Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet!"

Transkript

1 Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet! Medlems- og interesseorganisationer vil gerne gennemskue, hvad medlemmerne helt præcis forventer, og om de er tilfredse med information og tilbud. Derfor er eksakt viden om medlemmernes prioriteter og aktivitetsniveau nøglen til mere engagement og til at fastholde interessen med målrettet kommunikation.

2 Introduktion I den typiske medlems- eller interesseorganisation er maksimalt fem procent af medlemmerne regulære ildsjæle med et højt engagementsniveau, 15 procent er moderat aktive og de resterende 80 procent reelt passive støtter. Men det er muligt at højne engagementet og at automatisere processer, der fastholder og aktiverer medlemsskaren i bred forstand. I dette whitepaper ser vi nærmere på, hvordan man kan opbygge bedre relationer til og planlægge sin kommunikation med medlemmerne. Og hvorfor det er helt essentielt at gøre det. Nøglen er bl.a. faktuelt baseret, opdateret og automatisk indsamlet viden om medlemmernes engagement, interesser og prioriteter. Det kan danne basis for beslutninger om kommunikation til og med de enkelte medlemmer eller udvalgte segmenter. Eller hvordan man mest effektivt belønner og inspirerer særligt værdifulde og aktive medlemmer. Det er ekstremt nyttig viden, når man vil fastholde loyaliteten i perioder, hvor enkeltmedlemmers engagement og loyalitet af en eller anden grund er nede i en bølgedal. Eller til at opretholde det almene engagement i perioder mellem højt profilerede aktiviteter og indsamlinger etc. Formålet med denne tekst er dels at give et rids af fordelene ved at indsamle og konsolidere viden om medlemmernes engagement med den enkelte medlems- eller interesseorganisation. Dels at se på, hvad man skal anvende den viden til. For eksempel i form af målrettet kommunikation eller bedre samarbejde i organisationen. Fakta om dette whitepaper Teksten er udgivet af ; et konsulenthus, der hjælper medlems- og interesseorganisationer med at opbygge de processer, kompetencer og værktøjer, der gør det muligt at omsætte organisationernes strategi og visioner til praksis. Teksten er opbygget på basis af kvalitative interviews med en række eksterne eksperter og praktikere, som Progressive samarbejder med, og som løbende bidrager med viden og fakta: Thomas Rydahl partner i RelationshusetGekko. Virksomheden rådgiver bl.a. NGOer, faglige organisationer og virksomheder m.fl. om, hvordan de kommer i dialog med kunder, donorer og medlemmer. hans-jørgen Knudsen ejer af Sympati.dk. Professionel fundraiser og ekspert i medlemsengagement, der anvender fortællingen som udgangspunkt for opbygning og styrkelse af relationer. Bente Gade chef for medlemsrelationer hos Pharmadanmark, der repræsenterer akademikere på lægemiddelområdet og som er i færd med at opbygge et moderne medlemssystem med en række sociale funktionaliteter.

3 Kend medlemmerne! De fleste medlems- og interesseorganisationer ved reelt ikke særlig meget om broderparten af deres medlemmer. Hvor engagerede er de hver især? Bruger de tilbud og informationer? Hvor ofte? Er de ildsjæle eller står de foran at afvise næste kontingent hos PBS? Når man foretager mere detaljerede undersøgelser af en given organisation, kommer det sædvanligvis som en overraskelse for ledelsen, hvor utroligt få, der reelt er aktive. Det påpeger Thomas Rydahl, partner i RelationshusetGekko, der rådgiver NGOer, faglige organisationer og virksomheder om, hvordan de kommer i dialog med kunder, donorer og medlemmer. Den typiske organisation kan naturligvis lægge flere snit på tværs af medlemsskaren, f.eks. på grundlag af fag- og interesseskel, alder eller beskæftigelse. Men rent aktivitetsmæssigt kan man sædvanligvis dele medlemmerne op i tre kategorier, der i grove træk præsenterer sig således: Ildsjælene (højst 5 procent): Prioriterer at deltage i eller organiserer de fleste møder og aktiviteter på græsrodsniveau. Lader sig ofte vælge til tillidsposter, er velinformerede om organisationens visioner, mål og konkrete aktiviteter. Aktive ambassadører for organisationen i lokalmedier og på sociale platforme. De aktive (højst 15 procent): Deltager lejlighedsvist i aktiviteter og indsamlinger, hvis det passer med øvrige gøremål. Støtter overordnede mål, men er ikke nødvendigvis inde i detaljerne om aktuelle aktiviteter. Læser medlemsbladet og åbner ind i mellem det elektroniske nyhedsbrev. Lejlighedsvist ambassadører for organisationen. De passive (mindst 80 procent): Betaler kontingentet, er velvillige over for det overordnede formål, men deltager stort set aldrig i aktiviteter. Ikke særlig informerede om aktuelle aktiviteter og mål. Medlemsbladet bladres måske igennem, men nærlæses kun, når der er indhold af personlig interesse. Velvillige støtter, men ikke i offentlig sammenhæng. Men der er én fællesnævner for alle tre grupper. Det er, at organisationen skal værne om dem og først og fremmest gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at undgå at spilde deres tid. Så når du henvender dig, beder om deres hjælp eller opmærksomhed, skal det være relevant. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke medlemmer der befinder sig i hvilke grupper, tilføjer Hans Jørgen Knudsen, der gennem en årrække var ansvarlig for individuel fundraising i Mellemfolkeligt Samvirke og i dag arbejder med at styrke og øge den frivillige rådgiverstab hos den selvmordsforebyggende organisation Livslinien.

4 Tal direkte til hver medlemsgruppe Som organisation vil man af indlysende årsager helst flytte medlemmer fra et lavere engagementsniveau til et højere. Dels giver det et bedre grundlag for at udvikle lederskabet, gennemføre aktiviteter og for at fundraise. Dels øger det den folkelige forankring og skaber flere aktive ambassadører, siger Thomas Rydahl. Det er imidlertid nødvendigt at kommunikere med medlemmerne på forskellige niveauer for eksempel via differentierede elektroniske nyhedsbreve. For hvor ildsjælene typisk sætter pris på information, der f.eks. går i dybden med tekniske eller politiske detaljer om aktuelle projekter, så taber man let resten af medlemsskaren, der ikke har samme forudsætninger eller engagement. Omvendt føler ildsjælene og nogle af de aktive let, at de ikke rigtigt bliver taget alvorligt, hvis de får informationer, de opfatter som banale. Alligevel er det mere regelen end undtagelsen, at man sender præcis de samme informationer til samtlige medlemmer. Men det er nok en strategi, man bør overveje en ekstra gang. Er det ikke nok med de sociale medier? Ud over medlemsblade, elektroniske nyhedsbreve og andre traditionelle kanaler, bruges sociale medier undertiden med en vis gennemslagskraft af organisationer, der vil have deres budskaber ud. Dagligt fejres små sejre i hovedkontorer landet over, når antallet af likes, kommentarer eller delte poster om en kampagne eller et standpunkt overstiger et vist tal. Spørgsmålet er imidlertid, om de fremstormende medietyper kan stå alene og over tid helt vil erstatte nyhedsbreve, trykte publikationer eller gammeldags telefonkampagner? Sociale medier som Facebook er gode til nogle ting, f.eks. til at øge opmærksomheden for sine budskaber og måske trække nye medlemmer ind i folden. Men kan man direkte måle budskabernes gennemslagskraft via antal likes? Og kan de sociale medier stå alene? Min påstand vil være nej, siger Hans-Jørgen Knudsen. For det første er det uforpligtende at like eller kommentere en post på et socialt medie. Alle og enhver kan gøre det. Det kræver ingen indsigt, og man forventes ikke at følge op med en konkret handling som f.eks. at melde sig ind i en forening, deltage i en indsamling eller hænge plakater op for et parti. For det andet fungerer de sociale medier som et underholdende udstillingsvindue, hvormed man iscenesætter sig selv. Derfor er der en tendens til at følge flokken og tilkendegive en positiv holdning til budskaber, der passer til det billede, man gerne vil skabe af sig selv. Mens man omvendt sjældent liker budskaber, der kan opfattes som kontroversielle, som reklame eller slet og ret en smule kiksede uagtet at man måske støtter det i sit stille sind. For vennerne kigger jo med. Derfor er responsen på sociale medier i bedste fald en unøjagtig indikator af målgruppens reelle interesse, i værste fald helt ved siden af. Det er naturligvis altid bekræftende at få respons, for det gør man trods alt sjældent på de traditionelle kanaler; her er jo ofte fuldstændig radiotavshed. Men vil man virkelig vide noget om, hvorvidt medlemmer, donorer og andre interesserede byder ind på organisationens budskaber, skal der en målrettet medlemsløsning til. Først da bliver det muligt at danne sig et overblik over, hvilke arrangementer og aktiviteter, medlemmerne melder sig til, eller om de f.eks. læser nyhedsbreve eller ej, siger Thomas Rydahl.

5 Samtidig kan det være nyttigt at trække data om medlemmernes aktiviteter på organisationens egne sociale mediesider f.eks. Facebook ind i medlemssystemet. Det giver ganske vist ikke det fulde billede af de enkelte medlemmers engagement; de færreste medlemmer liker eller kommenterer trods alt indlæg på offentlige eller semi-offentlige sites. Men det kan være med til at identificere potentielle ildsjæle og medlemmer, der er klar til et større engagement. Sæt pris på medlemmerne Men lige som organisationens ledelse og administration sætter pris på ros og feedback, så gælder det samme i meget høj grad medlemmerne. Det er vigtigt at lade ildsjæle og aktive medlemmer vide, at der sættes pris på dem, og at deres indsats bemærkes. Det kan man jo gøre på mange måder, f.eks. ved at invitere til personlige møder med ledelsen eller spændende kurser, lade dem opleve hovedkontoret eller faciliteter, der normalt er lukkede for offentligheden. Det kan også være, at man lader dem optræde i en portrætartikel i medlemsbladet eller som del af en lokal PR-kampagne. Man kan også vise dem tillid ved f.eks. at spørge, om de vil arrangere et møde i privat regi om et presserende kampagneemne; mulighederne er mange. Man skal blot huske, at de fleste frivillige sjældent eller aldrig får tak for deres arbejde, der immervæk er rygraden i stort set alle organisationer. Derfor gør det så meget desto større indtryk, når det endelig sker, siger Hans-Jørgen Knudsen. Derfor er det vigtigt, at man med Thomas Rydahls udtryk fejrer sine helte i organisationen. Dels fordi det ansporer dem og deres ligesindede til at blive ved med at yde en stor indsats. Dels fordi det viser medlemmer på et lavere engagementsniveau, at en ekstra indsats ikke blot går upåagtet hen, men faktisk kan betale sig. Organisation blev knudepunkt for vidensudveksling Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man i praksis konsoliderer den viden, der er nødvendig for at komme videre. Og ikke mindst hvordan man kontinuerligt tilbyder medlemmerne værktøjer, der kommer både dem og organisationen til gavn. Det er bl.a. de overvejelser, man har haft hos fagforeningen Pharmadanmark, der repræsenterer akademikere på lægemiddelområdet. Her har man implementeret en professionelt orienteret, social netværkstjeneste baseret på Microsofts SharePoint-teknologi. Løsningen letter organisationsarbejdet set fra både vores og medlemmernes synspunkt. I dag kan man nemt oprette nye grupper, f.eks. baseret på faglige interesser, lokalkredse, ansættelsesforhold eller noget helt fjerde, siger Bente Gade,, chef for medlemsrelationer hos Pharmadanmark. Det gør det nemmere at udveksle erfaringer på kryds og tværs. Det er en helt klar fordel, både i større sammenhænge, hvor Pharmadanmark organiserer arbejdet, samt på lokalt plan hvor man måske bare skal holde et bestyrelsesmøde i ny og næ. Her efterlyser man primært et centralt sted at gemme referater og komme i kontakt med hinanden uden at skulle have bøvlet med at sende mails frem og tilbage, holde styr på skiftende adresser og så videre, tilføjer hun og siger, at hun slet ikke er i tvivl om, at det styrker fokus på organisationsarbejde og vidensudveksling vel at mærke med Pharmadanmark som knudepunkt.

6 Samtidig er Pharmadanmark ved at implementere et medlemssystem baseret på et standard CRMsystem fra Microsoft. Det kommer ganske vist ikke til at rumme samtlige de elementer, man kan indbygge i et CRM-system, men skal i første omgang primært konsolidere stamdata og information om beskæftigelsesfelt og engagement m.v. I dag segmenterer vi meget groft og primært for at undgå, at vi f.eks. sender irrelevant information til medlemmerne og spilde deres tid. Det er afgørende for os, at den information, medlemmerne modtager, er relevant, fortæller Bente Gade. Hun forklarer, at des flere opdaterede basisinformationer, Pharmadanmark har om medlemmerne, des bedre kan man informere og give tilbud på baggrund af f.eks. vedkommendes fagområde, og om medlemmet har personaleansvar eller ej. Ligeledes letter systemet betjeningen, når medlemmerne ringer ind, uanset anledningen. Bl.a. så foreningen bedre kan betjene dem og tilbyde ydelser, kurser eller viden, som de kan have gavn af i deres situation, men som de måske ikke selv er opmærksomme på. For det er klart, at der er forskel på behovene, om man er ledig eller beskæftiget. Eller om man arbejder på et apotek eller i udviklingsafdelingen hos en stor medicinalvirksomhed, siger hun. Medlemssystemet gør os ganske enkelt bedre i stand til konstant at demonstrere vores relevans. Uanset om medlemmet har akut behov for vores assistance eller ej, forklarer Bente Gade. Hold tilknytningen i perioder med lav aktivitet Netop den kontinuerlige demonstration af organisationens legitimitet kan være med til at fastholde medlemmerne og deres opbakning. Også når organisationens og medlemmernes interaktion i perioder er på lavt blus. Det mener Hans-Jørgen Knudsen, der peger på et af de mest kendte eksempler på, hvor galt det ellers kan gå; nemlig Barack Obamas kampagneorganisation, der bl.a. fik så utrolig stor gennemslagskraft, fordi man gjorde brug af en række principper fra NGO-verdenen. Men hele kampagneorganisationen fik reelt lov til at forfalde mere eller mindre i tiden efter præsidentvalget i Adskillige tusinde frivillige havde i månedsvis lagt rigtig megen tid og mange kræfter i kampagnen, og mange havde forventet en eller anden form for løbende relation og medejerskab til Obama-organisationen. Men de følte sig slemt forsmåede i årene efter 2008, og det var jo lidt problematisk, da man så stod og havde brug for dem igen. Situationen var så grel, at man skulle bruge utroligt mange kræfter som man nok kunne have anvendt mere konstruktivt på at sige undskyld! til vrede frivillige fra den første kampagne, da man havde brug for dem igen op til valget i 2012, forklarer Hans-Jørgen Knudsen. Nu er der selvsagt stor forskel på en sæsonbetonet kampagneorganisation som Obamas og på en dansk NGO, fagforening eller for den sags skyld et dansk parti. Men der er også lighedspunkter. Uden for perioder med høj aktivitet landsindsamlinger, kampagner, sultkatastofer og valg, f.eks. falder medlemmerne lettere fra, fordi de ganske enkelt glemmer, hvorfor de egentlig var med i første omgang, siger han.

7 Her kan man bruge information fra målrettet dataindsamling om f.eks. donationer, aktiviteter og nyhedsbreve m.v. til løbende at holde øje med, hvor medlemmerne befinder sig i en engagementscyklus. Det gør det lettere at holde øje med og støtte ildsjæle og aktive, men også at kontakte de allermindst engagerede og gøre en indsats for engagere eller som minimum at fastholde dem som medlemmer. F.eks. ved at tilbyde en pause i donationerne, give særlige tilbud og informationer. Samt ved med jævne mellemrum at informere om situationer, hvor de kan gøre en forskel. Moderne medlemssystemer er standardbaserede Udfordringen er imidlertid at indsamle og organisere information om medlemmer og donorer. For hvor den slags viden reelt godt kan rummes hos dygtige nøglemedarbejdere og i regneark hos mindre organisationer, er det ifølge Hans-Jørgen Knudsen umuligt, når medlemstallet stiger over personer. Derfor kan det være en god idé at overveje et medlemssystem til f.eks. at rumme: Stamdata Medlemmets historik og målbart aktivitetsniveau (herunder anciennitet, donationer, deltagelse i indsamlinger/aktiviteter/intern uddannelse/møder etc.) Abonnementer, medlemskab af fagklubber og rabatordninger Medlemmets uopfordrede henvendelser til organisationen Respons på henvendelser om f.eks. aktiviteter eller donationer Registreret feedback, f.eks. fra phonere, der har henvendt sig til medlemmet om f.eks. opgradering af donorstatus eller opfordring til at deltage i aktiviteter. Medlemmets aktivitet på organisationens sociale mediesites Klikdata om læste artikler fra organisationens nyhedsbreve Enkel webintegration, så medlemmer selv kan opdatere stamdata og angive særlige interesser Muligheder for at konsolidere information om engagement i et pointsystem, der gør det let at gennemskue medlemmets tilknytning og aktivitetsniveau Tidligere var medlemssystemer ofte kostbare, specialudviklede applikationer skræddersyet til præcis den enkelte organisation. Men i dag er langt de fleste moderne medlemssystemer tilpasset standardsoftware, der typisk bygger på de kunderelationssystemer (CRM) der anvendes i erhvervslivet; det er med til at gøre dem langt billigere i anskaffelse og lettere at tilpasse end ældre medlemssystemer. Samtidig er organisationen ikke nær så afhængig af en bestemt løsningsudbyder og kan let finde personer og løsningsudbydere med kompetence inden for løsningstypen. I mange sammenhænge kan det også være ekstremt relevant at koble CRM-delen sammen med en medlemsportal, der gør det muligt for medlemmer og organisationer at udveksle viden og arbejde effektivt sammen. Det sikrer blandt andet, at medlemmerne præsenteres for tilbud og muligheder, som er relevante i netop deres specifikke situation. Eller som de ganske enkelt interesserer sig mest for. Hermed er organisationerne ikke blot i stand til at kommunikere bredt, men også ekstremt målrettet til enkeltpersoner eller segmenter. Det er også praktisk i organisationer, hvis berettigelse hænger sammen med medlemmernes indbyrdes samarbejde eller vidensudveksling. Det kan f.eks. være patientforeninger med et antal helt eller delvist selvkørende grupper centreret omkring geografi eller særlige behov. Eller fagforeninger, hvor lokale eller faglige grupper ofte har behov for at udveksle erfaringer eller fakta på uformel basis. Tilsvarende kan en portal danne ramme om debat og vidensudveksling, som man af den ene eller anden grund foretrækker at holde inden for organisationen.

8 Skab en fornemmelse af tvingende nødvendighed Det helt centrale er imidlertid, at man ikke blot fastholder medlemmer og donorer. Men også at man lader dem mærke, at de er tilknyttet. Hele tiden, siger Hans-Jørgen Knudsen. Det handler understreger han om at fastholde en fornemmelse af tvingende nødvendighed inden for organisationens virkefelt. Det kan være en sultkatastrofe, der ikke har fået så meget opmærksomhed, men hvor man har brug for midler til at komme videre. Eller en partiorganisation, der er ved at dø ud i et lokalområde, massive problemer med arbejdsmiljøet på en virksomhed eller noget helt fjerde. Men der skal være tale om et reelt og presserende behov, hvor medlemmerne oplever at kunne gøre en forskel, og hvor det er afgørende, at de fastholder deres engagement. Her er medlemssystemet er værktøj, der kan være med til at identificere de grupper, man gerne vil nå samt holde styr på, at man ikke alarmerer de samme mennesker hver gang, siger han. Anbefalinger Organisationen bør værne om sine medlemmer og fastholde et højt informationsniveau men huske, at der er forskel på, hvad der interesserer de passive, de aktive og ildsjælene. Brug de sociale medier med omtanke. Og kun til de formål, de er velegnet til. Husk, at I ikke ejer de data og informationer, I og medlemmer lægger derud. Det er på mange måder hensigtsmæssigt at indsamle og strukturere informationer om medlemmerne, så det er let at segmentere medlemmerne, evt. i en form, der bygger på løbende tildeling og justering af engagementspoint, der angiver medlemmets tilknytning til organisationen. For eksempel vil det være oplagt at samle viden om medlemmernes engagement, præferencer og historiske relation til organisationen. De indsamlede oplysninger skal kunne anvendes i forbindelse med både den personlige og generelle medlemskommunikation. Man bør tænke det administrative medlemssystem sammen med en ekstern medlemsportal, der letter udveksling af viden og data medlemmerne imellem og gør det muligt at målrette kommunikationen. Medlemssystem og -portal bør være baseret på en modulopbygget standardteknologi, da det mindsker afhængighed af enkeltleverandører og letter adgangen til rette kompetencer.

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier:

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Guide til LinkedIn Dos and Don ts på LinkedIn Skrevet af: Line Poulsen, Konsulent i DI Handel Harald Tokerød, Strategisk Digital Rådgiver

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Kom It Rapport ROSKILDE MESTERSKABERNE

Kom It Rapport ROSKILDE MESTERSKABERNE Kom It Rapport ROSKILDE MESTERSKABERNE Nanna Søderquist & Christian Thorsø Kom it 18. maj 2014 Indhold Roskilde Mesterskaberne Kommunikationsprodukt... 2 Problemanalyse... 2 Laswell... 2 Teser... 3 K-strategi...

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

> Et unikt medieoverblik.

> Et unikt medieoverblik. Et unikt medieoverblik. Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Fagbladsguiden.dk - professionelle medieportal med 700 fagblade > En professionel medieportal indenfor

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

En Facebook-profil er personlig

En Facebook-profil er personlig En Facebook-profil er personlig En Facebook profil er personlig, og man må selvsagt kun have én, hvilket gør Facebook til et unik sted for virksomheder at få kontakt til forbrugerne. Og det er nemt. Din

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

Hvervning og. motivation

Hvervning og. motivation Hvervning og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde Ulønnet

Læs mere