Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30"

Transkript

1 Nr. 1 januar 2011 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Fællesrådet fylder 25 år - og planter træer langs vejene. Foto: Rune Kæseler Side 3 Fælles Fritids forårsprogram årgang Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Andelsboligforeningen Gartnergården Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf.Amalieparkens Grundejerf. Askelunden Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Ungdomsklub Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Bridgeklub Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd.-bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Det kreative Værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Jordbrugscenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Kvindekoret Englevild Lions Club Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Seldrup Bakker Ejerlaug SFO Fristedet Skolebest. Beder Skole Malling Skole Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Godt nytår Redaktionen ønsker alle et godt nytår og takker for samarbejdet i det gamle! Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 1: 29. november udk. uge 2 nr. 2: 7. februar udk. uge 11 nr. 3: 4. april udk. uge 19 nr. 4: 6. juni udk. uge 31 nr. 5: 15. august udk. uge 38 nr. 6: 10. oktober udk. uge 46 Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. HUSK: Generalforsamling i Fællesrådet søndag den 20. marts kl. 15 i Malling sognegård Artikler Vi vil plante jubilæumstræer... 3 Genbrugsstation flytter til Malling... 4 Malling Multibane blev åbnet med stjernestøv... 9 Busserne og det muliges kunst år med Beders børn Beder-Malling Pensionistforening Fælles Fritids forårsprogram Bering-Bedervej skal afklares nu Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket... 8 Grøn Guide... 8 Eskegården Kalenderen Malling Skole Beder Skole Landbetjentens klumme Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat Legepladsen Svendgård i Beder Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber BMI-bladet, Beder Malling Idrætsforening Telefonliste Sådan sendes indlæg til bladet Stof afleveres enten pr. brev eller Sæt ikke fotos i tekstfilen, men aflever dem i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF i fin opløsning. Bevar det oprindelige skannede eller digitale foto. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 1/2011

3 Vi vil plante jubilæumstræer Af Mogens Brøchner-Nielsen og Morten Sejersen, Fællesrådets forretningsudvalg Fællesrådet i Beder, Malling og Ajstrup har i år 25-års-jubilæum. I den anledning foreslår vi i forretningsudvalget, at jubilæet bl.a. markeres ved, at der langs udvalgte veje i området plantes vejtræer. I 2011 er det også 40 år siden, at der sidst blev plantet vejtræer i større omfang i vort område. Vi har en særdeles positiv dialog med Århus Kommunes afdeling for Natur og Miljø om projektet og er nu så langt, at vi kan give en status på arbejdet og gerne vil bede om indspil fra borgerne. Udfordringer! At gå i gang med at plante træer langs vejene er ikke uden udfordringer. Vejdirektoratet har i en håndbog f.eks. fastsat, at vejtræer i det åbne land bør placeres mindst 6 meter fra vejkanten. Da det mange steder vil indebære, at træerne placeres langt inde på privat grund, er det næppe realisabelt. Hvis der plantes på privat område, kan kommunen ikke bidrage økonomisk, og her vil der endvidere kræves en tinglyst vedligeholdelsespligt, hvis de skal medvirke i projektet. Derfor vil vi først og fremmest plante på offentlig jord. En praktisk udfordring er også ledninger til el, vand, telefon og fibernet, som er gravet ned langs vejene. Vi har desuden lagt meget vægt på, at der kun må plantes, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvor og hvad kan der plantes? Vi har sammen med Natur og Miljø lavet en foreløbige prioritering af, hvor vi håber at få plantet træer: 1. Forlængelse af rækken med poppeltræer langs Oddervej over for Damgårds Allé, så den kommer til at gå helt fra jernbanens krydsning af Oddervej til Vilhelmsborgvej træer inden for byporten på Ajstrupvej i Malling og byskiltet på Kirkebakken i Beder. 3. Udskiftning og supplering af eksisterende seljerøn mellem Beder og Malling langs vestsiden af Beder Landevej og Bredgade. 4. Forlængelse af eksisterende vejtræer bag cykelstien på nordsiden af Ajstrupvej mellem rundkørslen i Ajstrup og Malling. Prioriteringen er foreløbig, da vi endnu ikke kender alle de tekniske forhold på stederne, og vi modtager meget gerne idéer til andre placeringer. Økonomien Århus Kommune har tilbudt at plante og betale træerne langs omfartsvejen (forslag nr. 1). Det er vi meget taknemmelige for og ser det som en flot gestus i anledning af jubilæet. Vi har søgt om et beløb i Århus Kommunes pulje til grønne projekter Endelig har Fællesrådet selv midler i en jubilæumsfond, som delvist vil blive brugt til dette formål. Tidsplan Vi håber, at træerne langs Oddervej kan plantes i foråret 2011 og de resterende i efteråret Der er således stadig mulighed for at komme med bidrag, hvis man har idéer, viden, arbejdskraft, penge eller andet at gøre godt med! Kontakt os i så fald meget gerne. Foto: Rune Kæseler, redaktionen Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (arb.) (mobil - helst SMS) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Charlotte Houman Egeskellet 67, 8340 Malling com Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Louis Rolander Kirkeager 4, 8330 Beder Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 1/2011 3

4 Genbrugsstationen flytter til Malling Af Henning Ettrup, AffaldVarme, Århus Kommune Genbrugsstationen på Nymarken skal lukkes, da det har vist sig, at den er placeret ovenpå et grundvandsmagasin, der er værdifuldt (OSDområde), men også sårbart på grund af områdets geologi. Planen er i stedet at plante skov på arealet. Selv om Nymarken er en af kommunens små genbrugsstationer, vil der - med de planer der ligger for byudvikling i området - nemlig også i fremtiden være behov for en genbrugsstation i lokalområdet. Derfor har AffaldVarme Århus været ude at søge efter nye steder i lokalområdet, hvor en genbrugsstation kunne placeres. AffaldVarme Århus har nu fundet et areal, hvor det er muligt at placere én, og har udarbejdet en indstilling til byrådet med en anbefaling af, at der etableres en ny genbrugsstation på Holmskovvej i Malling. Den foreslåede placering fremgår af kortet. Kortet viser placeringen af den ny genbrugsstation ved indkørslen til Malling og placeringen af den nuværende genbrugsstation på Nymarken. Med en ny genbrugsstation er der blot tale om en flytning, men også om en modernisering af pladsen. Det betyder, at den ændres, så den bliver mere brugervenlig både for de besøgende om året, for det øgede antal gæster som følger af byudviklingen og også for medarbejderne på pladsen. I modsætning til i dag, hvor containerne står på en plan flade, vil man etablere den nye plads med terrænspring. Derved undgår man, at affaldet skal smides op i containerne, men derimod ned som på billedet. Samtidig bliver trafikken af gæsterne adskilt fra den interne arbejdskørsel med flytning og afhentning af containerne, hvilket også vil give et bedre flow gennem pladsen. Planlægningen af den nye plads kan gå i gang, så snart byrådet har vedtaget indstillingen. Det forventes derfor, at en ny genbrugsplads i Malling kan tages i brug ved årsskiftet 2011/ altså om et år. Billede fra genbrugsstationen på Sintrupvej i Brabrand, der illustrerer systemet med nedsænkede containere, hvor affaldet smides ned i containeren. Arbejdskørslen foregår hovedsagelig adskilt fra gæsternes trafik. I baggrunden grube til haveaffald. 4 Nummer 1/2011

5 februaer/marts 2011 Der har herhjemme gennem de senere år udspillet sig en værdidebat i adskillige landsdækkende medier. Set fra en bestemt synsvinkel kan det synes vældig fint med en sådan debat, hvis den er et udtryk for, at vi nu efter længere tids dvale er ved at vågne op og blive bevidste om betydningen af vore værdier. Set fra en anden synsvinkel kan debatten imidlertid ses som et tegn på en begyndende værdikrise, når vi tilsyneladende nu har brug for at tale så meget om vore værdier. Der er nemlig dem, der vil hævde, at i det øjeblik vi begynder at forholde os til værdierne, som vi forholder os til alle andre genstande udenfor os, ja, så er det i sig selv et alvorligt tegn på, at vore værdier har forladt det sted, de rettelig burde være, nemlig i menneskers sind og hjerte. Nogle kulturiagttagere er derfor gået så vidt, at de ligefrem taler om, at vore fælles værdier er under opløsning. For nogle år siden udsendte sprogprofessor Peder Skyum-Nielsen en bog med titlen Arveguldet. Danskernes værdier. Gennem mere end 16 år har Skyum- Nielsen indsamlet tusindvis af mottoer fra landets skoler, højskoler og højere læreanstalter mottoer, som er mejslet ind over indgangspartier og i friser, og som i en enkel og fyndig sentens udtrykker de bærende værdier ved den pågældende uddannelsesinstitution. Og ved hjælp af disse mange mottoer har han kortlagt og systematiseret de værdier, som gennem de seneste 500 år har været de vigtigste i opdragelse, undervisning og dannelse i Danmark. I sin bog påviser Skyum-Nielsen, hvordan de danske værdier har udviklet sig over tid. Og han mener, at vore værdier i de seneste par årtier har gennemgået en beklagelig udvikling. I sammenligning med tidligere tider, hvor danskernes værdier i højere grad bestod af fællesskab, pligt og ansvar, så synes nutidens samfund snarere at være på vej mod en tilstand, hvor den individuelle frihed udfolder sig uden hensyntagen til De livsvigtige værdier andre mennesker. Sædvanen tro er det også hos Skyum-Nielsen især de yngre generationer, der må stå for skud. Som han i et avisinterview har sagt om dem:»mange lever i en egoforestilling om, at det kun handler om deres egen status og deres eget forbrug. De er ikke bevidste om, at deres handlinger påvirker andre.«skyum-nielsen peger altså på, at med den stigende individualisering risikerer det enkelte menneske at miste sansen for, hvor vigtige vore værdibårne fællesskaber er. Man må dog tilføje, at faren for at miste denne sans næppe er forbeholdt de yngre generationer. Værdier er vigtige, ja, livs-vigtige vigtige for, at mennesker kan leve og blomstre i fællesskab med hinanden. Det gælder såvel i små som i større fællesskaber. Og så længe det synes at gå godt i vore fællesskaber, så længe mennesker både lever og blomstrer op, skænker vi sjældent vore værdier nogen større opmærksomhed. Men hvis vore egne små værdifællesskaber er i krise, eller hvis nu sammenhængskraften i det store nationale fællesskab er truet, så retter vi straks vore øjne mod de værdier, vi står i fare for at miste måske i et håb om, at de endnu kan reddes og fællesskabet bevares. Værdierne er altså livsvigtige, fordi de giver livet værdi. Men når denne banalitet er udtalt, må vi derefter stille spørgsmålet: Hvor kommer livsværdierne dybest set fra? Ja, kristendommens svar er jo, at livsværdierne kommer fra ham, som ikke alene er ophavsmanden til værdierne, men til selve livet. På den allerførste side i Bibelen læser vi ordene:»i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.«og da Gud havde skabt himlen og jorden, gik han derpå i gang med at skabe alt det, himlen og jorden skulle indeholde: sol, måne, stjerner, land, træer, dyr og mennesker. Gud værdsatte hver eneste bestanddel af sit skaberværk. Det hedder i slutningen af den første skabelsesberetning:»gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var«(1 Mos 1,31). Skaberværket er altså fundamentalt set godt og fuld af værdi, simpelthen fordi Gud i begyndelsen gjorde den iagttagelse, at alt det skabte»var såre godt«som det hed i den gamle bibeloversættelse. De fundamentale livsværdier er derfor til stede i Guds skaberværk. De er med andre ord til stede mellem den himmel og jord, der danner ramme om den menneskelige eksistens den eksistens, som vi er henvist til at skulle dele med hinanden i større eller mindre fællesskaber. Vi må derfor ikke miste modet, hvis vi nu og da synes, at vore egne små fællesskaber eller det store nationale fællesskab lider under en værdikrise. Nej, vi skal derimod bevare modet og glæde os over, at vi ikke behøver at genopfinde vore værdier helt fra bunden for netop i bunden af vor tilværelse, i selve livets fundament finder vi en gudgivet værdi, der selvsagt er uberørt af vor aktuelle værdikrise. Den kristne tradition bærer vidnesbyrd om denne livets fundamentale værdi. Og skulle vore fælles værdier trænge til en revitalisering hvad noget altså tyder på ja, så vil vi i kristendommen kunne finde et væsentligt bidrag til en styrkende vitaminkur. Brian Ravn Pedersen Nummer 1/2011 5

6 Højskoledag for Beder og Malling sogne GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. h. 3 k. Emmy Haahr Jensen Joh 2,1-11 Søndag , kl s. e. h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Matt 8,1-13 Søndag , kl s. e. h. 3 k. Emmy Haahr Jensen Matt 8,23-27 Søndag , kl s. e. h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Matt 13,24-30 / Matt 13,44-52 Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Matt 17,1-9 Kirkefrokost Søndag , kl Septuagesima Emmy Haahr Jensen Matt 20,1-16 Søndag , kl Seksagesima Brian Ravn Pedersen Mark 4,1-20 Søndag , kl Fastelavn Emmy Haahr Jensen Matt 3,13-17 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 4,1-11 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 15,21-28 Kirkekaffe Eskegården 1/2 og 1/3 kl Lørdag den 29. januar fra kl i Beder sognegård med ledende overlæge Ole Johannes Hartling, Vejle sygehus. Emnet for højskoledagen er hentet fra titlen på Ole Hartlings seneste bog Liv og død i menneskets hænder Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået mange muligheder og valg og valgmuligheder. Men samtidig Fastelavnssøndag Søndag d. 6. marts kl Igen i år vil den ordinære højmesse indlede den efterfølgende, børnevenlige markering af fastelavn. Der vil således efter gudstjenesten være tøndeslagning, fastelavnsboller mm. i sognegården. FDF hjælper traditionen tro med afviklingen af tøndeslagningen. Begge præster medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne Nyt fra menighedsrådet De planlagte ændringer i beplantningen på kirkegården blev gennemført inden sneen i slutningen af november lagde sin smukke hvide dyne overalt. Når vejret bliver til det, vil også gangarealerne nord for kirken samt arealet ved kapellet få udskiftet belægningen til den nye type ral, der giver bedre betingelser for kørestolsbrugere. er vi individualister og skal selv sikre vores velfærd og lykke. Den højt besungne selvbestemmelse kan vel udstrækkes til fødsel og død tænker vi. Fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp er eksempler. Men er det at tage magt over for meget? Vi bliver mennesker på eget ansvar og skal selv have ansvar for liv og død. Kan der da blive tale om en tilsyneladende selvbestemmelse, hvor vi svigtes fordi vi overlades til os selv? Forløb af højskoledagen: Velkomst, højskolesang og kaffe m. brød Foredrag ved Ole Hartling. Spørgetid og diskussion med indlagt pause Frokostbuffet og højskolesang Pris for deltagelse kr. 60. Tilmelding til kirkekontoret i Beder på tlf tirsdag og torsdag fra kl Tøndeslagning ved sognegården Det er besluttet, at to birketræer, der står tæt op ad kirkegårdsdiget på hver side af vestindgangen, skal fældes. De skæmmer den øvrige beplantning og skader flere gravsteder. Kirkens klaver er skiftet ud med et nyt velklingende instrument. Det har kunnet lade sig gøre takket være en generøs støtte fra Lions Club Beder Malling. Johannes Mortensen Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 30. januar: Inger Skyum: Fra barn til børnebørn Søndag d. 27. februar: Karl Voss: Slesvigeren der ikke er nået til Danmark endnu Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 7. februar: Poul Dal: Udstødt efter 30 år som Jehovas Vidne. Poul Dal, tidligere ældste i en af Jehovas vidners menigheder i Viborg fortæller om hvordan Jehovas vidner kom ind i hans familie fra USA, og senere som betroet ældste og hvorfor han selv tog afstand fra Jehovas vidner efter mere end 30 år. Mandag d. 7. marts: Anne Dorte Birk: Thit Jensen kvindesag men med høj cigarføring. Soya sagde: At diskutere med fru T.J. er som at spytte på et varmt krøllejern! En stærk kvinde, med mod og vilje til at sprænge de rammer, som skæbnen tilsyneladende havde sat hende i. På Thit Jensens gravsten står der: HUN VAR EN FLAMME. Mød en af Danmarks mest farverige forfattere og samfundsrevsere, MARIA KIRSTINE DOROTHEA JENSEN. Nummer 1/2011

7 Døbte siden sidst Mads Rosenkrans Jensen Bastian Randrup Stoltenberg Sofie Maria Vincent Aksel Skriver Tengstedt Lykke Hedegaard Eriksen Storm Gabriel Brøner Asger Bjørnstrup Kristiansen Amilia Melek Grassmé Hacibey Julie Holst Jeberg Philip Krogh Loft KORSANG Stillegudstjeneste Søndag den 20. marts kl Temaet for denne gudstjeneste er endnu ikke fastlagt. Men på kirkens hjemmeside vil man kunne få oplyst gudstjenestens tema, når tiden nærmer sig. En stillegudstjeneste er én af vore såkaldte særgudstjenester. Ud fra et overordnet tema skabes der rum for en lavere puls, end den vi kender fra den almindelige søndagsgudstjeneste. I stillegudstjenesten er der fokus på fordybelse, refleksion over bibeltekst/ billede, bøn, stilhed, meditative salmer og stille orgelmusik. Der er ikke dåb og prædiken. Kirken er åben fra kl Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 13. marts Henvendelse til Ruth Brohus, tlf Kyndelmisse fejres i Beder Kirke Søndag d. 30. januar kl Vi vil igen fejre at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster, korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. Foto: Karen Greve. Børnekoret (3.-5. klasse) synger torsdag kl i Beder sognegård Ungdomskoret (fra 6. klasse) synger onsdag kl i Malling sognegård Flere oplysninger: på via skolen og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: Lørdag d. 29. januar Højskoledag Beder/Malling Søndag d. 30. januar Syng med Mandag d. 7. februar Mandagstræf Søndag d. 13. februar Kirkefrokost Torsdag d. 24. februar Menighedsrådsmøde Søndag d. 27. februar Syng med NAVNE OG ADRESSER Kalenderen Søndag d. 6. marts Fastelavn Mandag d. 7. marts Mandagstræf Søndag d. 13. marts Indsamling Folkekirkens Nødhjælp Søndag d. 20. marts Kirkekaffe Søndag d. 20. marts Stillegudstjeneste SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organist, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 1/2011

8 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Vi ønsker et godt nyt år til alle bibliotekets brugere. Det forgangne år var endnu engang et dejlig travlt et af slagsen på det lille bibliotek. For blot at nævne et enkelt tal, foregik der 24 aktiviteter af forskellig slags lige fra undervisning i downlån af netlydbøger og netmusik til børneteater og biblioteksorienteringer for skoleklasser. Arrangementer og andre aktiviteter i det nye år I 2010 udgav Århus Kommunes 19 biblioteker - som også året før en fælles arrangementskalender. Og som noget nyt udkom der ligeledes en fælles kalender over alle de mange tilbud om IT-kurser. I det nye år udkommer der igen en arrangementskalender og en kalender over IT-kurser. Vi har endnu ikke endelig fastlagt alle arrangementer og kurser, men indtil videre er planlagt: Torsdag d. 27. januar: Vi gentager succesen og holder igen et begynderkursus i papirfletning Torsdag d. 24. februar: Forfatter Adda Lykkeboe fortæller om sin nye bog (vi håber den når at udkomme!) Strikkecaféen fortsætter hver den første torsdag i måneden sidste gang d. 7. april I marts: børneteater Hen over februar, marts og april holder vi IT-kurser i bibliotekernes hjemmeside, i downlån af netlydbøger og musik og endelig i Borger.dk. Husk også at Dataværkstedet for ældre stadig kan hjælpe med f.eks. at oprette en m.m.m. Hold som sædvanlig øje med bibliotekets hjemmeside for mere information. Tæl fugle - og spis fisk Af Birte Buhl, Grøn Guide Århus Syd tlf: , Vintertid er også fuglefodringstid. Vær med i den store vinterfugletælling, som findes på dk. OBSnatur er udviklet af ConDidact og Friluftsrådet i samarbejde med: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden WWF. Med den store Vinterfugletælling vil de sætte fokus på fuglene, der findes i haver og parker mm. De vil bl.a. undersøge hvilke og hvor mange fugle, der findes disse steder. Alle kan være med, og fugletællingen foregår fra lørdag d. 15. januar til søndag d. 13. februar. Se mere om vinterens fugletælling og se også resultaterne fra de mange tidligere naturjagter, som OBSnatur har arrangeret. Spis miljøvenlige fisk Hvis du endnu ikke har lavet et nytårsforsæt, så er der en mulighed her: Husk at spise fisk et par gange om ugen. Det er sundt! Men er det også sundt for miljøet, klimaet og fiskene? For miljøet er det værst, hvis fiskearten er truet af udryddelse eller fanget på en måde, så det ødelægger omgivelserne. Hvilke fisk skal jeg vælge? Hvordan kan man vide, hvilke fisk man skal vælge, hvis man gerne vil vælge miljørigtigt. Der er nu hjælp at hente på hjemmesiden: dk, hvor der er lavet en fiskeguide. Her har de inddelt de almindeligste spisefisk og skaldyr i grupperne grøn, gul og rød. De grønne fisk er et godt miljøvalg. Vil man gerne have fisk, som er puttet i den gule kategori, er det en god ide at tænke sig om, for der er typisk mulighed for at få disse arter både i en miljøvenlig og en ikke-miljøvenlig udgave, fx afhængig af hvordan de er fanget. Det er miljøvenligt at spise muslinger opdrættet på line, mens det er en god ide at fravælge de muslinger, som er fanget med skrab, som typisk laver stor ravage i vandmiljøet. Rød, gul og grøn liste Fisk på den røde liste er der ikke nogen god grund til at spise, hvis man vil tænke miljørigtigt. Det er fx fiskearter, der er truet af udryddelse. Eksempler på fisk fra den grønne liste er: makrel, mørksej og torsk fra Barentshavet og østlige Østersø. På den gule liste er fx blåmuslinger, laks og tun på dåse, mens man på den røde liste finder helleflynder, ål og torsk (med mindre den er fanget i Barentshavet eller østlige Østersø) og tun som steak. Find mange flere fiskearter på hjemmesiden, som jeg synes er god og informativ, fordi man for hver fiskeart kan klikke ind og se, hvorfor de er placeret ind på listen som de er, hvor de fanges, og evt. ideer til alternativer man kan anvende i stedet for fisk på den røde liste. Vil du vide mere om fisk, miljø og sundhed, så har Informationscenter for miljø og sundhed også et par gode foldere på deres hjemmeside Så godt nytår og god appetit med fiskespiseriet i Nummer 1/2011

9 Malling multibane blev åbnet med stjernestøv Tekst og foto af Anita Jensen og fotos af Gunnar Nielsen Multibanen fik de bygget, og lørdag d. 20. november kunne banen så endelig indvies. Pernille Bjerre Jakobsen holder åbningstale To gange fik de afslag fra Århus Kommune om penge til en multibane. Men det var ikke nok til at stoppe et par ihærdige forældre. De ville have en multibane! Så i 2008 satte Pernille Bjerre Jakobsen, Anne-Dorthe From Nielsen og SFO-leder Bendt Kjærgaard sig et mål de ville selv skaffe penge til en multibane til byens børn. Det er næsten lykkedes. Efter to års hårdt arbejde er der indsamlet godt halvdelen af de kr., en multibane koster. De resterende penge har forældregruppen fået mulighed for at låne, så de kunne få bygget banen. Det blev til 3 sejre til de gamle landsholdsspillere. Takkende og rosende ord Indvielsen bød på åbningstaler, og Pernille Bjerre Jakobsen var den første på talerpodiet. Hun benyttede lejligheden til at takke for den store opbakning, der har været fra byen. Multibanen er en realitet fordi så mange har ydet en indsats både som frivillige hjælpere eller ved hjælp af donationer fra byens borgere og virksomheder. Den hjælp er uundværlig. Herefter var der taler fra SFO-leder Bendt Kjærgaard og skoleleder Hanne Gammelgaard, som begge udtrykte deres glæde og stolthed over det store forældreengagement. Begge var imponeret over, at det er lykkedes en frivillig forældregruppe selv at samle så mange penge ind til en multibane, som skolen har fået lov at lægge jord til. Indvielse med stjernestøv Efter åbningstaler var der inviteret et par kendte fodboldspillere til at spille åbningskamp. Tidligere landsholdsspillere Bjørn Kristensen og Marc Rieper havde sammen med fodboldkollegaen Thomas Ambrosius udfordret 5. klasserne til en venskabelig dyst på den nye bane. De gamle drenge havde stadig krudt i benene, for det blev til hele tre sejre over 5.klasserne, som dog mente oplevelsen var en sejr i sig selv. Undervejs kommenterede SFO-leder Bendt Kjærgaard. I bedste kommentatorstil levede han sig ind i kampene med masser af uhh og ahh. Han fik da også fyret godt op under de mange publikummer, som også deltog med råb og klapsalver fra sidelinjen. Bjørn Kristensen, Marc Rieper og Thomas Ambrosius gør klar til kamp Julemarked med overskud Efter fodboldkampene åbnede det store julemarked, hvor der igen i år var mange besøgende. I den store gymnastiksal var der 43 stande med mulighed for bl.a. at købe glaskunst, julepynt, lækre cremer, juledekorationer, smykker, kunsthåndværk, børnelopper og meget meget mere. Et hold af frivillige hjælpere stod hele dagen klar til at servere julens kendte lækkerier som gløgg, æbleskiver og risengrød. Det samlede overskud fra julemarkedet blev på kr. Desuden donerede Lions Club kr. Der skal fortsat samles ind til multibanen, så derfor kan de mange besøgende fra dette års julemarked glæde sig til næste år, hvor der helt sikkert er arrangeret julemarked igen. Kvindekoret Englevild Vi indbyder nye sangerinder med god og velfungerende sangstemme og helst korerfaring. Kontakt: Winni Kilsgaard angående optagelsesprøve. Nummer 1/2011

10 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl og lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf.: (Brandstationen). Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamledere Helle R. Jensen og Hanne Skovgaard tlf.: / Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf.: eller Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes telefonisk mellem kl. 8:00 og 9:00. Tlf.: eller Åbningstider i klinikken: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Malling Plejehjem og Kristiansgården tlf Tak til Beder-Malling Lions Club En stor tak for de fine julestjerner og chokolade, som I forærede beboerne i ældreog plejeboligerne i lokalområdet. Dette er en dejlig tradition og er til stor glæde for de mange beboere. Julestjerner fra Beder Gartneskole Tak til Beder Gartnerskole for de flotte julestjerner, som lyste op på fællesarealerne på Lokalcenter Eskegården, på Kristiansgården og Malling Plejehjem i julemåneden. Eskegårdens 25-års-jubilæum Lokalcenter Eskegården fejrer 25-års-jubilæum i juni Brugerrådet efterlyser billeder, der fortæller lidt om Eskegårdens tilblivelse og historie. Evt. henvendelse herom kan ske til Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18, Malling, tlf Eller til Carsten Schou på tlf.: Ny besøgsmedarbejder Efter den 1. januar er det Gitte Sand, der varetager de forebyggende hjemmebesøg i lokalområdet. Gitte er sygeplejerske og har været ansat i mange år på Eskegården. Den tidligere besøgsmedarbejder, Birgitte Kryger, skifter stilling til nøgledemens-person ved Lokalcentrene Syd. Veteransport efterlyser vikar for gymnastikinstruktøren Har du lyst til at være vikar for vores instruktør, er du velkommen til at henvende dig til Jens Karl Rasmussen på tlf.: Besøgsmedarbejder Birgitte Kryger tlf.: Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Formand for Brugerråd Carsten Schou tlf.: eller Nummer 1/2011

11 Søndag 23. januar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Kalender Tirsdag 25. januar kl. 14:00 Generalforsamling på Eskegården. De graa Busser orienterer om turen til Mallorca. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 28. januar kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 6. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 9. februar kl. 19:30 Generalforsamling. Sognegården i Beder. BMI Motion. Søndag 20. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Mandag 21. februar kl. 19:30 Generalforsamling. Beder skole i lokalet overfor kantinen. BMI Gymnastik. Fredag 25. februar kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 6. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 20. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 20. marts kl. 15:00 Generalforsamling i Malling Sognegård. Fællesrådet. Fredag 25. marts kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Lørdag 26. marts kl. 13:00 Gymnastikopvisning i Egelund. BMI Gymnastik. Søndag 3. april kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Flagalléer i Beder og Malling Lions Club Beder-Malling rejser flagallé i Beder og Malling midte på flg. dage: Flagdage april Dronning Margrethe II 24. april Påskedag 5. maj Danmarks befrielse maj Konfirmation - St. Bededag 21. maj Konfirmation 22. maj Konfirmation 26. maj Kronprins Frederik 2. juni Kristi Himmelfartsdag 5. juni Grundlovsdag 12. juni Pinsedag 15. juni Valdemarsdag og Genforeningsdagen Ønskes der flaget i en speciel anledning, kan dette arrangeres mod betaling ved henvendelse til LIONS Beder-Malling: Aksel på privat tlf eller mob i Malling Michael på privat tlf TØMRERFIRMAET HENRIK JENSEN Bredgade Malling TELEFON Smertefri og nye sunde vaner? Lya Saaek, tlf Vinduer & døre - Tag - Gulv - Reparation - Tilbyg - Nybyg - Totalentreprise Så er der fødselsdag på Norsminde Kro Vi markerer fødselsdagen ved en række gode arrangementer og tilbud i januar, februar og marts måned. Brasseriet Hver tirsdag til fredag serveres kroens lokale Landmenu 1 ret 2 retter 3 retter 4 retter 5 retter 298,- 298,- 298,- 298,- 298,- Restauranten i vinkælderen: Oplev En aften med det hele med Aperitif, snacks, 6 retters menu, vin menu, mineralvand, kaffe og petit four. Pris pr. pers ,- Helaftensselskaber fra kr. 698,- pr. person GL. KROVEJ 2 DK-8300 ODDER TEL. (+45) FAX. (+45) Vilhelmsborg Festspil søger skuespillere, sangere og dansere, der på frivillig basis vil deltage i My Fair Lady. Der er audition i januar 2011, hvortil tilmelding kræves. Dette sker via hjemmesiden, hvor mange flere oplysninger er tilgængelige evt. tlf Nummer 1/ I

12 MALLING SKOLE Malling Skole underviser i skoven Tekst af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder, fotos af viceskoleleder/pædagogisk leder Per Bisgaard. da vi mener, at naturen har en særlig måde at engagere og motivere eleverne på. Naturen stimulerer mange af vores sanser på samme tid, og både med krop og sjæl får eleverne mulighed for at lære. Det vil hjælpe dem til at huske det faglige indhold i undervisningen, fortæller viceskoleleder Per Bisgaard og fortsætter: Udeskolen kan desuden være med til at kropsliggøre læringen og dermed inddrage det hele menneske. Desuden oplever vi, at aktiviteter i naturen kan bidrage til at højne de sociale relationer. Eleverne og lærerne møder hinanden i nye og anderledes arenaer og situationer, som alle, på tværs af klassen, vil kunne drage nytte af. Da eleverne kommer fra en aldersintegreret indskoling, drager de nydannede 3. klasser stor fordel af udeskolens helt unikke team-ånd. Sneen falder tung over Malling, og landskabet er hvidt, så langt øjet rækker. Vinteren har for alvor gjort sig indtog. Mens mange skoleelever sidder indenfor og drømmer sig ud i sneen, er det virkeligheden for 3. klasse på Malling Skole. I skoleåret 2009/10 startede Malling Skole et udviklingsprojekt for 3. klasse. 16 mandage i træk var skoledagen rykket udenfor. Her modtog børnene undervisning i dansk, matematik, idræt og natur og teknik på nye og alternative måder. Udeundervisningen var sådan en succes, at skolen har valgt, at det frem over skal være et fast tilbud til alle kommende 3. klasser. Undervisning til krop og sjæl Klasselokalet er skiftet ud med skoven, og i udeskolen lærer eleverne f.eks. om skovens dyr ved at studere dyrene i deres vante omgivelser, ligesom de finder inspiration til at skrive eventyr ved at gå på eventyr i skovens mystik. Malling Skole har valgt at satse på udeskolen, Learning by doing I udeskolen er der hverken bøger eller tavler. I udeskolen lærer eleverne ved at gøre tingene selv. Når man lærer gennem handling, lærer man også, hvordan man lærer. Det at være i naturen er handlingsbaseret. Vi mener, at først i de konkrete situationer kan vi se meningen med de forskellige kundskaber og færdigheder. Vi mener nemlig, at den bedste læring sker gennem problemløsning vha. egne erfaringer altså learning by doing, siger lærer Svend Rask Lykkegaard, som er en af ophavsmændene til udeskolen. Svend Rask Lykkegaard underviser for andet år i træk i udeskolen, og han ser de mange fordele ved at undervise i naturen. Udeskolen er også med til at støtte elevernes identitetsdannelse. Gennem udeskolen vil eleverne få et større tilknytningsforhold til naturen og lokalsamfundet. Dette skulle gerne stimulere dem til en aktiv fritid, der forhåbentligt vil følge dem gennem voksenlivet. Sunde og gode vaner skabes, mens vi er børn, slutter Svend Rask Lykkegaard, der allerede ser frem til næste års udeskole. Nu hvor Kong Vinter for alvor er kommet til Danmark, lukker Malling Skoles udeskole ned for denne gang. 3.y fik en hyggelig og faglig afslutning i sneen, hvor der blev hygget og grint til den store guldmedalje. Til foråret starter 3.x udeskolen op igen. 12 Nummer 1/2011

13 Uhyggeligt hyggeligt i SFO en Af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder Spøgelser, hekse, djævle og klovne de var der alle sammen, da der var Gys og Gru-aften i SFO en. 63 børn og pædagogerne havde efter alle kunstens regler pyntet op til en aften i gysets og gruens tegn. Græskarlys, spindelvæv, flagermusguirlander og masser af halm på bordene forvandlede for en stund SFO en til en uhyggelig hyggelig grotte, hvor der ventede middag og grusomme aktiviteter i mørket. I løbet af dagen havde børnene selv deltaget i forberedelserne til aftenens strabadser. Så de var godt spændte og forventningsfulde, da de sent om eftermiddagen ankom i deres flotte kostumer, som traditionen tro bød på uhyggelige masker, flagrende kapper og kreativ teatermakeup. Efter en gysende grufuld middag i det dunkle lys var det tid til at komme ud i den kolde mørke aften, hvor man aldrig ved, hvad der venter om det næste hjørne. I hold skulle børnene ud på et uhyggeligt løb, hvor de skulle finde forskellige poster i mørke kældre og skumle cykelskure, så det gjaldt om at finde modet frem. Ved posterne var der forskellige opgaver, som skulle løses f.eks. hvem kan lave den mest uhyggelige opstilling på 2 minutter. Grupperne var sammensat på tværs af alder, årgang og køn, og selvom det kan være lidt af en udfordring for nogen, opstod der i aftenens mulm og mørke masser af nye venskaber. Efter det uhyggelige løb var det tid til at komme tilbage i varmen, hvor der ventede kage. Og så blev der budt op til dans. Pigerne indtog straks dansegulvet, mens drengene var lidt mere tilbageholdne. Det var dog kun, indtil røgmaskinen blev tændt. For i den slørende røg kom drengene også på dansegulvet. Kl var det tid til at slutte en uhyggelig hyggelig aften, som helt sikkert bliver gentaget næste år. Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 1/

14 Legepatruljen sætter gang i frikvartererne Af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder Det er en ret kold formiddag i november, men der er masser af børn i skolegården, der leger og griner. I mængden af børn skiller en flok lidt større elever sig ud i farvestrålende grønne trøjer. De har en særlig rolle i frikvarteret de er nemlig legepatruljen. På kursus i at lege Legepatruljen består af 8 elever fra 5. klasserne, som har været på kursus i at lege. Sammen med elever fra andre skolers legepatrulje er de blevet instrueret i, hvordan man videreformidler leg og fastholder opmærksomheden til skolens yngste elever. Cecilie Smidt Pedersen, Anna Østerlund Schrøder, Nikoline From Matthiesen, Katrine Marie Neermark, Rasmus Fensten, Emil Vestergaard Petersen, Mathias Fynbo Baltzer og Emil Langberg Kock er den nye lejepatrulje. De bruger deres frikvarter på at hygge om og lege med de yngste elever i AI-klasserne. Eleverne fra legepatruljen har alle selv søgt om at blive en del af legepatruljen. Jeg ville gerne være en del af legepatruljen, fordi det er hyggeligt at lege, og fordi jeg gerne vil være med til at stoppe mobning, fortæller Anna Østerlund Schrøder, som er en af eleverne fra legepatruljen. Mere leg, mindre mobning Legepatruljen er ikke kun med til at sætte gang i børnenes sundhed. De er også med til at forebygge mobning og konflikter i skolegården. Når legepatruljen er ude, er der ikke længere nogen, der går alene rundt eller ser til på sidelinjen, mens de store spiller fodbold i gården. Nu er alle med til at lege. Hvis der er nogen, der bliver holdt udenfor, så sørger vi for, at de kommer med i legene, fortæller Nikoline From Matthiesen. Anna fortsætter: Ja, der er ingen, der bliver mobbet, når vi er der. Og man bliver venner med nogen, man måske ikke snakker så meget med, og nogen, der er lidt større. Legepatruljeordningen er med til at skabe tryghed hos de mindste elever, som også føler sig velkomne i skolegården. Bevægelse i hverdagen styrker fællesskabet Legepatruljen er med til at få børnene ud af klasselokalerne og ud i skolegården i frikvartererne, hvor der er arrangeret lege, som alle kan være med til. Det giver nogle positive oplevelser med bevægelse og motion. Legepatruljen har en mappe med 15 fangelege, 10 boldlege og 5 andre lege plus inspiration, forslag og vejledning til, hvordan man kommer i gang. Desuden modtager de en mail hver måned med en ny leg. De har også en legetaske fyldt med masser af redskaber til at lege med i skolegården. Så fremover er der fuld fart over feltet i frikvartererne på Malling Skole. Stort ansvar Men selv om legepatruljen generelt har det sjovt med de mindste elever, er det ikke altid, de hører efter. Nogle af drengene er lidt vilde, men så deler vi dem op, så nogen spiller fodbold, mens andre sjipper, så vi bedre kan holde øje med dem, fortæller Nikoline. Det er da også et stort ansvar at være med i legepatruljen, for når de er ude i deres karakteristiske legepatruljetøj, sker det ofte, at de mindste henvender sig til dem. Det er jo ikke alle problemer, vi kan løse, men er der altid en gårdvagt, vi kan gå til. Så vi er aldrig alene, slutter Anna. Fakta om legepatruljen Legepatruljen blev etableret i 2004, og i dag deltager mere end 700 skoler landet over. Initiativet blev til i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Skuespiller Sofie Lassen-Kahlke er ambassadør for projektet. Legepatruljen er iklædt grønne t-shirts og en sort softshelljakke med logo. Legepatruljen kan hente inspiration på hjemmesiden Her kan alle legepatruljer i landet dele erfaringer og hente inspiration. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Hans Jørgen Bohlbro, formand, Lars Bo Jespersen Stenderup Vivienne Kallmeyer Majken Egholm Jensen Isa Kristensen Lina Dreyer Anette Østergaard Andersen Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Pernille Bjerre Jakobsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleinspektør Nummer 1/2011

15 World Music på Beder Skole Af Pia Nyrup Boudigaard World Music Center er en afdeling under Århus Musikskole, som arbejder på at skabe positive kulturmøder med musikken og dansen som kulturel isbryder. Eleverne vil gennem forløbet få viden om musikernes kultur og hjemland og lære at danse og spille deres hjemlands danse og musik. Beder Skole har i dette halvår glæden af at have Gimo Mendes og Jessi Gor som gæstelærere på 6. årgang. Af Pia Nyrup Boudigaard Nu har legepatruljen på Beder Skole været i gang i 4 uger, og det er nogle ivrige medlemmer af patruljen, jeg har sat stævne på biblioteket onsdag eftermiddag. Jeg har valgt at mødes med Signe, Nicolaj, Heidi, Julie, Anne Sofie og Frederik. De går alle i 6. d, og det er ikke en tilfældighed, de har meldt sig til legepatruljen. Jeg elsker at lege, er det første Nicolaj udbryder og alle de andre nikker ivrigt. Det er faktisk synd så mange børn holder op med at lege bare fordi de bliver ældre, bliver der så sagt. Gruppen har også det tilfælles at de gerne vil være aktive i frikvartererne og gerne i sjov leg sammen med en stor gruppe af andre. men det skal ikke være hvilken som helst leg, fortæller Frederik. På vores kursus lærte vi en masse lege der alle har det tilfælles de også er sjove at lege når man er mange, det er smadder sjovt. Vi tror også leg mellem store og små kan være med til at forebygge mobning. Gruppen er enige om, at det også var samværet med de mindre børn, der trækker. Jeg har været med min mor på arbejde i vuggestue nogle gange, og der opdagede jeg, at det faktisk er rigtig sjovt at lege med de mindre, og at lære dem lege, fortæller Nicolaj. Gruppen kan fortælle om glade børn fra indskolingen der allerede nu glæder sig til at legepatruljen kommer på besøg igen. Ja, fortæller Anne Sofie, det sidste de spørger om hver gang er hvornår vi kommer igen. Og de store børn har også opdaget at der er mange små der vil holde i hånd når de viser sig i indskolingen. Frederik fortæller hvordan de er delt op i mindre grupper i legepatruljen. Vi er nogle der har været på kursus, her var vi legepatruljer fra Gimo Mendes fra Mozambique Mendes spiller guitar, traditionelle trommer, synger m.m. Han er komponist med både traditionel musik og fusionsmusik og er kendt fra sin gruppe Eyuphuro, som har turneret i mange lande. Jessi Gor fra Ghana Jessi er danser og trommespiller og er blevet nr. 2 i Ghanas nationale dansekonkurence. Han danser både traditionel afrikansk dans, streetdance og hip-hop. Derfor ville vi være i legepatruljen mange skoler. Vi lærte 2 lege hver, som vi så skulle lære videre til de andre på kursus. På den måde lærte vi en masse sjove lege, og vi øvede os jo også i at lære dem videre til andre. Hjemme igen på skolen blev kursisterne så suppleret med en del assistenter, og det er denne gruppe, der nu tager ud og leger 2 gange om ugen. Legepatruljen startede med at lege med alle fra 1. årgang, og senere med alle fra 0. årgang, så alle børnene kunne snuse til hvad tilbuddet går ud på. For det er et tilbud fortæller Heidi, - vi kommer ned til klasserne i mindre grupper lige op til frikvarteret, så siger vi til de små at alle der har lyst til at lege, kan komme op til os på boldbanen. På den måde kan de små selv vælge om de har lyst den dag eller om de hellere vil være inde. Men mange vil gerne lege fortæller gruppen. Men, fortsætter Julie, vi kommer kun to dage om ugen for det skal være noget de små glæder sig til, så tror vi flere og flere vil have lyst. Jeg spørger om de så vil fortsætte med de to yngste årgange, Ja, fortæller Nicolaj, men vi vil også snart udvide det til at omfatte hele indskolingen, altså op til 3. klasse. Ja, og gerne meget længere op, føjer de andre til, for det er bare smadder sjovt at lege ude i frikvartererne. Mere om legepatruljen på næste side. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Brian Fangel, / Anders Nørgaard / Poul Volquartsen Lone Nørum Lund Pia Haugaard Smit Britta Madsen Hans Jørgen Hansen Forældrerådsformand i "Fristedet" Mette Vistisen Nummer 1/

16 Store elever på kursus i at lege Af Pia Nyrup Boudigaard, Beder Skole Elever fra Beder Skole har været på kursus for at blive uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Beder Skole er nemlig med i det populære projekt Legepatruljen. Det lyder måske lidt mærkeligt at sende skolens store elever på kursus i at lege, men det er alt andet lige, hvad eleverne fra Beder Skole har været på i oktober. Det skal nemlig være slut med at sidde inde og lumre i frikvartererne på Beder Skole. Skolen er med i projekt Legepatruljen, der skal få børnene til at motionere i frikvartererne gennem leg og bevægelse. Gennem projektet uddannes elever fra de ældste klassetrin til legepatruljer. 18 elever fra skolen har derfor været på legekursus tilrettelagt og styret af legeinstruktører fra Dansk Skoleidræt. Tilbage på skolerne skal eleverne fungere som forbilleder for yngre skolekammerater og inspirere de yngste elever til at sætte gang i legen. Alt for mange børn får nemlig ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende. - Børn trives godt, når de leger. Ved at fremme legen i frikvartererne kan vi øge deres fysiske aktivitetsniveau, og det er vigtigt at sætte ind allerede i skolen. Hvis børn i en tidlig alder får indarbejdet fornuftige motionsvaner, er chancerne for, at de varer ved i voksenlivet nemlig større, siger formand for Dansk Skoleidræt Lene Mygenfordt. Projektets tovholderlærer på skolen er lærer Morten Søllested. Projektet er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, Danske Gymnastikog Idrætsforeninger og Dansk Skoleidræt. FAKTA Godt 750 skoler fordelt i hele landet er med i projekt Legepatruljen. 90 kommuner har legepatruljer på én eller flere af kommunens skoler. Legepatruljen er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og Dansk Skoleidræt. En evaluering af projektet viser: - Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på skolerne og give eleverne nogle gode oplevelser med motion. - Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn, der normalt ikke er så aktive. - Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin. - Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen. Ole Mikkelsen Entreprenør ENTREPRENØRFIRMAET Ole Mikkelsen A/S Tofteledet Beder Tlf Fax Har De problemer? Ring til: BEDER V.V.S. JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME- SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Se også Brahe International Contract Management & Consultancy v/ Michael Brahe Mobile: Byagervej 79a, DK-8330 Beder Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: KRIDTHØJ TORV, 8270 HØJBJERG Tlf Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: VII Beder Butikstorv Beder Tlf Mobil j.c. jensen & søn vognmandsforretning v/ leo jensen tlf.: nyløkkevej Malling Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag Nummer 1/2011

17 Busserne og det muliges kunst Af Dan Zachariassen, redaktionen. Gennem de seneste måneder har mange borgere i Beder undret sig over, og adskillige trafikanter også følt sig generet af, at der flere gange i løbet af dagen holder en rutebil parkeret midt på Beder Landevej ved et nyoprettet stoppested. Det er linje 302, Kystruten, der på denne måde holder og venter, på et sted hvor bredden på kørebanen faktisk stammer fra en tid, hvor trafikpresset var et helt andet end i dag, og det - Ventetiden på Beder Landevej var uundgåelig, fordi vi skulle have Kystruten til at korrespondere med linie 100 fra Århus, forklarer Bente Kristensen fra køreplansafdelingen hos Midttrafik, og indtil videre må det være sådan. Bente Kristensen tilføjer, at man i forvejen indhentede tilladelse til at lade Kystruten vente på landevejen fra såvel Århus Kommune som fra Politiet i Østjylland. Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider Mandag - fredag Alle lørdage 8:30-16:00 1. søndag i hver måned En rutebil, der må vente op til 20 minutter midt på Beder Landevej, vil ofte skabe flaskehalsproblemer i trafikken. er helt tydeligt, at den holdende rutebil ind imellem skaber noget af en flaskehals i trafikken. Den ventende rutebil er en af konsekvenserne af den store trafikplan, der blev gennemført i hele regionen tidligere på året. Ved den lejlighed blev der vendt op og ned på næsten samtlige rutebil- og buslinier i regionen, og også den gamle Kystrute, tidligere kendt som linje 102, blev omlagt, så den i stedet for via kysten at køre mellem Århus og Odder, nu kører mellem Beder og Odder dog med en afstikker til Århus et par gange om dagen. Ventetiden er under normale omstændigheder omkring 12 minutter, men den kan dog blive betydeligt længere, hvis forbindelsen fra Århus er forsinket. En af chaufførerne har overfor Fællesbladet oplyst, at det ikke er ualmindeligt, at ventetiden kan blive op imod 20 minutter. I forbindelse med køreplansændringerne er det tidligere stoppested syd for krydset ved Netto blevet nedlagt, og et nyt er oprettet ud for Dansk Center for Jordbrugsuddannelse. Det eksisterende stoppested ved Bydammen er bevaret, hvilket betyder, at der kun er omkring 100 meter mellem det gamle og det nye stoppested. VI KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Nummer 1/

18 Stationspladsen Malling Tlf.: Salon FACE Dame & Herrefrisør Seldrupgård Bodil Breyen Fuldenvej 119, 8330 Beder tlf Hjemmeside: 40 år med Beders børn Af Rikke Ross Beders ældste institution, Beder Børnehus (tidligere Beder Børnehave) på Byvej, fyldte 40 år onsdag 1. december, og det blev fejret med maner. Der var fælles morgenmad for børn, voksne og forældre. Senere kom elever fra Gedved Seminarium og underholdt med "stomp" og eventyret om Hans & Grethe og Klodshans. En fantastisk oplevelse for børnene, der både agerede træer, sten, buske og sang med i stor stil. Efter frokost blev der leget og kælket på legepladsen, og sørøver Thyge kom og lavede pandekager i bålhytten. Bine og Fogh, to dygtige hunde, kom også forbi og viste alle deres tricks. Fødselsdagssangen blev akkompagneret af Anton på harmonika, og der var selvfølgelig masser af lækker kage til børn og forældre. Alt i alt en superskøn dag, der også bød på et helt specielt besøg af seks tidligere ansatte: Else, Carla, Gerda, Ellen, Birthe og Rita, som stadig holder kontakt med hinanden og har dannet Lattergruppen. De kunne fortælle om, hvordan hver stue i gamle dage havde hver sit budget at holde styr på kr. om året var der at rutte med. Så kunne de tage børnene med ind i legetøjsbutikkerne og købe lige det legetøj, de gerne ville have. Forældrerådet og ansatte i Beder Børnehus ønsker Hjertelig Tillykke med fødselsdagen. Hundeshow. Om sommeren tog de børnene med på isbar eller tog til Norsminde Kro og fik serveret varm chokolade og boller. Der var også sommerlejr med to overnatninger. Dengang var Ellen i køkkenet og lavede mad til børnene. Der var en grøddag om ugen og to dage med varm mad. De ansatte fik deres løn udbetalt i kontanter hver den 1. i måneden og skulle skrive under på, at de havde fået pengene i hånden. III Selskabslokale i Malling Moderniseret, 40-personers selskabslokale udlejes på Tværgade 79 (rengøring kan aftales!) For besigtigelse Pensionerede medarbejdere. 18 Nummer 1/2011

19 Landbetjentens klumme Opgørelse over et travlt år Af Ib Stidsen, landbetjent i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg Som omtalt i forrige nummer lovede jeg at vende tilbage med lidt statistik for året Statistikken omhandler perioden , og det er ingen hemmelighed, at der har været lidt travlt i år. Men jeg vil gerne understrege, at antallet af anmeldelser IKKE er et udtryk for øget kriminalitet, idet der blandt de mange anmeldelser også er optaget rapporter, som ikke kan henføres til noget sådant, herunder savnede hunde, heste, katte, mistænkelige forhold, der ikke førte til noget konkret, eftersøgninger, dødsfald, hændelser uden sag og meget mere. Jeg har udvalgt nogle kategorier og forholder mig her i bladet kun til antallet af anmeldelserne. Endvidere bør der også knyttes en kommentar til antallet af indbrud og tyveri. Indbrud omhandler: indbrud i skur, udhus, garage, børnehave, skole, forretning og private. Tyveri omhandler: mange tyverier fra bil, lomme/taske, butik og fra skole. Beder Malling Pensionistforening Af Jens Karl Rasmussen D. 26. oktober orienterede Jørn Vestergaard fra De Graa Busser om de kommende 2 busture til Schwerin/Banzkow i 4 dage fra d. 16. juni og til Hochsauerland i 5 dage fra d. 22. august på Eskegården. D 16. november var 48 deltagere på en hyggelig juletur til BUTIK LADEN mellem Vester Velling og Løvskal. Vi kørte gennem et meget smukt bakket Yderligere er der et lille Mallingfænomen her tænker jeg på hastighedssager, hvilket skyldes, at fotovognen tilsyneladende har en stor forkærlighed for en bestemt vej i Malling. I øvrigt med stor succes, hvilket kan være årsag til, at den ofte vender tilbage. Beder Malling Sager i alt: heraf: Røveri 1 1 Vold 3 2 Indbrud Hærværk Graffiti-hærværk 6 2 Tyveri Brugstyveri 9 11 Spirituskørsel 3 9 Bedrageri 3 4 Kørsel (narko) 3 2 Kørsel u/førerret 7 12 Lov om euf. stof. 6 5 Trusler 2 1 Våbenloven 1 4 Mobiltlf. under kørsel Sikkerhedssele Miljøloven 0 20 Hastighedssager heraf 45 med klip i kørekortet. Selvom disse tal umiddelbart kan virke skræmmende, hæfter jeg mig ved, at vi stadig ligger lavt i forhold til de øvrige distrikter i Østjyllands Politi. Godt nytår til alle. M.v.h. Ib Stidsen og skovklædt landskab med flot solskinsvejr. Banko starter igen søndag d. 9. januar på Eskegården. Vores generalforsamling er tirsdag d. 25. januar kl på Eskegården. Olav fra De Graa Busser kommer og fortæller om turen til Mallorca. Der er reserveret 50 pladser i fly & hotel. Vognmand H. J. Thomsen ApS Kirkebakken 9, 8330 Beder Tlf Mobil up2date Bogføring Bent Johnsen Byagervænget Beder Telefon: Mobil: Mail: TELF v/knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Alle lørdage 9:00-16:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Nummer 1/ V

20 Aftenskolen for Beder, Malling og Ajstrup Forårsprogram 2011 YOGA HOLD 118 Tid: Lørdag d. 19/3-11 kl Sted: Eskegården, Byagervej 115, Ved: Beder Exam. Yogalærer Laila Pedersen Pris: Kr. 75/55*. Brug en lørdag eftermiddag på yoga måtten!! Yoga kan ikke forklares, må opleves. Du behøver ikke at have lavet yoga før men må gerne besidde en nysgerrighed efter, hvad yoga kan byde på i forhold til, at opnå velvære, styrke, smidighed og ro i krop og sind. Vi laver yoga i et roligt tempo, hvor bevægelse koordineres med vejrtrækning og hele kroppen får opmærksomhed. Vi slutter undervisningen med en guidet afspænding. Medbring: egen skridsikker måtte, et tæppe og en pude. Dog er der er måtter på Eskegården, YOGA HOLD 121 Tid: Mandag kl Start: 31/1-11. Sted: Malling Plejehjem, Tværgade, Malling. Ved: Exam. Yogalærer Anne Marie Hou. Pris: Kr. 450/300* 22 timer (11 gange). Vi vil arbejde med de klassiske yogaøvelser og mindre forøvelser, hvor åndedrættet indgår som en vigtig del. Øvelserne foregår i et roligt tempo så du kan mærke virkningen i kroppen. Det øger desuden virkningen af øvelserne. Kroppen styrkes og smidiggøres og koncentrationen øges. Hver gang slutter med afspænding. FOLKEDANS HOLD 116 Tid: Tirsdag kl Start:4/1-11. Sted: Eskegården, Byagervej 115 Beder. Ved: Tove Jensen. Pris: Kr timer (13 gange). Kom op af lænestolen. Kom og dans med os. Her kan du komme alene, men også sammen med en partner. Vi bliver rystet godt sammen, for vi danser mange skiftedanse. Vi har kaffe og sangbøger med. De første to aftener - d. 4/1 og 11/1 - er der åbent hus, hvor alle interesserede, uden tilmelding kan deltage. AFRIKANSK DANS HOLD 117 Tid: Mandage kl Start d. 24/1-11. Sted: Egelundparkens selskabslokale Byagervej 102, Beder. Ved: Danser og fysioterapeut Helle Christensen Pris: Kr timer (12 gange). Beregn udgift til musik ca. kr Den vestafrikanske dans består af spændende, fantasifulde bevægelser og er fuld af energi og livsglæde. Vi skal arbejde med traditionelle sange og danse fra Vestafrika samt afro-inspireret dans, som også indeholder elementer fra moderne dans. På kurset bliver der brugt cd er og 3 gange hen over sæsonen får vi besøg af 2 trommeslagere, så vi mærker the real thing! Vi oparbejder et lille repertoire, som hele tiden repeteres. Niveauet er let øvet. Du behøver ikke have danset afrikansk dans før, men du skal have rimelig let ved at koordinere samt lyst til stabilt fremmøde. Tilmelding og spørgsmål til Helle Christensen HISTORIE TYSKLAND HOLD 103 Tid: Tirsdag kl Start: 11/1-11. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: Cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 575/350*. 30 timer (12 gange). Her følger vi Tysklands dramatiske historie i det 20. århundrede, fra kejserriget og 1. verdenskrig til Hitler-Tysklands totale nederlag i Vi ser også på det liberale Vesttyskland og det kommunistiske DDR under Den Kolde Krig, og følger den tyske genforening fra STORBRITANNIEN HOLD 104 Tid: Onsdag kl Start: 12/1-11. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: Pris: cand.mag. Otto V. Barner. Kr.650/400*. 36 timer (12 gange). Romerne overvandt de britiske keltere i tiden efter Kristi fødsel. Senere har angelsakser, vikinger og fransktalende normanner sat deres præg på kulturen. Vi følger Englands opstigning fra perifer østat til dronning Victorias imperium, hvor solen aldrig gik ned. DANSK KUNSTHISTO- RIE I DET 20. ÅRHUND- REDE Fra Cobra til installationskunst HOLD 105 Tid: Torsdag kl Start: 27/1-11. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 425/300*. 20 timer 8 gange. Her følger vi dansk kunsts brogede kavalkade fra 1945 til i dag. Vi møder personligheder som: Asger Jorn, Carl Henning Pedersen, Else Alfeldt, Palle Nielsen, Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, Nina Sten-Knudsen, Michael Kvium, Christian Lemmerz, Olafur Eliasson og adskillige andre! Har du spørgsmål eller tilmelding til ovenstående kurser, er du velkommen til at kontakte Otto V. Barner LITTERATURHØJSKO- LEN Nordisk litteratur, Alice Munro og fire nobelpristagere Ved: Sted: Højskolelærer Ingeborg Juul Frandsen. Beder sognegård. Kirkebakken 58, Beder. HOLD 106 Tid: Torsdag kl Start: 13/1-11. Pris: Kr.525/375*. 27,5 timer (11 gange). HOLD 107 Tid: Fredag kl Start: 14/1-11. Pris: Kr.625/450*. 33 timer (11 gange). 20 Nummer 1/2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang Nr. 5 september 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Sommeren har budt på et væld af aktiviteter for børn og unge i området. Læs side 12, 24, 25, 26 - og i BMI-bladet bagerst. Foto: Malling Fritidsklub.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. BMI-bladet 29. september 2011. 23. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. BMI-bladet 29. september 2011. 23. årgang Nr. 5 september 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Hvad skal den nye sø ved hedde? (Foto: Alli Fabrin) 4 Halvårsmøde lægger op til debat 3 Plads til alle i Malling Fritidsklub

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 3 maj 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Alli Fabrin Malling har fået sit helt eget vægmaleri, skabt af Carl Krull. Det kan ses på gavlen af Multihallen ved Malling

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 5 september 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Første skoledag på Beder Skole er en stor dag. Læs side 17 Mallingelever fordybede sig i Ole Lund Kirkegaard og

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere