Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet!"

Transkript

1 Sæt medlemmerne i system og styrk engagementet! Medlems- og interesseorganisationer vil gerne gennemskue, hvad medlemmerne helt præcis forventer, og om de er tilfredse med information og tilbud. Derfor er eksakt viden om medlemmernes prioriteter og aktivitetsniveau nøglen til mere engagement og til at fastholde interessen med målrettet kommunikation.

2 Introduktion I den typiske medlems- eller interesseorganisation er maksimalt fem procent af medlemmerne regulære ildsjæle med et højt engagementsniveau, 15 procent er moderat aktive og de resterende 80 procent reelt passive støtter. Men det er muligt at højne engagementet og at automatisere processer, der fastholder og aktiverer medlemsskaren i bred forstand. I dette whitepaper ser vi nærmere på, hvordan man kan opbygge bedre relationer til og planlægge sin kommunikation med medlemmerne. Og hvorfor det er helt essentielt at gøre det. Nøglen er bl.a. faktuelt baseret, opdateret og automatisk indsamlet viden om medlemmernes engagement, interesser og prioriteter. Det kan danne basis for beslutninger om kommunikation til og med de enkelte medlemmer eller udvalgte segmenter. Eller hvordan man mest effektivt belønner og inspirerer særligt værdifulde og aktive medlemmer. Det er ekstremt nyttig viden, når man vil fastholde loyaliteten i perioder, hvor enkeltmedlemmers engagement og loyalitet af en eller anden grund er nede i en bølgedal. Eller til at opretholde det almene engagement i perioder mellem højt profilerede aktiviteter og indsamlinger etc. Formålet med denne tekst er dels at give et rids af fordelene ved at indsamle og konsolidere viden om medlemmernes engagement med den enkelte medlems- eller interesseorganisation. Dels at se på, hvad man skal anvende den viden til. For eksempel i form af målrettet kommunikation eller bedre samarbejde i organisationen. Fakta om dette whitepaper Teksten er udgivet af ; et konsulenthus, der hjælper medlems- og interesseorganisationer med at opbygge de processer, kompetencer og værktøjer, der gør det muligt at omsætte organisationernes strategi og visioner til praksis. Teksten er opbygget på basis af kvalitative interviews med en række eksterne eksperter og praktikere, som Progressive samarbejder med, og som løbende bidrager med viden og fakta: Thomas Rydahl partner i RelationshusetGekko. Virksomheden rådgiver bl.a. NGOer, faglige organisationer og virksomheder m.fl. om, hvordan de kommer i dialog med kunder, donorer og medlemmer. hans-jørgen Knudsen ejer af Sympati.dk. Professionel fundraiser og ekspert i medlemsengagement, der anvender fortællingen som udgangspunkt for opbygning og styrkelse af relationer. Bente Gade chef for medlemsrelationer hos Pharmadanmark, der repræsenterer akademikere på lægemiddelområdet og som er i færd med at opbygge et moderne medlemssystem med en række sociale funktionaliteter.

3 Kend medlemmerne! De fleste medlems- og interesseorganisationer ved reelt ikke særlig meget om broderparten af deres medlemmer. Hvor engagerede er de hver især? Bruger de tilbud og informationer? Hvor ofte? Er de ildsjæle eller står de foran at afvise næste kontingent hos PBS? Når man foretager mere detaljerede undersøgelser af en given organisation, kommer det sædvanligvis som en overraskelse for ledelsen, hvor utroligt få, der reelt er aktive. Det påpeger Thomas Rydahl, partner i RelationshusetGekko, der rådgiver NGOer, faglige organisationer og virksomheder om, hvordan de kommer i dialog med kunder, donorer og medlemmer. Den typiske organisation kan naturligvis lægge flere snit på tværs af medlemsskaren, f.eks. på grundlag af fag- og interesseskel, alder eller beskæftigelse. Men rent aktivitetsmæssigt kan man sædvanligvis dele medlemmerne op i tre kategorier, der i grove træk præsenterer sig således: Ildsjælene (højst 5 procent): Prioriterer at deltage i eller organiserer de fleste møder og aktiviteter på græsrodsniveau. Lader sig ofte vælge til tillidsposter, er velinformerede om organisationens visioner, mål og konkrete aktiviteter. Aktive ambassadører for organisationen i lokalmedier og på sociale platforme. De aktive (højst 15 procent): Deltager lejlighedsvist i aktiviteter og indsamlinger, hvis det passer med øvrige gøremål. Støtter overordnede mål, men er ikke nødvendigvis inde i detaljerne om aktuelle aktiviteter. Læser medlemsbladet og åbner ind i mellem det elektroniske nyhedsbrev. Lejlighedsvist ambassadører for organisationen. De passive (mindst 80 procent): Betaler kontingentet, er velvillige over for det overordnede formål, men deltager stort set aldrig i aktiviteter. Ikke særlig informerede om aktuelle aktiviteter og mål. Medlemsbladet bladres måske igennem, men nærlæses kun, når der er indhold af personlig interesse. Velvillige støtter, men ikke i offentlig sammenhæng. Men der er én fællesnævner for alle tre grupper. Det er, at organisationen skal værne om dem og først og fremmest gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at undgå at spilde deres tid. Så når du henvender dig, beder om deres hjælp eller opmærksomhed, skal det være relevant. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke medlemmer der befinder sig i hvilke grupper, tilføjer Hans Jørgen Knudsen, der gennem en årrække var ansvarlig for individuel fundraising i Mellemfolkeligt Samvirke og i dag arbejder med at styrke og øge den frivillige rådgiverstab hos den selvmordsforebyggende organisation Livslinien.

4 Tal direkte til hver medlemsgruppe Som organisation vil man af indlysende årsager helst flytte medlemmer fra et lavere engagementsniveau til et højere. Dels giver det et bedre grundlag for at udvikle lederskabet, gennemføre aktiviteter og for at fundraise. Dels øger det den folkelige forankring og skaber flere aktive ambassadører, siger Thomas Rydahl. Det er imidlertid nødvendigt at kommunikere med medlemmerne på forskellige niveauer for eksempel via differentierede elektroniske nyhedsbreve. For hvor ildsjælene typisk sætter pris på information, der f.eks. går i dybden med tekniske eller politiske detaljer om aktuelle projekter, så taber man let resten af medlemsskaren, der ikke har samme forudsætninger eller engagement. Omvendt føler ildsjælene og nogle af de aktive let, at de ikke rigtigt bliver taget alvorligt, hvis de får informationer, de opfatter som banale. Alligevel er det mere regelen end undtagelsen, at man sender præcis de samme informationer til samtlige medlemmer. Men det er nok en strategi, man bør overveje en ekstra gang. Er det ikke nok med de sociale medier? Ud over medlemsblade, elektroniske nyhedsbreve og andre traditionelle kanaler, bruges sociale medier undertiden med en vis gennemslagskraft af organisationer, der vil have deres budskaber ud. Dagligt fejres små sejre i hovedkontorer landet over, når antallet af likes, kommentarer eller delte poster om en kampagne eller et standpunkt overstiger et vist tal. Spørgsmålet er imidlertid, om de fremstormende medietyper kan stå alene og over tid helt vil erstatte nyhedsbreve, trykte publikationer eller gammeldags telefonkampagner? Sociale medier som Facebook er gode til nogle ting, f.eks. til at øge opmærksomheden for sine budskaber og måske trække nye medlemmer ind i folden. Men kan man direkte måle budskabernes gennemslagskraft via antal likes? Og kan de sociale medier stå alene? Min påstand vil være nej, siger Hans-Jørgen Knudsen. For det første er det uforpligtende at like eller kommentere en post på et socialt medie. Alle og enhver kan gøre det. Det kræver ingen indsigt, og man forventes ikke at følge op med en konkret handling som f.eks. at melde sig ind i en forening, deltage i en indsamling eller hænge plakater op for et parti. For det andet fungerer de sociale medier som et underholdende udstillingsvindue, hvormed man iscenesætter sig selv. Derfor er der en tendens til at følge flokken og tilkendegive en positiv holdning til budskaber, der passer til det billede, man gerne vil skabe af sig selv. Mens man omvendt sjældent liker budskaber, der kan opfattes som kontroversielle, som reklame eller slet og ret en smule kiksede uagtet at man måske støtter det i sit stille sind. For vennerne kigger jo med. Derfor er responsen på sociale medier i bedste fald en unøjagtig indikator af målgruppens reelle interesse, i værste fald helt ved siden af. Det er naturligvis altid bekræftende at få respons, for det gør man trods alt sjældent på de traditionelle kanaler; her er jo ofte fuldstændig radiotavshed. Men vil man virkelig vide noget om, hvorvidt medlemmer, donorer og andre interesserede byder ind på organisationens budskaber, skal der en målrettet medlemsløsning til. Først da bliver det muligt at danne sig et overblik over, hvilke arrangementer og aktiviteter, medlemmerne melder sig til, eller om de f.eks. læser nyhedsbreve eller ej, siger Thomas Rydahl.

5 Samtidig kan det være nyttigt at trække data om medlemmernes aktiviteter på organisationens egne sociale mediesider f.eks. Facebook ind i medlemssystemet. Det giver ganske vist ikke det fulde billede af de enkelte medlemmers engagement; de færreste medlemmer liker eller kommenterer trods alt indlæg på offentlige eller semi-offentlige sites. Men det kan være med til at identificere potentielle ildsjæle og medlemmer, der er klar til et større engagement. Sæt pris på medlemmerne Men lige som organisationens ledelse og administration sætter pris på ros og feedback, så gælder det samme i meget høj grad medlemmerne. Det er vigtigt at lade ildsjæle og aktive medlemmer vide, at der sættes pris på dem, og at deres indsats bemærkes. Det kan man jo gøre på mange måder, f.eks. ved at invitere til personlige møder med ledelsen eller spændende kurser, lade dem opleve hovedkontoret eller faciliteter, der normalt er lukkede for offentligheden. Det kan også være, at man lader dem optræde i en portrætartikel i medlemsbladet eller som del af en lokal PR-kampagne. Man kan også vise dem tillid ved f.eks. at spørge, om de vil arrangere et møde i privat regi om et presserende kampagneemne; mulighederne er mange. Man skal blot huske, at de fleste frivillige sjældent eller aldrig får tak for deres arbejde, der immervæk er rygraden i stort set alle organisationer. Derfor gør det så meget desto større indtryk, når det endelig sker, siger Hans-Jørgen Knudsen. Derfor er det vigtigt, at man med Thomas Rydahls udtryk fejrer sine helte i organisationen. Dels fordi det ansporer dem og deres ligesindede til at blive ved med at yde en stor indsats. Dels fordi det viser medlemmer på et lavere engagementsniveau, at en ekstra indsats ikke blot går upåagtet hen, men faktisk kan betale sig. Organisation blev knudepunkt for vidensudveksling Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man i praksis konsoliderer den viden, der er nødvendig for at komme videre. Og ikke mindst hvordan man kontinuerligt tilbyder medlemmerne værktøjer, der kommer både dem og organisationen til gavn. Det er bl.a. de overvejelser, man har haft hos fagforeningen Pharmadanmark, der repræsenterer akademikere på lægemiddelområdet. Her har man implementeret en professionelt orienteret, social netværkstjeneste baseret på Microsofts SharePoint-teknologi. Løsningen letter organisationsarbejdet set fra både vores og medlemmernes synspunkt. I dag kan man nemt oprette nye grupper, f.eks. baseret på faglige interesser, lokalkredse, ansættelsesforhold eller noget helt fjerde, siger Bente Gade,, chef for medlemsrelationer hos Pharmadanmark. Det gør det nemmere at udveksle erfaringer på kryds og tværs. Det er en helt klar fordel, både i større sammenhænge, hvor Pharmadanmark organiserer arbejdet, samt på lokalt plan hvor man måske bare skal holde et bestyrelsesmøde i ny og næ. Her efterlyser man primært et centralt sted at gemme referater og komme i kontakt med hinanden uden at skulle have bøvlet med at sende mails frem og tilbage, holde styr på skiftende adresser og så videre, tilføjer hun og siger, at hun slet ikke er i tvivl om, at det styrker fokus på organisationsarbejde og vidensudveksling vel at mærke med Pharmadanmark som knudepunkt.

6 Samtidig er Pharmadanmark ved at implementere et medlemssystem baseret på et standard CRMsystem fra Microsoft. Det kommer ganske vist ikke til at rumme samtlige de elementer, man kan indbygge i et CRM-system, men skal i første omgang primært konsolidere stamdata og information om beskæftigelsesfelt og engagement m.v. I dag segmenterer vi meget groft og primært for at undgå, at vi f.eks. sender irrelevant information til medlemmerne og spilde deres tid. Det er afgørende for os, at den information, medlemmerne modtager, er relevant, fortæller Bente Gade. Hun forklarer, at des flere opdaterede basisinformationer, Pharmadanmark har om medlemmerne, des bedre kan man informere og give tilbud på baggrund af f.eks. vedkommendes fagområde, og om medlemmet har personaleansvar eller ej. Ligeledes letter systemet betjeningen, når medlemmerne ringer ind, uanset anledningen. Bl.a. så foreningen bedre kan betjene dem og tilbyde ydelser, kurser eller viden, som de kan have gavn af i deres situation, men som de måske ikke selv er opmærksomme på. For det er klart, at der er forskel på behovene, om man er ledig eller beskæftiget. Eller om man arbejder på et apotek eller i udviklingsafdelingen hos en stor medicinalvirksomhed, siger hun. Medlemssystemet gør os ganske enkelt bedre i stand til konstant at demonstrere vores relevans. Uanset om medlemmet har akut behov for vores assistance eller ej, forklarer Bente Gade. Hold tilknytningen i perioder med lav aktivitet Netop den kontinuerlige demonstration af organisationens legitimitet kan være med til at fastholde medlemmerne og deres opbakning. Også når organisationens og medlemmernes interaktion i perioder er på lavt blus. Det mener Hans-Jørgen Knudsen, der peger på et af de mest kendte eksempler på, hvor galt det ellers kan gå; nemlig Barack Obamas kampagneorganisation, der bl.a. fik så utrolig stor gennemslagskraft, fordi man gjorde brug af en række principper fra NGO-verdenen. Men hele kampagneorganisationen fik reelt lov til at forfalde mere eller mindre i tiden efter præsidentvalget i Adskillige tusinde frivillige havde i månedsvis lagt rigtig megen tid og mange kræfter i kampagnen, og mange havde forventet en eller anden form for løbende relation og medejerskab til Obama-organisationen. Men de følte sig slemt forsmåede i årene efter 2008, og det var jo lidt problematisk, da man så stod og havde brug for dem igen. Situationen var så grel, at man skulle bruge utroligt mange kræfter som man nok kunne have anvendt mere konstruktivt på at sige undskyld! til vrede frivillige fra den første kampagne, da man havde brug for dem igen op til valget i 2012, forklarer Hans-Jørgen Knudsen. Nu er der selvsagt stor forskel på en sæsonbetonet kampagneorganisation som Obamas og på en dansk NGO, fagforening eller for den sags skyld et dansk parti. Men der er også lighedspunkter. Uden for perioder med høj aktivitet landsindsamlinger, kampagner, sultkatastofer og valg, f.eks. falder medlemmerne lettere fra, fordi de ganske enkelt glemmer, hvorfor de egentlig var med i første omgang, siger han.

7 Her kan man bruge information fra målrettet dataindsamling om f.eks. donationer, aktiviteter og nyhedsbreve m.v. til løbende at holde øje med, hvor medlemmerne befinder sig i en engagementscyklus. Det gør det lettere at holde øje med og støtte ildsjæle og aktive, men også at kontakte de allermindst engagerede og gøre en indsats for engagere eller som minimum at fastholde dem som medlemmer. F.eks. ved at tilbyde en pause i donationerne, give særlige tilbud og informationer. Samt ved med jævne mellemrum at informere om situationer, hvor de kan gøre en forskel. Moderne medlemssystemer er standardbaserede Udfordringen er imidlertid at indsamle og organisere information om medlemmer og donorer. For hvor den slags viden reelt godt kan rummes hos dygtige nøglemedarbejdere og i regneark hos mindre organisationer, er det ifølge Hans-Jørgen Knudsen umuligt, når medlemstallet stiger over personer. Derfor kan det være en god idé at overveje et medlemssystem til f.eks. at rumme: Stamdata Medlemmets historik og målbart aktivitetsniveau (herunder anciennitet, donationer, deltagelse i indsamlinger/aktiviteter/intern uddannelse/møder etc.) Abonnementer, medlemskab af fagklubber og rabatordninger Medlemmets uopfordrede henvendelser til organisationen Respons på henvendelser om f.eks. aktiviteter eller donationer Registreret feedback, f.eks. fra phonere, der har henvendt sig til medlemmet om f.eks. opgradering af donorstatus eller opfordring til at deltage i aktiviteter. Medlemmets aktivitet på organisationens sociale mediesites Klikdata om læste artikler fra organisationens nyhedsbreve Enkel webintegration, så medlemmer selv kan opdatere stamdata og angive særlige interesser Muligheder for at konsolidere information om engagement i et pointsystem, der gør det let at gennemskue medlemmets tilknytning og aktivitetsniveau Tidligere var medlemssystemer ofte kostbare, specialudviklede applikationer skræddersyet til præcis den enkelte organisation. Men i dag er langt de fleste moderne medlemssystemer tilpasset standardsoftware, der typisk bygger på de kunderelationssystemer (CRM) der anvendes i erhvervslivet; det er med til at gøre dem langt billigere i anskaffelse og lettere at tilpasse end ældre medlemssystemer. Samtidig er organisationen ikke nær så afhængig af en bestemt løsningsudbyder og kan let finde personer og løsningsudbydere med kompetence inden for løsningstypen. I mange sammenhænge kan det også være ekstremt relevant at koble CRM-delen sammen med en medlemsportal, der gør det muligt for medlemmer og organisationer at udveksle viden og arbejde effektivt sammen. Det sikrer blandt andet, at medlemmerne præsenteres for tilbud og muligheder, som er relevante i netop deres specifikke situation. Eller som de ganske enkelt interesserer sig mest for. Hermed er organisationerne ikke blot i stand til at kommunikere bredt, men også ekstremt målrettet til enkeltpersoner eller segmenter. Det er også praktisk i organisationer, hvis berettigelse hænger sammen med medlemmernes indbyrdes samarbejde eller vidensudveksling. Det kan f.eks. være patientforeninger med et antal helt eller delvist selvkørende grupper centreret omkring geografi eller særlige behov. Eller fagforeninger, hvor lokale eller faglige grupper ofte har behov for at udveksle erfaringer eller fakta på uformel basis. Tilsvarende kan en portal danne ramme om debat og vidensudveksling, som man af den ene eller anden grund foretrækker at holde inden for organisationen.

8 Skab en fornemmelse af tvingende nødvendighed Det helt centrale er imidlertid, at man ikke blot fastholder medlemmer og donorer. Men også at man lader dem mærke, at de er tilknyttet. Hele tiden, siger Hans-Jørgen Knudsen. Det handler understreger han om at fastholde en fornemmelse af tvingende nødvendighed inden for organisationens virkefelt. Det kan være en sultkatastrofe, der ikke har fået så meget opmærksomhed, men hvor man har brug for midler til at komme videre. Eller en partiorganisation, der er ved at dø ud i et lokalområde, massive problemer med arbejdsmiljøet på en virksomhed eller noget helt fjerde. Men der skal være tale om et reelt og presserende behov, hvor medlemmerne oplever at kunne gøre en forskel, og hvor det er afgørende, at de fastholder deres engagement. Her er medlemssystemet er værktøj, der kan være med til at identificere de grupper, man gerne vil nå samt holde styr på, at man ikke alarmerer de samme mennesker hver gang, siger han. Anbefalinger Organisationen bør værne om sine medlemmer og fastholde et højt informationsniveau men huske, at der er forskel på, hvad der interesserer de passive, de aktive og ildsjælene. Brug de sociale medier med omtanke. Og kun til de formål, de er velegnet til. Husk, at I ikke ejer de data og informationer, I og medlemmer lægger derud. Det er på mange måder hensigtsmæssigt at indsamle og strukturere informationer om medlemmerne, så det er let at segmentere medlemmerne, evt. i en form, der bygger på løbende tildeling og justering af engagementspoint, der angiver medlemmets tilknytning til organisationen. For eksempel vil det være oplagt at samle viden om medlemmernes engagement, præferencer og historiske relation til organisationen. De indsamlede oplysninger skal kunne anvendes i forbindelse med både den personlige og generelle medlemskommunikation. Man bør tænke det administrative medlemssystem sammen med en ekstern medlemsportal, der letter udveksling af viden og data medlemmerne imellem og gør det muligt at målrette kommunikationen. Medlemssystem og -portal bør være baseret på en modulopbygget standardteknologi, da det mindsker afhængighed af enkeltleverandører og letter adgangen til rette kompetencer.

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Cookbook i målrettet kommunikation

Cookbook i målrettet kommunikation Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side 4 1.2. Profilerede

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET

FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET Mange vil nikke genkendende til, at det kan være voldsomt kostbart at gennemføre projekter uden tilstrækkelig styring. Men man kan dog komme langt med struktur

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere