Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 srapport for Resultatkontrakt 2012 srapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Aabenraa Kommunes overordnede erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og udvikle de eksisterende virksomheder. Samtlige indsatsområder skal være med til at støtte denne målsætning. Resultatkontrakt 2012 indeholder 8 indsatsområder. Da EHAA ikke kan øve direkte indflydelse på indsatsområderne 6, 7 og 8, Infrastruktur, Markedsføring og Internationalisering, indeholder resultatkontrakten ikke målopfyldelse for disse. De fremgår derfor ikke af afrapporteringen, men er omfattet af bilaget Ledelsesberetning Afrapporteringen skal beskrive indsatser og resultatmål, og afspejle de aktiviteter og tiltag, som EHAA har udført for erhvervslivet i henhold til Handlingsplan Herudover er en statistisk opgørelse over, hvilke virksomheder og iværksættere EHAA har været i kontakt med i 2012, en del af afrapporteringen. EHAAs årsregnskab for 2012 er ikke en del af evalueringsrapporten, men sendes særskilt til Aabenraa Kommune ved Kultur, Miljø & Erhverv. Ledelsesberetningen, som er godkendt af EHAAs bestyrelsen, og omhandler EHAAs samlede aktiviteter, findes som bilag i denne evalueringsrapport. Indholdsfortegnelse 1. Erhvervsudvikling Erhvervsservice Sygehus Sønderjylland Fødevarer Logstik / GateDenmark... 8 Bilag - Ledelsesberetning for Erhvervenes Hus Aabenraa Konklusion - Resultatkontrakt Udviklingsprojekter - Udviklingspark Aabenraa - Aabenraa Erhvervsforening

2 srapport for Resultatkontrakt Erhvervsudvikling Resultatmål 1 - Erhvervsudvikling Ved hjælp af aktiviteter og projekter skaber EHAA fremgang for iværksættere, vækstiværksættere og eksisterende virksomheder. Målopfyldelse 1 Udvikling i antal arbejdspladser ligger som minimum på gennemsnit med de øvrige kommuner i Region Syddanmark eksklusiv universitetsbyerne. Aabenraa Kommune foretager beregning med udgangspunkt i Danmarks Statistik. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår: Aabenraa kommune har mistet en del arbejdspladser i de seneste år, men tabet er i den lave ende sammenlignet med mange syddanske kommuner. Udviklingen i antal arbejdspladser fra 2009 til 2011 i Aabenraa kommune er -5%, mens samme tal for Region Syddanmark er -6,2%. Andelen af private arbejdspladser er højere i Aabenraa end i hele landet. Målopfyldelse 2 Vækstiværksætterraten ligger som minimum på gennemsnit med de øvrige kommuner i Region Syddanmark eksklusiv universitetsbyerne. Aabenraa Kommune foretager beregning med udgangspunkt i CVR registret. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår: Antallet af nye virksomheder, der etableres i kommunen er faldet kraftigt under finanskrisen, men antallet af nye virksomheder i forhold til samtlige virksomheder, etableringsraten, i Aabenraa kommune er højere (6,3%) end i Region Syddanmark (6,1%). Mens de nye virksomheders jobandel er laver i Aabenraa kommune end i Syddanmark og på landsplan, er overlevelsesandelen (efter 5 år) i Aabenraa (op imod 59%) højere end på landsplan (ca. 56%). Side 1 af 12

3 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 3 Ved hjælp af det fælles CRM system trækkes en liste på de virksomheder, EHAA har været i kontakt med. Der ønskes en sammenfattende konklusion på virksomhedsforløbene. EHAA udarbejder en oversigt med oplysninger om antallet af iværksætterforløb og en samlet konklusion af forløbene (med udgangspunkt i CRM systemet): Oversigt med EHAAs iværksætterkontakter 2012 er sendt til Kultur, Miljø & Erhverv. Konklusion: Unikke iværksætterkontakter 2012: 114, heraf var 57 CVR registreret. Hovedparten af iværksætterhenvendelserne vedrører markedsføring og/eller økonomi (herunder moms, skat, budgetter, finansiering), og omfatter behov for afklaring, vejledning, informations- og kontaktformidling i etableringsfasen samt egentlige vejledningsforløb med 1:1 sparring på forretningsudvikling. I vejledningsforløbende kommer iværksætteren 360 grader rundt om virksomheden (forretningsidé, kunderelationer, organisation og samarbejdspartnere samt drift og økonomi). EHAA forelægger en oversigt over de virksomheder, som har gennemgået forløb hos Væksthuset. Oversigt med Væksthuskontakter 2012 er sendt til Kultur, Miljø og Erhverv. Forløb - Væksthus Syddanmark (VHS) har i alt registreret 26 virksomhedsforløb i Aabenraa kommune i 2012 mod et budgetteret antal på 32. Kontakter - EHAA har registreret 31 kontakter mellem VHS og lokale virksomheder. Vækstiværksættere EHAA har registreret 5 kontakter mellem iværksættere og VHS. EHAA forelægger en liste over virksomheder, der har henvendt sig, og hvor henvendelsen har ført til enten arbejdspladser eller potentiale for fremtidige arbejdspladser. Liste med EHAAs virksomhedskontakter 2012 er sendt til Kultur, Miljø & Erhverv. Unikke virksomhedskontakter 2012: 460, heraf 114 iværksættere. Henvendelser og arbejdspladspotentiale: Det er overvejende mindre ejerledede virksomheder, EHAA har kontakt med. Mere end 80% af virksomhedskontakterne i 2012 havde under 50 ansatte. EHAA vurderer, at 29% af virksomhederne havde arbejdspladspotentiale, mens 27% vurderedes ikke at skabe flere arbejdspladser på kort sigt. Der blev ikke foretaget vurdering af arbejdspladspotentialet ved 44% af virksomhedskontakterne. Indholdet af virksomhedskontakterne spænder bredt fra korte, konkrete henvendelser vedrørende et konkret spørgsmål til mere komplekse forløb over en længere periode med flere møder og kontakter vedrørende en specifik problemstilling eller generel forretnings- og markedsudvikling, hvor forløbene omfatter både vejledning og kontaktformidling til flere parter. Virksomheder, der henvender sig, registreres som en virksomhedskontakt i EHAAs CRM system. Antal ansatte fremgår af fremsendte liste over unikke virksomhedskontakter 2012, men vi kan ikke heraf udlede, hvor mange arbejdspladser, der er fastholdt, skabt henholdsvis potentielt skabes som følge af kontakten til EHAA. EHAA startede ultimo 2011 på indkøring af det fælles CRM system i Væksthus regi. Efter den 1. oktober 2012 foregår alle EHAAs virksomhedsregistreringer i det fælles CRM system. EHAA vil i 2013 sammen med kommunen drøfte registreringsbehov og ønsker om tilpasning af det fælles CRM systemet hertil. Side 2 af 12

4 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 4 Aktiviteter indenfor erhvervsudvikling oplistes og kommenteres. Aabenraa Kommune ønsker at samarbejdet mellem EHAA og erhvervsuddannelsesstederne udvides. EHAA udarbejder en oversigt over Erhvervsudviklingsaktiviteter Oversigt: GateDenmark: Se Logistik / GateDenmark, Resultatmål 5 Tiltrækning af arbejdskraft og kompetencer: Viden til Landet (VtL) - Kompetenceudvikling og brobygningsprojekt mellem akademikere og lokale virksomheder i samarbejde med Syddansk Universitet, Akademikerkampagnen, m.fl. Projektet finansieres bl.a. af EU midler. Der blev i 2012 kontaktet 76 virksomheder i forbindelse med VtL. Velkomstpakke til nytilflyttere med tilbud fra 114 lokale forretninger og virksomheder samt 31 foreninger. Borgerservice udleverer Velkomstpakkerne til nytilflyttere. Relocation Syd et samarbejde, hvor virksomhederne og deres nytilflyttende medarbejdere kan henvises til en lokalkendt etableringskoordinator. Job til 1 ekstra : Via partnerjob-konceptet kan virksomhederne tilbyde partnere til medarbejdere, der gerne vil flytte til kommunen, hjælp til at finde job. Jobbank i samarbejde med Sydjob. Pipeline-projekter, ansøgninger sendt: o Knowledge2Employment Kvalificeret arbejdskraft i den dansk-tyske region. Partnere: 3 danske og 3 tyske. Svar afventes kvt o STARS nye koncepter og veje til studiejobs. Partnere: Syddansk Universitet samt erhvervsfremmeaktører i Syddanmark. Der er modtaget positivt feed back. Endelig godkendelse ventes i 2. kvt o SPACE nye grønne jobs. EU projekt med spansk leadpartner. Svar afventes 2. kvt Tiltrækning af virksomheder Firmaetablering.dk : Kontakt til og udlevering af information og særlige tilbud til nye virksomheder i Aabenraa kommune. Der er i 2012 udleveret materiale til 78 nye virksomheder. Samarbejde med lokalebasen.dk, virksomhedslokaler.dk og matchoffice.dk. Markedsføringsaktiviteter: Webportal og sites for erhvervslivet (3 sprogversioner + mobil website), SEO, Facebook, nyhedsbreve, foldere, annoncering og PR vedr. erhvervs- og iværksættertilbud, Aabenraa som etableringsområde og GateDenmark. Antal bragte artikler/indslag 2012: 208 (minimum, EHAA abonnerer ikke på alle medier, som tilsendes pressemeddelelser og artikler). Samarbejde med erhvervsuddannelserne: Young Enterprise: Bestyrelse, dommerpaneler, messer, PR og andre aktiviteter. Gymnasiale- og erhvervsuddannelser, herunder også landbrugsuddannelser: Samarbejde omkring iværksætteri blandt unge via sparring, foredrag, konkurrencer, PR og formelle som uformelle møder. Netværk: EHAA samarbejder formelt med og har løbende kontakt til kollegaer fra Væksthus Syddanmark South Denmark European Office Udviklingsrådet Sønderjylland Invest in Denmark og Eksportrådet Dansk Erhvervsfremme, herunder kollegaerne fra nabokommunerne Danske Udviklingsparker Wireg og IHK Flensburg Side 3 af 12

5 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 5 EHAA samarbejder med turisme og detail- og handelsstandsforeningerne. Der ønskes en beskrivelse og vurdering af de samarbejder, der har været. EHAA udarbejder en oversigt over samarbejdsaktiviteter med turisme og detail. EHAA har i 2012 samarbejdet med Aabenraa Erhvervsforening, detailhandlen og turistforeningerne omkring synliggørelse af detailhandlen, oplevelsesmuligheder og turisterhvervet samt etablerings- og udviklingsmuligheder. Samarbejderne har bl.a. omfattet nedenstående aktiviteter og projekter. Oversigt: Visitrodekro.dk (EHAA, Aabenraa Erhvervsforening, HHI Rødekro, Turistforeningen) Viden til Landet Webportal: Aabenraa Erhvervsforening, Kometbutikkerne, Rødekro Kulturpris, Shop i City (link) Hjerte for Alle (administration og sekretariat) Smagen af Aabenraa (EHAA, Turistforeningen) Portalsamarbejder for butiks- og erhvervslokaler Medlemssekretariat for Aabenraa Erhvervsforening, herunder medlemmer indenfor detail- og turisterhvervet Det Kreative Hus EHAA tilbyder erhvervs- og iværksætterservice til lejere i Det Kreative Hus og er partner i Forandringsnetværket i regi af Det Kreative Hus Virksomheder og iværksættere indenfor handels- og oplevelseserhvervet er omfattet af EHAAs erhvervs- og iværksætterservice, hvilket medfører ad hoc kontakt EHAA, detail- og turistorganisationerne i mellem. Såvel Aabenraa Erhvervsforening som Aabenraa Turistforening er fast repræsenteret i EHAAs bestyrelse. Det løbende samarbejde og koordinering aktørerne i mellem har positiv effekt i forhold til den enkelte virksomhed såvel som det fælles arbejde med erhvervsudvikling generelt. 2. Erhvervsservice Resultatmål 2 - Erhvervsservice Mindst 85% af de virksomheder, som EHAA er i kontakt med, er tilfredse med den erhvervsservice, de modtager. Målopfyldelse 1 85% af samtlige virksomheder, som EHAA har været i kontakt med er tilfredse eller meget tilfredse med den erhvervsservice, de har modtaget. Aabenraa Kommune foretager tilfredshedsanalyse blandt de virksomheder, EHAA har været i kontakt med. Liste udleveret til Kultur, Miljø & Erhverv, jf. Resultatmål 1 - Erhvervsudvikling, s. 1. Side 4 af 12

6 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 2 I UPAA er stuen og 1. sal udlejet. Aabenraa Kommune foretager beregning. Den gennemsnitlige udlejningsprocent i 2012 var 86%, stueetagen, henholdsvis 79%, 1. salen. Ultimo 2012 blev der for første gang indgået aftale om udlejning af kontorer på 2. salen ab 1. januar salen er ikke istandsat, og repræsenterer derfor ikke en aktuel, men potentiel udlejningskapacitet. Målopfyldelse 3 80% af virksomhederne i UPAA er tilfredse eller meget tilfredse med EHAAs ydelser i relation til udviklingsparken. Aabenraa Kommune foretager analyse blandt udviklingsparkens lejere. Tilfreds (%) ja okt-13 mar-14 Fysiske rammer 62,5 87,5 Servicepakker ServicePlus 62,5 75 Netværk 87,5 100 Information ikke målt 100 EHAA har gennemført to tilfredshedsanalyser blandt udviklingsparkens lejere. Jf. tabel th. Med udgangspunkt i svarene fra første undersøgelse i 2012 og med henblik på at øge tilfredsheden og fremme udlejningsprocenten igangsatte EHAA i 4. kvt en række nye aktiviteter i UPAA. Nye aktiviteter i 2012: udsmykning af fællesarealer i samarbejde med en lokal indretningsarkitekt lejerportrætter kommunikationsplan for lejer-info sammensætning og synliggørelse af servicepakke tilbud sparring ugentligt morgentræf ny mobilwebsite nye markedsføringsmaterialer Udskiftning af vinduer på stueetage og 1. sal, har været vigtig for lejerne, der oplever en tydelig forbedring. Der efterspørges dog stadig bedre fysiske rammer, blandt andet i form af belysning, mødelokaler, møblement og fælles frokostrum. Især istandsættelse af mødelokale og faciliteter som toilet, køkken, m.m. på 2. sal - helt eller delvist, vil give ekstra muligheder og øge udlejningskapaciteten. Side 5 af 12

7 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 4 EHAA oplyser om aktiviteter/projekter tilknyttet erhvervsservice. EHAA udarbejder oversigt med aktiviteter/projekter tilknyttet erhvervsservice. Oversigt: 24 timers erhvervsservice indenfor 24 timer har EHAA reageret på en henvendelse fra en virksomhed eller en iværksætter. 360 graders erhvervsservice alle virksomheder og iværksættere har mulighed for at få hjælp og sparring før, under og efter opstart af virksomhed. Væksthjul og -plan screening og dialogværktøj til afdækning af virksomhedens udviklingspotentialer. Bemandet udviklingspark og sekretariat åbent for virksomheder og iværksættere. Hverdage , fredag Virksomhedsbesøg 1:1 sparring, vejledning og dialog Informations- og kontaktformidling herunder kontakt til myndigheder, private rådgivere, investorer, væksthus, o.a. Finansiering og fundraising Velkomstpakke til nytilflyttere Ved hjælp af Velkomstpakkens mange tilbud fra foreninger, handels- og kulturliv kan den enkelte virksomhed synliggøre Aabenraa kommunens mange muligheder for en familie overfor tilflyttende medarbejdere. Dette på en meget synlig og direkte måde. Den lokale handels- eller oplevelsesvirksomhed får mulighed for at synliggøre og markedsføre sig direkte overfor nytilflytterne. Viden til Landet hjælp til den mindre virksomhed om at finde ekstra ressourcer og nye kompetencer til virksomhedens udviklingspotentialer (1:1 sparring). Sikring Sikringsmanualen blev genudgivet i en ny og opdateret udgave i 2012, og er gratis til rådighed for den enkelte virksomhed som tjekliste, inspiration og med anbefalinger og værktøjer. Erhvervsnabohjælp og tryghedsvandringer for de virksomheder, der er interesseret. Der etableredes i 2012 en virksomhedsgruppe med virksomheder. Tre yderligere virksomhedsgrupper forventes etableret i EHAA koordinerer og yder hjælp til selvhjælp. Side 6 af 12

8 srapport for Resultatkontrakt Sygehus Sønderjylland Resultatmål 3 Sygehus Sønderjylland Målet er at gøre det så attraktivt som muligt for de nyansatte at bosætte sig i Aabenraa kommune, samt at skabe flere arbejdspladser gennem forretningsudvikling for lokale serviceleverandører. Målopfyldelse 1 Etablering af virksomheder eller arbejdspladser i tilknytning til sygehuset. EHAA udarbejder en oversigt over aktiviteter/projekter tilknyttet Sygehus Sønderjylland. Synliggørelse af områdets etableringsmuligheder, kompetencer, erhvervsservicetilbud, kultur og fritidsmuligheder overfor nye virksomheder, medarbejdere, tilflyttere, leverandører og gæster. Oversigt: Firmaetablering.dk Fokus på udbredelse af støtteordninger og tilbud rettet mod velfærdsteknologi. Information via nyhedsbrev, web og virksomhedsbesøg Job til 1 ekstra Partnerjob-ordning. Vækstsekretariatet og EHAA var i 2012 i dialog om etablering af ny partnerjob-ordning i regi af Vækstsekretariatet særligt med henblik på de fremadrettede muligheder og behov for Sygehus Sønderjylland og de større virksomheder. Det forventes, at den nye ordning implementeres i løbet af 2013 med EHAA som kontaktpunkt. Jobportal på Velkomstpakke til nytilflyttere Visitrødekro.dk mobil website med info om lokalområdets muligheder. Blandt andet udviklet med henblik på kommende trafik og gæster i Egelund/Brundeområdet. PR og annoncering Ny mobilwebsite på erhvervsinfo samt søgemaskineoptimering Mange af aktiviteterne er udviklet, gennemført og koordineret i samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening og andre erhvervsorganisationer, Vækstsekretariatet og Kultur, Miljø & Erhverv, m.fl. 4. Fødevarer Resultatmål 4 Fødevarer Målet er vækst i antallet af arbejdspladser relateret til fødevaresektoren. Målopfyldelse 1 Etablering af virksomheder eller arbejdspladser i tilknytning til fødevareerhvervet ligger som minimum på landsgennemsnittet. Side 7 af 12

9 srapport for Resultatkontrakt 2012 Aabenraa Kommune foretager måling med udgangspunkt i Danmarks Statistik. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår, at etablering af arbejdspladser indenfor fødevaresektoren i perioden har været negativ, men at faldet i beskæftigelsen er væsentligt mindre i Aabenraa end på landsplan. EHAA udarbejder en oversigt over aktiviteter/projekter tilknyttet Fødevaresektoren. Oversigt: Syddansk Fødevareklynge med aktiviteter som udstillinger, messer (f.eks. den Kulinariske Jul på Krusmølle), netværk og faglige tilbud. Tre Aabenraa virksomheder er medlem af netværket, jf. Fokus på udbredelse af støtteordninger og tilbud rettet mod oplevelsesøkonomi (herunder fødevarer) Info. via nyhedsbreve, web og virksomhedsbesøg De fleste aktiviteter er udviklet, gennemført og koordineret af den Syddanske Fødevareklynge under ledelse af Væksthus Syddanmark. EHAA er partner i projektet og deltager i en arbejdsgruppe i fødevareklyngen. Tidligere Aabenraa initiativer og aktiviteter under projekterne Sønderjyske Fristelser samt Hjerteblod & Bundlinie (projektperioderne afsluttet i 2011) kører i dag selvstændigt i foreningsregi henholdsvis i uformelle som formelle netværk under ledelse af lokale fødevarenetværk, Væksthus Syddanmark o.a. 5. Logistik / GateDenmark Resultatmål 5 Logistik / GateDenmark Målet er vækst i antallet af arbejdspladser relateret til transport- og logistikbranchen. Målopfyldelse 1 Etablering af virksomheder eller arbejdspladser i tilknytning til transport- og logistikbranchen ligger over landsgennemsnittet. Aabenraa Kommune foretager måling med udgangspunkt i Danmarks Statistik. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår, at etablering af arbejdspladser indenfor transportsektoren i perioden har været negativ, og at faldet i beskæftigelsen er større i Aabenraa end på landsplan. Da Aabenraa er højtspecialiseret inden for transportsektoren, der er den branche, der repræsenterer flest arbejdspladser i kommunen, er det vigtigt fremadrettet at holde tæt dialog med erhvervet og fokus på at understøtte branchens konkurrencevilkår og -kraft. Målopfyldelse 2 EHAA oplyser om aktiviteter/projekter tilknyttet transport- og logistikbranchen. Side 8 af 12

10 srapport for Resultatkontrakt 2012 EHAA udarbejder en oversigt med aktiviteter/projekter i tilknytning transport- og logistikbranchen: Oversigt GateDenmark APP navigation til lastbilchauffører i GateDenmark Snebro Flag Alle Skiltning Sikring o Konference i Padborg, netværksmøder nationalt o Sikringsmanual o Erhvervsnabohjælp o Tryghedsvandringer TænkeTank CB Log Truck Amok Hold Padborg Rent Infrastruktur o Kombiterminal o Modulvogntog o Transportkorridor Annoncering og PR Webportal Hovedparten af EHAAs aktiviteter og projekter indenfor Logistik / GateDenmark er udviklet og implementeret i samarbejde med de lokale virksomheder, brancheorganisationen ITD, Aabenraa Erhvervsforening, Aabenraa Kommune, Dansk Transportforlag og andre samarbejdspartnere som Sønderjyllands Politi, Det Kriminalpræventive Råd, Aabenraa Havn, Udviklingsråd Sønderjylland, Region Sønderjylland-Schleswig m.fl. Side 9 af 12

11 srapport for Resultatkontrakt 2012 Bilag Ledelsesberetning for Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) 2012 Konklusion EHAAs økonomiske fundament er de et årige resultatkontrakter med Aabenraa Kommune, i 2012 svarende til 66% af omsætningen, samt erhvervsforeningens bidrag til finansiering af medlemssekretariatet ved EHAA, i 2012 svarende til 12% af EHAAs omsætning. EHAA havde i 2012 en omsætning på godt 5 mio. dkr., hvor Resultatkontrakten med kommunen udgør 2/3 dele, Indtægter fra Udviklingspark Aabenraa 10%, Dansk Erhverv 12% og Aabenraa Erhvervsforening 12% resultatet er et overskud på 253 tkr. mod et underskud året før på 98 tkr. Overskuddet skal ses på baggrund af, at der i årets løb er opnået ekstern medfinansiering til projekter og indsatsområder på i alt 177 tkr., at EHAA har haft færre lønudgifter end normalt og forlænget deadlines på udvalgte aktiviteter pga barselsorlov og opsigelser fra to projektledere i løbet af året. Ultimo 2012 har EHAA en egenkapital på 900 tkr. Med en medarbejderstab på otte fastansatte medarbejdere samt fler-årige forpligtende projektaktiviteter har bestyrelsen en målsætning om en egenkapital på minimum 500 tkr. For 2013 budgetteres der med et minus på 152 tkr. og en reduktion af den fastansatte medarbejderstab med 1/3 mandeår. EHAA har en målsætning om at have eksterne ressourcer og akademikere tilknyttet kontoret. Dels for at sikre ny viden, energi og fremdrift, dels for at kunne allokere ekstra Task Force ressourcer til specifikke indsatser. I 2012 har EHAA haft tilknyttet ekstra ressourcer til kontoret i form af en akademiker som projektansat i brobygningsprojektet Viden-til-Landet. Herudover oprettede EHAA i 2012 en midlertidig løntilskudsstilling til en ung medarbejder til udførelse af diverse praktiske opgaver i UPAA. Aktivitetsniveau og virksomhedskontakter i erhvervs- og iværksætterserviceindsatsen i 2012 samt øvrige indsatsområder i Resultatkontrakt 2012 har samlet set ligget på det målsatte niveau, men med et lidt højere niveau for virksomhedskontakter og et lidt forsinket aktivitetsniveau i forhold til indsatsområdet GateDenmark. Udlejningsprocenten i UPAA var ultimo 2012 på et tilfredsstillende niveau med 100% i stueetagen og på 83% på 1. sal. Udlejningsprocenten svinger over året, og EHAA har i 2012 igangsat en del nye initiativer i udviklingsparken. Som sekretariat for Aabenraa Erhvervsforening har EHAA i 2012 serviceret foreningens medlemmer og afviklet en række medlemstilbud og aktiviteter. EHAA har i 2012 haft et tilfredsstillende aktivitetsniveau og opnået de forventede resultater. Der har dog været og er stadig udfordringer med at nå de specifikke mål for medlemstal i forhold til erhvervsforeningen, og for jobskabelsen i forhold til Resultatkontrakten. Resultatkontrakt 2012 Erhvervsservice og iværksætterservice har på linje med foregående år også i 2012 været fundamentet i resultatkontrakten, både i den virksomhedsrettede del af EHAAs aktiviteter og i EHAAs indsats relateret til kommunens erhvervspolitiske mål om ikke blot at være, men også blive opfattet som en erhvervsvenlig kommune. Fastholdelse af en troværdig 24-timers erhvervsservice, 360 grader individuel iværksætterservice samt en professionel og engageret medlemsservice har udgjort omdrejningspunkterne i erhvervsservice indsatsen i I 2012 har 460 virksomheder benyttet sig af Aabenraa Kommunes erhvervs- og iværksætterservice. ALLE iværksættere uanset branche og ambitioner har også i 2012 haft mulighed for at få gratis, individuelle konsultationer hos EHAA. I forlængelse heraf har der været mulighed for at få yderligere hjælp og sparring hos specialister og private rådgivere efter behov. Kursus, uddannelse og sparring udbydes ad hoc og tilpasses den enkeltes behov. Netop adgangen til indledende gratis, individuel sparring og vejledning for iværksættere i Aabenraa kommune samt egentlige vejledningsforløb efterfølgende ses som medvirkende til, at overlevelsesraten blandt iværksættere i kommune ligger blandt Danmarks højeste. I henhold til Region Syddanmarks Kontur 2012 for Aabenraa Kom- Side 10 af 12

12 srapport for Resultatkontrakt 2012 mune er antallet af nye virksomheder, der etableres i kommunen er faldet kraftigt under finanskrisen, men til gengæld overlever flere nye virksomheder i Aabenraa kommune (op imod 59 pct.) end på landsplan (ca. 56 pct.). Der er i 2012 gennemført 114 iværksætterforløb. Forløbende spænder fra indledende kontakt om konkrete spørgsmål til sparring over en længere periode omkring opstart og udvikling af virksomheden. Det er særligt kontaktformidling, sparring og vejledning i forbindelse med forretningskoncept, -forretningsmodel, markedsføring, markedsudvikling samt finansiering og økonomistyring, der efterspørges af virksomheder og iværksættere. Virksomhedskontakterne er meget differentieret med hensyn til indhold og varighed, men det er EHAA teamets vurdering, at iværksætteres og virksomheders krav til erhvervsservicen generelt er skærpet i takt med, at virksomhedernes markeder og vilkår er blevet vanskeligere. Der er således behov for at videreudvikle samarbejdet og koordineringen med andre aktører og private rådgivere i lokalområdet i en periode, hvor virksomhederne er særligt pressede på økonomien. Dette vil EHAA følge op på i Væksthus Syddanmark Samarbejdet med væksthusets konsulenter har været tilfredsstillende. Særligt Væksthjulet og Vækstplanen har været gode redskaber i forhold til udviklingsforløb i virksomhederne. Væksthusets 2012 opgørelse over virksomhedskontakter i Aabenraa er lidt under målet, mens EHAAs egen opgørelse når målet. Forskellen skyldes, hvornår Væksthuset registrerer et forløb. Virksomhederne udtrykker generelt tilfredshed med samarbejdet med Væksthuset. LAG Aabenraa Samarbejdet har været et velfungerende og resultatorienteret såvel på iværksætterområdet som vedrørende igangværende virksomheder og EHAAs egne projektaktiviterer. Det er en væsentlig fordel for EHAAs samarbejde med LAG Aabenraa, at man i LAG Aabenraa har valgt også at have fokus på jobskabelse i prioritering. Markedsføringsindsatsen - Annoncering, søgemaskineoptimering, web og FaceBook, arrangementer, nyhedsbreve, pressemeddelelser, projekter, indsatser som Velkomstpakken samt nye profilerings initiativer som Firmaetablering har synliggjort og styrket PR arbejdet og profileringen af Aabenraa som erhvervsvenlig kommune. Der er i 2012 udviklet henholsdvis tilpasset websites og applikationer for både udviklingsparken, GateDenmark og EHAA tilpasset smartphones og tablets. Internationalisering - Indsatsområdet har haft til formål at styrke målsætningen om jobskabelse og konkurrencekraft såvel på virksomhedsniveau som på områdeniveau. EHAA samarbejder med Invest in Denmark, Eksportrådet, SouthDenmark European Office og andre offentlige og private aktører med international erfaring og viden omkring kontaktformidling, virksomhedsarrangementer, projekt- og markedsudvikling, m.v. Der er tale om en langsigtet indsats, hvor der både skal arbejdes på identifikation og videreudvikling af Aabenraa kommunes styrkepositioner, på formidlingen heraf og på netværk og virksomhedskontakter, herunder deltagelse i grænseoverskridende projekter som eksempelvis Cross Border Logistic i et tæt samarbejde med Udviklingsråd Sønderjylland. EHAA videreførte i 2012 aktiviteter i forbindelse et europæisk projekt Experience Based Development. Kompetence og forretningsudviklingskonceptet Hjerteblod og Bundlinje blev i 2011 kåret som et europæisk Best Practise projekt af EU, og har i 2012 været i Bruxelles for at fortælle om projektet, ligesom der har været en delegation fra Ungarn på studiebesøg i hos EHAA og en lokal virksomhed. I 2012 startede EHAA via kommunens Erhverv og IT et samarbejde op med tyske partnere omkring udarbejdelse af en Interreg ansøgning Knowledge2Employment kvalificeret arbejdskraft i den dansk-tyske region. Gate Denmark - Transport og Logistik - er et væsentligt element i markedsføringsindsatsen af Aabenraa kommune generelt som specifikt i forhold til transportbranchen og Padborgområdet. Forskellige projekter som Truck Amok, snebro, erhvervsnabohjælp, tryghedsvandringer, Sikker Rasteplads samt en ny og opdateret udgave af Sikringsmanualen har medført landsdækkende omtale i såvel trykte som elektroniske medier. Det er en bevidst strategi, at PR arbejdet foregår med udgangspunkt i de lokale virksomheder og konkrete GateDenmark aktiviteter. GateDenmark indsatser prioriteres og koordineres i tæt samarbejde med virksomhederne. Mødeaktiviteten i Tænketanken for Transport og logistik (TTT) bestående af lokale erhvervsfolk har dog været nedtonet i forbindelse med indsættelse af ny projektleder. Udover TTT mødeaktiviteten vil der i forlængelse af 2012 indsatsen i 2013 blive mere fokus på markedsføringsmaterialer, skiltning og en række andre GateDenmark indsatser. Dette i samarbejde med såvel kommune som Aabenraa Erhvervsforening. Udviklingsprojekter Viden til Landet - Brobygning mellem akademikere og SMV ere i Aabenraa kommune - et koncept, der er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitets karrierecenter. Der er i 2010, 11 og 12 fundraiset til projektet. Også i samarbejde med LAG Aabenraa. Koncept, tilrettelæggelse og PR er startet i Der har i 2012 været godt 70 virksomhedskontakter og en del PR. Projektperiode er fra 2011 til medio Side 11 af 12

13 srapport for Resultatkontrakt 2012 Regionale klynger og projekter - Væksthus Syddanmark har af regionen fået overdraget opgaven at etablere og koordinere de regionale klyngesamarbejder. Væksthuset har yderligere igangsat flere projekter med fokus på regionens strategiske vækstområder. EHAA deltager aktivt heri både formelt og uformelt med henblik på at virksomheder i Aabenraa kommune skal kende de tilbud, der er relevante for dem og kan virke som katalysator for den enkelte virksomheds udvikling og vækst. I 2012 har der været aktivitet omkring Fødevarer/Oplevelser indsatsen samt Kompetence og Uddannelse bl.a. med virksomhedsordningerne Lån en Leder og Power Push. EHAA har indgået samarbejdsaftaler med Væksthuset omkring formidling af fødevare-, Lån en Leder og Power Push indsatserne. Pipe-Line Der er i 2012 arbejdet på fundraising i såvel regionalt som grænseoverskridende regi til at arbejde med initiativer og indsatser indenfor fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Dette i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i regionen, andre regionale erhvervsfremmeaktører på såvel den danske som den tyske side af grænsen samt med South Denmark European Office. Det forventes at mindst et af pipe-line projekterne vil kunne igangsættes i Udviklingspark Aabenraa (UPAA) I tæt samarbejde med Aabenraa Kommune investerer EHAA ressourcer i opbygning og udvikling af et attraktivt iværksættermiljø i kommunens udviklingspark. Der har været fokus på videreudvikling og forankring af udviklingsparkens tre ben: Kontorhotel, facility services og forretningsudvikling. I 2012 har EHAA bla.i samarbejde med en lokal iværksætter igangsat en indsats, hvor de passive kvm. konverteres til oplevelse, funktionalitet og bonus kvm, i samarbejde med en lokal uddannelsesinstitution i gangsat et initiativ omkring udnyttelse af mødelokalerne, indført tilfredshedsmålinger fra lejerne, implementeret nyt koncept for information til - og kommunikation med lejerne, udarbejdet nyt informations- og markedsføringsmateriale, mobilwebsite samt sat ekstra fokus på det faglige såvel som sociale netværk i UPAA. Der samarbejdes med og Det medfører en del efterspørgsler ikke kun på lokaler i UPAA, men også på lejemål andre steder i kommunen. Ved udgangen af 2012 var alle lokaler i stueetagen og på 1. salen udlejet, 83% af 1. salen, og det er aftalt at en lejer kan etablere sig på 2. salen, selvom denne ikke er renoveret. De lokaler, der er anvendelige benyttes. Lejerne har udtrykt stor tilfredshed med, at kommunen i 2012 udskiftede vinduer i stuen og på 1. salen og andre forbedringer igangsat af kommunen. Samarbejdet med kommunen omkring UPAA er velfungerende. Aabenraa Erhvervsforening EHAA har i 2012 fungeret som administration og medlemssekretariat for Aabenraa Erhvervsforening, og har en bred kontaktflade til erhvervsforeningens medlemmer. Aabenraa Erhvervsforenings bidrag til medlemssekretariatet beregnes på basis af medlemstal. Det fremgår af EHAAs resultat for 2012 samt budget for 2013, at fastholdelse af medlemstallet er en udfordring. Det er Aabenraa Erhvervsforenings vurdering, at der er et uudnyttet medlemspotentiale. Erhvervsforeningen vil også i 2013 have fokus på styrke foreningens medlemsservice og tilbud. Samarbejdet mellem Aabenraa Erhvervsforening, Aabenraa Kommune og EHAA har også i 2012 resulteret i en bred vifte af aktiviteter og servicetilbud til det lokale erhvervsliv, og EHAA ser frem til nye spændende udfordringer initiativer i samarbejdet i Uffe Elbæk Direktør Erhvervenes Hus Aabenraa Side 12 af 12

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd Faxe Erhvervsråd Årsrapport 2010 1 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side 3 2.2. Vision og mission 2009 2013 Side 3-4 2.3. Tilfredshedsmåling

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere