fra Ghana Jessi er danser og trommespiller og er blevet nr. 2 i Ghanas nationale dansekonkurence. Han danser både traditionel afrikansk dans, streetdance og hip-hop. Derfor ville vi være i legepatruljen mange skoler. Vi lærte 2 lege hver, som vi så skulle lære videre til de andre på kursus. På den måde lærte vi en masse sjove lege, og vi øvede os jo også i at lære dem videre til andre. Hjemme igen på skolen blev kursisterne så suppleret med en del assistenter, og det er denne gruppe, der nu tager ud og leger 2 gange om ugen. Legepatruljen startede med at lege med alle fra 1. årgang, og senere med alle fra 0. årgang, så alle børnene kunne snuse til hvad tilbuddet går ud på. For det er et tilbud fortæller Heidi, - vi kommer ned til klasserne i mindre grupper lige op til frikvarteret, så siger vi til de små at alle der har lyst til at lege, kan komme op til os på boldbanen. På den måde kan de små selv vælge om de har lyst den dag eller om de hellere vil være inde. Men mange vil gerne lege fortæller gruppen. Men, fortsætter Julie, vi kommer kun to dage om ugen for det skal være noget de små glæder sig til, så tror vi flere og flere vil have lyst. Jeg spørger om de så vil fortsætte med de to yngste årgange, Ja, fortæller Nicolaj, men vi vil også snart udvide det til at omfatte hele indskolingen, altså op til 3. klasse. Ja, og gerne meget længere op, føjer de andre til, for det er bare smadder sjovt at lege ude i frikvartererne. Mere om legepatruljen på næste side. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Brian Fangel, / Anders Nørgaard / Poul Volquartsen Lone Nørum Lund Pia Haugaard Smit Britta Madsen Hans Jørgen Hansen Forældrerådsformand i "Fristedet" Mette Vistisen Nummer 1/

16 Store elever på kursus i at lege Af Pia Nyrup Boudigaard, Beder Skole Elever fra Beder Skole har været på kursus for at blive uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Beder Skole er nemlig med i det populære projekt Legepatruljen. Det lyder måske lidt mærkeligt at sende skolens store elever på kursus i at lege, men det er alt andet lige, hvad eleverne fra Beder Skole har været på i oktober. Det skal nemlig være slut med at sidde inde og lumre i frikvartererne på Beder Skole. Skolen er med i projekt Legepatruljen, der skal få børnene til at motionere i frikvartererne gennem leg og bevægelse. Gennem projektet uddannes elever fra de ældste klassetrin til legepatruljer. 18 elever fra skolen har derfor været på legekursus tilrettelagt og styret af legeinstruktører fra Dansk Skoleidræt. Tilbage på skolerne skal eleverne fungere som forbilleder for yngre skolekammerater og inspirere de yngste elever til at sætte gang i legen. Alt for mange børn får nemlig ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende. - Børn trives godt, når de leger. Ved at fremme legen i frikvartererne kan vi øge deres fysiske aktivitetsniveau, og det er vigtigt at sætte ind allerede i skolen. Hvis børn i en tidlig alder får indarbejdet fornuftige motionsvaner, er chancerne for, at de varer ved i voksenlivet nemlig større, siger formand for Dansk Skoleidræt Lene Mygenfordt. Projektets tovholderlærer på skolen er lærer Morten Søllested. Projektet er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, Danske Gymnastikog Idrætsforeninger og Dansk Skoleidræt. FAKTA Godt 750 skoler fordelt i hele landet er med i projekt Legepatruljen. 90 kommuner har legepatruljer på én eller flere af kommunens skoler. Legepatruljen er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og Dansk Skoleidræt. En evaluering af projektet viser: - Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på skolerne og give eleverne nogle gode oplevelser med motion. - Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn, der normalt ikke er så aktive. - Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin. - Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen. Ole Mikkelsen Entreprenør ENTREPRENØRFIRMAET Ole Mikkelsen A/S Tofteledet Beder Tlf Fax Har De problemer? Ring til: BEDER V.V.S. JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME- SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Se også Brahe International Contract Management & Consultancy v/ Michael Brahe Mobile: Byagervej 79a, DK-8330 Beder Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: KRIDTHØJ TORV, 8270 HØJBJERG Tlf Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: VII Beder Butikstorv Beder Tlf Mobil j.c. jensen & søn vognmandsforretning v/ leo jensen tlf.: nyløkkevej Malling Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag Nummer 1/2011

17 Busserne og det muliges kunst Af Dan Zachariassen, redaktionen. Gennem de seneste måneder har mange borgere i Beder undret sig over, og adskillige trafikanter også følt sig generet af, at der flere gange i løbet af dagen holder en rutebil parkeret midt på Beder Landevej ved et nyoprettet stoppested. Det er linje 302, Kystruten, der på denne måde holder og venter, på et sted hvor bredden på kørebanen faktisk stammer fra en tid, hvor trafikpresset var et helt andet end i dag, og det - Ventetiden på Beder Landevej var uundgåelig, fordi vi skulle have Kystruten til at korrespondere med linie 100 fra Århus, forklarer Bente Kristensen fra køreplansafdelingen hos Midttrafik, og indtil videre må det være sådan. Bente Kristensen tilføjer, at man i forvejen indhentede tilladelse til at lade Kystruten vente på landevejen fra såvel Århus Kommune som fra Politiet i Østjylland. Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider Mandag - fredag Alle lørdage 8:30-16:00 1. søndag i hver måned En rutebil, der må vente op til 20 minutter midt på Beder Landevej, vil ofte skabe flaskehalsproblemer i trafikken. er helt tydeligt, at den holdende rutebil ind imellem skaber noget af en flaskehals i trafikken. Den ventende rutebil er en af konsekvenserne af den store trafikplan, der blev gennemført i hele regionen tidligere på året. Ved den lejlighed blev der vendt op og ned på næsten samtlige rutebil- og buslinier i regionen, og også den gamle Kystrute, tidligere kendt som linje 102, blev omlagt, så den i stedet for via kysten at køre mellem Århus og Odder, nu kører mellem Beder og Odder dog med en afstikker til Århus et par gange om dagen. Ventetiden er under normale omstændigheder omkring 12 minutter, men den kan dog blive betydeligt længere, hvis forbindelsen fra Århus er forsinket. En af chaufførerne har overfor Fællesbladet oplyst, at det ikke er ualmindeligt, at ventetiden kan blive op imod 20 minutter. I forbindelse med køreplansændringerne er det tidligere stoppested syd for krydset ved Netto blevet nedlagt, og et nyt er oprettet ud for Dansk Center for Jordbrugsuddannelse. Det eksisterende stoppested ved Bydammen er bevaret, hvilket betyder, at der kun er omkring 100 meter mellem det gamle og det nye stoppested. VI KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Nummer 1/

18 Stationspladsen Malling Tlf.: Salon FACE Dame & Herrefrisør Seldrupgård Bodil Breyen Fuldenvej 119, 8330 Beder tlf Hjemmeside: 40 år med Beders børn Af Rikke Ross Beders ældste institution, Beder Børnehus (tidligere Beder Børnehave) på Byvej, fyldte 40 år onsdag 1. december, og det blev fejret med maner. Der var fælles morgenmad for børn, voksne og forældre. Senere kom elever fra Gedved Seminarium og underholdt med "stomp" og eventyret om Hans & Grethe og Klodshans. En fantastisk oplevelse for børnene, der både agerede træer, sten, buske og sang med i stor stil. Efter frokost blev der leget og kælket på legepladsen, og sørøver Thyge kom og lavede pandekager i bålhytten. Bine og Fogh, to dygtige hunde, kom også forbi og viste alle deres tricks. Fødselsdagssangen blev akkompagneret af Anton på harmonika, og der var selvfølgelig masser af lækker kage til børn og forældre. Alt i alt en superskøn dag, der også bød på et helt specielt besøg af seks tidligere ansatte: Else, Carla, Gerda, Ellen, Birthe og Rita, som stadig holder kontakt med hinanden og har dannet Lattergruppen. De kunne fortælle om, hvordan hver stue i gamle dage havde hver sit budget at holde styr på kr. om året var der at rutte med. Så kunne de tage børnene med ind i legetøjsbutikkerne og købe lige det legetøj, de gerne ville have. Forældrerådet og ansatte i Beder Børnehus ønsker Hjertelig Tillykke med fødselsdagen. Hundeshow. Om sommeren tog de børnene med på isbar eller tog til Norsminde Kro og fik serveret varm chokolade og boller. Der var også sommerlejr med to overnatninger. Dengang var Ellen i køkkenet og lavede mad til børnene. Der var en grøddag om ugen og to dage med varm mad. De ansatte fik deres løn udbetalt i kontanter hver den 1. i måneden og skulle skrive under på, at de havde fået pengene i hånden. III Selskabslokale i Malling Moderniseret, 40-personers selskabslokale udlejes på Tværgade 79 (rengøring kan aftales!) For besigtigelse Pensionerede medarbejdere. 18 Nummer 1/2011

19 Landbetjentens klumme Opgørelse over et travlt år Af Ib Stidsen, landbetjent i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg Som omtalt i forrige nummer lovede jeg at vende tilbage med lidt statistik for året Statistikken omhandler perioden , og det er ingen hemmelighed, at der har været lidt travlt i år. Men jeg vil gerne understrege, at antallet af anmeldelser IKKE er et udtryk for øget kriminalitet, idet der blandt de mange anmeldelser også er optaget rapporter, som ikke kan henføres til noget sådant, herunder savnede hunde, heste, katte, mistænkelige forhold, der ikke førte til noget konkret, eftersøgninger, dødsfald, hændelser uden sag og meget mere. Jeg har udvalgt nogle kategorier og forholder mig her i bladet kun til antallet af anmeldelserne. Endvidere bør der også knyttes en kommentar til antallet af indbrud og tyveri. Indbrud omhandler: indbrud i skur, udhus, garage, børnehave, skole, forretning og private. Tyveri omhandler: mange tyverier fra bil, lomme/taske, butik og fra skole. Beder Malling Pensionistforening Af Jens Karl Rasmussen D. 26. oktober orienterede Jørn Vestergaard fra De Graa Busser om de kommende 2 busture til Schwerin/Banzkow i 4 dage fra d. 16. juni og til Hochsauerland i 5 dage fra d. 22. august på Eskegården. D 16. november var 48 deltagere på en hyggelig juletur til BUTIK LADEN mellem Vester Velling og Løvskal. Vi kørte gennem et meget smukt bakket Yderligere er der et lille Mallingfænomen her tænker jeg på hastighedssager, hvilket skyldes, at fotovognen tilsyneladende har en stor forkærlighed for en bestemt vej i Malling. I øvrigt med stor succes, hvilket kan være årsag til, at den ofte vender tilbage. Beder Malling Sager i alt: heraf: Røveri 1 1 Vold 3 2 Indbrud Hærværk Graffiti-hærværk 6 2 Tyveri Brugstyveri 9 11 Spirituskørsel 3 9 Bedrageri 3 4 Kørsel (narko) 3 2 Kørsel u/førerret 7 12 Lov om euf. stof. 6 5 Trusler 2 1 Våbenloven 1 4 Mobiltlf. under kørsel Sikkerhedssele Miljøloven 0 20 Hastighedssager heraf 45 med klip i kørekortet. Selvom disse tal umiddelbart kan virke skræmmende, hæfter jeg mig ved, at vi stadig ligger lavt i forhold til de øvrige distrikter i Østjyllands Politi. Godt nytår til alle. M.v.h. Ib Stidsen og skovklædt landskab med flot solskinsvejr. Banko starter igen søndag d. 9. januar på Eskegården. Vores generalforsamling er tirsdag d. 25. januar kl på Eskegården. Olav fra De Graa Busser kommer og fortæller om turen til Mallorca. Der er reserveret 50 pladser i fly & hotel. Vognmand H. J. Thomsen ApS Kirkebakken 9, 8330 Beder Tlf Mobil up2date Bogføring Bent Johnsen Byagervænget Beder Telefon: Mobil: Mail: TELF v/knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Alle lørdage 9:00-16:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Nummer 1/ V

20 Aftenskolen for Beder, Malling og Ajstrup Forårsprogram 2011 YOGA HOLD 118 Tid: Lørdag d. 19/3-11 kl Sted: Eskegården, Byagervej 115, Ved: Beder Exam. Yogalærer Laila Pedersen Pris: Kr. 75/55*. Brug en lørdag eftermiddag på yoga måtten!! Yoga kan ikke forklares, må opleves. Du behøver ikke at have lavet yoga før men må gerne besidde en nysgerrighed efter, hvad yoga kan byde på i forhold til, at opnå velvære, styrke, smidighed og ro i krop og sind. Vi laver yoga i et roligt tempo, hvor bevægelse koordineres med vejrtrækning og hele kroppen får opmærksomhed. Vi slutter undervisningen med en guidet afspænding. Medbring: egen skridsikker måtte, et tæppe og en pude. Dog er der er måtter på Eskegården, YOGA HOLD 121 Tid: Mandag kl Start: 31/1-11. Sted: Malling Plejehjem, Tværgade, Malling. Ved: Exam. Yogalærer Anne Marie Hou. Pris: Kr. 450/300* 22 timer (11 gange). Vi vil arbejde med de klassiske yogaøvelser og mindre forøvelser, hvor åndedrættet indgår som en vigtig del. Øvelserne foregår i et roligt tempo så du kan mærke virkningen i kroppen. Det øger desuden virkningen af øvelserne. Kroppen styrkes og smidiggøres og koncentrationen øges. Hver gang slutter med afspænding. FOLKEDANS HOLD 116 Tid: Tirsdag kl Start:4/1-11. Sted: Eskegården, Byagervej 115 Beder. Ved: Tove Jensen. Pris: Kr timer (13 gange). Kom op af lænestolen. Kom og dans med os. Her kan du komme alene, men også sammen med en partner. Vi bliver rystet godt sammen, for vi danser mange skiftedanse. Vi har kaffe og sangbøger med. De første to aftener - d. 4/1 og 11/1 - er der åbent hus, hvor alle interesserede, uden tilmelding kan deltage. AFRIKANSK DANS HOLD 117 Tid: Mandage kl Start d. 24/1-11. Sted: Egelundparkens selskabslokale Byagervej 102, Beder. Ved: Danser og fysioterapeut Helle Christensen Pris: Kr timer (12 gange). Beregn udgift til musik ca. kr Den vestafrikanske dans består af spændende, fantasifulde bevægelser og er fuld af energi og livsglæde. Vi skal arbejde med traditionelle sange og danse fra Vestafrika samt afro-inspireret dans, som også indeholder elementer fra moderne dans. På kurset bliver der brugt cd er og 3 gange hen over sæsonen får vi besøg af 2 trommeslagere, så vi mærker the real thing! Vi oparbejder et lille repertoire, som hele tiden repeteres. Niveauet er let øvet. Du behøver ikke have danset afrikansk dans før, men du skal have rimelig let ved at koordinere samt lyst til stabilt fremmøde. Tilmelding og spørgsmål til Helle Christensen HISTORIE TYSKLAND HOLD 103 Tid: Tirsdag kl Start: 11/1-11. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: Cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 575/350*. 30 timer (12 gange). Her følger vi Tysklands dramatiske historie i det 20. århundrede, fra kejserriget og 1. verdenskrig til Hitler-Tysklands totale nederlag i Vi ser også på det liberale Vesttyskland og det kommunistiske DDR under Den Kolde Krig, og følger den tyske genforening fra STORBRITANNIEN HOLD 104 Tid: Onsdag kl Start: 12/1-11. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: Pris: cand.mag. Otto V. Barner. Kr.650/400*. 36 timer (12 gange). Romerne overvandt de britiske keltere i tiden efter Kristi fødsel. Senere har angelsakser, vikinger og fransktalende normanner sat deres præg på kulturen. Vi følger Englands opstigning fra perifer østat til dronning Victorias imperium, hvor solen aldrig gik ned. DANSK KUNSTHISTO- RIE I DET 20. ÅRHUND- REDE Fra Cobra til installationskunst HOLD 105 Tid: Torsdag kl Start: 27/1-11. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 425/300*. 20 timer 8 gange. Her følger vi dansk kunsts brogede kavalkade fra 1945 til i dag. Vi møder personligheder som: Asger Jorn, Carl Henning Pedersen, Else Alfeldt, Palle Nielsen, Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, Nina Sten-Knudsen, Michael Kvium, Christian Lemmerz, Olafur Eliasson og adskillige andre! Har du spørgsmål eller tilmelding til ovenstående kurser, er du velkommen til at kontakte Otto V. Barner LITTERATURHØJSKO- LEN Nordisk litteratur, Alice Munro og fire nobelpristagere Ved: Sted: Højskolelærer Ingeborg Juul Frandsen. Beder sognegård. Kirkebakken 58, Beder. HOLD 106 Tid: Torsdag kl Start: 13/1-11. Pris: Kr.525/375*. 27,5 timer (11 gange). HOLD 107 Tid: Fredag kl Start: 14/1-11. Pris: Kr.625/450*. 33 timer (11 gange). 20 Nummer 1/2011

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget?

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget? Af Ole Hartling. Liv og død i menneskets hænder - Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere