Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR. 14, 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Der bygges forholdsvis mere i Hjørring end i Aalborg side 2 Vi får stadigt længere mellem hjem og arbejde side 3 Sæt kryds i kalenderen side 4 Ny EU-strategi for byggeri side 5 Formanden mener Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring Det kan nok være, at den lokalpolitiske sommerferie blev brat overstået. Alle lamper lyste rødt, da en gennemregning af udligningsreformens konsekvenser for Hjørring Kommune viste et minus på 70 mio. kr. mod et forventet plus på 14 mio. kr. Som borger sidder man undrende tilbage. Hvordan kan et regnestykke falde så forskelligt ud med så få måneders mellemrum? Nogen klar og forståelig forklaring er ikke set. Slet ikke fra resortministeren, Margrethe Vestager, der næsten arrogant gled af med henvisning til, at i den sidste ende går tingene op. Med mindre der er tale om en regnefejl hvilket jo nok er ren ønsketænkning går tingene absolut ikke op på lokalt plan, selv om de måske gør det set fra Slotsholmen. Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne i gang omfattende alle budgetter. En uhyggelig svær øvelse. Og dybt frustrerende for en gruppe politikere, der via hårdt arbejde og vilje til samarbejde havde fået eksemplarisk styr på den kommunale økonomi flere år frem på de hidtil kendte betingelser. Hvor skal der så spares? Har politikerne is i maven til at fastholde anlægsbudgetterne (stadion, teater osv.)? Kan serviceniveauet fastholdes for færre penge? Eller skal vi i gang med et forløb i stil med skoledebatten? Og på hvilke områder? Fra erhvervslivet side vil vi advare mod at spare på anlægsbudgettet. På det korte sigt har vi brug for den beskæftigelsesmæssige effekt. På det lange sigt er det nødvendigt at investere i kultur og fritid, hvis vi ønsker udvikling frem for afvikling. Hvad angår den kommunale drift og service, står vi fra det lokale erhvervslivs side klar til at samarbejde om løsning af opgaverne, så borgerne får den bedst mulig service for pengene. Redaktion: Claus Dindler, telefon / , 1

2 Hjørring bidrager forholdsvis langt mere end Aalborg til byggeaktivitet Både beskæftigelsen og omfanget af nybyggeri er relativt højst i Hjørring Borgmester Arne Boelt måtte i sidste uge ud og afvise, at det alene er byggeaktiviteten i Aalborg, der holder det samlede byggeri i Nordjylland oppe på et rimeligt højt niveau som påstået af Dansk Byggeri og 3F i en artikel i Nordjyske. De nøgne tal viser, at borgmesteren har ret. Vurderer man byggeaktiviteterne i Aalborg og Hjørring i forhold til kommunernes størrelse, er aktiviteten klart størst i Hjørring. Det gælder både i antallet af beskæftigede i branchen og omfanget af færdiggjort nybyggeri. Med sine indbyggere er Aalborg Kommune ret nøjagtigt tre gange så stor som Hjørring Kommune, der har indbyggere. Ser man på byggeaktiviteten målt på antallet af færdiggjorte kvadratmeter, lå Aalborg i 2011 på kvm. I samme periode blev der afleveret kvm. i Hjørring. Ser man på udviklingen gennem de seneste fem år (se grafen), er niveauet i Aalborg dalet med over 50 pct. fra kvm i I samme periode er byggeaktiviteten i Hjørring Kommune faldet med cirka en tredjedel fra kvm i På regionalt plan er aktiviteten siden 2006 faldet med cirka 50 pct. Ser man på antallet af beskæftigede i byggebranchen (se grafen) er niveauet også her relativt højere i Hjørring end i Aalborg. I 2011 var der 2345 beskæftigede i byggebranchen i Hjørring mod 4504 i Aalborg. Branchen er altså kun cirka dobbelt så stor i Aalborg som i Hjørring, selv om Aalborg Kommune er tre gange større. De to kommuner har begge oplevet en nedgang i byggeriets beskæftigelse siden 2006 på godt 20 pct. Kilde: Danmarks Statistik 2

3 Vi får stadigt længere afstand til jobbet I Nordjylland har vi nu 22,1 km mellem hjem og arbejde mod 19,7 km på landsplan Danskerne får stadigt længere afstand mellem hjem og arbejde. Og sjællænderne og nordjyderne er dem, der har længst. Det fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse over pendlingen i Danmark. Pendlingsafstanden er defineret som den korteste afstand mellem bopæl og arbejdssted. Uanset befordringsmiddel. Tallet opgøres kun den ene vej. Når danskerne i gennemsnit pendlede 19.7 km sidste år, betød det altså, at hver dansker i gennemsnit måtte tilbagelægge mindst 39.4 km med bil, tog, bus, cykel med videre for at passe sit arbejde. Tallene i denne artikel og i skemaerne er pendlingsafstande opgjort ud fra bopælskommune. Tallene ser anderledes ud, når de opgøres med udgangspunkt i arbejds- stedkommunerne. Her ligger kommunerne i Storkøbenhavn højt, fordi arbejdskraften strømmer ind fra Sjælland. I bopæl-statistikken er det modsat. Her ligger de sjællandske kommuner højt, fordi arbejdskraften strømmer ud med retning mod København. Over hele landet tegner der sig et billede af, at afstanden mellem hjem og arbejde bliver stadigt større. I Hjørring havde arbejdstagerne i 2006 i gennemsnit 20,4 km til jobbet. Det var i 2011 steget til 22.7 km. I Frederikshavn var stigningen endnu mere markant fra 19,7 til 23,8 km. Sjællænderne er dem, der har længst til arbejde. På pendlernes top tyve kan tre nordjyske kommunerne dog snige sig med. Det er Rebild på en 13.plads, Jammerbugt på 18.pladsen og Brønderslev på 20.pladsen. 3

4 Sæt krydser i kalenderen i efteråret Spændende arrangementer på vej for medlemmerne af Erhverv Hjørring Medlemmerne af Erhverv Hjørring kan godt tage kalenderen frem. Der er foreløbig fire spændende arrangementer af vidt forskellige karakter på vej. Et kig ind i fremtiden, er besøg på Hjørrings største arbejdsplads og to morgenmøder om salg. Her følger en kort gennemgang af arrangementerne. Du kan se den fulde invitation ved at klikke på billederne. nødvendigt med en effektiv og central styring af alle sine kundedata. Med andre ord kan et CRM system være en god og nødvendig løsning for salgsoptimering. Erhverv Hjørring har inviteret Morten Ringkjøbing fra Ringkjøbing Sales Consulting til at give os et indblik i CRM-systemets funktionaliteter og fordele. Morten Ringkjøbing inddrager hverdagseksempler, hvor et CRM system kunne være relevant, og demonstrerer et simpelt CRM system. Desuden får vi besøg af Kim Erik Jørgensen fra virksomheden Vesterbro Serigrafi i Aalborg, som fortæller om deres erfaringer og udfordringer med CRM. 5. september: Virksomhedsbesøg Sygehus Vendsyssel Erhverv Hjørring inviterer i rækken af virksomhedsbesøg denne gang på et spændende og anderledes besøg på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. 22. august: Dialogforum Fokus på fremtiden Erhverv Hjørrings og Hjørring ErhvervsCenters bestyrelser, byrådet og alle Erhverv Hjørrings medlemmer inviteres til en spændende eftermiddag med et kig ud i fremtiden på den korte såvel som på den lange bane. Der startes med et kig helt ud i 2050 med afsæt i Realdania s analyse Der bli r et yndigt land. Dernæst vil Dansk Industri sætte fokus på de rammevilkår, der skal bane vejen for en positiv erhvervsudvikling frem mod 2020, og der rundes af med en præsentation af Hjørring Kommunes nye udviklingsplan. Sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard fortæller om sygehuset som virksomhed, om bl.a. ledelse, strategi, innovation og deres samarbejde med universitetet. Desuden kan deltagerne få indblik i, hvad det kræver at blive leverandør til Sygehus Vendsyssel. 21. september: Morgenmøde Få styr på dine kunder Hvis man vil opnå det optimale i sit salgsarbejde dvs. det bedst mulige resultat med mindst mulig indsats og omkostning - er det 4 8. november: Morgenmøde Dine kunder glæder sig allerede Et smittende, tankevækkende og yderst inspirerende foredrag af Per Topp fra Salgsrådgivningen. Foredraget giver den aktive tilhører redskaber og inspiration til at gå mod strømmen og skabe egne ambassadørkunder. Per Topp driver egen virksomhed, som salgscoach. Han har en baggrund med 20 års salgserfaring, startende fra provisionssælger til Key Account Manager med ansvaret for et budget på 100 millioner. I virksomheden Salgsrådgivningen trænes kunderne til at skaffe egne positive ambassadørkunder via personligt baseret salg og rådgivning.

5 Ny EU-strategi for byggesektoren SMV er i byggebranchen kan søge støtte til energivenlig renovering og nybyggeri Som beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, har EU fokus på udviklingen af byggesektoren, hvorfor en ny strategi også ville blive lanceret i løbet af sommeren. Strategien har nu set dagens lys og det står klart at hovedfokus står på en bæredygtig sektor, som kan sætte gang i den økonomiske vækst på samme tid. Byggesektoren i EU står for godt 10 % af den samlede beskæftigelse i EU. Dermed har strategien til sigte at øge antallet af arbejdspladser i sektoren, som har lidt under krisen de sidste år. Det er en kulmination af ikke kun lav vækst men også blandt andet erkendelsen af, at den nuværende indsats i byggesektoren om at lave flere bæredygtige bygninger og skabe bedre energieffektivitet, ikke sker i et optimalt tempo. Det er især inden for renovering af allerede eksisterende bygninger, at der mangler større fremgang. Midlet til at opnå opnå tilskud til energibesparende aktiviteter indenfor byggesektoren går som altid i EU gennem partnerskaber og projektudviklinger. Men med fokus på mindre virksomheder som byggesektoren mest består af, betyder dette ikke nødvendigvis tværnationale eller tværregionale samarbejder, som tidligere er blevet beskrevet i nyhedsbrevet. Den Europæiske investeringsbank (EIB) står for uddelegeringen af 120 mia. euro, som skal benyttes til at yde støtte til projekter og arbejdsopgaver for byggesektoren. Det betyder mere nøjagtigt, at EU stiller flere penge til rådighed til små og mellemstore virksomheder i byggebranchen til at ansøge om penge til at lave renoveringer af bygninger og til at indgå i nye energieffektive byggerier. Det betyder også, at det på grundlæggende områder vil blive gjort lettere for virksomheder i sektoren at arbejde i andre medlemslande. Byggesektoren spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi, idet den frembringer næsten 10 % af BNP og skaber 20 millioner job, først og fremmest i meget små og små virksomheder. Konkurrenceevnen i byggesektoren kan i væsentlig grad påvirke udviklingen i den generelle økonomi. Bygningers energimæssige ydeevne og ressourceeffektiviteten i produktion, transport og ved anvendelse af produkter til opførelse af bygninger og infrastruktur har store virkninger for europæernes livskvalitet. Konkurrenceevnen i byggevirksomheder er derfor et vigtigt spørgsmål, ikke kun for vækst og beskæftigelse generelt, men også for at sikre bæredygtighed i sektoren. Derfor er der med denne strategi også mulighed for, at de nordjyske byggeselskaber aktivt kan deltage i den bæredygtige udvikling og skabe vækst ved at indgå i byggeprojekter, hvor finansieringsdelen vil være langt højere end i tidligere muligheder. For mere information om mulighederne for at indgå i EU-sponsorerede byggeprojekter, er det en mulighed at kontakte Norddanmarks EU-kontor, som sidder inde med en stor viden omkring EU projekter. 5

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer.

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer. FREDELIGE HJØRRING: KRIMINALITETEN ER LANGT LAVERE END I STORBYERNE SIDE 4 Formanden orienterer... Nyhedsbrevet ser anderledes ud denne gang. Designet er nyt, indholdet er bredere, og læsergruppen er vokset.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. OKTOBER 2014 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 OM ANALYSE OG ERHVERVSFREMME Center for Analyse og Erhvervsfremme beskæftiger 25 analytikere

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

GARAGEN VENTER PÅ IVÆRKSÆTTERE

GARAGEN VENTER PÅ IVÆRKSÆTTERE nyhedsbrev nr. 9 28. april 2014 GARAGEN VENTER PÅ IVÆRKSÆTTERE Side 2 Formanden mener... Produktivitetskommissionen har anbefalet, at det offentlige lægger flere opgaver ud i konkurrence. Et flertal af

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Page 1 of 7 Annonce Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Artikel OPIguide 24.10.14 1 Ledelse Der er godt gang i projekterne i offentlige sektor, men videndeling mellem

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere