Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 srapport for Resultatkontrakt 2012 srapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Aabenraa Kommunes overordnede erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og udvikle de eksisterende virksomheder. Samtlige indsatsområder skal være med til at støtte denne målsætning. Resultatkontrakt 2012 indeholder 8 indsatsområder. Da EHAA ikke kan øve direkte indflydelse på indsatsområderne 6, 7 og 8, Infrastruktur, Markedsføring og Internationalisering, indeholder resultatkontrakten ikke målopfyldelse for disse. De fremgår derfor ikke af afrapporteringen, men er omfattet af bilaget Ledelsesberetning Afrapporteringen skal beskrive indsatser og resultatmål, og afspejle de aktiviteter og tiltag, som EHAA har udført for erhvervslivet i henhold til Handlingsplan Herudover er en statistisk opgørelse over, hvilke virksomheder og iværksættere EHAA har været i kontakt med i 2012, en del af afrapporteringen. EHAAs årsregnskab for 2012 er ikke en del af evalueringsrapporten, men sendes særskilt til Aabenraa Kommune ved Kultur, Miljø & Erhverv. Ledelsesberetningen, som er godkendt af EHAAs bestyrelsen, og omhandler EHAAs samlede aktiviteter, findes som bilag i denne evalueringsrapport. Indholdsfortegnelse 1. Erhvervsudvikling Erhvervsservice Sygehus Sønderjylland Fødevarer Logstik / GateDenmark... 8 Bilag - Ledelsesberetning for Erhvervenes Hus Aabenraa Konklusion - Resultatkontrakt Udviklingsprojekter - Udviklingspark Aabenraa - Aabenraa Erhvervsforening

2 srapport for Resultatkontrakt Erhvervsudvikling Resultatmål 1 - Erhvervsudvikling Ved hjælp af aktiviteter og projekter skaber EHAA fremgang for iværksættere, vækstiværksættere og eksisterende virksomheder. Målopfyldelse 1 Udvikling i antal arbejdspladser ligger som minimum på gennemsnit med de øvrige kommuner i Region Syddanmark eksklusiv universitetsbyerne. Aabenraa Kommune foretager beregning med udgangspunkt i Danmarks Statistik. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår: Aabenraa kommune har mistet en del arbejdspladser i de seneste år, men tabet er i den lave ende sammenlignet med mange syddanske kommuner. Udviklingen i antal arbejdspladser fra 2009 til 2011 i Aabenraa kommune er -5%, mens samme tal for Region Syddanmark er -6,2%. Andelen af private arbejdspladser er højere i Aabenraa end i hele landet. Målopfyldelse 2 Vækstiværksætterraten ligger som minimum på gennemsnit med de øvrige kommuner i Region Syddanmark eksklusiv universitetsbyerne. Aabenraa Kommune foretager beregning med udgangspunkt i CVR registret. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår: Antallet af nye virksomheder, der etableres i kommunen er faldet kraftigt under finanskrisen, men antallet af nye virksomheder i forhold til samtlige virksomheder, etableringsraten, i Aabenraa kommune er højere (6,3%) end i Region Syddanmark (6,1%). Mens de nye virksomheders jobandel er laver i Aabenraa kommune end i Syddanmark og på landsplan, er overlevelsesandelen (efter 5 år) i Aabenraa (op imod 59%) højere end på landsplan (ca. 56%). Side 1 af 12

3 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 3 Ved hjælp af det fælles CRM system trækkes en liste på de virksomheder, EHAA har været i kontakt med. Der ønskes en sammenfattende konklusion på virksomhedsforløbene. EHAA udarbejder en oversigt med oplysninger om antallet af iværksætterforløb og en samlet konklusion af forløbene (med udgangspunkt i CRM systemet): Oversigt med EHAAs iværksætterkontakter 2012 er sendt til Kultur, Miljø & Erhverv. Konklusion: Unikke iværksætterkontakter 2012: 114, heraf var 57 CVR registreret. Hovedparten af iværksætterhenvendelserne vedrører markedsføring og/eller økonomi (herunder moms, skat, budgetter, finansiering), og omfatter behov for afklaring, vejledning, informations- og kontaktformidling i etableringsfasen samt egentlige vejledningsforløb med 1:1 sparring på forretningsudvikling. I vejledningsforløbende kommer iværksætteren 360 grader rundt om virksomheden (forretningsidé, kunderelationer, organisation og samarbejdspartnere samt drift og økonomi). EHAA forelægger en oversigt over de virksomheder, som har gennemgået forløb hos Væksthuset. Oversigt med Væksthuskontakter 2012 er sendt til Kultur, Miljø og Erhverv. Forløb - Væksthus Syddanmark (VHS) har i alt registreret 26 virksomhedsforløb i Aabenraa kommune i 2012 mod et budgetteret antal på 32. Kontakter - EHAA har registreret 31 kontakter mellem VHS og lokale virksomheder. Vækstiværksættere EHAA har registreret 5 kontakter mellem iværksættere og VHS. EHAA forelægger en liste over virksomheder, der har henvendt sig, og hvor henvendelsen har ført til enten arbejdspladser eller potentiale for fremtidige arbejdspladser. Liste med EHAAs virksomhedskontakter 2012 er sendt til Kultur, Miljø & Erhverv. Unikke virksomhedskontakter 2012: 460, heraf 114 iværksættere. Henvendelser og arbejdspladspotentiale: Det er overvejende mindre ejerledede virksomheder, EHAA har kontakt med. Mere end 80% af virksomhedskontakterne i 2012 havde under 50 ansatte. EHAA vurderer, at 29% af virksomhederne havde arbejdspladspotentiale, mens 27% vurderedes ikke at skabe flere arbejdspladser på kort sigt. Der blev ikke foretaget vurdering af arbejdspladspotentialet ved 44% af virksomhedskontakterne. Indholdet af virksomhedskontakterne spænder bredt fra korte, konkrete henvendelser vedrørende et konkret spørgsmål til mere komplekse forløb over en længere periode med flere møder og kontakter vedrørende en specifik problemstilling eller generel forretnings- og markedsudvikling, hvor forløbene omfatter både vejledning og kontaktformidling til flere parter. Virksomheder, der henvender sig, registreres som en virksomhedskontakt i EHAAs CRM system. Antal ansatte fremgår af fremsendte liste over unikke virksomhedskontakter 2012, men vi kan ikke heraf udlede, hvor mange arbejdspladser, der er fastholdt, skabt henholdsvis potentielt skabes som følge af kontakten til EHAA. EHAA startede ultimo 2011 på indkøring af det fælles CRM system i Væksthus regi. Efter den 1. oktober 2012 foregår alle EHAAs virksomhedsregistreringer i det fælles CRM system. EHAA vil i 2013 sammen med kommunen drøfte registreringsbehov og ønsker om tilpasning af det fælles CRM systemet hertil. Side 2 af 12

4 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 4 Aktiviteter indenfor erhvervsudvikling oplistes og kommenteres. Aabenraa Kommune ønsker at samarbejdet mellem EHAA og erhvervsuddannelsesstederne udvides. EHAA udarbejder en oversigt over Erhvervsudviklingsaktiviteter Oversigt: GateDenmark: Se Logistik / GateDenmark, Resultatmål 5 Tiltrækning af arbejdskraft og kompetencer: Viden til Landet (VtL) - Kompetenceudvikling og brobygningsprojekt mellem akademikere og lokale virksomheder i samarbejde med Syddansk Universitet, Akademikerkampagnen, m.fl. Projektet finansieres bl.a. af EU midler. Der blev i 2012 kontaktet 76 virksomheder i forbindelse med VtL. Velkomstpakke til nytilflyttere med tilbud fra 114 lokale forretninger og virksomheder samt 31 foreninger. Borgerservice udleverer Velkomstpakkerne til nytilflyttere. Relocation Syd et samarbejde, hvor virksomhederne og deres nytilflyttende medarbejdere kan henvises til en lokalkendt etableringskoordinator. Job til 1 ekstra : Via partnerjob-konceptet kan virksomhederne tilbyde partnere til medarbejdere, der gerne vil flytte til kommunen, hjælp til at finde job. Jobbank i samarbejde med Sydjob. Pipeline-projekter, ansøgninger sendt: o Knowledge2Employment Kvalificeret arbejdskraft i den dansk-tyske region. Partnere: 3 danske og 3 tyske. Svar afventes kvt o STARS nye koncepter og veje til studiejobs. Partnere: Syddansk Universitet samt erhvervsfremmeaktører i Syddanmark. Der er modtaget positivt feed back. Endelig godkendelse ventes i 2. kvt o SPACE nye grønne jobs. EU projekt med spansk leadpartner. Svar afventes 2. kvt Tiltrækning af virksomheder Firmaetablering.dk : Kontakt til og udlevering af information og særlige tilbud til nye virksomheder i Aabenraa kommune. Der er i 2012 udleveret materiale til 78 nye virksomheder. Samarbejde med lokalebasen.dk, virksomhedslokaler.dk og matchoffice.dk. Markedsføringsaktiviteter: Webportal og sites for erhvervslivet (3 sprogversioner + mobil website), SEO, Facebook, nyhedsbreve, foldere, annoncering og PR vedr. erhvervs- og iværksættertilbud, Aabenraa som etableringsområde og GateDenmark. Antal bragte artikler/indslag 2012: 208 (minimum, EHAA abonnerer ikke på alle medier, som tilsendes pressemeddelelser og artikler). Samarbejde med erhvervsuddannelserne: Young Enterprise: Bestyrelse, dommerpaneler, messer, PR og andre aktiviteter. Gymnasiale- og erhvervsuddannelser, herunder også landbrugsuddannelser: Samarbejde omkring iværksætteri blandt unge via sparring, foredrag, konkurrencer, PR og formelle som uformelle møder. Netværk: EHAA samarbejder formelt med og har løbende kontakt til kollegaer fra Væksthus Syddanmark South Denmark European Office Udviklingsrådet Sønderjylland Invest in Denmark og Eksportrådet Dansk Erhvervsfremme, herunder kollegaerne fra nabokommunerne Danske Udviklingsparker Wireg og IHK Flensburg Side 3 af 12

5 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 5 EHAA samarbejder med turisme og detail- og handelsstandsforeningerne. Der ønskes en beskrivelse og vurdering af de samarbejder, der har været. EHAA udarbejder en oversigt over samarbejdsaktiviteter med turisme og detail. EHAA har i 2012 samarbejdet med Aabenraa Erhvervsforening, detailhandlen og turistforeningerne omkring synliggørelse af detailhandlen, oplevelsesmuligheder og turisterhvervet samt etablerings- og udviklingsmuligheder. Samarbejderne har bl.a. omfattet nedenstående aktiviteter og projekter. Oversigt: Visitrodekro.dk (EHAA, Aabenraa Erhvervsforening, HHI Rødekro, Turistforeningen) Viden til Landet Webportal: Aabenraa Erhvervsforening, Kometbutikkerne, Rødekro Kulturpris, Shop i City (link) Hjerte for Alle (administration og sekretariat) Smagen af Aabenraa (EHAA, Turistforeningen) Portalsamarbejder for butiks- og erhvervslokaler Medlemssekretariat for Aabenraa Erhvervsforening, herunder medlemmer indenfor detail- og turisterhvervet Det Kreative Hus EHAA tilbyder erhvervs- og iværksætterservice til lejere i Det Kreative Hus og er partner i Forandringsnetværket i regi af Det Kreative Hus Virksomheder og iværksættere indenfor handels- og oplevelseserhvervet er omfattet af EHAAs erhvervs- og iværksætterservice, hvilket medfører ad hoc kontakt EHAA, detail- og turistorganisationerne i mellem. Såvel Aabenraa Erhvervsforening som Aabenraa Turistforening er fast repræsenteret i EHAAs bestyrelse. Det løbende samarbejde og koordinering aktørerne i mellem har positiv effekt i forhold til den enkelte virksomhed såvel som det fælles arbejde med erhvervsudvikling generelt. 2. Erhvervsservice Resultatmål 2 - Erhvervsservice Mindst 85% af de virksomheder, som EHAA er i kontakt med, er tilfredse med den erhvervsservice, de modtager. Målopfyldelse 1 85% af samtlige virksomheder, som EHAA har været i kontakt med er tilfredse eller meget tilfredse med den erhvervsservice, de har modtaget. Aabenraa Kommune foretager tilfredshedsanalyse blandt de virksomheder, EHAA har været i kontakt med. Liste udleveret til Kultur, Miljø & Erhverv, jf. Resultatmål 1 - Erhvervsudvikling, s. 1. Side 4 af 12

6 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 2 I UPAA er stuen og 1. sal udlejet. Aabenraa Kommune foretager beregning. Den gennemsnitlige udlejningsprocent i 2012 var 86%, stueetagen, henholdsvis 79%, 1. salen. Ultimo 2012 blev der for første gang indgået aftale om udlejning af kontorer på 2. salen ab 1. januar salen er ikke istandsat, og repræsenterer derfor ikke en aktuel, men potentiel udlejningskapacitet. Målopfyldelse 3 80% af virksomhederne i UPAA er tilfredse eller meget tilfredse med EHAAs ydelser i relation til udviklingsparken. Aabenraa Kommune foretager analyse blandt udviklingsparkens lejere. Tilfreds (%) ja okt-13 mar-14 Fysiske rammer 62,5 87,5 Servicepakker ServicePlus 62,5 75 Netværk 87,5 100 Information ikke målt 100 EHAA har gennemført to tilfredshedsanalyser blandt udviklingsparkens lejere. Jf. tabel th. Med udgangspunkt i svarene fra første undersøgelse i 2012 og med henblik på at øge tilfredsheden og fremme udlejningsprocenten igangsatte EHAA i 4. kvt en række nye aktiviteter i UPAA. Nye aktiviteter i 2012: udsmykning af fællesarealer i samarbejde med en lokal indretningsarkitekt lejerportrætter kommunikationsplan for lejer-info sammensætning og synliggørelse af servicepakke tilbud sparring ugentligt morgentræf ny mobilwebsite nye markedsføringsmaterialer Udskiftning af vinduer på stueetage og 1. sal, har været vigtig for lejerne, der oplever en tydelig forbedring. Der efterspørges dog stadig bedre fysiske rammer, blandt andet i form af belysning, mødelokaler, møblement og fælles frokostrum. Især istandsættelse af mødelokale og faciliteter som toilet, køkken, m.m. på 2. sal - helt eller delvist, vil give ekstra muligheder og øge udlejningskapaciteten. Side 5 af 12

7 srapport for Resultatkontrakt 2012 Målopfyldelse 4 EHAA oplyser om aktiviteter/projekter tilknyttet erhvervsservice. EHAA udarbejder oversigt med aktiviteter/projekter tilknyttet erhvervsservice. Oversigt: 24 timers erhvervsservice indenfor 24 timer har EHAA reageret på en henvendelse fra en virksomhed eller en iværksætter. 360 graders erhvervsservice alle virksomheder og iværksættere har mulighed for at få hjælp og sparring før, under og efter opstart af virksomhed. Væksthjul og -plan screening og dialogværktøj til afdækning af virksomhedens udviklingspotentialer. Bemandet udviklingspark og sekretariat åbent for virksomheder og iværksættere. Hverdage , fredag Virksomhedsbesøg 1:1 sparring, vejledning og dialog Informations- og kontaktformidling herunder kontakt til myndigheder, private rådgivere, investorer, væksthus, o.a. Finansiering og fundraising Velkomstpakke til nytilflyttere Ved hjælp af Velkomstpakkens mange tilbud fra foreninger, handels- og kulturliv kan den enkelte virksomhed synliggøre Aabenraa kommunens mange muligheder for en familie overfor tilflyttende medarbejdere. Dette på en meget synlig og direkte måde. Den lokale handels- eller oplevelsesvirksomhed får mulighed for at synliggøre og markedsføre sig direkte overfor nytilflytterne. Viden til Landet hjælp til den mindre virksomhed om at finde ekstra ressourcer og nye kompetencer til virksomhedens udviklingspotentialer (1:1 sparring). Sikring Sikringsmanualen blev genudgivet i en ny og opdateret udgave i 2012, og er gratis til rådighed for den enkelte virksomhed som tjekliste, inspiration og med anbefalinger og værktøjer. Erhvervsnabohjælp og tryghedsvandringer for de virksomheder, der er interesseret. Der etableredes i 2012 en virksomhedsgruppe med virksomheder. Tre yderligere virksomhedsgrupper forventes etableret i EHAA koordinerer og yder hjælp til selvhjælp. Side 6 af 12

8 srapport for Resultatkontrakt Sygehus Sønderjylland Resultatmål 3 Sygehus Sønderjylland Målet er at gøre det så attraktivt som muligt for de nyansatte at bosætte sig i Aabenraa kommune, samt at skabe flere arbejdspladser gennem forretningsudvikling for lokale serviceleverandører. Målopfyldelse 1 Etablering af virksomheder eller arbejdspladser i tilknytning til sygehuset. EHAA udarbejder en oversigt over aktiviteter/projekter tilknyttet Sygehus Sønderjylland. Synliggørelse af områdets etableringsmuligheder, kompetencer, erhvervsservicetilbud, kultur og fritidsmuligheder overfor nye virksomheder, medarbejdere, tilflyttere, leverandører og gæster. Oversigt: Firmaetablering.dk Fokus på udbredelse af støtteordninger og tilbud rettet mod velfærdsteknologi. Information via nyhedsbrev, web og virksomhedsbesøg Job til 1 ekstra Partnerjob-ordning. Vækstsekretariatet og EHAA var i 2012 i dialog om etablering af ny partnerjob-ordning i regi af Vækstsekretariatet særligt med henblik på de fremadrettede muligheder og behov for Sygehus Sønderjylland og de større virksomheder. Det forventes, at den nye ordning implementeres i løbet af 2013 med EHAA som kontaktpunkt. Jobportal på Velkomstpakke til nytilflyttere Visitrødekro.dk mobil website med info om lokalområdets muligheder. Blandt andet udviklet med henblik på kommende trafik og gæster i Egelund/Brundeområdet. PR og annoncering Ny mobilwebsite på erhvervsinfo samt søgemaskineoptimering Mange af aktiviteterne er udviklet, gennemført og koordineret i samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening og andre erhvervsorganisationer, Vækstsekretariatet og Kultur, Miljø & Erhverv, m.fl. 4. Fødevarer Resultatmål 4 Fødevarer Målet er vækst i antallet af arbejdspladser relateret til fødevaresektoren. Målopfyldelse 1 Etablering af virksomheder eller arbejdspladser i tilknytning til fødevareerhvervet ligger som minimum på landsgennemsnittet. Side 7 af 12

9 srapport for Resultatkontrakt 2012 Aabenraa Kommune foretager måling med udgangspunkt i Danmarks Statistik. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår, at etablering af arbejdspladser indenfor fødevaresektoren i perioden har været negativ, men at faldet i beskæftigelsen er væsentligt mindre i Aabenraa end på landsplan. EHAA udarbejder en oversigt over aktiviteter/projekter tilknyttet Fødevaresektoren. Oversigt: Syddansk Fødevareklynge med aktiviteter som udstillinger, messer (f.eks. den Kulinariske Jul på Krusmølle), netværk og faglige tilbud. Tre Aabenraa virksomheder er medlem af netværket, jf. Fokus på udbredelse af støtteordninger og tilbud rettet mod oplevelsesøkonomi (herunder fødevarer) Info. via nyhedsbreve, web og virksomhedsbesøg De fleste aktiviteter er udviklet, gennemført og koordineret af den Syddanske Fødevareklynge under ledelse af Væksthus Syddanmark. EHAA er partner i projektet og deltager i en arbejdsgruppe i fødevareklyngen. Tidligere Aabenraa initiativer og aktiviteter under projekterne Sønderjyske Fristelser samt Hjerteblod & Bundlinie (projektperioderne afsluttet i 2011) kører i dag selvstændigt i foreningsregi henholdsvis i uformelle som formelle netværk under ledelse af lokale fødevarenetværk, Væksthus Syddanmark o.a. 5. Logistik / GateDenmark Resultatmål 5 Logistik / GateDenmark Målet er vækst i antallet af arbejdspladser relateret til transport- og logistikbranchen. Målopfyldelse 1 Etablering af virksomheder eller arbejdspladser i tilknytning til transport- og logistikbranchen ligger over landsgennemsnittet. Aabenraa Kommune foretager måling med udgangspunkt i Danmarks Statistik. Af Region Syddanmarks kommunale nøgletal Kontur Aabenraa Kommune 2012 fremgår, at etablering af arbejdspladser indenfor transportsektoren i perioden har været negativ, og at faldet i beskæftigelsen er større i Aabenraa end på landsplan. Da Aabenraa er højtspecialiseret inden for transportsektoren, der er den branche, der repræsenterer flest arbejdspladser i kommunen, er det vigtigt fremadrettet at holde tæt dialog med erhvervet og fokus på at understøtte branchens konkurrencevilkår og -kraft. Målopfyldelse 2 EHAA oplyser om aktiviteter/projekter tilknyttet transport- og logistikbranchen. Side 8 af 12

10 srapport for Resultatkontrakt 2012 EHAA udarbejder en oversigt med aktiviteter/projekter i tilknytning transport- og logistikbranchen: Oversigt GateDenmark APP navigation til lastbilchauffører i GateDenmark Snebro Flag Alle Skiltning Sikring o Konference i Padborg, netværksmøder nationalt o Sikringsmanual o Erhvervsnabohjælp o Tryghedsvandringer TænkeTank CB Log Truck Amok Hold Padborg Rent Infrastruktur o Kombiterminal o Modulvogntog o Transportkorridor Annoncering og PR Webportal Hovedparten af EHAAs aktiviteter og projekter indenfor Logistik / GateDenmark er udviklet og implementeret i samarbejde med de lokale virksomheder, brancheorganisationen ITD, Aabenraa Erhvervsforening, Aabenraa Kommune, Dansk Transportforlag og andre samarbejdspartnere som Sønderjyllands Politi, Det Kriminalpræventive Råd, Aabenraa Havn, Udviklingsråd Sønderjylland, Region Sønderjylland-Schleswig m.fl. Side 9 af 12

11 srapport for Resultatkontrakt 2012 Bilag Ledelsesberetning for Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) 2012 Konklusion EHAAs økonomiske fundament er de et årige resultatkontrakter med Aabenraa Kommune, i 2012 svarende til 66% af omsætningen, samt erhvervsforeningens bidrag til finansiering af medlemssekretariatet ved EHAA, i 2012 svarende til 12% af EHAAs omsætning. EHAA havde i 2012 en omsætning på godt 5 mio. dkr., hvor Resultatkontrakten med kommunen udgør 2/3 dele, Indtægter fra Udviklingspark Aabenraa 10%, Dansk Erhverv 12% og Aabenraa Erhvervsforening 12% resultatet er et overskud på 253 tkr. mod et underskud året før på 98 tkr. Overskuddet skal ses på baggrund af, at der i årets løb er opnået ekstern medfinansiering til projekter og indsatsområder på i alt 177 tkr., at EHAA har haft færre lønudgifter end normalt og forlænget deadlines på udvalgte aktiviteter pga barselsorlov og opsigelser fra to projektledere i løbet af året. Ultimo 2012 har EHAA en egenkapital på 900 tkr. Med en medarbejderstab på otte fastansatte medarbejdere samt fler-årige forpligtende projektaktiviteter har bestyrelsen en målsætning om en egenkapital på minimum 500 tkr. For 2013 budgetteres der med et minus på 152 tkr. og en reduktion af den fastansatte medarbejderstab med 1/3 mandeår. EHAA har en målsætning om at have eksterne ressourcer og akademikere tilknyttet kontoret. Dels for at sikre ny viden, energi og fremdrift, dels for at kunne allokere ekstra Task Force ressourcer til specifikke indsatser. I 2012 har EHAA haft tilknyttet ekstra ressourcer til kontoret i form af en akademiker som projektansat i brobygningsprojektet Viden-til-Landet. Herudover oprettede EHAA i 2012 en midlertidig løntilskudsstilling til en ung medarbejder til udførelse af diverse praktiske opgaver i UPAA. Aktivitetsniveau og virksomhedskontakter i erhvervs- og iværksætterserviceindsatsen i 2012 samt øvrige indsatsområder i Resultatkontrakt 2012 har samlet set ligget på det målsatte niveau, men med et lidt højere niveau for virksomhedskontakter og et lidt forsinket aktivitetsniveau i forhold til indsatsområdet GateDenmark. Udlejningsprocenten i UPAA var ultimo 2012 på et tilfredsstillende niveau med 100% i stueetagen og på 83% på 1. sal. Udlejningsprocenten svinger over året, og EHAA har i 2012 igangsat en del nye initiativer i udviklingsparken. Som sekretariat for Aabenraa Erhvervsforening har EHAA i 2012 serviceret foreningens medlemmer og afviklet en række medlemstilbud og aktiviteter. EHAA har i 2012 haft et tilfredsstillende aktivitetsniveau og opnået de forventede resultater. Der har dog været og er stadig udfordringer med at nå de specifikke mål for medlemstal i forhold til erhvervsforeningen, og for jobskabelsen i forhold til Resultatkontrakten. Resultatkontrakt 2012 Erhvervsservice og iværksætterservice har på linje med foregående år også i 2012 været fundamentet i resultatkontrakten, både i den virksomhedsrettede del af EHAAs aktiviteter og i EHAAs indsats relateret til kommunens erhvervspolitiske mål om ikke blot at være, men også blive opfattet som en erhvervsvenlig kommune. Fastholdelse af en troværdig 24-timers erhvervsservice, 360 grader individuel iværksætterservice samt en professionel og engageret medlemsservice har udgjort omdrejningspunkterne i erhvervsservice indsatsen i I 2012 har 460 virksomheder benyttet sig af Aabenraa Kommunes erhvervs- og iværksætterservice. ALLE iværksættere uanset branche og ambitioner har også i 2012 haft mulighed for at få gratis, individuelle konsultationer hos EHAA. I forlængelse heraf har der været mulighed for at få yderligere hjælp og sparring hos specialister og private rådgivere efter behov. Kursus, uddannelse og sparring udbydes ad hoc og tilpasses den enkeltes behov. Netop adgangen til indledende gratis, individuel sparring og vejledning for iværksættere i Aabenraa kommune samt egentlige vejledningsforløb efterfølgende ses som medvirkende til, at overlevelsesraten blandt iværksættere i kommune ligger blandt Danmarks højeste. I henhold til Region Syddanmarks Kontur 2012 for Aabenraa Kom- Side 10 af 12

12 srapport for Resultatkontrakt 2012 mune er antallet af nye virksomheder, der etableres i kommunen er faldet kraftigt under finanskrisen, men til gengæld overlever flere nye virksomheder i Aabenraa kommune (op imod 59 pct.) end på landsplan (ca. 56 pct.). Der er i 2012 gennemført 114 iværksætterforløb. Forløbende spænder fra indledende kontakt om konkrete spørgsmål til sparring over en længere periode omkring opstart og udvikling af virksomheden. Det er særligt kontaktformidling, sparring og vejledning i forbindelse med forretningskoncept, -forretningsmodel, markedsføring, markedsudvikling samt finansiering og økonomistyring, der efterspørges af virksomheder og iværksættere. Virksomhedskontakterne er meget differentieret med hensyn til indhold og varighed, men det er EHAA teamets vurdering, at iværksætteres og virksomheders krav til erhvervsservicen generelt er skærpet i takt med, at virksomhedernes markeder og vilkår er blevet vanskeligere. Der er således behov for at videreudvikle samarbejdet og koordineringen med andre aktører og private rådgivere i lokalområdet i en periode, hvor virksomhederne er særligt pressede på økonomien. Dette vil EHAA følge op på i Væksthus Syddanmark Samarbejdet med væksthusets konsulenter har været tilfredsstillende. Særligt Væksthjulet og Vækstplanen har været gode redskaber i forhold til udviklingsforløb i virksomhederne. Væksthusets 2012 opgørelse over virksomhedskontakter i Aabenraa er lidt under målet, mens EHAAs egen opgørelse når målet. Forskellen skyldes, hvornår Væksthuset registrerer et forløb. Virksomhederne udtrykker generelt tilfredshed med samarbejdet med Væksthuset. LAG Aabenraa Samarbejdet har været et velfungerende og resultatorienteret såvel på iværksætterområdet som vedrørende igangværende virksomheder og EHAAs egne projektaktiviterer. Det er en væsentlig fordel for EHAAs samarbejde med LAG Aabenraa, at man i LAG Aabenraa har valgt også at have fokus på jobskabelse i prioritering. Markedsføringsindsatsen - Annoncering, søgemaskineoptimering, web og FaceBook, arrangementer, nyhedsbreve, pressemeddelelser, projekter, indsatser som Velkomstpakken samt nye profilerings initiativer som Firmaetablering har synliggjort og styrket PR arbejdet og profileringen af Aabenraa som erhvervsvenlig kommune. Der er i 2012 udviklet henholsdvis tilpasset websites og applikationer for både udviklingsparken, GateDenmark og EHAA tilpasset smartphones og tablets. Internationalisering - Indsatsområdet har haft til formål at styrke målsætningen om jobskabelse og konkurrencekraft såvel på virksomhedsniveau som på områdeniveau. EHAA samarbejder med Invest in Denmark, Eksportrådet, SouthDenmark European Office og andre offentlige og private aktører med international erfaring og viden omkring kontaktformidling, virksomhedsarrangementer, projekt- og markedsudvikling, m.v. Der er tale om en langsigtet indsats, hvor der både skal arbejdes på identifikation og videreudvikling af Aabenraa kommunes styrkepositioner, på formidlingen heraf og på netværk og virksomhedskontakter, herunder deltagelse i grænseoverskridende projekter som eksempelvis Cross Border Logistic i et tæt samarbejde med Udviklingsråd Sønderjylland. EHAA videreførte i 2012 aktiviteter i forbindelse et europæisk projekt Experience Based Development. Kompetence og forretningsudviklingskonceptet Hjerteblod og Bundlinje blev i 2011 kåret som et europæisk Best Practise projekt af EU, og har i 2012 været i Bruxelles for at fortælle om projektet, ligesom der har været en delegation fra Ungarn på studiebesøg i hos EHAA og en lokal virksomhed. I 2012 startede EHAA via kommunens Erhverv og IT et samarbejde op med tyske partnere omkring udarbejdelse af en Interreg ansøgning Knowledge2Employment kvalificeret arbejdskraft i den dansk-tyske region. Gate Denmark - Transport og Logistik - er et væsentligt element i markedsføringsindsatsen af Aabenraa kommune generelt som specifikt i forhold til transportbranchen og Padborgområdet. Forskellige projekter som Truck Amok, snebro, erhvervsnabohjælp, tryghedsvandringer, Sikker Rasteplads samt en ny og opdateret udgave af Sikringsmanualen har medført landsdækkende omtale i såvel trykte som elektroniske medier. Det er en bevidst strategi, at PR arbejdet foregår med udgangspunkt i de lokale virksomheder og konkrete GateDenmark aktiviteter. GateDenmark indsatser prioriteres og koordineres i tæt samarbejde med virksomhederne. Mødeaktiviteten i Tænketanken for Transport og logistik (TTT) bestående af lokale erhvervsfolk har dog været nedtonet i forbindelse med indsættelse af ny projektleder. Udover TTT mødeaktiviteten vil der i forlængelse af 2012 indsatsen i 2013 blive mere fokus på markedsføringsmaterialer, skiltning og en række andre GateDenmark indsatser. Dette i samarbejde med såvel kommune som Aabenraa Erhvervsforening. Udviklingsprojekter Viden til Landet - Brobygning mellem akademikere og SMV ere i Aabenraa kommune - et koncept, der er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitets karrierecenter. Der er i 2010, 11 og 12 fundraiset til projektet. Også i samarbejde med LAG Aabenraa. Koncept, tilrettelæggelse og PR er startet i Der har i 2012 været godt 70 virksomhedskontakter og en del PR. Projektperiode er fra 2011 til medio Side 11 af 12

13 srapport for Resultatkontrakt 2012 Regionale klynger og projekter - Væksthus Syddanmark har af regionen fået overdraget opgaven at etablere og koordinere de regionale klyngesamarbejder. Væksthuset har yderligere igangsat flere projekter med fokus på regionens strategiske vækstområder. EHAA deltager aktivt heri både formelt og uformelt med henblik på at virksomheder i Aabenraa kommune skal kende de tilbud, der er relevante for dem og kan virke som katalysator for den enkelte virksomheds udvikling og vækst. I 2012 har der været aktivitet omkring Fødevarer/Oplevelser indsatsen samt Kompetence og Uddannelse bl.a. med virksomhedsordningerne Lån en Leder og Power Push. EHAA har indgået samarbejdsaftaler med Væksthuset omkring formidling af fødevare-, Lån en Leder og Power Push indsatserne. Pipe-Line Der er i 2012 arbejdet på fundraising i såvel regionalt som grænseoverskridende regi til at arbejde med initiativer og indsatser indenfor fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Dette i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i regionen, andre regionale erhvervsfremmeaktører på såvel den danske som den tyske side af grænsen samt med South Denmark European Office. Det forventes at mindst et af pipe-line projekterne vil kunne igangsættes i Udviklingspark Aabenraa (UPAA) I tæt samarbejde med Aabenraa Kommune investerer EHAA ressourcer i opbygning og udvikling af et attraktivt iværksættermiljø i kommunens udviklingspark. Der har været fokus på videreudvikling og forankring af udviklingsparkens tre ben: Kontorhotel, facility services og forretningsudvikling. I 2012 har EHAA bla.i samarbejde med en lokal iværksætter igangsat en indsats, hvor de passive kvm. konverteres til oplevelse, funktionalitet og bonus kvm, i samarbejde med en lokal uddannelsesinstitution i gangsat et initiativ omkring udnyttelse af mødelokalerne, indført tilfredshedsmålinger fra lejerne, implementeret nyt koncept for information til - og kommunikation med lejerne, udarbejdet nyt informations- og markedsføringsmateriale, mobilwebsite samt sat ekstra fokus på det faglige såvel som sociale netværk i UPAA. Der samarbejdes med og Det medfører en del efterspørgsler ikke kun på lokaler i UPAA, men også på lejemål andre steder i kommunen. Ved udgangen af 2012 var alle lokaler i stueetagen og på 1. salen udlejet, 83% af 1. salen, og det er aftalt at en lejer kan etablere sig på 2. salen, selvom denne ikke er renoveret. De lokaler, der er anvendelige benyttes. Lejerne har udtrykt stor tilfredshed med, at kommunen i 2012 udskiftede vinduer i stuen og på 1. salen og andre forbedringer igangsat af kommunen. Samarbejdet med kommunen omkring UPAA er velfungerende. Aabenraa Erhvervsforening EHAA har i 2012 fungeret som administration og medlemssekretariat for Aabenraa Erhvervsforening, og har en bred kontaktflade til erhvervsforeningens medlemmer. Aabenraa Erhvervsforenings bidrag til medlemssekretariatet beregnes på basis af medlemstal. Det fremgår af EHAAs resultat for 2012 samt budget for 2013, at fastholdelse af medlemstallet er en udfordring. Det er Aabenraa Erhvervsforenings vurdering, at der er et uudnyttet medlemspotentiale. Erhvervsforeningen vil også i 2013 have fokus på styrke foreningens medlemsservice og tilbud. Samarbejdet mellem Aabenraa Erhvervsforening, Aabenraa Kommune og EHAA har også i 2012 resulteret i en bred vifte af aktiviteter og servicetilbud til det lokale erhvervsliv, og EHAA ser frem til nye spændende udfordringer initiativer i samarbejdet i Uffe Elbæk Direktør Erhvervenes Hus Aabenraa Side 12 af 12

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads EU-audit Management, regnskab og audit Lobbyak viteter Projektafslutning Projek dé Screening af idé Livscyklus for deltagelse i EU-projekter. Bruxelles-Kontoret

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere