Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet!"

Transkript

1 Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet! Medlems- og interesseorganisationer vil gerne gennemskue, hvad medlemmerne helt præcis forventer, og om de er tilfredse med information og tilbud. Derfor er eksakt viden om medlemmernes prioriteter og aktivitetsniveau nøglen til mere engagement og til at fastholde interessen med målrettet kommunikation.

2 Introduktion I den typiske medlems- eller interesseorganisation er maksimalt fem procent af medlemmerne regulære ildsjæle med et højt engagementsniveau, 15 procent er moderat aktive og de resterende 80 procent reelt passive støtter. Men det er muligt at højne engagementet og at automatisere processer, der fastholder og aktiverer medlemsskaren i bred forstand. I dette whitepaper ser vi nærmere på, hvordan man kan opbygge bedre relationer til og planlægge sin kommunikation med medlemmerne. Og hvorfor det er helt essentielt at gøre det. Nøglen er bl.a. faktuelt baseret, opdateret og automatisk indsamlet viden om medlemmernes engagement, interesser og prioriteter. Det kan danne basis for beslutninger om kommunikation til og med de enkelte medlemmer eller udvalgte segmenter. Eller hvordan man mest effektivt belønner og inspirerer særligt værdifulde og aktive medlemmer. Det er ekstremt nyttig viden, når man vil fastholde loyaliteten i perioder, hvor enkeltmedlemmers engagement og loyalitet af en eller anden grund er nede i en bølgedal. Eller til at opretholde det almene engagement i perioder mellem højt profilerede aktiviteter og indsamlinger etc. Formålet med denne tekst er dels at give et rids af fordelene ved at indsamle og konsolidere viden om medlemmernes engagement med den enkelte medlems- eller interesseorganisation. Dels at se på, hvad man skal anvende den viden til. For eksempel i form af målrettet kommunikation eller bedre samarbejde i organisationen. Fakta om dette whitepaper Teksten er udgivet af ; et konsulenthus, der hjælper medlems- og interesseorganisationer med at opbygge de processer, kompetencer og værktøjer, der gør det muligt at omsætte organisationernes strategi og visioner til praksis. Teksten er opbygget på basis af kvalitative interviews med en række eksterne eksperter og praktikere, som Progressive samarbejder med, og som løbende bidrager med viden og fakta: Thomas Rydahl partner i RelationshusetGekko. Virksomheden rådgiver bl.a. NGOer, faglige organisationer og virksomheder m.fl. om, hvordan de kommer i dialog med kunder, donorer og medlemmer. hans-jørgen Knudsen ejer af Sympati.dk. Professionel fundraiser og ekspert i medlemsengagement, der anvender fortællingen som udgangspunkt for opbygning og styrkelse af relationer. Bente Gade chef for medlemsrelationer hos Pharmadanmark, der repræsenterer akademikere på lægemiddelområdet og som er i færd med at opbygge et moderne medlemssystem med en række sociale funktionaliteter.

3 Kend medlemmerne! De fleste medlems- og interesseorganisationer ved reelt ikke særlig meget om broderparten af deres medlemmer. Hvor engagerede er de hver især? Bruger de tilbud og informationer? Hvor ofte? Er de ildsjæle eller står de foran at afvise næste kontingent hos PBS? Når man foretager mere detaljerede undersøgelser af en given organisation, kommer det sædvanligvis som en overraskelse for ledelsen, hvor utroligt få, der reelt er aktive. Det påpeger Thomas Rydahl, partner i RelationshusetGekko, der rådgiver NGOer, faglige organisationer og virksomheder om, hvordan de kommer i dialog med kunder, donorer og medlemmer. Den typiske organisation kan naturligvis lægge flere snit på tværs af medlemsskaren, f.eks. på grundlag af fag- og interesseskel, alder eller beskæftigelse. Men rent aktivitetsmæssigt kan man sædvanligvis dele medlemmerne op i tre kategorier, der i grove træk præsenterer sig således: Ildsjælene (højst 5 procent): Prioriterer at deltage i eller organiserer de fleste møder og aktiviteter på græsrodsniveau. Lader sig ofte vælge til tillidsposter, er velinformerede om organisationens visioner, mål og konkrete aktiviteter. Aktive ambassadører for organisationen i lokalmedier og på sociale platforme. De aktive (højst 15 procent): Deltager lejlighedsvist i aktiviteter og indsamlinger, hvis det passer med øvrige gøremål. Støtter overordnede mål, men er ikke nødvendigvis inde i detaljerne om aktuelle aktiviteter. Læser medlemsbladet og åbner ind i mellem det elektroniske nyhedsbrev. Lejlighedsvist ambassadører for organisationen. De passive (mindst 80 procent): Betaler kontingentet, er velvillige over for det overordnede formål, men deltager stort set aldrig i aktiviteter. Ikke særlig informerede om aktuelle aktiviteter og mål. Medlemsbladet bladres måske igennem, men nærlæses kun, når der er indhold af personlig interesse. Velvillige støtter, men ikke i offentlig sammenhæng. Men der er én fællesnævner for alle tre grupper. Det er, at organisationen skal værne om dem og først og fremmest gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at undgå at spilde deres tid. Så når du henvender dig, beder om deres hjælp eller opmærksomhed, skal det være relevant. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke medlemmer der befinder sig i hvilke grupper, tilføjer Hans Jørgen Knudsen, der gennem en årrække var ansvarlig for individuel fundraising i Mellemfolkeligt Samvirke og i dag arbejder med at styrke og øge den frivillige rådgiverstab hos den selvmordsforebyggende organisation Livslinien.

4 Tal direkte til hver medlemsgruppe Som organisation vil man af indlysende årsager helst flytte medlemmer fra et lavere engagementsniveau til et højere. Dels giver det et bedre grundlag for at udvikle lederskabet, gennemføre aktiviteter og for at fundraise. Dels øger det den folkelige forankring og skaber flere aktive ambassadører, siger Thomas Rydahl. Det er imidlertid nødvendigt at kommunikere med medlemmerne på forskellige niveauer for eksempel via differentierede elektroniske nyhedsbreve. For hvor ildsjælene typisk sætter pris på information, der f.eks. går i dybden med tekniske eller politiske detaljer om aktuelle projekter, så taber man let resten af medlemsskaren, der ikke har samme forudsætninger eller engagement. Omvendt føler ildsjælene og nogle af de aktive let, at de ikke rigtigt bliver taget alvorligt, hvis de får informationer, de opfatter som banale. Alligevel er det mere regelen end undtagelsen, at man sender præcis de samme informationer til samtlige medlemmer. Men det er nok en strategi, man bør overveje en ekstra gang. Er det ikke nok med de sociale medier? Ud over medlemsblade, elektroniske nyhedsbreve og andre traditionelle kanaler, bruges sociale medier undertiden med en vis gennemslagskraft af organisationer, der vil have deres budskaber ud. Dagligt fejres små sejre i hovedkontorer landet over, når antallet af likes, kommentarer eller delte poster om en kampagne eller et standpunkt overstiger et vist tal. Spørgsmålet er imidlertid, om de fremstormende medietyper kan stå alene og over tid helt vil erstatte nyhedsbreve, trykte publikationer eller gammeldags telefonkampagner? Sociale medier som Facebook er gode til nogle ting, f.eks. til at øge opmærksomheden for sine budskaber og måske trække nye medlemmer ind i folden. Men kan man direkte måle budskabernes gennemslagskraft via antal likes? Og kan de sociale medier stå alene? Min påstand vil være nej, siger Hans-Jørgen Knudsen. For det første er det uforpligtende at like eller kommentere en post på et socialt medie. Alle og enhver kan gøre det. Det kræver ingen indsigt, og man forventes ikke at følge op med en konkret handling som f.eks. at melde sig ind i en forening, deltage i en indsamling eller hænge plakater op for et parti. For det andet fungerer de sociale medier som et underholdende udstillingsvindue, hvormed man iscenesætter sig selv. Derfor er der en tendens til at følge flokken og tilkendegive en positiv holdning til budskaber, der passer til det billede, man gerne vil skabe af sig selv. Mens man omvendt sjældent liker budskaber, der kan opfattes som kontroversielle, som reklame eller slet og ret en smule kiksede uagtet at man måske støtter det i sit stille sind. For vennerne kigger jo med. Derfor er responsen på sociale medier i bedste fald en unøjagtig indikator af målgruppens reelle interesse, i værste fald helt ved siden af. Det er naturligvis altid bekræftende at få respons, for det gør man trods alt sjældent på de traditionelle kanaler; her er jo ofte fuldstændig radiotavshed. Men vil man virkelig vide noget om, hvorvidt medlemmer, donorer og andre interesserede byder ind på organisationens budskaber, skal der en målrettet medlemsløsning til. Først da bliver det muligt at danne sig et overblik over, hvilke arrangementer og aktiviteter, medlemmerne melder sig til, eller om de f.eks. læser nyhedsbreve eller ej, siger Thomas Rydahl.

5 Samtidig kan det være nyttigt at trække data om medlemmernes aktiviteter på organisationens egne sociale mediesider f.eks. Facebook ind i medlemssystemet. Det giver ganske vist ikke det fulde billede af de enkelte medlemmers engagement; de færreste medlemmer liker eller kommenterer trods alt indlæg på offentlige eller semi-offentlige sites. Men det kan være med til at identificere potentielle ildsjæle og medlemmer, der er klar til et større engagement. Sæt pris på medlemmerne Men lige som organisationens ledelse og administration sætter pris på ros og feedback, så gælder det samme i meget høj grad medlemmerne. Det er vigtigt at lade ildsjæle og aktive medlemmer vide, at der sættes pris på dem, og at deres indsats bemærkes. Det kan man jo gøre på mange måder, f.eks. ved at invitere til personlige møder med ledelsen eller spændende kurser, lade dem opleve hovedkontoret eller faciliteter, der normalt er lukkede for offentligheden. Det kan også være, at man lader dem optræde i en portrætartikel i medlemsbladet eller som del af en lokal PR-kampagne. Man kan også vise dem tillid ved f.eks. at spørge, om de vil arrangere et møde i privat regi om et presserende kampagneemne; mulighederne er mange. Man skal blot huske, at de fleste frivillige sjældent eller aldrig får tak for deres arbejde, der immervæk er rygraden i stort set alle organisationer. Derfor gør det så meget desto større indtryk, når det endelig sker, siger Hans-Jørgen Knudsen. Derfor er det vigtigt, at man med Thomas Rydahls udtryk fejrer sine helte i organisationen. Dels fordi det ansporer dem og deres ligesindede til at blive ved med at yde en stor indsats. Dels fordi det viser medlemmer på et lavere engagementsniveau, at en ekstra indsats ikke blot går upåagtet hen, men faktisk kan betale sig. Organisation blev knudepunkt for vidensudveksling Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man i praksis konsoliderer den viden, der er nødvendig for at komme videre. Og ikke mindst hvordan man kontinuerligt tilbyder medlemmerne værktøjer, der kommer både dem og organisationen til gavn. Det er bl.a. de overvejelser, man har haft hos fagforeningen Pharmadanmark, der repræsenterer akademikere på lægemiddelområdet. Her har man implementeret en professionelt orienteret, social netværkstjeneste baseret på Microsofts SharePoint-teknologi. Løsningen letter organisationsarbejdet set fra både vores og medlemmernes synspunkt. I dag kan man nemt oprette nye grupper, f.eks. baseret på faglige interesser, lokalkredse, ansættelsesforhold eller noget helt fjerde, siger Bente Gade,, chef for medlemsrelationer hos Pharmadanmark. Det gør det nemmere at udveksle erfaringer på kryds og tværs. Det er en helt klar fordel, både i større sammenhænge, hvor Pharmadanmark organiserer arbejdet, samt på lokalt plan hvor man måske bare skal holde et bestyrelsesmøde i ny og næ. Her efterlyser man primært et centralt sted at gemme referater og komme i kontakt med hinanden uden at skulle have bøvlet med at sende mails frem og tilbage, holde styr på skiftende adresser og så videre, tilføjer hun og siger, at hun slet ikke er i tvivl om, at det styrker fokus på organisationsarbejde og vidensudveksling vel at mærke med Pharmadanmark som knudepunkt.

6 Samtidig er Pharmadanmark ved at implementere et medlemssystem baseret på et standard CRMsystem fra Microsoft. Det kommer ganske vist ikke til at rumme samtlige de elementer, man kan indbygge i et CRM-system, men skal i første omgang primært konsolidere stamdata og information om beskæftigelsesfelt og engagement m.v. I dag segmenterer vi meget groft og primært for at undgå, at vi f.eks. sender irrelevant information til medlemmerne og spilde deres tid. Det er afgørende for os, at den information, medlemmerne modtager, er relevant, fortæller Bente Gade. Hun forklarer, at des flere opdaterede basisinformationer, Pharmadanmark har om medlemmerne, des bedre kan man informere og give tilbud på baggrund af f.eks. vedkommendes fagområde, og om medlemmet har personaleansvar eller ej. Ligeledes letter systemet betjeningen, når medlemmerne ringer ind, uanset anledningen. Bl.a. så foreningen bedre kan betjene dem og tilbyde ydelser, kurser eller viden, som de kan have gavn af i deres situation, men som de måske ikke selv er opmærksomme på. For det er klart, at der er forskel på behovene, om man er ledig eller beskæftiget. Eller om man arbejder på et apotek eller i udviklingsafdelingen hos en stor medicinalvirksomhed, siger hun. Medlemssystemet gør os ganske enkelt bedre i stand til konstant at demonstrere vores relevans. Uanset om medlemmet har akut behov for vores assistance eller ej, forklarer Bente Gade. Hold tilknytningen i perioder med lav aktivitet Netop den kontinuerlige demonstration af organisationens legitimitet kan være med til at fastholde medlemmerne og deres opbakning. Også når organisationens og medlemmernes interaktion i perioder er på lavt blus. Det mener Hans-Jørgen Knudsen, der peger på et af de mest kendte eksempler på, hvor galt det ellers kan gå; nemlig Barack Obamas kampagneorganisation, der bl.a. fik så utrolig stor gennemslagskraft, fordi man gjorde brug af en række principper fra NGO-verdenen. Men hele kampagneorganisationen fik reelt lov til at forfalde mere eller mindre i tiden efter præsidentvalget i Adskillige tusinde frivillige havde i månedsvis lagt rigtig megen tid og mange kræfter i kampagnen, og mange havde forventet en eller anden form for løbende relation og medejerskab til Obama-organisationen. Men de følte sig slemt forsmåede i årene efter 2008, og det var jo lidt problematisk, da man så stod og havde brug for dem igen. Situationen var så grel, at man skulle bruge utroligt mange kræfter som man nok kunne have anvendt mere konstruktivt på at sige undskyld! til vrede frivillige fra den første kampagne, da man havde brug for dem igen op til valget i 2012, forklarer Hans-Jørgen Knudsen. Nu er der selvsagt stor forskel på en sæsonbetonet kampagneorganisation som Obamas og på en dansk NGO, fagforening eller for den sags skyld et dansk parti. Men der er også lighedspunkter. Uden for perioder med høj aktivitet landsindsamlinger, kampagner, sultkatastofer og valg, f.eks. falder medlemmerne lettere fra, fordi de ganske enkelt glemmer, hvorfor de egentlig var med i første omgang, siger han.

7 Her kan man bruge information fra målrettet dataindsamling om f.eks. donationer, aktiviteter og nyhedsbreve m.v. til løbende at holde øje med, hvor medlemmerne befinder sig i en engagementscyklus. Det gør det lettere at holde øje med og støtte ildsjæle og aktive, men også at kontakte de allermindst engagerede og gøre en indsats for engagere eller som minimum at fastholde dem som medlemmer. F.eks. ved at tilbyde en pause i donationerne, give særlige tilbud og informationer. Samt ved med jævne mellemrum at informere om situationer, hvor de kan gøre en forskel. Moderne medlemssystemer er standardbaserede Udfordringen er imidlertid at indsamle og organisere information om medlemmer og donorer. For hvor den slags viden reelt godt kan rummes hos dygtige nøglemedarbejdere og i regneark hos mindre organisationer, er det ifølge Hans-Jørgen Knudsen umuligt, når medlemstallet stiger over personer. Derfor kan det være en god idé at overveje et medlemssystem til f.eks. at rumme: Stamdata Medlemmets historik og målbart aktivitetsniveau (herunder anciennitet, donationer, deltagelse i indsamlinger/aktiviteter/intern uddannelse/møder etc.) Abonnementer, medlemskab af fagklubber og rabatordninger Medlemmets uopfordrede henvendelser til organisationen Respons på henvendelser om f.eks. aktiviteter eller donationer Registreret feedback, f.eks. fra phonere, der har henvendt sig til medlemmet om f.eks. opgradering af donorstatus eller opfordring til at deltage i aktiviteter. Medlemmets aktivitet på organisationens sociale mediesites Klikdata om læste artikler fra organisationens nyhedsbreve Enkel webintegration, så medlemmer selv kan opdatere stamdata og angive særlige interesser Muligheder for at konsolidere information om engagement i et pointsystem, der gør det let at gennemskue medlemmets tilknytning og aktivitetsniveau Tidligere var medlemssystemer ofte kostbare, specialudviklede applikationer skræddersyet til præcis den enkelte organisation. Men i dag er langt de fleste moderne medlemssystemer tilpasset standardsoftware, der typisk bygger på de kunderelationssystemer (CRM) der anvendes i erhvervslivet; det er med til at gøre dem langt billigere i anskaffelse og lettere at tilpasse end ældre medlemssystemer. Samtidig er organisationen ikke nær så afhængig af en bestemt løsningsudbyder og kan let finde personer og løsningsudbydere med kompetence inden for løsningstypen. I mange sammenhænge kan det også være ekstremt relevant at koble CRM-delen sammen med en medlemsportal, der gør det muligt for medlemmer og organisationer at udveksle viden og arbejde effektivt sammen. Det sikrer blandt andet, at medlemmerne præsenteres for tilbud og muligheder, som er relevante i netop deres specifikke situation. Eller som de ganske enkelt interesserer sig mest for. Hermed er organisationerne ikke blot i stand til at kommunikere bredt, men også ekstremt målrettet til enkeltpersoner eller segmenter. Det er også praktisk i organisationer, hvis berettigelse hænger sammen med medlemmernes indbyrdes samarbejde eller vidensudveksling. Det kan f.eks. være patientforeninger med et antal helt eller delvist selvkørende grupper centreret omkring geografi eller særlige behov. Eller fagforeninger, hvor lokale eller faglige grupper ofte har behov for at udveksle erfaringer eller fakta på uformel basis. Tilsvarende kan en portal danne ramme om debat og vidensudveksling, som man af den ene eller anden grund foretrækker at holde inden for organisationen.

8 Skab en fornemmelse af tvingende nødvendighed Det helt centrale er imidlertid, at man ikke blot fastholder medlemmer og donorer. Men også at man lader dem mærke, at de er tilknyttet. Hele tiden, siger Hans-Jørgen Knudsen. Det handler understreger han om at fastholde en fornemmelse af tvingende nødvendighed inden for organisationens virkefelt. Det kan være en sultkatastrofe, der ikke har fået så meget opmærksomhed, men hvor man har brug for midler til at komme videre. Eller en partiorganisation, der er ved at dø ud i et lokalområde, massive problemer med arbejdsmiljøet på en virksomhed eller noget helt fjerde. Men der skal være tale om et reelt og presserende behov, hvor medlemmerne oplever at kunne gøre en forskel, og hvor det er afgørende, at de fastholder deres engagement. Her er medlemssystemet er værktøj, der kan være med til at identificere de grupper, man gerne vil nå samt holde styr på, at man ikke alarmerer de samme mennesker hver gang, siger han. Anbefalinger Organisationen bør værne om sine medlemmer og fastholde et højt informationsniveau men huske, at der er forskel på, hvad der interesserer de passive, de aktive og ildsjælene. Brug de sociale medier med omtanke. Og kun til de formål, de er velegnet til. Husk, at I ikke ejer de data og informationer, I og medlemmer lægger derud. Det er på mange måder hensigtsmæssigt at indsamle og strukturere informationer om medlemmerne, så det er let at segmentere medlemmerne, evt. i en form, der bygger på løbende tildeling og justering af engagementspoint, der angiver medlemmets tilknytning til organisationen. For eksempel vil det være oplagt at samle viden om medlemmernes engagement, præferencer og historiske relation til organisationen. De indsamlede oplysninger skal kunne anvendes i forbindelse med både den personlige og generelle medlemskommunikation. Man bør tænke det administrative medlemssystem sammen med en ekstern medlemsportal, der letter udveksling af viden og data medlemmerne imellem og gør det muligt at målrette kommunikationen. Medlemssystem og -portal bør være baseret på en modulopbygget standardteknologi, da det mindsker afhængighed af enkeltleverandører og letter adgangen til rette kompetencer.

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere version 1.1 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6,

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014 Webinar om LinkedIn Louise Holland Heide Videncentret for Landbrug 11. marts 2014 Inden klokken bliver 15.15 kan du: Lige kort præsentere dig i chatten Dit navn, hvor du arbejder og med hvad Husk at du

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Nye arenaer på nettet

Nye arenaer på nettet Nye arenaer på nettet Internettet forandrer idrætten Projektet er støttet af: 2 X 10 10 facts om projektet 10 perspektiver fra rapporten 10 facts om projektet Nye arenaer på nettet 1. Udløber af andet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere